Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler"

Transkript

1 2019 Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Køge Kommune genert - Elevernes læring og udvikling 5 Nationale test 5 Inklusionsgrad 10 Klager til Klagenævnet 10 Elevernes trivs 10 Trivs, differentierede indikatorer, gennemsnit pr indikator, Naturlig-Vis: Evaluering ved Naturfagenes evaluerings- og udviklingsnter NEUC, erer: Køge Kommune og skoler 15 And af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver 20 Overgang til ungdomsuddannse 21 Rammebetingser 24 Kompetendækning, fag perioden 2016/ /19 25 Sammenfatning for hver skole 26 Sammenfatning for Alkestrupskolen 26 Sammenfatning af resultaterne for Asgård Skole 26 Sammenfatning af resultaterne for Borup Skole 26 Sammenfatning af resultaterne for Ejby Skole 27 Sammenfatning af resultaterne for Ellemarkskolen 27 Sammenfatning af resultaterne for Hastrupskolen 28 Sammenfatning af resultaterne for Herfølge Skole 28 Sammenfatning af resultaterne for Holmebækskolen 28 Sammenfatning af resultaterne for Højse Skole 30 Sammenfatning af resultaterne for Kirstinedalsskolen 30 Sammenfatning af resultaterne for Sct Nicolai Skole 30 Sammenfatning af resultaterne for Skovboskolen 31 Sammenfatning af resultaterne for Søndre Skole 31 Sammenfatning af resultaterne for Vemmedrupskolen 32 Sammenfatning af resultaterne for Ellebækskolen (specialskole) 32 Sammenfatning af resultaterne for Holmehus (specialafding) 33 Køge Skolers planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolovens 16 b og 16 d 34 Køge skolers planlagte anvendse af de frigivne ressourr i skoleåret 2019/20 36 Anvendse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning 37 2

3 And af ever, der aflægger alle obligatoriske 9-klasseprøver 38 Bilag 1 Bundne prøvefag, udtræk og socio øko ref på skoleniveau 39 Bilag 2: overgang til ungdomsuddannser 53 Bilag 3 Nationale test: skoleniveau 56 Skolebestyrsernes udtalser 57 3

4 FORORD Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluerings- og resultatopfølgning på kommune- og skoleniveau Kvalitetsrapporten fungerer som grundlag for lokal dialog om kvalitetsudvikling For de nærmere krav til udarbejdse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørse nr 698 af 23 juni 2014 om kvalitetsrapporter Kvalitetsrapporten har fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkte skolers niveau i forhold til de tre nationale mål og fire resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau Nationalt fastsatte mål og resultatmål 1) Folkeskolen skal udfordre alle ever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80 pct af everne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Anden af de allerdygtigste ever i dansk og matematik skal stige år for år 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Anden af ever med dårlige læseresultater i de Nationale Test for læsning og matematik uanset social baggrund skal redures år for år 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for profession viden og praksis Elevernes trivs skal øges I kvalitetsrapporten er der fokus på kommunens og skolernes resultater i forhold til folkeskolens prøvekarakterer, inklusionsgrad, kompetendækning, evtrivs, resultater af nationale test og overgang til ungdomsuddannse Dataene er med til at indikere status og udviklingsbehov i forhold til den nationale målsætning om, at 90 pct af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannse i 2030 Denne kvalitetsrapport indeholder også evalueringen af Køge Kommunes dtagse i A P Møller projektet Naturlig-Vis og de deraf afledte udviklingsbehov Alle rapportens data hentes i Undervisningsministeriets database uddannsesstatistik Kvalitetsrapportens dataindsamling er et blik bagud De fremadrettede strategiske refleksioner og tiltag er for Køge skolevæsen organiseret i udviklingsplaner Alle skoler udarbejder én gang årligt udviklingsplaner ud fra nogle definerede temaer Udviklingsplanerne danner udgangspunkt ds for en strategisk drøftse skoler og Skoleafdingen imlem og ds en strategisk drøftse på skolerne om det kommende års udviklingsarbejde Data fra kvalitetsrapporten indgår i disse strategiske drøftser og planer Kvalitetsrapporten er inddt i to hovedområder: 1) Køge skolevæsen genert 2) Sammenfatning for hver skole Rigtig god læsyst! 4

5 KØGE KOMMUNE GENERELT - ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING Nationale test Resultaterne fra de obligatoriske nationale test skal indgå i kvalitetsrapportens samlede vurdering af skolernes faglige niveau De konkrete resultater må ikke gengives, da testresultaterne er fortrolige, jf folkeskoloven 55 b Det må dog gerne fremgå, om de kommunale og nationale resultatmål er indfriet ler ej, og om det kommunale gennemsnit er højere ler lavere end foregående år, så vidt formuleringerne ikke kan bruges til at rangordne skoler ler kommuner Den nationale aftale om justering af folkeskolen, d 30 januar 2019, indeholder igangsættse af læseindsats, som skal redure antallet af svage læsere ved at øge læsyst og sætte fokus på læseundervisning og faglig læsning gennem he skoleforløbet Alle skoler i Køge Kommune har minimum en læsevejleder, og der er et netværk for læsevejledere Der findes nedenstående obligatoriske nationale test Oversigten viser på hvilke klassetrin og i hvilke fag, testene skal gennemføres Fag og klassetrin Dansk, læsning X X X X Matematik X X Engsk X Geografi Biologi Fysik/kemi X X X Nedenfor er resultaterne af de nationale test på kommuneniveau holdt op imod de nationale målsætninger på områderne læsning og matematik for perioden Det første resultatmål for perioden er, at mindst 80 pct af everne skal være 'gode' til at læse og regne målt i de nationale test Resultaterne fra test gennemført i perioden viser, at anden af gode ever er faldet i læsning på alle klassetrin En udviklingstendens som også ses på landsplan Særligt bekymrende ser det ud for udskolingen, hvor niveauet er faldet fra 83 pront til 76 pront I matematik ses ligedes et fald i 3 klasse og 6 klasse I 8 klasse ses en stigning på en prontpoint På alle klassetrin for dansk og matematik er målet om 80 pront ikke nået Se nedenstående figurer 1 og 2 5

6 Figur 1 And ever med gode resultater i dansk, læsning, Køge Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrsen for IT og Læring Figur 2 And ever med gode resultater i matematik, Køge Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrsen for IT og Læring 6

7 Det andet nationale resultatmål er, at anden af de allerdygtigste ever i de nationale test i læsning og matematik skal stige Resultaterne fra de obligatoriske test viser, at anden af de dygtigste ever i læsning er det samme for 2 klasse Der ses en stigning for 4 og 6 klasse I 8 klasse ses et fald I matematik ses et fald for 3 og 6 klasse I 8 klasse ses en mindre stigning på 2 prontpoint Stort set alle testresultater i kategorien Allerdygtigste ever for Køge Kommune er under landsgennemsnittet Målsætningen om at anden for de allerdygtigste ever skulle stige er samlet set ikke opfyldt Se nedenstående figurer 3 og 4 Figur 3 And af de allerdygtigste ever, , dansk, læsning, Køge Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrsen for IT og Læring 7

8 Figur 4 And af de allerdygtigste ever, , matematik, Køge 1 Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrsen for IT og Læring Det tredje resultatmål er, at anden af ever, der er i de dårligste kategorier, skal falde I he perioden ses det samme testresultat for læsning i 2 klasse Der ses en stigning for 4, 6 og 8 klasse And af ever med dårlige resultater i dansk i Køge Kommune er højere end landsgennemsnittet Resultattestene for matematik 3 og 6 klasse er status quo I 8 klasse ses en stigning på 2 prontpoint I 3 klasse er testresultaterne bedre end landsgennemsnittet I 6 og 8 klasser er resultaterne ringere Se nedenstående figurer 5 og 6 1 Bemærkning til testresultaterne 2011/ /2014 Opgavebanken gennemgik i perioden en omfattende kvalitetssikring I den forbindse blev resultaterne fra 2011/ /2014 genberegnet Sammenligning med resultaterne før 2014/2015 skal derfor foretages med forsigtighed Matematik 3 klasse I matematiktesten i 3 klasse har der været en udskiftning af profilområdet matematik i anvendse med statistik og sandsynlighed i skoleåret 2015/2016 Det skyldes, at det tidligere profilområde ikke længere stemte overens med Fælles Mål De samlede testresultater i matematik 3 klasse fra 2014/2015 og tidligere kan derfor ikke direkte sammenlignes med resultaterne fra 2015/2016 og fremefter Matematik 6 klasse I matematiktesten i 6 klasse har der været en udskiftning af profilområdet matematik i anvendse med statistik og sandsynlighed i skoleåret 2017/2018 Det skyldes, at det tidligere profilområde ikke længere stemte overens med Fælles Mål De samlede testresultater i matematik 6 klasse fra 2016/2017 og tidligere kan derfor ikke direkte sammenlignes med resultaterne fra 2017/2018 og fremefter Matematik 8 klasse Matematiktesten i 8 klasse er indført i 2017/2018 8

9 Figur 5 And ever med dårlige resultater i dansk, læsning, , Køge Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrsen for IT og Læring Figur 6 And ever med dårlige resultater i matematik, , Køge Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrsen for IT og Læring I bilag 3 fremgår hvordan de enkte skoler opfylder de nationale målsætninger i de nationale test 9

10 Inklusionsgrad Tablen viser, hvor stor en and af everne på landsplan og i Køge Kommune, der er inkluderet i den almindige undervisning Tablen viser, at anden der undervises i den almene undervisning, er stort set det samme på landsplan som i Køge Kommune Skoleår 2 And he landet And Køge 2016/ ,0% 95,2% 2017/ ,8% 94,7% 2018/ ,7% 94,2% Skoleudvalget har, efterår 2019, vedtaget en opdatering af strategi for inkluderende fællesskaber Strategien skal følges op med lokale handleplaner på hver skole Børne- og Uddannsesforvaltningen arbejder på en strategi for fravær og aktiv tilstedeværse Den sætter fokus på fremme af evernes fremmøde og tidlig forebyggende indsats over for ever, der har bekymrende fravær Skolernes udviklingsplaner har i de foregående to skoleår 2017/18 og 2018/19 haft inkluderende fællesskaber og økonomi som indsatsområde Klager til Klagenævnet Visitationsudvalget i Køge Kommune har i de senere år arbejdet systematisk på at nedbringe antallet af klager ved Klagenævnet for Specialundervisning Hovedfokus er en inddragende og grundig dialog med forældrene i forbindse med visitationen til specialtilbud Skoleår 2016/ / /2019 Antal klager Elevernes trivs Som led i folkeskolereformen skal samtlige folkeskoler gennemføre en årlig obligatorisk trivssmåling Trivssmålingen skal give oplysninger til brug for indsatser rettet mod at sikre og øge evernes trivs Målingerne gennemføres som on-line spørgeskemaundersøgser og er dt i to; én for ever i 0 3 klasse og én for ever i 4-9 klasse Alle ever har haft mulighed for at dtage i undersøgsen Trivssmålingen består af 40 spørgsmål for ever på mlemtrinnet og i udskolingen (4-9 kl) Elever i indskolingen (0-3 kl) får 20 mere enkle spørgsmål Indikatorer beregnes kun for ever i 4-9 klasse 2 Tablen er udarbejdet på baggrund af data fra folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler for børn, dagbehandlingstilbud og anbringsessteder 10

11 Trivs, differentierede indikatorer, gennemsnit pr indikator, For hver ev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivs, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivs Indikatorerne viser et gennemsnit af evernes gennemsnit i Køge Kommune og på landsplan 4 9 klasse 2016/ / /19 Indikator Køge landstal Køge landstal Køge landstal Faglig trivs 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 Ro og orden 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 Social trivs 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Støtte og inspiration 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 Datakilde: Styrsen for It og Læring Figuren viser, at Køge Kommune ligger på ler tæt ved landsgennemsnittet for alle tre år Det samme gør sig gældende, når skolerne betragtes enktvis (se s 13) Som altid, når der er tale om et gennemsnit af et gennemsnit, dækker tallene dog over store individule forskle Der er således også i Køge Kommune ever, som ikke er i faglig trivs, og ever som oplever for meget uro i klasserne osv Skolernes ledse har som en fast opgave at dykke ned i tallene for de enkte klasser og arbejde med de udfordringer, der måtte være lokalt på den enkte skole Genert set har alle skoler den højeste scorer på social trivs og den laveste på emneområdet støtte og inspiration Faglig trivs dækker over spørgsmål om evernes oplevse af egen læring, konntration og progression Ro og orden omhandler klasserumsledse Støtte og inspiration dækker over spørgsmål om variation i undervisningen og evinddragse ved tilrettæggse af undervisningen Social trivs omhandler tilhørsforhold til fællesskabet, skolen, klassen samt tryghed og mobning 11

12 Trivs - Social Trivs - Støtte og inspiration Trivs ro og orden Trivs - Faglig Trivs - Social Trivs - Støtte og inspiration Trivs ro og orden Trivs - Faglig Trivs - Social Trivs - Støtte og inspiration Trivs - Ro og orden Trivs - Faglig Trivssmåling: skoleniveau 2016/ / /19 Skoler Alkestrupskolen 3,7 3,6 3,3 4,1 3,7 3,6 3,4 4,1 3,9 3,8 3,4 4,1 Asgård Skole 3,9 3,7 3,3 4,2 3,9 3,8 3,3 4,2 3,8 3,8 3,2 4 Borup Skole 3,7 3,7 3,1 4,2 3,8 3,7 3,1 4,2 3,7 3,7 3,1 4,1 Ejby Skole 3,8 3,8 3,4 4,1 3,8 3,8 3,4 4,1 3,7 3,6 3,3 4 Ellemarkskolen 3,8 3,7 3,3 4,1 3,7 3,7 3,3 4,1 3,8 3,7 3,2 4,1 Hastrupskolen 3,8 3,8 3,3 4,2 3,8 3,7 3,3 4,1 3,8 3,8 3,2 4,1 Herfølge Skole 3,7 3,6 3,2 4,1 3,7 3,7 3,2 4,1 3,8 3,7 3,2 4,1 Holmebækskolen 3,7 3,7 3,3 4,1 3,8 3,8 3,4 4,1 3,7 3,7 3,2 4,1 Højse Skole 3,7 3,6 3,2 4 3,8 3,6 3,1 4 3,7 3,6 3,2 3,9 Kirstinedalsskolen 3,7 3,6 3,2 4 3,7 3,5 3,1 4 3,7 3,7 3,1 4,1 Sct Nicolai Skole 3,9 3,8 3,4 4,3 3,9 3,9 3,4 4,3 3,9 3,9 3,4 4,3 Skovboskolen 3,7 3,7 3,1 4,1 3,8 3,8 3,1 4,2 3,8 3,8 3,1 4,2 Søndre Skole 3,8 3,8 3,4 4,2 3,7 3,7 3,3 4,1 3,6 3,5 3,1 4 Vemmedrupskolen 3,8 3,7 3,1 4,1 3,7 3,8 3,2 4,1 3,6 3,7 3,1 4 Datakilde: Styrsen for It og Læring 12

13 Naturlig-Vis: Evaluering ved Naturfagenes evaluerings- og udviklingsnter NEUC, 2018 NEUC gennemførte i foråret og sommeren 2018 en slutevaluering af projektet Naturlig-Vis Projektet var et 4-årigt udviklingsprojekt på skolerne i de tre kommuner: Køge, Faxe og Stevns, og formålet med projektet var at skabe naturfaglige kulturer og høj undervisningsfaglighed for at opnå bedre læringsresultater for everne Midlerne var opkvalifiring af naturfagslærere, opbygning af netværk af vuddannede naturfagsvejledere på tværs af skolerne og åbning op mod eksterne samarbejdspartnere Evalueringen viser, at projektet tilførte et målbart boost til naturfagene på de dtagende skoler, først og fremmest i form af et omfattende kompetenløft Linjefagsdækningen i Natur/teknologi-faget er steget fra 37% i 2014 til 80% i og flere lærere gav udtryk for, at de gennem projektet er blevet fagligt stærkere, og at de igennem dtagse i naturfagsgrupperne har diskuteret konkret undervisning De af de dtagende lærere, som gennem projektet blev uddannet som naturfagsvejledere, bidrager efter endt uddannse (februar 2018) til udvikling af naturfagsundervisningen på deres respektive skoler og dette arbejde understøttes af deres dtagse i et ny-etableret naturfagsledernetværk I tal kan det konkrete boost opgøres som følger3: 17 nye naturfagsvejledere 119 lærere har opnået ekstra naturfagligt linjefag i et ler to fag 180 lærere har gennemgået 1 4 lektionsstudier 56 lærere har gennemgået kompetenkurser i Natur/teknologi 36 virksomheder og eksterne miljøer har været inddraget i undervisningen Derudover foranledigede projektet, at skoler dtog i forsklige events, samarbejdede med en række virksomheder og eksterne miljøer og iflg projektledsen blev der etableret et stærkt naturfagligt miljø på skolerne Evalueringen viser, at der imidlertid også er mål, som ikke er nået Det er ikke lykkedes for lærerne at udvikle en systematik i forhold til at vurdere everne fagligt, overgangssamarbejdet fra indskoling til mlemtrin har voldt problemer, samarbejder med virksomheder var og er en udfordring Det er endnu ikke lykkedes de ny-uddannede naturfagsvejledere sammen med lederne at styrke udviklingen af naturfagene i væsentligt omfang, og endig var lektionsstudierne så tidskrævende at gennemføre, at de - på trods af at de har medvirket til at øge undervisningskvaliteten - udgør det ement i projektet, som har været sværest at videreføre efter projektets afslutning Elevkaraktererne viser ikke tegn på udvikling i den grad, som projektet sigtede efter, men karaktererne kan hler ikke på nuværende tidspunkt retfærdigvis sige noget om projektets sucs Således er der opnået en kapacitetsopbygning i kommunerne, som forventes at kunne spores på skolerne og everne i de kommende år under forudsætning af, at kommunerne formår at udnytte kapaciteten 3 Tal er leveret af de tre dtagende kommuner 13

14 Skoleafdingen har suppleret NUEC-evalueringen med følgende tab over karaktmsnit i fællesprøven fysik/kemi, biologi og geografi msnit i bundne prøvefag pr fag, 9 klasse, Køge Fag Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi Fag 2016/ / /19 ms ms ms nit nit nit ms nit, he landet 7,1 7,5 7,0 ms nit, he landet ms nit, he landet Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi Datakilde: Styrsen for It og Læring 7,4 7,3 7,4 For perioden ses ingen mærkbare ændringer Køge Kommune præsterer lidt højere end landsgennemsnittet i skoleåret 2017/18 De to øvrige år er resultatet lidt under Kompetendækning i Køge Kompetendækningen i Køge Kommune er for den naturfaglige faggruppe på niveau med landsgennemsnittet, dog er der et opmærksomhedspunkt i forhold til Natur/teknik, hvor den kun er på 64 % i skoleåret 2018/2019 Der er således stadig plads til forbedring I de kommende år vil der derfor fortsat blive prioriteret midler til at efteruddanne lærere til linjefag i Natur/teknik 14

15 erer: Køge Kommune og skoler Samlet gennemsnit i bundne prøvefag, 9 klasse 4 Skoleår msnit Køge msnit, he landet Differen 2016/2017 7,0 7,0 0,0 2017/2018 7,1 6,9 0,2 2018/2019 6,9 7,0-01 Datakilde: Styrsen for It og Læring Køge Kommune er stort set på niveau med landsgennemsnittet Der er i perioden 2016/ /19 en afvigse på max 11, hvilket er inden for den statistiske usikkerhed Opnået karaktmsnit i Bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Køge Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Institution referen referen msnit msnit msnit Asgård Skole 7,6 6,9 0,7* 7,0 7,1-0,1 6,5 6,3 0,2 Borup Skole 7,2 7,1 0,1 6,9 7,1-0,2 7,4 7,2 0,2 Ejby Skole 7,6 7,2 0,4 7,4 7,3 0,1 7,2 7,2 0,0 Ellemarkskolen 6,9 6,9 0,0 7,0 6,6 0,4 7,1 6,8 0,3 Hastrupskolen 6,3 6,8-0,5 6,8 6,6 0,2 6,6 6,8-0,2 Herfølge Skole 6,0 6,5-0,5 7,4 7,4 0,0 7,0 6,6 0,4 Holmebækskolen 7,4 6,7 0,7* 7,2 6,9 0,3 6,9 6,6 0,3 Højse Skole 5,9 6,1-0,2 6,8 6,7 0,1 6,6 6,7-0,1 Kirstinedalsskolen 6,1 6,2-0,1 7,0 7,0 0,0 6,8 6,9-0,1 Sct Nicolai Skole 7,5 7,6-0,1 7,6 7,5 0,1 7,9 7,5 0,4 Skovboskolen 7,4 7,1 0,3 7,3 7,0 0,3 7,9 7,2 0,7* Søndre Skole 7,7 7,1 0,6* 7,2 7,1 0,1 7,5 7,3 0,2 Vemmedrupskolen 7,1 6,9 0,2 7,0 6,7 0,3 6,3 6,5-0,2 Datakilde: Styrsen for It og Læring Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forsklig fra den socioøkonomiske referen, er forsklen markeret med en (*) 4 Klassetyper: Normalklasser fuldt årgangsdte, normalklasser ikke fuldt årgangsdte, specialklasser, klasser for to-sprogede ever 15

16 I skoleåret 2018/19 opnår Asgård Skole, Holmebækskolen og Søndre Skole signifikant forsk fra socioøkonomisk referen I skoleåret 2016/17 opnår Skovboskolen signifikant forsk fra socioøkonomisk referen msnit og socioøkonomisk referen, Køge 2016/ /19 Institution Skoleår 2016/ /2019 referen Asgård Skole 7,0 6,7 0,3 Borup Skole 7,2 7,1 0,1 Ejby Skole 7,4 7,2 0,2 Ellemarkskolen 7,0 6,8 0,2 Hastrupskolen 6,5 6,8-0,3 Herfølge Skole 6,8 6,8 0,0 Holmebækskolen 7,2 6,5 0,7* Højse Skole 6,5 6,5 0,0 Kirstinedalsskolen 6,6 6,7-0,1 Sct Nicolai Skole 7,7 7,6 0,1 Skovboskolen 7,5 6,8 0,7* Søndre Skole 7,5 7,2 0,3 Vemmedrupskolen 6,7 6,5 0,2 Datakilde: Styrsen for It og Læring msnit i dansk pr fagdisciplin, 9 klasse, Køge Skoleår msnit, msnit, Køge he landet 2016/2017 7,0 6,9 2017/2018 6,8 6,7 2018/2019 6,7 6,8 Datakilde: Styrsen for It og Læring Køge Kommune klarer sig i dansk, perioden 2016/ /18, 1 prontpoint bedre end landsgennemsnittet For skoleåret 2018/19 er Køge Kommunes resultat 1 prontpoint lavere end landsgennemsnittet Fagdisciplenen dansk indeholder fire discipliner: læsning, mundtlig, retsskrivning og skriftlig I nedenstående mod anskuiggøres fordingen for de tre seneste år I mundtlig dansk ses for alle tre år et bedre resultater end landsgennemsnittet I disciplinenen læsning og skriftlig fremstilling præsterer Køge Kommune lavere end landsgennemsnittet to ud af tre år 16

17 msnit i dansk pr fagdisciplin, 9 klasse, Køge Skoleår Fagdisciplin msnit, Køge msnit, he landet 2016/2017 Læsning 6,3 6,4 2016/2017 Mundtlig 8,3 7,9 2016/2017 Retskrivning 6,9 7,0 2016/2017 Skriftlig 6,6 6,4 2017/2018 Læsning 6,2 6,0 2017/2018 Mundtlig 8,5 7,9 2017/2018 Retskrivning 6,7 6,7 2017/2018 Skriftlig 6,0 6,3 2018/2019 Læsning 5,8 6,1 2018/2019 Mundtlig 8,2 8,0 2018/2019 Retskrivning 6,7 6,7 2018/2019 Skriftlig 6,3 6,4 Datakilde: Styrsen for It og Læring msnit i matematik, 9 klasse, Køge Skoleår msnit, Køge msnit, he landet 2016/2017 6,7 6,7 2017/2018 7,1 6,9 2018/2019 7,0 7,0 Datakilde: Styrsen for It og Læring I skoleåret 2018/19 er karaktmsnittet for matematik for Køge Kommune på niveau med landsgennemsnittet I skoleåret 2017/18 er karaktmsnittet 2 prontpoint over landsgennemsnittet, og for skoleåret 2016/17 er det på niveau med landsgennemsnittet 17

18 msnit i matematik pr fagdisciplin, 9 klasse, Køge Skoleår Fagdisciplin msnit, Køge msnit, he landet 2016/2017 Matematik 6,4 6,5 med hjælpemidler 2016/2017 Matematik 7,0 6,9 uden hjælpemidler 2017/2018 Matematik 7,2 6,9 med hjælpemidler 2017/2018 Matematik 7,0 6,9 uden hjælpemidler 2018/2019 Matematik 7,1 7,0 med hjælpemidler 2018/2019 Matematik uden hjælpemidler 7,0 6,9 Datakilde: Styrsen for It og Læring msnittet i matematik uden hjælpemidler er i he perioden, 2016/ /19, højere end landsgennemsnittet msnittet for matematik med hjælpemidler er for skoleårene 2017/18 og 2018/19 højere end landsgennemsnittet For skoleåret 2016/17 er det lavere end landsgennemsnittet 18

19 Anden af ever, der mindst har opnået karakteren 2 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver Skoleår And, Køge And, land 2016/ ,8% 89,3% 2017/ ,6% 90,5% 2018/ ,2% 90,7% Datakilde: Styrsen for It og Læring Indikatoren giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at alle ever forlader skolen med et karaktmsnit på mindst 2 i både dansk og matematik Indikatoren kan desuden bruges til at følge op på, hvor stor en and af everne der kan påbegynde en erhvervsuddannse efter erhvervsuddannsesreformens indførse af adgangskrav Anden af ever, der mindst har opnået karakteren 2 i både dansk og matematik, er for Køge Kommune højere end landsgennemsnittet Anden af ever på skoleniveau, der mindst har opnået karakteren 2 i både dansk og matematik for perioden 2016/ /19 And ever med mindst 2 i både dansk og matematik 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 2016/ / /2019 Datakilde: Styrsen for It og Læring 19

20 And af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver for perioden 2016/ /19, he landet og Køge Kommune Obligatoriske prøver: Skoleår Datakilde: Styrsen for It og Læring And af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver And, Køge And, he landet 2016/ ,7 % 90,9 % 2017/ ,5 % 93,4 % 2018/ ,4 % 94,7 % For perioden 2016/17 til 2018/19 ses en væsentlig højere and end på landsplan De to seneste skoleår 2017/18 og 2018/19 er anden på henholdsvis 98,5% og 98,4% Anden er således tæt på de 100% Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver for perioden 2016/ /19, pr skole i Køge Kommune And ever med karakter i alle obligatoriske prøver, pr skole i Køge Kommune Skole 2016/ / /2019 Asgård Skole 98,6 % 98,2 % 98,4 % Borup Skole 96,3 % 100,0 % 100,0 % Ejby Skole 98,2 % 96,0 % 100,0 % Ellemarkskolen 88,9 % 93,0 % 98,6 % Hastrupskolen 100,0 % 92,5 % 98,0 % Herfølge Skole 95,1 % 100,0 % 97,7 % Holmebækskolen 96,4 % 94,4 % 100,0 % Højse Skole 93,8 % 100,0 % 100,0 % Kirstinedalsskolen 96,6 % 100,0 % 98,1 % Sct Nicolai Skole 97,9 % 100,0 % 95,7 % Skovboskolen 95,1 % 100,0 % 96,6 % Søndre Skole 97,8 % 97,8 % 97,6 % Vemmedrupskolen 95,2 % 100,0 % 100,0 % Hver skole kommenteres i afsnittet Sammenfatning for hver skole 20

21 Overgang til ungdomsuddannse And ever, der er i gang med en ungdomsuddannse 5 15 måneder efter 9 kl Forberedende uddannser og øvrige ungdomsudd 4,30% 6,10% 2,50% Gymnasiale uddannser 70,50% 70,30% 69,50% Erhvervsfaglige uddannser 18,60% 17,10% 20,00% Køge total 93,30% 93,50% 92,00% Landsgennemsnittet 90,90% 89,60% 87,90% Datakilde: Styrsen for It og Læring For perioden er anden af ever i Køge Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannse 15 måneder efter 9 kl på ler over 92% Køge Kommunes samlede and er i he perioden over landsgennemsnittet Anden der går på gymnasiale uddannser er stort set den samme Der ses i perioden en mindre stigning i anden, der går på erhvervsfaglige uddannser For de forberedende uddannser og øvrige ungdomsuddannser er der variation fra år til år, dog med et større fald fra fra 610% til 2,5 % Anden 6 af ever i 9 klasse, som forventes at fuldføre mindst 7 en ungdomsuddannse 8 inden for seks år efter 9 klasse Datakilde: Styrsen for It og Læring 5 Erhvervsfaglig uddannse, gymnasial uddannse, STU og KUU 6 Anden, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannse stammer fra Undervisningsministeriets profilmod 7 At have gennemført `mindst en ungdomsuddannse vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannse ler en videregående uddannse 8 Ungdomsuddannserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannser samt Særlig Tilrettagt Ungdomsuddannse (STU) og Kombineret UngdomsUddannse (KUU) 21

22 Anden af ever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannse i Køge Kommune er næsten på niveau med landsgennemsnittet Når anden ikke ligger over landsgennemsnittet skyldes det, at en d ever efter 6 år ikke har fuldført en ungdomsuddannse Ungdomsuddannsesstatus 9 mdr efter de unge forlader grundskolen for perioden Nedenstående tablen viser anden af ever, der er i gang med en ungdomsuddannse 9 måneder efter 9 ler 10 klasse, anden der har afbrudt en ungdomsuddannse i løbet af 9 måneder og anden der ikke har påbegyndt ungdomsuddannse Skoleår Ungdomsuddannsesstatus And Landsgennemsnit 9 mdr Køge 2014/2015 I gang 81,4% 77,0% 2014/2015 Afbrudt 3,9% 3,8% 2014/2015 Ikke påbegyndt 14,8% 19,3% 2015/2016 I gang 83,6% 75,6% 2015/2016 Afbrudt 2,8% 3,9% 2015/2016 Ikke påbegyndt 13,6% 20,5% 2016/2017 I gang 83,9% 76,3% 2016/2017 Afbrudt 4,3% 3,5% 2016/2017 Ikke påbegyndt 11,8% 20,3% Datakilde: Styrsen for It og Læring Anden af ever, der er i gang med en ungdomsuddannse 9 måneder efter 9 ler 10 klasse er i perioden for Køge Kommune på ler over 81,4% Der ses en stigende tendens For he perioden er Køge Kommunes and over landsgennemsnittet I he perioden har Køge Kommune færre ever end landsgennemsnittet, der ikke er påbegyndt en ungdomsuddannse Anden af ever der afbryder ungdomsuddannse er for Køge Kommune en lille smule større i 2017 end landsgennemsnittet I 2016 er anden med sine 2,8% lavere end landsgennemsnittet, og i 2015 er det på niveau med landsgennemsnittet 22

23 Overgang til Ungdomsuddannser efter 15 måneder: skoleniveau And af everne, som 15 måneder efter 9 klasse, er i gang med en ungdomsuddannse i Køge Kommune for perioden Asgård Skole 97,00% 93,80% 94,60% Borup Skole 98,10% 90,50% 91,10% Ejby Skole 91,10% 95,50% 96,40% Ellebækskolen 90,00% 88,90% 62,50% Ellemarkskolen 92,50% 95,20% 91,10% Hastrupskolen 91,30% 78,90% 88,40% Herfølge Skole 89,50% 88,90% 80,00% Holmebækskolen 85,70% 100,00% 93,50% Højse Skole 100,00% 94,70% 87,90% Kirstinedalsskolen 91,90% 93,90% 100,00% Sct Nicolai Skole 98,00% 100,00% 95,90% Skovboskolen 97,80% 93,80% 87,50% Søndre Skole 91,20% 95,60% 95,60% Vemmedrupskolen 91,70% 100,00% 88,10% Køge 93,00% 92,70% 91,00% Landsplan 90,90% 89,60% 87,90% Datakilde: Styrsen for It og Læring Køge Kommune ligger over landsgennemsnittet I forhold til målsætningen om, at 90 pct af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannse i 2030, er det vigtigt, at skolerne fortsat styrker evernes faglige og trivssmæssige grundlag til at kunne gennemføre en ungdomsuddannse Der ses for skolerne en variation fra år til år Køge Kommune har netop etableret Ungentrum som skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannse ler opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet Folkeskolerne står som en ntral aktør i forhold til at understøtte de unge og Ungentrum For yderligere oplysninger om overgang til ungdomsuddannser og uddannsesvalg se bilag 2 23

24 Rammebetingser Kompetendækningen udtrykker, hvor stor en and af evernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompeten ler tilsvarende kompetenr And planlagte undervisningstimer med kompetendækning, Køge Skoleår And, Køge 2016/ ,80% 2017/ ,50% 2018/ ,20% Skoleår And, he landet 2016/ ,10% 2017/ ,70% 2018/ ,60% Datakilde: Styrsen for It og Læring Der ses for Køge Kommune for perioden en mindre stigning i anden af planlagte undervisningstimer med kompetendækning I skoleåret 2018/19 ender Køge Kommune stort set på landsgennemsnittet 24

25 Kompetendækning, fag perioden 2016/ /19 I de bundne prøvefag: dansk, matematik, engsk og faget fysisk/kemi (en d af fællesprøven fysik/kemi, biologi og geografi) ses en høj grad af kompetendækning 9 Kompetendækningen er i disse fag på niveau med landsgennemsnittet Billedkunst, og kristendom skiller sig ud med en lavere kompetendækning end landsgennemsnittet Naturlig-Vis projektet har ikke for perioden 2016/ /19 haft en mærkbar effekt på kompetenanden for faget natur/teknik, dog ses at kompetendækningen i natur/teknik i Køge Kommune er højere end landsgennemsnittet i skoleårene 2016/17 og 2017/18 Skoleafdingen vil fortsat have en dialog med skolerne om at fremme en høj kompetendækning i alle Skoleår 16/17 Skoleår 17/18 Skoleår 18/19 And, And, And, And And And Fag he he he Køge Køge Køge landet landet landet Billedkunst 63,50% 67,60% 67,60% 69,20% 67,50% 69,70% Biologi 82,50% 84,80% 87,90% 87,20% 79,40% 86,90% Dansk 95,10% 95,40% 94,80% 96,10% 97,50% 96,50% Engsk 87,40% 86,00% 88,10% 86,90% 86,80% 88,50% Fransk (tilbudsfag) 91,70% 92,20% 100,00% 94,30% 57,10% 96,00% Fysik/kemi 99,00% 96,20% 97,90% 97,10% 96,90% 97,20% Geografi 64,00% 74,30% 80,40% 76,80% 83,20% 77,10% Historie 62,40% 69,80% 72,20% 72,70% 68,50% 73,90% Håndværk og design 55,30% 82,30% 68,40% 83,00% 76,90% 82,90% Idræt 81,80% 79,30% 79,40% 81,50% 80,60% 81,70% Kristendomskundskab 35,50% 49,60% 49,10% 54,20% 52,00% 57,30% Madkundskab 63,40% 73,20% 70,60% 73,20% 78,00% 75,00% Matematik 89,30% 90,80% 92,10% 92,60% 94,60% 93,80% Musik 74,50% 85,00% 80,00% 86,30% 76,50% 87,10% Natur/teknik 69,20% 63,50% 76,00% 68,00% 64,40% 69,70% Samfundsfag 83,90% 78,80% 89,30% 81,90% 82,50% 83,10% Tysk (tilbudsfag) 93,80% 92,10% 87,40% 92,70% 91,4 93,50% Datakilde: Styrsen for It og Læring 9 Note 1: Kompetendækningen er opgjort på timeniveau og undersøgsesenheden er klokketimer Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin I 10 klasse er der vægtet med samme timetal som i 9 klasse Ved tolærerordninger og holddt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer 25

26 SAMMENFATNING FOR HVER SKOLE Sammenfatning for Alkestrupskolen Alkestrupskolen har kun ever til 6 klassetrin For resultatet af de bundne prøver henvises derfor til afsnittet om Herfølge Skole, hvor everne fra Alkestrupskolen tager afgangsprøven Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver henvises til tal for Herfølge Skole Anden af ever der 15 måneder efter afgangsprøven er i gang med en ungdomsuddannse er også indeholdt i det samlede tal for Herfølge Skole Trivssmålingen plarer Alkestrupskolen lidt over gennemsnittet i Køge Kommune i skoleåret 2018/2019 Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Sammenfatning af resultaterne for Asgård Skole Resultaterne af de bundne prøver i 9 klasse på Asgård Skole viser, at skolen er inde i en god udvikling Der ses en forbedring over den tre-årige periode både i faktiske resultater og målt i forhold til den socioøkonomiske referen Målingen er dog ikke statistisk signifikant Anden af ever med minimumkarakteren 2 i dansk og matematik ligger på 98% i skoleåret 2018/2019, hvilket er over gennemsnittet både for Køge Kommune og på landsplan Der er sket en forbedring på 10 prontpoint over den tre-årige periode Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er ca 98% hvert år i perioden 2016/ /19 Anden er således tæt på de 100% Der ses for perioden et mindre fald i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I trivssmålingen plarer Asgård Skole sig i perioden 2016/ /19 på ler lidt over gennemsnittet både for Køge Kommune og på landsplan Sammenfatning af resultaterne for Borup Skole Resultatet af de bundne prøver i 9 klasse plarer Borup Skole lige over gennemsnittet for Køge Kommune Anden af ever med minimumskarakteren 2 i dansk og matematik ligger på 94%, knap tre prontpoint over landsgennemsnittet Der er sket en forbedring på tre prontpoint over den tre-årige periode Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er 100% i skoleårene 2018/19 og 2017/18 26

27 Der ses for perioden et fald i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse Den nationale trivssmåling plarer Borup Skole på gennemsnittet både for Køge Kommune og på landsplan Resultatet har været på samme niveau i he perioden 2016/ /2019 Sammenfatning af resultaterne for Ejby Skole Resultatet af de bundne prøver i 9 klasse plarer Ejby Skole over gennemsnittet for Køge Kommune i he perioden Eleverne på Ejby Skole er vældig dygtige til matematik, og også den naturfaglige prøve er gået godt på nær det seneste år Anden af ever med minimumskarakteren 2 i dansk og matematik er på 100% i skoleåret 2018/2019 En stigning på 3,5 prontpoint over den treårige periode Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er 100% i skoleåret 2018/19 I skoleårene 2016/17 og 2017/18 er anden henholdsvis 98,2% og 96% Der ses for perioden en stigning i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse (96,4% i 2017) Tallene viser et fald i anden af ever, der vælger en gymnasial uddannse, men til gengæld vælger flere ever en erhvervsuddannse Den nationale trivssmåling plarer Ejby Skole på gennemsnittet både for Køge Kommune og på landsplan Resultatet har været på samme niveau i he perioden 2016/ /2019 Sammenfatning af resultaterne for Ellemarkskolen I resultatet af de bundne prøver plarer Ellemarkskolen sig omkring gennemsnittet for Køge Kommune Der ses i perioden et lille fald i karaktmsnittet på 0,2 Skolen formår i 2018/2019 at udnytte evernes potentiale, men der ses ikke et signifikant løft over den socioøkonomiske referen Anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik ligger i 2018/2019 lidt under gennemsnittet for Køge Kommune, men over landsgennemsnittet Skolens meget differentierede evgrundlag slår igennem i resultaterne I skoleåret 2017/2018 fik 100% af everne mindst 2 i dansk og matematik Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er 98,6% i skoleåret 2018/19 I de foregående skoleår er udgangspunktet noget lavere I skoleåret 2016/17 er anden 88,8% og i skoleåret 2017/18 er anden 93% På Ellemarkskolen er ca 92% af ever i gang med en ungdomsuddannse efter 15 måneder I 2016 var 95,20% af everne i gang med en ungdomsuddannse efter 15 måneder I den nationale trivssmåling følger Ellemarkskolen gennemsnittet for Køge Kommune 27

28 Sammenfatning af resultaterne for Hastrupskolen I resultatet af de bundne prøver plarer Hastrupskolen sig lidt under gennemsnittet for Køge Kommune Skolen formår ikke ht at løfte everne til niveauet for den socioøkonomiske profil i skoledistriktet Anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik ligger i perioden 2018/2019 5,7 prontpoint under gennemsnittet for Køge Kommune og 3,5 prontpoint under landsgennemsnittet Set over den treårige periode er anden faldet med 5,8 prontpoint Skolen har ever i modtageklasser og læseklasse, hvilket kan have indflydse på resultatet Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er 98% i skoleåret 2018/19 I skoleårene 2016/17 og 2017/18 er anden henholdsvis 100% og 92,5% Der ses for perioden en variation år for år på anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I 2015 og 2017 er anden ca 90% I 2016 er der et større udsving på en and på 78,90% Anden af ever som vælger en erhvervsuddannse er steget fra 10% i 2016 til 20% i 2017 I den nationale trivssmåling følger Hastrupskolen gennemsnittet for Køge Kommune Sammenfatning af resultaterne for Herfølge Skole I resultatet af de bundne prøver plarer Herfølge Skole sig lidt under gennemsnittet for Køge Kommune I skoleåret 2018/2019 ligger skolens gennemsnit således 1,5 karakterer under gennemsnittet for Køge Kommune og en karakter under den socioøkonomiske referen for skoledistriktet I skoleåret 2018/2019 er karakteren i mundtlig dansk og matematik signifikant under den socioøkonomiske referen Anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik ligger i 2018/2019 3,5 prontpoint under gennemsnittet for Køge Kommune Set over den tre-årige periode er billedet dog meget positivt, idet anden er steget fra 75% i skoleåret 2016/2017 til 90,2% i 2018/2019 Skolen har ever i specialklasser, hvilket kan have indflydse på resultatet Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver varierer på Herfølge Skole I skoleåret 2018/19 er anden 97,7% I skoleåret 2016/17 er anden 95,1% og i skoleåret 2017/18 er anden 100% Der ses for perioden et fald i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I 2017 er anden på 80% Herfølge Skole er atypisk ved, at 45% af everne vælger en gymnasi uddannse (den laveste and i Køge Kommune), medens 28% vælger en erhvervsuddannse, hvilket er højt sammenlignet med de andre skoler i kommunen I den nationale trivssmåling følger Herfølge Skole gennemsnittet for Køge Kommune Sammenfatning af resultaterne for Holmebækskolen I resultatet af de bundne prøver plarer Holmebækskolen sig 0,5 karakterpoint over gennemsnittet for Køge Kommune i 2018/2019 Resultatet er signifikant bedre end den socioøkonomiske referen for skoledistriktet Set over den treårige periode har skolen forbedret gennemsnittet i de bundne prøver med 0,5 karakterpoint 28

29 Holmebækskolens karaktmsnit er, i perioden 2016/ /19, signifikant over den socioøkonomiske referen Anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik ligger i 2018/2019 på 75,6 % 8 prontpoint under gennemsnittet for Køge Kommune Skolen har ever i specialklasser, hvilket nok har indflydse på resultatet Set over den tre-årige periode er billedet dog mere positivt, idet anden var 100% i 2017/2018 og 90% 2016/2017 Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver varierer på Holmebækskolen I skoleåret 2018/19 er anden 100% I skoleåret 2016/17 er anden 96,4% og i skoleåret 2017/18 er anden 94,4% Der ses for perioden en stigning i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I 2016 er anden 100%, og i 2017 er den 93,5% Holmebækskolen har i 2017 den højeste and af ever i Køge Kommune, som vælger erhvervsuddannse (35%) I den nationale trivssmåling følger Holmebækskolen gennemsnittet for Køge Kommune 29

30 Sammenfatning af resultaterne for Højse Skole I de bundne prøver ligger gennemsnittet for Højse Skole lige præcis på den socioøkonomiske referen for de tre seneste år Resultatet dækker dog over nogle udsving indenfor fagrækken Skolens ever præsterer godt i engsk og rimigt i den naturfaglige prøve og matematik, men knap så godt i dansk I forhold til gennemsnittet i Køge Kommune ligger Højse Skole et karakterpoint under gennemsnittet for 2018/2019 og 0,3 karakterpointpoint under gennemsnittet for de to foregående skoleår Anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik ligger i 2018/2019 på 100 %, hvilket er meget flot, da skolen også rummer modtageklasser Skolen har hævet anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik med 10 prontpoint i løbet af den treårige periode Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er 100% i skoleårene 2018/19 og 2017/18 Der ses for perioden et fald i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I 2017 er anden 87,5% I den nationale trivssmåling ligger Højse Skole en smule under gennemsnittet for Køge Kommune Sammenfatning af resultaterne for Kirstinedalsskolen Resultatet af de bundne prøver plarer Kirstinedalsskolen tæt på den socioøkonomiske referen for de tre seneste år Resultatet ligger i perioden 0,0 ler -0,1 karakterpoint under gennemsnittet for Køge Kommune Anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik ligger i 2018/2019 på 92,5 % hvilket er overlandsgennemsnittet og tæt på gennemsnittet for Køge Kommune Det er dog et fald i forhold til skoleåret 2017/2018, hvor 100 % af ever opnåede karakteren 2 i dansk og matematik Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er 100% i skoleåret 2018/19 og 98% i skoleåret 2017/18 I skoleåret 2016/17 er der et mindre udsving Anden er 966% Der ses for perioden en stigning i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I 2017 er anden 100% Knap 30% af everne vælger en erhvervsuddannse I den nationale trivssmåling ligger Kirstinedalsskolen en smule under gennemsnittet for Køge Kommune Sammenfatning af resultaterne for Sct Nicolai Skole Resultatet af de bundne prøver plarer Sct Nicolai Skole 0,6 karakterpoint over gennemsnittet for Køge Kommune i skoleåret 2018/2019 Skolen præsterer tæt på den socioøkonomiske referen for de tre seneste år Skolen ligger i den øverste fjerde d af skolerne i Køge Kommune 30

31 Aden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik ligger i 2018/2019 på 95,7%, hvilket er over landsgennemsnittet og over gennemsnittet for Køge Kommune Det er dog et fald i forhold til skoleåret 2017/2018, hvor 100% af ever opnåede karakteren 2 i dansk og matematik Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver varierer på Skovboskolen I skoleåret 2018/19 er anden 95,7% I skoleåret 2016/17 er anden 97,9% og i skoleåret 2017/18 er anden 100% Der ses for perioden en høj and af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I årene 2015 og 2016 er det henholdsvis 98% og 100% I 2017 er der et mindre fald til 95,3% I den nationale trivssmåling ligger Sct Nicolai Skole lidt over gennemsnittet for Køge Kommune Sammenfatning af resultaterne for Skovboskolen I de bundne prøver præsterer Skovboskolen et flot resultat som ligger 0,5 karakterpoint over gennemsnittet for Køge Kommune Specit i nogle af danskprøverne præsterer skolen signifikant over den socioøkonomiske referen Skovboskolens karaktmsnit er, i perioden 2016/ /19, signifikant over den socioøkonomiske referen Anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er også over både gennemsnittet for Køge Kommune og Landsgennemsnittet I 2018/2019 har i gennemsnit 96,6 % af everne på Skovboskolen opnået mindst karakteren 2 Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver varierer på Skovboskolen I skoleåret 2018/19 er anden 96,6% I skoleåret 2016/17 er anden 95,1% og i skoleåret 2017/18 er anden 100% Der ses for perioden et fald i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I 2017 er anden 87,5% Trivssmålingen plarer Skovboskolen en omkring gennemsnittet for Køge Kommune Sammenfatning af resultaterne for Søndre Skole I de bundne prøver ligger Søndre Skole over gennemsnittet for Køge Kommune I 2018/2019 præsterede everne 0,8 karakterpoint over gennemsnittet Specit i den naturfaglige fællesprøve præsterer Søndre Skole signifikant bedre end den socioøkonomiske referen med he 1,7 karakterpoint i 2018/2019 Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er ca 98% hvert år i perioden 2016/ /19 Anden er således tæt på de 100% 31

32 Anden af ever på Søndre Skole med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er for skoleåret 2018/19 100% Året før er det 88,9%, medens det i 2016/2017 er 97,8% Der ses for perioden en mindre stigning i anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I 2016 og 2017 er anden begge år 95,6% I 2016 er der ingen fra Søndre Skole, som vælger en erhvervsuddannse I 2017 er anden vokset til knap 18% I trivssmålingen ligger Søndre Skole i 2016/2017 over gennemsnittet for Køge Kommune medens skolen i 2018/2019 plarer sig en smule under gennemsnittet Sammenfatning af resultaterne for Vemmedrupskolen I de bundne prøver har Vemmedrupskolen forbedret resultatet fra et gennemsnit på 6,3 i 2016/2017 til 7,1 i 2018/2019 I 2017/2018 præsterede everne over den socioøkonomiske referen i flere fag, medens resultatet i 2018/2019 ligger tæt på det forventede Anden af ever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er 100% i 2018/2019 En forbedring på 8% fra omkring 92% de to foregående år Opfyldse af reformmål i dansk og matematik se bilag 3 Nationale test Anden af ever med karakterer i alle obligatoriske prøver er 100% i skoleårene 2018/19 og 2017/18 Der ses for perioden en variation år for år på anden af ever, som efter 15 måneder, er i gang med en ungdomsuddannse I 2015 og 2016 er anden henholdsvis 91,7% og 100% I 2017 er anden 87,1% I gennemsnit vælger 22% af everne på Vemmedrupskolen en erhvervsuddannse Trivssmålingen plarer Vemmedrupskolen en smule under gennemsnittet for Køge Kommune i 2018/2019 Sammenfatning af resultaterne for Ellebækskolen (specialskole) Eleverne på Ellebækskolen undervises efter Folkeskoloven Målet er gennem he skoleforløbet, at everne består den almindige 9klassesprøve Elever, der af ht specile årsager ikke kan tage den almindige afgangsprøve, aflægger en særlig tilrettagt afgangsprøve Alle ever forlader Ellebækskolen med et evalueringsbevis Skoleår: 2016/ / /19 Antal ever på 9 årgang: Antal ever i bundne prøvefag: Antal ever som opnår mindst 2 i dansk og matematik: 3 * 7 And ever med karakterer i alle obligatoriske prøver: * * 45,5 % Antal ever der er i gang med ungdomsuddannse 15 mdr efter der gået ud af skolen: 90% 100% 100% 32

33 Sammenfatning af resultaterne for Holmehus (specialafding) Eleverne på Holmehus undervises efter Folkeskoloven Målet er gennem he skoleforløbet, at everne består den almindige 9klassesprøve For ever, der af særlige årsager ikke kan gennemføre den almindige afgangsprøve, udarbejder skolen en skriftlig udtalse (evalueringsbevis), der beskriver evens faglige, sociale og personlige kompetenr Skoleår: 2016/ / /19 Antal ever på 9 årgang: * * 5 Antal ever i bundne prøvefag * * 3 Antal ever som opnår mindst 2 i dansk og matematik: * * 3 And ever med karakterer i alle obligatoriske prøver: * * 75,5 % Antal ever der er i gang med ungdomsuddannse 15 mdr efter der gået ud af skolen: * * * * Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer 33

34 Køge Skolers planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolovens 16 b og 16 d Skolens navn Indskolingen: Har I lavet planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolovens 16 b og 16 d i skoleår 19/20? Mlemtrin: Har I lavet planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolovens 16 b og 16 d i skoleår 19/20? Udskoling: Har I lavet planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolovens 16 b og 16 d i skoleår 19/20? Alkestrupskolen ja ja Skolen har ikke udskoling Asgård Skole Ja, indskolingen har været reduret med 2 ugentlige timer Nej Borup Skole Nej Skoleugen er forkortet med 1,5 time for alle klasser Der læses derfor 1,5 time med to lærere om ugen i fagdt undervisning i alle klasser Ellemarkskolen Nej 10 Nej Nej Ellebækskolen nej nej nej Ejby Skole Der er ikke fortaget ændringer i indskolingen i forhold til 16 b ler 16d Der er forlods afsat 2 klokketimer til tolærertimer på mlemtrinnet, som bruges på en ekstra indsats i forhold til at fokusere på evinddragse, feedback og evaluering, mt trivssarbejdet i klasserne Nej Skoleugen er forkortet med 1,5 time for alle klasser der læses derfor 1,5 time med to lærere om ugen i fagdt undervisning i alle klasser Der er forlods afsat 2 klokketimer til tolærertimer i udskolingen, som bruges på en ekstra indsats i forhold til at fokusere på evinddragse, feedback og evaluering, mht trivssarbejdet i klasserne Derudover er der afsat en time i 7 klasse til dtagse i konfirmtionsforberedse Hastrupskolen Nej Ja - 2 ugentlige lektioner Ja - 2 ugentlige lektioner Herfølge Skole Nej Ja Ja Holmebækskolen Ja Ja Ja Højse Skole Nej Vi har i skoleåret 19/20 planlagt med en samlet længde på 1133 timer, hvor minimum er 1110 timer Ja, vi har i skoleåret 19/20 planlagt med en samlet længde på 1283 timer, hvor minimum er 1320 Kirstinedalsskolen Ja Ja Ja Sct Nicolai skole Nej Ja Ja Skovboskolen nej ja ja Ja, vi har i skoleåret 19/20 planlagt med en samlet længde på 1343 timer for 7- og 9-årgang samt 1313 på 8- årgang hvor konfirmationsundervisningen foregår, hvor minimum er Ellemarkskolen har i skoleårene 2017/18, 2018/19 samt 2019/20 dtaget i Undervisningsministeriets rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettæggse af skoledagen med fravigse af folkeskolovens 14b og 16a Ressourallokeringen er anvendt til to-lærer i alle naturfagslektioner fra 1-9 klasse 34

35 Søndre Skole nej ja ja Vemmedrupskolen Nej Nej Nej Køge Kommune 26% af skolerne har på indskolingsniveau lavet planlagte ændringer i skoleugens længde som følge af folkeskolovens 16 b og 16 d i skoleår 19/20 80 % af kommunens skoler har på mlemtrinsniveau lavet planlagt ændringer i skoleugens længde som følge af folkeskolovens 16 b og 16 d i skoleår 19/20 Tre skoler har ikke lavet ændringer Ca 70% af kommunens skoler har i udskolingen lavet planlagt ændringer i skoleugens længde som følge af folkeskolovens 16 b og 16 d i skoleår 19/20 Kilde: survey besvaret af skolederne 35

36 Køge skolers planlagte anvendse af de frigivne ressourr i skoleåret 2019/20 Skolens navn Alkestrupskolen Hvordan har I anvendt de planlagte frigivne ressourr i skoleåret 2019/20? Holdtimer for pædagoger i understøttende undervisning samt fagfaglige lektioner Asgård Skole De frigivne midler i skolen ifht, at indskolingen kun har haft 28 skoletimer, er blevet brugt til et kvalitetsløft i SFO - både i form af ekstra åbningstid, flere pædagoger i de af åbningstiden, men også i form af ekstra aktiviteter for indskolingsbørnene i SFO Borup Skole Ellemarkskolen Ellebækskolen Ejby Skole Hastrupskolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højse Skole Kirstinedalsskolen Sct Nicolai skole Skovboskolen Søndre Skole Vemmedrupskolen Køge Kommune Ekstra to-lærerordninger og samarbejde mlem pædagoger og lærere Vi har haft et fokus på åben skole ifm naturfagsindsatsen ex samarbejde med det nye Køge vandværk Vi har ingen frigivne ressourr Der er sat ekstra pædagogtimer i indskolingen til fokus på UU timerne Ekstra læretimer til kreative aktiviteter på mlemtrin Og ekstra lærertimer til faglig fordybse i udskolingen Ressourrne er anvendt til styrkse af den fagfaglige undervisning ved omlægning til holdtimer Vi har anvendt de frigivne ressourr på holdding i dansk og matematik mhp at flere ever gøres uddannsesparate Ekstra to-lærer lektioner Vi har læreruddannede vikarer Vi har anvendt ressourrne som 2-lærertimer Til at sætte ekstra lærerpersonale ind i klasserne og lave coteaching, således at 2 personaler er i klassen på samme tid og samarbejder og at lave en god og differentieret undervisning Co-teaching /flere hænder -flere voksne i klasserne To voksen-/lærer-ordning Har ikke reduret timetal og dermed frigivne midler Ressourrne er primært anvendt til to-lærerordning og holdtimer Kilde: survey besvaret af skolederne 36

37 Anvendse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning Skolens navn Alkestrupskolen Asgård Skole Borup Skole Ellemarkskolen Ellebækskolen Ejby Skole Hastrupskolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højse Skole Kirstinedalsskolen Sct Nicolai skole Skovboskolen Hvordan har I anvendt/tænkt jer at anvende de frigivne midler til kvalitetsløft i den understøttende undervisning? Fælles kompetenudvikling for lærer og pædagoger Vi har tænkt at anvende de frigivne midler til to-lærerordninger, således at der kan laves holdundervisning Samarbejde i timerne og i møder mlem pædagoger og lærere Ressourrne er brugt til to-lærer ordning i vores naturfag på alle årgange jf projekt i samarbejde med UVM Vi har ingen frigivne ressourr Tværfaglig understøttende undervisning skemalagt parallt på alle klassetrin I udskolingen tilbydes faglig fordybse i alle fag i løbet af året Indskolingen har bevægsesaktiviteter og kreative aktiviteter mlemtrinnet har en blanding af kreative aktiviteter, bevægse og faglige aktiviteter i et bånd en gang om ugen der tilbydes korsang for 2-6 klassetrin Læsebånd og morgensang i et morgenbånd i indskolinge Der er ikke frigivet ekstra midler, da alle timer en til en er omlagt til to-lærertimer Vi vil anvende de frigivne midler til holdding i dansk og matematik bla gennem paralllægning af timerne og samarbejde samt dtagse af faglige vejledere USU i overbygningen læses af lærere og flertallet af USU i indskolingen læses af pædagoger, der primært vil have fokus på arbejdet med livsduighed Ekstra pædagog ressourr Konverteret til faglig undervisning bla indenfor naturfag og tolærerordninger for at lave et løft for bla særlig fagligt svage ever Vi har givet et kompetenkurus til pædagogerne indenfor bevægse i undervisningen og faglig skrivning 2-lærertimer, læsebånd og matematikbånd TIl at fokusere ekstra på co-teaching i klasserne Det at 2 lærere samarbejder om at få undervisningsdifferentieret og nå he klassen har givet både ever og lærere noget godt Vi vil i kommende år forsøge om det kan være vores vejlederkorps som varetager opgaven sikre øget forberedse uu, co-teaching, flere lærere i undervisningen Søndre Skole Udmøntes i 2020/21 Vemmedrupskolen Køge Kommune Kilde: survey besvaret af skolederne Understøttende undervisning på tværs af klasser med flere lærer og pædagoger Midlerne er primært anvendt til to-lærerordning Enkte skoler har tilrettagt kompetenforløb til løft af den understøttende undervisning 37

38 ANDEL AF ELEVER, DER AFLÆGGER ALLE OBLIGATORISKE 9- KLASSEPRØVER Skoleår Køge And, he landet 2018/ ,0% 95,1% 2017/ ,50% 94,1% 2016/ ,50% 92,0% Både i Køge og på landsplan ses en øget stigning i anden af ever, der aflægger alle obligatoriske 9 klasseprøver i perioden 2016/ /19 Køge Kommunes and er ligedes alle år over anden på landsplan 38

39 BILAG 1 BUNDNE PRØVEFAG, UDTRÆK OG SOCIO ØKO REF PÅ SKOLENIVEAU Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Asgård Skole Fag Fagdicipli n msnit Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 er- genne Dansk Læsning 6,3 5,8 0,5 5,9 5,8 0,1 6,2 5,7 0,5 Mundtlig 9,0 8,2 0,8* 9,1 8,4 0,7 7,7 7,5 0,2 Retskrivni 7,8 6,7 1,1* 6,2 6,6-0,4 6,3 6,3 0,0 ng Skriftlig 7,3 6,3 1* 4,5 6,1-1,6* 5,4 5,7-0,3 Engsk Mundtlig 8,0 7,9 0,1 8,9 8,4 0,5 7,8 7,5 0,3 Fællesprø Praktisk/ 7,8 7,3 0,5 7,1 7,5-0,4 6,8 7,0-0,2 ve i fysik/ke mi, biologi og geografi mundtlig Matematik Med hj- 7,5 6,6 0,9* 7,1 7,0 0,1 5,8 5,6 0,2 midler Uden hj- midler 7,4 6,6 0,8* 7,1 7,0 0,1 6,7 6,3 0,4 Gennemsnit //////// /////// 7,6 6,9 0,7* 7,0 7,1-0,1 6,5 6,3 0,2 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Asgård Skole Fag Fagdicip lin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Biologi Skriftlig 6,7 5,8 0,9 6,3 5,9 0,4 7,0 5,9 1,1* Engsk Skriftlig 6,3 6,2 0,1 Geografi Skriftlig 3,9 4,4-0,5 Historie Mundtlig 8,3 7,7 0,6 Idræt Fagspeci fik 8,2 7,3 0,9 7,3 7,7-0,4 7,6 7,2 0,4 Kristendomskun dskab Mundtlig 7,2 7,8-0,6 8,4 8,4 0,0 8,0 7,9 0,1 Matematik Mundtlig 6,9 6,9 0,0 Samfundsfag Mundtlig 8,7 7,8 0,9 8,7 8,4 0,3 6,8 7,2-0,4 Tysk 2 fremmedsprog Skriftlig 8,7 7,2 1,5* 39

40 40

41 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Borup Skole Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 5,8 6,0-0,2 6,8 6,3 0,5 7,3 6,8 0,5 Mundtlig 8,2 8,0 0,2 7,9 8,0-0,1 8,5 8,0 0,5 Retskrivning 6,5 6,7-0,2 6,5 6,7-0,2 7,3 7,1 0,2 Skriftlig 6,6 6,4 0,2 5,9 6,4-0,5 7,2 6,5 0,7 Engsk Mundtlig 8,3 8,1 0,2 7,9 8,0-0,1 6,9 7,6-0,7 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matematik Gennemsnit Praktisk/mun dtlig 8,2 7,6 0,6 7,4 7,5-0,1 7,5 7,4 0,1 Med hj-idler 7,2 7,1 0,1 6,6 7,2-0,6 6,9 6,8 0,1 Uden hj- midler //////////// /// 6,6 6,9-0,3 6,5 7,1-0,6 7,6 7,3 0,3 7,2 7,1 0,1 6,9 7,1-0,2 7,4 7,2 0,2 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Borup Skole Fag Fagdicip lin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Biologi Skriftlig 5,8 6,1-0,3 6,4 6,4 0,0 Engsk Skriftlig 7,7 7,2 0,5 Fysik/kemi Skriftlig 5,7 5,8-0,1 5,0 5,4-0,4 Historie Mundtlig 10,5 8,7 1,8* Idræt Kristendomskun dskab Fagspeci 8,8 8,2 0,6 fik Mundtlig 7,9 8,1-0,2 8,2 8,1 0,1 Samfundsfag Mundtlig 8,2 7,6 0,6 Tysk 2 fremmed-sprog Skriftlig 6,3 6,9-0,6 41

42 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Ejby Skole Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 6,5 6,2 0,3 6,9 6,5 0,4 5,4 6,2-0,8* Mundtlig 8,9 8,2 0,7 7,9 7,9 0,0 7,7 8,0-0,3 Retskrivning 7,2 6,7 0,5 7,0 7,0 0,0 7,6 7,1 0,5 Skriftlig 6,0 6,3-0,3 5,3 6,3-1* 6,5 6,5 0,0 Engsk Mundtlig 8,7 8,3 0,4 7,4 8,0-0,6 7,1 7,6-0,5 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Praktisk/mun dtlig 6,5 7,2-0,7 8,4 7,7 0,7 8,0 7,6 0,4 med hj-midler 8,8 7,5 1,3* 8,7 7,8 0,9* 7,5 6,9 0,6 Uden hj- midler 8,4 7,5 0,9* 8,0 7,6 0,4 7,9 7,3 0,6 Gennems nit //////////// /// 7,6 7,2 0,4 7,4 7,3 0,1 7,2 7,2 0,0 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Ejby Skole Fag Fagdicip lin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 er- genne Biologi Skriftlig 7,4 7,0 0,4 Engsk Skriftlig 7,3 7,9-0,6 5,6 6,4-0,8 Geografi Skriftlig 3,8 4,9-1,1* 6,5 6,4 0,1 6,2 6,5-0,3 Historie Mundtlig 9,1 8,2 0,9 Idræt Fagspeci 8,0 7,9 0,1 fik Kristendomskun dskab Mundtlig 9,0 8,4 0,6 Matematik Mundtlig 8,7 7,6 1,1 8,3 7,7 0,6 Samfundsfag Mundtlig 6,1 6,9-0,8 7,6 7,8-0,2 Tysk 2 fremmedsprog Mundtlig 6,2 5,8 0,4 42

43 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Ellemarkskolen Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 5,6 5,8-0,2 5,6 5,4 0,2 6,5 6,1 0,4 Mundtlig 7,9 8,0-0,1 7,7 7,5 0,2 7,9 7,8 0,1 Retskrivning 7,0 6,7 0,3 7,1 6,3 0,8* 6,9 6,7 0,2 Skriftlig 6,6 6,5 0,1 5,9 5,8 0,1 6,3 6,2 0,1 Engsk Mundtlig 7,5 7,8-0,3 8,4 8,0 0,4 9,0 8,2 0,8 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Gennems nit Praktisk/mun dtlig Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 6,0 7,2-1,2* 7,4 7,1 0,3 6,1 6,9-0,8 8,2 7,0 1,2* 7,8 6,6 1,2* 7,2 6,1 1,1* 6,9 6,8 0,1 6,6 6,5 0,1 7,0 6,7 0,3 6,9 6,9 0,0 7,0 6,6 0,4 7,1 6,8 0,3 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Ellemarkskolen Fag Fagdicip lin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 er- genne Biologi Skriftlig 6,4 6,5-0,1 Engsk Skriftlig 8,5 7,3 1,2* Geografi Skriftlig 5,2 5,0 0,2 5,1 5,9-0,8 Historie Mundtlig 7,8 8,2-0,4 Idræt Fagspeci 4,5 6,9-2,4* 7,7 7,4 0,3 7,6 7,6 0,0 fik Kristendomskun dskab Mundtlig 7,8 7,6 0,2 Matematik Mundtlig 4,0 5,8-1,8* Samfundsfag Mundtlig 6,0 7,0-1,0 9,6 8,5 1,1 Tysk 2 fremmedsprog Mundtlig 6,2 5,6 0,6 Skriftlig 6,7 6,7 0,0 43

44 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Hastrupskolen Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 er- genne Dansk Læsning 5,1 5,5-0,4 5,0 5,3-0,3 5,7 6,0-0,3 Mundtlig 8,1 8,0 0,1 9,3 8,1 1,2* 8,4 8,2 0,2 Retskrivning 5,4 6,4-1* 6,5 6,1 0,4 6,7 6,8-0,1 Skriftlig 6,1 6,2-0,1 5,8 5,9-0,1 6,6 6,4 0,2 Engsk Mundtlig 7,8 8,0-0,2 6,9 7,3-0,4 7,8 7,8 0,0 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Praktisk/mun dtlig 5,2 6,9-1,7* 6,6 6,9-0,3 5,6 7,1-1,5* Matemati k Gennems nit Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 6,0 6,7-0,7 7,9 6,7 1,2* 5,1 5,9-0,8* 6,8 6,8 0,0 6,5 6,5 0,0 6,8 6,7 0,1 6,3 6,8-0,5 6,8 6,6 0,2 6,6 6,8-0,2 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Hastrupskolen Fag Fagdicip lin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Biologi Skriftlig 3,7 5,1-1,4* Engsk Skriftlig 6,9 6,6 0,3 7,8 7,4 0,4 Fysik/kemi Skriftlig 4,9 5,2-0,3 Geografi Skriftlig 4,3 5,3-1* 6,4 5,5 0,9 Historie Mundtlig 8,2 8,1 0,1 Idræt Kristendomskun dskab Fagspeci fik 8,3 8,3 0,0 Mundtlig 7,4 7,9-0,5 7,4 7,6-0,2 Matematik Mundtlig 5,9 6,6-0,7 Samfundsfag Mundtlig 6,5 7,1-0,6 Tysk 2 fremmedsprog Skriftlig 6,9 5,7 1,2* 44

45 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Herfølge Skole Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 er- genne Dansk Læsning 4,9 5,5-0,6 6,8 6,6 0,2 6,6 6,2 0,4 Mundtlig 6,2 7,1-0,9* 7,8 8,1-0,3 9,2 8 1,2* Retskrivning 5,6 6,2-0,6 6,3 6,9-0,6 6,9 6,4 0,5 Skriftlig 6,3 6,1 0,2 8,8 6,9 1,9* 6,5 5,9 0,6 Engsk Mundtlig 7,6 7,6 0 8,6 8,4 0,2 7,9 7,5 0,4 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Gennems nit Praktisk/mun dtlig Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 6,3 6,9-0,6 7,2 7,5-0,3 6,6 6,9-0,3 5,9 6,7-0,8 6,8 7,3-0,5 6,2 6,1 0,1 5,4 6,4-1* 6,7 7,1-0,4 6,4 6,4 0 5,4 6,4-1* 6,7 7,1-0,4 6,4 6,4 0 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Herfølge Skole, Køge Fag Fagdicip lin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 er- genne Biologi Skriftlig 6,8 6,5 0,3 5,9 6-0,1 Fysik/kemi Skriftlig 5,7 5,8-0,1 6,4 6,3 0,1 Historie Mundtlig 6,8 7,5-0,7 6,1 6,8-0,7 Fagspeci Idræt 7,4 7,4 0 fik Kristendomskun Mundtlig 7,9 7,7 0,2 dskab Samfundsfag Mundtlig 8,8 7,8 1 7,6 7,8-0,2 Tysk 2 fremmedsprog Mundtlig 5,9 5,2 0,7 45

46 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Holmebækskolen Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 6,6 5,8 0,8* 6,3 6,0 0,3 8,5 7,1 1,4* Mundtlig 9,5 8,1 1,4* 9,6 8,7 0,9 7,7 7,4 0,3 Retskrivning 7,6 6,2 1,4* 7,8 6,8 1* 7,4 6,5 0,9* Skriftlig 6,3 5,8 0,5 5,2 5,7-0,5 4,8 5,4-0,6 Engsk Mundtlig 6,1 6,8-0,7 7,9 7,7 0,2 6,9 7,1-0,2 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Praktisk/mun dtlig 8,0 7,0 1,0 6,8 7,0-0,2 7,3 7,1 0,2 Matemati k Gennems nit Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 7,7 6,5 1,2* 7,1 6,7 0,4 6,3 6,2 0,1 7,4 6,7 0,7 6,8 6,6 0,2 6,7 6,6 0,1 7,4 6,7 0,7* 7,2 6,9 0,3 6,9 6,6 0,3 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Holmebækskolen, Køge Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Fag Fagdicip lin Engsk Skriftlig 6,9 6,5 0,4 Geografi Skriftlig 3,9 4,2-0,3 4,9 4,9 0,0 7,6 6,7 0,9 Historie Mundtlig 6,9 7,1-0,2 2,7 4,0-1,3 Idræt Kristendomskun dskab Fagspeci fik 8,6 7,6 1,0 Mundtlig 5,9 6,1-0,2 7,9 7,7 0,2 Matematik Mundtlig 4,3 5,2-0,9 46

47 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Højse Skole Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 3,9 4,5-0,6 4,8 5,3-0,5 6,3 6,2 0,1 Mundtlig 6,2 6,8-0,6 9,5 8,6 0,9 7,1 7,5-0,4 Retskrivning 3,5 4,9-1,4* 6,0 6,1-0,1 6,7 6,6 0,1 Skriftlig 4,0 5,3-1,3* 6,6 6,2 0,4 5,2 5,8-0,6 Engsk Mundtlig 8,5 8,0 0,5 8,6 8,1 0,5 8,0 7,6 0,4 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Gennems nit Praktisk/mun dtlig Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 7,3 7,1 0,2 7,0 7,0 0,0 6,0 7,0-1,0 6,5 6,2 0,3 6,3 6,5-0,2 6,8 6,3 0,5 7,1 6,6 0,5 6,3 6,4-0,1 7,6 6,9 0,7 5,9 6,1-0,2 6,8 6,7 0,1 6,6 6,7-0,1 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Højse Skole, Køge Fag Fagdicip lin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Geografi Skriftlig 3,4 4,2-0,8 5,8 5,9-0,1 Historie Mundtlig 8,9 7,9 1,0 6,7 7,1-0,4 Idræt Kristendomskun dskab Fagspeci 8,6 7,8 0,8 fik Mundtlig 8,1 7,7 0,4 5,7 6,8-1,1 Matematik Mundtlig 8,7 7,7 1,0 47

48 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Kirstinedalsskolen Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 5,5 5,2 0,3 5,8 5,9-0,1 6,2 6,3-0,1 Mundtlig 7,3 7,4-0,1 7,7 7,8-0,1 7,8 7,9-0,1 Retskrivning 5,6 5,7-0,1 6,6 6,7-0,1 6,0 6,7-0,7* Skriftlig 6,2 5,8 0,4 6,8 6,4 0,4 6,1 6,2-0,1 Engsk Mundtlig 7,0 7,2-0,2 7,2 7,7-0,5 7,8 7,8 0,0 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Gennems nit Praktisk/mun dtlig Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 5,3 6,5-1,2* 6,7 7,3-0,6 7,9 7,3 0,6 5,6 6,0-0,4 7,6 7,2 0,4 5,6 6,2-0,6 6,6 6,3 0,3 7,6 7,2 0,4 6,7 6,7 0,0 6,1 6,2-0,1 7,0 7,0 0,0 6,8 6,9-0,1 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Kirstinedalsskolen, Køge Fag Fagdicipl in e r- gennem -snit Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 e r- gennem -snit e r- gennem -snit Biologi Skriftlig 3,7 4,8-1,1* 6,1 6,0 0,1 5,9 6,2-0,3 Engsk Skriftlig 6,4 6,9-0,5 Fysik/kemi Skriftlig 3,5 4,3-0,8 Geografi Skriftlig 5,8 5,9-0,1 Historie Mundtlig 7,5 7,2 0,3 7,4 7,5-0,1 6,5 7,0-0,5 Matematik Mundtlig 8,6 7,6 1,0 6,1 6,7-0,6 Tysk 2 fremmedspr og Mundtlig 5,1 5,9-0,8 5,9 5,8 0,1 Skriftlig 6,3 6,1 0,2 48

49 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Sct Nicolai Skole Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 6,7 6,7 0,0 6,9 6,7 0,2 7,5 6,9 0,6 Mundtlig 8,2 8,4-0,2 9,3 8,6 0,7 9,2 8,5 0,7 Retskrivning 7,6 7,4 0,2 7,8 7,3 0,5 8,0 7,3 0,7 Skriftlig 7,1 7,0 0,1 6,9 6,6 0,3 8,8 7,0 1,8* Engsk Mundtlig 7,6 8,1-0,5 7,1 7,8-0,7 6,8 7,6-0,8* Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Gennems nit Praktisk/mun dtlig Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 8,8 8,2 0,6 8,2 7,8 0,4 7,7 7,7 0,0 7,0 7,5-0,5 7,3 7,5-0,2 7,4 7,1 0,3 7,0 7,2-0,2 7,6 7,5 0,1 7,8 7,4 0,4 7,5 7,6-0,1 7,6 7,5 0,1 7,9 7,5 0,4 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Sct Nicolai Skole, Køge Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Fag Fagdicip lin Biologi Skriftlig 6,0 6,3-0,3 6,1 6,4-0,3 Engsk Skriftlig 7,7 7,7 0,0 8,7 8,2 0,5 Geografi Skriftlig 7,0 6,9 0,1 Idræt Kristendomskun dskab Fagspeci fik 7,3 8,2-0,9 6,5 7,6-1,1 Mundtlig 10,4 8,8 1,6* Matematik Mundtlig 8,8 8,1 0,7 Samfundsfag Mundtlig 7,5 8,0-0,5 Tysk 2 fremmedsprog Mundtlig 6,4 6,9-0,5 Skriftlig 6,8 7,1-0,3 49

50 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Skovboskolen, Køge Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 6,6 6,3 0,3 6,4 6,0 0,4 6,6 6,4 0,2 Mundtlig 9,3 8,2 1,1* 8,7 8,1 0,6 9,4 8,4 1* Retskrivning 7,7 6,8 0,9* 7,3 6,6 0,7* 8,4 7,1 1,3* Skriftlig 6,2 6,4-0,2 5,6 6,1-0,5 8,7 6,6 2,1* Engsk Mundtlig 8,0 7,9 0,1 7,1 7,5-0,4 8,5 7,9 0,6 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Gennems nit Praktisk/mun dtlig Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 6,4 7,2-0,8 7,7 7,4 0,3 7,2 7,5-0,3 7,3 7,3 0,0 7,7 7,0 0,7 7,3 6,6 0,7 7,8 7,3 0,5 7,8 7,1 0,7* 6,8 6,7 0,1 7,4 7,1 0,3 7,3 7,0 0,3 7,9 7,2 0,7* Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Skovboskolen, Køge Fag Fagdicipl in e r- gennem -snit Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 e r- gennem -snit e r- gennem -snit Biologi Skriftlig 5,2 5,8-0,6 6,1 5,8 0,3 4,7 5,7-1,0 Engsk Skriftlig 7,4 7,1 0,3 Fysik/kemi Skriftlig 5,4 5,8-0,4 Geografi Skriftlig 4,4 5,0-0,6 Historie Mundtlig 9,4 8,0 1,4* 7,8 7,4 0,4 8,9 8,2 0,7 Idræt Fagspecif 7,4 8,0-0,6 ik Matematik Mundtlig 8,5 7,4 1,1 8,4 7,7 0,7 Samfundsfa g Mundtlig 7,3 7,9-0,6 8,6 7,7 0,9 Tysk 2 fremmedspr og Mundtlig 4,8 5,9-1,1 5,6 5,8-0,2 50

51 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Søndre Skole Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Dansk Læsning 6,0 5,9 0,1 6,0 6,0 0,0 6,3 6,5-0,2 Mundtlig 8,4 7,9 0,5 9,0 8,2 0,8* 9,3 8,6 0,7 Retskrivning 7,5 6,8 0,7 6,2 6,6-0,4 7,2 7,2 0,0 Skriftlig 6,7 6,3 0,4 6,2 6,3-0,1 8,7 7,0 1,7* Engsk Mundtlig 7,9 7,9 0,0 8,2 8,1 0,1 8,3 8,2 0,1 Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Praktisk/mun dtlig Matematik med hjælpemidler 9,5 7,8 1,7* 8,8 7,7 1,1* 7,8 7,7 0,1 8,2 7,1 1,1* 6,4 7,0-0,6 6,1 6,8-0,7 Gennems nit Matematik uden hjælpemidler //////////// /// 7,7 7,1 0,6 6,4 6,9-0,5 7,3 7,2 0,1 7,7 7,1 0,6* 7,2 7,1 0,1 7,5 7,3 0,2 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Søndre Skole, Køge Fag Fagdicipli n e r- gennem -snit Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 referen e r- gennem -snit referen e r- gennem -snit referen Biologi Skriftlig 5,7 5,9-0,2 7,5 7,1 0,4 Engsk Skriftlig 6,9 7,0-0,1 Fysik/kemi Skriftlig 5,8 6,0-0,2 Historie Mundtlig 7,1 7,6-0,5 Idræt Fagspecif 7,3 7,1 0,2 ik Matematik Mundtlig 8,0 7,5 0,5 Samfundsfa g Tysk 2 fremmedspr og Mundtlig 9,1 8,1 1,0 7,5 7,7-0,2 Mundtlig 3,2 5,0-1,8* 6,1 6,1 0,0 51

52 Bundne prøvefag og socioøkonomiske referenr 9kl Vemmedrupskolen Fag Fagdiciplin Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 referen referen referen Dansk Læsning 5,8 5,8 0,0 7,2 6,2 1* 5,3 5,7-0,4 Mundtlig 8,7 8,0 0,7 7,3 7,2 0,1 7,5 7,5 0,0 Retskrivning 6,7 6,5 0,2 6,3 6,0 0,3 6,2 6,2 0,0 Skriftlig 5,7 6,0-0,3 4,0 5,3-1,3* 5,3 5,8-0,5 Engsk Mundtlig 6,7 7,2-0,5 7,9 7,6 0,3 5,2 6,5-1,3* Fællesprø ve i fysik/ke mi, biologi og geografi Matemati k Praktisk/mund tlig Matematik med hjælpemidler Matematik uden hjælpemidler 7,5 7,2 0,3 8,4 7,3 1,1* 7,6 7,3 0,3 8,0 7,2 0,8 6,8 6,5 0,3 6,6 6,2 0,4 7,3 7,0 0,3 7,8 7,1 0,7 6,9 6,6 0,3 Gennems nit //////////// /// 7,1 6,9 0,2 7,0 6,7 0,3 6,3 6,5-0,2 Opnået karaktmsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referenr, 9 klasse, Vemmedrupskolen, Køge Skoleår Skoleår Skoleår 2018/ / /2017 Fag Fagdicipl in Socioø k referen Biologi Skriftlig 5,1 5,5-0,4 Socioø k referen Socioø k referen Geografi Skriftlig 6,8 6,1 0,7 Idræt Kristendomskund skab Fagspeci fik 6,4 7,0-0,6 Mundtlig 5,5 6,7-1,2 5,5 6,7-1,2* Matematik Mundtlig 6,4 6,7-0,3 Samfundsfag Mundtlig 10,2 8,6 1,6* Tysk 2 fremmedsprog Mundtlig 3,8 4,6-0,8 Skriftlig 4,9 5,9-1,0 52

53 BILAG 2: OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSER And ever, der er i gang med en ungdomsuddannse tre måneder efter 9 klasse Køge He landet År Ungdomsuddannse And År Ungdomsuddannse And 2015 STU & KUU * 2015 STU & KUU 0,20% 2015 Gymnasiale uddannser 43,10% 2015 Gymnasiale uddannser 36,10% 2015 Erhvervsfaglige uddannser 7,50% 2015 Erhvervsfaglige uddannser 6,50% 2016 STU & KUU * 2016 STU & KUU 0,30% 2016 Gymnasiale uddannser 42,70% 2016 Gymnasiale uddannser 38,90% 2016 Erhvervsfaglige uddannser 8,60% 2016 Erhvervsfaglige uddannser 6,70% 2017 STU & KUU * 2017 STU & KUU 0,20% Gymnasiale 2017 Gymnasiale uddannser 48,60% ,60% uddannser Erhvervsfaglige Erhvervsfaglige ,20% ,80% uddannser uddannser Datakilde: Styrsen for It og Læring *Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer Det markeres derfor med en stjerne 53

54 Uddannsesstatus 9 måneder efter de forlader grundskolen Køge He landet År Ungdomsuddannse And År Ungdomsuddannse And 2015 STU & KUU * 2015 STU & KUU 0,20% 2015 Gymnasiale uddannser 43,10% 2015 Gymnasiale uddannser 36,10% 2015 Erhvervsfaglige uddannser 7,50% 2015 Erhvervsfaglige uddannser 6,50% 2016 STU & KUU * 2016 STU & KUU 0,30% 2016 Gymnasiale uddannser 42,70% 2016 Gymnasiale uddannser 38,90% 2016 Erhvervsfaglige uddannser 8,60% 2016 Erhvervsfaglige uddannser 6,70% 2017 STU & KUU * 2017 STU & KUU 0,20% Gymnasiale 2017 Gymnasiale uddannser 48,60% ,60% uddannser Erhvervsfaglige Erhvervsfaglige ,20% ,80% uddannser uddannser Datakilde: Styrsen for It og Læring *Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer Det markeres derfor med en stjerne 54

55 Overgang til ungdomsuddannse, 3 mdr Anden af ever, som 3 måneder efter 9 klasse, er i gang med en ungdomsuddannse (erhvervsfaglig uddannse, gymnasial uddannse, STU og KUU) i Køge Kommune for perioden Asgård Skole 65,60% 64,90% 61,40% Borup Skole 50,80% 55,40% 47,30% Ejby Skole 47,70% 63,60% 68,00% Ellemarkskolen 45,20% 68,90% 56,80% Hastrupskolen 40,40% 55,10% 22,20% Herfølge Skole 49,20% 46,70% 47,20% Holmebækskolen 63,60% 61,30% 76,20% Højse Skole 63,20% 54,50% 56,00% Kirstinedalsskolen 55,10% 56,90% 76,90% Sct Nicolai Skole 55,10% 65,30% 63,80% Skovboskolen 48,40% 52,10% 49,20% Søndre Skole 68,90% 62,20% 51,10% Vemmedrupskolen 45,50% 50,00% 69,20% Køge 51,80% 57,40% 55,20% Landsplan 45,30% 44,60% 44,20% Datakilde: Styrsen for It og Læring En lav prontsats kan afspejle, at everne søger 10 klasse ler efterskole efter 9klasse Køge Kommune har en højere prontsats end landsgennemsnittet, hvilket kun siger noget om opstart, men ikke noget om fastholdse på længere sigt 55

56 BILAG 3 NATIONALE TEST: SKOLENIVEAU And med gode resultater i dansk læsning 2 klasse And med gode resultater i dansk læsning 4 klasse And med gode resultater i dansk læsning 6 klasse And med gode resultater i dansk læsning 8 klasse And med gode resultater i matematik 3 klasse And med gode resultater i matematik 6 klasse And med gode resultater i matematik 8 klasse Institution Alkestrupskolen - -? * - * * Asgård Skole Borup Skole Ejby Skole Ellemarkskolen Hastrupskolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højse Skole Kirstinedalsskolen Sct Nicolai Skole Skovboskolen Søndre Skole Vemmedrupskolen Kilde: LIS: Skoleår 18/19 + angiver at skolen lever op til den nationale målsætning om, at 80 % opnår gode resultater - angiver, at skolen ikke lever op til den nationale målsætning om at 80% af everne ikke opnår gode resultater * angiver, at skolen ikke har ever på det pågældende klassetrin? angiver at få ever har taget testen så få at resultaterne er gjort fortrolige 56

57 SKOLEBESTYRELSERNES UDTALELSER Høringssvar Skolebestyrsen Alkestrupskolen Indledning: Skolebestyrsen ved Alkestrupskolen har med interesse fordybet sig i kvalitetsrapporten for Køge Kommune 2019 Skolebestyrsen er glade for den lokale dialog om kvalitetsudvikling, som løbende finder sted på skolebestyrsesmøderne på Alkestrupskolen Omkring datamaterialet for kommunens øvrige skoler er der valgt ikke at kommentere på dette Genert om arbejdet i skolebestyrsen ved Alkestrupskolen: Med fokus på arbejdet i skolebestyrsen ved Alkestrupskolen kan oplyses, at der i årshjulet for skolebestyrsen således indgår et punkt omkring resultaterne fra de nationale tests i juni måned, ligesom der i efteråret indgår et punkt omkring undervisningsmiljøvurderingen/evernes trivssmåling Om resultaterne af trivssmålingen: Skolebestyrsen noterer sig nu som den gang med tilfredshed, at Alkestrupskolen indenfor alle områder omkring evtrivs har en lille fremgang, og desuden plarer sig som en af tre skoler over gennemsnittet i Køge Kommune Der har på skolen været en bevidst og målrettet indsats omkring blandt andet evdemokrati og klasserumsledse, som vurderes til at have den ønskede positive effekt om end målet endnu ikke er nået Desuden er der arbejdet med bygnings-/lokale-optimering med god assistan fra områdederen i ETK, hvilket også vurderes til at have betydning for evernes oplevse af undervisningsmiljøet Om de faglige resultater i de nationale tests: Det er klart at skolebestyrsen havde ønsket sig, at skolen havde nået den nationale målsætning Imidlertid blev der på skolebestyrsesmødet gjort godt rede for de mange fatter i et givent testresultat, og der var en god dialog med forsklige synsvinkler på tests og de resultater, der måtte kunne udledes af sådanne Skolebestyrsen var tilfredse med redegørsen fra ledsen omkring resultaterne, og har med glæde noteret sig, at der i skoleårets planlægning 2019/2020 var taget skridt til at forbedre evernes danskfaglige kundskaber blandt andet via dagligt læsebånd, samarbejde på tværs af klasserne omkring læsning, læsning ved seniorer i Alkestrup med ever i Oklasse samt udvidet samarbejde og sparring via læsekonsulent i danskfagudvalget Det vurderes også at have haft en positiv effekt på den oplevede faglighed for everne, at skolens personale ds er blevet kompetenudviklet, ds er blevet tilført nyt personale med revante faglige kompetenr Afslutning: Der er dog i Bilag 3, side 47 i rapporten, et par ting der undrer, i registreringen Der er sat * ud for matematik i 6kIasse, men skolen har ever til og med 6klassetrin, og disse lå det pågældende år over gennemsnittet i matematik Ligedes undrer spørgsmålstegnet ved dansk i 6klasse, da alle ever i 6klasse det pågældende år tog prøven I øvrigt, er det en sjov detalje, at man har valgt at anvende et flere år gammt og forældet oversigtskort over skolerne i Køge Kommune som forside for kvalitetsrapporten anno 2019 På vegne af skolebestyrsen ved Alkestrupskolen Louise Gyrn 57

58 Den 3/ BUF Køge Kommune Høringssvar fra skolebestyrsen på Asgård Skole vedr kvalitetsrapport 2019 Skolebestyrsen på Asgård Skole har ingen indvendinger ler kommentarer til kvalitetsrapport 2019 På vegne af skolebestyrsen på Asgård Skole Skoleder, Susanne Kusk 58

59 Borup Skole Høring vedr Kvalitetsrapport 2019 Skolebestyrsen har på sit møde den 25 februar behandlet forslag til kvalitetsrapport 2019 Forslaget giver ikke anledning til supplerende bemærkninger fra skolebestyrsen Venlig hilsen Betina Christensen formand Stina Andersen - næstformand 59

60 Ejby Skole: Udtalse vedr Kvalitetsrapporten Køge Kommunes skoler Skolebestyrsen har drøftet indholdet i kvalitetsrapporten, og bestyrsen glæder sig først og fremmest over at Ejby Skole har været i stand til at løfte alle ever til at kunne gå videre i ungdomsuddannserne Desuden ser vi det som meget positivt, at så mange af vores ever fastfoldes i ungdomsuddannsen Genert finder vi, at kvalitetsrapporten i alt for høj grad fokuserer på faglige test, karakterer og prøver Når man vælger at måle en lille d af folkeskolens output bliver der alt for stort fokus på netop det Skolebestyrsen opfordrer derfor til at udarbejde en kommende kvalitetsrapport, som måler på alle kvalitetsmålene som også fokuserer på de livskompetenr, som everne skal opnå gennem en række spændende undervisningsaktiviteter som Folkeskoloven lægger op til gennem feks åben skole, bevægse i undervisningen, den varierede skoledag, evinddragse etc Vi finder, at det må være på tide, at vi nu arbejder på at dreje udviklingen i en anden retning, hvor everne forberedes til et kommende liv ved at de får lejlighed til at arbejde med faglig og dannsesmæssig fordybse, og at det politiske system derfor dropper et uforholdsmæssigt fokus på resultater af test og prøver På bestyrsens vegne Peter Aagaard Skoleder 60

61 Høringssvar Hermed fremsendes høringssvar vedr kvalitetsrapport 2019 Bestyrsen på Hastrupskolen vil gerne anerkende Børne og Ungeforvaltningen for et godt og grundigt arbejde med den fælles kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen Fra Hastrupskolens side, har vi nogle opmærksomhedspunkter, som vi gerne vil anføre i forhold til den medsendte sammenfatning fra skoleforvaltningen Der er meget store udsving i den socioøkonomiske profil på Hastrupskolen, hvilket skyldes en meget stor inklusionspront samt at mange modtageklassever fra ældste modtageklasse fortsætter i almenklasse på Hastrupskolen Disse 2 parametre har en meget stor indvirkning på Hastrupskolens afgangsresultater og derved skolens undervisningseffekt Hastrupskolen har en rativ stor and af ever der vælger efterskole og udlandsophold efter 9 klasse Dette kan i statistikker fremstå på en måde, som om en stor d af skolens ever ikke er i gang med en ungdomsuddannse Med venlig hilsen Skolebestyrsen på Hastrupskolen 61

62 Dato: Høringssvar vedr Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2019 Skolebestyrsen på Herfølge Skole har gennemlæst, drøftet og vurderet Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2019, og ønsker at komme med følgende bemærkninger: Skolebestyrse og ledse har opmærksomhed rettet imod Herfølge Skoles egne resultater, hvor det faglige niveau især i matematik og dansk/læsning samt anden af ever, der efter 15 mdr er i gang med en ungdomsuddannse, ikke lever op til det forventede Der er flere ementer som ligger til grund for dette, men resultatet er naturligvis ikke tilfredsstillende, og på den baggrund igangsættes indsatser, som har til formål at øge undervisningseffekten: LEAPS (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Scien) er Herfølge Skoles overordnede læringsstrategi LEAPS tager afsæt i deeper learning skills og har til formål at øge evernes læring og engagement gennem vedkommende og meningsfuld undervisning I skoleåret er LEAPS fuldt implementeret på Herfølge Skole, og forventningen er, at udvikling af et fælles sprog samt fælles pædagogisk- og didaktisk afsæt for undervisningen, vil bidrage til en øget undervisningseffekt Skolens ledse har entreret med ekstern konsulent, der skal understøtte udvikling af den faglige ledse og praksis på både medarbejder- og ledsesniveau Dette sammenholdt med, at der foretages ændringer i organiseringen af skolens Pædagogiske Læringsnter (PLC) samt udmøntning af vejlederressourr og indsatser, mener vi også, vil påvirke de faglige resultater i positiv retning Frem for flere mindre indsatser med et bredt fokus, vil vi i skoleåret fokusere vejlederressourn på dansk-, matematik- og inklusionsområdet De faglige vejledere vil bistå med kollegial faglig sparring samt indgå i konkrete Co-teachingsforløb i klasserne, så den enkte evs potentiale og den faglige praksis i he organisationen udvikles Sluttigt vil Skolebestyrsen ikke undlade at kommentere på, at Kvalitetsrapporten viser, at der er nedgang i resultaterne for skolevæsnet og Køge Kommune som hhed, og i den 62

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Resultat bemærkninger... 4 Resultater... 6 Socioøkonomiske forskelle...

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

BILAG Afrapportering 2015/2016

BILAG Afrapportering 2015/2016 BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 Kvalitetsrapport Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Nationalt tilsyn med faglig kvalitet... 5 Kvalitetssikring i Skoler & Uddannelse... 5 Vurdering af

Læs mere

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 NATIONALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2014/2015... 5 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere