bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips-konferencen september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne DBK giver styr på tingene hos SES Opmålingsregler giver Alectia styr på projektet bips nyt 2/ 2010 bipsnyt 2 /

2 Visioner, værktøjer, forandringer brug bips! Foreningen er inde i en periode med mange initiativer og aktiviteter såvel de gode gammelkendte som nye, der peger langt frem. Når dette blad udkommer, har bips i samarbejde med 5 projektpartnere indleveret tilbudsansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen om at blive forankringssted for det nye Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet. Det er en opgave, der er i stærk overensstemmelse med alt det, der er grundlaget for bips virke, og i fin samklang med medlemmernes ønske om, at bips sætter markante aftryk på udviklingen af den digitale infrastruktur i Danmark. Undervejs i tilbudsskrivningen har vi mærket den store forhåndsinteresse fra alle sider af byggeerhvervet og fra mange af bips medlemsvirksomheder, der har indsendt interessetilkendegivelser. Det er også lykkedes at få en bred repræsentation af byggeriet ind i det forslag, bips har sendt af sted. I den samme uge er bips for første gang vært ved et stort internationalt buildingsmart-topmøde i København. Det har derfor været oplagt at udnytte chancen til at tilrettelægge et internationalt orienteret og engelsksprogede buildingsmart-spor på bips konferencen, hvor den danske byggesektor får mulighed for at få et indblik i de mange aktiviteter og resultater, der skabes på dette område. Der vil være indlæg om BIM, modellering, hospitalsbyggeri og bæredygtighed med udgangspunkt i det internationale udviklingsarbejde og konkret afprøvningsresultater. Resten af ugen foregår arrangementerne i København, og jeg vil gerne opfordre beslutningstagere og andre til at benytte denne enestående lejlighed til at orientere sig om buildingsmart-området. Vigtige indsatsområder er udbygning af klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler grundlæggende elementer i udviklingen af informationsstruktur og digital infrastruktur. Derudover er afprøvning, formidling, læring og implementering vigtige indsatser for at komme helt i mål. Nu må vi bare vente spændt på afgørelsen, der først foreligger på den anden side af bips konferencen til september. Samtidig med disse initiativer arbejder bips med at etablere sin nye fora- og projektstruktur, som blev fremlagt på medlemsmødet den 25. marts lige efter generalforsamlingen - se artiklen inde i bladet. Det er forventningen, af den nye struktur vil give foreningen bedre muligheder for at få belyst vigtige emner og projekter inden igangsætning, og for at få dem afviklet på et bedre grundlag og i en koordineret sammenhæng. Jeg vil stærkt opfordre bips medlemsvirksomheder til at sende en eller flere medarbejdere til bips konferencen den september, som endnu en gang nærmest overgår sig selv med et overflødighedshorn af spændende faglige indlæg. Årets tema for konferencen er Produktivitet med fokus på visioner, værktøjer og forandringer. Der vil være indlæg med afprøvningsresultater, erfaringer med BIM-orienteret dataintegration, hvordan der skabes optimal udnyttelse af arbejdsmetoder og værktøjer for bedre effektivitet osv. Læs selv programmet inde i bladet og bliv inspireret. Som det fremgår af artikler inde i bladet, er der nu også gode eksempler på ibrugtagning og anvendelse af DBK og opmålingsregler. Vi havde begge disse eksempler med som faglige indlæg på medlemsmødet i marts, men vi syntes de var så inspirerende og lærerige, at de skulle ud til en større kreds. Jeg håber derfor, at vi ses til konferencen og building- SMART-ugen, og at I vil være med i samarbejdet omkring både de små og store projekter, som tegner sig for bips fremover. God sommer! Forside-fotos: Urban Mediaspace (schmidt/hammer/lassen). Udenrigsministeriet. Linkcon. Digitale Dage på UCN. Lars Coling, formand for bips 2 bipsnyt 2 / 2010

3 bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Kristian Hagemann fra Gottlieb Paludan (til venstre) og Jens Kristiansen fra Velux blev på generalforsamlingen i marts valgt ind i bips bestyrelse i stedet for Michael Harrebæk og Bjarne A. Andersen. Se referatet fra generalforsamlingen på bips.dk bips nyt 2 / 2010 Oplag: Ansvarshavende Lars Coling, formand bips Redaktion Gunnar Friborg, bips Poul Høegh Østergaard Sekretariat for bips Gunnar Friborg Gert Rønnow Helle Vibeke Nielsen Inge Kobberø Ole Vedel Helle Petersen Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Grafisk tilrettelæggelse Charlotte Bigler, Byggecentrum Tryk: KLS Grafisk Hus ISSN Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret Bestyrelse Formand Lars Coling, Holm & Grut Arkitekter A/S Næstformand Niels Ole Karstoft, Alectia Øvrige bestyrelse Bent Feddersen, RAMBØLL Klaus Kaae, NCC Danmark Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S Christian Koch, Aarhus Universitet Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden Aksel Frandsen, Kirkebjerg Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Jens Kristiansen, Velux DBK 4 To DBK-aspekter sat under lup Konference 5 To dage proppet med inspiration buildingsmart 6 BIM-topmøde i Danmark Organisation 8 Ny fora- og projektstruktur i bips DDB 10 Mere BIM i statens byggerier Produktionsværktøj 12 Produktionskortet kommer nærmere DDB 14 Digitale Dage sparker gang i det nordjyske Kortnyt 16 bips byder ind på videncenter 16 BIM skal bygge bro for byggeriet over Øresund 16 Digital byggesagsbehandling i seks kommuner Konference 17 Konferenceprogram Kortnyt 21 Erfagruppe af it-leverandører 21 Digitale mangellister under revision 21 Mød BIMlab i Århus Beskrivelsesværktøj 22 Nu kommer renoverings-beskrivelserne Cases 24 DBK skaber system hos SES 27 Digitalt jubilæum i SES 28 Urban Mediaspace i BIM og styklister 32 Mangelfuld standardisering hægter de udførende af 34 Massive gevinster ved mere effektiv tilbudsproces bipsnyt 2 /

4 To DBK-aspekter sat under lup Erhvervs- & Byggestyrelsen har bedt to svenske forskere vurdere referencesystematikken i DBK. I et sideløbende projekt skal bips belyse klassifikationssystemets egnethed i IT-værktøjer. Af: Gunnar Friborg, bips Der har siden udviklingen af reference- og klassifikationssystemet DBK 2006 været diskussioner i byggesektoren om, hvorvidt det var en god idé at anvende referencesystemtankegangen som teknik til at organisere en bygnings bygningsdele i en samlet struktur, ligesom der har været diskussioner af, om DBK s struktur og kodning for bygningsdelene var it-egnede. I fortsættelse af DiKon-rapportens diskussion af disse problemstillinger og mens byggeriet venter på igangsættelse af et kommende Videncenter for produktivitetsforøgelse og digitalisering i byggeriet med bl.a. DBK på dagsorden har Erhvervs- og Byggestyrelsen finansieret to projekter, der kan være med til at bane vejen for en yderligere afklaring af disse forhold. Begge projekter skal være afsluttede inden udgangen af oktober i år. Notér datoerne den 30. august og den 14. september, hvis du er bruger, it-leverandør eller forsker og vil kigge med på de foreløbige resultater. Implementering af DBK i IT-værktøjer 30. august EBST har indgået kontrakt med foreningen bips med henblik på at få undersøgt og demonstreret, hvordan it-værktøjer har implementeret og udnyttet DBK-resultaterne herunder referencestrukturen for bygningsdele og håndtering af kodningen. På en workshop den 30. august hos bips i vil forskellige brugere og software-udviklere og leverandører demonstrere, hvordan DBK-klassifikation og referencestruktur er anvendt i it-værktøjer til forskellige formål Værktøjet PMM, oprindeligt udviklet til produktkonfigurering, vil vise håndtering af bygningsdelsobjekter med tilknyttede egenskabsdata og forskellige views på tværs af værktøjere med udgangspunkt i demo-projektet bips huset Værktøjet Comos fra Siemens, oprindeligt udviklet til procesanlæg og offshore, vil vise håndtering af DBK med referencestruktur og kodning Slots- og Ejendomsstyrelsen vil demonstrere, hvilke dele af DBK man har implementeret i forbindelse med bygningsdrift, og hvordan dette er gjort i hvilke værktøjer Dalux vil med udgangspunkt i sit arbejde for Universitets- og Bygningsstyrelsen demonstrere, hvordan man har anvendt DBK s rumklassifikation i sammenhæng med UBST s arealanvendelseskategorier i en CAD-applikation. Projektet afsluttes med en rapportering i oktober, der også kommer til at omfatte en redegørelse for, på hvilken baggrund i ISO/ICE standarden kodningen af DBK s bygningsdele i referencestruktur og tilhørende klassifikation oprindeligt er blevet til, og hvad den kan og ikke kan anvendelses- som IT-mæssigt. DBK s referencesystem 14. september Den anden kontrakt har EBST indgået med professor Anders Ekholm, Lunds Universitet, og Lars Hägström, Systematiktjänst AB, om et forskningsprojekt, der skal afklare anvendelses- og udviklingsmulighederne ved referencesystemteknikken i DBK set med udenlandske øjne. Projektet skal skabe klarhed over Referencesystemets fordele og ulemper, samt normmæssige krav i forhold til byggebranchens informationshåndtering gennem et byggeris livscyklus Anvendelsesområder for henholdsvis et klassifikationssystem og et referencesystem samt kombinationen af de 2 systemer Ovenstående punkter i forhold til diverse IEC/ISO-standarder Projektet skal munde ud i et symposium hos Erhvervs- & Byggestyrelsen 14. september og en rapport primo oktober 2010, som skal danne grundlag for videreudviklingen og internationaliseringen af DBK. De to svenske eksperter, som begge har været involveret i udviklingen af det svenske byggeklassifikationssystem, BSAB, bliver supporteret af Henrik Balslev, som deltog i det team, som udarbejdede DBK under Det Digitale Byggeri. Henrik Balslev skal bidrage med viden og ekspertise omkring ISO/ICE standarden, som er grundlaget for referencestrukturen. 4 bipsnyt 2 / 2010

5 To dage proppet med inspiration Årets bips konference i Nyborg september byder på et omfattende program. Et sandt overflødighedshorn af inspiration for hele branchen fra Danmark og resten af verden. Med fokus på Produktivitet. Af: Poul Høegh Østergaard Du behøver blot at kaste et blik på midtersiderne i dette blad for at forvisse dig om, at der virkelig er grund til at komme til Nyborg i år. Programmet for årets bips konference overgår alle tidligere. Der er flere sessioner at vælge imellem og de er skarpere end nogensinde fokuseret på, hvordan de digitale værktøjer skaber værdi i virksomhederne. Jette Bakgaard Stolberg, CAD chef i Alectia, har været formand for den arbejdsgruppe, som har tilrettelagt årets konference. Og hun er da også godt tilfreds med det program, de har strikket sammen: Vi har i år ønsket at lægge et program med bud til alle i branchen. Årets tema er Produktivitet Visioner, værktøjer og forandringer. Vi er forbi den fase, hvor vi falder i svime over smarte tekniske løsninger. De senere års krise har gjort virksomhederne meget fokuserede på, hvordan de kan styrke forretningen, og flere og flere bliver opmærksomme på, at de digitale teknologier efterhånden er modnet så meget, at de rent faktisk kan hjælpe virksomhederne med at blive mere effektive. På førstedagen kan deltagerne i år vælge mellem 28 forskellige sessioner fordelt på fire spor, hvor det ene er internationalt og holdes på engelsk. De tre andre byder på en lang række aktuelle cases fra dansk byggeri, der dokumenterer hvor branchens fremmeste virksomheder er lige nu. Både de danske og internationale spor er sammensat, så der er noget at komme efter for både cad-operatører, projekterende og udførende med fingrene i det praktiske, virksomhedens IT/cad-ansvarlige og ledere med ansvar for de strategiske beslutninger. Mere plads til dialog Dag 2 har tidligere stået lidt i skyggen af konferencens første dag, men i år er der mindst lige så meget at komme efter her. De internationale præsentationer fortsætter på andendagen, men får kamp til stregen af femten super interessante sessioner med branchens softwareleverandører nøje tilpasset de emner, der er præsenteret i løbet af dag 1. Som sædvanlig kan man også finde en lang række softwarefirmaer i det store udstillingslokale, i år fra kl. 12 på dag 1. Speeddating er moderne i singlelivet og nu kommer det også til Nyborg, dog mere i form af speedconsulting. Der skulle være chance for en kvalificeret dialog om netop det emne, der aktuelt optager en, når en stribe af branchens digitale eksperter sætter sig ved hvert sit bord og inviterer på date. De udvalgte eksperter er valgt ud fra de emner, der er blevet behandlet på konferencens dag 1, men du er velkommen til at forberede relevante spørgsmål hjemmefra. Med så mange konferencesessioner kan man som deltager godt blive helt overvældet af al den information, man får losset ind. Med speeddatingen vil vi gerne give plads til dialog og samtidig skabe endnu bedre muligheder for netværking. Af samme grund har vi også gjort pauserne lidt længere. Så bliver der også mere tid til at dyrke udstillingen og komme i dialog med it-leverandørerne om deres værktøjer, siger Jette Bakgaard Stolberg. Indblik og udsyn At vi i år så har fået den internationale buildingsmart konference oveni, er jo yderligere en sidegevinst. Det giver os mulighed for at vise, hvordan virksomheder i andre lande udnytter de digitale teknologier til at styrke deres produktivitet. Bare ved at tage til Nyborg kan man på to dage komme verden rundt, blive opdateret på hvor langt de andre er fremme og få inspiration til, hvad man selv kunne gøre hjemme i sin egen virksomhed, påpeger Jette Bakgaard Stolberg. I bips sekretariat er projektleder på konferencen Helle Vibeke Nielsen glad for, at hun allerede midt i juni har kunnet lægge det detaljerede program op til download på bips.dk: Det er første gang, at vi så tidligt har kunnet præsentere et så udførligt program til de to konferencedage. Indlægsholderne har selv skrevet og leveret deres tekst, og udstillerne har været hurtige til at levere deres materiale. Det har været en stor fornøjelse, at alle har ladet sig presse til hurtig levering! Se konferenceprogram på midtersiderne. Tilmelding via bips.dk, hvor du kan finde uddybende informationer om de enkelte sessioner og holde dig ajour med programmet. bipsnyt 2 /

6 BIM-topmøde i Danmark En uge spækket med buildingsmart-arrangementer i Nyborg og København. Af: Poul Høegh Østergaard buildingsmart Jeg håber, de griber chancen, nu den er her direktørerne og de ledende medarbejdere i byggesektorens virksomheder og hos de store bygherrer. For det er simpelthen alle tiders chance for at få et indblik i byggeriets fremtid, som den lige nu tegner sig i de lande, der er allerlængst fremme med buildingsmart teknologien. Og samtidig udvide sit internationale netværk med nogle af dem, der fører an i udviklingen! Stig Brinck, NIRAS, formand for buildingsmart i Danmark, er godt tilfreds med det program, som buildingsmart-udvalget og bips sekretariat har fået stablet på benene i forbindelse med den internationale buildingsmart konference i september. Her mødes organisationens bestyrelse og arbejdsgrupper for at drøfte aktuelle aktiviteter, udveksle erfaringer og tilrettelægge nye intiativer, som kan være med til at frigøre de forretningsmæssige potentialer i BIM-teknologien. Det er almindeligt, at værtslandet ved disse møder inviterer de internationale deltagere til at fremlægge deres aktuelle projekter - og selv præsenterer egne buildingsmart cases. Den mulighed har de danske arrangører udnyttet til det yderste. I forbindelsen med den årlige bips-konference i Nyborg er begge dage spækket med internationale buildingsmart præsentationer og der er noget til både tekniknørderne og de strategiske beslutningstagere, pointerer Stig Brinck: Vi vil se mange eksempler på, hvordan buildings- MART teknologien virkelig skaber værdi for bygherrer og virksomheder, og det må jo interessere alle i disse tider. For eksempel i forbindelse med store hospitalsbyggerier, som vi jo selv står over for. Vi vil se, hvordan BIM kan være et rigtig godt redskab for bygherren til at sikre, at han får akkurat det byggeri, han ønsker sig, og samtidig holder styr på økonomien. Eller hvordan BIM kan bruges til at optimere bæredygtigheden i et byggeri. Efter Nyborg fortsætter buildingsmart konferencen til København med en stribe arrangementer for forskellige målgrupper. Bygherreforeningen laver således et arrangement for bygherrer, Dansk Byggeri for de udførende og byggeindustrien. Jeg håber, at organisationerne får held til at trække deres medlemmer og at buildingsmart konferencen på den måde kommer til at stimulere udviklingen i Danmark! Fakta om buildingsmart buildingsmart er varemærket for det internationale samarbejde om åbne standarder for bygningsmodellering - tidligere kendt som International Alliance for Interoperability. Med tilslutning fra foreløbig 25 lande arbejder organisationen for at udvikle og udbrede åbne standarder for udveksling af objektbaserede modeldata. En lang række lande, heriblandt Danmark, har forpligtet sig til at slutte op om standarderne. Det nye Akershus Universitetshospital, projekteret af C.F. Møller, er blevet et mønstereksempel på buildingsmart Foto: Torben Eskerod. 6 bipsnyt 2 / 2010

7 buildingsmart Summit Week dag for dag 06. september Nyborg buildingsmart har tilrettelagt et helt spor på bips-konferencen, hvor praktiske og tekniske præsentationer veksler mellem hinanden. Fra Australien fremlægger John Mitchell et produktivitetsstudie på BIM, mens Francois Groebler fra US Army Corps of Engineers giver en situationsrapport fra BIM-fronten i USA. Andre indlæg kommer til Norge, Finland, Tyskland, Korea og Danmark. Se det udførlige program på bips.dk 07. september Nyborg buildingsmart-teknologiens potentiale for bygherren og de forretningsmæssige aspekter ved brugen af bygningsmodeller er den røde tråd ved tirsdagens buildingsmart-arrangementer på bips-konferencen. Dagen indledes med en buildingsmart World Tour: Fire rappe key-note præsentationer fra Australien, USA, Norge og Danmark. Senere kan man blive klogere på, hvordan Norge og Finland skruer op for buildingsmart-ambitionerne ved aktuelle og kommende hospitalsbyggerier og hvordan BIM fremmer bæredygtige byggerier i Asien og Norden. Fra Tyskland hører vi, hvordan Augmented Reality bærer BIM ud på byggepladsen. Fra Japan om den 48 timer lange Build Tokyo Live konkurrence. Endelig vil det store fælleseuropæiske InPro-projekt (se inpro-project.eu) i en række sessioner præsentere sine resultater med Open Information Environment, håndtering af bygherrekrav og energianalyser i de tidlige designfaser og planlægning og styring af udførelse og FM. Se det udførlige dag 2 program på bips.dk 08. september København Den tekniske komité i buildingsmart International træder sammen hos NCC i Tuborg, hvor der også er workshop om buildingsmart og anlægsprojekter. Over middag er Bygherreforeningen værter for buildingsmart-gæsterne ved et åbent medlemsmøde med fokus på buildingsmart for byg- og driftsherrer. Om aftenen står den danske byggesoftware-branche for et middagsarrangement hos Arkitema i Mikado House. 09. september København Den tekniske komité samt buildingsmarts internationale bestyrelse mødes hos MT Højgaard i Søborg. På Københavns Erhvervs Akademi er der master classes med to ledende medlemmer i buildingsmart Internationale amerikanske Deke Smith og norske Øivind Rooth. Om eftermiddagen er entreprenørernes og byggeindustriens perspektiver på buildingsmart temaet for et seminar hos Dansk Byggeri, der også står som værter ved et middagsarrangement om aftenen. Der er endvidere planlagt et åbent møde om International Framework for Dictionaries (IFD). 10. september København Den internationale buildingsmart konference slutter med møder i forretningsudvalget Executive Comittee samt i den internationale bestyrelse hos NIRAS i Ørestaden. Mere om de enkelte arrangementer og løbende opdateringer på bips.dk bipsnyt 2 /

8 Ny fora- og projektstruktur i bips bips nyorganiserer udvalg og projektstruktur Af: Gunnar Friborg, bips bips skal blive bedre til at skabe mere tværgående funktionalitet i arbejdsmetoder og værktøjer i en tid, hvor integreret anvendelse af data og bedre samarbejde mellem parter og værktøjsplatforme kommer mere og mere i fokus, og hvor nye ideer og arbejdsmetoder opstår på kryds og tværs i byggeriet. Det er essensen af de brugerinput, bips har fået ved sin nyligt afholdte medlemsundersøgelse og summen af de erfaringer, bips har høstet via sin udvalgsstruktur og projektarbejdet gennem de sidste par år. Der er fremover brug for - flere og bedre behovsbaserede ønsker og input fra brugerne og - bedre forretningsmæssig prioritering, koordinering og styring af kompleksitet og resultater fra bips. Derfor nyorganiserer bips sin tidligere faste udvalgsstruktur og skaber en mere netværksorienteret foraog projektstruktur. Den nye struktur skal medvirke til en bedre afdækning af virksomhedernes vigtigste behov og give et bredere input til de (meget ofte tværgående) projektbeskrivelser, der skal danne grundlag for udvikling af arbejdsmetoder og værktøjer med høj funktionalitet og værdi for virksomhederne i byggeog anlægssektoren. Fora- og projektstruktur Det vil fremover blive muligt både at nedsætte mere faste fora og mere ad hoc prægede fora i forhold til de opgaver, der ser ud til at trænge sig mest på. Der kan tænkes flere typer af fora med forskellige udgangspunkter, fx fora der: - afspejler bestemte branchegruppers eller brugeres behov på et bestemt område - tager udgangspunkt i et eller flere bestemte typer af værktøjer og deres funktionalitet - tager fat på og behandler vigtige emner, fx for at få informationer til at hænge bedre sammen - tjener som sparrings- eller høringsgrupper for projekter og resultater Mulighederne vil være mange. Sammenhæng og forretningsorientering Overordnet nedsætter bestyrelsen en styregruppe, der på baggrund af fora-input skal tegne det sammenhængende landkort af informationsstruktur, arbejdsmetoder og redskaber, der vil give mest værdi for virksomhederne, og som derfor skal igangsættes som projekter. Styregruppen vil komme til at bestå af kompetencepersoner, der besidder - faglig byggeviden på forskellige brancheområder - viden om it-understøttelse af informationsstruktur - strategisk ledelses- og forretningsmæssig viden - et brændende engagement i byggeriets digitale infrastruktur. Understøttelse af den nye struktur Den nye fora- og projektstruktur skal faciliteres af bips sekretariat i forhold til behov for supportering, styring, koordinering, opsamling, afrapportering mv. Den nye hjemmeside, som vil blive lanceret i efteråret, vil med nye faciliteter langt bedre kunne understøtte den nye måde at tænke fora og projekter på end den nuværende. Hvert forum og hvert projekt vil kunne få sit eget område. Det vil blive muligt at - få input til og debat om projekterne - rekruttere kompetencepersoner til at indgå i projektgrupperne - skabe mere aktiv interaktion mellem brugerne, virksomhederne og projektgrupperne 8 bipsnyt 2 / 2010

9 bips projektorganisation princip for involvering af fora på projekter Tidsplan for de organisatoriske ændringer De første fora fastlægges og bemandes hen over sommeren, og i løbet af året vil flere fora blive oprettet. Der arbejdes ud fra et katalog af idéer, som dels stammer fra de gamle udvalgs arbejde, dels stammer fra medlemsundersøgelsens input. Fora og styregruppen kommer til at pege på og fastlægge de første projektindsatsområder. Der hvor der i forvejen har været igangsat projekter, eller hvor værktøjer er under opdatering, fortsætter disse aktiviteter naturligvis som planlagt. bips håber på, at mange af vores medlemsvirksomheder vil kunne se deres interesse i med deltagelse af nøglemedarbejdere fra forskellige områder til at medvirke i disse fora. Her vi de kunne være med til at pege på de vigtigste behov ude i firmaerne for at finde løsninger og skabe arbejdsmetode og værktøjer, der for alvor giver værdi til virksomhedernes arbejde og skaber mere produktivitet og arbejdsglæde. FAKTA bips er byggeriets fælles udviklings-forum bips udvikler digital informationsstruktur, arbejdsmetoder og værktøjer til bygge- og anlægssektoren, til medlemsvirksomhederne og til brugerne. bips har ca. 600 medlemsvirksomheder fordelt på de forskellige brancheområder: Arkitekter og ingeniører, bygherrer og bygningsejere, entreprenører og produ-center, organisationer og uddannelsesinstitutioner, IT-leverandører og andre. bipsnyt 2 /

10 Udbygning af Københavns Universitet Amager visualisering fra Arkitema. Mere BIM i statens byggerier Ny IKT-bekendtgørelse giver de statslige bygherrer større fleksibilitet i kravstillelsen men skærper samtidig kravene om anvendelse af BIM. Af: Poul Høegh Østergaard Staten satser nu massivt på BIM som den informationsbærende aksel for såvel opførelse som drift i statens egne byggerier. Det er budskabet i den revision af IKTbekendtgørelsen, som nu er sendt i offentlig høring. Ganske vist får de statslige bygherrer friere tøjler til selv at vurdere, hvor IKT-kravene giver værdi, og bekendtgørelsesteksten åbner mulighed for at de med en fyldestgørende, dokumenteret begrundelse kan undlade at stille et eller flere af kravene ved konkrete byggerier eller ligefrem bestemte typer af byggeprojekter. Men den reviderede bekendtgørelse skærper samtidig på en række områder kravene, ikke mindst når det gælder anvendelse af bygningsmodeller. Væk er således den differentierede kravstillelse ved små og store byggerier. De hidtidige tæskelværdier på 15 henholdsvis 20 mio. kr forsvinder, og de generelt skrappere krav ved større byggerier bliver herefter gældende ved alle byggearbejder med en entreprisesum over 3 mio. kr. Anvendelse af bygningsmodeller bliver dermed obligatorisk ved stort set alle byggerier. Bekendtgørelsen taler nu om BIM-modeller i stedet for 3D modeller, men de specifikke krav til modellens indhold, informationsniveauer mv. er pillet ud. De uldne formuleringer om at bygherren skal afgøre, om det udfra en samlet vurdering af nytteværdi og økonomi er hensigtsmæssig at stille krav om bygningsmodeller er erstattet af et krav om, at Bygherren skal stille krav om udarbejdelse af en 3D-BIM for det aktuelle byggeri. Punktum! 10 bipsnyt 2 / 2010

11 IT-Universitetet i Ørestaden - Henning Larsen Tegnestue. Forenklede udbudskrav På de øvrige kravområder er ændringerne mindre. Kravene til projektweb, tegningsformat nv er uændrede. Begrebet beskrivende mængdefortegnelse udgår helt fra kravområdet udbud og tilbudsgivning, hvor der fremover blot stilles krav om udbud med mængder, struktureret efter DBK og udtrukket af bygningsmodellen. Formuleringen udbud med mængder inklusive alle prisbærende poster er fjernet, idet der formentlig aldrig vil være 1:1 sammenhæng mellem BIM-modellens mængder og de reelle mængder, der indgår i en bygning, hedder det i høringsbrevet. Beskrivelser skal udarbejdes efter principperne i bips beskrivelsesværk-tøjer, fastslår bekendtgørelsen uændret. Digital aflevering i BIM fra 2014 Også i driftsfasen er BIM tiltænkt en fremtrædende rolle, fremgår det af de gennemreviderede krav til digital aflevering, som vidner om, at Erhvervs- & Byggestyrelsen er ivrig efter at høste det forventede potentiale i driftsfasen. Kravene til elektronisk udbud af udførelsesentrepriser er forenklede. Det specifikke krav om at udbudsmaterialet skal være tilgængelig på internettet er erstattet af et simpelt krav om, at udbud og tilbudsgivning skal afgives elektronisk. Digitalt udbud er i dag en selvfølge for de statslige bygherrer, fastslår høringsbrevet. Fra 1. januar 2014 kan den digitale aflevering alene ske i en BIM, baseret på åbne standarder med udgangspunkt i den i projekteringsfasen udarbejdede BIM, hedder det i bekendtgørelsesudkastet. Indtil da vil det fortsat være muligt at foretage digital aflevering, enten som en struktureret dataleverance tilpasset modtagerens driftssystem eller simpelthen blot som digitale dokumenter. Bygherren skal fremover definere sin kravstillelse i samråd med driftsherren, og der skal stilles krav både til dokumentation for byggesagen, det byggede samt for den efterfølgende drift. Afleveringen skal omfatte fire hovedgrupper af data: Procesdokumentation (dokumentation af sagens forløb og beslutninger), Produktdokumentation (tegninger, produktblade mv.), Drifts- og vedligeholdelsesoplysninger (drift- og vedligeholdelsesmanual) samt Forvaltningsdata (administrative oplysninger), præciserer de nye krav til digital aflevering, som skal hjælpe byg- og driftsherrerne med at stille de rigtige afleveringskrav. Den reviderede IKT-bekendtgørelse er blevet til efter forudgående drøftelser i Rådet for Offentlige Bygherrer, ROB, og baseret på de statslige bygherrers hidtidige erfaringer med de digitale bygherrekrav. Bekendtgørelsudkastet er nu i høring frem til 9. juli. Vejledningsmaterialet til bekendtgørelsen skal også revideres, og de reviderede vejledninger vil blive sendt i høring efterfølgende. Den nye IKT-bekendtgørelse forventes at træde i kraft 1. november bipsnyt 2 /

12 Produktionskortet kommer nærmere bips-projekt har udviklet prototype og demonstrator for et værktøj, der skal forsyne håndværkerne på byggepladsen med al nødvendig information til en given arbejdsoperation. Prøv det selv i en demonstrator på bips.dk Af: Poul Høegh Østergaard Tømrer-snedkerfirmaet Jakon har systematisk opbygget et system med svendemapper, som indeholder alle produktionsrelevante oplysninger til en given arbejdsoperation. Nu skal Jakon afprøve en prototype af produktionskortet. På billedet tømrerformand og procesleder Brian Jensen med et eksemplar af svendemappen. Foto: Ditte Østergaard. Svend Petersen er konduktør i et tømrerfirma og firmaet har i licitation vundet en opgave med at opsætte gipslofter i et kontorbyggeri. Nu skal svendene i gang, og for at ruste dem bedst muligt, vil Svend give dem hver et produktionskort, de kan tage med ud på byggepladsen. Produktionskortet skal på et dobbelt A3-ark, som kan være i en plastlommme samle al den information, svendene skal bruge for at udføre opgaven. Svend genererer produktionskortet hjemme ved sin pc. Det er nemt. Han går ind i Produktionskort-Generatoren, der ligger på en hjemmeside, og opretter et nyt kort med et enkelt klik. Han bliver bedt om at angive, hvilket projekt produktionskortet vedrører. Da der er tale om det første produktionskort for det pågældende projekt, skal Svend først oprette projektet i systemet. Herefter fylder han punkt for punkt de nødvendige informationer ind på kortet enten ved selv at indtaste dem eller ved at lade systemet selv hente dem fra projektwebben eller i hans eget kalkulationssystem. Når han taster projektets ID ind, henter systemet selv straks projektets stamdata. Fra rådgiverens beskrivelsesmateriale henter han aktivitetsbeskrivelse og arbejdsmetode, idet systemet selv oversætter de relevante bygningsdele til produktionsdele. Fra firmaets kalkulationsprogram henter systemet de relevante informationer om Materiel, Mandskab og Materialer. På samme måde henter han montagevejledninger fra leverandørens hjemmeside. Endelig supplerer han med tidsplan og andre planlægningsdata fra projektstyringssystemet og trykker på print. Minuttet efter har han til hver af svendene et produktionskort, som han folder og lægger i hver sin plastmappe. Det kunne være smart nok, hvis produktionskortet lå på en ipad, tænker Svend. Men der er vi ikke endnu. Først skal entreprenørerne lige opdage, hvor megen tid de egentlig kan spare ved at anvende produktionskortet konsekvent. Og så skal it-leverandørerne have designet nogle smarte systemer og brugerinterfaces Nøgle til mere effektiv produktion Papir eller skærm scenariet her kan snart blive virkelighed i landets byggevirksomheder. Produktionskortet er rykket et godt skridt nærmere med et forprojekt og erfaringsopsamling, der netop er gennemført i bips-regi. Konceptet til produktionskortet blev udtænkt under Det Digitale Byggeri, hvor man også skabte begrebet produktionsdel som entreprenørens modstykke til rådgiverens bygningsdel: Summen af de materialer, hjælpemidler og arbejdsoperationer, der er nødvendige for at udføre en afgrænset arbejdsoperation. Produktionskortet identificerer de informationer, som håndværkerne skal bruge på byggepladsen, og henter dem ud fra de kilder, hvor de ligger: Rådgiverensbeskrivelser og tegninger, entreprenørens egen kalkulation og leverandørernes onlinekataloger. Ved at samle alle nødvendige informationer om arbejdets udførelse i en kondenseret form får håndværkerne større overblik og skal bruge mindre tid til at forberede deres opgave, viste erfaringerne ved to testbyggesager. Opgaven udføres også hurtigere, fordi der er færre stop, hvor håndværkerne går i stå, fordi de bliver usikre på en detalje eller mangler en bestemt information, viste forsøgene. Med potentialet klart dokumenteret har Produktionskortet ligget stand-by i nogle år, men sidste år fik Produktionsudvalget i bips BoligfondenKuben til at støtte et nyt udviklingsprojekt med henblik på at videreudvikle konceptet frem til en prototype. 12 bipsnyt 2 / 2010

13 Resultaterne af dette projekt blev præsenteret ved en workshop i marts, og med støtte fra projekt Ny viden i byggefagene er man nu klar til næste skridt, denne gang uden for bips-regi: Afprøvning i praksis på to byggesager hos henholdsvis JaKon og MT Højgaard. Prototype og demonstrator Vi nærmer os skridt for skridt en løsning, som entreprenørerne kan få glæde af på byggepladserne, men der er mange udfordringer i projektet. Ikke i produktionskortet i sig selv, men i at bringe forudsætningerne på plads, så det bliver nemt for entreprenøren at trække de informationer, han skal bruge, ud af fx rådgivernes projektmateriale, fortæller Torben Klitgaard, der har været projektleder på bips-projektet. Der er flere entreprenører, som allerede i dag arbejder med forskellige varianter af produktionskort Jakon, for eksempel, som har deres eget system med svendemapper. Men selv om de har sat det i system, er det fortsat noget, de må lave manuelt. Systemerne skal selvfølgelig selv kunne hente de nødvendige informationer ud fra de forskellige kilder, før det for alvor vil give gevinst. Der er en række udfordringer endnu. Men jeg synes, at vi er kommet et langt skridt. Vi har fået identificeret de forudsætninger, der skal bringes på plads og vi har løst en del af dem. Blandt andet har vi fået defineret en standardiseret XML-struktur, som kan håndtere de forskellige data til produktionskortet. Hvis de projekterende i højere grad kunne målrette deres data-output til produktionskortet, ville vi ikke bare komme nærmere et effektivt værktøj til de udførende. Vi ville også kunne eliminere mange af de typiske problemer, der opstår i udvekslingen af data mellem rådgiver og entreprenør. Måske kan produktionskortet være katalysator for en sådan udvikling, siger Torben Klitgaard. Han håber, at både de udførende og software-udvik-lerne nu griber stafetten, for vi skal jo både have skabt et udbud og en efterspørgsel, hvis vi skal have markedet til at trække. Som inspiration hertil er resultaterne af bips-projektet Produktionskort erfaringsopsamling og oplæg til udvikling og et resumé af workshoppen nu sammenfattet i en publikation, som lægges ud på bips.dk. Her vil man om kort tid også kunne finde en demonstrator, hvor man selv kan prøve at opbygge et produktionskort med sine egne data. Hold dig ajour om vores GRATIS SEMINARER på seminar.byggecentrum.dk Et gratis seminar er et godt sted at starte, hvis du vil vide noget om nemmere beskrivelsesarbejde, byggekalkulation og sagsstyring. lad systemet ta det tunge slæb Vidste du, at du kan spare masser af tid på dit beskrivelsesarbejde? Håndtér dine beskrivelser i et værktøj, som gør det muligt at genbruge beskrivelserne, som holder styr på dem, og som automatisk ordner layout og udseende til sidst præcist som du vil ha det. Du kan med andre ord slippe for alt det, der er så omfattende og dermed særdeles tidskrævende. Vil du også spare masser af tid på beskrivelsesarbejdet, så kontakt os i dag på eller Læs om værktøjet Ludoc og hvad andre synes på byggecentrum.dk bipsnyt 2 /

14 Digitale Dage sparker gang i det nordjyske Bred opbakning fra byggeriets uddannelser, virksomheder og organisationer i hele landsdelen var med til at gøre Digtiale Dage til en succes. Det startede med nogle streger på en serviet. Af: H C Kiilerich, journalist Vi har skrevet byggehistorie! René Martin Larsen projektansat tovholder for Digitale Dage på UCN, den nordjyske professionshøjskole er ikke bleg for at bruge store ord, når han skal gøre regnskabet op efter startskuddet i april på et nyt nordjysk samarbejde, som samler alle landsdelens byggeuddannelser og en bred kreds af byggevirksomheder om at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri. Vi har for første gang testet og afprøvet de digitale parametre i to konkrete fuld-skala-projekter, og vi har dokumenteret, at BIM-modellerne udgør en stærk, fælles platform for et bæredygtigt og effektivt samarbejde mellem alle byggeriets aktører. Samtidig har et par hundrede byggevirksomheder, byggeriets organisationer, uddannelsesinstitutioner fra alle fag og alle niveauer samt en bred kreds af landets førende digitale byggeeksperter set og oplevet, hvordan 70 studerende fra alle byggeriets fag over tre dage har løftet to byggeprojekter fra skitse over projektering til færdige modeller, fortsætter René Martin Larsen, mens studieleder Bruno Larsen fra University College Nordjylland Teknologi & Business supplerer: En ny generation på vej Endnu har vi den store evaluering af årets arrangement til gode, men med mange hundrede besøgende gæster fra hele landet har vi fået en drømmestart. Alle er enige om at fortsætte samarbejdet i årene frem, og det står klart, at vi til april næste år igen sætter Det Digitale Byggeri på agendaen i et tilsvarende arrangement. Ingen havde forventet succes på det niveau, da vi i november satte os om bordet med en overskrift på papiret, og vi er selvfølgelig stolte over at have brudt den digitale is med vores bredt anlagte, tværfaglige samarbejde, der gennem arrangementet har formået at sende Det Digitale Byggeri ud over rampen også til små og mellemstore byggevirksomheder, konstaterer Bruno Larsen og pointerer, at alle de nordjyske byggeuddannelser nu har opprioriteret deres fokus på Det Digitale Byggeri. Der er ikke tvivl om, at vi med Digitale Dage på UCN har sat udviklingen i bevægelse, og arrangementet har vist, at en ny generation af digitale ildsjæle med betydelige kompetencer står på spring til at tage del i udviklingen af fremtidens digitale byggeri. En serviet i kantinen Ideen blev fostret en grå oktoberdag sidste år, hvor René Martin Larsen som udviklingsleder hos Bjerg Arkitektur med ansvar for virksomhedens implementering af Det Digitale Byggeri og mentor på UCN satte Bruno Larsen stævne i kantinen for på en serviet at præsentere en idé om tre dages digital workshop for skolens studerende bygningskonstruktører. Det Digitale Byggeri stod i stampe, og som byggeriets samlende led med tætte relationer til både arkitekter, ingeniører og håndværkere var det naturligt at bygningskonstruktørerne tog ejerskab over byggeriets nye digitale teknologier. Samtidig kunne vi blandt de studerende notere en stærk og stigende interesse for de digitale discipliner, og da vi efter et par timer forlod kantinen var servietten fyldt ud, og vi var enige om, at arbejde videre med ideen, husker René Martin Larsen. Siden gik det slag i slag. Serviettens streger blev sat på papir, og i november stod vi med et ambitiøst idéoplæg, der rakte langt ud over skolens grænser: Vi ville samle alle byggeriets uddannelser og en kreds af byggeriets førende digitale byggevirksomheder i et tvær- 14 bipsnyt 2 / 2010

15 Elever fra Tag- og Energiakademiet og EUC-Nord byggede mock-ups og fysiske modeller, mens konstruktør-, arkitektog ingeniørstuderende byggede digitale modeller i livebim. gående samarbejde om at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri i et ambitiøst set-up, hvor studerende fra alle byggeriets fag sammen med en kreds af førende byggevirksomheder præsenterede de digitale muligheder i konkrete projekter. Det var noget af en udfordring. Aldrig før havde samtlige uddannelser i en landsdel sat sig i spidsen for at samle en hel branche om et projekt af denne karakter, fastslår Bruno Larsen. Holdet sættes til en dynamisk proces Men skinnerne var lagt nu skulle toget på sporet, og konceptet vandt genklang blandt både ledelse, undervisere og studerende på UCN, Aalborg Universitet var begejstret og meldte sig under den digitale fane med både ingeniører og arkitekter, Tech College med Tagakademiet, EUC Nord stod klar med tømrere og murere, og SmartCity stod klar som sponsor og netværk til byggevirksomhederne. Inden året var ude, var holdet sat med en overordnet styregruppe, der samlede alle deltagere i et fælles forum, og Rene Martin Larsen blev projektansat som tovholder. De Digitale Dage på UCN var en realitet som et tværgående og forpligtende samarbejde med gensidig forpligtelse til fælles videndeling og formidling af de digitale redskaber og arbejdsprocesser med det formål at samle hele byggeriets fødekæde om at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri til alle byggeriets led blandt andet ved et årligt tilbagevendende arrangement med en praktisk orienteret præsentation af mulighederne og den nyeste digitale udvikling i byggeriet. Så gik det stærkt. Alle bidrog med kontakter, viden og ideer til fælles bedste for visionen og det konkrete arrangement, og de enkelte uddannelser satte turbo på undervisningen i de digitale processer. Vi fik udviklet en hjemmeside, programmet blev sat med førende digitale specialister og virksomheder, to konkrete byggeprojekter blev udvalgt og selve det praktiske arrangement med foredrag, workshops og et realistisk digitalt set-up tog form med afsæt i krav om, at al kommunikation mellem fagene herunder alle afleveringer - skulle ske via skærmen, fortæller Bruno Larsen. Tre hektiske dage 176 dage efter at de første løse streger ramte servietten i kantinen på UCN, var scenen sat med spændte studerende inddelt i faggrupper, brummende computere og blinkende skærme, velkomst ved Bruno Larsen og startskud ved UCNs prorektor Michael Johansson samt projektchef Jørn Jensen fra Dansk Byggeri og Implementeringsnetværket, der understregede kommunikation og langsigtet tværgående samarbejde som afgørende elementer i udviklingen af Det Digitale Byggeri og fortsatte: Digitaliseringen af byggeriet griber ind i hele byggeprocessen. Fra den praktiske virkelighed og byggeriets processer til den måde vi organiserer byggeriet på vil vi opleve, at tingene ændres. Vi får nye roller og nye måder at fordele ansvaret. Det er en forandringsproces, der aldrig standser. Vi vil altid være på vej! Dermed var bolden givet op til tre hektiske dage, hvor de studerende, under ledelse af fire modelkoordinatorer, i fællesskab formåede at modellere sig frem en ny hovedbygning til Aalborg Universitet og et nyt kompetencecenter til EUC Nord, mens lærlingene byggede fysiske modeller og mock-ups og andre overværede oplæg fra de professionelle og erfarne. Og det hele sluttede selvfølgelig med rejsegilde og røde pølser Se sammendrag af aktiviteterne på bipsnyt 2 /

16 bips byder ind på Videncentret Et bredt konsortium med bips i centrum har 15. juni givet tilbud på etablering og drift af Videncenter for digitalisering i byggeriet. Da redaktionen af bips-nyt er afsluttet nøjagtig samtidig med tilbudsafgivelsen, kan der i skrivende stund ikke oplyses nærmere om enkelthederne i tilbuddet eller om det konsortium, der er sammen om forslaget. Det er nu op til Erhvervs- & Byggestyrelsen at vurdere de tilbud, der måtte være indkommet. Styrelsen har tidligere udmeldt, at man sigter på at indgå aftale med det vindende konsortium med henblik på opstart af videncenteret i oktober Det er COWI-rapporten om perspektiverne ved en fortsat digitalisering af byggeriet samt ikke mindst DiKon s rapport, udredninger og forslag til videreudvikling af DBK, der ligger til grund for Erhvervs- & Byggestyrelsens udbud af det kommende videncenter. Videncenter for digitalisering i byggeriet skal styrke byggeriets produktivitet ved at Udvikle en effektiv og brugervenlig digital infrastruktur for alle byggeriets faser Sikre at den digitale infrastruktur fungerer i praksis, også internationalt Yde eksperthjælp og afprøve de udviklede standarder samt få løsningerne udbredt i byggeriets hverdag gennem formidling og uddannelse Det er forudsat, at centret kan udføre sine opgaver inden for en tidsramme på 3-4 år. Det vindende konsortium, som påtager sig opgaven, skal forpligte sig på at forestå drift og videreudvikling af den digitale infrastruktur samt på at indsamle og formidle bedste praksis også efter projektets afslutning. BIM skal bygge bro for byggeriet over Øresund Øresundsbroen har sat gang i integrationen mellem hovedstadssområdet og Skåne, men når det gælder byggeriet, går der nærmest et jerntæppe ned gennem Øresund. Forskelle i traditioner og strukturer, normer og standarder (og gensidigt ukendskab til dem) kan meget vel være en del af forklaringen. Selv om udfordringerne er de samme, har byggesektoren i de to lande fulgt hver deres veje og kendskabet til hinandens erfaringer og løsninger er begrænsede. Det gælder i høj grad også inden for det digitale byggeri. Men det vil et nyt samarbejds- og udviklingsprojekt, sat i søen med EU-penge som fødselshjælp, nu forsøge at rette op på. Formålet er at bygge bro over forskelle og på sigt måske harmonisere løsningerne, sådan at byggebranchens virksomhederne lettere kan operere frit på begge sider af Sundet. BIM-arbejdsmetode, klassifikation, lavenergibyggeri, energirenoveringer, digitale varekataloger og webbaserede arbejdsanvisninger er nogle af de problemkomplekser, man vil tage fat på gennem projektet. Foreløbig er beskrevet otte pilotprojekter, som på hver deres felt skal forsøge at bygge bro og gradvist etablere et fælles dansksvensk byggemarked. Projektet lægger op til en flertrinsstrategi, der i første omfang vil styrke det gensidige kendskab til hinandens standarder, kortlægge landskaberne og dernæst tage fat på at udvikle oversættelser og praktiske løsninger. Integration mellem bæredygtige byggeprocesser med anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier, hedder projektet. På kan man følge med i de forskellige aktiviteter og delresultater. Det er DTU Byg, SBI/Aalborg Universitet og Lunds Universitet, der i fællesskab har stablet projektet på benene og fået støtte fra EU s Interreg IV projekt. Projektleder er Jan Karlshøj fra Danmarks Tekniske Universitet. Digital byggesagsbehandling i seks kommuner Seks kommuner åbnede i april muligheden for at søge om byggetilladelser via kommunernes hjemmesider. De foreløbige erfaringer er positive både borgere og kommuner har uden videre taget det nye værktøj til sig, selv om nogle stadig må have telefonhjælp til at udfylde deres digitale byggeansøgning. Borgerne kan med den digitale byggesagsbehandling se frem til en hurtigere sagsbehandling og hurtigere svar. Kommunerne forventer med tiden at kunne spare betydelige resurser, fordi systemet af sig selv luger ud i mange af de fejl, som ofte sinker processen. Op til 75 procent af de byggeansøgninger, som borgerne indsender til kommunerne, er mangelfulde, og den deraf afledte korrespondance mellem borger og myndighed kan få en byggesagsbehandling til at trække ud i månedsvis. I den digitale proces udfylder borgeren sin ansøgning på nettet, og systemet forhindrer ansøgninger, som ikke overholder lokalplanen eller reglerne. De seks kommuner, der deltager i forsøgsprojektet, er Gentofte, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal, Vejle og Århus. 16 bipsnyt 2 / 2010

17 bips konference og 7. september på Nyborg Strand Produktivitet Visioner, værktøjer og forandringer bips samler endnu en gang branchen og byder velkommen til årets store bips konference med et utroligt spændende program med 53 sessioner fordelt på 2 dage med både nationale og internationale bidrag. Foreningen buildingsmart International holder buildingsmart uge i sammenhæng med bips konferencen, og derfor er det en unik mulighed for at møde en meget bred front af internationale eksperter fra hele verden. Konferencen afspejler en branche, der er i fuld gang med at implementere og udnytte de digitale muligheder på vej mod BIM, men også en branche der grundet krisen er meget fokuseret på at øge produktiviteten. En af vejene til at øge produktiviteten er: Visioner - uden visioner ingen øget produktivitet Værktøjer - uden de rigtige værktøjer ingen øget produktivitet Forandringer - uden vilje og evne til forandringer ingen øget produktivitet Kombineres digitale visioner med de rigtige værktøjer og en vilje til forandring, bliver det muligt at udnytte og genbruge digitale data på en systematisk og disciplineret måde, og dermed bliver det muligt at arbejde mere effektivt med at skabe bedre resultater. Dette illustreres på konferencen under overskriften PRODUKTIVITET, hvor repræsentanter fra branchens virksomheder fortæller om deres erfaringer og viser eksempler på øget produktivitet gennem en målrettet indsats. Konferenceprogrammet indeholder mange gode eksempler på de muligheder, systematiske digitale data og ensartet arbejdsmetoder giver, både hos den enkelte aktør og på tværs mellem aktørerne. 3D modeller går fra at indeholde primært geometridata til at indeholde mange flere informationer (BIM), og modeller anvendes ikke længere kun til projektering, men understøtter flere typer processer hos mange aktører fx planlægning af udførelsen og aflevering af data til drift. Programmet er opdelt således, at der er 28 sessioner på dag 1, som omhandler øget produktivitet primært visioner og forandringer, mens der på dag 2 er en lang række sessioner, der omhandler øget produktivitet gennem nye og bedre værktøjer. Der er mulighed for at speeddate med byggebranchens erfarne aktører inden for en række områder. Begge dage har internationale indlæg omkring buildingsmart, og på dag 2 kan du høre om InPro, der er et EU-støttet udviklingsprojekt til 13 mio. Euro, hvor nogle af Europas største virksomheder deltager. InPro projekter har valgt at afholde deres afsluttende seminar på bips konferencen. Gå ikke glip af dette års konference! bipsnyt 2 /

18 Program 6. september Registrering og morgenkaffe Velkomst Key note Nils Villemoes Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor A 2A 3A 4A Fra Projekt til Drift, ikke et ord om BIM! Michael Ørsted, Københavns Lufthavne Produktivitet på Den Blå Planet - Videreførelse af digitalt 3D-grundlag til entreprenørerne Henrik Tinning, Moe & Brødsgaard og den vindende entreprenør BIM ikke i teori men i daglig praksis Michael Blom, ALECTIA og den vindende entreprenør Rokeringspause B 2B 3B 4B Bygherrerådgivning IT i byggeriet Kristian Birch Sørensen, Rambøll De nye arbejdsmetoder og arkitektydelserne Sara Asmussen, Tværsnit Arkitekter, Michael Schou, White arkitekter A/S State of the Art: En studierejse omkring BIM Ole Berard, DTU Byg og MT Højgaard Frokost og udstilling C 2C 3C 4C Bevidst kravstillelse potentiale og udfordringer Thorsten Falk Jensen, Niras Inspiration til brug af virtuelle bygningsmodeller i byggeprocessen Niels Treldal, Rambøll Effektiv strukturering af produktionsdata - produktionskort Torben Klitgaard, LinksAdvice og Jeppe Liisberg, 3dbyggeri Rokeringspause D 2D 3D 4D bips beskrivelsesværktøj til renovering Ole Andersen, Arkitektfirmaet Ole Andersen Kaffe, the i udstillingen Samspil mellem eksisterende GIS data og informationer fra BIM modellen Claus T. Mikkelsen, Cowi BIM-baseret visuel planlægning Rolf Büchmann-Slorup, DTU Management og MT Højgaard E 2E 3E 4E Erfaringer med implementering af DBK hos byg- og driftsherre Clars Danvold, Slots- og Ejendomsstyrelsen Rokeringspause Bliv mere produktiv med bips beskrivelsesværktøj John Iver Madsen, Moe & Brødsgaard Egenskabsdata - erfaringer med indbygning af leverandørdata i modeller Niels Falk, MT Højgaard og en leverandør F 2F 3F 4F Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling (DOB) Michael Larsen, Teknisk Forvaltning - Udvikling og Kommuneplan TF Vejle Kommune Rokeringspause Speeddating: IKT, Samarbejdet i den digitale værdikæde, DBK, Visioner for DDB, Forandringer i virksomheden, buildingsmart, bips beskrivelsesværktøj Armering af jernbanebro i 3D Elsebet Tingleff Larsen og Stefan Johansen, E. Phil & Søn G 2G 3G 4G Øget produktivitet gennem digitalisering Henning Steensig, Erhvervs- og Byggestyrelsen Pause, udstilling, drink Middag Underholdning Speeddating: IKT, Samarbejdet i den digitale værdikæde, DBK, Visioner for DDB, Forandringer i virksomheden, buildingsmart, bips beskrivelsesværktøj Optimering af mangeludbedring Nikolaj Lyngbye Kolbe, Logimatic Mobile Solutions A/s og E. Pihl & Søn A/S A BIM productivity study, project samples e.g. Sydney Opera John Mitchell, University of South Wales, Australia BIM is gaining rapidly in the USA AEC+FM industries Francois Grobler, US Army Corps of Engineers, USA International Framework for Dictionaries (IFD) Jacob Mehus, Standard Norge, Norway IFC-model Thomas Liebich, AEC3, Germany Open BIM based design guidelines and Design Quality Evaluation in Korea Inhan Kim, Kyung-Hee University, Korea Helsinki Music Centre Tomi Henttinen, Gravicon, Finland Parametric Formations - Using the potential of computation and digital production Martin Tamke, Royal Danish Academy of Fine Arts, school of architecture Se 18 beskrivelse af bipsnyt alle sessionerne 2 / 2010 på bips.dk Ret til ændringer i programmet forbeholdes

19 Program 7. september 2010 Produktpræsentationer Følgende produktpræsentationer er foreløbigt indkommet. En længere beskrivelse af disse er at finde på bips.dk. ATHENA IT-GROUP Nyhed! BlueCielo ProjectForce til MS Datadeling har altid været en udfordring i byggeprocesser. Med ProjectForce har du mulighed for at arbejde med data, både på kontoret, og hvor du har internetadgang. ProjectForce giver dig mulighed for at håndtere al projektinformation i én løsning. Bentley Systems Dynamisk Projektsamarbejde Bentley har i mange år haft fokus på at bringe byggeriets parter tættere sammen, og vi ser en kraftigt stigende efterspørgsel efter disse værktøjer. De skaber overblik, indsigt, sikkerhed, synergi og effektive processer i arbejdet med byggeriets dokumenter. Byggeweb Sådan skaber digitale værktøjer værdi for byggeriets parter Brugen af digitale værktøjer til at styre og håndtere projekter og ejendomme skaber øget produktivitet, effektiv kommunikation, samler alle data og sikrer optimal vidensdeling på tværs af byggeriet. CodeGroup A/S Sigma 2010 markedets skarpeste IT-løsning Sigma er kalkulationsværktøjet, der bruges af alle arkitekter, rådgivere, entreprenører og håndværkere. Om der arbejdes med eller uden BIM spiller absolut ingen rolle. Alle kan have glæde af Sigma, så kom og få uddybet nogle af programmets mange fordele. Dalux aps Nem adgang til BIM modeller hos byg-/driftherren Et er, at BIMmodellen bliver brugt under byggeriet, noget andet er at byg-/ driftherren bruger modellen aktivt efterfølgende. Når bygherren selv kan bruge BIM modellen til fx arealudnyttelse, tilstandsvurdering af bygningen mv. på en nem måde, bør efterspørgslen også stige tilsvarende. Se mere her NTI CADcenter A/S Analytisk kvalitetskontrol af din BIM model Se en løsning på: Konsistenscheck af BIM modeller, Check om din BIM model overholder de stillede krav, Kommunikation og workflow af BIM forslag ud til samarbejdspartnere mv. Analyse af bygningsmodeller ud fra energiforbrug, indeklima, dagslys samt dokumentation af kravene fra byggeprogrammet. NTI CADcenter A/S Få styr på dine data Beskrivelser med Mdoc Byg og Bdoc - med Mdoc Byg viser vi, hvordan du nemt kan holde styr på dine data. Med Bdoc får du et smart hjælpeværktøj til beskrivelsesprocessen. Structural Design Software in Europe AB Praktisk brug af FEM-Design samt overførsel af modeller fra CAD-program til FEM-Design. Tekla 8-tallet, en digitaliseret proces I samarbejde med tyske Oltmanns, DS Elcoby og Spæncom, har VSP stået som koordinator for den fuldautomatiske generering af produktionsgrundlag og montagevejledning for betonelementer på 8-tallet i København. Alle involverede parter har enten anvendt eller modtaget materiale genereret i Tekla. I indlægget vil VSP rådgivende ingeniører fortælle om, hvordan betonelementer er blevet fabrikeret og monteret ved hjælp af data i Tekla modellen, oprindelig skabt af Oltmanns & Partner GmbH. Tekla NCC satser hårdt på BIM Som en førende entreprenørvirksomhed i Danmark, har NCC Construction Danmark A/S valgt at satse hårdt på BIM. På konferencen viser NCC, hvordan de på flere projekter, er blevet blandt Danmarks ledende brugere af BIM. buildingsmart hospitaler og bæredygtighed Et af buildingsmarts spor fokuserer på bygherrens fordele og de forretningsmæssige aspekter ved brug af buildingsmart teknologi. Projektledere og bygherrerepræsentanter vil belyse effekterne ved brugen af BIM og buildingsmart løsninger i sygehusbyggerier i Norden. Bæredygtighedsvinklen vil blive belyst gennem konkrete projekteksempler fra Norden og Asien sammen. InPro (Open Information Environment for Knowledge-Based Collaborative Processes throughout the Lifecycle of a Building) er et EU-støttet udviklingsprojekt til 13 mio. Euro, hvor nogle af Europas største entreprenører deltager sammen med bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører samt it-leverandører om at danne en modelbaseret samarbejdsmetode i de indledende faser med tanke på hele bygningens livscyklus. Samarbejdsplatformen er baseret på IFC og vil blive demonstreret i forbindelse med energianalyser, kalkulationer, tidsplanlægning, bygherrens byggeprogram og rådgivernes projekteringsopgaver. InPro projekter har valgt at afholde deres afsluttende seminar på bips konferencen. Mere information på BIM med på Byggepladsen Augmented Reality giver mulighed for at udnytte BIM på byggepladsen og i bygningen efter projektets færdiggørelse. I forskningsprojektet CoSpaces er der udviklet et værktøj til at smelte model og virkelighed sammen, så BIM kan danne grundlag for blandt andet tilsyn og vedligeholdelse. I udstillingsområdet kan du møde Anne-Kathrin Braun, Collaborative Virtual and Augmented Environments, Fraunhofer FIT, Sankt Augustin, Tyskland, som vil demonstrere forskellige muligheder for praktisk anvendelse af Augmented Reality. Se uddybende beskrivelse af dag 2 på bips.dk Ret til ændringer bipsnyt i programmet 2 / 2010 forbeholdes 19

20 Key Note dag 1 Nils Villemoes Foredragsholder og lektor emeritus ved Institut for Organisation og Ledelse på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Der er helt sikkert nogle af jer, der har læst Nils Villemoes bøger, måske om ledelse eller om coaching eller måske har I hørt ham tale om det på fx et gå-hjem-møde, der mest af alt ligner en stand-up seance, men som absolut ikke er det. Man fanger hurtigt at alle ord er vægtet og har en betydning. Nils Villemoes vil komme med sit bud på Produktivitet og det bliver helt sikkert ikke kedeligt - kom og hør hans bud, der måske bliver en helt ny komet i hans univers. Speeddating - mød eksperterne dag 1 Speeddating giver dig mulighed for at diskutere emner efter dit valg med følgende 8 udvalgte eksperter inden for områderne: Samarbejde i den digitale værdikæde Kjeld Svidt, AUU, Byggeri og Anlæg Forandringer i virksomheden René Martin Larsen, bjerg arkitektur Visioner for Det Digitale Byggeri Flemming Vestergaard, DTU Byg DBK Gunnar Friborg, bips Praktisk anvendelse af IFC John Mitchell (AUS) og Jan Karlshøj DTU Byg IKT-specifikationer Stig Brinck, Niras bips beskrivelser Gert Rønnow, bips Ønsker du at deltage i speeddating, så skal du sætte dig ved bordet hos den ekspert du ønsker at date med, eller hvis alle stolene er optaget, så stil dig bagved og afvent, at det bliver din tur til at sætte sig. Det er tænkt sådan, at spørgerne er de, der sidder ned, og de der står bagved primært lytter. Der er to sessioner á 40 min. Der er 3 perioder á 12 min. per session. Efter hver periode skal spørgerne skifte plads således, at 3 hold kommer til per session. Brug endvidere speeddating til at skabe nye kontakter og pleje dit netværk! buildingsmart World Tour dag 2 Startskuddet på konferencens anden dag gives af en række udenlandske og danske eksperter, der vil give os et indblik i, hvor langt de er i deres lande i forhold til buildingsmart med meget mere. På podiet er repræsentanter fra Australien, USA, Norge og Danmark og i salen befinder der sig en lang række repræsentanter fra hele verden, som gerne deltager med kommentarer og svar på spørgsmål. World Touren indledes af Christopher Groome, business manager i buildingsmart international og Jan Karlshøj, formand for buildingsmart Nordic. Derefter går ordet videre til: Patrick McLeamy USA, der er international formand i buildingsmart, direktør i arkitektfirmaet HOK, aktiv i Construction Users Roundtable (CURT), the Construction Industry Roundtable (CIRT) og the AIA Large Firm Roundtable. John Mitchell, Australien, formand for buildingsmart i Australien og New Zealand, CQR Pty Ltd. Jøns Sjøgren, Norge, medlem af forretningsudvalget i buildingsmart (Excom), projektleder hos Boligprodusentene Stand-up comedy - Vivienne McKee Udstilling i sal H, I og J Kender man Crazy Christmas Cabaret eller London Toast Theatre, så kender man formodentlig også denne skønne kvinde bag al morskaben og de gode grin, Vivienne McKee, som kommer og underholder med sit stand-up show Vivienne Tells All efter middagen den 6. september. Hun forklarer på en humoristisk måde, hvad det vil sige at være dansk(er) og dermed hjælper danskere til en større selvforståelse og udenlandske gæster med at opnå en bedre forståelse af deres værter! Vivienne er født i England og opvokset i Storbritannien, Frankrig, USA og Australien. Hun dimitterede med en Bachelor of Arts Honours (cand.mag.) i Drama og Fransk fra Bristol University og er derefter uddannet skuespiller på Bristol Old Vic Theatre School. Gå ikke glip af denne enestående chance for at opleve hende i et solo show! Se mere på Du kan møde følgende udstillere ATHENA IT-GROUP A/S Bentley systems Byggeweb CodeGroup A/S Cowi Dalux aps FÆSTER SCi a/s NTI CADcenter A/S Structural Design Software in Europe Tekla Tilmelding Du tilmelder dig konferencen online via et link, der findes under menupunktet bips konference 2010 til venstre på bips hjemmeside på Når din tilmelding er gået igennem, modtager du automatisk en mail med en bekræftelse, hvor også din tilmelding er vedhæftet, i pdf-format. Pris pr. deltager - ekskl. moms bips medlemmer Ikke bips medlemmer Fulde program, begge dage med overnatning kr kr. Fulde program, begge dage uden overnatning kr kr. 6. september hele dagen inkl. forplejning og underholdning kr kr. 7. september hele dagen inkl. forplejning kr kr. Bemærk venligst følgende Deltagermaksimum er 400 Tilmeldingsfristen er mandag den 23. august Tilmelder du dig senere, tillægges et gebyr på 500 kr., og dit navn vil ikke fremgå af deltagerlister mv. Tilmeldingen er bindende, og afbud refunderes ikke bips Lautrupvang 1B Tlf Ballerup Fax bipsnyt 2 / 2010

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen redegør for formålet med og organiseringen af

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter TID OG STED Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og

Læs mere

bips faglige strategi

bips faglige strategi bips faglige strategi Workshop Mandag den 14. september 2015 bips konferencen, Nyborg Strand v. Morten Alsdorf, NCC og Gunnar Friborg, bips 2 Agenda - bips faglige strategi Hvorfor faglig strategi? Tidsplanen

Læs mere

Pga. tekniske problemer blev generalforsamlingen først startet kl. 13.10. med 50 deltagere.

Pga. tekniske problemer blev generalforsamlingen først startet kl. 13.10. med 50 deltagere. REFERAT bips ordinære generalforsamling, 24. marts 2011 kl. 13.00 i Dansk Design Center Pga. tekniske problemer blev generalforsamlingen først startet kl. 13.10. med 50 deltagere. Formand for bips, Lars

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

> Udviklingen i byggeriets produktivitet og

> Udviklingen i byggeriets produktivitet og - digitalisering > Udviklingen i byggeriets produktivitet og 1990-2010 > EBST-visioner for den fremtidige udvikling > BVU s mulig rolle i fremtiden v. civilingeniør Morten Steffensen BVU-netværksmøde 30.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Opgavelisten er udarbejdet i tilknytning til beslutninger i Koordineringsrådet (KR), og den opdateres løbende og viser de enkelte opgavers stade.

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

NIRAS og Smart City. Morten M. Sørensen. Thorsten Falk Jensen. Bygherrerådgiver IKT og datamanagement

NIRAS og Smart City. Morten M. Sørensen. Thorsten Falk Jensen. Bygherrerådgiver IKT og datamanagement NIRAS og Smart City NIRAS og Smart City Morten M. Sørensen Projektleder Informatik og Geodata mmks@niras.dk Thorsten Falk Jensen Bygherrerådgiver IKT og datamanagement tfj@niras.dk 01-03-2017 NIRAS præsentation

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Konference

Læs mere

Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014

Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014 Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014 1 Program Introduktion til Digital mangelhåndtering og bips U106 / innovationskonsulent Ditte Wedell Pape, MT Højgaard A/S Digital mangelhåndtering

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G en del af bips Dato 1. marts 2012 Projektnr. Sign. TK Evaluering og opfølgning Som led gennemførelsen af

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere