Og det gør at de mange, mange fine pokaler der er blevet vundet igennem tiden, er der ikke rigtigt plads på det nye kontor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Og det gør at de mange, mange fine pokaler der er blevet vundet igennem tiden, er der ikke rigtigt plads på det nye kontor."

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Danmarks Rulleskøjte Union nr. 3 marts 2014 Indhold: Beskeder fra bestyrelsen Sidste nyt fra sekretariatet Nyhedsklip Beskeder fra Bestyrelsen HUSK Repræsentantskabsmøde den søndag den 6. april kl. 13 i Idrættens Hus, mødelokale Morten Frost Kom og giv din stemme til kende og få indflydelse på DRsUs politik. Der er kaffe/te og sandwich til alle. Du finder alle bilagene på DRsUs hjemmeside dkrul.dk. Sidste nyt fra sekretariatet Vedr. DRsUs udviklingskonsulent Ole Knudsen. Samarbejdet med Ole Knudsen er ophørt grundet langtidssygdom. Sekretariatsleder Kate Skavin Alle DRsUs pokaler af den ene og anden slags DRsUs sekretariat er jo flyttet i et kontorfællesskab på 3 sal i Idrættens hus. Og det gør at de mange, mange fine pokaler der er blevet vundet igennem tiden, er der ikke rigtigt plads på det nye kontor. Nogen vil vi stille op her på kontoret. Men sportskomiterne, klubberne er velkommen til at henvende sig her i sekretariatet hvis de har plads til at have nogen pokaler stående, som de måske på en eller anden måde har en aktie i, følelse for. Det er lidt ærgerligt at pokaler nu bare står i nogle flyttekasser i et arkiv. DRsU på vej til at blive et Grønt forbund i DIF Vi er i dialog med DIF om at blive et Grønt Forbund. Og hvad er så det. Når man er med som GRØNT FORBUND under DIF. Så er vi med i natur og miljø forum i DIF som samles ca. hver 2. måned, hvor nye tiltag og problemstillinger tages op blandt medlemmerne. Medlemmer af natur og miljø Side 1

2 forummet er alle GRØNT FORBUND med DIF s miljøkonsulent som hovedansvarlig. Lige nu er der 14 forbund/unioner der er godkendt som GRØNT FORBUND. Og DRSU er på til at blive det. Kravene til grønt forbund er: forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet forbundet skal vælge yderligere et indsatsområde med udgangspunkt i forbundets egen situation Og hvad kan DRsU med jer klubber bruge det til. Vi kan bruge det til når vi skal gøre opmærksom på os selv og vores sport. Som f.eks. at få hal og bane plads, indendørs som udendørs. Det er meget oppe i naturen i kommuner, i det politiske regi. At der er fokus på idræt i det frie rum, i gadebilledet, og der er blandt andet fokus på vores aktiviteter med de nu forskellige hjul vi har på. Og når man er et grønt forbund sender det nogle ret positive signaler om at vi passer på miljøet i samspil med vores aktiviteter og i alle aldre. En hjælpende hånd fra os til jer Vi skal have endnu mere gang i den ude i klubberne. Har I brug for støtte, hjælp til træning, hjælp til PR, hvervning af nye medlemmer, hjælp til at træningstid, en hal, en bane andet. Så kontakt Sekretariatsleder Kate Skavin på kontoret finder vi ud af det. Det er jer klubber der er det gode fundament i Danmarks Rulleskøjte Union, derfor er det også vigtigt at I får hjælp og støtte. Vi skal i den grad have gang i mange flere Breddearrangementer af forskellige slags. Så vi bliver meget mere synlige. Ugens Profil Fremadrettet vil vi i ny og næ bringe et portræt af en klub, en træner, en spiller, en forældre. Nogen som har gjort noget særligt aktivt og godt for sit hold, sin klub osv. Medlemstal DRsUs medlemstal er faldet fra 4118 til 3835 medlemmer. Antallet af klubber er ligeledes faldet fra 74 til 67. Sekretariatet er i gang med at se på statistikkerne og vil i løbet af foråret kontakte klubberne for at høre om der er noget vi kan hjælpe med. Klubbers adresser Vi er i gang med at opdatere klubbernes placering i Google Maps til dkrul.dk. I den forbindelse har vi brug for adresserne på jeres træningssteder. Så vil klubbens placering blive vist på kortet. Side 2

3 På den måde kan vi overfor eventuelle nye medlemmer synliggøre unionens klubber og deres placering i landet. I bedes indsende oplysningerne til Find vej projekt i samarbejde med Danmarks Orienterings Forbund Lørdag den 5. april 2014 afholder DRsU i samarbejde med Danmarks Orienterings Forbund Find vej dagen arrangementet foregår i Gentofte hvor der er lavet en rute der er tilpasset til rulleskøjteløbere. Find vej på rulleskøjter i Charlottenlund langs Kystvejen til Dyrehaven: Danmarks Rulleskøjte Union og Gentofte Rulleskøjteklub inviterer dig og din familie til at finde poster lørdag den 5. april. Løb eller rul! Sammen eller alene. Distancer for alle! Deltagelse er gratis, og der er diplom, drikkelse og instruktion til alle! Deltag i fotokonkurrence. Vi ses den 5. april mellem kl og start går hver halve time fra indgangen til Charlottenlund Fort, ved broen, Strandvejen 150. Alle er velkomne til at deltage. Se invitation Læs mere her Er man interesseret i at lave et lignende arrangement i klubben så kontakt sekretariatet så hjælper vi jer. Side 3

4 Skolesamarbejder Der er fuld gang i samarbejdsaftalerne med skoler rundt om i landet. Konceptet går ud på at en skole eller institution kan leje rulleskøjter af unionen. Typisk sæt skøjter ad gangen. Vi råder over rulleskøjter i størrelserne Der kan også lånes hockeystave, hjelme og sikkerhedsudstyr i et vist omfang. Et forløb med eleverne er typisk over 3-5 uger, hvor idrætslærer/pædagoger selv står for afvikling af aktiviteter. Unionen formidler gerne kontakt til nærtliggende klubber. Det typiske samarbejde mellem DRsU og institutionen forløber således at der afholdes indledende lærer/pædagog kursus på typisk en til to eftermiddage. DRsU påsætter instruktør, og der arbejdes med kursisternes egne færdigheder på rulleskøjter og der vises eksempler på lege og øvelser fra et lærerkompendium. Jan Carstens har undervist på Pedersborg Skole i Sorø og Karise SFO, Morten Bjelbæk har været i Maribo og undervise elever på Maribo skole, Østofteafdelingen. Jens Martin og Frank fra Odense Rulleskøjte Klub underviste 7. Klasser fra 4kløverskolen, Ørbæk. Tilbagemeldingen fra Susanne Kampp var: Vi havde et super forløb i samarbejde med ORK. Vores instruktører: Jens Martin og Frank var meget engagerede og velforberedte og forstod, hvad man kan forvente/kræve af 7. klasses elever. Skønt at få mulighed for at vise eleverne, at idræt er så meget mere og andet end boldspil. Det er vigtigt at DRsU koordinerer samarbejdet med skolerne, vi har udstyret og undervisningsmaterialet. Det kan sagtens være lokale klubber der står for undervisningen. Vi har brug for info foldere fra klubber som kan sendes ud til skolerne. Hvis I ikke har foldere så kunne vi godt tænke os en kontaktperson som eleverne kan henvende sig til hvis de gerne vil fortsætte med at løbe på rulleskøjter. PR for rulleskøjtesporten Vi er i gang med at få lavet 3 beachflag med DRsUs logo og billeder af unionens aktiviteter. Disse beachflag kan man låne hvis man har arrangementer, hvor man vil reklamere for sporten. Derudover er vi i gang med at producere postkort med klubbernes hjemmesideadresser som kan deles ud. Lån af beachflag kontakt Rettelse af klubbens hjemmeside kontakt og Har I nyheder, invitationer til stævner eller andet I gerne vil dele med resten af klubberne i DRsU så send det ind til Vi vil meget gerne have nogle billeder. Side 4

5 Nyhedsklip Rampen mod muren HORNE: Imens planerne om et større skateranlæg i Hjørring ruller, ser Beboerforeningen i Horne undrende til. De har nu i et halvt år kæmpet forgæves for at få lov til at sætte to små skaterramper op på Det Grønne Hjørne i Horne. -Vi synes det er fint, at der kommer et skateranlæg i Hjørring, men vores sag viser, at der tilsyneladende er meget langt fra Hjørring og ud til lokalsamfundene, siger medlem af beboerforeningen, Kristian Andersen. Gave fra lukket skole Foreningen fik de to skaterramper fra den lukkede Ulvkærskole, og satte i sommer ramperne op på det kommunale areal, Det Grønne Hjørne. Børnene i Horne var glade, men der gik ikke lang tid, før ramperne blev beordret fjernet af Hjørring Kommune. Der manglede en tilladelse til opstillingen. Beboerforeningen, der selv er indstillet på at bekoste eventuel istandsættelse af ramperne, undersøgte nu, hvad der krævedes. Grønt lys fra borgerne Først og fremmest skulle borgerne i Horne sige god for ramperne. Det skete på en generalforsamling i efteråret. Kommunens Park og Vej var herefter positiv indstillet for en opstilling, men senere viste det sig, at kommunen alligevel ikke ville tage ansvaret for sikkerheden på de to skaterramper. Der var dog den mulighed, at brugsretten til arealet og dermed ansvaret blev overdraget til beboerforeningen. Ingen godkendelse Det har imidlertid vist sig umuligt at få adgang til en sikkerhedsgodkendelse af ramperne, og man kan ikke forsikre sig mod skader opstået ved brug af en skaterrampe og andre legeredskaber. -Vi er stødt på en grotesk mur af bureaukrati for nogle skaterramper, som i forvejen har været i brug ved en kommunal skole. Det kræver tilsyneladende, at vi vil være personlig ansvarlige for ramperne. Gad vide om borgerne i Hjørring også bliver gjort personlig ansvarlige for deres nye skateranlæg, spørger Kristian Andersen. Brugte ramper i Hjørring Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune viser nemlig, at kommunen også vil opsætte brugte ramper på et nyt anlæg ved Hjørring Ny 10. Ramperne skal så istandsættes af Hjørring Produktionsskole. -Vi har spurgt alle, også Hjørring Produktionsskole. Men ingen kan fortælle os hvordan de ramper eller vores ramper kan blive sikkerhedsgodkendt. Vi bliver bare sendt rundt i ring, konstaterer Kristian Andersen. Trængsel ved borgermøde om midtby-og skaterpark-planer Tankerne om etablering af en skaterbane på en del af Bytoften kom til at fylde meget ved et borgermøde, der også havde en nytænkning af Galtens bymidte som tema. Det var da også skaterbaneplanerne, som afstedkom de skarpeste ytringer fra de fremmødte -ja, nærmest kom skaterbane-problematikken til helt at overskygge de øvrige temaer. Side 5

6 Hver ledig kvadratmeter i bibliotekets foyerområde -også dem bag ekspeditionspultene og i hjørnerne -var taget i anvendelse for at rumme det talstærke fremmøde, da der i torsdags var indbudt til borgermøde. Her skulle præsenteres et oplæg til et løft og nyindretning af Galtens bymidte, hvilket byrådet har bevilget fire mio. kroner til, samt tanker om etablering af en skaterbane på en del af Bytoften, hvortil kommunen har afsæt to mio. kroner til medfinansiering. Man fornemmede, at det ikke mindst var sidstnævnte projekt, der var hovedårsagen til, at cirka 125 personer mødte frem. Grundigt skitseoplæg Et grundigt skitseoplæg, udarbejdet af det eksterne konsulentfirma ByMunch blev præsenteret og forekom at falde i de fremmødtes smag. I oplægget var kræfterne koncentreret om området foran biblioteket (benævnt som ' fortællerpladsen'), Torvet - særskilt en nyindretning af området foran Bio Huset, og 'aktivitetsparken', som er det område i Bytoftens nordøstlige hjørne, hvor en skaterpark tænkes anlagt. Ligeledes var der indlæg fra blandt andre formanden for Projektforum Galten-Skovby, Kristian Skovhus, der også har været involveret i det udvalg bestående at repræsentanter for både foreninger, institutioner, handelslivet og enkeltpersoner, der siden et borgermøde i fjor har medvirket til at give input til det skitseprojekt, der nu er arbejdet. Plusser og minusser ved skaterpark Specifikt omkring projekt skaterparken var der indlæg fra idémanden bag projektet, Claus Hvass, ligesom SSPkonsulent Bo Østergaard var indbudt til at fortælle om erfaringer med lignende projekter i andre byer. Han udtrykte ubetinget begejstring for etablering af en skaterbane, hvorimod han ville lade det være op til andre at afgøre, om den skulle ligge på Bytoften eller ej. Desuden fremlagde han i ligefremme vendinger, hvad han havde af erfaringsmæssige konklusioner i form af plusser og minusser, velbegrundet skepsis og myter om brugere af skaterbaner. Og så var der debat med en del skarpe indlæg fra både tilhængere og modstandere af skaterbanen. Nogle af indlæggene blev besvaret og kommenteret af de tilstedeværende byrådsmedlemmer som til sin tid også kommer til at træffe de endelige beslutninger angående både skaterprojektet og de overordnede tanker om Galtens bymidte. Unge inviteres til workshop om streetareal, Søndag er der workshop for unge om ny skaterbane i Birkerød Af Peter Mailand Rudersdal Kommune vil anlægge et nyt street-og skaterareal ved Birkerød Idrætscenter til unge skatere. Som næste skridt i planerne om det nye streetareal inviteres de unge brugere til en workshop, hvor formålet er at komme med konkrete ideer og visioner for arealet. Det er brugergruppen Rudersdal Skate & Create, som består af lokale unge skatere. Workshoppen holdes søndag den 30. marts i Glassalen i Birkerød Idrætscenter. Unge fra 6. klasse og op er velkomne til at komme og give deres bud på, hvordan et streetareal kan udformes. Side 6

7 Er du ung og aktiv indenfor skate eller streetsport? Eller kender du nogle, der kunne være interesserede, så mød op til Workshoppen og del dine idéer. Streetareal-workshop: Hvor: Glassalen, Birkerød Idrætscenter. Hvornår: Søndag den 30. marts, kl Hvem: Unge fra 6. klasse og op med interesse for streetsport Mere information: Unge skatere inviteres til workshop søndag den 30. marts. Unge skatere inviteres til workshop søndag den 30. marts. Side 7

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010 Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld Idrættens ildsjæle er hverdagens helte Af Peter Poulsen Formand for HSU

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere