Xtarium Fra best practice til innovative practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xtarium Fra best practice til innovative practice"

Transkript

1 Xtarium Fra best practice til innovative practice Konkurrence forslag til kategori 1 Indsendt af Kompetencehuset i Århus Oktober 2010

2 Udgivet af Kompetencehuset oktober 2010 Kompetencehuset Søren Frichs Vej 40 D 8230 Åbyhøj Telefon Hjemmeside: Indhold Organisation og samarbejdspartnere side 1 Xtariums forankring i Kompetencehuset side 1 Deltagerne på Xtarium side 2 Rammesættende præmisser side 2 Form, idé og tilrettelæggelse side 3 Systemisk læringsmiljø side 4 Operationel og situationsbetinget læring side 5 Vidensdeling og det skjulte potentiale side 6 Samarbejde og teamwork side 7 Virkeligheden som eksperimentarium side 8 Synlighed og X-factor side 9 På vej mod nye mål side 10 Links til presseomtale af tidligere projekter side 9 Fig. 1: Mindmap side 5 Fig. 2: Kompetencehjul side 5 Projektbeskrivelser Fri Frokost til Hjemløse og andre Frie Fugle side 1 Gadekunst side 2 Genbrug på Skinner - Modeshow for Afrika side 3 Outdoor Løsning til Frivilligcenter side 4 Børneteater - Lille Dirch og Piraterne side 6 Forår i Skoven - Aktiv teambuilding for børn side 7 Bogproduktion side 8

3 Fri Frokost til Hjemløse og andre Frie Fugle Vinteren var usædvanlig kold, og netop derfor gav projektet Fri Frokost ekstra god mening. Den bærende idé i projektet var, at deltagerne på Xtarium skulle tilrettelægge 3 dage, hvor byens hjemløse og andre frie fugle kunne få sig et gratis måltid mad. I projektet var det vigtigt at uddelingsstedet var placeret på en af de åbne pladser i byen, hvor målgruppen ofte holdt til. Organisation og samarbejdspartnere Xtarium er et kursustilbud, der udbydes af den selvejende institution Kompetencehuset i Århus. Xtarium blev igangsat i august måned 2009 for at imødekomme jobcentrenes ønske om at hjælpe unge uden arbejde og uddannelse over i et ordinært uddannelsesforløb. Xtariums nærmeste samarbejdspartnere er Århus Kommune og de lokale jobcentre, der bruger kurset som et aktiveringstilbud for ledige på dagpenge og kontanthjælp. Xtarium er også et attraktivt tilbud for eleverne på EGUuddannelsen. Kursets fleksible tilrettelæggelsesform og autenticiteten i projektrammen spiller godt sammen med EGUuddannelsens individuelle uddannelsesplaner. Derfor ser vi i øjeblikket en stigende udvikling i samarbejdet mellem EGUvejlederne og underviserne på Xtarium. Xtariums forankring i Kompetencehuset Xtarium er et af 10 kursusforløb i Kompetencehuset og er tæt forankret i skolens hverdag, det sociale liv med caféer, fester og foredrag. Som de øvrige kursushold på Kompetencehuset trækker Xtarium også på skolens omfangsrige vejledningstilbud. Her kan deltagerne få vejledning på job og uddannelse og modtage coaching og sparring på sociale og økonomiske forhold. Græsarealet ved Vor Frue Kirke blev valgt som location, og her blev pavillonerne opstillet. Maden blev tilberedt i skolekøkkenet på Samsøgades Skole og transporteret ned til uddelingsstedet. 1

4 Deltagerne på Xtarium Xtarium er oprindeligt tænkt som et tilbud til unge mellem år, der er uden job og uddannelse og har fået et uddannelsespålæg fra kommune eller jobcenter. Her et år efter, at Xtarium startede, er målgruppen lidt mere nuanceret. Ungegruppen udgør forsat størstedelen af vores deltagere, men konceptet i Xtarium har også vist sig nyttigt i forhold til udredningen af sygedagpengemodtagere. relativt højt forbrug. Mangler et netværk til at støtte sig i et uddannelsesforløb. Slås med boglige handikap så som ordblindhed og koncentrationsbesvær. Sygedagpengemodtagerne har et længere sygeforløb bag sig, hvor stress, udbrændthed og depression er den typiske forhistorie. Når de kommer til Xtarium, er det ofte fordi, de føler sig i bedring og er begyndt at orientere sig i forhold til job, uddannelse eller har brug for en udredning i forhold til revalidering og førtidspension. Gadekunst Med baggrund i præmissen MAN KAN IKKE SÆTTE GRÆNSER FOR HUMOR?! har Xtarium produceret fem forskellige kunstværker. Hvert kunstværk forholder sig unikt til humor og individets ønsker om at forankre i eller frigøre humoren fra moralske, politiske og religiøse dogmer. De fem kunstværker blev skabt med henblik på, at de skulle udstilles på Lille Torv i Århus og her fremkalde nysgerrighed, forundring og liv hos byens folk. Vi ønskede at forstyrre shopperen og den travle forretningsmand, og et øjeblik - få dem til at glemme indkøbsplaner og business-aftaler. Reaktionerne hos publikum har vi dokumenteret fotografisk og samlet i fotoudstillingen HUMOR UDEN GRÆNSER. Karakteristiske livsvilkår for målgruppen De årige med uddannelsespålæg har afsluttet folkeskolen med en klasses eksamen. De har i en årrække arbejdet som ufaglærte inden for industri, håndværk eller butik. Er blevet ledige pga. finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur. Har dårlig erfaring med folkeskolen og har modstand på uddannelse. Er uafklarede omkring uddannelsesmuligheder og egne forudsætninger. Er vant til at tjene penge og har et Rammesættende præmisser Udviklingen af Xtariumkonceptet har afsæt i en række konstituerende vilkår, der er dikteret af arbejdsmarkedspolitiske, faglige, sociale og kulturelle forhold anno Løbende optag og korte kursusforløb I jobcentrene er der et stærkt fokus på rettidighed i aktiveringen af den ledige. 2

5 Genbrug på Skinner Modeshow for Afrika Juni måned 2010 afviklede Xtarium et velgørenhedsarrangement i Banegårdshallen i Århus. Eventen var et samarbejde med byens genbrugsbutikker og omfattede en tøjbasar og et stort anlagt modeshow med genbrugstøj. Tøjet til catwalken var udvalgt af 11 kendte østjyder og blev præsenteret af modeller fra Casablanca Models. Tøjet blev efterfølgende solgt på net-auktion via Århus Stiftstidende. Arrangementet indbragte over kroner og pengene blev doneret til Danmarks Indsamling Som kursusudbyder og samarbejdspartner med jobcentrene skal Xtarium derfor kunne optage nye deltagere fra dag til dag. Projekterne på Xtarium har typisk en varighed på fire til seks uger. Afklaring i forhold til job uddannelse Ungepakken fra august 2009 har til hensigt at støtte og løfte unge uden uddannelse over i et ordinært uddannelsesforløb. Xtarium skal bibringe målgruppen indsigt i faglige og uddannelsesmæssige karrierespor og styrke grundlaget for en kvalificeret uddannelsesvejledning af deltagerne. Differentieret læringsmiljø Xtarium skal rumme deltagere med forskellige boglige og erfaringsmæssige forudsætninger. Teori og indlæring skal samtidig tilpasses det løbende optag, så deltagerne uanset starttidspunkt føler sig bogligt og fagligt matchet. Fysiske, psykiske og sociale barrierer Xtarium skal skabe et læringsmiljø, hvor de praktiske og de bogligt begavede kan gå hånd i hånd og etablere et fællesskab om det faglige indhold. Der skal være plads til dem der har ADHD, den stille pige, den skoletrætte og den fremadstormende. Form, idé og tilrettelæggelse Xtarium er et projektmiljø, hvor der idéudvikles, planlægges og afvikles events og sociale begivenheder. Projekterne kan have en håndværksmæssig vægtning, de kan være kunstneriske og kreative, pædagogiske og sundhedsfaglige, kommunikative og performative. De kan også være det hele på en gang! På Xtarium er tværfagligheden vigtig, fordi den giver deltagerne mulighed for at komme ud og mærke fagenes mangfoldighed:»i dag svinger du hammeren og samler en ruminstallation. I morgen er du journalisten, der skriver pressemeddelelsen, og på torsdag er du teambuildinginstruktør for en 5. klasse!«. Fart, flow og oplevelse er et tilsigtet vilkår i projekterne, fordi formen producerer 3

6 Outdoor løsning til frivilligcenter Projektet var et samarbejde med Frivilligcenter Odder, som er et fomidlingskontor for frivillige sociale foreninger. Opgaven gik ud på at producere tre plakatsøjler, der kunne indgå i markedsføringen af den årlige Frivillig Dag. På søjlerne skulle der opsættes plakater, fotos og generelle informationer om de frivillige sociale foreninger og deres arbejde i lokalsamfundet. næringsgivende adrenalin til det personlige engagement. Samtidig legitimerer hastigheden, at ingen skal blive eksperter og opøve spidskompetencer inden for snævre fagområder. Engagement og motivation Hvis deltagerne på Xtarium bygger et hus - fire vægge, tag og en dør så ligner det et hus. Går du tæt på huset og søger detaljen, ser du, at finishen mangler: Sømmene er bøjede, vinklerne skæve, faldet er forkert. Men skidt med det - for det er processen der tæller den taktile oplevelse af at holde hammeren, mærke sømmet og føle slaget fra hammerhovedet. For giver det mening, og føles det rart er basisforudsætningerne for læring inden for rækkevidde: Engagement og motivation. Derefter har spidskompetencen og det seje træk med teori og øvelse et afsætspotentiale. Systemisk læringsmiljø Xtarium trækker på systemisk teori og bruger AI og socialkonstruktivistisk filosofi i etableringen og afviklingen af projekterne. Det lyder måske langhåret og skudt over mål set i forhold til målgruppen. Imidlertid giver det rigtig god mening, fordi den systemiske tilgang understøtter det forudsætningsløse rum og skabelse af fælles værdi og mening. Især i opstarten af projekterne er den systemiske praksis åbenlys rammesættende for processen og inddragelsen af deltagerne. I fælleskabet skabes mening og mål Overskriften på et af de tidligere projekter hed Fri Frokost til Hjemløse, og i løbet af den første projektuge fik deltagerne til opgave at italesætte alle deres tanker om temaet. Formulere de muligheder og udfordringer der kunne knytte sig til opgaven - at lave mad til hjemløse. 4

7 Mindmapping Kompetencehjul Øverst fig. 1) Eksempel på mindmapping af brainstormingen på projektet Fri Frokost til Hjemløse. Nederst fig. 2) Kompetencehjul over de fagligheder der forventes at komme i spil i projektet I udfoldelsen af opgaven kom deltagerne til at reflektere over livsvilkår, samfundsforhold, økonomi, sociale problematikker, sundhed, ernæring mm. De researchede på omsorgsgivende tilbud til de hjemløse, kom i tale med hjemløse og mødte frivillige organisationer. I takt med, at feltet blev oplyst, formulerede deltagerne en konkretiserende præmis for projektets retning: >>Vi vil i en kold tid dele et gratis måltid mad ud til gadens folk og deres hunde<<. Præmissen blev fulgt op af en brainstorming og mindmapping af de praktiske Udfordringer. F.eks. hvad for noget mad skal der serveres? Hvordan skal maden laves? Hvor kan/skal maden laves? Hvem ved, hvordan maden laves? Hvad med fødevaremyndighederne?... (fig. 1: Mindmap fra projektet Fri Frokost til Hjemløse ). Ejerskab og ansvarsfølelse Brainstormingen som et systemisk værktøj skaber et holistisk transparent billede af sammenhængen mellem fagligheder og forestående arbejdsopgaver. Det er vores erfaring, at processen understøtter deltagernes ejerskab, og motiverer dem til at finde løsninger og løfte ansvaret for, at projekterne kommer i mål. Operationel og situationsbetinget læring Udfordringen og charmen ved at arbejde i projektrammen Xtarium er, at alle både undervisere og deltagere bliver fagligt udfordret på nye og ukendte områder. Nogen mere end andre men alle vil undervejs opleve, at de står i ukendt land og skal trække på ny viden. I forbindelse med Fri Frokostprojektet var der et åbenlyst behov for at lære om kost, ernæring, hygiejne og tilberedning af mad. Derfor blev der arrangeret et crash-kursus på den lokale husholdningsskole. Et stramt struktureret forløb med fokus på ernæringsproblematikker i relation til hjemløse: 5

8 Hvad har de brug for? Hvad kan de spise? Hvordan tilberedes maden? og formidle grundlæggende fakta: Hvem, hvad, hvor og hvornår. Børneteater Lille Dirch og Piraterne Deltagerne på Xtarium fik til opgave at producere en teaterforestilling for børn i alderen 4-6 år. Det blev til en multimediefortælling, hvor deltagerne på Xtarium selv skrev manuskript, lavede scenografien, komponerede musikken og instruerede forestillingen. Fem lokale børnehaver blev inviteret og 60 børn så teaterstykket "Lille Dirch og Piraterne. Denne måde at tænke læring på er helt central i Xtarium. En operationel og situationsbetinget læringspædagogik, som hele tiden reflekterer over opgave, funktion og formål. Skal de hjemløse have frikadeller, så er det frikadeller, der bliver undervist i. Skære ind til benet Den operationelle tilgang til teoriindlæring skal også ses som et nødvendigt vilkår, fordi projekternes varighed ikke giver mulighed for fordybelse. Projektlederen/underviseren på Xtarium skal hele tiden skære ind til benet og kun formidle den teori, der er nødvendig i forhold til en given opgave. F.eks. når deltagerne skal lære at skrive pressemeddelelser så er der ikke brug for interviewteknik eller et dybtgående kendskab til de forskellige journalistiske genrer. Derimod skal deltagerne vide, hvordan de laver en overskrift, der fanger opmærksomheden, finde den interessante vinkel på historien Vidensdeling og det skjulte potentiale En vigtig pointe at have med sig ind i projektarbejdet på Xtarium er, at der i gruppen af deltagere forefindes viden og kompetencer, som er oplagte at sætte i spil. Det kan være formelt erhvervede kompetencer og mere uformelle, autodidakte, nørdede og hobbyprægede erfaringer. I udgangspunktet er intet for stort eller for småt til at have en potentiel værdi. Udfordringen er at få synliggjort gruppens viden og erfaringer og få skabt en kultur, hvor man kan og tør bruge hinanden som eksperter eller vidensbærere. Et af værktøjerne, vi bruger på Xtarium, er kompetencehjulet (Fig. 2). I kompetencehjulet værdisætter deltagerne deres viden/erfaring/interesse på en skala fra 1 10, hvor 10 er det højeste. 6

9 Forår i Skoven - aktiv teambuilding for børn Projektet gik ud på at planlægge og afvikle en aktivitetsdag i Skåde Skov, for børn i alderen år. Den bærende idé i projektet var at give skoleeleverne nogle fælles oplevelser, som kunne styrke samarbejdet og accepten af hinanden i den pågældende klasse. Der blev udarbejdet et team-building program, der var tilpasset alderstrinet og havde alsidige aktiviteter og opgaver. Der var udfordringer for både hoved og krop. 75 elever fra Skåde Skole deltog i arrangement. Med afsæt i brainstorming og mindmapping af en igangsat projektopgave defineres faglighederne og placeres i kompetencehjulet. I Fri Frokost-projektet hed de faglige overskrifter: Madlavning, Ernæring, Sponsorering, PR, Kommunikation, Grafisk produktion, Planlægning/ logistik (fig. 1). Deltagerne får herefter til opgave at se sig selv ind i kompetencehjulet og vurdere deres kompetence eller interesse inden for de pågældende fagområder. Kompetencehjulene hænges efterfølgende op på opslagstavlen og deltagerne præsenterer resultatet for hinanden og forklarer, hvad der ligger bag valueringen. Kompetencehjulet giver synlighed på ressourcerne og understøtter vidensdelingen i projektgruppen. Samtidig er kompetencehjulet et godt refleksions- og evalueringsværktøj, når projekterne afsluttes, idet hjulet kan frame progressionen for den enkelte deltager. Samarbejde og teamwork Projektarbejdet i Xtarium går på mange måder imod den gængse strøm inden for undervisningsverdenen, idet arbejdsprocessen er kollektiv og succesoplevelserne skabes gennem den fælles arbejdsindsats. Deltagernes medbestemmelse på projekternes indhold og form har selvfølgelig stor indflydelse på gruppedynamikken, men omfanget og størrelsen på de enkelte projekter har også betydning. Der er ganske enkelt brug for mange hænder, hvis projekterne skal nå i mål. Fællesskabet styrker glæden For nogle deltagere er den kollektive arbejdsproces den sværeste opgave, fordi der hele tiden bliver stillet krav om rummelighed, tolerance, dialog. Rejst forventninger om at yde frem for at nyde. Til gengæld er rusen over at komme i mål også det større, fordi deltagerne har hinanden at dele glæden med. Og fordi de tit og ofte indser, at det, de har præsteret kun er blevet 7

10 Bogproduktion Fortællinger fra et liv med frivilligt socialt arbejde Projektet gik ud på at skrive, redigere og producere en bog, der fortæller historien om mennesker der er engageret i frivilligt socialt arbejde. Gennem journalistiske reportager, portrætter og fotografiske montager skulle bogen portrættere dem, der går rundt med raslebøsserne. Dem, der kæmper for bedre forhold for børn, ældre og syge. Og dem, der sælger genbrugstøj eller laver mad til hjemløse og andre fortabte sjæle. I projektet kom deltagerne til at arbejde med research, journalistik, interview, grafisk design og opsætning af bogproduktion. Og før arbejdet var endeligt afsluttet måtte de også forbi Huset i Århus, hvor de printede, klippede og indbandt de færdige bøger. unikt gennem den kollektive indsats. I februar 2010 lavede Xtarium en kunst-event på Lille Torv i Århus. Under titlen Gadekunst opsatte deltagerne en serie af ruminstallationer midt på det trafikerede bytorv. Hver deltager havde kreeret sin egen fortolkning over temaet Humor uden grænser. Den store aha-oplevelse for deltagerne var oplevelsen af synergieffekten mellem de forskellige ruminstallationer. Oplevelsen af at det, der gjorde deres kunstværker til noget særligt, var helheden og samspillet med de øvrige kunstværker. Virkeligheden som eksperimentarium En af grundstenene i Xtarium er projekternes forankring i virkeligheden og i samfundslivet. Formålet med denne praksis er at give projekterne autenticitet og nærvær og inspirere gennem det meningsfulde ; handlinger der gør en positiv forskel for os selv og andre. Xtarium har flere gange samarbejdet med frivillige sociale organisationer. I juni måned 2010 afviklede Xtarium et velgørenhedsarrangement i Banegårdshallen i Århus. Arrangement blev etableret i samarbejde med byens genbrugsbutikker og omfattede et modeshow og en tøjbasar. Til modeshowet havde Xtarium overtalt 11 kendte østjyder til at gå på opdagelse i genbrugsbutikkerne og finde sig et dress til catwalken. Tøjet kunne efterfølgende købes på net-auktion. Salg og indtægter fra velgørenhedsarrangementet blev doneret til Danmarks Indsamling Modeshowet var et dristigt projekt, fordi der var mange komplicerede aftaler, der skulle falde i hak. Lange seje træk med at skrive artikler og pressemeddelelser. Kompliceret logistik og knivskarp præcision. Myndighedstilladelser og ihærdig overtalelse af kendisser. Overskrider smertegrænsen Når det lykkedes at komme i land med et projekt som 8

11 Presseomtale Af tidligere projekter Unge knokler med genbrug Artikel på Århus Stiftstidende: AAS/ En hånd til Afrika Artikel på Kendisser i gammelt tøj Indslag på TV2 Østjylland: id=551073&r=7 Gratis mad til hjemløse Indslag på TV2 Østjylland: id=528560&r=7 Folkekøkken for hjemløse Indslag på TV2 Østjylland id=528674&r=7 TV2 Go' Morgen Danmark html TV2 News html Frivillige på torvet horsensfolkeblad/204/15 modeshowet, var det fordi, autenticiteten, prestigen og forpligtelsen over for samarbejdspartnerne indgød mod til at overskride personlige smertegrænser. Deltagerne var topmotiverede for at nå i mål, fordi de stod i en ægte virkelighed og ikke en teoretisk skoleøvelse. Synlighed og X-factor Formidling og synliggørelse er et tilbagevendende motiv i mange af projekterne på Xtarium. Tit og ofte skal der skaffes sponsorer, der vil støtte projekterne med rekvisitter, materialer og penge. Og før sponsorerne er med, skal de tales varme og overbevises om, at arrangementerne har kvalitet og giver image value. Konceptbeskrivelser, møder og mundtlige præsentationer hører derfor med til dagligdagen på Xtarium. Brug pressen! I forlængelse heraf er Xtarium fokuseret på at inddrage pressen så meget som muligt, både trykte og elektroniske medier. Presseomtalen giver nemlig synlighed og hjælper os til at få sponsorerne med på idéen. Men medierne, tv-stationerne og aviserne bidrager også med noget andet, der har stor betydning for deltagernes selvfølelse. Pressen skaber virkelighed, og når deltagerne ser sig omtalt i avisen eller vennerne SMS er: >>..hej jeg har set dig på TV2..<<. Så vokser de og føler sig styrket i troen på sig selv. 9

12 På vej mod nye mål Når deltagerne forlader Xtarium rejser de herfra med rygsækken fuld af oplevelser og med følelsen af, at de har flyttet grænsen for egne mål og muligheder. Måske har de fundet et karrierespor måske er de bare klogere på sig selv og det, der giver dem energi. På Xtarium har de fået øvelse i proces- og projektstyring. De har oplevet, at der i projektfasen er perioder, hvor tingene er svære og andre gange nemme. De har oplevet glæden ved at dele og arbejde sammen med andre. Erfaret at de er borgere i samfundet og har mulighed for at sætte dagsordenen. Set at demokrati, ansvar og handling gør en forskel i den verden, vi lever i. 10

13

FlexAarhus-Denfleksiblevejtiluddannelse

FlexAarhus-Denfleksiblevejtiluddannelse FlexAarhus-Denfleksiblevejtiluddannelse Evalueringsrapport2013 FlexAarhus-Denfleksiblevejtiluddannelse Evalueringsrapport2013 Uarbejdetaf: ForstanderSteenDevantier ProjektlederNisPeterNissen Foryderligereinformation:

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 10

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 10 NOTAT fra pædagogisk dag nr. 10 Dette er et notat fra pædagogisk dag med ansatte (17 i alt) fra. Notatet består af sammenskrivninger af output fra dagens øvelser, citater fra plenumdiskussionerne, samt

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation modul 1 2011 Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere