KAAS BRIKETFABRIK MULIGHEDER FOR FREMTIDIG OMDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAAS BRIKETFABRIK MULIGHEDER FOR FREMTIDIG OMDANNELSE"

Transkript

1 BILAG 1 KAAS BRIKETFABRIK MULIGHEDER FOR FREMTIDIG OMDANNELSE LUNDERGAARD MOSE KAAS BRIKETTEN - EN HEL EGNS SELVFORSTÅELSE KOLDMOSEN MOSEBY SANDMOSEN A r k i t e k t e r

2 BRIKETEVENTYRET I KAAS I 1925 startede et iværksættereventyr i Nordjylland. Industrimanden Marius Ib Nyeboe etablerede Kaas Briketfabrik, som frem til lukningen i 1966, hvor olien vandt indpas som energikilde, producerede briketter af tørv til brug som energi i industrier og varme hos almindelige mennesker. Anlægget står i dag som et forfaldent, men majestætisk industrianlæg med en unik historie og som det eneste af sin art i Danmark. Fabrikkens historie er forbundet til det 200 hektar store moseindvindingsområde omkring anlægget, hvorfra tørvesmuldet blev bragt til produktionen via banespor gennem landskabet. I dag ses et sammenhængende kulturlandskab med grøfter, banespor og veje, der har sikret forsyningerne til og fra stedet, og arbejderbyerne Moseby og Kaas, der voksede frem omkring fabrikken. Længe før fabrikkens etablering blev stedets råstoffer udnyttet af egnens befolkning og sporene herfra er bevaret flere steder Dette prospekt er ikke en færdig køreplan for projektet KAAS BRIKETFABRIK. Derimod er det et oplæg, som skal anskueliggøre den mulige udvikling af området og det tidligere arbejde i projektet. Lokalt og kommunalt er der bred opbakning til at bevare briketfabrikken. Frem til nedlæggelsen i 1966 var stedet en vigtig økonomisk motor for egnen bag Jammerbugten, og mange i området føler stadig en stærk tilknytning til fabrikken. Kaas Briketfabrik - BRIKETTEN i folkemunde - var stedet, hvor én eller flere i familien arbejdede. Trods den ringe stand er fabrikken stadig et markant bygningsanlæg med en stor historisk værdi. Prospektet her kommer derfor på et tidspunkt, hvor der må tages stilling til stedets fremtid, inden forfaldet gør en mulig restaurering umulig. Historiske billeder fra produktionen i Kaas. 2 A r k i t e k t e r

3 STEDETS POTENTIALER Kaas Briketfabrik ligger ved byerne Kaas og Moseby, en kort afstikker fra vejen mellem Aalborg og Blokhus/Løkken. Herfra er der blot 10 km til Blokhus ved Vesterhavet og forbindelser til de øvrige destinationer langs den nordjyske vestkyst. Kyststrækningen er en af de mest velbesøgte kystturisme-destinationer i Danmark med ca. 2 millioner overnatninger på årsbasis. Fra fabrikken er afstanden til Aalborg ca. 30 km og til lufthavnen ca. 25 km. TURISTFLOW Kaas Briketfabrik er således placeret i et område med et markant turist-flow sommeren igennem. Dette vil potentielt virke postitivt for udviklingen af Kaas Briketfabrik. Set i det perspektiv må man i udviklingen af Kaas Briketfabrik satse på skabe oplevelser, der er væsentligt anderledes og nytænkte i forhold til de populære destinationer nær Kaas. Langs Vestkysten er det havet, strandlivet, maden, de traditionelle overnatningsmuligheder som sommerhuse, feriecentre og små strandhoteller og livet i sommerbyerne, der trækker, mens Aalborgs storbyliv med et bredt oplevelsestilbud og vigtig infrastruktur er en væsentlig medspiller i den nordjyske turisme. Briketfabrikken ligger i det flotte moselandskab, hvor bl.a. en af Europas længste vandreruter, Nordsøstien, passerer igennem. Dele af de nærliggende Koldmosen og Sandmosen samt Store Vildmose er indrettet med afmærkede stier og andre publikumsfaciliteter. INDUSTRIENS SPOR I LANDSKABET Det stærke historiske link er et vigtigt stykke dansk industrihistorie: Briketproduktionen i Kaas - fra bonde til fabrik. Stedet har en unik kulturhistorisk tyngde og et bemærkelsesværdigt sceneri. Det samlede volumen er stort nok til at danne rammerne om nye konstellationer mellem lokalt engagement, historisk formidling og forretningsudvikling. De rå, næsten katedralagtige fabriksbygninger står tilbage som beviset på en storhedstid, med enkelte tilbageblevne maskiner, og i landskabet aftegner sig de gamle tørvegrave, grøfter og jernbanespor, hvoraf en lille del er bevaret. Ligeledes er der spor af kalkovne og teglbrænderier. Området består idag af landbrugsjord, plantager og moseområder. BRIKETFABRIKKEN dansk kulturindustrihistorie unikke omgivelser flow af mennesker BLOKHUS LØKKEN hav/strand/kyst mad traditionel kystferieovernatning butikker udendørskoncerter MOSEBY KAAS PANDRUP AABYBRO NORDSØSTIEN AALBORG fjord byliv og events gourmet 3 A r k i t e k t e r

4 BRIKETTEN EN VISION OM SYNERGIER BRIKETTEN et scenarie, der appellerer til de moderne turister og besøgende i Danmark. Til dem, som søger det autentiske, originale, anderledes, unikke og frem for alt visionære. Et projekt på Kaas Briketfabrik og det omgivende landskab, skal målrette sig denne oplevelsessøgende rejsende, men også have en tiltrækningskraft uden for den primære turistsæson. Projektet skal ikke være endnu et traditionelt museumprojekt, men søge de synergier, der opstår mellem det nye og det gamle, det rå og det polerede, det traditionelle og det dristige. Stedets fysiske beskaffenhed, i den ene eller anden bevaringsform, har potentiale til at rumme synergierne mellem forskellige interesser og fortællinger. Det er væsentligt, at her skal tænkes på tværs, tænkes i konstellationer, hvor stedet kan aktiveres mere eller mindre hele året, og hvor stedets forskellige aktører kan drage nytte af et gensidigt partnerskab. Grobunden for stedets udvikling er fortællingen af stedets enestående historie - men stedet kan desuden rumme mange forskelligartede faciliteter til gavn for området og erhvervet. ENERGIUDVEKSLING GENSIDIG GEVINST PARTNERSKAB KOMMERCIELT LOKALT 1. HOTEL eks. koncepthotel i utraditionel integration med tilbageværende historisk bygningsmasse. 2. SMÅ VIRKSOMHEDER eks. håndværkere, konsulenter, kontorer, konferrence, workshops teambuilding, primitiv overnatning 3. INSTITUTIONER praktikpladser for erhvervsuddannelser og omskoling, forskning RUM FOR LOKALT ENGAGEMENT eks. fællesrum til arrangementer, udstillinger, foreninger, årstidscafe BASEN: DEN HISTORISKE FORTÆLLING HVEM? FASTBOENDE BESØGENDE HVORNÅR? HVOR LÆNGE? FUNDAMENTET FOR UDVIKLING AF STEDET Formidlingen af fortællingen om industrialiseringen; fra bonde til fabrik - lige netop her i Kaas, hvor sporene i landskabet stadig er synlige. Formidlingsformen skal møde den aktive, videbegærlige turist og besøgende - aktiviteter med interaktion, kropslig læring og måske mulighed for et enormt adrenalinkick. Eks. tilholdssted for Moselauget og Egnssamlingen. KOMMERCIELLE AKTIVITETER TURISME MULIGHEDER FOR LOKALE Vinter Forår Sommer Efterår 4 A r k i t e k t e r

5 BAGGRUND EJERFORHOLD Briketfabrikken ejes i dag af Finn Søholm Jørgensen, der har tilbudt Jammerbugt Kommune at overdrage anlægget og grunden til en selvejende institution, fond eller lignende mod, at stedets kulturarv bevares, så fabrikken eller dele heraf sikres med det oprindelige præg. AKTIVITETER I DAG Moselauget afholder hvert år i juli levendegørelser af tidligere tiders arbejde i tørveskæret med besøgende. Moselauget viser også fabrikken og de tilbageværende maskiner frem efter aftale og det vurderes at antallet af gæster kunne øges, hvis adgangen til bygningerne i højere grad bliver en mulighed. STYREGRUPPENS FORUDGÅENDE ARBEJDE Mulighederne for at bevare og udnytte stedet blev indledende drøftet på et borgermøde i Efterfølgende nedsatte Moselauget og Jammerbugt Kommune en styregruppe til at afklare forskellige muligheder. Siden da er der arbejdet med forskellige scenarier for brug og måder at indgå i givtige samarbejder med eksterne partnere og institutioner omkring projektet. Et sådant scenarie har været udviklingen af et center for energi og klima med fokus på såvel fortid, nutid og fremtid. Projekt vurderedes til at koste mio. kr. og 50 virksomheder og institutioner inden for energi og klima blev kontaktet for mulig deltagelse. Nyfors meldte konkret tilbage, at de gerne ville deltage i et projekt, men ikke havde midler til en genopretning. Realdania afslog i 2010 at medvirke i et forprojekt til afprøvning af, om et center for energi og klima kunne blive bæredygtigt. Moselaugets fremvisning en juliaften 2013 Styregruppen besluttede medio 2011 at koncentrere sig om den mest påtrængende opgave, nemlig at få sikret selve konstruktionen og klimaskærmen på fabrikken, så forfaldet ikke eskalerer. Man kunne kalde dette en bevaring light, hvor målet er at kunne vise den rå fabrik frem som en attraktion for lokale og turister. I 2008 blev der lavet en arkitekt og ingeniørmæssig vurdering af sikringen, som ville koste ca. 8 mio. kr ex. moms. Prisen omfattede alene hovedbygningen, som er den ældste og mest bevaringsværdige del ifølge Nordjyllands Historiske Museum. 5 A r k i t e k t e r

6 SAMARBEJDER Moselauget har fået kontakt til TECH College i Aalborg, der har interesse i at skolepraktikpladser for unge i erhvervsuddannelse er udfordrende og ligner en rigtig virksomhed. Arbejdet, som de unge udfører, må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til eksisterende virksomheder. Når disse og andre krav er opfyldt kan briketfabrikken blive en interessant base for TECH College. Bevaring af fabrikken kan også danne udgangspunkt for opkvalificering af ledige inden for byggeri- og anlægssektoren. Lige nu ser Moselauget og Jammerbugt Kommune store perspektiver i at kombinere en nytænkende bevaringsindsats med opkvalificering af ledige og oprettelse af udfordrende praktikpladser for unge. Frivillige fra Moselauget vil også indgå i arbejdet på fabrikken og med formidling af stedets kulturhistorie, en indsats der allerede pågår. Der er etableret et godt samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum og VisitNordjylland samt de øvrige moserelaterede aktiviteter i området, Store Vildmose, Gård 18 og Egnssamlingen i Saltum. De grønne organisationer, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, ser positivt på briketfabrikken som knudepunkt for nye aktiviteter i det omgivende landskab. BYGNINGERNES HISTORISKE VÆRDI Nordjyllands Historiske Museum gennemførte i 2010 en undersøgelse af briketfabrikkens rolle som foregangsfabrik for udviklingen af en tørvebriketindustri i Danmark og internationalt. Museets arbejde blev støttet med midler fra Kulturstyrelsen. Undersøgelsen konkluderer, at den centrale kerne i anlægget er hovedbygningen fra I det ydre står pressehuset og kraftafdelingen stort set som ved opførelsen. I det indre domineres bygningen af ændringerne omkring Briketpresserne er for længst fjernet, men Peco-tørreren, der var en af grundpillerne bag fabrikkens succes, står intakt på sin plads i fabrikkens tørreafdeling. Her kan man stadig opleve en af de maskiner, der var målet for besøgende fra hele verden, før de tog hjem og installerede tilsvarende anlæg. Interiørindtryk fra Kaas Briketfabrik i dag. Museets undersøgelse har i sommeren 2013 resulteret i en særudstilling om Kaas Briketfabrik i hovedafdelingen i Algade i Aalborg. Udstillingen er blevet til i et tæt samarbejde med Moselauget og lokale ildsjæle. 6 A r k i t e k t e r

7 BEVARINGSSCENARIER FOR BYGNINGERNE Stedets nedslidte bygningsmasse rummer store arkitektoniske potentialer og kan bearbejdes til flere forskellige interessante rumligheder. Her opstilles 3 scenarier for bevaringsindsatsen med forskellige økonomiske rammer. Gode forbindelser til Blokhus Alle scenarier forudsætter, at der arbejdes med integration af både formidling af stedets historie, steder af interesse for lokale og kommerciel udvikling. Bevaringsomfang og stedets aktivitetstilbud vil naturligt afhænge af, hvordan bevaringen af de historiske bygninger kan kombineres med en fornuftig forretningsmodel. Blokhusplantage Gode forbindelser til kysten GRUNDLAG FOR ALLE SCENARIER Det gælder for alle de følgende opstillede scenarier, at de formår at omsætte det omkringliggende landskab og forbindelser til nærområdets attraktorer til et grundlag for udvikling af Briketten. Nordsøstien Forbindelser til moseområder Gode forbindelser nære byer Tranum Klitplantage Tørveproduktionens aftryk i moseområderne er væsenligt som historiefortælling, men også ruter/stier til øvrige landskabelige og bymæssige attraktioner i området, vil kunne bidrage til at løfte områdets oplevelsestilbud. SCENARIE A TOTAL RENOVERING Lukning af bygningskrop, facaderenovering, nyindretning etc. Giver rum for et sammenhængende bygningskompleks med rige muligheder for forskellige funktioner og indretninger. Renoveringen skal respektere husets industrielle råhed. Nordkraft Aalborg La Fabrica Cemento, Barcelona 7 La Fabrica Cemento, Barcelona A r k i t e k t e r

8 Collage Briketten SCENARIE B INTEGRATION I RUIN Stoppe nedbrydningsprocessen og bibeholde fabrikkens bygninger. Renovering og sikring af de bærende konstruktioner og klimaskærmen i den nuværende form. Med nænsom hånd vil man kunne sikre vægge og tag mod nedstyrtning, så fabrikken vil fremstå med de spændinger og den nysgerrighed dette vækker i mennesker. Bygningerne vil i denne model fortsat fortælle en historie om storhedsperioder og videreudvikling i industriens historie. Bygningerne vil stå som et vartegn, hævet over det flade omkringliggende landskab, og fremhæve historien ved hjælp af den moderne kontrast. Der er kan eksempelvis arbejdes delvise inddækninger eller etablering af en nye indre bygninger indeni. Alternativt kan der gås mere drastisk til værks ved at betragte anlægget som en bærende skeletstruktur hvori rum, pavillioner, trapper, ramper, plateauer osv. kan integreres på det eksisterendes præmisser. Et oplevelseslandskab af rumligheder! Koldinghus Hedmark Museum Hamar Hedmark Museum, Hamar Collage Briketten Sarreguimes, Frankring SCENARIE C DELVIS NEDRIVNING Nedrivning af dele af bygningsmassen til en grad, hvor historien stadig er aflæselig. Eksempelvis bevaring af grundmure og fundament samt renovering heraf, med formål at ruste ruinen til at klare vejr og vind. Der er mulighed for mindre aktiviteter i forbindelse hermed samt evt. etablering af mindre iscenesættende arkitektoniske konstruktioner. Mindre bygninger kan renoveres og bruges til formidling og friluftsformål. Landschaftspark Duisburg Nord, Tyskland 8 Pécs, Ungarn A r k i t e k t e r

9 STYREGRUPPE OG KONTAKT Styregruppen repræsenterer bredt forskellige interesser. Styregruppen indgår gerne i dialog med interesserede om at få sikret briketfabrikken og skabt en formidling af hele området. Leo Kristensen, Moselauget, formand for styregruppen, tlf Anna Brix Studsholt, arkitekt m.a.a., sekretær, tlf Mogens Gade, borgmester, tlf ENG Arkitekter Kastetvej Aalborg Kontaktperson: Tinna Engqvist, arkitekt tlf Lis Jensen, socialrådgiver, tlf Jan Abildskov, arkitekt m.a.a., tlf Jørgen Broen, kommunikationsmedarbejder, tlf Jens Villadsen, pædagog, tlf Lars Eriksen, tømrermester, tlf Vagn Kvist, arkitekt, tlf Lars Haagensen, udviklingskonsulent, tlf A r k i t e k t e r

10 BILAG 2

11 Til Stedet Tæller Udviklingsafdelingen Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Lars Haagensen Direkte Sagsnr.: G Støtteerklæring vedrørende Kaas Briketfabrik Kaas Briketfabrik med omgivende landskab er et af de mest markante kulturmiljøer i Jammerbugt Kommune. Fra 1926 til 1966 forvandlede fabrikken størstedelen af Lundergaards Mose til brændselsbriketter og skabte et af Danmarks største industrilandskaber. Fabrikken fik i 1930erne ry som en teknologisk pionerbedrift og blev model for fabrikker i en lang række lande. Lokalt og kommunalt er der bred opbakning til at briketfabrikken sikres for eftertiden. Frem til nedlæggelsen var stedet en vigtig økonomisk motor for egnen bag Jammerbugten og mange i området føler en stærk tilknytning til fabrikken. Trods den ringe stand er fabrikken stadig et markant bygningsanlæg med en stor fortælleværdi. I 2008 tilbød ejeren vederlagsfrit at overdrage ejendommen til en selvejende institution, fond eller lignende mod at stedets kulturarv, herunder bygningerne eller dele heraf bevares med det oprindelige præg. I Plan 09 samarbejdet om kommunens første helhedsplan indgik briketfabrikken som en vigtig øjenåbner og blev indarbejdet i den endelige plans strategi- og rammedel og i Landdistriktspolitikken. Med støtte fra landdistriktsmidlerne blev der efterfølgende lavet en tilstandsvurdering af fabrikken. Mulighederne for at bevare og udnytte stedet blev indledende drøftet på et borgermøde i Efterfølgende nedsatte Moselauget og Jammerbugt Kommune en styregruppe til at afklare forskellige muligheder og finde en bæredygtig model for bevaring og drift. Styregruppen besluttede i 2011 at opgive planer om at oprette et center for energi og klima og i stedet koncentrere sig om den mest påtrængende opgave, at få sikret den rå fabriks klimaskærm gennem en bevaring light med genbrug af materialer og nytænkning af løsningerne. Lige nu ser Jammerbugt Kommune og styregruppen store perspektiver i at kombinere en sådan nytænkende bevaringsindsats med opkvalificering af ledige og oprettelse af udfordrende praktikpladser for unge i erhvervsuddannelse med briketfabrikken som base. I den nye EU-programperiode med start fra 2014 er nøgleordene nye jobs, omskoling og erhvervsuddannelser, hvor nærhedsprincippet skal ind,

12 BILAG 3 KAAS BRIKETFABRIK Tilstandsvurdering af Bærende konstruktioner November 2008 JPH-Rådgivning A/S * Rådgivende ingeniørfirma Slotsgade 88 * 9330 Dronninglund * Telefon

13 Kaas Briketfabrik Side 1 Tilstandsvurdering Indholdsfortegnelse: 1.0 INDLEDNING KLIMASKÆRM TAG OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR TAG FACADE OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR MURVÆRK KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE STÅLKONSTRUKTIONER OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR STÅLKONSTRUKTIONER BETONKONSTRUKTIONER OPBYGNING TILSTAND RENOVERINGSTILTAG FOR BETONKONSTRUKTIONER... 7

14 Kaas Briketfabrik Side 2 Tilstandsvurdering 1.0 INDLEDNING Nærværende rapport er blevet til på foranledning af Moselauget v/leo Kristensen. Formålet med rapporten er, at belyse mulighederne for at renovere bygningerne. Rapporten begrænser sig til klimaskærmen og de bærende konstruktioner, idet disse er en forudsætning for, at bygningerne kan bevares. Rapporten behandler således ikke indvendige arbejder, idet omfanget heraf er afhængig af den fremtidige anvendelse og indretning af bygningerne. I forbindelse med iværksættelsen af renoveringstiltag skal det overvejes, hvor meget de enkelte bygningsdele skal varmeisoleres. Rapporten er blevet til på baggrund af besigtigelser foretaget den og med tilhørende fotoregistrering. Ved udarbejdelsen af rapporten er benyttet rapport af 1995, udarbejdet af Jan Abildskov, samt kildemateriale fra Moselauget. Rapporten danner baggrund for et overordnet økonomisk overslag for renoveringen. Der er således ikke tale om et detaljeret renoveringsforslag, hvor alle nødvendige renoveringstiltag er beskrevet. 2.0 KLIMASKÆRM 2.1 TAG OPBYGNING Tagkonstruktionen er opbygget med bærende konstruktion i stålgitterspær som understøttes på facaderne. Stålgitterspærene er opbygget af L-jern, som er samlet via stålknudeplader. Åsene er udført som stålåse. Tagdækningen er udført i bølgeeternitplader, som er fastgjort til stålåsene med u- bolte. I tagfladen findes adskillige gennemføringer for skorstene, ventilationskanaler m.v. Tagkonstruktionen er udført uisoleret. Flere steder er der opsat lofter på spærfoden, i form af plane eternitplader. Tagrender og nedløb er udført i zink.

15 Kaas Briketfabrik Side 3 Tilstandsvurdering TILSTAND Der er adskillige huller i taget, hvor eternitplader er faldet ned eller tidlige installationer er demonteret. Eternitpladerne er generelt i dårlig stand, med mange revnede og knækkede plader. Regnvand og sne trænger således i store mængder ind i bygningen, og påvirker de øvrige bygningsdele. Tagrenderne er gennemtærede eller helt manglende de fleste steder, således at regnvand fra taget løber ned af facaderne. Lofter er de fleste steder helt eller delvist faldet ned. Tagspær og åse er generelt angrebet af rust i varierende grad. En del af rusten vurderes at være overfladerust, men der findes dog også svære angreb nogle steder. Graden af rustangreb er afhængig af hvor meget vand, der er trængt igennem taget de forskellige steder RENOVERINGSTILTAG FOR TAG Det vurderes nødvendigt, at udskifte alle tagplader med nye eternitplader inkl. nye inddækninger og tagrender. Vi har forudsat, at eternitpladerne udskiftes til stålplader, f.eks. udformet som pandeplader. Når vi foreslår stålplader skyldes det, at åsene er udført i stål. Ønsker man at oplægge eternitplader, skal der etableres nye åse overalt. Ståltagspær og åse sandblæses og malerbehandles. Bygningsdele, som er skadede af rustangreb i uacceptabel grad, udskiftes. Det sikres, at spærfoden overalt er tilstrækkeligt afstivet. Lofter retableres i plane eternitplader. Der etableres ny belysning i lokalerne, inkl. ny el-installation herfor. Den nuværende tagkonstruktion er uisoleret. Det overvejs, om tagkonstruktionen skal isoleres, set i relation til den fremtidige anvendelse af bygningerne. Der findes i bygningerne forskellige maskindele, udluftningskanaler m.v., som er fastgjort til tagkonstruktionen. Disse skal demonteres i forbindelse med renoveringsarbejdet.

16 Kaas Briketfabrik Side 4 Tilstandsvurdering 2.2 FACADE OPBYGNING Facader er opbygget i massivt murværk. Der er anvendt massive gule mursten udvendigt, og fugerne er udkradset og efterfuget i forbindelse med opmuringen. Indvendigt er murværket udført i kalksandsten, som er pudset. Overliggere over vinduer og døre er de fleste steder udført som massivt udmurede stik. Enkelte steder er der indlagt ståloverliggere henover porte og andre åbninger. Gavle er indrammet af murede piller og kanter langs stern. I murværket er indmuret diverse stålankre for forankring af tagspær. Sternkanter er inddækket med zinkkant TILSTAND Murværk er generelt i en meget dårlig forfatning. Noget murværk i gavle er styrtet ned, og flere dele truer med at følge efter, hvis der ikke gribes ind. Fugerne er generelt stærkt nedbrudte. Det yderste lag af murfugerne er udført i en rimelig god mørtelkvalitet, mens mørtelen, som har været anvendt til selve opmuringen, er meget løs og smuldrende. Cementindholdet vurderes at være lille i mørtelen. Fugerne har kun været udkradset ca. 5 mm, så efterfugningen er meget tynd, hvilket gør, at efterfugningen er nedbrudt mange steder. Hvor efterfugningen er borte, nedbrydes den bagvedliggende mørtel hurtigt. Flere steder, på særligt udsatte områder, ligger de yderste sten helt løse, idet alt mørtelen er smuldret væk. I gavlene er murede stik over vinduerne begyndt at falde fra hinanden, idet murstenene lige så stille løsner sig og falder ned. I gavle, som er særligt udsatte for klimapåvirkninger, er fugerne så nedbrudte, at dele af murværket er styrtet ned. Murstenene er generelt i rimelig stand. Der ses dog områder, hvor stenene har mistet brændehuden. På udsatte steder ses også en del frostsprængte sten. I gavlene er der et problem med stabiliteten af de massive murede sternkanter, idet disse trykker udad på facaderne, med revnedannelser til følge. Problemet skyldes, at murværket ikke har tilstrækkelig sammenhængskraft p.g.a. ringe styrke af fugerne. Trykket fra sternkanterne har flere steder fremkaldt store revner, som tydeligvis er blevet repareret tidligere. Manglende afdækning har medført, at murværket, specielt i gavlene, har været voldsomt påvirket af fugt, med skader til følge.

17 Kaas Briketfabrik Side 5 Tilstandsvurdering RENOVERINGSTILTAG FOR MURVÆRK Det vurderes nødvendigt at omfuge samtlige facader. Eksisterende fuger udfræses til min. 12 mm dybde, og der anvendes KC mørtel til omfugningen. Beskadigede og nedfaldne sternkanter på gavle ommures, da disse ikke er stabile, og skubber på facaderne. Beskadigede og delvist nedfaldne stik, skal ligeledes ommures, for at opnå tilstrækkelig sammenhæng og bæreevne. Revner i murværket repareres ved ommuring af omkringliggende murværk, således at der opnås tilstrækkelig sammenhæng. Flere steder er indlagt bærende stålprofiler i murværket, henover port- og vinduesåbninger. Disse udskiftes, hvor rustangrebene er så fremskredne, at der er sket skader. Beskadigede stik over åbninger ommures. Skorstenspiber ommures, og der etableres nye inddækninger. Det overvejes, om der er behov for at isolere facaderne, set i relation til den fremtidige anvendelse af bygningerne. Umiddelbart vil en evt. efterisolering skulle udføres indvendigt, da der ikke er hulmure. 2.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE OPBYGNING Alle vinduer er udført som støbejernsvinduer/stålvinduer med et enkelt lag glas, monteret med kilfalse. Facadedøre er udført som trædøre TILSTAND Alle støbejernsvinduer og stålvinduer er stærkt medtagne af korrosion, og mange steder er de faldet helt ud. Alle ruder er stort set slået ud. Facadedøre mangler de fleste steder.

18 Kaas Briketfabrik Side 6 Tilstandsvurdering RENOVERINGSTILTAG FOR KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Samtlige døre og vinduer skal udskiftes i forbindelse med retableringen af klimaskærmen, idet forfaldet vurderes at være så fremskredent, at en renovering ikke er mulig. Den nærmere udformning og isoleringsevne af vinduerne overvejes, set i relation til den fremtidige anvendelse af bygningen. 3.0 STÅLKONSTRUKTIONER 3.1 OPBYGNING Dæk er opbygget, som murede hvælvingsdæk, understøttet af stålbjælker. I bygningen findes en mængde stålkonstruktioner, som understøtter dækkonstruktioner, og diverse maskindele. Adgangen til de forskellige niveauer sker via ståltrapper og stålgangbroer. 3.2 TILSTAND Stålkonstruktionerne er i varierende grad angrebet af rust, alt afhængig af hvor stor en fugtbelastning de har været udsat for. Enkelte steder vurderes profilerne at være svært rustskadede, men generelt er rusten dog af ret overfladisk karakter. Ståltrapper og -gangbroer er generelt i meget dårlig stand, p.g.a. udbredt korrosion. Mange af trapperne er så svækket, at det er farligt at benytte dem. Der mangler mange steder trin i trapperne. Dørkpladerne er så tærede, at det er forbundet med nedstyrtningsfare. 3.3 RENOVERINGSTILTAG FOR STÅLKONSTRUKTIONER Svært skadede stålprofiler udskiftes med nye i tilsvarende dimension. Øvrige ståldele afrenses ved sandblæsning for maling, rust, snavs m.v. Beskadigede bolte, nitter og andre befæstigelsesmidler udskiftes med nye. Efterfølgende malerbehandles ståloverfladerne til korrosionsklasse C3 med et godkendt malingssystem. Alle trapper og gangbroer m.v. udskiftes, hvor der skal være adgang for publikum. 4.0 BETONKONSTRUKTIONER 4.1 OPBYGNING Fundamenter, kældervægge, gruber m.v. er udført i jernbeton.

19 Kaas Briketfabrik Side 7 Tilstandsvurdering 4.2 TILSTAND Fundamenter vurderes generelt at være OK stand, idet der ikke er tegn på sætningsskader. Kældervægge er ikke besigtigede, idet kældre generelt ikke var tilgængelige for inspektion. 4.3 RENOVERINGSTILTAG FOR BETONKONSTRUKTIONER Der er ikke medtaget nogen renoveringstiltag for betonkonstruktioner, idet de forekommende revner m.v. er af mindre betydning. BILAG: Fotobilag Budget for klimaskærm Oversigtstegning

20 Kaas Briketfabrik 1 af Bilag A Fotobilag

21 Kaas Briketfabrik 2 af Foto 1: Oversigtsbillede Foto 2: Oversigtsbillede

22 Kaas Briketfabrik 3 af Foto 3: Oversigtsbillede Foto 4: Tag på kedelhal

23 Kaas Briketfabrik 4 af Foto 5: Tagkonstruktion set indefra. Foto 6: Sydgavl på pressehal.

24 Kaas Briketfabrik 5 af Foto 7: Detail af murværk, sydgavl på pressehal. Foto 8: Detail af murværk, østgavl på generatorhal.

25 Kaas Briketfabrik 6 af Foto 9: Facade, værksted. Foto 10: Detail af murværk i værksted. Bemærk indmuret stålprofil over vinduer.

26 Kaas Briketfabrik Budget for renovering af klimaskærm Nedenstående budget indeholder håndværkerudgifter vedr. renovering af klimaskærmen. Håndværkerudgifter ekskl. moms: 1 Maskinværksted kr ,00 2 Pressehal kr ,00 3 Tørrehal kr ,00 4 Generatorhal kr ,00 5 Kedelhal kr ,00 6 Sigtehal kr ,00 7 Remise Ikke behandlet 8 Rampe 1 Ikke behandlet 9 Rampe 2 Ikke renoverbar Udskiftning af rampe 2 kr ,00 10 Garage 1 Ikke behandlet 11 Garage 2 Ikke behandlet I alt ekskl. moms kr ,00 Indvendige arbejder udover oprydning og asbestsanering er ikke indeholdt. Udgifter vedr. etablering af nyt afløbsanlæg er ikke indeholdt. Udgifter vedr. rydning i terræn er ikke indeholdt. Omkostninger til projektering m.v. er ikke indeholdt. Omkostninger til nedbrydning og deponering af hele anlægget andrager skønsmæssigt kr ,- ekskl moms. JPH-Rådgivning A/S * Rådgivende ingeniørfirma Slotsgade 88 * 9330 Dronninglund * Telefon

27 Kaas Briketfabrik Oversigtstegning 1. Værkstedsbygning 2. Pressehal 3. Tørvehal 4. Generatorhal 5. Kedelhal 6. Sigtehal 7. Remise 8. Rampe 1 9. Rampe Garage Garage 2 JPH-Rådgivning A/S * Rådgivende ingeniørfirma Slotsgade 88 * 9330 Dronninglund * Telefon

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY K*DBY EN 374 9 5 3 1 31 39 41 43 45 49 55 57 63 69 75 79 85 89 93 100 94 86 78 68 60 54 52 50 48 24 30 28 30 34 36 38 46 48 50 17 15 6 20 22 24 40 32 44 42 40 97 81 0D 84A 84B 84C 84D 84E 84F 84G 84H 84K

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Forord Et af Projekt Renoverings

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere