Hård og blød, stærk og i tvivl på én gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hård og blød, stærk og i tvivl på én gang"

Transkript

1 Hård og blød, stærk og i tvivl på én gang Lotte Lüscher, erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse, er ekspert i at hjælpe ledere med at reducere kompleksitet og håndtere paradokser. Hendes bog om ledelse mellem tvivl og handlekraft blev kåret til årets ledelsesbog i 2018 og hendes erfaring er, at lederens mindset og hvordan lederen rummer paradokser, har helt grundlæggende betydning for, hvor godt en organisation klarer sig. Af Ditte Darko, erhvervspsykolog og journalist Først kaldte hun det mange andre ting fx ambivalens, flertydighed, dilemmaer, uafklaretheder eller topledelsens ubeslutsomhed. Så kom aha-øjeblikket, hvor erhvervspsykolog Lotte Lüscher indså, at det helt rigtige navn for det hun beskæftigede sig med, var paradokser i ledelse. Det var tilbage i 00 erne. Siden da har hun haft succes med en række bøger om emnet, deriblandt bestselleren Lederen mellem tvivl og handlekraft, som blev kåret til årets bedste ledelsesbog i De seneste par år har Lotte Lüscher haft travlt med at rådgive organisationer og ledere i, hvordan man bedst muligt håndterer kompleksitet og træner et mindset til at tænke i paradokser. For dem er der ifølge erhvervspsykologen rigtig mange af, når man er leder. Det helt klassiske, jeg hører allevegne, er udsagnet mere for mindre. Vi skal levere mere, have bedre service eller højere faglighed, have et bedre produkt og det skal koste noget mindre. Det optager mig, hvordan jeg kan hjælpe ledere til at tænke i paradokser. Og til at tale dem frem i deres organisation. Jeg hjælper dem med at tage stilling og positionere sig rigtigt. fortæller hun. Mange ledere har en vestlig, lineær måde at tænke på, som er præget af hurtige beslutninger og entydige svar. Det er noget af det, der står allermest i vejen for, at de kan tænke i paradokser. Når noget bliver svært, så har man en tendens til at synes, det er en blokering Nr Ledelse

2 af handlekraften. Jeg opfordrer ledere til at blive ved paradokset, forklarer Lotte Lüscher. Med en baggrund som erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse rådgiver hun i dag ledere og organisationer, når det bliver svært at vægte i spændingsfeltet mellem mål og mennesker, resultater og relationer. Hun mener, det er vigtigt, at moderne ledere lærer at lede igennem paradokser, både fordi organisationer er komplekse og især fordi det er lederens mindset, der har helt grundlæggende betydning for, hvor godt en organisation klarer sig. Det handler om det personlige lederskab og det at have et mindset, hvor man tillader at være i og med sin tvivl. Jeg oplever, der er en bevægelse i gang inden for ledelseslitteraturen, der tager en masse eksistentielle temaer op fx mod, magt, afmagt, samvittighed, frygt, sårbarhed og psykologisk tryghed. Du skal være hård og blød, stærk og i tvivl på en gang det hænger godt sammen med paradokstænkningen, fortæller Lotte Lüscher. Hun har tre bøger i bagagen om paradokser i ledelse (se faktaboks, red.). Den første fra 2012 præsenterede paradokstænkningen i en ledelseskontekst. Den anden, der vandt Ledernes pris som Årets ledelsesbog fra 2018, videreudviklede paradoksledelses eksistentielle perspektiver og konsekvenser og satte fx fokus på, hvordan man tager ledelsesmagten tydeligt på sig, samtidig med at man indgår i ligeværdige dialoger med sine medarbejdere eller kommunikerer beslutninger, som man ikke er enig i. Den tredje fra 2020 er en kortere introduktion til paradokstænkningen. Paradokser i ledelse på bog Ledelse gennem paradokset om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet. Af Lotte Lüscher. Dansk Psykologisk Forlag (2012). Lederen mellem tvivl og handlekraft paradokser og personligt lederskab. Af Lotte Lüscher. Dansk Psykologisk Forlag (2017). Kort og godt om paradokser i ledelse. Af Lotte Lüscher. Dansk Psykologisk Forlag (2020). How to think versus what to do Lotte Lüschers fulde titel er cand.psych. aut., erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse. Hun er indehaver af Clavis Erhvervspsykologi, hvor hun arbejder med ledelses- og organisationsudvikling og ledersparring i danske virksomheder, organisationer og er desuden ekstern lektor ved School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Illustration Stonepic/Adobe Ledelse Nr. 2

3 Illustration Stonepic/Adobe Ifølge Lotte Lüscher skal ledere og erhvervspsykologer beskæftige sig med paradokser i ledelse, fordi det sikrer, at man kan bedrive ledelse, som tager højde for de spændingsfelter, en organisation befinder sig i. Inspirationen har hun hentet bl.a. fra teoretikere i USA, fx hendes amerikanske kollega Marianne W. Lewis og Karl E. Weick men der er også mange af de helt gamle teoretikere som Freud, Viktor Frankl, Kierkegaard og Winnicott, der arbejdede med paradokser, og som bruger begrebet. For Freud var paradokset, at mennesket prøver at gennemføre sin livsbane og komme væk fra konflikter for at kunne dø i fred. Frankl talte om magtens paradoks. I terapien og den kliniske psykologi har vi Carl Rogers, der talte om at jo mere vi accepterer tingenes tilstand, som de er, jo bedre kan vi få det, fortæller hun. Et paradoks er ifølge Lotte Lüscher kendetegnet ved at være en tilsyneladende modsætning mellem to poler, der samtidig er gensidigt forbundne. Hvis jeg siger læs ikke dette skilt, så er det et paradoks fordi udsagnene ikke kun er modsætninger, de er også forbundne. Det står på skiltet, at du ikke skal læse det. Et paradoks er, når man erkender, at modpolerne ikke kun udelukker hinanden men også er gensidigt forbundne. Du kan ikke komme ud af et paradoks, og du kan ikke løse det. Det kan man med et dilemma, forklarer hun. Jeg plejer at bruge et eksempel med Obama og Trump. Obama har været en præsident, som har været dygtig til at tale paradokser frem. Hvis man analyserer hans taler, så vil han både tage sig bedre af de illegale indvandre og dæmme op for flere flygtninge. Han vil sikre sig en bedre økonomi i sundhedsvæsenet samtidig med, at han vil give flere penge til dem, der ikke selv kan tage sig af deres sundhed. Han talte også meget om, hvordan man skulle komme derhen. Men det var der nogle amerikanere, der ikke kunne holde ud. De havde brug for en far, der kunne sætte sig for enden af et bord og sige: Hvis der kommer indvandrere, så bygger vi en mur. Det er problemtænkning: Vi har et problem, og vi har én løsning. Men der er ikke ret meget organisatorisk liv, der ser sådan ud. De fleste problematikker er komplekse, siger Lotte Lüscher. Hun møder mange ledere, som er udfordrede, når det kommer til at lede igennem paradokser. Fx har hun mødt ledere i den offentlige sektor, der finder det svært at vægte et opgavefokus og lette lidt på fokus på relationer i en periode. Det er et svært skift for dem at lave. Hvis de skal have fokus på mål og mennesker, er der mange, der spændes for en vogn, som handler om at jagte tilfredshedsmålinger. Hvis de skal begynde at sætte foden i, fordi de også bliver målt på deres resultater, så bliver de lidt bange og frygtsomme. De er bange for, at hvis de stiller meget klare krav, så bliver medarbejderne demotiverede. De ledere, der klarer sig bedst, er dem, der kan integrere de to perspektiver, siger hun. Tre år hos LEGO Svaret på, hvad der får en erhvervspsykolog til at kaste sig over paradokstænkning Nr Ledelse

4 i organisationer, handlede for Lotte Lüscher om, at hun mærkede på egen krop, hvad det vil sige at være leder og være spændt ud mellem opgaver og relationer. Det her med at øge omsorg og involvering, samtidig med at jeg skulle sætte krav og skære igennem, trak mig igennem forskellige retninger rent ledelsesmæssigt. Det gav mig lyst til at forske i ledelse. For hvad er god ledelse i grunden? Interessen for paradokser og ledelse satte hende i begyndelsen af 00 erne i kontakt med LEGO, der på daværende tidspunkt for første gang havde haft røde tal på bundlinjen og var i gang med en stor turn around proces. Ledelse blev meget relevant at arbejde med, fordi der skulle rettes op på skuden. Her var Lotte Lüscher heldig at få lov til at forske i, hvad god ledelse i forandringsprocesser er. Hun ville være klogere på, hvordan ledere skaber mening, når de oplever forskellige krav på én gang. Det blev til tre år hos LEGO og en masse samtaler med 75 ledere, der stod i en række paradokser. Noget af det, vi kom frem til, var at de var spændt ud mellem en lang række modsatrettede krav. Det kom vi til at tale om som paradokser. Jeg var optaget af, hvordan vi mennesker arbejder os igennem alle de her paradokser, vi står med. Typiske udfordringer kunne fx handle om, hvordan man er leder for noget, der er et selvledende team? Hvordan man skære ned på omkostninger og samtidig bruger flere penge på at udvikle noget nyt på én gang? Hvordan man sikrer en højere grad af involvering af medarbejdere, når man skal at løse en krise, forklarer hun. Jeg arbejdede med mange af disse udfordringer og kunne se, hvordan lederne blev spændt ud mellem modsatrettede problematikker, krav og hensyn. Sammen med en fokusgruppe udledte jeg tre niveauer af paradokser i en organisation. Projektet endte med afhandlingen Working through Paradox: An Action Research on Sensemaking at the LEGO Company. Derefter begyndte Lotte Lüscher at arbej- de som konsulent og erhvervspsykolog og samarbejdede bl.a. med Forsvaret, som i høj grad bygger deres ledelsesgrundlag på paradokstænkning. De syntes, at min tænkning omkring paradokser var interessant, og så begyndte det at tage fart, da jeg arbejdede sammen med dem om deres lederuddannelsesprogrammer, fortæller hun. Paradokser i ledelse Ifølge Lotte Lüscher handler det første af de tre overordnede paradokser i ledelse om organisering, for enhver organisation, der skal lykkes, har altid et fokus på udvikling og stabilitet og på mennesker og resultater som noget, der skal vægtes hele tiden. I det er der så nogle rolleparadokser, som lederen skal tage på sig. Hvad betyder det for den position, jeg indtager i mit lederskab, når jeg skal tage vare på de modsatrettede krav? Det kræver, at jeg bliver meget agil i mit lederskab, siger hun. Det her med at øge omsorg og involvering, samtidig med at jeg skulle sætte krav og skære igennem, trak mig igennem forskellige retninger rent ledelsesmæssigt. Det gav mig lyst til at forske i ledelse. For hvad er god ledelse i grunden? Ledelse Nr. 2

5 Det sidste paradoks handler om tilhørsforhold og om den ambivalens, der ligger i både at være loyal over for topledelsen og være loyal over for medarbejderne eller over loyal over for egne holdninger vs. andres interesser og behov. Fx når lederen skal gennemføre en forandring, som han eller hun måske ikke er enig i. Eller når man som leder skal tage hensyn til den enkelte medarbejder, velvidende at det vil gå ud over gruppen. Det handler meget om, hvor man lægger sin loyalitet, forklarer Lotte Lüscher. Paralyseret og utålmodig At have et paradoksalt mindset betyder ifølge erhvervspsykologen, at man får øje på kompleksiteten, som man skal tage sig af, frem for at man betragter ting som problemer. Men hvad gør det egentligt ved et menneske at erkende, at noget er et paradoks? Man bliver paralyseret, utålmodig og utryg. Når man erkender, at noget er et paradoks, så bliver man urolig. Mennesker kan bedst lide sikkerheden ved at se, hvilken vej de skal gå. Når man står midt i noget, som er paradoksalt, bliver man ofte fanget i nogle logikker, og man kan ikke finde ud af, hvad man skal tænke om situationen, siger hun. At stå i et paradoks er ikke umiddelbart nogen behagelig situation. Ifølge Lotte Lüscher er det en problematik, som skal udholdes og der skal skabes accept af, at de fleste problematikker er paradoksale. Oplevelsen af afmagt er også meget normal. Det er der, vi erhvervspsykologer har vores berettigelse. Vi står der sammen med lederne og hjælper dem med at udholde, at livet er mere komplekst end bare entydige beslutninger. Lotte Lüschers arbejde handler derfor ofte om at hjælpe ledere med at skabe mening i polerne i paradokset. Hvis en leder fx har en vanskelig situation med, at virksomheden lige er gået ud på en vækstrejse, men alle samtidig lige er blevet hjemsendt pga. Covid-19, så kan man undersøge, om der nu skal bruges en masse penge på at markedsføre virksomheden, tage nogle kontakter eller lave nogle arrangementer. Eller om det er nu, man skal sætte sig og omkostningsreducere og fyre medarbejdere. Det opleves ofte som et enten-eller. Men man kan godt tænke de to ting sammen. Og det er her, psykologien bliver interessant. Hvad er det, der ligger i de to forskellige måder at tænke på? Det er jo to konkurrerende logikker hvad er det vigtigste set fra hver logik? Hendes erfaring har vist, at hvis man som leder vælger side i paradokset, så går det måske galt, uanset hvad man gør. Løsningen er derimod at kunne integrere noget fra hver pol og finde vægtninger i det. Hvad sker der, hvis du prøver at finde måder at omkostningsreducere og samtidig bruge nogle penge på at holde dig i gang og være synlig på markedet? Det handler om at finde veje gennem noget, der umiddelbart virker meget modsatrettet. Og målet er at finde ud af, hvordan man får integreret de måder at tænke om situationen på, så man kan bevare noget handlekraft i det, siger hun. Lad tvivlen være din bedste ven Når du som leder ikke ved, hvad du skal gøre, må du prøve at tænke over, hvad det er, der gør, at du holder igen, lyder det fra Lotte Lüscher. Hvad afholder dig fra at handle? Hvis du bliver i tvivl om, hvad du skal, så prøv at lytte til tvivlen og find ud af, hvad den består af. Hvad er det for elementer i din beslutning, der er i spil? Når tvivlen melder sig, så er det fordi, den vil dig noget. Der er mange på min alder, der lider af søvnløshed. Når jeg har coaching med ledere, der ikke kan sove om natten, og de ved, det har med arbejdet at gøre, så er det ofte fordi, der er en kompleks problemstilling, de ikke får taget sig af i dagtimerne. Kompleksiteten banker somme tider på om natten. Det handler om at få øje på, hvad der hindrer dig i at træffe en beslutning. Undersøg polerne og deres konsekvenser fordele og ulemper. Måske finder du ud af, at du skal stille krav til en bestemt medarbejder, sådan at resten af teamet kan fungere. Det kan være, du skal stille krav til en enkelt person, og det opleves som negativt for trivslen men det kan være stærkt motiverende for teamet, at du tør risikere, at en kollegas trivsel ikke lige står forrest for en stund. LOTTE LÜSCHERS TRE BEDSTE RÅD TIL LEDERE, DER STÅR I ET PARADOKS 1. Hvis man er leder, er man helt grundlæggende spændt ud mellem modsatrettede hensyn og krav. Anerkend at sådan er det. Du skal kunne holde ud at være i det. 2. Lyt til tvivlen: Når du tvivler på, hvad du skal gøre, er det fordi, der er mere på spil. Og hvis du er i tvivl, så er det nok fordi, du står i en tvivlsom situation. 3. Det er stadig din rolle som leder at skabe handlekraft i din organisation ved at skabe nogle nedslag i kompleksiteten. Du skal handle, omend du ikke kan få fuld vished. Nr Ledelse

6 Illustration Stonepic/Adobe Ledelse Nr. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin At balancere modsatrettede krav Som fundament i lederuddannelsen ligger Clavis Erhvervspsykologis ledelsesbegreb: Paradoksledelse

Læs mere

Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator

Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator MPI er et testredskab der bygger på kendte teorier om paradoksledelse og konkurrerende værdier i din organisation. Certificeringsseminar Formålet med

Læs mere

Paradoksledelse. Tilhørs- og eksistensparadokserne. Tvivlen og handlekraften som hinandens forudsætninger

Paradoksledelse. Tilhørs- og eksistensparadokserne. Tvivlen og handlekraften som hinandens forudsætninger Paradoksledelse Tilhørs- og eksistensparadokserne Tvivlen og handlekraften som hinandens forudsætninger Besparelser Faglig ledelse Skab trivsel arbejdsmiljø Teamsamarbejde Fælles retningslinjer Tværgående

Læs mere

Certificering i MPI Management of Paradox Indicator

Certificering i MPI Management of Paradox Indicator Certificering i MPI Management of Paradox Indicator Hvad er MPI? MPI er et værktøj til at arbejde med nogle af de ledelsesmæssige paradokser, som kan være hensigtsmæssige at forholde sig til i ledergrupper.

Læs mere

Frisættende Ledelse og Fair Proces

Frisættende Ledelse og Fair Proces Frisættende Ledelse og Fair Proces Temadag for arbejdsmiljøgrupperne i Område Øst for Grenåvej v/timo Klindt Bohni og Lykke mose Perspektivgruppen ApS Udvikling af samarbejde, fx kollegial sparring og

Læs mere

Effektive ledergrupper

Effektive ledergrupper Effektive ledergrupper Kort præsentation af Claus Claus har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling indenfor ledelses- og organisationspsykologi, dels som lektor og professor ansat på Aalborg

Læs mere

Rettigheder til materiale

Rettigheder til materiale Alle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til dette materiale indehaves af Haslebo & Partnere. Delvis gengivelse er tilladt, såfremt Haslebo & Partnere skriftligt anføres som kilde. Enhver anden

Læs mere

Certificering i MPI Management of Paradox Indicator.

Certificering i MPI Management of Paradox Indicator. Certificering i MPI Management of Paradox Indicator. Hvad er MPI? MPI er et værktøj til at arbejde med nogle af de ledelsesmæssige paradokser, som kan være hensigtsmæssige at forholde sig til i ledergrupper.

Læs mere

FUSIONERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSMILJØ/ KULTUR. August 2017 Erhvervspsykolog, Thomas Lundby

FUSIONERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSMILJØ/ KULTUR. August 2017 Erhvervspsykolog, Thomas Lundby FUSIONERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSMILJØ/ KULTUR EAL og UCL August 2017 Erhvervspsykolog, Thomas Lundby Hav et sted hvor ALLE kan komme med deres bekymringer stort som småt. Hmmm måske en fusionsundringbog?

Læs mere

Paradoksledelse Ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet

Paradoksledelse Ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet Paradoksledelse Ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet Topmøde 2017 Erhvervspsykolog Camilla Duus, camilla@clavis.dk 61789892 www.clavis.dk Program 8.30 10.15 Kompleksitet som ledelsesmæssigt

Læs mere

Foto: Colourbox LEDELSE & ORGANISATION. Af Mette Thingstrup og Annette Ryhede Andersen

Foto: Colourbox LEDELSE & ORGANISATION. Af Mette Thingstrup og Annette Ryhede Andersen Begrund din ledelse Foto: Colourbox LEDELSE & ORGANISATION 26. okt. 2018 Kl. 11:03 Af Mette Thingstrup og Annette Ryhede Andersen Som leder skal du begrunde din ledelse overfor dine medarbejdere. Med moderne

Læs mere

AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED

AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED RIGÉT SEMINAR JANUAR 2015 DORTHE STEEN DRS@RAMBOLL.COM 51 61 82 04 HVAD ER GOD LEDELSE? The Boss vs Unboss MYTER OM LEDELSE Der hersker en kultur omkring ledelse i mange

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Tina Schilling Hansen Leder i udvikling

Tina Schilling Hansen Leder i udvikling Tina Schilling Hansen Leder i udvikling udvikling ledelse Udviklingen brøler derudad i disse år, og det stiller endnu større krav til lederne: Vi skal agere mere situationsbestemt og ikke bruge en one-size-fits-all

Læs mere

LEDERENS PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

LEDERENS PSYKISKE ARBEJDSMILJØ LEDERENS PSYKISKE ARBEJDSMILJØ AM:2018 WORKSHOP 210 Mette Lindhardt Cand.psych.aut. Erhvervspsykolog 21 34 20 74 ml@amcentret.dk Lene Hvid Cand.psych.aut. Erhvervspsykolog 93 20 27 20 lh@amcentret.dk Workshoppens

Læs mere

Strategisk relationel ledelse Effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse Effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 9, Aarhus, 2019 Strategisk relationel ledelse Effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Langt over halvdelen af alle strategiske beslutninger

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D.

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D. PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER præsentation Lektor, Ph.d. Afdelingsleder i afdeling for uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet (KBH) DPU siden 2010 NFA til

Læs mere

TR seminar i Aarhus Kommune 25. marts 2014. Frisættende ledelse og TR-rollen i det frisættende ledelsesrum

TR seminar i Aarhus Kommune 25. marts 2014. Frisættende ledelse og TR-rollen i det frisættende ledelsesrum TR seminar i Aarhus Kommune 25. marts 2014 Frisættende ledelse og TR-rollen i det frisættende ledelsesrum Hvem er jeg???? Timo Klindt Bohni Ansat i Perspektivgruppen siden 2009 Arbejder med organisations-,

Læs mere

Ledelseskommunikationens

Ledelseskommunikationens MARIANNE WOLFF LUNDHOLT ANETTE ULDALL Ledelseskommunikationens værktøjskasse INDHOLD FORORD 3 INTRODUKTION 4 LEDELSESKOMMUNIKATIONENS VÆRKTØJSKASSE 6 Målgruppe 8 Formål 10 Budskab 10 Forventede reaktioner

Læs mere

OPLÆG. Hvorfor forandringer fejler og hvad du kan gøre ved det

OPLÆG. Hvorfor forandringer fejler og hvad du kan gøre ved det OPLÆG Hvorfor forandringer fejler og hvad du kan gøre ved det Hvorfor har vores leder dog indført det nye system, kan hun ikke se det er upraktisk? Hvor kom den beslutning Hvorfor lytter lige fra? vores

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Etisk stress. Af Mette Rosendal Strandbygaard, Etikos

Etisk stress. Af Mette Rosendal Strandbygaard, Etikos Etisk stress Af Mette Rosendal Strandbygaard, Etikos Etisk stress opstår, når medarbejderne oplever, arbejdet ikke længere giver mening grundet en ændret organisatorisk retning. Konsulentvirksomheden Etikos

Læs mere

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter D. 19. jan. 2015, kl. 9.00-17.00 v/ Lykke Mose & Timo Bohni, Perspektivgruppen Roller og samarbejde

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

DEN GODE KOLLEGA 2.0

DEN GODE KOLLEGA 2.0 DEN GODE KOLLEGA 2.0 Dialog om dilemmaer Udveksling af holdninger Redskab til provster, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter UDARBEJDET AF ETIKOS OVERBLIK INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 5 6 7

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere Djøfs diplomuddannelser Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder Tænk længere Vælg en diplomuddannelse i ledelse eller projektledelse Hvorfor vælge en diplomuddannelse? Med en diplomuddannelse

Læs mere

En lille bog om ENNEAGRAMMET

En lille bog om ENNEAGRAMMET En lille bog om ENNEAGRAMMET INDHOLD 3 HVAD ER ENNEAGRAMMET? 5 VINGER OG PILE 6 TYPE 1 2 7 TYPE 3 8 TYPE 4 5 9 TYPE 6 10 TYPE 7 8 11 TYPE 9 12 NLP HUSET HVAD ER ENNEAGRAMMET? Enneagrammet er en flere hundrede

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Styrk din ledelsespraksis, og vær med til at udvikle din organisation. Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Børnepanel Styrket Indsats november 2016

Børnepanel Styrket Indsats november 2016 Børnepanel Styrket Indsats november 2016 Indhold Introduktion og læsevejledning... 1 Samarbejde mellem skole og døgntilbud... 2 Inklusion i fællesskaber udenfor systemet... 2 Relationsarbejdet mellem barn

Læs mere

Paradoksledelse. Lotte Lüscher

Paradoksledelse. Lotte Lüscher Paradoksledelse Ledelsesmæssig handlekraft i modsatrettede krav Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD. Råderummets aktuelle paradokser Stramme budgetter vs. Faglig udvikling Helhedstænkning i lærergerningen

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Psykologi og kommunikation ECTS-POINT 10 ANTAL TIMER 70 GÆLDENDE FRA August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål formål

Læs mere

Samtaler i udvikling. Både ledere og medarbejdere sætter pris på at selve samtalen finder sted, men ikke altid den måde, den finder sted på.

Samtaler i udvikling. Både ledere og medarbejdere sætter pris på at selve samtalen finder sted, men ikke altid den måde, den finder sted på. Samtaler i udvikling Dette er et uddrag fra bogen Samtaler i udvikling. Kapitlet giver en praktisk anvisning til samtaler med medarbejdere og teams, hvor der anvendes løsningsfokuserede spørgsmål og inspiration

Læs mere

Program for FALS årskonference 11.marts og 12. marts 2019 Fuglsangcenteret Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Tlf

Program for FALS årskonference 11.marts og 12. marts 2019 Fuglsangcenteret Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Tlf Program for FALS årskonference 11.marts og 12. marts 2019 Fuglsangcenteret Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Tlf. 76 20 21 00 Tema I hvor høj grad holder de klassiske Dyder i fremtidens ledelse? Dag

Læs mere

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme GRATIS GUIDE 3 simple trin til at forstå dine drømme Forstå dine drømme - og find modet til at være dig selv Introduktion Denne guide er især tiltænkt dig, som gerne enten vil gå i gang med drømmearbejde,

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012

Forandringsledelse. At gøre det nye og anderledes almindeligt. Sabine Madsen, RUC. 15. Marts 2012 Forandringsledelse At gøre det nye og anderledes almindeligt Sabine Madsen, RUC Lidt om mig Sabine Madsen PhD fra CBS: Brug af metoder i praksis vs. Deres beskrivelse i litteratur Nu, Lektor på RUC Underviser

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Feedback og konflikthåndtering

Feedback og konflikthåndtering Feedback og konflikthåndtering Regulering af spændinger og forventningsbrud i selvorganiserende virksomheder Konferencebidrag 12. november 2018 Hvem er vi? Maria Krüger Michaelsen & Timo Klindt Bohni Erhvervspsykologer

Læs mere

Negativ forma en - et mellemrum der skaber innovation og kreativitet

Negativ forma en - et mellemrum der skaber innovation og kreativitet Negativ forma en - et mellemrum der skaber innovation og kreativitet 10. oplæg Negativ forma en et mellemrum der skaber innovation og kreativitet // Franz Søes-Cybulski, erhvervspsykolog og leder af Transforma

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 8, Aarhus, 2018 Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategiarbejde er alt for vigtigt til kun at være

Læs mere

Styrk arbejdsmiljøet gennem Frisættende Ledelse

Styrk arbejdsmiljøet gennem Frisættende Ledelse Styrk arbejdsmiljøet gennem Frisættende Ledelse BUPL Østjyllands arbejdsmiljøkonference Tid: 25. feb. 2015, kl. 8.30-15.00 Konsulent: Lykke Mose, Cand. psych. Perspektivgruppen Formål med dagen: Styrke

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Systemisk ledelse er bæredygtig ledelse Morgenmøde i Kbh og Aarhus, nov. 2018

Systemisk ledelse er bæredygtig ledelse Morgenmøde i Kbh og Aarhus, nov. 2018 Systemisk ledelse er bæredygtig ledelse Morgenmøde i Kbh og Aarhus, nov. 2018 Bæredygtig ledelse 08:30 Kaffe, the og morgenbrød 09:00 Velkommen til morgenmøde hvordan forbinder temaet sig til dig? Dagens

Læs mere

SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING

SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING 22-05-2014 Karen Wistoft maj 2014 1 SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING På Ubberup højskole Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) AU Professor (mso), Institut for Læring,

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer April, 2016 , Cand. psych. Har arbejdet i den offentlige forvaltning i 25 år - Heraf de seneste 15 som leder og forvaltningschef Things work out best for those who make the best of how things work out

Læs mere

for ledere SOMMERUNIVERSITET Indledning Program oversigt Strategisk Kommunikation i et mundtligt perspektiv

for ledere SOMMERUNIVERSITET Indledning Program oversigt Strategisk Kommunikation i et mundtligt perspektiv 2018 for ledere Indledning Kære leder Vi har sat barren højt og inviteret en række af landets kvikkeste forskere og eksperter til at give dig nye perspektiver, ny viden og inspiration. Sommeruniversitet

Læs mere

Ledergruppens betydning

Ledergruppens betydning Ledergruppens betydning for arbejdsdagen og for bundlinjen AF: LOTTE LÜSCHER, CLAVIS ERHVERVSPSYKOLOGI APS Det betaler sig, både for den gode hverdag i bedriften og for din bundlinje, hvis du bruger tid

Læs mere

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ Find ud af præcis, hvad din kat tænker med denne letlæselige opslagsbog Beskriver de 100 mest almindelige adfærdsformer hos katte Hjælper dig til at forstå, hvordan din kat reagerer på dig og dine signaler

Læs mere

Nyhedsbrev for september 2008

Nyhedsbrev for september 2008 Nyhedsbrev for september 2008 Indhold i denne udgave Coaching eller mentoring 1 Når vi arbejder med forandring 2 Er det rart at arbejde? 4 Gode kollegaer er vigtigere end god løn 4 Vi bliver konstant forstyrret

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011

Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011 Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011 Michael Bo Nielsen Chefkonsulent, cand.scient.pol Udviklingskonsulenterne A/S mbn@u-k.dk, 40 46 48 66 Stikke af eller

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Når selvtilliden er lav, har man en tendens til at give op på forhånd, eller man bebrejder sig selv, hvis man ikke klarer opgaven eller situationen.

Når selvtilliden er lav, har man en tendens til at give op på forhånd, eller man bebrejder sig selv, hvis man ikke klarer opgaven eller situationen. Selvtillid og selvværd Selvværd og selvtillid I denne artikel (4 sider) kan du læse om selvværd og selvtillid. Du kan også læse om assertion, der kan oversættes med sund selvhævdelse, og du kan læse om

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Frisættende ledelse - Når ledelsen og medarbejdere samskaber kloge svar på udfordringer og forandringskrav

Frisættende ledelse - Når ledelsen og medarbejdere samskaber kloge svar på udfordringer og forandringskrav Frisættende ledelse - Når ledelsen og medarbejdere samskaber kloge svar på udfordringer og forandringskrav Fællesdag for personalet på retspsykiatrisk afdeling Risskov Slides på: www.perspektivgruppen.dk/slides

Læs mere

DEN SPLITTEDE LEDER. - Eksistentielle paradokser i ledelse

DEN SPLITTEDE LEDER. - Eksistentielle paradokser i ledelse DEN SPLITTEDE LEDER - Eksistentielle paradokser i ledelse Det er de færreste mennesker, der trives med tvetydighed, ambivalens og den nagende oplevelse af at være splittet på et helt eksistentielt menneskeligt

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Styrk arbejdsmiljøet gennem et godt samspil mellem ledere og medarbejdere

Styrk arbejdsmiljøet gennem et godt samspil mellem ledere og medarbejdere Styrk arbejdsmiljøet gennem et godt samspil mellem ledere og medarbejdere Temadag, FOA Horsens Korning Kro, 9. december 2015 V. Erhvervspsykolog Thomas Phillipsen Thomas Phillipsen Født i Esbjerg, bor

Læs mere

06. juni 2007 København. Ejerleder 2016

06. juni 2007 København. Ejerleder 2016 06. juni 2007 København Ejerleder 2016 Kort om analysen Nykredit Ejerlederanalyse gennemføres hvert andet år blandt ca. 1.000 ejerledere. Ejerledere er i denne sammenhæng defineret som en person, der både

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

dig selv og dine klassekammerater

dig selv og dine klassekammerater Tro på dig selv og dine klassekammerater Øvelser til 4. 6. klasse 6 1 Hvad vil det sige at tro på sig selv? Særlig tre temaer i klassefællesskabet er interessante, når vi skal beskæftige os med elevernes

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Nr. 501 tirsdag den 11. november 2014 kl. 12.45 14.00 Relationers betydning for trivsel og forandring Forandringer Relationer Trivsel Forskningsprojekt

Læs mere

LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig

LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig Når du ønsker forandring i dit liv, må du nødvendigvis gøre noget andet end du plejer. Måske du ønsker mere ro, måske du ønsker

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme GRATIS GUIDE 3 simple trin til at forstå dine drømme Forstå dine drømme - og find modet til at være dig selv Introduktion Denne guide er især tiltænkt dig, som gerne enten vil gå i gang med drømmearbejde,

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE PÅ AU

UDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE PÅ AU AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø 2019 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb, målrettet forskningsledere på AU. Der oprettes løbende hold,

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

LEDERE SKAL VÆRE VIKARER FOR STRESSEDE MEDARBEJDERES SAMVITTIGHED

LEDERE SKAL VÆRE VIKARER FOR STRESSEDE MEDARBEJDERES SAMVITTIGHED LEDERE SKAL VÆRE VIKARER FOR STRESSEDE MEDARBEJDERES SAMVITTIGHED Arbejdspladser kan forebygge stressrelaterede sygemeldinger ved at tage højde for den skamfølelse, som både ledere og medarbejdere kan

Læs mere

En flue på væggen. Indholdsfortegnelse. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

En flue på væggen. Indholdsfortegnelse. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives. En flue på væggen Det var onsdag morgen, og klokken ringede ind til dansk for eleverne i 4.b. Jeg havde i min egenskab af inklusionsforsker fået lov at være flue på væggen i dansktimen. Klassen havde nemlig

Læs mere

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet,

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, tbredahl@health.sdu.dk Hvem er jeg? Thomas Gjelstrup Bredahl - Lektor i Fysisk aktivitet

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Banalitetens paradoks

Banalitetens paradoks MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k D e c e m b e r 2 0 1 2 Banalitetens paradoks Af Jonas Grønbæk

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? - om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? - om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? - om at kommunikere forandringer Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn - og andre, der bygger vindmøller Gammelt kinesisk ordsprog Stik

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Hvordan bliver vi ved med at forny os? Aqua-Inspiration 28/ Jonas Sprogøe

Hvordan bliver vi ved med at forny os? Aqua-Inspiration 28/ Jonas Sprogøe Hvordan bliver vi ved med at forny os? Aqua-Inspiration 28/10 2017 Jonas Sprogøe Oplægget vil tage afsæt i forståelser af organisatorisk læring, der ser udfordringer og dilemmaer, som drivkræfter i forandring,

Læs mere

Har du viljen og modet til at lede? Er du blandt de modigste 3 pct.?

Har du viljen og modet til at lede? Er du blandt de modigste 3 pct.? Har du viljen og modet til at lede? Er du blandt de modigste 3 pct.? Foto: Colourbox STRATEGI Af Thomas Gedde Højland, Resonans 17. nov. 2017 Kl. 11:03 Hvilke orienteringspunkter har du som leder i en

Læs mere

Patientcentering Partnerskab

Patientcentering Partnerskab Patientinvolvering Patientcentering Partnerskab Mette Juel Rothmann Klinisk sygeplejeforsker, lektor, ph.d. Endokrinologisk Afd. M og Reumatologisk Afd. C Odense Universitetshospital/ Syddansk Universitet

Læs mere

Mette Vesterager Ledelsesrådgiver & Executive Coach

Mette Vesterager Ledelsesrådgiver & Executive Coach EKSISTENTIEL LEDELSE VEJEN TIL ET STÆRKERE PERSONLIGT LEDERSKAB COK Personalepolitisk Dag 2019 Mette Vesterager Ledelsesrådgiver & Executive Coach MIN BAGGRUND Jeg har over 15 års erfaring med ledelse.

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere