8320 i Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret"

Transkript

1 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret

2 Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være gennemgående emner fra grupperne. Emnerne er udvalgt efter Visionsudvalgets opfattelse af, hvorvidt der er mulighed for at etablere en arbejdsgruppe eller andet interessefællesskab med henblik på, at realisere emnet. Dette katalog over emner er derfor ikke dækkende for alle de emner som kan uddrages af de idéer, som blev fostret i gruppearbejdet på Visionsdagen. Enkelte eller flere idéer, kan naturligvis frit tages op, eller der kan udledes andre emner, som kan danne baggrund for en gruppe eller andet i forhold til et emne. Derfor er alle velkomne til at lade sig inspirere af dette katalog. Visionsudvalget Margrethe Bogner Jens Thomsen Poul Hakon Poulsen John Engelbrechtsen Indhold: Forskønnelse af torvet ved centret... 3 Bevaring af midtbyen... 4 Foreningslivet... 5 Grønne arealer - Stier... 7 Miljø Den Grønne By... 9 Aktiviteter med øvrige fællesråd i Aarhus Syd Idekatalog fra Visionsdagen A: Er der muligheder for at få erhverv / serviceerhverv til området og er det hvad vi ønsker? B: Hvilke værdier er der i 8320 som skal bevares C: Hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området D: Foreningslivet i området, hvordan kan det fastholdes / udbygges E: Hvordan gør vi 8320 til andet og mere end et område med en satellitby til en storby F: Hvad skal der til for at tiltrække og holde på de unge i området (eks. idræt) G: Fællesprojekter med vore nabopostnumre hvorledes kan vi opnå resultater Nogle visioner for Mårslet v/hans Ishøy Emnekatalog Side 2

3 Forskønnelse af torvet ved centret Baggrund: Torvet fremstår som en praktisk foranstaltning, der adskiller centrets butikker. Den nuværende udformning og indretning, opmuntrer ikke til ophold og samling. Der er ikke atmosfære og skønhed over flisebelægning og opslagsstander, som indbyder til at gøre ophold her. Vision: Torvet kunne udformes på en sådan måde, at det kommer til at udgøre et udendørs samlingssted, hvor muligheder for at samles er til stede. Etablering af grønne arealer, med bænke og borde kunne være en mulighed. Et mindre areal kunne være overdækket, således at den tid arealet kan benyttes til ophold udvides til også at omfatte regnvejrsdage. Torvets udformning kunne tænkes ind som en del af en helhed i forhold til at etablere legeplads i Bomgaardshaven. Idéer fra Visionsdagen: B-10c Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. B-11 Den grimme opslagstavle ved Brugsen bør fjernes eller forskønnes. B-12 Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes. C-16 Vi mangler et bytorv. Evt. hvor OK-tanken ligger få flyttet OK-tanken. C-20 Et overdækket område/halvtag hvor såvel ældre og dagplejermødre m.fl. kunne hygge sig under. C-23 Torv: Bred enighed om at vi meget gerne vil have et torv, under en eller anden form. Det skal være et sted hvor det er rart at opholde sig, hvor man kan sidde på en bænk i gode omgivelser og f.eks. se på legende børn eller andre aktiviteter. Torvet kan gerne kombineres med legeplads, café, petanquebane, klatrevæg og andre aktivitets-ting. E-8 Legeplads i Bomgaardshaven Emnekatalog Side 3

4 Bevaring af midtbyen Baggrund: Midtbyen ses som en mulighed for at blive byens samlingspunkt. Den gamle bydel bør bevares, således at den oprindelige Mårslet landsby stadig kan nydes. Vision: Den gamle bydel er et aktiv for bevarelse af byens fremtræden som en landsby. Derfor bør det oprindelige præg bevares i størst muligt omfang. Der skal derfor værnes om midtbyens fremtræden som en gammel landsby. Idéer fra Visionsdagen: B-1 Den gamle bydel, i videst muligt omfang, fri for så mange reklameskilte som muligt B-3 De grønne kiler B-6 Bevare, forbedre og udbygge bymidten B-10c Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. B-12 Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes C-1 Sti langs Giberåen langs de grønne kiler C-3 LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) C-18 OK-tanken kunne evt. flyttes til Beder Beringvejen hvor denne støder op til tilkørselen fra og til Mårslet. Emnekatalog Side 4

5 Foreningslivet Baggrund: Der er en lang tradition for et rigt foreningsliv i Mårslet. Foreningslivet har ikke nogen fælles platform, hvor kendskabet til den enkelte forening kan øges. Vision: Foreningslivet i området skal understøttes af et fælles initiativ, hvor kendskabet til den enkelte forening øges og foreningernes indbyrdes kendskab til hinanden øges. Det er vigtigt at fokusere på nødvendigheden af et velfungerende foreningsliv, i forhold til at udvikle området. Områdets foreningsliv skal medvirke til at bibeholde og udvikle området som et attraktivt sted at bo. Idéer fra Visionsdagen: B-5 Stort og engageret foreningsliv bør bevares og stimuleres. B-8 Afholde årlige velkomstmøder for nytilflyttede i samarbejde med ældre Mårsletborgere, foreninger og institutioner fortæller om mulighederne i Mårslet. B-9 Et rigt foreningsliv men der savnes en oversigt over det! (her var jo så forslaget i plenum om en foreningernes dag og en kåring af Årets Forening ypperlige forslag!) C-8 Fælles aktivitetshus for foreninger C-9 Kulturbygning C-18 Filmklub. C-19 Kulturkreds. Udvidelse af læsekreds eller evt. oprettelse af en mere C-20 Kunstklub C-29 Kunne vi få nogle input fra de unge i skolen til kulturhus m.m. C-35 Hockey/skøjtebane: Vi ønsker en skøjtebane om vinteren, gerne et sted hvor banen kan bruges til rulleskøjtehockey om sommeren. D-1 Fælles aktivitetshus for foreninger D-2 Afholdelse af Foreningernes dag, som måske også kan benyttes til at sige pænt velkommen til tilflyttere til byen D-3 Åbne Halhuset i dagtimerne for foreninger D-4 Faciliteter til de årige D-5 En del af de ting som er nævnt under hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området, ville være med til at fastholde og udbygge foreningslivet. D-6 Kulturhus ville være med til at fastholde og udvide foreningslivet. D-7 Et Rejsehold af ældre ( d.v.s. folk som ikke længere har hjemmeboende bør og folk som er pensionister) har mere tid end forældre med skolesøgende børn, disse ældre kunne hjælpe foreningerne i tidsbegrænsede perioder, evt. med ad hoc opgaver. D-8 Genetablering af jobbank. en database hvor folk som vil yde en indsats melder sig til og hvor dem som har behov for hjælp ser om der er emner som vil hjælpe dem. Emnekatalog Side 5

6 D-9 Anskueliggøre alle byens aktiviteter på en stor samlet oversigt, evt. en stor plakat hvorpå man kan se Hvornår såvel dato som kl. hvem og hvor aktiviteterne sker Evt. trykt i Mårsletbladet med aktiviteter 1 2 mdr. frem. D-10 Enighed om foreningslivet vil blive styrket gennem større åbenhed/gennemsigtighed omkring de mange foreninger. Vi ved ikke hvad de har af aktiviteter. En større og bedre udveksling af informationer kan komme ved at foreningerne udvikler en kultur for i højere grad at meddele sig til omverdenen (mest oplagt gennem Mårslet-Bladet og webben), eller ved at blad og web har frivillige skribenter som opsøger foreningerne og skriver om dem eller det kan være en kombination. D-11 Foreningernes dag: Det vil være en god idé med et arrangement, f.eks. i skolens kantine eller i Bomgårdshaven, hvor alle foreninger inviteres til at have hver en stand, hvor de fortæller om sig selv, og hvor der er lidt underholdning (levende musik og noget for børn) og noget café-stemning. D-12 Årets forening: God idé at kåre en Årets Forening, i stedet for Årets Mårsletter. Det kan anspore foreningerne til at gøre deres aktiviteter mere synlige i byen. E-1 Forsøge at fastholde den gode tradition for med et godt foreningsliv (som Thorkild Green pointerede) E-6 Når Århus bliver kulturby i 2017, skal Mårslet være på forkant med at få en del kulturarrangementer her til byen for at Profilere Mårslet Emnekatalog Side 6

7 Grønne arealer - Stier Baggrund: De grønne områder omkring Mårslet ses som et stort aktiv for byens borgere. De grønne områder er med til at sikre et frirum til nabobyer, fremhæver byens fremtræden som selvstændig by. Områdets behov for stier synes ikke at være dækket med det nuværende stisystem. Vision: Områdets naturlige centrum er byen, som ønskes bibeholdt som en selvstændig by, som ikke skal smelte sammen med de omkringliggende byer. Der skal være en klar adskillelse i form af grønne arealer, som markerer bygrænsen. Arealer mellem byer kunne være genstand for en eventuel skovrejsning, der kan bidrage til både markeringen af adskillelsen, men også til etablering af flere stier i området. Idéer fra Visionsdagen: B-2 Værne om den natur vi har omkring os, især skal vi værne om de grønne kiler, som ikke skal plastres til med boliger B-3 De grønne kiler B-4 Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen. B-8 Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne B-10b Vilhelmsborg de mange heste Jelshøj, skovene - Giberå det vilde liv alias fasaner og råvildt landbruget de bølgende kornmarker freden og roen landsbyerne mangfoldigheden 10 min. til Rådhuspladsen- tog og bus. C-1 Sti langs Giberåen langs de grønne kiler C-5 Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) C-7 Cykelstier C-29 Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. E-3 Få Friluftsgrænserne - den grænse på ca. 1,5 km. uden om byen ridset synligt op. E-8 En bedre sti langs åen mellem butikscentret og skolen/multihallen. Kunne samarbejdes med en frilægning af åen. Emnekatalog Side 7

8 Emnekatalog Side 8

9 Miljø Den Grønne By Baggrund: Aarhus vil bestræbe sig på at blive CO2 neutral i Vision: 8320 skal bidrage med sin andel, og gerne fremstå som byen der viser det gode eksempel i kommunen. Idéer fra Visionsdagen: C-1 LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) C-7 Cykelstier C-26 Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. E-2 Gøre Mårslet til en energi og miljøbevidst grøn by. F.eks. få gadebelysningen gjort mere energibesparende f.eks. med energisparende LED-pærer Emnekatalog Side 9

10 Aktiviteter med øvrige fællesråd i Aarhus Syd Baggrund: Der er behov for at samarbejde med Fællesrådene i naboområderne om emner af fælles interesse. Et samarbejde om konkrete projekter, kan styrke argumenterne og dermed mulighederne for at få politikere til at lytte til ønsker og krav. Vision: Hvor der er interessefællesskaber skal vi udvikle området sammen med vore naboområder. Alle projekter som går på tværs eller grænser op til hinanden, skal i videst muligt omfang forankres i fælles udmeldinger til kommunen og andre myndigheder. Idéer fra Visionsdagen: B-4 Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen B-9 Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne. C-5 Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) C-6 Letbanen skal være handicapvenlig C-7 Cykelstier C-26 Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. C-28 Letbanen og større projekter: Den kommende letbane skal udnyttes til at gøre større faciliteter som svømme- og skøjtehal, stort bibliotek med mere let tilgængelige for alle i den sydlige del af Århus Kommune, uanset hvilken by tingene ligger i. Vi vil f.eks. have det fint med at den lokale svømmehal ligger ved Eskelunden og en skøjtehal ligger i Malling, hvis vi nemt kan komme dertil med letbanen. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få anlagt letbanen. C-29 Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. G-1 Brev om opretholdelse af planlægningsarbejdet omkring Beder Beringvejen til Borgmester og Rådmand er et meget godt initiativ, bliv ved i den stil G-2 Bare gå i gang G-3 Fællesrådene bør samarbejde om flere projekter: a. F.eks om Beder Beringvejen. b. Evt. lave en fælles pressionsgruppe for at få letbanen til området. c. Det ville være en fin ide at arrangere et møde med de øvrige fællesråd for at se om der er samarbejdsflader. Der er et fortrinligt samarbejde mellem TMG og BMI (Egelund) men de dårlige forbindelser gør de svært for dem der er for store til at blive kørt men for små til selv at have et køretøj så det sætter nogle trælse begrænsninger. Der mangler et sammenhængende stisystem som også er sikkert. d. Måske kunne man lave et Fællesblad det er ofte samme artikler der går lidt på skift i de lokale blade- og det kunne være fint med en bedre information om, hvad der foregår i nabopostnumrene. Emnekatalog Side 10

11 G-5 Der blev udtrykt bekymring for at det er 8320 der bliver ædt når der kommer gang i den nye by så det gamle ord if you can`t beat them join them det skal vi huske på Emnekatalog Side 11

12 Idekatalog fra Visionsdagen A: Er der muligheder for at få erhverv / serviceerhverv til området og er det hvad vi ønsker? Opsummering: Flere erhvervsvirksomheder (butikker og virksomheder), som kan passes ind i byens fremtræden som landsby med villakvarterer. Byens fremtidige størrelse var der delte meninger om. Sammenhængen mellem størrelse og muligheden for at udvikle erhverv (herunder butikker) blev erkendt. Fra gruppearbejdet 1. Flere servicevirksomheder til byen 2. Flere butikker i byen, men ikke lige dagligvarebutikker. 3. Butikker som er et fællesudsalg for andre butikker (Specialbutikker) 4. Ingen tunge erhverv 5. En ny Beder Bering vej kan måske tiltrække mindre industri og større butikker til byen 6. Ja det ønsker vi, gerne mere erhverv af alle slags, når bare det ikke er for støjende og miljøskadende. 7. Nogen mente at det er en god idé med mange flere indbyggere i Mårslet f.eks for at få grundlag for mere handel. Andre mente at det er en dårlig idé og at byen ikke skal være væsentligt større end den er i dag. Men enighed om at vi gerne vil have flere arbejdspladser til området. Emnekatalog Side 12

13 B: Hvilke værdier er der i 8320 som skal bevares Opsummering: Midtbyen ses som muligheden for at blive byens samlingspunkt, men dette forudsætter at der sker en ændring af områdets nuværende fremtræden og anvendelse (torvet ved Brugsen, Bomgaardshaven og parkeringspladsen). Området omkring Mårslet ses som et stort aktiv for byens borgere, både de grønne områder, men også Testrup Højskole og Vilhelmsborg Ridecenter. Byens fremtræden som selvstændig by, bør fortsat understreges af frirum til nabobyerne i form af naturområder. Emner relateret til Foreningslivet omtales under sit eget punkt. Fra gruppearbejdet 1. Den gamle bydel, i videst muligt omfang, fri for så mange reklameskilte som muligt 2. Værne om den natur vi har omkring os, især skal vi værne om de grønne kiler, som ikke skal plastres til med boliger 3. De grønne kiler 4. Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen. 5. Stort og engageret foreningsliv bør bevares og stimuleres. 6. Bevare, forbedre og udbygge bymidten. 7. Afholde årlige velkomstmøder for nytilflyttede i samarbejde med ældre Mårsletborgere, foreninger og institutioner fortæller om mulighederne i Mårslet. 8. Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne. 9. Et rigt foreningsliv men der savnes en oversigt over det! (her var jo så forslaget i plenum om en foreningernes dag og en kåring af Årets Forening ypperlige forslag!) 10. Herlighedsværdier: ( i uprioriteret rækkefølge) a. Testrup Højskole (en opfordring til at melde sig ind i Skolekredsen, så man ved hvad der foregår) b. Vilhelmsborg de mange heste Jelshøj, skovene - Giber å det vilde liv alias fasaner og råvildt landbruget de bølgende kornmarker freden og roen landsbyerne mangfoldigheden 10 min. til Rådhuspladsen- tog og bus - c. Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. 11. Den grimme opslagstavle ved Brugsen bør fjernes eller forskønnes. 12. Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes. Emnekatalog Side 13

14 C: Hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området Opsummering: Et fælles aktivitetshus for foreningerne i byen (kulturhus). Her kunne der etableres musikøvelokale og et samlingspunkt for seniorer. Aktivitetshuset kunne også fælles faciliteter som eksempelvis et bibliotek. Et udendørs samlingssted (torv, park eller lignende), hvor muligheder for at samles er til stede. Det kunne være området omkring byens centrum, hvor der skal indgå et overdækket areal. Området skal være beregnet for at dagplejemødre kunne samles med deres dagplejebørn. En legeplads ville understøtte dette formål. Området kunne også indrettes til at understøtte ønsket om en udendørs skøjtebane. Cykelstier og stier langs Giberå. Gadebelysning gøres grønnere ved anvendelse af LED baserede armaturer (CO2 besparende). Letbanen skal være handicapvenlig og bus og tog skal køre med forskudte afgangstider i aftentimerne. En højere afgangsfrekvens vil også understøtte områdets bebeboere i anvendelse af fritidsfaciliteter i områdets nærhed, og modsat tiltrække brugere til områdets faciliteter. Fra gruppearbejdet 1. Sti langs Giberåen langs de grønne kiler 2. Tilbud til de unge på år 3. LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) 4. Muligheder for at bo i byen i hele sit liv seniorboliger etc. 5. Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) 6. Letbanen skal være handicapvenlig 7. Cykelstier 8. Fælles aktivitetshus for foreninger 9. Kulturbygning 10. Musikøvelokale, 11. Bibliotek, Bibliotek med E-bøger evt. delvist sponsoreret af leverandører af E-bøger 12. Kombibibliotek. 13. Filmklub. 14. Kulturkreds. Udvidelse af læsekreds eller evt. oprettelse af en mere 15. Kunstklub 16. Vi mangler et bytorv. Evt. hvor OK-tanken ligger få flyttet OK-tanken. 17. OK-tanken kunne evt. flyttes til Beder Beringvejen hvor denne støder op til tilkørselen fra og til Mårslet. 18. Hvad med Nordeas bygning til kulturhus, motionscenter eller andet. 19. Samlingssted for dagplejemødre med faciliteter som bord og bænke og legepladsfaciliteter m.v. 20. Et overdækket område/halvtag hvor såvel ældre og dagplejermødre m.fl. kunne hygge sig under. Emnekatalog Side 14

15 21. Kunne vi evt. bruge nogle af alle de lokaler som er på skolen når de uden for skoletiden står ledige?? 22. Kunne vi få nogle input fra de unge i skolen til kulturhus m.m. 23. Torv: Bred enighed om at vi meget gerne vil have et torv, under en eller anden form. Det skal være et sted hvor det er rart at opholde sig, hvor man kan sidde på en bænk i gode omgivelser og f.eks. se på legende børn eller andre aktiviteter. Torvet kan gerne kombineres med legeplads, café, petanquebane, klatrevæg og andre aktivitets-ting. 24. Nogen men ikke alle mente at torvet skal være med flere butikker end vi har i Mårslet nu, og gerne overdækket. Et bud på placering af et overdækket butikstorv var bag Brugsen, kombineret med anlæg af den glemte vej. Der blev også talt om en placering ved den kommende multihal. 25. Uanset uenigheden om et evt. fremtidigt overdækket butikstorv gik alle ind for en forskønnelse/renovering af det nuværende torveområde ved Brugsen og bageren. 26. Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. 27. Hockey/skøjtebane: Vi ønsker en skøjtebane om vinteren, gerne et sted hvor banen kan bruges til rulleskøjtehockey om sommeren. 28. Letbanen og større projekter: Den kommende letbane skal udnyttes til at gøre større faciliteter som svømme- og skøjtehal, stort bibliotek med mere let tilgængelige for alle i den sydlige del af Århus Kommune, uanset hvilken by tingene ligger i. Vi vil f.eks. have det fint med at den lokale svømmehal ligger ved Eskelunden og en skøjtehal ligger i Malling, hvis vi nemt kan komme dertil med letbanen. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få anlagt letbanen. 29. Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. Emnekatalog Side 15

16 D: Foreningslivet i området, hvordan kan det fastholdes / udbygges Opsummering: Et fælles aktivitetshus vil kunne understøtte foreningslivet i området. Åbning af Halhuset i dagtimerne kunne være en god hjælp til de foreninger som har lagt deres aktiviteter i dagtimerne. Etablerer en foreningernes dag, hvor muligheden for at synliggøre sin forenings virke for alle borgere og samtidigt øge foreningernes kendskab til hinanden. Et indslag på dagen kunne være kåring af Årets forening. Samling af alle foreningers aktiviteter på en oversigt i form af en plakat eller lignende. Eventuelt med et indlæg i Mårslet Bladet med foreningsaktiviteter de næste par måneder frem. Jobbank med mulighed for at stille sin frivillige arbejdskraft til rådighed for foreninger. Fra gruppearbejdet 1. Fælles aktivitetshus for foreninger 2. Afholdelse af Foreningernes dag, som måske også kan benyttes til at sige pænt velkommen til tilflyttere til byen 3. Åbne Halhuset i dagtimerne for foreninger 4. Faciliteter til de årige 5. En del af de ting som er nævnt under hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området, ville være med til at fastholde og udbygge foreningslivet. 6. Kulturhus ville være med til at fastholde og udvide foreningslivet. 7. Et Rejsehold af ældre (d.v.s. folk som ikke længere har hjemmeboende bør og folk som er pensionister) har mere tid end forældre med skolesøgende børn, disse ældre kunne hjælpe foreningerne i tidsbegrænsede perioder, evt. med ad hoc opgaver. 8. Genetablering af jobbank. en database hvor folk som vil yde en indsats melder sig til og hvor dem som har behov for hjælp ser om der er emner som vil hjælpe dem. 9. Anskueliggøre alle byens aktiviteter på en stor samlet oversigt, evt. en stor plakat hvorpå man kan se Hvornår såvel dato som kl. hvem og hvor aktiviteterne sker Evt. trykt i Mårsletbladet med aktiviteter 1 2 mdr. frem. 10. Enighed om foreningslivet vil blive styrket gennem større åbenhed/gennemsigtighed omkring de mange foreninger. Vi ved ikke hvad de har af aktiviteter. En større og bedre udveksling af informationer kan komme ved at foreningerne udvikler en kultur for i højere grad at meddele sig til omverdenen (mest oplagt gennem Mårslet-Bladet og webben), eller ved at blad og web har frivillige skribenter som opsøger foreningerne og skriver om dem eller det kan være en kombination. 11. Foreningernes dag: Det vil være en god idé med et arrangement, f.eks. i skolens kantine eller i Bomgårdshaven, hvor alle foreninger inviteres til at have hver en stand, hvor de fortæller om sig selv, og hvor der er lidt underholdning (levende musik og noget for børn) og noget café-stemning. Emnekatalog Side 16

17 12. Årets forening: God idé at kåre en Årets Forening, i stedet for Årets Mårsletter. Det kan anspore foreningerne til at gøre deres aktiviteter mere synlige i byen. Emnekatalog Side 17

18 E: Hvordan gør vi 8320 til andet og mere end et område med en satellitby til en storby Opsummering Få området til at fremstå som et godt eksempel med mange kulturelle aktiviteter frem mod 2017, hvor Aarhus forventes at blive kulturby. Dette kan ske ved afholdelse af arrangementer på Testrup Højskole og Vilhelmsborg. Friluftsgrænserne omkring byen skal gøres markante, således at de er synlige. Udbygning af butikscenterområdet og etablering af et markant torv i centrum af byen. Der kan også etableres en fælles butik i den gamle Nordea bygning, alternativt et kontorfællesskab for mindre erhverv. Fra gruppearbejdet 1. Forsøge at fastholde den gode tradition for med et godt foreningsliv (som Thorkild Green pointerede) 2. Gøre Mårslet til en energi og miljøbevidst grøn by. F.eks. få gadebelysningen gjort mere energibesparende f.e.ks. med energisparende LED-pærer 3. Få Friluftsgrænserne - den grænse på ca. 1,5 km. uden om byen ridset synligt op. 4. Når Århus bliver kulturby i 2017, skal Mårslet være på forkant med at få en del kulturarrangementer her til byen for at Profilere Mårslet 5. Der kan arrangeres noget på såvel Vilhelmsborg- Testrup Højskole, borgerhuset, Sognehuset, skolen og flere andre steder 6. Der var enighed om at en udbygning af butikscenter-området ville kunne give en løsning på mange af ønskerne. - Ungdomsboliger tæt ved stationen og indkøbsmuligheder - Kontorfællesskabs-faciliteter og mulighed for liberale erhverv - Mulighed for at flytte OK tanken og få dannet et markant torv i midtbyen - Mulighed for en fælles mini-bazar med små underafdelinger af specialforretninger f.eks. Irma, MATAS, optiker, grønthandel, slagter osv. Kunne som udgangspunkt placeres i Nordea-bygningen, der bliver ledig. 7. Legeplads i Bomgaardshaven 8. En bedre sti langs åen mellem butikscentret og skolen/multihallen. Kunne samarbejdes med en frilægning af åen. Emnekatalog Side 18

19 F: Hvad skal der til for at tiltrække og holde på de unge i området (eks. idræt) Opsummering Muligheder i byen for at unge kan få sig en billig bolig, eventuelt en lejebolig i området. Eventuelt få etableret lokale studiefaciliteter. Gode forbindelser til og fra området, samt trygge færdselsforhold til skole, idrætshal osv. Fra gruppearbejdet 1. Hele tiden være ajour med institutionspladser, således at behovet er dækket 2. Der skal være gode pasningstilbud til børn og unge, God skole. 3. Trygge færdselsforhold til skole, idrætshal o.s.v. 4. Gode trafikforbindelser til og fra Byen 5. Gode billige boliger, evt. mindre lejeboliger 6. Der var diskussion om, hvorvidt det er ønskeligt, at de unge bliver i lokalsamfundet, i stedet for at drage ud i verden for at opleve noget andet 7. Der var dog enighed om, at bedre faciliteter i Mårslet vil kunne være et alternativ for de lokale unge og eleverne på Testrup Højskole til at tage ind til Århus når der er behov for sociale relationer. - Et centralt torv med adgang til en forsamlingsmulighed. - Ungdomsboliger, der på en eller anden måde skal kunne tilbyde fordele i forhold til tilsvarende indenfor ringgaden i Århus. F.eks en lav husleje og lokale studiefaciliteter der sammen med den kommende letbane kunne gøre afstanden til et mindre problem. Emnekatalog Side 19

20 G: Fællesprojekter med vore nabopostnumre hvorledes kan vi opnå resultater - via samarbejde med dem til gavn for hele området Opsummering Fællesrådene bør i højere grad samarbejde om fælles projekter. Dette kunne være em fremskyndelse af etableringen af Letbanen og etableringen af Beder-Bering vejen. Understøtte idrætsforeningernes samarbejde ved etablering af stier mellem byerne. Få et samarbejde etableret med henblik på at få integreret Ny Malling i tankerne omkring faciliteter i området. Fra gruppearbejdet 1. Brev om opretholdelse af planlægningsarbejdet omkring Beder Beringvejen til Borgmester og Rådmand er et meget godt initiativ, bliv ved i den stil 2. Bare gå i gang 3. Fællesrådene bør samarbejde om flere projekter: a. F.eks om Beder Beringvejen. b. Evt. lave en fælles pressionsgruppe for at få letbanen til området. c. Det ville være en fin ide at arrangere et møde med de øvrige fællesråd for at se om der er samarbejdsflader. Der er et fortrinligt samarbejde mellem TMG og BMI (Egelund) men de dårlige forbindelser gør de svært for dem der er for store til at blive kørt men for små til selv at have et køretøj så det sætter nogle trælse begrænsninger. Der mangler et sammenhængende stisystem som også er sikkert. d. Måske kunne man lave et Fællesblad det er ofte samme artikler der går lidt på skift i de lokale blade- og det kunne være fint med en bedre information om, hvad der foregår i nabopostnumrene 4. Vi behøver ikke nogen Bio vi har Malling Bio, og den bør vi støtte op om. 5. Der blev udtrykt bekymring for at det er 8320 der bliver ædt når der kommer gang i den nye by så det gamle ord if you can`t beat them join them det skal vi huske på 6. Det er vigtigt at motion kan dyrkes lokalt og der bør undersøges om ikke hallen kunne udnyttes bedre i dagtimerne og om der er ledig kapacitet andre steder. Emnekatalog Side 20

21 Nogle visioner for Mårslet v/hans Ishøy Mårslet Fælledsråds Visionsgruppe holdt den 13. november 2010 et åbent borgermøde på Testrup Højskole. En række engagerede 8320-beboere deltog i dette ide-værksted, og mange spændende tanker, ideer og visioner så dagens lys. Her er nogle af dagens visioner, som jeg har opfattet dem: 1. Baggrund: Når Beder-Beringvejen står færdig og bliver tilsluttet Mårslet, vil dette tilslutningspunkt blive et livligt trafikeret sted. Derfor kunne det for SuperBruggsen være en indbringende alternativ placering af OK-tanken. Vision: Hvis OK-tanken fjernes fra sin nuværende placering, kan området udvikles til en smuk central park for mårsletterne. Her kan ældre og andre voksne mødes for at sludre. De unge kan hænge ud og flirte. Småbørnsmødre, plejemødre, vuggestue- og børnehavepædagoger kan mødes og lade deres børn lege sammen. Derfor bør parkområdet også omfatte et integreret legeområde med diverse legeredskaber. Parken skal tegnes, så den får en naturlig sammenhæng med den tilstødende Bomgårdshave og med kirkens forplads på den anden side af vejen. Eventuelt kunne man ændre belægningen på det stykke af Hørretvej, der skiller de to arealer Det kunne dels styrke den visuelle sammenhæng mellem kirkeområdet og den nye park, og dels ville det utvivlsomt virke hastighedsdæmpende på biltrafikken. Et område af parken skal have et permanent tag, hvor parkbrugerne kan søge hen, når det regner. Taget kan også danne rum for forskellige arrangementer: Friluftskoncerter, friluftsskak, ugentlig torvedag for lokale hjemmeavlede og hjemmelavede grønsager, saft, marmelade, vin osv. 2. Baggrund: Mårsletterne efterlyser et kombibibliotek med diverse faciliteter: Læsesal, der også kan anvendes som visningslokale for en filmklub, oplæsnings- og foredragssal, øverum for musikere osv. Den kommende multihal opfylder nogle af disse rum-ønsker, men multihallens planlagte placering er et problem: Den vil komme til at ligge fint i forbindelse med de forskellige idrætsudøvelser, der i forvejen foregår i området. Men i forhold til Mårslets naturlige midte vil multihallen komme til at ligge ret afsides. Vision: Kommunen køber den forladte Nordea-bygning og overlader den til mårsletterne som kulturhus. Vi indretter, finder sponsorer og udstyrer selv. Midler til den tunge del, biblioteket, Emnekatalog Side 21

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere