Undervisningsbeskrivelse for: 2o en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse for: 2o en"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse for: 2o en Fag: Engelsk B, 2hf Niveau: B Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: 1o Termin: Juni2015 Uddannelse: HF Lærer(e): Dorthe Lind (DL) Forløbsoversigt (6): Growing Up The American Dream Multicultural England/immigration Violence Love and relationships To be or not to be. CSC LUDUS Web Side 1 af 11

2 Forløb 1: 1. Growing Up. Start: "Act It Out" v. Rikke Fabricius-Bjerre etc., Munksgaard 1985: "First Day at School" af Roger McGough (digt) "What Has Happened to Lulu?" af Charles Causley (digt) "Home" af Amy Smiley (digt) "The Lesson" af Roger McGough (digt) "The Lift" v. Kai Alsing-Børgesen etc., Gyldendal 1993: "Champagne Flight" af Jill Norris (novelle) "A Fable" af Robert Fox (novelle) "My Sons on Death Row" af Kevin O`Sullivan, The Daily Mirror (sagprosa) "Sunday in the Park" af Bel Kaufmann (novelle) "I Spy" af Graham Greene (novelle) "This Be the Verse" af Philip Larkin (digt) "The Waste Land" af Alan Paton (novelle) "Reunion" af John Cheever (novelle) "To Keep the Faith" af Michael Becket (novelle) film: "Don`t Let Me Down" netsøgning på forfattere og lokaliteter "The Lift": "Historical and Political Background on Northern Ireland" CSC LUDUS Web Side 2 af 11

3 lærerstyret undervisning individuelt arbejde par-arbejde mindre gruppearbejder samtale ud fra elev-producerede spørgsmål elever til tavlen til fælles notat-produktion Teksterne dækker poesi, novelle, sagprosa og film. Der er arbejdet med genrekendskab. Mundtligt har der været lagt vægt på oplæsning, oversættelse, referat, redegørelse, karakteristikker, begyndende analyse, diskussion af temaer på tværs af teksterne. Grammatik: basiskursus, kongruens, nutid, datid, kort tillægsform, brug af apostrof. Skriftligt har der været fokus på meget konkrete opgaver som oversættelse, grammatiske øvelser, korte referater, kreativ skrivning. Forløb 2: 2. The American Dream. Start: "Texting - 1st Year Fiction" v. Kirsten Egebjerg etc., systime 2005: "Aline s Journey" af Edwidge Dandicat (novelle) "Sweet Cream" af Julia Kelk (novelle) "The Sky Is the Limit" "American Themes" v. Bitten Arildsen etc., systime 1986: "The Melting Pot" (sagprosa) "Arnold Schwarzenegger" af Studs Terkel (sagprosa) "Spoil the Child" af Howard Fast (novelle) "Looking for America" v. Bjørn Christensen, systime 2002: CSC LUDUS Web Side 3 af 11

4 "Breakfast" af John Steinbeck (novelle) "Deportation at Breakfast" af Larry Fondation (novelle) "So Mexicans Are Taking Jobs from Americans" af Jimmy Santiago Baca (digt) Netsøgning på definition af "The American Dream" Netsøgning på forfattere film: "Sicko" af Michael Moore (i uddrag) (2007) Netsøgning på Jacob Holdt: person og billeder YouTube- foredrag af Jacob Holdt Lærerstyret undervisning individuelt arbejde på klassen pararbejde gruppearbejde elevproducerede spørgsmål til brug i grupper/i klassen som helhed Teksterne dækker poesi, novelle og sagprosa. Der er fortsat arbejdet med genrekendskab, udvidelse af ordforråd, formidling, kommunikative færdigheder. Mundtligt har vi lagt vægt på udtale, oversættelse, plot, karakteristik og tematik. Grammatik: navneformer, kendeord, navneords flertal, genitiv. Forløb 3: 3. Multicultural England/immigration. Start: "Contexts" v. Jonna Engberg-Pedersen etc., Gyldendal 2004: CSC LUDUS Web Side 4 af 11

5 "The Boy on the Left had no Future. The One on the Right is a Talented Star Pupil" (artikel) "TV, Public School and Ryan s Fall" (artikel) "Long Nights, Low Pay and No Play" (artikel) "My Son the Fanatic" af Hanif Kureishi (novelle) "White Man s Burden" af Jan Needle fra "White Man s Burden" v. Flensted og Mandrup, systime (novelle). Opfølgning på nettet omkring Ryan Bell. Søgning på Sheffield/sydlige London film: "East is East" "Contexts": "You Can t Go Home Again" (artikel) Med vikar: "Just Below the Surface" (kopi) Robert Frost: "The Road Not Taken" "Chicken Tikka Masala" (Robin Cooks tale). Lærerstyret undervisning ved gennemgang af nyt stof Pararbejde som optakt til oplæg Individuelt arbejde ifm læsning af tekster og skriftligt arbejde Oplæg hver uge af to elever ud fra selvvalgt emne Sagprosateksterne er faktuelle, informative, novellerne giver en humanistisk vinkel på emnet. Vi har foretaget opøvelse af kritisk læsning og sammenlignet forhold mellem Danmark og England. CSC LUDUS Web Side 5 af 11

6 Mundtligt har vi trænet oplæsning, oversættelse, små oplæg efter arbejde på klassen, forberedelse af spørgsmål til teksten derhjemme. Skriftligt har der været fokus på grammatiske øvelser, korte oversættelser, summaries, karakteristikker og kreativ skrivning. Holdet har skrevet den første 1. delprøve. Grammatik: henførende stedord, ordstilling, tillægsord, ejestedord, påpegende stedord. Forløb 4: 4. Violence Start: "The Song of the Spectators" af Mary Horton, 1982 (kopi) (poesi) "The Lift" v. Kai Alsing-Børgesen etc., Gyldendal 1994: "Geriatric Ward" af Phobe Hesketh (poesi) "Why, Honey?" af Raymond Carver (novelle) "The Terminal" af Nadine Gordimer (novelle) "The Wireless Set" af George Mackay Brown (novelle) "Contexts" v. Jonna Engberg-Pedersen etc., Gyldendal 2004: "Rendezvous" af Daniel Ransom (novelle) "Good Girl" af Marita Conlon-McKenna (novelle) "Wisconsin Boy s Essay Leads to Dad s Child-Abuse Charge", Tuesday, Feb.17, 2009 (internet) (sagprosa) "Concrete Angel" af Martina McBride (internet) (sang/poesi) "Contexts": CSC LUDUS Web Side 6 af 11

7 "Belfast Protests Leaving Scars on Schoolchildren" (sagprosa) Søgning på nettet om forfattere, lokaliteter. Lærerstyret undervisning ved gennemgang af nyt materiale og ved klassesamtaler Individuelt arbejde ved skriftligt arbejde på klassen Par-arbejde ved samtale ud fra arbejdsark Elevproducerede notater på tavlen Google.doxc ved skriftligt arbejde på klassen Teksterne dækker genrerne poesi, novelle og sagprosa, fiktion og faktion. Geografisk dækkes USA, England, Sydafrika, Irland. Emnet rummer et bredt spektrum af vold, såsom mord, selvmord, trusler, mishandling af børn.vi har sammenholdt og sammenlignet tekster med hinanden og med den danske virkelighed. Skriftligt har vi arbejdet med eksamensopgaver, bid for bid, og afprøvet både litteratur- og artikelopgaven. Grammatisk har vi arbejdet med de emner, som er fremkommet under gennemgang af eksamensopgaver, såsom kongruens, ordstilling, brug af apostrof. Mundtligt har vi arbejdet med vokabular og trænet samtale i pargrupper og på klassen. Forløb 5: 5. Love and relationships. Start: Diverse billedmateriale fra nettet. "20th Century English Short Stories" v. Thomas nelson and Sons Ltm, 1989: "The Last Tea" af Dorothy Parker (novelle) "When Less Is More - American Minimalist Fiction" v. Mette Hermann etc., Gyldendal CSC LUDUS Web Side 7 af 11

8 2014: "Cat in the Rain" af Ernest Hemingway (novelle) "One More Thing" af Raymond Carver (novelle) "Chef s House" af Raymond Carver (novelle) "The Lift" v. Kai Alsing-Børgesen etc., Gyldendal Undervisning, 1994: "Say Yes" af Tobias Wolff (novelle) "The Strong Man" af George Garett (novelle) "Unfinished Business" af Barry Hines, "Quill" (novelle) "in the glassroom" af Roger McGough, Jonathan Cape, 1976: "9" af Roger McGough (poesi) "Who?" af Fay Weldon (kopi) (novelle) "Women s Lib and Lit" v. Ellen Bick Meyer, Gads Forlag 1980: "The Story of an Hour" af Kate Chopin (novelle) Tina B. Tessina, "What s Behind the Trend of Women Dating Younger Men?", Special to Yahoo! Personals Updated: June 13, 2008 Tina B. Tessina, "Dating Older Women: Perspectives from the `younger men`and dating tips for them", Special to Yahoo! Personals, Updated: July 17, Vocabulary: -Types of love - Gender roles Video "Mike s": CSC LUDUS Web Side 8 af 11

9 Div. love songs chosen by the students Lærerstyret undervisning ifm indlæring af nyt stof Individuelt arbejde på klassen Par-arbejde ved f eks glosetræning Gruppearbejde ved samtale om teksterne Teksternes genrer dækker poesi, novelle og sagprosa samt billedmateriale, musik og film. Områdemæssigt har hovedvægten været lagt på USA og England. Emnet er set ud fra et bredt perspektiv, hvor mange former for kærlighed og relationer er blevet belyst. Mundtligt har vi arbejdet videre på oplæsning, ordforklaring på engelsk, elevproducerede spørgsmål og tekstnedslag. Mht tekstanalyse har vi fortsat vægtet setting, karakteristik, tema, sammenligning mellem samlivsformer i teksterne. Grammatik: ikke-tællelige navneord, biord/tillægsord, kongruens, ordstilling samt emner, der dukker op ved gennemgang af eksamensopgaver. Forløb 6: 6. To be or not to be. Start: "Contexts" v. Jonna Engberg-Pedersen etc., Gyldendal 2005: "Indian Camp" af Ernest Hemingway (novelle) "The Shining Mountain" af Alison Fell (novelle) "Warning" af Jenny Joseph (digt) "2BRO2B" af Kurt Vonnegut (novelle) "The Last Decision" af Maya Angelou (digt) CSC LUDUS Web Side 9 af 11

10 "Fred Andrews" af Polly Borland (sagprosa) "The Past" af Oodgeroo Noonuccal (digt) "The Lift" v. Kai Alsing-Børgesen, Gyldendal 1993: "The Man Who Loved Flowers" af Stephen King (novelle) "The Man with 10 Personalities" (sagprosa) "Mr Kleinman s Cat" af Sylvia Haymon (novelle) http.//www.phrases.org.uk/meanings/ html - def. på "to be or not to be" Netsøgning på forfattere og opfølgning på sagprosa Oplæsning af "A Simple Exchange of Niceties" af Joanna Fedler med efterfølgende kreativ skrivning. Lærerstyret undervisning ifm gennemgang af ny grammatik, gennemgang af skriftlige opgaver, fælles samtaler. Pararbejde ifm besvarelse af spørgsmål, forberedelse af spørgsmål/oplæg på klassen. Individuelt arbejde omkring udarbejdelse af grammatiske opgaver, netsøgning på klassen, ekstensiv læsning. Teksterne dækker genrene novelle, sagprosa, poesi. Emnemæssigt ligger fokus på eksistentialisme, liv vs død i forskellige sammenhænge: alderdom, fødsel/død, ulykke samt på personlig udvikling - fra at være en person til at udvikle sig til en anden. Mundtligt har vi lagt vægt på fælles samtale på klassen, elevproducerede spørgsmål som udgangspunkt for samtale, right/wrong spørgsmål, ordforklaring, emnerelateret samtale med udgangspunkt i tekstuddrag fundet af eleverne. Skriftligt har vi arbejdet med eksamensopgaver og dertil relaterede repetitionsopgaver, såsom brug af apostrof, do-omskrivning, stærke verber. CSC LUDUS Web Side 10 af 11

11 Grammatikemner: Stedord (tilbagevisende, spørgende, ubestemte, personlige) tillægsord/biord. CSC LUDUS Web Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk niveau A Annette Munch 3A Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF VUC Hf2 Engelsk B Nete Thillemann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Engelsk B Åse Christensen Professions-klassen Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj_juni, skoleår 12/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning Hf og VUC Ska Spansk A-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Jane

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb august-december 2010/Studieretningsforløb 2010-maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Lærereksemplar kun til lærerbrug

Lærereksemplar kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Break 5th Round Indhold Side 2 Jeopardy Letter Shifts 3 The Weather Forecast 4 5 Verbs in the Present

Læs mere

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE ENGELSK SPROGFORSTÅELSE Med et rids af grundreglerne i engelsk grammatik, beregnet for dansksprogede Af: Chresten Frostholm Indholdsfortegnelse: 1. Forord s. II 2. Grammatiske betegnelser s. III - IV 3.

Læs mere

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

ENGRAM Engelsk grammatik

ENGRAM Engelsk grammatik ENGRAM Engelsk grammatik www.engram.dk LISE MARK TIM BIRKEBÆK MARCUS HEMMINGSEN NICKLAS AUGUSTINE ENGRAM Engelsk grammatik 4. udgave 2013 www.engram.dk ENGRAM Engelsk grammatik August & Hemmingsen I/S,

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Navn(e) Hold Den benyttede holdbetegnelse Sommer

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse?

1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse? Rapportering til den fælles del af projektet Negativ social arv. 1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution BCH Uddannelse hhx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Kiriakoulla Maria Christophorou

Læs mere