ØPLAN FOR FEJØ FEJØS BIDRAG TIL ET DANMARK I BALANCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØPLAN FOR FEJØ 2016-2021 FEJØS BIDRAG TIL ET DANMARK I BALANCE"

Transkript

1 ØPLAN FOR FEJØ FEJØS BIDRAG TIL ET DANMARK I BALANCE NOVEMBER

2 Udarbejdet af visionsgruppen for Fejø november 2014: Laust Spandet Jensen Kirsten Sydendal Birgit Mønsted Morten Fokdal-Knudsen Merete Rostrup Fleischer I samarbejde med Fejøforeningen v/ Formand Jørgen Møller Foto: Kirsten Sydendal Philip Rasmussen Hans Christian Nielsen Henrik Rostrup Fleischer Grafisk bearbejdning: ByogLandskab 2

3 Forord UDNYT POTENTIALET I SMÅLANDSØERNE FJERN BETALINGSRINGEN En tanke: Hvem bliver væk? Turister Hvis en familie på to voksne og to børn skal vælge mellem en biltur til Fejø og en biltur til Knuthenborg, spiller prisen en rolle. Knuthenborgturen koster 616 kr., turen til Fejø 325, men hvis de gerne vil komme igen og derfor købe årskort, er udgiften 8870 kr. + billetter til børnene (der ikke kan få årskort) for at komme til Fejø, men blot 1236 kr. for årskort til Knuthenborg for hele familien. Familie/venner til fastboende/ sommerhusejere Tilflytteres mulighed for at fastholde netværk på den anden side besværliggøres af, at en god middag eller en familiefødselsdag på øen er en betragtelig udgift for gæsterne. Jobansøgere fra den anden side Udgift til person- og eventuel biltransport er et betragteligt fradrag i lønnen, hvis folk fra den anden side ønsker at søge job (og måske på sigt bosætte sig) på Fejø. Fejø, Femø, Askø og Vejrø er stærke brands i Lolland Kommune, og de udgør det geografiske område i kommunen, hvor der er kortest vej til øget indtjening til kommunekassen i form af flere skattekroner fra ressourcestærke tilflyttere og en øget turisme. Forudsætningen for større omsætning og skatteindtjening på øerne er landevejsmodellen/ den blå landevej, dvs. at øer og fastlandsdestinationer ligestilles ved, at betalingsringen om øerne fjernes, så det ikke koster mere at køre til en adresse på en ø end på fastlandet. Eftersom den kommende finanslov ikke har bevilget de ekstra millioner, den blå landevej ville koste, appellerer vi til Lolland Kommunes politikere om, at de arbejder på at få gennemført en statsstøttet forsøgsordning med landevejsmodellen til Fejø, Femø og Askø i Jf. erfaringer fra Endelave forventer vi, at erfaringerne fra en sådan forsøgsordning vil vise, at der er rigtig god økonomi i den blå landevej. Landevejsmodellen? Hvad er Den blå landevej? Landevejsmodellen er et udtryk for den tanke, at det ikke skal koste mere at flytte sig en blå kilometer, end det koster at køre en sort, således at ødestinationer ligestilles med fastlands-destinationer til glæde for fastboende og gæster, uanset hvor man kommer fra eller rejser til. Erhvervsdrivende Færgepriserne er en barriere for virksomheder fra fastlandet, der skal have køretøjer og personale til og fra øen. Jo flere gæster, des større omsætning på kort sigt og des større potentiel bosætning og dermed skatteindtægt på langt sigt 3

4 Visionsplan VISIONSPLAN FOR FEJØ FEJØ I BALANCE 30. august 2014 blev der afholdt et visionsværksted på Fejø med cirka 35 deltagere. Her blev der lavet gruppearbejder omkring de selvvalgte emner: bosætning, skole, turisme, visioner og samarbejde med Lolland Kommune. Visionsgruppen bag denne visionsplan har taget udgangspunkt i de udfordringer, visioner og konklusioner, der kom frem på visionsværkstedet. Overskriften i konklusionerne var, at vi på Fejø vil holde fast i et helårssamfund, der skal være i balance såvel aldersmæssigt, socialt og økonomisk. Deri lægger, at vi: 1) Vil ikke være et otiumsamfund med støt faldende befolkningstal eller primært en sommerturistø, men stadig kunne tiltrække børnefamilier, hvorfor skolen skal bevares og udvikles som undervisningstilbud. 2) Vil påtage os et socialt ansvar og aflaste Lolland Kommune med opgaver, vi kan løse billigere, samtidig med at vi vil udvikle tilbud, der kan tiltrække en mangfoldighed af ressourcestærke gæster. 3) Vil vækste, og derfor ønsker vi flere gæster = højere omsætning for turistaktører og erhvervsdrivende + flere folk, der taler om og får øjnene op for Fejø = potentielle tilflyttere, der betaler skat, kan skabe endnu flere arbejdspladser, turisttilbud m.m. Herunder har visionsgruppen for hvert af kerneområderne bosætning, arbejdspladser, turisme, skole og eksperimentel frizone listet rammebetingelser, indsats på operationelt niveau, langsigtet perspektiv og fordele for Lolland Kommune 4

5 Bosætning BOSÆTNINGSIND- SATSEN ER AFGØRENDE FOKUS PÅ FORDELE Rammebetingelser Øens overlevelse som helårssamfund er betinget af en fortsat tilflytning af ressourcestærke kræfter, herunder børnefamilier. Udover at færge, skole, købmand og læge ikke må være truet, er der to andre parametre, der skal være på plads. Der skal være arbejdspladser (selvstændigt punkt) og der skal være huse, folk kan bo i. Under emnet bosætning har visionsgruppen valgt at fokusere på sidstnævnte parameter, da der er en del regelsæt, der konkret spænder ben for en øget tilflytning: 1) Fleksboligreglen gør det muligt at flekse en helårsbolig til fritidshus, men ikke omvendt, for huset skal have helårsstatus på ansøgningstidspunktet. 2) Hvis et helårshus står tomt i tre år, bliver det automatisk til fritidshus. 3) Det er svært at få et realkreditlån i Udkantsdanmark/til huse under ) Hvis man køber et billigt hus på Fejø og sætter det i stand med salg for øje, bliver det hurtigt for dyrt at få solgt, fordi der skal moms på salgsprisen, hvis man renoverer for mere end 50 procent af købsprisen eller 25 procent af salgsprisen. Det hindrer håndværkere i at investere i og forbedre boligmassen og øge antallet af indflytningsegnede boliger. Indsats på operationelt niveau En permanent ordning med 12 måneders tilladelse til beboelse i flekseller fritidshuse: Vi oplever en øget interesse fra såvel efterlønnere som børnefamilier for at prøve ølivet af ved at leje en bolig inden evt. køb, men der er meget få helårsboliger til udlejning. Derimod er der en del fritidsboliger (delvis pga. punkt 1+2), som folk gerne vil bo i, men det må de ikke. I dag håndhæver kommunen reglen meget stramt, men 12 måneders frit lejde ville gøre det muligt for folk at prøve ølivet af og bo billigt, mens de leder efter arbejde og/eller får solgt eget hus andetsteds. Fejøboerne vil lave en portal, der gør det let for potentielle tilflyttere at finde en lejebolig, så vi får en koordineret udlejning af helårsboliger og turisttilbud. Langsigtet perspektiv Ved en løsning af de udfordringer, der står under rammebetingelser, vil Fejø fremover have leje- og ejerboliger i rimelig stand til rimelig pris, der kan imødekomme en øget tilflytning. Fordele for Lolland Kommune Jo flere, der har adresse på Fejø, jo højere skatteindtægt til kommunen, idet de tilflyttere, Fejø tiltrækker, oftest kommer fra andre kommuner. Jo flere håndværkere, der kan se idéen i at salgsklargøre gamle huse, jo højere omsætning og igen, jo højere skatteindtægt til kommunen. 5

6 6

7 7

8 Arbejdspladser FLERE ARBEJDSPLADS- ER PÅ FEJØ PRIVATISERING OG MARKEDSFØRING Rammebetingelser Via landevejsmodellen og ro om skolen kan vi igen gøre det attraktivt at besøge og sidenhen bosætte sig og arbejde på Fejø. I dag kommer der hver morgen tre landbrugsmedarbejdere og 2-3 håndværkere over for at arbejde på øen, ligesom hjemmepleje og hjemmesygeplejerske kommer udefra. Der er med andre ord basis for, at tilflyttere med disse (og andre) erhverv kan bosætte sig og arbejde på øen. Vi ser også muligheden for at skabe flere arbejdspladser ved at privatisere opgaverne omkring ældrepleje og med privat hjemmepleje skabe bedre rammer for det at blive gammel på Fejø. Med et døgnbemandet plejehjem samt rekreationshjem/rehabiliteringspladser kan vi både give gamle på Fejø bedre service (og mad!) og aflaste kommunen for en dyr opgave. Indsats på operationelt niveau Første skridt er at aflaste kommunen ved at privatisere hjemmepleje og plejehjem det giver lokale arbejdspladser, og kommunen sparer (vente-/færge-) tid og dermed penge. Borgere på Fejø vil dermed også kunne få hjemmehjælp efter kl. 13. Herudover skal vi blive bedre til at synliggøre over for potentielle tilflyttere, hvad der reelt kan skabes af jobmuligheder på øen. I dag er der mange øboere, der poster lokale jobopslag på deres facebookprofil, men hvorfor ikke også definere og synliggøre andre muligheder? Langsigtet perspektiv På længere sigt etablering af rehabiliteringcenter/rekreationssted, der kan aflaste sygehusene for patienter, der er færdigbehandlede, men for dårlige til at blive sendt hjem. Tiltrække flere selvstændige erhvervsdrivende som håndværkere, turistaktører og fjernarbejdere. Skabe arbejdsmiljøer som f.eks. kunstnerkollektiver eller kontorfællesskab for deltidspendlere med hjemmearbejdspladser. Fordele for Lolland Kommune En privatisering af hjemmeplejen og på sigt oprettelse af privat drevet rekreationshjem på øen kan aflaste kommunen, der sparer tid og penge. Flere fastboende og flere selvstændige = flere skattekroner. 8

9 Turisme KONKRET TURISMESATSNING FOKUS PÅ FACILITETER Er der penge i Æblets Dag? Æblets Dag er blevet tradition på Fejø første lørdag i efterårsferien. Den arrangeres af frivillige øboere og tiltrækker et stort antal besøgende til øen. Der, hvor der tjenes penge, er hos stadeholderne og på færgen. I 2014 fik færgen billetindtægter fra 1784 personer og 344 biler på æblets dag. På en almindelig lørdag tager personer og biler færgen Rammebetingelser Den nuværende betalingsring omkring øerne er en katastrofe for turismen. Det er ganske enkelt for dyrt at komme til Fejø. Vi har brug for flere turister og en længere turistsæson, blandt andet for at danne grundlag for et eller flere stabile spisesteder på øen. Vi har også brug for et bedre overblik over overnatningsmulighederne. Indsats på operationelt niveau Vi vil skabe øget opmærksomhed omkring Fejø ved at forædle eksisterende events på øen (fx Æblets Dag, Turismens Dag, kammermusikfestival) og søsætte flere (fx Swim Trail). Langsigtet perspektiv Turistsæsonen skal udvides via målrettet markedsføring mod grupper, der kan komme uden for skoleferierne, såsom udlændinge, pensionister, ornitologer, andre foreninger. En længere turistsæson skaber bedre basis for at kunne drive eksempelvis en restaurant. Fordele for Lolland Kommune Flere gæster på øen giver mere omsætning på og større kendskab til øen, hvilket igen giver større potentiel tilflytning og dermed højere skattegrundlag. 9

10 Skole FEJØ ER ATTRAKTIV FOR BØRNEFAMILIER RAFFINERING AF SKOLEN SOM RESSOURCE Rammebetingelser Skolen er nøglen til at bevare helårssamfundet på Fejø. Børnefamilier har i en længere periode ikke turdet flytte hertil, fordi rygterne om skolelukning konstant har floreret i pressen. Lige nu har elevtallet nået et lavpunkt, men det kan og skal vendes. Det er kun 11 år siden, øen var i den situation, at tilflyttere ikke kunne få plads i Fejø Børnehus på grund af den store tilstrømning til øen! Hvis de nuværende planer om at lave en selvejende institution lykkes, vil vi skabe indtægter og aflaste kommunen ved at udnytte den overkapacitet, der er pt. i skolebygningen og evt. Ældrecenteret. Fejø er beriget med en frugttradition og et flimmerfrit (roligt, geografisk afgrænset, stimulibegrænset) miljø, der både kan udnyttes til sociale tilbud (socialtræning af sårbare unge, unge mødre, andre udsatte socialgrupper, som kommunen i dag har pligt til at hjælpe og ofte sender ud af kommunen pga. manglende tilbud inden for egne grænser) og til tiltrækning af ressourcestærke grupper ved eksempelvis at lave sommerhøjskole i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Indsats på operationelt niveau Dagskurser for socialt udsatte grupper i flimmerfrit miljø på Fejø Skole, f.eks. socialtræning i form af madlavning samt ugelange internatkurser. Højskolekurser på skolen i sommeren 2016 med mad, kunst og frugtakademi som omdrejningspunkt. Indkvartering af større grupper (op til 32 personer) er p.t. muligt i Fejø Feriecenters feriehuse. Langsigtet perspektiv Søgning af midler til at ombygge skolekøkkenet, så der bliver bedre rammer for socialtræning og højskoletiltag. Eventuel udvidelse af højskoledelen til helårs, hvis det bliver en succes. Fordele for Lolland Kommune Fejø kan aflaste kommunen i arbejdet med socialt udsatte grupper. 10

11 Fejø som udviklingsplatform EKSPERIMENTEL FRIZONE ET BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND Og... lidt mere om færgepriser For 90 millioner ud over tilskuddet kan der blive gratis færger til landets 27 småøer. De grumt høje færgepriser er skadelige for erhvervslivet, tilflytningen og turismen, jo, betalingsringe virker! Tre af Fejøs landmænd har eksempelvis årlige transportomkostninger for hhv , og kr. Prisstigningerne de sidste mange år er kortsigtet kassetænkning, og man har slet ikke overvejet, at stigende priser har en negativ effekt på trafikken. Priserne er blevet fastsat efter følgende metode: Vi kender antallet af ture for henholdsvis gående, bilister og lastbiler, vi kender udgiften til driften, ergo skal vi bare dividere op, så har vi prisen på en billet! Da en landmand gjorde opmærksom på, at han var holdt op med at dyrke roer, da de var blevet for dyre at transportere i forhold til korn, var reaktionen fra færgeledelsen er der andre, der har samme overvejelser? For så må vi sætte prisen op... Rammebetingelser En støt stigende befolkningsgruppe på Fejø er folk, der arbejder med bæredygtighed, CO2-neutralitet, permakultur og andre visionære og alternative boog livsformer. Denne kultur tiltrækker endnu en interessant gruppe til øen, nemlig internationale unge der kommer hertil som wwoof ere og help-ex ere og som har særlig interesserer i samfund, der arbejder med værdimæssig, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Indsats på operationelt niveau Anerkendelse af områder på Fejø som eksperimentel frizone for bæredygtighed. Samarbejde med kommunale relevante afdelinger for at indhente nødvendige dispensationer, der ikke administreres kommunalt. Straks iværksætte forsøg i mindre skala. Langsigtet perspektiv Ved at gøre Fejø eller dele heraf til eksperimentel frizone giver man borgerne mulighed for at udvikle nye, bæredygtige initiativer. Vi ser såvel politikere som ansatte i kommunens forvaltning som aktive medspillere, der kan understøtte de enkelte projekter med den relevante faglige viden. Fejø eller dele heraf kommer således til at spille en aktiv rolle i udviklingen af bæredygtige og resiliente bo- og leveformer i landdistrikterne i Danmark og verden. På Fejø har en forbrugerundersøgelse kortlagt brugen og omfanget af de forskellige energiformer. Med dette udgangspunkt og ønsket om en minimering af fossile brændstoffer har vi igangsat et projekt for vedvarende vindenergi. Møllen eller møllerne skulle være et offshoreprojekt med en mølleplacering på Skalø Flak. Interessenterne er Vejrø, Fejø, Femø, Askø og evt. Kragenæs/Birket-området. Kapaciteten på elproduktionen er tænkt fuldt ud dækkende interessenternes forbrug og kunne også indbefatte en længe ønsket elektrificering af færgerne. Der pågår forhandlinger med diverse myndigheder p.t. Vi er også begyndt at afholde kurser, der decideret omhandler omstilling til resiliens, sidst Pengenes Magi. I støbeskeeen er Transition Island Experience Week, som afholdes en uge i maj 2015, og hvor indtil videre Fejø Skole og Børnehus samt Fejø Spejdere er aktive deltagere. Fordele for Lolland Kommune Viden og eksperimentering med bæredygtighed vil kunne skærpe kommunens grønne profil. Brandingen af Fejø som Transition Island og bæredygtigt samfund kan skabe international bevågenhed. 11

12 12

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere.

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. 1. Hej Jeg sender her tre forslag til jeres arbejdsgruppe om udvikling af Askø. Det er lidt flot af mig, da jeg

Læs mere

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen

Læs mere

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 Venø udviklingsplan 2010-2012 er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Potentialer og udfordringer for erhvervslivet og arbejdskraften på Samsø

Potentialer og udfordringer for erhvervslivet og arbejdskraften på Samsø Potentialer og udfordringer for erhvervslivet og arbejdskraften på Samsø Center for Analyse og Erhvervsfremme November 2011 Indhold 1. UNDERSØGELSEN... 4 2. NØGLETAL... 5 3. BESKÆFTIGELSE... 6 4. TEMAER...

Læs mere

Aarhus en mangfoldig by

Aarhus en mangfoldig by Aarhus en mangfoldig by boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds bl danmarks almene boliger Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 1 boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds 21/05/15 09.36 Foto: Simon

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark

Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark Af: Mette Hjermind Dencker Ordfører for landdistrikter og øer Indledning Dansk Folkeparti har siden partiets stiftelse i 1995 arbejdet for at øge

Læs mere

Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde

Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde på Lolland Analyse og beregning af regionaløkonomiske effekter Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk

Læs mere