Aarhus Havn runder 175 år. Bud på bæredygtighed. Ny terminaldirektør satser på vækst og bæredygtighed. Mangroveskov gør vandflyveren grøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Havn runder 175 år. Bud på bæredygtighed. Ny terminaldirektør satser på vækst og bæredygtighed. Mangroveskov gør vandflyveren grøn"

Transkript

1 MARTS 2020 Aarhus Havn runder 175 år Bud på bæredygtighed Ny terminaldirektør satser på vækst og bæredygtighed Mangroveskov gør vandflyveren grøn Kun få kvinder i det Blå Danmark Fart og form på færgeterminal Digital transformation FM holder havnen ved lige

2 Foto: Aage Fredslund Andersen, Aarhus Arkivet Aarhus Havn runder 175 år...handelsstanden og skipperne pressede på for at få gennemført en udvidelse af havnen. Nøjagtig som tilfældet er i dag, hvor en lang række virksomheder netop har afgivet høringssvar og bakket op om Aarhus Havns ønske om at udvide havnen. Om et par måneder har Aarhus Havn 175-års fødselsdag. Den nøjagtige dato er 10. maj, og dagen efter vil der være åbent Havnecenter fra kl. 7-9, hvor kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter er velkomne til morgenkaffe og fødselsdagskage. Senere på året vil alle byens borgere blive indbudt til fødselsdag, og dermed fejring af byens havn, der samtidig er hele Danmarks havn blandt andet i kraft af markante markedsandele på både container og bulk. Siden virksomheden Aarhus Havn blev etableret i 1845 har både havnen og byen undergået en massiv udvikling og vækst. Fra en lille halvcirkelformet havn, Mindehavnen, og en by med knap 8000 indbyggere i den lille købstad, der dog var landets tredjestørste efter Helsingør og Odense. Til i dag landets største erhvervshavn med rutenet til det meste af verden og én af to danske EU-core-ports og et indbyggertal i Aarhus på knap Så selv om meget var anderledes dengang er der ligheder fra dengang til i dag. Det var nemlig gode tider forud for 1845 der havde medført større besejling på havnen, og gjort den eksisterende havn for lille. Handelsstanden og skipperne pressede på for at få gennemført en udvidelse af havnen. Nøjagtig som tilfældet er i dag, hvor en lang række virksomheder netop har afgivet høringssvar og bakket op om Aarhus Havns ønske om at udvide havnen. Men noget er også anderledes. Dengang kostede en havneudvidelse rigsdalere (godt kroner), men Aarhus Havn havde kun 1/3 af midlerne selv. Derfor indkaldte Magistraten til en rådstuesamling for at få borgernes accept af, at byen skulle udstede en garantierklæring på restsummen. I dag er udvidelsen alene en investering, der foretages af Aarhus Havn, og hverken kommunen eller staten skal på nogen måde bidrage. 2

3 Bud på bæredygtighed Af Henrik Munch Jensen Skibsfarten transporterer 80 pct. af verdenshandelen, men står globalt kun for 2-3 procent af verdens samlede CO 2 -udledninger. Selv om det ikke lyder af meget er det en fælles erkendelse i den maritime sektor, at der skal gøres en indsats for at nedbringe skibsfartens klimaaftryk. Hos Aarhus Havn har vi en bæredygtighedsstrategi, der sigter mod at vi som virksomhed skal være CO 2 -netural i 2030, og at vi skal være den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Men udover at arbejde for at nedbringe vores eget klimaaftryk, er vi også kommet med en række bud på hvad den maritime sektor bør arbejde for i fællesskab. Overskriften for vores første bud er fremtidig energiinfrastruktur på danske erhvervshavne. Aktuelt har næsten hver dag sin historie om et rederi, der enten overvejer at eksperimentere med et nyt brændstof til skibe eller har planlagt et eksperiment med et konkret brændstof på en udvalgt skibstype. Mange kendte og nogle relativt ukendte brændstoftyper er i spil, og det synes relativt usikkert lige nu, hvilket eller hvilke brændstoffer, der vil blive de gængse i fremtiden. Men én ting er sikkert, og det er også allerede påpeget af flere rederier, der er behov for at opbygge helt nye energisystemer på land, uanset hvilket eller hvilke brændstoffer, rederierne fremover vælger at anvende for at nedbringe deres klimaaftryk. Der synes at være enighed om at den største innovation ikke skal ske på skibene, men på landjorden. De danske erhvervshavne (herunder Aarhus Havn) er således vigtige aktører i det set-up, fordi det er helt afgørende at sikre den nødvendige energiinfrastruktur på havnene til det eller de brændstoffer, der vil blive anvendt af rederierne i fremtiden. Vores andet bud handler om den nuværende energiinfrastruktur på de danske erhvervshavne. Selvom der hos mange aktører er stor lyst og vilje til at udvikle nye og mere bæredygtige brændstoffer til skibene, vil der sandsynligvis gå flere årtier inden disse brændstoffer anvendes i den samlede internationale skibsflåde. I mellemtiden synes det nødvendigt at finde en løsning på den udledning af CO 2 og partikler der finder sted, mens skibene opholder sig i havnene. Mange af de danske erhvervshavne (herunder Aarhus Havn) er relativt bynære og har således naboer, der forventer handling i forhold til at begrænse både påvirkningen af klimaet og deres sundhed. Derfor vil der i flere årtier fremover være behov for at havnene kan tilbyde den nødvendige energi-infrastruktur for at reducere udledningen af partikler og CO 2, mens skibene opholder sig i havnen. Aktuelt er landstrømsanlæg den mest kendte og anvendte form for energiinfrastruktur på erhvervshavnene, men anden energiinfrastruktur kan blive aktuel i de kommende år. Endelig har vi påpeget et behov for justering af love og regler. Behovet for at gøre Det Blå Danmark mere bæredygtigt skaber nemlig behov for nye energiløsninger på de danske erhvervshavne (herunder Aarhus Havn), som i stort omfang er reguleret af lovgivning. Det meste af den lovgivning stammer fra en tid, før man var så optaget af bæredygtighed, som tilfældet er nu. I vores bestræbelser på at finde løsninger har vi desværre konstateret, at den nuværende lovgivning direkte forhindrer de danske erhvervshavne i at etablere og/eller drive energiinfrastruktur, der vil fremme bæredygtigheden. Vores sidste bud på bæredygtighed er derfor, at erhvervshavnene (herunder Aarhus Havn) ikke kan løse udfordringerne lokalt uden offentlig støtte eller ændret lovgivning. Aarhus Havn Reportagen er 57. årgang af bladudgivelsen fra Aarhus Havn. Udgives 4 gange årligt. Redaktion: Souschef og økonomichef Henrik Munch Jensen samt kundechef Nicolai Krøyer. Koordinator: Helle Vinsten, Annoncer, lister, adressering m.m: Helle Vinsten, Aarhus Havn, Tlf: , Layout: Søren Bo Grafisk. Tryk: Scanprint a/s Forsidefoto: Jan Kejser Vandvejen 7, DK-8000 Aarhus C Tel

4 Ny terminaldirektør satser på vækst og bæredygtighed Vi vil sørge for at leve op til alle miljølovgivninger, og så kigger vi på at opgradere vores udstyr, så det bliver mere og mere miljøvenligt, hver gang vi gør det. Foto: Jan Kejser/Tekst: Jørgen Høg Flere containere over kaj. En ny strategi for bæredygtighed og mere digitalisering. Det er tre af de vigtigste punkter på Dennis Lenthe Olesens aktuelle dagsorden. Siden nytår har Mærsks havnedivision placeret sine to dominerende containerterminaler i Norden, Aarhus og Gøteborg, under én samlet ledelse. Dennis Lenthe Olesen er ny ansvarlig chef for APM Terminals Nordics, og han skal fremover fordele sin ledelsestid mellem de to store byer Aarhus og Gøteborg på hver sin side af Kattegat. Øverst på den ambitiøse chefs dagsorden står vækst. Vi har nogle prioriteter, som er ens for Nordic, og den primære prioritet er vækst. Det gælder for både Aarhus og for Gøteborg. Vi vil gerne øge vores samlede volumen i løbet af de næste par år, siger Dennis Lenthe Olesen. Containerterminalen i Aarhus investerer derfor ca. 20 mio. kr. i en ny automatisk gate inkl. infrastruktur, hardware og software, og hele projektet skal stå klar i december Aarhus Havn har oplevet vækst på containerhavnen de senere år med containere i I 2018 blev containere løftet over kaj, og væksten fortsatte i 2019 med containere. I 2019 øgede vi vores kapacitet for fyldte reefere med 20 pct. for at kunne imødegå den øgede danske landbrugseksport. Vi arbejder på en yderligere kapacitetsudvidelse på 17 pct., så vi kan have fyldte reefere stående samtidigt på terminalen, siger direktøren. 4

5 Dennis Lenthe Olesen er ny adm. direktør for APM Terminals Nordic. Han er ansvarlig for terminalerne i både Aarhus og i Gøteborg Et af de tiltag, som Dennis Lenthe Olesen vil bære med fra terminalen i Gøteborg, er en ny strategi for bæredygtig godstransport, som ligner Green Gothenburg Gateway. Lige nu arbejder vi på en strategi for, hvordan terminalen i Aarhus bliver mere bæredygtig. Det ultimative ville være at få alle vores operationer elektrificeret. Vi vil købe mere grøn energi, og vi skal i det hele taget kigge på den mest miljøvenlige og kosteffektive løsning, siger direktøren. Aarhus Havns strategiplan, der gælder frem mod 2024, har det overordnede mål at gøre Aarhus Havn til den ledende bæredygtige havn i Østersø-regionen. Vores strategi passer fint ind i det, forklarer direktøren. Mærsk har en overordnet plan om at være CO 2 -neutral i 2050, og i Aarhus vil man sørge for at gøre alle operationer mere effektive, så man f.eks. ikke kører unødige distancer, når man flytter containere på kajen. Vi vil sørge for at leve op til alle miljølovgivninger, og så kigger vi på at opgradere vores udstyr, så det bliver mere og mere miljøvenligt, hver gang vi gør det. I Sverige arbejder man med HVO, miljøvenlig diesel, og man kigger på alternative løsninger i Aarhus, men der er endnu ikke fundet en bærbar løsning, hvor økonomi og miljø hænger sammen. Man er også allerede i gang med at se på hybridversioner af straddle carriers for at nedsætte energiforbruget. Vejen mod mere vækst og grøn transport går gennem øget digitalisering. APM Terminals Aarhus har allerede gang i en større digitaliseringsproces, forklarer direktøren. Man arbejder fx med et produkt kaldet API Portal, hvor terminalens systemer kan køre direkte ind i kundernes systemer. APM arbejder på et pilotprojekt lige nu, og systemet vil også blive implementeret i Aarhus, siger Dennis Lenthe Olesen. På sigt vil man udvikle et system til gavn for kunderne, så uanset om man står i Høje Taastrup eller i Taulov eller et andet sted i Danmark, så skal det allerede dér føles, som om man allerede står på Aarhus havn. Man skal kunne følge sit gods, fra hvor man står, til det er ombord på skibet. Terminalen arbejder i øvrigt på at øge digitaliseringen i alt udstyr, så man kan optimere på driften og nedsætte energiforbruget. Man opgraderer det ti år gamle operationssystem TOS til det moderne N4. Med alle de tiltag i ryggen vil vi vækste forretningen i Aarhus, det er godt for havnen, og det er godt for byen. Jeg glæder mig over den høje aktivitet på havnen med masser af fremsynede virksomheder, siger Dennis Lenthe Olesen. Han har arbejdet for Mærsk siden 1991 og har en omfattende erfaring med drift af containerterminaler. Han har været chef for flere af APM Terminals havne i bl.a. Belgien og Marokko, og han har desuden haft centrale roller som regional og global driftschef. 5

6 Team bæredygtighed Foto: Jan Kejser Ikke mere snak. Nu skal der handles. Da først Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi var nedfældet på papir ultimo 2018, tog teknisk chef Anne Zachariassen strategien i den anden hånd den handlende hånd. Parallelt med at hun selv gik i gang med at knytte kontakter, researche på muligheder og tale med kunder, fik hun annonceret efter først en bæredygtighedsingeniør og derefter en projektmedarbejder. Der var afsat midler i strategien til begge medarbejdere, og det kunne kun gå for langsomt. 6

7 I dag er de tre. Bæredygtighedsingeniør Mads Søgaard, projektmedarbejder Hanne Bohnstedt og teknisk chef Anne Zachariassen. De har en plan. De vil gøre Aarhus Havn CO 2 -neutral senest i 2030, og de vil gøre Aarhus Havn til den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Men de vil også stille sig til rådighed for de 150 virksomheder på hele Aarhus havn, og understøtte virksomhederne arbejde med bæredygtighed. De tre ikke bare vil, men er også ansat til at gøre det, da ordlyden i Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi meget tydeligt dikterer disse mål. Anne Zachariassen arbejder primært med strategien og forsøger at skaffe partnerskaber til nogle af de store og udfordrende projekter. Hun henter ideerne ude i verden og i Danmark og bringer dem ind i virksomheden. Mads Søgaard arbejder med at sikre at de projekteringsværktøjer, der fremover vi blive anvendt i virksomheden, også tager højde for bæredygtighed. Desuden har han til opgave at udvikle bæredygtighedsværktøjer der kan anvendes, når der skal tages beslutninger med sigte på både den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje. Der er sket rigtig meget i både samfundet og på det personlige plan i løbet af de to år. Jeg har flyttet mig selv fra at være en ganske almindelig bevidst forbruger til i dag at overveje bæredygtigheden i alt hvad jeg gør og køber. Og det tror jeg at rigtig mange andre kan genkende, siger Anne Zachariassen. Hun oplever at det efterhånden er lykkedes at få Aarhus Havn sat på bæredygtighedsdagsordenen -både i Aarhus, men også i resten af landet. I dag bliver vi kontaktet af mange forskellige institutioner og virksomheder, som gerne vil arbejde sammen med os. Og i forhold til mange af de konkrete projekter, vi er i gang med, er vi da også en del af en større helhed. Om vi rykker hurtigt nok? Det kan altid diskuteres, men det vil jeg lade andre bedømme. Aktuelt er jeg faktisk fortrøstningsfuld, i forhold til de mål vi har sat, siger Anne Zachariassen. Mads Søgaard, bæredygtighedsingeniør: Det er virkelig spændende at arbejde i en branche, som er ved at finde sit ben at stå på inden for den grønne omstilling. Samtidig er Aahus Havn en virksomhed, der virkelig vil den grønne omstilling og også vil være førende på området. Det giver en masse muligheder for udvikling og højt til loftet, når det kommer til ideer som kan gøre en forskel. Lige fra at tænke bæredygtigt i store infrastrukturløsninger til at forsøge at forbedre livet under vandet med fiskeyngelpladser. Hanne Bohnstedt, projektmedarbejder: Aarhus Havn er et fantastisk laboratorium for bæredygtig udvikling, fordi ledelsen har taget en strategisk beslutning om at blive førende på området. Det er en både modig og klog beslutning. Branchen har et stort potentiale for at opnå relativt store resultater på kort tid, men er samtidig afhængig af effektive partnerskaber for at nå målene. Det er et fantastisk felt at arbejde i med min baggrund som cand.scient.pol. VEJNING, KONTROL OG INSPEKTION For Hanne Bohnstedt handler det om at få skabt netværk med virksomhederne på haven, og undervejs er opgaven at motivere dem til grøn omstilling og facilitere de projekter, der opstår. Det handler om at få virksomhederne til at videndele, indgå i fælles projekter og i mere formelle partnerskaber. Parallelt med at de har hver deres ansvarsområde, har de i de seneste måneder arbejdet intenst sammen for at kortlægge Aarhus Havns såkaldte baseline. Eller på mere almindeligt dansk Aarhus Havns CO 2 -bidrag. Resultatet af det arbejde bliver offentliggjort, når Aarhus Havn i april udkommer med sin årsrapport for Akkrediteret brovejning og vægtattest Dokumentation af VGM vægten af containere Inspektion og prøvetagning Skadesinspektion af vare ved ankomst On-/off-hire inspektion af skibe Inspektion af surring af vare i forbindelse med afskibning Bunker survey, draft survey, marine survey INSP Tank opmåling / ullage af flydende vare Tally kontrol Da Anne Zachariassen blev ansat som teknisk chef hos Aarhus Havn for to år siden, stod det ikke skrevet nogen steder heller ikke i jobannoncen - at en stor del af hendes tid skulle gå med bæredygtighed. Akkrediteret, landsdækkende og 100% uafhængig Kontakt os og hør mere Multivej 12 Logistikparken Aarhus C 8220 Brabrand Tlf:

8 Mangroveskov gør vandflyveren grøn Af Lars Mandal/Foto: Jan Kejser og Nordic Seaplanes Transportbranchen er kendt som en af de mest komplekse brancher - i relation til kampen mod CO 2 -udledning. Nu går Nordic Seaplanes helt nye veje for en samlet grøn flyrejse mellem Aarhus og København. Inspireret af DAT, Danish Air Transport, og deres såkaldte IFLYGREEN-projekt har vi indledt et samarbejde med Thor Heyerdahl Climate Parks og Bio8 AS. Projektet og parken omfatter et område på hektar nyplantet mangroveskov i Myanmar, og vores investering på cirka kr. i dette projekt betyder at CO 2 -udslippet fra vores flyvninger neutraliseres med 100 pct., fortæller direktør Lasse Rungholm, Nordic Seaplanes. Mangrovetræet er på den måde en gave fra naturen, fordi det er med til at reducere effekten af den globale opvarmning, og samtidig beskytte liv. Der er allerede plantet millioner af mangrovetræer i Myanmar, og der kommer flere til hver eneste dag. Spinkle træer - og lidt sjove at se på - men supereffektive til at optage CO 2, fortæller Lasse Rungholm. Mangrovetræer er nærmest i stand til at støvsuge CO 2 til sig. Der findes ingen mirakelkur, der kan gøre luftfart til en bæredygtig transportform, men mangrovetræerne hjælper godt på vej. 50 pct. af træets biomasse er CO 2, og træet optager op til fire-fem gange så meget CO 2 som træer i almindelighed. Mangrovetræet er ikke bare ét træ, men en hel familie af træer og buske med flere slægter og varianter. Fagfolk anser mangroverne for at være et supereffektivt økosystem, der er i stand til at tage CO 2 i store mængder ud af atmosfæren og gemme det i jorden. Direktør Lasse Rungholm Nordic Seaplanes har som den eneste transportmulighed mellem København og Aarhus valgt at fokusere på fuld CO 2 -neutralitet på deres flyvninger mellem landets to største byer. Vi er nu ikke alene langt de hurtigste, men også langt de mest miljøvenlige. Investeringen i de mange mangrovetræer betyder at man flyver helt grønt, når man flyver med vores vandfly. 8

9 Lasse Rungholm påpeger at kloden er ligeglad med hvor CO 2 -udslippet finder sted - og dermed også hvor det neutraliseres. Derfor giver det mening at støtte projektet i Myanmar, selvom vores forretning handler om en rejse mellem København og Aarhus. Gennem samarbejdet med Thor Heyerdahl Climate Parks og Bio8 AS er det dokumenteret, at vi kan neutralisere udslippet minimum 1:1. Det lyder som en solstrålehistorie, og det er det også, for nyplantningen i Myanmar er samtidig med til at støtte lokalbefolkningen i området. Mangrovetræerne beskytter ikke bare kystområderne mod tsunamier og andet ekstremt vejr. Projektet derude er også med til at øge fiskebestanden med op til 50 pct., og det betyder forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen. Udryddelse af regnskov trækker konstant overskrifter, men mangrovetræerne er faktisk forsvundet i endnu større hast. I mange lande er udbredelsen i dag på et kritisk niveau, og det er på den baggrund at Myanmar, med økonomisk støtte, har besluttet at stille et kystnært areal på hektar til rådighed for genplantning. Det kan ikke bare hjælpe natur og landsbyer på fode igen, men har også en kapacitet til at optage flere millioner tons CO 2. We work together as one around the world and take pride in providing excellent service > Multimodal container logistics > Iceland and Faroe service > Worldwide reefer logistics and international forwarding Konecranes Gottwald Together we make things happen Alt til godshåndtering... MRS Nordic Seaplanes øger til maj sin kapacitet med endnu en vandflyver på ruten mellem havnen i Aarhus og landets hovedstad. Vi har købt den nye flyver i Australien, og lige nu er den på vej til Schweiz for at blive malet, og for at få monteret pontoner, så vi kan sætte den ind på ruten 1. maj. Dermed kan endnu flere passagerer, typisk forretningsfolk, der ønsker at brugt mindst mulig tid mellem Aarhus og København, nyde en CO 2 -neutral tur med vores fly, pointerer Lasse Rungholm. Timars Turen med vandlyveren tager som regel 42 minutter, og med en taxatid i Aarhus på cirka fem minutter og andre otte-ti minutter i København, kan den samlede transporttid langt de fleste gange holdes under en time. Prisen er 1897 kr. hver vej med mulighed for besparelser ved køb af klippekort. Tel.:

10 Kun få kvinder i det Blå Danmark Damvad Analytics har udarbejdet en rapport for Danske Maritime og Danske Havne om kvinder i de maritime brancher. Rapporten konkluderer bl.a.: Kvinder udgør kun 21% af de ansatte på havnene. Tallet er stort set uændret fra Kvinder bestrider kun 7% af de tekniske stillinger selvom disse udgør 58% af alle stillingerne. I samfundet generelt har kvinder 17% af de tekniske stillinger. 7 ud af 10 kvinder har stillinger, der forudsætter en høj grad af viden, eller er i kontor- og kundeservicearbejde. Kun 17% af lederstillingerne i sektoren er besat af kvinder. Der peges på barrierer som for hård omgangstone, at kvinder har problemer med at opnå respekt, samt en række fordomme om sektoren. I dette - og de kommende numre af Reportagen - spørger vi nogle kvinder, der allerede er i branchen: Hvordan er det i dag? Og hvad kan man gøre for at ændre på ovenstående? Hvad tror du, er årsagen til, at kun Tekst og foto: Jette Christiansen Blå bog Navn: Jane Sams Christensen Alder: 57 Uddannelse: Lager- og logistikoperatør Stilling: Teknisk servicemedarbejder Arbejdsplads: Aarhus Havn Hvad tror du, er årsagen til, at kun en ud af fem i den maritime branche er kvinder? Det handler om en gammel tradition, man endnu ikke har brudt i den mandsdominerede branche. Det kan skyldes, at mange af dem, der arbejder på en havn, er ufaglærte og mange kvinder tror, at de ikke kan varetage den type arbejde. Men vi bliver oplært i det, vi skal kunne, undervejs. Det ved kvinderne bare ikke, og derfor går de uden om branchen. Det kan også skyldes, at branchen ikke er på mode. I hvert fald vælger mange yngre kvinder at satse på et modefag. Hvad er det bedste ved at være kvinde i den maritime branche? Det er at der ikke tages specielt hensyn til en, fordi man er kvinde. Der kan være tungt fysisk arbejde, men der er hjælpemidler til det meste. Man skal heller ikke kæmpe for at få den samme løn som sine mandlige kolleger. I andre brancher får kvinder jo mindre i løn, selvom de laver det samme. Vi er omfattet af den samme overenskomst, vi får den samme løn. Jeg har ellers et dejligt, varieret arbejde, hvor 90 procent foregår udendørs. Hvad er det værste ved at være kvinde i den maritime branche? Det værste er, at der alligevel er en grad af forskelsbehandling i det daglige arbejde. Jeg har oplevet diskrimination, hvor det jeg siger, bliver overanalyseret, fordi jeg er 10

11 en ud af fem i den maritime branche er kvinder? kvinde. Det kan give dårligt selvværd, hvis man bliver kritiseret, når man siger noget. Jeg respekterer andre, de bør også respektere mig. Problematikken bunder nok i den kultur, der kan være i mandsdominerede virksomheder. Hvad skal branchen gøre for at tiltrække flere kvindelige medarbejdere? Der bør sættes mere positiv fokus på branchen. Det kan man gøre ved at vise flere, gode Tv-udsendelser om arbejdet i det blå Danmark. Programmerne skal vises på de kanaler, som er mest populære blandt unge kvinder. Og så skal branchen ud på uddannelsesinstitutionerne og fortælle om alt det, den byder på. Man bør desuden gøre mere opmærksom på, at kvinder har de samme lønforhold som mænd. Hvad bør eventuelt ændres, hvis man ønsker flere kvinder i den maritime branche? Ledere og mellemledere bør måske uddannes bedre i, at vi ikke alle er ens. Man skal også lære at komme diskrimination til livs. Derudover skal klikedannelser nedbrydes, og det kræver en kulturændring. Her er nogle barrierer at rive ned. Hvordan oplever du at kvinder uden for den maritime branche tænker om dit job? De synes, at det er sejt. Jeg får ofte meget opmærksomhed, fordi jeg arbejder på havnen i et traditionelt mandejob. Det er virkelig meget positivt. Hvordan er omgangstonen i et miljø med mange mænd og få kvinder? Den kan være hård og kompromisløs, og der er også en del fnidder-fnadder. Man siger at der er meget af det på arbejdspladser med mange kvinder, men det forekommer altså også i stor stil blandt mænd. De fleste er heldigvis hurtige til at komme videre. Hvordan er dine muligheder for videreuddannelse og avancement i forhold til mændene? De er ikke anderledes. Kvinder har de samme muligheder som mænd. Hvad vil være dit bedste råd til de kvinder, der overvejer at søge job i den maritime branche? Det vil være at de skal forberede sig på en mere fri og lidt hårdere omgangstone, men også på et spændende miljø. 11

12 We are dedicated to serving our customers Unifeeder A/S Hveensgade 1 DK-8000 Aarhus C

13 Fart og form på færgeterminal 13

14 En vigtig ingrediens er meter stål- og betonpæle, der skal bære fundamenter for ramper og bygninger. Foto: Jan Kejser Lige om lidt det vil sige om mindre end syv måneder lægger den første katamaranfærge til ved den nye færgeterminal for enden af Østhavnen. Derfor er der også lige nu fart på byggeriet af færgeterminalen, som Aarhus Havn bygger til Molslinjen. Den seneste tid har færgeterminalen for alvor taget form, og 1. oktober er den forventede dato for det første anløb. Når de første bilister kører ombord på en af Molslinjens hurtigfærger, for at lade sig fragte til Sjælland i løbet af 70 minutter (ca. 5 minutter kortere end i dag), er det sandsynligvis de færreste, der vil tænke over det omfattende arbejde, der er gået forud. At omdanne vand til land kræver sin planlægning, sine ingeniører og flere dygtige entreprenører. Populæropskriften på en færgeterminal kunne lyde sådan: Man tager noget jord (overskud fra byggeprojekter i Aarhus-området) og fylder op, indtil det når op over havoverfladen. Derefter bliver der etableret spuns, så jorden holder sig inde for det ønskede areal, og bag spunsen fyldes der op med sand. En vigtig ingrediens er meter stål- og betonpæle, der skal bære fundamenter for ramper og bygninger. Derefter sten til etablering af Vestre Færgemole samt spuns og sand pyntet med lidt beton på toppen til Østre Færgemole. 14

15 Beton er også den vigtigste ingrediens til rampefundamenterne, fundamenter til fendere, pullerter og endelig til 750 meter kajkant. Og selve bunden i havnebassinet sikres med kvm. betonplader. Færgeterminalen får to færgelejer med dobbeltramper (nedre og øvre) samt et færgeleje med en enkelt rampe og endelig et overliggerleje, hvor en færge kan ligge natten over. I det populære brætspil Matador kan man med et snuptag sætte huse på sine grunde, men dog ikke på rederierne. Men det kan man godt i virkelighedens matadorspil, idet Molslinjen allerede har sat huse på sin nye færgeterminal. Molslinjen har dog fået kørt sine huse dvs. fremtidige administrationsbygninger til terminalen med særgodstransporter, mens serviceog driftsterminalen er bygget på stedet. I virkelighedens matadorspil er det dog ikke nok at placere nogle huse. På den nye færgeterminal er der også etableret bilramper, fodgængerramper, opmarchareal til biler og naturligvis et parkeringsområde. Endelig vil der være både tankanlæg og landstrømsanlæg til færgerne på den nye terminal. Der er fart på byggeriet af færgeterminalen, der ligger for enden af Østhavnen. 15

16 16

17 Digital transformation En container pr. minut, alle dage, uger og måneder. Aarhus Havn er i vækst, og containertrafikken slår alle rekorder med en fremgang på 25 pct. i løbet af de seneste tre år. Den stigende interesse for at benytte Aarhus Havn stiller krav til det digitale set-up. Derfor er digitalisering nu et tema - sammen med bæredygtighed - i havnens femårige strategiplan. Virksomheden NORRIQ er valgt som sparringspartner til en række Customer Relationship Management- processer. 17

18 Tekst: Morten Bøcker/Foto: Mogens Holmgaard fortsat fra forrige side... Sammen med projektleder Johanna Geber fra Aarhus Havn er vi gået op på øverste etage i det imponerende hovedsæde på den østvendte mole. Fra den ikoniske, hvide bygning er der udsigt til høje stakke med tusindvis af containere, gigantiske kraner, hundrede meter lange pakhuse og lastbiler, der kører i en lind strøm ind og ud af området. Vi har en langsigtet udviklingsplan, hvor vi ønsker at udvide havnens areal ude i havet mod øst fra de nuværende cirka 280 hektar med yderligere cirka 100 hektar, fortæller Johanna Geber og giver næring til den tanke, at vi her står i en virksomhed med næsten ufatteligt store udviklingsambitioner. tid og kan ske på forskellige niveauer i organisationen. Derfor er det vigtigt, at vi har et system, hvor vi kan strukturere og underbygge vores arbejde. Aarhus Havn startede udviklingen af CRMløsningen for et par år siden, og har valgt at implementeringen sker i etaper, så organisationen kan følge med. Det er jo ikke bare et system, vi er i gang med at indføre. Vi kigger på alle vores processer, siger Johanna Geber. En tredje - og også temmelig afgørende gevinst - er at Aarhus Havn kommer tættere på kunderne ved at gøre data tilgængelig for alle, der har kundekontakt. Den næste, der taler med kunden, har en viden om det, der er gået forud. Det giver os en 360 graders tilgang til vores kunder og mulighed for at træffe værdifulde beslutninger, siger Johanna Geber. Hun tilføjer, at organisationen er blevet langt mindre sårbar i forhold til tidligere, hvor viden i højere grad lå hos enkelte medarbejdere. Nu er al viden forankret i løsningen, siger Johanna Geber. CRM-løsningen ligger i skyen og kan tilgås på tablets og telefoner. Det gør det nemt for alle at se og registrere data, og vi har fået en mere fleksibel måde at arbejde på og et bedre flow i arbejdsdagen, når vores medarbejdere altid har den info, de skal bruge, lige ved hånden, siger Johanne Geber. Det er slut med langsommelige processer og tvivlsom datakvalitet! Når kunden lejer sig ind på havnens arealer, oprettes en kontrakt, og som led i CRMprojektet er det planen, at disse kontrakter ensartes i form af faste skabeloner. Væksten på en havn skabes sammen med kunderne. Kunderelationer er derfor afgørende for at gribe mulighederne og få det bedste ud af dem. Efter at have implementeret en Business Intelligence løsning indså havnen at der også var brug for en løsning, som kunne samle alle data om kunder, og være udgangspunkt for en mere proaktiv bearbejdelse af markedet. Vi er lykkedes med at transformere Aarhus Havn fra at være en myndighed til i dag at være en servicevirksomhed, der hver dag er i tæt dialog med vores kunder. Men den dialog foregår typisk over lang Salgsprocessen på en havn kan sagtens tage flere år, inden en aftale er i hus med en ny kunde, der begynder at anløbe havnen, læsse, oplagre og losse. Undervejs opsamles en mængde data af alle de forskellige medarbejdere, der har med kunden at gøre. Fra at ligge i Excel ark og forskellige mailbokse samles al denne data nu i CRM-løsningen. Målet er at blive mere effektive, og vi kan allerede nu se, at vi opnår en kæmpe rationaliseringsgevinst. Samtidig får vi ensartet vores processer, og det er også meget vigtigt for os, siger Johanna Geber. Kontraktstyringen skal lægges ind i CRMløsningen, og det kan være med til at give mere forretning, fortæller Johanna Geber. Ved at have fuldstændig overblik over kontrakterne på ét sted kan vi i højere grad holde fast i en kunde, der ønsker at komme ind på et areal, fordi vi har præcis viden til rådighed om hele udlejningssituationen, og hvornår et passende areal bliver ledigt, siger Johanna Geber. 18

19 Bliv kunde i en bank som kommer rundt om hele din økonomi Gør det muligt Bliv kunde på nordea.dk/ nykunde Aarhus C Skt. Clemens Torv nordea.dk 19

20 FM holder havnen ved lige Fra venstre: Frank Larsen, Søren Ratne, Rasmus Christensen og Henrik Kløverpris Tekst og foto: Jette Christiansen/stort foto: Jan Kejser Hvem ringer lejere og brugere af havnens bygninger til, når noget ikke er som det helst skulle være? Et godt bud er at ringe til Aarhus Havns afdeling for Facility Management (FM), hvor man gør en dyd ud af at være let tilgængelige for lejerne - også uden for normal kontortid. Medarbejderne i Facility Management er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af Aarhus Havns bygninger, belysningsanlæg, vandbrønde, el-skabe og de ydre områder. Det inkluderer hegn, bomme og gates, alt det der holder havnens terrorsikring intakt. Gruppen har fire medarbejdere, alle med en bred håndsværksmæssig og byggeteknisk erfaring og uddannelse. En af dem er Søren Rotne, der er ansat som byggetekniker og desuden er teamkoordinator. Jeg indgår i teamet, mens min opgave som koordinator er at sikre strategisk udvikling af gruppen og at vi får det hele med. Aarhus Havn har ca m2 bygninger, fordelt på Havnecentret, andre kontorer, værksteder og pakhuse, fortæller Søren Rotne. Han fortæller, at en henvendelse kan dreje sig om alt fra en elpære, som skal udskiftes, til et større ombygningsprojekt, som en lejer ønsker vurderet. Lejerne betaler ofte ikke for at få udført de små opgaver. For de større opgaver udarbejdes et budget og en plan, hvilket er på lige fod med hvad andre udbydere ville gøre. Størstedelen af virksomhederne på havnen benytter dog Facility Managements tjenester. Vi kender vores bygninger. Vi ved hvor installationerne og de bærende vægge m.v. er. Vi kender også historikken og de skader, de måtte have haft, understreger Søren Rotne. Facility Management står for ledelsen af alle projekter, mens eksterne håndværkere står for selve udførelsen af de større opgaver. Der er simpelthen for mange opgaver til, at afdelingens fire medarbejdere selv ville kunne nå alt. Indimellem får de assistance af kollegerne i Havneservice og Vedligehold. Derudover arbejder de proaktivt. De er ude i området, taler med lejerne. De inspicerer og diagnosticerer. På den måde bliver skader og mangler opdaget. Vi går ikke forbi noget, der ikke fungerer, smiler Søren Rotne. Det var også årsagen til, at hans kollega Frank Larsen en dag kom i tale med en lejer 20

21 Søren Rotne kontrollerer ventilationsanlægget i HC af et pakhus. Han havde et problem med lastbiler, der skulle sætte containere af, og i den forbindelse kom til at lave skader på pakhuset. Frank Larsen fik malet tydelige striber på pladsen, så chaufførerne kunne se hvor de skulle holde. Siden har der kun været få skader på det pakhus. Det var en enkel opgave, som vi kunne løse takket være en dialog, der ikke ville have fundet sted, hvis vi ikke havde været proaktive og ude på området. Facility Management har også ansvar for rengøring, drift af produktionskøkkenet, budgetlægning og økonomiopfølgning mm. Mange opgaver sker naturligvis via serviceaftaler med leverandører og andre udbydere. Vi vurderer hele tiden, om vi har den rigtige leverandør og den rigtige pris. Vi holder også øje med den sociale bæredygtighed, sikkerhed og med at personalet har de rigtige arbejdsforhold. Det stiller vi krav til. Afdelingen har desuden fokus på den miljømæssige bæredygtighed. Energioptimering har længe været i fokus, og fx er Havnecenterets tag belagt med solceller. For nylig udarbejdede Facility Management et nyt bilag til en lejekontrakt, hvor lejere kan sætte kryds ved de tjenester, der ønskes inkluderet. Det kan være serviceringer af ventilation, VVS-installationer m.v. Vi kunne godt tænke os, at flere benyttede sig af det, da vi nemmere kan sikre god vedligeholdelse, men også fordi det for lejeren kan svare sig i det lange løb. I øjeblikket arbejder Søren Rotne på at implementere CTS (Central Teknisk Styring) på en kontor- og servicebygning, der skal styre ventilationssystemer, køl og frys. Det vil sikre lejerne et godt og stabilt indeklima og kontinuerlig drift af køle- og fryserum. På IT-fronten arbejder man også med overgangen fra Smart til Main Manager. Lejerne vil få adgang til en app, hvor de kan indrapportere fejl og mangler. Det bliver virkelig tidsbesparende for alle. Den forventer vi at have klar i løbet af året. Søren Rotne mener, at afdelingen er af den type, som folk ikke lægger mærke til, når alt fungerer. Men vi er her, vi vedligeholder bygningerne og området. Så kan vores lejere i stedet have fokus på det, som er deres virksomhed, og ikke bekymre sig om hvorvidt et pakhus er utæt eller et ventilationssystem ikke fungerer. Det ordner vi, slutter han. 21

22 AdobeStock foto FRANSK HANGARSKIB TIL AARHUS VI BORER EFTER BIOFUEL BÆREDYGTIG BETON Det franske hangarskib, Charles de Gaulle, vil for første gang anløbe dansk havn, når det ankommer til Aarhus den 29. marts i år. Hangarskibet, der har plads til 40 fly, er 261,5 meter langt og 64 meter bredt. Skibet ankommer til Aarhus havn sammen med en dansk fregat som led i en trænings- og øvelsesaktivitet, der vil foregå i det nordlige Atlanterhav, herunder Nordsøen, samt øvrige britiske, norske og danske farvande. Øvelsen er en del af det dansk-franske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Hvis det havde været 1. april, havde vi fortalt historien om vores bestræbelser på at finde biofuel med den borerig-lignende tingest, der opholder sig i havet ved Østhavnen. Men nu er det ikke 1. april, og der er ej heller tale om en molbohistorie, selvom der i godt vejr er smuk udsigt til Mols. Fra den såkaldte jack-up-flåde, som er den korrekte betegnelse - gennemføres der boringer i underbunden ned til ca. 25 meter under vandoverfladen. Der er tale om geotekniske boreundersøgelser, som dels skal bruges af Aarhus Vand og Aarhus Havn. Connovate, der er i gang med at opføre en ca kvadratmeter stor fabrik på Aarhus havn, har haft rejsegilde. Fabrikken skal producere et koncentrat til beton, der gør elementerne stærkere og forlænger levetiden betydeligt - op til 265 år. Den lange levetid gør betonen mere bæredygtig, og samtidig skal der kun bruges 50 pct. af den beton, man normalt anvender. Det betyder en kraftig reduktion i CO2-udledningen i forhold til almindelig beton. Connovate har planer om at bygge lignende fabrikker i Asien, USA og Sydamerika. Fabrikken på Aarhus havn forventes at stå færdig 1. marts i år, og den har kostet cirka 50 mio. kr. at bygge. 22

23 Aarhus Havn VIDSTE DU, AT AARHUS HAVN u er Danmarks største erhvervshavn u er Danmarks største containerhavn (markedsandel ca. 65 pct.) u er en af verdens mest effektive containerhavne u anløbes af verdens største containerskibe u er Danmarks største offentlige bulkhavn u har anlægsaktiver for over 2 mia. kr. u er færgehavn med 1,3 mio. biler om året u er under hastig udvikling Etape 1 forventes færdig 2030 Etape 2 forventes færdig

24 Fra Aarhus Havn til alverdens destinationer Se mere på om: Faste regelmæssige linjer fra Aarhus havn Feeder-forbindelser via Aarhus havn Havnerelaterede virksomheder på Aarhus havn Vandvejen 7, DK-8000 Aarhus C Tel Fax

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

QUICK GUIDE. Skab operationel effektivisering med Microsoft CRM Online

QUICK GUIDE. Skab operationel effektivisering med Microsoft CRM Online QUICK GUIDE Skab operationel effektivisering med Microsoft CRM Online Som erhvervsdrivende ved vi, hvor vigtigt det er at differentiere sig. For at overleve har vi i de seneste årtier set eksempler på,

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Om Circular Computing

Om Circular Computing Om Circular Computing Vores mission er at ændre verdens syn på køb af IT. Bæredygtighed er altafgørende men må ikke gå på kompromis med ydeevne og kvalitet. På den måde kan alle leve i en bedre verden

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

6 S E CG JENSEN EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI C A

6 S E CG JENSEN EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI C A C A 6 S E CG JENSEN GRØNNE CASES EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu!

Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu! Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu! KKR, Hillerød 19. juni 2019 Christian Ibsen, direktør Højere ambitioner er nødvendige Byerne: 70% af udledningerne i dag 70%

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Plads til mangfoldighed

Plads til mangfoldighed Plads til mangfoldighed Fjernvarme Fyn - ansvarlighed, kompetencer og muligheder Vi leverer miljøvenlig fjernvarme til mere end 90.000 kunder. Og vi gør meget mere end det. Hver dag arbejder vi for at

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

C S R. Corporate Social Responsibility. I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv.

C S R. Corporate Social Responsibility. I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv. C S R Corporate Social Responsibility a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for BabySam A/S for 2016/17.

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2017

DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2017 DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 217 Af Svend Bie og Poul Henrik Due Facilities Management er under forandring. Medlemsundersøgelsen, der er gennemført op til Årskonferencen, peger på en række udviklingstræk,

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2018 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2018 2020 2 Vision og mission DI Energi arbejder for, at virksomheder i energibranchen har de bedst mulige optimale rammevilkår. Det er en forudsætning for,

Læs mere

Kære TV2 Klimadebatten er for alvorlig til kampagnejournalistik

Kære TV2 Klimadebatten er for alvorlig til kampagnejournalistik Kære TV2 Klimadebatten er for alvorlig til kampagnejournalistik Åbent brev fra direktørerne for Dansk Fjernvarme, DI Energi, HedeDanmark, Dansk Skovforening, Dansk Energi, Skovdyrkerne, Træ-og Møbelindustrien

Læs mere

En fleksibel og ligetil. løsning for alle. Få værdifuld indsigt med intelligent software

En fleksibel og ligetil. løsning for alle. Få værdifuld indsigt med intelligent software En fleksibel og ligetil løsning for alle Få værdifuld indsigt med intelligent software En fleksibel og ligetil løsning for alle Dialog Data har udviklet VIS - en samlet standard Business Intelligence-

Læs mere

FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE. More than a job

FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE. More than a job FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE More than a job 3 "ENHVER KAN FEJE ET GULV ELLER SKRÆLLE EN KARTOFFEL." Du har måske oplevet lignende fordomme om rengøring, catering og andre servicefunktioner.

Læs mere

HØST ALLE FORDELENE MED DIGITALE VÆRKTØJER

HØST ALLE FORDELENE MED DIGITALE VÆRKTØJER HØST ALLE FORDELENE MED DIGITALE VÆRKTØJER En bog til håndværkeren der er klar til at tage det digitale skridt og dermed optimere sin dagligdag. Koster det at skippe digitaliseringen? Flere og flere virksomheder

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

De 7 bedste tips til din ERPimplementering

De 7 bedste tips til din ERPimplementering De 7 bedste tips til din ERPimplementering En korrekt implementering af din nye ERP-løsning, er afgørende for din forretning. Derfor har vi lavet en step by step guide til den optimale implementering.

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Caring for Climate. menneskerettigheder, miljø, klima og bæredygtighed. Byens Netværk Foto & tekst: Katja Pryds Beck

Caring for Climate. menneskerettigheder, miljø, klima og bæredygtighed. Byens Netværk Foto & tekst: Katja Pryds Beck Caring for Climate Byens Netværk 27.01.11 Foto & tekst: Katja Pryds Beck Der var tidlig mønstring, da Byens Netværk, Dansk Arkitektur Center og UNDP Danmark inviterede til morgenmøde på DAC om FN s virksomhedsnetværk

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

CEJ Ejendomsadministration A/S CSR politik

CEJ Ejendomsadministration A/S CSR politik CEJ Ejendomsadministration A/S CSR politik CEJ s CSR politik regulerer alle vores aktiviteter. CSR dækker efter vores opfattelse både hensyntagen til naturen og de fysiske omgivelser samt de mennesker,

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Kender du typen? SEKS PROFILER PÅ DEN DANSKE ENERGIFORBRUGER

Kender du typen? SEKS PROFILER PÅ DEN DANSKE ENERGIFORBRUGER Kender du typen? SEKS PROFILER PÅ DEN DANSKE ENERGIFORBRUGER Udgivet af Energifonden - maj 2019 Materialet bygger på analyser udført af Marketminds for Energifonden Layout: Berit Winsnes / BW grafisk design

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN Tegnet af Arkitek-irmaet Schmidt, Hammer og Lassen der i samarbejde med entreprenør A. Enggaard står bag byggeriet. Arkitekterne siger om byggeriet: "Vi tror på en

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

DGNB det nye projektstyringsværktøj Bæredygtighedsseminar den 8. september 2015

DGNB det nye projektstyringsværktøj Bæredygtighedsseminar den 8. september 2015 DGNB det nye projektstyringsværktøj Bæredygtighedsseminar den 8. september 2015 NCC Property Development Hvordan DGNB anvendes som en investering v/marius Møller, adm. direktør 2015-09-08 NCC Property

Læs mere

Borgmesterens budgettale ved Byrådets 1. behandling af budget 2017

Borgmesterens budgettale ved Byrådets 1. behandling af budget 2017 Borgmesterens budgettale ved Byrådets 1. behandling af budget 2017 Den 2. september havde jeg fornøjelsen af at hilse på Nikolaj Mazur, som netop er flyttet til Odense for at læse til fysioterapeut. Nikolaj

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi Forsidefoto: I 2018 har foreningen Lokal Agenda 21 med hjælp fra Gladsaxe Kommune startet et høslætlaug. Lauget slår med le en gang

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI

BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI 2016-2019 BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI i Fredericia Kommune Fredericia vil være en bæredygtig by og kommune. Derfor har Fredericia Byråd vedtaget en strategi med rammer og mål for, hvordan

Læs mere

DANMARKS BEDSTE MEDLEMSSERVICE Dansk Byggeris strategi

DANMARKS BEDSTE MEDLEMSSERVICE Dansk Byggeris strategi DANMARKS BEDSTE MEDLEMSSERVICE Dansk Byggeris strategi 2017-2018 1 FORORD Danmarks bedste medlemsservice er titlen på Dansk Byggeris nye strategi. Grunden til, at vi har valgt netop den titel, er fordi,

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRANCHETOPMØDE 2016

VELKOMMEN TIL BRANCHETOPMØDE 2016 VELKOMMEN TIL BRANCHETOPMØDE 2016 DAGENS PROGRAM 14.00-14.20: Velkommen og præsentation af FRI s State of the Nation 2016-rapport v. formand i FRI, Carsten Toft Boesen 14.20-14.50: Konjunkturerne i dansk

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen.

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen. Fertin Pharma Hos Fertin Pharma bygger man en samlet dataplatform op, som gør samtlige data i virksomheden lettilgængelige for alle. Udviklingen i dataanvendelse er kommet fra R&D, og udfordringen har

Læs mere

Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner

Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner 28. november 2018 Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner Hvis danskerne skal investere i deres bolig, er det oftest enten et nyt køkken eller et nyt badeværelse,

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019

ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019 ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019 En vækstskabende robotindustri 5 konkrete tiltag kan beskæftige 25.000 i 2025 i robotindustrien De sidste 20 år er det lykkedes at gøre Danmark til en af verdens førende

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

MORTEN SIIG HENRIKSEN SIGNE VIL REDDE KLIMAET FACEBOOK.COM/STEMSIIG

MORTEN SIIG HENRIKSEN SIGNE VIL REDDE KLIMAET FACEBOOK.COM/STEMSIIG MORTEN SIIG HENRIKSEN SIGNE VIL REDDE KLIMAET FACEBOOK.COM/STEMSIIG MORTEN SIIG HENRIKSENS MÆRKESAGER AFSKAF BØRNEFATTIGDOM FLERE HÆNDER TIL VORES BØRN, UNGE, UDSATTE OG ÆLDRE INVESTERINGER I UDDANNELSER

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Grønt Grenaa forude. Sådan bruges energispareaftalen Fjernvarmen ser i en række artikler nærmere på, DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR.

Grønt Grenaa forude. Sådan bruges energispareaftalen Fjernvarmen ser i en række artikler nærmere på, DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 2 MARTS 2017 NYHEDER Forsyningssektor melder samlet ud Forsyningssektoren har formuleret en fælles vision, der sætter en fremadrettet dagsorden i debatten om den danske forsyning.

Læs mere

EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten

EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten EU kan understøtte vækst og beskæftigelse hele vejen ud til kajkanten Danske Rederiers europapolitiske forslag 2019 og Kina lægger arm om handelspolitikken? Hvad betyder det for Danmark og Europa, når

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere