VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed"

Transkript

1 VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed

2 Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række spørgsmål først og fremmest vedrørende betingelserne for at få dagpenge eller efterløn. Reglerne er ikke helt ligetil, men vi vil i denne brochure forsøge at give dig et godt overblik over grundbetingelserne, så du hurtigt kan finde ud af, hvad du er berettiget til. DAGPENGEFILM Se Ases film om at kommer på dagpenge for første gang. Filmen giver dig et overblik over det forløb, man gennemgår som ny ledig Se filmen her

3 Indholdsfortegnelse Ophør hvad nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 17

4 Ophør - hvad nu? Ophør - hvad nu? Kort om de vigtigste betingelser For at få dagpenge og efterløn skal du: have haft medlemskab arbejde af en vis varighed og omfang stå til rådighed for arbejdsmarkedet være endeligt ophørt med din virksomhed (der findes dog undtagelser, hvis du går på efterløn) have beregnet en dagpenge- eller efterlønssats. Dagpengeansøgere Når du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig jobcentret den første dag, hvor du er ledig. Du kan tilmelde dig på jobnet.dk. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt jobcentret. Du skal også oprette et CV på Min side på jobnet.dk og tjekke dine jobforslag mindst hver 7. dag. På ase.dk under fanen MitAse har du mulighed for at søge om dagpenge. Du kan også kontakte Ase og få blanketter tilsendt. OBS! Karensuger Selvstændige har som hovedregel først ret til dagpenge 3 uger efter det endelige ophør. Hvis de særlige betingelser for ophør ved konkurs eller tvangsauktion (se side 10-11) er opfyldt, har du dog allerede ret til dagpenge 1 uge efter ophøret. Ved overgang til efterløn er der ingen karensuger. Efterlønsansøgere Er du efterlønsansøger, skal du sende ansøgningen om efterløn, så Ase har den senest den dag, du ønsker at gå på efterløn. Der kan tidligst udbetales efterløn fra den dag, hvor Ase har modtaget din ansøgning om efterløn. Du skal desuden uanset om du søger dagpenge eller efterløn udfylde en del blanketter. Kontakt Ase for at få sendt netop de blanketter, du skal udfylde. Når du har udfyldt blanketterne, skal de returneres til Ase. 4

5 Medlemskab og arbejdskrav Medlemskab og arbejdskrav Medlemskrav for dagpenge Du kan tidligst få dagpenge den dag, du har været medlem af Ase uafbrudt i 1 år. Hvis du er blevet overflyttet til Ase fra en anden a-kasse, tæller din medlemsperiode i den anden a-kasse med til opfyldelse af 1-årskravet. Medlemskrav for efterløn Mulighed 1: Du skal have været medlem i 20 år inden for de seneste 25 år og uafbrudt fra den 1. april Du skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Mulighed 2: Er du født senest den 29. februar 1952, kan du også opfylde kravet om medlemskab ved at have været uafbrudt medlem fra den 31. marts Du skal have betalt efter lønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Der gælder andre regler for medlemmer, som er født den 1. januar 1959 eller senere. Beskæftigelseskrav fælles for dagpenge og efterløn For at gå på dagpenge eller efterløn skal du opfylde et beskæftigelseskrav. Du skal inden for de seneste 3 år have haft arbejde, der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde. Det er kun arbejde, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, som kan tælle med til opfyldelse af beskæftigelseskravet. Både arbejde som selvstændig og arbejde som lønmodtager kan tælle med, men det er forskellige betingelser, som skal opfyldes. 1. Arbejde som selvstændig kan tælle med til 52-ugers-kravet, hvis du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang. Det betyder, at dit arbejde i virksomheden skal svare til lønarbejde på almindelige ansættelsesvilkår i mere end 30 timer om ugen. Alle funktioner anses for arbejde. Der kan fx være tale om deltagelse i produktion, ekspedition, indkøb, telefonpasning, rengøring, ledelse, administration, regnskab og bogføring. Arbejde i perioder, hvor du har arbejdet i fleksjob, kan ikke tælle med. Selvstændige kan ikke som lønmodtagere dokumentere arbejdet ved at vise lønsedler. Ase skal derfor have anden dokumentation for, at du har arbejdet i væsentligt omfang. Du bliver derfor bedt om en række oplysninger om virksomheden, når du søger om dagpenge på MitAse. I tvivlstilfælde kan Ase bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. Ase skal herefter vurdere, om det kan anses for godtgjort, at du har arbejdet i væsentligt omfang. Der vil bl.a. blive lagt vægt på, at der har været en rimelig omsætning. Hvis det ikke kan godtgøres, at du har arbejdet i væsentligt omfang, kan arbejdet som selvstændig ikke tælle med til beskæftigelseskravet. 5

6 Medlemskab og arbejdskrav 2. Arbejde som lønmodtager tæller med til beskæftigelseskravet, når der er udbetalt løn. Timerne med løn tæller med, selvom du ikke har arbejdet i det pågældende antal timer, fx på grund af sygdom eller opsigelse. Arbejdet skal være på almindelige lønmodtagervilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår), for at det kan bruges til opfyldelse af beskæftigelseskravet. Det betyder blandt andet, at din løn skal være almindelig eller overenskomstmæssig inden for dit arbejdsområde. Lønmodtagerarbejde tæller som hovedregel ikke med til beskæftigelseskravet, hvis det ligger i perioder, hvor du arbejder som selvstændig. Hvis der er knyttet offentlige tilskud til arbejdet, fx ansættelse med løntilskud, jobtræning og fleksjob, kan arbejdet heller ikke tælle med. 3. Sygdom, barsel og orlov til børnepasning inden for de seneste 3 år kan forlænge den periode, inden for hvilken du skal have haft de 52 ugers fuldtidsarbejde. Der vil dog højst kunne forlænges med i alt 2 år. Hvis du fx inden for de seneste 3 år har været syg i 8 måneder, skal du altså have haft de 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år og 8 måneder. 6

7 Rådighedskravet Rådighedskravet Du skal kunne overtage et arbejde på fuld tid for at få dagpenge eller efterløn. Du må for eksempel ikke være syg eller have problemer med dit helbred, som gør, at du ikke kan påtage dig et arbejde som lønmodtager på fuld tid. Din tilknytning til arbejdsmarkedet skal være aktuel, for at du kan få dagpenge eller efterløn. Hvis du igennem længere tid ikke har haft arbejde eller har forsøgt at komme i arbejde kan tvivl om din rådighed for arbejdsmarkedet føre til, at du hverken kan få dagpenge eller efterløn. Specielt for dagpenge Når du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig jobcentret den første dag, hvor du er ledig. Du kan tilmelde dig på jobnet.dk. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt jobcentret. Du skal også oprette et CV på Min side på jobnet.dk og tjekke dine jobforslag mindst hver 7. dag. Når du får dagpenge, skal du i hele perioden kunne overtage arbejde på fuld tid som lønmodtager. Du kan ikke få dagpenge, hvis du fx ikke kan få passet dit barn. Du skal være aktivt jobsøgende, mens du får dagpenge, og du skal være parat til at tage det arbejde, som jobcentret tilbyder dig. Du kan læse mere om kravene til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i vores brochurer: Værd at vide når du skal på dagpenge og Rådighedsforpligtelsen. Specielt for efterløn Du kan ikke gå på efterløn, hvis du er syg, medmindre du allerede har et efterlønsbevis. Et efterlønsbevis sikrer din mulighed for at gå på efterløn, selv om du er syg ved overgangen til efterløn. Hvis du bliver syg dagen efter, at du er gået på efterløn, bevarer du din ret til efterløn. Du skal nemlig ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du først er på efterløn. Der er mange regler for, hvad du må og ikke må, når du er på efterløn. De regler kan du læse om i vores brochure: Værd at vide om efterløn. 7

8 Endelig ophør med virksomhed Endeligt ophør med virksomhed Der kan være mange grunde til, at du ophører med din virksomhed. Uanset hvad grunden er, er det vigtigt, at du lever op til betingelserne for at kunne gå på dagpenge eller efterløn. På de følgende sider under punkt 1 til 8 kan du læse om mulighederne for at blive anset for endeligt ophørt. Se også særlige forhold side 15. Kontakt Ase, hvis du er i tvivl. Måske er der en anden mulighed Når du på siderne 8-14 ser på, om du opfylder betingelserne for at blive anset for endelig ophørt, skal du ikke låse dig fast på en enkelt mulighed. Det kan jo være, der findes en anden mulighed. Hvis fx en konkurs er forestående, men der endnu ikke er indgivet konkursbegæring, er det ikke muligt at opfylde betingelserne for endeligt ophør, som er beskrevet under afsnittet Konkurs. Men det kan jo være, at du opfylder betingelserne under en af de andre muligheder, fx Afvikling under lukning. 1. Salg af virksomhed Der skal være tale om salg af hele virksomheden. Hvis kun en del af virksomheden sælges, så se betingelser under afsnit 7: Afvikling efter lukning. Der må ikke være tale om salg til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Aftalen må ikke være betinget. Dog må aftalen godt indeholde standardbetingelser om fx købesummens betaling og nødvendig offentlig bevilling til køber. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til Ase Kopi af hele den underskrevne salgskontrakt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det kan du aftale med Ase. Hvis aftalen om salget er betinget, fx af nødvendige offentlige tilladelser/bevillinger til køber, skal Ase også have dokumentation for, at disse betingelser er blevet opfyldt. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende denne dokumentation. Det kan du aftale med Ase. 8

9 Endelig ophør med virksomhed Forpligtelse til at hjælpe køber Hvis salgskontrakten indeholder forpligtelser om, at du skal hjælpe køber efter overdragelsen, kan det give problemer for retten til dagpenge. Kontakt derfor Ase for at høre, om dine forpligtelser til at hjælpe køber vil give problemer og gør det, inden du underskriver aftalen. 2. Bortforpagtning/udlejning Der skal være indgået en skriftlig aftale om bortforpagtning/udlejning af hele virksomheden. Det må ikke være bortforpagtning eller udlejning til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Aftalen skal være uopsigelig for begge parter i mindst 5 år. (Særregel for bortforpagtning/ udlejning for hotel og restaurationsbranchen: 5 års uopsigelighed for ejer + 6 måneders opsigelsesvarsel for forpagter + forkøbsret for for pagter). Du kan tidligst anses for ophørt fra den dag, hvor aftalen om den tilstrækkelige uopsiglighed er underskrevet af begge parter. Du må ikke som ejer have forbeholdt dig ret til i noget omfang at benytte virksomheden erhvervsmæssigt. Aftalen om bortforpagtning skal indeholde nærmere oplysninger om forpagtningens omfang, fx oplysninger om forpagtningsafgiften, størrelsen på eventuelle arealer, driftsmidler, inventar m.v. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Du må ikke arbejde i virksomheden i bortforpagtnings-/udlejningsperioden hverken lønnet eller ulønnet. Du må heller ikke have arbejde forbundet med bortforpagtningen/udlejningen fx med vedligeholdelse. Hvad skal du sende til Ase Kopi af hele den underskrevne kontrakt om bortforpagtning eller udlejning. Både ejers og forpagters/lejers underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den underskrevne momsafmelding eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på afmeldingen eller ændringen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentationen for momsafmeldingen eller momsændringen. Det skal du aftale med Ase. En skriftlig erklæring om, at du eller din evt. tidligere medarbejdende ægtefælle ikke vil arbejde hverken lønnet eller ulønnet for forpagter/lejer. 9

10 Endelig ophør med virksomhed 3. Forpagtning ophører Forpagtningen skal være ophørt enten ved aftale med ejeren af virksomheden eller på grund af misligholdelse. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til Ase Kopi af hele den underskrevne forpagtningskontrakt, hvis forpagtningen er ophørt på en dato, der er aftalt i forpagtningskontrakten. Både ejers og forpagters underskrift skal fremgå af kopien. eller Kopi af aftalen om forpagtningens ophør, hvis forpagtningen ophører på en dato, der ikke er aftalt i forpagtningskontrakten. Både ejers og forpagters underskrift skal fremgå af kopien. eller Kopi af den dom/voldgiftskendelse, der afgør, at forpagtningen er ophørt på grund af misligholdelse. Er der ved misligholdelse ingen dom eller voldgiftskendelse, må du spørge Ase, om der i det konkrete tilfælde er mulighed for at sende anden dokumentation. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det kan du aftale med Ase. 4. Konkurs Der skal være afsagt konkursdekret af skifteretten. Du anses for ledig fra den dag, hvor skifteretten afsiger konkursdekretet, dog senest ugedagen efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen. Du må ikke generhverve virksomheden eller virksomhedens hoveddriftsmidler. Din ægtefælle/samlever må heller ikke overtage virksomheden eller hoveddriftsmidlerne. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til Ase Konkursdekretet fra skifteretten eller meddelelsen om konkursdekretet i Statstidende. Er der gået mere end en uge mellem konkursbegæringen og konkursdekretets afsigelse, skal du også vedlægge en meddelelse fra skifteretten om datoen for modtagelsen af konkursbegæringen. Det er dog ikke nødvendigt, hvis datoen fremgår af konkursdekretet. 10

11 Endelig ophør med virksomhed Kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmelding eller Erhvervsstyrelsens registrering af konkursboet. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen eller momsændringen. Det kan du aftale med Ase. 5. Panthaver står for driften inden tvangsauktion/brugeligt pant Du skal søge om dagpenge og ikke om efterløn. Der skal til fogedretten være begæret tvangsauktion over virksomheden. Panthaver skal have overtaget virksomheden til brugeligt pant eller skal på anden måde have overtaget administrationen. Du skal være holdt helt op med at arbejde i virksomheden. Det gælder også for ægtefælle, samlever og umyndige børn. Hvis du har haft bopæl på samme adresse som virksomheden, skal du være flyttet. Du skal skriftligt erklære, at du straks meddeler Ase, hvis der sker ændringer i de forhold, der er nævnt under de foregående 4 punkter, og at du indsender dokumentation for endeligt salg på tvangsauktion, så snart den har fundet sted. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til Ase Udskrift fra retsbogen om begæring om tvangsauktionen. Erklæring fra panthaver om overtagelse af driften uden assistance fra dig eller din ægtefælle. Dato for overtagelsen skal fremgå af erklæringen. Hvis din virksomhed og bopæl har været på samme adresse, skal du også vedlægge en erklæring fra folkeregistret om fraflytningen og datoen for den. Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Udskriften skal dog ikke sendes i første omgang med de øvrige dagpengepapirer, men skal sendes, så snart tvangsauktionen har fundet sted. Skriftlig erklæring, se under herover. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det kan du aftale med Ase. 11

12 Endelig ophør med virksomhed 6. Tvangsauktion Tvangsauktionen skal være endeligt afholdt af skifteretten. Virksomheden skal være solgt og må ikke være solgt til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til Ase Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det kan du aftale med Ase. 7. Afvikling efter lukning Du kan blive anset for endeligt ophørt fra den dag, du er så langt henne i afviklingen af din lukkede virksomhed, at der ikke længere kan drives nogen virksomhed. Afviklingen skal dokumenteres, og det skal fremgå af dokumentationen, hvornår de enkelte afviklingsskridt er taget. Kravene til dokumentation kan føles ret barske. Det skyldes ikke manglende tro på dine oplysninger. Men lovgivningen kræver en omfattende dokumentation, og de regler er vi forpligtet til af følge. Her vil vi gennemgå, hvilke afviklingsskridt der som hovedregel kræves. Det er dog ikke sikkert, at alle afviklingsskridtene og al dokumentationen er nødvendig. Det kommer an på forholdene ved den enkelte afvikling. Det er derfor vigtigt at vi får talt om, hvordan du skal dokumentere, at du er endeligt ophørt. Lokaler Har du lejet virksomhedens driftslokaler, skal lejemålet være opsagt til hurtigst mulig fraflytning. Har du ejet lokalerne, skal de som hovedregel være solgt. Du må blot ikke sælge lokalerne til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Hvis virksomhedens lokaler og privatboligen hænger sammen, må du dog godt beholde lokalerne. Men det endelige ophør skal så kunne dokumenteres klart på anden måde. Det kan også i visse tilfælde være tilstrækkeligt, at du udlejer lokalerne. Men det gælder kun, hvis du ikke har lejet ud til dig selv, mens du drev virksomheden. Du har lejet ud til dig selv, hvis du personligt ejer lokalerne og har lejet dem ud til dit eget selskab, eller dit eget selskab ejer lokalerne og har lejet dem ud til dig personligt, eller et af dine selskaber ejer lokalerne og har lejet dem ud til et andet af dine selskaber. 12

13 Endelig ophør med virksomhed Det gør ingen forskel, om det er dig eller din ægtefælle, der har været ejer af lokaler og/eller selskaber. Det gør heller ikke nogen forskel, at der er medejere af lokalerne og/eller selskaberne. Har du lejet lokalerne ud til dig selv, mens du drev virksomhed, kan du som udgangspunkt kun ophøre ved at sælge lokalerne. Det skyldes, at du efter reglerne anses for at have drevet udlejning som en del af din hovedvirksomhed. Det er også muligt at ophøre ved bortforpagtning/udlejning. Se punkt 2, side 9. Har du ikke lejet lokalerne ud til dig selv, mens du drev virksomhed, fx fordi du ikke har nogen selskaber og derfor ejer alt personligt, er det tilstrækkeligt at udleje lokalerne, hvis disse fire betingelser alle er opfyldt: 1. Der er en aftale med en administrator, der står for administration og tilsyn med de udlejede lokaler. 2. Der er aftaler om, at andre tager sig af såvel den udvendige som den indvendige vedligeholdelse og diverse viceværtsopgaver, tilkaldelse af håndværkere, tilsyn af ejendommen osv. 3. Du eller din ægtefælle vil ikke på noget tidspunkt få nogen former for arbejde med udlejningen. 4. Du ikke udlejer lokalerne til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Driftsmidler og inventar Ejer du driftsmidlerne og inventaret, skal effekterne som hovedregel være solgt, foræret væk eller destrueret. Det er ikke tilstrækkeligt at sælge eller forære noget til din ægtefælle/samlever. Er driftsmidlerne lejet eller leaset, skal kontrakten som hovedregel være opsagt. Driftsmidlerne skal også være leveret tilbage til ejerne. Håndværktøj, inventar og maskiner, som er sædvanligt til privat brug, vil du dog som hovedregel kunne beholde. Varelager Virksomhedens varelager skal som hovedregel være solgt, leveret tilbage til leverandørerne eller kasseret. Et restvarelager, som du naturligt vil kunne bruge privat, må du dog som hovedregel beholde. Personale Virksomhedens personale skal være opsagt og fratrådt. Der må dog godt efter det endelige ophør udbetales løn, hvis opsigelsesvarsler kræver det. Hjemmeside Hvis du har annonceret med din virksomhed på en hjemmeside, skal du dokumentere at denne er lukket. Myndigheder Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. 13

14 Endelig ophør med virksomhed Specielt om virksomheder, hvor der ikke er noget at sælge Hvis du ikke har haft virksomhedslokaler, ikke har haft driftsmidler/inventar, ikke har haft varelager og ikke har haft personale, kan det være svært at dokumentere ophøret. Det gælder fx for en del konsulentvirksomheder. Du må så fremskaffe mest mulig anden dokumentation fx opsigelse af forsikringer, dokumentation for lukning af hjemmeside, erhvervstelefon og abonnementer samt breve og annoncer, der fortæller om lukningen. I disse tilfælde vil det altid være en betingelse, at Ase har fået Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen, inden der udbetales ydelser. Hvad skal du sende til Ase Kopi af hele den underskrevne salgskontrakt, hvis lokalerne er solgt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kontrakten. eller Kopi af hele den underskrevne udlejningskontrakt, hvis du har udlejet lokalerne til andre. Både udlejers og lejers underskrift skal fremgå af kontrakten. eller Kopi af lejeopsigelsen, hvis lokalerne har været lejet. Der vil ofte blive krævet kopi af udlejers bekræftelse af opsigelsen. Dokumentation for afhændelse af driftsmidler, inventar og varelager. Dokumentationen kan have mange former, fx: kopi af underskrevne salgskontrakter. Begge underskrifter skal fremgå af kopien kopi af fakturaer kopi af bekræftede opsigelser på leje- og leasingaftaler, hvoraf det fremgår, hvornår effekterne er taget tilbage kopi af udlejningsaftaler. Begge underskrifter skal fremgå af kopien kopi af skriftlig bekræftelse fra køber kopi af salgsfuldmagt eller kommissionsaftale. Det skal fremgå, at du ikke længere råder over effekterne. Bemærk, at salgsfuldmagter og kommissionsaftaler er en svag form for dokumentation, da du stadig ejer effekterne. Du kan derfor ikke forvente, at denne dokumentation kan bruges, medmindre der også er en del anden og bedre dokumentation for ophøret. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det kan du aftale med Ase. I tilfælde, hvor det er svært at dokumentere ophøret, bør du desuden vedlægge anden form for dokumentation, se under afsnittet Specielt om virksomheder, hvor der ikke er noget at sælge. 14

15 Endelig ophør med virksomhed Særlige forhold Selskaber Hvis den selvstændige virksomhed er drevet som aktieselskab, anpartsselskab eller iværksætterselskab skal du opfylde betingelserne under en af ophørsmulighederne. Desuden skal du dokumentere: At aktierne eller anparterne er solgt til andre end ægtefællen/samleveren eller umyndige børn. Du skal sende kopi af den underskrevne salgskontrakt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kopien. Eller at selskabet er opløst. Du skal sende kopi af det dokument, der viser at selskabet er opløst af skifteretten eller Sø- og Handelsretten. Eller at der ikke længere er nogen form for erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, selvom du beholder selskabet. Du skal straks gøre følgende 3 ting: 1. Afholde generalforsamling i selskabet, hvor formålsparagraffen ændres til formueadministration. Der må ikke stå andet i formålsbestemmelsen. Ase skal have kopi af generalforsamlingsprotokollatet. 2. Anmelde den nye formålsparagraf til Erhvervsstyrelsen og sende dokumentationen til Ase. 3. Afgive en erklæring til Ase om, at der ikke længere er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at der fremover alene vil være passiv formueadministration i selskabet. Hvis du beholder selskabet, anses du tidligst for ophørt som selvstændig erhvervsdrivende, når alle 3 betingelser er opfyldt. Vær opmærksom på at dette også gælder for et holdingselskab og evt. andre selskaber som har været en del af hovedbeskæftigelsen. Opløsning af selskabet efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen Kan selskabet ikke betale alle kreditorer, eller har selskabet ikke afleveret årsregnskaber, eller er revisor, direktør afmeldt fra selskabet uden nye er tilmeldt, opløses selskabet efter konkurslovens regler. Et selskab, der er sendt til opløsning i Erhvervsstyrelsen efter konkurslovens regler med en aktiv formålsbestemmelse kan IKKE trækkes tilbage. Det er derfor meget vigtigt, at du inden selskabet sendes afsted til tvangsopløsning sørger for at få ændret formålsbestemmelsen i selskabet til formueadministration. Du vil ellers tidligst blive anset for endeligt ophørt med drift af selvstændig virksomhed, når selskabet er endeligt opløst. Udtræden som ægtefælle eller medejer Når du har drevet virksomhed sammen med din ægtefælle eller sammen med medejere, er der mulighed for at udtræde af virksomheden med ret til dagpenge eller efterløn, selvom ægtefællen/medejerne driver virksomheden videre. Det specielle er, at du kan blive anset som endeligt ophørt, selvom du eller din ægtefælle fortsat er (med)ejer af virksomheden. 15

16 Endelig ophør med virksomhed Kravene for at få dagpenge/efterløn ved udtræden er dog meget svære at opfylde. Reglerne er også indviklede. Derfor har vi lavet en speciel brochure om reglerne ved udtræden, som kan downloades fra ase.dk. Bibeskæftigelse som selvstændig Hvis du ved siden af din hovedbeskæftigelse har haft selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fx ejendomsudlejning, og denne virksomhed ikke ophører, bør du straks tale med Ase. Bibeskæftigelse som selvstændig kan nemlig betyde, at du hverken har ret til dagpenge eller efterløn. Fra hoved- til bibeskæftigelse med dagpenge Det er som hovedregel ikke muligt at ændre virksomheden fra hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge. Der er dog én enkelt undtagelse. Hvis du ved siden af din selvstændige virksomhed har haft lønmodtagerarbejde i en længere periode og i et omfang, der ligger tæt på fuldtidsarbejde, kan du bevise, at den selvstændige virksomhed kun er bibeskæftigelse. Se mere om dette i vores brochure Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Fortsætte med virksomhed på efterløn Hvis du går på efterløn, vil det være muligt at nedtrappe arbejdet i virksomheden og få efterløn. Men der er mange betingelser, som skal være opfyldt. Disse betingelser kan du læse om i Ases brochure: Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed. Den finder du på ase.dk. 16

17 Beregning af sats Beregning af sats Nøgle til valg af beregningsgrundlag Når du skal finde ud af, hvordan din sats beregnes, skal du tælle hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed. Så er spørgsmålet, hvad der præcist menes med sats, et helt regnskabsår og en uafbrudt periode med selvstændig virksomhed? Satsen er det beløb, du får pr. dag i dagpenge eller efterløn. Et helt regnskabsår er et regnskabsår, hvor du har drevet den selvstændige virksomhed som hovederhverv i 12 fulde måneder. Virksomhedens første regnskabsår vil dog blive anset som helt, blot det er på mindst 26 uger. Omvendt er et regnskabsår aldrig helt, hvis du i løbet af året har fået igangsætningsydelse eller har været i fleksjob i virksomheden. I en uafbrudt periode med selvstændig virksomhed kan du godt have drevet forskellige virksomheder. Du kan fx have solgt et landbrug og købt et andet eller have lukket et minimarked og købt en døgnkiosk på en anden adresse. Perioden med selvstændig virksomhed vil blive anset for uafbrudt på trods af sådanne skift af virksomhed. Virksomhederne skal blot tidsmæssigt overlappe hinanden eller støde helt op til hinanden. Hvis du har mindst 3 hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed, kan du vælge mellem fast sats eller en beregnet sats. Den faste sats kræver dog, at du opfylder et par yderligere betingelser. Det kan du læse om på side 18. Hvis du har mindre end 3 hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed, skal du som hovedregel gå tilbage i tiden for at finde det mest aktuelle beregningsgrundlag for en sats. Der er 4 muligheder. Det kan du læse om på side Der er også mulighed for at få en fast sats se betingelserne på side 23. Har du været kombinationsforsikret, eller har du fået delpension så gælder der særlige regler. Kontakt Ase og få nærmere oplysninger. Højeste sats Her på de følgende sider kan du læse om, hvordan man beregner satsen for dagpenge og efterløn. Selve beregningen er den samme, uanset om du skal på dagpenge eller på efterløn. Reglerne for den faste sats er også de samme. Men der er forskellige regler for den højeste sats. Højeste sats på dagpenge På dagpenge kan du få op til maksimumsatsen, der i 2016 er på 836 kroner om dagen i 5 dage pr. uge. Højeste sats på efterløn Du kan som udgangspunkt få op til 91 procent af maksimumsatsen i hele efterlønsperioden, frem til folkepensionsalderen. I 2016 giver det 761 kroner om dagen i 5 dage pr. uge. Men hvis du venter med at gå på efterløn til mindst 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan du få op til maksimumsatsen. Den er i 2016 på 836 kroner om dagen 5 dage pr. uge. Det kræver dog, at du har arbejdet i mindst 2 år efter udstedelsen af dit efterlønsbevis. Som selvstændig skal du i de 2 år have arbejdet i mere end 30 timer om ugen i din virksomhed uden at få delpension. Disse efterlønsregler gælder til og med årgang Er du født i 1956 eller senere ændres reglerne, så efterlønsperioden blandt andet forkortes og udskydes yderligere. Se mere i brochuren: Den nye efterløn - tilbagetrækningsreformen. 17

18 Beregning af sats Mindst 3 hele regnskabsår Fast sats Den faste sats er i 2016 på 686 kroner i 5 dage pr. uge, hvis du: har været medlem af en a-kasse som fuldtidsforsikret i de 3 seneste, hele regnskabsår du skal have været medlem i hele perioden og har arbejdet i væsentligt omfang, dvs. i mere end 30 timer om ugen, i den selvstændige virksomhed gennem de 3 seneste, hele regnskabsår. Det skal kunne dokumenteres, og der vil bl.a. blive lagt vægt på omsætningen i virksomheden. NB! Fravær fra virksomheden inden for de 3 seneste, hele regnskabsår, kan betyde, at du ikke kan få den faste sats. Fravær på grund af orlov til børnepasning eller midlertidigt ophør medfører, at du ikke kan få den faste sats. Fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse/kursus må højst være på sammenlagt 26 uger inden for de 3 seneste, hele regnskabsår, hvis retten til den faste sats skal bevares. Har du været på barsel, gælder der særlige regler spørg Ase. Det er muligt at begynde på den faste sats og derefter overgå til en sats, der beregnes på grundlag af indkomsten fra virksomheden. Du kan dog kun overgå til en beregnet sats, hvis Ase modtager opgørelsesskemaet med de nødvendige oplysninger inden 6 måneder fra ophøret med virksomheden. Har du været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i 3 år inden ledigheden, er der flere muligheder for at få den faste sats. Kontakt Ase, hvis du vil vide mere. Hvad skal du sende til Ase Hvis du søger om den faste sats, skal du udfylde en speciel rubrik i det opgørelsesskema, som du får fra Ase. Når du søger om den faste sats, er det ikke nødvendigt, at revisor attesterer opgørelsesskemaet. Beregnet sats Beregningsmetoden Satsen beregnes ud fra indkomsten fra virksomheden i de 2 bedste af de seneste 5 hele regnskabsår. Du kan dog kun bruge regnskabsår, hvor du har været medlem af en a-kasse ved regnskabsårets slutning. Der tages udgangspunkt i det skattepligtige overskud. Altså overskuddet efter skattemæssige afskrivninger, men før fradrag af renteudgifter. 18

19 Beregning af sats Det skattepligtige overskud tillægges: fradrag for investeringsfondshenlæggelser underskud fra sideløbende bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed sygedagpenge, du selv har modtaget og fratrækkes: overskud fra sideløbende bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Resultatet er den årsindkomst, der bruges ved beregningen af satsen. Man beregner herefter den gennemsnitlige årsindkomst for de 2 valgte regnskabsår. Den gennemsnitlige årsindkomst divideres med 260. Så har du den hidtidige dagindkomst. Satsen er 90 procent af den hidtidige dagindkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget, som er 8 procent. Se også afsnittet Højeste sats på side 17. Specielle forhold Selskaber Din selvstændige virksomhed kan være blevet drevet som aktieselskab, anpartsselskab eller iværksætterselskab. Så bliver årsindkomsten beregnet ved at sammenlægge selskabets overskud/underskud ved selve driften af virksomheden med de skattepligtige ydelser, som du har fået udbetalt fra selskabet. Det kan fx være løn og bestyrelseshonorarer, som du har fået i løbet af regnskabsåret. Har du ikke ejet alle selskabets aktier eller anparter, vil kun den andel af selskabets overskud/ underskud, der svarer til den andel, du ejer af selskabet, indgå ved beregningen af satsen. Hvis ægtefællen har ejet aktier eller anparter i selskabet, indgår også overskud/underskud, der svarer til ægtefællens andel, ved beregningen af satsen. Takseret indkomst Hvis skattemyndighederne har takseret eller på anden måde skønsmæssigt fastsat virksomhedens skattepligtige indkomst i et regnskabsår, kan det ikke bruges til beregning af sats. Er der ikke regnskabsår uden skønsmæssig ansættelse af indkomsten, kan der slet ikke beregnes nogen sats. Kun 1 regnskabsår kan bruges Er det kun 1 helt regnskabsår, der kan bruges til beregning, bliver satsen beregnet alene på grundlag af indtægten i dette år. Det sker også, hvis de andre år har takseret indkomst, eller hvis kravet om medlemskab i regnskabsåret kun er opfyldt i 1 år. Ægtefælle har haft arbejde i virksomheden som hovedbeskæftigelse Hvis din ægtefælle har arbejdet i virksomheden, får det betydning for beregningen af satsen. Har begge ægtefæller haft arbejde i virksomheden som hovedbeskæftigelse, anses hver af ægtefællerne for at have indtjent halvdelen af den samlede årsindtægt fra virksomheden. Eventuel løn til medarbejdende ægtefælle tillægges årsindtægten inden den deles. Overskuddet/ underskuddet deles altså lige over mellem ægtefællerne. Det sker uden hensyn til, hvad der skattemæssigt er overført til ægtefællen, arten af den enkeltes arbejde og uddannelse, medlemskab af Ase osv. 19

20 Beregning af sats Har den ene af ægtefællerne kun har arbejdet i virksomheden i en del af regnskabsåret, sker der en forholdsmæssig fordeling af regnskabsårets overskud/underskud mellem ægtefællerne. Ægtefælle har haft arbejde i virksomheden som bibeskæftigelse Hvis din ægtefælle kun har haft arbejde i virksomheden som bibeskæftigelse, skal der inden satsberegningen ske et fradrag for værdien af ægtefællens arbejde. Har ægtefællen modtaget løn for arbejdet, er fradraget allerede sket, da lønudgiften er fratrukket ved beregningen af virksomhedens skattepligtige indkomst. Omregning af sats Det sker, at man først efter beregningen af satsen får udarbejdet selvangivelse/regnskab for det seneste hele regnskabsår. Du kan godt få omregnet satsen, hvis det viser sig, at resultatet fra det seneste regnskabsår vil kunne bidrage til en højere sats. Men det kræver, at Ase får et nyt opgørelsesskema med oplysninger om det seneste regnskabsår inden 6 måneder fra ophøret med virksomheden. Hvad skal du sende til Ase Du skal udfylde og sende et opgørelsesskema til Ase, hvor du også får skemaet udleveret sammen med de øvrige blanketter. Opgørelsesskemaet skal som hovedregel attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Hvis virksomheden har været drevet uden ægtefællens deltagelse, er der visse muligheder for, at en revisors attestation ikke er nødvendig. Det kan især være aktuelt, hvis virksomhedens overskud, som det fremgår af årsopgørelserne, er tilstrækkeligt til at give maksimum. Hvis du ophører i 2016, skal det gennemsnitlige overskud for de 2 år, der skal bruges til beregning af sats, være på mindst kroner for at give maksimum. Du skal så vedlægge skattevæsenets årsopgørelser for de valgte regnskabsår. Du kan dog aldrig spare revisors attestation, hvis virksomheden har været drevet som aktie- eller anpartsselskab. 20

21 Beregning af sats Mindre end 3 hele regnskabsår Tidligere periode som lønmodtager En periode med lønmodtagerarbejde fra tiden, før den selvstændige virksomhed blev hovedbeskæftigelse, kan bruges som beregningsgrundlag. Vi lægger oplysninger fra eindkomst til grund ved beregningen. Oplysninger fra eindkomst Du skal inden for en periode på 12 uger/3 måneder have fået indberettet mindst 320 timers arbejde som lønmodtager uden offentlig støtte. Du skal have haft uafbrudt medlemskab af en a-kasse fra første dag i 12 ugers-/3 måneders-perioden til nu. Der må godt være sket overflytninger mellem forskellige a-kasser. 12 ugers-/3 måneders-perioden må ikke ligge mere end 5 år tilbage i tiden. Der skal være gået mindst 1 år mellem den sidste dag i 12 ugers-/3 måneders-perioden og den sidste dag i en eventuel tidligere periode, som har ligget til grund for en satsberegning. Tidligere periode som selvstændig Beregning af dagpenge/efterløn kan også ske på baggrund af indkomsten fra en tidligere periode med selvstændig virksomhed. Den tidligere periode med selvstændig virksomhed skal have varet i mindst 3 hele regnskabsår. Der må godt være skiftet virksomhed i perioden. Virksomhederne skal blot tidsmæssigt overlappe hinanden eller støde helt op til hinanden. Beregningsmetoden Satsen beregnes af indkomsten fra den tidligere selvstændige virksomhed. Man bruger indkomsten i de 2 bedste af de seneste 5 hele regnskabsår fra den tidligere periode med selvstændig virksomhed. Hvad angår de yderligere regler om beregningsmetode, krav om medlemskab m.m. se Beregnet sats på side 18. Tidligere gennemført uddannelse Grundlaget for fastsættelse af satsen kan desuden være en gennemført erhvervsmæssig uddannelse. Du skal have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Du skal være optaget i en a-kasse som nyuddannet. 21

22 Beregning af sats Der skal være uafbrudt medlemskab af en a-kasse fra optagelsen som nyuddannet til nu. Der må godt være sket overflytninger mellem forskellige a-kasser. Uddannelsens afslutning må ikke ligge mere end 5 år tilbage i tiden. Beregningsmetoden (satsen) Den specielle sats for nyuddannede er altid 82 procent af den maksimale sats. Satsen for nyuddannede er i 2016 på 686 kroner i 5 dage pr. uge. Hvad skal du sende til Ase Du skal udfylde en særlig ledighedserklæring for nyuddannede med oplysning om uddannelsen. Erklæringen får du hos Ase sammen med de øvrige blanketter. Tidligere dagpenge En sats, der tidligere er udbetalt dagpenge efter, kan benyttes igen, uanset om dagpengene er udbetalt af Ase eller af en anden a-kasse. Der skal have fundet en udbetaling sted ved den tidligere ledighed. Hvis der slet ikke er udbetalt dagpenge, fx på grund af en karantæne, kan en beregnet sats ikke uden videre bruges som beregningsgrundlag. Hvad skal du sende til Ase Hvis der er udbetalt dagpenge fra Ase, har vi det materiale, vi skal bruge. Hvis der er udbetalt dagpenge fra en anden a-kasse, kontakter vi denne a-kasse, som sender det nødvendige materiale til os. Intet tidligere beregningsgrundlag Hvis der ikke findes et tidligere beregningsgrundlag, beregnes dagpenge/efterløn af indkomsten fra den periode med selvstændig virksomhed, du nu ophører med. Den seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed skal have varet mindst 26 uger. Der må godt være skiftet virksomhed i perioden. Virksomhederne skal blot tidsmæssigt overlappe hinanden eller støde helt op til hinanden. Beregningsmetoden Har du i den seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed haft 2 hele regnskabsår, beregnes satsen af indkomsten i disse 2 år. Har du kun haft et enkelt helt regnskabsår, beregnes satsen af indkomsten i dette ene år. Har du ikke haft et helt regnskabsår i den seneste periode med selvstændig virksomhed, beregnes satsen af indkomsten i hele perioden. Det gælder også, selvom perioden strækker sig over et årsskifte. Er perioden på mindre end 26 uger, kan du ikke få beregnet en sats. 22

23 Beregning af sats Hvad angår beregningsmetode, krav om medlemskab m.m., gælder som udgangspunkt det samme, som når der er mindst 3 hele regnskabsår i den virksomhed, du bliver ledig fra. Se Beregnet sats på side 18. Fast sats Det er muligt at få den faste sats på baggrund af en periode med selvstændig virksomhed eller skiftende perioder med arbejde som lønmodtager og arbejde som selvstændig. Det kræver bl.a., at du har været fuldtidsforsikret i de 3 seneste år, og du skal som udgangspunkt have været fuldtidsbeskæftiget i samme periode. Perioder med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang tæller kun med som fuldtidsbeskæftigelse, hvis perioden er på mindst 13 uger. Reglerne om fravær er forskellige for perioderne med arbejde som lønmodtager og perioderne som selvstændig. Kontakt Ase, hvis du mener, at du kan have glæde af den faste sats, der i 2016 er på 686 kroner i 5 dage pr. uge. 23

24 Vi tror på potentiale Vi tror på, at Danmark har et kæmpe potentiale. Vi tror på, at hvis vi skal få mere ud af dette potentiale, så kræver det en mentalitetsændring. Vi skal blive bedre til at fokusere på vores muligheder frem for vores begrænsninger. Vi ønsker et Danmark i rivende udvikling. Et Danmark, hvor vi er ligeså stolte af vores flid som af vores hygge. Hvor vi er kendte for vores positive indstilling og vores resultater. Vi kæmper for et land med mindre brok og mere handling. Et land, der på trods af sin lille størrelse laver store resultater. Vi kæmper for, at alle i Danmark ser potentialet. 1006/1601 La Cours Vej Frederiksberg Tlf ase.dk

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Marts 2013 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Maj 2016 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med Ase Det kan være svært at opfylde

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse A-kassen LH 6 udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse... 3 3. Offentlige

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2016 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du er ledig

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du er ledig November 2012 Værd at vide: F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Hvis du får arbejde

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Juni 2012 F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.....................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge........................................3

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Arbejdsdirektoratet August 2001 Indledning Efterlønsordningen blev ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før 1. juli 1999, er du

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb

Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb - 1 Forældrekøb, I. del. De skattemæssige grundregler for forældrekøb Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et rekordstort antal ansøgere til de videregående uddannelser er den årlige jagt

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse DSA er til for alle dem, der hjælper andre med at få en sundere og bedre hverdag. Vi er a-kasse for nyuddannede,

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende Til a-kasserne Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende ægtefæller) Arbejdsmarkedsstyrelsen vedlægger

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse F O A F A G O G A R B E J D E Virksomhedsoverdragelse Hvad betyder det for dig? Hvad skal du være opmærksom på? GODE RÅD 2 www.foa.dk En virksomhedsoverdragelse kan have stor betydning for dine ansættelsesvilkår,

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse DSA er til for alle dem, der hjælper andre med at få en sundere og bedre hverdag. Vi er a-kasse for nyuddannede,

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

Privatansat hjælper i eget hjem

Privatansat hjælper i eget hjem Privatansat hjælper i eget hjem Lov om Social Service 41 Informationsfolder om løn- og ansættelsesvilkår Privat ansat hjælper Ifølge Lov om Social Service har en familie med et handicappet barn mulighed

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Man kan umiddelbart forestille sig 3 løsninger for de selvstændige og medarbejdende ægtefæller:

Man kan umiddelbart forestille sig 3 løsninger for de selvstændige og medarbejdende ægtefæller: Selvstændiges dækning ved barsel Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller på overført indkomst har svære vilkår, hvis de skal på barselsorlov. De skal være særligt opmærksomme, hvis de

Læs mere

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116.

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Thisted Kommune Side 1 af 5 Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Hvem kan komme i betragtning? 1. Personer med en varig nedsat funktionsevne,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Torvegade 74, 6700 Esbjerg Ofte stillede spørgsmål Kan jeg reservere en byggegrund? Jeg ønsker at købe en grund hvad gør jeg? Hvornår skal jeg betale for grunden? Skal jeg have en advokat? Kan jeg fortryde?

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gistrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 formål Selskabets formål er

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag

SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag - 1 SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten og Skatterådet har indenfor de seneste måneder truffet to afgørelser om de

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen

Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen Regeringen fremlagde den 30. august 2016 deres omfattende 2025-plan. En del af denne plan vedrører dagpengeområdet. Og helt overordnet vil planen under sloganet,

Læs mere

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F F A G O G A R B E J D E F O A FOA: A-kasse Vil du med i i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse. Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver 1. Udfyld anmeldelsen. 2. Gem anmeldelsen og adviser lønmodtager. 3. Lønmodtager godkender og sender anmeldelsen til LG. 4. I får en kvittering

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for V E D T Æ G T E R for I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S / vedtægter af 25.september 2013 Navn og

Læs mere

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80 G-dage Når en virksomhed bringer et ansættelsesforhold til ophør, er der under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag også kaldet G-dage. Derefter modtager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. DOM Afsagt den 14. maj 2013 i sag nr. BS 5-699/2012: A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens problemstilling Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER for Fonden Neverland

VEDTÆGTER for Fonden Neverland Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Carsten R. Christiansen Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Peter Frandsen Nima Nabipour J. nr. 778.17-01 ldi@cphlex.dk cvr.nr. 27 07

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Info om: Kommunal dagpleje - der er d.d. 57 kommunale dagplejere. Godkendes og ansættes af Tønder Kommune til pasning af 4 børn med mulighed

Læs mere

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er DK Hostmaster A/S Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1. Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 306 2015-4061 AA mod Ejendomsmægler Anne-Marie Eybye [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 31. marts 2015 har AA indbragt ejendomsmægler Anne-Marie

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a. medlemmer 3 VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i andels- eller

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 INDHOLD 1. HVEM HAR RET TIL FERIE OG FERIEPENGE?... 3 2. HVOR MEGET FERIE OPTJENER DU?... 3 2.1. HVOR MANGE FERIEPENGE OPTJENER DU?... 3 2.2. HAR DU SKIFTET ARBEJDSTID

Læs mere

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ)

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Skagen Jagtforening 1.2 Foreningens hjemsted er Frederikshavns.. kommune. 2 Forholdet til

Læs mere

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for udbetaling af dagpenge... 4 3. Eksempler... 8 3.1 Eksempler

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode BEK nr 633 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0005413 Senere ændringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 2 Guide Skat og moms for frivillige og foreninger

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere