25 år. Gentofte Musikskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 år. Gentofte Musikskole"

Transkript

1 25 år Gentofte Musikskole 1

2 Gentofte Musikskole er en selvejende institution i Gentofte Kommune 1988 Foreningen Gentofte Musikskole blev stiftet den 17. maj Kontoret lå på Ordrupvej 112 i HOF s lokaler 1996 Gentofte Musikskole blev en selvejende institution 1999 Kontoret flyttede til Smakkegårdsvej Ny treårig kontrakt med Gentofte Kommune muliggjorde en udvidelse til dobbelt størrelse 2007 Kontor og undervisning flyttede til Kulturskolerne på Duntzfelts Alle Musikskolen har nu ca elever og 42 lærere Bestyrelse Henrik Sevaldsen Allan Larsen Sven Søgaard Tom Jørgensen Jørgen Brandt-Møller Johan Dyssel Jakob Wirth Svendsen Karoline Spaulding Karen Riis Kjølbye Peter Normann Hansen Støttekredsen, formand Støttekredsen, næstformand Støttekredsen, suppleant Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant, suppleant Lærerrepræsentant Lærerrepræsentant suppleant Repræsentant for Kommunalbestyrelsen Kritisk revisor Ledelse og administration Ulla Clausen Musikskoleleder Lars Henning Jensen Souschef Tine Theilmann Administrativ medarbejder Anne Marie Vincent Administrativ medarbejder Gentofte Musikskole Duntzfelts Alle Hellerup Grafisk Produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS

3 Indhold Borgmester Hans Toft: Tillykke med de 25 år!... 3 Kulturdirektør Lone Gladbo: Kvalitet og udvikling... 4 Formand Henrik Sevaldsen: En musikskole kræver aktiv involvering... 5 Første formand Lene Barclay Schak: Musikskolens rejse... 6 Tidligere formand Tonny Landy: Fra en professionels synsvinkel... 7 Musikskoleleder Ulla Clausen: Den røde tråd... 8 Musikskolelærer Jakob Wirth Svendsen: En anderledes arbejdsplads... 9 Elev Carl-Emil Stampe: Talentlinjen gav lærdom og nye venner Tidligere elev Rikke Høyer: Fra et hjem uden klaver Musikkoordinator Jesper Brinck: Som ringe i vandet... 12

4 2

5 Hans Toft, Borgmester Tillykke med de 25 år! Glæden ved musik er universel og kan udøves på alle alderstrin og spilleniveauer. Dette er også kernen i det flotte arbejde, som nu i 25 år har kendetegnet Gentofte Musikskole. Da en gruppe entusiastiske forældre og andre musikinteresserede i 1988 tog initiativ til at starte Musikskolen, var det også begyndelsen til at skabe de gode rammer for musikken og samværet omkring denne og dermed den glæde, som skolen siden har været for de mange børn og unge og tillige for det publikum, som gennem de mange år har nydt godt af elevernes mange optrædener rundt om i kommunen. Julekoncerter på Rådhuset, Lucia på Hovedbiblioteket og Klaveraftener i Øregårdssalen for blot at nævne nogle af de mange arrangementer, som Gentofte Musikskole bidrager med i vores lokale kulturliv. En stor tak til Gentofte Musikskole for jeres mangeårige succesrige og fine arbejde. Held og lykke med jeres fortsatte arbejde med at glæde og begejstre børn og unge gennem musikken og samværet omkring denne Jeg ønsker alle i Gentofte Musikskole et stort tillykke med de 25 år. Hans Toft Borgmester Gentofte Musikskole betyder rigtig meget for både børn og forældre og er succeshistorien om stedet, der danner kreative rammer for kommunens børn og unge. Også folkeskolerne i Gentofte nyder godt af samarbejdet med Musikskolen bl.a. via den såkaldte kompagnonordning, der giver mulighed for at få en musiklærer ud at undervise i klassen side om side med klassens egen lærer. 3

6 Lone Gladbo, Kulturdirektør i Gentofte Kommune Kvalitet og udvikling Et stort tillykke med jubilæet og den store udvikling, som Gentofte Musikskole har gennemgået i løbet af de 25 år. Der er sket rigtig meget siden jeg første gang mødte Musikskolen i 1996 i meget ydmyge lokaler i en nedlagt butik på Ordrupvej og frem til den professionelle Musikskole, som vi kender i dag, i det flotte hus på Duntzfelts Allé. For en halv snes år siden voksede Musikskolen i løbet af en kort årrække til dobbelt størrelse, og umiddelbart efter rykkede skolen ind i de flotte lokaler i Kulturskolerne. Det har samlet set medført en kvalificering af undervisningen. Dels er alle undervisere nu uddannede fra et konservatorium dels har mange en professionel karriere ved siden af jobbet som lærer. Det sikrer, at lærerne er godt rustede til at undervise børnene på det bedste faglige og pædagogiske niveau. Samtidig kan lærerne komme med et frisk pust udefra baseret på deres egne erfaringer som musikere. Musikskolen underviser på mange forskellige niveauer. Fra den helt uprøvede til den rutinerede og måske særligt talentfulde. For de elever har Musikskolen de seneste år arbejdet med en talentlinje, som har haft fokus på at udvikle elevernes potentiale. Denne opbakning og støtte fra skolens side har haft en stor betydning for, at flere elever efterfølgende er blevet optaget på et konservatorium. Harpe, guitar eller violin der er mange forskellige strenge at spille på, hvis man gerne vil spille musik. På baggrund af det gode samarbejde, som er etableret med nabokommunerne, er der mange muligheder for at vælge, også et mere sjældent, instrument. Det såkaldte»kvintorat«, som består af Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Gentofte Kommune, betyder, at man kan trække på hinandens ressourcer og instrumenter, så man samlet set arbejder på at tilbyde lige præcis den undervisning og det instrument, som eleven efterspørger. Et fantastisk strygeorkester er et produkt af dette samarbejde på tværs af kommunerne, som skaber stor glæde for både elever og publikum. En anden stor udvikling, som Gentofte Musikskole har været igennem, og til stor glæde for både børn, forældre og borgere er de mange koncerter og arrangementer. Repertoiret spænder lige fra den traditionelle julekoncert over soiréer og café-aftener til GM i rock og Musikfestivalen. Musikskolen er blevet en del af kommunens kulturelle arrangementsprofil. Endnu en gang til lykke til en meget succesfuld musikskole. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde mange år endnu. 4

7 Henrik Sevaldsen, formand for bestyrelsen En musikskole kræver aktiv involvering At etablere og drive en privat musikskole kræver aktiv involvering af rigtig mange engagerede mennesker. Alle skal de finde det væsentligt at bruge en større eller mindre del af deres fritid på at skabe de rammer, der er nødvendige for overhovedet at drive en musikskole vel at mærke inden for de aktuelle økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. Kredsen omkring en musikskole skal anse det for vigtigt, at så mange børn som muligt får del i den glæde, det er at beskæftige sig med musik. De involverede skal hver for sig og tilsammen råde over kompetencer, der sikrer et solidt fundament for musikskolen og klare linjer mod fremtiden. Med det juridiske og økonomiske grundlag i orden kan en professionalisering af arbejdet så begynde: Der skal knyttes en daglig leder til musikskolen og ansættes lærere, så det egentlige - det synlige og hørbare arbejde - kommer for dagens lys. Men her slutter det frivillige arbejde ikke, for de frivillige skal fortsætte med at støtte op om arbejdet, fungere som sparringspartnere for den daglige ledelse og medvirke ved arrangementer. Ikke mindst skal kendskabet til musikskolen udbredes, ikke kun til de potentielle brugere, men også blandt lokale institutioner, der kan have glæde af optræden af unge musikere. Endelig skal de bevilgende myndigheder til stadighed mindes om betydningen af musikskolens virke. Gentofte Musikskole begyndte som en privat musikskole for 25 år siden, og blev efter nogle år en selvejende institution. Vi har set skolen vokse og antallet af elever stige sammen med det stadig bredere udvalg af undervisning. Gennem de 25 år har bestyrelsen bidraget til at videreudvikle Musikskolen. Medlemmerne har typisk haft børn i Musikskolen og derigennem kendt til skolens dagligdag. De har ønsket at værne om Musikskolen som en selvejende institution, der har kunnet opstille egne mål og handlet til bedste for strømmen af børn og unge med lyst til at lære at beherske et instrument. Skal Gentofte Musikskole fortsat være en kraftkilde, der formidler ny, inspirerende undervisning, er det vigtigt med frivillige, der på engageret vis vil gå ind i arbejdet. Den videre udvikling af Musikskolen sikres gennem det gode samarbejde med Gentofte Kommune, en dygtig daglig ledelse, og en engageret frivillig bestyrelse. 5

8 Lene Barclay Schak, medstifter og første formand Musikskolens rejse Vi er 25 år tilbage i tiden, til 1987, hvor kommunalbestyrelsen i Gentofte havde besluttet af nedlægge kommunens musikskole. Som forældre til musikbørn protesterede vi mod beslutningen, men pludselig fangede bordet: Stafetten og dermed ansvaret for at drive Musikskolen blev givet videre til os forældre. Borgmesteren og kommunalbestyrelsen forstod vores bekymring for børnenes og kommunens musikliv, men stod fast på at afkommunalisere Musikskolen. Den 17. maj 1988 var driftsoverenskomsten med Gentofte Kommune på plads, og Foreningen Gentofte Musikskole stod nu for driften. Formanden og kassereren var underskrivere for foreningen og personligt ansvarlige for økonomien. Vi fik ingen hjælp og måtte selv stå for alt, men det var en rigtig spændende tid. Det er svært at fatte, at vi turde involvere os så intenst, for vi havde jo fuldtidsjob. Men for os gjaldt det om at bevare et godt og konstruktivt fritidstilbud til børnene. Lederen i første sæson var den tidligere leder af den kommunale musikskole, som nu var leder af et oplysningsforbund. Det gav kontinuitet i overgangen, men Musikskolen skulle ikke forsvinde ind i et oplysningsforbund, så i anden sæson valgte vi en musiklærer med kontorerfaring som forretningsfører. Musikken, sammenspillet og koncerterne spillede bare, upåvirket af de administrative udfordringer i de første år. Som bestyrelse var vores indsats ulønnet. Weekender og fritid blev brugt, for vi var en aktiv, arbejdende bestyrelse. Det lykkedes os at skabe et økonomisk råderum, som var tænkt til at købe egnede lokaler. Men nogen med andre tanker opstillede en alternativ bestyrelse ved generalforsamlingen i foreningen. De ønskede honorar for bestyrelsesarbejdet, og ville have et repræsentantskab. I vores øjne kunne forældrebetalingen og kommunens tilskud slet ikke bære dette. Heldigvis var beslutningen ved generalforsamlingen i 1990 klar: Formand og kasserer blev genvalgt, og de oprindelige vedtægter blev fastholdt. Gennem mange år havde jeg som formand brugt al min fritid på Musikskolen og trængte til aflastning. Nu var skolen opbygget og etableringsfasen afsluttet, og jeg anså bestyrelsen for at være personer, der ville Musikskolen og vore børn det godt. Derfor valgte jeg at trække mig. Musikskolens rejse er nu endt. Den er styrket, selvstændig og udgør en fast base for børn i Gentofte Kommune. Vort projekt lykkedes. 6

9 Tonny Landy, tidligere formand for Musikskolen Fra en professionels synsvinkel Jeg har været så heldig at få lov til opleve kunstens og musikkens verden fra så mange sider, som det kun er få forundt: som aktiv sanger, pædagog, foredragsholder, som rektor for Det kgl. Teaters Opera-akademi, og tilmed som bestyrelsesmedlem for Gentofte Musikskole. Jeg har ikke selv haft børn, der skulle gå til musik, men som musiker var jeg nok nysgerrig og gik i 1990 med til generalforsamlingen i Gentofte Musikskole. Det blev et livligt møde, og da jeg kom til at sige nogle få men uigennemtænkte ord, var der forældre som mente, at jeg måtte have en viden, der kunne bruges i Musikskolens bestyrelse. Sådan kom jeg i Musikskolens bestyrelsen, hvor jeg regnede med at sidde i to år, men endte med at sidde i ni en del af perioden tilmed som formand. Det blev nogle sjove år med mange gode oplevelser. Det var åbenlyst, at Musikskolen havde sine udfordringer især økonomiske. Kommunen havde fjernet en stor del af tilskuddet, og skolen stod på bar bund med skrantende økonomi og vigende elevtal. At den ikke allerede var lukket, skyldtes ikke mindst den daværende formand Lene Schak, der snart efter trak sig og overlod posten til mig. Hovedopgaven var nu at gøre Musikskolen synlig og nødvendig, og sørge for at den kunne markere sig ved arrangementer i kommunen. Vi fik et fint samarbejde med Gentofte HOF og dets leder, der også fungerede som daglig administrator af Musikskolen. Forretninger i kommunen benyttede sig af et åbent tilbud om, at Musikskolen kunne levere gratis musik ved festlige lejligheder. Da kommunen fik samme tilbud opstod der en vekselvirkning, som smittede positivt af på de kommunale tilskud. Musikskolens lærere ydede hver gang det ekstraordinære, når eleverne skulle ud at underholde. Bestyrelsen satte kronen på værket, da den oprettede Gentofte Kulturuge en uges arrangementer over hele kommunen, afsluttende med festmiddag på rådhuset. Vi indstiftede også Gentofte Kulturpris på kroner, doneret af en sponsor. Den tildeles en kunstner og Gentofte borger, som har markeret sig gennem mange år i det danske musik- og teaterliv. Prisen må også snart have 25 års jubilæum. Ikke mindst takket være at Gentoftes borgmester, Hans Toft, kunne se nødvendigheden i at tilbyde borgerne en velfungerende musikskole, står Gentofte Kommune i dag efter min vurdering med en af de bedst fungerende musikskoler i landet. 7

10 Ulla Clausen, leder af Gentofte Musikskole og Kulturskolerne i Gentofte Den røde tråd Jeg blev ansat som lærer i Gentofte Musikskole i efteråret 1989, mens jeg stadig var musikstuderende. Mine to hold skulle undervises i hver sin ende af kommunen, og jeg kunne lige nå at drikke en kop kaffe hos min mormor på vej fra den ene skole til den anden. Det lå ikke i kortene, at jeg en dag skulle have det privilegium at være leder for både Musikskolen og for Kulturskolerne i Gentofte Kommune. Vejen gik gennem et fuldtids undervisningsskema, en stilling som pædagogisk koordinator og så i 1999 en ansættelse som musikskoleleder. Musikskolens første kontor var i et baglokale på Ordrupvej i kontorfællesskab med HOF. Senere, da jeg blev musikskoleleder, lejede vi os ind i eget kontor på Smakkegårdsvej. Vi var kun to på kontoret, Tine og mig. Musikskolen havde knapt 30 lærere og færre end tusinde elever. I 2005 fik vi en aftale med kommunen om en fordobling af elevtallet og af vores tilskud. Der blev ansat mange nye lærere, og kontoret blev udvidet med souschef Lars og med Anne Marie, der som Tine er administrativ medarbejder. I dag har vi over 40 lærere og ca elever. Som udtryk for skolens gode samarbejde med kommunen, fik jeg i 2007 den spændende opgave også at være leder for Kulturskolerne på Duntzfelts Alle 8. Her flyttede Musikskolen ind og har nu til huse sammen med Drama og Billedskolen, Forfatterskolen og Kulturpakkerne. Kulturskolerne er et fantastisk sted med ideelle undervisningslokaler til vores aktiviteter det er et hus, der summer af liv og kreativitet nærmest døgnet rundt. Det er utroligt spændende at have været en del af den udvikling, som Musikskolen har været igennem og som har ledt os frem til her, hvor vi står i dag. Processen har været kendetegnet ved engagerede og dygtige mennesker i alle led: Bestyrelse, lærere, medarbejdere på kontoret og musikkoordinatorer. Alle arbejder vi ud fra en fælles kærlighed til musikken, og et oprigtigt ønske om at give Musikskolens elever en optimal musikundervisning og glæde ved musikken. Samarbejdet med Gentofte Kommune om disse bestræbelser har været og er fortsat forbilledligt. For mig har den røde tråd altid været det meningsfulde i at være med til at skabe rammen for elevers og medarbejderes udfoldelse af musikalitet og musikglæde, og det er fortsat det, der gør hver dag spændende, sjov og udfordrende. Fremtiden for Gentofte Musikskole rummer mange muligheder og udfordringer, som jeg ser frem til at udforske og løfte sammen med resten af Musikskolen og vores gode samarbejdspartnere. Jeg glæder mig over at fejre Musikskolen og ønsker os alle hjertelig tillykke. 8

11 Jakob Wirth Svendsen, musikskolelærer og lærerrepræsentant i bestyrelsen En ganske særlig arbejdsplads Det hænder af og til, at en elev interesseret spørger til, om jeg ikke også har et arbejde? Stor er forbløffelsen, når jeg afslører, at vi faktisk befinder os lige midt i mit arbejde:»øh, er det her virkelig dit arbejde? Mener du, at du får penge for det?«svaret er ja! En musikskole er også en arbejdsplads, hvor jeg helt af egen fri vilje og med stor glæde udfører et lønnet job, og ikke kun»indtil du finder et rigtigt arbejde«, som en forælder engang i ægte omsorg formulerede det. Men en helt almindelig arbejdsplads er Musikskolen måske ikke. I Gentofte Musikskole er der mindst 14 forskellige undervisningssteder, og i løbet af ugen når man gerne forbi et par stykker af dem. Nogle dage underviser man måske hjemme på Kulturskolerne i Hellerup, og nyder godt af fordelene ved egne undervisningslokaler, lærerværelse, kopirum, administration og mødet med kolleger. Andre dage foregår undervisningen ude på folkeskolerne, hvor man som Musikskolens udsending opslår lejr i et klasselokale. Noget undervisning såsom rytmik og kompagnonundervisning ligger om formiddagen, men ellers er det her, at mange lærere øver og forbereder sig. Typisk starter undervisningen fra kl. 14 og frem, når eleverne har fået fri fra skole og skolernes musik- og klasselokaler er ledige. Tilsvarende har nogle lærere først fri ud på aftenen. Hvor lange arbejdsdagene er og hvor mange, man har af dem afhænger i øvrigt af den enkelte lærers tilknytning til Musikskolen. Den kan variere fra en enkelt lektion om ugen til et fuldtidsskema. Timetallet afspejler til dels lærerens ønsker, men også elevernes valg og interesser. Det er således noget lettere at fylde et skema op, hvis man underviser i trommer eller guitar, til forskel fra f.eks. obo eller harpe. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at man er ansat på flere musikskoler sideløbende og eller kombinerer lærergerningen med en aktiv musikerkarriere. Det, der gør mest indtryk i dagligdagen, er dog ikke de praktiske omstændigheder, men derimod og heldigvis! alle de elever, som man møder i undervisningen. Man kommer tæt på hinanden, og for læreren ligger der et stort ansvar i at skulle fungere som rollemodel på det faglige såvel som personlige plan. Det er imidlertid også et stort privilegium at kunne formidle sine egne musikalske kundskaber, fordybe sig i musikken sammen med eleverne og følge deres musikalske landevindinger og personlige udvikling ofte gennem flere år. Eleverne er en uudtømmelig kilde til glæde og giver arbejdet mening og gør Gentofte Musikskole til en ganske særlig arbejdsplads. 9

12 Carl-Emil Stampe, elev i Musikskolen Talentlinjen gav lærdom og nye venner Jeg var tre år gammel, da jeg startede på Gentofte Musikskole. Hver lørdag gik jeg med mine forældre til rytmik og kom så til Musikkarussellen, da jeg blev lidt ældre. Her fik jeg prøvet at spille forskellige instrumenter. Efter et år fandt jeg ud af, at jeg ville spille rytmisk musik, og begyndte så at gå til trommer. Til trommer lærte jeg meget om rytmer og lærte at læse trommenoder. Det var et rigtig godt år med trommerne, men jeg fandt ud af, at jeg hellere ville spille på guitar, og startede hos Michael Dahl Hansen. Jeg blev med det samme bidt af at spille guitar, og øvede flere timer om dagen. Jeg elskede at komme til guitarundervisningen og se, hvad vi skulle spille. Jeg lærte hurtigt at spille forskellige akkorder og skalaer, og kunne snart spille mine egne soloer. Det gjorde mig endnu mere interesseret i at spille guitar. Da jeg havde spillet guitar i to år, gav Michael mig chancen for at prøve at komme ind på Gentofte Musikskoles Talentlinje det gjorde mig både spændt og stolt at få den mulighed. Man skal op til en prøve for at komme ind på Talentlinjen, og jeg øvede mig derfor endnu mere. Musikken, som Michael og jeg havde valgt, var Hotel California med både solo og en funky rytme, og jeg øvede mig meget. Min glæde var derfor stor, da jeg var god nok til at komme ind på Talentlinjen. På Talentlinjen startede jeg til klaver og musikteori, og fik desuden undervisning i guitar. Nu spillede jeg også sammen med andre elever både til sammenspil og i forskellige bands. Her fik jeg et stort indblik i, hvordan musik er skruet sammen og har lært om alt fra rytmer til musikkomposition. Jeg er utrolig glad for at gå på Musikskolen, og ikke mindst for Talentlinjen. Selv om jeg snart er færdig med mit treårige forløb på Talentlinjen, vil jeg fortsætte på Musikskolen. Den har givet mig mange nye venner og en masse lærdom. I dag spiller jeg både klaver og guitar hver dag, og det bliver kun sjovere at spille, jo bedre jeg bliver. De tre år på Talentlinjen har ført mig gennem en stor udvikling musikalsk, og har introduceret mig for en masse ting i musikken, som jeg ikke vidste. Gentofte Musikskole har gjort, at jeg gerne vil forsætte med musik. Derfor håber jeg nu at komme ind på en musiklinje på et af Gentoftes gymnasier. 10

13 Rikke Høyer, tidligere elev i Gentofte Musikskole, Master of Music in Performance fra Lunds Universitet, studerende i solistklassen på Syddansk Musikkonservatorium og fløjtenist på bl.a. andet Malmö Opera og underviser hos Holbæk Garden. Fra et hjem uden klaver Jeg havde længe drømt om at kunne spille klaver. Mange af mine klassekammerater gik til klaver og gav prøver på deres kunnen i frikvartererne. En kammerat spillede en sang om en rødkælk, som jeg fandt både smuk og sørgelig. Det gav mig lyst til selv at kunne spille klaver. Hjemme havde vi ikke klaver, og det havde aldrig været på tale at anskaffe et, endsige at lære at spille klaver. Da jeg havde nævnt klaveret for mine forældre tilstrækkelig mange gange, fik jeg lov til at starte i Gentofte Musikskole - til blokfløjtesammenspil. Min lykke var gjort. Jeg elskede hver tone min plastic-fløjte kunne udgyde, og at befinde mig blandt ligesindede. Snart blev jeg slyngveninde med en pige, der også hyldede det magiske ved den billige kinesiske fløjte. Vi øvede en duet over melodien»stille nu«og jeg var rystet over, hvor godt og stort det lød. Senere har jeg erfaret, at den for mig så svære andenstemme til»stille nu«blot indeholder to toner, men dengang lød det som mindst ti. Det blev starten på ti års afhængighed af Musikskolens tilbud, og en evig plagen derhjemme om også at blive tilmeldt næste sæson. Der gik sport i at cykle rundt til alle kommunens skoler for at prøve et nyt sammenspilshold, lære hidtil ukendte instrumenter at kende og at spille flest mulige koncerter. Forholdet til Musikskolens lærere var af en særlig karakter. Lærerne interesserede sig indgående for os elever og vores udvikling, og åbnede deres hjerter og hjem for os. Vi var dog ikke englebørn, der sad pænt og spillede. Vi stillede uafbrudt spørgsmål, godtog kun velargumenterede svar og snakkede og grinede og blev fortørnede over at øve den samme passage igen og igen. Det gik langsomt op for os, at musikken for vores lærere ikke kun var sjov. Jeg begyndte at blive fascineret af den alvor, jeg oplevede hos mine lærere. Hvad var det, der var så vigtigt ved musikken, og drev vores lærere til tålmodigt at lære os mere og aldrig give op? De samme spørgsmål har jeg stadig i dag. På Gentofte Musikskole lærte jeg, at der findes mennesker med så stor passion for musik, at de ikke kan lade være med at arbejde videre, når det er sjovt, men sandelig også når det er hårdt, tungt og trættende. Måske leder de, ligesom jeg, stadig efter svaret på, hvordan to toner i andenstemmen til»stille nu«kan lyde som ti? 11

14 Jesper Brinck, folkeskolelærer og musikkoordinator på Skovshoved Skole Som ringe i vandet Først og fremmest vil jeg ønske Musikskolen stort tillykke med fødselsdagen det er en fornøjelse at se en så velfungerende institution runde de 25 år. Jeg har i mange år været Musikskolens kontakt på Skovshoved Skole som koordinator for musiklærerne, men det var igennem en workshop med Musikskolens lærere, at jeg fik et mere indgående kendskab til skolen. På en såkaldt»pædagogisk dag«efterspurgte lærerne redskaber til at håndtere både klasserumsledelse og relationskompetencer. Musikskolens ledelse kontaktede mig og spurgte, om ikke jeg havde kompetencer i den retning hvilket jeg som AKT-lærer jo havde. Vi planlagde derfor en workshop for skolens lærere, som hurtigt udviklede sig til en pædagogisk dag med fuldt program: Teori, praksis samt videooptagelser, hvor skolens lærere selv havde rollen som elever. At modtage undervisning var en øjenåbner for mange lærere, der jo til daglig lever af at give undervisning. Dagen var en succes, og lærerne gik glade hjem med nye værktøjer. Arrangementet havde givet mig blod på tanden til at gøre den pædagogiske dag til noget, som også andre musikskoler burde opleve, så nu skulle jeg ud og være foredragsholder. Jeg producerede informationsmateriale og skulle i gang med at kontakte andre musikskoler i området. I mellemtiden havde Gentofte Musikskole skrevet et indlæg i musikskolernes fagblad om den gode oplevelse, og det resulterede i et telefonopkald fra det mørke Jylland. Ønsket om værktøjer til relationskompetencer og klasserumsledelse var åbenbart ikke kun lokalt, så jeg måtte af sted til Jylland. Mødet med de jyske lærere blev ligeledes en succes, og workshoppen er siden da blevet videreudviklet. For tiden holder jeg foredrag i en række kommuner om relationskompetencer samt værktøjer i coachingforløb på baggrund af det arbejde, som jeg udviklede samme med Gentofte Musikskole. Jeg er derfor dybt taknemlig for det samarbejde jeg har haft med Gentofte Musikskole og dens ledelse, Ulla Clausen og Lars Henning Jensen. Samarbejdet har haft stor indflydelse på de spændende projekter, jeg siden har kastet mig ud i. Så derfor - endnu engang et stort tillykke til Gentofte Musikskole med dagen. Jeg glæder mig til et fortsat godt og udviklende samrbejde de kommende år. 12

15 13

16 14

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps. Sæson 2015/16 Volume 3 Nyhedsbrev Februar Indhold Vinterhilsen...1 Mød tre af underviserne...2 Vil du forandre noget?...3 Kommende arrangementer.4 Om Rock Chok...5 Nyt om sommerskole: MUSIC & ARTS i Sløjfen...5

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend.

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend. Hold øje uge 4 Kære alle. Om få timer er store torv omdannet til bondegård. Traditionen tro kommer der til VINTERFESTEN mange spændende udklædninger det får vi se Jeg håber at fange et godt billede eller

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang.

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang. Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i... Jeg går til: 24% 0-5 år 37% 6-10 år. 11-15 år 23% 16-20 år

Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i... Jeg går til: 24% 0-5 år 37% 6-10 år. 11-15 år 23% 16-20 år Hvor gammel er du? 0-5 år 24% 59 6-10 år 37% 91 11-15 år 23% 57 16-20 år 9% 23 21-25 år 2% 6 Voksenelev 4% 11 Hvad er dit køn? Dreng 35% 86 Pige 65% 158 Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i...

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Fuldt Navn. Fødselsdag. Biografi

Fuldt Navn. Fødselsdag. Biografi Fuldt Navn Jens Mohr Larsen (Kunstner navn: Jens Mohr) Fødselsdag 16. Juli 1992 Biografi Jens Mohr Larsen (Kunstnernavn: Jens Mohr), født den 16. Juli 1992, voksede op i en lille landsby, Øster Vedsted,

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM På Vadgård Skole bliver der truttet, trompetteret og taget godt imod skolens nye tilbud om at give elever gratis undervisning i messinginstrumenter i samarbejde med Gladsaxe

Læs mere

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er titel: Dragetøsen En musikalsk fortælling om at være som man er sæt : God plads X X 10 12 13-16 Ved en medarbejder fra Kulturskolen : Ma 150 3 musikere fra musikskolen varighed 45 min Antal lektioner afvikling

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Linjeindsatser 2013-2014. Horsebohus. På den grønne gren

Linjeindsatser 2013-2014. Horsebohus. På den grønne gren Horsebohus På den grønne gren Forskning bekræfter vores positive erfaringer med unge, der færdes dagligt i naturen. I Horsebohus er vi vidner til deres flow og udvikling, og ønsker naturligvis at styrke

Læs mere

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Sæson 08/09 Skanderborg Musikskole er kommunens tilbud til børn og unge, der gerne vil dygtiggøre sig indenfor musikken.

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere

Musikskole 2009-2010

Musikskole 2009-2010 Musikskole 2009-2010 Velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og solofagstimerne og håber på mange hyggelige og musikalske timer i løbet af

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14 Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole En forestilling fra grunden med 5. x Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold Baggrund... 3 En

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER

GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER KOR 2 2. kl. Det bliver ikke jul i Gjellerup, før 2. klassernes korsangere har gået Luci-optog! Igen i år er 2. klasses kor et julekor. Det betyder,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO!

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO! Velkommen i Favrskov Musikskole FAVRSKOV MUSIKSKOLE vil gerne hjælpe dig med at vokse i musikken. Der er mange forskellige ting som kan hjælpe dig til, at du kan gro i musikskolen. Denne folder er en hjælp

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Program. Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune.

Program. Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune. Program Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune. Hedelandsfestival 2012 arrangeres igen i år, af Reerslev Fritids- og

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi Haderslev Kommunale Musikskoles strategi FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Kinesisk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Kinesisk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 par at I er blevet

Læs mere

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård Aktivitetskatalog forår 2015 SifXHof Holmstrupgård Indhold 1 I det følgende kan du læse om alle de aktivitetstilbud, som SifXHof har til dig i løbet af foråret 2015. Find nærmere beskrivelser af de enkelte

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Ja, selvfølgelig må du hoppe på klaveret!!

Ja, selvfølgelig må du hoppe på klaveret!! Ja, selvfølgelig må du hoppe på klaveret!! Vi spoler lige tiden tilbage til 1988, hvor Tom Hanks i filmen Big spiller på et lysende gulvklaver sammen med legetøjsbutikkens ejer. De slutter af med at rutsje

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere