Illegale stoffer i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illegale stoffer i Danmark"

Transkript

1 Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus Årsrapport 2019

2 Indhold Illegale stoffer i Danmark 3 Hvilke stoffer er der i tabletterne og pulveret? 4 Hvor stærke er tabletterne? 8 Hvordan ser ecstasy tabletterne ud? 9 Eksempler på ecstasy tabletter 10 Illegale stoffer i Danmark 2

3 Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer har ingen indholdsdeklaration, og der er mange forskellige stoffer gemt i de tabletter og det pulver, der sælges bl.a. som ecstasy og spice. Pulveret kan være ganske fint eller mere grovkornet/ krystallinsk. Farven varierer, men er ofte hvid, grålig eller brun. Tabletterne har normalt forskelligt udseende, men selv tabletter med samme udseende og logo kan have helt forskelligt indhold. Der er ofte forskel på mængden af aktivt stof (stofkoncentration) i tabletter, der ser ens ud. Eftersom indhold og udseende ændrer sig hele tiden, er der behov for at følge nøje med i, hvad pulver og tabletter, der bl.a. sælges som ecstasy på det illegale marked, reelt indeholder. Politiet og de tre retskemiske afdelinger samarbejder med Sundhedsstyrelsen om en løbende overvågning af ecstasytabletter, der er startet i I 2011 blev dette samarbejde udvidet til også at omfatte nye stoffer fundet i pulver eller væsker, i erkendelse af at mange nye illegale stoffer introduceres ad denne vej. På samme tid blev også SKAT inddraget i projektet, da mange af de nye stoffer kommer via internationale forsendelser. Den danske overvågning er en del af et større Early-Warning system, om overvågning og indberetning af nye euforiserende stoffer i hele EU, og som på europæisk plan varetages af det europæiske narkotikaovervågningscenter, EMCDDA samt EUROPOL. Hver gang politiet eller SKAT beslaglægger tabletter med illegalt udseende eller pulver/ væske, der formodes at indeholde et nyere illegalt eller nyt euforiserende stof, sendes det til analyse på en retskemisk afdeling. Afdeling for Retskemi i Aarhus sammenfatter resultaterne i halvårs- og årsrapporter. Hovedresultaterne ses nedenfor. SKAT tilbageholder desuden hvert år et stort antal sager, der indeholder illegale lægemidler/ euforiserende stoffer. En høj andel af disse sager udgøres af kendte såvel som nye designer benzodiazepiner dvs. beroligende stoffer, der kan være omfattet af den danske narkolovgivning. Disse sager er kun i mindre omfang medtaget i projektet og fremgår derfor ikke af oversigterne. OBS Stofmarkedet ændrer sig hele tiden. Man kan derfor ikke bruge resultaterne som indholdsdeklaration for pulver og tabletter, der sælges i dag og i morgen på det illegale marked. Desuden skal man være meget opmærksom på, at de forskellige stoffer, der forhandles på pulverform, kan være umulige visuelt at skelne fra hinanden for en bruger. Illegale stoffer i Danmark 3

4 Hvilke stoffer er der i tabletterne og i pulveret? Der er fundet mange forskellige aktive stoffer i tabletter og pulver forhandlet bl.a. som ecstasy og spice. Stofferne benævnes ofte med forkortelser for de kemiske navne. Her er en liste med en kort beskrivelse af hvilken type aktivt stof, der er tale om i den seneste periode. Phenidater: Opkvikkende effekt. Methylphenidat også indholdsstof i lægemiddel til behandling af ADHD. 4,4 -DMAR: Formentlig centralstimulerende virkning Ketamin: Anæstesi lægemiddel, kan virke hallucinogent Methoxetamin, 3-MeO-PCP/-PCMo og N-ethylnorketamin: Kemiske analoger af ketamin, med lignende virkningsprofil Dimethocain: opkvikkende virkning GHB: Kaldes fantasy, bedøvende middel, virker sløvende, specielt farligt i blanding med bl.a. alkohol Atomoxetin: Indholdsstof i lægemiddel til behandling af ADHD 3F-Phenmetrazin: Ukendt virkning, muligt stimulerende 2-Diphenylmethylpyrrolidin: opkvikkende og evt. hallucinogen virkning MPA: Kemisk og virkningsmæssig analog til amfetamin Fentanyler, AH-7921 og U-47700: Morphin-lignende virkning Mephtetramin: Ukendt virkning, muligt stimulerende Dextropropoxyphen: Indholdsstof i hostemiddel med opioid struktur Dextromethorphan: Indholdsstof i hostemiddel, virker i høje doser euforiserende Diphenhydramin: Beroligende effekt Phenidiner: Eks. diphenidin, stoffer med hallucinogen virkning som ketamin. LSZ, 1p-LSD, ETH- og AL-LAD: LSD analoger med hallucinerende virkning Grupper af stoffer (farvekode benyttes i tabeller): Tryptaminer: Eks. 5-MeO-DMT, typisk hallucinogen virkning Phenethylaminer: Eks. amfetamin, MDMA og 2C-B; virker opkvikkende, evt. hallucinerende Cathinoner: Eks. mephedron; opkvikkende, nogle med MDMA-lignende effekt Syntetiske cannabinoider: Eks. JWH-073, euforiserende virkning lignende hash Der findes mere information om forskellige stoffer og deres virkninger på Udover disse aktive stoffer indeholder alle tabletter også fyldstoffer, f.eks. sukker, stivelse og bindemidler. Nogle tabletter indeholder desuden koffein eller ephedrin, der er svagt opkvikkende stoffer. Mange af de nyere stoffer, der sælges i pulverform, indeholder kun sjældent opblandingsstoffer, i modsætning til eksempelvis amfetamin, heroin og kokain, der oftest sælges opblandet. Illegale stoffer i Danmark 4

5 Samlet viser analyserne af nye pulvere for den seneste periode, at * Knap 60 % af de pulvere, der undersøges i projektet indeholder MDMA, som også er det typiske stof i ecstasytabletter. I det seneste år er der fortsat set en del ketamin, såvel som nye analoge forbindelser som 2-HO-PCE, 2-MeO-PCE og 2-Oxo-PCE. Den samlede mængde af prøver indeholdende ketamin og analoger udgør 11 %. GHB findes i 9 % af sagerne og er alene påvist i væsker vægtmæssigt udgør sagerne dog en relativ stor andel på 29 %. GHB er udbredt i hele landet. Phenidater er alene set i tre prøver i Der er ikke set prøver med syntetiske opioider f.eks. fentanyler i 2019, hvilket er en ændring fra tidligere år. Der er igen set en del sager (6 %) med tryptaminer, den største del indeholder stoffet DMT. I det sidste år er der i 4 % af sagerne påvist kemiske analoger af amfetamin de såkaldte phenethylaminer. Her er sager med MDMA og metamfetamin ikke inkluderet. I det sidste år er der igen relativt mange prøver med forskellige cathinon-analoger (7 %), derimod er der kun set få syntetiske cannabinoider (2 %). *Det skal bemærkes, at de undersøgte prøver er udvalgte sager, der indeholder ecstasy eller andre nye illegale stoffer. Prøverne udgør således kun en mindre del af den totale mængde af narkotika, der beslaglægges på pulverform. Illegale stoffer i Danmark 5

6 Tabel 1: Indholdsstoffer i pulver, væsker, blotters mv. forhandlet som ecstasy, spice o.lign. antal sager af denne type. Indholdsstof/ periode MDMA (eller MDA/MDE) Metamfetamin Ketaminer, 3-HO-PCP, 2-Oxo-PCM o.lign GHB * Phenidater, naphthidater og methylmorphenat MPA Metoxetamin Phenidiner incl. MT LSD, LSZ, 1p-LSD, AL-LAD og analoger Dimethocain, Nitracain Dextromethorphan F-phenmetrazin Ocfentanil, acryloyl- og furanylfentanyl m.fl AH-7921 eller U MeO-DMT,-DALT,-DIPT m.fl, 4-AcO-DMT AMT DMT * Fluor-, Methoxy- eller Methylamfetamin Fluormet- or fluorethamfetamin C-X, X=B,C,D,E,H,I eller bk-2c-b DOB, DOC og DMA Allylescalin MDAI, AI, N-Methyl-2AI H-, 25I-, 25C- eller 25B-NBOMe/-NBOH APB, MAPB, EAPB, APDB eller 5-IT Ethylcathinon (EC), 4-MEC o.lign Mephedron, fle-/clephedron, 4-EMC o.lign Methylon, Ethylon, (Di-)Butylon m.fl α-pvp, Pyrovaleron, PV8, Fluoro-PHP o.lign MDPBP, MDPPP, MDPV o.lign Mexedron, N-Ethylhexedron, DL-4662 mv JWH-forbindelser incl RCS AM-2201, AM-2233, Cumyl-PeGaCLONE m.fl PINACA-forbindelser, THJ 2201 o.lign STS-135, MDMB-CHMICA, AB-CHMINACA m.fl F-PB22 eller BB Cumyl-5F-P7AICA I alt antal sager ** * GHB og DMT på væske- eller pulverform. ** Samlet antal prøver er 269 som i alt vejer ca. 28,5 kg. Heraf udgør GHB dog ca. 8,3 kg, MDMA 13,9 kg og ketamin 2,0 kg. Illegale stoffer i Danmark 6

7 Samlet viser analyserne af pulveret for den seneste periode, at Bortset fra enkelte undtagelser forhandles de nye euforiserende stoffer oftest på meget ren form. Renheden af MDMA pulver og krystaller ligger i intervallet %, med et gennemsnit for alle sager på 74 %. Renheden af ketamin ligger i intervallet %. Renheden af GHB ligger typisk i intervallet %. GBL prøver har været rent stof. Tabel 2: Indholdsstoffer i ecstasy tabletter i antal prøver Indholdsstof/ periode MDMA MDMA + MDE eller MDA Amfetamin og Metamfetamin Brom-, Chlor- eller Fluoramfetamin mcpp Methoxyacetylfentanyl APB, MAPB eller EAPB C-B, 2C-C, 2C-D, Bk-2C-B, 2C-B-fly N-Methyl-2AI MeO-DALT Furanylfentanyl U Ethylcathinon Methylmethcathinon MPA Methyl- eller Ethylphenidat Dichlormethylphenidat F-Methylphenidat Ketamin Ingen aktive stoffer** I alt antal prøver * * Det samlede antal undersøgte sager i 2019 er 133, det totale antal undersøgte tabletter er stk. ** Kan indeholde andre stoffer som f.eks. piperin, DMAA, synephrin og modafiendz. Illegale stoffer i Danmark 7

8 Samlet viser analyserne af ecstasytabletterne for den seneste periode, at Der er i de sidste år observeret, at en høj andel af tabletterne indeholder MDMA. Det kommer efter en årrække, hvor andre stoffer har domineret. Sammenholdt med undersøgelserne af pulver tyder det på, at MDMA er på det illegale stofmarked i stort omfang. Der har i 2019 været tabletter på markedet med en styrke på 228 mg MDMA. Antallet af prøver der er undersøgt er på et højere niveau end det foregående år og datagrundlaget derfor forbedret. Se tabel 2 Hvor stærke er tabletterne? Resultaterne for samtlige analyser siden 2001 viser, at: Stofkoncentrationen varierer meget. Variationen er størst mht. indholdet af MDMA. Tabletterne indeholder fra mindre end 1 % til 66 % MDMA svarende til fra mindre end 1 mg til 233 mg MDMA pr. tablet. Der er ikke altid sammenhæng mellem en tablets størrelse og mængden af aktivt stof - en lille tablet kan indeholde en stor dosis, en stor tablet kan indeholde en lille dosis. Den højeste dosis på 233 mg MDMA er fundet i 2017 i en orange tablet med Tesla som logo. Den laveste dosis i en tablet der alene indeholder MDMA er 13 mg. Gennemsnittet for alle tabletter, der alene indeholder MDMA, var i 2019 på 137 mg. Gennemsnitsniveauet er dermed steget igen. Den mindste mængde stof findes i en lille stjerneformet tablet indeholdende LSD. Tabel 2 viser en detaljeret oversigt over mængden af stof i ecstasy pillerne. Mængden på <0,1 mg svarer til en dosis fundet på LSD-frimærker. Se også tabel 3 Illegale stoffer i Danmark 8

9 Tabel 3: Mængden af aktivt stof i ecstasy tabletter Indholdsdel/ periode MDMA mg mg mg * mg * Amfetamin mg mg Fluoramfetamin - Ikke målt - - 2C-B 8-15 mg 7-10 mg 8 mg 8-18 mg Bk-2C-B Ikke målt - - Ikke målt 2C-B-fly Ikke målt EAPB Ikke målt Ethylcathinon Ikke målt MeO-DALT Ikke målt Ketamin Ikke målt N-Methyl-2AI Ikke målt Methoxyacetylfentanyl - - Ikke målt - Furanylfentanyl - 0,5-1,0 mg Ikke målt - MPA Ikke målt mcpp Ikke målt Methylphenidat - Ikke målt - - Ethylphenidat - 42 mg - - 4F-Methylphenidat Ikke målt Ikke målt - - I alt antal prøver * * Gennemsnitsmængde af MDMA 137 mg (median 133 mg) i Hvordan ser ecstasy tabletterne ud? Ecstasy tabletter ser meget forskellige ud. De har forskellige farver, f.eks. beige, hvid, gul, rød, blå eller grøn. De har forskellig størrelse (7-10 mm bredde) og tykkelse. Der findes mange forskellige mærker (logoer) på tabletterne. Analyserne viser, at tabletter med samme logo kan have helt forskelligt indhold. Igennem de seneste år har det vist sig, at der løbende kommer nye varianter af tabletterne på markedet, og de gamle forsvinder. Typisk er andelen af nye varianter 50 % i løbet af et halvt år. Illegale stoffer i Danmark 9

10 Eksempler på ecstasy tabletter Bowser Gold 3D FANTA Illegale stoffer i Danmark 10

11 Cialis Vodafone Batman m&m s Illegale stoffer i Danmark 11

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Skat og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og

Læs mere

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus hvad indeholder ecstasy - pillerne? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark 2007 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus hvad indeholder ecstasy - pillerne? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark 2007 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy -piller i Danmark 2006 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasypiller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy pillerne

Hvad indeholder ecstasy pillerne Hvad indeholder ecstasy pillerne Overvågning af beslaglagte ecstasy piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

Narkotikakriminalitet, narkotikabeslag og stofmarkedet

Narkotikakriminalitet, narkotikabeslag og stofmarkedet 2018 Narkotikakriminalitet, narkotikabeslag og stofmarkedet Narkotikasituationen i Danmark delrapport 5 1 Narkotikakriminalitet, narkotikabeslag og stofmarkedet Delrapport 5 Denne delrapport er sidste

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 211 Narkotika på gadeplan 21 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2012

Narkotika på Gadeplan 2012 1 Narkotika på Gadeplan 212 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2011

Narkotika på Gadeplan 2011 1 Narkotika på Gadeplan 211 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rusmidlerne og konsekvenserne

Rusmidlerne og konsekvenserne Rusmidlerne og konsekvenserne Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen rindom@dadlnet.dk Afhængighed Aktiv dosis / dødelig dosis Hvor skadelige er stofferne 40 L

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2005 Narkotika på gadeplan 2004 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 7 Narkotika på gadeplan 6 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika på gadeplan

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 8 Narkotika på gadeplan 7 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004 Ecstasy i Danmark 2003 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2003 Side 3 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2004 Narkotika på gadeplan 2003 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2018

Narkotika på Gadeplan 2018 1 Narkotika på Gadeplan 18 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ecstasy i Danmark 2005 Side 1. Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Ecstasy i Danmark 2005 Side 1. Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2005 Side 1 Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2006 Ecstasy i Danmark 2005 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2005 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2006 Narkotika på gadeplan 2005 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2013

Narkotika på Gadeplan 2013 1 Narkotika på Gadeplan 213 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Syntetisk cannabis nye stoffer Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Nye stoffer nye udfordringer Siden 2000 er der kommet stadig flere nye stoffer på det illegale marked = stoffer

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009 Ecstasy i Danmark 2008 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2008 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 EU's Narkotikaovervågningscenter udtrykker bekymring over et komplekst marked for centralstimulerende stoffer og store mængder pulvere og piller (15.11.2012, LISSABON

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2000 KOM(2000) 737 endelig om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret

Læs mere

Psykisk sygdom og misbrug blandt unge. HENRIK RINDOM Novavi-ambulatorierne Stofrådgivningen Statens Luftfarts Væsen

Psykisk sygdom og misbrug blandt unge. HENRIK RINDOM Novavi-ambulatorierne Stofrådgivningen Statens Luftfarts Væsen Psykisk sygdom og misbrug blandt unge HENRIK RINDOM Novavi-ambulatorierne Stofrådgivningen Statens Luftfarts Væsen De tre vigtige faktorer for udvikling af afhængighed Jo yngre vi er jo hurtigere er vi

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2015

Narkotika på Gadeplan 2015 1 Narkotika på Gadeplan 15 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005 Ecstasy i Danmark 2004 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2004 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2010 Ecstasy i Danmark 2009 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2009 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2017

Narkotika på Gadeplan 2017 1 Narkotika på Gadeplan 17 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen

Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion og påvirker selvadministration af

Læs mere

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst« STOFFER PÅ ET EUROPÆISK MARKED I FORANDRING EMCDDA-ANALYSE 2014 Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«(27.5.2014, LISSABON, MÅ IKKE

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2016

Narkotika på Gadeplan 2016 1 Narkotika på Gadeplan 216 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2008 Ecstasy i Danmark 2007 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2007 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2007 Ecstasy i Danmark 2006 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy besluttede Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LOD [ng/ml] LOQ [ng/ml]

LOD [ng/ml] LOQ [ng/ml] Internal Standard LOD LOQ Calibration range Determination A-796,260 d5-jwh-200 0.03 0.1 0.1-2.0 quantitative A-834,735 d7-jwh-015 0.05 0.1 0.1-2.0 quantitative AB-001 d9-jwh-210 0.1 0.5 0.75-2.0 quantitative

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen April Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen April Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen April 2002 Ecstasy i Danmark 2001 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2001 Side 2 Forord I sommeren 2000 fokuserede pressen på ecstasy på baggrund af

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2011 Ecstasy i Danmark 2010 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2010 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.6.2014 COM(2014) 362 final 2014/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 4-iod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamin (25I- NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid

Læs mere

Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen

Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Jeppe drikker og vi ved hvorfor - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Psykiatrisk Center Hvidovre Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen æ å 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. juli 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0152 (NLE) 10947/17 CORDROGUE 91 SAN 287 ENFOPOL 348 FORSLAG fra: modtaget: 5. juli 2017 til: Komm. dok.

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Nye rusmidler udfordrer folkesundheden

Nye rusmidler udfordrer folkesundheden STOF nr. 20, 2012 Nye rusmidler udfordrer folkesundheden - Der hersker et intenst kapløb imellem illegale laboratorier og myndighederne for henholdsvis at udbyde nye potente, narkotiske stoffer på det

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 741 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. maj 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 741 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. maj 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 741 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Narkotika på Gadeplan 8 Rapport til Sundhedsstyrelsen, Maj 9 Johannsen, Mogens; Müller, Irene Breum; Reitzel, Lotte Ask; J. Christoffersen, Dorte; Worm- Leonhard, Martin; Lindal, Lone;

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Narkotika på Gadeplan 8 Rapport til Sundhedsstyrelsen, Maj 9 Johannsen, Mogens; Müller, Irene Breum; Reitzel, Lotte Ask; J. Christoffersen, Dorte; Worm- Leonhard, Martin; Lindal, Lone;

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Forlagets udgivne version

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Forlagets udgivne version Syddansk Universitet Narkotika på Gadeplan 28 Johannsen, Mogens; Müller, Irene Breum; Reitzel, Lotte Ask; Christoffersen, Dorte ; Worm- Leonhard, Martin; Lindal, Lone; Kastorp, Grith; Lindholst, Christian;

Læs mere

HVORDAN VIRKER DE, OG HVORDAN SER DE UD

HVORDAN VIRKER DE, OG HVORDAN SER DE UD HVORDAN VIRKER DE, OG HVORDAN SER DE UD STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer Der er mange myter om unge og stoffer. Du har helt sikkert hørt i medierne, at mange unge tager alt for mange

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003 Ecstasy i Danmark 2002 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2002 Side 2 Forord I sommeren 2000 fokuserede pressen på ecstasy på baggrund af flere

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2014

Narkotika på Gadeplan 2014 1 Narkotika på Gadeplan 14 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.4.2017 COM(2017) 161 final 2017/0073 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-Nphenylacrylamid

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

TEGN PÅ AT DER ER TAGET FOR MEGET

TEGN PÅ AT DER ER TAGET FOR MEGET Opioider HVAD ER OPIOIDER? Opioider er naturlige eller syntetiske stoffer, der virker på opioidreceptorer. Opioider binder til receptorerne i centralnervesystemet og sænker bl.a. smertesignaleringen til

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Rusmiddelafhængighed hos unge med erhvervet hjerneskade

Rusmiddelafhængighed hos unge med erhvervet hjerneskade Rusmiddelafhængighed hos unge med erhvervet hjerneskade HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen De tre vigtige faktorer for udvikling af afhængighed

Læs mere

Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag. Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Tilknyttet kriminalforsorgen

Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag. Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Tilknyttet kriminalforsorgen Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Tilknyttet kriminalforsorgen Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion og påvirker selvadministration

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL CET/09.00

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL CET/09.00 EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2018: UDDRAG Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug: Kokain i comeback på et dynamisk stofmarked (7.6.2018, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL.

Læs mere

At være psykisk sårbar - om hjerne sprut og stoffer -

At være psykisk sårbar - om hjerne sprut og stoffer - At være psykisk sårbar - om hjerne sprut og stoffer - rindom@dadlnet.dk HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Nerveceller De tre vigtigste faktorer for udvikling af afhængighed

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Retskemisk Afdeling Analyse, vurdering og udtalelser i forbindelse med: Retskemisk Afdeling Institut for Retsmedicin, Skejby Sygehus

Retskemisk Afdeling Analyse, vurdering og udtalelser i forbindelse med: Retskemisk Afdeling Institut for Retsmedicin, Skejby Sygehus Introduktion til misbrugsstoffer A A R U S U I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Retskemisk Afdeling Mogens Johannsen 2011 Retskemisk Afdeling Institut for Retsmedicin, Skejby Sygehus 1. september

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 21 Narkotika på gadeplan 29 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jo yngre vi er jo hurtigere er vi til at udvikle afhængighed. Jo hurtigere rusmidlet virker i hjernen jo hurtigere bliver vi afhængige

Jo yngre vi er jo hurtigere er vi til at udvikle afhængighed. Jo hurtigere rusmidlet virker i hjernen jo hurtigere bliver vi afhængige æ å æ Nerveceller De tre vigtigste faktorer for udvikling af afhængighed Jo yngre vi er jo hurtigere er vi til at udvikle afhængighed Jo hurtigere rusmidlet virker i hjernen jo hurtigere bliver vi afhængige

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Christian Tjagvad, Helle Petersen, Birgitte Thylstrup, Stian Biong, Thomas Clausen Introduktion Metode Resultater Introduktion

Læs mere

Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen

Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion og påvirker selvadministration af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

narkotikasituationen i DAnMArk

narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2011 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika og i Danmark narkotikamisbrug, 2011 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. SSP Nyhedsbrev Rusmidler

TÅRNBY KOMMUNE. SSP Nyhedsbrev Rusmidler SSP Nyhedsbrev Rusmidler Vi vælger at tage rusmidler op som et emme i dette nyhedsbrev da der hele tiden kommer nye stoffer på markedet. Mange unge mennesker ved ikke de konsekvenser og hvor farligt disse

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen. HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen

Når rusmidlerne sætter kursen. HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen Når rusmidlerne sætter kursen HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen Rekreativt forbrug kontra afhængighed Rekreativt forbrug af illegale og legale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0011 (NLE) 5260/18 CORDROGUE 5 SAN 15 RELEX 30 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. januar 2018 til: Komm.

Læs mere

Underordnet Dominant S Cocaine (mg/kg/)

Underordnet Dominant S Cocaine (mg/kg/) æ å æ å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Diagnoser der kunne tænkes at påvirke Dopamin Posttraumatisk belastningsreaktion Tilpasningsreaktion Angst Depression

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 436 final 2013/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig (31.5.2016, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid)

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 29 Narkotika på gadeplan 28 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2017 COM(2017) 72 final 2017/0026 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 60. møde i Kommissionen

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan ISBN 87-91361-40-0 Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003 Narkotika på gadeplan 2002 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Dobbeltdiagnoser Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Rekreativt forbrug kontra afhængighed Rekreativt forbrug af illegale og legale rusmidler

Læs mere

UNGE, RUSMIDLER OG RISIKOADFÆRD

UNGE, RUSMIDLER OG RISIKOADFÆRD UNGE, RUSMIDLER OG RISIKOADFÆRD PH.D., LEKTOR CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING PSYKOLOGISK INSTITUT AARHUS UNI VERSITET NEW CULTURE OF INTOXICATION Rusmiddelkulturen i Danmark blandt unge er kendetegnet ved:

Læs mere

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2014 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2014 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere