Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsforløb: Fred og konflikt"

Transkript

1 Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min. I gennem forløbet har 2.z samarbejdet med en gruppe elever fra partnerskolen Braeside High School i Nairobi, Kenya, der sideløbende med den danske klasse arbejdede med et forløb om Fred og konflikt. De danske og kenyanske elever arbejdede med nogle af de samme begreber og teorier samt empiriske eksempler. Eleverne skrev på en blog, hvor de kunne stille spørgsmål til hinanden om de emner, de arbejdede med og samtidig udvikle netværk til gymnasieelever et andet sted i verden. Forløbet, der er den danske klasses første forløb om international politik, tog udgangspunkt i de nye former for trusler, vi oplever i verden, som vi ikke tidligere har set i samme udstrækning (fx international terror og global opvarmning). Dette forholdes til internationale politikteorier og begreber som magtbalance, ikkestatslige og overstatslige aktører, hård og blød magt, sammenstød mellem civilisationer, idealisme og realisme. Endvidere har eleverne arbejdet med FN s rolle i international politik. Fag Særlige fokuspunkter Arbejdsformer Globale Skolepartnerskaber Samfundsfag (A-niveau) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere Gruppearbejde Klasseundervisning Matrixgrupper Pararbejde Individuelt arbejde Podcast Synopsis Der var fokus på Cooperative Learning (CL)

2 Skriftligt arbejde Aktiviteter Materialer Synopsis om emnet med afleveringsdato den Eleverne lavede i den forbindelse en række podcasts, som blev sendt til eleverne i Kenya via mail. Se nedenstående lektionsplan. Bøger: Hans Branner: Global Politik (2006), Forlaget Columbus, sider: Artikler: Europæere er ikke verdensborgere, Politiken.dk, hentet den fra: Debat: Sikkerhed. USA varsler markant kursskifte, Politiken : Ole Wæver: Clash of What? i Politologiske Studier, 5. Årgang, nr. 3, september 2002 (uddrag, side 5-7 i dette dokument), hentet fra: Film/tv-klip: Uddrag af Ulrich Beck og det globale risikosamfund sendt på DR Uddrag af Thirteen Days, inst: Roger Donaldson (2000) Links til online elevarbejder Globale Skolepartnerskaber

3 Lektionsplan Lektion Emne Materialer Arbejdsform/lærerrolle Mål 1 Forskellige trusselsformer politik, side (om gamle og nye trusler) Brainstorm over hvad international politik er. To elever styrer tavlen. Lærerrollen er deltagende. Eleverne skal opnå en forståelse for hvad international politik indeholder, og hvad vi skal arbejde med i dette forløb. Artikel på klassen: Europæere er ikke verdensborgere Intro til forløbet med billeder af forskellige trusler i dag. Eleverne arbejder med tre spørgsmål omhandlende artiklen om Ulrich Beck. Lærerrollen er konsulent. At vække elevernes interesse for forløbet. Opnå forståelse for de trusler vi oplever i dag sammenlignet med trusler i det forrige århundrede. 2 Historisk blik på USA's rolle i verdensordenen 3 Ikke-statslige aktører politik, side (om multipolaritet, bipolaritet og unipolaritet) politik, side Sidst laves opsamling med gennemgang af de to første spørgsmål. Lærerrolle Opsamling fra sidst. Gennemgang af tredje spørgsmål fra sidst om trusler tidligere og i dag. Lærerrolle Grupper af tre personer: Udarbejde landekort som et bilspil. Grupperne skal indtaste forskellige oplysninger om lande der siger noget om deres magt i verden. Fortsættelse med gruppearbejde om udarbejdelse af landekort + arbejde med spørgsmål om aktører. To grupper skriver på bloggen. Opnå forståelse for de forskellige trusselsformer og indledende kendskab til magtbalance. Opnå praktisk viden om forskellige landes hård magt og lære at informationssøge. Opnå praktisk viden om forskellige landes hård magt og lære at informationssøge. 4 Verdensorden Finde ud af hvad HDI, PPP og gini-koefficient Opsamling til sidst om forskellige aktører. Lærerrolle Intro til måleenheder som HDI, PPP og gini-koefficient. Lærerrolle Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale

4 betyder. Lave spørgsmål om aktører fra sidst færdig. Landespil som bilkort, hvor der dystes i magt. Klassesamtale om verdensordenen. Lærerrolle deltager. system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed. 5 Forskellige magtformer 6 Clash of the civilizations 7 Konflikter i fremtiden? Universalisme vs. kulturrelativisme politik, side Brannner, Hans: Global politik, side Wæver, Ole, Clash of What. Det sidste afsnit fra: Kan alt dette så ende med at blive til en civilisationernes sammenstød? Opsamling om aktører. Lærerrolle Speed-dating: Tekstnære spørgsmål med nakkeskud på projektor. Lærerrolle skifter mellem skulptør og konsulent. Lærerstyret om Huntington-tese. Lærerrolle Eventuelt informationssøgning om FN. Lærerstyret intro med billeder af konflikt for at fange interesse for dagens tema. Opsummering af Huntington ved CLtankegang, hvor eleverne skal bevæge sig lidt mellem hinanden. Gruppearbejde om kritik af Huntington. Viden om de forskellige magtformer. Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed. Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. Opnå forståelse for Huntingtons tese og kritikpunkterne dertil. Træne det at argumentere for en bestemt holdning. At eleverne kan diskutere hvorfor konflikter opstår. Lille filmklip med Ulrich Beck for at lave rød tråd til tidligere lektioner. Lærerrolle Diskussion om fremtidens konflikter og universalisme vs. kulturrelativisme. Lærerrolle skiftende mellem konsulent og deltager. 8 Idealisme og Brannner, Hans: Global Gruppearbejde om idealisme. Opnå viden om idealismebegrebet.

5 realisme politik, side Idealisme og realisme II 10 Afrunding af idealisme og realisme 11 Overstatslige aktører Brannner, Hans: Global politik, side Politiken, : Debat: Sikkerhed. USA varsler markant kursskifte Se klip fra filmen Thirteen days To grupper udvælges til at fremlægge deres analyse af Thirteen days ud fra hhv. idealistisk og realistisk perspektiv. Opsamling på tavlen. Idealisme og realisme kommer på hver sin side af tavlen, og argumenter for og imod kommer på. FN, NATO, WTO, EU Lærerrolle træner. Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere. At argumentere for en bestemt teori. Informationssøge 12 Synopsis/podcast Udformning af synopsis samt podcast til bloggen Formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi. Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold. 13 Synopsis/podcast Samme som ovenfor. 14 Afrunding Udarbejdelse af mindmap over forløbet.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Tale og skrift- digitale medier i undervisningen

Tale og skrift- digitale medier i undervisningen Rapport vedr. Projekt: Tale og skrift- digitale medier i undervisningen, Ribe Katedralskole Projektnr. 129666 Sags nr. 050.49L.391 Anvendelsesorientering i fremmedsprog runde 3 Projektets titel: Tale og

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling

DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling En brugsbog skrevet af lærere på VUC Vest, HF & VUC FYN, Nordvestsjællands HF & VUC og Skive-Viborg HF & VUC Redigeret af Helle Winum, Steen

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere