IDÉ-MØDE for Orø s beboere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉ-MØDE for Orø s beboere"

Transkript

1 Selvanalyse over Orø ressourcer Indbydelse til IDÉ-MØDE for Orø s beboere (borgermøde) Hvordan skaber vi levedygtige virksomheder på Orø? ØSE - Øsamfund udvikler Socialt Entreprenørskab Baggrundsoplysninger om Orø Invitation & dagsorden for Idé-mødet (borgermødet) ØSE på ORØ Ø-Samfund udvikler Socialt Entreprenørskab IDÉ-MØDE for Orø s beboere ORØ PÅ VEJ MOD NYE VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER VIL DU TÆNKE MED SÅ MØD OP I ORØ HALLEN GIV DINE IDÉER LUFT UNDER VINGERNE ORØ HAR BRUG FOR DIG FOR FREMTIDEN ORØ HALLEN, SØNDAG DEN 17. FEB KL inkl. let frokost, kaffe/te, frugt og drikkevarer (tilmelding på navn på OrØkontoret senest 12. feb.eller vælg ØSE og tilmelding)

2 Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Hvordan skaber vi levedygtige virksomheder på Orø? ØSE arbejdsgruppen på Orø er helt afhængig af, at øens borgere og ejerne af sommer- og fritidshuse, vil bidrage med gode ideer for skabelsen af nye og levedygtige virksomheder på øen med lønnede medarbejdere. For at kunne skabe et rimeligt overblik og hjælpe i idéprocessen, har arbejdsgruppen valgt at opdele alle deltagere i idé-mødet i Orø Hallen i 8 tema-grupper. Ved tilmeldingen på OrØkontoret oplyser man sit navn og de 2 tema-grupper, man helst vil bidrage i. Det er ikke en betingelse for deltagelse, at der vælges et eller flere temaer. Derfor håber arbejdsgruppen meget på, at mange ved idé-mødet (borgermødet) søndag den 17. februar 2013 vil bidrage med rigtig mange gode idéer. Der er ingen forhåndsbindinger på idéerne, så alle idéer og forslag er uden undtagelse velkomne. Ved ankomst til idé-mødet i Orø Hallen den 17. februar, får den enkelte udleveret et navneskilt, hvorpå der også er anført de 2 temaer vedkommende har valgt. Derefter kan man tage plads ved et af de borde, der er markeret med et af de 2 valgte temaer. Det er ikke et krav, at skulle vælge tema for at deltage i idé-mødet. De 8 temaer 1. Isefjorden som ressource 2. Produkter med Orø brand 3. Genbrug på Orø 4. Kultur, kunst og sport 2

3 Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. 5. Udvikling af bo-muligheder 6. Fra "jord/fjord til bord" 7. Netværksvirksomheder - viden - uddannelse - produkter 8. Virksomhedstype X? Idéerne fra tema-bordene skrives på flip-over papir, så de kan indgå i den afsluttende præsentation af alle idéerne. TILMELDING til idé-mødet (borgermødet), søndag den 17. februar 2013 kl i Orø Hallen: På OrØkontoret med angivelse af navn og helst 2 temaer valgt blandt de 8, senest tirsdag den 12. februar 2013 eller vælg ØSE og tilmelding. 3

4 Ø-samfund udvikler Socialt Entreprenørskab i daglig tale kaldet ØSE projektet. Socialt entreprenørskab i ØSE hvad er det? Tænk som udgangspunkt på andelsbevægelsen! Nedenfor er der korte beskrivelser af 3 eksempler. Eksemplerne er vidt forskellige, men der er nogle fællesnævnere det som kendetegner socialt entreprenørskab i ØSEforstand: Initiativerne er taget i fællesskabet (og ikke af individuelle iværksættere) Et tværgående samarbejde (mellem folk, erhverv, myndigheder) og professionel organisering Overskud opsamles og reinvesteres lokalt (på Læsø f.eks. via Læsø Fonden) De særlige, stedlige værdier og ressourcer er i spil (råvarer, viden, kulturelle- og sociale relationer) Læsø og saltet Ekstra saltholdigt vand, historie, kultur og naturoplevelser har på Læsø givet grobund for tre nye store erhverv: Læsø Saltsyderi, Læsø Kur og Spegeriet. De har tiltrukket en underskov af lokale leverandører, ligesom turisterhvervene også nyder godt af dem. Læsø har fået nyt liv, er blevet kendt og har fået mange nye lokale økonomier! I virkeligheden er det bare det, som Læsø oprindeligt levede af, der er genskabt men på nye måder. En samling foregangsmænds omsorg for Læsøs udvikling, kreativitet, viden og samarbejde kan takkes for de mange nye initiativer. Bovbjerg Fyr På kanten til det voldsomme Vesterhav ligger Bovbjerg Fyr, som altid har været egnens vartegn og mentale samlingssted. Fyret er nu omdannet til et kulturelt og kreativt center krydset med naturoplevelser, kulinariske oplevelser, events og hvor også kendte virksomheder har deres gang for at opnå inspiration. Folk fra nær og fjern er involveret, heraf mange på frivillig basis. Fyrtårnet tiltrækker nye energier og potentielle beskæftigelsesmuligheder til det lille samfund, og aktiviteterne breder sig som ringe i vandet. Et kreativt videns- og kursusmiljø er bl.a. på tegnebrættet. 4

5 Cold Hawaii Starfish Optimale forhold for surfing tiltrækker surfere fra hele verden til Klitmøller. Nogle af surferne har valgt at bosætte sig i Klitmøller, og de har taget initiativ til de årlige verdensmesterskaber i surfing med det resultat at fortsat flere tiltrækkes til det lille sted. De har også etableret et arbejds- og kontorfællesskab, Cold Hawaii Starfish, hvor en række IT og andre avancerede småerhverv har domicil. I deres fællesskab tages mange nye initiativer til udvikling i Klitmøller. Derfor har et lille hensygnende fiskersamfund på få år ændret sig til at være et dynamisk, tiltrækkende lokalsamfund for bl.a. ressourcestærke børnefamilier. Projektets idé og baggrund Projektets idé er udvikling af erhverv igennem socialt entreprenørskab i områder med behov for flere arbejdspladser. I områderne skal der være eksisterende fællesskaber, som er vant til at arbejde ud fra et fælles mål. Udviklingen af erhverv er baseret på stedbundne ressourcer og kvaliteter konkret betyder det, at erhverv udvikles ud fra ressourcer, som allerede i et vist omfang er til stede i lokalområdet. Småøernes Aktionsgruppe inviterede alle 27 småøers beboerforeninger med til projektet. 3 øer kunne deltage. Det blev Sejerø, Orø og Hjarnø. Projektets formål På Hjarnø, Orø og Sejerø etableres - ved hjælp af socialt entreprenørskab konkrete erhvervsrettede aktiviteter. Der udvikles løsningsmodeller, metoder og strategier, som kan bruges af andre lokalsamfund, uddannelsesinstitutioner, kommuner, mv. Erfaringer og resultater fra projektet formidles til alle interesserede. Projektets medvirkende og deres roller Beboerforeningerne på de tre øer er partnere i projektet. På hver ø er der etableret en arbejdsgruppe bestående af 6 til 12 deltagere, der arbejder frivilligt med udviklingen af socialt entreprenørskab. Hver gruppe udarbejder en analyse af deres ø og ud fra denne vælges et tema, som et eller flere erhverv kan udvikles fra. Der afholdes fælles seminarer for alle arbejdsgrupper. Der afholdes ligeledes møder på de enkelte øer. Der er afsat et budget til hver ø. Processen på øerne strækker sig frem til april Metodeudviklingen færdiggøres frem til juli En styregruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Aktionsgruppen har det overordnede ansvar for projektet. Hanne Tanvig, seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er faglig leder af projektet (socialt entreprenørskab, metode og formidling). Kirsten Malling Olsen, selvstændig konsulent (daglig kontakt, arrangementer og projektudvikling). Projektholder: Småøernes Aktionsgruppe Finansiering: Byfornyelseslovens Forsøgs- og udviklingsmidler (Socialministeriet nu Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter) og LAG midler fra Landdistriktsprogrammet v/småøernes Aktionsgruppe. 5

6 Baggrundsoplysninger om Orø Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. ØSE arbejdsgruppen har som en af sine første opgaver foretaget en indsamling af oplysninger om Orø (foretaget en selvanalyse). Arbejdsgruppen har haft stor gavn af de informationer projektet Blomstrende Orø har fremskaffet, herunder data fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor 273 fastboende fordelt på 150 husstande har svaret. Elementer fra selvanalysen fremgår af de efterfølgende sider. Den totale og færdige selvanalyse vil foreligge i en rapport som bliver tilgængelig på Orø Beboerforenings hjemmeside under linket: og vælg ØSE og Selvanalyse. De fysiske rammer for Orø Beliggenhed/tilgængelighed Orø ligger midt i Isefjorden omgivet af Sjælland. 2 færgeforbindelser (Orø-Holbæk, 30 min. og Østre Færge, 6 min., Orø-Sjælland (Hammer Bakke), Ingen faste offentlige transportmidler på Orø. Ingen Taxa. Bil nødvendig for mange. En dagligvareforretning på øen, Dagli Brugsen. IT-forsyning TDC kobberledninger bliver langsommere jo længere vi kommer imod nord, så i Næsby er dækningen meget dårlig. Mobilt bredbånd i nærheden af Bybjerg. Lokalplaner Holbæk Kommuneplan foreligger. Kommuneplan er under udarbejdelse. Heri indgår Orø under 04 Orø Ny kloakeringsplan er under gennemførelse og afsluttes i Lokalplan for nybebyggelse eksisterer, men har stået stand by i mange år. 6

7 Natur Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Strand, strandenge, kystskrænter, sjældne planter, fugle, rådyr og andet dyreliv Mange km trampestier for vandring i naturen. Desværre pt. ikke hele øen rundt. Nye skovrejsninger er potentiale for naturoplevelser på øen. Isefjorden som potentiale. Fiskeri, kajakroning, sejlsport, sportsdykning. Potentiale for landingspladser for kajak, små pramme eller lign. Udvikling af Orø Snaps på tang mm.? Naturskole og dyrepark Bygninger Kendemærker: Kirke, skole, kro, forsamlingshus, Orø Hallen, lystbådehavn (hyggelig og folkelig) med færge til Holbæk, Margrethehøjen (Stensbjerg Banke, fredet), Orø-stenen (udsigtspunkt), museum, mindestuer, landbrugsmuseum og Østre Færge. Den ældre boligmasse mangler mange steder en kærlig hånd. En del ledige bygninger sommer-/fritidshuse fordelt på 6 områder. Mange huse med alternative energikilder (nogle med grøn energi). Mødesteder Værestedet i Orø Hallen Forsamlingshuset Hotel Orø Kro inkl. krostuen Biblioteket på Orø Skole (afd. under Isefjordsskolen) Salen i Elnebjerg Centret Særlige potentialer/forekomster Frodig landbrugsjord God tilgængelighed fra Sjælland Muligheder for sejlsport, fiskeri og sportsdykning. Ren luft og meget lidt støj Guidede naturoplevelser Spændende historie helt tilbage fra vikingetiden. 7

8 Befolkningsudvikling, -sammensætning og ændringer, samt uddannelse Befolkningsudvikling Antal til- og fraflyttede Som det fremgår af grafen har der været stigende befolkningstal på Orø indtil Derefter er det støt og roligt faldet. Primo november 2012 er der 844 fastboende personer (folkeregisteradresse) på Orø. Af de fastboende bor ca. 290 lovligt i deres sommerhuse. Denne graf viser, at der er en stor befolkningsudskiftning på øen. Der er intet år i perioden hvor til- eller fraflytning er under 100 personer Aldersfordeling %-vis fordeling af uddannelsesniveauer Grafen er baseret på data fra Danmarks Statistik. Der er en stor overvægt af personer mellem 60 og 75 år. Grafen er lavet ud fra en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af ca. en tredjedel af øens fastboende. Den viser, at uddannelsesniveauet på øen er relativt højt. 8

9 Erhverv og beskræftigelse ØSE-projektet har det ENE formål at skabe arbejdspladser på Orø, baseret på de lokale ressourcer og vores egne idéer. ØSE-projektet gennemføres af arbejdsgruppen i samarbejde med de erhvervsaktive, samt de grupper og enkeltpersoner, som ønsker at bidrage. Erhverv Af øens 15 km 2 dyrkes de ca. 8,5 km 2 (850 ha) som landbrug med korn og andre afgrøder, kvægdrift (malkekvæg), svineavl, fåreavl og Dexter kvæg på græs. Der er godt 60 virksomheder på Orø. Det er en god idé at se på hvilke (erhvervs-) aktiver vi har på Orø. På den grafiske oversigt gives et billede af den store mangfoldighed af erhverv, der er på Orø, samt erhvervenes karakter. På grafikken kan man se hvilke virksomheder vi har registreret og som har base på Orø. Dertil kommer dem der udelukkende er erhvervsaktive uden for Orø (selvstændige og ansatte). Desuden er der mange der går rundt med en lille iværksætter i maven og venter på muligheden for at realisere deres idé. NB! Der er ikke sikkerhed for at vi har fået registreret alle virksomheder! Mangler vi nogle, så kontakt arbejdsgruppen. Beskæftigelse/ledighed Godt 40% (ca. 335 pers.) af øens faste beboere er erhvervsaktive enten i egen virksomhed eller som ansat. Ca. 200 pendler til job på Sjælland, heraf benytter 85% Østre Færge. Ca. 135 har job på Orø enten som ansat eller med egen virksomhed (på hel eller deltid). Ca. 32% af de fastboende er pensionister og ca. 4% er personer på efterløn, i alt godt 300 personer. Der kan desværre ikke fremskaffes oplysninger om antal ledige. 9

10 10

11 11

12 Hvad levede man af førhen? Landbrug Fiskeri Mejeri Mølle Håndværkere Købmænd, bageri, gartneri og forskellige butikker Offentlig virksomhed (færgefart, kirke, skole og læge, sygeplejerske) Særlige kompetencer og stedbundne ressourcer Stor kompetence vedr. landbrug Spændende historie og lokalhistorisk meget stor viden Guidede ture Turisme Uddannelses- og udviklingskompetence Stor viden om øens natur Lokale kunstnere ( Kunst på Orø ) For en ø af Orø s størrelse må det siges at være et FANTASTISK alsidigt udgangspunkt for nye projekter og samarbejdsformer. I vores gennemgang af erhvervsaktiviteterne på Orø, er vi kommet frem til at der er både styrker og svagheder ved at være (erhvervs-) aktiv på en ø. Svagheder Styrker Et geografisk begrænset hjemmemarked og dermed afhængighed af gæster og turister, samt sommerhusejere Firmaer kan have svært ved at løfte nye idéer/projekter alene Kort turistsæson og vejrafhængighed. Finansiering er meget vanskelig. En imponerende idérigdom En stor gruppe personer, der ønsker at skabe noget selv Vi er gode til at skabe netværk! Stor omstillingsparathed. 12

13 I et forsøg på at overkomme nogle af vanskelighederne ved at skabe nye arbejdspladser på Orø, er ØSE-projektet netop tænkt sådan, at vi i fællesskab udvælger de ideer vi ønsker at arbejde med. Vi skaber selv produktudviklingen i fællesskab OG vi ansætter selv den/de rette personer, når arbejdspladserne er skabt. Der er i ØSE-projektet afsat penge til konsulentbistand og lignende og vores erfaringer vil blive samlet op undervejs, til glæde for andre. Vi har valgt, som omtalt på side 2 og 3 i denne publikation, at starte med otte hovedtemaer, hvor vi mener der er gode muligheder for at komme med ideer, der kan skabe grundlag for udvikling/arbejdspladser. Har du idéer (også dem der har ligget i skuffen længe), tager du dem naturligvis med til borgermødet i Orø Hallen, søndag den 17. februar 2013 kl Relationer i lokalsamfundet Samarbejde på tværs? Tordenskjolds soldater? Der er mange aktive borgere på Orø og mange af dem er tilflyttere 3/4 af øens beboere (godt 600) er medlem i en forening, af en organisation eller deltager i frivilligt arbejde 1/3 af de aktive er medlem af 2 eller flere foreninger eller organisationer. Foreningsliv Der er ca. 40 foreninger på Orø inkl. grundejerforeningerne Øen har mange klubber og grupper, som ikke er oprettet som egentlige foreninger. Kultur og traditioner Samværskultur Orødagen (1. søndag i juni), loppemarked på Isefjordsskolen, folkedanserstævne, Ø-markeder, fastelavnsfest for børn, Orø Løbet, MC Træf på Orø, Høstfest og juleridning på Hestebedgård, Skt. Hans ved Campingpladsen, m.fl. Lokale guider til øens turister og gæster Stor bevidsthed om øens kulturhistorie, som bl.a. dyrkes ved kulturaftener på Hestebedgård både sommer og vinter 13

14 Organisering af udviklingsarbejdet hidtil? Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Orø Lokalforum har været initiativtager og katalysator for en række projekter, hvor der er søgt støtte fra Småøernes Aktionsgruppe, Ø-støttemidlerne, Holbæk Kommunes Lokalområdernes udviklingspulje, Region Sjælland m.fl. Orø Beboerforening repræsenterer Orø i Sammenslutningen af Danske Småøer og har via denne kanal og Småøernes Aktionsgruppe understøttet udviklingsinitiativer for Orø. Nogle foreninger har i samarbejde søgt støtte til udviklingsprojekter, f.eks. nye og bedre cykel/gå-stier på Orø. Holbæk Erhvervsforum. Særligt stærke, lokale relationer Stærke relationer imellem enkeltpersoner, foreninger og grupper, fordi de besidder et indgående kendskab til øen og dens aktører, samt relationerne til Holbæk Kommune. Andre stærke relationer er under positiv udvikling. Relationer til omverdenen Præsentation af Orø Hjemmeside, og (Holbæk Kommune) Folder og andre informationer fra OrØkontoret til turister, gæster og øens beboere Bladet Orø Nyt udsendes 6 gange om året til alle øens beboere og de sommerhusejere der ønsker det. Kan læses på Orø Nyt s hjemmeside Kan købes på OrØkontoret. OrØkontoret, hvorfra der ydes turistinformation, borgerservice og udlejning af cykler. Har også en butik. Repræsentation og indflydelse Orø Lokalforum (bestyrelse valgt af borgerne på Orø og af foreninger/virksomheder) har den formelle dialog med Holbæk Kommune og andre offentlige myndigheder. Orø Beboerforening har også via Sammenslutningen af Danske Småøer kontakt til de politiske fora, både direkte og indirekte. Formanden for beboerforeningen er medlem af repræsentantskabet. Mange borgere på Orø er medlem af Småøernes Aktionsgruppe. Formanden for Orø Lokalforum er medlem af bestyrelsen for Småøernes Aktionsgruppe. Orø har repræsentant i regionsrådet for Region Sjælland. 14

15 Samarbejde med kommunen og andre eksterne parter? Dialogmøde 2 gange årligt imellem øens borgere og dialogudvalget, bestående af en byrådspolitiker fra hvert af partierne i byrådet. Orø Lokalforum og underudvalget Færgekontaktudvalget (Orø-Holbæk færgen) har løbende dialog med politikere og embedsværket i Holbæk Kommune. Samarbejde med Region Sjælland. Kontaktflader til politikerne på Christiansborg, ministerierne og styrelserne. Miljøcenter Roskilde har stor betydning for Orø, men har ikke altid forståelse for de særlige forhold, der er på en ø. Kommunens politik? Ny kommuneplan for perioden er under udarbejdelse, og heri indgår Orø som et af kommunens 17 lokalområder. Orø regnes uden tvivl som Udkants- Danmark, selvom vi på øen siger, at Det er det der ligger uden for Orø, der er udkants-danmark. Det nuværende service- og driftsniveau er under voldsomt pres og for nedadgående. Naturgenopretning af strandenge er påbegyndt i Hidtidige udviklingsprojekter? Orø Hallen, Elnebjerg Centret, Dagli`Brugsen, OrØkontoret, trampestierne, udvidelse af lystbådehavnen og en servicebygning. Turistfaciliteter borde og bænke i naturen. Orø Guiden (turist informationssystem) via mobiltelefon. Støtte til Hestebedgård (gård med mindestuer og udstillingsfaciliteter). Orø Vikingeøen, er et nyt projekt for år 2013, som indgår i Sjællandstogtet 2013, hvor 21 attraktioner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland samarbejder med de 8 kommuner i kulturregionen, herunder Holbæk Kommune, hvorved Orø er med, når 10 vikinge- og middelalderskibe sejler Sjællandstogt Foto i denne publikation er stillet rådighed af: Birte Elzer, Henrik Persson, Jens Johan Dahlkild, Per Ingemann, Uffe Steen Nielsen, Hanne Tanvig og Ib Ballisager. Bevillinger fra Småøernes Aktionsgruppe til flere erhvervsvirksomheder på Orø. Skovrejsninger på Granbo s jord, på Hegnegårdenes jord, og på Svalegårdens jord. Biogas- og kraft/varme produktion på Skovhøjgård. Særligt stærke strategiske relationer Sammenslutningen af Danske Småøer 15

16 IDÉ-MØDE FOR ALLE BEBOERE PÅ ORØ Ø-samfund udvikler Socialt Entreprenørskab - ØSE projektet Orø Hallen, søndag den 17. februar 2013, kl Arbejdsgruppen på ØSE projektet på Orø inviterer til præsentation af projektet og gruppens arbejde. Kom og deltag med dine ideer til skabelse af arbejdspladser baseret på fællesskabet. Hør eksempler på socialt entreprenørskab og arbejdsgruppens analyse af øens muligheder. Vi vil gerne have debat og mange ideer til arbejdsgruppens videre virke for at skabe nye arbejdspladser på Orø. Program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgenkaffe for de hurtige Velkomst (Ib Ballisager) Præsentation af konsulenterne Kirsten Malling og Hanne Tanvig. Indledning (John Ewans Porting) Hvad er ØSE? ved Kirsten Malling Eksempler på socialt entreprenørskab ved Hanne Tanvig. Igangsættelse af tema-gruppearbejde (John Ewans Porting og Ib Ballisager) Tema-gruppearbejde ved tema-bordene inkl. let frokost. I forbindelse med frokosten ved 12-tiden kan deltagerne skifte til et andet tema-bord. Hver temagruppe skriver deres ideer på flip-over, som bruges ved den afsluttende præsentation af alle temaerne Kaffepause og opsamling fra temabordene (Orø arbejdsgruppen) Præsentation af de fremkomne ideer fra alle tema-bordene. Afslutning (Ib Ballisager og John Ewans Porting) ØSE arbejdsgruppen på Orø Maj Bøttcher, MaLinda Chase, Kristian Krøger, Claus Jørgensen, Henrik Persson, John Ewans Porting og Ib Ballisager (tovholder). TILMELDING til idé-mødet (borgermødet): På OrØkontoret med angivelse af navn og 2 temaer valgt blandt de 8, senest tirsdag den 12. februar 2013 eller vælg ØSE og tilmelding. Det er ikke et krav at vælge tema for at deltage i mødet. Tilmelding ønskes pga. indkøb af mad og drikkevarer. HUSK AT MEDTAGE DETTE DOKUMENT TIL MØDET I ORØ HALLEN! 16

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige

Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Øliv Hjarnø - et forgangsprojekt i at skabe arbejdspladser i små samfund Formål/mål Med henblik på at skabe arbejdspladser

Læs mere

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab) BYFORNYELSE LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 Venø udviklingsplan 2010-2012 er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013 Sammenslutningen Ø-POSTEN Nr. 154 December 2013 af Danske Småøer Tak for ordet! Siden lektor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet den 8. november satte fokus på småøerne under overskriften luk småøerne,

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER?

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES BYFORNYELSE PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES 1 Titel Projekter og lokal

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne

Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne 24. juli 2012 Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne Finansieret af Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som led i forprojektet Småøturisme: oplevelseserhverv

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere