ReglementforUngdomsklassifikationenibadm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ReglementforUngdomsklassifikationenibadm"

Transkript

1 ReglementforUngdomsklassifikationenibadm inton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget består af 6-8 medlemmer udpeget af BD og DGI. Administration af ungdomsklassifikationen varetages af en fælles koordineret administration. Se og med henblik på, hvor henvendelse skal rettes om spørgsmål til ungdomsklassifikationen. 2.0 Arbejdsopgaver for ungdomsklassifikationsudvalget Udvalget er ansvarligt for: a) Reglement for ungdomsklassifikationen b) Klassifikationen for rækkerne Mester D. BD s Ungdoms Elite Udvalg (UEU) varetager alle E-spillere. c) Op- eller nedrykning udenfor pointsystemet, herunder dispensation, hvor reglementet giver mulighed for det samt meddele ændringen til administrationen. d) Kontakten til klubber i alle spørgsmål vedr. pointgivning og klassifikation i fællesskab med administrationen. e) At være opmærksom på pointkriterier i alle rækker. 3.0 Rækkeantallet Aldersklasserne U13, U15 er opdelt i følgende 6 rækker: Eliterækken - Mesterrækken - A-rækken - B-rækken - C-rækken - D-rækken Eliterækken er rækken for den absolutte elite, og D-rækken er for de spillere, der er på begynderniveau. I U19 er der ingen C- og D-række og således kun 4 rækker. I U17 er der ingen D-række og således kun 5 rækker. I U11 er der 4 rækker. Rækkebetegnelsen er her A-, B-, C- og D-rækken. I U9 er der én række. Rækkebetegnelsen er D-række. 4.0 Klassifikationsansvar 4.1 ELITERÆKKEN Klassifikationsansvaret for eliterækken varetages af BD s UEU. 4.2 MESTER-, A-, B-, C-, OG D-RÆKKEN Klassifikationsansvaret for Mester-, A-, B-, C- og D-rækken varetages af ungdomsklassifikationsudvalget efter indstilling modtaget fra klubberne. Tilmelding i den rigtige aldersklasse og række er klubbens ansvar.

2 5.0 Point i åbne turneringer 5.1 Klassifikationspoint for åbne turneringer i E-D-rækkerne I hhv. herre- og damesingle - herre-, dame- og mixed double gives point som følger: Nr. 1: 4 gange det programsatte deltagerantal/par Nr. 2: 2 gange det programsatte deltagerantal/par Nr. 3-4: 1 gang det programsatte deltagerantal Ved 1 deltager/par gives ikke point Ved 2-4 deltagere/par gives kun point til nummer 1. Fra 5 til og med 11 deltagere/par gives point til nummer 1 og 2. Fra 12 deltagere/par til og med 31 deltagere/par gives point til nummer 1, 2, 3, og 4. Fra 32 deltagere/par og op til 63 deltagere/par gives 16 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og D-rækkerne. Fra 64 deltagere/par og derover gives 32 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og D- rækkerne. Der udgives en særskilt Eliterangliste i BD til udvalgte eliteturneringer mm. Se Reglement for Eliteranglisten for U13, U15 og U Ved forkert tilmelding af en spiller (i en lavere række eller aldersklasse end spillerne er klassificeret) kan den pågældende spiller ikke opnå point til klassifikationen. Point tildeles ikke til andre, selvom en spiller ikke tildeles point for en ikke berettiget placering. Om deltagelse i en højere aldersklasse se TURNERINGER/STÆVNER DER TÆLLER I KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Alle kredses og landsdelsforeningers individuelle arrangementer/mesterskaber indgår i klassifikationssystemet. Der gives ikke point i klassifikationssystemet, hvis der er tale om sammenlagte rækker, f.eks. en turnering/et stævne sammenlagt af A- og B-rækken. Dog vil f.eks. en A- række-turnering/stævne, hvori B-rækkespillere deltager, være pointgivende. Der gives heller ikke point i klassifikationssystemet, hvis turneringen ligger i perioden fra uge 25 til 30 begge inklusive. Point gives på baggrund af det programsatte deltagerantal/par, herunder også medtaget spillere/par, som er klassificeret i en lavere række For at en turnering/stævne kan være pointgivende skal den afvikles i Cup2000, og arrangøren skal hente turneringsoplysninger og tilmeldinger via Cup2000, ligesom resultater skal sendes elektronisk via Cup2000 efter afholdelse.

3 5.3 Point i den pointgivende ungdomsholdturnering Klassifikationspoint for den pointgivende ungdomsholdturnering Der opnås point til ungdomsklassifikationen ved at deltage i holdmatcher i den pointgivende ungdomsholdturnering. Kredse og Landsdele definerer ud fra fælles retningslinjer mellem DGI og BD, hvilke rækker der er pointgivende. Landsdele og Kredse indbyder specifikt til pointgivende og ikke-pointgivende holdturnering. Det er klubbernes eget ansvar at tilmelde i den rigtige række for at opnå point. Der tildeles point efter følgende regler såfremt alle kampresultater er korrekt indtastet i holdskema på BadmintonPeople: a. Alle spillere, som er registreret i en holdmatch tildeles 2 point for deltagelse uanset resultatet af kampen og uafhængig af, om vedkommende deltager i 1 eller 2 kampe i holdmatchen. b. Vindere af kampe får tildelt: Det giver 2 point at vinde over en D-rækkespiller Det giver 4 point at vinde over en C-rækkespiller Det giver 6 point at vinde over en B-rækkespiller Det giver 8 point at vinde over en A-rækkespiller Det giver 10 point at vinde over en Mesterrækkespiller Det giver 12 point at vinde over en Eliterækkespiller I double er det parrets samlede pointtal som deles af vinderparret. Begge spillere får samme antal point uanset deres klassifikation: Det giver 2 point til hver spiller at vinde over et D-rækkepar Det giver 3 point (6 delt med 2) til hver spiller at vinde over et par bestående af en C-række og en D-rækkespiller Det giver 6 point (12 delt med 2) til hver spiller at vinde over et par bestående af en C-række og A-rækkespiller Dreng mod pige: Hvis en pige vinder over en dreng tæller drengens klassifikation et niveau højere i U11, U13 og U15 og 2 højere i U17 og U19. Hvis en dreng vinder over en pige tæller pigens klassifikation et niveau lavere i U11, U13 og U15 mens pigen tæller 2 niveauer lavere i U17 og U19, fx: U17M pige svarer til U17B dreng En C-række dreng som vinder over en C-række pige, får han det antal point, som svarer til en D-række dreng, dvs. 2 point En B-række dreng som vinder over en Mesterrække pige, får han det antal point, som svarer til en A-række dreng, dvs. 8 point En A-række pige vinder over en C-række dreng, får hun det antal point, som svarer til en B-række pige, dvs. 6 point En B-række pige vinder over en B-række dreng, får hun det antal point, som svarer til en A-række pige, dvs. 8 point Det giver altid min. 2 point at vinde en kamp, fx hvis en D-række dreng vinder over en D-række pige Hvis en spiller deltager i en anden aldersgruppe: Hvis en spiller rykker en aldersgruppe op nedsættes klassifikationen med 1 række, fx tæller en U15A spiller, som en U17B spiller

4 Hvis en spiller rykker en aldersgruppe ned forhøjes klassifikationen med 1 række, fx tæller en U15C spiller som U13B spiller på et U13 hold U17 og U19 spillere tæller med egen klassifikation, dvs. at en U19A/U17A spiller og en U19B/U17B spiller tæller ens. Særlige tilfælde: I holdmatcher som bliver vundet pga afbud eller udeblivelse af et helt holdtildeles vinderholdets spillere hver 2 point for at stille op. I tilfælde af udeblivelse eller afbud fra begge hold tildeles ingen point.i holdmatcher hvor det ene hold ikke er fuldtalligt, tæller de kampe som er gennemført på normal vis, mens de kampe som er vundet på w.o. giver point, som svarer til ens egen klassifikation Kampe som er påbegyndt, men ikke fuldført pga. en skade tæller som kampe vundet på w.o. Holdmatcher som ikke spilles idet modstanderholdet har trukket sig fra puljen/er blevet trukket ud af puljen tildeles der ikke point. I holdmatcher som er afviklet før de deltagende hold har trukket sig/er blevet trukket ud af puljen forbliver pointtildelingen. Ved brug af ulovlig spiller i en holdkamp: Den ulovlige spiller kan hverken opnå point ved deltagelse i holdmatchen eller ved at vinde kampe. En ulovlig spillers makker kan opnå point for at deltage i holdmatchen, men kan ikke opnå point ved at vinde en double. En lovlig spiller, som er placeret lavere i styrkeorden end en ulovlig spiller, kan ikke opnå point ved at vinde sine kampe, men får point for at deltage i kampen Spillere og par som spiller mod ulovlig spiller får point som svarer til at vinde på w.o. Der optjenes ikke point til kvalifikation til Eliteranglisten i holdturneringen I tvivlstilfælde om hvorvidt en række i holdturneringen er pointgivende er det ungdomsklassifikationsudvalget der træffer endelig afgørelse. 6.0 Op- og Nedrykningsregler i sæsonen 2014/ OPRYKNINGSSKALA En spiller oprykkes til en højere klassifikation inden for sin aldersgruppe på grundlag af et pointsystem. For spillere, der er omfattet af klassifikationen, gælder, at vedkommende ikke kan deltage i en lavere række eller aldersklasse end den, i hvilken spilleren er klassificeret. Der oprykkes efter følgende skala: fra Mesterrækken til Eliterækken: Piger Drenge U U U

5 U Fra A-rækken til mesterrækken: U U U U U13, U15, U17 og U19 Fra B-rækken til A-rækken: Fra C-rækken til B-rækken 1 : Fra D-rækken til C-rækken 2 : U11 U11 til U13 (automatisk oprykning både 1.års og 2.års) Fra U11 A-rækken til U13 M-rækken Fra B-rækken til A-rækken: Fra C-rækken til B-rækken: Fra D-rækken til C-rækken: U9 til U11 (både 1.års og 2.års) Fra U9 B-rækken til U11 C-rækken Uanset om pointene er opnået i flere forskellige turneringer eller holdturnering eventuelt i hver sin sæson (1. års og 2. års), skal der ske oprykning, når pointgrænsen opnås. Dog skal en spiller som minimum have opnået point i en individuel turnering i nuværende klassifikation for at rykke op. I tilfælde af at en spiller starter sæsonen med point kan point fra individuel turnering være opnået i forrige sæson. Alle oprykninger sker øjeblikkeligt og uden meddelelse herom, idet det dog er tilladt at deltage i efterfølgende turneringer/stævner, hvortil tilmeldingsfristen er udløbet ved oprykningen. Ved forkert klassifikation rettes den eller de fejl der er årsag og ved opdatering af klassifikationen rettes derfor også point tildelt til fx 3.part (fx modstander i pointgivende holdturnering). Konsekvensen heraf er, at en spiller eller 3. part kan rykke en eller flere klassifikationer ned som følge af fejlrettelser Hvis en spiller opnår point i en højere række end den, hvori vedkommende er klassificeret, rykker spilleren op i denne række. I Eliterækkerne kan kun deltage E-rækkespillere, dog undtaget U19 E-rækken, hvor der, hvis BD s UEU vurderer, at der er plads, kan deltage M-rækkespillere. En M- rækkespillers deltagelse eller opnåelse af point i E-rækken kvalificerer dog ikke spilleren til E-række-klassifikation. 1 U19 undtaget 2 U17 og U19 undtaget.

6 6.1.3 Dispensation til at deltage i en højere aldersklasse end den spilleren tilhører, kan kun gives til spillere, som er klassificeret i deres aldersklasses bedste række. Dispensation kan kun gives til at deltage i den højere aldersklasses E-række, dog kan en U11 A- rækkespiller gives dispensation til U13 E- eller M-række. Dispensationen gives typisk for en enkelt turnering, men kan i særlige tilfælde gives for en sæson. Ungdomsklassifikationsudvalget dispenserer for U11 A-rækkespilleres oprykning til U13 M-række, men UEU dispenserer for oprykning til E-rækken i alle aldersgrupper. Dispensation gives via indstilling fra klub til hhv. UEU eller Ungdomsklassifikationsudvalget. For U9 spillere gælder, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation til at deltage i U11 A- eller B-rækken. En dispensation vil gælde resten af sæsonen og medfører, at spilleren ikke længere kan deltage i U9-turneringer. Kun i helt særlige tilfælde kan der dispenseres for at nedrykke spilleren igen, men tidligst efter 3 spillede kampe. U9 og U11 spillere med klassifikation til at deltage i hhv. U11 og U13 kan dog deltage i kreds/landsdels/landsmesterskaber i U9 hhv. U11 A. Dispensationer til U9/U11 spillere gives af ungdomsklassifikationsudvalget. I turneringer/stævner hvor en U9-række er udbudt, men hvor turneringen/stævnet aflyses pga. for få tilmeldinger (under 5 personer i en række) kan det tillades at U9- spillere oprykkes til U11-rækken. Er U9-rækken ikke udbudt kan U9-spillere ikke deltage i U11-rækken uden forudgående dispensation, jf. ovenfor. 6.2 OP- OG NEDRYKNING, SAMT POINTJUSTERING VED SÆSONSKIFTE Eliterækken (gældende for overgangen mellem sæson 2014/2015 og 2015/2016) Pr. 1. juli (sæsonstart) består eliterækken af spillere, der har kvalificeret sig efter nedenstående kriterier A-D. Alle eliterækkespillere bliver nedrykket til mesterrækken, uanset om man fortsætter i samme årgang eller overgår til højere aldersklasse. Spillere, som ikke overgår til en ny aldersklasse og som nedrykkes fra elite- til M-række starter med det maksimale pointtal som en M-række spiller kan starte sæsonen med jf Ingen spillere kan starte sæsonen i M-rækken med mere end dette antal point. Derfor reduceres pointene dertil for 2. års mesterrækkespillere, som har flere point end en tredjedel af det nødvendige antal point for oprykning til eliterækken i sæson 2015/2016 (se 6.2.2). E-rækkespillere, som overgår til ny aldersklasse starter i M-rækken uden point. A Automatisk klassifikation ud fra Eliteranglisten (ER) for elitespillere i U13 2.års, U15 og U17, mens seniorranglisten benyttes i U19. Kvalificeret til eliterækken i en ny sæson er danske spillere, som opnår følgende placering på ER eller Seniorranglisten for U19 og har mere end 0 point: 1.-års spillere i den senest afsluttede sæson, og som derved bliver i samme aldersklasse til den nye sæson: Herresingle: 16 bedst placerede spillere Damesingle: 16 bedst placerede spillere

7 Herredouble: Damedouble: Mixed double: 8 bedst placerede spillere. 8 bedst placerede spillere. 8 bedst placerede spillere. 2.-års spillere i senest afsluttede sæson, og som derved rykker op i en ny aldersklasse til den nye sæson: Herresingle: 8 bedst placerede spillere Damesingle: 8 bedst placerede spillere Herredouble: 6 bedst placerede spillere Damedouble: 6 bedst placerede spillere Mixed double: 6 bedst placerede spillere B C Automatisk klassifikation af vindere af Danmarks Mesterskaberne. Spillere, som vinder årets individuelle Danske Mesterskab, er kvalificeret til eliterækken i den kommende sæson, uanset om spilleren rykker op i en højere aldersklasse. Klassifikation igennem klassifikationsturnering i U12 Der afvikles hvert år klassifikationsturnering i U12. Disse turneringer afvikles ultimo april eller primo maj. Turneringen afvikles som U12. Deltagere i turneringen er dermed spillere, som er 1.- års spillere i U13den igangværende sæson, samt 2.-års spillere i den igangværende sæson fra U11. Deltagere i U12-klassifikationsturneringen er 1.-års U13 mesterrækkespillere i ungdomsklassifikationen, samt U11 A-spillere, som oprykkes til U13-spillere, i den kommende sæson. Skæringsdato for mesterrækkespillerne vil være torsdagen tættest på 1. april hvert år. I invitationsmaterialet til klassifikationsturneringen vil fremgå, hvilken placering spillerne skal opnå i de enkelte kategorier for at være eliterækkespillere i den kommende sæson. Antallet af spillere, der klassificeres igennem klassifikationsturneringen, vil afhænge af antallet af automatisk klassificerede spillere via punkt A og B. Spillere, som opnår en semifinaleplads i singlerækkerne eller en finaleplads i doublerækkerne, vil under alle omstændigheder være sikret klassifikation til eliterækken. Spillere, som er klassificeret til eliterækken igennem punkt A og B, kan ikke deltage i klassifikationsturneringen. Klassifikationsturneringen til eliterækkerne afvikles ifølge BD s turneringsreglement. Alle seedninger foretages af UEU ud fra den indeværende sæsons resultater.

8 D Spillere som har deltaget på BD s udvalgte Landshold i forbindelse med 6/8 Nationers, samt UEM og UVM, samt som har været optaget i BD s Ungdomsgruppe (for de bedste U17 og U19 spillere). Er spillere repræsenteret på et udtaget Landshold i forbindelse med officielle kampe, som er 8. nationers turneringen for U15 spillere og 6. nationers turneringen for U17 og U19 spillere, vil der automatisk udløses adgang til Eliterækken for den kommende sæson. Dette vil gælde uagtet man er 1. års eller 2. års spiller. Samtidig vil spillere som har optrådt i BD s Ungdomsgruppe (ca. 18 spillere) for de bedste U17 og U19 spillere ligeledes være kvalificeret til næste års eliterække. Dette gælder ikke for spillere i BD s U13 gruppe, BD s U15 gruppe, BD s U17 gruppe eller BD s U19 gruppe. E Klassifikation igennem udtagelse fra BD s UEU BD s UEU har mulighed for at udvælge et mindre antal spillere i hver årgang, som skal starte sæsonen i eliterækken. Dette vil ske efter afvikling af klassifikationsturneringen. UEU træffer afgørelse om spilleres oprykning/nedrykning til/fra E-rækken udenfor pointsystemet M, A, B, C og D-rækken (gældende for overgangen mellem sæson 2013/2014 og 2014/2015) a) U09-rækken U09 D (2.års) til U11 U09-spillere uden point overgår til U11 D U09-spillere med point overgår til U11 C U09 D (1.års) overgår til U09 B 2.års og beholder deres point. b) U11-rækken U11 (2. års) til U13 - U11A spillere overgår til U13 rækken ved at spillere med under 80 point overgår til U13A, mens spillere med 80 point eller mere overgår til U13M. U11B spillere overgår til U13B U11C spillere overgår til U13C U11D spillere overgår til U13D U11 (1. års eller yngre) - U11A spillere forbliver i U11A U11B med mere end ½-delen af point til oprykning til U11A overgår til U11A, øvrige spillere forbliver i U11B og beholder deres point U11C med mere end ½-delen af point til oprykning til U11B overgår til U11B, øvrige spillere forbliver i U11C og beholder deres point U11D med mere end ½-delen af point til oprykning til U11C overgår til U11C, øvrige spillere forbliver i U11D og beholder deres point

9 c) U13-rækken U13-rækken (2.års) til U15 - U13M spillere overgår til U15A U13A spillere overgår til U15B U13B spillere overgår til U15B U13C spillere overgår til U15C U13D spillere overgår til U15D U13-rækken (1.års) - U13 A-D beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U13M forbliver i U13M og point overføres. Dog max 109 for drenge og 92 for piger. d) U15-rækken U15-rækken (2.års) til U17 - U15M spillere overgår til U17A U15A spillere overgår til U17B U15B spillere overgår til U17B U15C spillere overgår til U17C U15D spillere overgår til U17C U15-rækken (1.års) - U15 A-D beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U15M forbliver i U15M og point overføres. Dog max 184 for drenge og 142 for piger. e) U17-rækken U17-rækken (2.års) til U19 - U17M spillere overgår til U19A U17A spillere overgår til U19A U17B spillere overgår til U19B U17C spillere overgår til U19B U17-rækken (1.års) - U17 A-C beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U17M forbliver i U17M og point overføres. Dog max 184 for drenge og 142 for piger. f) U19-rækken U19-rækken (2.års) til SEN - Alle overgår til senior

10 U19-rækken (1.års) - U19 A-B beholder deres klassifikation og point overføres. Dog max ½-delen af point for oprykning jf U19M forbliver i U19M og point overføres. Dog max 66 for drenge og 50 for piger. 6.3 OP- OG NEDRYKNING I ØVRIGT Op- og nedrykning kan finde sted efter ansøgning fra klubber til ungdomsklassifikationsudvalget. Op- og nedrykning kan dog kun finde sted efter, at spilleren har spillet i 2-3 kampe i den række vedkommende er klassificeret. Der kan kun nedrykkes til D-rækken i særlige tilfælde. Endelig afgørelse træffes ifølge 4.0 i ungdomsklassifikationsudvalget. 7.0 Dobbelttilmeldinger. 7.1 BADMINTON DANMARK-REGI OG DGI-REGI Dobbelttilmeldinger, dvs. tilmeldinger til to eller flere turneringer/stævner, der afvikles på samme tid, er ikke tilladt. Dobbelttilmeldinger medfører udelukkelse af spilleren i alle de implicerede turneringer/stævner hos Badminton Danmark og DGI. Er turneringen/stævnet afviklet, og har spilleren opnået pointgivende placeringer i de pågældende turneringer/stævner, tildeles spilleren ikke point for de pågældende placeringer. Øvrige spillere i turneringen/stævnet beholder deres allerede opnåede placering og tildeles således ikke yderligere point. Hvis en eller flere af de involverede turneringer er i Badminton Danmark-regi, behandles den tilmeldende part herudover efter Badminton Danmarks turneringsreglement 5, stk. 9, se også gebyroversigten. Hvis et eller flere af de involverede stævner er i DGI-regi, behandles spillerens optræden efter gældende retningslinjer i DGI. 8.0 Registrering 8.1 TILMELDING AF NYE SPILLERE Klubben skal oprette nye spillere online inden deltagelse i holdmatch eller inden tilmelding til turneringer/stævner som sker online. Spillernes navn, køn og fødselsdato skal indtastes, og spilleren tildeles derved et spillernummer. Registrerede spillere og deres spillernumre kan ses på

11 Hvis klubben/foreningen anvender spillere i en holdmatch, som ikke er registreret på betragtes disse spillere som ulovlige spillere i relation til Ungdomsklassifikationen, jf. 5.3, og kan derfor ikke opnå point. 8.2 START AF EN NY SÆSON Spillerne klassificeres efter reglerne jf. 6.2 UEU behandler/godkender klassifikationen for E-række-spillere jf C og D, som manuelt registreres. Den nye spillerklassifikation for klubbens spillere kan ses og følges på primo juli. 8.3 ÆNDRINGER I LØBET AF SÆSONEN Finder klubben fejl i registreringen af spillernes navne, køn, fødselsdatoer, klubtilhør, klassifikation eller point meddeles dette via indberetningsformular på under menuen Administration & FAQ. 8.4 LØBENDE AJOURFØRING Inden 2 dage efter afholdelsen af en turnering/stævne, skal den arrangerende klub/forening overføre resultatfil fra det turneringsadministrative edb-program Cup2000. Bliver en planlagt turnering/stævne eller blot en række aflyst, har den "arrangerende" klub pligt til, straks beslutningen træffes, at meddele dette til de tilmeldte spillere samt administratoren, En række kan dog senest aflyses 3 dage efter sidste tilmeldingsfrist Resultater fra turneringer/stævner/holdmatcher kan ses straks efter, at resultaterne er sendt og dermed senest to dage efter en turnering/stævne/holdmatch er afviklet. Spillernes point og klassifikation opdateres natten mellem tirsdag og onsdag samt igen mellem torsdag og fredag, hvorfor de kan ses opdaterede på fra fredag morgen. Ungdomsklassifikationsudvalget træffer beslutning om ændring af dette reglement og for Badminton Danmarks vedkommende - med endelig tiltrædelse af Badminton Danmarks hovedbestyrelse og for DGI, Badmintonudvalget. Senest opdateret 01. juli Se ungdomsklassifikationen på Der kan søges frit på klub, spiller-id, navn, køn, aldersklasse, række og kreds/landsdel. Du finder flere oplysninger på: Badminton Danmark: Vælg menuen Rangliste og Ungdomsklassifikationen. DGI: vælg Badminton, vælg menupunkt Regler!

Indholdsfortegnelse DBF Bornholm Håndbog 2011/2012

Indholdsfortegnelse DBF Bornholm Håndbog 2011/2012 Håndbog 2011-2012 Indholdsfortegnelse DBF Bornholm Håndbog 2011/2012 Indholdsfortegnelse Organisation... 2 Kredsens møde- og kontorlokale... 2 Danmarks Badminton Forbund... 2 Bestyrelse... 2 Ungdomsudvalg...

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM U15M Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013 Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM Viby Badminton Klub byder velkommen til U15M stævne. Vi håber på nogle dage med gode kampe, stemning i hallen og høj intensitet.

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Nyttig information for Stilling IF badminton

Nyttig information for Stilling IF badminton Nyttig information for Stilling IF badminton OPGAVER/ARRANGEMENTER UDOVER NORMAL TRÆNING/TURNERING: 1. Natbadminton a. Reservere hallen; der skal være 1-2 trænere plus 1-2 forældre om natten; sørge for

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger.

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

BÆRENTSENs 2014. - 5 years Universary Tournament _

BÆRENTSENs 2014. - 5 years Universary Tournament _ BÆRENTSENs 2014-5 years Universary Tournament _ VELKOMMEN TIL ALLE, NYE SOM GAMLE!! Som tiden dog flyver, mange år er gået men heldigvis blir vi alle jo kun yngre og yngre med alderen ikk sandt?!;-) 5

Læs mere

Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til

Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til Odense CLASSIC 2010 20082008 Odense Badminton Klub inviterer til Odense CLASSIC 2010 RÆKKER: Turneringen afvikles i Senior Mester-, A-, B- og C-rækkerne. TID: Fredag d. 5. marts 2010 Kl. 18.00: Evt. indledende

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under inviterer hermed til fodboldturnering for efterskolerne i Sydøstjylland i skoleåret 2013-14.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople.

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. For at tilmelde dig stævnet kræver det at du har oprettet en profil på BadmintonPeople. Vejledningen til at oprette profil kan ligeledes hentes

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub d.31 maj 2015 Sted: Løbs afviklingen:

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL *****

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL ***** Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Landsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 hold) Ned: nr. 11 & 12 1-4 spiller DM

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

KAP-personernes DREJEBOG

KAP-personernes DREJEBOG KAP-personernes DREJEBOG Indholdsfortegnelse Forord... 3 En KAP persons rutiner... 4 Foreningens ansvar... 5 Landsdelforeningens ansvar... 5 Tildeling af bladet Skytten... 5 Central Klassificering... 6

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Klubmsterskab 2014 UNGDOM

Klubmsterskab 2014 UNGDOM Klubmsterskab 2014 UNGDOM Mandag 13. april 1-10 15:30 11-19 16:30 Torsdag 16. april 20-27 16:00 28-35 17:00 Lørdag 18. april 36-37 09:00 38-39 10:00 40-41 11:00 42-43 12:00 44-44 13:00 Alle kampe spilless

Læs mere

Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. GSB FirmaCup. Lørdag d. 24. januar 2015. Program. 1. udgave 2015-01-16

Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. GSB FirmaCup. Lørdag d. 24. januar 2015. Program. 1. udgave 2015-01-16 GSB FirmaCup Lørdag d. 24. januar 2015 Program udgave 2015-01-16 Spillested: Gladsaxe Stadion - Gladsaxevej 200-2860 Søborg Spilletidspunkter: Vi byder velkommen og giver lidt introduktion kl. 8.45, lørdag

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 Alm. oplysninger Spilledage Mesterrækken spiller søndage kl. 12.00 på de anførte datoer. De øvrige rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger.

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2012 2013....... 5 Det får du for dit Kontingent.... 6 Nyt fra Ungdomsafdelingen..

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2015 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer FORSLAG på DBU Jyllands delegeretmøde den 11. januar 2014 Side 2 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold,

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

SÆSONPROGRAM 2012-2013

SÆSONPROGRAM 2012-2013 SÆSONPROGRAM 2012-2013 Pr. den 27. juni 2012 2 UNGDOM Badmintondag for nystartede U9-U13 fastsættes lokalt ved sæsonstart Område Bemærkninger Tovholder lokalt Odense DHBK - Primo november 2012 Ultimo januar

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II 2012 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjteklub har herved

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

9. Budget (se bilag 5) Budgettet blev godkendt

9. Budget (se bilag 5) Budgettet blev godkendt Referat fra landsmødet for Hockey og Floorball i Vejle d. 29. Marts 2008 Til stedet var 14 personer, 2 fra region 1, 10 fra region 2 og 2 fra region 3 1. Valg af dirigent John fra Fredericia blev valgt

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere