Salgsprospekt. for. Snejbjerg Hovedgade 38B-C og 42, 7400 Herning. Velbeliggende butiksejerlejligheder og tankanlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. for. Snejbjerg Hovedgade 38B-C og 42, 7400 Herning. Velbeliggende butiksejerlejligheder og tankanlæg."

Transkript

1 Salgsprospekt for Snejbjerg Hovedgade 38B-C og 42, 7400 Herning Velbeliggende butiksejerlejligheder og tankanlæg. Salgspris kontant: kr. Bruttoleje: kr. Startforrentning ved kontant handel: 7,06 % Årlige afskrivninger (vejledende): kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: m² Grundareal i h.t. tingbog: m² Sagsnr December 2020

2 1. Introduktion 1.1 Sagsnr. / dato / December Beskrivelse 1.3 Historik 1.4 Lejeforhold Ejendommen er beliggende i Snejbjerg, den vestlige forstad til Herning by, med facade ud mod Snejbjerg Hovedgade. Hele ejendomskomplekset er nyopført i 2006 på en grund der tidligere var hjemsted for Snejbjerg Mejeri. Ejendommen er fuldt udlejet til Snejbjerg Bageri & Madbutik, Kirkens Korshær og Bonus tankanlæg, Lejekontrakterne er uopsigelige indtil henholdsvis , og Salgspris 2.1 Salgspris Kr kontant. 2.2 Evt. finansiering clausen-erhverv.dk er behjælpelig med kontakt til fremskaffelse af finansiering. 2.3 Refusion De af lejerne indbetalte kontante deposita refunderes af sælger. Deposita andrager kr , jf. lejerfortegnelsen (bilag 1). Herudover foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. 3. Beliggenhed 3.1 Matr.nr. 6di Snejbjerg By, Snejbjerg, ejerlejlighed 2 og 3 og 6dl Snejbjerg By, Snejbjerg 3.2 Postadresse Snejbjerg Hovedgade 38B og C, og Snejbjerg Hovedgade 42, 7400 Herning 3.3 Kommune Herning 4. Anvendelse 4.1 Nuværende 4.2 Anden anvendelse Ejendommen anvendes til bager- og madbutik, genbrugsbutik samt et fritliggende tankanlæg (Snejbjerg Hovedgade 42). Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. alle former anvendelse i et centerområde i form af butikker, liberale erhverv og offentlige formål. 5. Generel beskrivelse 5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 2006, jf. BBR.

3 5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen er opført i mørke teglsten og med Built up tage belagt med tagpap. Byggeriet er koncentreret om en større parkeringsplads ud mod Snejbjerg Hovedgade. I området er der desuden opført et antal lejeboliger. 5.3 Bygningernes tilstand Bygningerne fremstår i en særdeles vel vedligeholdt stand. 5.4 Ejendommens indretning Ejendommen er indrettet med to butikker, hvoraf den ene er indrettet som butik til Kirkens Korshær, mens den anden er indrettet til bager og madbutik. Derudover er der et selvstændigt beliggende overdækket tankeanlæg med to standere. 5.5 Udenomsarealer Udenomsarealerne er anlagt som parkeringsplads, drive in til bager og madbutikken samt tilkørsel af varer til butikkerne. 6. Arealforhold 6.1 Samlet grundareal m 2 ifølge tingbogen. Heraf vej m Samlet etageareal Det samlede areal i de to ejerlejligheder og matr.nr. 6dl andrager ifølge BBR m 2, heraf 64 m 2 i forbindelse med tankanlægget. Ifølge lejekontrakterne andrager det udlejede areal 1217 m Offentlige forhold og planer 7.1 Zonestatus Byzone 7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af Herning Kommune. 7.3 Lokalplan Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 51.C2.1 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet kan anvendes til boliger i form af række/kædehuse eller etageboliger samt funktioner, der almindeligvis placeres i tilknytning til boliger som beboerhuse og lignende. 3.2 I byggefelt A, B, C og D må stueetagen desuden anvendes til centerformål i form af butikker, liberale erhverv og offentlige formål. 3.3 Byggefelt I kan anvendes til boliger eller til salg af særlig pladskrævende varegrupper eller detailhandel. Der kan dog ikke opføres nybyggeri til detailhandel. 3.4 Der kan i lokalplanområdet etableres maksimalt 2750 m² butiksareal. Den enkelte dagligvarebutik kan have et maksimalt detailhandelsareal på 2000 m²

4 Den enkelte udvalgsvarebutik kan have et maksimalt detailhandelsareal på 1000 m² Der kan etableres salg af særlig pladskrævende varegrupper i alt max m². Den enkelte butik må have et butiksareal på max m². 3.5 Herning Byråd kan tillade, at der i område E, F1, F2, G, H, I og J drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder. For disse erhverv gælder, at de skal drives af den, der bebor den pågældende ejendom, og at erhverv ikke må være til gene for omgivelserne eller bryde områdets karakter af boligområde. Herunder gælder, at erhverv ikke må have behov for parkeringspladser, der ikke er plads til på den pågældende ejendom samt have ansatte. Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ 8. Servitutter/Deklarationer 8.1 Servitutter Der henvises til vedhæftede uofficielle kopier af tingbogsattester af den (bilag 2). Det vurderes, at der ikke er servitutter, der er særligt byrdefulde for ejendommen. 9. Offentlig vurdering Vurdering Kr Grundværdi heraf Kr Forsikringsforhold 10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret vi ejerforeningen hos Gjensidige under police nr Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, bygningsbeskadigelse, el-skade, stormskadehusejeransvar, svamp- og insekt, rørskadedækning. 11. Lejeforhold 11.1 Leje Den samlede årlige leje er pr opgjort til kr ekskl. moms, jf. lejerfortegnelse (bilag 1). Lejemålet med Kirkens Korshær er momsfrit.

5 Udlejer afholder ejendommens skatter og afgifter, ejendomsforsikring, udvendig vedligeholdelse samt en række mindre ejendomsudgifter til blandt andet vicevært og inspektørlønninger. Varmeregnskabet indeholder udgift til tilsyn med anlæg samt udfærdigelse af regnskab Lejere Ejendommen er delvist udlejet til Snejbjerg Bageri og Madbutik og Bonus (tank) 12. Driftsbudget Årlig leje pr. 1/ i h.t. vedhæftede lejespecifikation kr Grundskyld til kommunen kr Rottebekæmpelse kr 900 Ejerforening fællesudgifter kr Renovation Ejendomsforsikring kr Udvendig vedligeholdelse 37 kr./ m2 "over jord" kr Administration kr kr Driftsmæssigt overskud ved kontant handel kr Kapitalbehov Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Registreringsafgift kr Advokat m.v. anslået kr kr Refusion deposita kr ( ) Købers kapitalbehov ved kontant handel kr Købers startforrentning Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber i år 1 opnå en forrentning på 7,06% ved kontant handel af den investerede kapital: Startforrentning kontant handel: X 100 = 7,06%

6 15. Afskrivninger Vejledende opgørelse af afskrivningsgrundlag: Kontant anskaffelsessum for bygninger, installationer og grund inkl. købsomkostninger kr Grundværdi 21,18% heraf kr ( ) Bygning og installationer kr Værdi af tekniske installationer 10% kr Restbygningsværdi kr Ejendommen er delvis afskrivningsberettiget. Etageareal i alt m Afskrivningsberettiget del af ejendom m Afskrivningsberettiget del 100,00% Afskrivningsberettiget del af restbygningsværdi kr Bygningsværdi 4% kr Installationer 4% kr I alt kr Afskrivningsberegningen er vejledende og forudsætter bl.a., at ejendommen er fuldt udlejet, og at m2 i forhold til m2 anvendes til afskrivningsberettigede formål. Ejendomsværdi Grundværdi Øvrige oplysninger 16.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale Gæld udenfor købesummen Ingen gæld Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er momsregistreret. Momsreguleringsforpligtelsen overtages af køber. Lejemålet med Kirkens Korshær er momsfrit Energiforhold Bygningerne opvarmes medfjernvarme. Energimærke C

7 16.5 Miljøforhold Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jord-forureningsloven Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes Tinglysningsafgift Det forudsættes, at sælger/køber hver betaler halvdelen af tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde Bilag Som bilag til nærværende prospekt vedlægges: 1. Lejerfortegnelse (rekvireres hos mægler 2. Kopier af uofficielle tingbogsattester af (Rekvireres hos mægler 3. Plantegninger over butikkerne (ikke målfaste) 4. Krak-kort 17. Besigtigelse Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: Torben Clausen Tlf

8

9 Snejbjerg Hovedgade 38C, 7400 Herning

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Vestergade 14, 7400 Herning. Blandet bolig og erhvervsejendom tæt på centrum i Herning

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Vestergade 14, 7400 Herning. Blandet bolig og erhvervsejendom tæt på centrum i Herning Salgsprospekt for investeringsejendommen Vestergade 14, 7400 Herning Blandet bolig og erhvervsejendom tæt på centrum i Herning Salgspris kontant: 2.800.000 kr. Bruttoleje: 237.360 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Hammerum Hovedgade 53, 7400 Herning. Velbeliggende investeringsejendom midt på Hammerum Hovedgade

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Hammerum Hovedgade 53, 7400 Herning. Velbeliggende investeringsejendom midt på Hammerum Hovedgade Salgsprospekt for investeringsejendommen Hammerum Hovedgade 53, 7400 Herning Velbeliggende investeringsejendom midt på Hammerum Hovedgade Salgspris kontant: 9.200.000 kr. Bruttoleje: 803.661 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 %

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 % Salgsprospekt Investeringsejendommen Cypresvej 40, 7400 Herning Salgspris kontant: Fuldt udlejet investeringsejendom 3.250.000,- kr. Bruttoleje: 296.547,- kr. Startforrentning ved kontant handel: 7,27

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Industrivænget 3, 7400 Herning. Mindre industriejendom i fuldt udbygget industriområde.

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Industrivænget 3, 7400 Herning. Mindre industriejendom i fuldt udbygget industriområde. Salgsprospekt for investeringsejendommen Industrivænget 3, 7400 Herning Salgspris kontant: Mindre industriejendom i fuldt udbygget industriområde. 1.875.000 kr. Bruttoleje: 206.637,- kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Holbækvej 32, 4450 Jyderup. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom.

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Holbækvej 32, 4450 Jyderup. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom. Salgsprospekt for boligudlejningsejendommen Holbækvej 32, 4450 Jyderup Fuldt udlejet boligudlejningsejendom. Salgspris kontant: 1.750.000 kr. Bruttoleje: 277.440 kr. Startforrentning ved kontant handel:

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Bredgade 17A, 7400 Herning

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Bredgade 17A, 7400 Herning Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Bredgade 17A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende investeringsejendom med butik, kontorer og boliger lige midt i Herning 13.000.000 kr. Bruttoleje:

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Holstebrovej 53, 7400 Herning. Velbeliggende fuldt udlejet boligudlejningsejendom.

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Holstebrovej 53, 7400 Herning. Velbeliggende fuldt udlejet boligudlejningsejendom. Salgsprospekt for boligudlejningsejendommen Holstebrovej 53, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende fuldt udlejet boligudlejningsejendom. 1.450.000 kr. Bruttoleje: 123.504 kr. Startforrentning ved

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Marsvej 5, 7430 Ikast. Velbeliggende industriejendom centralt i Ikast md solid lejer.

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Marsvej 5, 7430 Ikast. Velbeliggende industriejendom centralt i Ikast md solid lejer. Salgsprospekt for investeringsejendommen Marsvej 5, 7430 Ikast. Salgspris kontant: Velbeliggende industriejendom centralt i Ikast md solid lejer. 8.500.000 kr. Bruttoleje: 850.224 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommene. Lupinens Kvarter og , 7400 Herning

Salgsprospekt. for investeringsejendommene. Lupinens Kvarter og , 7400 Herning Salgsprospekt for investeringsejendommene Lupinens Kvarter 86-92 og 96-106, 7400 Herning Lupinens Kvarter 86-92 og 96-106, 7400 Herning Salgspris kontant: 12.500.000 kr. Bruttoleje: 871.680 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Skolegade 8-10, 7400 Herning. Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Skolegade 8-10, 7400 Herning. Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Skolegade 8-10, 7400 Herning Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City Salgspris kontant: 4.100.000kr. Bruttoleje: 367.800 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for butiksejendommen (Ejerlejlighed) Østergade 15A, 7620 Lemvig. Butiksejendom tæt på Torvet i Lemvig.

Salgsprospekt. for butiksejendommen (Ejerlejlighed) Østergade 15A, 7620 Lemvig. Butiksejendom tæt på Torvet i Lemvig. Salgsprospekt for butiksejendommen (Ejerlejlighed) Østergade 15A, 7620 Lemvig Salgspris kontant: Butiksejendom tæt på Torvet i Lemvig. 850.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 160 m² Tinglyst areal:

Læs mere

Salgsprospekt. for butiksejerlejligheden. Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning. Velbeliggende butiksejerlejlighed i Herning.

Salgsprospekt. for butiksejerlejligheden. Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning. Velbeliggende butiksejerlejlighed i Herning. Salgsprospekt for butiksejerlejligheden Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende butiksejerlejlighed i Herning. 1.695.000,- kr. Bruttoleje: 123.225,- kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Rømersvej 5, 7430 Ikast. Tidligere tekstilfabrik med mange mulighed.

Salgsprospekt. for ejendommen. Rømersvej 5, 7430 Ikast. Tidligere tekstilfabrik med mange mulighed. Salgsprospekt for ejendommen Rømersvej 5, 7430 Ikast Salgspris kontant: Tidligere tekstilfabrik med mange mulighed. 2.500.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.350 m² Grundareal i h.t. tingbog: 7.885

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgsprospekt for investeringsejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende kontorejendom udlejet til solid lejer, og med yderligere lejepotentiale. 4.950.000 kr. Bruttoleje:

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Navervej 5, 7430 Ikast Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast 2.250.000 kr. Bruttoleje: 84.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. for domicilejendommen. Birk Centerpark 32, Birk, 7400 Herning. Domicilejendom i høj klasse med attraktiv beliggenhed.

Salgsprospekt. for domicilejendommen. Birk Centerpark 32, Birk, 7400 Herning. Domicilejendom i høj klasse med attraktiv beliggenhed. Salgsprospekt for domicilejendommen Birk Centerpark 32, Birk, 7400 Herning Salgspris kontant: Domicilejendom i høj klasse med attraktiv beliggenhed. 14.000.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.651 m²

Læs mere

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Genvejen 18, 7451 Sunds. Velbeliggende ejendom med tilhørende bolig midt i Sunds by.

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Genvejen 18, 7451 Sunds. Velbeliggende ejendom med tilhørende bolig midt i Sunds by. Salgsprospekt for lager- og produktionsejendommen Genvejen 18, 7451 Sunds. Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med tilhørende bolig midt i Sunds by. 2.350.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.018

Læs mere

Salgsprospekt. for butiksejerlejligheden. Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning

Salgsprospekt. for butiksejerlejligheden. Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning Salgsprospekt for butiksejerlejligheden Fonnesbechsgade 1, st. th, 7400 Herning Velbeliggende ny istandsat butiksejerlejlighed først i Hernings Latinerkvarter Salgspris kontant: 1.600.000,- kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgsprospekt vedrørende butiksejendommen Lind Hovedgade 21, 7400 Herning Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgspris kontant: 4.200.000,- kr. Bruttoetageareal, inkl.

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder Salgsprospekt Investeringsejendommen Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum Restejerlejligheder 7 erhvervsejerlejligheder i nyere byggeri centralt i Aulum tæt på den kommende motorvej Salgspris kontant: 8.000.000,-

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by.

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Udbudsprospekt for ejendommen Claudisvej 9, 7430 Ikast Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Vejledende salgspris kontant: 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR, inkl.

Læs mere

Salgsprospekt. for investerings- og projektejendommen. Bredgade 19, 7400 Herning. En af Hernings mest markante og udtryksfulde ejendommen sælges.

Salgsprospekt. for investerings- og projektejendommen. Bredgade 19, 7400 Herning. En af Hernings mest markante og udtryksfulde ejendommen sælges. Salgsprospekt for investerings- og projektejendommen Bredgade 19, 7400 Herning Salgspris kontant: En af Hernings mest markante og udtryksfulde ejendommen sælges. 22.000.000 kr. Bruttoleje, aktuel: 819.066

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Vilhelmsborgvej 19, 7500 Holstebro. Kronderup skole

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Vilhelmsborgvej 19, 7500 Holstebro. Kronderup skole Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Vilhelmsborgvej 19, 7500 Holstebro Kronderup skole Salgspris kontant: 1.500.000 kr. Etageareal i h.t. BBR: 723 m² Grundareal i h.t. tingbog: 11.269 m² Sags

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Fabriksvej 8, 7441 Bording. Erhvervsejendom i Bording tæt på Herning Motorvejen.

Salgsprospekt. for ejendommen. Fabriksvej 8, 7441 Bording. Erhvervsejendom i Bording tæt på Herning Motorvejen. Salgsprospekt for ejendommen Fabriksvej 8, 7441 Bording Erhvervsejendom i Bording tæt på Herning Motorvejen. Salgspris kontant: 2.300.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.892 m² Grundareal i h.t. tingbog:

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 4.675.000 kr. Bruttoleje: 315.686 kr. Afkast

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Platanvej 8-12, 7400 Herning. Erhvervsejendom med tilhørende bolig og masser af muligheder

Salgsprospekt. for ejendommen. Platanvej 8-12, 7400 Herning. Erhvervsejendom med tilhørende bolig og masser af muligheder Salgsprospekt for ejendommen Platanvej 8-12, 7400 Herning Salgspris kontant: Erhvervsejendom med tilhørende bolig og masser af muligheder 4.300.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.376 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgsprospekt Autoværksted med tilhørende tank og bolig Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgspris kontant: Kombineret bolig- og erhvervsejendom med værksted og tankstation. 3.250.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Orebygårdvej 16, 7400 Herning. En multianvendelig ejendom i den nordlige del af Herning by.

Salgsprospekt. for ejendommen. Orebygårdvej 16, 7400 Herning. En multianvendelig ejendom i den nordlige del af Herning by. Salgsprospekt for ejendommen Orebygårdvej 16, 7400 Herning Salgspris kontant: En multianvendelig ejendom i den nordlige del af Herning by. 4.350.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.300 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrely 22, 7451 Sunds Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgspris kontant: 2.975.000 kr. Bruttoetageareal i h.t.

Læs mere

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer.

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. Salgsprospekt for lager- og produktionsejendommen Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning 10 Salgspris kontant: Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. 1.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR:

Læs mere

Salgsprospekt. for ejendommen. Fabriksvej 15, 7441 Bording. Funktionel industriejendom med mange muligheder og god beliggenhed

Salgsprospekt. for ejendommen. Fabriksvej 15, 7441 Bording. Funktionel industriejendom med mange muligheder og god beliggenhed Salgsprospekt for ejendommen Fabriksvej 15, 7441 Bording Funktionel industriejendom med mange muligheder og god beliggenhed Salgspris kontant: 5.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.424 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. for boligejendommen. Lægårdvej 118, 7500 Holstebro

Salgsprospekt. for boligejendommen. Lægårdvej 118, 7500 Holstebro Salgsprospekt for boligejendommen Lægårdvej 118, 7500 Holstebro En ejendom med mange muligheder. Ejendommen har tidligere været socialpædagogisk opholdssted Salgspris kontant: 1.700.000,- kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. for brugsretten til 14 parkeringspladser. Jyllandsgade 4 KL. MF, Ejerlejlighed nr. 27, 7400 Herning

Salgsprospekt. for brugsretten til 14 parkeringspladser. Jyllandsgade 4 KL. MF, Ejerlejlighed nr. 27, 7400 Herning Salgsprospekt for brugsretten til 14 parkeringspladser Jyllandsgade 4 KL. MF, Ejerlejlighed nr. 27, 7400 Herning Brugsretten til 15 velbeliggende parkeringspladser. Salgspris inkl. moms kontant: 2.100.000

Læs mere

Salgsprospekt. for grundene. Teglvænget 13 og 17, 7400 Herning. To ubebyggede grunde i et fuldt udbygget erhvervsområde i Hernings vestlige bydel

Salgsprospekt. for grundene. Teglvænget 13 og 17, 7400 Herning. To ubebyggede grunde i et fuldt udbygget erhvervsområde i Hernings vestlige bydel Salgsprospekt for grundene Teglvænget 13 og 17, 7400 Herning To ubebyggede grunde i et fuldt udbygget erhvervsområde i Hernings vestlige bydel Salgspris kontant, ekskl. moms: 2.000.000,- kr. Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune.

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune. Salgsprospekt for boligudlejningsejendommen Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune. Salgspris kontant: 1.700.000 kr. Aktuel leje: 180.600 kr. Bruttoleje

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrelys 11, 7451 Sunds. Særdeles velholdt ejendom såvel ude som inde med masser af muligheder.

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrelys 11, 7451 Sunds. Særdeles velholdt ejendom såvel ude som inde med masser af muligheder. Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrelys 11, 7451 Sunds Særdeles velholdt ejendom såvel ude som inde med masser af muligheder. Salgspris kontant: 1.950.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR:

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Udbudsprospekt for ejendommene Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Vejledende salgspris kontant: 1.300.000 kr. Helligsøvej 2B har et grundareal på 4.815 m2 iflg. tingbogen, boligareal iflg. BBR 76 m2 Helligsøvej

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

Salgsprospekt. for domicilejendommen. Orebygårdvej 11, 7400 Herning. Markant domicilejendom med stor synlighed

Salgsprospekt. for domicilejendommen. Orebygårdvej 11, 7400 Herning. Markant domicilejendom med stor synlighed Salgsprospekt for domicilejendommen Orebygårdvej 11, 7400 Herning Markant domicilejendom med stor synlighed Salgspris kontant: 16.000.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.219 m² Grundareal i h.t. tingbog:

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Skolegade 5, 7400 Herning. Blandet bolig- og erhvervsejendom midt i Herning.

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Skolegade 5, 7400 Herning. Blandet bolig- og erhvervsejendom midt i Herning. Salgsprospekt for investeringsejendommen Skolegade 5, 7400 Herning Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom midt i Herning. 4.000.000 kr. Bruttoleje, fuldt udlejet: 333.909 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. Købstilbud modtages. for ejendommene. Helligsøvej 2B-E, 7760 Hurup. August 2017

Salgsprospekt. Købstilbud modtages. for ejendommene. Helligsøvej 2B-E, 7760 Hurup. August 2017 Salgsprospekt Købstilbud modtages for ejendommene Helligsøvej 2B-E, 7760 Hurup Salgspris kontant: Købstilbud modtages. Helligsøvej 2B har et grundareal på 4.815 m 2 iflg. tingbog, heraf vej 103 m 2 boligareal

Læs mere

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer.

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgsprospekt for erhvervsejendommen Sandagervej 17, 7400 Herning Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgspris kontant: 5.200.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.041 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

Salgsprospekt. for grundarealet. Navervej, Syd, 7451 Sunds. Areal ved rundkørsel ved Sunds Omfartsvej. Grundareal: ca m².

Salgsprospekt. for grundarealet. Navervej, Syd, 7451 Sunds. Areal ved rundkørsel ved Sunds Omfartsvej. Grundareal: ca m². Salgsprospekt for grundarealet Navervej, Syd, 7451 Sunds Areal ved rundkørsel ved Sunds Omfartsvej Salgspris kontant ekskl. moms: 2.000.000,- kr. Grundareal: ca. 25.000 m² Sagsnr. 19-032 Juli 2019 1. Introduktion

Læs mere

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgsprospekt Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgspris kontant: 2.600.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.004 m² Grundareal i h.t. tingbog: 11.531

Læs mere

Salgsprospekt. Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS. Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning

Salgsprospekt. Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS. Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning Salgsprospekt Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning Nyopført synlig domicilejendom sælges i bestående ejendomsselskab. Salgspris kontant: 1.995.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. for hotel- og kursusejendommen. Thorstedlund. Præstevænget 40, 7400 Herning. Hotel- og kursusejendom i rolige omgivelser

Salgsprospekt. for hotel- og kursusejendommen. Thorstedlund. Præstevænget 40, 7400 Herning. Hotel- og kursusejendom i rolige omgivelser Salgsprospekt for hotel- og kursusejendommen Thorstedlund Præstevænget 40, 7400 Herning Salgspris kontant: Hotel- og kursusejendom i rolige omgivelser 7.250.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.100 m²

Læs mere

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE Salgsprospekt for domicilejendommen Teglvænget 57, 7400 Herning Salgspris kontant: Domicilejendom i høj standard 4.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.153 m² Grundareal i h.t. tingbog: 7.095 m²

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. Præstevænget 109-111, 7430 Ikast. Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. Præstevænget 109-111, 7430 Ikast. Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by. Salgsprospekt Produktionsejendommen Præstevænget 109-111, 7430 Ikast Fabriksejendom med tilhørende administration beliggende i Ikast by. Salgspris kontant: 3.000.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.208

Læs mere

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE Salgsprospekt for domicilejendommen Teglvænget 57, 7400 Herning Salgspris kontant: Domicilejendom i høj standard 6.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.153 m² Grundareal i h.t. tingbog: 7.095 m²

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrely 22, 7451 Sunds Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgspris kontant: 2.975.000 kr. Bruttoetageareal i h.t.

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Enggårdvej 9, 7400 Herning

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Enggårdvej 9, 7400 Herning Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Enggårdvej 9, 7400 Herning Helt igennem kvalitetsejendom i en kombination mellem erhverv og en dejlig bolig Salgspris kontant: 4.850.000,- kr. Bruttoetageareal

Læs mere

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES Sag 11747 Dronningborg Allé 2, 8930 Randers NØ. Salgspris kontant: Bruttoleje inkl. tomgangsleje: 17.000.000 kr. 2.396.450 kr. Ejendommen er opført

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG Agerhatten 5, 5220 Odense SØ Salgspris kontant 19.200.000 kr. Gældende nettoleje p.a. 1.688.722 kr. Nettoleje p.a. lokaler u/udlejning 212.250 kr. Samlet nettoleje p.a. 1.900.972

Læs mere

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT Sag 11339 FJORDGADE 10, 8930 RANDERS NØ Salgspris kontant (ekskl. moms): 4.000.000 kr. Muligt bruttoetageareal ca. 2.370 m² Grundareal i h.t. tingbog 3.950

Læs mere

GEDIGEN INVESTERINGSEJENDOM BELIGGENDE CENTRALT I VEJLES GÅGADESYSTEM

GEDIGEN INVESTERINGSEJENDOM BELIGGENDE CENTRALT I VEJLES GÅGADESYSTEM GEDIGEN INVESTERINGSEJENDOM BELIGGENDE CENTRALT I VEJLES GÅGADESYSTEM Sag 2200-11963 VESTERGADE 20-22, 7100 VEJLE Salgspris kontant: 17.000.000 kr. Bruttoleje inkl. tomgangsleje: 1.950.591 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Mårkærvej 11, 2630 Taastrup

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Mårkærvej 11, 2630 Taastrup Ejendomsmæglere, Valuarer, MDE, og Chartered Surveyors, MRICS Salgsprospekt for investeringsejendommen Mårkærvej 11, 2630 Taastrup Fuldt udlejet og fuldt afskrivningsberettiget investeringsejendom udbydes

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM. Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM. Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271 FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271 OMRÅDET Ejendommen er beliggende i Hadsten, der er en del af Favrskov Kommune. Kommunen er en del af Region Midtjylland,

Læs mere

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg Ceres Park & Arena Jydsk Væddeløbsbane Mindeparken Fredensvang Runddel Marselisborg Slot Varna Palæ Thors Mølle Marselisborg Dyrehave

Læs mere

Udbuds-/salgsprospekt

Udbuds-/salgsprospekt Udbuds-/salgsprospekt Grundareal udlagt til centerformål Løvbakkevej 7400 Herning Grundareal sælges i offentligt udbud. Grundarealet udbydes uden minimumspris. Grundareal: ca. 3.700 m² Sags nr. 16-074

Læs mere

INDUSTRIEJENDOM MED TILHØRENDE KONTOR. Mådevej 37, 6700 Esbjerg Sag

INDUSTRIEJENDOM MED TILHØRENDE KONTOR. Mådevej 37, 6700 Esbjerg Sag INDUSTRIEJENDOM MED TILHØRENDE KONTOR Mådevej 37, 6700 Esbjerg Sag 237785 BAGGRUND Som led i en strategisk beslutning ønsker Vetco Gray Denmark at udbyde nærværende lager-/produktionsejendom til salg.

Læs mere

Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering

Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering Udlejet til Fitness World A/S med uopsigelighed til 1/9 2021 Strandvejen 32E, 2100 København Ø FAKTA: Matr.nr.: 2700 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 147

SALGSPROSPEKT Sag nr. 147 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 147 Kongensgade 20, st.th., 6700 Esbjerg Udlejet butiksejerlejlighed i gågaden Pris kontant: Kr. 1.850.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 200.000

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

TORVET 7, 6100 HADERSLEV

TORVET 7, 6100 HADERSLEV TORVET 7, 6100 HADERSLEV EJENDOMMEN: Ejendommen, der er fredet, menes opført omkring ca. 1680, og fremtræder i velvedligeholdt stand. Stueetagen er udlejet til cafe og spiserestaurant, og har i 1998 gennemgået

Læs mere

Udbudsprospekt. Grundareal. Løvbakkevej/Gullestrupvej, 7400 Herning. Grundareal sælges i offentligt udbud.

Udbudsprospekt. Grundareal. Løvbakkevej/Gullestrupvej, 7400 Herning. Grundareal sælges i offentligt udbud. Udbudsprospekt Grundareal Løvbakkevej/Gullestrupvej, 7400 Herning Grundareal sælges i offentligt udbud. Vejledende minimumspris pr. kvadratmeter inkl. moms: 175 kr. Grundareal: ca. 22.700 m² Sags nr. 16-074

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 Bytoften 20, 6710 Esbjerg V Hjerting Bycenter - butikscenter i attraktiv forstad til Esbjerg Pris kontant: Kr. 21.000.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Hjulsporet Maribo Tlf Fax www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Jernbanegade 29, 4800 Nykøbing F Sag 5452

Hjulsporet Maribo Tlf Fax www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Jernbanegade 29, 4800 Nykøbing F Sag 5452 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Jernbanegade 29, 4800 Nykøbing F Sag 5452 Investeringsejendom med godt afkast. Erhvervsmæ glerfirma . Mægler:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Egeskovvej 145, 7000 Fredericia. Sag 10312

SALGSPROSPEKT. Egeskovvej 145, 7000 Fredericia. Sag 10312 SALGSPROSPEKT Egeskovvej 145, 7000 Fredericia Sag 10312 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Egeskovvej 145 7000 Fredericia Matr.nr. 122 m Fredericia

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS Sag 16244 ØSTERGADE 3, 6500 VOJENS Salgspris kontant: 8.300.000 kr. - fradrag 1 års tomgangsleje -103.850 kr. Reguleret købspriskontant 8.196.150 kr. Bruttoleje

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25824 TIL SALG Odense C - Vesterbro 91 Central beliggenhed God stand på lejligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 3.500.000 1. års nettoafkast % 5,23 Etageareal m 2 149 1. BESKRIVELSE

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 Torvet 14, st.th., 6870 Ølgod Fuldt udlejet erhvervsejerlejlighed på Torvet i Ølgod Pris kontant: Kr. 250.000 Afkast 1. år, anslået: 13,1% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA. Djursgade 31, 8500 Grenaa

SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA. Djursgade 31, 8500 Grenaa SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA Djursgade 31, 8500 Grenaa INDLEDNING Ejendommen Djursgade 31 er yderst velbeliggende i Grenaa Midtby mod udviklingsområdet Dampvæveri-grunden og har siden 1.

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Bedste beliggenhed i Nakskov.

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Bedste beliggenhed i Nakskov. - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Bedste beliggenhed i Nakskov. Axeltorv 2-4, 4900 Nakskov Sag 905643 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25694 TIL SALG Odense M - Læssøegade 106 Cykelforretning, 2 lejligheder samt værelser i kælder Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr. 2.700.000 1. års nettoafkast % 6,10 Etageareal

Læs mere

Flot investeringsejendom (ejerlejlighed)

Flot investeringsejendom (ejerlejlighed) Flot investeringsejendom (ejerlejlighed) Evt. brugerejendom Sag KM6061S Slangerup - Kongensgade 14A Høj forrentning Lejekontrakt til 2018 Gode anvendelsesmuligheder TIL SALG Kontantpris kr. 1.300.000 1.

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25770 TIL SALG Odense M - Møllervænget 8 Velholdt ejendom med 3 boliglejemål Fuld kælder med vaskerum m.m. Attraktiv beliggenhed i Odense M Kontantpris

Læs mere

SALG AF KONTOR- OG LAGER- EJENDOM I HØJ KVALITET. Samsøvej 10, 8382 Hinnerup

SALG AF KONTOR- OG LAGER- EJENDOM I HØJ KVALITET. Samsøvej 10, 8382 Hinnerup SALG AF KONTOR- OG LAGER- EJENDOM I HØJ KVALITET Samsøvej 10, 8382 Hinnerup INDLEDNING I en længere årrække har ejeren af Samsøvej 10 i Hinnerup drevet egen forretning fra ejendommen, og er på grund af

Læs mere

Investeringsejendom med 4 lejemål

Investeringsejendom med 4 lejemål Salgsopstilling Investeringsejendom med 4 lejemål Sag 2103 Løngang 20, 6400 Sønderborg Gode, store lejligheder Central beliggenhed Lejepotentiale i 2.+3. sals lejlighed Kontantpris kr. 2.375.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Opdelt i 2 ejerlejligheder Sag 534639PJ TIL SALG Herning - Paghs Alle 12 Lejekontrakterne er med fast årllig huslejeregulering Gode genudlejningsmuligheder Kontantpris

Læs mere

Investeringsejendom med 3 boliger

Investeringsejendom med 3 boliger Investeringsejendom med 3 boliger Sag 10S5708 TIL SALG Dalmose - Hovedgaden 31-33 Beliggende på Hovedgaden nær skole og indkøb Fuldt udlejet Kontantpris kr. 1.495.000 1. års nettoafkast % 7,59 Etageareal

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

4 ejerlejligheder TIL SALG. Sag 26291

4 ejerlejligheder TIL SALG. Sag 26291 4 ejerlejligheder Sag 26291 TIL SALG Odense C - Schacksgade 30-32 Ejerlejligheder i veldrevet ejerforening Stort lejepotentiale på sigt Salgspotentiale ved enkeltsalg på sigt Lejlighederne er umoderniserede

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 046

SALGSPROSPEKT Sag nr. 046 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 046 Glarmestervej 9D, 6710 Esbjerg V ERHVERVSEJERLEJLIGHED MED MANGE MULIGHEDER Pris kontant: 495.000 Areal i alt: 148 kvm. Værksted, kontor, lager, toilet og bad

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 056

SALGSPROSPEKT Sag nr. 056 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 056 Hjertingvej 74, 6700 Esbjerg Udlejningsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 3.250.000 Afkast fuldt udlejet ca. 20 % Afkast delvis udlejet ca. 13 %

Læs mere

Kindhestegade 10, 4700 Næstved

Kindhestegade 10, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Investeringsejendom i Næstved centrum Kindhestegade 10, 4700 Næstved Sag ERH13038 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 4. november 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Kindhestegade

Læs mere