Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige"

Transkript

1 Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Overvægt og seksualitet Mænd, overvægt og seksualitet Seksualitet og fedme Det perfekte menneske Nyhedsbrev nr. 2 Juni Indhold Sex i år Mens Health Week 2005 Tinas store spring Buttet og dejlig Kun for mænd: Sådan undgår du fedme Overvægtige kvinder overalt Kærlighed og overvægt på nettet

2 FORMANDENS Af Formand Nina Frahm Klumme! Overvægt og seksualitet Under redaktionens søgning af relevant stof til bladet, oplevede vi, at der ikke var mange for at sig næsten ingen, der har interesseret sig for, at tage fat om forskellige indgangsvinkler til Overvægt og seksualitet. Dette til trods for, at alle de faglige relevante instanser og mennesker vi opsøgte, godt var klar over at væsentlige problemstillinger som ikke var undersøgt eller forsket i og som man godt viste var relevante problemer. Redaktionen stillede Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen en række spørgsmål og styrelsen svarede at ingen i styrelsen har specifik viden på området, heller ikke kendskab til undersøgelser eller forskning. Man må sige, at der er et manglende led i sundhedsstyrelsen handleplan mod svær overvægt i Danmark, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i marts Den sexologiske verden Desværre bliver der heller ikke gjort en indsats for, at undersøge forholdet mellem overvægt og seksualitet i den sexologiske verden. Redaktionen har opsøgt utallige fagligt relevante sexologer, samlivs- og seksualvejledere til emnet om Overvægt og seksualitet, men desværre er der en helt klar mangel på interesse for at belyse og arbejde med denne indfaldsvinkel. Spørgsmål til den sexologiske verden Vores spørgsmål var: Hvad gøres der eller ikke gøres der i overvægtsproblematikkerne: i forhold til klienten/patienten i behandlingssystemet og den sexologiske verden i øvrigt inden for områder som: pubertet - og kønsidentitet problemer, ensomhed, isolation, tabu, fordomme, manglende kommunikation om emnet, viden, forskning, uddannelse og behandling. og endelig hvor meget fylder overvægt i den sexologiske verden kontra den fokus der er på overvægt i det øvrige samfund? Det er interessant at "eksperterne" godt ved, at nogle af de svært overvægtige har begrænsede seksuelle kontakter pga. f.eks. hæmninger, holdninger, isolation, tabu og de fysiske, psykiske og sociale gener. og at fokus på overvægtens betydning for en naturligt seksuel løbebane i ens liv er utilstrækkelig. Overvægt og seksualiteten på dagsorden Der er ingen tvivl om at man i fremtiden vil se gå i spidsen for at få sat Overvægt og seksualitet på dagsorden. Tak! På baggrund af ovenstående vil gerne sende en særlig tak til forfatterne og andre bidragsydere, der har gjorde det muligt at få Nyhedsbrevet på gaden med temaet: Overvægt og seksualitet. Med venlig hilsen og ønsket om en god varm sommer til alle vor læsere. Nina Frahm Adipositas foreningen Redaktionen: Pia Håkansson, Nina Frahm, Charlotte Bergendorff Henvendelse om indlæg til nyhedsbrevet sendes til: Nina Frahm, Strøby Bygade 21, 4671 Strøby Tlf , Deadline til nr. 3/2005 er 1. september 2005 Sats og tryk: Stiftsbogtrykkeriet i Næstved ISSN-nr.: Redaktion 2

3 Mænd, overvægt og seksualitet Interview undersøgelse af overvægtige mænd Af Hanne Olsen og Svend Aage Madsen Rejsningsproblemer Mænd med svær overvægt har markant større risiko for at få rejsningsproblemer, blandt andet fordi Type 2 diabetes, der som bekendt er en følge af svær overvægt, skaber den slags problemer. Fysisk eller teknisk har overvægtige mænd således oftere seksuelle problemer. Men hvad med det psykologiske? I 2004 gennemførte vi i Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed på Rigshospitalet en interviewundersøgelse af overvægtige mænd. Formålet med undersøgelsen var at beskrive vigtige psykologiske problemstillinger for denne gruppe mænd, med henblik på, at deres egen forståelse af overvægt kan integreres i planlægningen af forebyggende tiltag og i behandling af svær overvægt. På det tidspunkt, da undersøgelsen startede, var psykologiske viden om overvægt set i kønsperspektiv næsten ikke eksisterende. Den internationale Men s Health Week juni 2005 Den viden, undersøgelsen har skabt, er i Men s Health Week juni 2005 (ugen der sætter fokus på mænds sundhed og sygdomme) præsenteret i pjecen At tale om overvægt med din mandlige patient. Pjecen er sendt ud til alle praktiserende læger i landet. Her vil vi beskrive nogle af de resultater fra undersøgelsen, der knytter sig til temaet om overvægtige mænd og seksualitet. I svarene fra mændene, der deltog i vores undersøgelse, blev mandlighed og seksualitet tæt vævet sammen og kom bl.a. til udtryk ved brug af humoristiske klicheer og ironiske betragtninger. Direkte adspurgt mente ingen af mændene, at deres seksualitet var påvirket af deres vægt. Alligevel viste det sig i løbet af interviewet, at mændene i virkeligheden havde mange tanker om, hvad deres overvægt betød i forhold til især impotens, i forhold til om de nu er attraktive for kvinder, samt i forhold til deres position i konkurrencen med andre mænd i forhold til kvinder. Det ser ud til, at der traditionelt har været en tendens til, at der i vores samfund er mere tolerance over for overvægtige mænd end over for overvægtige kvinder. Det hænger sandsynligvis sammen med, at det traditionelle billede af mandlig status er knyttet til fysisk styrke og dermed i en vis grad også til fysisk størrelse. På den måde kan man sige, at det, at det i nogle sammenhænge ligefrem har været et godt kort på hånden at være stor og kraftig i forhold til at være seksuelt tiltrækkende. Det er dog også kendt, at det maskuline kropsideal varierer meget mellem sociale grupper, hvor muskelstyrke og størrelse er vigtigere for mænd fra de grupper, hvor fysisk arbejde er dominerende. Men også magtfulde samfundsspidser var ofte tidligere mænd med et stort korpus, hvor den store mave nærmest udstrålede magt og pondus. Med udvikling i arbejdets udformning og ikke mindst sundhedsidealerne i vor tid er tingen ændret radikalt. I interviewene med mændene fandt vi, at mændenes opfattelse af maskulinitet og seksuel tiltrækningskraft varierer, og at det traditionelle billede er under forandring. Det er ikke længere kun statusgivende at være en kraftig (og overvægtig) mand. Nogle af mændene gav udtryk for, at deres størrelse kunne betyde, at de havde færre muligheder for at indgå i forhold til kvinder, både fordi de tvivler på deres seksuelle tiltrækningskraft, og fordi de ikke tager initiativ til kontakt med det andet køn, men tværtimod er tilbageholdende netop på grund af overvægten. Til gengæld har det også den effekt, at det påvirker deres forhold til andre mænd. Deres oplevelse af manglende tiltrækningskraft og undladelsen af at tage initiativ over for kvinder betyder, at andre mænd ikke oplever dem som en trussel. I hvert fald ikke i den overvægtige mands egne øjne. Andre overvægtige mænd udtrykte sig bramfrit om fordele, som de oplever ved at være overvægtige. De omtalte fordele spænder fra at klare sig bedre i slagsmål til at tynde mennesker ældes hurtigere. På trods af disse mænds positive fortællinger, kan der også hos dem spores en tvivl, der først og fremmest handler om kontakten til kvinder. Der dukker også tanker op hos mændene om deres potens og forbindelsen hermed til deres overvægt. Mest som et spørgsmål og en bekymring om deres seksualitet. Dette uanset om mændene er i parforhold eller ej. Der er intet videnskabeligt belæg for, at overvægtige mænd har nedsat seksualdrift i forhold til normalvægtige, alene som følge af overvægten. Vores undersøgelse peger derfor på, at den overvægtige mands bekymring primært er en følelsesmæssig og eventuelt begrundet tvivl og usikkerhed på hans seksuelle tiltrækningskraft. Det skal understreges, at denne bekymring for ikke at være seksuelt tiltrækkende også er beskrevet som en af de vigtigste psykiske faktorer ved kvinders oplevelse af overvægt. Derfor se det ud til, at seksualitet er et område, der er vigtigt at fokusere på i beskrivelsen af omkostninger for den enkelte ved overvægt. Men måske også, når der skal arbejdes med motivation til forandringer i livsstil, der kan mindske overvægten. Der er her en mulighed, som bør afprøves i arbejdet med overvægtige mænd, hvor bl.a. vores undersøgelse antyder at viden om de direkte trusler mod helbredet og risikoen for diverse følgesygdomme af overvægten ikke er stærke nok motivationsfaktorer for mange mænd. Under alle omstændigheder kan det være vigtigt at overvægtige mænd får lejlighed til at tale om dette forhold og beskæftige sig åbent med det. For yderligere oplysninger om mænd og sundhed, se: For yderligere oplysning om undersøgelsen: Kontakt forfatterne på Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet, tlf For yderligere oplysning om klinikkens forskningsarbejde, se: 3

4 Af forfatter og privatpraktiserende psykolog Annette Ilfeldt. Århus. og Seksualitet og fedme Sex og seksualitet Seksualitet fylder i alles hverdag - bevidst eller ubevidst. Emnet optager os, hvad enten vi ønsker det eller ej. Det indgår i samtaler, i samvær mellem mennesker, i reklamer, vitser, pornoblade og vittighedstegninger, på film og teater og som et pikant krydderi på maden. Seksualitet optager mennesker i alle aldre - børn, unge, voksne og ældre. De der lever i parforhold, og de der lever som singler. Høj og lav. Tyk og tynd. Alle har erfaring med seksualitet. Alle har en mening om seksualitet. Årsagen til at seksualitet fylder så meget er, at det ud over at høre til formeringen også hører til en af menneskets basale følelser. (Andre basale følelser er sorg, vrede, angst og glæde.) Seksualitet er en vigtig del af en velfungerende relation. Når det er bedst, er det bedre og mere forløsende end noget som helst andet. Når det ikke fungerer, er det smertefuldt og kan føre til utroskab, hyppigt partnerskifte, dating, surfing på nettet, voldtægt, skilsmisse og misbrug. Når mennesker mødes indledes det første møde ofte med at man er sammen seksuelt. Som mennesker har vi behov for seksuel tilfredsstillelse og et behov for at føle os mætte og i ro. Mange går efter denne øjeblikkelige seksuelle tiltrækning. Desværre bliver resultatet ofte, at der opstår større vanskeligheder, end hvis man undlader at lade sig styre af seksualiteten og venter et stykke tid inden, man er sammen seksuelt. 4 Hvorvidt man passer sammen seksuelt afprøves og dyrkes, før man taler om følelser, hvem vi hver især er, hvad vi ønsker af livet, og hvilke ønsker vi har til parforholdet. Seksualiteten bliver dermed ophøjet og adskilt fra kærligheden. Det bliver til sex, der giver den øjeblikkelige tilfredsstillelse. Men længselen efter en vedvarende forbindelse er der stadig. Derfor er det vigtigt at vente, lære hinanden at kende, således at man lærer at adskille sex fra seksualitet. Senere i forholdet kan man dyrke begge dele under tryggere forhold. At opnå en tilfredsstillende seksualitet kræver som hovedregel både tid og teknik. Det er muligt at få seksuel tilfredsstillelse og endog store seksuelle oplevelser første gang man mødes, men seksualitet forbundet med forelskelsen og nyhedens interesse er meget forskellig fra den seksualitet, der er i længerevarende parforhold. Seksualitet kan også være belagt med tabu. Især når man er tyk, fed og overvægtig. Behov og lyst Som psykolog arbejder jeg med par, individuelle klienter, der har eksistentielle problematikker, der ønsker at arbejde terapeutisk med, samt mænd og kvinder, der lider af en spiseforstyrrelse, hovedsageligt fedme. I min klinik møder jeg i udtalt grad klienter, der lider af problemer, hvor sammenhængen er en sammenblanding af behov for mad og lyst/ulyst til mad og behov for sex og lyst/ulyst til sex. Mor og far mad og sex Ofte er der også en sammenhæng mellem en binding til mor og/eller far og overforbrug mht. sex og mad. Jeg vil give to eksempler på det: 1. Rene tager sig af sin mor. Du er så god til at tage dig af mor, siger far. Du må ikke forlade mig, siger mor. Rene er 28 år, og ønsker sig brændende en kæreste, men det skal være en kæreste, hans mor kan lide. Rene har aldrig været sammen med en pige. I stedet for æder Rene. Pizzaer, chokolade, colaer og franske hotdogs er daglig kost. Rene vejer 200 kg. Han har taget rigtig meget på de sidste år. Mor har altid været syg. Rene er mors dreng. Renes storebror har arbejde, og er ikke meget hjemme lige som faren. Rene har pjækket meget fra skolen. Han har været i mange jobtilbud, men intet er lykkedes for ham. Helst vil han blive hjemme. Når mor hviler sig, eller far er hjemme er Rene på nettet. Han har prøvet netdating, men han tør ikke møde pigerne, men på nettet er der rigtig mange lækre piger at se på. Rene går også i døgneren. Her står pornofilmene side om side med chokolade, chips, citronmåner og sandwich. Rene har eget TV på værelset. Rene drømmer om at møde drømmepigen.

5 2. Louise bor ikke langt fra sin mor i en lille et værelses lejlighed. Louises mor blev skilt fra Louises far, da Louise var 3 år. Louise og hendes mor har et meget tæt forhold. Louises mor er en lille spinkel, anorektisk kvinde. Mor beder mig altid om at købe to kager, fortæller Louise en dag i terapitimen, når jeg har spist min flødeskumskage, skubber mor den anden over til mig og siger: Spis den, du ved godt, at jeg ikke kan tåle den. Louise ved godt, at moren ikke kan tåle sukker. Lige så længe Louise kan huske det, har hendes mor haft sukkersyge. Som voksen besøger Louise sin mor hver dag. Mor vil så gerne have, at jeg kommer. Hvis hun ikke hører fra mig, bliver hun urolig. Hver dag ringer vi sammen flere gange. Det er nu mest mig, der ringer til hende, siger Louise og smiler. Tit overnatter jeg også hos hende. Det vil hun så gerne have, og det er også nemmere. Louise er 23 år. Hun har en kæreste, Carsten, der er 15 år ældre. Carsten har været gift før. Han har 2 børn fra to tidligere forhold. Carsten har et alkoholproblem og er selv noget overvægtig, men ikke så overvægtig som Louise, der vejer 161 kg. Louise har mødt Carsten på en højskole for overvægtige. Allerede den første dag kom Carsten hen til bordet, hvor jeg sad, og siden har vi været sammen hver dag, siger Louise og smiler sødt. Det var svært at komme hjem igen efter højskoleopholdet.. Jeg savnede Carsten. Louise sukker og tørrer sveden af panden og kinderne. Heldigvis skal vi snart giftes. Lige så snart han bliver skilt fra sin kone. Og så skal jeg også møde hans børn. Jeg vil gerne selv have børn, men Carsten vil ikke have flere. I det hele taget er han ikke så interesseret i sex. Bare han bliver tilfredsstillet én gang om dagen, har han det godt, siger han. Og det betyder ikke noget for mig, at tilfredsstille ham. Selv har jeg ikke lyst. Louise sidder uroligt i stolen nu, da hun er begyndt at fortælle om sit seksuelle forhold til Carsten. Min far pillede ved mig dernede, da jeg var lille. Louise holder en pause, og så fortsætter hun: Men det betyder ikke noget. Jeg har fortalt Carsten om det, han siger, at det ikke gør noget for ham. Begge beretninger handler om en usund afhængighed af og tilknytning mellem forældrene, der videreudvikler sig til et usundt forhold fra barnets side til den ene eller begge forældrene. At have en usund adfærd til en forælder viderefører et usundt forhold til en partner, i ovennævnte eksempler afhængighed og misbrug af mad og sex, hvor personen lader sig udnytte og misbruge i nedbrydende og afhængighedsskabende relationer. At have et overforbrug af mad, og at erstatte behov for kontakt med negativt seksuelt samvær, er at misbruge sig selv. Det giver manglende selvrespekt, og resulterer i yderligere overforbrug af mad og sex. Et dårligt mønster er i gang. Den eneste der kan stoppe op og gøre noget ved det, er en selv, ved at blive bevidst og tage ansvar for sit misbrug og sine dårlige seksuelle forhold. Jeg siger ikke det er let. Det letteste er, at blive klar over, at det er det, der sker. Det vanskeligste er at handle ud fra det. Kan man ikke klare det selv skal man opsøge en psykolog eller anden behandler med forstand på sammenhængen mellem overspisning og psykologiske mekanismer, der fører til overspisning. Har man en partner kan det være vigtigt, at få hjælp til at løse problemerne ved at gå i parterapi. I en terapeutisk gruppesammenhæng kan man også få hjælp til afklaring af mere hensigtsmæssige måder at være i relationer på. Det kan være godt, at der er en gruppeterapeut til stede, der har forstand på familierelationer og overspisning. 5

6 En ny livsstil og et opgør med sin seksualitet vendte op og ned på Tinas liv Tinas store spring Af Freelance journalist Claus V. Mokvist I løbet af det seneste år, er der blevet vendt op og ned på Tinas liv: hun har gennemført en markant livsstilsændring. En ændring der har betydet et betydeligt vægttab, ny kropsbevidsthed og sejr over fedmen men allerstørst: Tina er sprunget ud af skabet som lesbisk. For Tina har erkendelsen af seksualitet, været en meget væsentlig faktor i hendes livsstilsændring. Mange såkaldte eksperter har jo fremsat teorier om, at fedme handler om at gemme sig. At man ikke lader andre komme tæt på. Jeg kan da ikke udelukke, at en af årsagerne til min fedme netop har handlet om min seksualitet, fortæller Tina. Set i bakspejlet har Tina muligvis fundet en af kilderne til sin årelange fedme. Jeg har været tyk, siden jeg var en lille pige, og dengang havde jeg da ingen anelse om at jeg var lesbisk. Men i dag forstår jeg, at jeg senere i livet måske brugte fedmen til at gøre mig så lidt attraktiv som mulig, for at holde det modsatte køn fra livet på den måde. Men det var jo ikke noget jeg gik og tænkte over som overvægtig. Alligevel følte jeg en enorm afklaring, da jeg sprang ud som lesbisk. Nu ved jeg, hvor jeg vil hen, fortæller Tina. Hun mener selv, at denne teori bliver bekræftet af de mange ting der skete i hendes liv, netop i den periode hvor hun erkendte sin seksualitet og sprang ud af skabet som lesbisk. Det var i samme periode, at mine livsstilsændringer for alvor slog igennem: det var en tid med store personlige forandringer. Jeg fik kropsbevidsthed, kom i gang med at dyrke motion og jeg begyndte for alvor at tabe mig, fortæller Tina. Både blandt familie, venner og på jobbet har Tina meldt ud om sin seksualitet. Hendes beslutning blev mødt med forståelse og uden fordømmelse eller fordomme. Faktisk har ingen mennesker jo nogensinde kendt den rigtig Tina. At erkende min seksualitet har dermed betydet, at en enorm byrde er blevet løftet fra mine skuldre. Nu kan jeg leve det liv jeg vil, og jeg kan være den Tina jeg er. Trods de store forandringer i sit liv og et markant vægttab, må Tina fortsat slås med fortidens spøgelser: Vanetænkningen og det gamle mindreværd hænger da ved, og jeg skal da fortsat tænke over om jeg tør vise mig frem eller om lyset skal være slukket, når jeg er sammen med en partner. Men heldigvis har jeg fundet ud af, at det i langt højere grad handler om seksualitet, så fedme ikke kommer til at betyde så meget i forhold til seksualitet. (Tina har efter eget ønske, valgt udelukkende at fremstå med sit fornavn men redaktionen er bekendt med Tinas fulde navn). Men s Health Week 2005 Nyhedsbrev om Men s Health Week 2005: juni Den internationale uge, der sætter fokus på mænds sundhed og sygdomme, bliver igen i år markeret her i Danmark. Særligt tema for ugen er i år: Mænd og seksualitet. Men s health week er landsdækkende. Der er i år arrangementer i Esbjerg, Fåborg, Gentofte, Kastrup, København, Nykøbing Mors, Odense, Svendborg og Århus! Aktiviteter i ugen: Der afholdes cafémøder i København, Odense og Århus. På åbningsdagen den 13. juni uddeles "Men's Health"-prisen for virksomheder rundt om i hele landet laver aktiviteter, der markerer ugen og understøtter sundhedsfremme målrettet mænd, bl.a. vedrørende livsstil og rammer for at opretholde et sundt liv. Alle praktiserende læger i Danmark får tilsendt en ressource-pakke til støtte for udvikling af arbejdet med mandlige patienter, bl.a. i forhold til seksuelle problemer og overvægt. Der udgives en pjece om lægens og andre sundhedsprofessionelles samtale med den overvægtige mand. Adipostas deltager aktivt i Men s Health Week Kontaktperson:, Claus Brandstrup, Tlf.: For yderligere information om MHW 2005, kontakt: Chefpsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet, tlf.: Projektleder Regitze Siggaard, Sundhedsstyrelsen, tlf.: Læge Christian Graugaard, Sex & Samfund, tlf: Sekretær for Men s Health Week 2005 Danmark, Hanne Olsen, tlf.: Se mere på SEX i år om kærlighed, lyst og frugtbarhed Den 5. februar 11. september 2005 Odense Bys Museer viser fra den 5. februar til den 11. september 2005 den internationale vandreudstilling "Sex i år" på Bymuseet Mønter-gården i Odense. Udstillingen handler om de mange forskellige måder, hvorpå mennesker igennem tiderne har forholdt sig til sex og sex i samfundet. Tiderne skifter og med dem etik og moral, lovligt/ulovligt, må godt/må ikke. Sex er også erotik, forførelse og lyst. Og undertrykkelse, tvang, forretning... og meget mere. Men udgangspunktet er det samme: Kønsakten, der skal sikre menneskeracens fortsatte beståen. Med den internationale vandreudstilling "Sex i år" og Odense Bys Museers egen producerede udstilling "Sex, krop og nøgenhed i det offentlige rum" sættes der kulturhistorisk fokus på seksualitet og erotik i samfundet ude i Europa og herhjemme. 6

7 Det perfekte menneske Af samlivs- og seksualrådgiver Nina Frahm. Utallige Tv udsendelserne med høje seertal som Total Forvandling, Jagten på drømmekvinden/manden, De Fantastiske 5, Top modellerne har i de seneste sæsoner sat standarden for mode, pli og personlig pleje, fortæller os om vor egen jagt og drømme på at tilpasse os normerne og reglerne for et menneske i dette samfund. Tv-reklamerne maner til opstramning her og der med rynkecremer til ungdommelighed og elektroder på mave og lår der gør en slank. Er man rigtig sej, kan en romaskine gøre de samme underværker, ikke at forglemme kirurgen med fedtsugning, brystforstørrelse og fyldig og sexet munde. Ja, skønhedsindustrien har kronet dage i vor stræben efter det perfekte menneske. De accepterede overvægtige, er dem der stræber efter at være lige så perfekt som de tynde. Det er dem der endelig har taget sig sammen og har gjort noget ved det, som er på slankekur/ livsstilsændring og ses for et øjeblik dyrke motion og spise gulerødder osv. Deltagerne I TV programmet Du er hvad du spiser får lægetests, ansigtsanalyser og tarmskyl. Efter den omgang er der garanti for et bedre humør, mere energi og forøget livskvalitet. Familien Danmark Det er interessant at se familie Danmark smide et noget urealistisk overforbrug af fedt og sukker i form af slik og kager m.m. op på spisebordet efter samme koncept som programmet Rent hjem hvor samme familie Danmark også udstilles som ulækrere svin, der bare ikke kan tage sig sammen og må hjælpes af de perfekte. og som efter få minutters tv - udsendelse giver en dårlig samvittighed over ens ikke så perfekte liv, krop og sjæl. Gør livet for ondt? Eller er vi for trætte og stresser til at deltage i kampen for aktiv deltagelse i livet?, siden de fleste af os elsker at bruge vor tid på at se på alle de stræber udsendelser, der er dokumenteret ekstrem høje seertal. Man kan spørge sig selv, når man filosoferer over dette, om ikke vi er inde på et farligt spor og at mediernes magt over os gør det svært at overskue faresignalerne og konsekvenserne. Som ill. citat fra debatten Alle vegne fyldes man med informationer om hvor usundt det er at være fed, hvor meget det koster samfundet og ikke mindst hvor lykkelig man vil være bare man er slank. Det sætter sig i en og man tror på det selvom man godt ved inderst inde at måske vil nogle ting være lettere men ikke alt vil være lyserødt bare man er tynd nok. jeg har to dejlige drenge, og jeg er ked af at jeg gør deres barndom mindre lykkelig og mere besværlig fordi at de har en fed mor. De er endnu så små at de ikke har oplevet de store drillerier, men det skal nok komme. Det gør ondt langt ind i mig at tænke på at om kort tid vil mine børn være flov over mig og holde op med at ville have mig med til aktiviteter med deres kammerater. Hvorfor taber jeg mig ikke bare? ved det ikke har prøvet flere gange det lykkedes bare ikke. Tænker tit på at de måske vil få et bedre liv hvis jeg hoppede ud fra broen. Det ville være meget lettere hvis ikke alt var så fikseret på hvordan man ser ud i stedet for hvad man indeholder. Man må ikke kritisere folk på grund af deres tro, farve eller religion men deres størrelse kan man altid kommentere. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Friheden til at ytre sig (artikel 10) fritager ikke én fra at tage hensyn til andres gode navn og rygte som artikel 8 bl.a. skal beskytte. Man skal altså holde sig fra at komme med diskriminerende ytringer). Den seksuelle lyst og frihed Kan støde på mange bremseklodser, der ikke har noget at gøre med hvordan vi er opdraget hver især. Normerne for hvad der er et "normalt" seksualliv ændrer sig hele tiden og skifter fra land til land. I vores kultur har seksualitet og nøgne kroppe i mange år været noget man ikke snakkede om eller viste offentligt, det var tabu. I dag er det ikke sådan, mener mange. Vi er blevet meget frigjorte og der er alt for meget sex alle vegne! Men det er kun i medierne det ses. Vores interesse for sex fejler ikke noget, men vi er bare ikke så gode til at snakke med hinanden om de samme emner. Mange mænd og kvinder, både unge og ældre, har stadig svært ved at tale åbent om sex også med deres partner. I dag er det måske en selvfølge, at kvinder f.eks. har deres egne seksuelle lyster. Men ét er, hvad der er socialt accepteret noget andet er, at vore kønsroller og opdragelse ikke ændrer sig så hurtigt, som den sociale accept. Tilhøre man så den overvægtige del af befolkningen bliver situationen for mange en direkte hæmning for fri udfoldelse af sin seksualitet. Forskningscenter for livskvalitet Forårets tema: Seksualitet Ny Medicin - Gratis avisen om livskvalitet og helbredelse uden piller er på gaden. Centeret har sat fokus på seksualitet i forskningen, i klinikken og i formidlingen. Klinisk forskning: holistisk sexologi behandling af barnløshed, seksuelle problemer mm. Holistisk sexologi for teenagere: Rådgivning, behandling og forebyggelse af seksuelle problemer. Kursus i uge 29. Kærlighed, styrke og seksualitet! Flere informationer Søren Ventegodt, MD, er læge og direktør for Forskningscenter for Livskvalitet i København. 7

8 Set på nettet: Buttet og dejlig Et forum for folk der ikke på alle måder opfylder dette samfunds tørre og blodfattige skønhedsideal, men som nærmer sig tidligere tiders mere naturlige normer og også langt smukkere former. Kort og godt: Her kan man ikke være overvægtig. Lidt ekstra pund pynter snarere end de skæmmer. Dette er stedet, hvor man kan hente lidt selvværd igen efter mediernes hetz mod kiloene. Sørg for at hjælpe hinanden med det. Breve til Alex nyborg Madsen Kære Alex, Er det rigtigt, at sex er bedre, jo smidigere man er? Hilsen Amanda. Kære Amanda: Hvor skulle jeg vide det fra? Jeg har aldrig været særlig smidig. Men der er da ingen tvivl om, at nogle idéer og fantasier nemmere lader sig udføre, hvis man er smidig. Jeg har nu aldrig følt mig særlig hæmmet af min manglende smidighed, jeg tror sex er bedst, hvis man har et smidigt sind og et afklaret forhold til sin egen krop. Når først man er kommet af tøjet og har lokket et andet menneske ud i en sexuel eskapade, så glem alt om deller og dobbelthager og nyd det!. Hilsen Alex. Læse mere på Debat på Jubii.dk Slankeforum ØV og tud og alt muligt Jeg sidder her og føler mig enormt dum og fed og grim. Årsag?? Well jeg er snart færdig med skolen, og selvom jeg er en af dem med de højeste karakter har jeg ikke fået noget arbejde.. Har skrevet cirka 100+ ansøgninger og har været til 6 jobsamtaler. De jobsamtaler jeg har været til, har det føltes som om at jeg ikke fik arbejdet fordi at jeg er fed.. og 3 af stederne sagde direkte at det var derfor de ikke ville ansætte mig på en kontor.. I dag var jeg så til samtale igen... man skal jo blive ved med at prøve.. Syntes selv det gik mega godt... Men NEJ...De ringede allerede lidt senere på dagen og sagde at 8 de havde besluttet sig for at ansætte en anden.. Så er det lige at jeg sidder og undre mig over, hvorfor det blev min tynde og sporty veninde, som vel max har en 6 i gennemsnit som fik arbejdet og ikke mig som har en 10 i gennemsnit... Hvorfor er det så vigtigt at man skal være pæn i arbejdsstedets øjne, når man alligevel bare skal sidde inde på et kontor?? Møjuretfærdigt er det.. Har bare lyst til at sætte mig ned og tude... + at æde alt i køleskabet... det har jeg dog holdt mig fra endtil nu... SUUUUUK trængte bare lige til at få det ud på skrift også Fordelene ved at være overvægtig! Jeg har tit snakket med mine veninder ang. den her fedme-epidimi, der angiveligt hærger landet (Lidt som i Lazy Boys sang: Ohh yeah, there were cheesecakes flying around everywhere!) Hvor tit hører man ikke om folk (inkl. mig selv) der gang på gang prøver at tabe sig, og det lykkedes bare ikke. Hvis det lykkedes, tager mange (igen inkl. mig selv) hele møget på igen. Vi har så også talt om, der mon skulle være nogle fordele ved at være overvægtig! Dette er noget jeg har arbejdet meget intenst på, blandt andet ved hjælp af selvhjælpsbøger og terapi. Hvis jeg skulle skrive mine fordele ved at være overvægtig, vil det lyde sådan her: - Jeg bruger min mad til at undertrykke ubehagelig følelser - ergo er min overvægt den bedste forsvarsmekanisme jeg kender! - Hvis folk afviser mig, kan jeg skyde det på min overvægt! Det er ihvertfald ikke mig personligt, der har gjort eller sagt noget... - Giver glæde. Bare tanken om at spise noget lækker mad, kan gøre mig glad - Mad ar der altid og er nem at få fat på nem måde at håndtere sorg og tristhed på. - Udfylder kedsomhed Og når jeg nu har de der fordele, som altid ubevidst har ligget i mig, så er det vel klart, jeg har haft så svært ved at fastholde et vægttab! - Jeg arbejder så på at gøre fordelene bevidste og håndtere dem på andre måder end med mad. Har i andre herinde mon gjort jer lignende tanker!?? Læs mere på Slankeforum Babesline.dk Karina Brevkasseredaktør: Erotik & sex, store(runde) piger & Mænd. Jeg synes der er al for lidt debat omkring emnet erotik og store piger. Jeg er selv en rund pige, - nyder sex og erotik og hvorfor skulle jeg ikke det. Dermed siger jeg ikke at jeg er ekspert på emnet, men jeg kunne godt tænke mig at dele ud af mine erfaringer, hvis der er nogle kunne bruge dem og evt. har spørgsmål. Alt for mange store/runde piger gemmer sig bag deres vægt, og nyder ofte ikke sex som en naturlig del af parforholdet med den evt. kæreste. Det synes jeg er synd og skam, da sex såmænd sagtens kan være kanon dejligt selvom man har et par kg. for meget på sidebenene. Ofte er sex noget der foregår en gang om måneden, under dynen og med slukket lys. Men hvorfor!!! En rund pige kan sagtens være ligeså sexet, om end tit mere som en tynd pige. Der er jo ingen der siger at det er forbudt at klæde sig flot og frækt, selvom man er lidt større end gennemsnittet. Smid mig endelig en mail og lad os få en debat om erotik og runde piger i gang! Med venlig hilsen Karina. Læs mere på: XL- dating Kontakt side på internettet til seriøse overvægtige som søger en ven, kæreste eller en til at maile sammen med. Opret din egen profil og begynd din målrettet søgning blandt andre seriøse overvægtige og andre med accept af overvægtige xl-dating.dk er ganske gratis. Læs mere på Orgasmekurser Workshop for kvinder om seksualitetens mange facetter. Har du lyst til at være mere modig seksuelt, turde sætte ord på dine ønsker, at eksperimentere med din seksuelle energi? Vil du ha din seksualitet og kvindelighed til at hænge bedre sammen?

9 Kun for mænd Sådan undgår du fedme Folkesundheden er en sag for mænd. Det kræver handling, stabilitet og sund mad. Danskerne og folk i den vestlige verden er blevet lidt for tykke. Man kan faktisk sige, at de er blevet lidt halvkvapsede, ligesom kvinder. Lidt sul på kroppen pynter dog i beskedent omfang kvinder, men er direkte malplaceret på mænd. Det Danske samfund lider stærk under manglene maskulinitet, og feminine tendenser lever for godt. Herunder fedme. Sådan undgår du fedme: 1. Stil krav til din mad. Den skal indeholde godt med energi og kraft. Så har du lyst til at forbrænde, hvilket du ikke kan på grøn salat. 2. Maden skal inddtages ved aftenbordet uden tv i baggrunden. 3. Stil flere krav til maden. Kræv godt kød, der afgiver sund fedtrig kraft til maden. Sure pesticidebefængte svinekoteletter er for ringe. Kræv en stor beskidt bøf. 4. Gå tur med hele familien. Gå langt, sæt tempo og gå forrest. Mens du går tur med familien, skal du fortælle om naturens måde at virke på. Du kan eksempelvis starte med at afsløre, at drivhuseffekten er en and og en undskyldning for at modtage forskningsmidler. 5. Slankekur er forbudt. Hvis du er blevet pigetyk, skal du indtage færre kalorier, end du forbrænder, og intet andet. 6. Hvis du mener, at din kone trænger til at blive strammet op, skal du selv tage affære og begære hende, når lyset slukkes. Du vil opdage, at hun straks tager form igen. Set på Provokatøren! Overvægtige kvinder overalt! Hvor man end går og står er billedet det samme: Overvægtige, laskede kvinder i enten kjole til at gemme dellerne bag eller stramme bukser i det håb, at fedtet klemmes lidt på plads. Det er uhyggeligt at se, at teenagepigers røvballer efterhånden er større end man ser det hos en SiD-arbejder med hængerøv. Og når man går en tur på gågaden, render de alle rundt og gumler på et eller andet, eller har en soft-ice klistret til læberne som en akt i deres vedvarende ædegilde. Danske kvinder er ved at være som myredronningen, der ligger i sit bo og æder og æder og bliver bedækket i en uendelighed. Dovne og krævende råber de op og kræver og kræver. Det offentlige skal overtage deres børn, vasketøj og rengøring sker ved at hyre en pensionist, imens de selv farer rundt og powershopper og æder og bliver federe og federe. Du danske mand, se selv efter på gaden. Landet er fyldt med ulækre kællinger, hvor dellerne hopper rundt som en løs gummibold i en HT-bus. Drop de danske kvinder, tag til Thailand, køb en dulle, tag hende med hjem, gift Jer (husk lige at tinglyse særeje på alle dine værdier forinden), nyd hendes slanke krop i flere år (og de lidenskabelige blowjobs, du aldrig fik af ekskonen) og nå hun alligevel skrider efter at have opnået dansk statsborgerskab, kan du trods alt se tilbage på det bedste sexliv, du nogensinde har haft. Og så er der jo flere at hente dernede - en uudtømmelig ressource af smukke, slanke asiatiske skønheder. Og ønsker du ikke at tage hende med hjem, kan du jo altid tage på ferie dernede og spendere kr. på det bedste fisse, du har oplevet. Det er trods alt bedre end at have en fed og doven dansk kvinde gående rundt i årevis, inden hun vil skilles - og render med både dine penge og børnene. Set på Fede blege mænd i knæshorts! Nu kommer sommeren, og så skal vi se på alle de grimme halvfede fyre som dingler rundt i deres grimme knæshorts med en stor trøje udover deres slaskede mave. Når jeg ser sådan et dyr komme vraltende med en softice (alene naturligvis, for ingen flotte piger vil have dem), så frastødes jeg. Er jeg den eneste der gør det? Jeg nyder de høje (over 185) og muskuløse fyre med flad mave og en god sommerkulør over hele kroppen. De må gerne gå rundt i meget små tætsiddende shorts uden ben, så jeg kan nyde deres runde og faste muskelnumse, en T-shirt så man kan se et velformet brystmuskulatur og bare tær i sandaler. Af Patricia på Deltag i debatten! Gå ind på under debatten og giv svar på tiltale! 9

10 B O G A N M E L D E L S E R God i sengen Af Jennifer Weiner Forlag: Lademanns forlag Bogens hovedperson, Cannie, er journalist og lige blevet selvvalgt single, og så er hun... TYK! Indhold: Cannie Shapiro er 28 år, rap i replikken og journalist - Hun har brudt med sin kæreste gennem tre år. Kæresten føler sig forsmået og tager hævn. I et dameblad skriver han "At elske en frodig kvinde er et vovestykke i vores samfund". Offentligt ydmyget melder Cannie sig til et nyt slankeprogram, hvor hun overrasker og chokerer lægen med sine iagttagelser omkring overvægtige. efter et one-night-stand bliver hun gravid og må stoppe kuren. Efter et overfald føder Cannie for tidligt, og hun får en depression. Men med hjælp fra familie og venner får hun langsomt styr på sit liv igen, og pludselig begynder kærlighedslivet at igen at spire. Læs den og bliv inspireret af en indlevende fortalt beretning om en kvindes trængsler skrevet i et ironisk sprog og med en meget fint toneangivende distance, der gør den let og meget latterfremkaldende - samtidig med at man under overfladen meget tydeligt fornemmer det smertelige. Læs den hvis du tør! Anmelder Nina Frahm Læs den hvis du vil have indsigt! Læs den hvis du vil blive stærkere! Mænd Med Mave Forfatter: Læge Niels Kaarsberg Forlag: Elkjaeroghansen Indhold: Halvdelen af alle danske mænd er overvægtige, men 10% er decideret fede. Mænd får de livsstilssygdomme, som følger med overvægt ca. 10 år før kvinderne og i gennemsnit dør de 5 år tidligere. Kvindebladene og alt hvad der i øvrigt bliver skrevet om overvægt, henvender sig primært til kvinderne. Men mænd tænder normalt ikke på slankeguruer eller andre, som kommer med velmente råd om fedtprocenter og kalorier. Til gengæld har mænd lettere ved at tabe sig end kvinder og praktiserende læge og forfatter til Mænd Med Mave, Niels Kaarsberg, har derfor taget skeen i den anden hånd og grebet overvægtsproblemerne an med et system, som går rent ind hos mændene. Mænd Med Mave er det første danske slankeprogram, der henvender sig direkte til mænd. I et letforståeligt og pædagogisk system inspireres mændene til stille og roligt at lave om på deres livsstil, så de taber sig. Med bogen medfølger to CD'ere, som rummer syv afsnit: 1: At komme i gang 2: Spisemønster, stofskifte og travetur 3: Kostfedt og kropsfedt 4: Kulhydrater og proteiner 5: Bevægelse 6: Alkohol og byttehandel - 7: At gå i stå og komme videre Hvert afsnit dækker en periode på 14 dage. Programmets samlede forløb strækker sig altså over et tidsrum 3 måned. Bogen, der hører til slankeprogrammet, er tænkt som et supplement til CD'erne. Den rummer en række resuméer, oversigter og uddybninger af de forskellige afsnit på CD'erne. Materialet indeholder desuden en række kalendersider til vigtige notater. Se mere om bogen på Rigtige mænd vil have kød på bordet Så der kød på bordet min ven, smæk røven i vejret min ven som Kim Larsen engang skrev i en af sine tekster og hvem andre end han kan synge det! For kød er maskulin mad, der appellerer til mænd. Grøntsager er feminin mad og ikke særlig tiltrækkende for mange mænd med mindre det grønne ligger ved siden af en bøf. Mænds hang til kød og kvinders lyst til grønt kan være bestemt af hormoner. Forsøg med idrætsfolk viser, at det mandlige kønshormon testosteron falder, når mænd spiser meget grønt og stiger, når de får masser af kød. Tilsvarende øges det kvindelige hormon østrogen, når kvinder spiser grønt. Det har Hjerteforeningen taget konsekvensen af, og udgiver nu en kogebog, Mad til rigtige mænd, med opskrifter på herresund mad, som kan få rigtige mænd til at føle sig som rigtige mænd. Foruden opskrifterne er bogen fyldt med gode råd til sund livsstil. Her er en af bogens opskrifter: Hakkebøf med bløde løg til 2 personer 300 g hakket oksekød, max 6% salt og peber 1/2 spsk flydende margarine 2 løg 1 spsk flydende margarine eventuelt 1/2 tsk sukker 3 dl okseboillon, vand + pulver 2 spsk Maizena brun sovsejævner eventuelt kulør 300 g broccoli Tilbehør 500 g kartofler Form kødet til 4 små bøffer og krydr dem med salt og peber. Brun bøfferne på begge sider i 1/2 spsk margarine på en pande. Skru ned for varmen og steg bøfferne færdige, 2 min. på hver side. Pil løgene og skær dem i skiver. Varm margarinen på en pande og tilsæt løgene. Lad løgene blive klare eller lidt gennemsigtige og kom et par spiseskefulde vand ved. Steg løgene videre ved svag varme, rør i dem undervejs, til de er gyldne og bløde. Drys dem eventuelt med lidt sukker og lad det karamellisere. Bring oksebouillonen i kog og jævn den med sovsejævner. Smag til med salt og peber og giv den eventuelt et par dråber kulør. Del broccolien i buketter og kog den i letsaltet vand uden låg i 4 min. Læg hakkebøfferne ned i sovsen med løgene ovenpå, varm dem forsigtigt op og servér kogte kartofler og broccoli til. Energi pr. person: 2700 kj (640 kcal) fordelt på: protein 29 %, kulhydrat 41 %, fedt 30 % (21 g). Hvis du vil tabe dig, kan du spise: 1 bøf à 100 g hakket kød med bløde løg, 2 kartofler og al den broccoli, du har lyst til. Anmelder Nina frahm 10

11 Kærlighed og overvægt på nettet Billetmrk., flirt og dansegulv er rykket på internettet. Netdating hedder afløseren for kontaktannoncer og enkeballer. Af Freelance journalist Claus V. Mokvist Mange overvægtige er gået med i jagten efter kærlighed på internettet: De er blevet netdatere og det er enkelt: På særlige portaler på nettet opretter du en profil, hvor du fortæller om dig selv og hvad du søger: kærester, venner eller noget helt andet. Mange datere har også et foto af sig selv på deres profil. Profilen bliver offentlig tilgængelig, så brugerne indbyrdes kan kontakte hinanden via og tilkendegive deres interesse. Mange aftaler at mødes helt uforpligtende, og sød musik kan opstå og mange finder sammen nogen finder ligefrem kærligheden. Dating i cyberspace har plads til alle, uanset alder, uddannelse, køn, seksualitet og behov. Men hvordan med fedme? Har størrelse og vægt betydning i jagten på den ideelle partner på nettet? Ja, lyder det enstemmigt fra de netdatere, som Nyhedsbrevet har talt med på datingportalen Dating.dk, som er en af Danmarks største datingportaler, med mere end registrerede datere. Netdaterne er enige om, at overvægtige brugere på portalen også får færre henvendelser og tilbud om dating: Især tror jeg at den yngre generation er meget kropsfikseret, fortæller en 61-årig mand og bruger fra Dating.dk. Men det betyder bestemt ikke, at overvægtige går forgæves på nettet. De fleste vi talte med, mener ikke at overvægtige har svært ved at finde sig en dating-partner: Jeg tror ikke, at overvægt gør det sværere, lyder det fra en 33-årig kvinde, der ikke selv er overvægtig. Flere af netdaterne er enige om, at hvis man som overvægtig har svært ved at finde en partner, så kan det være ens adfærd der driller: Lavt selvværd og manglende selvtillid er dårlige signaler, når man skal finde en partner. Jeg har bekendte som er overvægtige og som på ingen måde har problemer med at finde partnere. Det stråler ud af dem, at de kan lide sig selv og ingen af dem kryber langs med husmurene. Det er et godt udgangspunkt, lyder et råd fra en 39-årig kvinde. Overvægt behøver således ikke at være undskyldning for at holde sig væk fra dating og ingen af de netdatere, vi har talt med på Dating.dk tror da heller ikke, at overvægtige netdatere er mere tilbageholdne: Jeg tror der findes overvægtige der har den udstråling, selvsikkerhed og personlighed der gør, at de har accepteret deres overvægt. De er ikke flove over sig selv og dater på livet løs, mener en 33-årig bruger fra Dating.dk. En særlig portal for overvægtige kan findes web-adressen: 11

12 AKTIVITETSKALENDER MAJ 2. maj: Voxpop i magasinet Samvirke majudgaven v/ Nina Frahm. 7.maj: Forkælelesesdage i City2 velfærdsmesse v/ Charlotte Bergendorff 10. maj.: Aktivitets arbejdsmøde i Strøby. 10. maj: Interview freelance journalist, Strøby. 10. maj: Projekt BigKids v/ Charlotte Bergendorff i Taastrup Lokalavisen 18. maj: Temadag Runde børn og sunde børn. Københavns debatforum og Center for ernæring og terapi. 19. maj: DSAF møde på Panuminstituttet, København. 19. maj: Sundhedsmarked på Farum Bytorv 30. maj: Konference mad på arbejdet.dk, Langelinie København JUNI 2. juni: Bestyrelsesmøde KBH juni: BigKids v/ Charlotte Bergendorff. I anledningen af børnekulturdagene i City2, deltager BigKids med et stort børnekøkken. 8. juni: Foredrag Slagelse 13. juni: Men s Health week 2005 København. / Claus Brandstrup. 14. juni: Men s Health week 2005 Odense v / Claus Brandstrup. 15. juni: Men s Health week 2005 Århus v / Claus Brandstrup. 20. juni: Temadag på Bornholm: arrangerer i samarbejde med AOF Bornholm og forskellige patientforeninger og andre relevante aktører temadag Overvægt og følgesygdomme. 22. Juni: Temadag i Århus. arrangerer i samarbejde med CSL Århus og forskellige patientforeninger og andre relevante aktører temadag Overvægt og følgesygdomme 27. juni: Temadag i Odense: arrangerer i samarbejde med Odense Hovedbibliotek og forskellige patientforeninger og andre relevante aktører temadag Overvægt og følgesygdomme. JULI Ferie måned SEPTEMBER september: bestyrelses seminar og samarbejdsmøde med Överviktigas Riksförbund i Sverige. STOF TIL EFTERTANKE STOF TIL EFTERTANKE To og tre på een gang er ikke så sjældent Danske mødre bliver ældre og mere overvægtige, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Det medfører et stigende antal tvillingefødsler. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der sidste år var 1436 tvillingefødsler mod 1387 i Sidste år blev en 54- årig kvinde mor til tvillinger. Ifølge specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Steen Rasmussen var begge børn velskabte og opnåede fine point på den såkaldte Apgarscore, som fem minutter efter fødslen beskriver barnets tilstand. For første gang har Sundhedsstyrelsen registreret gravides vægt og højde. Omkring hver tredje er overvægtig eller svært overvægtig, og det kan forklare de mange flerlinge graviditeter. Ritzau 27 februar. 05 bragt i URBAN og Kristeligt Dagblad m.fl. Fede patienter diskrimineres på sygehuse Sygehusene er ikke gearet til at tage sig af de overvægtige patienter. Lægerne diskriminer de fede og synes ikke det er særligt interessant at behandle dem. Men det skal der laves om på, mener man i Hovedstadens Sygehusfællesskab. På trods af at omkring hver tredje voksne dansker er overvægtig, er de fede stadig en meget overset befolkningsgruppe på de danske sygehuse. Overvægtige får ikke ligeså god behandling som andre og de bliver mødt med fordomme om at de er ubegavede, mislykkede og dovne, skriver ugeskrift for læger. Overlæge Ole Lander Svendsen, er formand for et nyt fedmeudvalg i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Han slår til lyd for bedre behandling af de overvægtige. - Sygehuset tilbyder ofte kun slankekure som er kortvarige. Bagefter er de overvægtige overladt til sig selv. Men fedme er ofte en kronisk tilstand, hvor der er nødt til at være en eller anden for for opfølgning, siger han. Siden 1987 er der blevet 75 procent flere overvægtige danskere og sundhedsministeriet vurderer at otte procent af de samlede udgifter til sundhedsvæsenet går til at behandle overvægt eller overvægtsrelaterede sygdomme. Ole Lander Svendsen opfordrer til at tage de fede mere alvorligt. - Det foregår halvhjertet som det sker i øjeblikket. Det er et vigtigt område at få belyst for det koster penge for samfundet at behandle de mange overvægtige, siger han. Skrevet af: Karen Albertsen 07. marts Overvægtige piger er bange for at blive forpustede Ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at mange piger ikke bryder sig om at blive svedige og forpustede. Ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at mange piger ikke bryder sig om at blive svedige og forpustede. 40 % af de overvægtige piger udtrykker bekymring for, om deres krop kan holde til, at de bliver forpustede. Børnerådet har spurgt Børne- og Ungepanelet, der består af klasser fra alle dele af Danmark, om deres vaner og holdninger til krop, udseende og vægt samt til motion og mad i skolen. Resultaterne er samlet i rapporten Sundhed i 8. klasse. 28,2 % af drengene synes, de overvægtige er ulækre, mens det kun er 14,2 % af piger- Hvad er din mening? Fortæl den på under debat. 12

13 K O R T N Y T K O R T N Y T K O R T N Y T Hold liv i Gunnar En kampagne fra Hjerteforeningen forsøger at få de midaldrende mænd til at ændre deres sundhedsvaner, så de kan leve længere. UHA-DA-DA! Du har kun fået 110 ud af 210 mulige point. Gunnar har fået en hjertesygdom, fordi han ryger, han dyrker mest tv-motion og han spiser ikke frugt og grønt. Hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag blandt mænd over 50 år. Sådan lyder et realistisk udfald af internetspillet Hold liv i Gunnar, hvor man stilles over for en række valg i løbet af en typisk dag for den 50-årige Gunnar. Spillet er en del af en ny kampagne fra Hjerteforeningen, Livet er fantastisk fik du det hele med, som henvender sig til mænd over 50 år. Hjertesygdom dræber årligt mænd Mere end mænd dør hvert år af en hjertekarsygdom. Det er for mange, mener Hjerteforeningen, som derfor appellerer til mændene om at få hele livet med. Det er nemlig ikke for sent at ændre livsstil, når man har rundet de 50 år, fastslår foreningen. De midaldrende mænd ryger for meget, motionerer for lidt og spiser for usundt, og det viser sig i statistikkerne. Hvert år indlægges mænd over 50 år en eller flere gange med hjertekarsygdomme mænd dør af sygdommen. Tallene har været konstante hen over de seneste ti år, på trods af at lægerne er blevet bedre til at behandle hjertekarsygdomme. Afsluttes med Hjerteugen i slutningen af maj Med kampagnen vil Hjerteforeningen hjælpe mændene til at få flere raske år og dermed flere år med høj livskvalitet. Kampagnen kulminerer i Hjerteugen fra den 23. til den 29. maj, hvor der blandt andet er et væld af aktiviteter i samarbejde med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Kampagne skal få unge mænd til at leve sundere Alt for mange unge mænd lever alt for usundt. De spiser usundt, dyrker ikke motion og ryger og drikker. Sundhedsstyrelsen lancerer derfor en kampagne til efteråret, der skal få de unge mænd til at passe bedre på deres helbred. Materialet omfatter blandt andet en hjemmeside scoretesten og sms er, hvor hvor de unge kan udfordre hinanden. I øjeblikket er kampagnen ved at blive afprøvet på to automekanikerklasser på Lyngby Tekniske skole, derefter vil Sundhedsstyrelsen sætte sig sammen med folk fra blandt andet forsvaret og de relevante fagforeninger, som også får lov at komme med gode ideer. B.Straarup, Berlingske Tidende, STOF TIL EFTERTANKE STOF TIL EFTERTANKE ne. Til spørgsmålet: Hvad tænker du om andre, der er overvægtige?, svarer ca. 70 % af de øvrige elever: De skulle tage sig sammen. Kun omkring halvdelen af eleverne i 8. klasse spiser frokost hver dag, selvom 3 ud af 4 mener, frokosten er et vigtigt måltid. 4 ud af 10 oplever gener, når de ikke får tilstrækkeligt at spise og drikke, fx træthed, tunghed i hovedet og irritation. Generelt spiser eleverne ikke usund mad til frokost, og undersøgelsen viser ingen sammenhæng mellem kost og vægt. Derimod er der sammenhæng mellem vægt og bevægelse, fx dyrker de overvægtige meget mindre organiseret idræt. Pigerne har det betydeligt vanskeligere end drengene med omklædningsrummene, at blive forpustet og at svede. Specielt de overvægtige piger prøver at undgå anstrengelser, der får pulsen op, sveden frem og gør det nødvendigt at komme i bad. Næsten halvdelen af de overvægtige piger bliver flove, når de sveder i forbindelse med idræt, og 34,4 % prøver at undgå at blive forpustet. Formand for Børnerådet Klaus Wilmann udtaler: - Børnerådet forventer, at der bliver fulgt op på denne rapport. Først og fremmest må vi i gang med at indføre skolemad til alle børn. Det er dyrt, men vigtigt, hvis vi vil forbedre børnenes sundhed og faglige resultater i skolen. Og børn og unge skal selv opmuntres til at røre sig endnu mere. Ikke kun i skolen, men også i fritiden. Det er de voksnes ansvar, at børn vokser op med sundhed. Naturligvis forældrene i første række, men samfundet må støtte familierne, og gribe ind overfor bl.a. markedsføring af usunde fødevarer, hvis vi vil nå målene. Børnerådet vil følge rapporten op med særligt fokus på børn og unges egne stemmer i debatten. Kilde: Lars T. Andersen er ejer og skribent på E-Pressen.dk Chat giver børn et frirum - men har også en bagside Ny undersøgelse giver for første gang et billede af danske børns chatvaner. Undersøgelsen "Chat: En del af børns virkelighed" er foretaget af Børnerådet, Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet i fællesskab. Undersøgelsen viser, at godt halvdelen af børnene - 53 procent - ofte går på nettet for at chatte. Hovedparten af de børn, der chatter, fortæller, at de går på nettet 1-5 gange om ugen i ca minutter pr. gang. Chatten handler typisk om kærester, sex og fritid. Børnene taler med hinanden om det, de oplever i chatrummene. Men de taler stort set aldrig med forældre eller andre voksne om deres oplevelser. Mens mange forældre og lærere er bekymrede over børns chat, viser undersøgelsen, at langt de fleste børn betragter chat som en positiv del af tilværelsen. En stor del af børnene ser chatten som et uforpligtende frirum, en måde at få venner på og simpelthen sjovt. Men undersøgelsen dokumenterer også, at chatten har en bagside. 17 procent fortæller, at de ofte eller altid har modtaget seksuelle tilbud under chatten, og fem procent fortæller, at de har modtaget trusler. Undersøgelsen er netop lavet for at få større kendskab til chatkultur og sikkerhed omkring chat. Rapporten kan bestilles i Børnerådets sekretariat eller Hvad er din mening? Fortæl den på under debat. 13

14 Blev stiftet i 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten omkring de indsatsinitiativer, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Danmark. Hvem er vi? er en frivillig interesseorganisation/patientforening, der repræsentere 1,3 millioner (40%) overvægtige mennesker i Danmark, hvoraf de (13%) er svært overvægtige. De af de svært overvægtige har direkte fysiske helbredskomplikationer. består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer bl.a. fagområder som; Forskere, Læge/speciallæge, Psykoterapeut, Samlivs- og seksualrådgiver, højskoleforstander med speciale i Livsstilskursus, diætister, kostvejledere og Bevægelses- og Motoriklærer. Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem. Eksterne samarbejdspartnere s eksterne samarbejdspartnere spænder vidt, da overvægtsproblematikken er infiltreret i mange faggrupper, patientforeninger og organisationer. 14 Adipositas foreningen Landsforeningen for overvægtige i Danmark Foreningens formål søger ved at inddrage det hele menneske fysisk, psykisk og socialt: At hjælpe overvægtige og andre med forebyggelse initiativer på vej til et sundere og bedre liv. At tale de overvægtiges sag over for det private, fællesskaberne og offentlige regi. At bryde de overvægtiges isolation og nedbryde tabuer og fordomme. At fjerne diskrimination og mobning i skolerne og på arbejdspladser. At arbejde for at forbedre livsvilkårene for overvægtige i Danmark. At arbejde for at fremme forskning i og oplysning om overvægt. At formidle viden om overvægtsproblematikken for politikere, fagfolk og enkelte personer. At deltage i den offentlige debat og søge indflydelse i stat, amt og kommune. At samarbejde med andre instanser og foreninger der arbejder for og om overvægtige. At støtte initiativer for og om overvægtige lokalt som på landsplan. At arbejde for at skabe behandlingssteder og rådgivningscentre for og om overvægtige. At hjælpe med oprettelsen af lokalforeninger og derved give mulighed for at møde ligesindet og hente inspiration og støtte til sunder livsstilsvaner. Samt at udbrede kendskabet til foreningens formål og ved at deltage i den offentlig debat, påvirke lokalsamfundet både i det private (familien), i fællesskaberne (Skoler, institutioner og idrætsforeninger) og det offentlige (Kommunen og amtet). Det laver vi i s Forskningsprojekt:»De psykiske aspekter i behandlingen af overvægt«. Livsstilsændring med kostomlægning og øget motion skønnes veldokumenteret, men hvilke faktorer der influerer på den enkeltes motivation til start på livsstilsændring og vedligeholdelse, håber vi at kunne afdække. Projekt BigKids Projekt BigKids Livsstilsændringer for overvægtige børn i alderen år og deres familier. BigKids er en del af s indsatsområder og der bliver søgt midler hos forskellige puljer, fonde og private virksomheder, sådan at projektet kan blive et mere permanent tilbud for børn, om børn og af børn. Undervisningsprojekt»Den motiverende samtale«har modtaget midler til et uddannelsesforløb for forskellige faggrupper arbejder med overvægtige»den motiverende samtale«er en metode til at øge den overvægtiges motivation til at ændre livsstil og bygger på nogle grundprincipper som; En empatisk, respektfuld og ikke-formynderisk holdning, afklaring af ambivalens, undgåelse af modstand samt at styrke troen på, at forandring er mulig. Udgangspunktet for en samtale er behandlerens vurdering af, hvor i processen den overvægtige befinder sig.»den National handlingsplan mod svær overvægt«en håndbog med løsninger og perspektiver. var med i Sundhedsstyrelsens eksterne gruppe, der udmønter sig i en rapport til politikerne, med forslag til forebyggelse af overvægt i fremtiden. betragter rapporten som en håndbog og opslagsværk som alle relevante partnere bør bruger i bestræbelserne på at afhjælpe og forbygge overvægts problemerne i Danmark. Udover rapporten har fremlagt et forslag til nye uddannelser/efteruddannelser der integrerer alle sider af overvægtsproblemet under mottoet samarbejde over faggrænser. (Denne uddannelsesplan er separat tilsendt Sundhedsministeren fra ). Det mener : mener, at der skal være meget mere fokus på de psykologiske sider at overvægtsproblematikken. Dette kunne gøres ved mere tværfaglig tilgang til løsninger, bl.a. ved at have livsstilscentre der har både kost, motion og psykologi med i behandlingstilbudet. Slankekure og slankemidler kontra livsstilsændringer s holdninger til slankekure og slankemidler kan siges meget kort. Vi mener ikke at nogen slankekure og eller slankemidler er godt for helbredet. Vi går ind for sunde livsstilsændringer der sigter målrettet på den enkeltes behov for sunde energirigtige madvarer. Diætist / psykoterapien på recept s mener at, der ud over motion på recept også skal tilbydes den overvægtige en»recept«til diætist / psykoterapeut frem for slankepiller og udlevering af standardiseret kostvejledning. Respektere forskelligheder Stop mobning. mener at vi skal se og opfatte hinanden som ligeværdige mennesker, tyk som tynd, og respektere at vi er forskellige. Ved en større accept af hinanden, har vi mulighed for at hjælpe hinanden til en sundere livsstil. Moderne livsform er den store synder Vi har en effektiv og dygtig fødevareindustri der laver billige og velsmagende fede og søde sager i monsters størrelser. Dette fører for mange mennesker til social og psykisk dårlig livskvalitet og desuden giver det en stærkt øget risiko for livsstilssygdomme som bl.a. aldersdiabetes, hjertekarsygdomme og slidgigt. Opfordring til Politikkerne mener at vores politikere skal give klare valg. Vores samfund må sætte standarder for hvilket slags tilværelse vi skal gå efter. anbefaler at man forbyder reklamer for de meget usunde produkter. Det skal ikke via reklame gøres trendy og sejt at drikke søde sodavand og spise chokoladebarrer og chips eller opfordre vores børn at gå på burgerbar via farvestrålende reklamer med klovne, balloner og legetøjsfigurer. Bliv medlem gør en forskel! Bliver du medlem af s enten som privat person, forening, faggruppe eller organisation, så giver du foreningen bedre økonomisk mulighed for få indflydelse. Vi har følgende kontingentsatser: Studerende/pensionister/efterlønnere kr. 100 Personligt medlemskab kr. 200 Grupper/foreninger/institutioner kr. 400 Og har du tid og lyst til at give en frivillig hjælpende hånd, vil du gøre foreningen stærkere.

15 Præsentation af bestyrelsen Landsformand Nina Halse Frahm Strøby Bygade 21 A 4671 Strøby Tlf.: Samlivs og seksualrådgiver, Nådlersker og Revalideringskonsulent/ direktør. Udviklet nye metoder til pensions- og arbejdsprøvning. 7 års studie i psykoanalytisk psykologi. Arbejdet med voksenunderviser i pædagogik og psykologi. Underviser på voksenvejlederuddannelse. Afholder foredrag og kurser. Guide på Helse ture til Polen. Næstformand Ole Kæmpe c/o Højskolen på Samsø Kolby 8305 Samsø Tlf.: Højskoleforstander. Uddannet bankassistent og lærer. Læst en årrække på jysk åbent universitet. Underviser som timelærer i psykologi på Vallekilde højskole og Ubberup. Beskæftiger sig ud over foreningsarbejdet i primært med planlægning og igangsætning af forskningsprojekter. Kasserer Charlotte Bergendorff Køgevej Taastrup Tlf.: Uddannet Multimediedesigner, handelsgrafiker, Latterinstruktør og Voksenvejleder. Selvstændig virksomhed. Arrangør af Helsemesser, Konceptudvikling, afholdelse af seminarer og kurser i motivation af ledere og medarbejdere. Projektudvikling og Fundraising. Udvikling af PR materiale, hjemmesider og opsøgende salg. Medlem Birgitte Majlund Fredensborgvej Tikøb Tlf.: Ejer og leder Kost skolen som er et rådgivnings- og livsstilscenter i Tikøb, Nordsjælland. Hun er uddannet ernæringsøkonom og har taget PD i Human Ernæring. Sidder i Hjerteforeningens lokalbestyrelse i Helsingør, har derudover arbejdet for Hjerteforeningen med bl.a. udarbejdelse af opskrifter til Hjerteforeningen slankeguide. Hun holder foredrag i bl.a. Sund livsstil. Medlem Susanne Anthony Ydingvej Østbirk Tlf.: Selvstændig virksomhed, NLP psykoterapeut, Master Practitioner i kommunikation Sundhedskonsulent Par- og familiekonsulent og NLP Hypnoterapeut, Livsstilsterapeut Årskursus i Bodynamic teori og metode bioanalytiker, lægemiddelkonsulent og voksenunderviser. Private klienter, Kurser på højskoler. Pt. medlem af fødevareministeriets sundheds tænketank. Medlem Bruno Mainborg Kongens Nytorv København K. Tlf.: Audiologopæd/ tale pædagog. Rulleskøjteinstruktør, deltager i Berlin maraton på rulleskøjter. Kammerkorsanger, teater sanger, Guide på helse ture til Polen. Går Catwork og er statist inden for film branchen. Medlem Claus Brandstrup Griffenfeldsgade 47, 1tv 2200 København N Tlf.: Mobil: Stud.prof.BA ernæring og sundhed. Arbejdet med/ ved Uddannet reklamekonsulent, autodidakt kok/kogemand i ind og udland. Foredragsholder og skribent om vægt, sundhed og det gode liv. Interesserer sig for og arbejder med sundhed gennem studie, foredrag og skriverier. Især mænds sundhed. Har tidligere været svært overvægtig, har tabt sig 60 kilo og vedligeholdt det. Er aktiv studiepolitisk. Revisor suppleant Marlene Leth-Møller Kvintus Alle 4, st. th København S Tlf.: NLP-practitioner og slankekonsulent, er under uddannelse som NLP psykoterapeut. Har selvstændig virksomhed; Individuel rådgivning samt foredragsholder. Desuden uddannet Cand.merc.int. med speciale indenfor interkulturel Virksomhedsledelse. Bl.a. arbejdet som international markedskoordinator og projektleder. Er revisor suppleant for og hjælper foreningen med forskellige opgaver. Redaktør Pia Håkansson Viekær 28, 2950 Vedbæk Tlf.: Mobil: , Har i mange år arbejdet som fagbogsredaktør, siden hen som redaktionschef og forlagsdirektør. Er oprindelig uddannet 3-sproglig korrespondent og er nu Professionsbachelorstuderende i Sundhed og Ernæring på Suhrs Seminarium. Samarbejdspartner Per Brændgaard Mikkelsen Suhr's Videncenter, Suhr's Seminarium Pustervig 8, 1126 Kbh K Tlf.: Uddannet Cand. Scient. i human ernæring samt Ernærings- og husholdningsøkonom. Er ansat på Suhr's Seminarium som leder af Suhr's Videncenter for ernæring og sundhed. Underviser og vejledere til tider studerende på Suhr's uddannelser. Er fast skribent for magasinet»i Form«om ernæring, vægtkontrol og sundhed. Forfatter til»spis som du vil«og»den ultimative slankeguide. Indgået samarbejdsaftale med i De arbejder i kulissen Geert Saabye Jensen Rødovre Centrum 296, 2610 Rødovre Tlf.: Speciellæge og praktiserende læge. Arbejder intensivt med kostvejledning og gruppevejledning af sine patienter. Skrevet forskellige publikationer bl.a.»er det lige fedt, hvordan vi behandler overvægt og fedme«. Udgivet bogen»kalenderkost«. Ulla Lauridsen Mag.art. med sundhedsoplysning, videnskabsjournalistik og informationsopgaver som interesse. Frivillig informationsmedarbejder i. Lone Ladefoged Stockholmsgade 31, kld København Ø Tlf.: NLP-psykoterapeut med selvstændig virksomhed siden Speciale i vægtproblemer. Holder foredrag, kurser og giver individuel vejledning. Forfatter til»tanker der slanker«(bog og cd) og»slank med omtanke«(bog og arbejdskort). Har en fast overbevisning om og erfaring for at de psykologiske aspekter er en vigtig del af slankeprocesen, når man sigter efter et varigt resultat. Fysisk og mental sundhed hænger uløseligt sammen. Ad hoc opgaver for adipositasforeningen. ElseBirgitte Nyholm Lærkevej 16, 3700 Rønne Uddannet folkeskolelærer, Grafisk Formgiver. Laver layouts til forskellige publikationer folder, kalender, plakater, logoer, postkort, CD covere m.m. Hjælper med udvikling af folder. Journalist Claus V. Mokvist Søndervangen 51, 2. tv. DK-8260 Viby J Tlf.: Freelance journalist for. 15

16 Returadresse: v/ Nina Frahm Strøby Bygade Strøby Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse. Hvad kunne DU få ud af et medlemskab i? Aktivt at være talerør for de overvægtige i kampen mod den globale fedme epidemi Hjemmeside med aktuelle informationer Økonomisk støtte til bl.a. transport, så medlemmerne af hovedbestyrelsen, lokalforeninger og andre undergrupper får mulighed for at arbejde aktivt for s formål. Lobbyaktivitet overfor myndigheder og indflydelsesrige faggrupper, f.eks. forskere og læger. At indgå i relevante samarbejdsrelationer, lokalt såvel som på landsplan, i forbindelse med forskellige konkrete initiativer, bl.a. forskning og udviklingsprojekter. Medlemsblad»Nyhedsbrev«4 gange årligt. som sparringspartner er et rigtig godt udgangspunkt for et tværfagligt samarbejde mellem behandlere, myndigheder og den enkelte borger imod den alvorlige og globale overvægtsepidemi. Vore gode samarbejdsrelationer viser sig bl.a. ved at vi via Sundhedsministeriet har fået forskningsmidler til en målrettet, tværfaglig efteruddannelse af behandlere (f.eks. læger, diætister og psykologer) med direkte kontakt til den overvægtige. Derfor vil vi i det kommende år bruge mange kræfter på at styrke interessen for at bruge foreningen til at få iværksat ny forskning, behandlingsmetoder og andre aktiviteter, også på lokalt plan. Læs mere på:

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden. Problemer i sex og samliv. opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt

At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden. Problemer i sex og samliv. opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden Problemer i sex og samliv opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt 9 Kærligheden er en kunst At elske hinanden og leve sammen er en stor kunst.

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv 3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv og få mere nærhed og nydelse Af sexolog Susan Ahrensbach www.susana.dk 1. Mere øjenkontåkt Intimitet er lig intensitet Når intimiteten er høj føles samværet

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009

Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009 Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009 At ændre livsstil er svært..men ikke umuligt Kompetancer Kost Ressourcer Rygning Anerkendelse Alkohol Meningsfuldhed Motion Livsmod

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Den underligste oplevelse 1

Den underligste oplevelse 1 Den underligste oplevelse 1 Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten, men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn. Et jordskælv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Forbrænding og stofskifte side 2-5 Husk Morgenmad side 6-7 Let og lækkert brød og boller side 8-23 Morgenmad på den proteinrige måde. side 24-31 Middagsretter der

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved

180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved 180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Thomas Østergaard Nielsen

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 SEX OG SAMLIV Et godt sexliv - også med hjertekarsygdom TO MÅ MAN VÆRE Har man været indlagt med en hjertekarsygdom, melder

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kærlighedsguide: Kom over din angst for at blive såret Angsten for at blive såret INDHOLD I DETTE HÆFTE: Kærlighedsguide:

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Sygdom kan skabe stor afstand, når der er allermest brug for nærhed

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Af: Christina Bølling, foto: Ditte Capion Jeg har altid taget store portioner, både af mad og af livet Efter

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Kvinder, kræft og seksualitet Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 2014 Hvem er jeg? Uddannet fra Sygeplejerskeuddannelsen København i 2008 Ansat

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det beh k høver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Danske kvinders sex-hemmelighed: Mere end halvdelen simulerer orgasme Af Susanne Johansson, december 2012 03 Hun stønner sig fri for mere sex 05 Gallup-undersøgelse:

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere