8320 i Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret"

Transkript

1 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret

2 Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være gennemgående emner fra grupperne. Emnerne er udvalgt efter Visionsudvalgets opfattelse af, hvorvidt der er mulighed for at etablere en arbejdsgruppe eller andet interessefællesskab med henblik på, at realisere emnet. Dette katalog over emner er derfor ikke dækkende for alle de emner som kan uddrages af de idéer, som blev fostret i gruppearbejdet på Visionsdagen. Enkelte eller flere idéer, kan naturligvis frit tages op, eller der kan udledes andre emner, som kan danne baggrund for en gruppe eller andet i forhold til et emne. Derfor er alle velkomne til at lade sig inspirere af dette katalog. Visionsudvalget Margrethe Bogner Jens Thomsen Poul Hakon Poulsen John Engelbrechtsen Indhold: Forskønnelse af torvet ved centret... 3 Bevaring af midtbyen... 4 Foreningslivet... 5 Grønne arealer - Stier... 7 Miljø Den Grønne By... 9 Aktiviteter med øvrige fællesråd i Aarhus Syd Idekatalog fra Visionsdagen A: Er der muligheder for at få erhverv / serviceerhverv til området og er det hvad vi ønsker? B: Hvilke værdier er der i 8320 som skal bevares C: Hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området D: Foreningslivet i området, hvordan kan det fastholdes / udbygges E: Hvordan gør vi 8320 til andet og mere end et område med en satellitby til en storby F: Hvad skal der til for at tiltrække og holde på de unge i området (eks. idræt) G: Fællesprojekter med vore nabopostnumre hvorledes kan vi opnå resultater Nogle visioner for Mårslet v/hans Ishøy Emnekatalog Side 2

3 Forskønnelse af torvet ved centret Baggrund: Torvet fremstår som en praktisk foranstaltning, der adskiller centrets butikker. Den nuværende udformning og indretning, opmuntrer ikke til ophold og samling. Der er ikke atmosfære og skønhed over flisebelægning og opslagsstander, som indbyder til at gøre ophold her. Vision: Torvet kunne udformes på en sådan måde, at det kommer til at udgøre et udendørs samlingssted, hvor muligheder for at samles er til stede. Etablering af grønne arealer, med bænke og borde kunne være en mulighed. Et mindre areal kunne være overdækket, således at den tid arealet kan benyttes til ophold udvides til også at omfatte regnvejrsdage. Torvets udformning kunne tænkes ind som en del af en helhed i forhold til at etablere legeplads i Bomgaardshaven. Idéer fra Visionsdagen: B-10c Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. B-11 Den grimme opslagstavle ved Brugsen bør fjernes eller forskønnes. B-12 Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes. C-16 Vi mangler et bytorv. Evt. hvor OK-tanken ligger få flyttet OK-tanken. C-20 Et overdækket område/halvtag hvor såvel ældre og dagplejermødre m.fl. kunne hygge sig under. C-23 Torv: Bred enighed om at vi meget gerne vil have et torv, under en eller anden form. Det skal være et sted hvor det er rart at opholde sig, hvor man kan sidde på en bænk i gode omgivelser og f.eks. se på legende børn eller andre aktiviteter. Torvet kan gerne kombineres med legeplads, café, petanquebane, klatrevæg og andre aktivitets-ting. E-8 Legeplads i Bomgaardshaven Emnekatalog Side 3

4 Bevaring af midtbyen Baggrund: Midtbyen ses som en mulighed for at blive byens samlingspunkt. Den gamle bydel bør bevares, således at den oprindelige Mårslet landsby stadig kan nydes. Vision: Den gamle bydel er et aktiv for bevarelse af byens fremtræden som en landsby. Derfor bør det oprindelige præg bevares i størst muligt omfang. Der skal derfor værnes om midtbyens fremtræden som en gammel landsby. Idéer fra Visionsdagen: B-1 Den gamle bydel, i videst muligt omfang, fri for så mange reklameskilte som muligt B-3 De grønne kiler B-6 Bevare, forbedre og udbygge bymidten B-10c Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. B-12 Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes C-1 Sti langs Giberåen langs de grønne kiler C-3 LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) C-18 OK-tanken kunne evt. flyttes til Beder Beringvejen hvor denne støder op til tilkørselen fra og til Mårslet. Emnekatalog Side 4

5 Foreningslivet Baggrund: Der er en lang tradition for et rigt foreningsliv i Mårslet. Foreningslivet har ikke nogen fælles platform, hvor kendskabet til den enkelte forening kan øges. Vision: Foreningslivet i området skal understøttes af et fælles initiativ, hvor kendskabet til den enkelte forening øges og foreningernes indbyrdes kendskab til hinanden øges. Det er vigtigt at fokusere på nødvendigheden af et velfungerende foreningsliv, i forhold til at udvikle området. Områdets foreningsliv skal medvirke til at bibeholde og udvikle området som et attraktivt sted at bo. Idéer fra Visionsdagen: B-5 Stort og engageret foreningsliv bør bevares og stimuleres. B-8 Afholde årlige velkomstmøder for nytilflyttede i samarbejde med ældre Mårsletborgere, foreninger og institutioner fortæller om mulighederne i Mårslet. B-9 Et rigt foreningsliv men der savnes en oversigt over det! (her var jo så forslaget i plenum om en foreningernes dag og en kåring af Årets Forening ypperlige forslag!) C-8 Fælles aktivitetshus for foreninger C-9 Kulturbygning C-18 Filmklub. C-19 Kulturkreds. Udvidelse af læsekreds eller evt. oprettelse af en mere C-20 Kunstklub C-29 Kunne vi få nogle input fra de unge i skolen til kulturhus m.m. C-35 Hockey/skøjtebane: Vi ønsker en skøjtebane om vinteren, gerne et sted hvor banen kan bruges til rulleskøjtehockey om sommeren. D-1 Fælles aktivitetshus for foreninger D-2 Afholdelse af Foreningernes dag, som måske også kan benyttes til at sige pænt velkommen til tilflyttere til byen D-3 Åbne Halhuset i dagtimerne for foreninger D-4 Faciliteter til de årige D-5 En del af de ting som er nævnt under hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området, ville være med til at fastholde og udbygge foreningslivet. D-6 Kulturhus ville være med til at fastholde og udvide foreningslivet. D-7 Et Rejsehold af ældre ( d.v.s. folk som ikke længere har hjemmeboende bør og folk som er pensionister) har mere tid end forældre med skolesøgende børn, disse ældre kunne hjælpe foreningerne i tidsbegrænsede perioder, evt. med ad hoc opgaver. D-8 Genetablering af jobbank. en database hvor folk som vil yde en indsats melder sig til og hvor dem som har behov for hjælp ser om der er emner som vil hjælpe dem. Emnekatalog Side 5

6 D-9 Anskueliggøre alle byens aktiviteter på en stor samlet oversigt, evt. en stor plakat hvorpå man kan se Hvornår såvel dato som kl. hvem og hvor aktiviteterne sker Evt. trykt i Mårsletbladet med aktiviteter 1 2 mdr. frem. D-10 Enighed om foreningslivet vil blive styrket gennem større åbenhed/gennemsigtighed omkring de mange foreninger. Vi ved ikke hvad de har af aktiviteter. En større og bedre udveksling af informationer kan komme ved at foreningerne udvikler en kultur for i højere grad at meddele sig til omverdenen (mest oplagt gennem Mårslet-Bladet og webben), eller ved at blad og web har frivillige skribenter som opsøger foreningerne og skriver om dem eller det kan være en kombination. D-11 Foreningernes dag: Det vil være en god idé med et arrangement, f.eks. i skolens kantine eller i Bomgårdshaven, hvor alle foreninger inviteres til at have hver en stand, hvor de fortæller om sig selv, og hvor der er lidt underholdning (levende musik og noget for børn) og noget café-stemning. D-12 Årets forening: God idé at kåre en Årets Forening, i stedet for Årets Mårsletter. Det kan anspore foreningerne til at gøre deres aktiviteter mere synlige i byen. E-1 Forsøge at fastholde den gode tradition for med et godt foreningsliv (som Thorkild Green pointerede) E-6 Når Århus bliver kulturby i 2017, skal Mårslet være på forkant med at få en del kulturarrangementer her til byen for at Profilere Mårslet Emnekatalog Side 6

7 Grønne arealer - Stier Baggrund: De grønne områder omkring Mårslet ses som et stort aktiv for byens borgere. De grønne områder er med til at sikre et frirum til nabobyer, fremhæver byens fremtræden som selvstændig by. Områdets behov for stier synes ikke at være dækket med det nuværende stisystem. Vision: Områdets naturlige centrum er byen, som ønskes bibeholdt som en selvstændig by, som ikke skal smelte sammen med de omkringliggende byer. Der skal være en klar adskillelse i form af grønne arealer, som markerer bygrænsen. Arealer mellem byer kunne være genstand for en eventuel skovrejsning, der kan bidrage til både markeringen af adskillelsen, men også til etablering af flere stier i området. Idéer fra Visionsdagen: B-2 Værne om den natur vi har omkring os, især skal vi værne om de grønne kiler, som ikke skal plastres til med boliger B-3 De grønne kiler B-4 Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen. B-8 Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne B-10b Vilhelmsborg de mange heste Jelshøj, skovene - Giberå det vilde liv alias fasaner og råvildt landbruget de bølgende kornmarker freden og roen landsbyerne mangfoldigheden 10 min. til Rådhuspladsen- tog og bus. C-1 Sti langs Giberåen langs de grønne kiler C-5 Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) C-7 Cykelstier C-29 Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. E-3 Få Friluftsgrænserne - den grænse på ca. 1,5 km. uden om byen ridset synligt op. E-8 En bedre sti langs åen mellem butikscentret og skolen/multihallen. Kunne samarbejdes med en frilægning af åen. Emnekatalog Side 7

8 Emnekatalog Side 8

9 Miljø Den Grønne By Baggrund: Aarhus vil bestræbe sig på at blive CO2 neutral i Vision: 8320 skal bidrage med sin andel, og gerne fremstå som byen der viser det gode eksempel i kommunen. Idéer fra Visionsdagen: C-1 LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) C-7 Cykelstier C-26 Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. E-2 Gøre Mårslet til en energi og miljøbevidst grøn by. F.eks. få gadebelysningen gjort mere energibesparende f.eks. med energisparende LED-pærer Emnekatalog Side 9

10 Aktiviteter med øvrige fællesråd i Aarhus Syd Baggrund: Der er behov for at samarbejde med Fællesrådene i naboområderne om emner af fælles interesse. Et samarbejde om konkrete projekter, kan styrke argumenterne og dermed mulighederne for at få politikere til at lytte til ønsker og krav. Vision: Hvor der er interessefællesskaber skal vi udvikle området sammen med vore naboområder. Alle projekter som går på tværs eller grænser op til hinanden, skal i videst muligt omfang forankres i fælles udmeldinger til kommunen og andre myndigheder. Idéer fra Visionsdagen: B-4 Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen B-9 Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne. C-5 Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) C-6 Letbanen skal være handicapvenlig C-7 Cykelstier C-26 Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. C-28 Letbanen og større projekter: Den kommende letbane skal udnyttes til at gøre større faciliteter som svømme- og skøjtehal, stort bibliotek med mere let tilgængelige for alle i den sydlige del af Århus Kommune, uanset hvilken by tingene ligger i. Vi vil f.eks. have det fint med at den lokale svømmehal ligger ved Eskelunden og en skøjtehal ligger i Malling, hvis vi nemt kan komme dertil med letbanen. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få anlagt letbanen. C-29 Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. G-1 Brev om opretholdelse af planlægningsarbejdet omkring Beder Beringvejen til Borgmester og Rådmand er et meget godt initiativ, bliv ved i den stil G-2 Bare gå i gang G-3 Fællesrådene bør samarbejde om flere projekter: a. F.eks om Beder Beringvejen. b. Evt. lave en fælles pressionsgruppe for at få letbanen til området. c. Det ville være en fin ide at arrangere et møde med de øvrige fællesråd for at se om der er samarbejdsflader. Der er et fortrinligt samarbejde mellem TMG og BMI (Egelund) men de dårlige forbindelser gør de svært for dem der er for store til at blive kørt men for små til selv at have et køretøj så det sætter nogle trælse begrænsninger. Der mangler et sammenhængende stisystem som også er sikkert. d. Måske kunne man lave et Fællesblad det er ofte samme artikler der går lidt på skift i de lokale blade- og det kunne være fint med en bedre information om, hvad der foregår i nabopostnumrene. Emnekatalog Side 10

11 G-5 Der blev udtrykt bekymring for at det er 8320 der bliver ædt når der kommer gang i den nye by så det gamle ord if you can`t beat them join them det skal vi huske på Emnekatalog Side 11

12 Idekatalog fra Visionsdagen A: Er der muligheder for at få erhverv / serviceerhverv til området og er det hvad vi ønsker? Opsummering: Flere erhvervsvirksomheder (butikker og virksomheder), som kan passes ind i byens fremtræden som landsby med villakvarterer. Byens fremtidige størrelse var der delte meninger om. Sammenhængen mellem størrelse og muligheden for at udvikle erhverv (herunder butikker) blev erkendt. Fra gruppearbejdet 1. Flere servicevirksomheder til byen 2. Flere butikker i byen, men ikke lige dagligvarebutikker. 3. Butikker som er et fællesudsalg for andre butikker (Specialbutikker) 4. Ingen tunge erhverv 5. En ny Beder Bering vej kan måske tiltrække mindre industri og større butikker til byen 6. Ja det ønsker vi, gerne mere erhverv af alle slags, når bare det ikke er for støjende og miljøskadende. 7. Nogen mente at det er en god idé med mange flere indbyggere i Mårslet f.eks for at få grundlag for mere handel. Andre mente at det er en dårlig idé og at byen ikke skal være væsentligt større end den er i dag. Men enighed om at vi gerne vil have flere arbejdspladser til området. Emnekatalog Side 12

13 B: Hvilke værdier er der i 8320 som skal bevares Opsummering: Midtbyen ses som muligheden for at blive byens samlingspunkt, men dette forudsætter at der sker en ændring af områdets nuværende fremtræden og anvendelse (torvet ved Brugsen, Bomgaardshaven og parkeringspladsen). Området omkring Mårslet ses som et stort aktiv for byens borgere, både de grønne områder, men også Testrup Højskole og Vilhelmsborg Ridecenter. Byens fremtræden som selvstændig by, bør fortsat understreges af frirum til nabobyerne i form af naturområder. Emner relateret til Foreningslivet omtales under sit eget punkt. Fra gruppearbejdet 1. Den gamle bydel, i videst muligt omfang, fri for så mange reklameskilte som muligt 2. Værne om den natur vi har omkring os, især skal vi værne om de grønne kiler, som ikke skal plastres til med boliger 3. De grønne kiler 4. Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen. 5. Stort og engageret foreningsliv bør bevares og stimuleres. 6. Bevare, forbedre og udbygge bymidten. 7. Afholde årlige velkomstmøder for nytilflyttede i samarbejde med ældre Mårsletborgere, foreninger og institutioner fortæller om mulighederne i Mårslet. 8. Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne. 9. Et rigt foreningsliv men der savnes en oversigt over det! (her var jo så forslaget i plenum om en foreningernes dag og en kåring af Årets Forening ypperlige forslag!) 10. Herlighedsværdier: ( i uprioriteret rækkefølge) a. Testrup Højskole (en opfordring til at melde sig ind i Skolekredsen, så man ved hvad der foregår) b. Vilhelmsborg de mange heste Jelshøj, skovene - Giber å det vilde liv alias fasaner og råvildt landbruget de bølgende kornmarker freden og roen landsbyerne mangfoldigheden 10 min. til Rådhuspladsen- tog og bus - c. Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. 11. Den grimme opslagstavle ved Brugsen bør fjernes eller forskønnes. 12. Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes. Emnekatalog Side 13

14 C: Hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området Opsummering: Et fælles aktivitetshus for foreningerne i byen (kulturhus). Her kunne der etableres musikøvelokale og et samlingspunkt for seniorer. Aktivitetshuset kunne også fælles faciliteter som eksempelvis et bibliotek. Et udendørs samlingssted (torv, park eller lignende), hvor muligheder for at samles er til stede. Det kunne være området omkring byens centrum, hvor der skal indgå et overdækket areal. Området skal være beregnet for at dagplejemødre kunne samles med deres dagplejebørn. En legeplads ville understøtte dette formål. Området kunne også indrettes til at understøtte ønsket om en udendørs skøjtebane. Cykelstier og stier langs Giberå. Gadebelysning gøres grønnere ved anvendelse af LED baserede armaturer (CO2 besparende). Letbanen skal være handicapvenlig og bus og tog skal køre med forskudte afgangstider i aftentimerne. En højere afgangsfrekvens vil også understøtte områdets bebeboere i anvendelse af fritidsfaciliteter i områdets nærhed, og modsat tiltrække brugere til områdets faciliteter. Fra gruppearbejdet 1. Sti langs Giberåen langs de grønne kiler 2. Tilbud til de unge på år 3. LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) 4. Muligheder for at bo i byen i hele sit liv seniorboliger etc. 5. Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) 6. Letbanen skal være handicapvenlig 7. Cykelstier 8. Fælles aktivitetshus for foreninger 9. Kulturbygning 10. Musikøvelokale, 11. Bibliotek, Bibliotek med E-bøger evt. delvist sponsoreret af leverandører af E-bøger 12. Kombibibliotek. 13. Filmklub. 14. Kulturkreds. Udvidelse af læsekreds eller evt. oprettelse af en mere 15. Kunstklub 16. Vi mangler et bytorv. Evt. hvor OK-tanken ligger få flyttet OK-tanken. 17. OK-tanken kunne evt. flyttes til Beder Beringvejen hvor denne støder op til tilkørselen fra og til Mårslet. 18. Hvad med Nordeas bygning til kulturhus, motionscenter eller andet. 19. Samlingssted for dagplejemødre med faciliteter som bord og bænke og legepladsfaciliteter m.v. 20. Et overdækket område/halvtag hvor såvel ældre og dagplejermødre m.fl. kunne hygge sig under. Emnekatalog Side 14

15 21. Kunne vi evt. bruge nogle af alle de lokaler som er på skolen når de uden for skoletiden står ledige?? 22. Kunne vi få nogle input fra de unge i skolen til kulturhus m.m. 23. Torv: Bred enighed om at vi meget gerne vil have et torv, under en eller anden form. Det skal være et sted hvor det er rart at opholde sig, hvor man kan sidde på en bænk i gode omgivelser og f.eks. se på legende børn eller andre aktiviteter. Torvet kan gerne kombineres med legeplads, café, petanquebane, klatrevæg og andre aktivitets-ting. 24. Nogen men ikke alle mente at torvet skal være med flere butikker end vi har i Mårslet nu, og gerne overdækket. Et bud på placering af et overdækket butikstorv var bag Brugsen, kombineret med anlæg af den glemte vej. Der blev også talt om en placering ved den kommende multihal. 25. Uanset uenigheden om et evt. fremtidigt overdækket butikstorv gik alle ind for en forskønnelse/renovering af det nuværende torveområde ved Brugsen og bageren. 26. Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. 27. Hockey/skøjtebane: Vi ønsker en skøjtebane om vinteren, gerne et sted hvor banen kan bruges til rulleskøjtehockey om sommeren. 28. Letbanen og større projekter: Den kommende letbane skal udnyttes til at gøre større faciliteter som svømme- og skøjtehal, stort bibliotek med mere let tilgængelige for alle i den sydlige del af Århus Kommune, uanset hvilken by tingene ligger i. Vi vil f.eks. have det fint med at den lokale svømmehal ligger ved Eskelunden og en skøjtehal ligger i Malling, hvis vi nemt kan komme dertil med letbanen. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få anlagt letbanen. 29. Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. Emnekatalog Side 15

16 D: Foreningslivet i området, hvordan kan det fastholdes / udbygges Opsummering: Et fælles aktivitetshus vil kunne understøtte foreningslivet i området. Åbning af Halhuset i dagtimerne kunne være en god hjælp til de foreninger som har lagt deres aktiviteter i dagtimerne. Etablerer en foreningernes dag, hvor muligheden for at synliggøre sin forenings virke for alle borgere og samtidigt øge foreningernes kendskab til hinanden. Et indslag på dagen kunne være kåring af Årets forening. Samling af alle foreningers aktiviteter på en oversigt i form af en plakat eller lignende. Eventuelt med et indlæg i Mårslet Bladet med foreningsaktiviteter de næste par måneder frem. Jobbank med mulighed for at stille sin frivillige arbejdskraft til rådighed for foreninger. Fra gruppearbejdet 1. Fælles aktivitetshus for foreninger 2. Afholdelse af Foreningernes dag, som måske også kan benyttes til at sige pænt velkommen til tilflyttere til byen 3. Åbne Halhuset i dagtimerne for foreninger 4. Faciliteter til de årige 5. En del af de ting som er nævnt under hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området, ville være med til at fastholde og udbygge foreningslivet. 6. Kulturhus ville være med til at fastholde og udvide foreningslivet. 7. Et Rejsehold af ældre (d.v.s. folk som ikke længere har hjemmeboende bør og folk som er pensionister) har mere tid end forældre med skolesøgende børn, disse ældre kunne hjælpe foreningerne i tidsbegrænsede perioder, evt. med ad hoc opgaver. 8. Genetablering af jobbank. en database hvor folk som vil yde en indsats melder sig til og hvor dem som har behov for hjælp ser om der er emner som vil hjælpe dem. 9. Anskueliggøre alle byens aktiviteter på en stor samlet oversigt, evt. en stor plakat hvorpå man kan se Hvornår såvel dato som kl. hvem og hvor aktiviteterne sker Evt. trykt i Mårsletbladet med aktiviteter 1 2 mdr. frem. 10. Enighed om foreningslivet vil blive styrket gennem større åbenhed/gennemsigtighed omkring de mange foreninger. Vi ved ikke hvad de har af aktiviteter. En større og bedre udveksling af informationer kan komme ved at foreningerne udvikler en kultur for i højere grad at meddele sig til omverdenen (mest oplagt gennem Mårslet-Bladet og webben), eller ved at blad og web har frivillige skribenter som opsøger foreningerne og skriver om dem eller det kan være en kombination. 11. Foreningernes dag: Det vil være en god idé med et arrangement, f.eks. i skolens kantine eller i Bomgårdshaven, hvor alle foreninger inviteres til at have hver en stand, hvor de fortæller om sig selv, og hvor der er lidt underholdning (levende musik og noget for børn) og noget café-stemning. Emnekatalog Side 16

17 12. Årets forening: God idé at kåre en Årets Forening, i stedet for Årets Mårsletter. Det kan anspore foreningerne til at gøre deres aktiviteter mere synlige i byen. Emnekatalog Side 17

18 E: Hvordan gør vi 8320 til andet og mere end et område med en satellitby til en storby Opsummering Få området til at fremstå som et godt eksempel med mange kulturelle aktiviteter frem mod 2017, hvor Aarhus forventes at blive kulturby. Dette kan ske ved afholdelse af arrangementer på Testrup Højskole og Vilhelmsborg. Friluftsgrænserne omkring byen skal gøres markante, således at de er synlige. Udbygning af butikscenterområdet og etablering af et markant torv i centrum af byen. Der kan også etableres en fælles butik i den gamle Nordea bygning, alternativt et kontorfællesskab for mindre erhverv. Fra gruppearbejdet 1. Forsøge at fastholde den gode tradition for med et godt foreningsliv (som Thorkild Green pointerede) 2. Gøre Mårslet til en energi og miljøbevidst grøn by. F.eks. få gadebelysningen gjort mere energibesparende f.e.ks. med energisparende LED-pærer 3. Få Friluftsgrænserne - den grænse på ca. 1,5 km. uden om byen ridset synligt op. 4. Når Århus bliver kulturby i 2017, skal Mårslet være på forkant med at få en del kulturarrangementer her til byen for at Profilere Mårslet 5. Der kan arrangeres noget på såvel Vilhelmsborg- Testrup Højskole, borgerhuset, Sognehuset, skolen og flere andre steder 6. Der var enighed om at en udbygning af butikscenter-området ville kunne give en løsning på mange af ønskerne. - Ungdomsboliger tæt ved stationen og indkøbsmuligheder - Kontorfællesskabs-faciliteter og mulighed for liberale erhverv - Mulighed for at flytte OK tanken og få dannet et markant torv i midtbyen - Mulighed for en fælles mini-bazar med små underafdelinger af specialforretninger f.eks. Irma, MATAS, optiker, grønthandel, slagter osv. Kunne som udgangspunkt placeres i Nordea-bygningen, der bliver ledig. 7. Legeplads i Bomgaardshaven 8. En bedre sti langs åen mellem butikscentret og skolen/multihallen. Kunne samarbejdes med en frilægning af åen. Emnekatalog Side 18

19 F: Hvad skal der til for at tiltrække og holde på de unge i området (eks. idræt) Opsummering Muligheder i byen for at unge kan få sig en billig bolig, eventuelt en lejebolig i området. Eventuelt få etableret lokale studiefaciliteter. Gode forbindelser til og fra området, samt trygge færdselsforhold til skole, idrætshal osv. Fra gruppearbejdet 1. Hele tiden være ajour med institutionspladser, således at behovet er dækket 2. Der skal være gode pasningstilbud til børn og unge, God skole. 3. Trygge færdselsforhold til skole, idrætshal o.s.v. 4. Gode trafikforbindelser til og fra Byen 5. Gode billige boliger, evt. mindre lejeboliger 6. Der var diskussion om, hvorvidt det er ønskeligt, at de unge bliver i lokalsamfundet, i stedet for at drage ud i verden for at opleve noget andet 7. Der var dog enighed om, at bedre faciliteter i Mårslet vil kunne være et alternativ for de lokale unge og eleverne på Testrup Højskole til at tage ind til Århus når der er behov for sociale relationer. - Et centralt torv med adgang til en forsamlingsmulighed. - Ungdomsboliger, der på en eller anden måde skal kunne tilbyde fordele i forhold til tilsvarende indenfor ringgaden i Århus. F.eks en lav husleje og lokale studiefaciliteter der sammen med den kommende letbane kunne gøre afstanden til et mindre problem. Emnekatalog Side 19

20 G: Fællesprojekter med vore nabopostnumre hvorledes kan vi opnå resultater - via samarbejde med dem til gavn for hele området Opsummering Fællesrådene bør i højere grad samarbejde om fælles projekter. Dette kunne være em fremskyndelse af etableringen af Letbanen og etableringen af Beder-Bering vejen. Understøtte idrætsforeningernes samarbejde ved etablering af stier mellem byerne. Få et samarbejde etableret med henblik på at få integreret Ny Malling i tankerne omkring faciliteter i området. Fra gruppearbejdet 1. Brev om opretholdelse af planlægningsarbejdet omkring Beder Beringvejen til Borgmester og Rådmand er et meget godt initiativ, bliv ved i den stil 2. Bare gå i gang 3. Fællesrådene bør samarbejde om flere projekter: a. F.eks om Beder Beringvejen. b. Evt. lave en fælles pressionsgruppe for at få letbanen til området. c. Det ville være en fin ide at arrangere et møde med de øvrige fællesråd for at se om der er samarbejdsflader. Der er et fortrinligt samarbejde mellem TMG og BMI (Egelund) men de dårlige forbindelser gør de svært for dem der er for store til at blive kørt men for små til selv at have et køretøj så det sætter nogle trælse begrænsninger. Der mangler et sammenhængende stisystem som også er sikkert. d. Måske kunne man lave et Fællesblad det er ofte samme artikler der går lidt på skift i de lokale blade- og det kunne være fint med en bedre information om, hvad der foregår i nabopostnumrene 4. Vi behøver ikke nogen Bio vi har Malling Bio, og den bør vi støtte op om. 5. Der blev udtrykt bekymring for at det er 8320 der bliver ædt når der kommer gang i den nye by så det gamle ord if you can`t beat them join them det skal vi huske på 6. Det er vigtigt at motion kan dyrkes lokalt og der bør undersøges om ikke hallen kunne udnyttes bedre i dagtimerne og om der er ledig kapacitet andre steder. Emnekatalog Side 20

21 Nogle visioner for Mårslet v/hans Ishøy Mårslet Fælledsråds Visionsgruppe holdt den 13. november 2010 et åbent borgermøde på Testrup Højskole. En række engagerede 8320-beboere deltog i dette ide-værksted, og mange spændende tanker, ideer og visioner så dagens lys. Her er nogle af dagens visioner, som jeg har opfattet dem: 1. Baggrund: Når Beder-Beringvejen står færdig og bliver tilsluttet Mårslet, vil dette tilslutningspunkt blive et livligt trafikeret sted. Derfor kunne det for SuperBruggsen være en indbringende alternativ placering af OK-tanken. Vision: Hvis OK-tanken fjernes fra sin nuværende placering, kan området udvikles til en smuk central park for mårsletterne. Her kan ældre og andre voksne mødes for at sludre. De unge kan hænge ud og flirte. Småbørnsmødre, plejemødre, vuggestue- og børnehavepædagoger kan mødes og lade deres børn lege sammen. Derfor bør parkområdet også omfatte et integreret legeområde med diverse legeredskaber. Parken skal tegnes, så den får en naturlig sammenhæng med den tilstødende Bomgårdshave og med kirkens forplads på den anden side af vejen. Eventuelt kunne man ændre belægningen på det stykke af Hørretvej, der skiller de to arealer Det kunne dels styrke den visuelle sammenhæng mellem kirkeområdet og den nye park, og dels ville det utvivlsomt virke hastighedsdæmpende på biltrafikken. Et område af parken skal have et permanent tag, hvor parkbrugerne kan søge hen, når det regner. Taget kan også danne rum for forskellige arrangementer: Friluftskoncerter, friluftsskak, ugentlig torvedag for lokale hjemmeavlede og hjemmelavede grønsager, saft, marmelade, vin osv. 2. Baggrund: Mårsletterne efterlyser et kombibibliotek med diverse faciliteter: Læsesal, der også kan anvendes som visningslokale for en filmklub, oplæsnings- og foredragssal, øverum for musikere osv. Den kommende multihal opfylder nogle af disse rum-ønsker, men multihallens planlagte placering er et problem: Den vil komme til at ligge fint i forbindelse med de forskellige idrætsudøvelser, der i forvejen foregår i området. Men i forhold til Mårslets naturlige midte vil multihallen komme til at ligge ret afsides. Vision: Kommunen køber den forladte Nordea-bygning og overlader den til mårsletterne som kulturhus. Vi indretter, finder sponsorer og udstyrer selv. Midler til den tunge del, biblioteket, Emnekatalog Side 21

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø.

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. den kreative proces er kendetegnet ved at man først kender

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere