Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt."

Transkript

1

2 2

3 Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt. INTRODUKTION Forandringer er et livsvilkår for os alle, men hvordan forholder og reagerer det enkelte menneske, teamet eller organisationen på forandringer, når vi bliver konfronteret med en virkelighed som ikke svarer til vores forventninger, eller som måske er meget større og mere rummelig, end vi kunne forstille os? 3

4 4

5 3 6 INTRODUKTION GASTRONOMISK REFLEKSION 10 FORANDRINGER 13 PROJEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE DANMARKS STØRSTE PROJEKT 17 LEDERUDVIKLING 22 5 EN OPLEVELSE TEAMUDVIKLING SAMSPIL OG DIALOG BAG OM GASTRONOMISK REFLEKSION 27 KONTAKT

6 GASTRONOMISK REFLEKSION En lærerig og udfordrende oplevelse, der gør en forskel. 6 Gastronomisk refleksion er udviklet gennem 2011 af Lone Andersen, Human Relations i samarbejde med Richard Roth, hvor de første spæde tiltag blev gjort i tankerne ved starten af året. De tog hurtigt form af konkrete metoder til udviklingsog forandringsprocesser i organisationer og blev afprøvet i flere organisationer i løbet af Lone Andersen fik ideen om at inddrage gastronomien og udvikle en konkret metode til at skabe et lærings- og refleksionsrum i forbindelse med forandringsprocesser i organisationer, projekter og teams, og som samtidig kunne være afsættet til en ny måde at lære at skabe og sikre mere bæredygtige løsninger på. GASTRONOMISK REFLEKSION Gastronomisk Refleksion kan anvendes enten som en lærerig og givende oplevelse, der gør en forskel for den enkelte og teamet i relation til forandringsprocesser eller som en udfordrende proces, hvor ledelses- eller teamkompetencer trænes og udvikles gennem skabelsen af en gourmetmiddag. At valget faldt på en kobling mellem forandringsprocesser, organisationspsykologi og gastronomi som metode var, at sanseoplevelser både med krop og sind, hjerte og hjerne i en helhedsorienteret tilgang, vil skabe et afsat til personlig erkendelse og fælles udvikling, som grundlag for det fremadrettede. Samtidig er mange danskere gennem de seneste år blevet interesserede i gastronomi og vin, og Danmark er kommet på verdenskortet indenfor gourmetmad, hvilket gør Gastronomisk Refleksion aktuel og inspirerende.

7 GASTRONOMISK REFLEKSION 7

8 8 GASTRONOMISK REFLEKSION

9 GASTRONOMISK REFLEKSION 9

10 FORANDRINGER Fremtiden begynder at dukke op, før nutiden er omme. 10 I sit arbejde som erhvervspsykolog møder Lone Andersen ledere, grupper og organisationer, der har en søgen eller et behov for at finde nye veje i forhold til fremtiden, - nye måder at møde fremtiden på. Professor Steen Hildebrandt forklarer det med, at det danske samfund, mange danske virksomheder og kommuner er om ikke i krise, så i store vanskeligheder. Det er vanskeligheder af en anden art end de traditionelle driftsproblemer, for der er tale om strukturelle problemer, som handler om, at fortidens udmærkede svar ikke længere dur. Der er behov for nytænkning, nye svar og nye strukturer. Der er behov for at skabe åbninger og nye møder med fremtiden, hvor mennesker kan være kreative, hvor mennesker kan være nysgerrige, og hvor vi derfor kan skabe basis for at udvikle nye former for strukturer, nye former for virksomheder og nye former for samarbejde med basis i de mennesker, i de kulturer, der er i virksomhederne eller i kommunerne eller i det danske saamfund som helhed. Hvordan møder vi fremtiden? Møder vi fremtiden med fortidens problemformuleringer og svar eller møder vi fremtiden kreativt og skabende? Hvordan kan vi skabe rum for mere kreative møder med fremtiden? Rum, som er med til at skabe og sikre mere bæredygtige løsninger? Hvordan kan vi være lyttende og opmærksomme ift fremtidens behov og hvordan kan vi vide, hvad der er bæredygtigt endnu inden det er ankommet... En af USA s mest betydningsfulde ledelses- og innovationsforskere, den tyskfødte C. Otto Scharmer fra MIT Sloan School of Management, har på baggrund af sin forskning skrevet det banebrydende værk Teori U: Lederskab der åbner for fremtiden. Her tages udgangspunkt i at lære af de nye tendenser, der spirer frem, hvor tilgangen bygger på en helhedstænkning, hvor hjerne, hjerte og vilje aktiveres i udviklingsprocessen. Store internationale virksomheder og institutioner, der har brugt hans teori og metodik kan dokumentere, at det har givet mærkbare resultater, da de først proaktivt tog fat på at skabe fremtiden med udgangspunkt i egne intuitive og kreative ressourcer, i stedet for blot at fremskrive viden og bruge gamle velafprøvede metoder. Der er to grundlæggende kilder til læring: Den ene er læring fra fortidens udfordringer, den anden er læring fra fremtiden, i takt med at den viser sig for os. Leading from the future as it emerges C. Otto Scharmer Teori U har fået navn efter det visuelle billede af bogstavet U og opererer med tre bevægelser, hvor vi går igennem flere erkendelsesniveauer, fra ren downloading til reproduktion af mentale forståelser og rutiner, over en mere grundig kognitiv tilgang, hvor vi iagttager, analyserer og reflekterer, til et lag af dybere viden. Den første bevægelse handler om at iagttage verden med et åbent sinde, hvilket udfordrer vores ofte faste antagelser om, hvordan verden er skruet sammen. Den næste bevægelse foregår i bunden af U et, hvor vi trækker os tilbage og uden at ville noget bestemt, lader den indre forståelse og viden spire frem hvilket kræver nærvær og åbenhed. Den tredje bevægelse er at omsætte vores indsigter til handlinger, som er reelt nyskabende. For at komme igennem den samlede bevægelse passerer vi gennem en række erkendelsesmæssige faser, der kræver forskellige nøglekompetencer: FORANDRINGER

11 FORANDRINGER 11

12 12 Kooperativ initiering: Lyt til de andre og det, livet kalder dig til at gøre Kooperativ sansning: Søg hen til de steder, der har de største muligheder og lyt med dit hjerte og dit sind vidt åbent Kooperativ presencing : Træd et skridt tilbage og reflekter, lad den indre forståelse og viden springe frem Kooperativ skabelse: Skab en prototype af det nye mikrokosmos og udforsk fremtiden gennem handling Kooperativ udvikling: Frembring innovative økosystemer ved at se og handle ud fra den helhed, der er ved at opstå Automatpiloten må slås fra, og vi må være tilstede i nu et. Det handler om at iagttage verden med et åbent sind. Det er nødvendigt at kunne se med friske øjne, at kunne sanse mere helhedsorienteret og give slip. Vi sanser noget helt andet og ser nye muligheder. Vi tager et skridt tilbage og reflekterer og lader den indre forståelse og viden springe frem tager imod det, der måtte komme af indfald, intuitioner og billeder og skaber det nye. Helle Diget Steenholdt, MT Højgaard Mine oplevelser med Gastronomisk Refleksion: Det har været sagt længe, at forandring er en tilstand, vi må vænne os til det går ikke over så udfordringen er, hvordan vi forholder os til forandringer. FORANDRINGER Det viser sig, at når vi begynder at forholde os til fremtiden på denne måde, og når vi begynder at undersøge, hvad det egentligt er, vi finder bæredygtigt, så kommer der helt andre ressourcer frem både i den enkelte og i organisationen. Og der kommer også en anden type løsninger frem, som er meget mere bæredygtige. At lære at arbejde med det, der er ved at spire frem i stedet for at lære på baggrund at fortidens udfordringer, er en helt ny måde at lære på, og som vi ikke bare kan automatisk det er et helt nyt tankesæt. Derfor skal der etableres et læringsrum, hvor vi har mulighed for at være undersøgende, udforskende og åbne for at tilegne os denne nye læringsproces. Gastronomisk Refleksion er en velegnet metode til at skabe et rum for en læringsproces i relation til Teori U og rejsen ned i bunden og op igen. Gastronomisk Refleksion bruges til iscensættelse af mentale, sensoriske og følelsesmæssige situationer. Lige pludselig er det ikke, som vi forventer. Og netop hvordan jeg forholder mig til forandringer, fik jeg en smagsprøve på, da jeg i forbindelse med deltagelse i en netværksgruppe, hvor vi havde forandringledelse som emne, blev præsenteret for en anderledes middag. Middagen var en proces gennem flere faser, hvor vi måtte forholde os til vores automatreaktioner. Vores forventninger blev sat på en prøve, og vi måtte slippe dem for at komme videre. Det krævede et åbent sind at give plads til et andet perspektiv og sanse på ny og tage imod. Samtidig oplevede jeg, at det var vigtigt at have vilje til at lade det ske, der skete i processen, for at være parat til virkelig at tage imod det, som ikke svarede til mønstrene fra tidligere. En fantastisk lærende og sjov oplevelse med fokus på det nye og samtidig nydelse med dejlig mad.

13 PROJEKTER Mislykkede projekter er dyre både i tid og penge, men også i menneskelige omkostninger. PROJEKTUDVIKLING Hvis et projekt skal lykkes, er det en forudsætning, at deltagerne oplever at være på samme hold og ikke som modstandere, ligesom det er nødvendigt, at der er en kultur i projektet, så den enkelte kan, tør og ønsker at deltage. Derfor er det afgørende at sætte dette i fokus og sikre et godt samspil, udvikle et fælles sprog og spilleregler samt udvikle en konstruktiv kommunikation mellem projektets deltagere og derigennem skabe projektets kultur. 13 Human Relations designer i samarbejde med projektlederen en proces, hvor samspillet, kommunikationen, værdier og kultur bliver udviklet i fællesskab på en involverende og åben måde.

14 DANMARKS STØRSTE PROJEKT Historien om 'Signalprogrammet' og en forunderlig middag 14 Banedanmark er igang med forarbejdet til totaludskiftningen af de forældede danske signalanlæg: Banedanmarks Signalprogram. De nye signaler vil medføre langt færre forsinkelser, højere hastighed på udvalgte strækninger og flere toge. Når de gamle signalanlæg bliver udskiftet, bliver der tale om større forandringer for flere medarbejdergrupper på jernbanen. Det vil på sigt betyde både nye arbejdssteder og nye måder at arbejde på for medarbejderne. Human Relations har siden efteråret 2007 haft et samarbejde med Signalprogrammet, hvor det første udviklingsforløb for hele projektgruppen blev afholdt i november. På det tidspunkt var der 12 ansatte i Signalprogrammet, - både medarbejdere, der havde arbejdet i mange år i Banedanmark og nye medarbejdere, der kom fra organisationer med en anden kultur. Det første forløb, som strækte sig fra , havde fokus på udvikling af en fælles projektkultur og kendskab til egne og teamets styrker og udviklingsområder. Signalprogrammet havde besluttet, at alle medarbejdere skulle gennemføre typeindikatoren JTI (Jungs typepsykologi) og lærer at anvende den i hverdagen i forhold til samarbejde, kommunikation, forhandling og forandringsledelse. JTI blev rammen til et fælles sprog og forståelse for den enkelte projektdeltager og projektteamet, som grundlag for udvikling af en fælles projektkultur. I løbet af det næste år kom projektgruppen op på 35 medarbejdere, som alle gennemførte et lignende udviklingsforløb, således at en fælles viden og kultur blev sikret på tværs af hele Signalprogrammet. Herefter har det været de enkelte teams i det nu store Signalprogram, der fremadrettet skal sikre den fortsatte udvikling. Et af de disse teams står for Organisatorisk Implementering (OI), som ledes af Programleder Anette Zobbe. Dette team skal stå for forandringsprocesserne, således at Banedanmark (organisationen og den enkelte medarbejder) er klar til udrulningen og ibrugtagningen af de nye anlæg og systemer. Human Relations har samarbejdet med dette team om forandringsprocesser i forhold til de menneskelige faktorer. OI teamet startede med at arbejde med deres egen forståelse og selverkendelse i forhold til forandringsprocesser både individuelt og i hele teamet, og derigennem blev de klædt på til bedre at kunne forstå andre, inden de skal igang med forandringsprocesserne i Banedanmark. Herefter blev OI teamet præsenteret for Gastronomisk Refleksion - en oplevelse, hvor de selv skulle forholde sig til noget anderledes og nyt. Teamet blev præsenteret for en appetiser med efterfølgende tre retters menu, hvor deres sanser og virkelighedsopfattelse blev sat på en prøve. De blev udfordret på egne reaktioner på forandringer, da de blev præsenteret for mad, de ikke umiddelbart kunne gennemskue og relatere sig til, en forandring de ikke kunne lide eller en forandring, hvor de manglede tryghed og tillid. Gennem hele denne middag blev der reflekteret over egne og fælles reaktioner og forholdemåder til denne oplevelse, og det hele blev relateret til den teoretiske viden og metoder samt selve opgaven OI teamet har med implementeringen af forandringen. DANMARKS STØRSTE PROJEKT

15 Nina Marxen, Banedanmark DANMARKS STØRSTE PROJEKT Mine kollegaer og jeg arbejder med forandringsledelse. Vi er derfor vant til at gøre vores bedste, for at gøre forandringer i organisationen så forståelige og meningsfulde som muligt, for andre. Fordi vores arbejde har med forandring at gøre, betragter vi os selv som forholdsvis forandringsparate. Derfor var det en anderledes, tankevækkende og sjov oplevelse at deltage i Lones gastronomiske arrangement. Her fik vi at føle, at en ting er at vide noget, at forstå noget med sit intellekt, - noget helt andet er det at føle tillid og tryghed i forhold til en forandring. Vi mærkede på egen krop, hvor svært det kan være at møde (selv de mindste) forandringer med et åbent sind, hvis trygheden er udfordret blot en smule eller hvis tilliden til de, som præsenterer forandringen er svækket. Det var en meget lærerig og utrolig hyggelig dag fagligt stof til eftertanke kombineret med velsmagende teambuilding mad og vin var helt i top! 15

16 LEDERUDVIKLING Human Relations gennemfører strategisk ledelsesudvikling, ledergruppeudvikling samt individuel lederudvikling, som foregår igennem coaching eller deltagelse i netværksgrupper. 16 Gastronomisk Reflektion anvendes i forskellige variationer i forbindelse med strategisk ledelsesudvikling og ledergruppeudvikling samt i netværksgrupperne. Metoden bliver brugt til at skabe et lærings- og refleksionsrum, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle forskellige kompetencer gennem selv at skabe en gourmet middag. Denne proces designes målrettet til den enkelte kunde, således at læringen kan overføres til hverdagen i organisationen. LEDERUDVIKLING Det kan både være i forbindelse med udvikling og træning af forskellige ledelseskompetencer, eller i forbindelse med udvikling af en velfungerende og resultatskabende ledergruppe samt i relation med forandringsprocesser. I det følgende beskrives Gastronomisk Refleksion konkret i forhold til Human Relations netværksgrupper, som har fokus på udvikling af de personlige ledelseskompetencer.

17 EN OPLEVELSE Netværksgruppe for ledere og projektledere. EN OPLEVELSE Human Relations har gennem mange år udbudt netværksgrupper for ledere og projektledere, hvor formålet er personlig udvikling af de ledelsesmæssige kompetencer samt at skabe fundament for at kunne netværke fortroligt og med andre ledere, man kender rigtigt godt. Vores erfaringer med disse meget intense netværksgrupper er, at de skaber lærerige og varige relationer mellem lederne, hvor alle er meget åbne og både giver og modtager, således at der kan skabes udvikling, der gør en forskel. En af disse netværksgrupper starter nu på deres 7. år. Der har været mange teoretiske emner oppe i gruppen i løbet af årene, som alle har skabt grobund for individuel lederudvikling ved, at lederne har arbejdet målrettet med personlige udviklingspunkter i mellem netværksmøderne. Lederne har haft forskellige stillinger gennem årene, hvor der har været fokus på at skabe resultater i en kompleks og foranderlig verden. At lede og få implementeret forandringer har været de væsentligste og afgørende ledelseskompetencer for at lykkes. Netværksgruppen har arbejdet med egne kompetencer og reaktioner på forandringer. Og i denne forbindelse afsluttede vi en dag med en gastronomisk oplevelsesmiddag, hvor den enkelte leders egen viden og forståelse, tanker, følelser og sensorik blev udfordret på en konstruktiv og anderledes måde i helt nye rammer. Den gastronomiske middag bestod af appetiser, forret, hovedret, dessert og kaffe med sødt samt en tilhørende vinmenu. Alle var begejstrede for denne oplevelse, hvor alle sanser, forventninger, forståelse... blev sat på en prøve på en anerkendende måde. Under middagen og efter middagen skabte det nye forståelser hos lederne ved, at de havde fået udfordret deres forudtagethed gennem mentale, sensoriske og følelsesmæssige situationer. Disse gav mulighed for refleksioner og ny læring i relation til forandrings- og udviklingsprocesser. 17 Derfor har vi haft fokus på forandringsprocesser, og hvordan disse kan opleves af forskellige ledere, medarbejdere, interessenter, kunder samt levenrandører. Forandringer kan opleves på et kontinuum fra positiv, kan forstå og lide den og kan se muligheder på den ene side over til at forandringen opleves som negativ, hvor man ikke kan forstå eller lide den og derfor heller ikke kan se nye muligheder. SIDE 18: DESSERT, DER SMAGER AF MORGENMAD. NETVÆRKSGRUPPENS ANDERLEDES MIDDAG. SIDE 20 21: RICHARD ROTH PRÆSENTERER VINMENUEN

18 18 EN OPLEVELSE

19 Ditte-Marie Heide Kristensen, Danske Licens Spil Per Tardum, Coloplast A/S Oplevelsen fik mig til at tænke lidt mere over, hvad mine erfaringer betyder for den måde, jeg opfatter ting på. EN OPLEVELSE De fleste vil kunne acceptere, at udvikling eller forandringsledelse kræver, at man ikke er forudindtaget. Men for mange af os er en læringsproces nødvendig, for at vi husker at tænke kreativt og kan acceptere at tingene ikke altid er, hvad de ser ud til at være. Det var en spændende oplevelse at få denne læring i en gastronomisk ramme. Tre centrale elementer er, at man kan tænke kreativt, acceptere at ting kan gøres anderledes, og at man tør prøve nyt. Det første blev øvet ved at man fik serveret en farveløs suppe, - uden en farve at relatere smagen til, var jeg ude af stand til at tolke, hvad jeg spiste. På trods af at smagen var tydelig, turde jeg ikke stole på min smagssans. Alle ved da, at tomat suppe er rød! Næste element blev øvet ved, at vi fik serveret oksesteg med udsagnet om, at den var stegt i 24 timer. Umiddelbart fandt jeg det utroværdigt, enhver sommergrillmester ved, at dette vil resultere i et stykke kul uden saft og liv. Men jeg måtte acceptere, at der er andre måder at gøre tingene på, - bekræftet af de lækre saftige stykker kød. At smage en portion is serveret som morgenmad og med en duft og smag af bacon, vil kræve en vis overvindelse fra de fleste. Men ved at turde, får man en oplevelse ud over det sædvanlige. Når man ved, at tomatsuppe er rød, kunne man slet ikke smage den ellers ret kraftige tomatsmag, når suppen pludselig ingen farve havde. Det samme gjaldt den bacon-is, vi fik serveret. Når man ret kraftigt forbinder bacon med enten morgenmad eller en hovedret, bliver man fuldstændig forvirret, når det præsenteres som en dessert. Men efter at have smagt på den et par gange, viste det sig, at det faktisk var lækkert, hvor mærkeligt det end lyder. Og hvad kan man så bruge det til? Hvis man tænker på oplevelsen i en lidt mere overført forstand, blev det tydeliggjort, at man i mange sammenhænge reagerer efter utrolig fastlåste forestillinger, baseret på hvordan tingene plejer at være. Det er bare sjældent, at man oplever sine fejlslutninger så direkte på sanserne, og dermed får tydeligt bevis for, hvor meget man kan tage fejl, eller vendt om, hvilke muligheder der ligger i at have et åbent sind. En sjov og tankevækkende oplevelse, der helt sikkert kan sætte mange tanker i gang omkring det at møde det ukendte med åbent sind, i stedet for at fokusere på det, man tror, man ved. 19 Jeg erkendte igennem denne oplevelse, at jeg kan stole på mine sanser, at ting kan gøres anderledes, og man skal turde prøve nyt. 5 stjerner til Human Relations

20 20 EN OPLEVELSE

21 EN OPLEVELSE 21

22 TEAMUDVIKLING 22 Human Relations gennemfører udviklingsforløb og workshops for teams (nystartede eller erfarne), som ønsker at udvikle sig sammen til et velfungerende og effektivt team. Gennem anvendelse af typeindikator, øvelser, oplæg og dialog i teamet tydeliggøres retning, rammer, roller og relationer, således at teamet er klædt på til arbejdet med opgaver og projekter i hverdagen. En af de metoder, som Human Relations anvender til teamudvikling er Gastronomisk Refleksion, som viser sig at være effektiv i forhold til at lære hinanden bedre at kende, afklare roller, skabe gode relationer og samspil, fremme socialt samvær, refleksion og udvikling af feedbackkultur i teamet. TEAMUDVIKLING

23 SAMSPIL OG DIALOG Beskrivelse af et teamudviklingsforløb med Gastronomisk Refleksion enkelte teams og skabe en større forståelse for de tre forskellige teams, lære at anvende JTI i praksis, udvikle refleksionsprocesser samt starte med at bruge feedback som kompetenceudviklingsværktøj. Vi valgte, at lederen ikke skulle deltage i madlavningen direkte, men sammen med os iagttage og reflektere over processen i de tre teams, således at de tre teams kom til at fungere ligesom i en arbejdssituation i hverdagen. SAMSPIL OG DIALOG Baggrunden for forløbet er en organisationsændring, hvor to afdelinger skal sammenlægges og nu består af en afdeling med 3 teams. Den ene af de tidligere afdelingsledere bliver nu leder af den nye afdeling og den anden har valgt at søge en anden stilling i organisationen, da hun ikke vil være teamleder for et af de nye teams. Afdelingen består af 18 medarbejdere og 1 leder. Inden Human Relations kom ind i billedet, havde den nye leder gennemført samtaler med alle medarbejderne om deres fremtidige ønsker til arbejdsopgaver, samarbejdspartnere, kvalifikationer, videreuddannelsesønsker ect. Ud fra disse samtaler havde hun dannet de tre teams, som skulle være fleksible for intern flytning mellem dem, hvis situationen krævede det. Dette skabte hos nogle medarbejdere utryghed og manglende engagement. Endvidere havde afdelingen ikke en fælles kultur, da medarbejderne kæmpede for at bevare den, de kendte fra deres tidligere afdeling. Mange havde ikke arbejdet sammen før, og de havde brug for at lære hinanden af kende. Hele afdelingen fik en fælles introduktion til projektet, hvor de fik viden om mad, sensorik og introduktion af vine samt udleveret en beskrivelse af, hvad de skulle skabe, og hvilke krav der var til processen. Det blev en spændende og lærerig aften, som bød på tre forskellige og fantastiske middage serveret af de tre teams. Der var koncentration, latter og fællesskab i løbet af processen, en masse kreative dialoger om menuen og om, hvordan de samarbejdede. Resultatet af denne seance står helt klart: De kom endnu tættere på hinanden ved at skulle skabe noget sammen i en kreativ proces, hvor de anvendte deres nye kendskab og forståelse for hinanden (incl. roller / JTI). De så, at der var stor diversitet imellem slutresultatet de tre teams menuer, som kunne bruges konstruktivt i hverdagen i udviklingen af nye tiltag. 23 Der blev afsat tre dage samt flere opfølgningsmøder til at skabe en afdeling med tre velfungerende og resultatskabende teams. I løbet af de to første dage blev der først arbejdet med vision, værdier, mål, strategi, som var områder, de havde påbegyndt, men som ikke var færdiggjort. Bagefter blev der arbejdet med teori og øvelser i forhold til forskellige typer (JTI), de tre teams styrker og udviklingsområder, roller samt de relationelle aspekter af samarbejdet. På anden dagen anvendte vi overnævnte arbejde i en proces med teambuilding, hvor Gastronomisk Reflektion blev brugt. De tre teams skulle hver skabe en gourmetmiddag. Målet med denne del var at lære hinanden bedre at kende i de Alle var blevet trygge ved at skulle give og modtage feedback, da det blev gjort i forhold til noget for dem ufarligt at lave mad sammen, - noget de kendte til i forvejen. Alle havde nået at arbejde med refleksion og skabe nye veje sammen god læring til det forsatte arbejde i de enkelte teams. Næste dag blev brugt til at arbejde med gårdagens erfaringer i relation til deres konkrete arbejdssituationer i hverdagen og samarbejdet i afdelingen og de tre teams. Herefter blev der aftalt udviklingsområder for de enkelte teams til næste gang, vi skal mødes.

24 LONE ANDERSEN 24 BAG GASTRONOMISK REFLEKSION Lone Andersen etablerede i 2000 Human Relations. Hun er autoriseret erhvervspsykolog (cand.pæd.psych.aut.) med speciale i organisationsudvikling, certificeret i test, lærer samt merkonom i personaleudvikling. Den erhvervsmæssige kompetence er opnået gennem arbejdet som lærer, skoleleder og erhvervspsykolog med undervisning, personaleledelse og udviklingsog forandringsprojekter i offentlige og private organisationer, både på individ-, team- og organisationsniveau. I 2011 skabte hun Gatronomisk Refleksion i samarbejde med Richardt Roth. Lone har mange års erfaring med at designe og implementere processer i et tæt samarbejde med kunderne. Hun har gennemført mange forskellige konsulentopgaver og har en bred viden og erfaring fra mange organisationer. Den væsentligste drivkraft har været at arbejde med processer, der skaber værdi hos kunden med et skarpt fokus på de mellemmenneskelige relationer. Lone har været elitebasketballspiller og anfører både på klubholdet SISU og på det danske landshold og har derigennem været med til at vinde mange mesterskaber. Herfra har Lone mange lærerige erfaringer i forhold til at lykkes, nå mål og skabe fælles resultater. Disse erfaringer koblet med de psykologiske kompetencer, anvender Lone endvidere i forbindelse med mentaltræning og coaching inden for golf og trænerudvikling.

25 RICHARD ROTH BAG GASTRONOMISK REFLEKSION 25 Richard Roth er konsulent indenfor det gastronomiske område hos Human Relations og har deltaget i udviklingen af Gastronomisk Refleksion siden starten af Richard er født og opvokset i Schweiz. Han er uddannet både kok, tjener og har videreuddannet sig indenfor Hotel og Management ledelse på Hotelfachschule Belevoir Park i Zürich. De erhvervsmæssige kompetencer er opnået gennem arbejdet som køkkenchef og restaurantchef fra flere fire stjernede konferencehoteller og restauranter i Danmark. Richard har også drevet sin egen restauration og dinner transportable med salg og levering af madordninger til virksomheder. Endvidere har han været B2B salgskonsulent i vinbranchen og salgschef for en grossistvirksomhed med salg af friskvarer til diverse top og Michelin restauranter i København. Udover dette har han over fem års erhvervserfaring indenfor undervisning af kokke, tjenere og serviceøkonomer fra Hotel og Restaurantskolen i København. Richard har igennem årene afholdt mange foredrag og seminarer i forbindelse med mad og vin samt kulinariske sensorikkurser. Han har også en større viden om whisky, som han tilbyder foredrag og smagninger inden for.

26 26

27 Gastronomisk Refleksion skaber læring for den enkelte og for grupper gennem fælles oplevelser og kan netop være grundlaget for en profleksion over fremtidens handlemuligheder, der starter i nu et. KONTAKT 27 Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte: Human Relations Mobilnr Lone Andersen: Richard Roth:

28

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Drop vanetænkning - Og giv plads til nyskabende handlinger Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD, 11.nov. 2011 PROGRAM Oplæg om at løse nutidens problemer

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Dr. C. Otto Scharmer Seniorlektor ved MIT Stifter af Presencing Institute www.ottoscharmer.com Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og Studieleder

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals!

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Beyond Project Leadership - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Tag skridtet videre fra traditionel projekt ledelse. Vær proaktiv, skab resonans og proces dit team

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling Kan Teori U anvendes i vandselskaberne? Hvad er meningen? DANVA lederforum, 5. december 2012 Váslav Havel om tidens udfordringer: Jeg mener, der er

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Darum skole 12. august Kommunikation - og en coachende tilgang Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Charlotte Christensen Selvstændig: CC-lotus.dk Proceskonsulent & underviser Mastercoach,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

U teori Af Pia Torreck, UPTION

U teori Af Pia Torreck, UPTION U teori Af Pia Torreck, UPTION Et filosofisk bud på ny lederadfærd Det indre øjeblik, hvor store ledelsesbedrifter bliver født Find din mission dit større formål En mental erkendelsesrejse at se med friske

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

04-10-2015. Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015. Mellow.nu v/marlene stolle

04-10-2015. Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015. Mellow.nu v/marlene stolle Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015 Kort præsentation af Mellow.nu Paradigmeskift v / Jane Blichmann, erhvervspsykolog, cand. Pæd. Psych., Master og Management Development, Coaching

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND Opsamling på modul 2 Fælles opsamling på modul 1 Folkebiblioteket

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

UDVIKLING. Forløb 2013-2014

UDVIKLING. Forløb 2013-2014 LEDER UDVIKLING Forløb 2013-2014 Forord Lederudviklings forløb 2013-2014 KFUMs Soldatermission har i mange år afholdt kurser for soldaterhjemsledere i form af lederdage og internatophold. Derudover har

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

At lære af den ankommende fremtid Teori U, som procesmodel for skabelsen af en prototype.

At lære af den ankommende fremtid Teori U, som procesmodel for skabelsen af en prototype. At lære af den ankommende fremtid, som procesmodel for skabelsen af en prototype. - Hvordan vi skaber en gennemgribende forandring og udvikling gennem presencing principperne fra teori U. Indledning foregiver

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LOKE FU programmet vil blive præsenteret på informationsmøder ude i områderne i juni og august.

LOKE FU programmet vil blive præsenteret på informationsmøder ude i områderne i juni og august. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE FU. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne. LOKE FU

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed

Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed 1 2 Din indre tilstand er afgørende for, om du lykkes med strategier og beslutninger. Derfor har vi stærkt fokus på

Læs mere

Ledelse af kreative processer. Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling

Ledelse af kreative processer. Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling Ledelse af kreative processer Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling Oplæggets spørgsmål Hvordan kan jeg få pædagogiske medarbejdere til at udfolde kreative kræfter og energi i forandringsprocesser?

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

3 dages gratis ophold på TorreMirona Hotel Relais for 2 personer med morgenmad og fri golf.

3 dages gratis ophold på TorreMirona Hotel Relais for 2 personer med morgenmad og fri golf. The Mental Scorecard Academy, tilbyder dig 5 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde med den mentale side af din golf. Det er ferie, udvikling og seriøs

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

Strategisk ledelse. Professionshøjskolen Metropol. Lederkonference Ledelse former fremtidens fællesskaber

Strategisk ledelse. Professionshøjskolen Metropol. Lederkonference Ledelse former fremtidens fællesskaber Professionshøjskolen Metropol. Lederkonference Ledelse former fremtidens fællesskaber Strategisk ledelse Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

GIV STAFETTEN VIDERE FEEDBACK ER SOM AT LØBE STAFET THE FEEDBACK ACADEMY

GIV STAFETTEN VIDERE FEEDBACK ER SOM AT LØBE STAFET THE FEEDBACK ACADEMY GIV STAFETTEN VIDERE FEEDBACK ER SOM AT LØBE STAFET Hastigheden er sekundær - det er et spørgsmål om præcision. Det er vigtigt, at løberne er hurtige hver for sig, men alt afhænger af det korte øjeblik,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Samrådet for specialskoleledere

Samrådet for specialskoleledere Samrådet for specialskoleledere Nye tanker nye muligheder for ledelse af ledere. En dag med systemisk tilgang til ledelse og inspiration fra Teori U Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. Fokus de kommende

Læs mere