VISIONSGRUPPENS VISIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISIONSGRUPPENS VISIONER"

Transkript

1 SANSER I SPIL

2 VISIONSGRUPPENS VISIONER Vision Visionen er at etablere en terapi- og sansehave i samarbejde mellem flere sundhedsinstitutioner; Hospice Limfjorden, Skive Sundhedshus samt Regions Psykiatrien Baggrund Havearealerne omkring Skive Sundhedshus, Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien i Skive trænger stærkt til fornyelse. Arealerne fremstår som en traditionel hospitalshave fra sidst i 1960 erne og består primært af græsarealer. På nuværende tidspunkt er hospitalet overgået til Sundhedshus indeholdende kommunale og regionale funktioner samt praksisklinikker. Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien er tillige placeret ved havearealerne. Havearealerne er på nuværende tidspunkt forældet i forhold til disse moderne sundhedsinstitutioner, hvor der er en bevidsthed om, at det har stor betydning for patienternes helbred og velvære, at sanserne stimuleres med positive indtryk, såvel ude som inde. De fire organisationer har derfor besluttet at tænke i nye baner og samarbejde om et fælles projekt med henblik på at renovere og nytænke havearealerne. Dette betyder, at der i projektet eksisterer et ønske om, at samle mange forskellige ideer, niveauer og funktioner, så haven derved kan tilpasses alle de forskellige behov, som de fire organisationer og deres brugere måtte have. Der skal tillige være mulighed for at patienter og pårørende kan gå en tur i haven, når de befinder sig på matriklerne. FAKTA Areal: m² Projektejer: Hospice Limfjord, Skive Sundhedshus indeholdende organisationerne Skive Kommune og Hospitalsenhed Midt samt Psykiatrien i Region Midt. Kontaktperson: Birte Markfoged, Hospicechef, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf.: , mobil: , Projektbeskrivelse Der ønskes en samlet projekt for hele havearealet. Haven skal ligge som en oase mellem Skive Sundhedshus, Regionshospitalet Skive, Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien. Vi har et ønske om at kunne tilbyde patienterne en have, hvor en del af rehabiliteringen vil kunne foregå udendørs. Der skal være muligheder for træning samt stimulering, der på forskellige måder efterligner de daglige udfordringer, som genoptræningspatienter kan møde i hjemmet i forhold til genoptræning. Der ønskes en have, der inviterer til aktivitet, træning og stille stunder på alle årstider. Organisering Der er på nuværende tidspunkt nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra alle fire organisationer. Denne projektgruppe samarbejder omkring at renovere haven. Det bør overvejes, hvorvidt det er gavnligt at medtage brugerinvolvering i designprocessen af haven. Forventet resultat Målet er at opnå en større udnyttelse og et større udbytte af havearealerne til glæde for organisationernes patienter, pårørende og personale samt Skive egnens borgere. Målgruppe Målgruppen for projektet er patienter og pårørende på de fire institutioner, det ansatte personale samt byens borgere, som må benytte området til rekreativt område. Brugerne af organisationerne tæller blandt andet voksne senhjerneskadede patienter, psykiatriske patienter, terminale patienter, patienter til genoptræning, hvilket vil sige at målgruppen indeholder patienter med svære handicaps og/eller funktionsbegrænsninger. Herudover borgere der kommer til konsultation i de forskellige klinikker i huset, samt børn og voksne der er pårørende til indlagte patienter.

3 LANDSKABSARKITEKTONISKE VISIONER Visionen er at skabe et fælles uderum, der har oplevelsesmæssig værdi og helende effekt på de nære brugere og for borgerne. Udvikling fra en utilgængelig og inaktiv have, der blot appelerer til øjet til en ny Sansernes Have med et fælles grønt rum, tilgængeligt for alle. En have med oplevelser, særlige steder og aktiviteter for forskellige patientgrupper, pårørende, ansatte, naboer og borgere i Skive Sansernes Have skal kunne bidrage til fysisk og mental sundhed ved at forbedre mulighederne for genoptræning, sanselig stimulation og sociale rum for fællesskab og uformelle møder Den gennemgåede litteratur tegner et billede af udsigt og haver som et betydningsfuldt frirum for alle brugere af hospitaler, både patient, personale eller pårørende, som kan være med til at reducere stress og spille en vigtig rolle både for sociale relationer og for den enkeltes privathed. Helende Arkitektur, 2009 Undersøgelser viser at OPLEVELSER OG OPHOLD I NATUREN har en helende og stressreducerende effekt.

4 BRUGERNES VISIONER AKTIVITET OG LIV ÅRET RUNDT ÅBENHED - VISUELT OG FYSISK VAND - TIL BRUG OG TIL OPLEVELSER ENERGI - GRØN ENERGI SANSER I SPIL NATUR (TILGÆNGELIGEHED, LAV DRIFT) EKSISTERENDE KVALITETER (TRÆER OG KANTEN) EKSISTERENDE KVALITETER (TRÆER OG KANTEN) PRIVATE ZONER I HAVEN PRIVATE ZONER I HAVEN FORANDERLIGHED INTEGRERET DESIGN Træningsrum En enkel åben plæne (krolf, kroket) Aktivitetsrum (fx fysiske udfordringer i niveauer, i vand, hængebro, tar- zanbane, meningsfulde aktiviteter som nyttehave/brænde hugning) Legerum Sanserum (oplevelser med dufte, smage, røre, lytte og se årstiderne) Udsigtssteder Samtalerum Små private rum/lommer/ oaser til fordybelse, refleksion Sted til fællesarrangementer fx teambuilding, foredrag - også for borgere Overdækkede rum til ophold i regn og kulde Både mulighed for at være passiv - se på - og deltagende, aktiv Tilgængelige og synlige ankomster Integrerede aktiviteter Haven skal kunne give associationer til det hjem- lige, men også for udsyn til verden omkring os Anne Bendix, medicinsk afdeling og udviklingsteamet i Skive Sundhedshus

5 OMRÅDET HOSPICE LIMFJORD REGIONSPSYKIATRIEN SKIVE SUNDHEDSHUS NY HOSPITALSHAVE

6 TOPOGRAFISK PLACERING UDSIGT FRA HAVEN- ET NÆSTEN SKJULT KIG MOD FJORDEN Ø NY HOSPITALSHAVE BAKKEØ DET FLADE FJORDLANDSKAB SKIVE FJORD

7 FRA ADSKILLELSE TIL SAMMENHÆNG IDAG Flere adskilte haver med orientering væk fra hinanden. VISION Èn samlende have med havens hjerte som samlingspunkt for fællesskab mellem brugerne.

8 FÆLLESSKAB PSYKIAT RI HOSPI CE SUNDHEDSH US Haven er en succes, hvis der også opstår uformelle møder på tværs at sygdomme og situationer Leder af Hospice En bedre binding mellem de forskellige afdelinger på området. Hvis en ansat fra psykiatrien fx har et ærinde i Sundhedshuset kunne det være naturligt at tage den flotte vej gennem Haven Claus Kjeldsen B Y ÈN SAMLENDE HAVE Fællesskab mellem psykiatri, hospice, sundhedshus og byen.

9 NY HAVE MED SANSERNE I SPIL

10 indgang SANSEOPLEVELSERNE DEN RØDE TERRASSE Blød og varm teglbund, changerende orangerøde egeblade, der virvler i efterårsvinden. Morgen P-SYKIATRIEN mad under trækronerne. FRUGTLUND Blomstrende æbletræer i foråret, dybgrønne blade, nedfaldne duftende frugter. Knasende sprøde pærer og HOSPICE duften fra køkkenet. (blågrøn skulpturel penselfyr) DEN RØDE TERRASSE (morgensol)(rødeg i udskårne huller i have bund af varm rødtegl) AMFIE T Fællesskab om minikoncert og foredrag. LOOPET Hårde, rillede overflader i kostet beton. jordbærbunddække DEN BLÅ TERRASSE FRUGTLUND æble og pære (aften) fællesspisning (brombær, syren) gravhøj AMFIET KIRSEBÆRHJØRNET Blomstrende kirsebærtræer, nedfaldne blomster på grusbunden. Skyggemønster af lysets spil mellem bladene. Dufte og smag af kirsebær og jordbær KIRSEBÆRHJØRNET aktivitetsflade opholds- og mødested (kostet beton) blomstereng STIEN UDSIGTEN Udkig over byen og fornemmelse af være på toppen af byen, på haven øverste punkt URTEBUNDEN Plukke krydderurter og smage hasselnødder og bær. Se farverne ændres fra forårsgrøn, hvide blomster til efteråret mørkere grønne toner... TRÆNINGSTRAPPE kyssebænk under træer (japansk kirsebær i grusbund) ORANGERI U SvIeG kid go r btye on g fjord ORANGERIET Sydlandske dufte af appelsin, bourgonvilla. Tørvejr og varme og kig til søens foranderlige himmelspejlinger SUNDHEDSHUSET DEN GULE TERRASSE SØEN (eftermiddag)ophold (gylden træ, morgenfruer, solsikker, solhat) hassel, hvidtjørn, stikkelsbær i urtebund +1.5m genoptræningsplæne DEN SOCIALE BÆNK Trygt og lunt i nichen. Udsyn over haven og afskærmet ophold på bænken i støttemuren DEN SOCIALE BÆNK udsyn over haven lang bænk i støttemuren krokus SKOVBRYN DET STILLE RUM Duft af lavendel i et enkelt og roligt rum omkranset af høje træer. Den knasende hvide bund og den store blålilla blomstercirkel med den hvide bænk omkring TARZANSTIEN Mærke kroppen arbejde, høre bladenes raslen, dufte træerne, fornemme trækronerne omkring sig. skaller i vandet sand i vandet grus i vandet BAKKER hop mellem tuerne DEN+1.0m GULE TERRASSE ENGDRAG forløb gennem høje siv Duftende blomster, +1.5m skærver i vandet tilgængelig bro bukketter ogmsellm emu sivkokge urter stålriste over vandet hvidgule og varme og sti og cykelbane gyldne gule, brændte gåtræning orange toner DET STILLE RUM tarzansti for legesyge samtalebænk under træerne bund i hvid stenmel lavendelcirkel cirkelbænk udfordrende bro over vandet kornblomstmark SØEN OGENGDRAGET Føle med bare tæer skærver, sand, grus og stålriste i vandet, lytte til sivenes bølgen og vislen i vinden. Se landskabet fra grønt til blå efter regnskyl. indgang +1.0m TUNNELGANG GRØNTSAGSHAVE have i niveauer og skrå flader +1.0m GRØNTSAGSHAVEN Dufte jord, grøinndtgsanagger og urter, smage og se farverne. Haven ændrer sig, når planterne vokser op og sidst skal høstes og spises TUNNELGANGEN Mærke væggene omslutte kroppen i den afskærparkering mede tunnelgang og føle kontrasten til det åbne rum midt i haven

11 LOOP

12 LOOP

13 LANDSKABSSTI

14 LANDSKABSSTI

15 LANDSKABSSTI

16 HEN OVER VANDET,

17 VAND

18 ØKONOMI Rydning og byggeplads Jordarbejder Steder i haven Søen Inventar Beplantning Betonarbejde Befæstigelser og stier Ledningsarbejde/Dræn Anlæg Uforudsete udgifter Øvrige udgifter Totale anlægsomkostninger kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

19 FINANSIERING Sallingfondene Støtter store og små formål inden for kultur, uddannelse, sport, kirke og velgørenhed Den Obelske Familiefond Støtter forskning og uddannelse, sociale formål og sundhed samt kunst og kultur TrygFonden Støtter sikkerhed, sundhed og trivsel Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond Menu/Fonde--legater/Kronprins-Frederiks-og-Kronprinsesse-Marys-Fond Støtter humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, idrætslige formål samt uddannelse og andre almennyttige eller almenvelgørende formål Nordea-fonden https://www.nordeafonden.dk/ Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur Realdania Støtter almennyttige og almenvelgørende formål inden for det byggede miljø. Særligt relevant indsatsområde: Sundhed og social bæredygtighed, herunder helbredende arkitektur Velux Fonden Støtter projekter, der bringer dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag Bikubenfonden Støtter projekter, der forbedrer livskvaliteten for socialt udsatte børn og unge og andre sårbare personer Lokale- og anlægsfonden Fonden Støtter idrætssektoren, friluftslivet og kulturområdet A.P. Møller Fonden Støtter bl.a. historiske anlæg, parker og haver samt særlige, bevaringsværdige bygninger Kræftens Bekæmpelse Støtter forebyggende initiativer og forskning Landdistrikspuljen - Liv og Land Forsøgsprojekter - Sundhed i landdistrikterne Støtter forskellige typer af forsøgsprojekter, som har til formål at forbedre udviklingsmulighederne i et lokalområde eller i et landdistrikt. sundhed i landdistrikterne, udviklingspotentialer i lokalområder, samarbejder mellem forskellige aktører med fokus på udvikling af et lokalområde, længerevarende perspektiver, således at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperioden, at erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede.

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Udarbejdet foråret 2010 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet for Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania Indholdsfortegnelse

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed

FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed FAKTIS s Terapihave Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed Indholdsfortegnelse Kontekst - Beliggenhed, areal- og jordbeskrivelse - Terapihavens brugere og deres behov - Terapihavens formål

Læs mere

Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse

Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse Udearealer er vigtige miljøer i børn, unge og voksnes hverdag. Deres udformning og aktivitetsmuligheder har betydning for

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG

TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG Rapport om to træer og en kumme, der blev til en nyttehave og en jungle TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG Urban økologi i børnehøjde en evaluering af de

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Konceptmodel Terapihaven Nacadia

Konceptmodel Terapihaven Nacadia Konceptmodel Terapihaven Nacadia En model for terapihaver og haveterapi for stressramte i Danmark Udarbejdet i 2008 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet, med samarbejdspartnere fra Stresscentret

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Model 4C: Health Design Juni 2010 Teknisk Diplomuddannelse I Parkvirksomhed Skov

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Visionskatalog. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune

Visionskatalog. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune Visionskatalog Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune Visionskataloget er udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation www.syddansksundhedsinnovation.dk Carina Lykke Johannessen Innovationskonsulent Kristine

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse

Uddybende projektbeskrivelse Uddybende projektbeskrivelse Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere