Velkommen til E/F Grøndalsbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til E/F Grøndalsbo"

Transkript

1 Grønd Velkommen til bo

2 Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i 2005 med bl.a. nyt tag og vinduer. Der er ca. 110 boliger i ejerforeningen. Som ny beboer har man naturligvis en del spørgsmål om praktiske ting i ejendommen. Hvor kan jeg finde de forskellige faciliteter? Hvem tager sig af diverse problemer og forespørgsler? Hvad gør jeg hvis?... og sikkert mange flere. Denne folder indeholder nyttige oplysninger for alle beboere, og er ment som et supplement til foreningens vedtægter. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte medlemmer af bestyrelsen, hvis du har nogle spørgsmål. Endnu engang velkommen, og vi håber du bliver glad for at bo i Grøndalsbo. Med venlig hilsen Grøndalsbo s bestyrelse April 2009 Side 2 af 12

3 Ejendommens daglige drift og administration Ejerforeningens adresse Ejerforeningen Grøndalsbo Gudenåvej 1820, garagen i hjørnet 2720 Vanløse Vedtægter Vedtægterne for Grøndalsbo er udleveret til det enkelte medlem i forbindelse med køb af lejligheden. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er ejerforeningens højeste beslutningsmyndighed. Der afholdes generalforsamling én gang om året, som regel i marts eller april måned. Denne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til administrator eller bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen (bestyrelsen orienterer om denne frist ved opslag i opgangene). På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af en formand og 24 øvrige medlemmer samt 1 eller 2 suppleanter til at varetage beboernes interesse (se desuden ejerforeningens vedtægter). Bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutninger i forbindelse med daglig drift og ejendommens vedligeholdelse og forskønnelse. En liste med navne og kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer er opsat på opslagstavlen i opgangene. Bestyrelsen kan desuden kontaktes på følgende adresse: Side 3 af 12

4 Daglig drift og administration Ejendommens daglige drift varetages af administrator, vicevært og bestyrelse i fællesskab. Beboerne kan holde sig orienteret om aktuelle forhold på opslagstavlen i opgangene. Ejendommens administrator Ejendommens administration varetages af et eksternt ejedomsadministrationsselskab (i det følgende kaldet ejendomsadministrator). Kontaktinformation til ejendomsadministrator kan findes på opslagene i opgangene. Vicevært/varmemester Fra 1. marts 2006 indledte ejerforeningen et samarbejde med en ekstern partner (i det følgende kaldet ejendomsservice ) omkring varetagelse af alle vicevært og varmemesteropgaver i Grøndalsbo. Med andre ord, så er ejendomsservice vores vicevært og sørger dermed for ejendommens daglige vedligeholdelse, trappevask, snerydning, græsslåning samt generelle viceværtfunktioner. Kontaktinformationer til ejendomsservice finder du på opslagene i opgangene. Husk at præsentere dig som beboer i Grøndalsbo, når du henvender dig. Følgende forhold har beboerne selv ansvaret for og problemerne skal som udgangspunkt klares for egen regning: Rensning af tilstoppet afløb i køkken eller bad Udskiftning af pakning i vandhane Reparation/udskiftning af vandhane eller blandingsbatteri Reparation/udskiftning af lås i lejlighedens kælderrum Side 4 af 12

5 Reparation/udskiftning af lås i entrédør Reparation/udskiftning af håndvask eller toilet Reparation af utæt badeværelsesgulv Reparation af gulvafløb og istandsættelse herefter. Reparation af vandrette og skrå rør i lejligheden. Reparation af alle slags elinstallationer i lejligheden. Reparation på indvendige dele af vinduer, inkl. ruder. Skader som er opstået pga. beboerens misligholdelse. Skader du eller dine gæster forvolder på ejendommen. I følgende situationer skal man henvende sig til ejendomsservice eller bestyrelsen, og ejendommen vil normalt betale: Hvis der ikke er varme Hvis der ikke er varmt vand Reparation af lodrette vandledninger/rør, inklusiv faldstammer Reparation af radiator Reparation på udvendige dele af vinduer Ved skader sket som følge af brand, vand eller indbrud gælder specielle regler, bl.a. afhængig af forsikringsforhold. I disse tilfælde skal du kontakte bestyrelsen. Huskendte håndværkere For kontaktoplysninger til huskendte håndværkere kan du kontakte ejerforeningens formand eller ejendomsservice. Side 5 af 12

6 Praktiske oplysninger Navneskilt Når man flytter ind, er det vigtigt at få sit navn på tavlen i opgangen, på døren og ved dørtelefonen. Kontakt derfor ejendomsservice og oplys dem om dit navn og din adresse. Nøgler Til hver lejlighed er uddelt 3 systemnøgler som passer til hoveddørene, kælderdørene, vaskerummene og cykelkældrene. Ekstra systemnøgler kan købes hos bestyrelsen. Nøgler til vasketavle og affaldsskakt købes ligeledes hos bestyrelsen. Rygning Af hensyn til brandfare og de øvrige beboere, er det ikke tilladt at ryge på trappeopgange, i kælderen eller andre fællesarealer. Antenneforhold Ejendommen har individuel tilslutning til kabeltv og du skal selv stå for tilslutning og oprettelse som kunde hos YouSee som ejer kabelføringen. Overdragelse af eksisterende tilslutning i forbindelse med lejlighedssalg skal aftales individuelt mellem køber og sælger. Det er ikke tilladt at opsætte særskilt parabol eller antenne på altaner eller husmure. Cykelparkering Cykler og knallerter/scootere skal parkeres i de udendørs cykelstativer eller i cykelkældrene (ved nr. 2B, 6B, 20 og 24), af hensyn til adgangsforhold for brand og redningskøretøjer. Bruger du ikke din cykel gennem længere tid, så stil den venligst i cykelkælderen. Side 6 af 12

7 Barnevognsrum Der findes et antal rum til opbevaring af barne og klapvogne. Disse er placeret under Grøndals Parkvej 6B, ved bagergården (ved Gudenåvej 24) og i hjørnet af ringgården mellem Grøndals Parkvej 2A og 2B. Kontakt bestyrelsen for køb af nøgle hertil. Vaskerier Der er to vaskerum i Grøndalsbo. 1) Placeret i kælderen mellem Grøndals Parkvej 4A og 4B, Her er der 2 vaskemaskiner, 1 tørretumbler og 1 centrifuge. 2) Placeret i kælderen ved Godthåbsvej 181. Her er der 1 vaskemaskine og 1 tørretumbler. Tørrerum findes ved siden af vaskekældrene samt ved Grøndals Parkvej 2B, mellem 6A og 6B, mellem Gudenåvej 18 og 20, 22, samt mellem Godthåbsvej 181 og 183. Tøjet skal fjernes, så snart det er tørt, for at gøre plads til andre. Vasketiden reserveres ved at placere lejlighedens vaskelås på vasketavlen ud for den ønskede dato og tid. Vaskelåsen kan købes hos bestyrelsen (kun én vaskelås pr. lejlighed). På Grøndals Parkvej er vasketiderne 2 timer ad gangen, i tidsrummet kl På Godthåbsvej er vasketiderne 3 timer ad gangen, i tidsrummet kl Husk altid at fjerne vaskelåsen igen efter endt vasketid. Skal du ikke bestille en ny tid med det samme kan vaskelåsen parkeres nederst på vasketavlen. Såfremt vasketiden ikke benyttes kan en vasketid overtages af en anden 15 minutter efter vasketidens start. Husk altid at afbestille den reserverede tid såfremt den ikke skal benyttes. Side 7 af 12

8 BøjleBH er skal vaskes i en speciel pose for at beskytte maskinerne. Hver gang en bøjle sætter sig fast i maskinerne er det dyrt i reperation og i værste fald kan maskinen blive ødelagt. Som i alle andre fællesarealer er rygning forbudt i vaske og tørrerummene. Vaskerummet og maskinerne skal efterlades i pæn stand. Sørg derfor altid for at tørre vaskemaskinen af og rens tørretumblerens fnugfilter efter brug! Praktiske informationer og ændringer omkring regler for brug af vaskeriet annonceres ved opslag i vaskekælderne. I tilfælde af defekte maskiner eller andre problemer, skal ejendomsservice kontaktes. Fællesarealer Vi har 3 gårde i ejerforeningen: Ringgården (Grøndals Parkvej 2A4B) Garagegården (Gudenåvej 1820) Bagergården (Gudenåvej 2224) Gårdene og græsarealerne er fællesarealer og må benyttes af alle beboerne. Bænke og borde findes i Garagegården og Bagergården til fri og fælles brug men det er selvfølgelig en forudsætning at man ryder op efter sig selv! Vi har desuden en grill, som frit kan anvendes (medbring selv kul). Havemøbler, hynder og parasol findes i kælderrum ved Gudenåvej 22. Disse skal selvfølgelig sættes på plads efter brug. Forsikring Ejendommmen er forsikret mod brand, storm og vandskade samt glas og kummeskader. Side 8 af 12

9 Affald/renovation Almindeligt husholdningsaffald skal lægges i forsvarligt lukket pose inden det smides i skakten. Bleer, aviser, pizzabakker og andre store ting hører ikke til almindeligt husholdningsaffald, og må derfor ikke smides i affaldsskakten. Dette affald skal i stedet i de opstillede containere i gårdene. De små affaldscontainere, der står i gårdene bruges af HPEjendomsservice til udskiftning med de fyldte affaldscontainere under affaldsskaktene. Anvend derfor i stedet de store containere placeret i gårdene. Storskrald Det er forbudt at henstille storskrald på ejendommens arealer. Storskrald skal stilles i storskraldrummet i hjørnet af garagegården. I rummet kan afleveres møbler, elartikler, jern, tapet, maling, sanitet og tøj men ikke byggeaffald og intet organisk affald, som kan rådne eller tiltrække rotter. Bemærk venligst at storskraldrummet ikke er en container. Sorter derfor venligst affaldet og hold orden. Du er selv ansvarlig for bortskaffelse af bygningsaffald. Du kan evt. kontakte ejendomsservice for at høre om de mod betaling kan være behjælpelig hermed. Aviser/pap/flasker Aviser og pap skal kastes i henholdsvis avis og papcontainerne, og må ikke stilles ved siden af containere i en plasticpose eller lignende. Flasker kan afleveres i kommunens falskecontainere. Batterier Batterier skal smides i de specielle standere opstillet i gårdene ved siden containerne. Side 9 af 12

10 Husorden 1. Brug af musikinstrumenter samt musik og TVanlæg skal altid foregå så afdæmpet, at det ikke er til væsentlig gene for de øvrige beboere Skal du holde fest, så tænk på dine naboer og informer dem i god tid så de er forberedt. Husk også at holde altandøre/vinduer lukket og undgå at bruge opgange eller andre fællearealer som festlokale. Husk at der er meget lydt mellem mange af lejlighederne, så tag evt. en snak med dine naboer om, hvor meget de generes af støj. Brug af støjende værktøj og andre tekniske hjælpemidler herunder vaskemaskiner må kun finde sted mellem kl og kl Der må ikke leges eller støjes på trapper og gangarealer. Cykler, barnevogne og lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper og gange. Tag hensyn til faldstammesystemet. Intet som kan tilstoppe afløbet må kastes i toilettet (bleer, bind, osv.). Undlad forurening med papir, tændstikker, cigaretter m.v. på ejendommens areal. Brug de opsatte skraldespande. Vis hensyn til beplantningen. Grene og blomster må ikke afskæres. Husdyr er ikke tilladt, men der kan søges dispensation hos bestyrelsen (dog ikke til hund) På grund af brandfare er det ikke tilladt at grille på altanerne. Side 10 af 12

11 Ofte stillede spørgsmål Her har vi samlet de spørgsmål, som administrator eller bestyrelsen ofte bliver stillet. Får du ikke svar på dine spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte administrator eller bestyrelsen. Må jeg fremleje min lejlighed Ja, det må du gerne, men lejekontrakten skal godkendes af bestyrelsen inden udlejning. Se desuden reglerne herom i foreningens vedtægter. Hvor ofte får vi vasket trapper? Ejendomsservice står for rengøring af opgange og vask af trapper. Må jeg holde husdyr? Nej, ifølge foreningens vedtægter må der ikke holdes husdyr. Evt. dispensation skal søges hos bestyrelsen. Det er tilladt at passe et husdyr for venner eller familie, men kun i en kortere periode, og ikke flere perioder i træk. Hvis en af dine venner eller familiemedlemmer eksempelvis er på ferie eller på hospitalet kan du altså godt passe vedkommendes husdyr, dog maksimalt en måned. Hvis du skal passe feriehusdyr i mere end en uge, så giv venligst bestyrelsen besked, så vi undgår unødvendige klager. Bemærk venligst, at husdyr ikke må luftes på ejendommens arealer, samt at de heller må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere. Side 11 af 12

12 Hvad skal jeg tænke på, når jeg skal renovere min lejlighed? Også her skal du tage hensyn til dine naboer og sørge for at holde døre og vinduer lukkede. Ved større renoveringsarbejder er det altid en god ide at advare dine naboer på forhånd. Det er kun tilladt at bruge larmende værktøj, maskiner o.l. mellem kl. 7 og 21. Hvis du af den ene eller anden grund skal have lukket for vand eller varme til lejligheden og dermed til en del af opgangen skal dette varsles i opgangen mindst to dage før. Ved visse større ændringer i lejligheden eksempelvis gennemgående renovering af badeværelset skal du ansøge bestyrelsen om tilladelse til at gennemføre ændringen. Eventuelt byggeaffald skal du selv sørge for at få afleveret på affaldspladsen se i øvrigt punktet om storskrald. Hvor må et Til salg skilt sættes op? Sætter du din lejlighed til salg, må ejendomsmæglerens skilt kun påklistres vinduer og ikke murværk eller altanfronter. Side 12 af 12

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere