Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi"

Transkript

1 Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan kontanthjælpsloftet rammer, afhænger både af bolig- og familiesituationen i de enkelte kontanthjælpsfamilier. Enlige forældre med en høj husleje mister op imod 4 pct. af det månedlige rådighedsbeløb. Mens det nye kontanthjælpsloft er særligt hårdt ved de enlige kontanthjælpsmodtagere, rammes ægtepar i langt højere grad af reglen om 225 timers arbejde. af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 13. maj 216 Analysens hovedkonklusioner Regeringens nye kontanthjælpsloft (inkl. 225-timersreglen og integrationsydelse) er langt hårdere end det gamle. Det vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen. Det er næsten dobbelt så mange som VK-regeringens fattigdomsydelser gjorde fattige i erne. Kontanthjælpsloftet vil ramme de enlige forsørgere hårdt. Enlige med mere end 2 børn og en høj husleje vil miste op imod 5. kr. eller mere om året alt afhængigt af antallet af børn og størrelsen på boligudgifterne. 225-timersreglen er særlig hård ved ægtepar. Hvis begge ægtefæller ikke lever op til kravet, bortfalder den enes kontanthjælp. Ægtepar, der rammes af 225-timersreglen, får reduceret rådighedsbeløbet med kr. om måneden svarende til op imod 4-5 pct. af rådighedsbeløbet. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationskonsulent Sarah Steinitz Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Det nye kontanthjælpsloft er markant hårdere end det gamle Den 11. maj 216 kom Beskæftigelsesministeriet svar på, hvor mange fattige det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen vil skabe. Se boks 1 for en overordnet forklaring på, hvad kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er. I svaret fra Beskæftigelsesministeriet er antallet af fattige opgjort efter den officielle fattigdomsgrænse 1, som blev indført i 213, men afskaffet af den nye regering i efteråret. Svaret er gengivet i figur 1, hvor det er sammenholdt med de gamle fattigdomsydelser, dvs. det kontanthjælpsloft (inkl. 225-timersregel, loft over børnecheck mv.), som gjaldt i erne. Det nye kontanthjælpsloft, 225-timersreglen og integrationsydelsen betegnes her samlet som de nye fattigdomsydelser. Som det ses af figur 1, vil regeringens nye fattigdomsydelser sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, når de træder i kraft til efteråret. Helt præcis 11.8 personer vil blive fattige, hvoraf 7. af dem er børn. Af figuren kan man se, at de nye fattigdomsydelser rammer væsentligt hårdere end de gamle. Næsten dobbelt så mange vil ryge under fattigdomsgrænsen, når det aktuelle kontanthjælpsloft mv., træder i kraft. Figur 1. Antal fattige som følge af nye og gamle fattigdomsydelser Antal personer Antal personer Gamle fattigdomsydelser (VK i 'erne) Nye fattigdomsydelser Fattige Fattige børn Kilde: AE pba. Beskæftigelsesministeriets svar til Finansudvalget (spørgsmål 3, stillet d. 3. november 215) og Økonomi- og Indenrigsministeriet (215) De nye fattigdomsydelser vil altså sende tusindvis af kontanthjælpsmodtagere og deres børn i fattigdom. Men hvor meget og hvordan de enkelte familier på kontanthjælp 2 rammes, kan være svært at få overblik over. Det afhænger nemlig nøje af familiens sammensætning og situation. Antallet af børn og boligudgifter er nogle af de vigtigste parametre, men også børnenes aldre og andre familiemæssige forhold har betydning. Kommunerne, der behandler sager om kontanthjælp, sidder med udgangspunkt i hver enkelt families sammensætning og finder frem til, hvor meget den enkelte familie kan modtage i de forskellige 1 Ifølge fattigdomsgrænsen er man fattig, hvis man gennem tre år har en indkomst, der er mindre end medianindkomsten, ikke er på SU eller har en formue på over 1. kr. 2 Reglerne gælder også modtagere af uddannelseshjælpen (kontanthjælp til unge uden uddannelse) og integrationsydelse (kontanthjælp til nytilkomne flygtninge og indvandrere). Dette afsnit viser konsekvenser for kontanthjælpsmodtagere over 3 år. 2

3 støtteydelser., og derfor kan det være uhyre vanskeligt præcis at stille regnestykker op for, hvordan meget en familie modtager med de nuværende regler, og hvordan de rammes med indførelsen af det nye kontanthjælpsloft og timereglen. Boks 1. Kontanthjælpsloft og 225-timersregel Kontanthjælpsloftet er ikke en decideret nedsættelse af kontanthjælpen, men en begrænsning på hvor mange penge man kan få i fx boligstøtte, særlig støtte, barselstillæg, mv., når man er på kontanthjælp. Hvad beløbsgrænsen præcist er altså hvornår man rammer kontanthjælpsloftet, afhænger af bolig- og familiesituationen i de enkelte kontanthjælpsfamilier. Se figur 2, 5 og reglen er et krav om, at en person, som har modtaget kontanthjælp i sammenlagt et år, skal have arbejdet i et almindeligt job i mindst 225 timer inden for de seneste 12 måneder. Ellers bliver der skåret i deres støtte. Ugifte personer på SU eller integrationsydelse og personer med meget begrænset arbejdsevne er undtaget fra 225-timers reglen. Hvad 225-timers reglen betyder i de enkelte kontanthjælpsfamilier kan ses af figur 4B, 6B og 8B. Generelt gælder det, at jo større ens boligudgifter er, og jo flere børn man har, des flere kroner og ører mister man som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. I denne undersøgelse har vi undersøgt, hvordan forskellige familiers økonomi rammes af det nye kontanthjælpsloft og indførelsen af 225-timersreglen, når man tager højde for både antallet af børn og boligudgifterne. Det har vi gjort ved hjælp af såkaldte familietypeberegninger, der som navnet antyder beror på nogle standardiserede familietyper. Man putter en række karakteristika ind i modellen, hvorefter den beregner familiens rådighedsbeløb efter skat. Resultaterne afhænger i høj grad af familiens karakteristika, og det gør konsekvenserne af genindførelsen af kontanthjælpsloftet og timereglen også. Enlige med 3 børn og høj husleje mister omkring 5. kr. om året Figur 2 viser den månedlige reduktion i familiernes rådighedsbeløb (efter skat og boligudgifter) som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Der er set, hvor meget rådighedsbeløbet falder afhængigt af antallet af børn og de månedlige boligudgifter 3. Som det ses, mister enlige på kontanthjælp uden børn 6 kr. til 1.4 kr. om måneden, hvis de ikke opfylder timereglen og som følge af loftet. Enlige med børn mister fra cirka 2. kr. pr. måned ved boligudgifter på 6. kr. om måneden, hvis den enlige har 1-2 børn. Hvis den enlige har mere end 2 børn, er det månedlige tab på kr. ved samme husleje. På årsbasis svarer det til en årlig reduktion i familiens rådighedsbeløb på 24. kr. og op til 48. kr. Ved boligudgifter på 7-8. kr. månedligt er det månedlige tab 4-6. kr. pr. måned alt afhængigt af antallet af børn. Da vil tabet på årsbasis udgøre mellem 48. og 68. kr. 3 Husleje samt udgifter til el, varme og vand (sidstnævnte ligger typisk på kr. pr. måned). Boligstørrelse ligger på 45 kvm. for enlige uden børn eller 1 kvm. for andre. Der forudsættes af BM månedlige udgifter til el, vand og varme på hhv. 756, 1.69, 1.69, og kr. for enlige med,1,2,3 og 4 børn, og månedlige udgifter til el, vand og varme på hhv. 1.51, 1.171, 1.171, 1.23 og 1.29 kr. for par med,1,2,3 og 4 børn 3

4 Figur 2. Fald i månedligt rådighedsbeløb som følge af loft og 225-timersregel, enlige kr. 4 kr. 5 kr. 6 kr 7 kr. 8 kr. Anm.: Kontanthjælpsmodtageren er over 3 år. Huslejen er inkl. forbrug til el, varme og vand. Det forudsættes endvidere, at enlige uden børn bor til leje i en lejlighed på 45 m2, mens alle andre familietyper forudsættes at bo til leje i en lejlighed på 1 m2. I familier med 1 barn forudsættes, at barnet er 5 år, i familier med 2 børn er børnene hhv. 5 og 1 år, i familier med 3 børn er børnene 5, 1 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene er 1, 5, 1 og 14 år. Huslejen udgør forskellen mellem de samlede boligudgifter og udgifter til el, vand og varme. Beregningerne er foretaget på december 215-versionen af Beskæftigelsesministeriet. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Figur 3 viser, hvor meget familierne mister i forhold til det samlede rådighedsbeløb. Selvom enlige uden børn i kroner og ører ser ud til at miste markant mindre end enlige med børn, så svarer de kr., som enlige uden børn mister hver måned, til en reduktion på op til omkring 4 procent af rådighedsbeløbet. Enlige med børn med månedlige boligudgifter på under 6. kr. mister op til 1 procent af deres rådighedsbeløb, mens enlige med børn, der har en bolig, der koster 6. kr. om måneden eller mere, vil miste procent af deres rådighedsbeløb. Beregningerne viser altså, at de enliges tab i absolutte tal er større, des dyrere boligen er, og des flere børn de har. Men ser man på procenter, altså hvor mange procent af det månedlige rådighedsbeløb, familien mister, er tabet større for enlige uden børn og enlige med kun et barn end for enlige med flere børn. 4

5 Figur 3. Procentvis reduktion i rådighedsbeløb som følge af loft og 225-timersregel, enlige kr. 4 kr. 5 kr. 6 kr 7 kr. 8 kr. Anm.: Se figur 2. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Figur 4A-B viser en opgørelse af det samlede tab opgjort på, hvor meget af reduktionen der skyldes kontanthjælpsloftet, og hvor meget der kan henføres til 225-timersreglen. Det ses, at kontanthjælpsloftet rammer enlige kontanthjælpsmodtagere langt hårdere end 225-timers reglen. Såfremt den enlige ikke arbejder de krævede 225 timer om året, vil det månedlige rådighedsbeløb blive reduceret med 5-6 kr. (efter skat) som følge af arbejdskravet. Denne reduktion vil ikke ske, hvis det lykkes den enlige at finde 225 timers arbejde. Hvad der derimod helt sikkert vil ske uanset om den enlige finder 225 timers arbejde eller ej er, at vedkommende vil blive ramt af kontanthjælpsloftet, der som vist her rammer enlige meget hårdt. Undtagelsen er de enlige, som bor i de billigste boliger og har få eller ingen børn. De bliver ikke ramt af loftet. Men for alle andre familietyper, og særligt dem med høje boligudgifter, kommer til at mærke store konsekvenser af kontanthjælpsloftet. Fig. 4A. Reduktion i mdl. rådighedsbeløb som følge af nyt kontanthjælpsloft, enlige Fig. 4B. Reduktion i mdl. rådighedsbeløb som følge af 225-timersreglen, enlige kr. 4 kr. 5 kr kr. 4 kr. 5 kr kr 7 kr. 8 kr. 6 kr 7 kr. 8 kr. Anm.: Se figur 2. Anm.: Se figur 2. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stlllet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Beregninger foretaget af Beskæftigelsesministeriet. spørgsmål nr. 41). Beregninger foretaget af Beskæftigelsesministeriet. 5

6 Ægtepar på kontanthjælp rammes hårdt af 225-timersreglen Figur 5 viser, hvordan ægtepar på kontanthjælp rammes af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, hvis den ikke er opfyldt. Ægteparrene risikerer at få reduceret deres rådighedsbeløb med mellem 6. og 8. kroner, hvis de ikke lever op til arbejdskravet. Figur 5. Fald i månedligt rådighedsbeløb som følge af loft og 225-timersregel, ægtepar kr. incl. forbrug 4 kr. incl. forbrug 5 kr. incl. forbrug 6 kr. incl. forbrug 7 kr. incl. forbrug 8 kr. incl. forbrug Anm.: Se figur 2. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Der er stor forskel på, hvordan 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet rammer hhv. enlige og ægtepar. Mens loftet, som træder i kraft uanset om kontanthjælpsmodtagere finder arbejde eller ej, rammer de enlige meget hårdt, bliver ægtepar i højere grad ramt af 225-timersreglen, såfremt de ikke finder arbejde. 225-timersreglen kræver nemlig, at begge ægtefæller skal opfyldet kravet om 225 timers arbejde. Hvis ikke begge ægtefæller opfylder kravet, så bortfalder den enes kontanthjælp helt. Ægtepar, der rammes af timereglen, får reduceret rådighedsbeløbet med 5-8. kr. om måneden næsten uafhængigt af antallet af børn og boligudgifter. Det ses af figur 6B. Fig. 6A. Reduktion i mdl. rådighedsbeløb som følge af nyt kontanthjælpsloft, ægtepar Fig. 6B. Reduktion i mdl. rådighedsbeløb som ved 225-timersreglen, ægtepar kr. 4 kr. 5 kr. 6 kr 7 kr. 8 kr. 3 kr. 4 kr. 5 kr. 6 kr 7 kr. 8 kr. Anm.: Se figur 2. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Anm.: Se figur 2. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Ser man isoleret på kontanthjælpsloftet, så vil ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, blive ramt af loftet, når de har boligudgifter på omkring 5. kr. om måneden, jf. figur 6A. Ægtepar på kontanthjælp 6

7 i boliger, der har en månedlig udgift på 3-4. kr. om måneden, rammes typisk ikke af kontanthjælpsloftet. For dem, der har en boligudgift på mindst 5. kr. om måneden, vil rådighedsbeløbet falde med kr. om måneden alene på baggrund af kontanthjælpsloftet. Bilagsfigur 1-2 viser, hvordan ægtepars rådighedsbeløb reduceres relativt. Tallene her viser, at det er nogle meget store reduktioner i rådighedsbeløbet, som ægtepar risikerer at opleve, hvis de ikke finder 225 timers arbejde om året. Faktisk risikerer ægtepar at miste op imod 5 pct. af deres månedlige rådighedsbeløb (dvs. mere end de enlige), hvis de ikke finder arbejde. Det er dog kun, hvis begge ægtefæller ikke opfylder kravet. Kontanthjælpsloftet som træder i kraft uanset arbejdstilknytningen rammer ikke ægteparrene nær så hårdt som de enlige. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at der i det hele taget er langt flere, som blive berørt af loftet sammenlignet med 225-timersreglen. Cirka tre gange så mange anslås at blive berørt af loftet som af arbejdskravet (24. personer mod 8.). Samlet må man derfor konkludere, at de nye fattigdomsydelser er hårdest mod enlige kontanthjælpsmodtagere. Samlevende rammes mindre hårdt Figur 8 viser, hvordan samlevende på kontanthjælp rammes af hhv. loftet og 225-timersreglen, hvis den ikke er opfyldt. For samlevende, dvs. par, der lever sammen uden at være gift, gælder timereglen som for enlige. Det vil sige, at hver voksen, der ikke opfylder timereglen, kan få hjælpen reduceret med 1. kr. pr. person per måned før skat. Kontanthjælpsloftet virker derimod som for ægtepar. Figur 8. Fald i månedligt rådighedsbeløb som følge af loft og 225-timersregel, samlevende par kr. incl. forbrug 4 kr. incl. forbrug 5 kr. incl. forbrug 6 kr. incl. forbrug 7 kr. incl. forbrug 8 kr. incl. forbrug Anm.: Se figur 2. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Konsekvenserne af hhv. kontanthjælpsloftet og timereglen for samlevende par ses i figur 9A-B. Ligesom for ægtepar er det især timereglen, der rammer de samlevende, hvis ikke den opfyldes. Dog rammer den ikke nær som voldsomt som blandt ægteparrene. 7

8 Loftet (figur 9A) rammer også som for ægtepar, sådan at familier med boligudgifter under 5. kr. om måneden ikke vil blive ramt. Par, der har boligudgifter på 5. kr. om måneden eller derover, vil få reduceret rådighedsbeløbet, hvis der er 3 eller 4 børn. For andre familier med boligudgifter på mindst 6. kr. om måneden reduceres rådighedsbeløbet, uanset om der er børn eller ej med mellem 8 kr. og 3.2 kr. om måneden. Det svarer til kr. årligt pr. familie efter skat. Fig. 9A. Reduktion i mdl. rådighedsbeløb som følge af nyt kontanthjælpsloft, samlevende par Fig. 9B. Reduktion i mdl. rådighedsbeløb som ved 225-timersreglen, samlevende par kr. 4 kr. 5 kr. 6 kr 7 kr. 8 kr. 3 kr. 4 kr. 5 kr. 6 kr 7 kr. 8 kr. Anm.: Se figur 1. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Anm.: Se figur 1. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Bilagsfigur 3-4 viser i procent, hvordan samlevende rammes af hhv. loftet og timereglen. 8

9 Bilag Bilagsfig. 1. Relativ reduktion i rådighedsbeløb som følge af nyt kontanthjælpsloft, ægtepar Bilagsfig. 2. Relativ reduktion i rådighedsbeløb som ved 225-timersreglen, ægtepar kr. incl. forbrug 4 kr. incl. forbrug 5 kr. incl. forbrug 6 kr. incl. forbrug 7 kr. incl. forbrug 8 kr. incl. forbrug 3 kr. incl. forbrug 4 kr. incl. forbrug 5 kr. incl. forbrug 6 kr. incl. forbrug 7 kr. incl. forbrug 8 kr. incl. forbrug Anm.: Se figur 1. Anm.: Se figur 1. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). spørgsmål nr. 41). Bilagsfig. 3. Relativ reduktion i rådighedsbeløb som følge af kontanthjælpsloft, samlevende Bilagsfig. 4. Relativ reduktion i rådighedsbeløb som ved 225-timersreglen, samlevende par kr. incl. forbrug 4 kr. incl. forbrug 5 kr. incl. forbrug 6 kr. incl. forbrug 7 kr. incl. forbrug 8 kr. incl. forbrug 3 kr. incl. forbrug 4 kr. incl. forbrug 5 kr. incl. forbrug 6 kr. incl. forbrug 7 kr. incl. forbrug 8 kr. incl. forbrug Anm.: Se figur 1. Anm.: Se figur 1. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). spørgsmål nr. 41). 9

Kontanthjælpsloftet gør det svært at bo i København

Kontanthjælpsloftet gør det svært at bo i København Kontanthjælpsloftet gør det svært at bo i København Kontanthjælpsloftet, som træder i kraft til efteråret, vil stramme budgetterne i mange familier på kontanthjælp. Særligt kontanthjælpsmodtagere med børn,

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative rammer særlig

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Folketingets Finansudvalget lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk

Læs mere

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn 7 ud af 1, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn Nye beregninger viser, at regeringens kontanthjælpsloft især er rettet mod enlige, mod personer med børn og mod etniske danskere. 7 ud af 1 af dem,

Læs mere

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft Op til 6.7 børnefamilier rammes dobbelt Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft I 225-planen lægger regeringen op til at skære i børnechecken for familier med mere end to børn. Som forslaget

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse

Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse Når SKAT inddriver gæld til det offentlige, friholdes et vist rådighedsbeløb, så den enkelte kan opretholde en beskeden husførelse

Læs mere

Overførsler for de rigeste i Danmark

Overførsler for de rigeste i Danmark Overførsler for de rigeste i Danmark De rigeste familier i Danmark modtager samlet 3,4 mia. kr. i indkomstoverførsler. Det svarer til et gennemsnit på 15.500 kr. for hver af de 220.000 personer der er

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 10. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse,

Læs mere

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste Status på års skattereformer års skattereformer har tilgodeset de rigeste I løbet af de seneste år er der gennemført en række skattereformer, der har lettet skatten på arbejde. Opsummerer man ændringerne

Læs mere

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Antallet af børn, der lever i familier i fattigdom er vokset i Danmark gennem mange år. I dag er der næsten 65.000 børn, der lever i fattige familier,

Læs mere

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Fattigdommen i Danmark bliver ved med at stige, og der er nu over.000 fattige i Danmark. Fraregnes studerende er antallet af fattige på godt.000 personer,

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Rockwoolfondens Forskningsenhed har lanceret en rapport, der opgør minimumsbudgetter for en række familietyper. Med regeringens fattigdomsydelser

Læs mere

Langtidsledigheden passerer 50.000

Langtidsledigheden passerer 50.000 Krisen på arbejdsmarkedet fortsætter Langtidsledigheden passerer 5. let af langtidsledige stiger voldsomt. Det seneste år er antallet af langtidsledige steget med mere end 31. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel.

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 280068 Brevid. 2302095 Ref. AHA Dir. tlf. 46 31 78 50 anneh@roskilde.dk 29. marts 2016 NOTAT: Kontanthjælpsændringer i 2016 Loven om det nye kontanthjælpsloft

Læs mere

TALGYMNASTIK Kritik: Ministerium slører konsekvenser af kontanthjælpsreform Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 15.

TALGYMNASTIK Kritik: Ministerium slører konsekvenser af kontanthjælpsreform Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 15. TALGYMNASTIK Kritik: Ministerium slører konsekvenser af kontanthjælpsreform Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 15. marts 2016, 05:00 Del: Mange kontanthjælpsmodtagere kan slet ikke genkende

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009 Omlægning af børnechecken vil få social slagside I 2008 var knap 11.000 unge i alderen 15-17 år hverken i gang med en uddannelse eller i job. Analysen viser, at regeringens forslag om at omlægge børnefamilieydelsen

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Hver femte afgangselev har ikke fået en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen. Zoomer man ind på de forskellige landsdele, er det især på Vest-

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns økonomiske opvækstvilkår har enorm betydning for, hvilken uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning de efterfølgende får som unge. Analysen viser,

Læs mere

Stigende vikarbeskæftigelse

Stigende vikarbeskæftigelse De foreløbige tal fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register viser, at vikarbeskæftigelsen siden efteråret er steget med 3-4. personer. I februar 216 var der knap 34.3 personer beskæftiget i vikarbranchen,

Læs mere

Jobreform fase I. Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde

Jobreform fase I. Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde Jobreform fase I Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde Præsentation ved temamøde 23. maj 2016 arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Øst v/anders Elbo, chefkonsulent, kontor for Sociale

Læs mere

Kvinder halter bagefter på løn

Kvinder halter bagefter på løn Selvom Danmark internationalt set klarer sig godt, når det kommer til ligestilling, er der en markant forskel på lønindkomsten for kvinder og mænd i Danmark. Noget af forklaringen bunder i, at flere kvinder

Læs mere

Fremrykning af velfærdsaftalen:

Fremrykning af velfærdsaftalen: Fremrykning af velfærdsaftalen: Stor effekt på kort sigt ingen på langt sigt Fremrykningen af velfærdsaftalen bidrager stort set ikke til løsningen af de langsigtede holdbarhedsproblemer i dansk økonomi.

Læs mere

Teknisk note 18: Familietypeberegninger i udvalgte år 1987-2012.

Teknisk note 18: Familietypeberegninger i udvalgte år 1987-2012. Teknisk note 18: Familietypeberegninger i udvalgte år 1987-2012. (Kontanthjælpen gennem 25 år. Modtagere, regler, incitamenter og levevilkår fra 1987 til 2012) Indledning Danmark er et af de få lande i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdomsydelser

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdomsydelser 2009/1 BSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. marts 2010 af Özlem Sara Cekic (SF), Eigil Andersen (SF), Lennart Damsbo-Andersen (S),

Læs mere

Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen

Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen På to år er antallet af langtidsledige mere end tredoblet. Alene i september måned steg antallet af langtidsledige med 1.6 fuldtidspersoner, så der nu er knap

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Fattigdom i Odense Kommune

Fattigdom i Odense Kommune Fattigdom i Odense Kommune 2011-2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hovedkonklusioner... 2 3. Fattige i Odense fordelt på karakteristika... 3 4. Udviklingen i fattigdom i Odense... 5 Bilag 1: Metode...

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

KONTANTHJÆLPSMODTAGERE VIL MØDE AFSAVN

KONTANTHJÆLPSMODTAGERE VIL MØDE AFSAVN KONTANTHJÆLPSMODTAGERE VIL MØDE AFSAVN SOCIALE KONSEKVENSER AF KONTANTHJÆLPSREFORMEN 2015 ANALYSE OG TAL Kontanthjælpsmodtagere vil møde afsavn Sociale konsekvenser af kontanthjælpsreformen 2015 Udarbejdet

Læs mere

FATTIGDOM OG AFSAVN OM MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen 11-03-2016 1

FATTIGDOM OG AFSAVN OM MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen 11-03-2016 1 FATTIGDOM OG AFSAVN OM MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE Lars Benjaminsen 11-03-2016 1 HOVEDPUNKTER I OPLÆGGET Baggrund: Ekspertudvalgets fattigdomsgrænse SFI s undersøgelse

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

8 ud af 10 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse

8 ud af 10 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse 8 ud af 1 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse 8 ud af 1 lærlinge finder første job i den virksomhed, hvor de stod i lære. Ser man 9 måneder efter endt uddannelse, så er 64 procent stadig

Læs mere

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Den registrerede arbejdsløshed er i april overraskende faldet med. fuldtidspersoner. Antallet af fyringer er imidlertid steget med ca. den seneste

Læs mere

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Ifølge OECD ligger Danmark i toppen, når det gælder om at give unge en gymnasial uddannelse. Danmark er dog ikke nær så godt med,

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Før krisen var kvindernes arbejdsløshed højere end mændenes, men specielt i det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes.

Læs mere

Regeringens vækstpakke blev en fuser

Regeringens vækstpakke blev en fuser Regeringens vækstpakke blev en fuser Nye tal fra Finansministeriet viser, at de offentlige investeringer kun vokser med godt 14 pct. i 2009 og 2010. Det er under halvdelen af, hvad finansminister Claus

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Der har været offentlig nulvækst i gennemsnit over de seneste tre år. Det dækker over et stort forbrugsdyk i 2011 og begrænset vækst i både

Læs mere

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU Skiftende regeringer har gennem en lang periode haft fokus på at lette skatten på arbejde i Danmark. Det betyder, at gennemsnitsskatten på arbejde

Læs mere

Formue og arv i de sociale klasser i 2012

Formue og arv i de sociale klasser i 2012 Formue og arv i de sociale klasser i 212 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Fokus i analysen er på formuer, formueindkomster og arv i de fem sociale klasser.

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Som det fremgår af figur 1, er antallet af fattige stort set steget hvert år siden 1995, Figur 1. Udvikling i antal fattige, 1.

Som det fremgår af figur 1, er antallet af fattige stort set steget hvert år siden 1995, Figur 1. Udvikling i antal fattige, 1. Kapitel 3. Fattigdom og lavindkomst Benyttes samme fattigdomsgrænser, som bl.a. OECD anvender, kan antallet af fattige opgøres til 260.000 personer i 2004. Heraf er ca. 50.000 børn, svarende til omkring

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

SF budgettale, budget 2017, 1. september 2016 (Det talte ord gælder)

SF budgettale, budget 2017, 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Sisse Marie Welling (SF) SF budgettale, budget 2017, 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Hvis denne tale var skrevet i april måned så havde den været kulsort. Dengang kastede Regeringens omprioriteringsbidrag

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

Danske mænd hårdt ramt af nedturen på arbejdsmarkedet

Danske mænd hårdt ramt af nedturen på arbejdsmarkedet Danske mænd hårdt ramt af nedturen på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden fortsætter med at stige, og intet tyder endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet slutter foreløbig. Ser man dybere i tallene, er det

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Regeringen fordobler antallet af fattige børn

Regeringen fordobler antallet af fattige børn Regeringen fordobler antallet af fattige børn Siden 11, hvor SRSF-regeringen afskaffede de gamle fattigdomsydelser, har vi set et fald i antallet af fattige børn. I dag er der godt 8. fattige børn i Danmark.

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Uligheden i Danmark stiger mere og mere

Uligheden i Danmark stiger mere og mere Uligheden i Danmark stiger mere og mere Uligheden fortsætter med at stige, og igen i 2007 voksede uligheden markant. Samtidig er der en klar tendens til, at jo rigere man var i 2001, desto større relative

Læs mere

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 4 Ledighed blandt de 5-65-årige Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Hovedkonklusioner...4 3. Bruttoledigheden...5

Læs mere

Stor gevinst ved arbejde for LO-par

Stor gevinst ved arbejde for LO-par Fakta om økonomi Stor gevinst ved arbejde for LO-par En lavtlønnet LO-familie, der bor til leje med tre, har en gevinst ved at være i arbejde på næsten 6. kr. om måneden sammenlignet med en situation,

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Notat: Forlist, men ikke fortabt

Notat: Forlist, men ikke fortabt 1 Notat: Forlist, men ikke fortabt Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge på kanten. Det handler om de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller

Læs mere

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Personer over 60 år har haft den største fremgang i forbruget de seneste ti år. Mens den reale vækst i forbruget for personer over 60 år har været på 13-15

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Antallet af danskere i job fortsætter med at falde

Antallet af danskere i job fortsætter med at falde Beskæftigelsesindikator for april 211 Antallet af danskere i job fortsætter med at falde Nye tal peger på et fortsat fald i beskæftigelsen. Det er den første hårde indikator for lønmodtagerbeskæftigelsen,

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Beskrivelse af beregningen af typetilfælde

Beskrivelse af beregningen af typetilfælde Beskrivelse af beregningen af typetilfælde Beregningerne, der foretages i typetilfælde, sigter mod at gøre de landespecifikke oplysninger så sammenlignelige som mulig landene i mellem. Beregningerne giver

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere