hvem, hvad, hvornår og hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvem, hvad, hvornår og hvordan?"

Transkript

1 Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, , 1353 København K Tlf

2 Det er på mange måder givende at tage et studieophold i udlandet. Det styrker din faglige profil og personlige udvikling at skifte det vante studiemiljø ud med et nyt og fremmed miljø og de dertil hørende sociale, sproglige og kulturelle udfordringer. Det er vigtigt at gøre sig klart, at ethvert udlandsophold er individuelt og kræver en aktiv indsats fra den enkelte studerende selv på de områder, hvor instituttet har faste aftaler. Men det er arbejdet værd, og der er masser af hjælp at hente. Vi har samlet nogle informationer om, hvor man kan begynde, her i pjecen. Muligheder for udlandsophold Der er flere måder at rejse udenlands på i forbindelse med sine studier. Institut for Psykologis Erasmus-aftaler med institutter i Europa Institut for Psykologis Nordplus-aftaler med institutter i Norden Nordlys-aftaler som administreres af Det Internationale Kontor (DIK). KU s bilaterale samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden. KU s kulturudvekslingsaftaler med ikke-engelsktalende lande Individuelt arrangerede ophold (taxameterpenge til undervisningsafgift kan søges via udlandsstipendieordningen) Alle ovenstående udvekslingsaftaler gælder ét eller to semestre. Derfor giver ingen af dem en akademisk grad. Med undtagelse af nogle få aftaler skal der ikke betales undervisningsafgifter, mens et individuelt arrangeret ophold er selvfinansieret. Udlandsstipendium ved selvarrangerede ophold Udlandsstipendieordningen er en statslig stipendieordning, som går ud på, at studerende kan ansøge om at få deres taxameterpenge med til at betale undervisningsafgift i udlandet. Taxameterpenge er de penge, staten ellers ville have tildelt KU, såfremt den studerende havde aflagt bestået eksamen ved KU. 2

3 Studerende kan søge om at få udlandsstipendium til studieafgift til videregående uddannelse i form af: Et meritgivende studieophold som led i en dansk uddannelse eller til En hel uddannelse på kandidatniveau på max. to år Udlandsstipendiet for psykologistuderende tager udgangspunkt i taxametertrinnet for Psykologi-uddannelserne: ca kr. pr. 60 ECTS. Du kan læse mere om udlandsstipendieordningen på Proces 1) Informationsmøder Du kan få inspiration og information på informationsmøder på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt på Det Internationale Kontor (DIK), som afholdes hvert år i september og februar. Hold øje med fakultetets hjemmeside ( Studenterservice) for opslag. Derudover afholder Institut for Psykolog også to årlige informationsmøder kort før ansøgningsfristen til Erasmus og Nordplus. 2) Skriftligt informationsmateriale Endvidere anbefales du at læse pjecen Jeg vil ud fra DIK ( samt pjecen 'Udlandsophold' fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ( Her kan du finde generel information om at læse i udlandet samt om diverse udvekslingsaftaler og ansøgningsfrister. På DIKs hjemmeside kan du læse mere om de forskellige udvekslingsmuligheder. På KUnet under Udlandsophold kan du finde en oversigt over, hvilke universiteter Institut for Psykologi har aftaler med i Erasmus/Nordplus samarbejdet. 3

4 3) Vejledningsressourcer Dernæst skal du skabe dig en idé om, hvor du kunne tænke dig at tage hen. Her kan du tale med venner og bekendte, orientere dig på nettet (DIK s hjemmeside samt de pågældende universiteters hjemmesider) og anvende DIK s bibliotek af erfaringsrapporter skrevet af andre studerende til at finde information om mulige udvekslingssteder. Du kan også tale med de ansatte ved instituttet. Instituttets internationale koordinatorer (Lisbeth Harms og Ditte Holm Sørensen, kan kontaktes for spørgsmål om instituttets udvekslingsaftaler i Europa og Norden, og Studievejledningen kan kontaktes for planlægning af et udlandsophold generelt, blandt andet for overblik over de enkelte universiteters fagudbud. Det er vigtigt at gå i gang i god tid med at planlægge et studieophold i udlandet. 4) Orientering om ansøgningsfrister Det næste skridt er at orientere sig om ansøgningsfrister for konkrete aftaler og stipendier. Ansøgningsfristerne kan være 1/2 1 1/2 år før planlagt afrejse. Her vil du primært kunne orientere dig hos DIK og Studievejledningen. Fristerne for oversøiske aftaler kan findes på DIK s hjemmeside. Bemærk, at der kun er ansøgningsfrist for de oversøiske samarbejdsaftaler én gang om året. Ansøgningsfristerne for Instituttets samarbejdsaftaler kan findes på ERASMUS- og Nordplusaftaler har ansøgningsfrister i februar for udveksling i det kommende efterårssemester og i september for udveksling i det efterfølgende forårssemester. 5) Orienter dig i hvilke fag du endnu ikke har taget på din bachelor eller kandidatuddannelse For at blive tildelt en af KU s eller Instituttets udvekslingspladser, kræves det, at de fag du følger i udlandet stemmer overens med fag, du endnu ikke har fulgt her på Instituttet, 4

5 og at du kan få dem meritoverført. Derfor er det nødvendigt, at du orienterer dig i studieordningen og bliver opmærksom på hvilke fag, du mangler. 6) Kontakt til de udenlandske universiteter Tag kontakt til det eller de pågældende universitet(er) for yderligere information om indskrivningsmuligheder, hvilke fag du kan tage som udvekslingsstuderende på det pågældende universitet, bolig osv. Det anbefales at tage kontakt til - og ansøge ved - flere universiteter, så har man langt større chance for at komme af sted. 7) Materiale til ansøgningen Afhængig af udvekslingsaftale og af det universitet, du ønsker at søge ind på, kræves der forskelligt materiale og dokumentation, som skal vedlægges din ansøgning. Start derfor med at undersøge hvilket materiale, der kræves for præcis den aftale og det universitet, du søger ind på. Det kan fx være karakterudskrift, som fås på både dansk og engelsk i SAMF- Informationen, lokale , telefon: Nogle universiteter vil også gerne se udtalelser fra undervisere, ligesom mange kræver en TOEFL-test (Se under punkt 9) Både samarbejdsaftalerne og de udenlandske universiteter kræver, at du skriver en motiveret ansøgning. Du bør undersøge ved den enkelte aftale, hvad der lægges vægt på. Blandt andet kan du argumentere for, at de fag du ønsker at tage i udlandet, er relevante i forhold til din samlede uddannelse. Et andet argument for at følge fag i udlandet kan være, at du ønsker at få fag, som ikke udbydes ved Københavns Universitet. Det kunne fx være dine valgfag. Endelig vil mange universiteter gerne have en forhåndsgodkendelse af de fag, du ønsker at følge hos dem. Her kan Studievejledningen vejlede dig, som du kan se nedenfor. 5

6 8) Vejledning om forhåndsgodkendelse og merit Få vejledning hos Studievejledningen Psykologi om merit, studieplanlægning, forhåndsgodkendelse osv. Vi hjælper dig også gerne med at finde ud af, hvilke fag og kurser, de enkelte universiteter udbyder. DIK har også viden om pointsystemer i de forskellige lande. 9) Udformning af meritansøgning Søger du ud gennem én af de førnævnte udvekslingsaftaler (ikke individuelt arrangerede studieophold), skal opholdet være fuldt meritgivende for, at din ansøgning tages i betragtning. Den eneste aftale, hvor dette ikke gælder, er Nordplus. Dette vil sige, at du skal have forhåndsgodkendelse for 30 ECTS for ét semester og 60 ECTS for to semestre. Det er derfor nødvendigt at ansøge Studienævnet på Psykologi om en forhåndsgodkendelse af de fag, du ønsker at tage i udlandet, så du kan være sikker på at få fagene meritoverført efter hjemkomst. Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal indeholde fagbeskrivelser og også gerne pensumlister fra de fag, du ønsker at tage i udlandet, samt en angivelse af, hvilke fag herhjemme, du ønsker dem forhåndsmeriteret til. En forhåndsgodkendelse er desuden ofte en betingelse for at søge legater og stipendier. Når du kommer hjem fra udlandsopholdet, skal du have en endelig meritgodkendelse af dine fag, hvilket også skal søges ved Studienævnet. For yderligere information og vejledning om forhåndsgodkendelse kan Studievejledningen Psykologi kontaktes. 10) Bolig, økonomi og sprog Endelig er der en række praktiske ting at få på plads vedrørende bolig, økonomi, osv. Der følger automatisk et legat med en Erasmus-plads. Ved ansøgning til DIK s udvekslingsaftaler ansøger du også automatisk om et internationaliseringsstipendium. Du er dog ikke garanteret stipendiet, selvom du får pladsen. Du kan også søge yderligere legater i forbindelse med udvekslingsaftalerne (se DIK s og IfP s hjemmesider). 6

7 Ligeledes kan du søge andre legater løbende og uafhængigt af disse aftaler. Du kan med fordel konsultere Legathåndbogen eller søge på nettet, f.eks. Med fuldt meritgivende ophold på grundlag af forhåndsgodkendelse er det også muligt at få SU med til udlandet. For yderligere information kontakt SU-kontoret (tlf eller For information om boligforhold kan du bruge DIK eller - langt bedre - de respektive universiteter, du søger hos. Endelig skal du være opmærksom på sproglige krav. Mange engelsksprogede universiteter (primært USA, Australien og Canada) kræver, at du har taget og opnået en vis score i - en såkaldt TOEFL-test. DIK kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor TOELF-testen udbydes, og de tilbyder også en smagsprøve på testen på deres kontor. Du kan desuden orientere dig på Der findes herudover andre sproglige tests, som enkelte universiteter kræver. Du kan læse mere på DIK s hjemmeside. Hvornår er det bedst at rejse ud? Typisk vil det være en god idé at rejse ud mellem tredje og sjette semester på bacheloruddannelsen. Det er ikke muligt at tage ud på Instituttets eller KU s aftaler på første studieår af bacheloruddannelsen. Du skal være opmærksom på, at det kan være problematisk at skrive bachelorprojektet ude, da det er lettest at få bedømt herhjemme. Spørg studievejledningen, hvis du planlægger at skrive bachelorprojektet, mens du er ude. Der er også god mulighed for at komme på udvekslingsophold på kandidatuddannelsen. En tredje model kan være at tage nogle fag på BA-niveau og andre på KA-niveau i udlandet. Her opstår dog af og til det problem, at det udenlandske universitet kræver, at du har bestået en BA-uddannelse for at kunne få lov at følge deres master-programmer (overbygninger). For yderligere information om dette, kontakt det pågældende universitet. Vælger du at rejse ud på kandidatuddannelsen, bør du være opmærksom på 7

8 at planlægge det, før du starter på kandidatstudiet, da der ikke er mere end et års teoretisk undervisning på vores kandidatuddannelse. Praktik eller specialeforberedelse i udlandet Det er også muligt at tage praktikken i udlandet. Praktikpladsen skal opfylde de samme krav som i Danmark, se mere på KUnet under 'Uddannelsens forløb' 'Praktik', samt i Studieordningen for kandidatuddannelsen. Det er også muligt at tage et Erasmuspraktikophold, hvortil der følger et stipendium på ca. 250 Euro pr. måned. Du kan læse mere om Erasmus-praktik på DIK s hjemmeside. Endelig er der mulighed for at tage et specialeforberedende ophold i udlandet, f.eks. hvis man har en aftale med et udenlandsk universitet eller institution om at skrive specialet hos dem. Vær dog opmærksom på, at specialet skal afleveres og bedømmes på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, for at man kan opnå titlen cand.psych. Vær også opmærksom på, at KU ikke giver økonomisk tilskud til specialeforberedende ophold i udlandet. Kan man tage ethvert fag i udlandet, eller er det kun bestemte fag, man kan få merit for? De fag, du tager i udlandet, skal i udgangspunktet stemme overens i niveau, omfang og indhold. Ofte kan man også få merit for fag, der ikke stemmer helt overens med fag på vores uddannelse, men som er inden for samme emneområde. Alle fag overføres med Bestået (såfremt faget altså er bestået), og ikke med udenlandske karakterer. For at få en forhåndsgodkendelse skal du redegøre for, at indhold, omfang og niveau af det fag, du tager i udlandet, stemmer overens med det danske. Hvis du skal af sted i ét semester, skal du have godkendt kurser på i alt 30 ECTS, og for to semestre (1 år) i alt 60 ECTS. Dette skyldes princippet om, at udveksling ikke må være studietidsforlængende. 8

9 Der ligger eksempler på forhåndsgodkendelser samt på, hvad studerende har fået merit for på vores hjemmeside om udlandsophold Bachelor/Kandidat i Psykologi Udlandsophold Centrale aktører Det Internationale Kontor (DIK): Har erfaringsmapper fordelt efter studier og lande, og yder vejledning til studerende, der gerne vil læse i udlandet. De har masser af viden om økonomiske aspekter ved udrejse, herunder en række eksempler på budgetter, Universitetets internationaliseringsstipendier, Erasmus-stipendier, legater osv. Studievejledningen Psykologi: Vejledning om de forskellige muligheder for udlandsophold, forhåndsgodkendelse, merit og studieplanlægning under og efter udlandsophold. Bachelor/Kandidat i Psykologi Udlandsophold International koordinator (faglig), Lisbeth Harms: Instituttets faglige koordinator for Erasmus- og Nordplus-området hjælper den enkelte studerende faglige problemstillinger. International administrativ medarbejder, Ditte Holm Sørensen: Instituttets administrative medarbejder for Erasmus- og Nordplus-området hjælper den enkelte studerende administrative problemstillinger. Henvendelser til den internationale koordinator samt den administrative medarbejder sendes til SU-kontoret: Vejleder om SU og administrerer en række legater ( eller 9

10 Oversigt over aftaler og procedurer for udveksling Erasmus-aftaler Erasmus-aftaler er udvekslingsaftaler på institutniveau. Institut for Psykologi har aftaler med institutter i bl.a. Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Østrig og Ungarn. En opdateret liste over instituttets aftaler findes på Bachelor/Kandidat i Psykologi Udlandsophold. Disse løber hel- eller halvårligt fra efterårssemestret. Ansøgningsfrist er som regel i februar for studiestart i efterfølgende efterårssemester og i september for det efterfølgende forårssemester hold øje med KUnet.dk under Udlandsophold. Internationale samarbejdsaftaler Udvekslingsaftaler, som kan søges af alle KU s studerende. De administreres af Det Internationale Kontor, og er både helårlige og halvårlige fra efterårssemestret, dog ofte fra forårssemestret i Australien og New Zealand. Ansøgningsfrist er i september eller oktober for udveksling ved efterfølgende efterårssemester (ansøgningsfrist ca. 11 mdr. før afrejse) og for Australien og New Zealand forårssemestret herefter (ansøgningsfrist ca. 15 mdr. før afrejse). Husk at holde øje med DIK s hjemmeside. Nordplus Udvekslingsaftaler på institutniveau med universiteter i Norden. Disse løber hel- eller halvårligt fra efterårssemestret. Ansøgningsfrist er som regel i februar for studiestart i efteråret og september for studiestart i foråret (ansøgningsfrist ca. 6 mdr. før afrejse). Hold øje med DIK s hjemmeside og KUnet.dk under Udlandsophold for at være helt sikker på de opdaterede frister. Nordlys 10

11 Nordlys er et tværfakultært netværk på en række nordiske universiteter. Aftalerne administreres af Det Internationale Kontor og ansøgningsfrister kan ses på DIK s hjemmeside, Der kan søges Nordlys-stipendier ved disse aftaler gennem Det Internationale Kontor. Bilaterale udvekslinger/kulturstipendier/cirius Særlige udvekslingsaftaler med specifikke lande, typisk i Europa eller i ikkeengelsktalende lande uden for Europa. Administreres af Det Internationale Kontor. Ansøgningsfristerne varierer, se Der kan søges internationaliseringsstipendium gennem Det Internationale Kontor. Individuelt arrangeret studieophold Den studerende formidler selv kontakt til uddannelsesinstitutioner i udlandet, og ansøgningsfristen fastsættes af den pågældende uddannelsesinstitution. Den studerende kan søge om at få taxameterpenge med til betaling af undervisningsafgift på det udenlandske universitet via udlandsstipendieordningen. Aftalerne oprettes uafhængigt af ansøgningsfrister og formelle krav. Der kan søges Internationaliseringsstipendium eller Nordlys/Nordplus stipendium gennem Det Internationale Kontor, der dog ikke dækker undervisningsafgifter. Ansøgningsfristen for disse legater er omkring d. 1. oktober. Du kan orientere dig på Stipendier & Økonomi Til ophold i USA på graduate niveau (overbygningsniveau) kan der søges legat gennem Fullbright-kommissionen, tlf.: Alle ovenstående programmer (individuelle ophold undtaget) samt stipendier søges via KUnet SU 11

12 Alle ovenstående aftaler er SU-berettigede, hvis studieopholdet forhåndsgodkendes af Studienævnet. Opholdet må ikke være studietidsforlængende. Du er altid velkommen til at komme forbi Studievejledningen til en samtale om dine muligheder for udlandsophold. Vi har et stort overblik over de forskellige aftaler og hjælper hellere end gerne. God fornøjelse! Studievejledningen Psykologi Københavns Universitet Center for Sundhed og Samfund Øster Farimagsgade 5A, Tlf.:

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET. Internationalt Center AARHUS UNIVERSITET

Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET. Internationalt Center AARHUS UNIVERSITET Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET Internationalt Center 1 HVORFOR LÆSE I UDLANDET? International baggrund og bedre karrieremuligheder på det globale arbejdsmarked Internationalt netværk Fremmedsprog

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

UDLANDSOPHOLD RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT

UDLANDSOPHOLD RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT 4. NOVEMBER 2014 KANDIDATUDDANLESEN I SYGEPLEJE IDRÆT SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANELSE FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MOLEKYLÆR MEDICIN, KANDIDAT RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 3. november 2015 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Deusto

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Deusto US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Universidad de Deusto Land: Spanien Periode: Fra:19.08.2013 Til:09.01.2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet Land: Polen Periode: Fra: 17.02 2014 Til: 30.06 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

VALGFRIT ELEMENT 9. SEMESTER

VALGFRIT ELEMENT 9. SEMESTER 26. JANUAR 2015 9. SEMESTER RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Fag i Danmark

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt

Læs mere

VIGTIG INFORMATION Forhåndsmerit - udland

VIGTIG INFORMATION Forhåndsmerit - udland VIGTIG INFORMATION Forhåndsmerit - udland Udfyld ansøgningen elektronisk og send den til studienaevn@tek.sdu.dk eller aflever den hos: Studerende i Odense: Studienævnssekretariatet i lokale 510a-3 (2.

Læs mere

Udkast til lokalt tillæg

Udkast til lokalt tillæg Udkast til lokalt tillæg 6. Internationalisering August 2010 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 5 Internationalisering i fysioterapeutuddannelsen i VIA UC Formålet med internationalisering

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studiefremdriftsreformen

Studiefremdriftsreformen Studiefremdriftsreformen Studieservice Dat o mån SU og Fremdriftsreformen Fremdriftsreformen har ikke nogen indflydelse på din SU Du kan stadig modtage din SU som hidtil, så længe du opfylder kravene om

Læs mere

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016 Udvekslingsophold Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende Mandag den 24. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443,

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg trængte til at prøve noget nyt: et nyt akademisk miljø, studiemiljø og et nyt land.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg trængte til at prøve noget nyt: et nyt akademisk miljø, studiemiljø og et nyt land. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Land: Frankrig Periode: Fra: ca. 20.08.12 Til: 21.12.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Leicester.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Leicester. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Leicester Land: England Periode: Fra: 26. september 2011 Til: 25. januar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studieophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt Internationalt netværk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Franҫois Rabelais, Tours Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013

Læs mere

Tilstede: Afbud: Uden afbud Dagsorden

Tilstede: Afbud: Uden afbud Dagsorden Referat fra studienævnsmødet den 21. November 2011 Tilstede: Henrik Fladkjær, Mads Abrahamsen, Joa Rosholm Mark, Tobias Gotfredsen, Erling Jensen og John Kuada, Afbud: Uden afbud: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Geske hvid. Navn på universitet i udlandet: Lunds Universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Geske hvid. Navn på universitet i udlandet: Lunds Universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Geske hvid Navn på universitet i udlandet: Lunds Universitet Land: Sverige Periode: Fra: august 2013 Til: december 2013 Udvekslingsprogram: Nordlys

Læs mere

Au AARHUS UNIVERSITY INTERNATIONAL DAG 2012 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS GENNEM AU NORDEN & EUROPA AARHUS UNIVERSITET

Au AARHUS UNIVERSITY INTERNATIONAL DAG 2012 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS GENNEM AU NORDEN & EUROPA AARHUS UNIVERSITET Au AARHUS UNIVERSITY INTERNATIONAL DAG 2012 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS GENNEM AU NORDEN & EUROPA 1 PROGRAM HVORHEN? Norden Europa HVORDAN? Ansøgning Finansiering Vejledning 2 DESTINATION NORDEN NORDPLUS

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Primært for at forbedre mine tyskkundskaber, men også for at opleve noget nyt.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Primært for at forbedre mine tyskkundskaber, men også for at opleve noget nyt. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk (9. semester) med sidefag i tysk Navn på universitet i udlandet: Universität Bremen Land: Tyskland Periode: Fra:1/10-2012 Til:1/3-2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid Land: Spanien Periode:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: University of Leicester.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: University of Leicester. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: University of Leicester Land: England Periode: Fra:1. feb Til:1. juni Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid Land: Spanien Periode:

Læs mere

Forslag til principper for fremtidige internationaliseringsregler

Forslag til principper for fremtidige internationaliseringsregler Forslag til principper for fremtidige internationaliseringsregler Det kræver færre og mere smidige uddannelsesregler, hvis de danske universiteter skal have gode muligheder for at deltage i internationale

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1år Studieordning STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr. 1204 af

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bogazici Universitesi.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bogazici Universitesi. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bogazici Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:09/09/13 Til: 30/01/14 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk. Navn på universitet i udlandet: Goethe Universität Frankfurt am Main

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk. Navn på universitet i udlandet: Goethe Universität Frankfurt am Main US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk Navn på universitet i udlandet: Goethe Universität Frankfurt am Main Land: Tyskland Periode: Fra:Marts 2013 Til:Juli 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk erhvervslinie. Navn på universitet i udlandet: Universität Augsburg.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk erhvervslinie. Navn på universitet i udlandet: Universität Augsburg. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk erhvervslinie Navn på universitet i udlandet: Universität Augsburg Land: Tyskland Periode: Fra:01.04.2013 Til:25.09.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Erhvervslinje

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Erhvervslinje US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk Erhvervslinje Navn på universitet i udlandet: Ludwig-Maximilians-Universität München Land: Tyskland Periode: Fra: April 2013 Til: August

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de Cergy-Pontoise Land: Frankrig Periode: Fra: 18-01-13 Til: 22-05-13

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab (BA) Navn på universitet i udlandet: University of Deusto

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab (BA) Navn på universitet i udlandet: University of Deusto US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab (BA) Navn på universitet i udlandet: University of Deusto Land: Spanien Periode: Fra:20. august 2013 Til:10. januar 2014

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Jordbrug fødevarer og Miljø

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Jordbrug fødevarer og Miljø US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Jordbrug fødevarer og Miljø Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: September 2010 Til:

Læs mere

DET INTERNATIONALE 11. SEMESTER

DET INTERNATIONALE 11. SEMESTER DET INTERNATIONALE 11. SEMESTER IINFORMATION & EN LILLE UNDERSØGELSE RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT 7. semester studerende UNI VERSITET

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: English Literature

Læs mere

Linjebeskrivelse for Design

Linjebeskrivelse for Design Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for Design Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS PROGRAM HVAD ER ITT? ITT OG UDLANDSOPHOLD SÅDAN GØR DU HJÆLP OG VEJLEDNING 2 FORVENTNINGER? Hvad vil jeg gerne have med hjem herfra i dag? Skriv et kort

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 26. oktober 2016 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Alt i alt, meget tilfreds, men det faglige niveau kunne godt være meget højere.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Alt i alt, meget tilfreds, men det faglige niveau kunne godt være meget højere. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: 02.08.11 Til: 31.01.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: IT-Product Development

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: IT-Product Development US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: IT-Product Development Navn på universitet i udlandet: Eindhoven University of Technology Land: Holland Periode: Fra:1/9-2011 Til:5/2-2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk Sprog og Litteratur/Europastudier

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk Sprog og Litteratur/Europastudier US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk Sprog og Litteratur/Europastudier Navn på universitet i udlandet: European Studies/International Relations Land: Tjekkiet Periode: Fra:

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

AARH US. Generelle oplysninger. Søs Kim Jespersgaard Studienummer: 20112742. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

AARH US. Generelle oplysninger. Søs Kim Jespersgaard Studienummer: 20112742. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur AARH US Generelle oplysninger Søs Kim Jespersgaard Studienummer: 20112742 Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de Cergy-Pontoise Land:

Læs mere

US AARH Generelle oplysninge

US AARH Generelle oplysninge US AARH Generelle oplysninge Studie på Aarhus Universitet: Digital design Navn på universitet i udlandet: Universität der Künste Berlin Land: Tyskland Periode: Fra:april 2012 Til:september 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dekanens dialogforum med studerende

Dekanens dialogforum med studerende DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens dialogforum med studerende MØDEREFERAT 29. NOVEMBER 2011 Forum Dekanens dialogforum med studerende LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan?

AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan? AFTAGERPANELER Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner hvorfor og hvordan? F O T O : C O L O U R B O X. C O M A F T A G E R P A N E L E R A F T A G E R

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) Land: Frankrig Periode: Fra:18.1.13 19.6.13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: Sebtember 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Styrk Kernefagligheden på Arts!

Styrk Kernefagligheden på Arts! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Styrk Kernefagligheden på Arts! I forbindelse med universitets udviklings- og forandringsproces og de

Læs mere

Mulighed for praktik i udlandet. Værd at vide om praktik i udlandet

Mulighed for praktik i udlandet. Værd at vide om praktik i udlandet Mulighed for praktik i udlandet Værd at vide om praktik i udlandet Værd at vide når du ønsker praktik i udlandet. Et praktikophold i udlandet er en mulighed for at udvikle dine faglige såvel som personlige

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylær medicin molekylær medicin I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylær

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Eksamensformer på EBUSS

Eksamensformer på EBUSS Eksamensformer på EBUSS Godkendt af Studienævnet for E-business august 2007 Ikrafttræden: 1. september 2007 Dette dokument indeholder afklarende forhold vedrørende eksamensformer, der benyttes på EBUSS.

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var meget tilfreds med mit ophold og kan varmt anbefale det til alle, der overvejer et semester i udlandet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var meget tilfreds med mit ophold og kan varmt anbefale det til alle, der overvejer et semester i udlandet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:19.02 2014 Til:27.06 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Onsdag den 30. september 2015, kl. 14.00-16.00

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Onsdag den 30. september 2015, kl. 14.00-16.00 Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Onsdag den 30. september 2015, kl. 14.00-16.00 i Winsløwparken 19, 3. sal mødelokale 4.02 Tilstede: Christine Dalgård (CD), Lene

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for civilingeniøruddannelsen i teknisk it. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Tæt på praksis og tæt på teorierne

Tæt på praksis og tæt på teorierne w w w. v i a u c. d k / j y d s k V I A U N I V E R S I T Y C O L L E G E Trainee-uddannelsen giver store fordele for både institution og studerende. Man lærer hinanden at kende og bidrager til gensidig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Aarhus BSS International

Aarhus BSS International Aarhus BSS International Informationsmøde om udlandsophold for jura studerende 27. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 134

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia Land: United Kingdom Periode: Fra: 1. sept. 2011 Til: 31 dec. 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur.

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. 1 Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. Aalborg Universitet gældende fra september 2008 med ændringer af 10. marts 2009 til ikrafttrædelse september 2009 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Universität Wien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Universität Wien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor Navn på universitet i udlandet: Universität Wien Land: Østrig Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juli 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

INSTAGRAM - KONKURRENCE -

INSTAGRAM - KONKURRENCE - VELKOMMEN INSTAGRAM - KONKURRENCE - Vind et gavekort på 1000 kr til gavekortet.dk 1. Følg @edudanmark 2. Tag et billede fra EDU Days 3. #edudays & #edudanmark INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU?

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign Navn på universitet i udlandet: UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech Land: Spanien Periode:

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Alicante Land: Spanien Periode: Fra: 01/02-2013

Læs mere

Filosofi VIDENSKABSFILOSOFI

Filosofi VIDENSKABSFILOSOFI Filosofi VIDENSKABSFILOSOFI Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Tilrettelæggelse... 3 Adgangskrav... 3 Fagligt indhold...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität)

Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität) Land: Tyskland

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør Navn på universitet i udlandet: Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: 17/09/13 Til: 27/01/14

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylærbiologi molekylærbiologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylærbiologi.

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 27. august 2012 Til: 21. december 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsskema for Opdrift Puljen

Retningslinjer og ansøgningsskema for Opdrift Puljen 1 Retningslinjer og ansøgningsskema for Opdrift Puljen Opdrift Puljens hovedformål Opdrift puljens hovedformål er at støtte innovative erhvervsdrivende i at afprøve og iværksætte socialt fokuserede initiativer,

Læs mere

Erstattes på 2015- kandidatstudieordningen af. Kursus i grundlæggende klinik, 7,5 ECTS. Ligger på 1. semester. på 2012-bachelorstudieordningen

Erstattes på 2015- kandidatstudieordningen af. Kursus i grundlæggende klinik, 7,5 ECTS. Ligger på 1. semester. på 2012-bachelorstudieordningen S E K T I O N E N F O R L E G A L I T E T O G S T U D I E N Æ V N S B E T J E N I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Overgangsordning fra 2009-kandidatstudieordningen i medicin til 2015-kandidatstudieordningen

Læs mere

Deltagere studerende: Eva Aakjær og Karin Rosenkilde, Pernille Lundsgaard og Mads Filtenborg

Deltagere studerende: Eva Aakjær og Karin Rosenkilde, Pernille Lundsgaard og Mads Filtenborg Møde den: 19. marts 2015, kl. 11.00 13.00 Bygning 1264, lokale 220 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Morten Frydenberg og Helle Terkildsen Maindal Deltagere studerende: Eva

Læs mere