IDÉ-MØDE for Orø s beboere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉ-MØDE for Orø s beboere"

Transkript

1 Selvanalyse over Orø ressourcer Indbydelse til IDÉ-MØDE for Orø s beboere (borgermøde) Hvordan skaber vi levedygtige virksomheder på Orø? ØSE - Øsamfund udvikler Socialt Entreprenørskab Baggrundsoplysninger om Orø Invitation & dagsorden for Idé-mødet (borgermødet) ØSE på ORØ Ø-Samfund udvikler Socialt Entreprenørskab IDÉ-MØDE for Orø s beboere ORØ PÅ VEJ MOD NYE VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER VIL DU TÆNKE MED SÅ MØD OP I ORØ HALLEN GIV DINE IDÉER LUFT UNDER VINGERNE ORØ HAR BRUG FOR DIG FOR FREMTIDEN ORØ HALLEN, SØNDAG DEN 17. FEB KL inkl. let frokost, kaffe/te, frugt og drikkevarer (tilmelding på navn på OrØkontoret senest 12. feb.eller vælg ØSE og tilmelding)

2 Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Hvordan skaber vi levedygtige virksomheder på Orø? ØSE arbejdsgruppen på Orø er helt afhængig af, at øens borgere og ejerne af sommer- og fritidshuse, vil bidrage med gode ideer for skabelsen af nye og levedygtige virksomheder på øen med lønnede medarbejdere. For at kunne skabe et rimeligt overblik og hjælpe i idéprocessen, har arbejdsgruppen valgt at opdele alle deltagere i idé-mødet i Orø Hallen i 8 tema-grupper. Ved tilmeldingen på OrØkontoret oplyser man sit navn og de 2 tema-grupper, man helst vil bidrage i. Det er ikke en betingelse for deltagelse, at der vælges et eller flere temaer. Derfor håber arbejdsgruppen meget på, at mange ved idé-mødet (borgermødet) søndag den 17. februar 2013 vil bidrage med rigtig mange gode idéer. Der er ingen forhåndsbindinger på idéerne, så alle idéer og forslag er uden undtagelse velkomne. Ved ankomst til idé-mødet i Orø Hallen den 17. februar, får den enkelte udleveret et navneskilt, hvorpå der også er anført de 2 temaer vedkommende har valgt. Derefter kan man tage plads ved et af de borde, der er markeret med et af de 2 valgte temaer. Det er ikke et krav, at skulle vælge tema for at deltage i idé-mødet. De 8 temaer 1. Isefjorden som ressource 2. Produkter med Orø brand 3. Genbrug på Orø 4. Kultur, kunst og sport 2

3 Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. 5. Udvikling af bo-muligheder 6. Fra "jord/fjord til bord" 7. Netværksvirksomheder - viden - uddannelse - produkter 8. Virksomhedstype X? Idéerne fra tema-bordene skrives på flip-over papir, så de kan indgå i den afsluttende præsentation af alle idéerne. TILMELDING til idé-mødet (borgermødet), søndag den 17. februar 2013 kl i Orø Hallen: På OrØkontoret med angivelse af navn og helst 2 temaer valgt blandt de 8, senest tirsdag den 12. februar 2013 eller vælg ØSE og tilmelding. 3

4 Ø-samfund udvikler Socialt Entreprenørskab i daglig tale kaldet ØSE projektet. Socialt entreprenørskab i ØSE hvad er det? Tænk som udgangspunkt på andelsbevægelsen! Nedenfor er der korte beskrivelser af 3 eksempler. Eksemplerne er vidt forskellige, men der er nogle fællesnævnere det som kendetegner socialt entreprenørskab i ØSEforstand: Initiativerne er taget i fællesskabet (og ikke af individuelle iværksættere) Et tværgående samarbejde (mellem folk, erhverv, myndigheder) og professionel organisering Overskud opsamles og reinvesteres lokalt (på Læsø f.eks. via Læsø Fonden) De særlige, stedlige værdier og ressourcer er i spil (råvarer, viden, kulturelle- og sociale relationer) Læsø og saltet Ekstra saltholdigt vand, historie, kultur og naturoplevelser har på Læsø givet grobund for tre nye store erhverv: Læsø Saltsyderi, Læsø Kur og Spegeriet. De har tiltrukket en underskov af lokale leverandører, ligesom turisterhvervene også nyder godt af dem. Læsø har fået nyt liv, er blevet kendt og har fået mange nye lokale økonomier! I virkeligheden er det bare det, som Læsø oprindeligt levede af, der er genskabt men på nye måder. En samling foregangsmænds omsorg for Læsøs udvikling, kreativitet, viden og samarbejde kan takkes for de mange nye initiativer. Bovbjerg Fyr På kanten til det voldsomme Vesterhav ligger Bovbjerg Fyr, som altid har været egnens vartegn og mentale samlingssted. Fyret er nu omdannet til et kulturelt og kreativt center krydset med naturoplevelser, kulinariske oplevelser, events og hvor også kendte virksomheder har deres gang for at opnå inspiration. Folk fra nær og fjern er involveret, heraf mange på frivillig basis. Fyrtårnet tiltrækker nye energier og potentielle beskæftigelsesmuligheder til det lille samfund, og aktiviteterne breder sig som ringe i vandet. Et kreativt videns- og kursusmiljø er bl.a. på tegnebrættet. 4

5 Cold Hawaii Starfish Optimale forhold for surfing tiltrækker surfere fra hele verden til Klitmøller. Nogle af surferne har valgt at bosætte sig i Klitmøller, og de har taget initiativ til de årlige verdensmesterskaber i surfing med det resultat at fortsat flere tiltrækkes til det lille sted. De har også etableret et arbejds- og kontorfællesskab, Cold Hawaii Starfish, hvor en række IT og andre avancerede småerhverv har domicil. I deres fællesskab tages mange nye initiativer til udvikling i Klitmøller. Derfor har et lille hensygnende fiskersamfund på få år ændret sig til at være et dynamisk, tiltrækkende lokalsamfund for bl.a. ressourcestærke børnefamilier. Projektets idé og baggrund Projektets idé er udvikling af erhverv igennem socialt entreprenørskab i områder med behov for flere arbejdspladser. I områderne skal der være eksisterende fællesskaber, som er vant til at arbejde ud fra et fælles mål. Udviklingen af erhverv er baseret på stedbundne ressourcer og kvaliteter konkret betyder det, at erhverv udvikles ud fra ressourcer, som allerede i et vist omfang er til stede i lokalområdet. Småøernes Aktionsgruppe inviterede alle 27 småøers beboerforeninger med til projektet. 3 øer kunne deltage. Det blev Sejerø, Orø og Hjarnø. Projektets formål På Hjarnø, Orø og Sejerø etableres - ved hjælp af socialt entreprenørskab konkrete erhvervsrettede aktiviteter. Der udvikles løsningsmodeller, metoder og strategier, som kan bruges af andre lokalsamfund, uddannelsesinstitutioner, kommuner, mv. Erfaringer og resultater fra projektet formidles til alle interesserede. Projektets medvirkende og deres roller Beboerforeningerne på de tre øer er partnere i projektet. På hver ø er der etableret en arbejdsgruppe bestående af 6 til 12 deltagere, der arbejder frivilligt med udviklingen af socialt entreprenørskab. Hver gruppe udarbejder en analyse af deres ø og ud fra denne vælges et tema, som et eller flere erhverv kan udvikles fra. Der afholdes fælles seminarer for alle arbejdsgrupper. Der afholdes ligeledes møder på de enkelte øer. Der er afsat et budget til hver ø. Processen på øerne strækker sig frem til april Metodeudviklingen færdiggøres frem til juli En styregruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Aktionsgruppen har det overordnede ansvar for projektet. Hanne Tanvig, seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er faglig leder af projektet (socialt entreprenørskab, metode og formidling). Kirsten Malling Olsen, selvstændig konsulent (daglig kontakt, arrangementer og projektudvikling). Projektholder: Småøernes Aktionsgruppe Finansiering: Byfornyelseslovens Forsøgs- og udviklingsmidler (Socialministeriet nu Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter) og LAG midler fra Landdistriktsprogrammet v/småøernes Aktionsgruppe. 5

6 Baggrundsoplysninger om Orø Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. ØSE arbejdsgruppen har som en af sine første opgaver foretaget en indsamling af oplysninger om Orø (foretaget en selvanalyse). Arbejdsgruppen har haft stor gavn af de informationer projektet Blomstrende Orø har fremskaffet, herunder data fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor 273 fastboende fordelt på 150 husstande har svaret. Elementer fra selvanalysen fremgår af de efterfølgende sider. Den totale og færdige selvanalyse vil foreligge i en rapport som bliver tilgængelig på Orø Beboerforenings hjemmeside under linket: og vælg ØSE og Selvanalyse. De fysiske rammer for Orø Beliggenhed/tilgængelighed Orø ligger midt i Isefjorden omgivet af Sjælland. 2 færgeforbindelser (Orø-Holbæk, 30 min. og Østre Færge, 6 min., Orø-Sjælland (Hammer Bakke), Ingen faste offentlige transportmidler på Orø. Ingen Taxa. Bil nødvendig for mange. En dagligvareforretning på øen, Dagli Brugsen. IT-forsyning TDC kobberledninger bliver langsommere jo længere vi kommer imod nord, så i Næsby er dækningen meget dårlig. Mobilt bredbånd i nærheden af Bybjerg. Lokalplaner Holbæk Kommuneplan foreligger. Kommuneplan er under udarbejdelse. Heri indgår Orø under 04 Orø Ny kloakeringsplan er under gennemførelse og afsluttes i Lokalplan for nybebyggelse eksisterer, men har stået stand by i mange år. 6

7 Natur Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Strand, strandenge, kystskrænter, sjældne planter, fugle, rådyr og andet dyreliv Mange km trampestier for vandring i naturen. Desværre pt. ikke hele øen rundt. Nye skovrejsninger er potentiale for naturoplevelser på øen. Isefjorden som potentiale. Fiskeri, kajakroning, sejlsport, sportsdykning. Potentiale for landingspladser for kajak, små pramme eller lign. Udvikling af Orø Snaps på tang mm.? Naturskole og dyrepark Bygninger Kendemærker: Kirke, skole, kro, forsamlingshus, Orø Hallen, lystbådehavn (hyggelig og folkelig) med færge til Holbæk, Margrethehøjen (Stensbjerg Banke, fredet), Orø-stenen (udsigtspunkt), museum, mindestuer, landbrugsmuseum og Østre Færge. Den ældre boligmasse mangler mange steder en kærlig hånd. En del ledige bygninger sommer-/fritidshuse fordelt på 6 områder. Mange huse med alternative energikilder (nogle med grøn energi). Mødesteder Værestedet i Orø Hallen Forsamlingshuset Hotel Orø Kro inkl. krostuen Biblioteket på Orø Skole (afd. under Isefjordsskolen) Salen i Elnebjerg Centret Særlige potentialer/forekomster Frodig landbrugsjord God tilgængelighed fra Sjælland Muligheder for sejlsport, fiskeri og sportsdykning. Ren luft og meget lidt støj Guidede naturoplevelser Spændende historie helt tilbage fra vikingetiden. 7

8 Befolkningsudvikling, -sammensætning og ændringer, samt uddannelse Befolkningsudvikling Antal til- og fraflyttede Som det fremgår af grafen har der været stigende befolkningstal på Orø indtil Derefter er det støt og roligt faldet. Primo november 2012 er der 844 fastboende personer (folkeregisteradresse) på Orø. Af de fastboende bor ca. 290 lovligt i deres sommerhuse. Denne graf viser, at der er en stor befolkningsudskiftning på øen. Der er intet år i perioden hvor til- eller fraflytning er under 100 personer Aldersfordeling %-vis fordeling af uddannelsesniveauer Grafen er baseret på data fra Danmarks Statistik. Der er en stor overvægt af personer mellem 60 og 75 år. Grafen er lavet ud fra en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af ca. en tredjedel af øens fastboende. Den viser, at uddannelsesniveauet på øen er relativt højt. 8

9 Erhverv og beskræftigelse ØSE-projektet har det ENE formål at skabe arbejdspladser på Orø, baseret på de lokale ressourcer og vores egne idéer. ØSE-projektet gennemføres af arbejdsgruppen i samarbejde med de erhvervsaktive, samt de grupper og enkeltpersoner, som ønsker at bidrage. Erhverv Af øens 15 km 2 dyrkes de ca. 8,5 km 2 (850 ha) som landbrug med korn og andre afgrøder, kvægdrift (malkekvæg), svineavl, fåreavl og Dexter kvæg på græs. Der er godt 60 virksomheder på Orø. Det er en god idé at se på hvilke (erhvervs-) aktiver vi har på Orø. På den grafiske oversigt gives et billede af den store mangfoldighed af erhverv, der er på Orø, samt erhvervenes karakter. På grafikken kan man se hvilke virksomheder vi har registreret og som har base på Orø. Dertil kommer dem der udelukkende er erhvervsaktive uden for Orø (selvstændige og ansatte). Desuden er der mange der går rundt med en lille iværksætter i maven og venter på muligheden for at realisere deres idé. NB! Der er ikke sikkerhed for at vi har fået registreret alle virksomheder! Mangler vi nogle, så kontakt arbejdsgruppen. Beskæftigelse/ledighed Godt 40% (ca. 335 pers.) af øens faste beboere er erhvervsaktive enten i egen virksomhed eller som ansat. Ca. 200 pendler til job på Sjælland, heraf benytter 85% Østre Færge. Ca. 135 har job på Orø enten som ansat eller med egen virksomhed (på hel eller deltid). Ca. 32% af de fastboende er pensionister og ca. 4% er personer på efterløn, i alt godt 300 personer. Der kan desværre ikke fremskaffes oplysninger om antal ledige. 9

10 10

11 11

12 Hvad levede man af førhen? Landbrug Fiskeri Mejeri Mølle Håndværkere Købmænd, bageri, gartneri og forskellige butikker Offentlig virksomhed (færgefart, kirke, skole og læge, sygeplejerske) Særlige kompetencer og stedbundne ressourcer Stor kompetence vedr. landbrug Spændende historie og lokalhistorisk meget stor viden Guidede ture Turisme Uddannelses- og udviklingskompetence Stor viden om øens natur Lokale kunstnere ( Kunst på Orø ) For en ø af Orø s størrelse må det siges at være et FANTASTISK alsidigt udgangspunkt for nye projekter og samarbejdsformer. I vores gennemgang af erhvervsaktiviteterne på Orø, er vi kommet frem til at der er både styrker og svagheder ved at være (erhvervs-) aktiv på en ø. Svagheder Styrker Et geografisk begrænset hjemmemarked og dermed afhængighed af gæster og turister, samt sommerhusejere Firmaer kan have svært ved at løfte nye idéer/projekter alene Kort turistsæson og vejrafhængighed. Finansiering er meget vanskelig. En imponerende idérigdom En stor gruppe personer, der ønsker at skabe noget selv Vi er gode til at skabe netværk! Stor omstillingsparathed. 12

13 I et forsøg på at overkomme nogle af vanskelighederne ved at skabe nye arbejdspladser på Orø, er ØSE-projektet netop tænkt sådan, at vi i fællesskab udvælger de ideer vi ønsker at arbejde med. Vi skaber selv produktudviklingen i fællesskab OG vi ansætter selv den/de rette personer, når arbejdspladserne er skabt. Der er i ØSE-projektet afsat penge til konsulentbistand og lignende og vores erfaringer vil blive samlet op undervejs, til glæde for andre. Vi har valgt, som omtalt på side 2 og 3 i denne publikation, at starte med otte hovedtemaer, hvor vi mener der er gode muligheder for at komme med ideer, der kan skabe grundlag for udvikling/arbejdspladser. Har du idéer (også dem der har ligget i skuffen længe), tager du dem naturligvis med til borgermødet i Orø Hallen, søndag den 17. februar 2013 kl Relationer i lokalsamfundet Samarbejde på tværs? Tordenskjolds soldater? Der er mange aktive borgere på Orø og mange af dem er tilflyttere 3/4 af øens beboere (godt 600) er medlem i en forening, af en organisation eller deltager i frivilligt arbejde 1/3 af de aktive er medlem af 2 eller flere foreninger eller organisationer. Foreningsliv Der er ca. 40 foreninger på Orø inkl. grundejerforeningerne Øen har mange klubber og grupper, som ikke er oprettet som egentlige foreninger. Kultur og traditioner Samværskultur Orødagen (1. søndag i juni), loppemarked på Isefjordsskolen, folkedanserstævne, Ø-markeder, fastelavnsfest for børn, Orø Løbet, MC Træf på Orø, Høstfest og juleridning på Hestebedgård, Skt. Hans ved Campingpladsen, m.fl. Lokale guider til øens turister og gæster Stor bevidsthed om øens kulturhistorie, som bl.a. dyrkes ved kulturaftener på Hestebedgård både sommer og vinter 13

14 Organisering af udviklingsarbejdet hidtil? Informationspublikation udgivet af arbejdsgruppen for ØSE på ORØ. Orø Lokalforum har været initiativtager og katalysator for en række projekter, hvor der er søgt støtte fra Småøernes Aktionsgruppe, Ø-støttemidlerne, Holbæk Kommunes Lokalområdernes udviklingspulje, Region Sjælland m.fl. Orø Beboerforening repræsenterer Orø i Sammenslutningen af Danske Småøer og har via denne kanal og Småøernes Aktionsgruppe understøttet udviklingsinitiativer for Orø. Nogle foreninger har i samarbejde søgt støtte til udviklingsprojekter, f.eks. nye og bedre cykel/gå-stier på Orø. Holbæk Erhvervsforum. Særligt stærke, lokale relationer Stærke relationer imellem enkeltpersoner, foreninger og grupper, fordi de besidder et indgående kendskab til øen og dens aktører, samt relationerne til Holbæk Kommune. Andre stærke relationer er under positiv udvikling. Relationer til omverdenen Præsentation af Orø Hjemmeside, og (Holbæk Kommune) Folder og andre informationer fra OrØkontoret til turister, gæster og øens beboere Bladet Orø Nyt udsendes 6 gange om året til alle øens beboere og de sommerhusejere der ønsker det. Kan læses på Orø Nyt s hjemmeside Kan købes på OrØkontoret. OrØkontoret, hvorfra der ydes turistinformation, borgerservice og udlejning af cykler. Har også en butik. Repræsentation og indflydelse Orø Lokalforum (bestyrelse valgt af borgerne på Orø og af foreninger/virksomheder) har den formelle dialog med Holbæk Kommune og andre offentlige myndigheder. Orø Beboerforening har også via Sammenslutningen af Danske Småøer kontakt til de politiske fora, både direkte og indirekte. Formanden for beboerforeningen er medlem af repræsentantskabet. Mange borgere på Orø er medlem af Småøernes Aktionsgruppe. Formanden for Orø Lokalforum er medlem af bestyrelsen for Småøernes Aktionsgruppe. Orø har repræsentant i regionsrådet for Region Sjælland. 14

15 Samarbejde med kommunen og andre eksterne parter? Dialogmøde 2 gange årligt imellem øens borgere og dialogudvalget, bestående af en byrådspolitiker fra hvert af partierne i byrådet. Orø Lokalforum og underudvalget Færgekontaktudvalget (Orø-Holbæk færgen) har løbende dialog med politikere og embedsværket i Holbæk Kommune. Samarbejde med Region Sjælland. Kontaktflader til politikerne på Christiansborg, ministerierne og styrelserne. Miljøcenter Roskilde har stor betydning for Orø, men har ikke altid forståelse for de særlige forhold, der er på en ø. Kommunens politik? Ny kommuneplan for perioden er under udarbejdelse, og heri indgår Orø som et af kommunens 17 lokalområder. Orø regnes uden tvivl som Udkants- Danmark, selvom vi på øen siger, at Det er det der ligger uden for Orø, der er udkants-danmark. Det nuværende service- og driftsniveau er under voldsomt pres og for nedadgående. Naturgenopretning af strandenge er påbegyndt i Hidtidige udviklingsprojekter? Orø Hallen, Elnebjerg Centret, Dagli`Brugsen, OrØkontoret, trampestierne, udvidelse af lystbådehavnen og en servicebygning. Turistfaciliteter borde og bænke i naturen. Orø Guiden (turist informationssystem) via mobiltelefon. Støtte til Hestebedgård (gård med mindestuer og udstillingsfaciliteter). Orø Vikingeøen, er et nyt projekt for år 2013, som indgår i Sjællandstogtet 2013, hvor 21 attraktioner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland samarbejder med de 8 kommuner i kulturregionen, herunder Holbæk Kommune, hvorved Orø er med, når 10 vikinge- og middelalderskibe sejler Sjællandstogt Foto i denne publikation er stillet rådighed af: Birte Elzer, Henrik Persson, Jens Johan Dahlkild, Per Ingemann, Uffe Steen Nielsen, Hanne Tanvig og Ib Ballisager. Bevillinger fra Småøernes Aktionsgruppe til flere erhvervsvirksomheder på Orø. Skovrejsninger på Granbo s jord, på Hegnegårdenes jord, og på Svalegårdens jord. Biogas- og kraft/varme produktion på Skovhøjgård. Særligt stærke strategiske relationer Sammenslutningen af Danske Småøer 15

16 IDÉ-MØDE FOR ALLE BEBOERE PÅ ORØ Ø-samfund udvikler Socialt Entreprenørskab - ØSE projektet Orø Hallen, søndag den 17. februar 2013, kl Arbejdsgruppen på ØSE projektet på Orø inviterer til præsentation af projektet og gruppens arbejde. Kom og deltag med dine ideer til skabelse af arbejdspladser baseret på fællesskabet. Hør eksempler på socialt entreprenørskab og arbejdsgruppens analyse af øens muligheder. Vi vil gerne have debat og mange ideer til arbejdsgruppens videre virke for at skabe nye arbejdspladser på Orø. Program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgenkaffe for de hurtige Velkomst (Ib Ballisager) Præsentation af konsulenterne Kirsten Malling og Hanne Tanvig. Indledning (John Ewans Porting) Hvad er ØSE? ved Kirsten Malling Eksempler på socialt entreprenørskab ved Hanne Tanvig. Igangsættelse af tema-gruppearbejde (John Ewans Porting og Ib Ballisager) Tema-gruppearbejde ved tema-bordene inkl. let frokost. I forbindelse med frokosten ved 12-tiden kan deltagerne skifte til et andet tema-bord. Hver temagruppe skriver deres ideer på flip-over, som bruges ved den afsluttende præsentation af alle temaerne Kaffepause og opsamling fra temabordene (Orø arbejdsgruppen) Præsentation af de fremkomne ideer fra alle tema-bordene. Afslutning (Ib Ballisager og John Ewans Porting) ØSE arbejdsgruppen på Orø Maj Bøttcher, MaLinda Chase, Kristian Krøger, Claus Jørgensen, Henrik Persson, John Ewans Porting og Ib Ballisager (tovholder). TILMELDING til idé-mødet (borgermødet): På OrØkontoret med angivelse af navn og 2 temaer valgt blandt de 8, senest tirsdag den 12. februar 2013 eller vælg ØSE og tilmelding. Det er ikke et krav at vælge tema for at deltage i mødet. Tilmelding ønskes pga. indkøb af mad og drikkevarer. HUSK AT MEDTAGE DETTE DOKUMENT TIL MØDET I ORØ HALLEN! 16

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige

Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Øliv Hjarnø - et forgangsprojekt i at skabe arbejdspladser i små samfund Formål/mål Med henblik på at skabe arbejdspladser

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø

Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø 3. marts 2014 Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø Indhold: 1. Baggrund side 2 2. Incitamentsordning og fremtidig organisering vedr. OrøKontor Side 3 3. Indsatsens hidtidige

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab) BYFORNYELSE LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn)

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) Postdistrikt 5762 (6 x 6 km) 5762 8 Landsbyer 5500 borgere 2300 boliger ---- Nær 100 foreninger i postnummeret; ca 8% af de voksne borgere

Læs mere

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE SOM LØFTESTAND FOR LOKAL UDVIKLING?

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE SOM LØFTESTAND FOR LOKAL UDVIKLING? TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE SOM LØFTESTAND FOR LOKAL UDVIKLING? Folkeoplysning i forandring I, Vejen Idrætscenter 25/11/2014 Analytiker, ph.d., Malene Thøgersen TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE OG LOKAL UDVIKLING Tværgående

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Hanne W. Tanvig Seniorrådgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet hwt@life.ku.dk 3533 1710 Baggrund

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KreativSkolen SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KOM OG VÆR MED! UGE 24-25: SOMMERSLANK UGE 26: BROBY-PROJEKTET UGE 27: AKTIVITETS - OG KULTUR -TUR UGE 28: NATUR- & KREATUR TIL Lejre UGE 29: NATUR, MALE - &

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot.

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Hestebedgård Årsskrift 2013

Hestebedgård Årsskrift 2013 Hestebedgård Årsskrift 2013 Institutionens navn: Den selvejende institution(fond) Hestebedgård Adresse: Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk www.hestebedgård.dk E-mail: hestebedgaard@gmail.com Institutionens

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus 2. Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus Formand Carsten Roug byder velkommen og giver praktiske oplysninger,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Kære medlem af Viborg Innovation Fond

Kære medlem af Viborg Innovation Fond Kære medlem af Viborg Innovation Fond Her i vores juni-hilsen kan du se billeder og læse kort om nogle af vore aktiviteter: - 50 mio. kr. til De fem halder - Åbning af sønæs 20/6 - White Water Viborg -

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere