LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det."

Transkript

1 LIFEPAK DEFIBRILLATORER Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det.

2 Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det.

3 Alle Physio-Control defibrillatorer kan afgive hele spektret af energi op til 360 joule uanset om det er en AED, der bruges af en skolesygeplejerske eller en defibrillator/ monitor på et hospitals hjertestopvogn eller akutmodtagelse. Vi fremstiller vores defibrillatorer på denne måde, fordi solid klinisk forskning viser, at højere energi kan give bedre resultater for ofre for hjertestop, når stød med lavere energi ikke hjælper. Ingen kan på forhånd identificere patienter, som er vanskelige at defibrillere, så vi må sikre os, at den fulde energi er til rådighed, hver gang der er brug for den. Solid klinisk forskning viser, at højere energi kan forbedre stød succes for hjertestoppatienter, når stød med lavere energi ikke hjælper. Ved overgangen til bifasiske kurver for nogle år siden valgte Physio-Control at bevare energiniveauer op til 360 joule, sådan som vi havde haft det på vores monofasiske enheder. Andre fabrikanter valgte i stedet at nedsætte energiniveauet for deres defibrillatorer. Vores LIFEPAK defibrillatorer udnytter både den forbedrede effektivitet ved bifasiske kurver og deres signifikant lavere risiko for stødrelaterede skader sammenlignet med monofasiske kurver. Vi troede dengang, at der var en klar klinisk fordel ved bifasiske defibrillatorer med udvidet defibrilleringskapacitet og ingen kliniske ulemper af betydning. Nu hvor der er gået et årti, og der er udført omfattende klinisk forskning, tror vi i endnu højere grad på dette.

4 Det er ikke muligt at forudsige hvilke patienter der vil være vanskelige at defibrillere. Nogle patienter er særligt vanskelige at defibrilleree 1,2 eller DC-konvertere 3,4,5,6 og det er umuligt at forudsige, hvem det gælder for. Efter at de aktuelle retningslinjer for genoplivning blev skrevet tilbage i 2005, er der blevet publiceret en hel del flere data om patienter, der er blevet behandlet med bifasiske stød og især bifasiske stød med fuld energi (op til 360 joule). Fordi retningslinjerne i 2005 blev udviklet uden fordelene ved denne nye viden, afspejlede de den opfattelse, at effektiviteten af første stød ved bifasisk stød lå over 90%, hvilket gjorde det sandsynligt, at et enkelt stød ville fjerne VF. De aktuelle retningslinjer fra AHA anbefaler at bruge 150 til 200 joule ved første bifasiske stød og samme eller højere energi for andet og efterfølgende stød. 7 De aktuelle retningslinjer fra ERC siger, at hvis det første stød ikke er vellykket, og defibrillatoren kan afgive stød med højere energi, er det fornuftigt at forøge energien for efterfølgende stød. 8 Mens nogle undersøgelser rapporterer 90% eller mere ophør af VF ved første stød, er der andre, som rapporterer mindre end 75%. 9,10,11,12 Desuden er gentagne episoder med VF almindelige hos patienter med VF hjertestop, hvor undersøgelser rapporterer så høje forekomster som 74%. 1,2 VF kan blive vanskeligere at bringe til ophør i senere episoder. 1 En lille undergruppe af vanskelige-at-defibrillere patienter står for størstedelen af de mislykkede stød. 1,2 For disse patienter er det især vigtigt at have mulighed for fuld energi med niveauer på op til 360 joule. En lille undergruppe af vanskeligeat-defibrillere patienter står for størstedelen af de mislykkede stød. 1,2 For disse patienter er det især vigtigt at have mulighed for fuld energi med niveauer på op til 360 joule.

5 De aktuelle retningslinjer fra AHA anbefaler at bruge 150 til 200 joule ved første bifasiske stød og samme eller højere energi for andet og efterfølgende stød. 7

6 Mislykkede stød er dyre AHA retningslinjerne understreger vigtigheden af kvaliteten af HLR og minimering af afbrydelserne i brystkompressionerne. Når stød mislykkes ved ikke at afslutte VF, forlænges den tid, hvori patienten lider under VF, og der kræves yderligere afbrydelser i HLR for igen at forsøge defibrillering. Data indikerer, at længere tid brugt på at udføre HLR hænger sammen med en højere overlevelsesrate 13 indtil udskrivelse fra hospital. Dog gælder, at større antal mislykkede stød og større antal krævede afbrydelser i HLR direkte vil nedsætte den procent af tiden, der bruges på at udføre HLR. Vellykket genoplivning hænger sammen med højere koronart perfusionstryk (CPP), men CPP falder hurtigt, når brystkompressionerne afbrydes, uanset om afbrydelsen sker for at ventilere som vist herunder eller for at analysere EKG et og afgive et stød. Når der er pause i kompressionerne, tager det flere kompressioner, før CPP er genoprettet Kompressioner Kompressioner Kompressioner Koronart perfusionstryk (mmhg) Figur 1. CPP falder hos svin, når der er pause i kompressionerne for at ventilere, og det tager flere kompressioner af næste cyklus, før CPP er genoprettet. Bearbejdet fra Berg et al. Circulation 2001;104:

7 Vores tilgang er baseret på solid evidens baseret data. Her er, hvad den siger os... Visse patienter er klart vanskeligere at defibrillere 1,2 end andre dog kan ingen endnu udpege dem på forhånd. Kliniske undersøgelser rapporterer succes for bifasiske stød i forskellige patientpopulationer til at ligge fra under 65% til over 90%. Mislykkede stød har store omkostninger, længerevarende ventrikulær fibrillation (VF) og kræver yderligere afbrydelser i HLR for afgivelse af yderligere defibrilleringsstød. Joule-for-joule er der ikke nogen solide data, der viser nogen forskel i effektivitet mellem forskellige bifasiske kurver op til 200 joule. Derfor... Bifasiske stød stigende til 360 joule kan forbedre stødsucces. 2,14

8 Der er håb for svært behandlelige patienter. Når stød med lav energi mislykkes, giver det større succes at forøge energien til 360 joule. Kliniske data understøtter brug af fuld energi for både VF 1,2,14 og AF 3,6 patienter. I AF-undersøgelser, der så på variable energier for første stød, blev stød med 360 joule anbefalet, når det første stød med 200 joule mislykkedes, 6 da endnu et stød med 200 joule sjældent er effektivt. 15 Fordele ved stigende energi ved patienter, der kræver flere stød Et tredobbelt-blindet, 14 multi-center, randomiseret, kontrolleret forsøg viste signifikant højere hyppighed af konvertering af VF og konvertering til en organiseret rytme, når energien blev optrappet til 360 joule i stedet for at bevare samme niveau som første stød hos patienter, der krævede mere end ét stød. 83% 71% Hyppigere konvertering af VF ved højere energi Forbedret konvertering til en organiseret rytme % 83% % 37% 0 Fast Lavere Energi 150J - 150J - 150J Optrapning Højere Energi 200J - 300J - 360J 0 Fast Lavere Energi 150J - 150J - 150J Optrapning Højere Energi 200J - 300J - 360J Figur 2. For patienter, der kræver mere end ét stød, kan en protokol med stigende energi give signifikant større hyppighed for konvertering af VF og tilbagevenden til en organiseret rytme, det primære mål. Stiell, et al, Circulation 2007;115:

9 Gentagen af samme stødniveau efter et mislykket første stød giver faldende udbytte I en stor kohorte af før-hospital hjertestoppatienter fandt forskere en succesrate på 92% for et første stød med 200 joule kontra en væsentlig lavere succesrate (61%) for det andet stød med 200 joule. 1 Effektiviteten for energier op til 360 joule er også blevet påvist i en undersøgelse af refraktær AF, 3 som viste en trend i retning af yderligere succes ved hver efterfølgende stigende stødenergi op til 360 joule % 61% 83% stød 200 joule 2. stød 200 joule 3. stød 360 joule Figur 3. Gentagelse af mislykkede stød mindsker konvertering af VF. Koster et al. Resuscitation 2008:78; Påstand om, at 360 joule ikke er nødvendigt, mangler solidt klinisk grundlag Skønt der er blevet gjort meget ud af producentspecifikke defibrillatorkurver, har konkurrenterne ikke nogen statistisk signifikante kliniske data, der understøtter deres påstande om, at deres bifasiske stød med lavere energi er lige så effektive som Physio-Control s 360 joule bifasiske stød. Faktisk konstaterede to undersøgelser af AF-patienter, at to patienter, som ikke kunne konverteres med 200 joule med en anden producents enhed, blev vellykket konverteret med 360 joule 4,5 med brug af en enhed fra Physio-Control. I disse undersøgelser var der ingen af de patienter, der ikke kunne konverteres med 360 joule, som det lykkedes at konvertere med de maksimalt 200 joule fra den anden enhed. FDA i USA evaluerer nu betydningen af 14 rapporter om hændelser siden 2006, hvor en 200 joule bifasisk defibrillator var ineffektiv, og et efterfølgende stød fra en anden 360 joule bifasisk defibrillator resulterede i øjeblikkelig defibrillering/konvertering. I en såkaldt Initial Communication har FDA opfordret sundhedspersonale til at rapportere tilsvarende hændelser. 17 Konvertering af fibrillering kræver, at hjertet udsættes for tilstrækkelig meget strøm i tilstrækkelig lang tid. Den større kondensator i vores LIFEPAK bifasiske defibrillatorer rummer en større mængde strøm i længere tid, hvilket giver en højere gennemsnitlig strøm og afgiver mere energi sammenlignet med andre fabrikanters produkter. 16 Hvor der er foretaget joule-for-joule sammenligninger såsom i tre uafhængige randomiserede kliniske undersøgelser 4,5,15 har Physio- Control ADAPTIV bifasisk kurve og ZOLL bifasisk kurve vist sig at være lige effektive ved samme energiindstilling op til de maksimalt 200 joule for ZOLL enheden. Der kunne ikke sammenlignes kurver ved højere energiniveauer, fordi andre fabrikanters enheder havde begrænset energi. (Tilsvarende undersøgelser er ikke blevet udført for at sammenligne Physio-Control s kurver og kurver fra Philips, som er endnu en fabrikant, hvis enheder er begrænset til 200 joule.) To undersøgelser af patienter med atriel fibrillering konstaterede, at visse patienter, som ikke kunne konverteres med 200 joule med en enhed fra en anden fabrikant, kunne konverteres med 360 joule med brug af en enhed fra Physio-Control. 4,5 FDA i USA evaluerer nu betydningen af 14 rapporter om hændelser siden 2006, hvor en 200 joule bifasisk defibrillator var ineffektiv, og et efterfølgende stød fra en anden 360 joule bifasisk defibrillator resulterede i øjeblikkelig defibrillering/konvertering.

10 Forøg sandsynligheden for defibrillering ved at øge energien. Yderligere grundlag for at forøge energien op til 360 joule findes i en nylig analyse af virkningen af bifasiske stød på baggrund mange data fra hjertestop uden for hospital. 2 Resultatet indikerer, at den eneste metode til sikkert af forøge mængden af strøm, der afgives til hjertet af det næste stød, er at forøge energiindstillingen. Stød med samme styrke flytter ikke patienterne længere op i sandsynlighedskurven. Undersøgelsen afslører, at to almindelige antagelser, der ofte benyttes til at understøtte ideen om defibrillering med begrænset og lav energi, ikke er korrekte. Især konstaterede forskerne, at afgivelse af et stød ikke i nævneværdig grad nedsætter impedansen eller forøger strømstyrken for det næste stød. 2 Undersøgelsen viste desuden, at sandsynligheden for defibrillering forøgedes parallelt med hver højere energidosis (82% ved 200 joule, 86% ved 300 joule, 90% ved 360 joule) hos patienter, som modtog stød med hver af de tre energiniveauer. Denne observation stemmer overens med det veletablerede dosis/respons-forhold ved defibrillering 18 og en stor mængde tidligere kliniske data. Kliniske undersøgelser af både AF 15 og VF 14 viser ingen tegn på skade på hjertet ved bifasiske stød med fuld energi, selv når forskerne specifikt så efter sådan skade ved at se på hjertets enzymniveauer, hjertets uddrivningsfraktion og EKG med forhøjet ST-segment. Sandsynligheden for defibrillering forøges med hver energidosis % 86% 90% 200J 300J 360J Figur 4. For patienter med VF øges sandsynligheden for, at defibrillering forøges med hver energidosis. Walker, et al, Resuscition 2009;80: Forskerne konstaterede, at afgivelse af et stød ikke i nævneværdig grad nedsætter impedansen eller forøger strømstyrken for det næste stød. Sandsynligheden for defibrillering forøgedes parallelt med hver højere energidosis (82% ved 200 joule, 86% ved 300 joule, 90% ved 360 joule) hos patienter, som modtog stød med hvert af de tre energiniveauer.

11 Sørges der for ensartet defibrilleringsbehandling? Alle patienter med hjertestop bør have adgang til stigende energi op til 360 joule, uanset hvor i sundhedssystemet de befinder sig. Forestil dig en patient, som får hjertestop på gaden, overføres til et hospitals kateteriseringslaboratorium og genoplives med 360 joule. Derefter overføres vedkommende til intensivafdelingen og får igen hjertestop, hvor der kun findes en 200 joule defibrillator. Vi tror på, at der bør være adgang til 360 joule overalt - før hospitalet og på hospitalet. Og fleksibiliteten til at afgive den dosis, som den enkelte patient behøver. Det er klinikerne, der skal bestemme dosis ikke fabrikanterne. Physio-Control LIFEPAK defibrillatorer/monitorer giver dig fleksibilitet til at gå op til fuld energi på 360 joule, når der er brug for det uanset om hjertestoppet rammer en atlet på en skoles sportsplads, et trafikoffer, som behandles på ulykkesstedet af paramedicinere, eller en hospitalspatient på opvågningsstuen efter kirurgi. Mens vores konkurrenter benytter sig af komplicerede diskussioner om kurver for at begrunde deres udstyrs begrænsede energiniveau, bygger vi på den store mængde kliniske data om bifasiske stød ved mere end 200 joule, hvoraf de fleste er forekommet efter 2005 retningslinjerne. Anskaffelse af en defibrillator er en investering, der skal vare i mange år. At vælge LIFEPAK defibrillatorer/monitorer med fuld energi giver den fleksibilitet, som du har brug for, efterhånden som retningslinjer og protokoller udvikles til at afspejle den nyeste erkendelse og forskning. Gå ind på

12 Referencer 1. Koster RW, et al., Recurrent ventricular fibrillation during advanced life support care of patients with prehospital cardiac arrest Resuscitation 2008;78: Walker RB, et al. Defibrillation probability and impedance change between shocks during resuscitation from out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2009; 80: Khaykin Y, et al. Biphasic versus monophasic cardioversion in shock-resistant atrial fibrillation: A Randomized Clinical Trial. J Cardiovasc Electrophysiol 2003; 14: Kim ML, et al. Comparison of rectilinear biphasic waveform energy versus truncated exponential biphasic waveform energy for transthoracic cardioversion of atrial fibrillation. Am J Cardiol 2004: 94: Alatawi F, et al. Prospective, randomized comparison of two biphasic waveforms for the efficacy and safety of transthoracic biphasic cardioversion of atrial fibrillation. Heart Rhythm 2005: 2 (4): Rashba EJ, et al. Efficacy of transthoracic cardioversion of atrial fibrillation using a biphasic, truncated exponential shock waveform at variable initial shock energies. Am J Cardiol 2004;94: American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Part 5: Electrical Therapies. Circulation 2005;112(suppl IV):IV European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation Resuscitation 2005; Vol 67, Supplement Stothert JC, et al. Rectilinear biphasic waveform defibrillation of out-of-hospital cardiac arrest. Prehospital Emergency Care 2004; 8(4): Edelson D, et al. Effects of compression depth and pre-shock pauses predict defibrillation failure during cardiac arrest. Resuscitation 2006; 71: Walsh S, et al. Efficacy of distinct energy delivery protocols comparing two biphasic defibrillators for cardiac arrest. American Journal of Cardiology 2004; 94: Kramer-Johansen J, et al. Pauses in chest compression and inappropriate shocks: A comparison of manual and semiautomatic defibrillation attempts. Resuscitation 2007; 73: Christenson J, et al. Chest compression fraction determines survival in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. Circulation 2009:120: Stiell IG, et al. The BIPHASIC Trial: A randomized comparison of fixed lower versus escalating higher energy levels for defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest. Circulation : Neal S, et al. Comparison of the efficacy and safety of two biphasic defibrillator waveforms for the conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm. Am J Cardiol 2003; 92(7): R.G. Walker et al. Comparison of six clinically used external defibrillators in swine. Resuscitation 57 (2003) 73_/ FDA DSMICA. Energy levels in external biphasic defibrillators: initial communication. Medical Devices Safety Alerts and Notices; November 12, Tacker WA. Fibrillation causes and criteria for defibrillation. In: Tacker WA, editor. Defibrillation of the heart: ICDs, AEDs, and manual. St. Louis, MO: Mosby; For yderligere information kontakt veligst deres lokale Physio-Control representant eller besøg vores hjemmeside Physio-Control Headquarters Willows Road NE Redmond, WA Tel Fax Physio-Control Europe Medtronic International Trading Sàrl Case postale 84 Route du Molliau 31 CH-1131 Tolochenaz Switzerland Tél +41 (0) Fax +41 (0) Physio-Control Danmark Medtronic A/S Arne Jacobsens Allé 17 DK-2300 KØBENHAVN S Denmark Tel Fax Physio-Control, Inc., Willows Road NE, Redmond, WA USA 2010 Physio-Control, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle navne i dette er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationer kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan leveres overalt i verden. Fabrikantens overensstemmelseserklæring oplister produkter og tilbehør, som kan leveres i EU. GDR _A

Den første og eneste hjertestarter, der guider dig hele vejen

Den første og eneste hjertestarter, der guider dig hele vejen Den første og eneste hjertestarter, der guider dig hele vejen Mere end bare en hjertestarter en hjertestarter, der guider dig hele vejen alarmering hjerte-lunge-redning defibrillering avanceret behandling

Læs mere

EDGE System ELEKTRODER

EDGE System ELEKTRODER EDGE System ELEKTRODER Works like you work. S t a n d a r d e n f o r m u l t i f u n k t i o n e l l e e l e k t r o d e r Øget patientkomfort Mindre hudirritation Øget patientsikkerhed Minimeret forsinkelse

Læs mere

LUCAS 2 brystkompressionssystem

LUCAS 2 brystkompressionssystem LUCAS 2 brystkompressionssystem CPR Evolved tilgængelig nu Hvad vil du syntes om den nye LUCAS 2? Fleksibel strømforsyning LUCAS 2 kan strømforsynes enten fra batteri alene eller ved tilslutning til strøm

Læs mere

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Altid parat

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Altid parat LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Altid parat 1 Det kan ikke undre, at professionelt sundhedspersonale stoler på LIFEPAK 20e I mere end 50 år har Physio-Control udviklet teknologier og konstrueret udstyr,

Læs mere

Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning

Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning Guidelines for hjerte-lunge-redning 2005 Det Europæiske Råd for Genoplivning Dansk Råd for Genoplivning Resume af væsentlige ændringer Nye internationale, evidensbaserede retningslinjer for cardiopulmonal

Læs mere

LIFEPAK 20. Defibrillator/Monitor. Simpel og alligevel avanceret

LIFEPAK 20. Defibrillator/Monitor. Simpel og alligevel avanceret LIFEPAK 20 Defibrillator/Monitor Simpel og alligevel avanceret Et hjertestop kan indtræde når som helst, hvor som helst. Også på dit hospital. Selv under de bedst mulige plejeforhold opstår der hjertestop:

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE Ikke alle hjertetilfælde er ens. Det er førstehjælpere heller ikke. I denne branche er der behov for fleksibilitet og det er lige netop, hvad LIFEPAK 1000 defibrillatoren

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog MEDTRONIC CARELINK Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten Teknisk håndbog 0123 2011 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

AED Plus. Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere

AED Plus. Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere AED Plus Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere Nødvendig hjertemassage De nyeste retningslinjer fra Det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council, ERC) udgivet i 2010, siger det

Læs mere

Endnu bedre support til. professionelle livreddere

Endnu bedre support til. professionelle livreddere Endnu bedre support til professionelle livreddere Mere end AED Plus I 2002 lancerede ZOLL AED Plus -med Real CPR Help HLR-feedback i realtid, der for første gang nogensinde informerer livreddere om, hvorvidt

Læs mere

Dette ansigt udstråler tryghed

Dette ansigt udstråler tryghed Dette ansigt udstråler tryghed Her er grunden. Hos Physio-Control er vores renommé - og mission - bygget på tryghed. Den tryghed, som opstår efter mere end 50 år med innovation, vedvarende engagement i

Læs mere

LUCAS BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROCHURE

LUCAS BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROCHURE LUCAS BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROCHURE Deres partner i genoplivning Effektive kompressioner og godt blodflow betyder livreddende HLR Effektive brystkompressioner sørger for livsvigtig ilt til hjernen

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE Ikke alle hjertetilfælde er ens. Det er førstehjælpere heller ikke. I denne branche er der behov for fleksibilitet og det er lige netop, hvad LIFEPAK 1000 defibrillatoren

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Sammendrag vedrørende kliniske forsøg med bifasiske stød

Sammendrag vedrørende kliniske forsøg med bifasiske stød Sammendrag vedrørende kliniske forsøg med bifasiske stød Defibrillering af ventrikelflimmer og ventrikulær takykardi Baggrund Physio-Control foretog en prospektiv, randomiseret, klinisk multicenter-blindundersøgelse

Læs mere

Gå forrest for at redde et liv

Gå forrest for at redde et liv Hjertegenopliving HeartStart FRx Gå forrest for at redde et liv Defibrillator med Life Guidance Til dem, der når først frem Med adgang til det rigtige udstyr og support kan alle bidrage til at redde liv.

Læs mere

REKTILINEÆR BIFASISK KURVEFORMSLETTES Generelle oplysninger

REKTILINEÆR BIFASISK KURVEFORMSLETTES Generelle oplysninger REKTILINEÆR BIFASISK KURVEFORMSLETTES Generelle oplysninger Indledning M Series-produkter kan fås med et avanceret elektrisk design, som giver en unik rektilineær bifasisk kurveform til defibrillering

Læs mere

TrueCPR. Vejledningsenhed PRODUKTBROCHURE

TrueCPR. Vejledningsenhed PRODUKTBROCHURE TrueCPR Vejledningsenhed PRODUKTBROCHURE TrueCPR Vejledningsenhed Vil man opnå de bedste resultater, skal man udføre den bedste hjerte-lunge-redning (HLR). Det er lettere sagt end gjort: Står man midt

Læs mere

HEARTSTART MRx MONITOR/DEFIBRILLATOR. www.laerdal.com

HEARTSTART MRx MONITOR/DEFIBRILLATOR. www.laerdal.com HEARTSTART MRx MONITOR/DEFIBRILLATOR www.laerdal.com HEARTSTART MRx MONITOR/DEFIBRILLATOR 948001 Vægophæng til køretøjer 948002 Jævnstrøms lader 948006 Cadex, 2 batteri lader 948007 Cadex, 4 batteri lader

Læs mere

Brugsanvisning AED-træner

Brugsanvisning AED-træner Brugsanvisning AED-træner VARENUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. AED (automatiseret ekstern defibrillator)-træneren er et apparat, som er beregnet til brug

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål svar til udbudsmaterialet Nr. Spørgsmål: Spørgsmålet vedrører Svar: 1 I betragtning af at DS / EN 60601-1:2006 ikke er et krav for CE-mærkning, ønsker vi at vide, om I kan acceptere,

Læs mere

LIFENET -system PRODUKTBROCHURE

LIFENET -system PRODUKTBROCHURE LIFENET -system PRODUKTBROCHURE LIFENET -system Hvad enten du arbejder i ambulancen eller på skadestuen er effektiviteten af udstyr, oplysninger og beslutninger vigtig for at kunne redde flere liv. 1 LIFENET-SYSTEM

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi Works like you work. S I M P LY P R O F E S S I O N A L Avanceret batteriteknologi. Stor skærm giver klar og tydelig grafik og tekst. cprmax giver mest mulig

Læs mere

LUCAS BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROCHURE

LUCAS BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROCHURE LUCAS BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROCHURE Deres partner i genoplivning Effektive kompressioner og godt blodflow betyder livreddende HLR Effektive brystkompressioner sørger for livsvigtig ilt til hjernen

Læs mere

PRODUKTBROCHURE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. Til beredskabsorganisationer

PRODUKTBROCHURE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. Til beredskabsorganisationer PRODUKTBROCHURE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR Til beredskabsorganisationer 1 LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillator LIFEPAK 15 monitor/defibrillator lever op til kravene. Når der skal reageres på nødsituationer,

Læs mere

Hjertegenopliving. HeartStart HS1. Gå forrest. For at redde et liv Defibrillator med Life Guidance

Hjertegenopliving. HeartStart HS1. Gå forrest. For at redde et liv Defibrillator med Life Guidance Hjertegenopliving HeartStart HS1 Gå forrest For at redde et liv Defibrillator med Life Guidance Til det usædvanlige øjeblik Med adgang til det rigtige udstyr og support kan alle bidrage til at redde liv.

Læs mere

Hvad er LIFEPAK TOUGH?

Hvad er LIFEPAK TOUGH? LIFEPAK 15 MONITOR/DEfibrillator Works like you work. Hvad er LIFEPAK TOUGH? I nødsituationer er udstyret af afgørende betydning for den samlede indsats. Hvis det går i stykker, kan det koste mere end

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling.

Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling. Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling. Gyldig fra: 01.02.2011 Version: Revideret: 01-2015 GKA/TORB Revideres senest: 01.11.2018 Udarbejdet af: Korpslæge Gunhild Kjærgaard-Andersen 4.0 Anvendelsesområde:

Læs mere

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved tilladelse. Guidelines om atrieflimren Medicinsk og elektrofysiologisk

Læs mere

Anvendelse af ventilsystem ved hjerte-lunge-redning bedrer ikke langtidsresultater

Anvendelse af ventilsystem ved hjerte-lunge-redning bedrer ikke langtidsresultater 2 Anvendelse af ventilsystem ved hjerte-lunge-redning bedrer ikke langtidsresultater Kim Heltø 1 & Hans-Henrik Bülow 2 STATUSARTIKEL 1) Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital 2) Anæstesiologisk Afdeling,

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator)

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Beredskabsmester Lars M. Sørensen Hvorfor Hjertestarter Tidlig alarmering Tidlig hjertemassage Tidlig defibrillation Tidlig stabillisering Hvad er

Læs mere

Prognosen ved pludselig uventet hjertestop

Prognosen ved pludselig uventet hjertestop Placer evt. logo her Prognosen ved pludselig uventet hjertestop Freddy Lippert FREDDY LIPPERT Akutchef, Region Hovedstaden Sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen TrygFondens rådgivende forskningsråd

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2013 1 INDHOLD 03 Baggrund 03 Metode 03 Resultater 03 Konklusion og anbefalinger

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

HeartSine samaritan PAD. SAM300 Brugermanual

HeartSine samaritan PAD. SAM300 Brugermanual HeartSine samaritan PAD SAM300 Brugermanual Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Pudseligt hjertestop 3 Hjerterytme 3 At opdage fibrillation 3 Træning 3 Fremtidige brugere 3 samaritan PAD model sam300 konfiguration

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål svar til udbudsmaterialet Nr. Spørgsmål: Spørgsmålet vedrører Svar: 1 I betragtning af at DS / EN 60601-1:2006 ikke er et krav for CE-mærkning, ønsker vi at vide, om I kan acceptere,

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Guido I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2005 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Mange mennesker med type 1-diabetes

Læs mere

SessionSync softwaresupplement

SessionSync softwaresupplement SessionSync softwaresupplement Supplement til enhedens Reference Guide 0123 2001 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart og SessionSync. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale

Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Følgende er en instruks for den avancerede hjertestopbehandling. Avanceret hjertestopbehandling udføres af hjertestophold eller andre med

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Administratorhåndbog

Administratorhåndbog Administratorhåndbog Administratorhåndbog REF 9650-0301-27 Rev. E Udgivelsesdato og revisionsniveau for denne håndbog fremgår af titelbladet. Hvis der er gået mere end tre år siden denne dato, skal du

Læs mere

PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module

PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR med CodeManagement Module Uanset økonomiske stramninger og udvikling af stadigt nye retningslinjer er jeres hospital fortsat fokuseret

Læs mere

Endnu bedre support. til livreddere

Endnu bedre support. til livreddere Endnu bedre support til livreddere Mere end AED Plus I 2002 lancerede ZOLL AED Plus -defibrillator med Real CPR Help HLR-feedback i realtid, der for første gang nogensinde informerer livreddere, når de

Læs mere

kliniske forsøg og indføre processer for at forhindre disse i at gentage sig?"

kliniske forsøg og indføre processer for at forhindre disse i at gentage sig? "Hvordan sponsorer, CRO er og investigatorer kan lære af fejl i kliniske forsøg og indføre processer for at forhindre disse i at gentage sig?" Lene Bjerring Bork, Lægemiddelinspektør, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

AED Pro tilbehør og træningsprodukter

AED Pro tilbehør og træningsprodukter AED Pro tilbehør og træningsprodukter Pads CPR-D-padz De innovative to-i-en CPR-D-padz som sikrer hurtig og præcis placering. De registrerer og rapporterer dybden og frekvensen af brystkompressionerne

Læs mere

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud!

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! DEMC7 24.11.2016 Trends i Akutforskningen i Danmark Hvor skal vi hen med den akutmedicinske forskning Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! v. Erika Frischknecht Christensen Professor,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samarbejdspartner med Hjerteforeningen

Indholdsfortegnelse. Samarbejdspartner med Hjerteforeningen Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden Cardia Scandinavia 2. Beskrivelse af CardiAid AED a. Funktionalitet b. Kvalitet og holdbarhed herunder garanti c. Krisepsykologisk bistand ved brug 3.

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

Hjertestopbehandling 2012

Hjertestopbehandling 2012 LKO kursusdag 7/februar 2012 Hjertestopbehandling 2012 Kirsten Kittner Claus Tveskov 1 4 Hjertestop Pludselig livløshed Ingen livstegn Abnorm/ingen vejrtrækning Stødbar rytme (VF/ pulsløs VT) Asystoli

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Vigtig sikkerhedsmeddelese om medicinsk apparat

Vigtig sikkerhedsmeddelese om medicinsk apparat 28. januar 2013 Vigtig sikkerhedsmeddelese om medicinsk apparat ISOLINE højvoltselektroder, model 2CR5, 2CR6 og 2CT6 Kære doktor, Denne information vedrører ISOLINE højvoltselektroder, model 2CR5, 2CR6

Læs mere

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker agefter Powerheart G5 giver dig selvtillid til at hjælpe. I Danmark. Dit lokale Cardiac Science team står altid til rådighed med support og den

Læs mere

Basal genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE. Genoplivning

Basal genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE. Genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE Basal genoplivning Af Bo Løfgren, Mogens Zarling og Niels Henrik Vinther Krarup Genoplivning Biografi Bo Løfgren er læge og ph.d og er ansat ved Hjertemedicinsk Afdeling,

Læs mere

Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København

Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København Præsentation fra Hjertestartermødet 16. oktober 2014 Righospitalet, København Præsentationen er venligst leveret af foredragsholderen. Indholdet er intenderet til uddannelse og kan indeholde holdninger

Læs mere

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Den 26. oktober 2012 1 3. Specialets højt specialiserede niveau Ansøgning om varetagelse af de højt specialiserede funktioner: Akut koronarangiografi (KAG)

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Er guidelines 2005 for hjertestopbehandling implementeret?

Er guidelines 2005 for hjertestopbehandling implementeret? 3843 Er guidelines 2005 for hjertestopbehandling implementeret? Originalartikel Læge Anne Møller Nielsen, læge Dan Lou Isbye & enhedschef Freddy K. Lippert Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, Anæstesi- og

Læs mere

HeartSine samaritan PAD med CPR-Advisor TM model 500P brugervejledning. HeartSine

HeartSine samaritan PAD med CPR-Advisor TM model 500P brugervejledning. HeartSine HeartSine samaritan PAD med CPR-Advisor TM model 500P brugervejledning HeartSine Indholdsfortegnelse HeartSine samaritan PAD med Genoplivningsrådgiver model 500P, konfiguration Introduktion Retningslinjer

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Avanceret genoplivning Aftenkursus

Avanceret genoplivning Aftenkursus Avanceret genoplivning Aftenkursus Program Introduktion Demonstration Erkende hjertestop Hjerte-lunge-redning Avanceret genoplivning Sikker defibrillering Scenarier Teamlederfunktion og reversible årsager

Læs mere

Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier. v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen

Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier. v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen Industriens perspektiv Lifs tanker og behov vedrørende pædiatriske studier v/jakob Bjerg Larsen Chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen Flere lægemidler til børn er vigtigt og aktuelt 2 Børn i forsøg

Læs mere

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Læge,, PhD. studerende Nikolai Hoffmann-Petersen Medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Generelle udfordringer >

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

Dansk Selskab for Good Clinical Practice. Philip Lange Møller

Dansk Selskab for Good Clinical Practice. Philip Lange Møller Dansk Selskab for Good Clinical Practice Philip Lange Møller Program 15:50 16:30 Journaler og monitorering 17:00 17:40 1) First in Human Guideline - Orientering om samt efterlevelse af gældende regler

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM Akutmedicin som speciale Christian Skjærbæk, DASEM En gammel disciplin Akutmedicin Etablering af Emergency Medicine 1966 Accidental injuries killed 107,000. "The general public is insensitive to the magnitude

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

HeartSine PDU 400. personlig defibrilleringsenhed. Brugervejledning. Danish www.heartsine.com

HeartSine PDU 400. personlig defibrilleringsenhed. Brugervejledning. Danish www.heartsine.com HeartSine PDU 400 personlig defibrilleringsenhed Brugervejledning Danish www.heartsine.com INTRODUKTION HeartSine PDU 400 er en semiautomatisk ekstern defibrillator beregnet til hurtig levering af defibrillationsbehandling

Læs mere

LIFEPAK 15 kvikguide

LIFEPAK 15 kvikguide LIFEPAK 15 kvikguide Refererer til infonetdok. 484884 På venstre side af skærmen sidder alle kabelindgange (pånær til padler) MONITORENS OPBYGNING Kapnograf (CO2) Saturation (Sp02) Blodtryk (NIBP) EKG

Læs mere

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. produktbrochure

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. produktbrochure LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR produktbrochure Vi bygger på vores stolte arv Som pioneren inden for defibrillerings- og monitoreringsteknologi fortsætter Physio-Control med at definere standarden for

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES Anneli, Martinas datter I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 Mange forældre, hvis barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, tænker: Hvorfor sker

Læs mere

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Dominika I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2012 JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Diagnosen type 1-diabetes kan komme som et chok og kan føre til mange spørgsmål,

Læs mere

Herudover er det uvist, om det både fysisk og psykisk er sikkert at aktivere frivillige hjerteløbere i hurtigst muligt at finde og frembringe bringe e

Herudover er det uvist, om det både fysisk og psykisk er sikkert at aktivere frivillige hjerteløbere i hurtigst muligt at finde og frembringe bringe e 1. Dansk resume Hvert år falder knap 4000 danskere om med hjertestop udenfor hospital. 1 Størstedelen af disse personer har en hjerterytme, der kan behandles med hurtig afgivelse af stød (defibrillering)

Læs mere

Guidelines 2015 om genoplivning fra det Europæiske Råd for Genoplivning

Guidelines 2015 om genoplivning fra det Europæiske Råd for Genoplivning Guidelines 2015 om genoplivning fra det Europæiske Råd for Genoplivning Resumé af de væsentligste ændringer i 2015 Denne danske oversættelse er sket i regi af Dansk Råd for Genoplivning (DRG), som er en

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2200 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Sportskardiologi - et nyt subspeciale

Sportskardiologi - et nyt subspeciale Sportskardiologi - et nyt subspeciale Den gode, den onde og den grusomme Hanne Rasmusen Overlæge, Ph.D. IOC Center Sport Medicine Copenhagen & Sportskardiologisk klinik Hjerteafdelingen Bispebjerg-Frederiksberg

Læs mere

HJERTESTOPBEHANDLING UDEN FOR HOSPITAL I DANMARK

HJERTESTOPBEHANDLING UDEN FOR HOSPITAL I DANMARK 9. september 2003 HJERTESTOPBEHANDLING UDEN FOR HOSPITAL I DANMARK En statusrapport fra Styregruppen for DANSK HJERTESTOPREGISTER Rapportens forfattere PERNILLE BUCH FREDDY LIPPERT STEEN PEHRSON CHRISTIAN

Læs mere

Vores program. Din garanti

Vores program. Din garanti Vores program Din garanti Hvad er styring af et hjertestarterprogram? For at redde et menneske, der får hjertestop, har du brug for en hjertestarter, der er klar til at afgive et livreddende stød. Men

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

REVEAL Patientassistent 9538/9539

REVEAL Patientassistent 9538/9539 REVEAL Patientassistent 9538/9539 Lægens håndbog 0123 2007 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic og Reveal Forklaring af symboler på produktet og emballagen. 0123 2007 Conformité Européenne

Læs mere

Det er nu blevet endnu lettere at køre en simulator

Det er nu blevet endnu lettere at køre en simulator TILLID Det er nu blevet endnu lettere at køre en simulator Når en simulator er lettere at bruge, bliver træningen mere effektiv. SimPad er udviklet i tæt samarbejde med vores simulations brugere. Fra mange

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland 1 Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Udgivet af Kvalitetskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Hjertestarter (AED Automatisk Ekstern Defibrillator)

Hjertestarter (AED Automatisk Ekstern Defibrillator) Hjertestarter (AED Automatisk Ekstern Defibrillator) Jan Tagesen Pludseligt opstået hjertestop uden for sygehus er en tilstand med høj dødelighed, som kan reduceres ved hurtigt at foretage defibrillering

Læs mere

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere