Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!"

Transkript

1 Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro!

2 8. april Bygning 55 DGI-byen

3 Velkommen! Finn Lillelund Christensen, kst. formand for Ungdomsskoleforeningen Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør Politiken.

4 Finn Lillelund Christensen

5 Jacob Fuglsang dagens konferenciers

6 Program 9.45 Konferencen indledes herunder Undervisningsminister Christine Antorinis videohilsen: Lad det gro eller Ungdomsskolens placering i EUD-reformen Ungdomsskolernes muligheder i reformen af erhvervsuddannelserne med særlig vægt på den nye kombinerede ungdomsuddannelse. Ved Chefkonsulent Per Bredholdt Frederiksen, UVM EUD-reformen og tilrettelæggelse på en erhvervsskole. Ved direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler Frokost Detaljer følger på eftermiddagens program Hvad kan vi nu og hvad vil vi i fremtiden? Produktionsskolernes rolle i EUD-reformen Tak for i dag.

7 Ministerhilsen Christina Antorini sender denne hilsen Videohilsen er slettet fra denne PP da den fylder mere end 800Mb.

8 Wi Fi Netværk: Bygning 55 Kode:

9 Per Bredholdt Frederiksen

10 Kombineret ungdomsuddannelse/ Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

11 Profilfigur 2012 hele landet, alle Side 11

12 Profilfigur 2012 hele landet, drenge med udenlandsk herkomst Side 12

13 Reformen generelt Side 13

14 Reformens hovedelementer Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø Enklere og mere overskuelig struktur Bedre videreuddannelsesmuligheder Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne på 25 år og derover Klare adgangskrav Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Mere og bedre undervisning, herunder kompetenceløft Styrket uddannelsesgaranti Ny Kombineret Ungdomsuddannelse Fokusering af vejledningsindsatsen Side 14

15 Fire klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Side 15

16 Klarere adgangskrav Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse Undtagelse for: Elever med uddannelsesaftale Elever med anden gennemført ungdomsuddannelse Mulighed for optagelse via helhedsvurdering pba. samtale og faglig prøve Forsøg med betinget optag Faglige udvalg kan stille krav ved overgangen til hovedforløb Side 16

17 EUD10 Erhvervsrettet 10. klasse-tilbud for unge, som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om en eud er det rette Skal tilbydes af kommunerne. Den alm. 10. klasse ændres ikke. Obligatorisk del: som alm. 10. kl. dog visse dele målrettet erhvervsuddannelserne 6 ugers obligatorisk brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse Hele den valgfri del skal introducere til erhvervsuddannelserne Krav om samarbejde med en erhvervsskole i 30 pct. af undervisningstiden. Side 17

18 Kort om kombineret ungdomsuddannelse Beskæftigelsesrettet Mulighed for at anvende uddannelsen som trædesten til fortsat uddannelse Toårig med på- og afstigningsmulighed Niveau 3 på NQF SU-berettiget Jobtitel: Erhvervsassistent indenfor et beskæftigelsesområde Giver ikke dimittendrettigheder Side 18

19 Målgruppe og visitation Til unge, der ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddanelse. Afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende) under 25 år. Optag på max elever årligt. Et antal pladser til rådighed i hvert udbudsområde/uudækningsområde. Visitation/målgruppevurdering gennem UU Side 19

20 Indhold Realkompetencevurdering Forløbs- og uddannelsesplan (kontaktperson/vejleder) Særlige KU-fag udviklet til uddannelsen lokalt indenfor en fastsat ramme Erhvervstræning Fag fra anden uddannelseslovgivning: FVU, AVU, hf-enkeltfag Mindst 1 henholdsvis 2 fag på D-niveau Individuelle forløb, fx på højskole Organisering i en række beskæftigelsestemaer Side 20

21 Pædagogik Klasse-og holdfællesskab Fag og læring i centrum Teori og praksis i anvendelsesorienteret undervisning Projekt- og værkstedskultur Undervisningsdifferentiering Kontinuitet i voksenrelationen: kontaktperson og vejleder Fast geografisk forankring Kompetence-/uddannelsesbevis Side 21

22 Organisering og udbud Bredt sammensat institutionssamarbejde indenfor en geografisk afgrænset område (15-20 udbudsområder) Tovholderinstitution Samarbejde med private og offentlige virksomheder, organisationer, foreninger mv. Vægt på bredt sammensatte tilbud, samarbejde med det lokale arbejdsmarked og erfaring med institutionssamarbejde (fx garantiskolesamarbejde) Side 22

23 Evaluering, følgeforskning og lovbehandling Evaluering efter 3 år med henblik på eventuelle justeringer Evalueres igen efter 5 år til brug for lovbehandling Lovforslag i 2020/2021 Følgeforskning med henblik på at vurdere uddannelsens effekt Uddannelsen ophører august 2021 med mindre andet besluttes De afsatte midler reserveres til et uddannelsestilbud til målgruppen Side 23

24 Forår 2014 Implementering Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Udstedelse af bekendtgørelse(r) Udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse Etablering af institutionssamarbejder Valg af udbydere Forår 2015 Lokal udvikling af Kombineret Ungdomsuddannelse August 2015 Eleverne begynder på Kombineret Ungdomsuddannelse

25 Spørgsmål

26 Side 26

27 Pause

28 Lars Kunov

29 EUD Reform 2015 og tilrettelæggelsen Direktør Lars Kunov Danske Erhvervsskoler

30 Hvorfor EUD Reform 2015 Vi mangler faglærte og det bliver værre Produktion er stadig en forudsætning for vækst Fra 31% i år 2000 til 19% i 2013 vælger EUD direkte fra folkeskolen Omvalg og dobbeltuddannelse er dyrt For mange studenter ender som ufaglærte

31 Hvad skal løses Folkeskolen skal sikre at alle er uddannelsesparate Valget fra folkeskolen skal gøres mere overskueligt og mindre ultimativt Valget skal opleves som fremtidssikret De unge skal guides til faglig succes og praktikplads Der skal skabes rationelle vej for de voksne De der er på kanten af arbejdsmarkedet skal uddannes

32 Nye dagsordner for EUD EUD som ungdomsuddannelser Fra 95% målsætning til kvalitet

33 EUD Reform 2015 Nogle nøglepunkter indhold af en reform: Adgangskrav og gærdehøjder Introduktionsforløb for de helt unge Fast længde på grundforløbet EUX/Videreuddannelsesmuligheder Kvalitet Kombineret ungdomsuddannelse Uddannelsesgaranti/Praktikcentre

34 Modellen EUD /10 kl GF 1 20 uger GF 2 20 uger Hovedforløb (uændret 2-4 år) EUD uger Øvrige Trin 3 Merk Merkantil EUX: GF1 (Basis) GF2 (SPEC) Studie år Hovedforløb

35 Krav til eleverne Grundkrav: Uddannelsesparat 2 i dansk og matematik Eller adgangsprøve med samtale Gærdehøjde hovedforløb (og afledte krav ved start GF2) Voksne skal i princippet opfylde samme krav

36 Vejledning og afklaring Fra folkeskolen: EUD eller gymnasium? EUD 10? Produktionsskole og andre tilbud? Efter start på erhvervsskolen: Hovedområde EUX? (efter 2 uger) Fagretning (efter 4 uger) Grundforløb 2 (konkret uddannelse efter 20 uger) Talentspor? Praktikplads (senest inden 40 uger) Læse videre? Der er rigtig mange valg på meget kort tid Styret afklaring

37 Konsekvenser for leverandørerne De der kommer for 9./10. klasse 1. Uddannelsesparate 2. Grundkrav 3. Klar til efter 20 uger til at vælge konkret fag (af de 108) De der skal starte direkte på GF 2 1. Uddannelsesparate 2. Grundkrav 3. Valgt konkret uddannelse 4. Bestå grundforløbsprøve på 20 uger

38 Nye dagsordner for folkeskolen Fagligheden er i højsæde Alle skal have basale færdigheder Uddannelsesparathed for alle Der er ikke længere plads til restgrupper Motivation Også til en erhvervsrettet uddannelse

39 Folkeskolereform Nytænkning af pædagogikken og didaktikken skal både få flere med - men i meget høj grad også åbne de unges øjne for at der findes andre veje end den klassiske latinskole også for de som har gode boglige færdigheder. Projekter og integration i den daglige undervisning der sætter det der skal læres i en erhvervsrettet kontekst. UEA undervisningen skal have en helt anden plads Erhvervsskolerne har brug for motiverede, fagligt kompetente unge der har lyst til alternativet til stx.

40 Kontanthjælpsreformen Dilemma: Kvalitet kontra alle med Erfaringerne med uddannelsespålæg Er de uddannelsesparate? Stor forskel på kommunernes håndtering Håndholdte løsninger Praktik Der skal være efterværn Vi mangler konkrete overgangs tilbud en del steder

41 EUD 10 Opfyldelse af grundkrav Skabe forudsætninger for optagelse på hovedforløb Afklare valg af GF1 og fagretning Modne herunder sociale og personlige kompetencer Ungepædagogik og rumlighed. Livs duelighed Det her er kan gøres til det basisår DE-L ønskede Faglig styrke Erhvervs parat

42 Spørgsmål fra salen: Lise-Lotte Sams

43

44 I restauranten. Frokost

45

46 Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro!

47

48

49 Program Hvad kan vi nu og hvad vil vi i fremtiden? Skanderborg Ungdomsskole. Campus og synergi. Ved Knud Stange, ungdomsskoleleder Vordingborg 10. klasse nu og for fremtiden Ved Klaus Da Cunha, skoleleder Garantiskolen i Silkeborg Ved Niels Nygård, skoleleder Kaffe Produktionsskolernes rolle i EUD-reformen. Nye muligheder og relationer. Og den nye Kombinerede Ungdomsuddannelse hvad gør vi sammen ved den? Ved Axel Hoppe, Produktionsskoleforeningen Tak for i dag.

50 Paneldebat med indlæg Knud Stange Klaus Da Cunha Niels Nygaard

51 Knud Stange

52 EUD-reformen og Skanderborg Ungdomsskole 1. Campus Skanderborg 2. Studieretningsfag i 10. klasse

53 Skanderborg Ungdomsskole Undervisning jfr. folkeskoleloven Skanderborgskolen, klasse Jeksendalskolen, klasse UCS10, 10. klasse Klubvirksomhed 9 ungdomsklubber Fritidsundervisning ca. 200 hold Generelt ca cpr-elever ca. 200 medarbejdere heraf ca. 50 fuldtidsbeskæftigede Samlet budget ca. 35 mio. kr.

54 Campus Skanderborg

55 Campus Skanderborg

56 Campus Skanderborg Ungdomscenter Skanderborg 10. klasse

57

58 Campus Skanderborg i tal Skanderborg-Odder Center for Uddannelse HHX HTX HF EUD EUD SOSU SOSU SOSU VUC Højere Handelseksamen Højere Teknisk Eksamen Højere Forberedelseseksamen Merkantil (HG) It, strøm og styring Grundforløb Pædagogisk Assistent Social-/Sundhedshjælper Voksenuddannelsescenter Skanderborg Gymnasium STX Studentereksamen Ungdomscenter Skanderborg FS klasse Ungdomsskolens fritidsundervisning Antallet af unge i alderen 16 år og derover Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 800 Niels Ebbesen Skolen FSA klasse Skanderborg Gymnasium 700 Ungdomscenter Skanderborg (10. klasse) 230 I alt 1730

59 Campus-fordele Ingen uddannelses-snobberi erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser fremtræder ligeværdige Brobygning hver gang eleverne i 10. klasse køber et pølsehorn i kantinen Campus signalerer snarere studium end skolegang, og der er masser af positive rollemodeller Det er spændende og motiverende at være sammen med 200 unge i 10. klasse det er endnu mere spændende og motiverende at være sammen med næsten 2000 unge i campus Mulighed for at fastholde de unge via skift til en anden uddannelse Nemt at etablere faglige samarbejder eks. SOSU som temafag og 20/20 Samarbejder på undervisersiden (så småt) Teknisk-administrative samarbejder

60 Hvorfor er erhvervsuddannelserne så nedvurderede blandt de unge? De gymnasiale uddannelser HAR været gode til at skabe et attraktivt ungdomsmiljø Værdien af uddannelsesparathedsvurderingen er noget tvivlsom der er ingen, der skal bestemme, om jeg skal i gymnasiet Det kræver usædvanlig høj moral at sige nej til kr./årligt pr. elev Morten Ryom, Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO) Man lærer rigtig meget i folkeskolen men ikke at skifte en vandlås, så det er klart, at de fleste vælger det, de kender

61 Kan vi gøre noget i 10. klasse? Danmarks Evalueringsinstitut EVA, september 2012 Elever, som tager 10. klasse med inden de starter på en erhvervsuddannelse udvikler en større uddannelsesparathed, trives bedre i skolen og bliver mere motiverede end da de gik i 9. klasse

62 Hvad kan vi gøre i 10. klasse? Vejledning til de gymnasiale uddannelser = 28 borde/stole og en lærer Hvordan skaber vi de velmenende voksne med gymnasial baggrund så den gode fortælling om erhvervsuddannelserne? Vi skal gøre en ekstraordinær indsats og oversælge erhvervsuddannelserne ved at give eleverne mulighed for 1) at møde autentiske og engagerede undervisere fra erhvervsuddannelserne i 2) autentiske og motiverende fysiske rammer Nyt tiltag studieretningsfag i 10. klasse Styrke de unges afklaring om uddannelsesvalg Skabe en glidende overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne Kvalificere de unge til at gennemføre deres kommende ungdomsuddannelse Motivere flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse jfr. erhvervsskolereformen og så er der lige den skjulte dagsorden

63 Studieretningsfag i 10. klasse

64 Studieretningsfag i 10. klasse Studieretningsfag målrettet de gymnasiale uddannelser: Eleverne vælger to fag Lærerne i UCS10 har ansvaret for undervisningen Lærere fra de gymnasiale uddannelser understøtter undervisningen (egen finansiering) Fagudbud Højniveau dansk Højniveau matematik Cambridge engelsk Højniveau tysk Begynderfransk Begynderspansk Innovation og iværksætteri Studieretningsfag målrettet erhvervsuddannelserne Eleverne vælger ét fag Lærerne fra erhvervsuddannelserne har ansvaret for undervisningen Lærere fra UCS10 koordinerer forløbene og deltager i undervisningen Fagudbud HG SOCIAL, SUNDHED & PÆDAGOGIK TEKNISK

65 Studieretningsfag i 10. klasse Lovgivning og finansiering (jfr. Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne) 8. Elever i folkeskolens 10. klasse skal ud over den obligatoriske brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv tilbydes at deltage i frivillig brobygning til gymnasial og erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller i kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. 6, stk. 2, i op til 5 uger, dog højst 4 uger i 10. klasse-forløb på 20 uger eller mindre. Brobygning til de gymnasiale uddannelser kan højst udgøre 1 uge i alt 5 uger = 25 dage = 50 x ½ dag = 25 uger x tirsdag og torsdag fra kl Men studieretningsfagene bliver også et tilbud til elever i 9. klasse 5. Elever i folkeskolen, som i 9. klasse er uafklarede om uddannelsesvalget efter 9. klasse, skal tilbydes brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage, hvis skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse Stk. 2. I tilknytning til særlige undervisningsforløb på 9. klassetrin, jf. folkeskolelovens 9, stk. 4, og 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende forløb i frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. folkeskolelovens 33, stk. 2, kan brobygning forlænges og udgøre op til i alt 4 uger, jf. 9. et rigtig godt eksempel på ungdomsskolens rolle i folkeskolereformen

66 Studieretningsfag HG i samarbejde med Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

67 Studieretningsfag SOCIAL, SUNDHED & PÆDAGOGIK i samarbejde med Social- og sundhedsskolen i Silkeborg, Skanderborg afdeling

68 Studieretningsfag TEKNISK i samarbejde med Århus Tech og vi håber at kunne samle elever nok til også at kunne oprette et studieretningsfag indenfor JERN, METAL & AUTO

69

70 Autentiske undervisningsmiljøer Studieretningsfagene HG og SOSU afvikles selvfølgelig på hhv. handelsskolen og SOSU-skolen Studieretningsfaget TEKNISK afvikles på Århus Tech? Learnmark Horsens? Teknisk Skole Silkeborg? Rigtig stor udfordring at Skanderborg ikke har en teknisk skole Vi laver da bare vores egen. og der skal være mulighed for at arbejde med STORE projekter!

71 US-TECH

72 Den erhvervsrettede 10. klasse (eud10) Der fastsættes et samlet krav om samarbejde med en erhvervsskole på mindst 30 pct. af undervisningstiden, inklusiv 6 ugers brobygning

73 Rigtig god ide at samarbejde med erhvervsuddannelserne for de unges skyld og lidt for vores egen

74 Se mere her: Skanderborg Ungdomsskole, brochure, 10. klasse 2014/15: Skanderborg Ungdomsskole, brochure, skolepakker 2014/15: er_skanderborg_ungdomsskol Ungdomscenter Skanderborg 10. klasse

75 Klaus Da Cunha

76 En praksisfortælling fra Vordingborg

77 Hvem er vi? 10. Klasse Centret i Vordingborg blev dannet sommeren 2006 lige før kommunesammenlægningen. Før lå 10. klasse på hver sin folkeskole i de fire kommuner. Vi er placeret på Vordingborg Uddannelsescenter, VU, med ungdomsuddannelserne STX, HF, HHX, HTX, MTM, SSI, HG og HG-voksen. Med i Garantiskolen Vordingborg

78 hvem er vi? Vi er 120 unge og 10 medarbejdere Fem linjer: Design- og kunstlinjen Globallinjen Mad- og sundhedslinjen 20/20-ordning Science- og medielinjen samarb. HTX Sportslinjen

79 Samarbejde EUD 2014/15 Mad- og sundhedslinjen MTM 20/20 Businesslinjen HG 20/20 8 linjetimer mulighed for eksamen i dele af/hele grundforløbet. 3x4,5 timer dansk, engelsk og matematik FS10 prøver 1 fællestime/x-time I alt 22,5 timer = 30 lektioner Fælles kontaktlærer-ordning Fleksibilitet og koordinering

80 Samarbejde EUD 2014/15 Fag- og erhvervslinjen EUD10? 6x3 dage og 1x2 dage(svarende til 20 dages løbende brobygning til CELF, EUD Næstved, SOSU Nyk. F., ZBC Vordingborg og SOSU Næstved Den løbende brobygning bliver tilrettelagt som små afgrænsede projektforløb, hvor flere fag bliver præsenteret og arbejdet med. De øvrige linjetimer bruges på praktik, personlig/social udvikling, projektarbejdsformen, kommunikation, fremlæggelser mv. Erhvervslivet? Samarbejde med lokale virksomheder praktik, praksisnære fortællinger om livet udenfor skolen elementer fra UEA/UJ i tæt samarbejde med vores UU-vejledere.

81 EUD10 en god ide? Landforeningen af 10. klasser: Vi mener, at der er mange gode eksempler på kvalificerede samarbejder ml. 10. klasse og erhvervsuddannelserne. Inklusionsdagsorden Eksklusionsklasse for de fagligt udfordrede elever? Nyt navn? EUD10 - idioti? 20/20 ordningen savner fleksibilitet

82 Overgangen fra grundskolen NNS skole Vordingborg gymnasium & HF, ZBC, Vordingborg ungdomsskole og 10. Klasse Centret Så dygtige som muligt Mindske betydningen af social baggrund Udfordring af finde fælles projekt Kan vi se på os som én institution med én ledelse og én samlet personalegruppe?

83 Camp U-turn Projektets formål er: at kvalificere overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelse og således arbejde mod, at 95% af kommunens unge gennemfører en ungdomsuddannelse. at styrke deltagernes faglige selvforståelse samt deres faglige niveau. Dels ved at imødekomme elevens behov for målrettet undervisning i mindre sammenhænge, dels gennem faglig og pædagogisk opbakning igennem forløbet. at de deltagende elever opnår samme fastholdelses- og gennemførselsprocent som kommunens ikke-deltagende elever.

84 Camp U-turn Ønskede resultater: At de deltagende elever bliver bedre rustet fagligt, personligt og socialt til at gennemføre 10.kl./ ungdomsuddannelse At der ved et tæt samarbejde imellem de involverede kommer et fælles sprog folkeskolen og ungdomsuddannelserne imellem.

85 Der arbejdes med to grupper Unge der går i 9. eller 10. klasse, som har 10. kl. eller erhvervsuddannelse som mål, og som grundskolen og eller UU vurderer, vil have gavn af Camp U-TURN, altså unge som tilmelder sig en erhvervsuddannelse men som grundskole og UU vurderer ikke uddannelsesparat. Denne målgruppe kan også være unge, som i et el. flere af fagene dansk, engelsk og/eller matematik har karakterer på 02 eller derunder. Elever fra 9./10. kl. der har gymnasiale uddannelser som mål. Denne målgruppe indeholder: 1: Elever, der af grundskoleklasselærer/uu vurderes ikkeuddannelsesparate og derfor skal til optagelsesprøve. 2: Elever, der vurderes til at have væsentlige personlige eller sociale udfordringer i fh.t. at gennemføre en gymnasial uddannelse.

86 Praktisk gennemførelse Dialog med de fem grundskoler trivselscoach, inklusionsvejledere, 9. årg. lærere, UU-vejledere m.fl. Tirsdage kl på VU i uge To team af undervisere i de to grupper planlægger sammen, men underviser på skift. Fag-fagligt udgangspunkt dan, eng og mat. At skabe et stærkere positivt selvbillede hos de unge

87 Campen I midten af maj laves et døgn fra fredag kl. 13 til lørdag kl.13 Go-cart svømning Madlavning Skuespiller at træde frem Udendørs workshops Teambuilding Ung til ung August/september Opstart på forløbet Camp U-turn følger

88 Erfaringer so far Vigtigt med ejerskab fra alle parter Hvad siger ledelsen og hvad bærer de ind til projektet? Fælles planlægning af forløbene giver fælles sprog

89 Udsagn fra undervisere Udsagn fra undervisere: Når eleven bliver sikker i at løse ligninger, vil hun få det lettere med at gå i gymnasiet Vi mener at have fundet en rigtig god balance mellem team-building og lignende aktiviteter samt arbejdet med relationerne (til de nye lærere og klassekammerater) der alt sammen er med til at skabe et rigtigt godt læringsmiljø for denne elevgruppe! Det er i hvert fald bekræftende, at disse elever, de fleste fagligt og socialt svage, møder op tirsdag efter tirsdag kl Elever som i bund og grund af mange forskellige årsager ikke bryder sig om at gå i skole. Ved at indgå i et fællesskab med andre unge på vej mod ungdomsuddannelse, får han et mere positivt selvbillede han oplever at lykkes, både fagligt og socialt.

90 Ungdomsskolens rolle? Ungdomsskolen er kittet og en nøglespiller i forhold til samarbejde på tværs af institutionerne Har perspektivet rettet mod de unge for de unge med de unge Sparringspartner i forhold til 10. klasse og det øvrige skolevæsen. EUD studiemiljø og demokratisk dannelse

91 Niels Nygaard

92

93 Historien Garantiskolen version 0 ( 2008) Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH ) Garantiskolen version 1.0 ( 2009) Samarbejdsaftale på skoleniveau og på politisk niveau Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Regionalt/lokalt EU-projekt Hold Fast (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC, STX, HHX, HTX, ) Garantiskolen version 2.0 (2011) Reformulering af værdigrundlag og organisation Garantiskolen version 3.0 ( 2014?) - fra helbredelse til profylakse? Kombineret ungdomsuddannelse? EUD -10? Mere samarbejde med grundskolen ( overgange)?

94 Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne.

95 Organisering Silkeborg Uddannelsesforening EUD netværk GYM netværk EUprojekt kontanthjælps reformen Garantiskolen FoU - projekt Arbejds gruppe B EUD-10 Projekt Z

96 Værdigrundlag Eleven i centrum Fleksibilitet og nytænkning Samarbejde, engagement og handlekraft

97 Vision Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Garantiskolen er en kendt og anerkendt mulighed internt på skolerne og eksternt i det omgivende samfund.

98 Grundlaget Hvad skal der til opskriften Eleven i centrum Vejlederviden og ledelseskompetence Fællesskab, tillid og pengene gider vi ikke tænke på Samarbejdsaftaler uden administrativt bøvl

99 Samarbejdet vedrører eksempelvis Uddannelsesparathedsvurdering Udviklingsprojekter (psykisk sundhed, HOLD FAST, sundhed o.lign.) Støtteforanstaltninger Mentorordninger Fælles psykologordning SSP Introduktions- og brobygningsforløb Proerhverv Kombinationsforløb Vejlederkonference Produktionsskolebaseret lærlingeforløb Uddannelsestilbud til borgere der får uddannelsespålæg

100 Samarbejdet vedrører eksempelvis Synliggøre muligheder i garantiskolen internt og eksternt Implementering af garantiskoletænkningen Udforske og udfordre lovgivning og institutionelle rammer Styrkelse af underviser- og vejledernetværk (besøg og udveksling) Gensidig inspiration og videndeling om fastholdelse Målrettede indsatser i samarbejde med andre aktører/interessenter for målgruppen Bidrag til Silkeborg Kommunes uddannelsespolitik Initiativer taget i Silkeborg Uddannelsesforening

101 Udfordringerne Formidling og implementering Succesen at ville det hele i et samarbejdsforum med mange deltagere. Holde fokus på opgaven Lovgivning og økonomi Stadig for mange der ikke gennemfører ( 95%) Bedre koordinering jobcenter (uddannelsespålæg) Bedre/mere samarbejde med grundskolen

102 Paneldebat

103 Pause

104 Axel Hoppe

105 Produktionsskoler, EUD-reform og kombineret ungdomsuddannelse nye udfordringer og samarbejdsmuligheder

106 En anden vej til uddannelse

107 En anden vej til uddannelse

108 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse Produktionsskolerne skal i vidt omfang forestå eller indgå i de lokale institutionssamarbejder, der skal udbyde KUU Produktionsskolerne skal tilrettelægge eller medvirke til EGU, PBU og STU UU skal efter reformens gennemførelse have skærpet opmærksomhed på at vejlede de unge med manglende forudsætninger til produktionsskolerne Der er enighed om at styrke produktionsskolernes muligheder for at målrette produktionsskoleforløb til unge, som er motiveret for en erhvervsuddannelse, men har mangelfulde skolekundskaber

109 Model EUD

110 Produktionsskolernes rolle

111 Produktionsskolernes rolle Kompetencebeviset fra elevens forløb på produktionsskolen Vurdering eller sikring af, at eleven kan dansk og matematik på det fornødne niveau. En helhedsvurdering fra produktionsskolen, hvori der indgår de personlige og sociale kompetencer, om, hvorvidt eleven samlet set vil have forudsætninger for at gennemføre erhvervsuddannelsen. Gennemførelse af et meritgivende kombinationsforløb på erhvervsskolen, hvor erhvervsskolen har selvstændig mulighed for at bedømme, om eleven kan optages på erhvervsuddannelsen.

112 Samarbejdsmuligheder Undervisning efter anden uddannelseslov på anden uddannelsesinstitution, Virksomhedspraktik Meritgivende kombinationsforløb på erhvervsskolen

113 Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) 2 årig beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelse Kan give grundlag for videre uddannelse For unge uafklarede men motiverede elever Unge der har afsluttet 9. og 10. klasse under 25 år Der fastsættes en række interessebetonede erhvervstemaer Mad & sundhed Kommunikation og medier Service og transport Innovation & produktudvikling

114 Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) Byg & bolig Motor & mekanik Turisme, kultur & fritid Miljø & genbrug Børn, unge & ældre Kompetencegivende uddannelsesfag Kommunikation Samarbejde Organisation arbejdspladskompetence

115 Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) Faglige kompetencer Dele eller elementer fra kompetencegivende uddannelser (EUD/ avu/fvu/hf-enkeltfag, AMU Øvrig forberedende undervisning (produktionsskoler, frie fagskoler, højskoler, daghøjskoler, ungdomsskoler etc.) Dansk på D niveau hvis uddannelsen afsluttes efter 1½ år Dansk og et andet fag på D niveau hvis uddannelsen afsluttes efter 2 år Uddannelsen placeres på niveau 3 på (NQF)

116 Krav om bestået dansk og matematik Differentierede adgangskrav Grundforlø b 1. del Afsluttet grundskole Hovedforløb Faglært Unge der mangler fagligt løft eller afklaring. Grundforlø b 2. del Afprøvnin g og Afklaring PRODUKTIONSSKOLE Nye Spor til Teknik Målrettet meritgivende kombinationsforløb med henblik på optagelse på G2 I sær rettet mod tekniske uddannelser med størst, fremtidig mangel på arbejdskraft. Skole uger EGU Prakti k uger Delvis faglært VUC/HF STU Erhver v 1.Del Modul 1 & 2 KUU 2. Del Modul 2 & 3 Ufaglært j

117 Afslutning Tag et bøgetræ med hjem Plant det Plej det det Og lad det gro! Husk Ungdomsskoleforeningens landsmøde 7. maj i Odense Tak for i dag

118

119 EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro!

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Resume Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Hvordan administrerer jeg KUU-elever pr. 1. august 2015? Konferencen Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, 2. marts 2015 Side 1 Agenda Lovmæssig baggrund, målgruppe

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Bestyrelsens strategiske ønske om at få 10. klasse placeret fysisk på erhvervsskolen hvorfor? Et flerårigt

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 :

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 : KL, konference,28.04. 2015 : 10. klasse, hvad nu? Finn Lillelund Christensen Ungdomsskoleleder Ungeenhed 15-25 år Side 1 EUC Nord, Martec 75 m Historik og kontekst 2011 2012 5/9: 222 2013 5/9: 236 2014

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Kursuskatalog for udskolingslærer 2017/2018

Kursuskatalog for udskolingslærer 2017/2018 Kursuskatalog for udskolingslærer 2017/2018 Tilmelding sker via nedenstående link. https://survey.enalyzer.com/?pid=g3ff2k2m Eller via denne hjemmeside: www.ikast-brande.dk/uur Tilmeldingsfrist senest

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Oplæg for Børne- og skoleudvalget den 6. marts 2017 Direktør Per B. Christensen, direktør Næstved Kommune

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Reform af Erhvervsuddannelserne 2015. KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen

Reform af Erhvervsuddannelserne 2015. KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen Reform af Erhvervsuddannelserne 2015 KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen EUD reformen generelt http://prezi.com/a0utav1n77mz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere