Fakta Erhvervsskole for tekniske og merkantile fag. Ca. 400 ansatte Ca årselever, fordelt på ca elever og kursister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta Erhvervsskole for tekniske og merkantile fag. Ca. 400 ansatte Ca. 2.400 årselever, fordelt på ca. 15.000 elever og kursister"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPROFIL

2 SKAGEN HIRTSHALS Fakta Erhvervsskole for tekniske og merkantile fag HJØRRING [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] FREDERIKSHAVN [7] - [8] Ca. 400 ansatte Ca årselever, fordelt på ca elever og kursister SÆBY Omsætning mio DKK BRØNDERSLEV 1 2 Egenkapital 177 mio DKK Beliggende i Hjørring, og Frederikshavn Ca kvm. bygningskapacitet 3 4 AALBORG [1] M.P. Koefoeds Vej 10, Hjørring [2] Hestkærvej 30, Hjørring [3] Jørgen H. Jensens Vej 3, Hjørring [4] Ringvejen 226, Hjørring [5] Hvidevold 2C, Hjørring [6] Bredfald 4, Hjørring [7] Hånbækvej 50, Frederikshavn [8] Knivholtvej 18, Frederikshavn EUC Nord M.P. Koefoeds Vej 10 Box Hjørring Telefon Fax eucnord.dk

3 VELKOMMEN TIL EUC NORD Viden er Danmarks vigtigste råstof, og vejen til viden går gennem uddannelse. Derfor er uddannelse en absolut nødvendighed i et globalt samfund, hvor kravene til vores kompetencer Direktør konstant ændrer sig. Vi skal hele A. Neil Jacobsen tiden udvikle os, blive dygtigere, opkvalificeres, omskoles, efteruddannes og mestre flere og flere opgaver. Og det kræver alt sammen uddannelse. Det ved vi alt om på EUC Nord og vi ved også, at uddannelse skal have kvalitet og aktualitet for at opfylde de krav, som arbejdsmarkedet stiller. Vi har en tæt dialog med politikere, interesseorganisationer samt erhvervslivet. Det giver os nogle gode muligheder for at være på forkant af samfundets udvikling, så vi kan tilbyde de uddannelser, der efterlyses i morgendagens Nordjylland. For EUC Nord er det vigtigt at være en aktiv samarbejdspartner, der til enhver tid kan opfylde de forpligtelser, vi har som uddannelsesinstitution. EUC Nord er Vendsyssels største erhvervsskole med ca. 400 ansatte og en årlig omsætning på 260 millioner kroner i Vi er en selvejende institution under Undervisningsministeriet med egen bestyrelse, direktion og chefgruppe. I løbet af et år har vi ca kursister og elever fordelt på ca årselever. Uddannelsesmæssigt dækker vi en utrolig bred palette: Tekniske og merkantile erhvervsuddannelser Teknisk gymnasium htx Handelsgymnasium hhx Videregående voksenuddannelser Udviklingscentre EUC Nord så dagens lys i år 2000 gennem en fusion af Handelsskolen i Hjørring, Teknisk Skole Hjørring samt Frederikshavn tekniske skole og tekniske gymnasium. I 2003 blev AMU Center Vendsyssel også en del af EUC Nord. I dag er vi en erhvervsskole under konstant udvikling. I fremtiden er det helt sikkert, at EUC Nord vil byde på mange attraktive og spændende uddannelsestiltag, som vil henvende sig til alle, der har appetit på at opnå nye færdigheder ny viden. Endnu engang, velkommen til EUC Nord. A. Neil Jacobsen Direktør

4

5 TEKNISKE & MERKANTILE ERHVERVSUDDANNELSER EUC Nord tilbyder følgende hovedforløb Mekaniker Automontør Bygningssnedker Elektriker Møbelsnedker Murer Bygningsmaler Tømrer Byggemontagetekniker Ernæringsassistent Ernæringshjælper Smed Skibsmontør Skibsmekaniker Industritekniker CNC-teknikuddannelsen Eventtekniker Serviceassistent Detail Handel Kontor Finans Eventkoordinator De tekniske og merkantile erhvervsuddannelser er alle opbygget med et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer fra 20 til 60 uger på tekniske uddannelser og 1 eller 2 år på merkantile uddannelser. Grundforløb foregår på skolen. Sideløbende med hovedforløbet er eleverne i virksomheds- eller skolepraktik. Hele uddannelsesforløbet tager fra 2 til 4 år. I GODE RAMMER EUC Nord er kendt for at rumme nogle af de bedste undervisningsfaciliteter på det tekniske område. Vi vedligeholder og udvider konstant disse faciliteter og sørger for at have de bedste rammer for vores elever. Det gælder også menneskeligt, hvor alle elever har en kontaktlærer tilknyttet, som de kan benytte gennem hele uddannelsen. Desuden har vi en række erfarne uddannelses- og erhvervsvejleder, der kan guide eleverne. EUC Nord tilbyder støtte til elever med særlige behov, og vi yder også professionel psykologisk rådgivning. GRUNDFORLØB EUC Nord tilbyder følgende tekniske og merkantile grundforløb: Strøm, styring og it Mad til mennesker Produktion og udvikling Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice HG Handelsskolens grunduddannelse Grundforløbet er skolebaseret og afsluttes med et skolebevis, som giver adgang til et af de merkantile eller tekniske hovedforløb. HGS - HANDELSSKOLENS GRUND- UDDANNELSE FOR STUDENTER For studenter fra gymnasier, htx og hf tilbyder EUC Nord den korte merkantile uddannelse hgs Handelsskolens Grunduddannelse for Studenter. En særlig og meget populær gren af hgs, er International hgs, hvor 6 uger af skoleopholdet foregår på Central College of Commerce i Glasgow, Skotland. Uddannelsen giver merkantile kompetencer inden for marketing, økonomi og internationale forhold. HOVEDFORLØB Hovedforløbet starter med en virksomhedspraktik, eller i EUC Nords praktikcentre, hvis man ikke har fundet en læreplads i en virksomhed. I skolepraktikcentrene stilles der nøjagtig de samme krav som på en virksomhed, og opgaverne vil også være tilsvarende. Herefter veksler uddannelsen mellem skole og praktik og afsluttes med en svendeprøve.

6

7 HANDELSGYMNASIUM HHX & TEKNISK GYMNASIUM HTX Handelsgymnasium og teknisk gymnasium på EUC Nord er to treårige erhvervsrelaterede og studieforberedende uddannelser: hhx højere handelseksamen; htx højere teknisk eksamen. Det er begge gymnasiale heltidsuddannelser med skolestart i august. Skoleåret omfatter 40 uger, inkl. prøver og eksamen, og uddannelsen tager i alt 3 år. HHX Hhx er en bredt orienteret samfundsfaglig uddannelse, som sigter mod videregående uddannelse eller eventuelt job i en virksomhed. Der undervises i fag som fx afsætning, samfundsfag, sprog og virksomhedsøkonomi. Efter et halvt års grundforløb vælger eleverne den studieretning, de vil følge de kommende 2 ½ år. De kan vælge mellem Internationalt-, Markeds- eller Økonomiorienterede forløb. På alle studieretninger udvikles studiekompetencerne med bl.a. erhvervscase på 2. år og internationalt område på 3. år. Der er prøver og eksaminer gennem alle 3 år. Hhx er knyttet til de videregående uddannelser og erhvervslivet gennem virksomhedsbesøg, gæsteundervisere fra virksomheder og ved, at de studerende bruger virksomhederne som cases. HTX Htx er en teknisk naturvidenskabelig baseret uddannelse, hvor eleverne får kompetencer i tekniske, almene og naturvidenskabelige fag. Uddannelsen tager 3 år og er opbygget med et grundforløb på et halvt år og en overbygning på 2 ½ år. Eleverne kan på overbygningen vælge mellem studieretningerne: naturvidenskab, teknologi eller kommunikation. Udover en solid teoriundervisning er htx især kendetegnet ved, at eleverne får mulighed for at afprøve teorien i praksis. Fx bygning af maskiner, robotter eller avancerede elektroniske gadgets. Htx-studiet sigter som hhx mod videreuddannelse. ET STÆRKT STUDIEMILJØ I og med, at man på htx og hhx er på skolen i de 3 år, uddannelsen tager, opnår man et stærkt sammenhold med sine klassekammerater. Oftest er det venner for livet, man møder. Det gode sammenhold er en stor del af det meget velfungerende studiemiljø, der findes på hhx og htx. Det hjælper naturligvis også, at skolen afholder mange arrangementer, ekskursioner, studieture og -rejser og i det hele taget gør noget for at skabe de bedste rammer for eleverne.

8 VISION EUC Nord anerkendes og værdsættes som... et spændende og udfordrende uddannelsesmiljø en strategisk ressource for erhvervslivet en attraktiv arbejdsplads

9 MISION EUC Nord skal - inden for de givne politiske og økonomiske rammer... udvikle unge og voksne fagligt, alment, personligt og socialt for derved at ruste dem til job og videre uddannelse på det private og det offentlige arbejdsmarked i både Danmark og i udlandet bidrage væsentligt til udvikling af lokalsamfundet og erhvervslivet sikre et bredt og relevant uddannelsestilbud i landsdelen.

10

11 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE EUC Nord tilbyder kurser og efteruddannelse inden for bl.a.: Skibsbygning Miljø Svejsning og termisk skæring Murer IT Maling og dekoration Mac-center Automatik- og procesteknik Service Auto Personlig udvikling Sprogcenter Tømrer og snedker Organisationsudvikling Mad - kost og ernæring Catering Medarbejderudvikling Kvalitet Teambuilding Entreprenør Turisme Rengøring og hygiejne Kommunikation Transport Økonomi Elektriker EUC Nord tilbyder et meget stort antal erhvervsorienterede kurser. Samtidig er vi en aktiv sparringspartner i det nordjyske erhvervsliv, hvor vi opsøger virksomheder om deres uddannelsesbehov. Således er EUC Nord et stærkt kort i den regionale erhvervsudvikling ved at bidrage med nye kompetencer for medarbejdere og borgere generelt i Vendsyssel. SKRÆDDERSYEDE KURSER For de virksomheder, der overvejer organisations- eller medarbejderudvikling, tilbyder EUC Nords virksomhedskonsulenter råd og assistance mht. at få afdækket og planlagt et uddannelsesforløb. Disse skræddersyede kurser er meget målrettede og arbejdsrelaterede og har ofte en meget stor effekt for virksomheden. AMU - ARBEJDSMARKEDSUDDAN- NELSERNE EUC Nord udbyder en meget bred AMUkursuspalette inden for de tekniske og merkantile fag. Under hver fagretning udbydes talrige kurser, og udbuddet opdateres stort set dagligt. AMU-kurser er for alle og kan benyttes af både ufaglærte og faglærte. De kan vare fra få uger til et forløb over flere måneder alt efter fag og undervisningsniveau. ÅBEN UDDANNELSE EUC Nord tilbyder en række erhvervsrettede deltidsuddannelser og enkeltfag. Forløbene udbydes både i dag- og aftentimer, og der tages store hensyn til kursisternes mulighed for at kombinere uddannelse og arbejde. EUC Nord tilbyder akademi- og merkonomuddannelser samt enkeltfag inden for bl.a. følgende hovedkategorier: Økonomi og ressourcestyring, International handel og markedsføring, Finansiel rådgivning, Ledelse og medarbejderudvikling, Informationsteknologi, Sprog. OMSKOLING, OPKVALIFICERING OG INDSLUSNING I samarbejde med offentlige instanser, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder udbyder EUC Nord særlige kurser, der skal opfylde meget specifikke behov. Det kan være indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere, der skal ind på det danske arbejdsmarked. Det kan også være omskoling af ledige, så de kan opnå kompetencer, som det nordjyske erhvervsliv efterspørger. Og det kan være virksomheder, der bruger EUC Nords kompetencer til kort uddannelse af en stor gruppe medarbejdere.

12

13 UDVIKLINGSCENTRE Skolens mission og kerneaktiviteter retter sig naturligt nok mod udviklingen af Vendsyssel som landsdel. Men for at kunne levere de optimale betingelser, udvikler skolen løbende spidskompetencer gennem udviklingscentre, der rækker udover landsdelen, og er på så højt et niveau, at det efterspørges nationalt og internationalt. EUC Nord har søsat indtil flere udviklingscentre. Det nyligt opførte Håndværker- Akademi har udviklet sig til et udviklingscenter med spidskompetencer inden for uddannelse af bygningshåndværkere i Danmark. AUTOBRANCHENS UDVIKLINGSCENTER Autobranchens Udviklingscenter blev etableret i 1999 med baggrund i ønsket om at skabe et fælles kraftcenter for autobranchen. Udviklingscentret opsamler og formidler ny viden og teknologi til autoværkstederne, fx i form af undervisningsforløb, kurser, temadage, møder og andre arrangementer, der sikrer mulighed for efteruddannelse. Autoværksteder, der har brug for at afvikle interne kurser med egne undervisere, kan benytte udviklingscentrets faciliteter og dermed have adgang til den nyeste teknologi og de bedste rammer for undervisningen. EUC Nord er den eneste udbyder af Autoteknikeruddannelsen og er også uddannelsessted for de fleste danske autofaglærere ved de tekniske skoler. Autobranchens Udviklingscenter er i dag ledende på sit område og benyttes af mange kendte bilmærkers tekniske personale i Danmark, Norge og Sverige. HÅNDVÆRKERAKADEMIET Håndværkerakademiet er EUC Nords nyeste udviklingscenter som så dagens lys i Håndværker- Akademiet handler om udvikling og innovation indenfor bygge og anlægsbranchen i Danmark. Det er blevet udviklet sammen med samarbejdspartnere i erhvervsliv og uddannelsessystemet og vil være et sted, som skal medvirke til at definere fremtidens byggeri og sætte fokus på håndværkets udvikling og innovation gennem uddannelse. Håndværkerakademiet er blevet til i et samarbejde med kommunerne i Vendsyssel og en tæt kontakt med virksomhederne. VEU-CENTER NORD EUC Nord er værtsinstitution for VEU-center Nord, som omhandler koordinering og udvikling af efteruddannelsestilbud i et stort geografisk område, der rækker fra Skagen i nord til Thisted i vest. VEU-center Nord samarbejder desuden med andre uddannelsesinstitutioner, jobcentre og udvikler projekter støttet af EU på tværs af faggrænser.

14

15 ORGANISATION OG FACILITETER BESTYRELSE LEVNEDSMIDDEL EL ØKONOMI IT VICEDIREKTØR Jeanette Ørtoft AUTO SMEDE- OG MASKIN SERVICE & BYGNINGER RESSOURCE DIREKTØR DIREKTØR BYGGE OG ANLÆG KOMMUNIKATION Marianne Møjen A. Neil Jacobsen HHX LØN & PERSONALE REKTOR HTX Henning Nygård Larsen HG EUC Nord råder over moderne faciliteter, som inkluderer klasseværelser, auditorier, åbne læringscentre, kantiner, biblioteker, laboratorier, værksteder, it-udstyr mv. Alle faciliteter er udstyret med de nødvendige tekniske hjælpemidler af meget høj kvalitet. Bl.a. er næsten pc er til de studerendes og medarbejdernes rådighed. åbne læringscentre I de åbne læringscentre er der mulighed for, at den enkelte deltager kan arbejde i helt sit eget tempo og herved opnå langt større udbytte af det konkrete læringsforløb. De åbne læringscentre tilbyder førsteklasses IT-faciliteter og studieområder til dette formål, åbent for alle studerende og medarbejdere på EUC Nord. EUC Nords åbne læringscentre tilbyder gode IT-faciliteter for individuelt arbejde eller gruppearbejde, projektarbejde, rapportskrivning, informationssøgning, e-læringsforløb mv. bibliotek EUC Nords bibliotek findes på Hestkærvej i Hjørring. Studerende og medarbejdere kan her låne faglitteratur og romaner, læse aviser og nyhedsmagasiner, gå på nettet eller modtage vejledning i informationssøgning. Der tilbydes on-line søgninger i biblioteksdatabasen. Brug af biblioteket er gratis. skolehjem EUC Nord tilbyder kollegieværelser/skolehjem med opsyn i både Hjørring og Frederikshavn for de elever fra erhvervsuddannelserne, der har mindst 5 kvarters transporttid til skolen. Begge steder tilbydes værelser med bad og køkkenniche samt fælles faciliteter som tv-stue og vaskerum. EUC Nord bistår med fælles fritidsaktiviteter, lektiehjælp samt studierådgivning.

16 ErhvervsUddannelsesCenter Nord M.P. Koefoeds Vej 10 Box Hjørring Telefon Fax eucnord.dk eucnord.dk/hej maj 2013

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012. - for dig, der vil videre

Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012. - for dig, der vil videre Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012 - for dig, der vil videre Fodbold Håndbold Ishockey Floorball Badminton Brydning Nordjyllands Sports College er et tilbud til dig, der er ung og har ambitioner

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere