Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 6 december 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 25. årgang Fokus på robusthed i Malling 14 Mænd laver mad som vor mor 15 Hugin og Munin gemt i træ 18 Christian fra BMI spottet af Manchester United 38

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr dec. udk. 15. jan. nr feb. udk. 19. mar. nr apr. udk. 14. maj nr jun. udk. 13. aug. nr aug. udk. 24. sep. nr okt. udk. 19. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Tak for 2013 MED DETTE ÅRETS sidste nummer af Fællesbladet vil vi gerne ønske alle i Beder, Malling, Ajstrup-området en rigtig god jul og er godt nytår med tak for det gamle. Skulle et af nytårsønskerne for 2014 være at vide mere om det lokalsamfund, du bor i, er du meget velkommen til at være med i redaktionen. Vi har altid plads til et par ekstra hænder. Arbejdet bærer lønnen i sig selv - men derudover modtager vi ofte rosende ord for bladet. Se blandt andet læserbrevet herunder, som vi siger tak for! Venlig hilsen redaktionen Fællesbladet skaber sammenhold ARTIKLER 3 Oddervej og andre stier 4 Fællesrådets aktiviteter i det forgangne år 15 Moermad for mænd 15 Velkommen til Café Eskegården 16 Efterkommere af Øvle-slægten 18 Hvad stammerne gemte 23 Endnu en lokal bedemand 24 Mediemanden og livshistorierne Indlæg til bladet STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 6 december 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 25. årgang FASTE RUBRIKKER LÆSERBREV I forlængelse af det udsendte Fællesblad, kan vi ikke lade være med at rose redaktionen af bladet. Et blad, vi ved, bliver læst i mange hjem, med oplysninger om hvad der sker i vores lille lokalsamfund. Efter at så godt som alle institutioner, foreninger m.v. er blevet medlem af Fællesrådet, er det i dag et blad, som er bredt dækkende, og med til at skabe et vist sammenhold i lokalområdet. Tak til redaktionen, med håbet om at linjen fremover vil kunne fastholdes. Venlig hilsen, Karin og Niels Blicher 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Biblioteket 10 Eskegården 11 Kalenderen Malling Skole 17 Beder Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat 25 Legepladsen Svendgård Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 39 Telefonliste Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Foto: Allan Samsøe Voss - sportsphotos.dk 2 Nummer 6/2013

3 Oddervej og andre stier Af Jørgen F. Bak formand for Fællesrådet mener, at en rundkørsel er den rigtige løsning. DEN SYDLIGE del af Aarhus Kommune er meget dårligt dækket med hensyn til veje og stier. Der er dog sket en lille smule i årets løb. Vi har fået en shunt ved Damgårds Allés udmunding i Oddervej, der er etableret en helle ved den nordlige indkørsel til Malling ad Bredgade, og der er kommet en stump fortov på Fløjstrupvej. Der arbejdes også med at få etableret en sti gennem tunnelrøret under jernbanen ved Bækvej og få en bedre sikring af, at der ikke kører biler den forkerte vej gennem det ensrettede stykke af Ajstrupvej. Shunt ved Damgårds Allé Alle har vel opdaget, at bilerne ad Damgårds Allé fra Beder nu fletter sammen med dem fra Odder og Malling, når man skal mod Aarhus i en såkaldt shunt. Og det almindelige indtryk er vel, at det går meget fint. Er der så grund til den bekymring, som Fællesrådet udtrykte i sidste nummer af Fællesbladet? Det mener vi fortsat, der er. For den valgte løsning hjælper ganske vist på trængslen, men den løser langtfra alle problemer. Baggrunden er, at kommunen har fået Cowi til at lave en uheldsanalyse for Oddervej forbi Beder og Malling. I kommunens egen beskrivelse bestod opgaven i at forbedre trafiksikkerheden og øge fremkommeligheden. Ved Beder frarådede Cowi en signalregulering, fordi der køres stærkt på Oddervej. En rundkørsel ville både forbedre fremkommeligheden og forbedre trafiksikkerheden, mens en shunt ikke ville have nogen effekt på trafiksikkerheden. Og det er netop trafiksikkerheden, der gør, at Fællesrådet fortsat Rundkørsel ved Bredgade Den samme rapport beskrev også situationen ved Bredgades udmunding syd for Malling. Og her var anbefalingen klar: en rundkørsel! Den blev bevilget i dagene omkring grundlovsdag, og projekteringen går i gang i begyndelsen af det nye år. Det ser vi frem til med glæde. I løbet af efteråret er der kommet ny asfalt på Oddervej ned ad Langballebakken. Lige nord for Giber å har der været et par grimme trafikuheld, og derfor foreslog Fællesrådet, at man skulle lave fuldt optrukne streger hen mod Giber å, og det var kommunen enig i. Men Oddervej er fortsat farlig. For det første er kapaciteten allerede nu tæt på det maksimale på den type vej: godt biler pr. døgn. De uheld, der sker, er også alvorlige. I gennemsnit er der 1,4 personskade pr. uheld i Danmark på Oddervej er det 1,8. Og mens % i almindelighed er enkeltuheld, er det kun 20 % på Oddervej. Venter på Bering-Beder-vejen Derfor er det vigtigt, at vi får Bering- Beder-vejen. Vi venter med spænding på VVM-redegørelsen, som er lovet færdig i år. Men omvendt føler vi os taget ved næsen af, at politikerne kun har afsat 57 mio. kr til vejen, og det først i Det er alt for lidt alt for sent. Manglende cykelstier Når man kommer cyklende sydfra ad den nationale cykelrute og passerer broen ved Norsminde, får man en meget brutal velkomst til Aarhus Kommune: cykelstien stopper brat, og man må med Fortsættes næste side. Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 214, 1.th, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 6/2013 3

4 Fællesrådets aktiviteter i det forgangne år Af Jørgen F. Bak formand for Fællesrådet DET HAR VÆRET et meget aktivt år. Generalforsamlingen blev afholdt i Malling Sognegård den 13. marts. Den 21. april var det dagen for den årlige Hold-Rent-dag, hvor der efterhånden er blevet et pænt fremmøde både i Beder og i Malling. Grundlovsfesten den 5. juni i Egelund havde SFO-leder Jørgen Møller som taler. Den 30. september blev halvårsmødet afholdt i Beder Sognegård. I løbet af foråret har der været møder med Growing Trees Network om at hjælpe med at finansiere skovrejsning. Det kulminerede med indvielsen af Egelundskoven den 13. maj. Grønne aktiviteter På generalforsamlingen blev der nedsat en Grøn Gruppe under Fællesrådet. Den har sørget for plantning af træer langs Ajstrupvej og et par stykker langs Kirkebakken. Den har også været aktiv i forbindelse med skovrejsningen, hvor der efter etablingen af Egelundskoven allerede nu arbejdes med at plante endnu en skov langs Byagervej. Ligeledes deltager gruppen i projekt Sprøjtefri, bl.a. sammen med Aarhus Vand, med henblik på at beskytte vort grundvand. Den tidligere støttegruppe for Grøn Guide, som Fællesrådet er medlem af sammen med andre fællesråd i Aarhus Syd, er blevet omdannet til foreningen Grønne Ideer Aarhus Syd. Det er tænkt som et forum for at koordinere indsatser på det grønne område, og vil være en kandidat til et af de lokale grønne lokalråd, som kommunen arbejder med at etablere. Egelund Medborgercenter Byrådet har vedtaget en sports- og fritidspolitik, hvor det lægges op til, Fortsat fra side 3 bævende hjerte fortsætte ad nationale cykelruter. Der er også skolebørn, som man nærmest ikke kan forsvare at sende afsted på cykel. Derfor er der stort behov for cykelstier langs kysten op til Malling og Beder. Vi har i årevis fremhævet behovet for en sti fra rundkørslen ved Ajstrup og ned til campingpladsen, men der er også at man kan udvikle idrætscentre til medborgercentre med en bredere vifte af fritids- og kulturaktiviteter udover de sportslige. Fællesrådet deltager i arbejdet med at udvikle Egelund til et sådant medborgercenter. Der har i årets løb været en lang række planlægningsmøder samt tre velbesøgte borgermøder, den 29. maj, den 13. juni og den 29. oktober. stort behov for en cykelsti langs Kirkebakken og fra Norsminde og nordpå. Møder med politikere og embedsmænd Fællesrådet deltager i årets løb i en række møder sammen med de øvrige Fællesråd. Om foråret er der et møde på rådhuset med byrådspolitikerne, primært borgmester og rådmand for Teknik og Miljø, og om efteråret er der et møde med embedsmænd i Teknik og Miljø, hvor de overordnede linjer i kommunens aktiviteter indenfor disse områder bliver diskuteret. Endelig er der et møde, hvor emnet er stier og veje, der i år også inddrog emner om natur og byplanlægning. Som noget nyt har der også været afholdt et møde med Skole og Fritid. Det er meget udbytterige møder, som på den ene side giver fællesrådene en god viden om de kommunale aktiviteter, og som på den anden side giver os mulighed for at præsentere lokalområdernes synspunkter. I weekenden den 2./3. marts deltog Fællesrådet i et borgermøde om den fremtidige organisering af Aarhus Kommune. Oddervej har været emne for to møder med embedsmænd og et møde med rådmanden og vejchefen. Udtalelser og henvendelser til byrådet Fællesrådet har indsendt en kort kommentar til kommuneplanen, der skal vedtages inden årets udgang. Der er også indsendt en udtalelse om kulturpolitikken. Den 27. maj havde fællesrådene i Aarhus Syd foretræde for Teknisk Udvalg I forbindelse med årets vejplan for at pointere, at anlæggelsen af Bering- Beder-vejen er meget vigtig, ikke alene for Aarhus Syd, men for hele Aarhus Kommune. Beder Busstation Kystruten, linie 302, holder i lang tid på Byagervej for det er faktisk dens endestation, og derfor bør der være en ordentlig busholdeplads til den. Der er ikke engang en buslomme, men kommunen har endnu ikke kunnet finde penge til at etablere den. Endelig har havelågerne ved den østlige indkørsel til Malling ad Ajstrupvej ikke haft nogen virkning. Farten er fortsat for høj, så derfor er kommunen blevet anmodet om at komme med et forslag til hastighedsdæmpning. 4 Nummer 6/2013

5 Nr. 134 NOVEMBER JANUAR 2014 Omkring 230 mennesker deltog i årets høstfejring, der indledtes med en gudstjeneste på præstegårdspladsen. Salmesangen blev akkompagneret af Aarhus Brassband, hvis afdæmpede messingklang sammen med det fantastiske solskin fik løftet septemberstemningen til niveau med toppene på de omkringstående træer. Ved gudstjenestens begyndelse bar minikonfirmanderne deres høstgaver af havens frugt og grønt frem til takkebordet, mens menigheden istemte den første salme. En solbeskinnet høstfejring Pål Soknes dirigerede Aarhus Brassband ved årets høstgudstjeneste. Livlig aktivitet ved konfirmandernes høstmarked. Efter gudstjenesten blev minikonfirmandernes høstgaver solgt på auktionen, som den rutinerede høstauktionarius, menighedsrådsmedlem Karsten Tügel, forestod. Da auktionen var overstået, åbnedes konfirmandernes høstmarked, som bød på mange forskellige boder og aktiviteter, f.eks. dåsekast, mooncarracing, amerikansk lotteri og bowling. Ved flere boder var det også muligt at få stillet sin lækkersult. De mange fine gevinster, konfirmanderne kunne udlodde i forbindelse med deres aktiviteter, havde konfirmanderne modtaget fra en stribe sponsorer, hovedsageligt fra det lokale handelsliv. Se sponsorlisten til højre. Alle de penge, som auktionen, frokostsalget og konfirmandernes høstmarked indbragte, går dels til Projekt Gadebørn i Nigeria, som Beder Kirke har støttet i en længere årrække, dels Jysk Børneforsorg/Fredehjem, som er en frivillig forening, der Sponsorer Følgende butikker og virksomheder har skænket fine gaver til konfirmandernes høstmarked: Agnete Pind Beder Apoteksudsalg Beder Bageri Beder Blomster Beder Dyrlægehus Brabrand Boligforening Build-A-Bear Danefæ Fakta Flügger Farver Fætter BR Hårkunst Klippestudie Care by Nor Legepladsen Svendgården Netto Nordea Realkredit Danmark SuperBrugsen Søstrene Grene Tandlægehuset Vivi Aagaard Pedersen Tusind tak til sponsorerne! - for jeres generøse støtte til konfirmandernes høstmarked. hjælper svagtstillede børn, unge og familier fra hele landet. Den samlede høstudbytte i år beløber sig til kr ,- Kirken vil hermed takke de mange, som på den ene eller anden måde har støttet årets høstindsamling. Kirken til også takke dem, der på forskellig vis hjalp til med at få hele arrangementet op at stå. Man kan se flere billeder fra årets høstgudstjeneste og høstmarked på kirkens hjemmeside. Nummer 6/2013 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Sidste s. i kirkeåret Brian Ravn Pedersen Matt 25,31-46 Søndag , kl s. i advent Emmy Haahr Jensen Luk 4,16-30 Søndag , kl s. i advent Emmy Haahr Jensen Brian Ravn Pedersen Familiegudstjeneste med fakkeltog Søndag , kl s. i advent Brian Ravn Pedersen Matt 25,1-13 Kirkekaffe Søndag , kl s. i advent Emmy Haahr Jensen Luk 1,67-80 Søndag , kl s. i advent Kirsten Ditlevsen Joh 3,25-36 Tirsdag Juleaften kl Brian Ravn Pedersen kl Emmy Haahr Jensen kl Brian Ravn Pedersen Luk 2,1-14/Matt 1,18-25 Onsdag , kl Juledag Brian Ravn Pedersen Joh 1,1-14 Torsdag , kl Anden juledag Emmy Haahr Jensen Matt 10,32-42 Søndag , kl Julesøndag Brian Ravn Pedersen Matt 2,13-23 Onsdag , kl Nytårsdag Emmy Haahr Jensen Matt 6,5-13 Søndag , kl Helligtrekongers søndag Brian Ravn Pedersen Matt 2,1-12/Joh 8,12-20 Søndag , kl s. e. h. 3 konger Brian Ravn Pedersen Mark 10,13-16 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Joh 4,5-26 Eskegården 3/12 og 7/1 kl Familiegudstjeneste Første søndag i advent Søndag den 1. december kl holdes familiegudstjeneste med efterfølgende fakkeltog til butikstorvet Gudstjenesten markerer på festlig vis både det nye kirkeårs begyndelse og afslutningen på efterårets minikonfirmandhold fra 3. A og 3. C. Minikonfirmanderne og deres familie møder i sognegården kl til en lille afskedsfest, hvor børnene får overrakt en gave fra kirken til minde om deres tid som minikonfirmand. Omkring kl går vi alle i kirke til familiegudstjeneste. Vi tænder det første lys i den store adventskrans og synger nye og gamle adventssalmer. EMNE Invitation til studiekreds: Kristendommens rolle i dagens Danmark Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag den 2. december: Knud Tarpgaard: En julerejse til Israel. At holde jul i Israel, tæt på de historiske steder, er naturligvis en helt særlig oplevelse. Efter gudstjenesten samles vi på parkeringspladsen foran sognegården. Her står repræsentanter for butikstorvet klar med fakler. Når faklerne er tændt, går vi i samlet flok ned mod butikstorvet, hvor det store juletræ tændes. Måske kigger julemanden forbi med godteposer, mens vi syngende går rundt om det tændte træ. Herefter serveres der gløgg og julesmåkager. Vel mødt! - såvel store som små. Som grundbog har vi valgt Katekismus i Kristendom af Jan Lindhardt. Vi mødes onsdag den 4. december samt 8. januar, 5. februar og 5. marts 2014 i Beder sognegård kl Selv om studiekredsen nu er startet, er alle velkommen til at deltage de kommende aftener. Man kan blot møde op i sognegården på mødeaftenen. Yderligere oplysninger om studiekredsen fås ved henvendelse til Ruth Brohus på tlf Menighedsrådet Mandag den 6. januar 2014: John Malm: Fra vintersne til midnatssol (Grønland). To uforglemmelige rejser bringer os fra Kap Farvel i syd til Ilulissat i nord. Fra hundeslæden nyder vi betagende naturscenerier, og vi oplever fangernes sæljagt. I fjeldene bag Kangerlussuaq myldrer arktiske blomster frem i stærke farver og efter en lang og støvet vandring, når vi den imponerende Russell Gletcher. 6 Nummer 6/2013

7 De Ni Læsninger Søndag d. 15. december kl Luciaoptog den 12. december Det er blevet god tradition, at efterårets minikonfirmander sammen med medlemmer af kirkens børnekor går luciaoptog på Kristiansgården og Eskegården så tæt på Lucia dag, den 13. december, som muligt. Torsdag den 12. december vil minikonfirmanderne fra 3. A og C samt medlemmer af børnekoret glæde beboerne på Kristiansgården og Eskegården med Lucia-sangen og andre advents- og julesange. Alle pigerne vil være klædt i ens hvide dragter og bære lys i hænderne, mens drengene vil overrække små hjemmelavede julehilsner til alle beboerne. Søskende og bedsteforældre er velkomne til at komme og være med - og nyde børnenes sang. Chrysillis-koret og solister synger dansk og engelsk julemusik af bl.a. John Rutter og uddrag fra Händels Messias, vekslende med De Ni Læsninger og fællessalmer. Koret dirigeres af Lisbeth Gråkjær og akkompagneres af organist David Peter Schmidt. Bolette Bruno Hansen medvirker som sang-solist. Emmy Haahr Jensen og Brian Ravn Pedersen: liturger. Alle er efterfølgende velkomne i sognegården. Fri entré. Hverdagsgudstjenester på Tak til efterårets minikonfirmander Lokalcenter Eskegården På Lokalcenter Eskegåden holdes der året igennem hverdagsgudstjenester den første tirsdag i hver måned kl Efter gudstjenesterne hygger vi med kaffe, te, kage og fællessang. Nederst i gudstjenestelisten på modstående side er datoerne for de kommende gudstjenester anført. Alle er velkommen til at deltage i disse hverdagsgudstjenester. Winni, Helen og Emmy siger tak til minikonfirmanderne fra 3. A og C. Det har været sjovt at være sammen med jer i kirke og sognegård, ikke mindst at se jer på de skrå brædder i kirkerummet ved Kend din Kirke gudstjenesten den 1. november. Minikonfirmander samt børnekoret ved årets høstgudstjeneste. eleverne fra 3. B der kan være med som minikonfirmander. Hvis I endnu ikke er tilmeldt, eller savner oplysninger om forløbet i foråret, kan I henvende jer til Emmy på eller på Tak til alle I forældre, fordi I trofast er mobil: Tilmelding kan stadig mødt op for at være sammen med jeres nås. børn i kirkens regi. Inden juleferien vil I forældre få et brev Nye minikonfirmander i foråret 2014 fra kirken med information om mødetidsfra januar 2014 til medio april er det punkt for de to klasser. Nummer 6/2013 7

8 Døbte siden sidst Nytårskoncert Anne Lund Laura Riis Hansen BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til De musikalske champagnepropper springer, når organist Helge Gramstrup spiller et festligt nytårsprogram: Radetzky-march, Pomp and Circumstances, St. Louis Blues, Widor's Toccata m.fl. Entré 50 kr. incl. et glas bobler Kalenderen: november - januar musikpædagog og organist Lisbeth Gråkjær, tlf KORSANG Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Søndag d. 24. november Syng med Onsdag d. 27. november Menighedsrådsmøde Søndag d. 1. december Familiegudstjeneste Mandag d. 2. december Mandagstræf Onsdag d. 4. december Studiekreds Søndag d. 8. december Kirkekaffe Søndag d. 15. december De Ni Læsninger Mandag d. 6. januar Mandagstræf Onsdag d. 8. januar Studiekreds Søndag d. 12. januar Kirkekaffe Søndag d. 19. januar Nytårskoncert Søndag d. 26. januar Syng med Ungdomskoret på Silkeborg Højskole, oktober 2013 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Syng Med! Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Efter kaffepausen gælder det forslag fra salen. Brød til kaffen kan medbringes. Søndag d. 24. november: Ruth Blicher: "Novembers lyse sider." Søndag d. 26. januar 2014: Ole Lind Pedersen: "Det nye år." NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 6/2013

9 Nyt fra Biblioteket Efterår på biblioteket Af Louise Ryge Petersen PÅ Beder-Malling Bibliotek blev efterårets biblioteksarrangementer skudt i gang med en filmfremvisning. Det var ikke en amerikansk blockbuster, der blev afspillet det var derimod en egnsfilm om Beder og Malling. Publikum sad tætpakket, mens Kirsten Williams fortalte om den lokale egnshistorie før og efter filmen. For de der ikke kendte historien, om hvorledes områdets byer så ud, dengang billederne blev taget i sort/hvid, var ar- rangementet en lokalhistorisk øjenåbner. I efterårets sol blev der presset æbler i haven på Beder Bibliotek. Ligesom de forrige år mødte mange lokale op med æbler i spandevis, som den grønne guide Birte Buhl hjalp med at presse til ufiltreret æblemost (og det smagte ikke af den, der kan købes på karton). Som en sidebemærkning kan det nævnes, at bibliotekspersonalet i skrivende stund, er i gang med at færdiggøre forårets arrangementsprogram for Beder- Malling Bibliotek. Forårets program bliver med noget til alle både børn og voksne. Er du opmærksom på, at du gratis kan låne et lokale på Beder Bibliotek? Lokalet kan rumme 20 personer, - og du kan booke det ved enten at ringe eller maile til Beder-Malling Bibliotek. PS Gardiner Peder Seldrup Nye gardiner Solafskærmning Ring efter gardinbussen Salon FACE Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: Beder Ebeltoft Dame & Herrefrisør M T D e potr u m Sofienlystvej 13, 8340 Malling Tlf: Depotrum udlejes fra 300 kr. pr. md. KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: MALLING DYREHOSPITAL viden omsorg respekt medicinsk og kirurgisk behandling adfærd hund og kat fodervejledning vægttabs-program klip og trim Brahe International Contract Management & Consultancy v/ Michael Brahe Mobile: Sofienlystvej Byagervej 79a, 7 DK-8330 A, 8340 Beder Malling Den lokale bedemand i Beder og Malling M T D e potr u m Jens Peter Møller Præstelodden Beder Tlf Helle Riising Hørretvej Mårslet Tlf Henrik Riising Rådhusgade Odder Tlf Sofienlystvej 13, 8340 Malling Tlf: Depotrum udlejes fra 300 kr. pr. md. Tillid gennem generationer Vi er uddannede og eksaminerede bedemænd. Det er din garanti for tryghed. Alle aftaler kan træffes, hvor og hvornår det passer dig også aften, søndage og helligdage Nummer 6/2013 9

10 Foto: Rune Kæseler Lokalcenter Eskegården Byagervej Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor tlf Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Frivilligkoordinator Pia Koller tlf Besøgsmedarbejder Gitte Sand træffes man-tors kl. 8:30-9:00. Tlf Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Tlf Sundhedsklinik ved Eskegården, tlf Malling Plejehjem, tlf Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Telefontid kl. 8-9 på åbningsdage. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen, tlf Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf alle hverdage kl. 8:00-15:00. Malling Plejehjem og Kristiansgården Teamleder Hanne Nisgaard, tlf JULEMARKED på Eskegården Søndag 24. november fra kl Der vil være rig mulighed for at købe de første julegaver ved én af de mange stande. Der er: juledekorationer, silkemaling, marmelade, tørrede blomster, julenisser og meget andet, der hører julen til. Eskegårdens café har åbent, og der kan købes forfriskninger. VEL MØDT TIL JULEMARKED PÅ ESKEGÅRDEN Nyt brugerråd På opstillingsmødet den 24. september blev der opstillet 6 kandidater til det nye brugerråd, som tiltræder den 1. januar Da der ikke blev opstillet mere end 9 kandidater, blev der fredsvalg. Det nye brugerråd har følgende medlemmer: Lis Lind, Gitte Munk, Inge Sønder, Jens Karl Rasmussen, Kurt Simonsen og Carsten Schou. Det blev besluttet på opstillingsmødet, at det nye brugerråd i de kommende 2 år forsøger at finde 3 personer, der kunne tænke sig at deltage i brugerrådets arbejde. BEDER SPILLEMÆNDENE søger flere spillefolk til gruppen på Eskegården i Beder. Vi startede sammenspil i 1986 og har gennem årene gennemsnitligt været spillemænd og kvinder i et godt orkester, men nu er vi kun 7 tilbage: 2 harmonikaer, 1 violin, 1 banjo, 1 guitar, 1 basguitar + klaver. Vi spiller dansk folkemusik samt gammeldags og moderne evergreens. Vi øver hver fredag formiddag fra kl til Den sidste fredag i måneden er der fællesspisning, hvor vi spiller op til dans. Vi tror, der sidder nogle efterlønnere eller pensionister i vort lokalområde, som en gang har spillet et instrument, men ikke har haft tid til at pleje musikken. Det er der mulighed for i Beder Spillemændene. Alle instrumenter er velkomne. Hvis du ønsker yderligere information, kan du ringe til SOLVEIG på tlf eller e.mail: Du kan også bare møde op en fredag formiddag på Eskegården i Beder kl Julebuffet i cafeen torsdag den 5. december kl Pris: 60 kroner. Forhåndsbestilling til julebuffeten modtages gerne i caféen af hensyn til planlægning. EDB og chauffører frivillige hjælpere! Vi efterlyser frivillige, der er god til computer. Der er brug for din hjælp, når vi skal etablere Netcaféen på Eskegården. Hvis det er noget for dig, kontakt venligst Brugerrådet eller Pia Koller/frivilligkoordinator. Vi efterlyser også flere frivillige chauffører til at hjælpe med at køre Eskegårdens 9 personers liftbus. Nærmere oplysninger hos Pia Koller. Læs også om Café Eskegården på side 15! 10 Nummer 6/2013

11 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Søndag 24. november kl. 11:00-16:00 JULEMARKED på Eskegården. Onsdag 27. november kl. 9:00 Mødested: Egelund. Juletur til Den gamle By. Veteran-trav. Onsdag 27. november kl. 19:00 Dørene åbnes kl. 19:00 Livekoncert: Uffe Steen Trio. Jazz/blues i verdensklasse. Efterskolen for Scenekunst. Entre kr. 120,-. Fredag 29. november. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Tirsdag 3. december kl. 15:00 Beder-Malling Egnsarkiv. Kirsten Williams fortæller om arbejdet på arkivet. Steen Porse fortæller om natur, økologi, plantepleje. Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Tirsdag 10. december kl. 14:00 Juleafslutning i Malling Kirke og Sognegaard. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 11. december kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Beder og omegn. Slutter på Eskegården. Veteran-trav. Onsdag 8. januar kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Norsminde. Veteran-trav. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Korrekt mailadresse til giftfri haver-kampagne I artiklen om giftfri haver i sidste nummer af Fællesbladet var der nævnt en mailadresse, der var skrevet over to linjer, og dermed delt og fik en bindestreg, der ikke skal bruges på nettet. Den rigtige adresse er Søndag 12. januar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 26. januar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 28. januar kl. 14:00 Eskegården: Generalforsamling. Lysbilleder fra Altes Land. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 9. februar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Torsdag 20. februar kl. 19:30 Dørene åbnes kr. 19:00 Livekoncert: Peter AG Solo. Efterskolen for Scenekunst. Entre kr. 175,-. Søndag 23. februar kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Torsdag 6. marts kl. 19:30 Dørene åbnes kl. 19:00 Livekoncert: Mike Andersen Band. Blues og soul. Efterskole for Scenekunst. Entre: kr. 150,-. Søndag 9. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening og 15. marts Revy Kompassets udbrud Efterskolen for Scenekunst. Søndag 23. marts og 6. april kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. HUSK at besøge vores HJEMMESIDE beder-malling-ajstrup.dk lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider mandag - søndag kl. 09:00-20:00 dit mobile cykelværksted! Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider:mandag-torsdag fredag lørdag Rådgivning ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser Praktiske værktøjer til brug i dagligdagen. Kontakt: Vinni Aarkrog på: eller tlf Se også ANLÆGSGARTNER MULVAD Vi tænker kreativt og laver holdbare løsninger til lave priser. Brolægning Hækklipning Græsslåning Beskæring Træfældning Snerydning Eghovedvej 22, 8340 Malling Tlf.: mail: Har De problemer? Ring til: BEDER VVS JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME - SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: Nummer 6/

12 En dejlig dag for læseheste og bogorme Af eleverne på 4. årgang 4. ÅRGANG var den 6. september 2013 til Børnenes Bogdag i Ridehuset i Aarhus. En dag der er tilrettelagt for at få børnene tættere på litteraturen, så litteraturen opleves mere levende. Nedenstående udsagn, der er skrevet af eleverne dagen efter besøget, viser at målet blev nået. Udsagnene oser af entusiasme for litteraturen, og børnenes glæde ved at møde en forfatter. Vi har været i Ridehuset, og Kim Fupz fortalte om sine historier. Kim Fupz startede med at lave tegneserier, og så skulle han skrive til tegneserierne, og så syntes han, det begyndte at blive sjovt. Kim Fupz har en kone og tre børn. Hans ene barn Sally vil altid have hestehistorier, men han skriver ikke noget med heste, så hun gad ikke høre hans historier. Vi syntes, det var sjovt til bogdag, og vi kunne godt tænke os at komme på sådan en tur igen, og det var godt, der var bøger og bogmærker. Jeg synes at bogdagen i Aarhus var rigtig sjov, og jeg håber, det kommer igen. Det bedste var, at man fik gratis bøger og gratis ting med hjem, og bøgerne er rigtig gode. Den ene handler om en dreng, der hedder David, han er træt af den grå kedelige hverdag, han savner spænding; det får han, da døden griber ham. Det har været rigtigt sjovt og spændende, og det var sjovt at se Kim Fupz. Da vi var til bogdag i Aarhus, var der masse af sjove aktiviteter og konkurrencer. Der skulle vi vide en masse om Palles gavebod. Så skulle vi svare på en masse spørgsmål. Vi spiste æbler og pærer, imens vi hørte Kim Fupz Aakeson holde foredrag om hans bøger. Han skriver sjove og lidt skæve bøger. Det bedste var at hygge sig med klassen, vi syntes også, at Kim Fupz var en god fortæller, vi anbefaler Kim Fupz bøger til børn, der godt kan lide at læse sjove fantasifulde bøger. Jeg synes at bogmessen var interessant, fordi der var konkurrencer, hvor man kunne vinde bøger. Jeg synes at bogmessen var rigtig sjov, fordi at man fik gratis bøger, og at vi hyggede os og lærte en masse. Vi kunne godt lide at der var gratis bøger, bogmærker og æbler. Kim Fupz bøger er sjove og gode, og Kim Fupz er en god fortæller. Vi syntes, at det var hyggeligt at gå der inde og kigge rundt på alle de bøger og mennesker og alt det. Vi synes, det var rigtigt hyggelig sjovt, fordi vi lærte, hvordan det er at være forfatter, og hvordan Kim Fupz Aakeson får inspiration til sine mange og sjove og skæve bøger. Vi fik også et par gratis bøger, som vi kunne tage med hjem og læse i. Der var gratis bogmærker, skemaer og plakater. Jeg synes, at bogdagen var rigtig rigtig god. Jeg vil med derhen igen til næste år. Kim Fupz Aakeson var rigtig god til at fortælle, og han var også sjov. Det var godt, at der var så mange konkurrencer. Det eneste dårlige var, at vi ikke nåede at få Kims autograf. I fredags var alt mega nice. Tak for dagen! Det var fedt at vi kunne høre forfatteren selv læse bogen op. Det var også rigtig hyggeligt. 12 Nummer 6/2013

13 Folkeskolereformen - En anderledes Malling Skole fra august 2014 Af Per Bisgaard, viceskoleleder og Hanne Gammelgaard, skoleleder Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform, der træder i kraft til august Selve aftaleteksten er på 32 sider. Jeg vil her kort beskrive indholdet. Aftalen kan læses på skolens hjemmeside: Malling-skole.dk Mål Reformens overordnede mål er, at eleverne på 8. årgang fremover kan det samme som nuværende 9. årgang. Skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes - blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. For at nå målene indføres forskellige tiltag på skolerne. En længere og mere varieret skoledag Reformen betyder, at børnene på Malling Skole efter sommerferien møder en ganske anderledes længere og mere varieret skoledag med mere undervisning og læring. Det vil sige, børnene får flere timer og nye fag og en anderledes skoledag med mere bevægelse, understøttende timer, faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp til alle børn. Reformen indebærer således - flere fagopdelte timer og ny tid/timer til understøttende undervisning, som skal supplere den fagopdelte undervisning. Den nye understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdere med relevante kompetencer. Minimumstimetallet for den gennemsnitlige skoleuge hæves betydeligt for hvert klassetrin og for udvalgte fag. Det ugentlige minimumstimetal inkl. den understøttende undervisning for børnene bliver således: klasse 30 timer klasse 33 timer klasse 35 timer Lektionstallet i den fagopdelte undervisning i dansk, matematik, natur/teknik og musik øges for forskellige klassetrin. Der indføres: Undervisning i engelsk fra 1. klasse. Undervisning i tysk fra 5. klasse. Obligatorisk valgfag fra 7. klasse. Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 min. om dagen. Håndværk og design der erstatter sløjd og håndarbejde. Efteruddannelse Efteruddannelsesindsatsen for lærere og pædagoger styrkes. Det er et mål, at lærerne i 2020 har undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Der er afsat 1 mia. kr. til indsatsen. Midlerne kan også anvendes til at understøtte muligheden for at rumme alle børn og til it i undervisningen mv. Få klare mål og regelforenklinger Undervisningens mål præciseres og forenkles væsentligt med henblik på at sikre læringsmål, der tydeligt viser, hvad eleverne skal lære. Derudover indeholder reformen en række regelforenklinger, som skal skabe større frihed til at tilrettelægge arbejdet. En stor opgave Vi får mulighed for at udvikle en ny skoleform med læringsmiljøer, som yderligere understøtter, at alle elever lærer, trives og udvikler sig fagligt og alsidigt. Vi har dette skoleår til at forberede os i. Vi har været i gang med udvikling af vores indskoling gennem en årrække. Denne udvikling af indskolingen på Malling Skole har givet os en viden, som vi kan anvende i vores nuværende planlægning og implementering. Ligeledes har vi i dette skoleår allerede hævet lektionstallet, således at nogle klasser har fagopdelt undervisning, som svarer til mængden af fagopdelt undervisning, som reformen kræver. Disse tiltag med tilhørende evalueringer er med i vores erfaringer i planlægningen af den nye hverdag på skolen. Forældre Opgaven er stor, og rigtig mange elementer er endnu ikke afklaret. Vi skal sammen forberede ændringerne af skoledagen fra august Vi har i ledelsen udarbejdet en procesplan for forløbet, hvor alle parter: bestyrelse, medarbejdere, elever/elevråd, forældre m.v. inddrages. Det er en spændende udfordring, som helt sikkert vil få en positiv betydning for alle børn på Malling Skole. Vi får brug for input fra forældrene. Bestyrelsens årlige dialogmøde i januar vil derfor have folkeskolereformen som tema. Dato for dette møde vil snarligt sendes ud via Forældreintra. Vi håber på stort fremmøde. Vi skal alle strenge os an for at skabe den bedste skole for børnene i Malling. Store Trivselsdag - hvordan har du det? Af Per Bisgaard, viceskoleleder og Hanne Gammelgaard, skoleleder For femte år i træk har Børn og Unge gennemført trivselsundersøgelsen Store Trivselsdag - hvordan har du det? blandt alle elever i de aarhusianske folkeskoler. Malling Skole modtog resultatet af undersøgelsen i slutningen af uge 41, og igen i år, er der fremgang. Trivselsundersøgelsen giver et godt grundlag for, at klasser, personale og skolebestyrelse kan drøfte de lokale udfordringer. Malling Skole har haft trivselsuge i hele uge 41 for klasserne. Der har været fokus på samarbejde, teambuilding, motion, sund kost herunder sund morgenmad. Eleverne har arbejdet sammen på tværs af klasserne. Det hele kulminerede med Skolernes motionsdag, hvor Rådmand Kristian Würtz kom og overrakte vinderbolden til de to klasser, der havde klaret den længste distance. Foto: Flemming Linnet Nummer 6/

14 Robusthed et fælles indsatsområde for hele Malling Af Bendt Kjærgaard, SFO leder ROBUSTE BØRN - en oplevelse at kunne tage fat om livet! Hvis børn skal blive robuste, er det afgørende, at de løbende møder passende udfordringer på alle livsområder for at udvikle sig optimalt. Børn er forskellige. Nogle ser ud til at klare det meste, mens andre har brug for vejledning og hjælp. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst understøtter vores børn i at blive robuste, så de kan klare de små og store udfordringer, som de møder i livet. I løbet af livet kommer vi til at indgå i relationer med mange forskellige mennesker, vi skal løse en lang række forskellige opgaver, vi møder fristelser, vi bliver konfronteret med sygdom og død, og vi skal begå os i en stadig mere kompleks, global verden. Med dette som udgangspunkt har vi valgt robusthed som et fælles tema for alle institutioner, fra dagtilbud, indskoling, mellemtrinnet, SFO og til fritidsklub. I begyndelsen af dette skoleår havde alt personalet en fælles oplægsholder - Inger Thyrre Sørensen. Men ingen robuste børn, uden at forældrene inddrages i den institution, børnene går i. SFO og indskolingen havde derfor taget emnet med på det fælles forældremøde i september, hvor Lis Fenger, ansat i Børn og Unge, sundhed og trivsel, gav et inspirerende oplæg, og efterfølgende drøftede forældrene emnet med hinanden i de 7 indskolingsklasser. Læge Poul Lundgaard Baks Omtanke - praktisk viden om tanker og følelser og hjerne indeholder enkel og praktisk viden samt små historier og illustrationer. Bogen kan bruges til at lære os, at forstå og bruge vores tanker og følelser, som vi jo skal bruge for at opleve verden, udvikle os og passe på os selv. Med bogen som inspirationskilde har vi udvalgt 3 indsatsområder, som vi alle i Malling vil arbejde ud fra med henblik på at gøre personale og børn mere robuste. Robuste medarbejdere skaber nemlig robuste børn. 1. Viljestyret (vedholdende) opmærksomhed (har bl.a. betydning for at fastholde venskaber, leg og læring. Kan trænes i opmærksomhed med andre mennesker). 2. At håndtere problemer og konflikter, kunne tåle sine egne og andres følelser (affekt og impulskontrol, at overvinde og udholde ubehag). 3. Kostens og motionens betydning for fysisk og psykisk robusthed. Hvad er det så, der er så betydningsfuldt ved disse tre områder? Kunsten at styre sin opmærksomhed Ukoncentrede og ofte drillende, flaksende og støjende børn er velkendte i de fleste daginstitutioner og skoler. Det er de børn, der aldrig er med, hvor det sker. De børn, som ikke selv opsøger eller lader sig fange ind af det, der er spændende. De børn, der begynder på noget, lader sig aflede og aldrig gør noget færdigt. Det er de børn, som mangler den viljestyrede opmærksomhed. Den viljestyrede opmærksomhed har den betydning, at barnet kan holde koncentrationen i en lege- og læringsproces, således man kan have fælles opmærksomhed og dermed lære noget fra en andens perspektiv. Det er vigtigt her at skelne mellem den lille gruppe ukoncentrerede, urolige børn, som har en skade i hjernen de børn, som har fået diagnosen ADHD - og de børn, som der ikke er noget i vejen med rent psykisk og fysisk, men som alligevel ikke har fået udviklet opmærksomheden. Konflikt At tænke læring og øget robusthed ind i pædagogikken kræver, at vi både som personer og fagpersoner formår at dulme hjernens såkaldte alarmberedskab og appellerer til vores egen og børnenes tænkehjerne. Når hjernen er i højeste alarmberedskab, hjælper lange forklaringer og formaninger ikke. Det er kun ro, omsorg, trøst og beskyttelse, der hjælper, indtil alarmtilstanden er gået over! Omvendt er det uhensigtsmæssigt, hvis man bliver overbeskyttet og ikke får nogen udfordring. Så tror alarmcentralen, at alting er farligt, og så bliver man for sårbar. Robusthed handler også om at kunne tage kritik til sig og lære af den. Det handler om at kunne tåle egne og andres følelser, om at kunne håndtere konflikter og modstå fristelser. Robusthed kan kun trænes i et trygt fællesskab, hvor man aktivt bliver værdsat, som den man er. Frygten for udelukkelse belaster alle i et utrygt fællesskab. Det kan styre alle handlinger. Utryghed skaber både bødler og ofre. Skældud og bebrejdelser gør utrygheden større. Den tryghed skaber man bl.a., når man er nærværende (opmærksom) og aktivt dyrker personers forskellighed i fællesskabet. Hvor man skaber og vedligeholder fælles værdier, roser og anerkender ønsket adfærd, og helt basalt hjælper hinanden med at løse konflikter og tale ordentligt til og om hinanden. Sundhed Ansvaret for børnenes fysiske og psykiske sundhed er de voksnes. Når vi taler om at skabe robuste børn, handler det i høj grad om at sætte fokus på sund mad og bevægelse. (For at afgrænse vores indsatsområde har vi her kun sat fokus på kostens betydning, men er fuldt ud klar over, at motion og bevægelse også indgår i det at arbejde med børns robusthed). Det, vi spiser, er vores byggesten og brændstof til kroppen. Det holder os i gang og giver energi. Det, vi spiser, bliver lavet om til sukker, fedt og proteiner. Vores blod transporterer energien ud til cellerne. Blodsukker er mængden af sukker i vores blod. Et svingende blodsukker giver kortvarigt høj energi - derefter sult, træthed og svingende humør. Forklaringen er, at når blodsukkeret falder hurtigt, oplever din hjerne fejlagtigt, at der er hungersnød i din krop. Vi bliver snydt til at tro, at vi er meget sultne. Når der skrues op for alarmsystemet, skrues der ned for tænkehjernen og evnen til omtanke. Oplevelsen af sult bliver altoverskyggende, og andre tanker skubbes til side. Hvis vi mætter os hurtigt med hurtige sukkerstoffer (sukker, slik, kager, saft, hvidt brød, alkohol), starter det hele hurtigt forfra igen. Et stabilt blodsukker giver os langvarigt velvære. Hvis du er blevet inspireret, kan du finde meget mere om emnerne på Aarhus kommunes hjemmeside Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Per Lysgaard Malene Gade Vibeke Elling June Domar Tagmose Niels Tange Møllmann Susanna Maria Jensen Hanna Timmermann Forældrerådsformand i SFO Perronen June Dolmar Tagmose Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Nummer 6/2013

15 Moermad for mænd Tekst og foto Axel Bessing I DET SENESTE par år har der i al stilhed eksisteret en madlavningsgruppe for mænd, som et par gange om måneden sætter hinanden stævne i skolekøkkenet på Beder Skole. Medlemmerne af madlavningsgruppen kommer primært fra de to mandegrupper Beder Malling Seniorer og Beder Malling Juniorer, og det var egentlig et tilfældigt ønske fra et af gruppemedlemmerne om at lære at lave noget almindeligt hverdagsmad og også lidt gæstemad der satte gang i Moermad på Beder Skole. Vi fandt selv en underviser, og Vivi Dybdal fra Fælles Fritid har været os behjælpelig med at få det organiseret, og vi er nu i gang med vores 3. sæson. Naturligvis hygger vi os, når vi mødes i skolekøkkenet, men det er altså ikke kun hygge og kammeratligt samvær, der er bestemt også tale om et seriøst madlavningskursus, hvor vi arbejder med gode råvarer, og hvor vi laver tingene helt fra bunden. Dan Zachariassen (i midten) underviser et par gange om måneden i at lave mad som vor mor laver den. Den allerførste gang lagde vi ud med at lave fiskefrikadeller (naturligvis helt fra bunden) med råstegte kartofler, gulerodssalat og hjemmelavet remouladesauce, og siden har vi blandt meget andet lavet klassisk wienerschnitzel, forloren hare, gule ærter og hjemmelavet medisterpølse og hver gang naturligvis med en dejlig dessert. Jeg tror, jeg udtrykker mig på hele gruppens vegne, når jeg fastslår, at de torsdag eftermiddage, er noget vi alle ser hen til med stor forventning. KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Velkommen i Café Eskegården Af Hanne Jensen og Anna-Marie Elgaard Eskegården PR. 1. JULI er Hanne Jensen ansat som cafémedarbejder på Eskegården. Hanne har en bred erfaring indenfor køkkenog caféområdet og er allerede godt i gang med nye tiltag. Hun er i caféen alle hverdage fra kl og kan træffes på tlf. nr Nyt cafékøkken I marts flyttede produktionskøkkenet produktionen fra Eskegården til Trige, men har nu brug for mere plads, så de kommer tilbage til Eskegården, hvor de skal skære kød op samt producere pålæg m.m. Produktionskøkken og cafékøkken kan ikke som tidligere have fælles køkken. Vi har derfor fået et cafékøkken, hvor frivillige og brugere er velkomne. Vi vil bl.a. gerne producere den varme middagsmad på hverdagene, så vi kan imødekomme kundernes menuønsker, lave en spændende salatbar, en attraktiv frokostret, bage boller og kager til arrangementer m.m. Caféudvalget Alle disse nye tiltag arbejder vi med i caféudvalget, som består af Hanne Jensen (cafémedarbejder), Pia Koller (frivilligkoordinator), Lis Lind (brugerrådsmedlem), Ulla Olesen og Bodil Kristensen (frivillige). Anna-Marie Elgaard (teamleder for caféområdet), kan træffes på tlf.nr Du er velkommen til at kontakte en af os, hvis du har yderligere gode idéer eller ønsker. Café Eskegården er for alle Café Eskegården er for dem, som lige kommer forbi, har lyst til at drikke en kop kaffe, spise lidt mad, hygge sig, møde andre mennesker og meget mere. Du skal ikke være visiteret for at komme i caféen, så kig endelig ind. Caféens åbningstider: Mandag-fredag kl Weekender og helligdage kl Åbningstider Mandag - fredag 9:00-20:00 Lørdag - søndag 9:00-18:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI BodyMind Terapi for krop og psyke ved fysioterapeut og psykoterapeut Pia Truelsen, tlf Nybyggeri & renovering Efterisolering af tagrum Genvex boligventilation Tag/Gulve/Vinduer Totalentrepriser Skoleparken Beder Tlf Nummer 6/

16 Efterkommere af Øvle-slægten Familie nr. 97 på Beder Nygaard Fortalt af arkivleder Kirsten Williams Beder - Malling Egnsarkiv ØVLE-SLÆGTEN omfatter 110 familier. Her skal fortælles om Christen Sørensen fra Heden ( ) født på Smedegaard i Malling af gårdmand, smed og skolelærer Søren Øvlisen ( ) og hans kone Kirsten Rasmusdatter ( ). Christen er nr. fire i en søskendeflok på otte. Han gifter sig i 1841 med Ane Cathrine Jacobsdatter ( ), der er født på Beder Nygaard matr.nr. 4a i Gården ligger endnu midt i Beder By. Ægteparret forpagter gården, til Anes far Jacob Andersen dør i Samme år flytter Christen gården ud syd for Beder By. Tilnavnet fra Heden kommer af, at de jorde, der hørte til gården, havde et vist hedepræg. Christen kunne besøge sine syv søskende på de nærmeste og gode gårde: Maren på Gammelgaard, N. Fløjstrup, Øvli på Enghøjgård, Malling, Kirsten i Fløjstrup, Rasmus på Beder Gammelgaard, Jens i Malling, Karen på Kobjerggaard, O. Fløjstrup, Ane i Pedholt. I det nittende århundrede er der stor børnedødelighed, så det er usædvanligt, at alle søskende overlever. Christen og Anes børneflok på ni børn er også særdeles livskraftige, tre bliver over 90 og tre over firs år. I 1964 er der over 450 efterkommere efter Ane og Christen. Jakob ( )er det fjerde barn og overtager gården i I 1903 gifter han sig med Kirsten, og de får fire sønner Kresten, Søren, Jacob og Anker, der alle hedder Ove til mellemnavn. I 1912 flyttes gården nærmere Beder landevej, og der bygges et nyt stuehus. De to brødre Søren Ove og Jacob Ove Christensen overtager gården i Kilde: Øvle-slægtens Årbog Familien Kristensen ca De fire drenge fra venstre Ove, Kresten, Anker og Søren er klædt i ens jakker med en bred matroslignende krave, Kirsten har en lang tynd halskæde på, som hæftes i bæltet - højeste mode! Christen Sørensen ca Frisuren er halvlang med lav sideskilning og bakkenbarter. Ligesom Ane er det også en lidt gammeldags frisure. Ane Jacobsdatter ca med en gammeldags kyse, der er bundet i en stor sløjfe under hagen. En kyse er bestemt kun noget ældre kvinder går med i Bryllupsbillede 1903 Jakob og Kirsten Kristensen. Bruden er i sort med handsker, høj hals, snæver talje og vidde i kjolen. Jakob er i lang frakke, høj hat og hvid kravat i halsen. Sønnen Anker f er fotograferet i 1911 af F.P. Therkildsen, Beder, i sit fine tøj - kort kjole med blonder i halsen, korte bukser, lange strømper og sko med rem om anklen. 16 Nummer 6/2013

17 Besøg fra Holland Af Pia Nyrup Boudigaard I SEPTEMBER tog Beder Skole, for andet år i træk, mod en gruppe unge studerende fra Holland, der besøgte Danmark på studietur. De unge mennesker går på Drenthe College, der lig ger tæt ved Groningen i region Drenthe, og også en lærer fra College var med på turen. Eleverne er i gang med en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, som på slutniveau vil svare til en dansk SOSU assistent eller pædagogisk assistent. De studerende vil herefter kunne arbejde med børn fra 0. klasse og til ca. 12-års elever. Et af formålene med studieturen var at lære mere om det danske skolesystem, og spørgelysten var stor. De studerende besøgte også flere klasser fra 0. Årgang til 9. Årgang, og det var dejligt at eleverne i klasserne ivrigt kommunikerede med de besøgende hollændere, på fingersprog eller engelsk. Beder Magic Af Pia Nyrup Boudigaard UGE 41 stod i magiens tegn på Beder Skole. Temaet for årets skolefestuge var Beder Magic og er blevet fortolket bredt i alle skolens klasser. Der er blevet malet, eksperimenteret, studeret og musiceret, så hele skolen stod på den anden ende. Kantinen var også helt fortryllende og serverede aparte retter som Abrakadabrasuppe med snegl, Heksehår med magi, Tryllepind med hokuspokus og Tryllekunstnerens hemmelighed. Ugen sluttede med skolefest torsdag aften, hvor forældre og elever kunne opleve blandt andet magisk mad, fortryllende kaffe, tryllestavsværksted, troldmandshatte-fabrikation, fortryllende akrobatik, alkymistshow, mindfulness, håndlæsning og numerologi, musik, teater og rollespil. Fredag var magien slut, men der blev løbet skolernes motionsløb, og kantinen var tilbage til pasta med kød sovs, så alle kunne gå friske og glade på efterårsferie. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen GAMMEL Anders Nørgaard / Britta Knudsen Lone Nørum Lund / Poul Volquartsen / Brian Fangel, / Lise Uhre Pless Oluf Jensen / Formand for SFO - forældrerådet Jan L. Rasmussen Nummer 6/

18 Vognmand H. J. Thomsen ApS Postboks 55, 8330 Beder Tlf Mobil Se lokalstof DanBolig BEDER BUTIKSTORV 8330 BEDER RING: SAMARBEJDER MED NORDEA FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET Dan Bolig TH-GRUPPEN Fører dig sikkert gennem byggeprocessen Rådgivning: Skitsering og projektering Budgetopstilling Myndighedsbehandling Byggeledelse Fagtilsyn Afleveringsforretning 1- og 5 års eftersyn Udførelse: Enfamiliehuse Renovering / ombygning Tilbygning Tagarbejde Vinduer og Døre Reparationer Bygningskonstruktør og Tømrermester Troels Højlund Smedegårds Alle 1d, 8340 Malling Tlf.: / Hvad stammerne gemte Tekst og foto Dan Zachariassen, redaktionen DA VI TILBAGE i 1970 erne købte vort lille hus på Agernvej i Beder, faldt vi ikke mindst for den smukke canadiske rødeg, der med sine to stammer stod i forhaven. Allerede dengang var der tale om et ganske anseeligt træ, som vi selvfølgelig godt kunne se aldrig burde være plantet i en parcelhushave, og slet ikke bare to meter fra huset. Men det var et smukt træ, dog også upraktisk, for når bladene faldt, skulle de fjernes, for egeblade er mange år om at blive omsat. Og gennem hele sommerperioden dannede træet så megen skygge, at det ene af børneværelserne nærmest henlå i helårligt vintermørke. Det problem løste vi ved at flytte et vindue, men bladene kæmpede vi med år efter år. En canadisk rødeg er et hurtigt voksende træ, og for omkring 15 år siden enedes vi om, at det måtte fældes, men stammerne skulle udnyttes til noget havekunst. Den aftale fik sig imidlertid et gevaldigt skud for boven, da en kæmpestor flok silkehaler en dag satte sig til hvile i kronen. Det træ skal ikke fældes, fastslog Marianne, og så var den sag afgjort. Vi aftalte i stedet med Thomas Gisselmann fra TG-Træfældning at udtynde kronen, noget han har gjort i alt to gange. Vort lille hus passer rigtig godt til at blive gammel i, men haven skal også være til at overkomme, og så var egetræet i vejen. Den gamle ide om at udnytte stammerne til et kunstværk var stadig aktuel, og allerede for 15 år siden havde vi talt om, at det skulle være noget fra den nordiske mytologi, og med to stammer var vi sikre på, at Odins to ravne Hugin og Munin sad derinde i stammerne og ventede på at komme ud i det fri. Selve det med at få fældet træet var enkelt. Det aftalte vi med Thomas, og det blev midt i vinteren, hvor der er mindst vand i træet, så det vejer mindst. På nettet fandt vi frem til en kunstner, der kalder sig for Save Niels, og som viste sig næsten at være lokal. Han hedder egentlig Niels Ejnar Petersen og er bosat i Ørting. Han er uddannet skov- og landskabsingeniør Sidste hånd på værket. og arbejder som lærer på Dansk Center for Jordbrugsuddannelse her i Beder, og han har så sin kunstneriske virksomhed som en fritidsbeskæftigelse. Man kan finde mange eksempler på hans kunst på og vi faldt pladask for hans lidt tegneserieagtige og meget humoristiske stil. Niels ville gerne lave Hugin og Munin. Det blev i forsommeren, og efter sammenlagt en god dags arbejde med motorsavene var fuglene færdige. Vi indviede vores nye havekunst med et halvt hundrede naboer, vejfæller og venner. Siden har mange mennesker fra nær og fjern kigget forbi, vi har næsten dagligt besøg ved Hugin og Munin, og det glæder os rigtig meget, at vores skulptur er blevet så positivt modtaget! Niels Ejnar har fundet fuglene. 18 Nummer 6/2013

19 Kirke & Sogn Nr November Januar 2014 Årgang 25 Forventningens glæde Man siger, at forventningens glæde er den største! I den forbindelse fortælles det om Søren Kirkegaard, at han engang havde inviteret sin forlovede, Regine Olsen, i Det Kgl. Teater, og Regine havde længe glædet sig til begivenheden. Dagen oprandt, Søren Kierkegaard hentede Regine, de kørte til teatret, de fandt deres pladser og hørte ouverturen. Hvorpå Søren Kirkegaard vender sig mod Regine og siger: Så, nu kan vi godt tage hjem. Nu har du haft forventningens glæde, - og den er den største! Det er en anekdote, og alligevel så kan den godt give anledning til eftertanke. Thi for os hører opfyldelsen med til forventningen. Men vi har vel alle oplevet, at dét, der virkelig skete, ikke stod mål med forventningerne? Vi blev skuffede og stod med en underlig flad fornemmelse! Var det virkelig det hele? Den glans, der havde været over juleaften, da man var barn, var forsvundet. Adventstid er forventnings tid. Advent kommer fra latin og betyder komme. Egentlig hedder det: Adventus Domini, der betyder Herrens komme. Og denne Herre, der kommer, er naturligvis Jesus fra Nazareth. Adventstiden er forberedelsestid til julen, hvilket også afspejler sig i adventssalmerne om Guds løfter til mennesker om den kommende frelser. Men adventstiden markerer også forventningen om Jesu genkomst. Adventstid er først og fremmest forventningst tid. Vi kender alle til at vente på noget - at forvente noget. Børn især glæder sig til jul, - og det gør voksne vel også. Børnene kan næsten ikke vente. Deres øjne lyser, når de åbner en låge i julekalenderen eller en pakke på pakkekalenderen det er forventningens glæde, der stråler ud af dem. Advent er forberedelse til julen. 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og vi tænder det første lys i adventskransen. I gamle dage fastede man i adventsugerne. Adventstiden var oprindeligt en faste- og bodstid, som en åndelig forberedelse på fejringen af Jesu fødsel. Adventstidens lilla farve symboliserer da også bod eftertænksomhed og faste. Man mente, at det var godt at lide afsavn, så man bedre kunne opleve den store sande glæde, som julen bragte. Hvem tænker mon på det i dag, her hos os? Hvor den ene julefrokost afløser den næste, så vi i vores overflodssamfund er mættede, inden vi når jul. Og nogle børn får så mange og dyre pakker i julekalenderen, at de måske ikke rigtig værdsætter de gaver, de så endelig får til jul. Jeg oplever af og til, når jeg besøger enlige ældre mennesker i adventstiden, at de fortæller, at de vælger julen med børn og børnebørn fra. Fordi forventningerne til julen, til julegaverne, til julemaden, til julehyggen, til delebørn og deleforældre er skruet så højt i vejret, at juleaften bliver en fiasko eller i hvert fald et antiklimaks, der slet ikke kan leve op til forventnings-presset! Man vælger måske i stedet at holde jul på højskole eller på et refugium, hvor der er tid til eftertanke, til tænksomhed, til salmer og fællesskab og ikke mindst samtaler med ligesindede. Man vælger at fejre julens oprindelige budskab i fred og ro og ikke blot ligge under for et stort gaveræs. Mindre kan også gøre det. Min erfaring er, at mange børn værdsætter tid sammen med de voksne mere end de dyre gaver. Tid, hvor man laver ting sammen, spiller spil eller hører en historie. I min barndom var vi så heldige at have vore bedsteforældre boende i et lille hus øverst i haven. Der kunne vi børn gå op sidst på eftermiddagen, og så blev der holdt skumringstime en lille times tid med fred og ro, hvor vi blot sad i mørke med en enkelt kerte tændt. Måske fortalte bedstemor en historie, måske spillede vi et spil, måske sad vi bare stille og nød skumringen og roen, oven på dagens travlhed. Det kunne jeg godt unde andre at holde skumringstime; men det kræver naturligvis, at det er noget man sætter sig for, og dermed fravælger noget andet. I adventstiden blev adventskransen tændt i skumringstimen. Et lys første søndag i advent. Og i den følgende uge kun det samme lys på kransen i hverdagene. Derpå fulgte 2. søndag i advent med de to lys tændt, - ligeså 2 lys i ugen der fulgte og så fremdeles. En lille ting, nærmest som et ritual; men det betød meget. Glædelig advents- og forventnings tid. Kirsten Ditlevsen, konstitueret sognepræst Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet havde forventet at kunne byde en ny præst velkommen i Malling Sogn i indeværende kirkeår, men således skulle det ikke være: Stillingen blev opslået i sensommeren, og mange præster viste interesse for embedet, men uafklarede forhold mellem Kirkeministeriet og Præsteforeningen gjorde, at stillingsopslaget efter få dage blev tilbagekaldt, og ansættelsesproceduren sat i bero. En ærgerlig situation for alle parter, ikke mindst for Malling Sogn. Menighedsrådet har ikke haft andel heri og har ikke haft mulighed for at påvirke forløbet, men har blot kunnet tage situationen til efterretning. Heldigvis er parterne kommet overens, og vi er nu atter på ret kurs i forhold til at finde en ny præst, som kan bosætte sig i Malling og have sit virke her. Ansøgningsfristen er netop udløbet, og menighedsrådet har påbegyndt det endelige arbejde med at finde den rette præst til Malling Sogn. Adventstiden bliver på den vis meget konkret i Malling i år vi venter på den nye præst. Men vi venter med stor glæde og forventning, for vi er sikre på, at vi venter på noget godt Husk, at der altid er mulighed for en kop kaffe og snak med menighedsrådet i våbenhuset i forlængelse af de gudstjenester, der begynder kl i Malling Kirke. Med venlig hilsen og på gensyn i kirken - Menighedsrådet Nummer 6/

20 Alle Helgen - sognets døde I perioden fra 1. november 2012 til 1. november 2013 er følgende mennesker døde eller begravet i Malling sogn: Aase Elise Andersen Aase Østergaard Nielsen Aksel Oskar Pedersen Anna Hededal Kirkegaard Annie Brusgaard Olsen Anton Linnet Jacobsen Asta Nielsen Bent Valther Schmidt Bente Hjorth Bente Møhl-Jørgensen Benth Erik Ravnsbo Biau Kirstine Sletting Eigil Brøste Olesen Elly Jensen Erik Bent Christensen Finn Bendt Christensen Georg Sproegel Gerda Nina Bundgaard Gerda Elise Olsen Grethe Børresen Gurli Gregersen Hans Häuptli Helga Dorthea Nielsen Helga Emilie Pedersen Henrik Tarp Henry Harpsøe Bio 13 Bio 13 er et samarbejde mellem Malling Bio og sognene i Malling og Beder. I Malling Bio vises en film den 2. mandag i måneden kl efter filmen er der hygge og filmsnak i Malling Sognegård. Film og kaffe koster kr. 60. Familiegudstjeneste Søndag den 1. december 2013 kl i Malling Kirke Holger Lysgaard Ida Nielsen Inger Marie Thorsø Jens Frølund Knudsen Jens Peter Nielsen Jensine Petrea Nielsen Jes Foldbjerg Jes Poulsen Jette Good Jonna Nielsen Karen Margrethe Nielsen Kathe Ella Simonsen Mølgaard Lissy Hansen Lone Færch Maren Dusine Pedersen Margot Karin Pederstrup Niels Peter Poulsen Olaf Engbo Mikkelsen Ole Norge Mikkelsen Peter Due Mikkelsen Rita Elisa Knudsen Johansen Svend Tage Egholm Methling Vagn-Aage Kjærgaard Vera Kathrine Sørensen Verner Boritz Koliander Villy Kirkegaard Første søndag i advent markeres på festligste vis både indledningen på det nye kirkeår og afslutningen på efterårets minikonfirmandforløb. Minikonfirmanderne og andre børn, der har lyst til at deltage, bærer lys ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse, og i kirkens korbue vil det første lys på den store adventskrans blive tændt. Kirkens børne- og ungdomskor synger for på både gamle og nye adventssalmer. Gudstjenesten er tilrettelagt for børn i skolealderen, men alle er naturligvis velkomne. Det sker: November Januar november kl Torsdagstræf 01. december kl Familiegudstjenester og afslutning for minikonf. 05. december kl Torsdagstræf 08. december kl Julekoncert 09. december kl Bio december kl Lucia på Malling Plejehjem 13. december kl Spaghettigudstjeneste Korsang i Malling Sognegård Børnekoret (2.-4. klasse): Onsdag kl Ungdomskoret (fra 5. klasse): Onsdag kl Læs mere om korene på -eller kontakt organist og korleder Winni Kilsgaard, telefon Børnekoret og Sigurd Barrett Søndag den 27. oktober optrådte Sigurd Barrett i Spektrum i Odder sammen med tøjdyret Snapper. Der blev fortalt bibelhistorier, og der blev sunget børnebibelsange og børnekoret fra Malling Kirke sang med. Tak til alle, der via SuperBrugsen i Malling har muliggjort, at korbørnene fik denne store oplevelse. Julehjælp 2013 Midler, der blev indsamlet i kirken i advents- og juleperioden i 2012, vil i år blive uddelt som julehjælp til økonomisk vanskeligt stillede familier og enkeltpersoner. Hvert år oplever sognets præster, at behovet er stort, og yderligere bidrag er derfor meget velkomne. Såfremt man ønsker at bidrage, kan der indsættes et beløb på Malling Kirkes julehjælpskonto kontonr Ethvert beløb vil blive taget godt imod og vil kunne hjælpe med til at gøre en stor forskel. For at komme i betragtning til julehjælp, skal der laves en skriftlig ansøgning, der kort begrunder behovet for julehjælp. Ansøgningen afleveres eller sendes til sognepræst Emmy Haahr Jensen på adressen Malling Kirkevej 3, 8340 Malling. Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 2. december Nummer 6/2013

Robusthed et fælles indsats område 8. Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Robusthed et fælles indsats område 8. Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Robusthed et fælles indsats område 8 Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Robuste børn - en oplevelse at kunne tage fat om livet! Hvis børn skal blive robuste, er det

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Glædelig 3. søndag i advent

Glædelig 3. søndag i advent Nyhedsbrev uge 50 2014 Side 1 Side 2-4 Side 5 LUCIA FEST Fra bestyrelsen Side 6 Side 7 Side 8 Fra Vejrumbro by Børnehaven Kalender, rengøring & kontakt Glædelig 3. søndag i advent Nyhedsbrev Vejrum-Viskum

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Eskegården Aktivitetstilbud Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Eskegården 3 Brugerstyrede aktiviteter 4 TRÆVÆRKSTED 4 HUMØRKLUBBEN 4 FÆLLESSPISNING 4 HYGGEKLUBBEN

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 50-2013 Side 1-2 Side 3 Side 4-6 Side 6 LUCIA Nyt fra Troels Bedsteforældre julehyggedag

Læs mere