KAAS BRIKETFABRIK MULIGHEDER FOR FREMTIDIG OMDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAAS BRIKETFABRIK MULIGHEDER FOR FREMTIDIG OMDANNELSE"

Transkript

1 BILAG 1 KAAS BRIKETFABRIK MULIGHEDER FOR FREMTIDIG OMDANNELSE LUNDERGAARD MOSE KAAS BRIKETTEN - EN HEL EGNS SELVFORSTÅELSE KOLDMOSEN MOSEBY SANDMOSEN A r k i t e k t e r

2 BRIKETEVENTYRET I KAAS I 1925 startede et iværksættereventyr i Nordjylland. Industrimanden Marius Ib Nyeboe etablerede Kaas Briketfabrik, som frem til lukningen i 1966, hvor olien vandt indpas som energikilde, producerede briketter af tørv til brug som energi i industrier og varme hos almindelige mennesker. Anlægget står i dag som et forfaldent, men majestætisk industrianlæg med en unik historie og som det eneste af sin art i Danmark. Fabrikkens historie er forbundet til det 200 hektar store moseindvindingsområde omkring anlægget, hvorfra tørvesmuldet blev bragt til produktionen via banespor gennem landskabet. I dag ses et sammenhængende kulturlandskab med grøfter, banespor og veje, der har sikret forsyningerne til og fra stedet, og arbejderbyerne Moseby og Kaas, der voksede frem omkring fabrikken. Længe før fabrikkens etablering blev stedets råstoffer udnyttet af egnens befolkning og sporene herfra er bevaret flere steder Dette prospekt er ikke en færdig køreplan for projektet KAAS BRIKETFABRIK. Derimod er det et oplæg, som skal anskueliggøre den mulige udvikling af området og det tidligere arbejde i projektet. Lokalt og kommunalt er der bred opbakning til at bevare briketfabrikken. Frem til nedlæggelsen i 1966 var stedet en vigtig økonomisk motor for egnen bag Jammerbugten, og mange i området føler stadig en stærk tilknytning til fabrikken. Kaas Briketfabrik - BRIKETTEN i folkemunde - var stedet, hvor én eller flere i familien arbejdede. Trods den ringe stand er fabrikken stadig et markant bygningsanlæg med en stor historisk værdi. Prospektet her kommer derfor på et tidspunkt, hvor der må tages stilling til stedets fremtid, inden forfaldet gør en mulig restaurering umulig. Historiske billeder fra produktionen i Kaas. 2 A r k i t e k t e r

3 STEDETS POTENTIALER Kaas Briketfabrik ligger ved byerne Kaas og Moseby, en kort afstikker fra vejen mellem Aalborg og Blokhus/Løkken. Herfra er der blot 10 km til Blokhus ved Vesterhavet og forbindelser til de øvrige destinationer langs den nordjyske vestkyst. Kyststrækningen er en af de mest velbesøgte kystturisme-destinationer i Danmark med ca. 2 millioner overnatninger på årsbasis. Fra fabrikken er afstanden til Aalborg ca. 30 km og til lufthavnen ca. 25 km. TURISTFLOW Kaas Briketfabrik er således placeret i et område med et markant turist-flow sommeren igennem. Dette vil potentielt virke postitivt for udviklingen af Kaas Briketfabrik. Set i det perspektiv må man i udviklingen af Kaas Briketfabrik satse på skabe oplevelser, der er væsentligt anderledes og nytænkte i forhold til de populære destinationer nær Kaas. Langs Vestkysten er det havet, strandlivet, maden, de traditionelle overnatningsmuligheder som sommerhuse, feriecentre og små strandhoteller og livet i sommerbyerne, der trækker, mens Aalborgs storbyliv med et bredt oplevelsestilbud og vigtig infrastruktur er en væsentlig medspiller i den nordjyske turisme. Briketfabrikken ligger i det flotte moselandskab, hvor bl.a. en af Europas længste vandreruter, Nordsøstien, passerer igennem. Dele af de nærliggende Koldmosen og Sandmosen samt Store Vildmose er indrettet med afmærkede stier og andre publikumsfaciliteter. INDUSTRIENS SPOR I LANDSKABET Det stærke historiske link er et vigtigt stykke dansk industrihistorie: Briketproduktionen i Kaas - fra bonde til fabrik. Stedet har en unik kulturhistorisk tyngde og et bemærkelsesværdigt sceneri. Det samlede volumen er stort nok til at danne rammerne om nye konstellationer mellem lokalt engagement, historisk formidling og forretningsudvikling. De rå, næsten katedralagtige fabriksbygninger står tilbage som beviset på en storhedstid, med enkelte tilbageblevne maskiner, og i landskabet aftegner sig de gamle tørvegrave, grøfter og jernbanespor, hvoraf en lille del er bevaret. Ligeledes er der spor af kalkovne og teglbrænderier. Området består idag af landbrugsjord, plantager og moseområder. BRIKETFABRIKKEN dansk kulturindustrihistorie unikke omgivelser flow af mennesker BLOKHUS LØKKEN hav/strand/kyst mad traditionel kystferieovernatning butikker udendørskoncerter MOSEBY KAAS PANDRUP AABYBRO NORDSØSTIEN AALBORG fjord byliv og events gourmet 3 A r k i t e k t e r

4 BRIKETTEN EN VISION OM SYNERGIER BRIKETTEN et scenarie, der appellerer til de moderne turister og besøgende i Danmark. Til dem, som søger det autentiske, originale, anderledes, unikke og frem for alt visionære. Et projekt på Kaas Briketfabrik og det omgivende landskab, skal målrette sig denne oplevelsessøgende rejsende, men også have en tiltrækningskraft uden for den primære turistsæson. Projektet skal ikke være endnu et traditionelt museumprojekt, men søge de synergier, der opstår mellem det nye og det gamle, det rå og det polerede, det traditionelle og det dristige. Stedets fysiske beskaffenhed, i den ene eller anden bevaringsform, har potentiale til at rumme synergierne mellem forskellige interesser og fortællinger. Det er væsentligt, at her skal tænkes på tværs, tænkes i konstellationer, hvor stedet kan aktiveres mere eller mindre hele året, og hvor stedets forskellige aktører kan drage nytte af et gensidigt partnerskab. Grobunden for stedets udvikling er fortællingen af stedets enestående historie - men stedet kan desuden rumme mange forskelligartede faciliteter til gavn for området og erhvervet. ENERGIUDVEKSLING GENSIDIG GEVINST PARTNERSKAB KOMMERCIELT LOKALT 1. HOTEL eks. koncepthotel i utraditionel integration med tilbageværende historisk bygningsmasse. 2. SMÅ VIRKSOMHEDER eks. håndværkere, konsulenter, kontorer, konferrence, workshops teambuilding, primitiv overnatning 3. INSTITUTIONER praktikpladser for erhvervsuddannelser og omskoling, forskning RUM FOR LOKALT ENGAGEMENT eks. fællesrum til arrangementer, udstillinger, foreninger, årstidscafe BASEN: DEN HISTORISKE FORTÆLLING HVEM? FASTBOENDE BESØGENDE HVORNÅR? HVOR LÆNGE? FUNDAMENTET FOR UDVIKLING AF STEDET Formidlingen af fortællingen om industrialiseringen; fra bonde til fabrik - lige netop her i Kaas, hvor sporene i landskabet stadig er synlige. Formidlingsformen skal møde den aktive, videbegærlige turist og besøgende - aktiviteter med interaktion, kropslig læring og måske mulighed for et enormt adrenalinkick. Eks. tilholdssted for Moselauget og Egnssamlingen. KOMMERCIELLE AKTIVITETER TURISME MULIGHEDER FOR LOKALE Vinter Forår Sommer Efterår 4 A r k i t e k t e r

5 BAGGRUND EJERFORHOLD Briketfabrikken ejes i dag af Finn Søholm Jørgensen, der har tilbudt Jammerbugt Kommune at overdrage anlægget og grunden til en selvejende institution, fond eller lignende mod, at stedets kulturarv bevares, så fabrikken eller dele heraf sikres med det oprindelige præg. AKTIVITETER I DAG Moselauget afholder hvert år i juli levendegørelser af tidligere tiders arbejde i tørveskæret med besøgende. Moselauget viser også fabrikken og de tilbageværende maskiner frem efter aftale og det vurderes at antallet af gæster kunne øges, hvis adgangen til bygningerne i højere grad bliver en mulighed. STYREGRUPPENS FORUDGÅENDE ARBEJDE Mulighederne for at bevare og udnytte stedet blev indledende drøftet på et borgermøde i Efterfølgende nedsatte Moselauget og Jammerbugt Kommune en styregruppe til at afklare forskellige muligheder. Siden da er der arbejdet med forskellige scenarier for brug og måder at indgå i givtige samarbejder med eksterne partnere og institutioner omkring projektet. Et sådant scenarie har været udviklingen af et center for energi og klima med fokus på såvel fortid, nutid og fremtid. Projekt vurderedes til at koste mio. kr. og 50 virksomheder og institutioner inden for energi og klima blev kontaktet for mulig deltagelse. Nyfors meldte konkret tilbage, at de gerne ville deltage i et projekt, men ikke havde midler til en genopretning. Realdania afslog i 2010 at medvirke i et forprojekt til afprøvning af, om et center for energi og klima kunne blive bæredygtigt. Moselaugets fremvisning en juliaften 2013 Styregruppen besluttede medio 2011 at koncentrere sig om den mest påtrængende opgave, nemlig at få sikret selve konstruktionen og klimaskærmen på fabrikken, så forfaldet ikke eskalerer. Man kunne kalde dette en bevaring light, hvor målet er at kunne vise den rå fabrik frem som en attraktion for lokale og turister. I 2008 blev der lavet en arkitekt og ingeniørmæssig vurdering af sikringen, som ville koste ca. 8 mio. kr ex. moms. Prisen omfattede alene hovedbygningen, som er den ældste og mest bevaringsværdige del ifølge Nordjyllands Historiske Museum. 5 A r k i t e k t e r

6 SAMARBEJDER Moselauget har fået kontakt til TECH College i Aalborg, der har interesse i at skolepraktikpladser for unge i erhvervsuddannelse er udfordrende og ligner en rigtig virksomhed. Arbejdet, som de unge udfører, må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til eksisterende virksomheder. Når disse og andre krav er opfyldt kan briketfabrikken blive en interessant base for TECH College. Bevaring af fabrikken kan også danne udgangspunkt for opkvalificering af ledige inden for byggeri- og anlægssektoren. Lige nu ser Moselauget og Jammerbugt Kommune store perspektiver i at kombinere en nytænkende bevaringsindsats med opkvalificering af ledige og oprettelse af udfordrende praktikpladser for unge. Frivillige fra Moselauget vil også indgå i arbejdet på fabrikken og med formidling af stedets kulturhistorie, en indsats der allerede pågår. Der er etableret et godt samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum og VisitNordjylland samt de øvrige moserelaterede aktiviteter i området, Store Vildmose, Gård 18 og Egnssamlingen i Saltum. De grønne organisationer, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, ser positivt på briketfabrikken som knudepunkt for nye aktiviteter i det omgivende landskab. BYGNINGERNES HISTORISKE VÆRDI Nordjyllands Historiske Museum gennemførte i 2010 en undersøgelse af briketfabrikkens rolle som foregangsfabrik for udviklingen af en tørvebriketindustri i Danmark og internationalt. Museets arbejde blev støttet med midler fra Kulturstyrelsen. Undersøgelsen konkluderer, at den centrale kerne i anlægget er hovedbygningen fra I det ydre står pressehuset og kraftafdelingen stort set som ved opførelsen. I det indre domineres bygningen af ændringerne omkring Briketpresserne er for længst fjernet, men Peco-tørreren, der var en af grundpillerne bag fabrikkens succes, står intakt på sin plads i fabrikkens tørreafdeling. Her kan man stadig opleve en af de maskiner, der var målet for besøgende fra hele verden, før de tog hjem og installerede tilsvarende anlæg. Interiørindtryk fra Kaas Briketfabrik i dag. Museets undersøgelse har i sommeren 2013 resulteret i en særudstilling om Kaas Briketfabrik i hovedafdelingen i Algade i Aalborg. Udstillingen er blevet til i et tæt samarbejde med Moselauget og lokale ildsjæle. 6 A r k i t e k t e r

7 BEVARINGSSCENARIER FOR BYGNINGERNE Stedets nedslidte bygningsmasse rummer store arkitektoniske potentialer og kan bearbejdes til flere forskellige interessante rumligheder. Her opstilles 3 scenarier for bevaringsindsatsen med forskellige økonomiske rammer. Gode forbindelser til Blokhus Alle scenarier forudsætter, at der arbejdes med integration af både formidling af stedets historie, steder af interesse for lokale og kommerciel udvikling. Bevaringsomfang og stedets aktivitetstilbud vil naturligt afhænge af, hvordan bevaringen af de historiske bygninger kan kombineres med en fornuftig forretningsmodel. Blokhusplantage Gode forbindelser til kysten GRUNDLAG FOR ALLE SCENARIER Det gælder for alle de følgende opstillede scenarier, at de formår at omsætte det omkringliggende landskab og forbindelser til nærområdets attraktorer til et grundlag for udvikling af Briketten. Nordsøstien Forbindelser til moseområder Gode forbindelser nære byer Tranum Klitplantage Tørveproduktionens aftryk i moseområderne er væsenligt som historiefortælling, men også ruter/stier til øvrige landskabelige og bymæssige attraktioner i området, vil kunne bidrage til at løfte områdets oplevelsestilbud. SCENARIE A TOTAL RENOVERING Lukning af bygningskrop, facaderenovering, nyindretning etc. Giver rum for et sammenhængende bygningskompleks med rige muligheder for forskellige funktioner og indretninger. Renoveringen skal respektere husets industrielle råhed. Nordkraft Aalborg La Fabrica Cemento, Barcelona 7 La Fabrica Cemento, Barcelona A r k i t e k t e r

8 Collage Briketten SCENARIE B INTEGRATION I RUIN Stoppe nedbrydningsprocessen og bibeholde fabrikkens bygninger. Renovering og sikring af de bærende konstruktioner og klimaskærmen i den nuværende form. Med nænsom hånd vil man kunne sikre vægge og tag mod nedstyrtning, så fabrikken vil fremstå med de spændinger og den nysgerrighed dette vækker i mennesker. Bygningerne vil i denne model fortsat fortælle en historie om storhedsperioder og videreudvikling i industriens historie. Bygningerne vil stå som et vartegn, hævet over det flade omkringliggende landskab, og fremhæve historien ved hjælp af den moderne kontrast. Der er kan eksempelvis arbejdes delvise inddækninger eller etablering af en nye indre bygninger indeni. Alternativt kan der gås mere drastisk til værks ved at betragte anlægget som en bærende skeletstruktur hvori rum, pavillioner, trapper, ramper, plateauer osv. kan integreres på det eksisterendes præmisser. Et oplevelseslandskab af rumligheder! Koldinghus Hedmark Museum Hamar Hedmark Museum, Hamar Collage Briketten Sarreguimes, Frankring SCENARIE C DELVIS NEDRIVNING Nedrivning af dele af bygningsmassen til en grad, hvor historien stadig er aflæselig. Eksempelvis bevaring af grundmure og fundament samt renovering heraf, med formål at ruste ruinen til at klare vejr og vind. Der er mulighed for mindre aktiviteter i forbindelse hermed samt evt. etablering af mindre iscenesættende arkitektoniske konstruktioner. Mindre bygninger kan renoveres og bruges til formidling og friluftsformål. Landschaftspark Duisburg Nord, Tyskland 8 Pécs, Ungarn A r k i t e k t e r

9 STYREGRUPPE OG KONTAKT Styregruppen repræsenterer bredt forskellige interesser. Styregruppen indgår gerne i dialog med interesserede om at få sikret briketfabrikken og skabt en formidling af hele området. Leo Kristensen, Moselauget, formand for styregruppen, tlf Anna Brix Studsholt, arkitekt m.a.a., sekretær, tlf Mogens Gade, borgmester, tlf ENG Arkitekter Kastetvej Aalborg Kontaktperson: Tinna Engqvist, arkitekt tlf Lis Jensen, socialrådgiver, tlf Jan Abildskov, arkitekt m.a.a., tlf Jørgen Broen, kommunikationsmedarbejder, tlf Jens Villadsen, pædagog, tlf Lars Eriksen, tømrermester, tlf Vagn Kvist, arkitekt, tlf Lars Haagensen, udviklingskonsulent, tlf A r k i t e k t e r

10 BILAG 2

11 Til Stedet Tæller Udviklingsafdelingen Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Lars Haagensen Direkte Sagsnr.: G Støtteerklæring vedrørende Kaas Briketfabrik Kaas Briketfabrik med omgivende landskab er et af de mest markante kulturmiljøer i Jammerbugt Kommune. Fra 1926 til 1966 forvandlede fabrikken størstedelen af Lundergaards Mose til brændselsbriketter og skabte et af Danmarks største industrilandskaber. Fabrikken fik i 1930erne ry som en teknologisk pionerbedrift og blev model for fabrikker i en lang række lande. Lokalt og kommunalt er der bred opbakning til at briketfabrikken sikres for eftertiden. Frem til nedlæggelsen var stedet en vigtig økonomisk motor for egnen bag Jammerbugten og mange i området føler en stærk tilknytning til fabrikken. Trods den ringe stand er fabrikken stadig et markant bygningsanlæg med en stor fortælleværdi. I 2008 tilbød ejeren vederlagsfrit at overdrage ejendommen til en selvejende institution, fond eller lignende mod at stedets kulturarv, herunder bygningerne eller dele heraf bevares med det oprindelige præg. I Plan 09 samarbejdet om kommunens første helhedsplan indgik briketfabrikken som en vigtig øjenåbner og blev indarbejdet i den endelige plans strategi- og rammedel og i Landdistriktspolitikken. Med støtte fra landdistriktsmidlerne blev der efterfølgende lavet en tilstandsvurdering af fabrikken. Mulighederne for at bevare og udnytte stedet blev indledende drøftet på et borgermøde i Efterfølgende nedsatte Moselauget og Jammerbugt Kommune en styregruppe til at afklare forskellige muligheder og finde en bæredygtig model for bevaring og drift. Styregruppen besluttede i 2011 at opgive planer om at oprette et center for energi og klima og i stedet koncentrere sig om den mest påtrængende opgave, at få sikret den rå fabriks klimaskærm gennem en bevaring light med genbrug af materialer og nytænkning af løsningerne. Lige nu ser Jammerbugt Kommune og styregruppen store perspektiver i at kombinere en sådan nytænkende bevaringsindsats med opkvalificering af ledige og oprettelse af udfordrende praktikpladser for unge i erhvervsuddannelse med briketfabrikken som base. I den nye EU-programperiode med start fra 2014 er nøgleordene nye jobs, omskoling og erhvervsuddannelser, hvor nærhedsprincippet skal ind,

12 BILAG 3 KAAS BRIKETFABRIK Tilstandsvurdering af Bærende konstruktioner November 2008 JPH-Rådgivning A/S * Rådgivende ingeniørfirma Slotsgade 88 * 9330 Dronninglund * Telefon

13 Kaas Briketfabrik Side 1 Tilstandsvurdering Indholdsfortegnelse: 1.0 INDLEDNING KLIMASKÆRM TAG OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR TAG FACADE OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR MURVÆRK KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE STÅLKONSTRUKTIONER OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR STÅLKONSTRUKTIONER BETONKONSTRUKTIONER OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR BETONKONSTRUKTIONER... 7

14 Kaas Briketfabrik Side 2 Tilstandsvurdering 1.0 INDLEDNING Nærværende rapport er blevet til på foranledning af Moselauget v/leo Kristensen. Formålet med rapporten er, at belyse mulighederne for at renovere bygningerne. Rapporten begrænser sig til klimaskærmen og de bærende konstruktioner, idet disse er en forudsætning for, at bygningerne kan bevares. Rapporten behandler således ikke indvendige arbejder, idet omfanget heraf er afhængig af den fremtidige anvendelse og indretning af bygningerne. I forbindelse med iværksættelsen af renoveringstiltag skal det overvejes, hvor meget de enkelte bygningsdele skal varmeisoleres. Rapporten er blevet til på baggrund af besigtigelser foretaget den og med tilhørende fotoregistrering. Ved udarbejdelsen af rapporten er benyttet rapport af 1995, udarbejdet af Jan Abildskov, samt kildemateriale fra Moselauget. Rapporten danner baggrund for et overordnet økonomisk overslag for renoveringen. Der er således ikke tale om et detaljeret renoveringsforslag, hvor alle nødvendige renoveringstiltag er beskrevet. 2.0 KLIMASKÆRM 2.1 TAG OPBYGNING Tagkonstruktionen er opbygget med bærende konstruktion i stålgitterspær som understøttes på facaderne. Stålgitterspærene er opbygget af L-jern, som er samlet via stålknudeplader. Åsene er udført som stålåse. Tagdækningen er udført i bølgeeternitplader, som er fastgjort til stålåsene med u- bolte. I tagfladen findes adskillige gennemføringer for skorstene, ventilationskanaler m.v. Tagkonstruktionen er udført uisoleret. Flere steder er der opsat lofter på spærfoden, i form af plane eternitplader. Tagrender og nedløb er udført i zink.

15 Kaas Briketfabrik Side 3 Tilstandsvurdering TILSTAND Der er adskillige huller i taget, hvor eternitplader er faldet ned eller tidlige installationer er demonteret. Eternitpladerne er generelt i dårlig stand, med mange revnede og knækkede plader. Regnvand og sne trænger således i store mængder ind i bygningen, og påvirker de øvrige bygningsdele. Tagrenderne er gennemtærede eller helt manglende de fleste steder, således at regnvand fra taget løber ned af facaderne. Lofter er de fleste steder helt eller delvist faldet ned. Tagspær og åse er generelt angrebet af rust i varierende grad. En del af rusten vurderes at være overfladerust, men der findes dog også svære angreb nogle steder. Graden af rustangreb er afhængig af hvor meget vand, der er trængt igennem taget de forskellige steder RENOVERINGSTILTAG FOR TAG Det vurderes nødvendigt, at udskifte alle tagplader med nye eternitplader inkl. nye inddækninger og tagrender. Vi har forudsat, at eternitpladerne udskiftes til stålplader, f.eks. udformet som pandeplader. Når vi foreslår stålplader skyldes det, at åsene er udført i stål. Ønsker man at oplægge eternitplader, skal der etableres nye åse overalt. Ståltagspær og åse sandblæses og malerbehandles. Bygningsdele, som er skadede af rustangreb i uacceptabel grad, udskiftes. Det sikres, at spærfoden overalt er tilstrækkeligt afstivet. Lofter retableres i plane eternitplader. Der etableres ny belysning i lokalerne, inkl. ny el-installation herfor. Den nuværende tagkonstruktion er uisoleret. Det overvejs, om tagkonstruktionen skal isoleres, set i relation til den fremtidige anvendelse af bygningerne. Der findes i bygningerne forskellige maskindele, udluftningskanaler m.v., som er fastgjort til tagkonstruktionen. Disse skal demonteres i forbindelse med renoveringsarbejdet.

16 Kaas Briketfabrik Side 4 Tilstandsvurdering 2.2 FACADE OPBYGNING Facader er opbygget i massivt murværk. Der er anvendt massive gule mursten udvendigt, og fugerne er udkradset og efterfuget i forbindelse med opmuringen. Indvendigt er murværket udført i kalksandsten, som er pudset. Overliggere over vinduer og døre er de fleste steder udført som massivt udmurede stik. Enkelte steder er der indlagt ståloverliggere henover porte og andre åbninger. Gavle er indrammet af murede piller og kanter langs stern. I murværket er indmuret diverse stålankre for forankring af tagspær. Sternkanter er inddækket med zinkkant TILSTAND Murværk er generelt i en meget dårlig forfatning. Noget murværk i gavle er styrtet ned, og flere dele truer med at følge efter, hvis der ikke gribes ind. Fugerne er generelt stærkt nedbrudte. Det yderste lag af murfugerne er udført i en rimelig god mørtelkvalitet, mens mørtelen, som har været anvendt til selve opmuringen, er meget løs og smuldrende. Cementindholdet vurderes at være lille i mørtelen. Fugerne har kun været udkradset ca. 5 mm, så efterfugningen er meget tynd, hvilket gør, at efterfugningen er nedbrudt mange steder. Hvor efterfugningen er borte, nedbrydes den bagvedliggende mørtel hurtigt. Flere steder, på særligt udsatte områder, ligger de yderste sten helt løse, idet alt mørtelen er smuldret væk. I gavlene er murede stik over vinduerne begyndt at falde fra hinanden, idet murstenene lige så stille løsner sig og falder ned. I gavle, som er særligt udsatte for klimapåvirkninger, er fugerne så nedbrudte, at dele af murværket er styrtet ned. Murstenene er generelt i rimelig stand. Der ses dog områder, hvor stenene har mistet brændehuden. På udsatte steder ses også en del frostsprængte sten. I gavlene er der et problem med stabiliteten af de massive murede sternkanter, idet disse trykker udad på facaderne, med revnedannelser til følge. Problemet skyldes, at murværket ikke har tilstrækkelig sammenhængskraft p.g.a. ringe styrke af fugerne. Trykket fra sternkanterne har flere steder fremkaldt store revner, som tydeligvis er blevet repareret tidligere. Manglende afdækning har medført, at murværket, specielt i gavlene, har været voldsomt påvirket af fugt, med skader til følge.

17 Kaas Briketfabrik Side 5 Tilstandsvurdering RENOVERINGSTILTAG FOR MURVÆRK Det vurderes nødvendigt at omfuge samtlige facader. Eksisterende fuger udfræses til min. 12 mm dybde, og der anvendes KC mørtel til omfugningen. Beskadigede og nedfaldne sternkanter på gavle ommures, da disse ikke er stabile, og skubber på facaderne. Beskadigede og delvist nedfaldne stik, skal ligeledes ommures, for at opnå tilstrækkelig sammenhæng og bæreevne. Revner i murværket repareres ved ommuring af omkringliggende murværk, således at der opnås tilstrækkelig sammenhæng. Flere steder er indlagt bærende stålprofiler i murværket, henover port- og vinduesåbninger. Disse udskiftes, hvor rustangrebene er så fremskredne, at der er sket skader. Beskadigede stik over åbninger ommures. Skorstenspiber ommures, og der etableres nye inddækninger. Det overvejes, om der er behov for at isolere facaderne, set i relation til den fremtidige anvendelse af bygningerne. Umiddelbart vil en evt. efterisolering skulle udføres indvendigt, da der ikke er hulmure. 2.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE OPBYGNING Alle vinduer er udført som støbejernsvinduer/stålvinduer med et enkelt lag glas, monteret med kilfalse. Facadedøre er udført som trædøre TILSTAND Alle støbejernsvinduer og stålvinduer er stærkt medtagne af korrosion, og mange steder er de faldet helt ud. Alle ruder er stort set slået ud. Facadedøre mangler de fleste steder.

18 Kaas Briketfabrik Side 6 Tilstandsvurdering RENOVERINGSTILTAG FOR KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Samtlige døre og vinduer skal udskiftes i forbindelse med retableringen af klimaskærmen, idet forfaldet vurderes at være så fremskredent, at en renovering ikke er mulig. Den nærmere udformning og isoleringsevne af vinduerne overvejes, set i relation til den fremtidige anvendelse af bygningen. 3.0 STÅLKONSTRUKTIONER 3.1 OPBYGNING Dæk er opbygget, som murede hvælvingsdæk, understøttet af stålbjælker. I bygningen findes en mængde stålkonstruktioner, som understøtter dækkonstruktioner, og diverse maskindele. Adgangen til de forskellige niveauer sker via ståltrapper og stålgangbroer. 3.2 TILSTAND Stålkonstruktionerne er i varierende grad angrebet af rust, alt afhængig af hvor stor en fugtbelastning de har været udsat for. Enkelte steder vurderes profilerne at være svært rustskadede, men generelt er rusten dog af ret overfladisk karakter. Ståltrapper og -gangbroer er generelt i meget dårlig stand, p.g.a. udbredt korrosion. Mange af trapperne er så svækket, at det er farligt at benytte dem. Der mangler mange steder trin i trapperne. Dørkpladerne er så tærede, at det er forbundet med nedstyrtningsfare. 3.3 RENOVERINGSTILTAG FOR STÅLKONSTRUKTIONER Svært skadede stålprofiler udskiftes med nye i tilsvarende dimension. Øvrige ståldele afrenses ved sandblæsning for maling, rust, snavs m.v. Beskadigede bolte, nitter og andre befæstigelsesmidler udskiftes med nye. Efterfølgende malerbehandles ståloverfladerne til korrosionsklasse C3 med et godkendt malingssystem. Alle trapper og gangbroer m.v. udskiftes, hvor der skal være adgang for publikum. 4.0 BETONKONSTRUKTIONER 4.1 OPBYGNING Fundamenter, kældervægge, gruber m.v. er udført i jernbeton.

19 Kaas Briketfabrik Side 7 Tilstandsvurdering 4.2 TILSTAND Fundamenter vurderes generelt at være OK stand, idet der ikke er tegn på sætningsskader. Kældervægge er ikke besigtigede, idet kældre generelt ikke var tilgængelige for inspektion. 4.3 RENOVERINGSTILTAG FOR BETONKONSTRUKTIONER Der er ikke medtaget nogen renoveringstiltag for betonkonstruktioner, idet de forekommende revner m.v. er af mindre betydning. BILAG: Fotobilag Budget for klimaskærm Oversigtstegning

20 Kaas Briketfabrik 1 af Bilag A Fotobilag

21 Kaas Briketfabrik 2 af Foto 1: Oversigtsbillede Foto 2: Oversigtsbillede

22 Kaas Briketfabrik 3 af Foto 3: Oversigtsbillede Foto 4: Tag på kedelhal

23 Kaas Briketfabrik 4 af Foto 5: Tagkonstruktion set indefra. Foto 6: Sydgavl på pressehal.

24 Kaas Briketfabrik 5 af Foto 7: Detail af murværk, sydgavl på pressehal. Foto 8: Detail af murværk, østgavl på generatorhal.

25 Kaas Briketfabrik 6 af Foto 9: Facade, værksted. Foto 10: Detail af murværk i værksted. Bemærk indmuret stålprofil over vinduer.

26 Kaas Briketfabrik Budget for renovering af klimaskærm Nedenstående budget indeholder håndværkerudgifter vedr. renovering af klimaskærmen. Håndværkerudgifter ekskl. moms: 1 Maskinværksted kr ,00 2 Pressehal kr ,00 3 Tørrehal kr ,00 4 Generatorhal kr ,00 5 Kedelhal kr ,00 6 Sigtehal kr ,00 7 Remise Ikke behandlet 8 Rampe 1 Ikke behandlet 9 Rampe 2 Ikke renoverbar Udskiftning af rampe 2 kr ,00 10 Garage 1 Ikke behandlet 11 Garage 2 Ikke behandlet I alt ekskl. moms kr ,00 Indvendige arbejder udover oprydning og asbestsanering er ikke indeholdt. Udgifter vedr. etablering af nyt afløbsanlæg er ikke indeholdt. Udgifter vedr. rydning i terræn er ikke indeholdt. Omkostninger til projektering m.v. er ikke indeholdt. Omkostninger til nedbrydning og deponering af hele anlægget andrager skønsmæssigt kr ,- ekskl moms. JPH-Rådgivning A/S * Rådgivende ingeniørfirma Slotsgade 88 * 9330 Dronninglund * Telefon

27 Kaas Briketfabrik Oversigtstegning 1. Værkstedsbygning 2. Pressehal 3. Tørvehal 4. Generatorhal 5. Kedelhal 6. Sigtehal 7. Remise 8. Rampe 1 9. Rampe Garage Garage 2 JPH-Rådgivning A/S * Rådgivende ingeniørfirma Slotsgade 88 * 9330 Dronninglund * Telefon

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

PLATANHUSENE INFORMATION OMKRING UDFORDRINGER MED BEBYGGELSENS GAVLE MARTS 2016

PLATANHUSENE INFORMATION OMKRING UDFORDRINGER MED BEBYGGELSENS GAVLE MARTS 2016 Introduktion Vi har en udfordring i vores ejendommen som er alvorlig, men heldigvis ikke er unik for bygninger i Danmark der er opført før 1984. Vores ejendom er opført i 1969. Vores udfordring er at selve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Borgerforeningen Mols. Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller

Borgerforeningen Mols. Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller Borgerforeningen Mols Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller 2012 Mols den 2. januar 2012 Til Dansk Bygningsarv Borgergade 111 1300 København K Vistoft Mølle

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af avlsbygninger på Oregård beliggende Statenevej 51.

Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af avlsbygninger på Oregård beliggende Statenevej 51. Til: Vordingborg Kommune Plan og Bygsekretariatet Østergårdsstræde 1A 4772 Langebæk. Ved. Nedrivning af avlsbygninger på Oregård Statenevej 51;. Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 19-09-2012, kl. 11.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Roskilde 1.3.2017 Roskilde Byråd Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Vikingeskibsmuseet

Læs mere

Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C

Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C - til leje... Kontor Butik ca. 170 m 2 Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C Årlig leje kr. 600,- pr. m 2 Delvist dobbelthøjt rum med fantastisk lysindfald Meget inspirende og kreativt udførte lokaler

Læs mere

Pakhusgården 48, bygning 8 5000 Odense C

Pakhusgården 48, bygning 8 5000 Odense C - til leje... Kontor butik 421 m 2 Pakhusgården 48, bygning 8 5000 Odense C Årlig leje kr. 650,- pr. m 2 God beliggenhed i dynamisk erhvervsområde i vækst Højloftede lokaler med synlige spær og et fantastisk

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV Tilstandsvurdering 10-06-2008 JTJ GL. BARRITSKOV F.nr.3112:8 Koordinat: 55 42 20 N 09 55 07 E HISTORIE Barritskov nævnes første gang i 1261. De bevarede ruiner af Gl. Barritskov stammer fra 1500-tallet

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 9097

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 9097 SKØNSERKLÆRING J. nr. 9097 Oversigt over klagepunkter: 1. Vand i bryggers (tilbygning D) under regnvejr. 2. Vand i fyrrum (garage B) under regnvejr. 3. Vand i værelse (garage B) under regnvejr. 4. Vand

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Velkommen til information om Byfonden

Velkommen til information om Byfonden Tøndermarsk Initiativet Velkommen til information om Byfonden Kiersgaard 6. januar 2017 09-01-2017 www.toender.dk 1 Program Velkomst og nyt v/ Karsten Jensen Intro og baggrund for indsatsen Hvad betyder

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere