Stærke skoleledelser er afhængige af stærke medarbejdere, og det får man ikke ved at banke dem på plads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærke skoleledelser er afhængige af stærke medarbejdere, og det får man ikke ved at banke dem på plads."

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Maj 2014 Stærke skoleledelser er afhængige af stærke medarbejdere, og det får man ikke ved at banke dem på plads. Man skaber heller ikke stærke ledelser via arbejdstidsaftaler, der ligner noget fra Nordkorea Af lektor Hans Henrik Knoop og professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet, i Berlingske Tidende 2. april 2013.

2 De fire reformer og de tre tårne 2»Vi er på vej mod et samfund, hvor statens økonomi går forud for samfundets, folkets og menneskers trivsel og velfærd. Det præger hele vores ledelsesog styringssyn.«det mener professor Preben Melander fra Copenhagen Business School, der drømmer om en folkebevægelse for nyt lederskab. Det gør i øvrigt også mange andre, der arbejder i den offentlige sektor. Ikke mindst lærere. Vreden, bekymringen og frustrationen udtrykkes på de sociale medier, hvor de søger sammen i grupper som for eksempel»tag faget tilbage«og»se mig i øjnene«. Det kommer til syne som åben kritik og tavs murren og stressrelateret sygdom på skoler og uddannelsessteder, og det giver blodrøde tal på trivselsbarometre. Afmagten og fortvivlelsen kommer frem på faglige møder og lander også hos Odense Lærerforening. Lærerne længes efter respekt for deres faglighed, tillid til deres dømmekraft, professionel frihed til udøvelse af deres pædagogiske forehavende (»metodefriheden«) og luft og råderum i dagligdagen. Styringen af folkeskolen har allerede nået groteske højder, når man betænker N. F. S. Grundtvigs ord:»skolen udtrykker det frieste af alle forhold, da undervisningens held ustridigt beror på lærers og lærlings vilje.«selv den nye formand for Børne- og Kulturchefforeningen, Eik Møller, lægger nu afstand til måle- og kontrolregimet i det offentlige og New Public Management-tænkningen:»Vi vil sætte fokus på kerneydelsen, og kvaliteten af den kan man ikke udtrykke med tal på en linje. Kvaliteten ligger i de processer, der leder frem mod målene. Og det er noget helt andet end at tælle og tælle og tælle«. Den hurtigt voksende protestbevægelse»tag faget tilbage«får desuden støtte fra Niels Højberg, formand for Kommunaldirektørforeningen:»Faget skal tilbage i fokus, bureaukratiet skal rulles til side,«siger han til DenOffentlige.dk. Højbjerg efterlyser dialog og et nyt partnerskab mellem fagfolk, ledere og borgere. En nye trend inden for forvaltning kaldes New Public Governance, som idealistisk set forsøger at fremme tillidsbaseret ledelse, tværgående samarbejde og et aktivt medborgerskab, samtidig med at den politiske ledelse forsøges styrket. Imens ruster Odense Kommunes forvaltningschefer sig til at skulle styre og lede endnu mere med forvaltningens stille og tilbagetrukne grå eminence, kommunaldirektør Jørgen Clausen i spidsen. Han har sat»det rigtige hold«af chefer, som han holder i kort snor. Han går langt for at sikre, at direktionen består af loyale medlemmer, der arbejder for en fælles strategi. 13 direktører har han udskiftet, mens han har været i Odense. Senest Børn- og ungedirektør Jimmy Streit den 12. maj Streit nåede kun at være chef i Odense i knapt to et halvt år. Jimmy Streit, der efter Clausens mening havde»særlige forudsætninger for at skabe meget store forandringer på kort tid«fik brutalt nedlagt skoleafdelingen og omorganiseret Børn- og ungeforvaltningen.»silotænkningen«skulle nedbrydes og erstattes med et»helhedssyn«på børn og unge. I stedet er der blevet oprettet tre parallelle, lodrette, geografiske»regioner«nord, Vest og Syd. Man kunne lidt drillende kalde dem for»de tre tårne«. Reorganiseringen iværksættes i forvaltningens særprægede visdom på et tidspunkt, hvor Odenses skoler under dårligst tænkelige økonomiske betingelser står over for en historisk kæmpeopgave med at omsætte en ny, omfattende folkeskolelov til dagligdag. Der er i virkeligheden tale om fire store reformer på én gang: Overenskomstindgrebet, skolereformen, det nye sam - arbejde med pædagogerne og inklusionsloven. Det siger arbejdsmiljøeksperten Tage Søndergaard. Erfaringen fra store omstruktureringer af offentlige institutioner fx postvæsenet viser at der kun kan gennemføres én reform ad gangen, hvis omstruktureringen skal lykkes. Odense har så samtidigt valgt at nedlægge skoleafdelingen, der velsagtens skulle forestå implementeringen af de fire reformer. Det bliver kaotisk. Også selv om skolelederne (»niveau-3-lederne«, som de lidt nedsættende kaldes i forvaltningen) med deres nye beføjelser er blevet en slags miniforvaltere, der også læser bøger om Leadership Pipeline, og hvis fornemmeste opgave det er blevet at videregive forvaltningens vision, værdier og konkrete forandringer på en venlig, men meget bestemt måde. Styres og ledes skal der selvfølgelig. Men hvordan? En række forskere er nu heldigvis gået sammen i et historisk opråb efter en ny forvaltningspolitik. Med professor Jacob Torfing i spidsen har forskerne skrevet et oplæg til debat om fremtidens forvaltningspolitik. Oplægget skaber en ny ramme for regeringens planer om moderniseringsreform (Du kan løbende følge»reformationen«på net mediet DenOffentlige.dk). Det kræver ifølge professor Preben Melander, der er med i forskernetværket,»en radikal fornyelse af demokratiet, ikke kun på samfundsniveauet, men måske især lokalt ude på de udførende arbejdspladser.«lærerne i Odense ser frem til opgøret med overstyringen og målesygen og glæder sig til indførelse af dialogbaseret og medarbejderdreven udvikling, tillidsbaseret ledelse og tværgående samarbejde.

3 Dårlig timing Skoleafdelingen er nu nedlagt, B&U-direktør Jimmy Streit er fyret og Poul Anthoniussen er sat fra bestillingen som skolechef. I stedet refererer skolerne nu til tre regionale chefer, der ikke nødvendigvis kender dagligdagen og dynamikken i skolen. Omorganiseringen af Børn- og Ungeforvaltningen sker på et tidspunkt, hvor der er mindre end tre måneder til, at den mest omfattende og indgribende skolereform i mands minde skal realiseres. -Dårlig timing, mener Anne-Mette Kæseler Jensen. De nye børnechefer skal ikke fysisk være på Ørbækvej 100, men det vil de ifølge Jimmy Streit være en rum tid endnu. Skoleafdelingen i Odense er nedlagt. Børn- og Ungeforvaltningens 20 år gamle opdeling i fire fagafdelinger er lagt i graven angiveligt for at komme»silotænkningen«til livs. Skole, fritid, institution og familie havde tidligere deres egne afdelinger, chefer og selvstændige fagekspertise. Nu skal vægten lægges på det tværfaglige helhedssyn på børn og unge. I stedet for de faglige afdelinger opsplittes Odenses Børn- og Ungeforvaltning i tre lodrette, administrative såkaldte regioner, der har navne efter verdenshjørnerne nord, syd og vest, men ikke øst. Omorganiseringen af Børn- og Ungeforvaltningen undrer OLF-formand Anne-Mette Kæseler. Ikke kun timingen, men også selve omorganiseringen. -Der er altså mindre end tre måneder til, at vi skal have implementeret en meget omfattende folkeskolereform, og nu får vi måske bare tre nye, men geografiske»siloer«og tilsyneladende ringere skolefaglighed. URO PÅ CHEFGANGEN Odenses nu tidligere Børn- og Ungedirektør, Jimmy Streit, der kom til Odense Kommune fra København i 2012 var sammen med kommunaldirektør Jørgen Clausen ophavsmand til den nye forvaltningsstruktur, og dagen før den dramatiske fyring af ham, så han fortrøstningsfuldt på sagen. -Vi bringer de faglige kræfter endnu tættere på børn og unges hverdag for at fremme sundhed, forebyggelse og inklusion. Alt sammen vigtige brikker til mere læring, sundhed og deltagelse for byens børn og unge. Omorganiseringen har kostet tidligere skolechef Poul Anthoniussen jobbet som skolechef. Han er nu blevet én af tre Børn- og Ungechefer, hvilket kun kan opleves som en degradering. Poul Anthoniussen kom til Odense 1. august 2011 fra en stilling som skolechef i Middelfart. Poul Anthoniussen bliver chef i Børne- og Ungeregion Syd. Den tidligere fritidschef i Odense, Nicolai Juul Jørgensen er blevet regionschef i Vest og Ina Rise Ahrensberg, der først for nylig efter anden opslagsrunde blev ansat, er blevet chef i Nord. Anne-Mette Kæseler frygter for, at reorganiseringen fører til mindre skolefaglighed i forvaltningen. -Hvis vi i forvaltningen ikke har tilstrækkelig ekspertise og folk, der arbejder fokuseret med skolen, er jeg bange for, at målene for skolen udvandes eller fortyndes med fritidspædagogik. B&U-regionerne Børne- og Ungeregion Nord Chef: Ina Rise Ahrensberg Abildgård, Agedrup, H.C. Andersen, Kroggård, Næsby, Rising, Sct. Hans, Seden, Skolefællesskabet Nord (Søhus, Stige, Lumby), Spurvelund Børne- og Ungeregion Syd Chef: Poul Anthoniussen Bækholm, Dalum, Ejerslykke, Enghave, Hjallese, Holluf Pile, Hunderup, Højby, Munkebjerg, Nørrebjerg, Rosengård, Skt. Klemens, Tingkær Børne- og Ungeregion Vest Chef: Nikolaj Juul Jørgensen Højme, Korup, Provstegaard, Paarup, Rasmus Rask, Sanderum, Tarup, Tingløkke, Ubberud, Vestre/Åløkke 3

4 Direktøren for det hele holdt 29 måneder LærerBLADET fik interview med B&U-direktør Jimmy Streit dagen før fyringen I løbet af sine 29 måneder i direktørstolen fomåede han ikke at overbevise Odenses politikere og magtfulde kommunaldirektør, Jørgen Clausen, om, at han var manden, der ud over at kunne svinge forhammeren også kunne inspirere og skabe troværdighed om Odenses børn- og ungeprojekt. Dagen før fyringen af ham fik LærerBLADET nedenstående miniinterview. Vi bringer det, fordi Jimmy Streit trods alt var arkitekten bag den nye forvaltningsstruktur. Der er grund til at tro, at rådkvinde Susanne Crawley Larsen erklærede ønske om at skabe tillid til lærerne og andre har stødt mod Jimmy Streits mere effektivitetsorienterede bestræbelser. -Jimmy Streit og jeg har af og til set tingene lidt forskelligt, har Susanne Crawley Larsen udtalt. Det var menneskesynet og de sociale koder, der fældede Streit. Siden ansættelsen af ham er B&U-forvaltningen blevet beskåret med cirka 800 mio. kr. Jimmy Streit smagte sin egen medicin. 4 De tre regioner skal lære af hinanden Tværgående programenhed skal understøtte implementeringen af folkeskolereformen, siger nu tidligere Børn- og Ungedirektør Jimmy Streit De nye børnechefer skal ikke»sidde«på Ørbækvej 100 (Fyens Stiftstidende ). Hvor skal de så sidde? -De vil fysisk være på Ørbækvej 100 en rum tid endnu, så de kan få etableret nogle velfungerende strategiske arbejdsgange og samarbejdsstrukturer, som kommer medarbejdere, ledere og byens børn og unge til gode. Fremover er det hensigten, at de tre børne- og ungechefer skal tættere på næste niveau af ledere. Hvordan skal de tre børnechefer koordinere arbejdet, så kommunikationen og»service- og kulturniveauet«i forhold til alle Odenses skoler bliver jævnt? -På en lang række områder vil der være ens serviceniveau på tværs af byen i børne- og ungeregioner og familie- og velfærdsafdelingen. Det gælder fx undervisningstimer. Andre områder er i højere grad op til en politisk eller ledelsesmæssig stillingtagen i børne- og ungeregioner. Det kan fx være inden for ungemiljøer, brobygning, profil/linjespor etc. Skal de tre regioner konkurrere på måltal? -Regionerne er ikke sat i verden for at konkurrere med hinanden. Men med den nye struktur har vi skabt tre børne- og ungeregioner, som alle har dele af spændvidden fra centrum til forstæder og landområder. Det giver sammenlignelige regioner med hensyn til kompleksitet, muligheder og udfordringer. Og dermed mulighed for at lære af hinandens effekter, resultater og konkrete løsninger. Hvordan forklares»højere faglighed«i forvaltningen af skolerne, når skoleledernes nærmeste ledere nu blandt andet er tidligere fysioterapeut og fritidschef? Hvorfor kræver skolefaglig ledelse ikke længere kendskab til skoletraditionen, -kulturen, og -pædagogikken? -Den nye struktur handler ikke om, hvilken faglig baggrund den enkelte chef har. Vi har fokus på, hvilke ledelseskompetencer de nye chefer bringer ind i vores forvaltning. Hvad angår fx folkeskolereformen har vi nedsat en tværgående programenhed, som gennem deres faglige spidskompetencer skal fremme og understøtte implementeringen. Før var der så at sige vandrette»siloer«i forvaltningen. Har I ikke bare rejst tre nye (lodrette, geografiske) siloer? -Børn- og ungeområdet har været i bevægelse de seneste tyve år og taget forskellige organisatoriske skridt. Nu fortsætter vi bevægelsen og transformationen. En organisationsændring er ikke et svar alene, men en nødvendighed og et skridt på vejen.

5 Uklarhed om forberedelsen Lærerne er især bange for et angreb på den individuelle forberedelsestid. På mange Odense-skoler er der endnu ikke klarhed over arbejdsforholdene, men på Rosengårdskolen er tillidsmand Jan Andersen på baggrund af forhandlinger med ledelsen ikke pessimist Forberedelse er ikke mindst at få ro og inspiration til nye, gode ideer med udgangspunkt i det pædagogiske forhold, der består mellem læreren, eleven og stoffet. På mange Odenseskoler er der her i midten af maj måned endnu ikke klarhed over lærernes arbejdsvilkår for det kommende skoleår. -Der er især frygt for begrænsning af den individuelle forberedelsestid, siger Niels Munkholm fra OLF s styrelse. Dog oplever Rosengårdskolens tillidsmand, Jan Andersen, der også sidder i styrelsen, at skolens ledelse gør, hvad den kan for at komme lærernes frygt for at miste tid til individuel forberedelse i møde. -Ledelsen vægter alle fag ens med hensyn til forberedelsesgrad, og vi er i dialog om forberedelsen. Der er dog ikke lavet en aftale endnu. Jan Andersen prøver at vinde gehør for, at forberedelsen vægtes så højt, at den ikke bliver de sørgelige, vilkårlige rester, der bliver tilovers, når alt andet er fordelt. -Først undervisningstimerne. Dernæst forberedelsen og til sidst de øvrige opgaver. Rækkefølgen er vigtig, når vi tænker reformens vægtning af elevernes faglige løft år for år. Jan har over for ledelsen luftet tanken om en faktor pr. undervisningstime, men spørgsmålet er uafklaret. -Vi tænker også 2-3 timer pr. uge til flex, således at vi kan møde tidligere eller gå senere, hvis vi ikke har andre opgaver. -Med hensyn til undervisning taler vi om i gennemsnit 19 timer (60 min.) pr. lærer. FEM GANGE MERE INDIVIDUEL END KOLLEKTIV TID I en del kommuner har man på trods af KLs opfordring til det modsatte efterhånden lavet aftaler, der direkte sikrer lærerne tid, som de selv kan råde over, eller forhandlet sig frem til en fælles forståelse af lov 409, der afløser en overenskomst med lærerne. Men ikke i Odense, hvor forvaltningen og ledelserne derfor i højere grad har mulighed for at trumfe deres beslutninger igennem uden videre dialog. Mange anser det dog for uoverkommeligt for den enkelte skoleleder at vurdere, hvad den enkelte lærer har brug for af forberedelse, ligesom det subjektive skøn vurderes at ville afføde megen utilfredshed. Den individuelle forberedelse er central i dansk folkeskolepædagogik, fordi det pædagogiske forhold regnes for en sag mellem lærer, elev og stof. Ikke mellem politikere, forvaltning og skoleleder. Det har hidtil givet sig udslag i, at lærernes individuelle forberedelsestid langt har oversteget den tid, der har været afsat til teamarbejde. Faktisk har tiden til den individuelle forberedelse været fem gange så stor som til den fælles planlægning. Så megen forberedelsestid har lærerne nu: Odense-lærerne får p.t. under 05-aftalen = 405 timer til individuel forberedelse. Det svarer rundt regnet til 10 ugentlige timer. De fleste skoler har desuden disponeret med 80 t til teamarbejde, hvilket svarer til 2 ugentlige timer. Altså i alt 12 timers forberedelse i forholdet 5 individuelle til 1 kollektiv forberedelsestime. 5

6 Mette måtte bide i det sure æble Skolereformen og ikke-tjenestetidsaftalen satte en stopper for 38-årige Mette Amstrups drømmejob som folkeskolelærer. Nu har hun sagt det op. -Vi kan ikke byde vores børn det her! 6

7 -Det er Ronaldo, vi mister! Av, av, av! 38-årige Mette Amstrup har netop sagt sit lærerjob op, og kollegaen Peter Christensen minder de øvrige kollegaer om, at hele holdet mister én af standens ypperste. Energisk, bestemt, engageret, fagligt og didaktisk solid, god til at skabe kontakt, velforberedt og smilende, som hun oftest er. Efter 14 år i folkeskolen har hun nu valgt at blive skilt fra sit elskede job. Det har været en livsstil for hende. Et kald, hvis man skal være lidt højtidelig. -Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle være på Agedrup Skole resten af mit liv. Men en skolereform og en ikkearbejdstidsaftale har brat ændret dette scenarie. -Jeg synes ikke, at selve reformen er for børn, og vores kommende arbejdstider gør det umuligt for os at få dagligdagen til at hænge sammen. Jeg vil ikke byde vores egne børn det. NEGATIV ENERGI I marts og april blev fremtiden drøftet hjemme i køkkenet. Mettes mand, Carsten Andersen, er lærer på samme skole som Mette. Parrets drenge er 8 og 11 år. -Det er ærgerligt for folkeskolen at miste Mette og synd for eleverne, men det er godt for vores familieliv. Siden lockouten sidste forår har Mette kæmpet med megen negativ energi, siger hun. -Det hele kørte rundt for mig. Men vi fik snakket situationen igennem og taget en beslutning. Jeg undersøgte, om det ville hjælpe at gå på nedsat tid, men det kunne ikke blive tilfredsstillende. Mette begyndte så at overveje andre muligheder og søgte blandt andet ind på en kandidatuddannelse i pædagogik. Nu har hun fået arbejde på Rynkeby Friskole. -Jeg kan allerede mærke det på de første møder, jeg har haft med skolen. Der er meget mere medbestemmelse, meget højere til loftet og mere tillid til mig! JEG SKAL SELV HAVE DET I HÆNDERNE Mette Amstrup har været en samvittighedsfuld og arbejdsom lærer. -Jeg har nok arbejdet mere, end jeg har fået løn for. Men jeg har været glad for at kunne placere min forberedelse, når jeg har kunnet slappe lidt af efter undervisningen og været sammen med mine egne børn. Odense Kommunes krav om fuld tilstedeværelse på skolerne sætter en stopper for denne arbejdsform. Mette Amstrup opfatter tilstedeværelseskravet som udtryk for mistillid til lærerne. -Vi skal kontrolleres, fordi kommunen ikke har tillid til, at vi laver nok. Hun frygter også, at Børne- og ungeforvaltningen vil sætte sig igennem med forestilllinger om, at teamarbejde og fælles planlægning i højere grad skal erstatte lærerens individuelle forberedelse. -Jeg har ikke noget i mod fælles forberedelse, men den kan ikke erstatte den individuelle. Jeg skal have det i hænderne selv. Man kan ikke bare overtage andres ideer og planlægning. Der er meget andet ved skolereformen, som strider mod Mettes professionsopfattelse. -Klassen og klasselærerfunk tionen er helt centrale for mit arbejde. Elever har brug for den tryghed, som en lærer kan skabe i sin klasse. Dannelse og læring kræver et trygt rum, som også giver plads til fejltagelser og åben samtale om individuelle vanskeligheder og fælles erfaringsopsamling. Med skolereformen og Odenses krav vil holddeling blive fremmet på bekostning af klassefællesskabet, og klasselærerfunktionen kan nu fordeles mellem op til fire personer. INGEN EVIDENS Mette Amstrup har svært ved at få øje på skolereformens pædagogiske landvindinger. Til august har hun været lærer i 14 år og har god erfaring med at integrere elever med særlige behov i sine klasser, men hun er ikke stødt på overbevisende argumenter eller evidens for, at disse elever har brug for en mere fleksibel struktur og flere skiftende lærere. -Det er direkte imod, hvad fx Pædagogiske Psykologers Forening anbefaler. Psykologerne mener, at øget holddannelse og en mere fleksibel skole giver vanskeligere betingelser for netop de udsatte elever. De har netop brug for tydelige rammer og en klar struktur i stedet for skiftende grupper af elever og skiftende lærere. -Jeg kan blive ved, for jeg synes heller ikke, det er rigtigt, at pædagoger skal undervise i skolefag og at de skal stå for understøttende undervisning, når det er læreren, der skal skabe den didaktiske sammenhæng med faget og undervisningen. Beslutningen om at sige jobbet op har dog ikke været nem at tage for Mette. -Det har været fantastisk at være lærer på Agedrup Skole, og jeg synes jo det er vigtigt, at vi har en god folkeskole. Men omkostningerne og ulemperne er blevet for store. Transfervinduet står åbent, og 1. juni skifter Agedrup Skoles»Ronaldo«fra folkeskole til friskole. Ikke for udsigten til guld. Men til tillid og frihed. 7 DET VAR VOLDTÆGT Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen kan godt forstå lærere, der er utilfredse.»man kan ikke fortænke lærerne i at gå rundt med bøjede hoveder og synes, "man er blevet voldtaget". For det var voldtægt. Men hvis andre havde fået ændret deres arbejdsvilkår så radikalt, havde de kunnet tage deres gode tøj og gå. Med lang opsigelse, fuld ret til dagpenge og måske en pose penge i lommen. For sådan er loven. I det individuelle ansættelsesforhold kan blot en halv times ændring af arbejdstiden være nok til, at der i juridisk henseende er tale om en "væsentligt stillingsændring".«avisen.dk

8 Odense Lærerforening hyggede i Kongens Have Mange lærere og venner af standen lagde vejen forbi OLF-teltet. 1. maj med taletrang og bægerklang Odense Lærerforening viste flaget eller i hvert fald skiltene på 1. maj-dagen 2014 i Kongens Have. Hele den pukkelryggede bestyrelse var vist af huse, og mange lærere og venner af standen lagde vejen forbi OLF-teltet. Blandt andre sås tidligere SF-rådmand, Brian Dybro. LO Fyn, FTF, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten stod bag 1. maj-festen, og her talte blandt andre den fynske fødevareminister Dan Jørgensen (S), folketingsmedlemmerne Jonas Dahl (SF) og Pernille Skipper (EL). DLF s formand var i Svendborg, men nåede også at tale i Fælledparken i København. Anders Bondo understregede vigtigheden af at bevare den danske aftalemodel. - De vil afløse den danske model med ledelsesret. Men de er historieløse, og de overser hele grundlaget som vores samfund er bygget på: At vi i fællesskab finder løsninger. 8 Anders Bondo løb med Odenses lockout-løbere»lockoutløbet«skulle skabe opmærksomhed om den skelsættende lærerlockout for et år siden. TV FYN var på pletten og interviewede Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen. Odense Lærerforenings Anne-Mette Kæseler cyklede med hele vejen fra Skt. Klemens til Flakhaven i et friskt tråd og med godt humør Lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen, der er en habil løber, stillede op med skade og støtte bind. Han tvivlede dog på, om han kunne gennemføre halvmaraton-distancen på de omtrent 21 km fra Skt. Klemensskolen ind til Flakhaven og tilbage igen. Der var ca. 30 deltagende løbere og cyklister. Bondo klarede hele turen uden problemer. Tillidsmand Michael Jensen fra Skt. Klemensskolen, der havde arrangeret løbet ca. et år efter lockouten, var godt tilfreds. - Det gik rigtig fint, vejret var godt og løberne var glade. OLF s Anne-Mette Kæseler cyklede med hele vejen fra Skt. Klemens og til Flakhaven i et friskt tråd og med godt humør, og på Flakhaven stillede lærerforeningen op med frisk frugt og vand. Løbet var traditionen tro i samlet felt hele vejen ind til Flakhaven, og herefter blev løbet frigivet, og der kunne løbes igennem, inden afslutningen i Skt. Klemens med lækre sandwich, hjemmelavede romkugler og flødeboller.

9 Erhvervsskoleløft betales med dårligere vejledning Kun 20% af eleverne i folkeskolen skal nu have individuel uddannelsesvejledning, men det er en dårlig idé siger OLF s formand Anne-Mette Kæseler Jensen Regeringens forslag om et kvalitetsmæssigt løft på erhvervsuddannelsesområdet skal finansieres af dårligere vejledning i folkeskolen. Det kan betyde at 400 af 1100 vejlederstillinger er i fare for at blive nedlagt, siger Lene Svejborg, som er tillidsrepræsentant for uddannelsesvejlederne i Odense. Vejledere har oplevet at blive mødt med udsagn som»nå, I skal ikke være her mere,«men Lene Svejborg opfordrer lærerne til kamp for kvalitet i vejledningen og sammenhold. FLERE SKOLESTÆRKE UNGE Målet med EUD-reformen er at få betydeligt flere og ikke mindst flere skolestærke unge til at vælge en er - hvervsuddannelse. Man skal mindst have»02«i fagene dansk og matematik for at komme ind på en ungdomsuddannelse. Det kan ikke alle leve op til, og der skal derfor oprettes nye EUD-10. klasser for elever, der har under»02«(»eud10«). I 2020 skal mindst 25% vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Andelen skal op på mindst 30% i Meningen er, at vejlednings-indsatsen koncentreres om de 20%, der vurderes at have brug for individuel vejledning. Et ny fag,»uddannelse og job«indføres, men som timeløst fag. Den såkaldte uddannelsesparathedsvurdering, skal finde sted i 8. klasse. VOLDSOMME BESPARELSER Aftalen, der er indgået med alle partierne med undtagelse af Enhedslisten, indeholder 10 indsatsområder (se faktaboks). Et af de væsentligste er,»fokusering af vejledningsindsatsen«. Bag dette begreb viser der sig at ligge voldsomme besparelser. Der er -Vi er bange for, at man overser nogle af de elever, der har brug for særlig støtte og vejledning, siger Anne-Mette Kæseler Jensen fra OLF. samlet set tale om besparelser på vejledningsområdet på ca. 240 mio. kr. heraf ca. 160 mio. kr. på UU-området og ca. 80 mio. kr. på kommunernes øvrige vejledningsopgaver. Besparelsen ventes fuldt indfaset i Anne Mette Kæseler Jensen frygter et kvalitetstab i uddannelsesvejledningen og forudser, at man i folkeskolen får svært ved at leve op til målene. -Der vil være elever fra ressourcesvage hjem og usikre elever med rimelige karakterer, som ikke vil få individuel vejledning. Det er skidt, og i lærerforeningen mener vi ikke, at karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver kan bruges som adgangskriterie til ungdomsuddannelserne. -I dag gennemfører 60% af de unge, der har under»02«en ungdomsuddannelse. Nogle andre elever, der har mere end»02«gennemfører ikke. -Vi er bange for, at man overser nogle af de elever, der har brug for særlig støtte og vejledning, og så frygter vi en stigmatisering af de elever, der visiteres til»eud10«. Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Børne- og kulturchefforeningen, UU Danmark og Landsforeningen af 10. Klasseskoler er enige om, at betingelserne for vejledning i folkeskolen med regeringens forslag er problematisk. Erhvervsuddannelsesreformen Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik. 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelses miljø. Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag Fokusering af vejledningsindsatsen Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse Kilde: Undervisningsministeriet 9

10 Læsernes indlæg 10 Skrot job-centret og hjælp folk! I begyndelsen af året 2013 kontaktede jeg Odense Lærerforening for at få kontingentforholdene i orden, og her blev jeg oplyst om, at jeg var den første i seniorjob i foreningen. Seniorjobperioden blev overstået i maj 2013, da jeg gik på efterløn. Når jeg skal være positiv, så glæder det mig, at specielt de sidste tre år på arbejdsmarkedet blev gode, og det skyldes, at Næsby Skole og Tingløkkeskolen kunne bruge mig som livserfaren medarbejder på biblioteket og som akutvikar ved forskellige lejligheder. Jeg var ansat i løntilskud og fik en arbejdstid, der svarede til lønnen som arbejdsledig. Desuden fik jeg en pæn pension, som jeg var gået glip af, hvis jeg havde siddet hjemme ved telefonen. Inden da havde jeg været cykelvikar siden slutningen af 80 erne med afbrydelse ved ansættelse på VUC og ophold i Australien. Jeg returnerede til Odense Kommune og fortsatte som cykelvikar. Når man har svært ved at få en stilling, synes jeg, det at være cykelvikar ikke var så ringe endda. Ved vurdering af perioden som vikar vil jeg huske alle de kolleger, man nåede at snakke med om alt muligt andet end undervisning, og hvor man nåede at snakke om interesser og familieforhold. Eleverne var bare herlige, og det var rart at komme ind i en klasse, hvor man kunne komme ind på nogle andre historier i forhold til de voksne, der ellers var i klassen. Den daglige kontakt med skolerne forløb uden de store problemer, men i 2003 var der pludselig problemer på en skole i udkanten af kommunen. Jeg var til besvær og forberedte mig ikke til timerne»mente man«. Som følge af dette forhold ville viceinspektøren ikke bruge mig mere. Naturligvis var jeg paf. Jeg kom kun en gang om året på den pågældende skole. Der var åbenbart nogen, der ikke havde passet deres job, men på den anden side syntes jeg, det var morsomt at være til besvær uden at være til stede. Lad mig slutte af med det mest pinlige! Nemlig det danske dagpengesystem. Jeg synes, det er i orden, man skal kunne gøre rede for sin jobsøgning over for den søde, kvindelige sagsbehandler i A-kassen, men jeg synes, de bedste møder i Jobcentret og ved private aktører var de aflyste møder, og dem var der heldigvis mange af grundet pænt arbejdsflow! I en udsendelsesrække på DR2 foreslog erhvervsmanden Asger Aamund at sende en torpedo gennem jobcentrene og pille alt det overflødige væk. Ganske enkelt! Jeg kan kun erklære mig enig! Erik Gam-Jensen Åsumvej 379, 5240 Odense NØ Lærernes selvmål De fleste lærere har stemt på SF, de Radikale, Enhedslisten og Socialdemokraterne. Også ved kommunevalget i november End ikke et arbejdsgiverdiktat, en lockout og et overenskomstindgreb eller en usammenhængende skolereform i 2013 ændrede på dette. Den nuværende regering løj sig til magten og har placeret sig nationaløkonomisk til højre for den forrige regering. Flertallet af lærerne i Odense har valgt Det Radikale Venstres økonomiske politik til fordel for Det Radikale Venstres værdipolitik. Det er en god forretning for de radikale, men selvmål for lærerne. Det kulturradikale er så stor en del af lærernes identitet, at det nationaløkonomiske ingen rolle spiller for deres politiske stillingtagen. Eksempelvis er de danske fædrelandssange stort set systematisk planmæssigt kørt ud af børnenes bevidsthed af kulturradikalismen. Og det og mange andre nationalkonservative holdninger er det livet for lærerflertallet om at undgå. Niels Erik Søndergård, Lærervikar, byrådssuppleant, regionsrådsmedlem Rasmus Rasks Alle 95, 5250 Odense SV FRAKTION 4 - Aktiviteter i august og september FANØOPHOLD Pris pr. person: Kr ,- Skriftlig tilmelding efter først-til-mølle-princippet fra den 10. juni til Bent Pedersen, Byfolden 11, 5260 Odense S eller til Inge Krause, Bjørnemosen 5, 5260 Odense S. Den august MÅNEDSMØDE Den 26. august På Johannes Larsen Museet i Kerteminde er der fra den 6. juni - 5. oktober 2014 en udstilling med titlen»kunstnerdynastiet Syberg«. Foredrag ved museumsdirektør Erland Porsmose:»Alfebørn Kunstnerdynastiet Syberg«. TUR TIL OSLO Den september Du kan finde programmet for denne spændende tur i linket på hjemmesiden. Pris for medlemmer af OLF: Kr ,- / Pris for ikke-medlemmer af OLF: Kr ,- / Eneværelsestillæg: Kr ,- Seneste tilmelding den 1. juli til: OLF, Klaregade 19, 5000 Odense C eller

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014 ALMENNETVÆRKSMØDE 22. Januar 2014 PROGRAM 10.00 Folkeskolereformen i ungdomsskolens hverdag hvilke veje er der at gå og hvor vil skoen komme til at trykke? Mikael indleder, men bidrag ønskes. Vi kommer

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Store institutioner trods forskningsresultater taler imod Skolereformen har fyldt meget, og det gør den desværre stadig. Fritidspædagogikken har fået trange kår mange steder i landet.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere