ReglementforUngdomsklassifikationenibadm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ReglementforUngdomsklassifikationenibadm"

Transkript

1 ReglementforUngdomsklassifikationenibadm inton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget består af 6-8 medlemmer udpeget af BD og DGI. Administration af ungdomsklassifikationen varetages af en fælles koordineret administration. Se og med henblik på, hvor henvendelse skal rettes om spørgsmål til ungdomsklassifikationen. 2.0 Arbejdsopgaver for ungdomsklassifikationsudvalget Udvalget er ansvarligt for: a) Reglement for ungdomsklassifikationen b) Klassifikationen for rækkerne Mester D. BD s Ungdoms Elite Udvalg (UEU) varetager alle E-spillere. c) Op- eller nedrykning udenfor pointsystemet, herunder dispensation, hvor reglementet giver mulighed for det samt meddele ændringen til administrationen. d) Kontakten til klubber i alle spørgsmål vedr. pointgivning og klassifikation i fællesskab med administrationen. e) At være opmærksom på pointkriterier i alle rækker. 3.0 Rækkeantallet Aldersklasserne U13, U15 er opdelt i følgende 6 rækker: Eliterækken - Mesterrækken - A-rækken - B-rækken - C-rækken - D-rækken Eliterækken er rækken for den absolutte elite, og D-rækken er for de spillere, der er på begynderniveau. I U19 er der ingen C- og D-række og således kun 4 rækker. I U17 er der ingen D-række og således kun 5 rækker. I U11 er der 4 rækker. Rækkebetegnelsen er her A-, B-, C- og D-rækken. I U9 er der én række. Rækkebetegnelsen er D-række. 4.0 Klassifikationsansvar 4.1 ELITERÆKKEN Klassifikationsansvaret for eliterækken varetages af BD s UEU. 4.2 MESTER-, A-, B-, C-, OG D-RÆKKEN Klassifikationsansvaret for Mester-, A-, B-, C- og D-rækken varetages af ungdomsklassifikationsudvalget efter indstilling modtaget fra klubberne. Tilmelding i den rigtige aldersklasse og række er klubbens ansvar.

2 5.0 Point i åbne turneringer 5.1 Klassifikationspoint for åbne turneringer i E-D-rækkerne I hhv. herre- og damesingle - herre-, dame- og mixed double gives point som følger: Nr. 1: 4 gange det programsatte deltagerantal/par Nr. 2: 2 gange det programsatte deltagerantal/par Nr. 3-4: 1 gang det programsatte deltagerantal Ved 1 deltager/par gives ikke point Ved 2-4 deltagere/par gives kun point til nummer 1. Fra 5 til og med 11 deltagere/par gives point til nummer 1 og 2. Fra 12 deltagere/par til og med 31 deltagere/par gives point til nummer 1, 2, 3, og 4. Fra 32 deltagere/par og op til 63 deltagere/par gives 16 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og D-rækkerne. Fra 64 deltagere/par og derover gives 32 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og D- rækkerne. Der udgives en særskilt Eliterangliste i BD til udvalgte eliteturneringer mm. Se Reglement for Eliteranglisten for U13, U15 og U Ved forkert tilmelding af en spiller (i en lavere række eller aldersklasse end spillerne er klassificeret) kan den pågældende spiller ikke opnå point til klassifikationen. Point tildeles ikke til andre, selvom en spiller ikke tildeles point for en ikke berettiget placering. Om deltagelse i en højere aldersklasse se TURNERINGER/STÆVNER DER TÆLLER I KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Alle kredses og landsdelsforeningers individuelle arrangementer/mesterskaber indgår i klassifikationssystemet. Der gives ikke point i klassifikationssystemet, hvis der er tale om sammenlagte rækker, f.eks. en turnering/et stævne sammenlagt af A- og B-rækken. Dog vil f.eks. en A- række-turnering/stævne, hvori B-rækkespillere deltager, være pointgivende. Der gives heller ikke point i klassifikationssystemet, hvis turneringen ligger i perioden fra uge 25 til 30 begge inklusive. Point gives på baggrund af det programsatte deltagerantal/par, herunder også medtaget spillere/par, som er klassificeret i en lavere række For at en turnering/stævne kan være pointgivende skal den afvikles i Cup2000, og arrangøren skal hente turneringsoplysninger og tilmeldinger via Cup2000, ligesom resultater skal sendes elektronisk via Cup2000 efter afholdelse.

3 5.3 Point i den pointgivende ungdomsholdturnering Klassifikationspoint for den pointgivende ungdomsholdturnering Der opnås point til ungdomsklassifikationen ved at deltage i holdmatcher i den pointgivende ungdomsholdturnering. Kredse og Landsdele definerer ud fra fælles retningslinjer mellem DGI og BD, hvilke rækker der er pointgivende. Landsdele og Kredse indbyder specifikt til pointgivende og ikke-pointgivende holdturnering. Det er klubbernes eget ansvar at tilmelde i den rigtige række for at opnå point. Der tildeles point efter følgende regler såfremt alle kampresultater er korrekt indtastet i holdskema på BadmintonPeople: a. Alle spillere, som er registreret i en holdmatch tildeles 2 point for deltagelse uanset resultatet af kampen og uafhængig af, om vedkommende deltager i 1 eller 2 kampe i holdmatchen. b. Vindere af kampe får tildelt: Det giver 2 point at vinde over en D-rækkespiller Det giver 4 point at vinde over en C-rækkespiller Det giver 6 point at vinde over en B-rækkespiller Det giver 8 point at vinde over en A-rækkespiller Det giver 10 point at vinde over en Mesterrækkespiller Det giver 12 point at vinde over en Eliterækkespiller I double er det parrets samlede pointtal som deles af vinderparret. Begge spillere får samme antal point uanset deres klassifikation: Det giver 2 point til hver spiller at vinde over et D-rækkepar Det giver 3 point (6 delt med 2) til hver spiller at vinde over et par bestående af en C-række og en D-rækkespiller Det giver 6 point (12 delt med 2) til hver spiller at vinde over et par bestående af en C-række og A-rækkespiller Dreng mod pige: Hvis en pige vinder over en dreng tæller drengens klassifikation et niveau højere i U11, U13 og U15 og 2 højere i U17 og U19. Hvis en dreng vinder over en pige tæller pigens klassifikation et niveau lavere i U11, U13 og U15 mens pigen tæller 2 niveauer lavere i U17 og U19, fx: U17M pige svarer til U17B dreng En C-række dreng som vinder over en C-række pige, får han det antal point, som svarer til en D-række dreng, dvs. 2 point En B-række dreng som vinder over en Mesterrække pige, får han det antal point, som svarer til en A-række dreng, dvs. 8 point En A-række pige vinder over en C-række dreng, får hun det antal point, som svarer til en B-række pige, dvs. 6 point En B-række pige vinder over en B-række dreng, får hun det antal point, som svarer til en A-række pige, dvs. 8 point Det giver altid min. 2 point at vinde en kamp, fx hvis en D-række dreng vinder over en D-række pige Hvis en spiller deltager i en anden aldersgruppe: Hvis en spiller rykker en aldersgruppe op nedsættes klassifikationen med 1 række, fx tæller en U15A spiller, som en U17B spiller

4 Hvis en spiller rykker en aldersgruppe ned forhøjes klassifikationen med 1 række, fx tæller en U15C spiller som U13B spiller på et U13 hold U17 og U19 spillere tæller med egen klassifikation, dvs. at en U19A/U17A spiller og en U19B/U17B spiller tæller ens. Særlige tilfælde: I holdmatcher som bliver vundet pga afbud eller udeblivelse af et helt holdtildeles vinderholdets spillere hver 2 point for at stille op. I tilfælde af udeblivelse eller afbud fra begge hold tildeles ingen point.i holdmatcher hvor det ene hold ikke er fuldtalligt, tæller de kampe som er gennemført på normal vis, mens de kampe som er vundet på w.o. giver point, som svarer til ens egen klassifikation Kampe som er påbegyndt, men ikke fuldført pga. en skade tæller som kampe vundet på w.o. Holdmatcher som ikke spilles idet modstanderholdet har trukket sig fra puljen/er blevet trukket ud af puljen tildeles der ikke point. I holdmatcher som er afviklet før de deltagende hold har trukket sig/er blevet trukket ud af puljen forbliver pointtildelingen. Ved brug af ulovlig spiller i en holdkamp: Den ulovlige spiller kan hverken opnå point ved deltagelse i holdmatchen eller ved at vinde kampe. En ulovlig spillers makker kan opnå point for at deltage i holdmatchen, men kan ikke opnå point ved at vinde en double. En lovlig spiller, som er placeret lavere i styrkeorden end en ulovlig spiller, kan ikke opnå point ved at vinde sine kampe, men får point for at deltage i kampen Spillere og par som spiller mod ulovlig spiller får point som svarer til at vinde på w.o. Der optjenes ikke point til kvalifikation til Eliteranglisten i holdturneringen I tvivlstilfælde om hvorvidt en række i holdturneringen er pointgivende er det ungdomsklassifikationsudvalget der træffer endelig afgørelse. 6.0 Op- og Nedrykningsregler i sæsonen 2014/ OPRYKNINGSSKALA En spiller oprykkes til en højere klassifikation inden for sin aldersgruppe på grundlag af et pointsystem. For spillere, der er omfattet af klassifikationen, gælder, at vedkommende ikke kan deltage i en lavere række eller aldersklasse end den, i hvilken spilleren er klassificeret. Der oprykkes efter følgende skala: fra Mesterrækken til Eliterækken: Piger Drenge U U U

5 U Fra A-rækken til mesterrækken: U U U U U13, U15, U17 og U19 Fra B-rækken til A-rækken: Fra C-rækken til B-rækken 1 : Fra D-rækken til C-rækken 2 : U11 U11 til U13 (automatisk oprykning både 1.års og 2.års) Fra U11 A-rækken til U13 M-rækken Fra B-rækken til A-rækken: Fra C-rækken til B-rækken: Fra D-rækken til C-rækken: U9 til U11 (både 1.års og 2.års) Fra U9 B-rækken til U11 C-rækken Uanset om pointene er opnået i flere forskellige turneringer eller holdturnering eventuelt i hver sin sæson (1. års og 2. års), skal der ske oprykning, når pointgrænsen opnås. Dog skal en spiller som minimum have opnået point i en individuel turnering i nuværende klassifikation for at rykke op. I tilfælde af at en spiller starter sæsonen med point kan point fra individuel turnering være opnået i forrige sæson. Alle oprykninger sker øjeblikkeligt og uden meddelelse herom, idet det dog er tilladt at deltage i efterfølgende turneringer/stævner, hvortil tilmeldingsfristen er udløbet ved oprykningen. Ved forkert klassifikation rettes den eller de fejl der er årsag og ved opdatering af klassifikationen rettes derfor også point tildelt til fx 3.part (fx modstander i pointgivende holdturnering). Konsekvensen heraf er, at en spiller eller 3. part kan rykke en eller flere klassifikationer ned som følge af fejlrettelser Hvis en spiller opnår point i en højere række end den, hvori vedkommende er klassificeret, rykker spilleren op i denne række. I Eliterækkerne kan kun deltage E-rækkespillere, dog undtaget U19 E-rækken, hvor der, hvis BD s UEU vurderer, at der er plads, kan deltage M-rækkespillere. En M- rækkespillers deltagelse eller opnåelse af point i E-rækken kvalificerer dog ikke spilleren til E-række-klassifikation. 1 U19 undtaget 2 U17 og U19 undtaget.

6 6.1.3 Dispensation til at deltage i en højere aldersklasse end den spilleren tilhører, kan kun gives til spillere, som er klassificeret i deres aldersklasses bedste række. Dispensation kan kun gives til at deltage i den højere aldersklasses E-række, dog kan en U11 A- rækkespiller gives dispensation til U13 E- eller M-række. Dispensationen gives typisk for en enkelt turnering, men kan i særlige tilfælde gives for en sæson. Ungdomsklassifikationsudvalget dispenserer for U11 A-rækkespilleres oprykning til U13 M-række, men UEU dispenserer for oprykning til E-rækken i alle aldersgrupper. Dispensation gives via indstilling fra klub til hhv. UEU eller Ungdomsklassifikationsudvalget. For U9 spillere gælder, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation til at deltage i U11 A- eller B-rækken. En dispensation vil gælde resten af sæsonen og medfører, at spilleren ikke længere kan deltage i U9-turneringer. Kun i helt særlige tilfælde kan der dispenseres for at nedrykke spilleren igen, men tidligst efter 3 spillede kampe. U9 og U11 spillere med klassifikation til at deltage i hhv. U11 og U13 kan dog deltage i kreds/landsdels/landsmesterskaber i U9 hhv. U11 A. Dispensationer til U9/U11 spillere gives af ungdomsklassifikationsudvalget. I turneringer/stævner hvor en U9-række er udbudt, men hvor turneringen/stævnet aflyses pga. for få tilmeldinger (under 5 personer i en række) kan det tillades at U9- spillere oprykkes til U11-rækken. Er U9-rækken ikke udbudt kan U9-spillere ikke deltage i U11-rækken uden forudgående dispensation, jf. ovenfor. 6.2 OP- OG NEDRYKNING, SAMT POINTJUSTERING VED SÆSONSKIFTE Eliterækken (gældende for overgangen mellem sæson 2014/2015 og 2015/2016) Pr. 1. juli (sæsonstart) består eliterækken af spillere, der har kvalificeret sig efter nedenstående kriterier A-D. Alle eliterækkespillere bliver nedrykket til mesterrækken, uanset om man fortsætter i samme årgang eller overgår til højere aldersklasse. Spillere, som ikke overgår til en ny aldersklasse og som nedrykkes fra elite- til M-række starter med det maksimale pointtal som en M-række spiller kan starte sæsonen med jf Ingen spillere kan starte sæsonen i M-rækken med mere end dette antal point. Derfor reduceres pointene dertil for 2. års mesterrækkespillere, som har flere point end en tredjedel af det nødvendige antal point for oprykning til eliterækken i sæson 2015/2016 (se 6.2.2). E-rækkespillere, som overgår til ny aldersklasse starter i M-rækken uden point. A Automatisk klassifikation ud fra Eliteranglisten (ER) for elitespillere i U13 2.års, U15 og U17, mens seniorranglisten benyttes i U19. Kvalificeret til eliterækken i en ny sæson er danske spillere, som opnår følgende placering på ER eller Seniorranglisten for U19 og har mere end 0 point: 1.-års spillere i den senest afsluttede sæson, og som derved bliver i samme aldersklasse til den nye sæson: Herresingle: 16 bedst placerede spillere Damesingle: 16 bedst placerede spillere

7 Herredouble: Damedouble: Mixed double: 8 bedst placerede spillere. 8 bedst placerede spillere. 8 bedst placerede spillere. 2.-års spillere i senest afsluttede sæson, og som derved rykker op i en ny aldersklasse til den nye sæson: Herresingle: 8 bedst placerede spillere Damesingle: 8 bedst placerede spillere Herredouble: 6 bedst placerede spillere Damedouble: 6 bedst placerede spillere Mixed double: 6 bedst placerede spillere B C Automatisk klassifikation af vindere af Danmarks Mesterskaberne. Spillere, som vinder årets individuelle Danske Mesterskab, er kvalificeret til eliterækken i den kommende sæson, uanset om spilleren rykker op i en højere aldersklasse. Klassifikation igennem klassifikationsturnering i U12 Der afvikles hvert år klassifikationsturnering i U12. Disse turneringer afvikles ultimo april eller primo maj. Turneringen afvikles som U12. Deltagere i turneringen er dermed spillere, som er 1.- års spillere i U13den igangværende sæson, samt 2.-års spillere i den igangværende sæson fra U11. Deltagere i U12-klassifikationsturneringen er 1.-års U13 mesterrækkespillere i ungdomsklassifikationen, samt U11 A-spillere, som oprykkes til U13-spillere, i den kommende sæson. Skæringsdato for mesterrækkespillerne vil være torsdagen tættest på 1. april hvert år. I invitationsmaterialet til klassifikationsturneringen vil fremgå, hvilken placering spillerne skal opnå i de enkelte kategorier for at være eliterækkespillere i den kommende sæson. Antallet af spillere, der klassificeres igennem klassifikationsturneringen, vil afhænge af antallet af automatisk klassificerede spillere via punkt A og B. Spillere, som opnår en semifinaleplads i singlerækkerne eller en finaleplads i doublerækkerne, vil under alle omstændigheder være sikret klassifikation til eliterækken. Spillere, som er klassificeret til eliterækken igennem punkt A og B, kan ikke deltage i klassifikationsturneringen. Klassifikationsturneringen til eliterækkerne afvikles ifølge BD s turneringsreglement. Alle seedninger foretages af UEU ud fra den indeværende sæsons resultater.

8 D Spillere som har deltaget på BD s udvalgte Landshold i forbindelse med 6/8 Nationers, samt UEM og UVM, samt som har været optaget i BD s Ungdomsgruppe (for de bedste U17 og U19 spillere). Er spillere repræsenteret på et udtaget Landshold i forbindelse med officielle kampe, som er 8. nationers turneringen for U15 spillere og 6. nationers turneringen for U17 og U19 spillere, vil der automatisk udløses adgang til Eliterækken for den kommende sæson. Dette vil gælde uagtet man er 1. års eller 2. års spiller. Samtidig vil spillere som har optrådt i BD s Ungdomsgruppe (ca. 18 spillere) for de bedste U17 og U19 spillere ligeledes være kvalificeret til næste års eliterække. Dette gælder ikke for spillere i BD s U13 gruppe, BD s U15 gruppe, BD s U17 gruppe eller BD s U19 gruppe. E Klassifikation igennem udtagelse fra BD s UEU BD s UEU har mulighed for at udvælge et mindre antal spillere i hver årgang, som skal starte sæsonen i eliterækken. Dette vil ske efter afvikling af klassifikationsturneringen. UEU træffer afgørelse om spilleres oprykning/nedrykning til/fra E-rækken udenfor pointsystemet M, A, B, C og D-rækken (gældende for overgangen mellem sæson 2013/2014 og 2014/2015) a) U09-rækken U09 D (2.års) til U11 U09-spillere uden point overgår til U11 D U09-spillere med point overgår til U11 C U09 D (1.års) overgår til U09 B 2.års og beholder deres point. b) U11-rækken U11 (2. års) til U13 - U11A spillere overgår til U13 rækken ved at spillere med under 80 point overgår til U13A, mens spillere med 80 point eller mere overgår til U13M. U11B spillere overgår til U13B U11C spillere overgår til U13C U11D spillere overgår til U13D U11 (1. års eller yngre) - U11A spillere forbliver i U11A U11B med mere end ½-delen af point til oprykning til U11A overgår til U11A, øvrige spillere forbliver i U11B og beholder deres point U11C med mere end ½-delen af point til oprykning til U11B overgår til U11B, øvrige spillere forbliver i U11C og beholder deres point U11D med mere end ½-delen af point til oprykning til U11C overgår til U11C, øvrige spillere forbliver i U11D og beholder deres point

9 c) U13-rækken U13-rækken (2.års) til U15 - U13M spillere overgår til U15A U13A spillere overgår til U15B U13B spillere overgår til U15B U13C spillere overgår til U15C U13D spillere overgår til U15D U13-rækken (1.års) - U13 A-D beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U13M forbliver i U13M og point overføres. Dog max 109 for drenge og 92 for piger. d) U15-rækken U15-rækken (2.års) til U17 - U15M spillere overgår til U17A U15A spillere overgår til U17B U15B spillere overgår til U17B U15C spillere overgår til U17C U15D spillere overgår til U17C U15-rækken (1.års) - U15 A-D beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U15M forbliver i U15M og point overføres. Dog max 184 for drenge og 142 for piger. e) U17-rækken U17-rækken (2.års) til U19 - U17M spillere overgår til U19A U17A spillere overgår til U19A U17B spillere overgår til U19B U17C spillere overgår til U19B U17-rækken (1.års) - U17 A-C beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U17M forbliver i U17M og point overføres. Dog max 184 for drenge og 142 for piger. f) U19-rækken U19-rækken (2.års) til SEN - Alle overgår til senior

10 U19-rækken (1.års) - U19 A-B beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U19M forbliver i U19M og point overføres. Dog max 66 for drenge og 50 for piger. 6.3 OP- OG NEDRYKNING I ØVRIGT Op- og nedrykning kan finde sted efter ansøgning fra klubber til ungdomsklassifikationsudvalget. Op- og nedrykning kan dog kun finde sted efter, at spilleren har spillet i 2-3 kampe i den række vedkommende er klassificeret. Der kan kun nedrykkes til D-rækken i særlige tilfælde. Endelig afgørelse træffes ifølge 4.0 i ungdomsklassifikationsudvalget. 7.0 Dobbelttilmeldinger. 7.1 BADMINTON DANMARK-REGI OG DGI-REGI Dobbelttilmeldinger, dvs. tilmeldinger til to eller flere turneringer/stævner, der afvikles på samme tid, er ikke tilladt. Dobbelttilmeldinger medfører udelukkelse af spilleren i alle de implicerede turneringer/stævner hos Badminton Danmark og DGI. Er turneringen/stævnet afviklet, og har spilleren opnået pointgivende placeringer i de pågældende turneringer/stævner, tildeles spilleren ikke point for de pågældende placeringer. Øvrige spillere i turneringen/stævnet beholder deres allerede opnåede placering og tildeles således ikke yderligere point. Hvis en eller flere af de involverede turneringer er i Badminton Danmark-regi, behandles den tilmeldende part herudover efter Badminton Danmarks turneringsreglement 5, stk. 9, se også gebyroversigten. Hvis et eller flere af de involverede stævner er i DGI-regi, behandles spillerens optræden efter gældende retningslinjer i DGI. 8.0 Registrering 8.1 TILMELDING AF NYE SPILLERE Klubben skal oprette nye spillere online inden deltagelse i holdmatch eller inden tilmelding til turneringer/stævner som sker online. Spillernes navn, køn og fødselsdato skal indtastes, og spilleren tildeles derved et spillernummer. Registrerede spillere og deres spillernumre kan ses på

11 Hvis klubben/foreningen anvender spillere i en holdmatch, som ikke er registreret på betragtes disse spillere som ulovlige spillere i relation til Ungdomsklassifikationen, jf. 5.3, og kan derfor ikke opnå point. 8.2 START AF EN NY SÆSON Spillerne klassificeres efter reglerne jf. 6.2 UEU behandler/godkender klassifikationen for E-række-spillere jf C og D, som manuelt registreres. Den nye spillerklassifikation for klubbens spillere kan ses og følges på primo juli. 8.3 ÆNDRINGER I LØBET AF SÆSONEN Finder klubben fejl i registreringen af spillernes navne, køn, fødselsdatoer, klubtilhør, klassifikation eller point meddeles dette via indberetningsformular på under menuen Administration & FAQ. 8.4 LØBENDE AJOURFØRING Inden 2 dage efter afholdelsen af en turnering/stævne, skal den arrangerende klub/forening overføre resultatfil fra det turneringsadministrative edb-program Cup2000. Bliver en planlagt turnering/stævne eller blot en række aflyst, har den "arrangerende" klub pligt til, straks beslutningen træffes, at meddele dette til de tilmeldte spillere samt administratoren, En række kan dog senest aflyses 3 dage efter sidste tilmeldingsfrist Resultater fra turneringer/stævner/holdmatcher kan ses straks efter, at resultaterne er sendt og dermed senest to dage efter en turnering/stævne/holdmatch er afviklet. Spillernes point og klassifikation opdateres natten mellem tirsdag og onsdag samt igen mellem torsdag og fredag, hvorfor de kan ses opdaterede på fra fredag morgen. Ungdomsklassifikationsudvalget træffer beslutning om ændring af dette reglement og for Badminton Danmarks vedkommende - med endelig tiltrædelse af Badminton Danmarks hovedbestyrelse og for DGI, Badmintonudvalget. Senest opdateret 01. juli Se ungdomsklassifikationen på Der kan søges frit på klub, spiller-id, navn, køn, aldersklasse, række og kreds/landsdel. Du finder flere oplysninger på: Badminton Danmark: Vælg menuen Rangliste og Ungdomsklassifikationen. DGI: vælg Badminton, vælg menupunkt Regler!

Reglement for Ungdoms- klassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg 2.0 Arbejdsopgaver for ungdomsklassifikationsudvalget

Reglement for Ungdoms- klassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg 2.0 Arbejdsopgaver for ungdomsklassifikationsudvalget Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton

Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg DBF og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

I U11 er der 4 rækker. Rækkebetegnelsen er her A-, B-, C- og D-rækken. I U9 er der én række. Rækkebetegnelsen er D-række.

I U11 er der 4 rækker. Rækkebetegnelsen er her A-, B-, C- og D-rækken. I U9 er der én række. Rækkebetegnelsen er D-række. Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

Reglement for Ungdoms-klassifikationen

Reglement for Ungdoms-klassifikationen Reglement for Ungdoms-klassifikationen 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople

Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople Inden du går i gang Læs kredsens invitation til holdturnering grundigt. Se i øvrigt reglement for pointgivende holdturnering, klik

Læs mere

Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople

Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople Inden du går i gang Læs kredsens invitation til holdturnering grundigt. Se i øvrigt reglement for pointgivende holdturnering, klik

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR HOLDTURNERING 2013/2014 FOR UNGDOM: U9 U11 U13 U15 U17/U19 Pointgivende holdturnering DGI FYN INDBYDER TIL Holdturnering i Badminton 2013/14 Hvorfor deltage i holdturneringen? Holdturneringen er det som

Læs mere

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople.

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Vingsted 2. oktober 2013 Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Turneringsplanlæggernes brug af Badmintonpople: De menupunnkter som turnerringsplanlæggerne skal bruge

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Vejledning til klubber pointgivende holdturnering fra sæson 2013/2014

Vejledning til klubber pointgivende holdturnering fra sæson 2013/2014 Vingsted 2. september 2013 Vejledning til klubber givende turnering fra sæson 2013/2014 Holdturnering på Badmintonpeople (BP) Klubbernes brug af BP i forbindelse med turneringen. De menupunkter som klubberne

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Badminton Danmark, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer giver point:

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Danmarks Badminton Forbund, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer

Læs mere

Skibby Badmintonklub

Skibby Badmintonklub Skibby Badmintonklub byder sammen med velkommen til åben U9 D, U11 C & D, U13 C & D og U15 C & D turnering Lørdag den 10. oktober: Alle kampe Skibby Badmintonklub og Nykredit byder velkommen til en åben

Læs mere

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 Badminton Danmarks kredse og DGI Badmintons landsdele indbyder hermed til den første fælles ungdomsholdturnering. Den ny fælles holdturnering mellem Badminton

Læs mere

Indholdsfortegnelse DBF Bornholm Håndbog 2011/2012

Indholdsfortegnelse DBF Bornholm Håndbog 2011/2012 Håndbog 2011-2012 Indholdsfortegnelse DBF Bornholm Håndbog 2011/2012 Indholdsfortegnelse Organisation... 2 Kredsens møde- og kontorlokale... 2 Danmarks Badminton Forbund... 2 Bestyrelse... 2 Ungdomsudvalg...

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Skibby Badmintonklub

Skibby Badmintonklub Skibby Badmintonklub byder sammen med velkommen til åben U 15 M, A & B turnering Lørdag 14. Marts: U 15 M frem til semifinaler Alle U 15 A kampe Søndag 16. Marts: U 15 M semifinaler og finaler Alle U 15

Læs mere

Skibby Badmintonklub

Skibby Badmintonklub Skibby Badmintonklub byder sammen med velkommen til åben U9 D, U11 C & D og U13 C & D turnering Lørdag den 15. oktober: Alle kampe Skibby Badmintonklub og Arbejdernes Landsbank byder velkommen til en åben

Læs mere

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018 1) Holdtyper: 4 spillere o 4 spillere (4 drenge/piger; fri sammensætning) o 4 piger (4 piger) 4 + 2 (4 drenge + 2 piger) 4 + 3 (4 drenge + 3 piger) Holdtyperne kan udbydes på de niveauer, der fremgår af

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for individuelle turneringer (Turneringsreglement)

Reglement for individuelle turneringer (Turneringsreglement) Reglement for individuelle turneringer (Turneringsreglement) Bemærk, at U9 i sæsonen spiller med bageste doubleservelinje som både baglinje og bageste servelinje i såvel single som double. 1 Bestemmelserne

Læs mere

Blistrup Badminton U11 U13 U15 CD Turnering 2007

Blistrup Badminton U11 U13 U15 CD Turnering 2007 Invitation til: for U11 - U13 - U15 i C- og D- rækken Den 27. & 28. december 2007 i Blistrup Hallen, Toftegårdsvej 6, 3230 Græsted Spilledage: Om nødvendigt kan turneringen udvides til også at omfatte

Læs mere

Revideret 26. november Reglementer

Revideret 26. november Reglementer Revideret 26. november 2012 Reglementer Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 3 Klassificering og tilmelding 13 Reglement for individuelle turneringer 15 Retningslinjer for udtagelse til LM 18 Side

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

ANSØGNING OM ÅBNE POINTGIVENDE TURNERINGER FOR SÆSONEN 2018/2019

ANSØGNING OM ÅBNE POINTGIVENDE TURNERINGER FOR SÆSONEN 2018/2019 Til alle klubber, kredse og landsdelsforeninger. (Side 1-6) ANSØGNING OM ÅBNE POINTGIVENDE TURNERINGER FOR SÆSONEN 2018/2019 Kære alle klubber, kredse og landsdelsforeninger. Det er nu tid til at ansøge

Læs mere

16.- 18. oktober 2009. Et stævne hele foreningen kan tage afsted til U11 -U13- U15 - U17 - U19. U11 Individuelt 27. -28.

16.- 18. oktober 2009. Et stævne hele foreningen kan tage afsted til U11 -U13- U15 - U17 - U19. U11 Individuelt 27. -28. www.dgi.dk/badminton LM stævner 2010 U11 Individuelt 27. -28. februar - Vejen U11 Hold 1-1 marts - DGI- Byen U13 Individuelt 27. -28. marts - Fredericia U13 Hold 27.-28. marts - Fuglsø U15 Individuelt

Læs mere

DGI badminton indbyder til Landsbadmintonstævne 2009

DGI badminton indbyder til Landsbadmintonstævne 2009 www.dgi.dk/badminton OPLEVELSER PÅ SPIL LM stævner 2010 DGI badminton indbyder til Landsbadmintonstævne 2009 Et stævne hele foreningen kan tage afsted til U11 Individuelt 27. -28. februar - Vejen U11 Hold

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Tlf Tlf

Tlf Tlf DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD U9/U11 2016/2017 og Badminton Danmark indbyder til det fælles afsluttende holdturnerings mesterskab, hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer mødes nu om at

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj.

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj. HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer. Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense

Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense Invitation til Yonex Denmark Junior 2013 i Odense Tilmelding: Tilmelding skal foregå via www.badmintonpeople.dk senest torsdag den 26. september 2013. Her SKAL du også bestille T-shirt, bespisning, overnatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Skibby Badmintonklub

Skibby Badmintonklub Skibby Badmintonklub byder sammen med velkommen til åben U 15 M, A & B turnering Lørdag 19. Marts: Alle kampe Skibby Badmintonklub byder velkommen til åben U 15 M, A & B turnering i badminton. Spillested:

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014 2015 efter ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Sæson 2012-2013 I dette hæfte er der samlet en lang række informationer, som du/i vil kunne finde nyttige i forbindelse med badminton i ungdomsafdelingen

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

Oversigt over gebyrer mv.

Oversigt over gebyrer mv. Oversigt over gebyrer mv. Gyldig pr. 1/1-2017 Medlemskontingent, forsikring, licens, indskud, gebyrer og bøder m.v. Kontingent Medlemskontingent pr. klub for medlemskab af Badminton Danmark og Kreds Obligatorisk

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 INVITATION TIL DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 Arrangør: Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 21 41 E-mail event@badminton.dk Reglement

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunion mesterskaber og stævnearrangementer 3. DBTU

Læs mere

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense NV 5000 Odense C

Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense NV 5000 Odense C Dato: 14-17. oktober 2015. Haller: Paarup hallerne Næsby hallerne Paarupvej 21 Maylandsvænget 9 5210 Odense NV 5270 Odense N Korup sportcenter Marienlyst hallerne Præstevej 12 Windelsvej 138 5210 Odense

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON BORDTENNIS INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON 2017 2018 Indbydelse til turnering. JBTU og DGI indbyder hermed til 2. halvdel af Ungdomsholdturneringen i sæson 2017 2018. Ungdomsturneringen

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Takster 2016/2017. Gyldig pr. 30/ Medlemskontingent, forsikring, licens, indskud, gebyrer og bøder m.v.

Takster 2016/2017. Gyldig pr. 30/ Medlemskontingent, forsikring, licens, indskud, gebyrer og bøder m.v. Takster 2016/2017 Gyldig pr. 30/05-2016 Medlemskontingent, forsikring, licens, indskud, gebyrer og bøder m.v. Kontingent Medlemskontingent pr. klub for medlemskab af Badminton Danmark og Kreds Obligatorisk

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2016-2017 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C 12.10.16 Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen Opbygning af turneringer udskrevet af JHF Kreds 3 2015 2016 Før ombrydningen 1 Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF. Andre turneringer udskriver og styrer vi selv i kreds 3. Turneringerne

Læs mere

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Version 3.0 Dette reglement er udarbejdet af Fællesudvalget for Pointgivende Ungdomsholdturnering i samarbejde med Badminton Danmarks Lovudvalg. Sidst tilrettet

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Velkommen til LI-NING CUP for U17M og U17/U19AB i Næstved

Velkommen til LI-NING CUP for U17M og U17/U19AB i Næstved Velkommen til LI-NING CUP for U17M og U17/U19AB i Næstved Turneringen afvikles lørdag den 7. september og søndag den 8. november 2015 i Næstved Hal 2, Rolighedsvej 20, 4700 Næstved, tlf. 55 72 44 15. Dommerbordets

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM U15M Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013 Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM Viby Badminton Klub byder velkommen til U15M stævne. Vi håber på nogle dage med gode kampe, stemning i hallen og høj intensitet.

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunions mesterskaber og stævnearrangementer 3.

Læs mere

Badminton Danmarks DM for Elite Ungdom U13, U15, U17 og U19 Danmarksmesterskaber 31. marts - 2. april 2017

Badminton Danmarks DM for Elite Ungdom U13, U15, U17 og U19 Danmarksmesterskaber 31. marts - 2. april 2017 Badminton Danmarks DM for Elite Ungdom U13, U15, U17 og U19 Danmarksmesterskaber 31. marts - 2. april 2017 Badminton Danmark byder, i samarbejde med Greve Strands Badminton Klub, Greve Idrætscenter og

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

DGI Storstrømmen. Landsdelsmesterskab. Storstrømmen. www.badmintonpeople.dk

DGI Storstrømmen. Landsdelsmesterskab. Storstrømmen. www.badmintonpeople.dk Landsdelsmesterskab i DGI Storstrømmen www.badmintonpeople.dk Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom Lørdag den 7. november 2015 Herlufsholm Hallen Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved

Læs mere

Vejledning til BadmintonPeople

Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben gå da direkte til pkt. 1.b. 1.a.

Læs mere

Fællesreglement for individuelle turneringer (Turneringsreglementet)

Fællesreglement for individuelle turneringer (Turneringsreglementet) Fællesreglement for individuelle turneringer (Turneringsreglementet) 1 Bestemmelserne omfatter Stk.1 Badminton Danmark (BD) og (DGI) har besluttet at en række badmintonaktiviteter er fælles aktiviteter

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Velkommen til vershuset cup for U17M, U17/19A og U17/19B

Velkommen til vershuset cup for U17M, U17/19A og U17/19B Velkommen til vershuset cup for U17M, U17/19A og U17/19B Turneringen afvikles lørdag den 20. februar og søndag den 21. februar 2016 i Næstved Hal 2, Rolighedsvej 20, 4700 Næstved, tlf. 55 72 44 15. NB!

Læs mere

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH)

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Fællesreglement for individuelle turneringer (Turneringsreglementet)

Fællesreglement for individuelle turneringer (Turneringsreglementet) Fællesreglement for individuelle turneringer (Turneringsreglementet) 1 Bestemmelserne omfatter Stk.1 Badminton Danmark (BD) og DGI Badminton (DGI) har besluttet at en række badmintonaktiviteter er fælles

Læs mere