25 år. Gentofte Musikskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 år. Gentofte Musikskole"

Transkript

1 25 år Gentofte Musikskole 1

2 Gentofte Musikskole er en selvejende institution i Gentofte Kommune 1988 Foreningen Gentofte Musikskole blev stiftet den 17. maj Kontoret lå på Ordrupvej 112 i HOF s lokaler 1996 Gentofte Musikskole blev en selvejende institution 1999 Kontoret flyttede til Smakkegårdsvej Ny treårig kontrakt med Gentofte Kommune muliggjorde en udvidelse til dobbelt størrelse 2007 Kontor og undervisning flyttede til Kulturskolerne på Duntzfelts Alle Musikskolen har nu ca elever og 42 lærere Bestyrelse Henrik Sevaldsen Allan Larsen Sven Søgaard Tom Jørgensen Jørgen Brandt-Møller Johan Dyssel Jakob Wirth Svendsen Karoline Spaulding Karen Riis Kjølbye Peter Normann Hansen Støttekredsen, formand Støttekredsen, næstformand Støttekredsen, suppleant Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant, suppleant Lærerrepræsentant Lærerrepræsentant suppleant Repræsentant for Kommunalbestyrelsen Kritisk revisor Ledelse og administration Ulla Clausen Musikskoleleder Lars Henning Jensen Souschef Tine Theilmann Administrativ medarbejder Anne Marie Vincent Administrativ medarbejder Gentofte Musikskole Duntzfelts Alle Hellerup Grafisk Produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS

3 Indhold Borgmester Hans Toft: Tillykke med de 25 år!... 3 Kulturdirektør Lone Gladbo: Kvalitet og udvikling... 4 Formand Henrik Sevaldsen: En musikskole kræver aktiv involvering... 5 Første formand Lene Barclay Schak: Musikskolens rejse... 6 Tidligere formand Tonny Landy: Fra en professionels synsvinkel... 7 Musikskoleleder Ulla Clausen: Den røde tråd... 8 Musikskolelærer Jakob Wirth Svendsen: En anderledes arbejdsplads... 9 Elev Carl-Emil Stampe: Talentlinjen gav lærdom og nye venner Tidligere elev Rikke Høyer: Fra et hjem uden klaver Musikkoordinator Jesper Brinck: Som ringe i vandet... 12

4 2

5 Hans Toft, Borgmester Tillykke med de 25 år! Glæden ved musik er universel og kan udøves på alle alderstrin og spilleniveauer. Dette er også kernen i det flotte arbejde, som nu i 25 år har kendetegnet Gentofte Musikskole. Da en gruppe entusiastiske forældre og andre musikinteresserede i 1988 tog initiativ til at starte Musikskolen, var det også begyndelsen til at skabe de gode rammer for musikken og samværet omkring denne og dermed den glæde, som skolen siden har været for de mange børn og unge og tillige for det publikum, som gennem de mange år har nydt godt af elevernes mange optrædener rundt om i kommunen. Julekoncerter på Rådhuset, Lucia på Hovedbiblioteket og Klaveraftener i Øregårdssalen for blot at nævne nogle af de mange arrangementer, som Gentofte Musikskole bidrager med i vores lokale kulturliv. En stor tak til Gentofte Musikskole for jeres mangeårige succesrige og fine arbejde. Held og lykke med jeres fortsatte arbejde med at glæde og begejstre børn og unge gennem musikken og samværet omkring denne Jeg ønsker alle i Gentofte Musikskole et stort tillykke med de 25 år. Hans Toft Borgmester Gentofte Musikskole betyder rigtig meget for både børn og forældre og er succeshistorien om stedet, der danner kreative rammer for kommunens børn og unge. Også folkeskolerne i Gentofte nyder godt af samarbejdet med Musikskolen bl.a. via den såkaldte kompagnonordning, der giver mulighed for at få en musiklærer ud at undervise i klassen side om side med klassens egen lærer. 3

6 Lone Gladbo, Kulturdirektør i Gentofte Kommune Kvalitet og udvikling Et stort tillykke med jubilæet og den store udvikling, som Gentofte Musikskole har gennemgået i løbet af de 25 år. Der er sket rigtig meget siden jeg første gang mødte Musikskolen i 1996 i meget ydmyge lokaler i en nedlagt butik på Ordrupvej og frem til den professionelle Musikskole, som vi kender i dag, i det flotte hus på Duntzfelts Allé. For en halv snes år siden voksede Musikskolen i løbet af en kort årrække til dobbelt størrelse, og umiddelbart efter rykkede skolen ind i de flotte lokaler i Kulturskolerne. Det har samlet set medført en kvalificering af undervisningen. Dels er alle undervisere nu uddannede fra et konservatorium dels har mange en professionel karriere ved siden af jobbet som lærer. Det sikrer, at lærerne er godt rustede til at undervise børnene på det bedste faglige og pædagogiske niveau. Samtidig kan lærerne komme med et frisk pust udefra baseret på deres egne erfaringer som musikere. Musikskolen underviser på mange forskellige niveauer. Fra den helt uprøvede til den rutinerede og måske særligt talentfulde. For de elever har Musikskolen de seneste år arbejdet med en talentlinje, som har haft fokus på at udvikle elevernes potentiale. Denne opbakning og støtte fra skolens side har haft en stor betydning for, at flere elever efterfølgende er blevet optaget på et konservatorium. Harpe, guitar eller violin der er mange forskellige strenge at spille på, hvis man gerne vil spille musik. På baggrund af det gode samarbejde, som er etableret med nabokommunerne, er der mange muligheder for at vælge, også et mere sjældent, instrument. Det såkaldte»kvintorat«, som består af Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Gentofte Kommune, betyder, at man kan trække på hinandens ressourcer og instrumenter, så man samlet set arbejder på at tilbyde lige præcis den undervisning og det instrument, som eleven efterspørger. Et fantastisk strygeorkester er et produkt af dette samarbejde på tværs af kommunerne, som skaber stor glæde for både elever og publikum. En anden stor udvikling, som Gentofte Musikskole har været igennem, og til stor glæde for både børn, forældre og borgere er de mange koncerter og arrangementer. Repertoiret spænder lige fra den traditionelle julekoncert over soiréer og café-aftener til GM i rock og Musikfestivalen. Musikskolen er blevet en del af kommunens kulturelle arrangementsprofil. Endnu en gang til lykke til en meget succesfuld musikskole. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde mange år endnu. 4

7 Henrik Sevaldsen, formand for bestyrelsen En musikskole kræver aktiv involvering At etablere og drive en privat musikskole kræver aktiv involvering af rigtig mange engagerede mennesker. Alle skal de finde det væsentligt at bruge en større eller mindre del af deres fritid på at skabe de rammer, der er nødvendige for overhovedet at drive en musikskole vel at mærke inden for de aktuelle økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. Kredsen omkring en musikskole skal anse det for vigtigt, at så mange børn som muligt får del i den glæde, det er at beskæftige sig med musik. De involverede skal hver for sig og tilsammen råde over kompetencer, der sikrer et solidt fundament for musikskolen og klare linjer mod fremtiden. Med det juridiske og økonomiske grundlag i orden kan en professionalisering af arbejdet så begynde: Der skal knyttes en daglig leder til musikskolen og ansættes lærere, så det egentlige - det synlige og hørbare arbejde - kommer for dagens lys. Men her slutter det frivillige arbejde ikke, for de frivillige skal fortsætte med at støtte op om arbejdet, fungere som sparringspartnere for den daglige ledelse og medvirke ved arrangementer. Ikke mindst skal kendskabet til musikskolen udbredes, ikke kun til de potentielle brugere, men også blandt lokale institutioner, der kan have glæde af optræden af unge musikere. Endelig skal de bevilgende myndigheder til stadighed mindes om betydningen af musikskolens virke. Gentofte Musikskole begyndte som en privat musikskole for 25 år siden, og blev efter nogle år en selvejende institution. Vi har set skolen vokse og antallet af elever stige sammen med det stadig bredere udvalg af undervisning. Gennem de 25 år har bestyrelsen bidraget til at videreudvikle Musikskolen. Medlemmerne har typisk haft børn i Musikskolen og derigennem kendt til skolens dagligdag. De har ønsket at værne om Musikskolen som en selvejende institution, der har kunnet opstille egne mål og handlet til bedste for strømmen af børn og unge med lyst til at lære at beherske et instrument. Skal Gentofte Musikskole fortsat være en kraftkilde, der formidler ny, inspirerende undervisning, er det vigtigt med frivillige, der på engageret vis vil gå ind i arbejdet. Den videre udvikling af Musikskolen sikres gennem det gode samarbejde med Gentofte Kommune, en dygtig daglig ledelse, og en engageret frivillig bestyrelse. 5

8 Lene Barclay Schak, medstifter og første formand Musikskolens rejse Vi er 25 år tilbage i tiden, til 1987, hvor kommunalbestyrelsen i Gentofte havde besluttet af nedlægge kommunens musikskole. Som forældre til musikbørn protesterede vi mod beslutningen, men pludselig fangede bordet: Stafetten og dermed ansvaret for at drive Musikskolen blev givet videre til os forældre. Borgmesteren og kommunalbestyrelsen forstod vores bekymring for børnenes og kommunens musikliv, men stod fast på at afkommunalisere Musikskolen. Den 17. maj 1988 var driftsoverenskomsten med Gentofte Kommune på plads, og Foreningen Gentofte Musikskole stod nu for driften. Formanden og kassereren var underskrivere for foreningen og personligt ansvarlige for økonomien. Vi fik ingen hjælp og måtte selv stå for alt, men det var en rigtig spændende tid. Det er svært at fatte, at vi turde involvere os så intenst, for vi havde jo fuldtidsjob. Men for os gjaldt det om at bevare et godt og konstruktivt fritidstilbud til børnene. Lederen i første sæson var den tidligere leder af den kommunale musikskole, som nu var leder af et oplysningsforbund. Det gav kontinuitet i overgangen, men Musikskolen skulle ikke forsvinde ind i et oplysningsforbund, så i anden sæson valgte vi en musiklærer med kontorerfaring som forretningsfører. Musikken, sammenspillet og koncerterne spillede bare, upåvirket af de administrative udfordringer i de første år. Som bestyrelse var vores indsats ulønnet. Weekender og fritid blev brugt, for vi var en aktiv, arbejdende bestyrelse. Det lykkedes os at skabe et økonomisk råderum, som var tænkt til at købe egnede lokaler. Men nogen med andre tanker opstillede en alternativ bestyrelse ved generalforsamlingen i foreningen. De ønskede honorar for bestyrelsesarbejdet, og ville have et repræsentantskab. I vores øjne kunne forældrebetalingen og kommunens tilskud slet ikke bære dette. Heldigvis var beslutningen ved generalforsamlingen i 1990 klar: Formand og kasserer blev genvalgt, og de oprindelige vedtægter blev fastholdt. Gennem mange år havde jeg som formand brugt al min fritid på Musikskolen og trængte til aflastning. Nu var skolen opbygget og etableringsfasen afsluttet, og jeg anså bestyrelsen for at være personer, der ville Musikskolen og vore børn det godt. Derfor valgte jeg at trække mig. Musikskolens rejse er nu endt. Den er styrket, selvstændig og udgør en fast base for børn i Gentofte Kommune. Vort projekt lykkedes. 6

9 Tonny Landy, tidligere formand for Musikskolen Fra en professionels synsvinkel Jeg har været så heldig at få lov til opleve kunstens og musikkens verden fra så mange sider, som det kun er få forundt: som aktiv sanger, pædagog, foredragsholder, som rektor for Det kgl. Teaters Opera-akademi, og tilmed som bestyrelsesmedlem for Gentofte Musikskole. Jeg har ikke selv haft børn, der skulle gå til musik, men som musiker var jeg nok nysgerrig og gik i 1990 med til generalforsamlingen i Gentofte Musikskole. Det blev et livligt møde, og da jeg kom til at sige nogle få men uigennemtænkte ord, var der forældre som mente, at jeg måtte have en viden, der kunne bruges i Musikskolens bestyrelse. Sådan kom jeg i Musikskolens bestyrelsen, hvor jeg regnede med at sidde i to år, men endte med at sidde i ni en del af perioden tilmed som formand. Det blev nogle sjove år med mange gode oplevelser. Det var åbenlyst, at Musikskolen havde sine udfordringer især økonomiske. Kommunen havde fjernet en stor del af tilskuddet, og skolen stod på bar bund med skrantende økonomi og vigende elevtal. At den ikke allerede var lukket, skyldtes ikke mindst den daværende formand Lene Schak, der snart efter trak sig og overlod posten til mig. Hovedopgaven var nu at gøre Musikskolen synlig og nødvendig, og sørge for at den kunne markere sig ved arrangementer i kommunen. Vi fik et fint samarbejde med Gentofte HOF og dets leder, der også fungerede som daglig administrator af Musikskolen. Forretninger i kommunen benyttede sig af et åbent tilbud om, at Musikskolen kunne levere gratis musik ved festlige lejligheder. Da kommunen fik samme tilbud opstod der en vekselvirkning, som smittede positivt af på de kommunale tilskud. Musikskolens lærere ydede hver gang det ekstraordinære, når eleverne skulle ud at underholde. Bestyrelsen satte kronen på værket, da den oprettede Gentofte Kulturuge en uges arrangementer over hele kommunen, afsluttende med festmiddag på rådhuset. Vi indstiftede også Gentofte Kulturpris på kroner, doneret af en sponsor. Den tildeles en kunstner og Gentofte borger, som har markeret sig gennem mange år i det danske musik- og teaterliv. Prisen må også snart have 25 års jubilæum. Ikke mindst takket være at Gentoftes borgmester, Hans Toft, kunne se nødvendigheden i at tilbyde borgerne en velfungerende musikskole, står Gentofte Kommune i dag efter min vurdering med en af de bedst fungerende musikskoler i landet. 7

10 Ulla Clausen, leder af Gentofte Musikskole og Kulturskolerne i Gentofte Den røde tråd Jeg blev ansat som lærer i Gentofte Musikskole i efteråret 1989, mens jeg stadig var musikstuderende. Mine to hold skulle undervises i hver sin ende af kommunen, og jeg kunne lige nå at drikke en kop kaffe hos min mormor på vej fra den ene skole til den anden. Det lå ikke i kortene, at jeg en dag skulle have det privilegium at være leder for både Musikskolen og for Kulturskolerne i Gentofte Kommune. Vejen gik gennem et fuldtids undervisningsskema, en stilling som pædagogisk koordinator og så i 1999 en ansættelse som musikskoleleder. Musikskolens første kontor var i et baglokale på Ordrupvej i kontorfællesskab med HOF. Senere, da jeg blev musikskoleleder, lejede vi os ind i eget kontor på Smakkegårdsvej. Vi var kun to på kontoret, Tine og mig. Musikskolen havde knapt 30 lærere og færre end tusinde elever. I 2005 fik vi en aftale med kommunen om en fordobling af elevtallet og af vores tilskud. Der blev ansat mange nye lærere, og kontoret blev udvidet med souschef Lars og med Anne Marie, der som Tine er administrativ medarbejder. I dag har vi over 40 lærere og ca elever. Som udtryk for skolens gode samarbejde med kommunen, fik jeg i 2007 den spændende opgave også at være leder for Kulturskolerne på Duntzfelts Alle 8. Her flyttede Musikskolen ind og har nu til huse sammen med Drama og Billedskolen, Forfatterskolen og Kulturpakkerne. Kulturskolerne er et fantastisk sted med ideelle undervisningslokaler til vores aktiviteter det er et hus, der summer af liv og kreativitet nærmest døgnet rundt. Det er utroligt spændende at have været en del af den udvikling, som Musikskolen har været igennem og som har ledt os frem til her, hvor vi står i dag. Processen har været kendetegnet ved engagerede og dygtige mennesker i alle led: Bestyrelse, lærere, medarbejdere på kontoret og musikkoordinatorer. Alle arbejder vi ud fra en fælles kærlighed til musikken, og et oprigtigt ønske om at give Musikskolens elever en optimal musikundervisning og glæde ved musikken. Samarbejdet med Gentofte Kommune om disse bestræbelser har været og er fortsat forbilledligt. For mig har den røde tråd altid været det meningsfulde i at være med til at skabe rammen for elevers og medarbejderes udfoldelse af musikalitet og musikglæde, og det er fortsat det, der gør hver dag spændende, sjov og udfordrende. Fremtiden for Gentofte Musikskole rummer mange muligheder og udfordringer, som jeg ser frem til at udforske og løfte sammen med resten af Musikskolen og vores gode samarbejdspartnere. Jeg glæder mig over at fejre Musikskolen og ønsker os alle hjertelig tillykke. 8

11 Jakob Wirth Svendsen, musikskolelærer og lærerrepræsentant i bestyrelsen En ganske særlig arbejdsplads Det hænder af og til, at en elev interesseret spørger til, om jeg ikke også har et arbejde? Stor er forbløffelsen, når jeg afslører, at vi faktisk befinder os lige midt i mit arbejde:»øh, er det her virkelig dit arbejde? Mener du, at du får penge for det?«svaret er ja! En musikskole er også en arbejdsplads, hvor jeg helt af egen fri vilje og med stor glæde udfører et lønnet job, og ikke kun»indtil du finder et rigtigt arbejde«, som en forælder engang i ægte omsorg formulerede det. Men en helt almindelig arbejdsplads er Musikskolen måske ikke. I Gentofte Musikskole er der mindst 14 forskellige undervisningssteder, og i løbet af ugen når man gerne forbi et par stykker af dem. Nogle dage underviser man måske hjemme på Kulturskolerne i Hellerup, og nyder godt af fordelene ved egne undervisningslokaler, lærerværelse, kopirum, administration og mødet med kolleger. Andre dage foregår undervisningen ude på folkeskolerne, hvor man som Musikskolens udsending opslår lejr i et klasselokale. Noget undervisning såsom rytmik og kompagnonundervisning ligger om formiddagen, men ellers er det her, at mange lærere øver og forbereder sig. Typisk starter undervisningen fra kl. 14 og frem, når eleverne har fået fri fra skole og skolernes musik- og klasselokaler er ledige. Tilsvarende har nogle lærere først fri ud på aftenen. Hvor lange arbejdsdagene er og hvor mange, man har af dem afhænger i øvrigt af den enkelte lærers tilknytning til Musikskolen. Den kan variere fra en enkelt lektion om ugen til et fuldtidsskema. Timetallet afspejler til dels lærerens ønsker, men også elevernes valg og interesser. Det er således noget lettere at fylde et skema op, hvis man underviser i trommer eller guitar, til forskel fra f.eks. obo eller harpe. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at man er ansat på flere musikskoler sideløbende og eller kombinerer lærergerningen med en aktiv musikerkarriere. Det, der gør mest indtryk i dagligdagen, er dog ikke de praktiske omstændigheder, men derimod og heldigvis! alle de elever, som man møder i undervisningen. Man kommer tæt på hinanden, og for læreren ligger der et stort ansvar i at skulle fungere som rollemodel på det faglige såvel som personlige plan. Det er imidlertid også et stort privilegium at kunne formidle sine egne musikalske kundskaber, fordybe sig i musikken sammen med eleverne og følge deres musikalske landevindinger og personlige udvikling ofte gennem flere år. Eleverne er en uudtømmelig kilde til glæde og giver arbejdet mening og gør Gentofte Musikskole til en ganske særlig arbejdsplads. 9

12 Carl-Emil Stampe, elev i Musikskolen Talentlinjen gav lærdom og nye venner Jeg var tre år gammel, da jeg startede på Gentofte Musikskole. Hver lørdag gik jeg med mine forældre til rytmik og kom så til Musikkarussellen, da jeg blev lidt ældre. Her fik jeg prøvet at spille forskellige instrumenter. Efter et år fandt jeg ud af, at jeg ville spille rytmisk musik, og begyndte så at gå til trommer. Til trommer lærte jeg meget om rytmer og lærte at læse trommenoder. Det var et rigtig godt år med trommerne, men jeg fandt ud af, at jeg hellere ville spille på guitar, og startede hos Michael Dahl Hansen. Jeg blev med det samme bidt af at spille guitar, og øvede flere timer om dagen. Jeg elskede at komme til guitarundervisningen og se, hvad vi skulle spille. Jeg lærte hurtigt at spille forskellige akkorder og skalaer, og kunne snart spille mine egne soloer. Det gjorde mig endnu mere interesseret i at spille guitar. Da jeg havde spillet guitar i to år, gav Michael mig chancen for at prøve at komme ind på Gentofte Musikskoles Talentlinje det gjorde mig både spændt og stolt at få den mulighed. Man skal op til en prøve for at komme ind på Talentlinjen, og jeg øvede mig derfor endnu mere. Musikken, som Michael og jeg havde valgt, var Hotel California med både solo og en funky rytme, og jeg øvede mig meget. Min glæde var derfor stor, da jeg var god nok til at komme ind på Talentlinjen. På Talentlinjen startede jeg til klaver og musikteori, og fik desuden undervisning i guitar. Nu spillede jeg også sammen med andre elever både til sammenspil og i forskellige bands. Her fik jeg et stort indblik i, hvordan musik er skruet sammen og har lært om alt fra rytmer til musikkomposition. Jeg er utrolig glad for at gå på Musikskolen, og ikke mindst for Talentlinjen. Selv om jeg snart er færdig med mit treårige forløb på Talentlinjen, vil jeg fortsætte på Musikskolen. Den har givet mig mange nye venner og en masse lærdom. I dag spiller jeg både klaver og guitar hver dag, og det bliver kun sjovere at spille, jo bedre jeg bliver. De tre år på Talentlinjen har ført mig gennem en stor udvikling musikalsk, og har introduceret mig for en masse ting i musikken, som jeg ikke vidste. Gentofte Musikskole har gjort, at jeg gerne vil forsætte med musik. Derfor håber jeg nu at komme ind på en musiklinje på et af Gentoftes gymnasier. 10

13 Rikke Høyer, tidligere elev i Gentofte Musikskole, Master of Music in Performance fra Lunds Universitet, studerende i solistklassen på Syddansk Musikkonservatorium og fløjtenist på bl.a. andet Malmö Opera og underviser hos Holbæk Garden. Fra et hjem uden klaver Jeg havde længe drømt om at kunne spille klaver. Mange af mine klassekammerater gik til klaver og gav prøver på deres kunnen i frikvartererne. En kammerat spillede en sang om en rødkælk, som jeg fandt både smuk og sørgelig. Det gav mig lyst til selv at kunne spille klaver. Hjemme havde vi ikke klaver, og det havde aldrig været på tale at anskaffe et, endsige at lære at spille klaver. Da jeg havde nævnt klaveret for mine forældre tilstrækkelig mange gange, fik jeg lov til at starte i Gentofte Musikskole - til blokfløjtesammenspil. Min lykke var gjort. Jeg elskede hver tone min plastic-fløjte kunne udgyde, og at befinde mig blandt ligesindede. Snart blev jeg slyngveninde med en pige, der også hyldede det magiske ved den billige kinesiske fløjte. Vi øvede en duet over melodien»stille nu«og jeg var rystet over, hvor godt og stort det lød. Senere har jeg erfaret, at den for mig så svære andenstemme til»stille nu«blot indeholder to toner, men dengang lød det som mindst ti. Det blev starten på ti års afhængighed af Musikskolens tilbud, og en evig plagen derhjemme om også at blive tilmeldt næste sæson. Der gik sport i at cykle rundt til alle kommunens skoler for at prøve et nyt sammenspilshold, lære hidtil ukendte instrumenter at kende og at spille flest mulige koncerter. Forholdet til Musikskolens lærere var af en særlig karakter. Lærerne interesserede sig indgående for os elever og vores udvikling, og åbnede deres hjerter og hjem for os. Vi var dog ikke englebørn, der sad pænt og spillede. Vi stillede uafbrudt spørgsmål, godtog kun velargumenterede svar og snakkede og grinede og blev fortørnede over at øve den samme passage igen og igen. Det gik langsomt op for os, at musikken for vores lærere ikke kun var sjov. Jeg begyndte at blive fascineret af den alvor, jeg oplevede hos mine lærere. Hvad var det, der var så vigtigt ved musikken, og drev vores lærere til tålmodigt at lære os mere og aldrig give op? De samme spørgsmål har jeg stadig i dag. På Gentofte Musikskole lærte jeg, at der findes mennesker med så stor passion for musik, at de ikke kan lade være med at arbejde videre, når det er sjovt, men sandelig også når det er hårdt, tungt og trættende. Måske leder de, ligesom jeg, stadig efter svaret på, hvordan to toner i andenstemmen til»stille nu«kan lyde som ti? 11

14 Jesper Brinck, folkeskolelærer og musikkoordinator på Skovshoved Skole Som ringe i vandet Først og fremmest vil jeg ønske Musikskolen stort tillykke med fødselsdagen det er en fornøjelse at se en så velfungerende institution runde de 25 år. Jeg har i mange år været Musikskolens kontakt på Skovshoved Skole som koordinator for musiklærerne, men det var igennem en workshop med Musikskolens lærere, at jeg fik et mere indgående kendskab til skolen. På en såkaldt»pædagogisk dag«efterspurgte lærerne redskaber til at håndtere både klasserumsledelse og relationskompetencer. Musikskolens ledelse kontaktede mig og spurgte, om ikke jeg havde kompetencer i den retning hvilket jeg som AKT-lærer jo havde. Vi planlagde derfor en workshop for skolens lærere, som hurtigt udviklede sig til en pædagogisk dag med fuldt program: Teori, praksis samt videooptagelser, hvor skolens lærere selv havde rollen som elever. At modtage undervisning var en øjenåbner for mange lærere, der jo til daglig lever af at give undervisning. Dagen var en succes, og lærerne gik glade hjem med nye værktøjer. Arrangementet havde givet mig blod på tanden til at gøre den pædagogiske dag til noget, som også andre musikskoler burde opleve, så nu skulle jeg ud og være foredragsholder. Jeg producerede informationsmateriale og skulle i gang med at kontakte andre musikskoler i området. I mellemtiden havde Gentofte Musikskole skrevet et indlæg i musikskolernes fagblad om den gode oplevelse, og det resulterede i et telefonopkald fra det mørke Jylland. Ønsket om værktøjer til relationskompetencer og klasserumsledelse var åbenbart ikke kun lokalt, så jeg måtte af sted til Jylland. Mødet med de jyske lærere blev ligeledes en succes, og workshoppen er siden da blevet videreudviklet. For tiden holder jeg foredrag i en række kommuner om relationskompetencer samt værktøjer i coachingforløb på baggrund af det arbejde, som jeg udviklede samme med Gentofte Musikskole. Jeg er derfor dybt taknemlig for det samarbejde jeg har haft med Gentofte Musikskole og dens ledelse, Ulla Clausen og Lars Henning Jensen. Samarbejdet har haft stor indflydelse på de spændende projekter, jeg siden har kastet mig ud i. Så derfor - endnu engang et stort tillykke til Gentofte Musikskole med dagen. Jeg glæder mig til et fortsat godt og udviklende samrbejde de kommende år. 12

15 13

16 14

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Program. Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune.

Program. Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune. Program Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune. Hedelandsfestival 2015 arrangeres i år, af Reerslev Skoles Landsbyordning

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder FOF Odder Else Elisabeth Andersen fof.odder@gmail.com Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder www.fof.dk Lær noget nyt - eller bliv bedre til noget du kan og interesserer

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Virksomhedsplan Kultur og Fritid

Virksomhedsplan Kultur og Fritid Virksomhedsplan Kultur og Fritid Kulturskolen JANUAR 2010 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Kulturskolen Gribskov Skolegade 43 3200 Helsinge Tlf. 72496087 www.gribskov.dk

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere