OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OP- OG NEDRYKNINGSREGLER"

Transkript

1 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i hver af de to kredse spiller efter kredsenes afslutning en oprykningskamp på neutral bane. Vinderen af kampen rykker direkte op i 2. division. Taberen spiller endnu en oprykningskamp på neutral bane mod vinderen af en kamp mellem de to kredses næstbedst placerede, oprykningsberettigede hold. Vinderen af denne kamp rykker ligeledes direkte op i 2. division. De to hold, der ved disse oprykningskampe ikke sikrer sig direkte oprykning, vil blive indbudt til en kvalifikationsturnering mod hold fra andre lokalunioner. Melder et hold afbud til denne kvalifikationsturnering to år i træk, vil holdet blive tvangsnedrykket til serie 1. Nr. 9 og 10 i de to kredse rykker direkte ned i serie 1, mens nr. 8 i de to kredse spiller kvalifikationskamp mod et hold fra serie 1 om forbliven i rækken. Taberne af kvalifikationskampene mellem nr. 8 og et hold fra serie 1 spiller en ekstra kvalifikationskamp om at være hhv. 1. og 2. reserve i tilfælde af evt. ledige pladser i østdanmarksserien. Stk. 7: I tilfælde af større nedrykning fra 2. division end oprykning fra østdanmarksserien beslutter turneringsudvalget, hvorledes op- og nedrykning skal finde sted mellem østdanmarksserien og serie 1. Stk. 8: Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge turneringsudvalget om evt. ledige pladser i østdanmarksserien, såfremt man mener at have spillermateriale hertil. Undtaget herfra er dog nedrykkere fra østdanmarksserien, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang. Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere. 17. Serie 1. Fra SERIE 1 rykker det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i de fire kredse op i østdanmarksserien. Det næstbedste, oprykningsberettigede hold i de fire kredse får en yderligere chance for oprykning, idet vinderen af en kvalifikationskamp mellem holdet fra kreds 3 og 4 møder nr. 8 fra kreds 1. Tilsvarende møder vinderen af kampen mellem hold fra kreds 5 og 6 nr. 8 fra kreds 2. Nr. 9 og 10 i de fire kredse rykker direkte ned i serie 2, og erstattes af 7 hold fra serie 2 (se nedenfor). Skal der foretages yderligere op- eller nedrykning af hold, beslutter turneringsudvalget, hvorledes den eventuelle yderligere op- eller nedrykning skal foregå.

2 I forbindelse med holdtilmeldingen kan man ansøge turneringsudvalget om den sidste plads i rækken, samt om evt. ledige pladser i tilfælde af holdtrækninger, såfremt man mener at have spillermateriale hertil. Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere. Ved færre ansøgninger end evt. ledige pladser, vil toerne i serie 2 blive tilgodeset, idet disse rangeres efter opnåede points i forhold til antal hold i kredsen. 18. Serie 2. Fra SERIE 2 rykker det bedst placerede, oprykningsberettigede hold i de syv kredse op i serie 1. Det lavest placerede hold i hver af kredsene rykker direkte ned i serie 3. I forbindelse med holdtilmeldingen kan man ansøge turneringsudvalget om evt. ledige pladser i tilfælde af holdtrækninger, såfremt man mener at have spillermateriale hertil. Undtaget herfra er dog nedrykkere fra serie 2, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang. Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere. Ved færre ansøgninger end evt. ledige pladser, vil toerne i serie 3 blive tilgodeset, idet disse rangeres efter opnåede points i forhold til antal hold i kredsen. 19. Serie 3. Fra serie 3 rykker vinderne af de syv kredse op i serie 2. Det lavest placerede hold i hver af kredsene rykker direkte ned i serie 4. I forbindelse med holdtilmeldingen kan man ansøge turneringsudvalget om evt. ledige pladser i tilfælde af holdtrækninger, såfremt man mener at have spillermateriale hertil. Undtaget herfra er dog nedrykkere fra serie 3, med mindre holdene har fået kvalificeret spillertilgang. Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere. Ved færre ansøgninger end evt. ledige pladser, vil toerne i serie 4 blive tilgodeset, idet disse rangeres efter opnåede points i forhold til antal hold i kredsen. 20. Serie 4 og 5. Fra SERIE 4 rykker vinderne af kredsene op i serie 3. Der er fri tilmelding i både serie 4 og serie 5.

3 Mellem en klubs hold i serie 4 eller serie 5 gælder den såkaldte fleksible reserveregel, således at klubben kan anvende en spiller som reserve på et andet af klubbens hold i rækken, uanset holdnummerbetegnelsen. En spiller kan dog maximalt optræde tre gange som reserve efter denne fleksible reserveregel. 21. Passering ved op/nedrykning. Mellem 2. division og østdanmarksserien, mellem østdanmarksserien og serie 1 og mellem serie 1 og serie 2 gælder det, at hold fra samme klub ikke kan passere hinanden ved op- og nedrykning. Dette gælder også for overbygnings- og moderklubber ved op- og nedrykning til og fra 2. division. Det er holdenes placering ved selve kredsenes afslutning, der er afgørende for ovenstående. Rykker en overbygningsklubs hold ud af 2. division, tilfalder holdet den klub, der sikrede klubben oprykningen. 22. Damer. Dame-holdturneringen indledes med 3-4 pointstævner, afviklet på hverdagsaftener. Herefter opstartes holdturneringen, opdelt i en A- og en B-række, som begge afvikles med 2 spillere pr. hold. Inddelingen sker på baggrund af pointstævnerne og placeringen i sidste sæsons holdturnering. Mellem en klubs hold i begge damerækker gælder der, ud over den normale reserveregel ( 12), den såkaldte fleksible reserveregel, således at klubben kan anvende en spiller som reserve på et andet af klubbens hold i rækken, uanset holdnummerbetegnelsen. En spiller kan dog maximalt optræde tre gange som reserve efter denne fleksible reserveregel. Bliver et hold nødt til at melde afbud til en elle flere kampe, vil det normalt medføre, at de pågældende kampe tabes med maximumcifre. Møder et hold op til en kamp med kun én spiller, er holdets kamp tabt, men holdet betragtes ikke som udeblevet. Et hold, der er udeblevet fra en samling, kan ikke rykke op, men kan modtage præmier. 23. Veteran 40. Veteran 40 turneringen omfatter en A-, en B- og en C-række. Aldersgrænsen for deltagelse i veteran 40-rækkerne er 40 år, hvilket vil sige, at spilleren har opnået denne alder i det kalenderår, hvor holdturneringen starter. Herudover er turneringen tillige åben for spillere, der i den efterfølgende sæson opnår veteran 40 alderen. En klub kan kun have ét hold i A-rækken. Turneringsudvalget kan give dispensation fra dette efter begrundet ansøgning. Vinderen af A-rækken har mulighed for direkte oprykning til Danmarksturneringens 2. division gennem en kvalifikationskamp mod vinderen af Bornholms veteranrække.

4 Nr. sidst rykker ned i B-rækken og erstattes af et hold derfra. Såfremt der tilmelder sig hold til veteran 40 turneringen, som efter turneringsudvalgets skøn er stærke nok til at træde direkte ind i A-rækken, så vil der kunne blive tale om ekstra nedrykning til B-rækken. En klubs hold kan ikke passere hinanden ved op- og nedrykning mellem A- og B-rækken. Oprykker fra VETERAN 40 B er det bedst placerede, oprykningsberettigede hold. En klub kan kun have ét hold i B-rækken. Turneringsudvalget kan give dispensation fra dette efter begrundet ansøgning. Nr. sidst rykker ned i C-rækken og erstattes af et hold derfra. Oprykkere fra VETERAN 40 C er det bedst placerede, oprykningsberettigede hold. Der er fri tilmelding til C-rækken. Man kan i forbindelse med holdtilmeldingen ansøge turneringsudvalget om evt. ledige pladser i A- og B-rækkerne, såfremt man mener at have spillermateriale hertil. Der skal ved en sådan ansøgning opgives spillernavne. Stk. 7: Kampene afvikles som lørdagssamlinger på skift hos nogle af klubberne i kredsen. De gældende regler for weekendsamlinger gælder også for samlingerne i veteran 40 turneringen. Stk. 8: Spillere, der deltager i veteran 40 danmarksturneringen, kan ikke samtidigt deltage i ØBTU's veteran 40 turnering. Stk. 9: I veteran 40-rækkerne kan der benyttes spillere på B-licens, jf. 10, stk. 5. Stk. 10: Bliver et hold nødt til at melde afbud til en samling, vil det normalt medføre, at de pågældende kampe i samlingen tabes med maximumcifre. Et hold, der er udeblevet fra en samling, kan ikke rykke op, men kan modtage præmier. 24. Veteran 50. Veteran 50-rækkerne omfatter en A-, en B- samt en C-række. Aldersgrænsen for deltagelse i veteran 50-rækkerne er 50 år, hvilket vil sige, at spillerne har opnået denne alder i det kalenderår, hvor holdturneringen starter. Ved turneringens afslutning rykker nr. sidst i A-rækken ned, og erstattes af nr. 1 i B-rækken, og nr. sidst i B-rækken rykker ned og erstattes af nr. 1 i C-rækken. Spillere, der deltager i veteran 50 danmarksturneringen, kan ikke samtidig deltage i ØBTU s veteran 50 turnering.

5 Med hensyn til tilmelding, afvikling og brug af spillere på B-licens gælder samme regler som for veteran Ungdomsrækkerne. Når ØBTU har modtaget tilmeldingerne til ungdomsholdturneringen, placerer turneringsudvalget de tilmeldte hold inden for aldersklasserne i de rækker østserie, A- og B-rækken som holdene har styrke til efter de opgivne spillernavne og sæsonens startratingtal for de pågældende spillere. En klub kan dog ved holdtilmeldingen angive et ønske om, hvor holdet skal spille (østserien, A- og B- rækken). Det er aldersgrænserne, der individuelt er gældende i det efterfølgende kalenderår, der anvendes i alle ungdomsrækkerne. Der tillades brug af ungdomsspillere med B-licens i ungdomsrækkerne, dog maximalt én B-licens pr. hold. A- og B-licens løses samtidigt ved sæsonstarten. Skal en spiller have en B-licens i løbet af sæsonen, så gælder samme bestemmelser som ved flytning fra en klub til en anden, dvs. at der er 1 måneds karantæne, inden spilleren kan benytte sin B-licens. Mellem en klubs hold i alle ungdoms B-rækker gælder der, ud over den normale reserveregel ( 12), den såkaldte fleksible reserveregel, således at klubben kan anvende en spiller som reserve på et andet af klubbens hold i rækken, uanset holdnummerbetegnelsen. En spiller kan dog maximalt optræde tre gange som reserve efter denne fleksible reserveregel. Samtlige ungdomsrækker afvikles fortrinsvis på lørdage og søndage. Dog kan der spilles på andre dage, hvis begge klubber er enige herom. Rækkerne afvikles som en blanding af samlinger og enkeltkampe (lokale kampe). 26. Pointstævner for ungdom og damespillere Hvem kan deltage: Pointstævnerne henvender sig til nye ungdomsspillere, som ikke skal spille på et turneringshold. Som hovedregel gælder, at man kan deltage i pointstævnerne den første sæson. I den anden sæson er det hensigten, at spilleres skal spille på et turneringshold. Dog kan klubben vurdere, at en spiller ikke har styrke til at spille på turneringshold. Sådanne spillere kan derfor spille med i pointstævnerne i deres anden sæson. I en spillers tredje sæson kan deltagelse i pointstævnerne ikke finde sted. Turneringshold contra pointstævner: Spillere der deltager på turneringshold kan ikke samtidig deltage i pointstævnerne. Dog kan en pointstævnespiller spille som reserve på et turneringshold efter reservereglen (i løbet af en sæson kan en spiller kun fungere som reserve i to runder). Dette gælder dog ikke for spillere på hold i holdturneringens puslinge drengerække.

6 Nye spilleres 1. sæson: - Alle nye ungdomsspillere kan deltage i pointstævnerne. - En ny spiller kan i løbet af sæsonen starte i hvilken som helst af de 6 runder. Stk 4: Nye spilleres 2. sæson: - Nye spillere, der i deres første sæson ikke har deltaget i pointstævnerne, kan deltage efter retningslinjerne nævnt i stk Hvis klubben vurderer, at spilleren ikke har styrke til at deltage på turneringshold, kan spilleren med ØBTUs godkendelse deltage i pointstævnerne. - ØBTUs turneringsudvalg udsender ved sæsonstarten en oversigt over spillere, der ikke kan deltage i pointstævnerne i den nye sæson. Oversigten en vejledende for klubberne. - Vurderer ØBTU, at en spillers styrke er for stærk til at deltage i pointstævnerne, kan spilleren benyttes på turneringshold og hvis klubben ikke har et relevant turneringshold, kan spilleren deltage i sæsonens åbne stævner. Nye spilleres 3. sæson: - Spilleren kan ikke deltage i pointstævnerne. - Hvis der er en særlig begrundelse, kan turneringsudvalget dispensere. Stk 6: Kredsopdeling: Klubberne bliver delt op i geografiske kredse á 3 5 klubber. Spillerunderne afvikles på skift hos klubberne i kredsen. Stk. 7: Runder: Der afvikles i alt 6 runder i løbet af sæsonen samt et finalestævne for spillerne i alle kredse. Stk. 8: Puljer: Runderne afvikles i puljer á 6 spillere. Efter hver runde rykker nr. 1 og 2 en pulje op, og nr. sidst og næstsidst rykker en pulje ned. I en pulje kan nye spillere indsættes, idet puljen så udvides. Der kan dog maximalt være 8 spillere i en pulje. Spillere, som har meldt afbud til en runde, har som udgangspunkt ret til at genindtræde i den pulje, de havde kvalificeret sig til. Stk. 9: Præmier: Der vil være præmier til alle puljevindere i hver af de 6 runder. Stk. 10: Finalestævne: - Turneringen sluttes af med et finalestævne. Spillerne inddeles af turneringsudvalget i 5 drenge- og 2 pigerækker. - Alle spillere, der har deltaget i mindst eet af sæsonens pointstævner, kan deltage i finalestævnet. Stk. 11: Damer Som en del af turneringen for damer, afvikles et antal pointstævnerunder inden holdturneringens start. De deltagende damer kan deltage i ovennævnte finalestævne i en damerække.

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere