Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt."

Transkript

1

2 2

3 Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt. INTRODUKTION Forandringer er et livsvilkår for os alle, men hvordan forholder og reagerer det enkelte menneske, teamet eller organisationen på forandringer, når vi bliver konfronteret med en virkelighed som ikke svarer til vores forventninger, eller som måske er meget større og mere rummelig, end vi kunne forstille os? 3

4 4

5 3 6 INTRODUKTION GASTRONOMISK REFLEKSION 10 FORANDRINGER 13 PROJEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE DANMARKS STØRSTE PROJEKT 17 LEDERUDVIKLING 22 5 EN OPLEVELSE TEAMUDVIKLING SAMSPIL OG DIALOG BAG OM GASTRONOMISK REFLEKSION 27 KONTAKT

6 GASTRONOMISK REFLEKSION En lærerig og udfordrende oplevelse, der gør en forskel. 6 Gastronomisk refleksion er udviklet gennem 2011 af Lone Andersen, Human Relations i samarbejde med Richard Roth, hvor de første spæde tiltag blev gjort i tankerne ved starten af året. De tog hurtigt form af konkrete metoder til udviklingsog forandringsprocesser i organisationer og blev afprøvet i flere organisationer i løbet af Lone Andersen fik ideen om at inddrage gastronomien og udvikle en konkret metode til at skabe et lærings- og refleksionsrum i forbindelse med forandringsprocesser i organisationer, projekter og teams, og som samtidig kunne være afsættet til en ny måde at lære at skabe og sikre mere bæredygtige løsninger på. GASTRONOMISK REFLEKSION Gastronomisk Refleksion kan anvendes enten som en lærerig og givende oplevelse, der gør en forskel for den enkelte og teamet i relation til forandringsprocesser eller som en udfordrende proces, hvor ledelses- eller teamkompetencer trænes og udvikles gennem skabelsen af en gourmetmiddag. At valget faldt på en kobling mellem forandringsprocesser, organisationspsykologi og gastronomi som metode var, at sanseoplevelser både med krop og sind, hjerte og hjerne i en helhedsorienteret tilgang, vil skabe et afsat til personlig erkendelse og fælles udvikling, som grundlag for det fremadrettede. Samtidig er mange danskere gennem de seneste år blevet interesserede i gastronomi og vin, og Danmark er kommet på verdenskortet indenfor gourmetmad, hvilket gør Gastronomisk Refleksion aktuel og inspirerende.

7 GASTRONOMISK REFLEKSION 7

8 8 GASTRONOMISK REFLEKSION

9 GASTRONOMISK REFLEKSION 9

10 FORANDRINGER Fremtiden begynder at dukke op, før nutiden er omme. 10 I sit arbejde som erhvervspsykolog møder Lone Andersen ledere, grupper og organisationer, der har en søgen eller et behov for at finde nye veje i forhold til fremtiden, - nye måder at møde fremtiden på. Professor Steen Hildebrandt forklarer det med, at det danske samfund, mange danske virksomheder og kommuner er om ikke i krise, så i store vanskeligheder. Det er vanskeligheder af en anden art end de traditionelle driftsproblemer, for der er tale om strukturelle problemer, som handler om, at fortidens udmærkede svar ikke længere dur. Der er behov for nytænkning, nye svar og nye strukturer. Der er behov for at skabe åbninger og nye møder med fremtiden, hvor mennesker kan være kreative, hvor mennesker kan være nysgerrige, og hvor vi derfor kan skabe basis for at udvikle nye former for strukturer, nye former for virksomheder og nye former for samarbejde med basis i de mennesker, i de kulturer, der er i virksomhederne eller i kommunerne eller i det danske saamfund som helhed. Hvordan møder vi fremtiden? Møder vi fremtiden med fortidens problemformuleringer og svar eller møder vi fremtiden kreativt og skabende? Hvordan kan vi skabe rum for mere kreative møder med fremtiden? Rum, som er med til at skabe og sikre mere bæredygtige løsninger? Hvordan kan vi være lyttende og opmærksomme ift fremtidens behov og hvordan kan vi vide, hvad der er bæredygtigt endnu inden det er ankommet... En af USA s mest betydningsfulde ledelses- og innovationsforskere, den tyskfødte C. Otto Scharmer fra MIT Sloan School of Management, har på baggrund af sin forskning skrevet det banebrydende værk Teori U: Lederskab der åbner for fremtiden. Her tages udgangspunkt i at lære af de nye tendenser, der spirer frem, hvor tilgangen bygger på en helhedstænkning, hvor hjerne, hjerte og vilje aktiveres i udviklingsprocessen. Store internationale virksomheder og institutioner, der har brugt hans teori og metodik kan dokumentere, at det har givet mærkbare resultater, da de først proaktivt tog fat på at skabe fremtiden med udgangspunkt i egne intuitive og kreative ressourcer, i stedet for blot at fremskrive viden og bruge gamle velafprøvede metoder. Der er to grundlæggende kilder til læring: Den ene er læring fra fortidens udfordringer, den anden er læring fra fremtiden, i takt med at den viser sig for os. Leading from the future as it emerges C. Otto Scharmer Teori U har fået navn efter det visuelle billede af bogstavet U og opererer med tre bevægelser, hvor vi går igennem flere erkendelsesniveauer, fra ren downloading til reproduktion af mentale forståelser og rutiner, over en mere grundig kognitiv tilgang, hvor vi iagttager, analyserer og reflekterer, til et lag af dybere viden. Den første bevægelse handler om at iagttage verden med et åbent sinde, hvilket udfordrer vores ofte faste antagelser om, hvordan verden er skruet sammen. Den næste bevægelse foregår i bunden af U et, hvor vi trækker os tilbage og uden at ville noget bestemt, lader den indre forståelse og viden spire frem hvilket kræver nærvær og åbenhed. Den tredje bevægelse er at omsætte vores indsigter til handlinger, som er reelt nyskabende. For at komme igennem den samlede bevægelse passerer vi gennem en række erkendelsesmæssige faser, der kræver forskellige nøglekompetencer: FORANDRINGER

11 FORANDRINGER 11

12 12 Kooperativ initiering: Lyt til de andre og det, livet kalder dig til at gøre Kooperativ sansning: Søg hen til de steder, der har de største muligheder og lyt med dit hjerte og dit sind vidt åbent Kooperativ presencing : Træd et skridt tilbage og reflekter, lad den indre forståelse og viden springe frem Kooperativ skabelse: Skab en prototype af det nye mikrokosmos og udforsk fremtiden gennem handling Kooperativ udvikling: Frembring innovative økosystemer ved at se og handle ud fra den helhed, der er ved at opstå Automatpiloten må slås fra, og vi må være tilstede i nu et. Det handler om at iagttage verden med et åbent sind. Det er nødvendigt at kunne se med friske øjne, at kunne sanse mere helhedsorienteret og give slip. Vi sanser noget helt andet og ser nye muligheder. Vi tager et skridt tilbage og reflekterer og lader den indre forståelse og viden springe frem tager imod det, der måtte komme af indfald, intuitioner og billeder og skaber det nye. Helle Diget Steenholdt, MT Højgaard Mine oplevelser med Gastronomisk Refleksion: Det har været sagt længe, at forandring er en tilstand, vi må vænne os til det går ikke over så udfordringen er, hvordan vi forholder os til forandringer. FORANDRINGER Det viser sig, at når vi begynder at forholde os til fremtiden på denne måde, og når vi begynder at undersøge, hvad det egentligt er, vi finder bæredygtigt, så kommer der helt andre ressourcer frem både i den enkelte og i organisationen. Og der kommer også en anden type løsninger frem, som er meget mere bæredygtige. At lære at arbejde med det, der er ved at spire frem i stedet for at lære på baggrund at fortidens udfordringer, er en helt ny måde at lære på, og som vi ikke bare kan automatisk det er et helt nyt tankesæt. Derfor skal der etableres et læringsrum, hvor vi har mulighed for at være undersøgende, udforskende og åbne for at tilegne os denne nye læringsproces. Gastronomisk Refleksion er en velegnet metode til at skabe et rum for en læringsproces i relation til Teori U og rejsen ned i bunden og op igen. Gastronomisk Refleksion bruges til iscensættelse af mentale, sensoriske og følelsesmæssige situationer. Lige pludselig er det ikke, som vi forventer. Og netop hvordan jeg forholder mig til forandringer, fik jeg en smagsprøve på, da jeg i forbindelse med deltagelse i en netværksgruppe, hvor vi havde forandringledelse som emne, blev præsenteret for en anderledes middag. Middagen var en proces gennem flere faser, hvor vi måtte forholde os til vores automatreaktioner. Vores forventninger blev sat på en prøve, og vi måtte slippe dem for at komme videre. Det krævede et åbent sind at give plads til et andet perspektiv og sanse på ny og tage imod. Samtidig oplevede jeg, at det var vigtigt at have vilje til at lade det ske, der skete i processen, for at være parat til virkelig at tage imod det, som ikke svarede til mønstrene fra tidligere. En fantastisk lærende og sjov oplevelse med fokus på det nye og samtidig nydelse med dejlig mad.

13 PROJEKTER Mislykkede projekter er dyre både i tid og penge, men også i menneskelige omkostninger. PROJEKTUDVIKLING Hvis et projekt skal lykkes, er det en forudsætning, at deltagerne oplever at være på samme hold og ikke som modstandere, ligesom det er nødvendigt, at der er en kultur i projektet, så den enkelte kan, tør og ønsker at deltage. Derfor er det afgørende at sætte dette i fokus og sikre et godt samspil, udvikle et fælles sprog og spilleregler samt udvikle en konstruktiv kommunikation mellem projektets deltagere og derigennem skabe projektets kultur. 13 Human Relations designer i samarbejde med projektlederen en proces, hvor samspillet, kommunikationen, værdier og kultur bliver udviklet i fællesskab på en involverende og åben måde.

14 DANMARKS STØRSTE PROJEKT Historien om 'Signalprogrammet' og en forunderlig middag 14 Banedanmark er igang med forarbejdet til totaludskiftningen af de forældede danske signalanlæg: Banedanmarks Signalprogram. De nye signaler vil medføre langt færre forsinkelser, højere hastighed på udvalgte strækninger og flere toge. Når de gamle signalanlæg bliver udskiftet, bliver der tale om større forandringer for flere medarbejdergrupper på jernbanen. Det vil på sigt betyde både nye arbejdssteder og nye måder at arbejde på for medarbejderne. Human Relations har siden efteråret 2007 haft et samarbejde med Signalprogrammet, hvor det første udviklingsforløb for hele projektgruppen blev afholdt i november. På det tidspunkt var der 12 ansatte i Signalprogrammet, - både medarbejdere, der havde arbejdet i mange år i Banedanmark og nye medarbejdere, der kom fra organisationer med en anden kultur. Det første forløb, som strækte sig fra , havde fokus på udvikling af en fælles projektkultur og kendskab til egne og teamets styrker og udviklingsområder. Signalprogrammet havde besluttet, at alle medarbejdere skulle gennemføre typeindikatoren JTI (Jungs typepsykologi) og lærer at anvende den i hverdagen i forhold til samarbejde, kommunikation, forhandling og forandringsledelse. JTI blev rammen til et fælles sprog og forståelse for den enkelte projektdeltager og projektteamet, som grundlag for udvikling af en fælles projektkultur. I løbet af det næste år kom projektgruppen op på 35 medarbejdere, som alle gennemførte et lignende udviklingsforløb, således at en fælles viden og kultur blev sikret på tværs af hele Signalprogrammet. Herefter har det været de enkelte teams i det nu store Signalprogram, der fremadrettet skal sikre den fortsatte udvikling. Et af de disse teams står for Organisatorisk Implementering (OI), som ledes af Programleder Anette Zobbe. Dette team skal stå for forandringsprocesserne, således at Banedanmark (organisationen og den enkelte medarbejder) er klar til udrulningen og ibrugtagningen af de nye anlæg og systemer. Human Relations har samarbejdet med dette team om forandringsprocesser i forhold til de menneskelige faktorer. OI teamet startede med at arbejde med deres egen forståelse og selverkendelse i forhold til forandringsprocesser både individuelt og i hele teamet, og derigennem blev de klædt på til bedre at kunne forstå andre, inden de skal igang med forandringsprocesserne i Banedanmark. Herefter blev OI teamet præsenteret for Gastronomisk Refleksion - en oplevelse, hvor de selv skulle forholde sig til noget anderledes og nyt. Teamet blev præsenteret for en appetiser med efterfølgende tre retters menu, hvor deres sanser og virkelighedsopfattelse blev sat på en prøve. De blev udfordret på egne reaktioner på forandringer, da de blev præsenteret for mad, de ikke umiddelbart kunne gennemskue og relatere sig til, en forandring de ikke kunne lide eller en forandring, hvor de manglede tryghed og tillid. Gennem hele denne middag blev der reflekteret over egne og fælles reaktioner og forholdemåder til denne oplevelse, og det hele blev relateret til den teoretiske viden og metoder samt selve opgaven OI teamet har med implementeringen af forandringen. DANMARKS STØRSTE PROJEKT

15 Nina Marxen, Banedanmark DANMARKS STØRSTE PROJEKT Mine kollegaer og jeg arbejder med forandringsledelse. Vi er derfor vant til at gøre vores bedste, for at gøre forandringer i organisationen så forståelige og meningsfulde som muligt, for andre. Fordi vores arbejde har med forandring at gøre, betragter vi os selv som forholdsvis forandringsparate. Derfor var det en anderledes, tankevækkende og sjov oplevelse at deltage i Lones gastronomiske arrangement. Her fik vi at føle, at en ting er at vide noget, at forstå noget med sit intellekt, - noget helt andet er det at føle tillid og tryghed i forhold til en forandring. Vi mærkede på egen krop, hvor svært det kan være at møde (selv de mindste) forandringer med et åbent sind, hvis trygheden er udfordret blot en smule eller hvis tilliden til de, som præsenterer forandringen er svækket. Det var en meget lærerig og utrolig hyggelig dag fagligt stof til eftertanke kombineret med velsmagende teambuilding mad og vin var helt i top! 15

16 LEDERUDVIKLING Human Relations gennemfører strategisk ledelsesudvikling, ledergruppeudvikling samt individuel lederudvikling, som foregår igennem coaching eller deltagelse i netværksgrupper. 16 Gastronomisk Reflektion anvendes i forskellige variationer i forbindelse med strategisk ledelsesudvikling og ledergruppeudvikling samt i netværksgrupperne. Metoden bliver brugt til at skabe et lærings- og refleksionsrum, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle forskellige kompetencer gennem selv at skabe en gourmet middag. Denne proces designes målrettet til den enkelte kunde, således at læringen kan overføres til hverdagen i organisationen. LEDERUDVIKLING Det kan både være i forbindelse med udvikling og træning af forskellige ledelseskompetencer, eller i forbindelse med udvikling af en velfungerende og resultatskabende ledergruppe samt i relation med forandringsprocesser. I det følgende beskrives Gastronomisk Refleksion konkret i forhold til Human Relations netværksgrupper, som har fokus på udvikling af de personlige ledelseskompetencer.

17 EN OPLEVELSE Netværksgruppe for ledere og projektledere. EN OPLEVELSE Human Relations har gennem mange år udbudt netværksgrupper for ledere og projektledere, hvor formålet er personlig udvikling af de ledelsesmæssige kompetencer samt at skabe fundament for at kunne netværke fortroligt og med andre ledere, man kender rigtigt godt. Vores erfaringer med disse meget intense netværksgrupper er, at de skaber lærerige og varige relationer mellem lederne, hvor alle er meget åbne og både giver og modtager, således at der kan skabes udvikling, der gør en forskel. En af disse netværksgrupper starter nu på deres 7. år. Der har været mange teoretiske emner oppe i gruppen i løbet af årene, som alle har skabt grobund for individuel lederudvikling ved, at lederne har arbejdet målrettet med personlige udviklingspunkter i mellem netværksmøderne. Lederne har haft forskellige stillinger gennem årene, hvor der har været fokus på at skabe resultater i en kompleks og foranderlig verden. At lede og få implementeret forandringer har været de væsentligste og afgørende ledelseskompetencer for at lykkes. Netværksgruppen har arbejdet med egne kompetencer og reaktioner på forandringer. Og i denne forbindelse afsluttede vi en dag med en gastronomisk oplevelsesmiddag, hvor den enkelte leders egen viden og forståelse, tanker, følelser og sensorik blev udfordret på en konstruktiv og anderledes måde i helt nye rammer. Den gastronomiske middag bestod af appetiser, forret, hovedret, dessert og kaffe med sødt samt en tilhørende vinmenu. Alle var begejstrede for denne oplevelse, hvor alle sanser, forventninger, forståelse... blev sat på en prøve på en anerkendende måde. Under middagen og efter middagen skabte det nye forståelser hos lederne ved, at de havde fået udfordret deres forudtagethed gennem mentale, sensoriske og følelsesmæssige situationer. Disse gav mulighed for refleksioner og ny læring i relation til forandrings- og udviklingsprocesser. 17 Derfor har vi haft fokus på forandringsprocesser, og hvordan disse kan opleves af forskellige ledere, medarbejdere, interessenter, kunder samt levenrandører. Forandringer kan opleves på et kontinuum fra positiv, kan forstå og lide den og kan se muligheder på den ene side over til at forandringen opleves som negativ, hvor man ikke kan forstå eller lide den og derfor heller ikke kan se nye muligheder. SIDE 18: DESSERT, DER SMAGER AF MORGENMAD. NETVÆRKSGRUPPENS ANDERLEDES MIDDAG. SIDE 20 21: RICHARD ROTH PRÆSENTERER VINMENUEN

18 18 EN OPLEVELSE

19 Ditte-Marie Heide Kristensen, Danske Licens Spil Per Tardum, Coloplast A/S Oplevelsen fik mig til at tænke lidt mere over, hvad mine erfaringer betyder for den måde, jeg opfatter ting på. EN OPLEVELSE De fleste vil kunne acceptere, at udvikling eller forandringsledelse kræver, at man ikke er forudindtaget. Men for mange af os er en læringsproces nødvendig, for at vi husker at tænke kreativt og kan acceptere at tingene ikke altid er, hvad de ser ud til at være. Det var en spændende oplevelse at få denne læring i en gastronomisk ramme. Tre centrale elementer er, at man kan tænke kreativt, acceptere at ting kan gøres anderledes, og at man tør prøve nyt. Det første blev øvet ved at man fik serveret en farveløs suppe, - uden en farve at relatere smagen til, var jeg ude af stand til at tolke, hvad jeg spiste. På trods af at smagen var tydelig, turde jeg ikke stole på min smagssans. Alle ved da, at tomat suppe er rød! Næste element blev øvet ved, at vi fik serveret oksesteg med udsagnet om, at den var stegt i 24 timer. Umiddelbart fandt jeg det utroværdigt, enhver sommergrillmester ved, at dette vil resultere i et stykke kul uden saft og liv. Men jeg måtte acceptere, at der er andre måder at gøre tingene på, - bekræftet af de lækre saftige stykker kød. At smage en portion is serveret som morgenmad og med en duft og smag af bacon, vil kræve en vis overvindelse fra de fleste. Men ved at turde, får man en oplevelse ud over det sædvanlige. Når man ved, at tomatsuppe er rød, kunne man slet ikke smage den ellers ret kraftige tomatsmag, når suppen pludselig ingen farve havde. Det samme gjaldt den bacon-is, vi fik serveret. Når man ret kraftigt forbinder bacon med enten morgenmad eller en hovedret, bliver man fuldstændig forvirret, når det præsenteres som en dessert. Men efter at have smagt på den et par gange, viste det sig, at det faktisk var lækkert, hvor mærkeligt det end lyder. Og hvad kan man så bruge det til? Hvis man tænker på oplevelsen i en lidt mere overført forstand, blev det tydeliggjort, at man i mange sammenhænge reagerer efter utrolig fastlåste forestillinger, baseret på hvordan tingene plejer at være. Det er bare sjældent, at man oplever sine fejlslutninger så direkte på sanserne, og dermed får tydeligt bevis for, hvor meget man kan tage fejl, eller vendt om, hvilke muligheder der ligger i at have et åbent sind. En sjov og tankevækkende oplevelse, der helt sikkert kan sætte mange tanker i gang omkring det at møde det ukendte med åbent sind, i stedet for at fokusere på det, man tror, man ved. 19 Jeg erkendte igennem denne oplevelse, at jeg kan stole på mine sanser, at ting kan gøres anderledes, og man skal turde prøve nyt. 5 stjerner til Human Relations

20 20 EN OPLEVELSE

21 EN OPLEVELSE 21

22 TEAMUDVIKLING 22 Human Relations gennemfører udviklingsforløb og workshops for teams (nystartede eller erfarne), som ønsker at udvikle sig sammen til et velfungerende og effektivt team. Gennem anvendelse af typeindikator, øvelser, oplæg og dialog i teamet tydeliggøres retning, rammer, roller og relationer, således at teamet er klædt på til arbejdet med opgaver og projekter i hverdagen. En af de metoder, som Human Relations anvender til teamudvikling er Gastronomisk Refleksion, som viser sig at være effektiv i forhold til at lære hinanden bedre at kende, afklare roller, skabe gode relationer og samspil, fremme socialt samvær, refleksion og udvikling af feedbackkultur i teamet. TEAMUDVIKLING

23 SAMSPIL OG DIALOG Beskrivelse af et teamudviklingsforløb med Gastronomisk Refleksion enkelte teams og skabe en større forståelse for de tre forskellige teams, lære at anvende JTI i praksis, udvikle refleksionsprocesser samt starte med at bruge feedback som kompetenceudviklingsværktøj. Vi valgte, at lederen ikke skulle deltage i madlavningen direkte, men sammen med os iagttage og reflektere over processen i de tre teams, således at de tre teams kom til at fungere ligesom i en arbejdssituation i hverdagen. SAMSPIL OG DIALOG Baggrunden for forløbet er en organisationsændring, hvor to afdelinger skal sammenlægges og nu består af en afdeling med 3 teams. Den ene af de tidligere afdelingsledere bliver nu leder af den nye afdeling og den anden har valgt at søge en anden stilling i organisationen, da hun ikke vil være teamleder for et af de nye teams. Afdelingen består af 18 medarbejdere og 1 leder. Inden Human Relations kom ind i billedet, havde den nye leder gennemført samtaler med alle medarbejderne om deres fremtidige ønsker til arbejdsopgaver, samarbejdspartnere, kvalifikationer, videreuddannelsesønsker ect. Ud fra disse samtaler havde hun dannet de tre teams, som skulle være fleksible for intern flytning mellem dem, hvis situationen krævede det. Dette skabte hos nogle medarbejdere utryghed og manglende engagement. Endvidere havde afdelingen ikke en fælles kultur, da medarbejderne kæmpede for at bevare den, de kendte fra deres tidligere afdeling. Mange havde ikke arbejdet sammen før, og de havde brug for at lære hinanden af kende. Hele afdelingen fik en fælles introduktion til projektet, hvor de fik viden om mad, sensorik og introduktion af vine samt udleveret en beskrivelse af, hvad de skulle skabe, og hvilke krav der var til processen. Det blev en spændende og lærerig aften, som bød på tre forskellige og fantastiske middage serveret af de tre teams. Der var koncentration, latter og fællesskab i løbet af processen, en masse kreative dialoger om menuen og om, hvordan de samarbejdede. Resultatet af denne seance står helt klart: De kom endnu tættere på hinanden ved at skulle skabe noget sammen i en kreativ proces, hvor de anvendte deres nye kendskab og forståelse for hinanden (incl. roller / JTI). De så, at der var stor diversitet imellem slutresultatet de tre teams menuer, som kunne bruges konstruktivt i hverdagen i udviklingen af nye tiltag. 23 Der blev afsat tre dage samt flere opfølgningsmøder til at skabe en afdeling med tre velfungerende og resultatskabende teams. I løbet af de to første dage blev der først arbejdet med vision, værdier, mål, strategi, som var områder, de havde påbegyndt, men som ikke var færdiggjort. Bagefter blev der arbejdet med teori og øvelser i forhold til forskellige typer (JTI), de tre teams styrker og udviklingsområder, roller samt de relationelle aspekter af samarbejdet. På anden dagen anvendte vi overnævnte arbejde i en proces med teambuilding, hvor Gastronomisk Reflektion blev brugt. De tre teams skulle hver skabe en gourmetmiddag. Målet med denne del var at lære hinanden bedre at kende i de Alle var blevet trygge ved at skulle give og modtage feedback, da det blev gjort i forhold til noget for dem ufarligt at lave mad sammen, - noget de kendte til i forvejen. Alle havde nået at arbejde med refleksion og skabe nye veje sammen god læring til det forsatte arbejde i de enkelte teams. Næste dag blev brugt til at arbejde med gårdagens erfaringer i relation til deres konkrete arbejdssituationer i hverdagen og samarbejdet i afdelingen og de tre teams. Herefter blev der aftalt udviklingsområder for de enkelte teams til næste gang, vi skal mødes.

24 LONE ANDERSEN 24 BAG GASTRONOMISK REFLEKSION Lone Andersen etablerede i 2000 Human Relations. Hun er autoriseret erhvervspsykolog (cand.pæd.psych.aut.) med speciale i organisationsudvikling, certificeret i test, lærer samt merkonom i personaleudvikling. Den erhvervsmæssige kompetence er opnået gennem arbejdet som lærer, skoleleder og erhvervspsykolog med undervisning, personaleledelse og udviklingsog forandringsprojekter i offentlige og private organisationer, både på individ-, team- og organisationsniveau. I 2011 skabte hun Gatronomisk Refleksion i samarbejde med Richardt Roth. Lone har mange års erfaring med at designe og implementere processer i et tæt samarbejde med kunderne. Hun har gennemført mange forskellige konsulentopgaver og har en bred viden og erfaring fra mange organisationer. Den væsentligste drivkraft har været at arbejde med processer, der skaber værdi hos kunden med et skarpt fokus på de mellemmenneskelige relationer. Lone har været elitebasketballspiller og anfører både på klubholdet SISU og på det danske landshold og har derigennem været med til at vinde mange mesterskaber. Herfra har Lone mange lærerige erfaringer i forhold til at lykkes, nå mål og skabe fælles resultater. Disse erfaringer koblet med de psykologiske kompetencer, anvender Lone endvidere i forbindelse med mentaltræning og coaching inden for golf og trænerudvikling.

25 RICHARD ROTH BAG GASTRONOMISK REFLEKSION 25 Richard Roth er konsulent indenfor det gastronomiske område hos Human Relations og har deltaget i udviklingen af Gastronomisk Refleksion siden starten af Richard er født og opvokset i Schweiz. Han er uddannet både kok, tjener og har videreuddannet sig indenfor Hotel og Management ledelse på Hotelfachschule Belevoir Park i Zürich. De erhvervsmæssige kompetencer er opnået gennem arbejdet som køkkenchef og restaurantchef fra flere fire stjernede konferencehoteller og restauranter i Danmark. Richard har også drevet sin egen restauration og dinner transportable med salg og levering af madordninger til virksomheder. Endvidere har han været B2B salgskonsulent i vinbranchen og salgschef for en grossistvirksomhed med salg af friskvarer til diverse top og Michelin restauranter i København. Udover dette har han over fem års erhvervserfaring indenfor undervisning af kokke, tjenere og serviceøkonomer fra Hotel og Restaurantskolen i København. Richard har igennem årene afholdt mange foredrag og seminarer i forbindelse med mad og vin samt kulinariske sensorikkurser. Han har også en større viden om whisky, som han tilbyder foredrag og smagninger inden for.

26 26

27 Gastronomisk Refleksion skaber læring for den enkelte og for grupper gennem fælles oplevelser og kan netop være grundlaget for en profleksion over fremtidens handlemuligheder, der starter i nu et. KONTAKT 27 Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte: Human Relations Mobilnr Lone Andersen: Richard Roth:

28

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Lederuddannelse i vidensamfundet

Lederuddannelse i vidensamfundet Lederuddannelse i vidensamfundet At have høj faglighed og stærke kompetencer vil ikke være tilstrækkeligt i fremtidens vidensamfund. Morgendagens ledere skal have eller tillære personlige egenskaber, der

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere