Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37"

Transkript

1 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden Aarhus C Tlf WWW: CVR-nr Trben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej Højbjerg 12. juni 2013 Afregning af varme i Ejerfreningen Hallssti 37 Varme-vandregnskabet fr lejligheden Hallssti 37,4. th., freligger nu g afregning vedlægges. Henled venligst pmærksmheden på at afregningen på kr ,38 sker i frbindelse med fællesudgifter pr. 1/8 13 via PBS. Samtidig ændres a'cnt frbrug til kr. 900,00 pr. måned. ~ryj/n~i~ lln~~unaeling~ *Ansvars- g kautinsfrsikret sm medlem af Ejendmsfreningen Danmark

2 E/F Hallsti 37 c/ Jens Nielsen ApS Ejendmsadministratin Åbulevarden 22, 5. DK-8000 Aarhus C techel11 Tel Techem Danmark AIS Trindsøvej 7 A B. DK BOOO Aarhus C B Fax \; E ma i! 2012/2013 Anders Jensen Hallssti 37 4 th DK-8000 Århus C Udskrevet d Beber nr. 0500/ /0-01 Ejendmmens adresse Hallssti 37 DK-8000 Århus C Etage 4 th Afregningsperide A'cnt: Din tilbagebetaling 5.485,67 DKK 1.428,12 DKK O,OODKK 6.913,79 DKK ,00 DKK 1.486,21 DKK Vi gør pmærksm på, at afregning IKKE kan ske gennem Techem Danmark A/S Din andel af t tal udgifterne 30% Grundgebyr 70% Frbrugsudgifter: 56,29% Frbrugsudgifter: Radiatrmålere 43,71 % Frbrugsudgifter: Energimålere I alt: : , ,43 : , : ,65: Enheder i alt 925,000 m' areal ,530 Enheder ,000 kw h Pris pr. enhed x Dine enheder Dine udgifter 15, x 85, ,09 0, x 6.275, ,78 0, x 552, ,80 40% Haneandele 60% Frbrugsudgifter: Varmtvandsmålere Varme-/varmtvandsudgifter , ,45 : 8.798,17 : 78,000 Andele 166,250 m' = 75, x 6, ,19 = 52, x 18,460 9Z , ,79 Hvedfrdeling af ejendm mens udgifter Mængde Fjernvarme i kwh Afregning mdtaget Energifrbrug Fjernvarme , Frbrug ,000 Frdelingstal Udgift Mellemsum I alt , , , , Side 1/1

3 E/F Hal/sti 37 c/ Jens Nielsen ApS Ejendmsadministratin techel11 Tel 4..1 Techem Danmark AIS Trindsøvei 7 A B. DK 8000 Aarhus C Fax in Åbulevarden 22, 5. DK-SOOO Aarhus C 2012/2013 Udskrevet d Anders Jensen Hal/ssti 37 4 th DK-SOOO Århus C Beber nr. Etage 0500/ / th Ejendmmens adresse Hal/ssti 37 DK -SOOO Århus C Afregningsperide A 'cnt: O,OODKK Vi gør pmærksm på, at afregning IK KE kan ske gennem Techem Danmark A/S Din andel af t tal udgifterne Kldtvandsudgiher I alt: : Enheder i alt i DK K , ,57 : 429,430 m' Pris pr. enhed x Dine enheder Dine udgifter 74, x 42, , , ,59 Hvedfrdeling af ejendmmens udgifter Mængde Fjernvarme i k w h A fregning mdtaget I alt: Frdelingstal Udgift MeHemsum I al t i D KK idkk , , , , ,57 Side 1/ 1

4 OOrluS ~ler Service KIS techem ;~~~...c Nørregade 52 I --..~ ;'!. =:::_16:an ~ 6100 Haderslev I Frbrugsperide O D FORBRUGSOPGØRELSE 2009 Uds kre"el d B)8nr. Bettina Østergaard 32 Salurnvej 25 A. 1 [1(-8200 Arhus N Beber nr. Bage OOOMlO /0-02 A. l Ejendmmens adresse SatUfnvej 25 0<-8200 Arhus N Varmeud~ter DKK Varrrtvandsudgifter DKK I<.cidtvandsudgit'ter DKK Afregningsperide 8Jdgifter DKK Orekte udgifter [1(1<. Din andel af ltal udgifte rne 6.217,09 OKJ< Din..,del f.jilal udgiftsmø A'ent: ,00 OKJ< 717,09 OKJ< Vi gør pm..-ksm på, al. afregning IKKE km ske gennem rechem Danmark AJS I., E-,..., II'MI:I'''~ ), ~- O,..... O 70% Frbrugsudgrfter IDI'~ ,86-30% Grundgebyr ,000 ",... 42, : 48,000>< Radiatrmil.ere ,20 æ.l'xl1lxl~ 0, ~ Varmt"irldsudgifter ø 4.864,14 40% Ha.neandee ,CXXl Art'%!! 92,650476, 6,!JOO, ;;~~ 370, Frbrugsudgifter: Vamtvandsmålere 2.918,48 48,300 1"1' 63, , s3,36 ø 6.531, ,40 155, , " 13, , s63,93 Q Budgifter % 8udgifter 11.6& ,000...,. 0,8&4708, ,94 Budgifter ~ Direkle udgifter Ay1ning med aflæsning m; Iln andel af tlal udgifterne ~ Ha... dfrde ting ør ej.ndmm.ns udgifter ø k' -va-~~ ' lw1 \tn'grmvl'uiliii" I.. (>O, Blergifrbrug Fjemvarme ,00 Frbrug , ,00 KldtvMldsudgifler KIdtvandsudgTfter , ,40 I alt: 6.531, ,40. 8udgifter Budgifter , ,80 I alt: Budgifler ,80 O O Afregningspende Hvis du. Din andel frbrug g dels efter hanean- Dlrekts udgifter Flyttegebyr, medtaget frdehngsbeløb du ikke har bet i ejendmmen består af grundgebyr g fr- dele, sm udgør en fast an- pkræves ved fraflytning g deltager I. i hele denne peride frem- brugsudgifter. Grundgebyret del til dækning af varmetab i pålægges den fraflyttede kmmer frbrug s peride, er en fast afgift til varmevær- varmtvandsrør Haneandele beber/lejer Derudver vil Frbrugspgørelse der udgør din persnlige ket uafhængigt af m du har pgøres sm følger: mkstninger i frbindelse generelt afregningsperide. haft et varmefrbrug I leje- 1 andel pr håndvask med evt. frgæves besøg Indsigelsesfrist verfr udmålet. I alt udgør de 2 andele pr brusebad til lejemålet blive pkrævet. lejer Iflg lv m leje 40 stk e samlede mkstninger fr 3 andele pr køkkenhane Har det ikke været muligt at 3 g 46 l, stk 3, lv m leje hele ejendmmen divideret 3 andele pr karbad incl fretage en aflæsn Ing ved af almene bliger 56, stk. 3, udgør dit samlede frbrug i af. med enheder i alt, det giver bruser fraflytning er frbruget be- samt lv m leje af erhversregningsperiden. Dette sam- pris pr enhed. Din andel af 3 andele pr taphane regnet i henhld til graddage lkaler 49, stk. 3 kan en menhldes med de samlede udgifterne fremkmmer ved Frefindes der ikke individu- (dvs efter årets temperatur- Iejer verfr udlejer skriftligt a'cnt indbetalinger, der er at multiplicere dine enheder elle vandmålere pgøres fr- frhldl sat i frhld til de gøre indsigelse md regnplyst af ejer /administratr med pris pr. enhed hldt p bruget sm venfr dg med antal dage du hæfter fr leje- skabet senest 6 uger efter fr periden, Efterfølgende imd tidsfaktr (antal be- l ekstra andel pr værelse/ målet. Frefindes der ingen mdtagelsen af regnskabet. resulterer dette i en evt. til- bede dage i frbrugsperi- kammer aflæsning af de individuelle Indsigelsen skal indehlde bagebetaling, hvr du har pen den / de dage du hæfter fr va ndmålere, vil frbruget af meddelelse m, på hvilke ø ge tilgde eller en efterbeta- lejemålet) va rmt g kldt vand, blive be- punkter regnskabet ikke kan ling til ejer / administratr. ldtvandsudglfter indehl- regnet ud fra de antal dage gdkendes I ejendmme 0 der det samlede vandfrbrug du hæfter fr lejemålet. med beberrepræsentatin O VarmtvandsudgIfter udgør af både det klde g varme kan beberrepræsentanterne Cl) Dine enheder fremkmmer energimkstninger til p- vand. Frbruget registreres på samtlige lejers vegne gøre sm en andel af f.eks. grund- varmning af det varme vand. af Individuelle va ndmålere. HvedfrdelIng af ejendm- Indsigelse md regnskabet. gebyret, enheder målt af Hvis der frefindes indivi- mens udgifter mhandler en individuelle vand- g varme- duelie vandmålere pgøres O en pgørelse ver ejendmmålere samt haneandele (se energifrbruget til pvarm- Eludgifter pgøres efter mens samlede frbrug. I din punkt 5) ning af vand dels efter aflæst aflæst frbrug frbrugspgørelse er kun Bemærk: Hld øje med dit frbrug ved jævnligt at fretage kntrlaflæsninger af dine frbrugsmålere.

5 Afregningspende Hvis du ikke har bet I ejendmmen i hele denne peride fremkmmer frbrugsperide, der udgør din persnlige afregningsperide Din ande I at ttal udgitterne udgør dit samlede frbrug i afregningsperiden. Dette sammenhldes med de samlede a'cnt indbetalinger, der er plyst af ejer ladministratr fr periden. Efterfølgende resulterer dette i en evt. tilbagebetaling, hvr du har penge tilgde eller en efterbetaling til ejer I administratr. Dme enheder fremkmmer sm en andel af f.eks. grundgebyret, enheder målt af individuelle vand- g varmemålere samt haneandele (se punkt 5). Eie r/administratr: OriU$ ~rer-service KJS techem T~~"J<6 TfIt'C04-t\7ij Qt!..1Ol1 At"", c:: Nørregade 52 I ~~ ~~ ='!r~;.!~ ' :O DK-61aO Haderslev FORBRUGSOPG0RELSE 2009 I Bettina Østergaard O Udskrevet d Saturnvej 25 A, 1 DK-8200 Århus N Beber nr. Bage ' /G-Q2 A 1 Eiendmmens adresse Salurnvej 25 01<-8200 Arhus N Frbrugsperide Varntvandsudgifter Kddtvandsudgifler Afragningsperide 9.Jdgifter Orekte udgifter Din andel af ttal udgiflerne A'cnl: Din and_i at lttlil ugghi.,ne Vi gør pmaerksm pi., al afregning IKKE kan ske gennem Techem Danmark AJS,,,,,,,-,, O 22,158,86 3aÆ, Grundgebyr ,000 rri'a:c'.!1 42, )l <,.,.,.. 70'''' Frbrugsudgflef RadiatrmlIere ,20 rnu«xi~ 0, ~ ,000 VarmtvW1dsudgifter ø 4.864,14 40% Haneandøe 1.945,66 21,000 A.l'1'fe 92, < 6.000<,...,.." VamtvandsrrråJere 6004 Frbrugsudgifler: 2.918, "" y 3,700 O 6,531,40 KIdtvandsudgtfter 6.53' ,200 rri' J( 13,400 8udgifter O ,80 '00% Budgifter , ,000 : , "{ 673,000 Budgifter Cl Aytning med aflæsning Dr.ktø udgift. r [Jn andel af ttdl udgifterne HO\leUfrdeling lit el.ndmm... Udg;irtO f O ~ W'OtI!!~~,..tT'I!""" :.Ir~ r;;nnu "~.. u'" '00 9lergifrbrug Fjemvarme Frbrug , Varmeudgiher ,00 Kldtvandsudg;t!er ,40 I i!iil: KldlYandsudgifter 1>531,40 Budgmer 8udgifter I alt: Budgifler ,80 Din andel frbrug g dels efter hanean Dire te udgifter Flyttegebyr, medtaget frdelingsbeløb du består af grundgebyr g fr dele, sm udgør en fast an pkræves ved fraflytning g deltager l. brugsudgitter Grundgebyret del til dækning af varmetab I pålægges den fraflyttede er en fast afgift til varmevær varmtvandsrør. Haneandele beber/lejer. Derudver vil Frblugspgørelse ket uafhængigt af m du har pgøres sm følger. mkstninger i frbmdelse gener", haft et varmefrbrug i leje 1 andel pr håndvask med evt. frgæves besøg Indsigelsesfrist verfr udmålet. I alt udgør de 2 andele pr brusebad til lejemålet blive pkrævet lejer IIlg lv m leje 40 stk. samlede mkstninger fr 3 andele pr. køkkenhane Har det ikke været muligt at 3 g 46 " stk 3, lv m leje hele e,endmmen divideret 3 andele pr. karbad mel fretage en aflæsning ved af almene bliger 56, stk. 3, med enheder I alt, det giver bruser fraflytning er frbruget be samt lv m leje af erhverspris pr enhed. Din andel af 3 andele pr taphane regnet i henhld til graddage lkaler 49, stk. 3 kan en udgifterne fremkmmer ved Frefindes der Ikke individu (dvs. efter årets temperatur lejer verfr udlejer skriftligt at multiplicere dine enheder elle vandmålere pgøres fr frhld) sat i frhld til de gøre indsigelse md regnmed pris pr enhed hldt p bruget sm venfr dg med antal dage du hæfter fr leje skabet senest 6 uger efter imd tidsfaktr (antal be 1 ekstra andel pr væreisel målet. Frefindes der Ingen mdtagelsen af regnskabet. bede dage i frbrugsperi kammer. aflæsning af de individuelle Indsigelsen skal indehlde den I de dage du hæfter fr vandmålere, vil frbruget af meddelelse m, på hvilke lejemåletl ø varmt g kldt vand, blive be punkter regnskabet ikke kan ldtvandsudgi er indehl regnet ud fra de antal dage gdkendes. I ejendmme der det samlede vandfrbrug du hæfter fr lejemålet med beberrepræsentatin Varmtvandsudglfrer udgør af både det klde g varme kan beberrepræsentanterne energimkstninger til p- vand. Frbruget registreres på samtlige lejers vegne gøre varmning af det varme vand. af individuelle vandmålere. HvedfrdelIng af e,endm- indsigelse md regnskabet Hvis der frefindes indivi- mens udoi!ter mhandler en duelle vandmålere pgøres O en pgørelse ver ejendmenergifrbruget til pvarm- Eludglfter pgøres efter mens samlede frbrug. I din ning af vand dels efter aflæst aflæst frbrug frbrugspgørelse er kun Bemærk: Hld øje med dit frbrug ved jævnligt at fretage kntrlaflæsninger af dine frbrugsmålere.

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende

Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende Når fordelingsregnskabets time er kommet Få mere tid... lad ista klare regnskabet Med ista som partner er fordelingen af udgifterne til varme-, vand-

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og forbrugsopgørelserne.

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere