Side 1 BEBOERHÅNDBOG LANGAGER KOLLEGIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 BEBOERHÅNDBOG LANGAGER KOLLEGIET"

Transkript

1 Side 1 BEBOERHÅNDBOG LANGAGER KOLLEGIET

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt om Langager Kollegiet... 3 Råd og udvalg på kollegiet... 3 Vicevært... 3 Cykelskure... 3 Parkering... 3 Renovation... 4 Fælleshuset 2B... 4 Dør og vaskekort... 4 Stueetage... 4 Kælder... 4 Udendørs... 5 Rygning... 5 Lejlighederne... 5 Adfærd i lejlighederne... 5 Indflytning... 5 Fraflytning... 5 Husdyr... 6 Forsikringer... 6 Gulvvarme... 6 Rengøring af trægulve... 6 Udluftning... 6 El, varme og vand... 6 Gårdmiljø... 6 Internet... 7 Tilslutning til kollegiets netværk... 7 Jeg vil gerne bruge trådløst netværk. Hvordan gør jeg det?... 7

3 Side 3 GENERELT OM LANGAGER KOLLEGIET Langager Kollegiet er en selvejende institution, der administreres af Kuben Ejendomsadministration. Kuben står for den finansielle drift, mens kollegianerne har stor indflydelse på den daglige drift og udvikling på kollegiet, bl.a. gennem forskellige udvalg. Kuben Ejendomsadministration kan kontaktes på tlf Kollegiet er delt op i fem blokke, fire til beboelse (A, C, D, E) og et fælleshus (B). I hver af de fire beboelsesblokke er der 16 lejligheder, hvoraf den ene halvdel er etværelseslejligheder, og den anden halvdel er toværelseslejligheder. Fire af de etværelseslejligheder er handicapvenlige. Kollegiets fælleshus er delt i to etager. Ovenpå findes et festlokale med tilhørende køkken. Festlokalet og køkken kan lånes af beboere, se nærmere under Stueetage. Nedenunder er der et vaskeri samt et fællesrum til fri afbenyttelse med blandt andet spilkonsol, bordfodbold osv. Fredagsbar afholdes i fællesrummet i kælderen. I fællesrummet findes fællesfrysere. Hver lejlighed har en skuffe markeret med lejlighedsnummer. Se mere om faciliteterne i kælderen under Kælder. Kollegiet har en hjemmeside, hvor al praktisk information kan findes. Adressen til hjemmesiden er Se mere omkring internettet under Internet. RÅD OG UDVALG PÅ KOLLEGIET Der findes en række råd og udvalg på kollegiet. Bestyrelsen mødes ca. en gang hvert halve år for blandt andet at drøfte kollegiets økonomi og diskutere eventuelle indlæg fra beboerrådet. Inden udgifter eller andre økonomiske tiltag kan gennemføres, skal de vedtages i bestyrelsen. I bestyrelsen sidder to fra Aalborg byråd, en fra en uddannelsesinstitution i Aalborg og to fra beboerrådet. Beboerrådet står for nye tiltag på kollegiet, diskuterer forslag fra kollegiets beboere samt ændrer og vedtager regler på kollegiet. Festudvalget står for de sociale og festlige tiltag på kollegiet, såsom Tour des Chambres og diverse fester. Det er også dette udvalg, der står for at afholde fredagsbar. IT udvalget står for drift og vedligeholdelse af kollegiets Internet, hjemmeside og servere. Deltagelse i bestyrelsen, beboerrådet, festudvalget og IT udvalget sker på frivillig basis og er ikke aflønnet. Har du lyst at være med i et af udvalgene, kan du kontakte et af medlemmerne. En opdateret navneliste for alle udvalg kan ses på kollegiets hjemmeside. VICEVÆRT Aage Knudsen er tilknyttet som vicevært på Langager Kollegiet. Aage tager sig af alle praktiske ting på kollegiet. Så hvis du har problemer af teknisk karakter (undtagen Internet) såsom problemer med radiator, komfur eller bruser, kan Aage kontaktes. Aage har kontor i stueetagen i fælleshuset. Er han ikke tilstede, kan han kontaktes på tlf , på mail eller du kan lægge en seddel i hans postkasse udenfor indgangen til blok B (fælleshuset). Træffes Aage ikke kan Kuben Ejendomsadministration kontaktes på tlf CYKELSKURE I hver blok findes to cykelskurer med et begrænset antal pladser. Der opfordres derfor til ikke at optage uforholdsmæssig meget plads i cykelskurerne. PARKERING Der findes en parkeringsplads, som frit kan benyttes af beboerne, dog har handicappede fortrinsret til handicapparkeringspladserne. Der henstilles til at parkere i parkeringsbåsene, således nødveje osv. ikke blokeres.

4 Side 4 RENOVATION Affaldscontainerne på kollegiet er beregnet til husholdningsaffald. Der er endvidere opstillet containere til papir/pap, glas og batterier. Der afhentes storskrald et antal gange om året. En kalender for afhentning kan ses på kollegiets hjemmeside. Storskrald placeres ved containerne tidligst to dage før afhentning. Reglerne for storskrald er som for småt brandbart: enheden skal være håndterbar for én person, må ikke veje mere end 25 kg og må ikke fylde mere end 1m x 1m x 1m. Endvidere må det ikke indeholde elektronik, være af jern eller metal. Store papkasser skal skæres op og kommes i pap/papircontaineren. Flamingo skal i affaldscontaineren. Der afholdes rengøringsdag på kollegiet ca. en gang årligt. På denne dag er der mulighed for at få kørt storskrald, elektronikaffald osv. på lossepladsen. Rengøringsdagen og kørsel til lossepladsen vil der blive informeret om i forvejen. FÆLLESHUSET 2B DØR OG VASKEKORT Kortet udleveres ved indflytning. På kortet er lejlighedsnummer påtrykt. Kortet giver adgang til fælleshuset. Kortet benyttes endvidere som vaskekort i vaskeriet. Er der problemer med kortet kontaktes Aage Knudsen. STUEETAGE På stueetagen er der et festlokale. Lokalet kan reserveres på forhånd til en bestemt dato af beboere på kollegiet. Se retningslinjer for reservation på kollegiets hjemmeside eller på opslagstavlen i kælderen. Ved leje kan det tilstødende køkken og toiletterne benyttes. Det er desuden muligt at købe ølfustager til favorable priser, når fælleslokalet lånes. En opdateret kalender med reserveringer kan ses i fællesrummet i kælderen, her findes også regler og procedure for reservation. Kontaktpersonen for udlån kan ses i udvalgslisten på kollegiets hjemmeside. Nøglen udleveres ligeledes af denne person. Festlokalet kan frit benyttes til lektielæsning, møder osv. under forudsætning af, at der ryddes op efter brug. I stueetagen findes en støvsuger. Støvsugeren er indkøbt til det formål at rengøre kokosmåtterne i gangen i lejlighederne, da disse ellers kan være svære at holde rene. Støvsugeren er til fri afbenyttelse, men skal rengøres og stilles på plads efter brug. Der findes nye støvsugerposer og filtre i skabet i gangen. Husk at skifte filtre, når der tages hul på en ny pakke støvsugerposer. KÆLDER I kælderen findes et vaskeri. Vaskeriet består af fire vaskemaskiner og to tørretumblere samt en række kurve på hjul. Kurvene må ikke fjernes fra vaskeriet. Filtre i tørretumblere skal renses efter brug. Priserne for vask og tørretumbling findes på opslagstavlen i vaskeriet. Betaling for brug af vaskeri lægges oveni huslejen hver måned. Ved indgangen til vaskeriet er en printer, der kan udskrive en kvittering for dine seneste vaske. Adgang til fællesrummet i kælderen opnås ved brug af nøglen til lejligheden. I fællesrummet findes fællesfrysere, hvor hver lejlighed har en skuffe. Bogstavet på fryseskabslågen indikerer bloknavn, og lejlighedsnummeret er markeret på den tilhørende skuffe. I fællesrummet er bordfodbold, poolbord, sofagruppe, playstation, musikanlæg, projekter osv. Playstationen er låst inde i pengeskabet. Man kan se nøgleindehaverne på hjemmesiden. Fællerummet er til fri afbenyttelse for kollegianerne, men skal efterlades rengjort. Det er muligt at reservere rummet til fester osv. på samme måde som reservation af festlokalet i stueetagen. Alle på kollegiet har ansvar, for at tingene i fællesrummet bliver behandlet ordentlig.

5 Side 5 UDENDØRS Der findes en kompressor på siden af fælleshuset mod parkeringspladsen til pumpning af cykler. Der findes endvidere en vandslange, som frit kan benyttes til bil og cykelvask. Vandslangen står oftest inde på toilettet i fælleshuset. Vandhanen åbnes ved at benytte en firkantet nøgle, der findes i skabet i stueetagen i fælleshuset. På terrassen findes om sommeren en havegrill og havemøbler til fri afbenyttelse for kollegianerne. Både grill og havemøbler er låst sammen og fast til terrassen for at undgå tyveri. Ved grillen hænger en grillbørste/stålbørste, som skal benyttes til rengøring efter brug. I festlokalet findes hynder til havemøblerne. Disse lægges tilbage efter brug. Det er muligt at reservere terrassen ved at skrive sig på kalenderen i fællesrummet i kælderen. På siden af fælleshuset ved Aages kontor findes en opslagstavle med diverse oplysninger fra Aage, Kuben og de forskellige udvalg på kollegiet. RYGNING Det er ikke tilladt at ryge i fælleshuset. Der er opstillet askebægre ved indgangene til fælleshuset, hvor cigaretskodder skal smides. LEJLIGHEDERNE ADFÆRD I LEJLIGHEDERNE Unødig støj af enhver art er ikke tilladt. På hverdage fra kl. 22:00 til kl. 8:00 og i weekender fra kl. 24:00 til kl. 8:00 skal lyden dæmpes. Der kan laves forudgående aftaler med de nærtliggende naboer om en evt. dispensation. Ved diverse former for vedligeholdelse og ommøblering i lejligheden, som medfører støj, herunder også brug af boremaskiner osv., skal være afsluttet inden kl. 20:00, medmindre der foreligger en aftale med de omkringliggende beboere, samt andre der på nogen måde kan føle sig generet af arbejdet. Ved støjgener kan der rettes henvendelse til den eller dem som støjer. Afhjælper dette ikke problemet, kan der tages skriftlig kontakt til beboerrådet. INDFLYTNING Ved indflytning på Langager Kollegiet skal der udarbejdes en liste med fejl og mangler indenfor de første 14 dage, som afleveres i Aages postkasse. Denne skal bruges ved fraflytning, således der ikke hæftes herfor. Der er retningslinjer og vejledninger for ophæng i vægge og lofter: Der må ikke bores i flisebeklædte badeværelsesvægge. Til montering i lofter er der langsgående forskallinger i loftpladernes længderetning. Disse er placeret ved samlinger og ved pladernes midte, som illustreret af de mørke linjer på figuren. Ved loftsmontage må der ikke anvendes skruer eller lignende, der stikker dybere end 40 mm fra forsiden af loftspladerne. Fastgørelse i vægge kan foretages med mur/slagbor og rawlplugs, ved lettere emner med stålsøm. FRAFLYTNING Ved fraflytning skal lejlighederne være pæn i stand. Aage Knudsen afgør, om lejlighederne er godkendte. Ved fraflytning skal vægge males og trægulve lakeres. Information om maling kan fås ved Aage og evt. købes hos ham.

6 Side 6 HUSDYR Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejemålene på Langager Kollegiet. Et uddrag fra lejekontrakten siger: 10: Det er ikke tilladt og holde husdyr i lejemålet. Husdyrhold og husorden: Under henvisning til 10 i lejekontraktens almindelige bestemmelser gøres opmærksom på, at det endvidere ikke er tilladt at holde slanger, krybdyr og lignende. Uddrag af brev fra Kuben den 12. marts FORSIKRINGER Der skal gøres opmærksom på, at kollegiet har en glas og kummeforsikring. Selvrisikoen er dog på 5000 kr., som den enkelte beboer selv hæfter for, hvis f.eks. en toiletkumme bliver ødelagt. Den enkelte beboer opfordres til selv at tegne en glas og kummeforsikring sammen med sin indboforsikring. GULVVARME I gangen og på toilettet i lejlighederne er der gulvvarme. I etværelses kan dette reguleres i skabet under køleskabet, og i toværelsers i skabet i kælderen. En forklaring på teknikskabet findes bagerst i håndbogen. RENGØRING AF TRÆGULVE Nedenstående er et kort uddrag fra producentens vejledning i vedligeholdelsen af lakerede trægulve. Yderligere information kan findes på Brug støvsuger til daglig rengøring og vask gulvet så sjældent som muligt med gulvsæbe beregnet til lakerede trægulve (ca. hver uge). Påmonter filtdupper under alle møbler og brug køreunderlag ved kontorstole. Vær opmærksom på vandspild ved vask, opvaskemaskine og yderdøre. Især grus er meget belastende for et lakeret gulv, det anbefales derfor at fjerne det hurtigt. UDLUFTNING Lejlighederne ventilerer ikke sig selv, og beboerne har derfor ansvaret, for at der udluftes tilstrækkeligt, for at fugtskader og sundhedsskadelige påvirkninger ikke fremkommer. Det anbefales, at man altid har udluftningskanalerne i vinduerne åbne. EL, VARME OG VAND Aflæsning af el foretages en gang årligt af beboeren når Forsyningsvirksomhederne sender brev herom. El måleren der sidder i entréen er illustreret med rød på figuren. Aflæsning af varme og vand foretages ligeledes en gang årligt af en varmemester. Varme og vandmålerne sidder i teknikskabet, der er illustreret bagerst i håndbogen. GÅRDMILJØ Der er søgt at gøre bebyggelsen pæn og venlig med gårdmiljøer og græsplæne. Der henstilles til, at beboerne ved deres færden værner bedst mulig om områderne. Undgå at beskadige planterne og henkaste affald. Al unødig kørsel af motorkøretøjer i gårdene bør holdes på et minimum, da dette giver utilsigtet meget støj.

7 Side 7 INTERNET Kollegiet har adgang til internettet igennem Forskningsnettet. Dette koster 20 kr. pr. mdr. Der går hhv. 10 kr. til Forskningsnettet og 10 kr. til kollegiets netværk. For at undgå at adgangen til Forskningsnettet lukkes, hvis en beboer begår ulovligheder, så registreres samtlige computere på kollegiets netværk. Dermed kan vi altid udelukke den beboer, som har begået ulovligheder og melde dette tilbage til Forskningsnettet. På kollegiets hjemmeside (http://www.langagernet.dk/) er en opdateret navneliste med medlemmerne i de forskellige udvalg. Der findes praktisk info, en arrangementskalender og meget andet. Nedenstående vejledning beskriver, hvordan pc er mm. tilkobles. TILSLUTNING TIL KOLLEGIETS NETVÆRK For at blive tilsluttet til kollegiets netværk skal pc en tilsluttes netværksstikket i lejligheden med et almindeligt RJ45 netværkskabel, som kan købes i enhver elektronikbutik, Føtex, Bilka osv. Beboere i 2 værelseslejligheder skal være opmærksomme på, at de har flere netværksstik i lejligheden. I underetagen er der to netværksstik. Det nærmest trappen er tilkoblet kollegiets netværk, så dette anvendes som udgangspunkt. Stikket nærmest vinduet er direkte forbundet til stikket ovenpå ved hemsen. Internetforbindelse Forbindelse til stik ved hems Ønsker du at bruge stikket ovenpå, skal man enten forbinde de to stik i kælderen med et alm. netværkskabel eller købe en netværksswitch eller router. JEG VIL GERNE BRUGE TRÅDLØST NETVÆRK. HVORDAN GØR JEG DET? Kollegiet tilbyder ikke adgang via trådløst netværk, så du/i skal selv tilslutte enten et trådløst accesspoint eller en trådløs router. Hvis der tilsluttes en router, og der anvendes NAT, så der oprettes et privat netværk, så vær yderst opmærksom på, at routeren tilsluttes korrekt, så den ikke begynder at uddele IP adresser på kollegiets netværk! Ved opsætning af trådløse routere, accesspoints eller lign., så vær desuden opmærksom på at netværket skal være krypteret! Det anbefales at bruge WPA/WPA2 kryptering, da denne krypteringsstandard i praksis er det eneste, der er sikker. Hvis en udefrakommende kobler sig på kollegiets netværk igennem dit trådløse netværk, så er det dig der er ansvarlig for vedkomnes trafik! Hvis du/i er i tvivl om, hvordan du/i skal tilslutte routere, kryptere netværket eller lignende, så kontakt meget gerne it udvalget, inden I tilslutter udstyret. Der findes en oversigt over medlemmer i it udvalget med lejligheds og telefonnumre på kollegiets hjemmeside: Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt vi hjælper gerne.

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere