Stærke skoleledelser er afhængige af stærke medarbejdere, og det får man ikke ved at banke dem på plads.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærke skoleledelser er afhængige af stærke medarbejdere, og det får man ikke ved at banke dem på plads."

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Maj 2014 Stærke skoleledelser er afhængige af stærke medarbejdere, og det får man ikke ved at banke dem på plads. Man skaber heller ikke stærke ledelser via arbejdstidsaftaler, der ligner noget fra Nordkorea Af lektor Hans Henrik Knoop og professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet, i Berlingske Tidende 2. april 2013.

2 De fire reformer og de tre tårne 2»Vi er på vej mod et samfund, hvor statens økonomi går forud for samfundets, folkets og menneskers trivsel og velfærd. Det præger hele vores ledelsesog styringssyn.«det mener professor Preben Melander fra Copenhagen Business School, der drømmer om en folkebevægelse for nyt lederskab. Det gør i øvrigt også mange andre, der arbejder i den offentlige sektor. Ikke mindst lærere. Vreden, bekymringen og frustrationen udtrykkes på de sociale medier, hvor de søger sammen i grupper som for eksempel»tag faget tilbage«og»se mig i øjnene«. Det kommer til syne som åben kritik og tavs murren og stressrelateret sygdom på skoler og uddannelsessteder, og det giver blodrøde tal på trivselsbarometre. Afmagten og fortvivlelsen kommer frem på faglige møder og lander også hos Odense Lærerforening. Lærerne længes efter respekt for deres faglighed, tillid til deres dømmekraft, professionel frihed til udøvelse af deres pædagogiske forehavende (»metodefriheden«) og luft og råderum i dagligdagen. Styringen af folkeskolen har allerede nået groteske højder, når man betænker N. F. S. Grundtvigs ord:»skolen udtrykker det frieste af alle forhold, da undervisningens held ustridigt beror på lærers og lærlings vilje.«selv den nye formand for Børne- og Kulturchefforeningen, Eik Møller, lægger nu afstand til måle- og kontrolregimet i det offentlige og New Public Management-tænkningen:»Vi vil sætte fokus på kerneydelsen, og kvaliteten af den kan man ikke udtrykke med tal på en linje. Kvaliteten ligger i de processer, der leder frem mod målene. Og det er noget helt andet end at tælle og tælle og tælle«. Den hurtigt voksende protestbevægelse»tag faget tilbage«får desuden støtte fra Niels Højberg, formand for Kommunaldirektørforeningen:»Faget skal tilbage i fokus, bureaukratiet skal rulles til side,«siger han til DenOffentlige.dk. Højbjerg efterlyser dialog og et nyt partnerskab mellem fagfolk, ledere og borgere. En nye trend inden for forvaltning kaldes New Public Governance, som idealistisk set forsøger at fremme tillidsbaseret ledelse, tværgående samarbejde og et aktivt medborgerskab, samtidig med at den politiske ledelse forsøges styrket. Imens ruster Odense Kommunes forvaltningschefer sig til at skulle styre og lede endnu mere med forvaltningens stille og tilbagetrukne grå eminence, kommunaldirektør Jørgen Clausen i spidsen. Han har sat»det rigtige hold«af chefer, som han holder i kort snor. Han går langt for at sikre, at direktionen består af loyale medlemmer, der arbejder for en fælles strategi. 13 direktører har han udskiftet, mens han har været i Odense. Senest Børn- og ungedirektør Jimmy Streit den 12. maj Streit nåede kun at være chef i Odense i knapt to et halvt år. Jimmy Streit, der efter Clausens mening havde»særlige forudsætninger for at skabe meget store forandringer på kort tid«fik brutalt nedlagt skoleafdelingen og omorganiseret Børn- og ungeforvaltningen.»silotænkningen«skulle nedbrydes og erstattes med et»helhedssyn«på børn og unge. I stedet er der blevet oprettet tre parallelle, lodrette, geografiske»regioner«nord, Vest og Syd. Man kunne lidt drillende kalde dem for»de tre tårne«. Reorganiseringen iværksættes i forvaltningens særprægede visdom på et tidspunkt, hvor Odenses skoler under dårligst tænkelige økonomiske betingelser står over for en historisk kæmpeopgave med at omsætte en ny, omfattende folkeskolelov til dagligdag. Der er i virkeligheden tale om fire store reformer på én gang: Overenskomstindgrebet, skolereformen, det nye sam - arbejde med pædagogerne og inklusionsloven. Det siger arbejdsmiljøeksperten Tage Søndergaard. Erfaringen fra store omstruktureringer af offentlige institutioner fx postvæsenet viser at der kun kan gennemføres én reform ad gangen, hvis omstruktureringen skal lykkes. Odense har så samtidigt valgt at nedlægge skoleafdelingen, der velsagtens skulle forestå implementeringen af de fire reformer. Det bliver kaotisk. Også selv om skolelederne (»niveau-3-lederne«, som de lidt nedsættende kaldes i forvaltningen) med deres nye beføjelser er blevet en slags miniforvaltere, der også læser bøger om Leadership Pipeline, og hvis fornemmeste opgave det er blevet at videregive forvaltningens vision, værdier og konkrete forandringer på en venlig, men meget bestemt måde. Styres og ledes skal der selvfølgelig. Men hvordan? En række forskere er nu heldigvis gået sammen i et historisk opråb efter en ny forvaltningspolitik. Med professor Jacob Torfing i spidsen har forskerne skrevet et oplæg til debat om fremtidens forvaltningspolitik. Oplægget skaber en ny ramme for regeringens planer om moderniseringsreform (Du kan løbende følge»reformationen«på net mediet DenOffentlige.dk). Det kræver ifølge professor Preben Melander, der er med i forskernetværket,»en radikal fornyelse af demokratiet, ikke kun på samfundsniveauet, men måske især lokalt ude på de udførende arbejdspladser.«lærerne i Odense ser frem til opgøret med overstyringen og målesygen og glæder sig til indførelse af dialogbaseret og medarbejderdreven udvikling, tillidsbaseret ledelse og tværgående samarbejde.

3 Dårlig timing Skoleafdelingen er nu nedlagt, B&U-direktør Jimmy Streit er fyret og Poul Anthoniussen er sat fra bestillingen som skolechef. I stedet refererer skolerne nu til tre regionale chefer, der ikke nødvendigvis kender dagligdagen og dynamikken i skolen. Omorganiseringen af Børn- og Ungeforvaltningen sker på et tidspunkt, hvor der er mindre end tre måneder til, at den mest omfattende og indgribende skolereform i mands minde skal realiseres. -Dårlig timing, mener Anne-Mette Kæseler Jensen. De nye børnechefer skal ikke fysisk være på Ørbækvej 100, men det vil de ifølge Jimmy Streit være en rum tid endnu. Skoleafdelingen i Odense er nedlagt. Børn- og Ungeforvaltningens 20 år gamle opdeling i fire fagafdelinger er lagt i graven angiveligt for at komme»silotænkningen«til livs. Skole, fritid, institution og familie havde tidligere deres egne afdelinger, chefer og selvstændige fagekspertise. Nu skal vægten lægges på det tværfaglige helhedssyn på børn og unge. I stedet for de faglige afdelinger opsplittes Odenses Børn- og Ungeforvaltning i tre lodrette, administrative såkaldte regioner, der har navne efter verdenshjørnerne nord, syd og vest, men ikke øst. Omorganiseringen af Børn- og Ungeforvaltningen undrer OLF-formand Anne-Mette Kæseler. Ikke kun timingen, men også selve omorganiseringen. -Der er altså mindre end tre måneder til, at vi skal have implementeret en meget omfattende folkeskolereform, og nu får vi måske bare tre nye, men geografiske»siloer«og tilsyneladende ringere skolefaglighed. URO PÅ CHEFGANGEN Odenses nu tidligere Børn- og Ungedirektør, Jimmy Streit, der kom til Odense Kommune fra København i 2012 var sammen med kommunaldirektør Jørgen Clausen ophavsmand til den nye forvaltningsstruktur, og dagen før den dramatiske fyring af ham, så han fortrøstningsfuldt på sagen. -Vi bringer de faglige kræfter endnu tættere på børn og unges hverdag for at fremme sundhed, forebyggelse og inklusion. Alt sammen vigtige brikker til mere læring, sundhed og deltagelse for byens børn og unge. Omorganiseringen har kostet tidligere skolechef Poul Anthoniussen jobbet som skolechef. Han er nu blevet én af tre Børn- og Ungechefer, hvilket kun kan opleves som en degradering. Poul Anthoniussen kom til Odense 1. august 2011 fra en stilling som skolechef i Middelfart. Poul Anthoniussen bliver chef i Børne- og Ungeregion Syd. Den tidligere fritidschef i Odense, Nicolai Juul Jørgensen er blevet regionschef i Vest og Ina Rise Ahrensberg, der først for nylig efter anden opslagsrunde blev ansat, er blevet chef i Nord. Anne-Mette Kæseler frygter for, at reorganiseringen fører til mindre skolefaglighed i forvaltningen. -Hvis vi i forvaltningen ikke har tilstrækkelig ekspertise og folk, der arbejder fokuseret med skolen, er jeg bange for, at målene for skolen udvandes eller fortyndes med fritidspædagogik. B&U-regionerne Børne- og Ungeregion Nord Chef: Ina Rise Ahrensberg Abildgård, Agedrup, H.C. Andersen, Kroggård, Næsby, Rising, Sct. Hans, Seden, Skolefællesskabet Nord (Søhus, Stige, Lumby), Spurvelund Børne- og Ungeregion Syd Chef: Poul Anthoniussen Bækholm, Dalum, Ejerslykke, Enghave, Hjallese, Holluf Pile, Hunderup, Højby, Munkebjerg, Nørrebjerg, Rosengård, Skt. Klemens, Tingkær Børne- og Ungeregion Vest Chef: Nikolaj Juul Jørgensen Højme, Korup, Provstegaard, Paarup, Rasmus Rask, Sanderum, Tarup, Tingløkke, Ubberud, Vestre/Åløkke 3

4 Direktøren for det hele holdt 29 måneder LærerBLADET fik interview med B&U-direktør Jimmy Streit dagen før fyringen I løbet af sine 29 måneder i direktørstolen fomåede han ikke at overbevise Odenses politikere og magtfulde kommunaldirektør, Jørgen Clausen, om, at han var manden, der ud over at kunne svinge forhammeren også kunne inspirere og skabe troværdighed om Odenses børn- og ungeprojekt. Dagen før fyringen af ham fik LærerBLADET nedenstående miniinterview. Vi bringer det, fordi Jimmy Streit trods alt var arkitekten bag den nye forvaltningsstruktur. Der er grund til at tro, at rådkvinde Susanne Crawley Larsen erklærede ønske om at skabe tillid til lærerne og andre har stødt mod Jimmy Streits mere effektivitetsorienterede bestræbelser. -Jimmy Streit og jeg har af og til set tingene lidt forskelligt, har Susanne Crawley Larsen udtalt. Det var menneskesynet og de sociale koder, der fældede Streit. Siden ansættelsen af ham er B&U-forvaltningen blevet beskåret med cirka 800 mio. kr. Jimmy Streit smagte sin egen medicin. 4 De tre regioner skal lære af hinanden Tværgående programenhed skal understøtte implementeringen af folkeskolereformen, siger nu tidligere Børn- og Ungedirektør Jimmy Streit De nye børnechefer skal ikke»sidde«på Ørbækvej 100 (Fyens Stiftstidende ). Hvor skal de så sidde? -De vil fysisk være på Ørbækvej 100 en rum tid endnu, så de kan få etableret nogle velfungerende strategiske arbejdsgange og samarbejdsstrukturer, som kommer medarbejdere, ledere og byens børn og unge til gode. Fremover er det hensigten, at de tre børne- og ungechefer skal tættere på næste niveau af ledere. Hvordan skal de tre børnechefer koordinere arbejdet, så kommunikationen og»service- og kulturniveauet«i forhold til alle Odenses skoler bliver jævnt? -På en lang række områder vil der være ens serviceniveau på tværs af byen i børne- og ungeregioner og familie- og velfærdsafdelingen. Det gælder fx undervisningstimer. Andre områder er i højere grad op til en politisk eller ledelsesmæssig stillingtagen i børne- og ungeregioner. Det kan fx være inden for ungemiljøer, brobygning, profil/linjespor etc. Skal de tre regioner konkurrere på måltal? -Regionerne er ikke sat i verden for at konkurrere med hinanden. Men med den nye struktur har vi skabt tre børne- og ungeregioner, som alle har dele af spændvidden fra centrum til forstæder og landområder. Det giver sammenlignelige regioner med hensyn til kompleksitet, muligheder og udfordringer. Og dermed mulighed for at lære af hinandens effekter, resultater og konkrete løsninger. Hvordan forklares»højere faglighed«i forvaltningen af skolerne, når skoleledernes nærmeste ledere nu blandt andet er tidligere fysioterapeut og fritidschef? Hvorfor kræver skolefaglig ledelse ikke længere kendskab til skoletraditionen, -kulturen, og -pædagogikken? -Den nye struktur handler ikke om, hvilken faglig baggrund den enkelte chef har. Vi har fokus på, hvilke ledelseskompetencer de nye chefer bringer ind i vores forvaltning. Hvad angår fx folkeskolereformen har vi nedsat en tværgående programenhed, som gennem deres faglige spidskompetencer skal fremme og understøtte implementeringen. Før var der så at sige vandrette»siloer«i forvaltningen. Har I ikke bare rejst tre nye (lodrette, geografiske) siloer? -Børn- og ungeområdet har været i bevægelse de seneste tyve år og taget forskellige organisatoriske skridt. Nu fortsætter vi bevægelsen og transformationen. En organisationsændring er ikke et svar alene, men en nødvendighed og et skridt på vejen.

5 Uklarhed om forberedelsen Lærerne er især bange for et angreb på den individuelle forberedelsestid. På mange Odense-skoler er der endnu ikke klarhed over arbejdsforholdene, men på Rosengårdskolen er tillidsmand Jan Andersen på baggrund af forhandlinger med ledelsen ikke pessimist Forberedelse er ikke mindst at få ro og inspiration til nye, gode ideer med udgangspunkt i det pædagogiske forhold, der består mellem læreren, eleven og stoffet. På mange Odenseskoler er der her i midten af maj måned endnu ikke klarhed over lærernes arbejdsvilkår for det kommende skoleår. -Der er især frygt for begrænsning af den individuelle forberedelsestid, siger Niels Munkholm fra OLF s styrelse. Dog oplever Rosengårdskolens tillidsmand, Jan Andersen, der også sidder i styrelsen, at skolens ledelse gør, hvad den kan for at komme lærernes frygt for at miste tid til individuel forberedelse i møde. -Ledelsen vægter alle fag ens med hensyn til forberedelsesgrad, og vi er i dialog om forberedelsen. Der er dog ikke lavet en aftale endnu. Jan Andersen prøver at vinde gehør for, at forberedelsen vægtes så højt, at den ikke bliver de sørgelige, vilkårlige rester, der bliver tilovers, når alt andet er fordelt. -Først undervisningstimerne. Dernæst forberedelsen og til sidst de øvrige opgaver. Rækkefølgen er vigtig, når vi tænker reformens vægtning af elevernes faglige løft år for år. Jan har over for ledelsen luftet tanken om en faktor pr. undervisningstime, men spørgsmålet er uafklaret. -Vi tænker også 2-3 timer pr. uge til flex, således at vi kan møde tidligere eller gå senere, hvis vi ikke har andre opgaver. -Med hensyn til undervisning taler vi om i gennemsnit 19 timer (60 min.) pr. lærer. FEM GANGE MERE INDIVIDUEL END KOLLEKTIV TID I en del kommuner har man på trods af KLs opfordring til det modsatte efterhånden lavet aftaler, der direkte sikrer lærerne tid, som de selv kan råde over, eller forhandlet sig frem til en fælles forståelse af lov 409, der afløser en overenskomst med lærerne. Men ikke i Odense, hvor forvaltningen og ledelserne derfor i højere grad har mulighed for at trumfe deres beslutninger igennem uden videre dialog. Mange anser det dog for uoverkommeligt for den enkelte skoleleder at vurdere, hvad den enkelte lærer har brug for af forberedelse, ligesom det subjektive skøn vurderes at ville afføde megen utilfredshed. Den individuelle forberedelse er central i dansk folkeskolepædagogik, fordi det pædagogiske forhold regnes for en sag mellem lærer, elev og stof. Ikke mellem politikere, forvaltning og skoleleder. Det har hidtil givet sig udslag i, at lærernes individuelle forberedelsestid langt har oversteget den tid, der har været afsat til teamarbejde. Faktisk har tiden til den individuelle forberedelse været fem gange så stor som til den fælles planlægning. Så megen forberedelsestid har lærerne nu: Odense-lærerne får p.t. under 05-aftalen = 405 timer til individuel forberedelse. Det svarer rundt regnet til 10 ugentlige timer. De fleste skoler har desuden disponeret med 80 t til teamarbejde, hvilket svarer til 2 ugentlige timer. Altså i alt 12 timers forberedelse i forholdet 5 individuelle til 1 kollektiv forberedelsestime. 5

6 Mette måtte bide i det sure æble Skolereformen og ikke-tjenestetidsaftalen satte en stopper for 38-årige Mette Amstrups drømmejob som folkeskolelærer. Nu har hun sagt det op. -Vi kan ikke byde vores børn det her! 6

7 -Det er Ronaldo, vi mister! Av, av, av! 38-årige Mette Amstrup har netop sagt sit lærerjob op, og kollegaen Peter Christensen minder de øvrige kollegaer om, at hele holdet mister én af standens ypperste. Energisk, bestemt, engageret, fagligt og didaktisk solid, god til at skabe kontakt, velforberedt og smilende, som hun oftest er. Efter 14 år i folkeskolen har hun nu valgt at blive skilt fra sit elskede job. Det har været en livsstil for hende. Et kald, hvis man skal være lidt højtidelig. -Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle være på Agedrup Skole resten af mit liv. Men en skolereform og en ikkearbejdstidsaftale har brat ændret dette scenarie. -Jeg synes ikke, at selve reformen er for børn, og vores kommende arbejdstider gør det umuligt for os at få dagligdagen til at hænge sammen. Jeg vil ikke byde vores egne børn det. NEGATIV ENERGI I marts og april blev fremtiden drøftet hjemme i køkkenet. Mettes mand, Carsten Andersen, er lærer på samme skole som Mette. Parrets drenge er 8 og 11 år. -Det er ærgerligt for folkeskolen at miste Mette og synd for eleverne, men det er godt for vores familieliv. Siden lockouten sidste forår har Mette kæmpet med megen negativ energi, siger hun. -Det hele kørte rundt for mig. Men vi fik snakket situationen igennem og taget en beslutning. Jeg undersøgte, om det ville hjælpe at gå på nedsat tid, men det kunne ikke blive tilfredsstillende. Mette begyndte så at overveje andre muligheder og søgte blandt andet ind på en kandidatuddannelse i pædagogik. Nu har hun fået arbejde på Rynkeby Friskole. -Jeg kan allerede mærke det på de første møder, jeg har haft med skolen. Der er meget mere medbestemmelse, meget højere til loftet og mere tillid til mig! JEG SKAL SELV HAVE DET I HÆNDERNE Mette Amstrup har været en samvittighedsfuld og arbejdsom lærer. -Jeg har nok arbejdet mere, end jeg har fået løn for. Men jeg har været glad for at kunne placere min forberedelse, når jeg har kunnet slappe lidt af efter undervisningen og været sammen med mine egne børn. Odense Kommunes krav om fuld tilstedeværelse på skolerne sætter en stopper for denne arbejdsform. Mette Amstrup opfatter tilstedeværelseskravet som udtryk for mistillid til lærerne. -Vi skal kontrolleres, fordi kommunen ikke har tillid til, at vi laver nok. Hun frygter også, at Børne- og ungeforvaltningen vil sætte sig igennem med forestilllinger om, at teamarbejde og fælles planlægning i højere grad skal erstatte lærerens individuelle forberedelse. -Jeg har ikke noget i mod fælles forberedelse, men den kan ikke erstatte den individuelle. Jeg skal have det i hænderne selv. Man kan ikke bare overtage andres ideer og planlægning. Der er meget andet ved skolereformen, som strider mod Mettes professionsopfattelse. -Klassen og klasselærerfunk tionen er helt centrale for mit arbejde. Elever har brug for den tryghed, som en lærer kan skabe i sin klasse. Dannelse og læring kræver et trygt rum, som også giver plads til fejltagelser og åben samtale om individuelle vanskeligheder og fælles erfaringsopsamling. Med skolereformen og Odenses krav vil holddeling blive fremmet på bekostning af klassefællesskabet, og klasselærerfunktionen kan nu fordeles mellem op til fire personer. INGEN EVIDENS Mette Amstrup har svært ved at få øje på skolereformens pædagogiske landvindinger. Til august har hun været lærer i 14 år og har god erfaring med at integrere elever med særlige behov i sine klasser, men hun er ikke stødt på overbevisende argumenter eller evidens for, at disse elever har brug for en mere fleksibel struktur og flere skiftende lærere. -Det er direkte imod, hvad fx Pædagogiske Psykologers Forening anbefaler. Psykologerne mener, at øget holddannelse og en mere fleksibel skole giver vanskeligere betingelser for netop de udsatte elever. De har netop brug for tydelige rammer og en klar struktur i stedet for skiftende grupper af elever og skiftende lærere. -Jeg kan blive ved, for jeg synes heller ikke, det er rigtigt, at pædagoger skal undervise i skolefag og at de skal stå for understøttende undervisning, når det er læreren, der skal skabe den didaktiske sammenhæng med faget og undervisningen. Beslutningen om at sige jobbet op har dog ikke været nem at tage for Mette. -Det har været fantastisk at være lærer på Agedrup Skole, og jeg synes jo det er vigtigt, at vi har en god folkeskole. Men omkostningerne og ulemperne er blevet for store. Transfervinduet står åbent, og 1. juni skifter Agedrup Skoles»Ronaldo«fra folkeskole til friskole. Ikke for udsigten til guld. Men til tillid og frihed. 7 DET VAR VOLDTÆGT Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen kan godt forstå lærere, der er utilfredse.»man kan ikke fortænke lærerne i at gå rundt med bøjede hoveder og synes, "man er blevet voldtaget". For det var voldtægt. Men hvis andre havde fået ændret deres arbejdsvilkår så radikalt, havde de kunnet tage deres gode tøj og gå. Med lang opsigelse, fuld ret til dagpenge og måske en pose penge i lommen. For sådan er loven. I det individuelle ansættelsesforhold kan blot en halv times ændring af arbejdstiden være nok til, at der i juridisk henseende er tale om en "væsentligt stillingsændring".«avisen.dk

8 Odense Lærerforening hyggede i Kongens Have Mange lærere og venner af standen lagde vejen forbi OLF-teltet. 1. maj med taletrang og bægerklang Odense Lærerforening viste flaget eller i hvert fald skiltene på 1. maj-dagen 2014 i Kongens Have. Hele den pukkelryggede bestyrelse var vist af huse, og mange lærere og venner af standen lagde vejen forbi OLF-teltet. Blandt andre sås tidligere SF-rådmand, Brian Dybro. LO Fyn, FTF, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten stod bag 1. maj-festen, og her talte blandt andre den fynske fødevareminister Dan Jørgensen (S), folketingsmedlemmerne Jonas Dahl (SF) og Pernille Skipper (EL). DLF s formand var i Svendborg, men nåede også at tale i Fælledparken i København. Anders Bondo understregede vigtigheden af at bevare den danske aftalemodel. - De vil afløse den danske model med ledelsesret. Men de er historieløse, og de overser hele grundlaget som vores samfund er bygget på: At vi i fællesskab finder løsninger. 8 Anders Bondo løb med Odenses lockout-løbere»lockoutløbet«skulle skabe opmærksomhed om den skelsættende lærerlockout for et år siden. TV FYN var på pletten og interviewede Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen. Odense Lærerforenings Anne-Mette Kæseler cyklede med hele vejen fra Skt. Klemens til Flakhaven i et friskt tråd og med godt humør Lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen, der er en habil løber, stillede op med skade og støtte bind. Han tvivlede dog på, om han kunne gennemføre halvmaraton-distancen på de omtrent 21 km fra Skt. Klemensskolen ind til Flakhaven og tilbage igen. Der var ca. 30 deltagende løbere og cyklister. Bondo klarede hele turen uden problemer. Tillidsmand Michael Jensen fra Skt. Klemensskolen, der havde arrangeret løbet ca. et år efter lockouten, var godt tilfreds. - Det gik rigtig fint, vejret var godt og løberne var glade. OLF s Anne-Mette Kæseler cyklede med hele vejen fra Skt. Klemens og til Flakhaven i et friskt tråd og med godt humør, og på Flakhaven stillede lærerforeningen op med frisk frugt og vand. Løbet var traditionen tro i samlet felt hele vejen ind til Flakhaven, og herefter blev løbet frigivet, og der kunne løbes igennem, inden afslutningen i Skt. Klemens med lækre sandwich, hjemmelavede romkugler og flødeboller.

9 Erhvervsskoleløft betales med dårligere vejledning Kun 20% af eleverne i folkeskolen skal nu have individuel uddannelsesvejledning, men det er en dårlig idé siger OLF s formand Anne-Mette Kæseler Jensen Regeringens forslag om et kvalitetsmæssigt løft på erhvervsuddannelsesområdet skal finansieres af dårligere vejledning i folkeskolen. Det kan betyde at 400 af 1100 vejlederstillinger er i fare for at blive nedlagt, siger Lene Svejborg, som er tillidsrepræsentant for uddannelsesvejlederne i Odense. Vejledere har oplevet at blive mødt med udsagn som»nå, I skal ikke være her mere,«men Lene Svejborg opfordrer lærerne til kamp for kvalitet i vejledningen og sammenhold. FLERE SKOLESTÆRKE UNGE Målet med EUD-reformen er at få betydeligt flere og ikke mindst flere skolestærke unge til at vælge en er - hvervsuddannelse. Man skal mindst have»02«i fagene dansk og matematik for at komme ind på en ungdomsuddannelse. Det kan ikke alle leve op til, og der skal derfor oprettes nye EUD-10. klasser for elever, der har under»02«(»eud10«). I 2020 skal mindst 25% vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Andelen skal op på mindst 30% i Meningen er, at vejlednings-indsatsen koncentreres om de 20%, der vurderes at have brug for individuel vejledning. Et ny fag,»uddannelse og job«indføres, men som timeløst fag. Den såkaldte uddannelsesparathedsvurdering, skal finde sted i 8. klasse. VOLDSOMME BESPARELSER Aftalen, der er indgået med alle partierne med undtagelse af Enhedslisten, indeholder 10 indsatsområder (se faktaboks). Et af de væsentligste er,»fokusering af vejledningsindsatsen«. Bag dette begreb viser der sig at ligge voldsomme besparelser. Der er -Vi er bange for, at man overser nogle af de elever, der har brug for særlig støtte og vejledning, siger Anne-Mette Kæseler Jensen fra OLF. samlet set tale om besparelser på vejledningsområdet på ca. 240 mio. kr. heraf ca. 160 mio. kr. på UU-området og ca. 80 mio. kr. på kommunernes øvrige vejledningsopgaver. Besparelsen ventes fuldt indfaset i Anne Mette Kæseler Jensen frygter et kvalitetstab i uddannelsesvejledningen og forudser, at man i folkeskolen får svært ved at leve op til målene. -Der vil være elever fra ressourcesvage hjem og usikre elever med rimelige karakterer, som ikke vil få individuel vejledning. Det er skidt, og i lærerforeningen mener vi ikke, at karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver kan bruges som adgangskriterie til ungdomsuddannelserne. -I dag gennemfører 60% af de unge, der har under»02«en ungdomsuddannelse. Nogle andre elever, der har mere end»02«gennemfører ikke. -Vi er bange for, at man overser nogle af de elever, der har brug for særlig støtte og vejledning, og så frygter vi en stigmatisering af de elever, der visiteres til»eud10«. Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Børne- og kulturchefforeningen, UU Danmark og Landsforeningen af 10. Klasseskoler er enige om, at betingelserne for vejledning i folkeskolen med regeringens forslag er problematisk. Erhvervsuddannelsesreformen Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik. 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelses miljø. Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag Fokusering af vejledningsindsatsen Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse Kilde: Undervisningsministeriet 9

10 Læsernes indlæg 10 Skrot job-centret og hjælp folk! I begyndelsen af året 2013 kontaktede jeg Odense Lærerforening for at få kontingentforholdene i orden, og her blev jeg oplyst om, at jeg var den første i seniorjob i foreningen. Seniorjobperioden blev overstået i maj 2013, da jeg gik på efterløn. Når jeg skal være positiv, så glæder det mig, at specielt de sidste tre år på arbejdsmarkedet blev gode, og det skyldes, at Næsby Skole og Tingløkkeskolen kunne bruge mig som livserfaren medarbejder på biblioteket og som akutvikar ved forskellige lejligheder. Jeg var ansat i løntilskud og fik en arbejdstid, der svarede til lønnen som arbejdsledig. Desuden fik jeg en pæn pension, som jeg var gået glip af, hvis jeg havde siddet hjemme ved telefonen. Inden da havde jeg været cykelvikar siden slutningen af 80 erne med afbrydelse ved ansættelse på VUC og ophold i Australien. Jeg returnerede til Odense Kommune og fortsatte som cykelvikar. Når man har svært ved at få en stilling, synes jeg, det at være cykelvikar ikke var så ringe endda. Ved vurdering af perioden som vikar vil jeg huske alle de kolleger, man nåede at snakke med om alt muligt andet end undervisning, og hvor man nåede at snakke om interesser og familieforhold. Eleverne var bare herlige, og det var rart at komme ind i en klasse, hvor man kunne komme ind på nogle andre historier i forhold til de voksne, der ellers var i klassen. Den daglige kontakt med skolerne forløb uden de store problemer, men i 2003 var der pludselig problemer på en skole i udkanten af kommunen. Jeg var til besvær og forberedte mig ikke til timerne»mente man«. Som følge af dette forhold ville viceinspektøren ikke bruge mig mere. Naturligvis var jeg paf. Jeg kom kun en gang om året på den pågældende skole. Der var åbenbart nogen, der ikke havde passet deres job, men på den anden side syntes jeg, det var morsomt at være til besvær uden at være til stede. Lad mig slutte af med det mest pinlige! Nemlig det danske dagpengesystem. Jeg synes, det er i orden, man skal kunne gøre rede for sin jobsøgning over for den søde, kvindelige sagsbehandler i A-kassen, men jeg synes, de bedste møder i Jobcentret og ved private aktører var de aflyste møder, og dem var der heldigvis mange af grundet pænt arbejdsflow! I en udsendelsesrække på DR2 foreslog erhvervsmanden Asger Aamund at sende en torpedo gennem jobcentrene og pille alt det overflødige væk. Ganske enkelt! Jeg kan kun erklære mig enig! Erik Gam-Jensen Åsumvej 379, 5240 Odense NØ Lærernes selvmål De fleste lærere har stemt på SF, de Radikale, Enhedslisten og Socialdemokraterne. Også ved kommunevalget i november End ikke et arbejdsgiverdiktat, en lockout og et overenskomstindgreb eller en usammenhængende skolereform i 2013 ændrede på dette. Den nuværende regering løj sig til magten og har placeret sig nationaløkonomisk til højre for den forrige regering. Flertallet af lærerne i Odense har valgt Det Radikale Venstres økonomiske politik til fordel for Det Radikale Venstres værdipolitik. Det er en god forretning for de radikale, men selvmål for lærerne. Det kulturradikale er så stor en del af lærernes identitet, at det nationaløkonomiske ingen rolle spiller for deres politiske stillingtagen. Eksempelvis er de danske fædrelandssange stort set systematisk planmæssigt kørt ud af børnenes bevidsthed af kulturradikalismen. Og det og mange andre nationalkonservative holdninger er det livet for lærerflertallet om at undgå. Niels Erik Søndergård, Lærervikar, byrådssuppleant, regionsrådsmedlem Rasmus Rasks Alle 95, 5250 Odense SV FRAKTION 4 - Aktiviteter i august og september FANØOPHOLD Pris pr. person: Kr ,- Skriftlig tilmelding efter først-til-mølle-princippet fra den 10. juni til Bent Pedersen, Byfolden 11, 5260 Odense S eller til Inge Krause, Bjørnemosen 5, 5260 Odense S. Den august MÅNEDSMØDE Den 26. august På Johannes Larsen Museet i Kerteminde er der fra den 6. juni - 5. oktober 2014 en udstilling med titlen»kunstnerdynastiet Syberg«. Foredrag ved museumsdirektør Erland Porsmose:»Alfebørn Kunstnerdynastiet Syberg«. TUR TIL OSLO Den september Du kan finde programmet for denne spændende tur i linket på hjemmesiden. Pris for medlemmer af OLF: Kr ,- / Pris for ikke-medlemmer af OLF: Kr ,- / Eneværelsestillæg: Kr ,- Seneste tilmelding den 1. juli til: OLF, Klaregade 19, 5000 Odense C eller

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi Juleværkstederne gløder af energi Forældre på Aarhus Friskole får hjemmelavede gaver og det er eleverne glade fo. Det føles nemlig meget bedre at give en hjemmelavet gave end bare at købe noget, siger

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer?

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer? NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - gruppe II Gruppen bestod af 1 pædagog(medhjælper), 1 børnehaveklasseleder, 5 lærere fra indskoling

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 1 Skolernes kapacitet Skoleområdet får tildelt midler pr. elev, uanset om der er mange eller få i klasselokalet Hvis vi bevarer det samme høje antal klasser som

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Informationsbrev nr. 3/13

Informationsbrev nr. 3/13 Udsendt december 2013 Kære medlem Lige om lidt er det jul, hvor familierne samles og hygger sig i juledagene. Det er for alle en god tid, hvor arbejdet træder i baggrunden, og familien og venner bliver

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Til stede Ikke til stede Søren Heisel (Gentofte Kommune) Arne E. Jørgensen (AC) Aviva Steinbock (DA) Ellen Margrethe Andersen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere