8320 i Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret"

Transkript

1 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret

2 Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være gennemgående emner fra grupperne. Emnerne er udvalgt efter Visionsudvalgets opfattelse af, hvorvidt der er mulighed for at etablere en arbejdsgruppe eller andet interessefællesskab med henblik på, at realisere emnet. Dette katalog over emner er derfor ikke dækkende for alle de emner som kan uddrages af de idéer, som blev fostret i gruppearbejdet på Visionsdagen. Enkelte eller flere idéer, kan naturligvis frit tages op, eller der kan udledes andre emner, som kan danne baggrund for en gruppe eller andet i forhold til et emne. Derfor er alle velkomne til at lade sig inspirere af dette katalog. Visionsudvalget Margrethe Bogner Jens Thomsen Poul Hakon Poulsen John Engelbrechtsen Indhold: Forskønnelse af torvet ved centret... 3 Bevaring af midtbyen... 4 Foreningslivet... 5 Grønne arealer - Stier... 7 Miljø Den Grønne By... 9 Aktiviteter med øvrige fællesråd i Aarhus Syd Idekatalog fra Visionsdagen A: Er der muligheder for at få erhverv / serviceerhverv til området og er det hvad vi ønsker? B: Hvilke værdier er der i 8320 som skal bevares C: Hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området D: Foreningslivet i området, hvordan kan det fastholdes / udbygges E: Hvordan gør vi 8320 til andet og mere end et område med en satellitby til en storby F: Hvad skal der til for at tiltrække og holde på de unge i området (eks. idræt) G: Fællesprojekter med vore nabopostnumre hvorledes kan vi opnå resultater Nogle visioner for Mårslet v/hans Ishøy Emnekatalog Side 2

3 Forskønnelse af torvet ved centret Baggrund: Torvet fremstår som en praktisk foranstaltning, der adskiller centrets butikker. Den nuværende udformning og indretning, opmuntrer ikke til ophold og samling. Der er ikke atmosfære og skønhed over flisebelægning og opslagsstander, som indbyder til at gøre ophold her. Vision: Torvet kunne udformes på en sådan måde, at det kommer til at udgøre et udendørs samlingssted, hvor muligheder for at samles er til stede. Etablering af grønne arealer, med bænke og borde kunne være en mulighed. Et mindre areal kunne være overdækket, således at den tid arealet kan benyttes til ophold udvides til også at omfatte regnvejrsdage. Torvets udformning kunne tænkes ind som en del af en helhed i forhold til at etablere legeplads i Bomgaardshaven. Idéer fra Visionsdagen: B-10c Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. B-11 Den grimme opslagstavle ved Brugsen bør fjernes eller forskønnes. B-12 Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes. C-16 Vi mangler et bytorv. Evt. hvor OK-tanken ligger få flyttet OK-tanken. C-20 Et overdækket område/halvtag hvor såvel ældre og dagplejermødre m.fl. kunne hygge sig under. C-23 Torv: Bred enighed om at vi meget gerne vil have et torv, under en eller anden form. Det skal være et sted hvor det er rart at opholde sig, hvor man kan sidde på en bænk i gode omgivelser og f.eks. se på legende børn eller andre aktiviteter. Torvet kan gerne kombineres med legeplads, café, petanquebane, klatrevæg og andre aktivitets-ting. E-8 Legeplads i Bomgaardshaven Emnekatalog Side 3

4 Bevaring af midtbyen Baggrund: Midtbyen ses som en mulighed for at blive byens samlingspunkt. Den gamle bydel bør bevares, således at den oprindelige Mårslet landsby stadig kan nydes. Vision: Den gamle bydel er et aktiv for bevarelse af byens fremtræden som en landsby. Derfor bør det oprindelige præg bevares i størst muligt omfang. Der skal derfor værnes om midtbyens fremtræden som en gammel landsby. Idéer fra Visionsdagen: B-1 Den gamle bydel, i videst muligt omfang, fri for så mange reklameskilte som muligt B-3 De grønne kiler B-6 Bevare, forbedre og udbygge bymidten B-10c Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. B-12 Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes C-1 Sti langs Giberåen langs de grønne kiler C-3 LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) C-18 OK-tanken kunne evt. flyttes til Beder Beringvejen hvor denne støder op til tilkørselen fra og til Mårslet. Emnekatalog Side 4

5 Foreningslivet Baggrund: Der er en lang tradition for et rigt foreningsliv i Mårslet. Foreningslivet har ikke nogen fælles platform, hvor kendskabet til den enkelte forening kan øges. Vision: Foreningslivet i området skal understøttes af et fælles initiativ, hvor kendskabet til den enkelte forening øges og foreningernes indbyrdes kendskab til hinanden øges. Det er vigtigt at fokusere på nødvendigheden af et velfungerende foreningsliv, i forhold til at udvikle området. Områdets foreningsliv skal medvirke til at bibeholde og udvikle området som et attraktivt sted at bo. Idéer fra Visionsdagen: B-5 Stort og engageret foreningsliv bør bevares og stimuleres. B-8 Afholde årlige velkomstmøder for nytilflyttede i samarbejde med ældre Mårsletborgere, foreninger og institutioner fortæller om mulighederne i Mårslet. B-9 Et rigt foreningsliv men der savnes en oversigt over det! (her var jo så forslaget i plenum om en foreningernes dag og en kåring af Årets Forening ypperlige forslag!) C-8 Fælles aktivitetshus for foreninger C-9 Kulturbygning C-18 Filmklub. C-19 Kulturkreds. Udvidelse af læsekreds eller evt. oprettelse af en mere C-20 Kunstklub C-29 Kunne vi få nogle input fra de unge i skolen til kulturhus m.m. C-35 Hockey/skøjtebane: Vi ønsker en skøjtebane om vinteren, gerne et sted hvor banen kan bruges til rulleskøjtehockey om sommeren. D-1 Fælles aktivitetshus for foreninger D-2 Afholdelse af Foreningernes dag, som måske også kan benyttes til at sige pænt velkommen til tilflyttere til byen D-3 Åbne Halhuset i dagtimerne for foreninger D-4 Faciliteter til de årige D-5 En del af de ting som er nævnt under hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området, ville være med til at fastholde og udbygge foreningslivet. D-6 Kulturhus ville være med til at fastholde og udvide foreningslivet. D-7 Et Rejsehold af ældre ( d.v.s. folk som ikke længere har hjemmeboende bør og folk som er pensionister) har mere tid end forældre med skolesøgende børn, disse ældre kunne hjælpe foreningerne i tidsbegrænsede perioder, evt. med ad hoc opgaver. D-8 Genetablering af jobbank. en database hvor folk som vil yde en indsats melder sig til og hvor dem som har behov for hjælp ser om der er emner som vil hjælpe dem. Emnekatalog Side 5

6 D-9 Anskueliggøre alle byens aktiviteter på en stor samlet oversigt, evt. en stor plakat hvorpå man kan se Hvornår såvel dato som kl. hvem og hvor aktiviteterne sker Evt. trykt i Mårsletbladet med aktiviteter 1 2 mdr. frem. D-10 Enighed om foreningslivet vil blive styrket gennem større åbenhed/gennemsigtighed omkring de mange foreninger. Vi ved ikke hvad de har af aktiviteter. En større og bedre udveksling af informationer kan komme ved at foreningerne udvikler en kultur for i højere grad at meddele sig til omverdenen (mest oplagt gennem Mårslet-Bladet og webben), eller ved at blad og web har frivillige skribenter som opsøger foreningerne og skriver om dem eller det kan være en kombination. D-11 Foreningernes dag: Det vil være en god idé med et arrangement, f.eks. i skolens kantine eller i Bomgårdshaven, hvor alle foreninger inviteres til at have hver en stand, hvor de fortæller om sig selv, og hvor der er lidt underholdning (levende musik og noget for børn) og noget café-stemning. D-12 Årets forening: God idé at kåre en Årets Forening, i stedet for Årets Mårsletter. Det kan anspore foreningerne til at gøre deres aktiviteter mere synlige i byen. E-1 Forsøge at fastholde den gode tradition for med et godt foreningsliv (som Thorkild Green pointerede) E-6 Når Århus bliver kulturby i 2017, skal Mårslet være på forkant med at få en del kulturarrangementer her til byen for at Profilere Mårslet Emnekatalog Side 6

7 Grønne arealer - Stier Baggrund: De grønne områder omkring Mårslet ses som et stort aktiv for byens borgere. De grønne områder er med til at sikre et frirum til nabobyer, fremhæver byens fremtræden som selvstændig by. Områdets behov for stier synes ikke at være dækket med det nuværende stisystem. Vision: Områdets naturlige centrum er byen, som ønskes bibeholdt som en selvstændig by, som ikke skal smelte sammen med de omkringliggende byer. Der skal være en klar adskillelse i form af grønne arealer, som markerer bygrænsen. Arealer mellem byer kunne være genstand for en eventuel skovrejsning, der kan bidrage til både markeringen af adskillelsen, men også til etablering af flere stier i området. Idéer fra Visionsdagen: B-2 Værne om den natur vi har omkring os, især skal vi værne om de grønne kiler, som ikke skal plastres til med boliger B-3 De grønne kiler B-4 Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen. B-8 Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne B-10b Vilhelmsborg de mange heste Jelshøj, skovene - Giberå det vilde liv alias fasaner og råvildt landbruget de bølgende kornmarker freden og roen landsbyerne mangfoldigheden 10 min. til Rådhuspladsen- tog og bus. C-1 Sti langs Giberåen langs de grønne kiler C-5 Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) C-7 Cykelstier C-29 Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. E-3 Få Friluftsgrænserne - den grænse på ca. 1,5 km. uden om byen ridset synligt op. E-8 En bedre sti langs åen mellem butikscentret og skolen/multihallen. Kunne samarbejdes med en frilægning af åen. Emnekatalog Side 7

8 Emnekatalog Side 8

9 Miljø Den Grønne By Baggrund: Aarhus vil bestræbe sig på at blive CO2 neutral i Vision: 8320 skal bidrage med sin andel, og gerne fremstå som byen der viser det gode eksempel i kommunen. Idéer fra Visionsdagen: C-1 LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) C-7 Cykelstier C-26 Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. E-2 Gøre Mårslet til en energi og miljøbevidst grøn by. F.eks. få gadebelysningen gjort mere energibesparende f.eks. med energisparende LED-pærer Emnekatalog Side 9

10 Aktiviteter med øvrige fællesråd i Aarhus Syd Baggrund: Der er behov for at samarbejde med Fællesrådene i naboområderne om emner af fælles interesse. Et samarbejde om konkrete projekter, kan styrke argumenterne og dermed mulighederne for at få politikere til at lytte til ønsker og krav. Vision: Hvor der er interessefællesskaber skal vi udvikle området sammen med vore naboområder. Alle projekter som går på tværs eller grænser op til hinanden, skal i videst muligt omfang forankres i fælles udmeldinger til kommunen og andre myndigheder. Idéer fra Visionsdagen: B-4 Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen B-9 Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne. C-5 Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) C-6 Letbanen skal være handicapvenlig C-7 Cykelstier C-26 Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. C-28 Letbanen og større projekter: Den kommende letbane skal udnyttes til at gøre større faciliteter som svømme- og skøjtehal, stort bibliotek med mere let tilgængelige for alle i den sydlige del af Århus Kommune, uanset hvilken by tingene ligger i. Vi vil f.eks. have det fint med at den lokale svømmehal ligger ved Eskelunden og en skøjtehal ligger i Malling, hvis vi nemt kan komme dertil med letbanen. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få anlagt letbanen. C-29 Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. G-1 Brev om opretholdelse af planlægningsarbejdet omkring Beder Beringvejen til Borgmester og Rådmand er et meget godt initiativ, bliv ved i den stil G-2 Bare gå i gang G-3 Fællesrådene bør samarbejde om flere projekter: a. F.eks om Beder Beringvejen. b. Evt. lave en fælles pressionsgruppe for at få letbanen til området. c. Det ville være en fin ide at arrangere et møde med de øvrige fællesråd for at se om der er samarbejdsflader. Der er et fortrinligt samarbejde mellem TMG og BMI (Egelund) men de dårlige forbindelser gør de svært for dem der er for store til at blive kørt men for små til selv at have et køretøj så det sætter nogle trælse begrænsninger. Der mangler et sammenhængende stisystem som også er sikkert. d. Måske kunne man lave et Fællesblad det er ofte samme artikler der går lidt på skift i de lokale blade- og det kunne være fint med en bedre information om, hvad der foregår i nabopostnumrene. Emnekatalog Side 10

11 G-5 Der blev udtrykt bekymring for at det er 8320 der bliver ædt når der kommer gang i den nye by så det gamle ord if you can`t beat them join them det skal vi huske på Emnekatalog Side 11

12 Idekatalog fra Visionsdagen A: Er der muligheder for at få erhverv / serviceerhverv til området og er det hvad vi ønsker? Opsummering: Flere erhvervsvirksomheder (butikker og virksomheder), som kan passes ind i byens fremtræden som landsby med villakvarterer. Byens fremtidige størrelse var der delte meninger om. Sammenhængen mellem størrelse og muligheden for at udvikle erhverv (herunder butikker) blev erkendt. Fra gruppearbejdet 1. Flere servicevirksomheder til byen 2. Flere butikker i byen, men ikke lige dagligvarebutikker. 3. Butikker som er et fællesudsalg for andre butikker (Specialbutikker) 4. Ingen tunge erhverv 5. En ny Beder Bering vej kan måske tiltrække mindre industri og større butikker til byen 6. Ja det ønsker vi, gerne mere erhverv af alle slags, når bare det ikke er for støjende og miljøskadende. 7. Nogen mente at det er en god idé med mange flere indbyggere i Mårslet f.eks for at få grundlag for mere handel. Andre mente at det er en dårlig idé og at byen ikke skal være væsentligt større end den er i dag. Men enighed om at vi gerne vil have flere arbejdspladser til området. Emnekatalog Side 12

13 B: Hvilke værdier er der i 8320 som skal bevares Opsummering: Midtbyen ses som muligheden for at blive byens samlingspunkt, men dette forudsætter at der sker en ændring af områdets nuværende fremtræden og anvendelse (torvet ved Brugsen, Bomgaardshaven og parkeringspladsen). Området omkring Mårslet ses som et stort aktiv for byens borgere, både de grønne områder, men også Testrup Højskole og Vilhelmsborg Ridecenter. Byens fremtræden som selvstændig by, bør fortsat understreges af frirum til nabobyerne i form af naturområder. Emner relateret til Foreningslivet omtales under sit eget punkt. Fra gruppearbejdet 1. Den gamle bydel, i videst muligt omfang, fri for så mange reklameskilte som muligt 2. Værne om den natur vi har omkring os, især skal vi værne om de grønne kiler, som ikke skal plastres til med boliger 3. De grønne kiler 4. Bevare og udbygge Vilhelmsborg som ridecenter og gerne med flere andre muligheder for andre aktiviteter som skal være ude i naturen. 5. Stort og engageret foreningsliv bør bevares og stimuleres. 6. Bevare, forbedre og udbygge bymidten. 7. Afholde årlige velkomstmøder for nytilflyttede i samarbejde med ældre Mårsletborgere, foreninger og institutioner fortæller om mulighederne i Mårslet. 8. Enighed om at der fortsat skal være åbent land omkring Mårslet og landsbyerne. Mårslet skal ikke vokse sammen med nabobyerne. 9. Et rigt foreningsliv men der savnes en oversigt over det! (her var jo så forslaget i plenum om en foreningernes dag og en kåring af Årets Forening ypperlige forslag!) 10. Herlighedsværdier: ( i uprioriteret rækkefølge) a. Testrup Højskole (en opfordring til at melde sig ind i Skolekredsen, så man ved hvad der foregår) b. Vilhelmsborg de mange heste Jelshøj, skovene - Giber å det vilde liv alias fasaner og råvildt landbruget de bølgende kornmarker freden og roen landsbyerne mangfoldigheden 10 min. til Rådhuspladsen- tog og bus - c. Udover disse 2 temaer var der en diskussion om midtbyen i Mårslet. Der mangler et samlingspunkt Kommunen skal gøres opmærksom på at Eskegården er til salg, det ville gøre det langt mere fleksibelt at finde brugbare løsninger for midtbyen, dersom det var en kommunal ejendom. Fællesrådet bør opfordre kommunen til at købe NU hvor det er muligt. 11. Den grimme opslagstavle ved Brugsen bør fjernes eller forskønnes. 12. Der trænger til en generel oprydning omkring bageren/ brugsen. og OK tanken bør flyttes. Emnekatalog Side 13

14 C: Hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området Opsummering: Et fælles aktivitetshus for foreningerne i byen (kulturhus). Her kunne der etableres musikøvelokale og et samlingspunkt for seniorer. Aktivitetshuset kunne også fælles faciliteter som eksempelvis et bibliotek. Et udendørs samlingssted (torv, park eller lignende), hvor muligheder for at samles er til stede. Det kunne være området omkring byens centrum, hvor der skal indgå et overdækket areal. Området skal være beregnet for at dagplejemødre kunne samles med deres dagplejebørn. En legeplads ville understøtte dette formål. Området kunne også indrettes til at understøtte ønsket om en udendørs skøjtebane. Cykelstier og stier langs Giberå. Gadebelysning gøres grønnere ved anvendelse af LED baserede armaturer (CO2 besparende). Letbanen skal være handicapvenlig og bus og tog skal køre med forskudte afgangstider i aftentimerne. En højere afgangsfrekvens vil også understøtte områdets bebeboere i anvendelse af fritidsfaciliteter i områdets nærhed, og modsat tiltrække brugere til områdets faciliteter. Fra gruppearbejdet 1. Sti langs Giberåen langs de grønne kiler 2. Tilbud til de unge på år 3. LED baseret gadebelysning gerne med den samme type lysmast over hele byen (hovedfærdselsårer?) 4. Muligheder for at bo i byen i hele sit liv seniorboliger etc. 5. Grønne arealer mellem Beder, Malling og Mårslet (skovrejsning bl.a.) 6. Letbanen skal være handicapvenlig 7. Cykelstier 8. Fælles aktivitetshus for foreninger 9. Kulturbygning 10. Musikøvelokale, 11. Bibliotek, Bibliotek med E-bøger evt. delvist sponsoreret af leverandører af E-bøger 12. Kombibibliotek. 13. Filmklub. 14. Kulturkreds. Udvidelse af læsekreds eller evt. oprettelse af en mere 15. Kunstklub 16. Vi mangler et bytorv. Evt. hvor OK-tanken ligger få flyttet OK-tanken. 17. OK-tanken kunne evt. flyttes til Beder Beringvejen hvor denne støder op til tilkørselen fra og til Mårslet. 18. Hvad med Nordeas bygning til kulturhus, motionscenter eller andet. 19. Samlingssted for dagplejemødre med faciliteter som bord og bænke og legepladsfaciliteter m.v. 20. Et overdækket område/halvtag hvor såvel ældre og dagplejermødre m.fl. kunne hygge sig under. Emnekatalog Side 14

15 21. Kunne vi evt. bruge nogle af alle de lokaler som er på skolen når de uden for skoletiden står ledige?? 22. Kunne vi få nogle input fra de unge i skolen til kulturhus m.m. 23. Torv: Bred enighed om at vi meget gerne vil have et torv, under en eller anden form. Det skal være et sted hvor det er rart at opholde sig, hvor man kan sidde på en bænk i gode omgivelser og f.eks. se på legende børn eller andre aktiviteter. Torvet kan gerne kombineres med legeplads, café, petanquebane, klatrevæg og andre aktivitets-ting. 24. Nogen men ikke alle mente at torvet skal være med flere butikker end vi har i Mårslet nu, og gerne overdækket. Et bud på placering af et overdækket butikstorv var bag Brugsen, kombineret med anlæg af den glemte vej. Der blev også talt om en placering ved den kommende multihal. 25. Uanset uenigheden om et evt. fremtidigt overdækket butikstorv gik alle ind for en forskønnelse/renovering af det nuværende torveområde ved Brugsen og bageren. 26. Transport: Der var et udtalt ønske om bedre offentlig transport, især med bedre koordinering af bus og tog. 27. Hockey/skøjtebane: Vi ønsker en skøjtebane om vinteren, gerne et sted hvor banen kan bruges til rulleskøjtehockey om sommeren. 28. Letbanen og større projekter: Den kommende letbane skal udnyttes til at gøre større faciliteter som svømme- og skøjtehal, stort bibliotek med mere let tilgængelige for alle i den sydlige del af Århus Kommune, uanset hvilken by tingene ligger i. Vi vil f.eks. have det fint med at den lokale svømmehal ligger ved Eskelunden og en skøjtehal ligger i Malling, hvis vi nemt kan komme dertil med letbanen. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få anlagt letbanen. 29. Fiskesø: Det kan være en idé at oprette en Put & Take fiskesø i forbindelse med søen ved Vilhelmsborg, eller at sætte fisk til fiskeri ud i den nuværende sø. Emnekatalog Side 15

16 D: Foreningslivet i området, hvordan kan det fastholdes / udbygges Opsummering: Et fælles aktivitetshus vil kunne understøtte foreningslivet i området. Åbning af Halhuset i dagtimerne kunne være en god hjælp til de foreninger som har lagt deres aktiviteter i dagtimerne. Etablerer en foreningernes dag, hvor muligheden for at synliggøre sin forenings virke for alle borgere og samtidigt øge foreningernes kendskab til hinanden. Et indslag på dagen kunne være kåring af Årets forening. Samling af alle foreningers aktiviteter på en oversigt i form af en plakat eller lignende. Eventuelt med et indlæg i Mårslet Bladet med foreningsaktiviteter de næste par måneder frem. Jobbank med mulighed for at stille sin frivillige arbejdskraft til rådighed for foreninger. Fra gruppearbejdet 1. Fælles aktivitetshus for foreninger 2. Afholdelse af Foreningernes dag, som måske også kan benyttes til at sige pænt velkommen til tilflyttere til byen 3. Åbne Halhuset i dagtimerne for foreninger 4. Faciliteter til de årige 5. En del af de ting som er nævnt under hvilke faciliteter mangler vi i 8320 området, ville være med til at fastholde og udbygge foreningslivet. 6. Kulturhus ville være med til at fastholde og udvide foreningslivet. 7. Et Rejsehold af ældre (d.v.s. folk som ikke længere har hjemmeboende bør og folk som er pensionister) har mere tid end forældre med skolesøgende børn, disse ældre kunne hjælpe foreningerne i tidsbegrænsede perioder, evt. med ad hoc opgaver. 8. Genetablering af jobbank. en database hvor folk som vil yde en indsats melder sig til og hvor dem som har behov for hjælp ser om der er emner som vil hjælpe dem. 9. Anskueliggøre alle byens aktiviteter på en stor samlet oversigt, evt. en stor plakat hvorpå man kan se Hvornår såvel dato som kl. hvem og hvor aktiviteterne sker Evt. trykt i Mårsletbladet med aktiviteter 1 2 mdr. frem. 10. Enighed om foreningslivet vil blive styrket gennem større åbenhed/gennemsigtighed omkring de mange foreninger. Vi ved ikke hvad de har af aktiviteter. En større og bedre udveksling af informationer kan komme ved at foreningerne udvikler en kultur for i højere grad at meddele sig til omverdenen (mest oplagt gennem Mårslet-Bladet og webben), eller ved at blad og web har frivillige skribenter som opsøger foreningerne og skriver om dem eller det kan være en kombination. 11. Foreningernes dag: Det vil være en god idé med et arrangement, f.eks. i skolens kantine eller i Bomgårdshaven, hvor alle foreninger inviteres til at have hver en stand, hvor de fortæller om sig selv, og hvor der er lidt underholdning (levende musik og noget for børn) og noget café-stemning. Emnekatalog Side 16

17 12. Årets forening: God idé at kåre en Årets Forening, i stedet for Årets Mårsletter. Det kan anspore foreningerne til at gøre deres aktiviteter mere synlige i byen. Emnekatalog Side 17

18 E: Hvordan gør vi 8320 til andet og mere end et område med en satellitby til en storby Opsummering Få området til at fremstå som et godt eksempel med mange kulturelle aktiviteter frem mod 2017, hvor Aarhus forventes at blive kulturby. Dette kan ske ved afholdelse af arrangementer på Testrup Højskole og Vilhelmsborg. Friluftsgrænserne omkring byen skal gøres markante, således at de er synlige. Udbygning af butikscenterområdet og etablering af et markant torv i centrum af byen. Der kan også etableres en fælles butik i den gamle Nordea bygning, alternativt et kontorfællesskab for mindre erhverv. Fra gruppearbejdet 1. Forsøge at fastholde den gode tradition for med et godt foreningsliv (som Thorkild Green pointerede) 2. Gøre Mårslet til en energi og miljøbevidst grøn by. F.eks. få gadebelysningen gjort mere energibesparende f.e.ks. med energisparende LED-pærer 3. Få Friluftsgrænserne - den grænse på ca. 1,5 km. uden om byen ridset synligt op. 4. Når Århus bliver kulturby i 2017, skal Mårslet være på forkant med at få en del kulturarrangementer her til byen for at Profilere Mårslet 5. Der kan arrangeres noget på såvel Vilhelmsborg- Testrup Højskole, borgerhuset, Sognehuset, skolen og flere andre steder 6. Der var enighed om at en udbygning af butikscenter-området ville kunne give en løsning på mange af ønskerne. - Ungdomsboliger tæt ved stationen og indkøbsmuligheder - Kontorfællesskabs-faciliteter og mulighed for liberale erhverv - Mulighed for at flytte OK tanken og få dannet et markant torv i midtbyen - Mulighed for en fælles mini-bazar med små underafdelinger af specialforretninger f.eks. Irma, MATAS, optiker, grønthandel, slagter osv. Kunne som udgangspunkt placeres i Nordea-bygningen, der bliver ledig. 7. Legeplads i Bomgaardshaven 8. En bedre sti langs åen mellem butikscentret og skolen/multihallen. Kunne samarbejdes med en frilægning af åen. Emnekatalog Side 18

19 F: Hvad skal der til for at tiltrække og holde på de unge i området (eks. idræt) Opsummering Muligheder i byen for at unge kan få sig en billig bolig, eventuelt en lejebolig i området. Eventuelt få etableret lokale studiefaciliteter. Gode forbindelser til og fra området, samt trygge færdselsforhold til skole, idrætshal osv. Fra gruppearbejdet 1. Hele tiden være ajour med institutionspladser, således at behovet er dækket 2. Der skal være gode pasningstilbud til børn og unge, God skole. 3. Trygge færdselsforhold til skole, idrætshal o.s.v. 4. Gode trafikforbindelser til og fra Byen 5. Gode billige boliger, evt. mindre lejeboliger 6. Der var diskussion om, hvorvidt det er ønskeligt, at de unge bliver i lokalsamfundet, i stedet for at drage ud i verden for at opleve noget andet 7. Der var dog enighed om, at bedre faciliteter i Mårslet vil kunne være et alternativ for de lokale unge og eleverne på Testrup Højskole til at tage ind til Århus når der er behov for sociale relationer. - Et centralt torv med adgang til en forsamlingsmulighed. - Ungdomsboliger, der på en eller anden måde skal kunne tilbyde fordele i forhold til tilsvarende indenfor ringgaden i Århus. F.eks en lav husleje og lokale studiefaciliteter der sammen med den kommende letbane kunne gøre afstanden til et mindre problem. Emnekatalog Side 19

20 G: Fællesprojekter med vore nabopostnumre hvorledes kan vi opnå resultater - via samarbejde med dem til gavn for hele området Opsummering Fællesrådene bør i højere grad samarbejde om fælles projekter. Dette kunne være em fremskyndelse af etableringen af Letbanen og etableringen af Beder-Bering vejen. Understøtte idrætsforeningernes samarbejde ved etablering af stier mellem byerne. Få et samarbejde etableret med henblik på at få integreret Ny Malling i tankerne omkring faciliteter i området. Fra gruppearbejdet 1. Brev om opretholdelse af planlægningsarbejdet omkring Beder Beringvejen til Borgmester og Rådmand er et meget godt initiativ, bliv ved i den stil 2. Bare gå i gang 3. Fællesrådene bør samarbejde om flere projekter: a. F.eks om Beder Beringvejen. b. Evt. lave en fælles pressionsgruppe for at få letbanen til området. c. Det ville være en fin ide at arrangere et møde med de øvrige fællesråd for at se om der er samarbejdsflader. Der er et fortrinligt samarbejde mellem TMG og BMI (Egelund) men de dårlige forbindelser gør de svært for dem der er for store til at blive kørt men for små til selv at have et køretøj så det sætter nogle trælse begrænsninger. Der mangler et sammenhængende stisystem som også er sikkert. d. Måske kunne man lave et Fællesblad det er ofte samme artikler der går lidt på skift i de lokale blade- og det kunne være fint med en bedre information om, hvad der foregår i nabopostnumrene 4. Vi behøver ikke nogen Bio vi har Malling Bio, og den bør vi støtte op om. 5. Der blev udtrykt bekymring for at det er 8320 der bliver ædt når der kommer gang i den nye by så det gamle ord if you can`t beat them join them det skal vi huske på 6. Det er vigtigt at motion kan dyrkes lokalt og der bør undersøges om ikke hallen kunne udnyttes bedre i dagtimerne og om der er ledig kapacitet andre steder. Emnekatalog Side 20

21 Nogle visioner for Mårslet v/hans Ishøy Mårslet Fælledsråds Visionsgruppe holdt den 13. november 2010 et åbent borgermøde på Testrup Højskole. En række engagerede 8320-beboere deltog i dette ide-værksted, og mange spændende tanker, ideer og visioner så dagens lys. Her er nogle af dagens visioner, som jeg har opfattet dem: 1. Baggrund: Når Beder-Beringvejen står færdig og bliver tilsluttet Mårslet, vil dette tilslutningspunkt blive et livligt trafikeret sted. Derfor kunne det for SuperBruggsen være en indbringende alternativ placering af OK-tanken. Vision: Hvis OK-tanken fjernes fra sin nuværende placering, kan området udvikles til en smuk central park for mårsletterne. Her kan ældre og andre voksne mødes for at sludre. De unge kan hænge ud og flirte. Småbørnsmødre, plejemødre, vuggestue- og børnehavepædagoger kan mødes og lade deres børn lege sammen. Derfor bør parkområdet også omfatte et integreret legeområde med diverse legeredskaber. Parken skal tegnes, så den får en naturlig sammenhæng med den tilstødende Bomgårdshave og med kirkens forplads på den anden side af vejen. Eventuelt kunne man ændre belægningen på det stykke af Hørretvej, der skiller de to arealer Det kunne dels styrke den visuelle sammenhæng mellem kirkeområdet og den nye park, og dels ville det utvivlsomt virke hastighedsdæmpende på biltrafikken. Et område af parken skal have et permanent tag, hvor parkbrugerne kan søge hen, når det regner. Taget kan også danne rum for forskellige arrangementer: Friluftskoncerter, friluftsskak, ugentlig torvedag for lokale hjemmeavlede og hjemmelavede grønsager, saft, marmelade, vin osv. 2. Baggrund: Mårsletterne efterlyser et kombibibliotek med diverse faciliteter: Læsesal, der også kan anvendes som visningslokale for en filmklub, oplæsnings- og foredragssal, øverum for musikere osv. Den kommende multihal opfylder nogle af disse rum-ønsker, men multihallens planlagte placering er et problem: Den vil komme til at ligge fint i forbindelse med de forskellige idrætsudøvelser, der i forvejen foregår i området. Men i forhold til Mårslets naturlige midte vil multihallen komme til at ligge ret afsides. Vision: Kommunen køber den forladte Nordea-bygning og overlader den til mårsletterne som kulturhus. Vi indretter, finder sponsorer og udstyrer selv. Midler til den tunge del, biblioteket, Emnekatalog Side 21

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Mødested: HalHuset. 1 Ingen fremmødte Åbent formøde 2 Ok Godkendelse dagsorden 3 Ok Godkendelse referat fra 19-5-10

Mødested: HalHuset. 1 Ingen fremmødte Åbent formøde 2 Ok Godkendelse dagsorden 3 Ok Godkendelse referat fra 19-5-10 Onsdag Mødenr. 16/6 2010 19:00 5/10 Deltagere: Jens Thomsen John Engelbrechtsen Kurt Søe (ref). Lars P. Nielsen Per Henrik Hansen Poul Hakon Poulsen Morten Overgaard Margrete Bogner Afbud: Jacob Lind.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Helhedsplan for 8320 Udkast fra 23. oktober 2016

Helhedsplan for 8320 Udkast fra 23. oktober 2016 Helhedsplan for 8320 Udkast fra 23. oktober 2016 Indhold: 1. FU s forord og vision, herunder helhedsplanens baggrund og tilblivelse 2. Hvad er en helhedsplan 3. Lokalsamfundsbeskrivelse 4. Uddybende afsnit

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 25. okt. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Anders Kjær, Anette Poulsen, Finn Larsen, Poul Håkon Poulsen, Carsten

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Øst Lokaludvalg Kvarterhuset lok. 417 Jemtelandsgade 3 2300 København S E-mail ssn@okf.kk.dk Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 20. sept. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Jens Thomsen, Anders Kjær, Troels Laursen, Lars Munk, Finn Larsen, Margrethe

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

SOM RINGE I VANDET. Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole

SOM RINGE I VANDET. Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole SOM RINGE I VANDET Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole PROJEKTETS FORMÅL: Projektets formål er, at skabe endnu mere sammenhæng mellem Vonge-Kollemorten

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011. Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bord 1 Kan der etableres aktivitetscenter for de ældre på plejecentret, nu hvor det er solgt? Hvad med kroen kunne den blive opkøbt, for eksempel

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 Den grønne sløjfe - En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 I 2011 fik Alsønderup Lokalråd sin første visionsplan Landsbyvisionen, der

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet.

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hotellet:...3 Køb af Hotel...3 Aktivitet omkring Hotellet...3 Lokal drift af Hotellet...3 Gjern Hotel...3 Hotel / Restaurent...3 Købe Hotellet...3 Købe Gjern

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 13. juni. 2017, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: Plejeventeret Kildevang Anders Kjær, Anette Poulsen, Poul Håkon Poulsen, Jens Thomsen,

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 23. aug. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Jens Thomsen, Anders Kjær, Troels Laursen, Lars Munk, Finn Larsen, Anette

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere