Den skrevne kærlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skrevne kærlighed"

Transkript

1 Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen Nadia Benneweis

2 Side 2

3 Indhold 1. Abstract Resume Introduktion Motivation Problemfelt Problemformulering Afgræsning Metode Udvælgelse af profiler til analyse Dimensionsforankring Definition af de vigtigste anvendte begreber Kærlighed Netdating Kærlighedsbegreber Romantisk kærlighed Det rene forhold Konfluerende kærlighed Forskellen mellem romantisk kærlighed og konfluerende kærlighed Kritik af Giddens Romantisk kærlighed et abstrakt begreb? Konfluerende kærlighed eller pizza kærlighed? Begrebernes overlap - Gensidig kærlighedspligt vs. følelsesmæssig given og tagen Redegørelse for netdating Netdating Dating.dk og opbygningen af en profil Kommunikation og adfærd på internettet Talesprog versus skriftsprog Den virtuelle anonymitet Den ikke-hæmmede adfærd Anonymitetens effekt Kønnene på nettet Redegørelse af sproglige begreber Kommunikationssituationen Argumentation Sproghandlinger: Effektivitets- og høflighedsprincippet Implikaturer: Analyse af kommunikationssituationen på Dating.dk Analyse af den udtrykte kærlighedsopfattelse i profiler på Dating.dk Opstilling af typologier Uddybning af typologierne Generelt om analysen Side 3

4 10.2 Analyse af typologien romantisk kærlighedsopfattelse Analyse af typologien konfluerende kærlighedsopfattelse Analyse af typologien blandet kærlighedsopfattelse Analyse af typologien udefineret kærlighedsopfattelse Analyse af typologien søger flirt Analysen af typologien søger venner Analyse af typologien Ghost Diskussion Kønnenes adfærd på dating.dk Datingsider Endnu en ny jagtmark Anonymitet og intimitet Intimitetens forandring uden internettet Kærlighedsbegreberne Gentleman vs. Gadedreng Romantisk kærlighed vs. Konfluerende kærlighed Konklusion Perspektivering Anvendt (citeret) litteratur Læst (konsulteret) litteratur: Bilag 1. Empirisk grundlag de udvalgte profiler fra Dating.dk Bilag 2. Opdeling af profiler i typologier: Bilag 3. Profiler, der er citeret i analysen Side 4

5 1. Abstract Dette projekt analyserer udvalgte profiler fra Dating.dk med henblik på den udtrykte kærlighedsopfattelse på baggrund af Anthony Giddens definitioner af kærlighedsbegreberne. Vi benytter en tekstteoretisk tilgang, og ved en tekstnær analyse af profilerne med brug af udvalgte sproglige teorier får vi indblik i profilernes udtrykte kærlighedsforståelser. En udvalgt forskning af den virtuelle kommunikation, giver et billede af hvordan og hvorfor folk agerer, som de gør på internettet. Analysens hovedkonklusion er, at der i størstedelen af de analyserede profiler bliver udtrykt værdier, der knytter sig til både den romantiske og den konfluerende kærlighedsopfattelse, hvoraf nogle værdier er mere fremtrædende end andre. Dertil viser det sig, at den virtuelle anonymitet spiller en væsentlig rolle ved kommunikation på nettet. 2. Resume In this project we analyze an amount of randomly selected dating profiles from the online dating site Dating.dk. The purpose of the analysis is to reveal how the users of this dating site communicate their idea of love, due to the definitions of love presented by Anthony Giddens in his book The Transformation of Intimacy (1992/1994). To do so we have applied linguistic theories in order to clarify the connection between the values expressed in the profiles and the definitions of love. We have also discussed whether the users express themselves differently, when communicating on the internet in opposition to real life communication and what impact this may have on the expressed ideas of love. The conclusion is that the main part of the profiles expresses values that are similar to the values found in either the romantic or the confluent love. In this group some of the values are often represented more frequently. Furthermore we get the impression that the virtual anonymity has a substantial impact on the interaction between the users. Side 5

6 3. Introduktion 3.1 Motivation Netdating er et område i vækst. En virtuel verden hvor vi har mulighed for at skabe kontakt med andre mennesker og finde kærligheden. Flere og flere danskere benytter denne virtuelle verden til at date og møde nye mennesker, og aldersgruppen blandt brugerne er vidt favnene. Vi er fire unge mennesker, som aldrig har beskæftiget os med netdating, men vi har alle venner, familie og bekendte som har benyttet sig af denne virtuelle søgen efter kærlighed. Til at starte med undrede vi os over, hvorfor det er gået hen og blevet så populært at date på nettet, hvad der ligger til grund for denne udvikling, og hvor den bærer hen. Men i løbet af vores arbejde med projektet er denne undren blevet erstattet med interessen for hvordan brugerne på Dating.dk udtrykker kærligheden gennem deres profil. 3.2 Problemfelt I denne opgave vil vi arbejde med kærligheden, og hvordan den kommer til udtryk i en datingsituation på internettet i dag. Kært barn har mange navne, og kærligheden har ligeledes flere udtryk. Men der er flere faktorer, som bestemmer denne kærlighedsudtryk. Moderniteten har f.eks. ifølge Anthony Giddens bidraget med refleksivitet. Den kvindelige frigørelse af økonomiske forhold og indførelsen af plastisk seksualitet har ligeledes vist sig at få afgørende betydning for kærlighedsudtrykkene. Andre faktorer, som kunne spille ind på kærlighedens udformning, kunne være forbrugerismen, kommunikationssituationen på internettet og/eller et ønske om en følelsesmæssig relation til en anden person. Vi bevæger os inden for det sociologiske problemfelt ved at inddrage Giddens værk Intimitetens forandring. Vi arbejder også indenfor det sproglige felt idet vi arbejder med sprogteorier indenfor kommunikationssituationen, argumentation, sproghandlinger, effektivitets- og høflighedsprincippet og implikaturer. Opgavens empiri består af indsamlede datingprofiler. Side 6

7 3.3 Problemformulering Hvordan udtrykker Dating.dk s brugere sprogligt deres kærlighedsforståelse? Hvordan kan det belyses ud fra Anthony Giddens definitioner af kærlighed? 3.4 Afgræsning For at undgå at få en alt for bred ramme for vores projekt og vores analyse heri, har vi valgt at tage udgangspunkt i Danmarks første og største datingsite, Dating.dk, hvor vi vil kigge nærmere på brugernes fremstilling af dem selv gennem deres profiler. Vi har derudover valgt at afgrænse målgruppen af brugerne til alderen år. Dette har vi valgt at gøre, da vi selv befinder os i den aldersgruppe, og vi har en forestilling om at identifikationsfaktoren for vores vedkommende er væsentlig større. Når vi henviser til bedre at kunne identificere os med den aldersgruppe, mener vi, at vi vil kunne have en bedre forståelse for brugernes måde at udtrykke sig på, idet vi selv har et vist kendskab til måden at kommunikere på for denne generation i forhold til en ældre generation. Ydermere har vi valgt kun at fokusere på romantisk kærlighed og konfluerende kærlighed, som Anthony Giddens definerer dem. Giddens nævner også den lidenskabelige kærlighed, men denne har vi valgt ikke at inddrage i projektet, da Giddens mener at det er en universel kærlighed. Vi mener derfor at den vil komme til udtryk i størstedelen af vores empiri, og at dette vil være et forstyrrende element i vores undersøgelse af de udtrykte kærlighedsopfattelser. 3.5 Metode Vi har i vores metode valgt at tage udgangspunkt i datingsiden Dating.dk. Herunder har vi valgt at indsamle empiri og har hermed fokuseret på 50 profiler af hvert køn. Disse profiler har vi opdelt i forskellige typologier med afsæt fra de forskellige kærlighedsopfattelser, som vi har defineret ud fra Anthony Giddens. Side 7

8 Dette har betydet, at vi hver især har oprettet en profil på dating.dk, for at få en fuld forståelse af brugernes muligheder herpå samt for at få adgang til profilerne, som vi ønskede at analysere. Ved hjælp fra Giddens og ved en tekstnær analyse af profilerne med udvalgte sproglige teorier har vi fået et indblik i profilernes kærlighedsforståelser. Dette har vi gjort i håb om at få indsigt i, hvordan og hvilken kærlighedsopfattelse profilerne udtrykker. Derudover har vi inddraget kommunikationsforskning for at få en forståelse for, hvordan og hvorfor folk agerer på internettet, som de gør Udvælgelse af profiler til analyse Vi har taget en stikprøve på 100 profiler på datingsiden Dating.dk. Vi har valgt Dating.dk, da de selv reklamerer med, at de er Danmarks største datingside (Dating.dk, u.å.b), og med profiler d. 10/ mener vi, at det er en side der henvender sig til en bred målgruppe, da næsten en tiendedel af Danmarks befolkning kan siges at have en profil derinde. Vi har fravalgt niche-netdating som for eksempel farmerdating.dk (for landmænd) og beautifulpeople.dk (kun for smukke personer), da vi har en formodning om at profilerne på disse sites er mere homogene og dermed ikke interessante som analysemateriale i denne sammenhæng. Vi har udvalgt 50 profiler af hvert køn ved at søge via Dating.dk s eget søgesystem, og så har vi taget de første 50 profiler af flere hundrede resultater, der kom frem for henholdsvis mænd og kvinder. Vi benyttede os dog af et par enkelte af de afgrænsningsmuligheder, der blev stillet til rådighed i søgesystemet. Vi søgte ved at afgrænse til køn, således at resultatet ikke var blandet når det kom frem. Derudover afgrænsede vi alderen til at være mellem år, da det er den målgruppe, vi har valgt at se på. Vi afgrænsede ikke til nogen specifik landsdel, tværtimod søgte vi i hele Danmark. Vi valgte også, at profilbillede ikke skulle være et krav. Vi har ikke afgrænset i partnerstatus, ligesom vi heller ikke afgrænsede, hvilket forhold profilerne ønskede. Når vi ikke foretog denne afgrænsning med hensyn til forholdsønske, så fik vi også profiler, som kun leder efter venner med i vores stikprøve, og det er både godt og dårligt. Det er Side 8

9 dårligt, fordi de muligvis ikke leder efter kærlighed, og derfor ikke udtrykker en kærlighedsopfattelse. Det er dog godt med ingen afgrænsning, da vi har mulighed for at fange profiler, som i virkeligheden søger efter et intimt forhold, men som ikke er helt åbne omkring det. Når vi ikke har stillet krav om profilbillede, så er det fordi, vi på den måde får de profiler med, som søger et forhold, men som ikke ønsker at udseendet skal være det afgørende. Ulempen er, at vi også fik en del (måske helt nyoprettede) profiler, som ingen tekst havde og som derfor er vanskelige at analysere. Når resultaterne kom frem, så var profilerne ordnet således, at profiler, hvor brugerne var online i samme øjeblik, blev rangeret øverst, og derefter blev profilerne rangeret faldende, alt efter hvornår brugerne havde været online. Denne stikprøve er ikke repræsentativ, da vi ikke ved noget om fordelingen af profiler på Dating.dk med hensyn til alder, landsdel eller forholdsønske. Stikprøven kan være med til at give os et øjebliksbillede og indtryk af de mange forskellige typer profiler og personligheder, der findes på dating.dk, ved blot at tage et tilfældigt udsnit på 100 profiler. 3.6 Dimensionsforankring Vi har valgt at analysere profiler fra Dating.dk tekstnært, og det er derfor relevant, at vi arbejder med tekst og tegn-dimensionen, da vi benytter udvalgte sproglige teorier. Vi anvender teorier om kommunikationssituationen, argumentation, sproghandlinger, effektivitets- og høflighedsprincippet og implikaturer, som alle har indgået i grundkurset tekst og tegn. De tekstteoretiske teorier hjælper os, i analysen, til at grave de udtrykte kærlighedsopfattelser frem af empirien. Side 9

10 4. Definition af de vigtigste anvendte begreber 4.1 Kærlighed Kærlighed forstår vi, som det at holde utrolig meget af nogen eller noget. Det kan i sin bredeste betydning være kærlighed til mennesker, dyr og ting, men oftest udtrykker vi kærlighed i forbindelse med en anden person. Denne kærlighed til en anden kan udfolde sig i et intimt forhold, men det behøver ikke nødvendigvis at blive et seksuelt forhold. Udover denne grundlæggende betydning af kærlighed, så bliver kærlighed udtrykt forskelligt, alt efter hvilken kærlighedsopfattelse man har. I denne opgave vil vi koncentrere os om udtrykte kærlighedsopfattelser ifølge Anthony Giddens(1992/1994): Den romantiske kærlighed og den konfluerende kærlighed. Disse begreber vil blive beskrevet mere dybtgående i afsnittet om kærlighedsbegreber. 4.2 Netdating Når vi taler om netdating, så mener vi, at man skaber kontakt til andre mennesker via internettet. Dette foregår som regel via en netdatingside som f.eks. Dating.dk eller match.com, hvor man opretter en profil med tekst om sig selv, og hvad man søger og eventuelt med billeder. Herfra kan man kontakte andre brugere af sitet og således date virtuelt ved at skrive breve til hinanden eller chatte. Denne kontakt kan således føres til dates og kæresteforhold i den virkelige verden. Netdating er en virtuel udgave af kontaktannoncer, og det kan derfor diskuteres, om ikke aktiviteterne over internettet er de indledende øvelser til en rigtig fysisk date. Et nyt fænomen inden for netdating tilbyder online stævnemøder in real time, og her er det ikke muligt at gemme sig bag en tekst, da det f.eks. forgår via webcam. Det er ikke denne type kommunikation vi arbejder med, da vi vælger kun at se på den umiddelbare opfordring der ligger i en profil. Side 10

11 5. Kærlighedsbegreber 5.1 Romantisk kærlighed Den romantiske kærlighed skal ifølge Giddens (1992/1994) forstås på den måde, at der opstår en følelse af, at den anden vil kunne udfylde en tom plads hos én, således at man tilsammen vil udgøre et hele. Romantisk kærlighed opfattes ofte som en underliggende spontan tiltrækning >>kærlighed ved første blik<<. [ ] Det >>første blik<< er et kommunikativt signal, en intuitiv forståelse af nogle egenskaber hos den anden. Det er en proces hvorved man føler sig tiltrukket af et menneske der, som det er blevet sagt, kan >>komplettere<< ens liv. (Giddens 1992/1994, 47) Den spontane tiltrækning kan blive gengældt eller forblive ugengældt. I tilfælde af at denne bliver gengældt, hævder Giddens (1992/1994), at der er dannet en grobund for romantisk kærlighed og muligheden for at etablere et fast forhold, som i de fleste tilfælde vil indeholde lidenskabelig seksuel kærlighed. Idealet i den romantiske kærlighed er ifølge Giddens (1992/1994), at denne kærlighed er en måde at sikre fremtiden på, forstået på den måde, at den skal realiseres i et livslangt ægteskab, som dermed skulle være en tryghedsgivende ramme for det enkelte individs liv. Den sørger for et langsigtet livsforløb, rettet mod en forventet, men samtidig bearbejdelig fremtid, og den skaber en >>fælles historie<<. (Giddens 1992/1994, 51). Ifølge Giddens (1992/1994) var ambitionerne i det nye romantiske kærlighedsideal at få friheden ind i det virkelige liv (set i forhold til tidligere tiders forhold). Ifølge Giddens (1992/1994) ligestiller den romantiske kærlighed ikke kvinderne seksuelt med mændene. Ydermere opstod der en opdeling af kvinderne i at være respektable og ikke-respektable. De ikkerespektable kvinder var dem, som lod sig rive med af den lidenskabelige og seksuelle kærlighed. Heller ikke i hjemmet er mand og kvinde lige. De facto har den romantiske kærlighed imidlertid en alvorlig skævhed i magtmæssig henseende (Giddens 1992/1994, 67). Efter ægteskabets indgåelse blev arbejdsfordelingen ofte, at manden var den udearbejdende part, og kvindens plads blev i hjemmet. I forbindelse hermed opfindes moderskabet Side 11

12 (Giddens 1992/1994, 48) som er med til at sætte et skel mellem henholdsvis det maskuline og det feminine. Kvinden blev, ifølge Giddens (1992/1994), regnet for at være den primære kærligheds- og omsorgsgiver i hjemmet, mens manden, som den udearbejdende part, søgte sin selvidentitet i forbindelse med sit job. Den romantiske kærlighed blev ifølge Giddens, først og fremmest skabt af kvinder, men er nu også på vej til at blive opløst af selvsamme. I vores tidsalder har de romantiske kærlighedsidealer en tendens til at smuldre under presset fra kvindernes seksuelle emancipation og autonomi. (Giddens 1996, 66). Hermed bliver der fremstillet to vigtige elementer for en mere lige magtbalance mellem kønnene, hvilket ifølge Giddens (1992/1994) er en forudsætning for det rene forhold. Giddens skriver, som vi har været inde på før, at Romantisk kærlighed opfattes ofte som en underliggende spontan tiltrækning >>kærlighed ved første blik<<., hvilket han uddyber med at det er [...] en intuitiv forståelse af nogle egenskaber hos den anden (Giddens 1992/1994, 47), som gør, at man føler sig tiltrukket af den anden. Der er altså tale om nogle mere eller mindre underbevidste krav til den eventuelle partner. Ud fra Giddens teori definerer vi romantisk kærlighed som en kærlighed, der bygger meget på klicheer. Vi forbinder den romantiske kærlighed med kærlighed ved første blik (en spontan tiltrækning) prinsen på den hvide hest, den eneste ene, modsætninger mødes og til døden os skiller. Romantisk kærlighed er baseret på langvarigt og fast forhold, hvor partnerne skaber en fælles fortælling om fremtiden. Ved den spontane tiltrækning finder man en anden person, som man føler, kompletterer en selv, og det er, som om man kender den anden persons karaktertræk intuitivt. På denne måde leder man i romantisk kærlighed efter den specielle person. Dog er der en ulige magtfordeling mellem kønnene. 5.2 Det rene forhold Udviklingen i privatlivssfæren hen imod det rene forhold, har sin oprindelse i den romantiske kærligheds opståen. Giddens (1992/1994, 63) definerer det rene forhold som Side 12

13 [...] en situation hvor to personer indgår i et socialt forhold for dets egen skyld, for hvad de pågældende hver især kan få ud af en varig forbindelse med hinanden, og som kun fortsætter for så vidt som begge parter anser det for at tilfredsstille dem tilstrækkeligt til at blive i det. Der er i det rene forhold fokus på magtforholdet i den forstand, at der er vægt på respekt, ligeværdighed, intimitet og tillid. Intimitet i et forhold er ifølge Giddens (1992/1994, 67) [...] hvor parterne hver for sig er indstillet på at røbe deres bekymringer og behov for den anden og være sårbare i forholdet til den anden [...] Denne evne til at sige noget personligt, som den anden part lytter til, er intimitet som de fleste forstår det i dag. I det rene forhold har tillid ikke noget ydre at støtte sig til og må udvikles på grundlag af intimitet. (Giddens 1992/1994, 138). Tillid er altså noget der opbygges på baggrund af intimitet, men man kan samtidig hævde at intimitet i et vist omfang, også kræver tillid. Intimitetens forandring hænger både sammen med dannelsen af plastisk seksualitet og det rene forhold. Plastisk seksualitet er et begreb som Giddens (1992/1994) tillægger stor betydning, både i forbindelse med intimitetens forandring og i det rene forholds opståen. Plastisk seksualitet er en seksualitet, der er frigjort fra forplantningens krav (Giddens 1992/1994, 10), da man kan have sex uden at blive gravid, og man kan blive gravid uden at have sex. Seksualiteten kan derfor formes efter den enkeltes ønske, jævnfør begrebet plastisk, som oprindeligt fra græsk betyder som kan formes (Becker-Christensen 2005). Med den plastiske seksualitet har kvinderne fået mere magt i forholdet, og derved blev der åbnet op for intimiteten (Giddens 1992/1994, 148). Således hænger intimitet sammen med det rene forhold, da dette forhold til dels bygger på følelsesmæssig given og tagen samt ligestilling. I forbindelse med det rene forholds opståen taler Giddens (1992/1994) om, at der er sket en demokratisering af privatsfæren. Der er altså sket en omorganisering af intimiteten. Plastisk seksualitet har medvirket til mere ligestilling i forholdet mellem mænd og kvinder, fordi kvinder nu kan kræve tilfredsstillelse uden at skulle tænke på børn, og den risiko de kan medføre (Giddens 1992/1994, 35). Denne ligestilling har især en betydning i udviklingen af det rene forhold, da dette forhold bygger på ligestillet given og tagen intellektuelt, følelsesmæssigt og seksuelt, og børn er blevet noget, man kan vælger fra eller til. Side 13

14 Giddens erkender, at det rene forhold på et punkt kan siges at være selvmodsigende, idet det bygger på tiltro og forpligtigelse, men dog er det en realitet, at en af parterne kan ophæve forholdet når som helst (Giddens 1992/1994, 137). Hvis man i et forhold har en frygt for eller blot venter på, at den anden skal stoppe forholdet, så vil man næppe forpligte sig. Ud fra Giddens fremstilling af det rene forhold, forstår vi dette som en slags interesseforhold, hvor man er sammen med et andet menneske, fordi man har noget, som man kan give, og noget som man kan modtage fra den anden. Der er således fokus på magtforholdet, idet forholdet bygger på ligestillet given og tagen. Forholdet kræver tillid og intimitet, men samtidig er det rene forhold mere løst baseret end den romantiske kærlighed, fordi parterne kan ophæve forholdet, når det ikke længere er udbytterigt. På sammen måde kan det rene forhold også fungere som et venneforhold, idet sex ikke nødvendigvis er en del af forholdet, da der i det rene forhold er mere fokus på forbindelsen end på kærlighed. 5.3 Konfluerende kærlighed Udover det rene forhold så introducerer Giddens (1992/1994) begrebet konfluerende kærlighed som en videreudvikling af det rene forhold: At åbne sig for den anden, forudsætningen for det jeg vil kalde konfluerende kærlighed [ ] (Giddens 1992/1994, 66). Det rene forhold er, som beskrevet, baseret på tillid og intimitet, og ved at åbne sig for hinanden og skabe intimitet er grundlaget for konfluerende kærlighed lagt. Konfluerende kærlighed forudsætter ligestilling med hensyn til følelsesmæssig given og tagen, og det gør den i desto højere grad, jo mere et kærlighedsbånd nærmer sig prototypen på det rene forhold. Kærligheden udvikler sig i dette tilfælde kun i samme omfang som intimiteten [...] (Giddens 1992/1994, 67). Som vi tolker citatet, så mener Giddens, at konfluerende kærlighed opstår, jo mere intimt det rene forhold er, og således må det også være muligt at have et rent forhold uden kærlighed. Udover kærlighed lægger Giddens også vægt på, at et konfluerende kærlighedsforhold er seksuelt: Konfluerende kærlighed [ ] gør opnåelsen af gensidig seksuel Side 14

15 nydelse til et nøglepunkt med hensyn til forholdets opretholdelse eller opløsning. (Giddens 1992/1994, 67-68). Et forhold af denne type er således ikke nødvendigvis til døden os skiller, for på baggrund af den gensidige afsløringsproces overfor hinanden, skabes der en tillid, som begge parter er nødt til at opretholde, for at forholdet kan blive ved med at eksistere. Stopper denne tillid og den gensidige følelsesmæssige given og tagen, så stopper forholdet også, idet der er behov for at føle en vis ligestilling i forholdet. Ud fra Giddens definition af konfluerende kærlighed, så forstår vi denne kærlighed som bestående af det rene forhold tilført kærlighed og sex. Det er som et træ, hvor det rene forhold udgør stammen og den konfluerende kærlighed er kronen, og der er således sammenfald med definitionen af det rene forhold. I konfluerende kærlighed åbner man sig for hinanden, fordi der skabes tillid og intimitet, og der er en følelsesmæssig given og tagen fra begge parter. Personerne i et konfluerende forhold er mere selvstændige, de søger det specielle forhold, og de indgår i forholdet, fordi de har lyst til det. Ligeledes er forholdet ikke for evigt i den forstand, at parterne er stavnsbundet til hinanden, men de kan vælge at ophæve forholdet, når det ikke længere er givende nok. Vi ser en forskel på de forskellige kærlighedsdefinitioner ved, at der i den romantiske kærlighed er fokus på personen, i det rene forhold er fokus på forholdet (dette betragter vi ikke som en kærlighedsopfattelse), og i den konfluerende kærlighed er der fokus på personerne i forholdet. 5.4 Forskellen mellem romantisk kærlighed og konfluerende kærlighed Romantisk kærlighed og konfluerende kærlighed kan på nogle områder stå i modsætning til hinanden, men ifølge Giddens (1992/1994) ligger der alligevel enkelte elementer i den konfluerende kærlighedsopfattelse, som er fælles med den romantiske kærlighed i og med, at begge parter indgår i et kærlighedsforhold. Der ligger ifølge Giddens en vis refleksion i begge kærlighedsbegreber, men der er en forskel på, hvad der bliver reflekteret over. Den romantiske kærlighed forudsætter en vis grad af introspektion. Hvad føler jeg for den anden? Hvad føler den anden for mig? (Giddens 1992/1994, 51). Ved den romantiske kærlighed reflekteres der således over følelser, Side 15

16 hvilket der til dels også gøres ved den konfluerende kærlighed, dog ligger hovedrefleksionen på om forholdet er givende: [ ] et socialt forhold [ ] som kun fortsætter for så vidt som begge parter anser det for at tilfredsstille dem tilstrækkeligt til at blive i det. (Giddens 1992/1994, 63). Vi kan altså se at der er elementer fra den romantiske kærlighed, som også er at finde i den konfluerende kærlighed. Ifølge Giddens (1992/1994, 67) adskiller de to kærlighedsopfattelser sig fra hinanden ved, at Konfluerende kærlighed er en aktiv, betinget kærlighed og derfor i disharmoni med det romantiske kærlighedskompleks og >>for tid og evighed<< og >>den eneste ene<<. [...] Jo mere den konfluerende kærlighed bliver konsolideret som en reel mulighed, jo mere træder ønsket om at finde >>en speciel person<< i baggrunden og jo mere tæller det >>specielle forhold<<. Med dette udsagn mener Giddens, at det inden for romantikken er vigtigt med en speciel person, hvilket stemmer overens med den eneste ene. Samtidig siger Giddens, at konfluerende kærlighed er en aktiv og betinget kærlighed, og dermed lægger han op til, at romantisk kærlighed er ubetinget (eksempelvis kærlighed ved første blik ) og ikke-aktiv ( for tid og evighed ingen udvikling). Når det specielle forhold er vigtigt for konfluerende kærlighed, så er det fordi, parterne i forholdet er ligestillede, og der foregår en given og tagen imellem disse. Således er forholdet også i udvikling, og begge parter har mulighed for at stoppe forholdet, hvis det ikke længere er tilfredsstillende, hvorimod man er mere forpligtet over for den anden person i det romantiske forhold. Således tolker vi, at en af de væsentlige forskelle mellem romantisk og konfluerende kærlighed er graden af tryghed. I det romantiske forhold er der stor tryghed, fordi det er for tid og evighed (eller i hvert fald så længe som muligt), mens det konfluerende forhold er mindre trygt, idet partneren potentielt set kan gå fra én når som helst, og på denne måde bliver man nødt til at bevise forholdet. Vi mener, det er muligt at opstille en figur med delmængder for at overskueliggøre forholdet mellem den romantiske og den konfluerende kærlighedsopfattelse samt det rene forhold ud fra det, som vi har redegjort her. Det rene forhold har udviklet sig fra den romantiske kærlighedsopfattelse, og der er en fællesmængde mellem romantisk kærlighed og det rene forhold. Som vi tolker Giddens, så er det rene forhold mest af alt et interesseforhold (dog evt. med følelser), men når der kommer kærlighed og sex ind i Side 16

17 billedet går forholdet hen og bliver overvejende konfluerende kærlighed. Sidst men ikke mindst, så er der enkelte ligheder mellem den romantiske kærlighed og den konfluerende, og således opstår der også (omend en lille) fællesmængde her. Spørgsmålet er nu, om den lille fællesmængde, som ligger inde i midten, og som indeholder både romantisk kærlighed, konfluerende kærlighed og det rene forhold, kan siges at udgøre en kærlighedsforståelse i sig selv? Gruppens illustration Vi vil illustrere forskelle og ligheder i figuren med citater fra Giddens (1992/1994). Vi vil ikke kommentere på citaterne, da vi mener at de taler for sig selv, dog er der to citater som kræver en kort uddybning. Citater som kun knytter sig til én cirkel (én mængde): Romantisk kærlighed: Det rene forhold: [ ] det romantiske kærlighedskompleks og dets >>for tid og evighed<< og >>den eneste ene<< (67) Det der holder det rene forhold sammen er at begge parter, >>indtil videre<<, accepterer at de hver især får nok ud af forholdet til at gøre det umagen værd at fortsætte. (68) Konfluerende kærlighed: konfluerende kærlighed er en aktiv, betinget kærlighed og derfor i disharmoni med det romantiske kærlighedskompleks (67) Her ses Side 17

18 forskellen mellem konfluerende og romantisk kærlighed. Derudover afskiller citatet konfluerende kærlighed fra det rene forhold, idet det rene forhold ikke implicerer kærlighed. Citater som forbinder to cirkler (fællesmængden): Romantisk rene forhold: Det romantiske kærlighedskompleks medvirkede til at bane vejen for dannelsen af rene forhold på seksualitetens område (63) Romantisk konfluerende: Rene forhold konfluerende: Konfluerende kærlighed indfører for første gang ars erotica i kernen af det ægteskabelige forhold og gør opnåelsen af gensidig seksuel nydelse til et nøglepunkt med hensyn til forholdets opretholdelse eller opløsning. (67) Konfluerende kærlighed forudsætter ligestilling med hensyn til følelsesmæssig given og tagen, og det gør den i desto højere grad, jo mere et kærlighedsbånd nærmer sig prototypen på det rene forhold. (67) Samlet set ser vi, at der inde i midten af figuren er en fællesmængde, hvor der indgår elementer fra både romantisk kærlighed, det rene forhold og konfluerende kærlighed. Vi ser deres samlede forbindelse ved, at der i alle opfattelser er et forhold og et udbytte (/motiv). 5.5 Kritik af Giddens Vi mener, at Giddens er vag i sine begreber, og vi vil derfor kritisere ham, inden vi går i gang med analysen Romantisk kærlighed et abstrakt begreb? Giddens benytter sig af begrebet romantisk kærlighed og gør et forsøg på at skildre den. Det bliver dog hurtigt tydeligt, at den romantiske kærlighed ikke kun har én form, da den Side 18

19 har forandret sig, og stadig er under forandring, og den er med andre ord et blødt begreb. Vi har derfor set det nødvendigt at isolere nogle af de mest centrale romantiske tanker og idéer, som f.eks. idéen om den eneste ene eller til døden jer skiller, for at kunne bruge dem til at definere om hvorvidt den romantiske kærlighed udtrykkes i en profil-tekst Konfluerende kærlighed eller pizza kærlighed? Ydermere kan man kritisere Giddens for sit begreb konfluerende kærlighed. Det er ikke muligt at slå konfluerende op i en nudansk ordbog, og han kommer ikke selv med en præcis definition af ordet. Det nærmeste, vi kommer på en definition, er: Konfluerende kærlighed er en aktiv, betinget kærlighed [ ] (Giddens 1992/1994, 67). Vi går ud fra, at konfluerende er et ord, som Giddens selv har opfundet, og i denne forbindelse kunne vi have brug for en præcision. Da Giddens ikke eksplicit skriver ordets betydning, kunne han derfor have kaldt sit kærlighedsbegreb hvad som helst, f.eks. pizza kærlighed Begrebernes overlap - Gensidig kærlighedspligt vs. følelsesmæssig given og tagen Et andet centralt overlap vedrører følelsesmæssig given og tagen. Giddens fremhæver et citat i forbindelse med sin gennemgang af det romantiske kærlighedsbegreb af Benjamin Wadsworth, hvori der står [ ] >>kærlighedspligten er gensidig, den bør opfyldes af begge parter, begge veje<<. (Giddens 1992/1994, 50). Giddens kommenterer, at dette i praksis blev [ ] hovedsageligt kvindens opgave. Vi mener, at det er en vag beskrivelse, og han følger ikke op på denne i det efterfølgende tekststykke. Den vage bearbejdning betyder, at det bliver muligt, at der i den romantiske kærlighed nogle gange vil være en gensidig følelsesmæssig given og tagen. Med den pointe in mente kan vi konsultere den konfluerende kærlighed. Giddens skriver at den konfluerende kærlighed bl.a. kan kendetegnes ved en følelsesmæssig given og tagen (Giddens 1992/1994, 67). Det som her argumenteres for er, at man kan finde den følelsesmæssige given og tagen i begge Side 19

20 kærlighedsbegreber. I en analyse vil dette kunne komme til at betyde en dobbelt tolkning af hvilken kærlighedsopfattelse, som vil gøre sig gældende i vores analyse. Opsummering Giddens er vag i sin brug af kærlighedsbegreberne, og der forekommer overlap mellem kærlighedsbegreberne, som illustreret tidligere. Dette betyder, at der i analysen vil forekomme tre kærlighedsopfattelser: romantisk kærlighed, konfluerende kærlighed og en blandet kærlighed, som kan tolkes begge veje. 6. Redegørelse for netdating De følgende afsnit er baseret på baggrund af bogen What a date, som omhandler forskellige datingsituationer i Danmark samt grundelementerne i netdating. Bogen er skrevet af Mette Holst og Mette Larsen Lyngby i Det er ikke en videnskabelig redegørelse af den danske netdatingkultur, men bogen præsenterer og præciserer, hvordan netdating foregår og hvilke uskrevne regler, der er på netdating. 6.1 Netdating Dating via nettet er blevet et populært alternativ til virkelighedens tætpakkede cafeer og natklubber. En flirt eller en date via nettet kan for nogle mennesker virke befriende. Mens udseende og kropssprog i den virkelige verden har stor betydning for mødet mellem mennesker, er den langt mindre essentiel ved møder på nettet. På internettet kommer personligheden i første række, og udseendet træder i anden (Holst og Lyngby 2001, 108). Netdating er et univers, hvor mennesker kan fremvise deres bedste sider, og undlade at stå ved deres værste (Holst og Lyngby 2001). Som romantikere elsker vi historien om to personer, der mødes tilfældigt og forelsker sig ved første øjekast. Nettet har i denne Side 20

21 sammenhæng gjort det muligt for os at tage skæbnen i egen hånd, vi tager kort sagt styringen af vores kærlighedsliv. I stedet for at vente på den eneste ene, så går vi målrettet til værks og offentliggør vores krav til en potentiel partner på nettet. 6.2 Dating.dk og opbygningen af en profil Dating.dk er som tidligere nævnt Danmarks største datingside ifølge dem selv, og de reklamerer selv med, at det er her man finder kærligheden: Drømmer du om en kæreste? [ ] Find den store kærlighed i dag! (Dating.dk, u.å.a). Både citatet og selve navnet Dating.dk lægger således op til, at det er her, man skal lave en profil, hvis det er kærlighed, dating og et forhold, som man leder efter. Den var der i alt profiler på Dating.dk, hvoraf kønsfordelingen var 57 % mandlige profiler, og 43 % var kvindelige profiler (Dating.dk, u.å.a). Dating.dk har dog senere, uvist af hvilken grund, valgt at fjerne både det samlede antal profiler og kønsfordelingen fra forsiden, og nu kan man kun se hvor mange profiler, der er på Dating.dk, når man er logget ind som bruger. Det er gratis at oprette sig som bruger på Dating.dk, men for at få det fulde udbytte af siden (bl.a. læse og sende breve til andre brugere) skal man købe en plusprofil. Når man opretter en profil på Dating.dk, så skal man foruden sit profilnavn og password angive sit køn, fødselsdato, højde, vægt, hvad man søger, samt bopæl og evt. postnummer. Disse oplysninger udgør basis for ens profil, og de er således at finde på alle profiler. Vi finder det dog lidt pudsigt, at ens højde og vægt bliver tillagt så stor en betydning, at man ikke kan oprette en profil uden at skrive dette. Når en profil er oprettet, består den af flere elementer, som man kan vælge at udfylde for at beskrive sig selv, og hvad man søger, og dette vil vi illustrere med udgangspunkt i profilen (82) MuligVis1. Efter sit profilnavn har brugeren mulighed for at skrive en sætning, som vi vælger at kalde citatet, fordi det bliver brugt til at fange folk og gøre opmærksom på profilen. Alle profiler har info-boksen på deres profil, da den består af basisoplysningerne fra oprettelsen. Derudover kan brugeren personliggøre sin profil ved at udfylde udvidet info om sig selv, hun kan sætte tags på sig selv, og hun kan udfylde rundt om mig, ved at svare på fire ord/spørgsmål. Nok er alle disse fakta vigtige, men vi Side 21

22 tror, at netdatere også lægger stor vægt på, at der er et profilbillede og en profiltekst. Det er muligt at vælge ét profilbillede, men derudover kan brugeren lægge billeder i billedalbums og vælge tre billeder, der skal vises i mindre format under profilbilledet. Profilteksten kan deles op i om mig og jeg søger, og der er ikke umiddelbart begrænsning på hvor kort eller lang, den kan være. Hvis brugeren ikke har skrevet noget, så er der en standardtekst fra Dating.dk s side. Da internettet indeholder en virtuel anonymitet, så er det muligt, at lege med sin identitet, men Dating.dk har funktion, hvor man kan oplyse sit cpr-nummer (dog kun til Dating.dk), og på denne måde stå inde for sin identitet. Selvom brugeren har mange muligheder for at personliggøre sin profil, så kan hun mod betaling få en plusprofil og lave sin egen blog eller lægge videoer op, og på den måde kan det næsten blive en hel lille hjemmeside. Når profilen er oprettet, har brugeren mulighed for at søge efter andre profiler med et væld af afgrænsningsmuligheder. Det er således muligt at søge på kriterier, som f.eks. partnerstatus, antal børn, stjernetegn, øjenfarve og vægt, og dermed finde lige præcis den profil, der opfylder ens krav (hvis den altså findes). Citatet Profilnavn Profilbillede Info Billedalbum Rundt om mig Udvidet info Tags profiltekst Side 22 Gruppens illustration med udgangspunkt i profilen (82) MuligVis1

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Elevernes debatoplæg blev fremført med fin fornemmelse for drama og retoriske virkemidler. Det var tydeligt at eleverne havde fået god inspiration

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Nemt, enkelt og overskueligt med 4 principper 2 Indhold INDHOLD... 3 VELKOMMEN... 5 DE 4 PRINCIPPER... 9 FORMÅL... 13 MOTIVATION... 17 SITUATION...

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

DANSK. Få en gratis profil eller en af vores +Profiler

DANSK. Få en gratis profil eller en af vores +Profiler DANSK, Brugernavn eller HUSK Log ind Opret profil Brugernavn eller mobilnummer Fødselsdag Dag Måned År Køn eller seksualitet Flere valg Ved at klikke på accepterer du vores vilkår og erklærer, at du har

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere