Xtarium Fra best practice til innovative practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xtarium Fra best practice til innovative practice"

Transkript

1 Xtarium Fra best practice til innovative practice Konkurrence forslag til kategori 1 Indsendt af Kompetencehuset i Århus Oktober 2010

2 Udgivet af Kompetencehuset oktober 2010 Kompetencehuset Søren Frichs Vej 40 D 8230 Åbyhøj Telefon Hjemmeside: Indhold Organisation og samarbejdspartnere side 1 Xtariums forankring i Kompetencehuset side 1 Deltagerne på Xtarium side 2 Rammesættende præmisser side 2 Form, idé og tilrettelæggelse side 3 Systemisk læringsmiljø side 4 Operationel og situationsbetinget læring side 5 Vidensdeling og det skjulte potentiale side 6 Samarbejde og teamwork side 7 Virkeligheden som eksperimentarium side 8 Synlighed og X-factor side 9 På vej mod nye mål side 10 Links til presseomtale af tidligere projekter side 9 Fig. 1: Mindmap side 5 Fig. 2: Kompetencehjul side 5 Projektbeskrivelser Fri Frokost til Hjemløse og andre Frie Fugle side 1 Gadekunst side 2 Genbrug på Skinner - Modeshow for Afrika side 3 Outdoor Løsning til Frivilligcenter side 4 Børneteater - Lille Dirch og Piraterne side 6 Forår i Skoven - Aktiv teambuilding for børn side 7 Bogproduktion side 8

3 Fri Frokost til Hjemløse og andre Frie Fugle Vinteren var usædvanlig kold, og netop derfor gav projektet Fri Frokost ekstra god mening. Den bærende idé i projektet var, at deltagerne på Xtarium skulle tilrettelægge 3 dage, hvor byens hjemløse og andre frie fugle kunne få sig et gratis måltid mad. I projektet var det vigtigt at uddelingsstedet var placeret på en af de åbne pladser i byen, hvor målgruppen ofte holdt til. Organisation og samarbejdspartnere Xtarium er et kursustilbud, der udbydes af den selvejende institution Kompetencehuset i Århus. Xtarium blev igangsat i august måned 2009 for at imødekomme jobcentrenes ønske om at hjælpe unge uden arbejde og uddannelse over i et ordinært uddannelsesforløb. Xtariums nærmeste samarbejdspartnere er Århus Kommune og de lokale jobcentre, der bruger kurset som et aktiveringstilbud for ledige på dagpenge og kontanthjælp. Xtarium er også et attraktivt tilbud for eleverne på EGUuddannelsen. Kursets fleksible tilrettelæggelsesform og autenticiteten i projektrammen spiller godt sammen med EGUuddannelsens individuelle uddannelsesplaner. Derfor ser vi i øjeblikket en stigende udvikling i samarbejdet mellem EGUvejlederne og underviserne på Xtarium. Xtariums forankring i Kompetencehuset Xtarium er et af 10 kursusforløb i Kompetencehuset og er tæt forankret i skolens hverdag, det sociale liv med caféer, fester og foredrag. Som de øvrige kursushold på Kompetencehuset trækker Xtarium også på skolens omfangsrige vejledningstilbud. Her kan deltagerne få vejledning på job og uddannelse og modtage coaching og sparring på sociale og økonomiske forhold. Græsarealet ved Vor Frue Kirke blev valgt som location, og her blev pavillonerne opstillet. Maden blev tilberedt i skolekøkkenet på Samsøgades Skole og transporteret ned til uddelingsstedet. 1

4 Deltagerne på Xtarium Xtarium er oprindeligt tænkt som et tilbud til unge mellem år, der er uden job og uddannelse og har fået et uddannelsespålæg fra kommune eller jobcenter. Her et år efter, at Xtarium startede, er målgruppen lidt mere nuanceret. Ungegruppen udgør forsat størstedelen af vores deltagere, men konceptet i Xtarium har også vist sig nyttigt i forhold til udredningen af sygedagpengemodtagere. relativt højt forbrug. Mangler et netværk til at støtte sig i et uddannelsesforløb. Slås med boglige handikap så som ordblindhed og koncentrationsbesvær. Sygedagpengemodtagerne har et længere sygeforløb bag sig, hvor stress, udbrændthed og depression er den typiske forhistorie. Når de kommer til Xtarium, er det ofte fordi, de føler sig i bedring og er begyndt at orientere sig i forhold til job, uddannelse eller har brug for en udredning i forhold til revalidering og førtidspension. Gadekunst Med baggrund i præmissen MAN KAN IKKE SÆTTE GRÆNSER FOR HUMOR?! har Xtarium produceret fem forskellige kunstværker. Hvert kunstværk forholder sig unikt til humor og individets ønsker om at forankre i eller frigøre humoren fra moralske, politiske og religiøse dogmer. De fem kunstværker blev skabt med henblik på, at de skulle udstilles på Lille Torv i Århus og her fremkalde nysgerrighed, forundring og liv hos byens folk. Vi ønskede at forstyrre shopperen og den travle forretningsmand, og et øjeblik - få dem til at glemme indkøbsplaner og business-aftaler. Reaktionerne hos publikum har vi dokumenteret fotografisk og samlet i fotoudstillingen HUMOR UDEN GRÆNSER. Karakteristiske livsvilkår for målgruppen De årige med uddannelsespålæg har afsluttet folkeskolen med en klasses eksamen. De har i en årrække arbejdet som ufaglærte inden for industri, håndværk eller butik. Er blevet ledige pga. finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur. Har dårlig erfaring med folkeskolen og har modstand på uddannelse. Er uafklarede omkring uddannelsesmuligheder og egne forudsætninger. Er vant til at tjene penge og har et Rammesættende præmisser Udviklingen af Xtariumkonceptet har afsæt i en række konstituerende vilkår, der er dikteret af arbejdsmarkedspolitiske, faglige, sociale og kulturelle forhold anno Løbende optag og korte kursusforløb I jobcentrene er der et stærkt fokus på rettidighed i aktiveringen af den ledige. 2

5 Genbrug på Skinner Modeshow for Afrika Juni måned 2010 afviklede Xtarium et velgørenhedsarrangement i Banegårdshallen i Århus. Eventen var et samarbejde med byens genbrugsbutikker og omfattede en tøjbasar og et stort anlagt modeshow med genbrugstøj. Tøjet til catwalken var udvalgt af 11 kendte østjyder og blev præsenteret af modeller fra Casablanca Models. Tøjet blev efterfølgende solgt på net-auktion via Århus Stiftstidende. Arrangementet indbragte over kroner og pengene blev doneret til Danmarks Indsamling Som kursusudbyder og samarbejdspartner med jobcentrene skal Xtarium derfor kunne optage nye deltagere fra dag til dag. Projekterne på Xtarium har typisk en varighed på fire til seks uger. Afklaring i forhold til job uddannelse Ungepakken fra august 2009 har til hensigt at støtte og løfte unge uden uddannelse over i et ordinært uddannelsesforløb. Xtarium skal bibringe målgruppen indsigt i faglige og uddannelsesmæssige karrierespor og styrke grundlaget for en kvalificeret uddannelsesvejledning af deltagerne. Differentieret læringsmiljø Xtarium skal rumme deltagere med forskellige boglige og erfaringsmæssige forudsætninger. Teori og indlæring skal samtidig tilpasses det løbende optag, så deltagerne uanset starttidspunkt føler sig bogligt og fagligt matchet. Fysiske, psykiske og sociale barrierer Xtarium skal skabe et læringsmiljø, hvor de praktiske og de bogligt begavede kan gå hånd i hånd og etablere et fællesskab om det faglige indhold. Der skal være plads til dem der har ADHD, den stille pige, den skoletrætte og den fremadstormende. Form, idé og tilrettelæggelse Xtarium er et projektmiljø, hvor der idéudvikles, planlægges og afvikles events og sociale begivenheder. Projekterne kan have en håndværksmæssig vægtning, de kan være kunstneriske og kreative, pædagogiske og sundhedsfaglige, kommunikative og performative. De kan også være det hele på en gang! På Xtarium er tværfagligheden vigtig, fordi den giver deltagerne mulighed for at komme ud og mærke fagenes mangfoldighed:»i dag svinger du hammeren og samler en ruminstallation. I morgen er du journalisten, der skriver pressemeddelelsen, og på torsdag er du teambuildinginstruktør for en 5. klasse!«. Fart, flow og oplevelse er et tilsigtet vilkår i projekterne, fordi formen producerer 3

6 Outdoor løsning til frivilligcenter Projektet var et samarbejde med Frivilligcenter Odder, som er et fomidlingskontor for frivillige sociale foreninger. Opgaven gik ud på at producere tre plakatsøjler, der kunne indgå i markedsføringen af den årlige Frivillig Dag. På søjlerne skulle der opsættes plakater, fotos og generelle informationer om de frivillige sociale foreninger og deres arbejde i lokalsamfundet. næringsgivende adrenalin til det personlige engagement. Samtidig legitimerer hastigheden, at ingen skal blive eksperter og opøve spidskompetencer inden for snævre fagområder. Engagement og motivation Hvis deltagerne på Xtarium bygger et hus - fire vægge, tag og en dør så ligner det et hus. Går du tæt på huset og søger detaljen, ser du, at finishen mangler: Sømmene er bøjede, vinklerne skæve, faldet er forkert. Men skidt med det - for det er processen der tæller den taktile oplevelse af at holde hammeren, mærke sømmet og føle slaget fra hammerhovedet. For giver det mening, og føles det rart er basisforudsætningerne for læring inden for rækkevidde: Engagement og motivation. Derefter har spidskompetencen og det seje træk med teori og øvelse et afsætspotentiale. Systemisk læringsmiljø Xtarium trækker på systemisk teori og bruger AI og socialkonstruktivistisk filosofi i etableringen og afviklingen af projekterne. Det lyder måske langhåret og skudt over mål set i forhold til målgruppen. Imidlertid giver det rigtig god mening, fordi den systemiske tilgang understøtter det forudsætningsløse rum og skabelse af fælles værdi og mening. Især i opstarten af projekterne er den systemiske praksis åbenlys rammesættende for processen og inddragelsen af deltagerne. I fælleskabet skabes mening og mål Overskriften på et af de tidligere projekter hed Fri Frokost til Hjemløse, og i løbet af den første projektuge fik deltagerne til opgave at italesætte alle deres tanker om temaet. Formulere de muligheder og udfordringer der kunne knytte sig til opgaven - at lave mad til hjemløse. 4

7 Mindmapping Kompetencehjul Øverst fig. 1) Eksempel på mindmapping af brainstormingen på projektet Fri Frokost til Hjemløse. Nederst fig. 2) Kompetencehjul over de fagligheder der forventes at komme i spil i projektet I udfoldelsen af opgaven kom deltagerne til at reflektere over livsvilkår, samfundsforhold, økonomi, sociale problematikker, sundhed, ernæring mm. De researchede på omsorgsgivende tilbud til de hjemløse, kom i tale med hjemløse og mødte frivillige organisationer. I takt med, at feltet blev oplyst, formulerede deltagerne en konkretiserende præmis for projektets retning: >>Vi vil i en kold tid dele et gratis måltid mad ud til gadens folk og deres hunde<<. Præmissen blev fulgt op af en brainstorming og mindmapping af de praktiske Udfordringer. F.eks. hvad for noget mad skal der serveres? Hvordan skal maden laves? Hvor kan/skal maden laves? Hvem ved, hvordan maden laves? Hvad med fødevaremyndighederne?... (fig. 1: Mindmap fra projektet Fri Frokost til Hjemløse ). Ejerskab og ansvarsfølelse Brainstormingen som et systemisk værktøj skaber et holistisk transparent billede af sammenhængen mellem fagligheder og forestående arbejdsopgaver. Det er vores erfaring, at processen understøtter deltagernes ejerskab, og motiverer dem til at finde løsninger og løfte ansvaret for, at projekterne kommer i mål. Operationel og situationsbetinget læring Udfordringen og charmen ved at arbejde i projektrammen Xtarium er, at alle både undervisere og deltagere bliver fagligt udfordret på nye og ukendte områder. Nogen mere end andre men alle vil undervejs opleve, at de står i ukendt land og skal trække på ny viden. I forbindelse med Fri Frokostprojektet var der et åbenlyst behov for at lære om kost, ernæring, hygiejne og tilberedning af mad. Derfor blev der arrangeret et crash-kursus på den lokale husholdningsskole. Et stramt struktureret forløb med fokus på ernæringsproblematikker i relation til hjemløse: 5

8 Hvad har de brug for? Hvad kan de spise? Hvordan tilberedes maden? og formidle grundlæggende fakta: Hvem, hvad, hvor og hvornår. Børneteater Lille Dirch og Piraterne Deltagerne på Xtarium fik til opgave at producere en teaterforestilling for børn i alderen 4-6 år. Det blev til en multimediefortælling, hvor deltagerne på Xtarium selv skrev manuskript, lavede scenografien, komponerede musikken og instruerede forestillingen. Fem lokale børnehaver blev inviteret og 60 børn så teaterstykket "Lille Dirch og Piraterne. Denne måde at tænke læring på er helt central i Xtarium. En operationel og situationsbetinget læringspædagogik, som hele tiden reflekterer over opgave, funktion og formål. Skal de hjemløse have frikadeller, så er det frikadeller, der bliver undervist i. Skære ind til benet Den operationelle tilgang til teoriindlæring skal også ses som et nødvendigt vilkår, fordi projekternes varighed ikke giver mulighed for fordybelse. Projektlederen/underviseren på Xtarium skal hele tiden skære ind til benet og kun formidle den teori, der er nødvendig i forhold til en given opgave. F.eks. når deltagerne skal lære at skrive pressemeddelelser så er der ikke brug for interviewteknik eller et dybtgående kendskab til de forskellige journalistiske genrer. Derimod skal deltagerne vide, hvordan de laver en overskrift, der fanger opmærksomheden, finde den interessante vinkel på historien Vidensdeling og det skjulte potentiale En vigtig pointe at have med sig ind i projektarbejdet på Xtarium er, at der i gruppen af deltagere forefindes viden og kompetencer, som er oplagte at sætte i spil. Det kan være formelt erhvervede kompetencer og mere uformelle, autodidakte, nørdede og hobbyprægede erfaringer. I udgangspunktet er intet for stort eller for småt til at have en potentiel værdi. Udfordringen er at få synliggjort gruppens viden og erfaringer og få skabt en kultur, hvor man kan og tør bruge hinanden som eksperter eller vidensbærere. Et af værktøjerne, vi bruger på Xtarium, er kompetencehjulet (Fig. 2). I kompetencehjulet værdisætter deltagerne deres viden/erfaring/interesse på en skala fra 1 10, hvor 10 er det højeste. 6

9 Forår i Skoven - aktiv teambuilding for børn Projektet gik ud på at planlægge og afvikle en aktivitetsdag i Skåde Skov, for børn i alderen år. Den bærende idé i projektet var at give skoleeleverne nogle fælles oplevelser, som kunne styrke samarbejdet og accepten af hinanden i den pågældende klasse. Der blev udarbejdet et team-building program, der var tilpasset alderstrinet og havde alsidige aktiviteter og opgaver. Der var udfordringer for både hoved og krop. 75 elever fra Skåde Skole deltog i arrangement. Med afsæt i brainstorming og mindmapping af en igangsat projektopgave defineres faglighederne og placeres i kompetencehjulet. I Fri Frokost-projektet hed de faglige overskrifter: Madlavning, Ernæring, Sponsorering, PR, Kommunikation, Grafisk produktion, Planlægning/ logistik (fig. 1). Deltagerne får herefter til opgave at se sig selv ind i kompetencehjulet og vurdere deres kompetence eller interesse inden for de pågældende fagområder. Kompetencehjulene hænges efterfølgende op på opslagstavlen og deltagerne præsenterer resultatet for hinanden og forklarer, hvad der ligger bag valueringen. Kompetencehjulet giver synlighed på ressourcerne og understøtter vidensdelingen i projektgruppen. Samtidig er kompetencehjulet et godt refleksions- og evalueringsværktøj, når projekterne afsluttes, idet hjulet kan frame progressionen for den enkelte deltager. Samarbejde og teamwork Projektarbejdet i Xtarium går på mange måder imod den gængse strøm inden for undervisningsverdenen, idet arbejdsprocessen er kollektiv og succesoplevelserne skabes gennem den fælles arbejdsindsats. Deltagernes medbestemmelse på projekternes indhold og form har selvfølgelig stor indflydelse på gruppedynamikken, men omfanget og størrelsen på de enkelte projekter har også betydning. Der er ganske enkelt brug for mange hænder, hvis projekterne skal nå i mål. Fællesskabet styrker glæden For nogle deltagere er den kollektive arbejdsproces den sværeste opgave, fordi der hele tiden bliver stillet krav om rummelighed, tolerance, dialog. Rejst forventninger om at yde frem for at nyde. Til gengæld er rusen over at komme i mål også det større, fordi deltagerne har hinanden at dele glæden med. Og fordi de tit og ofte indser, at det, de har præsteret kun er blevet 7

10 Bogproduktion Fortællinger fra et liv med frivilligt socialt arbejde Projektet gik ud på at skrive, redigere og producere en bog, der fortæller historien om mennesker der er engageret i frivilligt socialt arbejde. Gennem journalistiske reportager, portrætter og fotografiske montager skulle bogen portrættere dem, der går rundt med raslebøsserne. Dem, der kæmper for bedre forhold for børn, ældre og syge. Og dem, der sælger genbrugstøj eller laver mad til hjemløse og andre fortabte sjæle. I projektet kom deltagerne til at arbejde med research, journalistik, interview, grafisk design og opsætning af bogproduktion. Og før arbejdet var endeligt afsluttet måtte de også forbi Huset i Århus, hvor de printede, klippede og indbandt de færdige bøger. unikt gennem den kollektive indsats. I februar 2010 lavede Xtarium en kunst-event på Lille Torv i Århus. Under titlen Gadekunst opsatte deltagerne en serie af ruminstallationer midt på det trafikerede bytorv. Hver deltager havde kreeret sin egen fortolkning over temaet Humor uden grænser. Den store aha-oplevelse for deltagerne var oplevelsen af synergieffekten mellem de forskellige ruminstallationer. Oplevelsen af at det, der gjorde deres kunstværker til noget særligt, var helheden og samspillet med de øvrige kunstværker. Virkeligheden som eksperimentarium En af grundstenene i Xtarium er projekternes forankring i virkeligheden og i samfundslivet. Formålet med denne praksis er at give projekterne autenticitet og nærvær og inspirere gennem det meningsfulde ; handlinger der gør en positiv forskel for os selv og andre. Xtarium har flere gange samarbejdet med frivillige sociale organisationer. I juni måned 2010 afviklede Xtarium et velgørenhedsarrangement i Banegårdshallen i Århus. Arrangement blev etableret i samarbejde med byens genbrugsbutikker og omfattede et modeshow og en tøjbasar. Til modeshowet havde Xtarium overtalt 11 kendte østjyder til at gå på opdagelse i genbrugsbutikkerne og finde sig et dress til catwalken. Tøjet kunne efterfølgende købes på net-auktion. Salg og indtægter fra velgørenhedsarrangementet blev doneret til Danmarks Indsamling Modeshowet var et dristigt projekt, fordi der var mange komplicerede aftaler, der skulle falde i hak. Lange seje træk med at skrive artikler og pressemeddelelser. Kompliceret logistik og knivskarp præcision. Myndighedstilladelser og ihærdig overtalelse af kendisser. Overskrider smertegrænsen Når det lykkedes at komme i land med et projekt som 8

11 Presseomtale Af tidligere projekter Unge knokler med genbrug Artikel på Århus Stiftstidende: AAS/ En hånd til Afrika Artikel på Kendisser i gammelt tøj Indslag på TV2 Østjylland: id=551073&r=7 Gratis mad til hjemløse Indslag på TV2 Østjylland: id=528560&r=7 Folkekøkken for hjemløse Indslag på TV2 Østjylland id=528674&r=7 TV2 Go' Morgen Danmark html TV2 News html Frivillige på torvet horsensfolkeblad/204/15 modeshowet, var det fordi, autenticiteten, prestigen og forpligtelsen over for samarbejdspartnerne indgød mod til at overskride personlige smertegrænser. Deltagerne var topmotiverede for at nå i mål, fordi de stod i en ægte virkelighed og ikke en teoretisk skoleøvelse. Synlighed og X-factor Formidling og synliggørelse er et tilbagevendende motiv i mange af projekterne på Xtarium. Tit og ofte skal der skaffes sponsorer, der vil støtte projekterne med rekvisitter, materialer og penge. Og før sponsorerne er med, skal de tales varme og overbevises om, at arrangementerne har kvalitet og giver image value. Konceptbeskrivelser, møder og mundtlige præsentationer hører derfor med til dagligdagen på Xtarium. Brug pressen! I forlængelse heraf er Xtarium fokuseret på at inddrage pressen så meget som muligt, både trykte og elektroniske medier. Presseomtalen giver nemlig synlighed og hjælper os til at få sponsorerne med på idéen. Men medierne, tv-stationerne og aviserne bidrager også med noget andet, der har stor betydning for deltagernes selvfølelse. Pressen skaber virkelighed, og når deltagerne ser sig omtalt i avisen eller vennerne SMS er: >>..hej jeg har set dig på TV2..<<. Så vokser de og føler sig styrket i troen på sig selv. 9

12 På vej mod nye mål Når deltagerne forlader Xtarium rejser de herfra med rygsækken fuld af oplevelser og med følelsen af, at de har flyttet grænsen for egne mål og muligheder. Måske har de fundet et karrierespor måske er de bare klogere på sig selv og det, der giver dem energi. På Xtarium har de fået øvelse i proces- og projektstyring. De har oplevet, at der i projektfasen er perioder, hvor tingene er svære og andre gange nemme. De har oplevet glæden ved at dele og arbejde sammen med andre. Erfaret at de er borgere i samfundet og har mulighed for at sætte dagsordenen. Set at demokrati, ansvar og handling gør en forskel i den verden, vi lever i. 10

13

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI SPECIALEKATALOG SPECIALER Efter basisperiode 3 er det tid til at fordybe sig i et specialefag. Specialeperioden finder sted i ugerne 14 og 15, og eleverne skal sammen med primærlærerne lave tre prioriteringer.

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere