ReglementforUngdomsklassifikationenibadm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ReglementforUngdomsklassifikationenibadm"

Transkript

1 ReglementforUngdomsklassifikationenibadm inton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget består af 6-8 medlemmer udpeget af BD og DGI. Administration af ungdomsklassifikationen varetages af en fælles koordineret administration. Se og med henblik på, hvor henvendelse skal rettes om spørgsmål til ungdomsklassifikationen. 2.0 Arbejdsopgaver for ungdomsklassifikationsudvalget Udvalget er ansvarligt for: a) Reglement for ungdomsklassifikationen b) Klassifikationen for rækkerne Mester D. BD s Ungdoms Elite Udvalg (UEU) varetager alle E-spillere. c) Op- eller nedrykning udenfor pointsystemet, herunder dispensation, hvor reglementet giver mulighed for det samt meddele ændringen til administrationen. d) Kontakten til klubber i alle spørgsmål vedr. pointgivning og klassifikation i fællesskab med administrationen. e) At være opmærksom på pointkriterier i alle rækker. 3.0 Rækkeantallet Aldersklasserne U13, U15 er opdelt i følgende 6 rækker: Eliterækken - Mesterrækken - A-rækken - B-rækken - C-rækken - D-rækken Eliterækken er rækken for den absolutte elite, og D-rækken er for de spillere, der er på begynderniveau. I U19 er der ingen C- og D-række og således kun 4 rækker. I U17 er der ingen D-række og således kun 5 rækker. I U11 er der 4 rækker. Rækkebetegnelsen er her A-, B-, C- og D-rækken. I U9 er der én række. Rækkebetegnelsen er D-række. 4.0 Klassifikationsansvar 4.1 ELITERÆKKEN Klassifikationsansvaret for eliterækken varetages af BD s UEU. 4.2 MESTER-, A-, B-, C-, OG D-RÆKKEN Klassifikationsansvaret for Mester-, A-, B-, C- og D-rækken varetages af ungdomsklassifikationsudvalget efter indstilling modtaget fra klubberne. Tilmelding i den rigtige aldersklasse og række er klubbens ansvar.

2 5.0 Point i åbne turneringer 5.1 Klassifikationspoint for åbne turneringer i E-D-rækkerne I hhv. herre- og damesingle - herre-, dame- og mixed double gives point som følger: Nr. 1: 4 gange det programsatte deltagerantal/par Nr. 2: 2 gange det programsatte deltagerantal/par Nr. 3-4: 1 gang det programsatte deltagerantal Ved 1 deltager/par gives ikke point Ved 2-4 deltagere/par gives kun point til nummer 1. Fra 5 til og med 11 deltagere/par gives point til nummer 1 og 2. Fra 12 deltagere/par til og med 31 deltagere/par gives point til nummer 1, 2, 3, og 4. Fra 32 deltagere/par og op til 63 deltagere/par gives 16 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og D-rækkerne. Fra 64 deltagere/par og derover gives 32 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og D- rækkerne. Der udgives en særskilt Eliterangliste i BD til udvalgte eliteturneringer mm. Se Reglement for Eliteranglisten for U13, U15 og U Ved forkert tilmelding af en spiller (i en lavere række eller aldersklasse end spillerne er klassificeret) kan den pågældende spiller ikke opnå point til klassifikationen. Point tildeles ikke til andre, selvom en spiller ikke tildeles point for en ikke berettiget placering. Om deltagelse i en højere aldersklasse se TURNERINGER/STÆVNER DER TÆLLER I KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Alle kredses og landsdelsforeningers individuelle arrangementer/mesterskaber indgår i klassifikationssystemet. Der gives ikke point i klassifikationssystemet, hvis der er tale om sammenlagte rækker, f.eks. en turnering/et stævne sammenlagt af A- og B-rækken. Dog vil f.eks. en A- række-turnering/stævne, hvori B-rækkespillere deltager, være pointgivende. Der gives heller ikke point i klassifikationssystemet, hvis turneringen ligger i perioden fra uge 25 til 30 begge inklusive. Point gives på baggrund af det programsatte deltagerantal/par, herunder også medtaget spillere/par, som er klassificeret i en lavere række For at en turnering/stævne kan være pointgivende skal den afvikles i Cup2000, og arrangøren skal hente turneringsoplysninger og tilmeldinger via Cup2000, ligesom resultater skal sendes elektronisk via Cup2000 efter afholdelse.

3 5.3 Point i den pointgivende ungdomsholdturnering Klassifikationspoint for den pointgivende ungdomsholdturnering Der opnås point til ungdomsklassifikationen ved at deltage i holdmatcher i den pointgivende ungdomsholdturnering. Kredse og Landsdele definerer ud fra fælles retningslinjer mellem DGI og BD, hvilke rækker der er pointgivende. Landsdele og Kredse indbyder specifikt til pointgivende og ikke-pointgivende holdturnering. Det er klubbernes eget ansvar at tilmelde i den rigtige række for at opnå point. Der tildeles point efter følgende regler såfremt alle kampresultater er korrekt indtastet i holdskema på BadmintonPeople: a. Alle spillere, som er registreret i en holdmatch tildeles 2 point for deltagelse uanset resultatet af kampen og uafhængig af, om vedkommende deltager i 1 eller 2 kampe i holdmatchen. b. Vindere af kampe får tildelt: Det giver 2 point at vinde over en D-rækkespiller Det giver 4 point at vinde over en C-rækkespiller Det giver 6 point at vinde over en B-rækkespiller Det giver 8 point at vinde over en A-rækkespiller Det giver 10 point at vinde over en Mesterrækkespiller Det giver 12 point at vinde over en Eliterækkespiller I double er det parrets samlede pointtal som deles af vinderparret. Begge spillere får samme antal point uanset deres klassifikation: Det giver 2 point til hver spiller at vinde over et D-rækkepar Det giver 3 point (6 delt med 2) til hver spiller at vinde over et par bestående af en C-række og en D-rækkespiller Det giver 6 point (12 delt med 2) til hver spiller at vinde over et par bestående af en C-række og A-rækkespiller Dreng mod pige: Hvis en pige vinder over en dreng tæller drengens klassifikation et niveau højere i U11, U13 og U15 og 2 højere i U17 og U19. Hvis en dreng vinder over en pige tæller pigens klassifikation et niveau lavere i U11, U13 og U15 mens pigen tæller 2 niveauer lavere i U17 og U19, fx: U17M pige svarer til U17B dreng En C-række dreng som vinder over en C-række pige, får han det antal point, som svarer til en D-række dreng, dvs. 2 point En B-række dreng som vinder over en Mesterrække pige, får han det antal point, som svarer til en A-række dreng, dvs. 8 point En A-række pige vinder over en C-række dreng, får hun det antal point, som svarer til en B-række pige, dvs. 6 point En B-række pige vinder over en B-række dreng, får hun det antal point, som svarer til en A-række pige, dvs. 8 point Det giver altid min. 2 point at vinde en kamp, fx hvis en D-række dreng vinder over en D-række pige Hvis en spiller deltager i en anden aldersgruppe: Hvis en spiller rykker en aldersgruppe op nedsættes klassifikationen med 1 række, fx tæller en U15A spiller, som en U17B spiller

4 Hvis en spiller rykker en aldersgruppe ned forhøjes klassifikationen med 1 række, fx tæller en U15C spiller som U13B spiller på et U13 hold U17 og U19 spillere tæller med egen klassifikation, dvs. at en U19A/U17A spiller og en U19B/U17B spiller tæller ens. Særlige tilfælde: I holdmatcher som bliver vundet pga afbud eller udeblivelse af et helt holdtildeles vinderholdets spillere hver 2 point for at stille op. I tilfælde af udeblivelse eller afbud fra begge hold tildeles ingen point.i holdmatcher hvor det ene hold ikke er fuldtalligt, tæller de kampe som er gennemført på normal vis, mens de kampe som er vundet på w.o. giver point, som svarer til ens egen klassifikation Kampe som er påbegyndt, men ikke fuldført pga. en skade tæller som kampe vundet på w.o. Holdmatcher som ikke spilles idet modstanderholdet har trukket sig fra puljen/er blevet trukket ud af puljen tildeles der ikke point. I holdmatcher som er afviklet før de deltagende hold har trukket sig/er blevet trukket ud af puljen forbliver pointtildelingen. Ved brug af ulovlig spiller i en holdkamp: Den ulovlige spiller kan hverken opnå point ved deltagelse i holdmatchen eller ved at vinde kampe. En ulovlig spillers makker kan opnå point for at deltage i holdmatchen, men kan ikke opnå point ved at vinde en double. En lovlig spiller, som er placeret lavere i styrkeorden end en ulovlig spiller, kan ikke opnå point ved at vinde sine kampe, men får point for at deltage i kampen Spillere og par som spiller mod ulovlig spiller får point som svarer til at vinde på w.o. Der optjenes ikke point til kvalifikation til Eliteranglisten i holdturneringen I tvivlstilfælde om hvorvidt en række i holdturneringen er pointgivende er det ungdomsklassifikationsudvalget der træffer endelig afgørelse. 6.0 Op- og Nedrykningsregler i sæsonen 2014/ OPRYKNINGSSKALA En spiller oprykkes til en højere klassifikation inden for sin aldersgruppe på grundlag af et pointsystem. For spillere, der er omfattet af klassifikationen, gælder, at vedkommende ikke kan deltage i en lavere række eller aldersklasse end den, i hvilken spilleren er klassificeret. Der oprykkes efter følgende skala: fra Mesterrækken til Eliterækken: Piger Drenge U U U

5 U Fra A-rækken til mesterrækken: U U U U U13, U15, U17 og U19 Fra B-rækken til A-rækken: Fra C-rækken til B-rækken 1 : Fra D-rækken til C-rækken 2 : U11 U11 til U13 (automatisk oprykning både 1.års og 2.års) Fra U11 A-rækken til U13 M-rækken Fra B-rækken til A-rækken: Fra C-rækken til B-rækken: Fra D-rækken til C-rækken: U9 til U11 (både 1.års og 2.års) Fra U9 B-rækken til U11 C-rækken Uanset om pointene er opnået i flere forskellige turneringer eller holdturnering eventuelt i hver sin sæson (1. års og 2. års), skal der ske oprykning, når pointgrænsen opnås. Dog skal en spiller som minimum have opnået point i en individuel turnering i nuværende klassifikation for at rykke op. I tilfælde af at en spiller starter sæsonen med point kan point fra individuel turnering være opnået i forrige sæson. Alle oprykninger sker øjeblikkeligt og uden meddelelse herom, idet det dog er tilladt at deltage i efterfølgende turneringer/stævner, hvortil tilmeldingsfristen er udløbet ved oprykningen. Ved forkert klassifikation rettes den eller de fejl der er årsag og ved opdatering af klassifikationen rettes derfor også point tildelt til fx 3.part (fx modstander i pointgivende holdturnering). Konsekvensen heraf er, at en spiller eller 3. part kan rykke en eller flere klassifikationer ned som følge af fejlrettelser Hvis en spiller opnår point i en højere række end den, hvori vedkommende er klassificeret, rykker spilleren op i denne række. I Eliterækkerne kan kun deltage E-rækkespillere, dog undtaget U19 E-rækken, hvor der, hvis BD s UEU vurderer, at der er plads, kan deltage M-rækkespillere. En M- rækkespillers deltagelse eller opnåelse af point i E-rækken kvalificerer dog ikke spilleren til E-række-klassifikation. 1 U19 undtaget 2 U17 og U19 undtaget.

6 6.1.3 Dispensation til at deltage i en højere aldersklasse end den spilleren tilhører, kan kun gives til spillere, som er klassificeret i deres aldersklasses bedste række. Dispensation kan kun gives til at deltage i den højere aldersklasses E-række, dog kan en U11 A- rækkespiller gives dispensation til U13 E- eller M-række. Dispensationen gives typisk for en enkelt turnering, men kan i særlige tilfælde gives for en sæson. Ungdomsklassifikationsudvalget dispenserer for U11 A-rækkespilleres oprykning til U13 M-række, men UEU dispenserer for oprykning til E-rækken i alle aldersgrupper. Dispensation gives via indstilling fra klub til hhv. UEU eller Ungdomsklassifikationsudvalget. For U9 spillere gælder, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation til at deltage i U11 A- eller B-rækken. En dispensation vil gælde resten af sæsonen og medfører, at spilleren ikke længere kan deltage i U9-turneringer. Kun i helt særlige tilfælde kan der dispenseres for at nedrykke spilleren igen, men tidligst efter 3 spillede kampe. U9 og U11 spillere med klassifikation til at deltage i hhv. U11 og U13 kan dog deltage i kreds/landsdels/landsmesterskaber i U9 hhv. U11 A. Dispensationer til U9/U11 spillere gives af ungdomsklassifikationsudvalget. I turneringer/stævner hvor en U9-række er udbudt, men hvor turneringen/stævnet aflyses pga. for få tilmeldinger (under 5 personer i en række) kan det tillades at U9- spillere oprykkes til U11-rækken. Er U9-rækken ikke udbudt kan U9-spillere ikke deltage i U11-rækken uden forudgående dispensation, jf. ovenfor. 6.2 OP- OG NEDRYKNING, SAMT POINTJUSTERING VED SÆSONSKIFTE Eliterækken (gældende for overgangen mellem sæson 2014/2015 og 2015/2016) Pr. 1. juli (sæsonstart) består eliterækken af spillere, der har kvalificeret sig efter nedenstående kriterier A-D. Alle eliterækkespillere bliver nedrykket til mesterrækken, uanset om man fortsætter i samme årgang eller overgår til højere aldersklasse. Spillere, som ikke overgår til en ny aldersklasse og som nedrykkes fra elite- til M-række starter med det maksimale pointtal som en M-række spiller kan starte sæsonen med jf Ingen spillere kan starte sæsonen i M-rækken med mere end dette antal point. Derfor reduceres pointene dertil for 2. års mesterrækkespillere, som har flere point end en tredjedel af det nødvendige antal point for oprykning til eliterækken i sæson 2015/2016 (se 6.2.2). E-rækkespillere, som overgår til ny aldersklasse starter i M-rækken uden point. A Automatisk klassifikation ud fra Eliteranglisten (ER) for elitespillere i U13 2.års, U15 og U17, mens seniorranglisten benyttes i U19. Kvalificeret til eliterækken i en ny sæson er danske spillere, som opnår følgende placering på ER eller Seniorranglisten for U19 og har mere end 0 point: 1.-års spillere i den senest afsluttede sæson, og som derved bliver i samme aldersklasse til den nye sæson: Herresingle: 16 bedst placerede spillere Damesingle: 16 bedst placerede spillere

7 Herredouble: Damedouble: Mixed double: 8 bedst placerede spillere. 8 bedst placerede spillere. 8 bedst placerede spillere. 2.-års spillere i senest afsluttede sæson, og som derved rykker op i en ny aldersklasse til den nye sæson: Herresingle: 8 bedst placerede spillere Damesingle: 8 bedst placerede spillere Herredouble: 6 bedst placerede spillere Damedouble: 6 bedst placerede spillere Mixed double: 6 bedst placerede spillere B C Automatisk klassifikation af vindere af Danmarks Mesterskaberne. Spillere, som vinder årets individuelle Danske Mesterskab, er kvalificeret til eliterækken i den kommende sæson, uanset om spilleren rykker op i en højere aldersklasse. Klassifikation igennem klassifikationsturnering i U12 Der afvikles hvert år klassifikationsturnering i U12. Disse turneringer afvikles ultimo april eller primo maj. Turneringen afvikles som U12. Deltagere i turneringen er dermed spillere, som er 1.- års spillere i U13den igangværende sæson, samt 2.-års spillere i den igangværende sæson fra U11. Deltagere i U12-klassifikationsturneringen er 1.-års U13 mesterrækkespillere i ungdomsklassifikationen, samt U11 A-spillere, som oprykkes til U13-spillere, i den kommende sæson. Skæringsdato for mesterrækkespillerne vil være torsdagen tættest på 1. april hvert år. I invitationsmaterialet til klassifikationsturneringen vil fremgå, hvilken placering spillerne skal opnå i de enkelte kategorier for at være eliterækkespillere i den kommende sæson. Antallet af spillere, der klassificeres igennem klassifikationsturneringen, vil afhænge af antallet af automatisk klassificerede spillere via punkt A og B. Spillere, som opnår en semifinaleplads i singlerækkerne eller en finaleplads i doublerækkerne, vil under alle omstændigheder være sikret klassifikation til eliterækken. Spillere, som er klassificeret til eliterækken igennem punkt A og B, kan ikke deltage i klassifikationsturneringen. Klassifikationsturneringen til eliterækkerne afvikles ifølge BD s turneringsreglement. Alle seedninger foretages af UEU ud fra den indeværende sæsons resultater.

8 D Spillere som har deltaget på BD s udvalgte Landshold i forbindelse med 6/8 Nationers, samt UEM og UVM, samt som har været optaget i BD s Ungdomsgruppe (for de bedste U17 og U19 spillere). Er spillere repræsenteret på et udtaget Landshold i forbindelse med officielle kampe, som er 8. nationers turneringen for U15 spillere og 6. nationers turneringen for U17 og U19 spillere, vil der automatisk udløses adgang til Eliterækken for den kommende sæson. Dette vil gælde uagtet man er 1. års eller 2. års spiller. Samtidig vil spillere som har optrådt i BD s Ungdomsgruppe (ca. 18 spillere) for de bedste U17 og U19 spillere ligeledes være kvalificeret til næste års eliterække. Dette gælder ikke for spillere i BD s U13 gruppe, BD s U15 gruppe, BD s U17 gruppe eller BD s U19 gruppe. E Klassifikation igennem udtagelse fra BD s UEU BD s UEU har mulighed for at udvælge et mindre antal spillere i hver årgang, som skal starte sæsonen i eliterækken. Dette vil ske efter afvikling af klassifikationsturneringen. UEU træffer afgørelse om spilleres oprykning/nedrykning til/fra E-rækken udenfor pointsystemet M, A, B, C og D-rækken (gældende for overgangen mellem sæson 2013/2014 og 2014/2015) a) U09-rækken U09 D (2.års) til U11 U09-spillere uden point overgår til U11 D U09-spillere med point overgår til U11 C U09 D (1.års) overgår til U09 B 2.års og beholder deres point. b) U11-rækken U11 (2. års) til U13 - U11A spillere overgår til U13 rækken ved at spillere med under 80 point overgår til U13A, mens spillere med 80 point eller mere overgår til U13M. U11B spillere overgår til U13B U11C spillere overgår til U13C U11D spillere overgår til U13D U11 (1. års eller yngre) - U11A spillere forbliver i U11A U11B med mere end ½-delen af point til oprykning til U11A overgår til U11A, øvrige spillere forbliver i U11B og beholder deres point U11C med mere end ½-delen af point til oprykning til U11B overgår til U11B, øvrige spillere forbliver i U11C og beholder deres point U11D med mere end ½-delen af point til oprykning til U11C overgår til U11C, øvrige spillere forbliver i U11D og beholder deres point

9 c) U13-rækken U13-rækken (2.års) til U15 - U13M spillere overgår til U15A U13A spillere overgår til U15B U13B spillere overgår til U15B U13C spillere overgår til U15C U13D spillere overgår til U15D U13-rækken (1.års) - U13 A-D beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U13M forbliver i U13M og point overføres. Dog max 109 for drenge og 92 for piger. d) U15-rækken U15-rækken (2.års) til U17 - U15M spillere overgår til U17A U15A spillere overgår til U17B U15B spillere overgår til U17B U15C spillere overgår til U17C U15D spillere overgår til U17C U15-rækken (1.års) - U15 A-D beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U15M forbliver i U15M og point overføres. Dog max 184 for drenge og 142 for piger. e) U17-rækken U17-rækken (2.års) til U19 - U17M spillere overgår til U19A U17A spillere overgår til U19A U17B spillere overgår til U19B U17C spillere overgår til U19B U17-rækken (1.års) - U17 A-C beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U17M forbliver i U17M og point overføres. Dog max 184 for drenge og 142 for piger. f) U19-rækken U19-rækken (2.års) til SEN - Alle overgår til senior

10 U19-rækken (1.års) - U19 A-B beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U19M forbliver i U19M og point overføres. Dog max 66 for drenge og 50 for piger. 6.3 OP- OG NEDRYKNING I ØVRIGT Op- og nedrykning kan finde sted efter ansøgning fra klubber til ungdomsklassifikationsudvalget. Op- og nedrykning kan dog kun finde sted efter, at spilleren har spillet i 2-3 kampe i den række vedkommende er klassificeret. Der kan kun nedrykkes til D-rækken i særlige tilfælde. Endelig afgørelse træffes ifølge 4.0 i ungdomsklassifikationsudvalget. 7.0 Dobbelttilmeldinger. 7.1 BADMINTON DANMARK-REGI OG DGI-REGI Dobbelttilmeldinger, dvs. tilmeldinger til to eller flere turneringer/stævner, der afvikles på samme tid, er ikke tilladt. Dobbelttilmeldinger medfører udelukkelse af spilleren i alle de implicerede turneringer/stævner hos Badminton Danmark og DGI. Er turneringen/stævnet afviklet, og har spilleren opnået pointgivende placeringer i de pågældende turneringer/stævner, tildeles spilleren ikke point for de pågældende placeringer. Øvrige spillere i turneringen/stævnet beholder deres allerede opnåede placering og tildeles således ikke yderligere point. Hvis en eller flere af de involverede turneringer er i Badminton Danmark-regi, behandles den tilmeldende part herudover efter Badminton Danmarks turneringsreglement 5, stk. 9, se også gebyroversigten. Hvis et eller flere af de involverede stævner er i DGI-regi, behandles spillerens optræden efter gældende retningslinjer i DGI. 8.0 Registrering 8.1 TILMELDING AF NYE SPILLERE Klubben skal oprette nye spillere online inden deltagelse i holdmatch eller inden tilmelding til turneringer/stævner som sker online. Spillernes navn, køn og fødselsdato skal indtastes, og spilleren tildeles derved et spillernummer. Registrerede spillere og deres spillernumre kan ses på

11 Hvis klubben/foreningen anvender spillere i en holdmatch, som ikke er registreret på betragtes disse spillere som ulovlige spillere i relation til Ungdomsklassifikationen, jf. 5.3, og kan derfor ikke opnå point. 8.2 START AF EN NY SÆSON Spillerne klassificeres efter reglerne jf. 6.2 UEU behandler/godkender klassifikationen for E-række-spillere jf C og D, som manuelt registreres. Den nye spillerklassifikation for klubbens spillere kan ses og følges på primo juli. 8.3 ÆNDRINGER I LØBET AF SÆSONEN Finder klubben fejl i registreringen af spillernes navne, køn, fødselsdatoer, klubtilhør, klassifikation eller point meddeles dette via indberetningsformular på under menuen Administration & FAQ. 8.4 LØBENDE AJOURFØRING Inden 2 dage efter afholdelsen af en turnering/stævne, skal den arrangerende klub/forening overføre resultatfil fra det turneringsadministrative edb-program Cup2000. Bliver en planlagt turnering/stævne eller blot en række aflyst, har den "arrangerende" klub pligt til, straks beslutningen træffes, at meddele dette til de tilmeldte spillere samt administratoren, En række kan dog senest aflyses 3 dage efter sidste tilmeldingsfrist Resultater fra turneringer/stævner/holdmatcher kan ses straks efter, at resultaterne er sendt og dermed senest to dage efter en turnering/stævne/holdmatch er afviklet. Spillernes point og klassifikation opdateres natten mellem tirsdag og onsdag samt igen mellem torsdag og fredag, hvorfor de kan ses opdaterede på fra fredag morgen. Ungdomsklassifikationsudvalget træffer beslutning om ændring af dette reglement og for Badminton Danmarks vedkommende - med endelig tiltrædelse af Badminton Danmarks hovedbestyrelse og for DGI, Badmintonudvalget. Senest opdateret 01. juli Se ungdomsklassifikationen på Der kan søges frit på klub, spiller-id, navn, køn, aldersklasse, række og kreds/landsdel. Du finder flere oplysninger på: Badminton Danmark: Vælg menuen Rangliste og Ungdomsklassifikationen. DGI: vælg Badminton, vælg menupunkt Regler!

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

BÆRENTSENs 2014. - 5 years Universary Tournament _

BÆRENTSENs 2014. - 5 years Universary Tournament _ BÆRENTSENs 2014-5 years Universary Tournament _ VELKOMMEN TIL ALLE, NYE SOM GAMLE!! Som tiden dog flyver, mange år er gået men heldigvis blir vi alle jo kun yngre og yngre med alderen ikk sandt?!;-) 5

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere