25 år. Gentofte Musikskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 år. Gentofte Musikskole"

Transkript

1 25 år Gentofte Musikskole 1

2 Gentofte Musikskole er en selvejende institution i Gentofte Kommune 1988 Foreningen Gentofte Musikskole blev stiftet den 17. maj Kontoret lå på Ordrupvej 112 i HOF s lokaler 1996 Gentofte Musikskole blev en selvejende institution 1999 Kontoret flyttede til Smakkegårdsvej Ny treårig kontrakt med Gentofte Kommune muliggjorde en udvidelse til dobbelt størrelse 2007 Kontor og undervisning flyttede til Kulturskolerne på Duntzfelts Alle Musikskolen har nu ca elever og 42 lærere Bestyrelse Henrik Sevaldsen Allan Larsen Sven Søgaard Tom Jørgensen Jørgen Brandt-Møller Johan Dyssel Jakob Wirth Svendsen Karoline Spaulding Karen Riis Kjølbye Peter Normann Hansen Støttekredsen, formand Støttekredsen, næstformand Støttekredsen, suppleant Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant, suppleant Lærerrepræsentant Lærerrepræsentant suppleant Repræsentant for Kommunalbestyrelsen Kritisk revisor Ledelse og administration Ulla Clausen Musikskoleleder Lars Henning Jensen Souschef Tine Theilmann Administrativ medarbejder Anne Marie Vincent Administrativ medarbejder Gentofte Musikskole Duntzfelts Alle Hellerup Grafisk Produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS

3 Indhold Borgmester Hans Toft: Tillykke med de 25 år!... 3 Kulturdirektør Lone Gladbo: Kvalitet og udvikling... 4 Formand Henrik Sevaldsen: En musikskole kræver aktiv involvering... 5 Første formand Lene Barclay Schak: Musikskolens rejse... 6 Tidligere formand Tonny Landy: Fra en professionels synsvinkel... 7 Musikskoleleder Ulla Clausen: Den røde tråd... 8 Musikskolelærer Jakob Wirth Svendsen: En anderledes arbejdsplads... 9 Elev Carl-Emil Stampe: Talentlinjen gav lærdom og nye venner Tidligere elev Rikke Høyer: Fra et hjem uden klaver Musikkoordinator Jesper Brinck: Som ringe i vandet... 12

4 2

5 Hans Toft, Borgmester Tillykke med de 25 år! Glæden ved musik er universel og kan udøves på alle alderstrin og spilleniveauer. Dette er også kernen i det flotte arbejde, som nu i 25 år har kendetegnet Gentofte Musikskole. Da en gruppe entusiastiske forældre og andre musikinteresserede i 1988 tog initiativ til at starte Musikskolen, var det også begyndelsen til at skabe de gode rammer for musikken og samværet omkring denne og dermed den glæde, som skolen siden har været for de mange børn og unge og tillige for det publikum, som gennem de mange år har nydt godt af elevernes mange optrædener rundt om i kommunen. Julekoncerter på Rådhuset, Lucia på Hovedbiblioteket og Klaveraftener i Øregårdssalen for blot at nævne nogle af de mange arrangementer, som Gentofte Musikskole bidrager med i vores lokale kulturliv. En stor tak til Gentofte Musikskole for jeres mangeårige succesrige og fine arbejde. Held og lykke med jeres fortsatte arbejde med at glæde og begejstre børn og unge gennem musikken og samværet omkring denne Jeg ønsker alle i Gentofte Musikskole et stort tillykke med de 25 år. Hans Toft Borgmester Gentofte Musikskole betyder rigtig meget for både børn og forældre og er succeshistorien om stedet, der danner kreative rammer for kommunens børn og unge. Også folkeskolerne i Gentofte nyder godt af samarbejdet med Musikskolen bl.a. via den såkaldte kompagnonordning, der giver mulighed for at få en musiklærer ud at undervise i klassen side om side med klassens egen lærer. 3

6 Lone Gladbo, Kulturdirektør i Gentofte Kommune Kvalitet og udvikling Et stort tillykke med jubilæet og den store udvikling, som Gentofte Musikskole har gennemgået i løbet af de 25 år. Der er sket rigtig meget siden jeg første gang mødte Musikskolen i 1996 i meget ydmyge lokaler i en nedlagt butik på Ordrupvej og frem til den professionelle Musikskole, som vi kender i dag, i det flotte hus på Duntzfelts Allé. For en halv snes år siden voksede Musikskolen i løbet af en kort årrække til dobbelt størrelse, og umiddelbart efter rykkede skolen ind i de flotte lokaler i Kulturskolerne. Det har samlet set medført en kvalificering af undervisningen. Dels er alle undervisere nu uddannede fra et konservatorium dels har mange en professionel karriere ved siden af jobbet som lærer. Det sikrer, at lærerne er godt rustede til at undervise børnene på det bedste faglige og pædagogiske niveau. Samtidig kan lærerne komme med et frisk pust udefra baseret på deres egne erfaringer som musikere. Musikskolen underviser på mange forskellige niveauer. Fra den helt uprøvede til den rutinerede og måske særligt talentfulde. For de elever har Musikskolen de seneste år arbejdet med en talentlinje, som har haft fokus på at udvikle elevernes potentiale. Denne opbakning og støtte fra skolens side har haft en stor betydning for, at flere elever efterfølgende er blevet optaget på et konservatorium. Harpe, guitar eller violin der er mange forskellige strenge at spille på, hvis man gerne vil spille musik. På baggrund af det gode samarbejde, som er etableret med nabokommunerne, er der mange muligheder for at vælge, også et mere sjældent, instrument. Det såkaldte»kvintorat«, som består af Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Gentofte Kommune, betyder, at man kan trække på hinandens ressourcer og instrumenter, så man samlet set arbejder på at tilbyde lige præcis den undervisning og det instrument, som eleven efterspørger. Et fantastisk strygeorkester er et produkt af dette samarbejde på tværs af kommunerne, som skaber stor glæde for både elever og publikum. En anden stor udvikling, som Gentofte Musikskole har været igennem, og til stor glæde for både børn, forældre og borgere er de mange koncerter og arrangementer. Repertoiret spænder lige fra den traditionelle julekoncert over soiréer og café-aftener til GM i rock og Musikfestivalen. Musikskolen er blevet en del af kommunens kulturelle arrangementsprofil. Endnu en gang til lykke til en meget succesfuld musikskole. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde mange år endnu. 4

7 Henrik Sevaldsen, formand for bestyrelsen En musikskole kræver aktiv involvering At etablere og drive en privat musikskole kræver aktiv involvering af rigtig mange engagerede mennesker. Alle skal de finde det væsentligt at bruge en større eller mindre del af deres fritid på at skabe de rammer, der er nødvendige for overhovedet at drive en musikskole vel at mærke inden for de aktuelle økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. Kredsen omkring en musikskole skal anse det for vigtigt, at så mange børn som muligt får del i den glæde, det er at beskæftige sig med musik. De involverede skal hver for sig og tilsammen råde over kompetencer, der sikrer et solidt fundament for musikskolen og klare linjer mod fremtiden. Med det juridiske og økonomiske grundlag i orden kan en professionalisering af arbejdet så begynde: Der skal knyttes en daglig leder til musikskolen og ansættes lærere, så det egentlige - det synlige og hørbare arbejde - kommer for dagens lys. Men her slutter det frivillige arbejde ikke, for de frivillige skal fortsætte med at støtte op om arbejdet, fungere som sparringspartnere for den daglige ledelse og medvirke ved arrangementer. Ikke mindst skal kendskabet til musikskolen udbredes, ikke kun til de potentielle brugere, men også blandt lokale institutioner, der kan have glæde af optræden af unge musikere. Endelig skal de bevilgende myndigheder til stadighed mindes om betydningen af musikskolens virke. Gentofte Musikskole begyndte som en privat musikskole for 25 år siden, og blev efter nogle år en selvejende institution. Vi har set skolen vokse og antallet af elever stige sammen med det stadig bredere udvalg af undervisning. Gennem de 25 år har bestyrelsen bidraget til at videreudvikle Musikskolen. Medlemmerne har typisk haft børn i Musikskolen og derigennem kendt til skolens dagligdag. De har ønsket at værne om Musikskolen som en selvejende institution, der har kunnet opstille egne mål og handlet til bedste for strømmen af børn og unge med lyst til at lære at beherske et instrument. Skal Gentofte Musikskole fortsat være en kraftkilde, der formidler ny, inspirerende undervisning, er det vigtigt med frivillige, der på engageret vis vil gå ind i arbejdet. Den videre udvikling af Musikskolen sikres gennem det gode samarbejde med Gentofte Kommune, en dygtig daglig ledelse, og en engageret frivillig bestyrelse. 5

8 Lene Barclay Schak, medstifter og første formand Musikskolens rejse Vi er 25 år tilbage i tiden, til 1987, hvor kommunalbestyrelsen i Gentofte havde besluttet af nedlægge kommunens musikskole. Som forældre til musikbørn protesterede vi mod beslutningen, men pludselig fangede bordet: Stafetten og dermed ansvaret for at drive Musikskolen blev givet videre til os forældre. Borgmesteren og kommunalbestyrelsen forstod vores bekymring for børnenes og kommunens musikliv, men stod fast på at afkommunalisere Musikskolen. Den 17. maj 1988 var driftsoverenskomsten med Gentofte Kommune på plads, og Foreningen Gentofte Musikskole stod nu for driften. Formanden og kassereren var underskrivere for foreningen og personligt ansvarlige for økonomien. Vi fik ingen hjælp og måtte selv stå for alt, men det var en rigtig spændende tid. Det er svært at fatte, at vi turde involvere os så intenst, for vi havde jo fuldtidsjob. Men for os gjaldt det om at bevare et godt og konstruktivt fritidstilbud til børnene. Lederen i første sæson var den tidligere leder af den kommunale musikskole, som nu var leder af et oplysningsforbund. Det gav kontinuitet i overgangen, men Musikskolen skulle ikke forsvinde ind i et oplysningsforbund, så i anden sæson valgte vi en musiklærer med kontorerfaring som forretningsfører. Musikken, sammenspillet og koncerterne spillede bare, upåvirket af de administrative udfordringer i de første år. Som bestyrelse var vores indsats ulønnet. Weekender og fritid blev brugt, for vi var en aktiv, arbejdende bestyrelse. Det lykkedes os at skabe et økonomisk råderum, som var tænkt til at købe egnede lokaler. Men nogen med andre tanker opstillede en alternativ bestyrelse ved generalforsamlingen i foreningen. De ønskede honorar for bestyrelsesarbejdet, og ville have et repræsentantskab. I vores øjne kunne forældrebetalingen og kommunens tilskud slet ikke bære dette. Heldigvis var beslutningen ved generalforsamlingen i 1990 klar: Formand og kasserer blev genvalgt, og de oprindelige vedtægter blev fastholdt. Gennem mange år havde jeg som formand brugt al min fritid på Musikskolen og trængte til aflastning. Nu var skolen opbygget og etableringsfasen afsluttet, og jeg anså bestyrelsen for at være personer, der ville Musikskolen og vore børn det godt. Derfor valgte jeg at trække mig. Musikskolens rejse er nu endt. Den er styrket, selvstændig og udgør en fast base for børn i Gentofte Kommune. Vort projekt lykkedes. 6

9 Tonny Landy, tidligere formand for Musikskolen Fra en professionels synsvinkel Jeg har været så heldig at få lov til opleve kunstens og musikkens verden fra så mange sider, som det kun er få forundt: som aktiv sanger, pædagog, foredragsholder, som rektor for Det kgl. Teaters Opera-akademi, og tilmed som bestyrelsesmedlem for Gentofte Musikskole. Jeg har ikke selv haft børn, der skulle gå til musik, men som musiker var jeg nok nysgerrig og gik i 1990 med til generalforsamlingen i Gentofte Musikskole. Det blev et livligt møde, og da jeg kom til at sige nogle få men uigennemtænkte ord, var der forældre som mente, at jeg måtte have en viden, der kunne bruges i Musikskolens bestyrelse. Sådan kom jeg i Musikskolens bestyrelsen, hvor jeg regnede med at sidde i to år, men endte med at sidde i ni en del af perioden tilmed som formand. Det blev nogle sjove år med mange gode oplevelser. Det var åbenlyst, at Musikskolen havde sine udfordringer især økonomiske. Kommunen havde fjernet en stor del af tilskuddet, og skolen stod på bar bund med skrantende økonomi og vigende elevtal. At den ikke allerede var lukket, skyldtes ikke mindst den daværende formand Lene Schak, der snart efter trak sig og overlod posten til mig. Hovedopgaven var nu at gøre Musikskolen synlig og nødvendig, og sørge for at den kunne markere sig ved arrangementer i kommunen. Vi fik et fint samarbejde med Gentofte HOF og dets leder, der også fungerede som daglig administrator af Musikskolen. Forretninger i kommunen benyttede sig af et åbent tilbud om, at Musikskolen kunne levere gratis musik ved festlige lejligheder. Da kommunen fik samme tilbud opstod der en vekselvirkning, som smittede positivt af på de kommunale tilskud. Musikskolens lærere ydede hver gang det ekstraordinære, når eleverne skulle ud at underholde. Bestyrelsen satte kronen på værket, da den oprettede Gentofte Kulturuge en uges arrangementer over hele kommunen, afsluttende med festmiddag på rådhuset. Vi indstiftede også Gentofte Kulturpris på kroner, doneret af en sponsor. Den tildeles en kunstner og Gentofte borger, som har markeret sig gennem mange år i det danske musik- og teaterliv. Prisen må også snart have 25 års jubilæum. Ikke mindst takket være at Gentoftes borgmester, Hans Toft, kunne se nødvendigheden i at tilbyde borgerne en velfungerende musikskole, står Gentofte Kommune i dag efter min vurdering med en af de bedst fungerende musikskoler i landet. 7

10 Ulla Clausen, leder af Gentofte Musikskole og Kulturskolerne i Gentofte Den røde tråd Jeg blev ansat som lærer i Gentofte Musikskole i efteråret 1989, mens jeg stadig var musikstuderende. Mine to hold skulle undervises i hver sin ende af kommunen, og jeg kunne lige nå at drikke en kop kaffe hos min mormor på vej fra den ene skole til den anden. Det lå ikke i kortene, at jeg en dag skulle have det privilegium at være leder for både Musikskolen og for Kulturskolerne i Gentofte Kommune. Vejen gik gennem et fuldtids undervisningsskema, en stilling som pædagogisk koordinator og så i 1999 en ansættelse som musikskoleleder. Musikskolens første kontor var i et baglokale på Ordrupvej i kontorfællesskab med HOF. Senere, da jeg blev musikskoleleder, lejede vi os ind i eget kontor på Smakkegårdsvej. Vi var kun to på kontoret, Tine og mig. Musikskolen havde knapt 30 lærere og færre end tusinde elever. I 2005 fik vi en aftale med kommunen om en fordobling af elevtallet og af vores tilskud. Der blev ansat mange nye lærere, og kontoret blev udvidet med souschef Lars og med Anne Marie, der som Tine er administrativ medarbejder. I dag har vi over 40 lærere og ca elever. Som udtryk for skolens gode samarbejde med kommunen, fik jeg i 2007 den spændende opgave også at være leder for Kulturskolerne på Duntzfelts Alle 8. Her flyttede Musikskolen ind og har nu til huse sammen med Drama og Billedskolen, Forfatterskolen og Kulturpakkerne. Kulturskolerne er et fantastisk sted med ideelle undervisningslokaler til vores aktiviteter det er et hus, der summer af liv og kreativitet nærmest døgnet rundt. Det er utroligt spændende at have været en del af den udvikling, som Musikskolen har været igennem og som har ledt os frem til her, hvor vi står i dag. Processen har været kendetegnet ved engagerede og dygtige mennesker i alle led: Bestyrelse, lærere, medarbejdere på kontoret og musikkoordinatorer. Alle arbejder vi ud fra en fælles kærlighed til musikken, og et oprigtigt ønske om at give Musikskolens elever en optimal musikundervisning og glæde ved musikken. Samarbejdet med Gentofte Kommune om disse bestræbelser har været og er fortsat forbilledligt. For mig har den røde tråd altid været det meningsfulde i at være med til at skabe rammen for elevers og medarbejderes udfoldelse af musikalitet og musikglæde, og det er fortsat det, der gør hver dag spændende, sjov og udfordrende. Fremtiden for Gentofte Musikskole rummer mange muligheder og udfordringer, som jeg ser frem til at udforske og løfte sammen med resten af Musikskolen og vores gode samarbejdspartnere. Jeg glæder mig over at fejre Musikskolen og ønsker os alle hjertelig tillykke. 8

11 Jakob Wirth Svendsen, musikskolelærer og lærerrepræsentant i bestyrelsen En ganske særlig arbejdsplads Det hænder af og til, at en elev interesseret spørger til, om jeg ikke også har et arbejde? Stor er forbløffelsen, når jeg afslører, at vi faktisk befinder os lige midt i mit arbejde:»øh, er det her virkelig dit arbejde? Mener du, at du får penge for det?«svaret er ja! En musikskole er også en arbejdsplads, hvor jeg helt af egen fri vilje og med stor glæde udfører et lønnet job, og ikke kun»indtil du finder et rigtigt arbejde«, som en forælder engang i ægte omsorg formulerede det. Men en helt almindelig arbejdsplads er Musikskolen måske ikke. I Gentofte Musikskole er der mindst 14 forskellige undervisningssteder, og i løbet af ugen når man gerne forbi et par stykker af dem. Nogle dage underviser man måske hjemme på Kulturskolerne i Hellerup, og nyder godt af fordelene ved egne undervisningslokaler, lærerværelse, kopirum, administration og mødet med kolleger. Andre dage foregår undervisningen ude på folkeskolerne, hvor man som Musikskolens udsending opslår lejr i et klasselokale. Noget undervisning såsom rytmik og kompagnonundervisning ligger om formiddagen, men ellers er det her, at mange lærere øver og forbereder sig. Typisk starter undervisningen fra kl. 14 og frem, når eleverne har fået fri fra skole og skolernes musik- og klasselokaler er ledige. Tilsvarende har nogle lærere først fri ud på aftenen. Hvor lange arbejdsdagene er og hvor mange, man har af dem afhænger i øvrigt af den enkelte lærers tilknytning til Musikskolen. Den kan variere fra en enkelt lektion om ugen til et fuldtidsskema. Timetallet afspejler til dels lærerens ønsker, men også elevernes valg og interesser. Det er således noget lettere at fylde et skema op, hvis man underviser i trommer eller guitar, til forskel fra f.eks. obo eller harpe. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at man er ansat på flere musikskoler sideløbende og eller kombinerer lærergerningen med en aktiv musikerkarriere. Det, der gør mest indtryk i dagligdagen, er dog ikke de praktiske omstændigheder, men derimod og heldigvis! alle de elever, som man møder i undervisningen. Man kommer tæt på hinanden, og for læreren ligger der et stort ansvar i at skulle fungere som rollemodel på det faglige såvel som personlige plan. Det er imidlertid også et stort privilegium at kunne formidle sine egne musikalske kundskaber, fordybe sig i musikken sammen med eleverne og følge deres musikalske landevindinger og personlige udvikling ofte gennem flere år. Eleverne er en uudtømmelig kilde til glæde og giver arbejdet mening og gør Gentofte Musikskole til en ganske særlig arbejdsplads. 9

12 Carl-Emil Stampe, elev i Musikskolen Talentlinjen gav lærdom og nye venner Jeg var tre år gammel, da jeg startede på Gentofte Musikskole. Hver lørdag gik jeg med mine forældre til rytmik og kom så til Musikkarussellen, da jeg blev lidt ældre. Her fik jeg prøvet at spille forskellige instrumenter. Efter et år fandt jeg ud af, at jeg ville spille rytmisk musik, og begyndte så at gå til trommer. Til trommer lærte jeg meget om rytmer og lærte at læse trommenoder. Det var et rigtig godt år med trommerne, men jeg fandt ud af, at jeg hellere ville spille på guitar, og startede hos Michael Dahl Hansen. Jeg blev med det samme bidt af at spille guitar, og øvede flere timer om dagen. Jeg elskede at komme til guitarundervisningen og se, hvad vi skulle spille. Jeg lærte hurtigt at spille forskellige akkorder og skalaer, og kunne snart spille mine egne soloer. Det gjorde mig endnu mere interesseret i at spille guitar. Da jeg havde spillet guitar i to år, gav Michael mig chancen for at prøve at komme ind på Gentofte Musikskoles Talentlinje det gjorde mig både spændt og stolt at få den mulighed. Man skal op til en prøve for at komme ind på Talentlinjen, og jeg øvede mig derfor endnu mere. Musikken, som Michael og jeg havde valgt, var Hotel California med både solo og en funky rytme, og jeg øvede mig meget. Min glæde var derfor stor, da jeg var god nok til at komme ind på Talentlinjen. På Talentlinjen startede jeg til klaver og musikteori, og fik desuden undervisning i guitar. Nu spillede jeg også sammen med andre elever både til sammenspil og i forskellige bands. Her fik jeg et stort indblik i, hvordan musik er skruet sammen og har lært om alt fra rytmer til musikkomposition. Jeg er utrolig glad for at gå på Musikskolen, og ikke mindst for Talentlinjen. Selv om jeg snart er færdig med mit treårige forløb på Talentlinjen, vil jeg fortsætte på Musikskolen. Den har givet mig mange nye venner og en masse lærdom. I dag spiller jeg både klaver og guitar hver dag, og det bliver kun sjovere at spille, jo bedre jeg bliver. De tre år på Talentlinjen har ført mig gennem en stor udvikling musikalsk, og har introduceret mig for en masse ting i musikken, som jeg ikke vidste. Gentofte Musikskole har gjort, at jeg gerne vil forsætte med musik. Derfor håber jeg nu at komme ind på en musiklinje på et af Gentoftes gymnasier. 10

13 Rikke Høyer, tidligere elev i Gentofte Musikskole, Master of Music in Performance fra Lunds Universitet, studerende i solistklassen på Syddansk Musikkonservatorium og fløjtenist på bl.a. andet Malmö Opera og underviser hos Holbæk Garden. Fra et hjem uden klaver Jeg havde længe drømt om at kunne spille klaver. Mange af mine klassekammerater gik til klaver og gav prøver på deres kunnen i frikvartererne. En kammerat spillede en sang om en rødkælk, som jeg fandt både smuk og sørgelig. Det gav mig lyst til selv at kunne spille klaver. Hjemme havde vi ikke klaver, og det havde aldrig været på tale at anskaffe et, endsige at lære at spille klaver. Da jeg havde nævnt klaveret for mine forældre tilstrækkelig mange gange, fik jeg lov til at starte i Gentofte Musikskole - til blokfløjtesammenspil. Min lykke var gjort. Jeg elskede hver tone min plastic-fløjte kunne udgyde, og at befinde mig blandt ligesindede. Snart blev jeg slyngveninde med en pige, der også hyldede det magiske ved den billige kinesiske fløjte. Vi øvede en duet over melodien»stille nu«og jeg var rystet over, hvor godt og stort det lød. Senere har jeg erfaret, at den for mig så svære andenstemme til»stille nu«blot indeholder to toner, men dengang lød det som mindst ti. Det blev starten på ti års afhængighed af Musikskolens tilbud, og en evig plagen derhjemme om også at blive tilmeldt næste sæson. Der gik sport i at cykle rundt til alle kommunens skoler for at prøve et nyt sammenspilshold, lære hidtil ukendte instrumenter at kende og at spille flest mulige koncerter. Forholdet til Musikskolens lærere var af en særlig karakter. Lærerne interesserede sig indgående for os elever og vores udvikling, og åbnede deres hjerter og hjem for os. Vi var dog ikke englebørn, der sad pænt og spillede. Vi stillede uafbrudt spørgsmål, godtog kun velargumenterede svar og snakkede og grinede og blev fortørnede over at øve den samme passage igen og igen. Det gik langsomt op for os, at musikken for vores lærere ikke kun var sjov. Jeg begyndte at blive fascineret af den alvor, jeg oplevede hos mine lærere. Hvad var det, der var så vigtigt ved musikken, og drev vores lærere til tålmodigt at lære os mere og aldrig give op? De samme spørgsmål har jeg stadig i dag. På Gentofte Musikskole lærte jeg, at der findes mennesker med så stor passion for musik, at de ikke kan lade være med at arbejde videre, når det er sjovt, men sandelig også når det er hårdt, tungt og trættende. Måske leder de, ligesom jeg, stadig efter svaret på, hvordan to toner i andenstemmen til»stille nu«kan lyde som ti? 11

14 Jesper Brinck, folkeskolelærer og musikkoordinator på Skovshoved Skole Som ringe i vandet Først og fremmest vil jeg ønske Musikskolen stort tillykke med fødselsdagen det er en fornøjelse at se en så velfungerende institution runde de 25 år. Jeg har i mange år været Musikskolens kontakt på Skovshoved Skole som koordinator for musiklærerne, men det var igennem en workshop med Musikskolens lærere, at jeg fik et mere indgående kendskab til skolen. På en såkaldt»pædagogisk dag«efterspurgte lærerne redskaber til at håndtere både klasserumsledelse og relationskompetencer. Musikskolens ledelse kontaktede mig og spurgte, om ikke jeg havde kompetencer i den retning hvilket jeg som AKT-lærer jo havde. Vi planlagde derfor en workshop for skolens lærere, som hurtigt udviklede sig til en pædagogisk dag med fuldt program: Teori, praksis samt videooptagelser, hvor skolens lærere selv havde rollen som elever. At modtage undervisning var en øjenåbner for mange lærere, der jo til daglig lever af at give undervisning. Dagen var en succes, og lærerne gik glade hjem med nye værktøjer. Arrangementet havde givet mig blod på tanden til at gøre den pædagogiske dag til noget, som også andre musikskoler burde opleve, så nu skulle jeg ud og være foredragsholder. Jeg producerede informationsmateriale og skulle i gang med at kontakte andre musikskoler i området. I mellemtiden havde Gentofte Musikskole skrevet et indlæg i musikskolernes fagblad om den gode oplevelse, og det resulterede i et telefonopkald fra det mørke Jylland. Ønsket om værktøjer til relationskompetencer og klasserumsledelse var åbenbart ikke kun lokalt, så jeg måtte af sted til Jylland. Mødet med de jyske lærere blev ligeledes en succes, og workshoppen er siden da blevet videreudviklet. For tiden holder jeg foredrag i en række kommuner om relationskompetencer samt værktøjer i coachingforløb på baggrund af det arbejde, som jeg udviklede samme med Gentofte Musikskole. Jeg er derfor dybt taknemlig for det samarbejde jeg har haft med Gentofte Musikskole og dens ledelse, Ulla Clausen og Lars Henning Jensen. Samarbejdet har haft stor indflydelse på de spændende projekter, jeg siden har kastet mig ud i. Så derfor - endnu engang et stort tillykke til Gentofte Musikskole med dagen. Jeg glæder mig til et fortsat godt og udviklende samrbejde de kommende år. 12

15 13

16 14

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces MGP skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces Et nyetableret samarbejde mellem DR, KODA, DAF samt 9 kommuner fordelt på hele landet

Læs mere

Musikterapi. Socialpsykiatrien Aarhus Kommune. Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen

Musikterapi. Socialpsykiatrien Aarhus Kommune. Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen Musikterapi Socialpsykiatrien Aarhus Kommune Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen 1 Kære Læser I denne rapport er det først og fremmest brugerne der kommer til orde. Alle brugere der har fået musikterapi

Læs mere

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø

Læs mere

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder Landsgardeforeningen Sammenslutningen af danske bygarder P r o t e k t o r Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg November 2009 Nr. 4 Årgang 16 association of danish marching show bands Indhold Landskontoret

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

Laursens Realskole 1886-2011. 125 år

Laursens Realskole 1886-2011. 125 år Laursens Realskole 1886-2011 125 år Ansatte, der var til stede, da der belv taget fælles foto en dag i september 2010: Øverst: Claes Brandt Nielsen, Lise Roed, Michele Demontis, Dorte Harmsen, Anders Drivsholm,

Læs mere

En forstander i skudlinjen

En forstander i skudlinjen En forstander i skudlinjen Bostedet ELLENGÅRDEN 25 ÅR Bostedet ELLENGÅRDEN Bostedet Ellengården ligger i det nordlige Aarhus og tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet.

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE FORORD Projektgruppen: Samarbejdet omkring Den Cyklende

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere