Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger Envistar Compact

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger Envistar Compact"

Transkript

1 Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger Ordrenummer: Betegnelse: Oversættelse af de oprindelige instruktioner

2 Aggregatspecifikation Aggregattype ACER ACEC Eff-var Udførelse Home Concept Størrelse Automatik MX UC MK US Filter tilluft epm10-60 %/M5 epm1-50 %/F7 epm1-60 %/F7 Ekskl. filter Filtersæt Black Ridge BR Aggregatdele og -tilbehør Genvindingsrotor ACRR Vandvarmeflade ECET-VV ThermoGuard ECET-TV Elvarmeflade, ECET-EV Eff-var Filter fraluft epm10-60 %/M5 epm1-50 %/F7 epm1-60 %/F7 Ekskl. filter Luftkøler, vand ECET-VK ECET-DX Filtersæt Aluminiumsfilter AL Spjæld, ECET-UM, ECET-TR Lyddæmper, ECET-LD

3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger Personlige værnemidler Undgå skader på personer og ventilationsaggregat Produktskilte, oplysnings- og advarselsmærkater Sikkerhedsmeddelelse Generelle sikkerhedsmeddelelser Generelt Tilsigtet anvendelse Producent Betegnelser CE-mærkning og EF-overensstemmelseserklæring Vedligeholdelse Håndtering af kølemiddel Udvidet garanti Reservedele Demontering og afvikling Teknisk beskrivelse Ventilationsaggregat Home Concept Køleaggregat StarCooler (kode ACEC) Tilslutningsinstruktioner og sikringer MX Komplet automatik UC komplet elkobling til plint uden procesenhed MK ventilatorer og varmevekslere elkoblede til plint US, HS Uden automatik og uden elkobling... 14

4 Indholdsfortegnelse (fortsat) 5 Drift Kontrol vedrørende renlighed Foranstaltninger ved stilstand Idriftsættelse Vedligeholdelsesanvisninger Serviceskema Filter (kode ACEF) Rotorveksler (kode ACRR) Vandvarmeflade (ECET-VV) og Thermoguard (ECET-TV) Elvarmeflade (kode ECET-EV) Luftkøler, vand (kode ECET-VK) og Luftkøler, direkte ekspansion (kode ECET-DX) Ventilatorenhed Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Lyddæmper (kode ECET-LD) Køleaggregat StarCooler (kode ACEC) Fejlfinding Køleaggregat StarCooler (kode ACEC)... 41

5 Side 1 1 Sikkerhedsanvisninger Følg sikkerhedsanvisningerne i dette dokument og på advarselsskilte monteret på ventilationsaggregatet. 1.1 Personlige værnemidler Undladelse af at følge sikkerhedsanvisningerne kan medføre personskade eller skader på ventilationsaggregatet. Personlige værnemidler skal altid anvendes i overensstemmelse med de risici, der forekommer på arbejdspladsen. Følg nationale og lokale love og forordninger. Følgende personlige værnemidler anbefales, når arbejdet kræver det: Sikkerhedssko med stålkappe Høreværn Sikkerhedshjelm Handsker Beskyttelsesbriller Dækkende beklædning Beskyttelsesdragt Mundbeskytter/beskyttelsesmaske Faldsikring 1.2 Undgå skader på personer og ventilationsaggregat For at undgå personskade eller skader på ventilationsaggregatet skal man være opmærksom på følgende: Læs hele dokumentet igennem, før der udføres arbejde på aggregatet. Følg nationale og lokale love og forordninger for udførelse af sikkert arbejde. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, der kan sætte sig fast. Undlad at gå eller klatre på aggregatet. Brug det anbefalede værktøj og udstyr, der er beregnet til arbejdet. Brug de anbefalede personlige værnemidler, når arbejdet kræver det. Vær opmærksom på aggregatets produktskilte, informations- og advarselsmærkater. Hold aggregatet rent, og følg drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Sørg for, at alle låger er på plads, at inspektionslugerne er lukkede, og at låsbare inspektionsluger er låst, før aggregatet startes, og efter indgreb/ service. Brug passende faldsikring, når du arbejder i stor højde normalt over 2 meter. Selv arbejde i lavere højde kan kræve beskyttelsesforanstaltninger.

6 Side Produktskilte, oplysnings- og advarselsmærkater 1.4 Sikkerhedsmeddelelse Hold skilte og mærkater rene for snavs, og udskift dem, hvis de er forsvundet, beskadigede eller ulæselige. Kontakt IV Produkt for erstatningsmærkater, angiv varenummer. Følgende advarselssymboler og signalord bruges i dette dokument til at informere brugeren om farer. Fare indikerer en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. ADVAR- SEL! Advarsel indikerer en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade. PAS PÅ! Pas på indikerer en mindre potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig eller mindre alvorlig personskade. OBS! OBS! Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i personskade eller nedsat funktion af ventilationsaggregatet.

7 Side Generelle sikkerhedsmeddelelser Aflåselig sikkerhedsafbryder Vær opmærksom på følgende generelle sikkerhedsmeddelelser. Risiko for alvorlig personskade. Elektrisk spænding kan forårsage elektrisk stød, forbrændinger og død. Ved indgreb/service Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. Der kan være flere sikkerhedsafbrydere, der betjener aggregatets forskellige dele. Alle sikkerhedsafbrydere skal deaktiveres før indgreb/service. OBS! Sikkerhedsafbryderen er ikke beregnet til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes via serviceomkobleren i automatikken. Eltilslutning Risiko for alvorlig personskade. Elektrisk spænding kan forårsage elektrisk stød, forbrændinger og død. Ved indgreb/service Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. Der kan være flere sikkerhedsafbrydere, der betjener aggregatets forskellige dele. Alle sikkerhedsafbrydere skal deaktiveres før indgreb/service. ADVARSEL! Risiko for personskade. Roterende ventilatorhjul kan forårsage knusnings- og skæreskader. Der må ikke tilsluttes strøm til aggregatet, før alle kanaler er tilsluttet. OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en autoriseret elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt.

8 Side 4 Inspektionsluger ADVARSEL! Risiko for personskade. Overtryk i aggregatet. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. ADVARSEL! Risiko for personskade. Inspektionsluger foran bevægelige dele skal være låst. Der forefindes ingen afskærmning mod berøring. Ved indgreb/service låses inspektionslugerne op med den medfølgende nøgle. Inden drift og efter indgreb/service skal du sørge for, at inspektionsluger er lukkede, og at låsbare inspektionsluger er låst. Kølemaskine ADVARSEL! Risiko for personskade. Varme overflader kan forårsage forbrændinger. Ved indgreb/service Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. Der kan være flere sikkerhedsafbrydere, der betjener aggregatets forskellige dele. Alle sikkerhedsafbrydere skal deaktiveres før indgreb/service. Vent mindst 30 minutter, før inspektionslugerne til kompressoren åbnes. Varmeflade ADVARSEL! Risiko for personskade. Varme overflader kan forårsage forbrændinger. Ved indgreb/service Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. Der kan være flere sikkerhedsafbrydere, der betjener aggregatets forskellige dele. Alle sikkerhedsafbrydere skal deaktiveres før indgreb/service. Vent mindst 5 minutter, før inspektionslugerne til batteriet åbnes.

9 Side 5 Ventilator ADVARSEL! Risiko for personskade. Roterende ventilatorhjul kan forårsage knusnings- og skæreskader. Ved indgreb/service Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. Der kan være flere sikkerhedsafbrydere, der betjener aggregatets forskellige dele. Alle sikkerhedsafbrydere skal deaktiveres før indgreb/service. Vent mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. Rotorveksler ADVARSEL! Risiko for personskade. Roterende rotorhjul kan forårsage knusnings- og skæreskade. Ved indgreb/service Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. Der kan være flere sikkerhedsafbrydere, der betjener aggregatets forskellige dele. Alle sikkerhedsafbrydere skal deaktiveres før indgreb/service. Vent mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. Spjæld ADVARSEL! Risiko for personskade. Bevægelige dele kan forårsage klemskade. Placer aldrig hænderne i spjældet, når det lukker. Ved indgreb/service Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, drej derefter sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. Der kan være flere sikkerhedsafbrydere, der betjener aggregatets forskellige dele. Alle sikkerhedsafbrydere skal deaktiveres før indgreb/service. Nogle spjæld lukkes via fjederretur i spændingsløs tilstand. Vent mindst 3 minutter, så spjældet kan lukke. Filter ADVARSEL! Risiko for personskade - skadeligt støv. Brug mundbeskyttelse/beskyttelsesmaske for at undgå at indånde støv.

10 Side 6 2 Generelt 2.1 Tilsigtet anvendelse -aggregatserien er beregnet til brug som ventilationsaggregat til komfortventilation i ejendomme. Aggregatet skal ved installation indendørs placeres på steder med en temperatur på mellem +7 og +30 C og om vinteren et fugtindhold på < 3,5 g/kg tør luft. Aggregatet kan også udstyres til udendørs montering. Enhver anden brug og installation i andre miljøer er forbudt, medmindre det specifikt er tilladt af IV Produkt. Aggregatet må ikke bruges eller installeres i et eksplosionsfarligt miljø, Eex. 2.2 Producent Envistar-ventilationsaggregat er fremstillet af: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S VÄXJÖ 2.3 Betegnelser er fremstillet som et enhedsaggregat med integreret kølemaskine, StarCooler, som ekstraudstyr. Enhedsaggregatet og et eventuelt tilhørende kølemaskine er udstyret med et modelskilt på forsiden. Ordrenummer og de nødvendige betegnelser til identificering af aggregatet fremgår af modelskiltet. Ordernr / Order No / Tilaus nr / Nr zam / Auftragsnr Modell / Model / Malli / Model / Modell ENVISTAR COMPACT Produktkod / Product code / Tuotekoodi / Kod produktu / Produktcode XXX-R-04-AA-2V-V-00 Aggregatbeteckning / Project / Kohde / Agregat / Bezeichnung LA01 Tillv.ort / Made in / Valmistettu / Produkcja / Herst.Ort VÄXJÖ, SWEDEN Tillv.m / Manuf.m. / Valmistus. k / Miesiav pr / Herst.Monat YYMM Art.nr Eksempel på modelskilt

11 Side CE-mærkning og EF-overensstemmelseserklæring Ventilationsaggregatet og eventuelt tilhørende kølemaskine er CE-mærkede. Det betyder, at de ved levering opfylder de relevante krav i EU's maskindirektiv 2006/42/EF samt øvrige EU-direktiver, der er gældende for aggregattypen, f.eks. direktivet om trykbærende udstyr PED 2014/68/EU. Som dokumentation for opfyldelse af kravene findes dokumentet EF-overensstemmelseserklæring. Dette dokument kan også findes under Dokumentation på ivprodukt.docfactory.com eller under dokumentation, der er unik for ordren, på docs.ivprodukt.com. Cooling unit Order number s Art. Nr _01 Eksempel på CE-mærke til ventilationsaggregat Code Key Model Name of project Date of manufacture PS Max allowable pressure PT Test pressure TS Temperature range Protection level - low Protection level - high Refrigerant / Fluid group GWP bar (e) bar (e) C bar (e) bar (e) Refrigerant charge Circuit 1 Refrigerant charge Circuit 2 Refrigerant charge Circuit 3 kg kg kg ton CO2e ton CO2e ton CO2e Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyotot protocol IV Produkt AB VÄXJÖ, SWEDEN Til aggregat uden indbygget automatik Eksempel på CE-mærke til kølemaskine EF-erklæringen gælder kun for aggregater i den tilstand, hvor de er leveret og installeret i anlægget i overensstemmelse med den medfølgende monteringsvejledning. Erklæringen omfatter ikke komponenter, der efterfølgende er tilføjet, eller foranstaltninger, der efterfølgende er blevet gennemført på aggregatet.

12 Side Vedligeholdelse 2.6 Håndtering af kølemiddel Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller af et velrenommeret servicefirma, som der indgås aftale med. Nedenstående oplysninger er en sammenfatning af krav og retningslinjer i forbindelse med håndtering af kølemiddel til kølemaskine. Der findes yderligere oplysninger i F-gasforordningen (EF/517/2014 om fluorholdige drivhusgasser) og kølemiddelforordningen (SFS 2016:1128). Hensigten med forordningerne er at bidrage til EU's mål om reduceret klimapåvirkning i henhold til Kyotoprotokollen. Operatørens ansvar Generelt skal operatøren af aggregatet: minimere og forebygge lækage iværksætte foranstaltninger, hvis der opstår lækage sørge for, at service og reparation af kølemiddelkredsen udføres af en kølecertificeret person sørge for, at kølemiddel håndteres på en miljørigtig måde og i henhold til gældende nationale bestemmelser. Med operatør menes "enhver fysisk eller juridisk person, som har det faktiske tekniske ansvar for det udstyr og de systemer, der omfattes af denne forordning". Lækagekontrol og kontrolrapport Der gælder følgende for enhedsaggregater med et indhold på 5 CO₂e(ton) kølemiddel eller mere pr. kreds ( med StarCooler (kode ACEC størrelse 16)): Lækagekontrol skal udføres af en kølecertificeret person: - ved installation/idriftsættelse - regelmæssigt og mindst hver 12. måned, dvs. at der højst må gå 12 måneder mellem hver kontrol - senest en måned efter eventuelt indgreb (f.eks. efter lækagetætning eller udskiftning af en komponent). Operatøren skal registrere hændelser, f.eks. påfyldt mængde kølemedie og type, håndteret kølemedie, resultater af kontroller og indgreb, samt hvilke personer og virksomheder der har udført service- og vedligeholdelsesarbejde. For størrelse er periodisk lækagesøgning eller kontrolrapport ikke nødvendig. Til gengæld gælder kravet om installationslækagesøgning.

13 Side Udvidet garanti Hvis leverancen er omfattet af en 5-årig garanti i henhold til ABM 07 med tillæg ABM-V 07 eller i henhold til NL 17 med tillæg VU 20, er IV Produkts service- og garantibog vedlagt. For at kunne gøre krav på udvidet garanti gældende skal der fremvises en komplet dokumenteret og underskrevet IV Produkt Service- og garantibog. 2.8 Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Ved bestilling skal ordrenummer og betegnelse angives. Disse er angivet på modelskiltet, som er placeret på den relevante funktionsdel. Der findes en separat reservedelsliste til aggregatet. Se dokumentation, der er unik for ordren, på docs.ivprodukt.com. 2.9 Demontering og afvikling Når et ventilationsaggregat skal demonteres, skal der følges en separat instruktion. Se Luftbehandlingsaggregat, demontering og afvikling under Dokumentation på ivprodukt.docfactory.com.

14 Side 10 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Ventilationsaggregat 3.2 Home Concept fremstilles som enhedsaggregat i forskellige størrelser og som højre- eller venstreudførelse. Alle aggregater er udstyret med roterende varmevekslere og fås i udendørs udførelse. Aggregaterne kan kanaltilsluttes i gavlene eller med to af tilslutningerne opad. Den integrerede kølemaskine StarCooler (kode ACEC) fås som tilvalg. Aggregaterne kan leveres med eller uden integreret automatik. med rotor (kode ACER) og med rotor og kølemaskine StarCooler (kode ACEC) er fabriksmonterede enhedsaggregater, som er testet og dokumenteret på fabrikken. Aggregat i udførelsen Home Concept har blandt andet specialtilpasset automatik og trykbalanceringspjæld i afgangsluften. Som tilvalg fås en filterboks til aluminiums- eller kulfilter. med integreret kølemaskine fås ikke i udførelsen Home Concept.

15 Side Køleaggregat StarCooler (kode ACEC) Køleaggregatet er udstyret med en stempelkompressor. Funktion Funktion KØLING Når den potentialfri kontakt afbrydes fra reguleringscentralen, startes kølekompressoren. Kompressorbeskyttelse Afspærring Kompressoren er afspærret via ventilationsaggregatet. Når ventilationsaggregatet stopper, afbryder den potentialfrie kontakt for køledrift, og kompressoren stopper. Ved overstrøm eller beskyttelseskredsalarm udløses motorbeskyttelsen, kompressoren stopper, kontakten til sumalarmen stopper og advarer reguleringscentralen. Ved alarm skal fejlen udbedres og motorbeskyttelsen nulstilles. OBS! Højtrykspressostaten har en manuel nulstillingsknap. Beskyttelseskredsalarm udløses ved to forskellige fejl. Højt tryk i systemet, HP Lavt tryk i systemet, LP Gentages beskyttelseskredsalarmen, skal der tilkaldes en autoriseret køletekniker. Eltilslutning Elboksen indeholder: motorbeskyttelsesafbryder kontaktor startudstyr Elboksen er monteret i kølemaskinen og er elektrisk færdigtilsluttet internt samt testet på fabrikken.

16 Side 12 Kølekredsfunktion Et kølesystem har fire grundlæggende komponenter: Fordamper, kondensator, ekspansionsventil og kompressor. Kompressoren udfører det arbejde, der kræves for at drive køleprocessen. Fordamperen sidder i aggregatets tilluft. I dette batteri absorberes varmen fra udeluften, og tilluften bliver dermed afkølet. Den energi, der tilføres kølesystemet fra fordamperen og kompressoren, forlader aggregatet via kondensatoren, der sidder i fraluften. Det er vigtigt at sikre, at luftmængderne er over det specificerede minimumsflow både på ude- og fraluftsiden. Mangler luftmængderne, kan processen ikke fungere. Den energi, der tilføres kølesystemet fra fordamperen og kompressoren, forlader aggregatet via kondensatoren, der sidder i fraluften Kompressor 2 Kondensator 3 Fraluftventilator 4 Pressostat - højtryk 5 Måleudtag - højtryk 6 Tørrefilter 7 Ekspansionsventil 8 Fordamper 9 Tilluftventilator 10 Måleudtag - lavtryk 11 Pressostat - lavtryk 12 Kapacitetsregulator 7 6 Strømningsskema for kølemiddelsystem

17 Side 13 4 Tilslutningsinstruktioner og sikringer 4.1 MX Komplet automatik UC komplet elkobling til plint uden procesenhed Sikkerhedsafbryder Gælder for: Kode MX aggregater, som leveres færdigkoblet med komplet integreret automatik i form af Siemens Climatix. Kode UC aggregater, der leveres uden procesenhed, men med føler og spjældregulering, der er elkoblet til plint. Også ventilatorer og varmevekslere er sikret og elkoblet til plint. Plintkoblingerne er placeret på en fælles plads i aggregatet. Til yderligere tilslutning til ekstern procesenhed anbefales det at anvende et flerlederkabel. Sikkerhedsafbrydere skal monteres og indkobles på de relevante krafttilførsler. Eldiagram Vedrørende eldiagram til aggregat med integreret automatik henvises til det eldiagram, der er unikt for ordren og fulgte med aggregatleverancen, eller docs.ivprodukt.com (styringsskema). Aggregatfunktioner, strømforsyning og sikring Vedrørende aggregatfunktioners strømforsyning og anbefalet sikring henvises til dokumentation, der er unik for ordren, på docs.ivprodukt.com (tekniske data og eldiagram) eller i beregningsprogrammet IV Produkt Designer. 4.2 MK ventilatorer og varmevekslere elkoblede til plint Sikkerhedsafbryder Kode MK aggregater, der leveres uden automatik, men med ventilatorer og varmevekslere, der er elkoblet til plint. Plintkoblingerne er placeret på de respektive aggregatdele. Vedrørende tilslutninginstruktioner og anbefalet sikring henvises til dokumentation, der er unik for ordren, på docs.ivprodukt.com (plintkobling og tekniske data). Sikkerhedsafbrydere skal monteres og indkobles på de relevante krafttilførsler.

18 Side US, HS Uden automatik og uden elkobling Sikkerhedsafbryder Kode US ved aggregater uden automatik og uden elkobling henvises til styringsskema til kølemaskine (kode ACEC) under ordrespecifik dokumentation på docs.ivprodukt.com. Se nedenfor vedrørende øvrige indkoblingsanvisninger. Kode HS for aggregater uden automatik og uden elkobling, men med afrimningsautomatik, henvises til indkoblingsanvisningerne nedenfor. Sikkerhedsafbrydere skal monteres og indkobles på de relevante strømforsyninger. Ziehl EC V 0,50/0,78 kw ventilatorhjul 025/028/031 Størrelse 04, 06 og 10 Ziehl EC V 2,40 kw ventilatorhjul 040 Størrelse 16 Art. Nr _01 PE L1 N GND A (D+) B (D-) Brun/Brown Vit/White / Gul/Yellow Blå/Blue / Grön/Green Vit/White Brun/Brown D1 Gul/Yellow 10 V Grön/Green E1 Grå/Grey + GND Rosa/Pink - Ref. A (D+) B (D-) + - Kraftmatning V ~ 50 Hz Power supply V ~ 50 Hz LARM (Bryter vid larm) ALARM (Opens when triggered) Brandfunktion Fire mode Styrning 0-10 V = Control 0-10 V = RS-485 Modbus MX IVP-styr IVP Controls MK UC US Extern styr External Controls INKOPPLING / WIRING Ziehl V - BD Art. Nr _02 PE L1 L2 L3 GND Brun/Brown / Grå/Grey A (D+) Vit/White / Gul/Yellow B (D-) Blå/Blue / Grön/Green Vit/White Brun/Brown D1 Gul/Yellow 24 V Grön/Green E1 Grå/Grey + GND Rosa/Pink - Ref. A (D+) B (D-) + - Kraftmatning V ~ 50 Hz Power supply V ~ 50 Hz LARM (Bryter vid larm) ALARM (Opens when triggered) Brandfunktion Fire mode Styrning 0-10 V = Control 0-10 V = RS-485 Modbus MX IVP-styr IVP Controls MK UC US Extern styr External controls INKOPPLING / WIRING Ziehl V - DC, DG Ziehl EC V 1,35 kw ventilatorhjul 031 Størrelse 10 Art. Nr _00 PE L1 N GND A (D+) B (D-) Brun/Brown Vit/White Blå/Blue Vit/White Brun/Brown D1 Gul/Yellow 24 V Grön/Green E1 Grå/Grey + GND Rosa/Pink - Ref. A (D+) B (D-) + - Kraftmatning V ~ 50 Hz Power supply V ~ 50 Hz LARM (Bryter vid larm) ALARM (Opens when triggered) Brandfunktion Fire mode Styrning 0-10 V = Control 0-10 V = RS-485 Modbus MX IVP-styr IVP Controls MK UC US Extern styr External controls INKOPPLING / WIRING Ziehl V - DC

19 Side 15 Rotorveksler (kode ACRR) OJ Electronics L N PE TILFØRSEL 1 230V~50Hz 1: GND 2: 0-10V + STYRING 8: NC 9: C 10: NO ALARM (FORBINDER VED ALARM) Elvarmeflade (kode ECET-EV) Vedrørende tilførsel, effektvariant og anbefalet sikring henvises til dokumentation, der er unik for ordren, på docs.ivprodukt.com (tekniske data). L1 L1 L2 L2 L3 PE TILFØRSEL L N PE BETJENING 1 230V~ Y G0 + STYRING 0-10V= NC NO ALARM (FORBINDER MELLEM 3-4 VED ALARM)

20 Side 16 5 Drift 5.1 Kontrol vedrørende renlighed opfylder retningslinjerne for hygiejnisk udførelse VDI 6022, del 1. For at dette skal gælde skal systemet inden idriftsættelse (opstart) kontrolleres med hensyn til renlighed og rengøres grundigt, hvis det er nødvendigt. Til aggregat (kode MK, US, UC): OBS! Trykstød på filtre og luftkanaler skal forhindres gennem kanal systemets konstruktion og indstilling/konfiguration af styresystemet (f.eks. blød start af ventilatorer; åbne spjæld, når ventilatorerne er i drift). 5.2 Foranstaltninger ved stilstand I henhold til retningslinjerne for hygiejnisk udførelse VDI 6022, del 1: Ved længere stilstand i luftbehandlingssystemet (mere end 48 timer) skal det sikres, at der ikke er nogen fugtige områder nedstrøms efter køleflader eller luftbefugter. For at undgå ophobning af fugt skal køleflader og luftbefugter slukkes i god tid, og luftkanalerne skal ventileres tørre (trinvis afspærring). Sørg også for at indstille eller programmere de nødvendige funktioner i bygningens automations-/ styresystem til automatisk tørblæsning af luftkølere og nedstrømssektioner.

21 Side Idriftsættelse Idriftsættelse af aggregatet skal udføres af kompetent personale iht. idriftsættelsesprotokol, der kan downloades fra docs.ivprodukt.com eller ivprodukt.docfactory.com. Idriftsættelsesprotokollen gælder for aggregater, der leveres med automatik (kode MX). En korrekt udført idriftsættelse er en forudsætning for, at produktgarantien gælder. Hvis der foretages indgreb i aggregatet i garantiperioden uden godkendelse fra IV Produkt, bortfalder garantien. Installation af kølemaskiner kræver lækagekontrol udført af en kølecertificeret person. Entreprenøren skal inden idriftsættelsen også sørge for følgende: 1. Indkobling af kraft via aflåselig sikkerhedsafbryder 2. Indkobling af varme/kølebatteri. 3. Tilslutning af samtlige kanaler. Inden evt. bestilling af service i henhold til garantien skal fejlfindingsanvisningerne i fejlfindingsskemaet følges, så der undgås unødige servicebesøg.

22 Side 18 6 Vedligeholdelsesanvisninger 6.1 Serviceskema Serviceskemaet omfatter foranstaltninger og serviceintervaller for funktionsdele, der kan indgå i ventilationsaggregatet. For aktuelle dele se docs.ivprodukt.com (Tekniske data). Det er en god ide at kopiere serviceskemaet, inden det udfyldes første gang, da det dermed kan bruges som dokumentation for service de efterfølgende år. Vedrørende hygiejnekontroller i henhold til retningslinjen VDI 6022 henvises til den separate VDI 6022 Tjekliste for drift og vedligeholdelse, hygiejnekontrol på ivprodukt.docfactory.com. Service år Ordrenr.... Betegnelse... Bemærkning... Service udført * (dato og ) Funktionsdel Kode Anbefalet foranstaltning (kontrol) Sidehenv. 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. Filter tilluft, fraluft ACEF Kontrol trykfald Evt. filterskift 14 Rotorveksler ACRR Visuel kontrol Kontrol trykbalance Kontrol diff.tryk Kontrol rotoromdrejningstal Evt. rengøring 16 ECET-VV, ECET-TV Visuel kontrol Evt. rengøring Funktionskontrol 19 Vandvarmeflade H 2 O Elvarmeflade ECET-EV Visuel kontrol Evt. rengøring Funktionskontrol 20 Luftkøler H O /DX 2 vand ECET-VK, ECET-DX Visuel kontrol Kontrol afløb Evt. rengøring Funktionskontrol 21 Ventilatorenhed 22 Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol luftstrømning Spjæld ECET-UM, ECET-TR Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol tæthed 25 Lyddæmper ECET-LD Visuel kontrol Evt. rengøring 26 * I visse miljøer kan der være behov for service oftere. Filtrene skal skiftes, hvis tryktabet over filtret overstiger det angivne sluttryktab.

23 Side 19 Kølemaskine Service år Ordrenr.... Betegnelse... Bemærkning... Service udført * (dato og ) Funktionsdel Kode Anbefalet foranstaltning (kontrol) Sidehenv. 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. Kølemaskine ACEC Visuel kontrol Kontrol afløb Evt. rengøring Funktionskontrol Evt. lækagekontrol og kontrolrapport 27 *I visse miljøer kan der være behov for service oftere. Home Concept Service år Ordrenr.... Betegnelse... Bemærkning... Service udført * (dato og ) AL C Funktionsdel Sidehenv. Aluminiumsfilter i filterhus Kode ACET-08F- størrelse- AL Kulfilter i filterhus ACET-08F- størrelse- BR Anbefalet foranstaltning (kontrol) Kontrol trykfald Evt. rengøring Kontrol indikering evt. udskiftning * I visse miljøer kan der være behov for service oftere. 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr

24 Side Filter (kode ACEF) Filter Luftfiltret i et ventilationsanlæg skal forhindre støv og snavs i at trænge ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og vekslere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan variere meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterskift er det derfor vigtigt at anvende et filter med samme kvalitet og kapacitet. I henhold til retningslinjerne for hygiejnisk udførelse VDI 6022, del 1: Tilgangsluftfiltret skal være klasse epm1-50% (F7) eller bedre udskillelsesgrad. Filtrene er beregnet til engangsbrug. Hvis filtrene bliver sat i igen, mindskes aggregatets kapacitet. Filtrene skal derfor udskiftes, hvis trykfaldet over filtret overstiger det angivne sluttrykfald. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Derfor skal filterdelene rengøres samtidig med skift af filtrene.

25 Side 21 Vedrørende udførelse Home Concept (kode ACET-08) Filterhuset er ekstraudstyr til udførelse Home Concept og kan bruges til aluminiumsfilter på afgangsluftsiden kulfilter på tilgangsluftsiden C AL AL - aluminiumsfilter, C - kulfilter Black Ridge Levetid og filterkontrol Kulfilter Aluminiumsfiltret er beregnet til brug i fedtholdig fraluft for at undgå, at fedt suges ind i aggregatet. Filtret er af typen vævet planfilter. Aluminiumsfiltret kan vaskes med varmt vand og et svagt alkalisk rengøringsmiddel. Kulfitre kan bruges til at fjerne dufte i form af organiske og lugtende gasser/dampe. Kulfiltrene placeres på tilgangsluftsiden. Kulfiltrene er af typen Black Ridge, som er opbygget som kompakte og højeffektive molekylærfiltre. Filtrene er af engangstypen og er brændbare. Kulfiltrenes funktion og levetid afhænger af passeret luftmængde og molekyletætheden af lugtende stoffer. Dette indebærer, at tidsintervallet for filterskift kan variere mellem forskellige aggregater afhængigt af driftseksempler og luftens indhold af lugtende stoffer. Aggregater, der leveres med integreret automatik (kode MX), er udstyret med automatikfunktionen filterkontrol FLC (Filter Lifetime Control). FLC indikerer, hvornår det er på tide at skifte kulfilter. Indikering sker gennem alarm på håndterminalens display. FLC beregner den passerede luftmængde gennem kulfiltrene og afgiver alarm for filterskift, når den indstillede værdi opnås. Værdien for passeret luftmængde angives i megakubikmeter (Mm³). Funktionen tager ikke hensyn til lugtindholdet i luften, hvilket medfører, at indikeringen skal ses som en anbefaling for kontrol af filtrenes funktion. Hvis der ikke forekommer nogen overføring af lugt, er der ikke behov for at skifte filter.

26 Side 22 Forudindstillede FLC-værdier, jf. tabellen nedenfor, baseres på maks. luftgennemstrømning i løbet af 12 måneders heltidsdrift. Værdien kan sænkes, hvis man vil - ændre til hyppigere filterudskiftningsinterval for maks. luftstrømning - bibeholde filterudskiftningsinterval på 12 måneder for lavere luftstrømning. Se den separate automatikdokumentation Climatix for at få nærmere oplysninger om ændring af værdi. Filterdata Vedrørende filterdata henvises til Filteroversigt under Dokumentation på ivprodukt.docfactory.com. Relevante filtre fremgår af aggregatspecifikationen i dette dokument og under dokumentation, der er unik for ordren, på docs.ivprodukt.com (tekniske data og reservedelsliste). Kontrol Kontrollér trykfaldene over filtrene (ikke kulfilter Black Ridge i udførelsen Home Concept). Trykfaldene måles med et manometer, som sluttes til måleudtagene. Måleudtagene er tilsluttet på hver side af filtrene. + xx Pa + xx Pa Hvis det angivne sluttrykfald er nået, skal filtrene udskiftes. Sluttrykfaldet skal være angivet på filterdelenes mærkat (der udfyldes ved idriftsættelsen af aggregatet). Kontrollér også filtret visuelt for skader og belægning. FILTERDATA Nominellt luftflöde m³/s Nominal air flow... m³/h Antal filter Mått Number of filters... Dimensions Filterklass/Filter Class... Begynnelsetryckfall Initial Pressure Drop...Pa Sluttryckfall Final Pressure Drop...Pa Art. Nr: _02SV

27 Side 23 Filterskift 1. Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i position Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. 3. Løsn excenterskinnerne. 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. 5. Rengør filterhuset. 6. Indsæt det nye filter, og luk excenterskinnerne og inspektionslugen. 7. Nulstil filterkontrolfunktionen FLC via Climatix-displayet. Se den separate automatikdokumentation Climatix. (Gælder kun aggregatet i udførelse Home Concept med kulfilter og integreret automatik (kode MX)). 8. Start aggregatet. Excenterskinner i aggregat

28 Side Rotorveksler (kode ACRR) Roterende veksler Vekslerens opgave er at genvinde varme fra afgangsluften og overføre denne varme til tilgangsluften, så energianvendelsen minimeres. Utilstrækkelig funktion i veksleren medfører reduceret genvindingsgrad med øget energianvendelse, og den projekterede tilgangstemperatur kan ikke opnås ved lave udetemperaturer. En tænkelig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at veksleren drejer for langsomt på grund af slør i drivremmen. Vekslerens omdrejningstal skal være mindst 8 omdr/min ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af vekslerens kanaler i form af snavs forekommer ikke under normale omstændigheder, da veksleren generelt er selvrensende. Det kan dog ske, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af mængden af afgangsluft, f.eks. på grund af tilsmudsning af afgangsluftfiltret, resulterer i nedsat genvindingsgrad. Aggregater i udførelse Home Concept er udstyret med funktion til styring af trykbalance over renblæsningssektoren, hvilket indebærer, at det ikke er nødvendigt at kontrollere eller justere trykbalancen. For aggregater, der leveres med integreret automatik, er funktionen indkoblet og færdig fra fabrik. For aggregater uden medleveret automatik skal funktionen kobles ind.

29 Side 25 Kontrol 1. Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i position Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. 3. Kontrollér, at veksleren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsten justeres. 4. Kontrollér, at vekslerens tætningsbørste slutter tæt til sidepladerne, og at den ikke er slidt. Tætningsbørsten er en brugsdel, der kan justeres eller udskiftes efter behov. 5. Kontrollér, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen har slør, skal den afkortes. Vekslerens omdrejningstal skal være mindst 8 omdr/min ved fuld genvinding. 6. Kontrollér, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 7. Kontrollér, at luftindløbssiderne på veksleren ikke er belagt med støv eller anden forurening. OBS! Undgå at berøre vekslerens indløbs- og udløbssider med hænder eller værktøj. 8. Kontrollér trykbalancen: Til udførelsen Home Concept regulerer trimspjældet ETET-TR trykbalancen automatisk i forhold til den indstillede værdi i procesenheden. Kontrollér, at den målte trykbalance mellem måleudtag P2 og P3 svarer til indstillingsværdien for trykbalancen i procesenheden (-10 Pa). Eksempel: Måleudtag for P2: Sugende tilluftsventilator (TV) giver undertryk i forhold til atmosfæretryk (atm), f.eks Pa. Måleudtag for P3: Sugende fraluftventilator (AV) og trimspjæld giver større undertryk end P2, f.eks Pa. Trimspjæld - + P4 P3-10 Pa P1 P2 + P 1 atm (101 kpa)

30 Side 26 Ved standardudførelse; for at sikre renblæsningssektorens funktion skal undertrykket P3 være større end P2 (min. diff. 25 Pa). Hvis det ikke er tilfældet, kan trimspjældet ETET-TR anvendes på afgangsluftsiden for at sikre den rette trykbalance. Trimspjæld + P4 P Pa P1-100 P2 + P 1 atm (101 kpa) 9. Kontrollér differenstrykket over veksleren. Renblæsningssektoren er monteret i maksimalt åben position ved leveringen. Afhængig af aggregatets trykforskel over rotoren kan der være behov for justering af renblæsningssektoren. Forkert indstilling kan medføre nedsat virkningsgrad. Kontrol og justering foretages på følgende måde: - Mål og notér trykforskellen mellem udeluft (P1) og fraluft (P3). + P4 P3 xx Pa se tabel neden P1 P2 Renblæsningssektor

31 Side 27 - Den anbefalede indstilling (justeringsåbningen i renblæsningssektoren) fremgår af tabellen. Justeringsåbning i renblæsningssektor Trykforskel mellem P1 og P3 (Pa) Rotortype R20, R30, R40, NO, NE, HY, HE, EX R50, R60, NP, NX, HP 3 åben* 2 mellemposition 1 lukket < 300 > 300 < 400 > 400 *maks. åben renblæsningssektor, forindstillet position fra fabrik - Juster renblæsningssektoren efter behov. På billedet er vist en maksimalt åben renblæsningssektor. Udsugningsluft Afkastluft Rotationsretning Friskluft (udeluft) Indblæsningsluft Rengøring Principskitse kan skelne mellem størrelser og modeller Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved kraftig og genstridig tilsmudsning kan rotoren sprøjtes med et svagt alkalisk rengøringsmiddel. Trykluft med lavt tryk (maks. 6 bar) kan anvendes til renblæsning. For at undgå skader må mundstykket ikke holdes tættere på veksleren end 5-10 mm. En veksler i hygroskopisk udførelse kan absorbere partikler, der i nogle tilfælde afgiver lugt. For at forhindre, at der opstår lugte, køres den hygroskopiske veksler via integreret automatikfunktion. Hvis der alligevel forekommer lugte, anbefales det, at rotoren rengøres med et svagt alkalisk rengøringsmiddel. Smøring Lejer og drivmotor er permanentsmurte og kræver ingen smøring.

32 Side Vandvarmeflade (ECET-VV) og Thermoguard (ECET-TV) Vandvarmeflade (kode ECET-VV) og vandvarmeflade Thermoguard (kode ECET-TV) Kontrol Rengøring Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Ud over en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at opnå fuld effekt skal batteriet være godt udluftet. Udluftning foregår i rørledninger via luftskruer i rørtilslutninger og/eller luftklokke. Kontrollér: 1. batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. at batteriet ikke lækker Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres vha. støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning bruges et svagt alkalisk rengøringsmiddel.

33 Side 29 Udluftning Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer øverst på batteriet eller tilslutningsledningerne. Funktion Kontrollér, at batteriet afgiver varme. Dette kan gøres ved en vilkårlig forøgelse af temperaturindstillingen (indstillingsværdien). Fremtidig vedligeholdelse af Thermoguard (kode ECET-TV) 1. TermoGuard-batteriet skal være udstyret med sikkerhedsventil, hvis funktion kontrolleres regelmæssigt (mindst 1 gang årligt). Hvis der opdages en lækkende ventil, skyldes det normalt, at snavs fra rørsystemet har sat sig fast i ventilsædet. Under normale omstændigheder er det tilstrækkeligt at dreje ventilhjulet forsigtigt og på den måde "spule" ventilsædet frit for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes med en ventil af samme type og åbningstryk. 2. Eventuelle afspærringsventiler på tilførsel og returløb må ikke være lukkede ved risiko for tilfrysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri er tilfrosset, skal det tøs helt op, før det tages i brug igen. Hvis der er installeret varmevekslere før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis det ikke er nok, skal der anvendes en ekstern varmekilde til at optø batteriet. OBS! For at sikre, at ThermoGuard-batteriet fungerer korrekt, skal hele batteriet tøs op, inden det tages i brug igen. Kontrollér ved opstarten, at der cirkulerer væske i hele batteriet.

34 Side Elvarmeflade (kode ECET-EV) Kontrol Rengøring Elvarmeflade (kode ECET-EV) Varmefladen består af nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformerede eller løsne sig fra ophænget og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrollér, at elstavene er placeret korrekt og ikke er deformerede. Støvsug og/eller aftør alle overflader med en klud.

35 Side 31 Funktion 1. Simuler reduceret effektbehov ved vilkårlig sænkning af temperaturindstillingen (indstillingsværdien), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i fraposition. 2. Øg derefter indstillingsværdiindstillingen kraftigt, og kontrollér, at eltrinnene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Sluk for aggregatet via serviceomkobleren i automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen i position Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne er slukket). Stop af aggregatet kan være forsinket ca. 2-5 minutter for at bortkøle den varmeenergi, der har samlet sig i luftvarmeren. Elbatteriet er udstyret med dobbelte temperaturbegrænsere. Den automatisk tilbagegående skal være indstillet til 70 C. Overophedningsbeskyttelsen med manuel nulstilling afbryder ved ca. 120 C og er placeret på lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen fastlægges og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftmængde. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

36 Side Luftkøler, vand (kode ECET-VK) og Luftkøler, direkte ekspansion (kode ECET-DX) Luftkøler vand (kode ECET-VK) Luftkøler direkte ekspansion (kode ECET-DX) Kølefladen består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer belægning af snavs på batteriets overflader. Ud over en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølefladen findes der en drypbakke med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontrollér: 1. batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. at batteriet ikke lækker 3. at kulden er jævnt fordelt over batteriets overflade (ved drift) 4. dråbeskål og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. at vandlås (uden kontraventil) er fyldt med vand. Rengøring Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres vha. støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning bruges et svagt alkalisk rengøringsmiddel.

37 Side 33 Udluftning (gælder kun ECET-VK) Funktion Foretag udluftning af køleflade og rørledninger efter behov. Der er også luftskruer øverst på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontrollér, at batteriet afgiver kulde. Dette kan gøres ved en vilkårlig sænkning af temperaturindstillingen (indstillingsværdien). Bemærk, at kulden blokeres, når udetemperaturen falder under den indstillede værdi for startkøling.

38 Side Ventilatorenhed Ventilatorernes opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorernes omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftstrømning. Hvis ventilatorerne giver en lavere mængde, medfører dette, at anlæggets funktion forstyrres. Hvis tilluftsmængden er for lav, opstår der ubalance i systemet, hvilket kan medføre et dårligt indeklima. Hvis fraluftsmængden er for lav, bliver ventilationseffekten for dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft presses ud i bygningskonstruktionen. En årsag til, at ventilatorerne giver for lille luftmængde, kan være belægning af snavs på ventilatorhjulets skovle Ventilatorenhed størrelse 04 og 06 Ventilatorenhed størrelse 10 og EC-motor med reguleringsenhed 2. Ventilatorhjul 3. Vibrationsdæmper

39 Side 35 Kontrol Eksempel på ventilatorenhed størrelse Eksempel på ventilatorenhed størrelse Skruer ophængning 2. Tilslutningsplade 3. Indløbskonus 4. Vibrationsdæmper 5. Nederste vibrationsdæmperkonsol 6. Øverste vibrationsdæmperkonsol 7. Ventilatorhjul med motor 8. Kantbeskyttelse 9. Øverste ventilatorkonsol 1. Skruer sidelåg 2. Splitter 3. Vibrationsdæmper 4. Motor 5. Ventilatorhjul 6. Sidelåg 1. Løsn den ene ende af ventilatormonteringens jordledning. Ved behov deles motorkablets lynkobling. Til størrelse 04-06: Løsn skruerne (pos. 1) på tilslutningspladen (pos. 2), og hægt ventilatorenheden af nøglehullet på vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 5 og 6) både foroven og forneden. Til størrelse 10-6: Løsn skruerne (pos. 1) og splitterne (pos. 2). Fjern sidelåg (pos. 6). Træk ventilatorenhederne udad (ventilator og motor er monterede på skinner).

40 Side Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyden fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende og hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver serviceeftersyn. 4. Til størrelse 04-06: Kontrollér, at ventilatorhjulet med motor (pos. 7) sidder fast på ventilatorkonsollen øverst (pos. 9), og at det ikke forskydes sideværts ind mod indløbskonussen (pos. 3). Kontrollér også, at indløbskonussen sidder forsvarligt fast. Kontrollér, at vibrationsdæmperne (pos. 4) er hele og sidder fast. 5. Til størrelse 10-16: Ventilatorhjul (pos. 5) og motor (pos. 4) er monteret på stativer udstyret med vibrationsdæmper af gummi. Kontrollér, at vibrationsdæmperne (pos. 3) er hele og sidder fast. 6. Til størrelse 04-06: Kontrollér, at kantbeskyttelsen (pos. 8) på øverste ventilatorkonsol (pos. 9) er fastgjort. 7. Kontrollér faste bolte, skruer samt ophængningsanordninger og stativ. 8. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 9. Kontrollér, at måleslangerne sidder fast på de relevante måleudtag. 10. Monter ventilatorenhederne igen. 11. Kontrollér luftstrømningerne ved at: for aggregat med automatik (kode MX) at aflæse strømningsvisningen på Climatix-displayet. for aggregat uden automatik (kode UC, MK, US) at måle Δp i tilslutningerne (måleudtagene) til strømningsmåling +/. Det fremgår af aggregatets strømningsplade, hvilken strømning der svarer til det målte Δp. Luftflöde / Airflow / Luftvolumenstrom Ilmamäärä / Przepływ powietrza Q= P Eksempel på strømningsplade Q= 154 P (m³/h) Art.Nr: EC400ZCPR-G1

41 Side 37 Rengøring 1. Følg punkt 1 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Brug et svagt alkalisk rengøringsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en klud. Ved kraftig tilsmudsning bruges et svagt alkalisk rengøringsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug derefter inde i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskonusserne sidder forsvarligt fast. 6. Følg punkt under Kontrol.

42 Side Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Kontrol Rengøring Størrelse 04 Størrelse 06,10 og 16 Spjældets opgave er at regulere luftstrømningen. Utilstrækkelig funktion medfører forstyrrelser, der kan give alvorlige problemer. - Hvis spjældet ikke åbnes helt, reduceres luftmængden. - Hvis spjældet er utæt, fører det til øget energianvendelse. - Hvis trimspjældet til rotorens renblæsningsfunktion ikke fungerer eller er indstillet forkert, kan det medføre, at lugt i fraluften overføres til tilluften via rotoren. - Hvis spjældet er anbragt på udeluftsiden og ikke lukker helt, når aggregatet stopper, kan varmefladen fryse i stykker. Aggregater, der leveres med integreret automatik, er udstyret med automatikfunktionen trykreguleret renblæsningsfunktion rotor for at optimere trimspjældsfunktionen og minimere risikoen for overførsel af lugt. 1. Kontrollér indstillingsfunktionen. 2. Kontrollér, at spjældene slutter tæt, når de skal være lukkede. Hvis ikke, skal indstillingen justeres, så det bliver tæt (gælder ikke trimspjældet). 3. Kontrollér tætningslisterne. 4. Hvis spjældet ikke fungerer, skal man kontrollere, at der ikke er skruet skruer igennem drivmekanismen/spjældlamellerne, der hindrer funktionen. Rengør spjældlameller med en klud. Ved kraftig tilsmudsning bruges et svagt alkalisk rengøringsmiddel.

43 Side Lyddæmper (kode ECET-LD) Størrelse 04 Størrelse 06, 10 og 16 Kontrol Rengøring Lyddæmperens funktion er at reducere lydniveauet i systemet. Kontrollér, at baflerne har intakte og rene overflader. Fejl skal udbedres efter behov. Støvsug og/eller aftør alle overflader med en fugtig klud. Ved kraftig tilsmudsning bruges et svagt alkalisk rengøringsmiddel.

44 Side Køleaggregat StarCooler (kode ACEC) Generelt Kølemaskinen er konstrueret og fremstillet i henhold til de angivne driftsparametre. Disse parametre skal følges for at sikre optimal funktion og god driftsøkonomi. Driftsparametrene må ikke ændres uden kontrol af, om ændringerne ligger inden for maskinens driftsområde. Lækagekontrol og kontrolrapport Visuel inspektion Rengøring Funktion Angående operatørens ansvar for lækagekontrol og kontrolrapport, se "2.6 Håndtering af kølemiddel" side 8. Kontrollér: 1. lamellerne på kondensatoren og fordamperen med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. drypbakke og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 3. at vandlås (uden kontraventil) er fyldt med vand. Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, kan de rengøres ved at støvsuge dem fra indløbssiden eller ved forsigtigt at blæse dem rene fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning bruges et svagt alkalisk rengøringsmiddel. Kontroller, at køleaggregatet fungerer ved en vilkårlig reduktion af temperaturindstillingen (indstillingsværdien). Bemærk, at kølingen blokeres ved lille luftmængde, når udetemperaturen falder under den indstillede værdi for startkøling.

45 Side 41 7 Fejlfinding 7.1 Køleaggregat StarCooler (kode ACEC) Fejlfinding via symptomer Symptom Mulig årsag Foranstaltning Lav køleeffekt for høj temperatur i afkølet emne/medie Kompressoren kører ikke. Kompressoren afbrydes på lavtrykspressostaten. Kompressoren afbrydes på højtrykspressostaten Tilfrysning på fordamperen Strømmen er afbrudt. Ingen eller for ringe strømning via fordamperen Termostaten/reguleringsudstyret er defekt/monteret forkert. Kapacitetsregulatoren er indstillet til for højt åbningstryk. Kompressoren kører ikke Rotorn skifter til kølegenvinding Strømmen er afbrudt. Kompressoren er afbrudt i beskyttelseskredsen. Defekt kompressor Mangel på kølemiddel Ingen eller ringe luftstrømning via fordamperen Ekspansionsventil defekt. Forkert lavtrykspressostat Ingen eller ringe luftstrømning via kondensatoren Højtrykspressostaten defekt. Ekspansionsventilen er defekt/monteret forkert. Mangel på kølemiddel Lille tilgangsluftstrømning Kontroller betjenings-/arbejdsafbrydere og sikringer. Kontroller, at intet blokerer for luften. Juster indstillingen, eller udskift udstyret. Drej åbningsskruen 1/6 omgang mod uret ad gangen, aflæs temperaturforandringen efter 5 minutter osv. Se billedet nedenfor. Se symptomet "Kompressoren kører ikke". Sluk funktionen kølegenvinding Kontroller betjenings-/arbejdsafbrydere og sikringer. Kontrollér og afhjælp fejlen efter behov Kontrolleres/udskiftes. Anlægget lækker. Tætn lækagen, og påfyld kølemedie. Kontroller luftstrømningen. Kontrolleres/udskiftes. Kontrolleres/udskiftes. Kontroller luftstrømningen, der går via kondensatoren. Kontrollér, om ekstern brandspjældsaktivering afspærrer aggregatet (hvis tilvalgt) Kontroller, udskift. Kontrolleres/udskiftes. Find og tætn lækagen, og påfyld kølemedie. Juster luftmængden

Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Envistar Compact og Home Concept FTX Compact 04-16

Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Envistar Compact og Home Concept FTX Compact 04-16 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat og Home Concept FTX Compact 04-16 Ordrenummer : Emne: Oversættelse af de oprindelige instruktioner Aggregatspecifikation Aggregattype

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 850 Udførelse 071-I2F1 Billedet viser et eksempel på direkte drevet ventilator ELFD (motortype I2F1) Den direkte drevne ventilator ELFD monteres

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Str. 100 150 190 240 1.1 Sikkerhed 2 300

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Compact Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Envistar Flex. Drifts- og vedligeholdelsesanvisning. Luftbehandlingsaggregat Envistar Flex og Home Concept FTX Flex

Envistar Flex. Drifts- og vedligeholdelsesanvisning. Luftbehandlingsaggregat Envistar Flex og Home Concept FTX Flex Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Envistar Flex Luftbehandlingsaggregat 060-1540 og Home Concept FTX Flex 060-600 Ordrenummer : Emne: Oversættelse af de oprindelige instruktioner Aggregatspecifikation

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Størrelse 04 06 10 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Envistar Top 06, 10 og 12

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Envistar Top 06, 10 og 12 Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner 06, 10 og 12 Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1 Generelt 1.1 Tilsigtet anvendelse... 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Envistar Top

Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Envistar Top Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Envistar Top Ordrenummer: Betegnelse: Oversættelse af de oprindelige instruktioner Aggregatspecifikation Aggregattype TEM TXM TER TXR TEC 1V 2V TTC Udførelse Home Concept

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Flex

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Flex Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse.... Sikkerhedsanvisninger.... Producent....

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Flex

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Flex Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Flex Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse.... Sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler HCR. Krydsvarmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler HCR. Krydsvarmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler HCR FIB Posefilter COW Varmeflade VEC Ventilator Krydsvarmeveksler Tryk sensor AUT Automatik Indeholder information om brug, service

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Service Service på ventilationsaggregater I Deres ventilationsanlæg er monteret et nyt Danvent ventilationsaggregat, som vil være medvirkende

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Til. Posefilter HRO. Frisk luft. Roterende varmeveksler VEC

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Til. Posefilter HRO. Frisk luft. Roterende varmeveksler VEC Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler COW Varmeflade VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft Til HRO Roterende varmeveksler Fra FIB Posefilter Frisk luft VEC

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisning

Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Drifts- og vedligeholdelsesanvisning THE NEW ECO EcoCooler Kølemaskine 100-980 ECX EcoCooler med kølegenvinding Ordrenummer : Emne : Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1 Generelt 1.1 Tilsigtet

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION

VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION UNIQ COMFORT VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION FORDELE EFFEKTIV VARMEGENVINDING Høj effektiv roterende veksler sørger for en effektiv varmegenvinding. Virkningsgrader op til 87 %. LAVT ENERGIFORBRUG

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft HRO Roterende varmeveksler VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft CO2 sensor

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ordre-id :... Emne :... Brugsanvisning i original Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Beregnet anvendelse....

Læs mere

UNIC AIR VENTILATIONSAGGREGATER

UNIC AIR VENTILATIONSAGGREGATER UNIC AIR VENTILATIONSAGGREGATER DRIFT OG VEDLIGEHOLD INDHOLD 1. SERVICE... 2 1.1 GENERELT OM SERVICE... 2 1.2 SERVICEINTERVALLER... 2 1.3 SERVICEOVERSIGT... 3 2. BESKRIVELSE AF SERVICE PÅ DE ENKELTE KOMPONENTER...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Envistar Flex Ordrenr.:... Emne:... Brugsanvisning i originalformat Side Indholdsfortegnelse Generelt... 2 2 Drift... 5 2. Idriftsættelse af aggregat... 5 2.2 Tilslutningsanv.

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1)

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Tilslutningsramme, maksimal (kode EMMT-02-a-2) Svingningsdæmpertilslutning, stor (kode EMMT-03-a-1) Svingningsdæmpertilslutning,

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 med Basic panel Version 2.00-14.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 1 BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 2 BE KOMPAKT P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 1 BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 2 BE KOMPAKT P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

Læs mere

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler,

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler, GE Premium /L Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 5 op til 6 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25 Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper 76600017 / 25 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

BE TOP S Ventilationsaggregat

BE TOP S Ventilationsaggregat 1 BE TOP S Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 150 S 2 BE TOP S serien er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og

Læs mere

GOLD RX/HC. Luftbehandlingsaggregat med reversibel varmepumpe. Ventilation, varme og køling i en og samme enhed

GOLD RX/HC. Luftbehandlingsaggregat med reversibel varmepumpe. Ventilation, varme og køling i en og samme enhed GOLD RX/HC Luftbehandlingsaggregat med reversibel varmepumpe Ventilation, varme og køling i en og samme enhed Alt i ét Ventilation, varme og køling i én pakke Der findes mange forskellige løsninger til

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C

Installation af elektrisk varmeflade TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C Installation af elektrisk varmeflade TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C 1. Generelt Varmeflade TBCE/TBRE benyttes til eftervarmning af tilluften eller ved visse behov til forvarmning af udeluften.

Læs mere

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 1 BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 2 BE TOP P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og en højeffektiv

Læs mere

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 1 BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 2 BE TOP P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og en højeffektiv

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Fra HCF. Modstrøms varmeveksler. Til AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Fra HCF. Modstrøms varmeveksler. Til AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler FIB FIB Posefilter Fra Posefilter Frisk luft HCF Fraluft VEC Modstrøms varmeveksler VEC COW Ventilator Til Ventilator Varme-flade

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING Luftmængde 360-33800 m³/h Integreret automatik Integreret Energibesparelse Enkel installation nye størrelser IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive

Læs mere

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

BE KOMPAKT Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT Ventilationsaggregat 1 BE KOMPAKT Ventilationsaggregat Typer: BE KOMPAKT 1500 BE KOMPAKT 2500 BE KOMPAKT 3500 2 BE KOMPAKT ventilationsaggregater er velegnet til ventilation på skoler, kontorer og restauranter m.v. De energivenlige

Læs mere

DX køle-/varmeflade til VEX100, VEX200, VEX300

DX køle-/varmeflade til VEX100, VEX200, VEX300 3004329-2019-01-21 DX_VEX100_200_300 DX køle-/varmeflade til VEX100, VEX200, VEX300 FLADER EKSTERNE VARME / KØLE Produkt information... Kapitel 1 + 4 Mekanisk montage... Kapitel 2 Vedligeholdelse... Kapitel

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

BE COMFORT Ventilationsaggregat

BE COMFORT Ventilationsaggregat 1 BE COMFORT Ventilationsaggregat Typer: BE COMFORT 1500 BE COMFORT 2500 BE COMFORT 3500 BE COMFORT 5000 BE COMFORT 6000 BE COMFORT R1500 BE COMFORT R2500 BE COMFORT R3500 BE COMFORT R5000 BE COMFORT R6000

Læs mere

Brugsanvisning. TL 1301 Vaffeljern

Brugsanvisning. TL 1301 Vaffeljern Brugsanvisning TL 1301 Vaffeljern Version 2.1 MAJ 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinens betegnelse... 3 2.3. Maskinskilt...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BE COMFORT Ventilationsaggregat

BE COMFORT Ventilationsaggregat 1 BE COMFORT Ventilationsaggregat Typer: BE COMFORT 1500 BE COMFORT 2500 BE COMFORT 3500 BE COMFORT 5000 BE COMFORT 6000 BE COMFORT R1500 BE COMFORT R2500 BE COMFORT R3500 BE COMFORT R5000 BE COMFORT R6000

Læs mere

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre) GE Premium 3 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglementet 2018 helt op til 350 m 2 bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium 3 er et ventilationsaggregat

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre) GE Premium Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 15 helt op til 5 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere