IDÉ-MØDE for Orø s beboere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉ-MØDE for Orø s beboere"

Transkript

1 Selvanalyse over Orø ressourcer Indbydelse til IDÉ-MØDE for Orø s beboere (borgermøde) Hvordan skaber vi levedygtige virksomheder på Orø? ØSE - Øsamfund udvikler Socialt Entreprenørskab Baggrundsoplysninger om Orø Invitation & dagsorden for Idé-mødet (borgermødet) ØSE på ORØ Ø-Samfund udvikler Socialt Entreprenørskab IDÉ-MØDE for Orø s beboere ORØ PÅ VEJ MOD NYE VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER VIL DU TÆNKE MED SÅ MØD OP I ORØ HALLEN GIV DINE IDÉER LUFT UNDER VINGERNE ORØ HAR BRUG FOR DIG FOR FREMTIDEN ORØ HALLEN, SØNDAG DEN 17. FEB KL inkl. let frokost, kaffe/te, frugt og drikkevarer (tilmelding på navn på OrØkontoret senest 12. feb.eller vælg ØSE og tilmelding)

2 Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Hvordan skaber vi levedygtige virksomheder på Orø? ØSE arbejdsgruppen på Orø er helt afhængig af, at øens borgere og ejerne af sommer- og fritidshuse, vil bidrage med gode ideer for skabelsen af nye og levedygtige virksomheder på øen med lønnede medarbejdere. For at kunne skabe et rimeligt overblik og hjælpe i idéprocessen, har arbejdsgruppen valgt at opdele alle deltagere i idé-mødet i Orø Hallen i 8 tema-grupper. Ved tilmeldingen på OrØkontoret oplyser man sit navn og de 2 tema-grupper, man helst vil bidrage i. Det er ikke en betingelse for deltagelse, at der vælges et eller flere temaer. Derfor håber arbejdsgruppen meget på, at mange ved idé-mødet (borgermødet) søndag den 17. februar 2013 vil bidrage med rigtig mange gode idéer. Der er ingen forhåndsbindinger på idéerne, så alle idéer og forslag er uden undtagelse velkomne. Ved ankomst til idé-mødet i Orø Hallen den 17. februar, får den enkelte udleveret et navneskilt, hvorpå der også er anført de 2 temaer vedkommende har valgt. Derefter kan man tage plads ved et af de borde, der er markeret med et af de 2 valgte temaer. Det er ikke et krav, at skulle vælge tema for at deltage i idé-mødet. De 8 temaer 1. Isefjorden som ressource 2. Produkter med Orø brand 3. Genbrug på Orø 4. Kultur, kunst og sport 2

3 Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. 5. Udvikling af bo-muligheder 6. Fra "jord/fjord til bord" 7. Netværksvirksomheder - viden - uddannelse - produkter 8. Virksomhedstype X? Idéerne fra tema-bordene skrives på flip-over papir, så de kan indgå i den afsluttende præsentation af alle idéerne. TILMELDING til idé-mødet (borgermødet), søndag den 17. februar 2013 kl i Orø Hallen: På OrØkontoret med angivelse af navn og helst 2 temaer valgt blandt de 8, senest tirsdag den 12. februar 2013 eller vælg ØSE og tilmelding. 3

4 Ø-samfund udvikler Socialt Entreprenørskab i daglig tale kaldet ØSE projektet. Socialt entreprenørskab i ØSE hvad er det? Tænk som udgangspunkt på andelsbevægelsen! Nedenfor er der korte beskrivelser af 3 eksempler. Eksemplerne er vidt forskellige, men der er nogle fællesnævnere det som kendetegner socialt entreprenørskab i ØSEforstand: Initiativerne er taget i fællesskabet (og ikke af individuelle iværksættere) Et tværgående samarbejde (mellem folk, erhverv, myndigheder) og professionel organisering Overskud opsamles og reinvesteres lokalt (på Læsø f.eks. via Læsø Fonden) De særlige, stedlige værdier og ressourcer er i spil (råvarer, viden, kulturelle- og sociale relationer) Læsø og saltet Ekstra saltholdigt vand, historie, kultur og naturoplevelser har på Læsø givet grobund for tre nye store erhverv: Læsø Saltsyderi, Læsø Kur og Spegeriet. De har tiltrukket en underskov af lokale leverandører, ligesom turisterhvervene også nyder godt af dem. Læsø har fået nyt liv, er blevet kendt og har fået mange nye lokale økonomier! I virkeligheden er det bare det, som Læsø oprindeligt levede af, der er genskabt men på nye måder. En samling foregangsmænds omsorg for Læsøs udvikling, kreativitet, viden og samarbejde kan takkes for de mange nye initiativer. Bovbjerg Fyr På kanten til det voldsomme Vesterhav ligger Bovbjerg Fyr, som altid har været egnens vartegn og mentale samlingssted. Fyret er nu omdannet til et kulturelt og kreativt center krydset med naturoplevelser, kulinariske oplevelser, events og hvor også kendte virksomheder har deres gang for at opnå inspiration. Folk fra nær og fjern er involveret, heraf mange på frivillig basis. Fyrtårnet tiltrækker nye energier og potentielle beskæftigelsesmuligheder til det lille samfund, og aktiviteterne breder sig som ringe i vandet. Et kreativt videns- og kursusmiljø er bl.a. på tegnebrættet. 4

5 Cold Hawaii Starfish Optimale forhold for surfing tiltrækker surfere fra hele verden til Klitmøller. Nogle af surferne har valgt at bosætte sig i Klitmøller, og de har taget initiativ til de årlige verdensmesterskaber i surfing med det resultat at fortsat flere tiltrækkes til det lille sted. De har også etableret et arbejds- og kontorfællesskab, Cold Hawaii Starfish, hvor en række IT og andre avancerede småerhverv har domicil. I deres fællesskab tages mange nye initiativer til udvikling i Klitmøller. Derfor har et lille hensygnende fiskersamfund på få år ændret sig til at være et dynamisk, tiltrækkende lokalsamfund for bl.a. ressourcestærke børnefamilier. Projektets idé og baggrund Projektets idé er udvikling af erhverv igennem socialt entreprenørskab i områder med behov for flere arbejdspladser. I områderne skal der være eksisterende fællesskaber, som er vant til at arbejde ud fra et fælles mål. Udviklingen af erhverv er baseret på stedbundne ressourcer og kvaliteter konkret betyder det, at erhverv udvikles ud fra ressourcer, som allerede i et vist omfang er til stede i lokalområdet. Småøernes Aktionsgruppe inviterede alle 27 småøers beboerforeninger med til projektet. 3 øer kunne deltage. Det blev Sejerø, Orø og Hjarnø. Projektets formål På Hjarnø, Orø og Sejerø etableres - ved hjælp af socialt entreprenørskab konkrete erhvervsrettede aktiviteter. Der udvikles løsningsmodeller, metoder og strategier, som kan bruges af andre lokalsamfund, uddannelsesinstitutioner, kommuner, mv. Erfaringer og resultater fra projektet formidles til alle interesserede. Projektets medvirkende og deres roller Beboerforeningerne på de tre øer er partnere i projektet. På hver ø er der etableret en arbejdsgruppe bestående af 6 til 12 deltagere, der arbejder frivilligt med udviklingen af socialt entreprenørskab. Hver gruppe udarbejder en analyse af deres ø og ud fra denne vælges et tema, som et eller flere erhverv kan udvikles fra. Der afholdes fælles seminarer for alle arbejdsgrupper. Der afholdes ligeledes møder på de enkelte øer. Der er afsat et budget til hver ø. Processen på øerne strækker sig frem til april Metodeudviklingen færdiggøres frem til juli En styregruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Aktionsgruppen har det overordnede ansvar for projektet. Hanne Tanvig, seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er faglig leder af projektet (socialt entreprenørskab, metode og formidling). Kirsten Malling Olsen, selvstændig konsulent (daglig kontakt, arrangementer og projektudvikling). Projektholder: Småøernes Aktionsgruppe Finansiering: Byfornyelseslovens Forsøgs- og udviklingsmidler (Socialministeriet nu Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter) og LAG midler fra Landdistriktsprogrammet v/småøernes Aktionsgruppe. 5

6 Baggrundsoplysninger om Orø Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. ØSE arbejdsgruppen har som en af sine første opgaver foretaget en indsamling af oplysninger om Orø (foretaget en selvanalyse). Arbejdsgruppen har haft stor gavn af de informationer projektet Blomstrende Orø har fremskaffet, herunder data fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor 273 fastboende fordelt på 150 husstande har svaret. Elementer fra selvanalysen fremgår af de efterfølgende sider. Den totale og færdige selvanalyse vil foreligge i en rapport som bliver tilgængelig på Orø Beboerforenings hjemmeside under linket: og vælg ØSE og Selvanalyse. De fysiske rammer for Orø Beliggenhed/tilgængelighed Orø ligger midt i Isefjorden omgivet af Sjælland. 2 færgeforbindelser (Orø-Holbæk, 30 min. og Østre Færge, 6 min., Orø-Sjælland (Hammer Bakke), Ingen faste offentlige transportmidler på Orø. Ingen Taxa. Bil nødvendig for mange. En dagligvareforretning på øen, Dagli Brugsen. IT-forsyning TDC kobberledninger bliver langsommere jo længere vi kommer imod nord, så i Næsby er dækningen meget dårlig. Mobilt bredbånd i nærheden af Bybjerg. Lokalplaner Holbæk Kommuneplan foreligger. Kommuneplan er under udarbejdelse. Heri indgår Orø under 04 Orø Ny kloakeringsplan er under gennemførelse og afsluttes i Lokalplan for nybebyggelse eksisterer, men har stået stand by i mange år. 6

7 Natur Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Strand, strandenge, kystskrænter, sjældne planter, fugle, rådyr og andet dyreliv Mange km trampestier for vandring i naturen. Desværre pt. ikke hele øen rundt. Nye skovrejsninger er potentiale for naturoplevelser på øen. Isefjorden som potentiale. Fiskeri, kajakroning, sejlsport, sportsdykning. Potentiale for landingspladser for kajak, små pramme eller lign. Udvikling af Orø Snaps på tang mm.? Naturskole og dyrepark Bygninger Kendemærker: Kirke, skole, kro, forsamlingshus, Orø Hallen, lystbådehavn (hyggelig og folkelig) med færge til Holbæk, Margrethehøjen (Stensbjerg Banke, fredet), Orø-stenen (udsigtspunkt), museum, mindestuer, landbrugsmuseum og Østre Færge. Den ældre boligmasse mangler mange steder en kærlig hånd. En del ledige bygninger sommer-/fritidshuse fordelt på 6 områder. Mange huse med alternative energikilder (nogle med grøn energi). Mødesteder Værestedet i Orø Hallen Forsamlingshuset Hotel Orø Kro inkl. krostuen Biblioteket på Orø Skole (afd. under Isefjordsskolen) Salen i Elnebjerg Centret Særlige potentialer/forekomster Frodig landbrugsjord God tilgængelighed fra Sjælland Muligheder for sejlsport, fiskeri og sportsdykning. Ren luft og meget lidt støj Guidede naturoplevelser Spændende historie helt tilbage fra vikingetiden. 7

8 Befolkningsudvikling, -sammensætning og ændringer, samt uddannelse Befolkningsudvikling Antal til- og fraflyttede Som det fremgår af grafen har der været stigende befolkningstal på Orø indtil Derefter er det støt og roligt faldet. Primo november 2012 er der 844 fastboende personer (folkeregisteradresse) på Orø. Af de fastboende bor ca. 290 lovligt i deres sommerhuse. Denne graf viser, at der er en stor befolkningsudskiftning på øen. Der er intet år i perioden hvor til- eller fraflytning er under 100 personer Aldersfordeling %-vis fordeling af uddannelsesniveauer Grafen er baseret på data fra Danmarks Statistik. Der er en stor overvægt af personer mellem 60 og 75 år. Grafen er lavet ud fra en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af ca. en tredjedel af øens fastboende. Den viser, at uddannelsesniveauet på øen er relativt højt. 8

9 Erhverv og beskræftigelse ØSE-projektet har det ENE formål at skabe arbejdspladser på Orø, baseret på de lokale ressourcer og vores egne idéer. ØSE-projektet gennemføres af arbejdsgruppen i samarbejde med de erhvervsaktive, samt de grupper og enkeltpersoner, som ønsker at bidrage. Erhverv Af øens 15 km 2 dyrkes de ca. 8,5 km 2 (850 ha) som landbrug med korn og andre afgrøder, kvægdrift (malkekvæg), svineavl, fåreavl og Dexter kvæg på græs. Der er godt 60 virksomheder på Orø. Det er en god idé at se på hvilke (erhvervs-) aktiver vi har på Orø. På den grafiske oversigt gives et billede af den store mangfoldighed af erhverv, der er på Orø, samt erhvervenes karakter. På grafikken kan man se hvilke virksomheder vi har registreret og som har base på Orø. Dertil kommer dem der udelukkende er erhvervsaktive uden for Orø (selvstændige og ansatte). Desuden er der mange der går rundt med en lille iværksætter i maven og venter på muligheden for at realisere deres idé. NB! Der er ikke sikkerhed for at vi har fået registreret alle virksomheder! Mangler vi nogle, så kontakt arbejdsgruppen. Beskæftigelse/ledighed Godt 40% (ca. 335 pers.) af øens faste beboere er erhvervsaktive enten i egen virksomhed eller som ansat. Ca. 200 pendler til job på Sjælland, heraf benytter 85% Østre Færge. Ca. 135 har job på Orø enten som ansat eller med egen virksomhed (på hel eller deltid). Ca. 32% af de fastboende er pensionister og ca. 4% er personer på efterløn, i alt godt 300 personer. Der kan desværre ikke fremskaffes oplysninger om antal ledige. 9

10 10

11 11

12 Hvad levede man af førhen? Landbrug Fiskeri Mejeri Mølle Håndværkere Købmænd, bageri, gartneri og forskellige butikker Offentlig virksomhed (færgefart, kirke, skole og læge, sygeplejerske) Særlige kompetencer og stedbundne ressourcer Stor kompetence vedr. landbrug Spændende historie og lokalhistorisk meget stor viden Guidede ture Turisme Uddannelses- og udviklingskompetence Stor viden om øens natur Lokale kunstnere ( Kunst på Orø ) For en ø af Orø s størrelse må det siges at være et FANTASTISK alsidigt udgangspunkt for nye projekter og samarbejdsformer. I vores gennemgang af erhvervsaktiviteterne på Orø, er vi kommet frem til at der er både styrker og svagheder ved at være (erhvervs-) aktiv på en ø. Svagheder Styrker Et geografisk begrænset hjemmemarked og dermed afhængighed af gæster og turister, samt sommerhusejere Firmaer kan have svært ved at løfte nye idéer/projekter alene Kort turistsæson og vejrafhængighed. Finansiering er meget vanskelig. En imponerende idérigdom En stor gruppe personer, der ønsker at skabe noget selv Vi er gode til at skabe netværk! Stor omstillingsparathed. 12

13 I et forsøg på at overkomme nogle af vanskelighederne ved at skabe nye arbejdspladser på Orø, er ØSE-projektet netop tænkt sådan, at vi i fællesskab udvælger de ideer vi ønsker at arbejde med. Vi skaber selv produktudviklingen i fællesskab OG vi ansætter selv den/de rette personer, når arbejdspladserne er skabt. Der er i ØSE-projektet afsat penge til konsulentbistand og lignende og vores erfaringer vil blive samlet op undervejs, til glæde for andre. Vi har valgt, som omtalt på side 2 og 3 i denne publikation, at starte med otte hovedtemaer, hvor vi mener der er gode muligheder for at komme med ideer, der kan skabe grundlag for udvikling/arbejdspladser. Har du idéer (også dem der har ligget i skuffen længe), tager du dem naturligvis med til borgermødet i Orø Hallen, søndag den 17. februar 2013 kl Relationer i lokalsamfundet Samarbejde på tværs? Tordenskjolds soldater? Der er mange aktive borgere på Orø og mange af dem er tilflyttere 3/4 af øens beboere (godt 600) er medlem i en forening, af en organisation eller deltager i frivilligt arbejde 1/3 af de aktive er medlem af 2 eller flere foreninger eller organisationer. Foreningsliv Der er ca. 40 foreninger på Orø inkl. grundejerforeningerne Øen har mange klubber og grupper, som ikke er oprettet som egentlige foreninger. Kultur og traditioner Samværskultur Orødagen (1. søndag i juni), loppemarked på Isefjordsskolen, folkedanserstævne, Ø-markeder, fastelavnsfest for børn, Orø Løbet, MC Træf på Orø, Høstfest og juleridning på Hestebedgård, Skt. Hans ved Campingpladsen, m.fl. Lokale guider til øens turister og gæster Stor bevidsthed om øens kulturhistorie, som bl.a. dyrkes ved kulturaftener på Hestebedgård både sommer og vinter 13

14 Organisering af udviklingsarbejdet hidtil? Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Orø Lokalforum har været initiativtager og katalysator for en række projekter, hvor der er søgt støtte fra Småøernes Aktionsgruppe, Ø-støttemidlerne, Holbæk Kommunes Lokalområdernes udviklingspulje, Region Sjælland m.fl. Orø Beboerforening repræsenterer Orø i Sammenslutningen af Danske Småøer og har via denne kanal og Småøernes Aktionsgruppe understøttet udviklingsinitiativer for Orø. Nogle foreninger har i samarbejde søgt støtte til udviklingsprojekter, f.eks. nye og bedre cykel/gå-stier på Orø. Holbæk Erhvervsforum. Særligt stærke, lokale relationer Stærke relationer imellem enkeltpersoner, foreninger og grupper, fordi de besidder et indgående kendskab til øen og dens aktører, samt relationerne til Holbæk Kommune. Andre stærke relationer er under positiv udvikling. Relationer til omverdenen Præsentation af Orø Hjemmeside, og (Holbæk Kommune) Folder og andre informationer fra OrØkontoret til turister, gæster og øens beboere Bladet Orø Nyt udsendes 6 gange om året til alle øens beboere og de sommerhusejere der ønsker det. Kan læses på Orø Nyt s hjemmeside Kan købes på OrØkontoret. OrØkontoret, hvorfra der ydes turistinformation, borgerservice og udlejning af cykler. Har også en butik. Repræsentation og indflydelse Orø Lokalforum (bestyrelse valgt af borgerne på Orø og af foreninger/virksomheder) har den formelle dialog med Holbæk Kommune og andre offentlige myndigheder. Orø Beboerforening har også via Sammenslutningen af Danske Småøer kontakt til de politiske fora, både direkte og indirekte. Formanden for beboerforeningen er medlem af repræsentantskabet. Mange borgere på Orø er medlem af Småøernes Aktionsgruppe. Formanden for Orø Lokalforum er medlem af bestyrelsen for Småøernes Aktionsgruppe. Orø har repræsentant i regionsrådet for Region Sjælland. 14

15 Samarbejde med kommunen og andre eksterne parter? Dialogmøde 2 gange årligt imellem øens borgere og dialogudvalget, bestående af en byrådspolitiker fra hvert af partierne i byrådet. Orø Lokalforum og underudvalget Færgekontaktudvalget (Orø-Holbæk færgen) har løbende dialog med politikere og embedsværket i Holbæk Kommune. Samarbejde med Region Sjælland. Kontaktflader til politikerne på Christiansborg, ministerierne og styrelserne. Miljøcenter Roskilde har stor betydning for Orø, men har ikke altid forståelse for de særlige forhold, der er på en ø. Kommunens politik? Ny kommuneplan for perioden er under udarbejdelse, og heri indgår Orø som et af kommunens 17 lokalområder. Orø regnes uden tvivl som Udkants- Danmark, selvom vi på øen siger, at Det er det der ligger uden for Orø, der er udkants-danmark. Det nuværende service- og driftsniveau er under voldsomt pres og for nedadgående. Naturgenopretning af strandenge er påbegyndt i Hidtidige udviklingsprojekter? Orø Hallen, Elnebjerg Centret, Dagli`Brugsen, OrØkontoret, trampestierne, udvidelse af lystbådehavnen og en servicebygning. Turistfaciliteter borde og bænke i naturen. Orø Guiden (turist informationssystem) via mobiltelefon. Støtte til Hestebedgård (gård med mindestuer og udstillingsfaciliteter). Orø Vikingeøen, er et nyt projekt for år 2013, som indgår i Sjællandstogtet 2013, hvor 21 attraktioner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland samarbejder med de 8 kommuner i kulturregionen, herunder Holbæk Kommune, hvorved Orø er med, når 10 vikinge- og middelalderskibe sejler Sjællandstogt Foto i denne publikation er stillet rådighed af: Birte Elzer, Henrik Persson, Jens Johan Dahlkild, Per Ingemann, Uffe Steen Nielsen, Hanne Tanvig og Ib Ballisager. Bevillinger fra Småøernes Aktionsgruppe til flere erhvervsvirksomheder på Orø. Skovrejsninger på Granbo s jord, på Hegnegårdenes jord, og på Svalegårdens jord. Biogas- og kraft/varme produktion på Skovhøjgård. Særligt stærke strategiske relationer Sammenslutningen af Danske Småøer 15

16 IDÉ-MØDE FOR ALLE BEBOERE PÅ ORØ Ø-samfund udvikler Socialt Entreprenørskab - ØSE projektet Orø Hallen, søndag den 17. februar 2013, kl Arbejdsgruppen på ØSE projektet på Orø inviterer til præsentation af projektet og gruppens arbejde. Kom og deltag med dine ideer til skabelse af arbejdspladser baseret på fællesskabet. Hør eksempler på socialt entreprenørskab og arbejdsgruppens analyse af øens muligheder. Vi vil gerne have debat og mange ideer til arbejdsgruppens videre virke for at skabe nye arbejdspladser på Orø. Program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgenkaffe for de hurtige Velkomst (Ib Ballisager) Præsentation af konsulenterne Kirsten Malling og Hanne Tanvig. Indledning (John Ewans Porting) Hvad er ØSE? ved Kirsten Malling Eksempler på socialt entreprenørskab ved Hanne Tanvig. Igangsættelse af tema-gruppearbejde (John Ewans Porting og Ib Ballisager) Tema-gruppearbejde ved tema-bordene inkl. let frokost. I forbindelse med frokosten ved 12-tiden kan deltagerne skifte til et andet tema-bord. Hver temagruppe skriver deres ideer på flip-over, som bruges ved den afsluttende præsentation af alle temaerne Kaffepause og opsamling fra temabordene (Orø arbejdsgruppen) Præsentation af de fremkomne ideer fra alle tema-bordene. Afslutning (Ib Ballisager og John Ewans Porting) ØSE arbejdsgruppen på Orø Maj Bøttcher, MaLinda Chase, Kristian Krøger, Claus Jørgensen, Henrik Persson, John Ewans Porting og Ib Ballisager (tovholder). TILMELDING til idé-mødet (borgermødet): På OrØkontoret med angivelse af navn og 2 temaer valgt blandt de 8, senest tirsdag den 12. februar 2013 eller vælg ØSE og tilmelding. Det er ikke et krav at vælge tema for at deltage i mødet. Tilmelding ønskes pga. indkøb af mad og drikkevarer. HUSK AT MEDTAGE DETTE DOKUMENT TIL MØDET I ORØ HALLEN! 16

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 Kære Bornholmer Du er inviteret til lokale dialogmøder, der afholdes fire gange i august måned. Her kan du møde politikere og medborgere til dialog om, hvordan vi gør Bornholm

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Dagsorden for Projektudvalget for Vækst

Dagsorden for Projektudvalget for Vækst Dagsorden for Projektudvalget for Vækst - 2014.10.07 Beskrivelse af sagen Udvalgsmøde for Projektudvalget for vækst den 7. oktober 2014 Dagsorden Udvalget har peget på flere veje frem mod øget vækst. En

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Sebbersund, den 4/8 2014 Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Skalcentret, Skalhuse 5, 9240 Nibe Dagsorden: 1. Valg af referent og ordstyrer Orienteringspunkter (ultrakort): 2. Placering

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Hvad vil du med Jungshoved?

Hvad vil du med Jungshoved? Hvad vil du med Jungshoved? Debatoplæg om lokal udvikling Ved Lokalrådets generalforsamling 2016 fremlægger bestyrelsen en ny vision for Jungshoved til debat. Mød op og vær med til at svare på vigtige

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Indbydelse til årets ø-tur med DN 20. marts 2016

Indbydelse til årets ø-tur med DN 20. marts 2016 Danske Naturister Sjælland www.naturister.dk/sjaelland/ Indbydelse til årets ø-tur med DN 20. marts 2016 Årets ø-tur for naturister går som tidligere bekendtgjort til Orø i weekenden 27. 29. maj. Tilmeldingsskema

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Læsø Kommune Lillian Kristensen.

Læsø Kommune Lillian Kristensen. Læsø Kommune Lillian Kristensen lik@laesoe.dk Hvad er Kommunens DNA? Wikipedia - DNA opbevarer biologisk information. DNArygraden er resistent over for spaltning. Hvis man vil bygge sin fremtid, skal men

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

i samarbejde med Praktisk Økologi Økologisk kornmod på Livø

i samarbejde med Praktisk Økologi Økologisk kornmod på Livø i samarbejde med Praktisk Økologi Økologisk kornmod på Livø 28. juli 2012 Program 28. juli 2012 12.30 Mødested er LIVØ AVLSGAARD hos Bente og Karsten Kjærgaard (for enden af vejen) Markvandring med Karsten

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Nextstop small islands Stockholm den 12. marts, 2015 Projektets

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Nye typer iværksættere i landdistrikterne en nøgle til udvikling?

Nye typer iværksættere i landdistrikterne en nøgle til udvikling? Nye typer iværksættere i landdistrikterne en nøgle til udvikling? Hanne W. Tanvig Seniorrådgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet hwt@life.ku.dk 30589820 Baggrund Behov for udvikling af flere nye

Læs mere

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Hanne W. Tanvig Seniorrådgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet hwt@life.ku.dk 3533 1710 Baggrund

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige

Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Øliv Hjarnø - et forgangsprojekt i at skabe arbejdspladser i små samfund Formål/mål Med henblik på at skabe arbejdspladser

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes.

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes. Det talte ord gælder Talenote Indledning Tak for invitationen til at tale om landdistriktsudvikling og regeringens målsætninger og visioner. Landdistrikternes dag er en markering af, at vi vil noget med

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere