om seksualundervisningsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om seksualundervisningsmaterialer"

Transkript

1 Kortlægning af seksualundervisningen i Danmark Delrapport 3 Sex & Samfund Rosenørns Allé 12, 1. sal 1634 København V Telefon: Side 1 af 7

2 Største inspirationskilde for underviserne er materialer Fra kortlægningen af seksualundervisningen i den danske Folkeskole, lærte vi, at hele 61 % af underviserne finder, at de har fundet brugbar hjælp og inspiration i deres konkrete tilrettelæggelse af undervisningen, fra undervisningsmaterialer. Det er dermed den højest rangerede inspirationskilde indenfor seksualundervisning, og derfor værdig for en nøjere kortlægning. Derfor har vi bedt respondenterne om at angive, ud fra nogen på forhånd givne kategorier, hvilke type materialer, de bruger i seksualundervisningen: For de, der har svaret, ser fordelingen ud som følger: 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lærebøger Video, DVD, film Hvilke materialer anvendes i seksualundervisningen? Hæfter og pjecer Internettet Egne materialer Andre materialer Ja, anvender Nej, anvender ikke Vi ser en tendens til, at underviserne hovedsageligt bruger de traditionelle undervisningsmaterialer (Lærebøger, Film og Pjecer) i undervisningen. Det overrasker lidt, at Internettet ikke udgør en større andel, men dette kan hænge sammen med mængden og kvaliteten af materialet på nettet. Typer af materiale: Vi har, i dette arbejde, udelukkende fokuseret på at kortlægge det boglige eller trykte materiale. Men i søgningen efter dette, er vi naturligvis stødt på et hav af materialer af mange arter. Inddelt i typer, ser det således ud: Bøger Mapper med faktaark, tekstsamlinger, overheads af kroppen Pjecer, hæfter, brochure, pamfletter Video/DVD Interaktiv DVD (Eks: Klassefesten ) Spil (Eks: Sex på spil ) Hjemmesider Vi kigger i det følgende udelukkende på de tre første kategorier. Side 2 af 7

3 Forskellige målgrupper for seksualundervisningsmaterialer Inden for kategorierne: Bøger, mapper med fakta-ark, tekstsamlinger, overheads af krop, pjecer, hæfter, brochure og pamfletter findes der igen forskellige typer af materiale. Dem kan man skelne imellem, fordi de henvender sig til forskellige aktører i forbindelse med seksualundervisning og seksualoplysning. Vi skelner mellem: Decideret seksualundervisningsmateriale til klassebrug ofte med lærerens og elevens bog Baggrundsmateriale kun til læreren Materiale til de unge - som de kan læse alene og ved lejlighed Trods denne umiddelbare og meget tydelige skelnen, anvender vi, i denne omgang, ikke sondringen herimellem. Hvad er fundet af seksualundervisningsmateriale? Antal registrerede materialer: 143 Udgivelsesår (hvis oplyst, det første udgivelsesår): Fra Heraf titler der ikke er angivet udgivelsesår på: 15 (10 %) Antal titler pr. udgivelsesår, hvor det er angivet, er som følger: Antal udgivelser pr. år Antal udgivelser pr. år En top 5 over forfattere til de ovennævnte materialer, ser således ud: Forfatter Antal titler %-andel Janne Hejgaard % Else Lykkebo 8 6 % Sex & Samfund 8 6 % Bertill Nordahl 6 4 % John Madsen 6 4 % Side 3 af 7

4 Fordeling på kategorier, blandt de materialer, der er registreret: Kategori Antal %-fordeling Pubertet % Samfund % Prævention % Kroppen % Seksuelt samvær 13 9 % Følelser 12 8 % Alt 11 8 % Kønssygdomme 8 6 % Kønsforskelle 7 5 % Handicappede 3 2 % Homoseksualitet 2 1 % Ikke kategoriseret 10 7 % Denne registrering følger almindelig emneinddeling. Det betyder, at det er det overordnede emne for bogen, som den er registreret efter. Ikke-trykte materialer Mange undervisere supplerer de trykte sekusalundervisningsmaterialer med forskellige 3D-affekter, der tydeligt illustrerer kroppens opbygning eller tydeliggør præventionsformers anvendelse. Således bruger 20 % underlivsmodeller og 33 % viser penisattrapper frem i deres seksualundervisning. Interessant er det, at 50% af underviserne fremviser diverse præventionsmidler i seksualundervisningen. 88 % af dem, har præciseret nærmere, hvilke præventionsformer de fremviser: %-vis Gruppering fordeling Kondom 61% P-piller 40% Pessar 39% Spiral 29% Præventionskasse 15% Alle 6% Skum 4% P-ring 4% Minipiller 3% P-stav 3% Creme 2% Nødprævention 1% P-plaster 1% Femidom 1% Side 4 af 7

5 Endelig har underviserne også kunnet beskrive, om de anvender andre ikke-trykte demonstrationsmidler (ud over prævention, som ovenfor), og det er der 8 %, der skriver, at de gør. Nærmere bestemt er disse materialer som følger her præciseret af 94 %: Andre ikke-trykte demonstrationsmaterialer %-fordeling Bind/tamponer 29 % Overhead/plancher 23 % Tavlen 3 % Allerede nævnt under præventionsmidler 16 % Andre demonstrationsmaterialer 29 % Seksualundervisningsmateriale lader til hurtigt at blive for gammelt Der er en del, der understreger, at seksualundervisningsmateriale hurtigt forældes. Der nævnes flere grunde hertil, en faktuel, billedmæssigt og i forbindelse med ungdomssproget. Vægtigst er begrundelsen, at det faktuelle stof hurtigt bliver for gammelt, særligt fordi feltet for prævention er i rivende udvikling, og anbefalinger derfor skifter løbende. Forældelsen har flere udtryk: Den gælder naturligvis mangel på beskrivelse af de nyeste præventionsformer, hvor eksempelvis p- plaster og p-ring ikke er med. Men den gælder også forældede præventionsformer, her tænkes særligt på sæddræbende skum og -cremer. Endelig så er ændringer i eller anbefalinger omkring bivirkninger ved p- piller eller indtagelsen af nødprævention svære at have opdateret. Billedsiden i seksualundervisningsmaterialerne afslører også materialets alder. Det har en kraftig og skånselsløs signalværdi, hvilken bredde buksebenenes og længde drengenes pandehår har. Det giver anledning til et godt grin, men grinet skaber samtidig netop afstand til de emner, som de unge skulle relatere til og følt sig mødt på. Hertil knytter der sig en tendens i sproget i meget af seksualundervisningsmaterialet, idet forfatterne søger at henvende sig direkte til de unge og at tale deres sprog. Det resulterer ofte i et meget tidstypisk ordvalg, et ordvalg, der er uhjælpelig er dømt til at komme bagud meget hurtigt. Her et eksempel fra 1981: Vi var til fest i går. Det var meget sjovt, men jeg blev så ond på Jette. Det er Lone også blevet. Jette er så smask-populær hos drengene, og jeg ved da godt hvorfor! (Hennesen, 1981). I de nyeste udgivelser (ex. Hejgaard, 2003) er gennemgående kodeord selvværd, grænser og personlige kompetencer og selvom vi kan blive enige om, at de er meget relevante, så er de også en stærk afspejling af de buzzwords og emner, der optager os netop i denne tid. Set i lyset af den teknologiske udvikling må det også vurderes som nærmest umuligt at være up-to-date med de muligheder, som tilbydes de unge i form af chat, SMS-sex og net-dating. Forældelses-dilemmaet udfordrer forfatterne til seksualundervisningsmaterialer. De skal finde den svære balance mellem tidssvarende og langtidsholdbar konstruktion af deres materialer, både indholdsmæssigt og formmæssigt. Muligvis vil en del af dette sysifos-arbejde, helt kunne undgås, ved at gå udenom ideen om, at materialer skal udgives i en oprindelig bogform, men snarere udlægge materialet på Internettet, hvor materialets fakta- og billeddel er nemme at opdatere. Side 5 af 7

6 Hvad kendetegner undervisernes brug af seksualundervisningsmaterialer? Ud fra spørgeskemaundersøgelsen i Folkeskolen, fra interviews med undervisere, fra snak med bibliotekarer på skolebiblioteker, amtscentraler og på folkebiblioteker, kan vi se, at følgende karakteristikker er dækkende i beskrivelsen af, hvordan undervisernes anvender og forholder sig til seksualundervisningsmateriale. De plukker: Undervisere synes generelt at plukke seksualundervisningsmateriale alle steder fra. De tager lidt fra en seksualundervisningsgrundbog, lidt fra en biologibog, en artikel fra Søndagspolitiken og et digt fra en dansk-antologi, kommer således til at skabe et samlet undervisningsmateriale. De er troløse : Underviserne føler sig således ikke forpligtet til at anvende et grundbogsmateriale slavisk fra ende til anden. Kvindelig lærer, 52 år: Jeg vil aldrig gå ind fra a til z i bogen, men derimod sætte et specifikt fokus... Klassen får ikke altid den samme bog: Det lader også til at være almindeligt forekommende, at klassen bliver præsenteret for forskellige slags materiale, hvorefter det er muligt for eleverne selv at vælge, hvad de gerne vil kigge mere i enten alene eller i grupper. De savner inspiration efter et stykke tid: Der tegner sig desuden et mønster for, at undervisere i en periode (på 3-5 år) anvender kombinationer af det samme materiale, som de har fundet særligt godt og anvendeligt. Herefter opstår en træthed omkring det, og de savner derefter inspiration fra noget nyt. Denne tendens skaber naturligvis en løbende efterspørgsel eller sult efter nyt materiale. (32 % af respondenterne efterspørger spontant nye materialer i Folkeskoleundersøgelsen, der hvor de bliver spurt om tiltag, som vil være en hjælp til seksualundervisningen fremover). Bagdel ved disse tendenser: Flere undervisere nævner dog en ærgrelse over, at deres materiale-plukkerier kan ende i et rent kopierings-helvede, hvor eleverne ikke kan kende forskel på materialet eller madkassepapiret nede i tasken. De sværger derfor til samle-mapper. Hvor får underviserne seksualundervisningsmaterialer fra? Skolens bibliotek Et gennemgående træk for de lokale skolebiblioteker er, at budgetterne for indkøb af nye bøger er stærkt pressede, hvorfor det nyeste seksualundervisningsmateriale sjældent forefindes på selve skolerne. Amtscentraler de fleste har det nyeste En hurtig søgning på landets amtscentraler viser dog, at ca. 80 % ligger inde med klassesæt af et eksempel på noget af det nyeste seksualundervisningsmateriale, nemlig Janne Hejgaards: Mig & sex & dig kroppen og kærligheden fra Der er gennemgående lang ventetid på disse. Desuden er der på mindst 5 amtscentraler lavet gennemsynskasser med alle relevante materialer indenfor emnet seksualvejledning. Ofte er disse kasser tilpasset et særligt alderstrin. Disse kasser suppleres flere steder med præventionsmidler, penisattrapper, underlivsmodeller eller andre brugbare undervisningseffekter (Eks. Sundhedsplejersker i Silkeborg, der har sammensat en pubertetskuffert ). Side 6 af 7

7 Overblik over, hvad der findes Undervisere i seksualundervisning kan skabe sig et overblik over de undervisningsmaterialer, der findes på Lysthusets hjemmeside: Det nyeste materiale registreret her, er en tekst fra Hvad skal godt seksualundervisningsmateriale kunne? Helt konkrete ideer ready-to-teach -materiale: Det lader til, at jo mere konkret og direkte anvendeligt seksualundervisningsmaterialet er jo flere undervisere vurderer, at det er et godt materiale! Det kan faktisk ikke blive konkret nok nærmest som en opskrift: Del klassen op i køn, lad den ene del diskutere spørgsmål XX, og lad den anden del gætte på, hvad de andre vil svare. Disse ideer skal optegne alternativer til den klassiske metode med at opsætte en anonym postkasse i klassen. Læses i dag bruges i morgen: Godt seksualundervisningsmateriale går direkte til pointerne, hvad enten de er faktuelle eller metodiske. Der er ikke mulighed for at sætte sig grundigt ind i meget materiale, hvorfor de mest centrale pointer skal serveres først. Det er vigtigt at holde sig for øje, at undervisere ofte varetager seksualundervisningen uden absolut at prioritere den med stor faglig interessere samt, at emnet heller ikke har primær funktion af faglig identitet for undervisere. Oversættelse af Fælles mål : Det understreges af samtlige interviewede underviserinformanter, at en konkretisering eller praksis-oversættelse af Fælles Mål vil være aldeles kærkomment. Mandlig lærer, 36 år: Det er et kanon-fint projekt at få sat noget kød og blod på det her!. Og kvindelig lærer, 39 år: Det synes jeg faktisk er en god ide. Problemet med Fælles mål er mange gange, at så er det et tolkningsspørgsmål. Det handler ikke kun om, at Fælles mål skal være håndgribeligt for lærerne, men også for forældrene, som har adgang til Fælles mål. Denne praksisoversættelse kan med fordel bygges op omkring den viden vi ny har om, hvilke emner Folkeskolens undervisere præsenterer, og hvornår de gør det (se delrapport 1). Men den kan også krydres med konkrete ideer til, hvordan et særligt emne kan sætte i spil på forskellige alderstrin og i kobling med forskellige fag en viden vi kunne hente fra de erfarne undervisere i de supplerende seksualundervisningstilbud i Danmark (se delrapport 2). Litteratur Hejgaard, J. (2003): Mig & Sex & Dig kærligheden, kroppen og dygtig til sex. Modtryk, Århus. Hennesen, P. (1981): Tænker du også på mig?, Sex & Unge 2, Munksgaard, København. Side 7 af 7

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1 S i d e

Indholdsfortegnelse: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Forord s. 2 Tjek-liste inden start af seksualundervisning/brugerkursus s. 4 Velkomst s. 8 Kropsbevidsthed og samspilsøvelser s. 10 Seksualundervisning udenfor de vante rammer s. 17

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere