Lærerflugt truer erhvervsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærerflugt truer erhvervsuddannelser"

Transkript

1 Lærerflugt truer erhvervsuddannelser Hver anden lærer på de tekniske skoler overvejer, pga.lav løn og arbejdsmiljø, at sige op. Blandt yngre lærere er det seks ud af ti. Undersøgelsen bygger på svar fra 608 lærere på erhvervsuddannelserne. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 34/2007 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Lærerflugt truer erhvervsuddannelser Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Frekvenser Frequency Percent Percent Percent ,3 74,3 74, ,7 25,7 100, ,0 100,0 Frequency Percent Percent Percent ,7 49,7 49, ,3 50,3 100, ,0 100,0 Hvor længe har du sammenlagt været lærer på en erhvervsskole? (Angiv venligst ca. år - oprundet eller nedrundet til nærmeste hele år) Frequency Percent Percent Percent 1-5 år ,8 23,8 23, år ,9 20,9 44, år ,2 19,2 64,0 16 år eller længere ,0 36,0 100, ,0 100,0 Hvilken indgang på erhvervsuddannelserne underviser du på? Frequency Percent Percent Percent Teknologi og kommunikation ,0 25,0 25,0 Bygge og anlæg ,3 24,3 49,3 Håndværk og teknik 83 13,7 13,7 63,0 Fra jord til bord - hotel, køkken, levnedsmiddel og 72 11,8 11,8 74,8 jordbrug Mekanik, transport og logistik 84 13,8 13,8 88,7 Service 67 11,0 11,0 99,7 Det merkantile område handel, kontor og finans 2 0,3 0,3 100, ,0 100,0 Side 1 af 44

3 Frekvenser "Jeg mener, at regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er en realistisk målsætning" Frequency Percent Percent Percent Helt enig 38 6,3 6,3 6,3 Delvist enig ,8 28,8 35,0 Hverken/eller 49 8,1 8,1 43,1 Delvist uenig ,6 32,6 75,7 Helt uenig ,7 22,7 98,4 Ved ikke 10 1,6 1,6 100, ,0 100,0 Side 2 af 44

4 Frekvenser Hvor stor procentdel af dine elever vil efter din vurdering ikke færdiggøre en erhvervsuddannelse? Frequency Percent Percent Percent Under 10 procent ,7 32,7 32,7 10 til 25 procent ,7 45,7 78,5 26 til 50 procent 57 9,4 9,4 87,8 51 til 75 procent 26 4,3 4,3 92,1 Over 75 procent 17 2,8 2,8 94,9 Ved ikke 31 5,1 5,1 100, ,0 100,0 Hvad er, efter din mening, hovedårsagen til, at mange unge ikke gennemfører en erhvervsuddannelse? Elevernes manglende faglige forudsætninger Individualiserede, modulopsplittede erhvervsuddannelser med vægt på ansvar for egen læring Frequency Percent Percent Percent 66 10,9 10,9 10, ,0 16,0 26,8 Ressourcerne, som ikke følger med reformerne ,7 33,7 60,5 Elevernes manglende motivation ,4 17,4 78,0 Fraværet af praktikpladser til alle 59 9,7 9,7 87,7 Andet (skriv venligst): 63 10,4 10,4 98,0 Ved ikke 12 2,0 2,0 100, ,0 100,0 "Hvis de tekniske skoler havde flere økonomiske ressourcer, ville det være langt nemmere at nå målsætningen om, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse" Frequency Percent Percent Percent Helt enig ,8 37,8 37,8 Delvist enig ,3 42,3 80,1 Hverken/eller 52 8,6 8,6 88,7 Delvist uenig 44 7,2 7,2 95,9 Helt uenig 21 3,5 3,5 99,3 Ved ikke 4 0,7 0,7 100, ,0 100,0 Side 3 af 44

5 Frekvenser Hvad er dine forventninger til frafaldet på erhvervsuddannelserne i de kommende 2 år? Frequency Percent Percent Percent Frafaldet vil blive mindre end i det er i dag ,2 19,2 19,2 Frafaldet vil være uændret i forhold til i dag ,1 55,1 74,3 Frafaldet vil blive større end i det er i dag ,2 22,2 96,5 Ved ikke 21 3,5 3,5 100, ,0 100,0 Side 4 af 44

6 Frekvenser Hvad er efter din mening det vigtigste middel mod frafaldet på erhvervsuddannelserne? Frequency Percent Percent Percent En ny reform af erhvervsuddannelserne, der gør endeligt op med ansvar for egen læring og individualiserede undervisnings 92 15,1 15,1 15,1 Bedre uddannelse og efteruddannelse af lærere 47 7,7 7,7 22,9 Mentorordninger 58 9,5 9,5 32,4 Kontaktlærerordninger 14 2,3 2,3 34,7 Indførelse af en klasselærer 30 4,9 4,9 39,6 Flere ressourcer til undervisningen og ,8 39,8 79,4 skolerne Flere praktikpladser til de unge 54 8,9 8,9 88,3 Andet (skriv venligst): 63 10,4 10,4 98,7 Ved ikke 8 1,3 1,3 100, ,0 100,0 "Uddannelsesmæssigt mangler jeg de pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at begrænse frafaldet af unge på erhvervsuddannelserne" Frequency Percent Percent Percent Helt enig 42 6,9 6,9 6,9 Delvist enig ,7 25,7 32,6 Hverken/eller 78 12,8 12,8 45,4 Delvist uenig ,5 21,5 66,9 Helt uenig ,9 31,9 98,8 Ved ikke 7 1,2 1,2 100, ,0 100,0 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Eleverne er blevet fagligt svagere i de seneste 5-10 år Frequency Percent Percent Percent ,2 57,7 57,7 Side 5 af 44

7 Frekvenser Eleverne er hverken blevet svagere eller stærkere fagligt i de ,2 36,4 94,1 seneste 5-10 år Eleverne er blevet fagligt stærkere i de seneste ,8 4,6 98,7 10 år Ved ikke 5 0,8 1,3 100, ,0 100,0 Missing System , ,0 Side 6 af 44

8 Frekvenser Frequency Percent Percent Percent Eleverne er blevet lettere at undervise i de seneste 22 3,6 5,9 5, år Eleverne er hverken blevet lettere eller sværere at undervise i de ,2 33,2 39,1 seneste 5-10 år Eleverne er blevet sværere at undervise i de ,5 59,8 98,9 seneste 5-10 år Ved ikke 4 0,7 1,1 100, ,0 100,0 Missing System , ,0 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvordan bedømmer du antallet af meget dårligt motiverede elever på erhvervsuddannelserne i forhold til for 5-10 år siden? Frequency Percent Percent Percent Der er flere meget dårligt motiverede elever på min skole end for 5-10 år siden Det er lige så mange meget dårligt motiverede elever på min skole som for 5-10 år siden ,3 54,3 54, ,3 26,3 80,6 Der er færre meget dårligt motiverede elever på min skole end for 5-10 år 20 3,3 3,3 83,9 siden Ved ikke 98 16,1 16,1 100, ,0 100,0 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Frequency Percent Percent Percent Side 7 af 44

9 Det er nemmere at undervise piger på erhvervsskoler, end at det er at undervise drenge Frekvenser 76 12,5 12,5 12,5 Hverken/eller ,3 74,3 86,8 Det er nemmere at undervise drenge på erhvervsskoler, end det er 20 3,3 3,3 90,1 at undervise piger Ved ikke 60 9,9 9,9 100, ,0 100,0 Side 8 af 44

10 Frekvenser Erhvervsuddannelserne er blevet kritiseret for at lægge for meget vægt på den enkelte elevs "ansvar for egen læring". Er du enig eller uenig i den kritik? Frequency Percent Percent Percent Helt enig ,9 22,9 22,9 Delvist enig ,4 41,4 64,3 Hverken/eller 63 10,4 10,4 74,7 Delvist uenig 86 14,1 14,1 88,8 Helt uenig 63 10,4 10,4 99,2 Ved ikke 5 0,8 0,8 100, ,0 100,0 Erhvervsuddannelsernes forløb og opbygning er blevet kritiseret for at være for modulopsplittede, individualiserede og forvirrende for de unge. Er du enig eller uenig i den kritik? Frequency Percent Percent Percent Helt enig ,2 26,2 26,2 Delvist enig ,9 42,9 69,1 Hverken/eller 57 9,4 9,4 78,5 Delvist uenig 73 12,0 12,0 90,5 Helt uenig 51 8,4 8,4 98,8 Ved ikke 7 1,2 1,2 100, ,0 100,0 Tror du, at den nye reform af erhvervsuddannelserne, som netop er vedtaget af Folketinget, vil gøre det nemmere eller sværere at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse? Frequency Percent Percent Percent Meget nemmere 3 0,5 0,5 0,5 Lidt nemmere 88 14,5 14,5 15,0 Hverken/eller ,1 44,1 59,0 Lidt sværere 57 9,4 9,4 68,4 Meget sværere 34 5,6 5,6 74,0 Ved ikke/kender ikke godt nok ,0 26,0 100, ,0 100,0 Hvor stor en andel elever med anden etnisk baggrund end dansk, er der blandt dine elever? Frequency Percent Percent Percent Under 10 procent ,0 72,0 72,0 10 til 25 procent ,8 24,8 96,9 26 til 50 procent 13 2,1 2,1 99,0 Side 9 af 44

11 Frekvenser 51 til 75 procent 1 0,2 0,2 99,2 Over 75 procent 1 0,2 0,2 99,3 Ved ikke 4 0,7 0,7 100, ,0 100,0 Er elever med anden etnisk baggrund efter din mening nemmere eller sværere at håndtere end etnisk danske elever i undervisningssituationen? Frequency Percent Percent Percent Meget nemmere 2 0,3 0,3 0,3 Lidt nemmere 3 0,5 0,5 0,8 Hverken/eller ,6 30,6 31,4 Lidt sværere ,6 41,6 73,0 Meget sværere ,1 20,1 93,1 Ved ikke 42 6,9 6,9 100, ,0 100,0 Side 10 af 44

12 Frekvenser Hvad er årsagen til, at elever med anden etnisk baggrund er sværere at håndtere i undervisningen end etnisk danske elever? De har dårligere faglige forudsætninger end danske elever De har sproglige problemer, som udgør en barriere i undervisningen ,8% ,0% De har nogle andre forventninger til undervisningen end etnisk ,3% danske elever De er mindre motiverede end danske elever ,6% Andet 32 8,5% Ved ikke 3 0,8% ,1% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Frequency Percent Percent Percent Danske elever og elever med anden etnisk baggrund har et tæt 10 1,6 6,0 6,0 forhold til hinanden Hverken/eller 66 10,9 39,8 45,8 Danske elever og elever med anden etnisk baggrund har ikke et tæt forhold til hinanden 86 14,1 51,8 97,6 Ved ikke 4 0,7 2,4 100, ,3 100,0 Missing System , ,0 Hvem er det nemmest at undervise, drenge med anden etnisk baggrund end dansk, eller piger med anden etnisk baggrund end dansk? Frequency Percent Percent Percent Side 11 af 44

13 Frekvenser Det er nemmest at undervise drenge med anden etnisk baggrund 4 0,7 2,4 2,4 end dansk Hverken/eller 57 9,4 34,3 36,7 Det er nemmest at undervise piger med anden etnisk baggrund 42 6,9 25,3 62,0 end dansk Ved ikke 63 10,4 38,0 100, ,3 100,0 Missing System , ,0 Side 12 af 44

14 Frekvenser Hvor tilfreds er du med at være lærer på en teknisk skole? Frequency Percent Percent Percent Meget tilfreds ,2 22,2 22,2 Tilfreds ,6 55,6 77,8 Hverken/eller 73 12,0 12,0 89,8 Utilfreds 48 7,9 7,9 97,7 Meget utilfreds 11 1,8 1,8 99,5 Ved ikke 3 0,5 0,5 100, ,0 100,0 "Mange lærere på de tekniske skoler mangler pædagogisk uddannelse og er derfor ikke klædt på til den udfordring det er at begrænse frafaldet" Frequency Percent Percent Percent Helt enig ,8 17,8 17,8 Delvist enig ,5 39,5 57,2 Hverken/eller 81 13,3 13,3 70,6 Delvist uenig ,4 17,4 88,0 Helt uenig 66 10,9 10,9 98,8 Ved ikke 7 1,2 1,2 100, ,0 100,0 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? Uddannelsesmæssigt har jeg en utilstrækkelig pædagogisk baggrund til at kunne undervise i erhvervsskolen og trænger i hø Frequency Percent Percent Percent ,4 19,4 19,4 Hverken/eller ,5 24,5 43,9 Uddannelsesmæssigt har jeg en tilstrækkelig pædagogisk baggrund til at kunne undervise i erhvervsskolen og har kun i beg ,3 55,3 99,2 Ved ikke 5 0,8 0,8 100, ,0 100,0 Side 13 af 44

15 Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er steget Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er hverken steget eller faldet Frekvenser Forskellige fag har forskellig social prestige i befolkningen. Er den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer, efter din mening, steget eller faldet i de senere år? Frequency Percent Percent Percent 9 1,5 1,5 1, ,0 39,0 40,5 Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er ,4 47,4 87,8 faldet Ved ikke 74 12,2 12,2 100, ,0 100,0 Side 14 af 44

16 Frekvenser "Det er sværere at få undervisningen til at fungere, fordi eleverne har mindre respekt for autoriteter end for 5-10 år siden. Mange ting kan gøres til genstand for forhandling i undervisningssituationen" Frequency Percent Percent Percent Helt enig ,8 17,8 17,8 Delvist enig ,3 36,3 54,1 Hverken/eller ,8 16,8 70,9 Delvist uenig 76 12,5 12,5 83,4 Helt uenig 78 12,8 12,8 96,2 Ved ikke 23 3,8 3,8 100, ,0 100,0 Er du blevet mere eller mindre tilfreds med lærerjobbet i de seneste fem år? Frequency Percent Percent Percent Mere tilfreds 67 11,0 11,0 11,0 Hverken mere eller mindre tilfreds ,1 39,1 50,2 Mindre tilfreds ,5 40,5 90,6 Ved ikke 57 9,4 9,4 100, ,0 100,0 Har du inden for det seneste år overvejet at forlade erhvervsuddannelsen? Frequency Percent Percent Percent Ja ,4 57,4 57,4 Nej ,6 42,6 100, ,0 100,0 Hvad er hovedårsagen til, at du har overvejet at skifte job? Frequency Percent Percent Percent Positivt ønske om helt nye jobmæssige 28 4,6 8,0 8,0 udfordringer Stress 67 11,0 19,2 27,2 Eleverne 5 0,8 1,4 28,7 Dårlig ledelse 95 15,6 27,2 55,9 Dårlige lønforhold 55 9,0 15,8 71,6 Ingen efteruddannelse 7 1,2 2,0 73,6 Frustrationer over nye lovmæssige krav til erhvervsskolerne 24 3,9 6,9 80,5 Side 15 af 44

17 Frekvenser Manglende økonomiske ressourcer 31 5,1 8,9 89,4 Andet (skriv venligst): 37 6,1 10,6 100, ,4 100,0 Missing System , ,0 Side 16 af 44

18 Frekvenser Spiller virksomhederne, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? Frequency Percent Percent Percent Virksomhederne spiller en meget aktiv rolle 57 9,4 9,4 9,4 Virksomhederne spiller en aktiv rolle ,3 26,3 35,7 Hverken/eller 98 16,1 16,1 51,8 Virksomhederne spiller en passiv rolle ,7 33,7 85,5 Virksomhederne spiller en meget passiv rolle 68 11,2 11,2 96,7 Ved ikke 20 3,3 3,3 100, ,0 100,0 Spiller fagbevægelsen, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? Frequency Percent Percent Percent Fagbevægelsen spiller en meget aktiv rolle 39 6,4 6,4 6,4 Fagbevægelsen spiller en aktiv rolle ,6 29,6 36,0 Hverken/eller ,7 25,7 61,7 Fagbevægelsen spiller en passiv rolle ,2 23,2 84,9 Fagbevægelsen spiller en meget passiv rolle 56 9,2 9,2 94,1 Ved ikke 36 5,9 5,9 100, ,0 100,0 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Medierne tegner generelt et for negativt billede af erhvervsskolerne Frequency Percent Percent Percent ,3 43,3 43,3 Medierne tegner generelt et nuanceret billede af erhvervsskolerne ,6 28,6 71,9 Side 17 af 44

19 Frekvenser Medierne tegner generelt et for positivt billede af erhvervsskolerne 24 3,9 3,9 75,8 Ingen af delene ,2 24,2 100, ,0 100,0 Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Frequency Percent Percent Percent Som 60-årig ,9 21,9 21,9 Som 61-årig 5 0,8 0,8 22,7 Som 62-årig ,8 28,8 51,5 Som 63-årig 26 4,3 4,3 55,8 Som 64-årig 8 1,3 1,3 57,1 Som 65-årig 89 14,6 14,6 71,7 Som ældre end 65 år 46 7,6 7,6 79,3 Ved ikke ,7 20,7 100, ,0 100,0 Side 18 af 44

20 Køn krydset med køn ,3% ,2% ,7% ,7% 45 28,8% ,3% Hvor længe har du sammenlagt været lærer på en erhvervsskole? (Angiv venligst ca. år - oprundet eller nedrundet til nærmeste hele år) krydset med køn Hvor længe har du sammenlagt været lærer på en erhvervsskole? (Angiv venligst ca. år - oprundet eller nedrundet til nærmeste hele 1-5 år 92 20,4% 53 34,0% ,8% 6-10 år 92 20,4% 35 22,4% ,9% år 83 18,4% 34 21,8% ,2% 16 år eller længere ,9% 34 21,8% ,0% Hvilken indgang på erhvervsuddannelserne underviser du på? Hvilken indgang på erhvervsuddannelserne underviser du på? krydset med køn Teknologi og kommunikation ,4% 28 17,9% ,0% Bygge og anlæg ,1% 21 13,5% ,3% Håndværk og teknik 73 16,2% 10 6,4% 83 13,7% Fra jord til bord - hotel, køkken, levnedsmiddel og 44 9,7% 28 17,9% 72 11,8% jordbrug Mekanik, transport og logistik 74 16,4% 10 6,4% 84 13,8% Service 9 2,0% 58 37,2% 67 11,0% Det merkantile område handel, kontor og finans 1 0,2% 1 0,6% 2 0,3% "Jeg mener, at regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er en realistisk målsætning" krydset med køn "Jeg mener, at regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er en realistisk målsætning" Hvor stor procentdel af dine elever vil efter din vurdering ikke færdiggøre en erhvervsuddannelse? Helt enig 32 7,1% 6 3,8% 38 6,3% Delvist enig ,5% 55 35,3% ,8% Hverken/eller 38 8,4% 11 7,1% 49 8,1% Delvist uenig ,9% 54 34,6% ,6% Helt uenig ,1% 29 18,6% ,7% Ved ikke 9 2,0% 1 0,6% 10 1,6% Hvor stor procentdel af dine elever vil efter din vurdering ikke færdiggøre en erhvervsuddannelse? krydset med køn Under 10 procent ,6% 38 24,4% ,7% 10 til 25 procent ,0% 70 44,9% ,7% 26 til 50 procent 34 7,5% 23 14,7% 57 9,4% 51 til 75 procent 16 3,5% 10 6,4% 26 4,3% Over 75 procent 14 3,1% 3 1,9% 17 2,8% Ved ikke 19 4,2% 12 7,7% 31 5,1% Side 19 af 44

21 Elevernes manglende faglige forudsætninger Individualiserede, modulopsplittede erhvervsuddannelser med vægt på ansvar for egen læring Køn Hvad er, efter din mening, hovedårsagen til, at mange unge ikke gennemfører en erhvervsuddannelse? krydset med køn Hvad er, efter din mening, hovedårsagen til, at mange unge ikke gennemfører en erhvervsuddannelse? 55 12,2% 11 7,1% 66 10,9% 62 13,7% 35 22,4% 97 16,0% Ressourcerne, som ikke følger med reformerne ,6% 44 28,2% ,7% Elevernes manglende motivation 86 19,0% 20 12,8% ,4% Fraværet af praktikpladser til alle 32 7,1% 27 17,3% 59 9,7% Andet (skriv venligst): 45 10,0% 18 11,5% 63 10,4% Ved ikke 11 2,4% 1 0,6% 12 2,0% Helt enig ,9% 54 34,6% ,8% Delvist enig ,9% 72 46,2% ,3% Hverken/eller 36 8,0% 16 10,3% 52 8,6% Delvist uenig 34 7,5% 10 6,4% 44 7,2% Helt uenig 18 4,0% 3 1,9% 21 3,5% Ved ikke 3 0,7% 1 0,6% 4 0,7% Frafaldet vil blive mindre end i det er i dag 83 18,4% 34 21,8% ,2% Frafaldet vil være uændret i forhold til i dag ,9% 87 55,8% ,1% Frafaldet vil blive større end i det er i dag ,1% 26 16,7% ,2% Ved ikke 12 2,7% 9 5,8% 21 3,5% "Hvis de tekniske skoler havde flere økonomiske ressourcer, ville det være langt nemmere at nå målsætningen om, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse" krydset med køn "Hvis de tekniske skoler havde flere økonomiske ressourcer, ville det være langt nemmere at nå målsætningen om, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse" Hvad er dine forventninger til frafaldet på erhvervsuddannelserne i de kommende 2 år? Hvad er dine forventninger til frafaldet på erhvervsuddannelserne i de kommende 2 år? krydset med køn Side 20 af 44

22 Hvad er efter din mening det vigtigste middel mod frafaldet på erhvervsuddannelserne? En ny reform af erhvervsuddannelserne, der gør endeligt op med ansvar for egen læring og individualiserede undervisnings Køn Hvad er efter din mening det vigtigste middel mod frafaldet på erhvervsuddannelserne? krydset med køn 69 15,3% 23 14,7% 92 15,1% Bedre uddannelse og efteruddannelse af lærere 38 8,4% 9 5,8% 47 7,7% Mentorordninger 40 8,8% 18 11,5% 58 9,5% Kontaktlærerordninger 9 2,0% 5 3,2% 14 2,3% Indførelse af en klasselærer 22 4,9% 8 5,1% 30 4,9% Flere ressourcer til undervisningen og skolerne ,4% 55 35,3% ,8% Flere praktikpladser til de unge 32 7,1% 22 14,1% 54 8,9% Andet (skriv venligst): 49 10,8% 14 9,0% 63 10,4% Ved ikke 6 1,3% 2 1,3% 8 1,3% "Uddannelsesmæssigt mangler jeg de pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at begrænse frafaldet af unge på erhvervsuddannelserne" krydset med køn "Uddannelsesmæssigt mangler jeg de pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at begrænse frafaldet af unge på erhvervsuddannelserne" Helt enig 29 6,4% 13 8,3% 42 6,9% Delvist enig ,1% 38 24,4% ,7% Hverken/eller 61 13,5% 17 10,9% 78 12,8% Delvist uenig 94 20,8% 37 23,7% ,5% Helt uenig ,1% 49 31,4% ,9% Ved ikke 5 1,1% 2 1,3% 7 1,2% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med køn Eleverne er blevet fagligt svagere i de seneste 5-10 år ,5% 38 47,5% ,7% Eleverne er hverken blevet svagere eller stærkere fagligt i ,7% 34 42,5% ,4% de seneste 5-10 år Eleverne er blevet fagligt stærkere i de seneste 5-10 år 11 3,8% 6 7,5% 17 4,6% Ved ikke 3 1,0% 2 2,5% 5 1,3% ,0% ,0% ,0% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med køn Eleverne er blevet lettere at undervise i de seneste 5-10 år 17 5,8% 5 6,3% 22 5,9% Eleverne er hverken blevet lettere eller sværere at undervise i de seneste 5-10 år ,1% 21 26,3% ,2% Eleverne er blevet sværere at undervise i de seneste 5-10 år ,1% 53 66,3% ,8% Ved ikke 3 1,0% 1 1,3% 4 1,1% Side 21 af 44

23 Køn ,0% ,0% ,0% Hvordan bedømmer du antallet af meget dårligt motiverede elever på erhvervsuddannelserne i forhold til for 5-10 år siden? krydset med køn Hvordan bedømmer du antallet af meget dårligt motiverede elever på erhvervsuddannelserne i forhold til for 5-10 år siden? Der er flere meget dårligt motiverede elever på min skole end for 5-10 år siden Det er lige så mange meget dårligt motiverede elever på min skole som for 5-10 år siden ,4% 84 53,8% ,3% ,9% 34 21,8% ,3% Der er færre meget dårligt motiverede elever på min 16 3,5% 4 2,6% 20 3,3% skole end for 5-10 år siden Ved ikke 64 14,2% 34 21,8% 98 16,1% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med køn Det er nemmere at undervise piger på erhvervsskoler, end at det er at undervise drenge 67 14,8% 9 5,8% 76 12,5% Hverken/eller ,3% ,1% ,3% Det er nemmere at undervise drenge på erhvervsskoler, end det er at undervise piger 13 2,9% 7 4,5% 20 3,3% Ved ikke 45 10,0% 15 9,6% 60 9,9% Erhvervsuddannelserne er blevet kritiseret for at lægge for meget vægt på den enkelte elevs "ansvar for egen læring". Er du enig eller uenig i den kritik? krydset med køn Erhvervsuddannelserne er blevet kritiseret for at lægge for meget vægt på den enkelte elevs "ansvar for egen læring". Er du enig eller uenig i den kritik? Helt enig ,3% 38 24,4% ,9% Delvist enig ,0% 62 39,7% ,4% Hverken/eller 43 9,5% 20 12,8% 63 10,4% Delvist uenig 67 14,8% 19 12,2% 86 14,1% Helt uenig 47 10,4% 16 10,3% 63 10,4% Ved ikke 4 0,9% 1 0,6% 5 0,8% Erhvervsuddannelsernes forløb og opbygning er blevet kritiseret for at være for modulopsplittede, individualiserede og forvirrende for de unge. Er du enig eller uenig i den kritik? krydset med køn Erhvervsuddannelsernes forløb og opbygning er blevet kritiseret for at være for modulopsplittede, individualiserede og forvirrende for de unge. Er du enig eller uenig i den kritik? Helt enig ,0% 46 29,5% ,2% Delvist enig ,9% 67 42,9% ,9% Hverken/eller 43 9,5% 14 9,0% 57 9,4% Delvist uenig 54 11,9% 19 12,2% 73 12,0% Helt uenig 42 9,3% 9 5,8% 51 8,4% Ved ikke 6 1,3% 1 0,6% 7 1,2% Side 22 af 44

24 Køn Tror du, at den nye reform af erhvervsuddannelserne, som netop er vedtaget af Folketinget, vil gøre det nemmere eller sværere at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse? krydset med køn Tror du, at den nye reform af erhvervsuddannelserne, som netop er vedtaget af Folketinget, vil gøre det nemmere eller sværere at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse? Hvor stor en andel elever med anden etnisk baggrund end dansk, er der blandt dine elever? Meget nemmere 2 0,4% 1 0,6% 3 0,5% Lidt nemmere 59 13,1% 29 18,6% 88 14,5% Hverken/eller ,2% 50 32,1% ,1% Lidt sværere 45 10,0% 12 7,7% 57 9,4% Meget sværere 24 5,3% 10 6,4% 34 5,6% Ved ikke/kender ikke godt nok ,0% 54 34,6% ,0% Hvor stor en andel elever med anden etnisk baggrund end dansk, er der blandt dine elever? krydset med køn Under 10 procent ,8% ,9% ,0% 10 til 25 procent ,3% 41 26,3% ,8% 26 til 50 procent 8 1,8% 5 3,2% 13 2,1% 51 til 75 procent 1 0,2% 1 0,2% Over 75 procent 1 0,2% 1 0,2% Ved ikke 3 0,7% 1 0,6% 4 0,7% Er elever med anden etnisk baggrund efter din mening nemmere eller sværere at håndtere end etnisk danske elever i undervisningssituationen? krydset med køn Er elever med anden etnisk baggrund efter din mening nemmere eller sværere at håndtere end etnisk danske elever i undervisningssituationen? Meget nemmere 1 0,2% 1 0,6% 2 0,3% Lidt nemmere 1 0,2% 2 1,3% 3 0,5% Hverken/eller ,6% 52 33,3% ,6% Lidt sværere ,6% 56 35,9% ,6% Meget sværere 94 20,8% 28 17,9% ,1% Ved ikke 25 5,5% 17 10,9% 42 6,9% Hvad er årsagen til, at elever med anden etnisk baggrund er sværere at håndtere i undervisningen end etnisk danske elever? krydset med køn De har dårligere faglige forudsætninger end danske ,2% 33 39,3% ,8% elever De har sproglige problemer, som udgør en barriere i ,4% 55 65,5% ,0% undervisningen De har nogle andre forventninger til undervisningen end etnisk 95 32,6% 30 35,7% ,3% danske elever De er mindre motiverede end danske elever 90 30,9% 21 25,0% ,6% Andet 26 8,9% 6 7,1% 32 8,5% Ved ikke 2 0,7% 1 1,2% 3 0,8% ,0% ,0% ,0% Side 23 af 44

25 Køn Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med køn Danske elever og elever med anden etnisk baggrund har et tæt forhold til hinanden 7 5,8% 3 6,5% 10 6,0% Hverken/eller 51 42,5% 15 32,6% 66 39,8% Danske elever og elever med anden etnisk baggrund har ikke et tæt forhold til hinanden 59 49,2% 27 58,7% 86 51,8% Ved ikke 3 2,5% 1 2,2% 4 2,4% ,0% ,0% ,0% Hvem er det nemmest at undervise, drenge med anden etnisk baggrund end dansk, eller piger med anden etnisk baggrund end dansk? krydset med køn Hvem er det nemmest at Det er nemmest at undervise undervise, drenge med anden drenge med anden etnisk etnisk baggrund end dansk, baggrund end dansk 4 3,3% 4 2,4% eller piger med anden etnisk baggrund end dansk? Hverken/eller 39 32,5% 18 39,1% 57 34,3% Det er nemmest at undervise piger med anden etnisk 29 24,2% 13 28,3% 42 25,3% baggrund end dansk Ved ikke 48 40,0% 15 32,6% 63 38,0% ,0% ,0% ,0% Hvor tilfreds er du med at være lærer på en teknisk skole? Hvor tilfreds er du med at være lærer på en teknisk skole? krydset med køn Meget tilfreds ,1% 35 22,4% ,2% Tilfreds ,9% 90 57,7% ,6% Hverken/eller 57 12,6% 16 10,3% 73 12,0% Utilfreds 36 8,0% 12 7,7% 48 7,9% Meget utilfreds 8 1,8% 3 1,9% 11 1,8% Ved ikke 3 0,7% 3 0,5% "Mange lærere på de tekniske skoler mangler pædagogisk uddannelse og er derfor ikke klædt på til den udfordring det er at begrænse frafaldet" krydset med køn "Mange lærere på de tekniske skoler mangler pædagogisk uddannelse og er derfor ikke klædt på til den udfordring det er at begrænse frafaldet" Helt enig 69 15,3% 39 25,0% ,8% Delvist enig ,3% 58 37,2% ,5% Hverken/eller 70 15,5% 11 7,1% 81 13,3% Delvist uenig 78 17,3% 28 17,9% ,4% Helt uenig 49 10,8% 17 10,9% 66 10,9% Ved ikke 4 0,9% 3 1,9% 7 1,2% Side 24 af 44

26 Køn Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? krydset med køn Uddannelsesmæssigt har jeg en utilstrækkelig pædagogisk baggrund til at kunne undervise i erhvervsskolen og trænger i hø 90 19,9% 28 17,9% ,4% Hverken/eller ,2% 35 22,4% ,5% Uddannelsesmæssigt har jeg en tilstrækkelig pædagogisk baggrund til at kunne undervise i erhvervsskolen og har kun i beg ,0% 92 59,0% ,3% Ved ikke 4 0,9% 1 0,6% 5 0,8% Forskellige fag har forskellig social prestige i befolkningen. Er den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer, efter din mening, steget eller faldet i de senere år? krydset med køn Forskellige fag har forskellig social prestige i befolkningen. Er den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer, efter din mening, steget eller faldet i de senere år? Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er steget Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er hverken steget eller faldet 8 1,8% 1 0,6% 9 1,5% ,2% 60 38,5% ,0% Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er ,8% 63 40,4% ,4% faldet Ved ikke 42 9,3% 32 20,5% 74 12,2% Helt enig 76 16,8% 32 20,5% ,8% Delvist enig ,2% 53 34,0% ,3% Hverken/eller 75 16,6% 27 17,3% ,8% Delvist uenig 56 12,4% 20 12,8% 76 12,5% Helt uenig 61 13,5% 17 10,9% 78 12,8% Ved ikke 16 3,5% 7 4,5% 23 3,8% Mere tilfreds 49 10,8% 18 11,5% 67 11,0% Hverken mere eller mindre tilfreds ,5% 55 35,3% ,1% Mindre tilfreds ,8% 66 42,3% ,5% Ved ikke 40 8,8% 17 10,9% 57 9,4% "Det er sværere at få undervisningen til at fungere, fordi eleverne har mindre respekt for autoriteter end for 5-10 år siden. Mange ting kan gøres til genstand for forhandling i undervisningssituationen" krydset med køn "Det er sværere at få undervisningen til at fungere, fordi eleverne har mindre respekt for autoriteter end for 5-10 år siden. Mange ting kan gøres til genstand for forhandling i Er du blevet mere eller mindre tilfreds med lærerjobbet i de seneste fem år? Har du inden for det seneste år overvejet at forlade erhvervsuddannelsen? Er du blevet mere eller mindre tilfreds med lærerjobbet i de seneste fem år? krydset med køn Har du inden for det seneste år overvejet at forlade erhvervsuddannelsen? krydset med køn Ja ,1% 91 58,3% ,4% Nej ,9% 65 41,7% ,6% Side 25 af 44

27 Køn Side 26 af 44

28 Køn Hvad er hovedårsagen til, at du har overvejet at skifte job? Hvad er hovedårsagen til, at du har overvejet at skifte job? krydset med køn Positivt ønske om helt nye jobmæssige udfordringer 19 7,4% 9 9,9% 28 8,0% Stress 47 18,2% 20 22,0% 67 19,2% Eleverne 4 1,6% 1 1,1% 5 1,4% Dårlig ledelse 68 26,4% 27 29,7% 95 27,2% Dårlige lønforhold 49 19,0% 6 6,6% 55 15,8% Ingen efteruddannelse 7 2,7% 7 2,0% Frustrationer over nye lovmæssige krav til 15 5,8% 9 9,9% 24 6,9% erhvervsskolerne Manglende økonomiske ressourcer 25 9,7% 6 6,6% 31 8,9% Andet (skriv venligst): 24 9,3% 13 14,3% 37 10,6% ,0% ,0% ,0% Spiller virksomhederne, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? krydset med køn Spiller virksomhederne, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? Virksomhederne spiller en meget aktiv rolle 37 8,2% 20 12,8% 57 9,4% Virksomhederne spiller en aktiv rolle ,1% 42 26,9% ,3% Hverken/eller 79 17,5% 19 12,2% 98 16,1% Virksomhederne spiller en passiv rolle ,4% 45 28,8% ,7% Virksomhederne spiller en meget passiv rolle 48 10,6% 20 12,8% 68 11,2% Ved ikke 10 2,2% 10 6,4% 20 3,3% Spiller fagbevægelsen, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? krydset med køn Spiller fagbevægelsen, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? Fagbevægelsen spiller en meget aktiv rolle 27 6,0% 12 7,7% 39 6,4% Fagbevægelsen spiller en aktiv rolle ,6% 46 29,5% ,6% Hverken/eller ,3% 37 23,7% ,7% Fagbevægelsen spiller en passiv rolle ,1% 32 20,5% ,2% Fagbevægelsen spiller en meget passiv rolle 46 10,2% 10 6,4% 56 9,2% Ved ikke 17 3,8% 19 12,2% 36 5,9% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med køn Medierne tegner generelt et for negativt billede af ,7% 61 39,1% ,3% erhvervsskolerne Medierne tegner generelt et nuanceret billede af ,4% 41 26,3% ,6% erhvervsskolerne Medierne tegner generelt et for positivt billede af 20 4,4% 4 2,6% 24 3,9% erhvervsskolerne Ingen af delene 97 21,5% 50 32,1% ,2% Side 27 af 44

29 Køn Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? krydset med køn Som 60-årig 92 20,4% 41 26,3% ,9% Som 61-årig 4 0,9% 1 0,6% 5 0,8% Som 62-årig ,8% 36 23,1% ,8% Som 63-årig 21 4,6% 5 3,2% 26 4,3% Som 64-årig 5 1,1% 3 1,9% 8 1,3% Som 65-årig 72 15,9% 17 10,9% 89 14,6% Som ældre end 65 år 37 8,2% 9 5,8% 46 7,6% Ved ikke 82 18,1% 44 28,2% ,7% Side 28 af 44

30 Alder krydset med alder ,2% ,3% ,3% ,8% 45 14,7% ,7% Hvor længe har du sammenlagt været lærer på en erhvervsskole? (Angiv venligst ca. år - oprundet eller nedrundet til nærmeste hele år) krydset med alder Hvor længe har du sammenlagt været lærer på en erhvervsskole? (Angiv venligst ca. år - oprundet eller nedrundet til nærmeste hele 1-5 år ,7% 22 7,2% ,8% 6-10 år 81 26,8% 46 15,0% ,9% år 66 21,9% 51 16,7% ,2% 16 år eller længere 32 10,6% ,1% ,0% Hvilken indgang på erhvervsuddannelserne underviser du på? Hvilken indgang på erhvervsuddannelserne underviser du på? krydset med alder Teknologi og kommunikation 73 24,2% 79 25,8% ,0% Bygge og anlæg 71 23,5% 77 25,2% ,3% Håndværk og teknik 32 10,6% 51 16,7% 83 13,7% Fra jord til bord - hotel, køkken, levnedsmiddel og 42 13,9% 30 9,8% 72 11,8% jordbrug Mekanik, transport og logistik 40 13,2% 44 14,4% 84 13,8% Service 44 14,6% 23 7,5% 67 11,0% Det merkantile område handel, kontor og finans 2 0,7% 2 0,3% "Jeg mener, at regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er en realistisk målsætning" krydset med alder "Jeg mener, at regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er en realistisk målsætning" Helt enig 17 5,6% 21 6,9% 38 6,3% Delvist enig 84 27,8% 91 29,7% ,8% Hverken/eller 20 6,6% 29 9,5% 49 8,1% Delvist uenig ,1% 92 30,1% ,6% Helt uenig 68 22,5% 70 22,9% ,7% Side 29 af 44

31 af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er en realistisk målsætning" Alder Ved ikke 7 2,3% 3 1,0% 10 1,6% Hvor stor procentdel af dine elever vil efter din vurdering ikke færdiggøre en erhvervsuddannelse? krydset med alder Hvor stor procentdel af dine elever vil efter din vurdering ikke færdiggøre en erhvervsuddannelse? Under 10 procent 93 30,8% ,6% ,7% 10 til 25 procent ,4% ,1% ,7% 26 til 50 procent 36 11,9% 21 6,9% 57 9,4% 51 til 75 procent 13 4,3% 13 4,2% 26 4,3% Over 75 procent 5 1,7% 12 3,9% 17 2,8% Ved ikke 15 5,0% 16 5,2% 31 5,1% Side 30 af 44

32 Elevernes manglende faglige forudsætninger Individualiserede, modulopsplittede erhvervsuddannelser med vægt på ansvar for egen læring Alder Hvad er, efter din mening, hovedårsagen til, at mange unge ikke gennemfører en erhvervsuddannelse? krydset med alder Hvad er, efter din mening, hovedårsagen til, at mange unge ikke gennemfører en erhvervsuddannelse? 31 10,3% 35 11,4% 66 10,9% 47 15,6% 50 16,3% 97 16,0% Ressourcerne, som ikke følger med reformerne ,1% ,3% ,7% Elevernes manglende motivation 53 17,5% 53 17,3% ,4% Fraværet af praktikpladser til alle 31 10,3% 28 9,2% 59 9,7% Andet (skriv venligst): 33 10,9% 30 9,8% 63 10,4% Ved ikke 4 1,3% 8 2,6% 12 2,0% "Hvis de tekniske skoler havde flere økonomiske ressourcer, ville det være langt nemmere at nå målsætningen om, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse" krydset med alder "Hvis de tekniske skoler havde flere økonomiske ressourcer, ville det være langt nemmere at nå målsætningen om, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse" Hvad er dine forventninger til frafaldet på erhvervsuddannelserne i de kommende 2 år? Helt enig ,1% ,6% ,8% Delvist enig ,0% ,5% ,3% Hverken/eller 23 7,6% 29 9,5% 52 8,6% Delvist uenig 19 6,3% 25 8,2% 44 7,2% Helt uenig 14 4,6% 7 2,3% 21 3,5% Ved ikke 1 0,3% 3 1,0% 4 0,7% Hvad er dine forventninger til frafaldet på erhvervsuddannelserne i de kommende 2 år? krydset med alder Frafaldet vil blive mindre end i det er i dag 63 20,9% 54 17,6% ,2% Frafaldet vil være uændret i forhold til i dag ,0% ,2% ,1% Frafaldet vil blive større end i det er i dag 64 21,2% 71 23,2% ,2% Ved ikke 12 4,0% 9 2,9% 21 3,5% Side 31 af 44

33 Hvad er efter din mening det vigtigste middel mod frafaldet på erhvervsuddannelserne? En ny reform af erhvervsuddannelserne, der gør endeligt op med ansvar for egen læring og individualiserede undervisnings Alder Hvad er efter din mening det vigtigste middel mod frafaldet på erhvervsuddannelserne? krydset med alder 42 13,9% 50 16,3% 92 15,1% Bedre uddannelse og efteruddannelse af lærere 21 7,0% 26 8,5% 47 7,7% Mentorordninger 28 9,3% 30 9,8% 58 9,5% Kontaktlærerordninger 6 2,0% 8 2,6% 14 2,3% Indførelse af en klasselærer 14 4,6% 16 5,2% 30 4,9% Flere ressourcer til undervisningen og skolerne ,4% ,2% ,8% Flere praktikpladser til de unge 31 10,3% 23 7,5% 54 8,9% Andet (skriv venligst): 36 11,9% 27 8,8% 63 10,4% Ved ikke 2 0,7% 6 2,0% 8 1,3% "Uddannelsesmæssigt mangler jeg de pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at begrænse frafaldet af unge på erhvervsuddannelserne" krydset med alder "Uddannelsesmæssigt mangler jeg de pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at begrænse frafaldet af unge på erhvervsuddannelserne" Helt enig 24 7,9% 18 5,9% 42 6,9% Delvist enig 77 25,5% 79 25,8% ,7% Hverken/eller 47 15,6% 31 10,1% 78 12,8% Delvist uenig 65 21,5% 66 21,6% ,5% Helt uenig 85 28,1% ,6% ,9% Ved ikke 4 1,3% 3 1,0% 7 1,2% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med alder Eleverne er blevet fagligt svagere i de seneste 5-10 år 66 55,9% ,5% ,7% Side 32 af 44

34 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Alder Eleverne er hverken blevet svagere eller stærkere fagligt i 45 38,1% 90 35,6% ,4% de seneste 5-10 år Eleverne er blevet fagligt stærkere i de seneste 5-10 år 5 4,2% 12 4,7% 17 4,6% Ved ikke 2 1,7% 3 1,2% 5 1,3% ,0% ,0% ,0% Side 33 af 44

35 Alder Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med alder Eleverne er blevet lettere at undervise i de seneste 5-10 år 6 5,1% 16 6,3% 22 5,9% Eleverne er hverken blevet lettere eller sværere at undervise i de seneste 5-10 år 35 29,7% 88 34,8% ,2% Eleverne er blevet sværere at undervise i de seneste 5-10 år 77 65,3% ,3% ,8% Ved ikke 4 1,6% 4 1,1% ,0% ,0% ,0% Hvordan bedømmer du antallet af meget dårligt motiverede elever på erhvervsuddannelserne i forhold til for 5-10 år siden? krydset med alder Hvordan bedømmer du antallet af meget dårligt motiverede elever på erhvervsuddannelserne i forhold til for 5-10 år siden? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Der er flere meget dårligt motiverede elever på min ,3% ,2% ,3% skole end for 5-10 år siden Det er lige så mange meget dårligt motiverede elever på min skole som for 5-10 år 68 22,5% 92 30,1% ,3% siden Der er færre meget dårligt motiverede elever på min 6 2,0% 14 4,6% 20 3,3% skole end for 5-10 år siden Ved ikke 76 25,2% 22 7,2% 98 16,1% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med alder Det er nemmere at undervise piger på erhvervsskoler, end at det er at undervise drenge 34 11,3% 42 13,7% 76 12,5% Hverken/eller ,5% ,1% ,3% Det er nemmere at undervise drenge på erhvervsskoler, end det er at undervise piger 11 3,6% 9 2,9% 20 3,3% Side 34 af 44

36 Alder Ved ikke 38 12,6% 22 7,2% 60 9,9% Erhvervsuddannelserne er blevet kritiseret for at lægge for meget vægt på den enkelte elevs "ansvar for egen læring". Er du enig eller uenig i den kritik? krydset med alder Erhvervsuddannelserne er blevet kritiseret for at lægge for meget vægt på den enkelte elevs "ansvar for egen læring". Er du enig eller uenig i den kritik? Helt enig 62 20,5% 77 25,2% ,9% Delvist enig ,7% ,1% ,4% Hverken/eller 36 11,9% 27 8,8% 63 10,4% Delvist uenig 45 14,9% 41 13,4% 86 14,1% Helt uenig 38 12,6% 25 8,2% 63 10,4% Ved ikke 4 1,3% 1 0,3% 5 0,8% Side 35 af 44

37 Alder Erhvervsuddannelsernes forløb og opbygning er blevet kritiseret for at være for modulopsplittede, individualiserede og forvirrende for de unge. Er du enig eller uenig i den kritik? krydset med alder Erhvervsuddannelsernes forløb og opbygning er blevet kritiseret for at være for modulopsplittede, individualiserede og forvirrende for de unge. Er du enig eller uenig i den kritik? Helt enig 74 24,5% 85 27,8% ,2% Delvist enig ,4% ,4% ,9% Hverken/eller 33 10,9% 24 7,8% 57 9,4% Delvist uenig 43 14,2% 30 9,8% 73 12,0% Helt uenig 29 9,6% 22 7,2% 51 8,4% Ved ikke 4 1,3% 3 1,0% 7 1,2% Tror du, at den nye reform af erhvervsuddannelserne, som netop er vedtaget af Folketinget, vil gøre det nemmere eller sværere at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse? krydset med alder Tror du, at den nye reform af Meget nemmere 2 0,7% 1 0,3% 3 0,5% erhvervsuddannelserne, som Lidt nemmere 48 15,9% 40 13,1% 88 14,5% netop er vedtaget af Hverken/eller ,1% ,0% ,1% Folketinget, vil gøre det Lidt sværere 31 10,3% 26 8,5% 57 9,4% nemmere eller sværere at få Meget sværere 15 5,0% 19 6,2% 34 5,6% flere unge til at gennemføre en Ved ikke/kender ikke godt nok erhvervsuddannelse? 88 29,1% 70 22,9% ,0% Hvor stor en andel elever med anden etnisk baggrund end dansk, er der blandt dine elever? Hvor stor en andel elever med anden etnisk baggrund end dansk, er der blandt dine elever? krydset med alder Under 10 procent ,9% ,2% ,0% 10 til 25 procent 73 24,2% 78 25,5% ,8% 26 til 50 procent 9 3,0% 4 1,3% 13 2,1% 51 til 75 procent 1 0,3% 1 0,2% Over 75 procent 1 0,3% 1 0,2% Ved ikke 2 0,7% 2 0,7% 4 0,7% Er elever med anden etnisk baggrund efter din mening nemmere eller sværere at håndtere end etnisk danske elever i undervisningssituationen? krydset med alder Meget nemmere 2 0,7% 2 0,3% Lidt nemmere 1 0,3% 2 0,7% 3 0,5% Hverken/eller 89 29,5% 97 31,7% ,6% Er elever med anden etnisk baggrund efter din mening nemmere eller sværere at håndtere end etnisk danske elever i undervisningssituationen? Side 36 af 44

38 Er elever med anden etnisk baggrund efter din mening nemmere eller sværere at håndtere end etnisk danske elever i undervisningssituationen? Alder Lidt sværere ,4% ,8% ,6% Meget sværere 57 18,9% 65 21,2% ,1% Ved ikke 25 8,3% 17 5,6% 42 6,9% Side 37 af 44

39 Alder Hvad er årsagen til, at elever med anden etnisk baggrund er sværere at håndtere i undervisningen end etnisk danske elever? krydset med alder De har dårligere faglige forudsætninger end danske 78 42,2% 75 39,5% ,8% elever De har sproglige problemer, som udgør en barriere i ,5% ,5% ,0% undervisningen De har nogle andre forventninger til undervisningen end etnisk 68 36,8% 57 30,0% ,3% danske elever De er mindre motiverede end danske elever 55 29,7% 56 29,5% ,6% Andet 17 9,2% 15 7,9% 32 8,5% Ved ikke 3 1,6% 3 0,8% ,0% ,0% ,0% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med alder Danske elever og elever med anden etnisk baggrund har et tæt forhold til hinanden 5 6,0% 5 6,0% 10 6,0% Hverken/eller 34 41,0% 32 38,6% 66 39,8% Danske elever og elever med anden etnisk baggrund har ikke et tæt forhold til hinanden 41 49,4% 45 54,2% 86 51,8% Ved ikke 3 3,6% 1 1,2% 4 2,4% ,0% ,0% ,0% Hvem er det nemmest at undervise, drenge med anden etnisk baggrund end dansk, eller piger med anden etnisk baggrund end dansk? krydset med alder Hvem er det nemmest at undervise, drenge med anden etnisk baggrund end dansk, eller piger med anden etnisk baggrund end dansk? Det er nemmest at undervise drenge med anden etnisk baggrund end dansk 1 1,2% 3 3,6% 4 2,4% Hverken/eller 30 36,1% 27 32,5% 57 34,3% Side 38 af 44

40 etnisk baggrund end dansk, eller piger med anden etnisk baggrund end dansk? Det er nemmest at undervise piger med anden etnisk baggrund end dansk Alder 18 21,7% 24 28,9% 42 25,3% Ved ikke 34 41,0% 29 34,9% 63 38,0% ,0% ,0% ,0% Hvor tilfreds er du med at være lærer på en teknisk skole? Hvor tilfreds er du med at være lærer på en teknisk skole? krydset med alder Meget tilfreds 61 20,2% 74 24,2% ,2% Tilfreds ,6% ,6% ,6% Hverken/eller 32 10,6% 41 13,4% 73 12,0% Utilfreds 24 7,9% 24 7,8% 48 7,9% Meget utilfreds 4 1,3% 7 2,3% 11 1,8% Ved ikke 1 0,3% 2 0,7% 3 0,5% Side 39 af 44

41 Alder "Mange lærere på de tekniske skoler mangler pædagogisk uddannelse og er derfor ikke klædt på til den udfordring det er at begrænse frafaldet" krydset med alder "Mange lærere på de tekniske skoler mangler pædagogisk uddannelse og er derfor ikke klædt på til den udfordring det er at begrænse frafaldet" Helt enig 56 18,5% 52 17,0% ,8% Delvist enig ,4% ,5% ,5% Hverken/eller 36 11,9% 45 14,7% 81 13,3% Delvist uenig 53 17,5% 53 17,3% ,4% Helt uenig 34 11,3% 32 10,5% 66 10,9% Ved ikke 4 1,3% 3 1,0% 7 1,2% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? krydset med alder Uddannelsesmæssigt har jeg en utilstrækkelig pædagogisk baggrund til at kunne undervise i erhvervsskolen og trænger i hø 61 20,2% 57 18,6% ,4% Hverken/eller 74 24,5% 75 24,5% ,5% Uddannelsesmæssigt har jeg en tilstrækkelig pædagogisk baggrund til at kunne undervise i erhvervsskolen og har kun i beg ,6% ,9% ,3% Ved ikke 2 0,7% 3 1,0% 5 0,8% Forskellige fag har forskellig social prestige i befolkningen. Er den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer, efter din mening, steget eller faldet i de senere år? krydset med alder Forskellige fag har forskellig social prestige i befolkningen. Er den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer, efter din mening, steget eller faldet i de senere år? Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er steget Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er hverken steget eller faldet Den sociale prestige ved at være erhvervsskolelærer er faldet 7 2,3% 2 0,7% 9 1,5% ,4% ,5% ,0% ,7% ,0% ,4% Side 40 af 44

42 Alder Ved ikke 47 15,6% 27 8,8% 74 12,2% "Det er sværere at få undervisningen til at fungere, fordi eleverne... Mange ting kan gøres til genstand for forhandling i undervisningssituationen" krydset med alder "Det er sværere at få undervisningen til at fungere, fordi eleverne har mindre respekt for autoriteter end for 5-10 år siden. Mange ting kan gøres til genstand for forhandling i Helt enig 56 18,5% 52 17,0% ,8% Delvist enig ,7% ,0% ,3% Hverken/eller 46 15,2% 56 18,3% ,8% Delvist uenig 33 10,9% 43 14,1% 76 12,5% Helt uenig 37 12,3% 41 13,4% 78 12,8% Ved ikke 16 5,3% 7 2,3% 23 3,8% Side 41 af 44

43 Er du blevet mere eller mindre tilfreds med lærerjobbet i de seneste fem år? Har du inden for det seneste år overvejet at forlade erhvervsuddannelsen? Alder Er du blevet mere eller mindre tilfreds med lærerjobbet i de seneste fem år? krydset med alder Mere tilfreds 38 12,6% 29 9,5% 67 11,0% Hverken mere eller mindre tilfreds ,4% ,8% ,1% Mindre tilfreds ,4% ,4% ,5% Ved ikke 53 17,5% 4 1,3% 57 9,4% Har du inden for det seneste år overvejet at forlade erhvervsuddannelsen? krydset med alder Ja ,9% ,9% ,4% Nej ,1% ,1% ,6% Hvad er hovedårsagen til, at du har overvejet at skifte job? Hvad er hovedårsagen til, at du har overvejet at skifte job? krydset med alder Positivt ønske om helt nye jobmæssige udfordringer 20 10,7% 8 4,9% 28 8,0% Stress 39 20,9% 28 17,3% 67 19,2% Eleverne 3 1,6% 2 1,2% 5 1,4% Dårlig ledelse 43 23,0% 52 32,1% 95 27,2% Dårlige lønforhold 36 19,3% 19 11,7% 55 15,8% Ingen efteruddannelse 5 2,7% 2 1,2% 7 2,0% Frustrationer over nye lovmæssige krav til 9 4,8% 15 9,3% 24 6,9% erhvervsskolerne Manglende økonomiske ressourcer 11 5,9% 20 12,3% 31 8,9% Andet (skriv venligst): 21 11,2% 16 9,9% 37 10,6% ,0% ,0% ,0% Spiller virksomhederne, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? krydset med alder Spiller virksomhederne, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? Virksomhederne spiller en meget aktiv rolle Virksomhederne spiller en aktiv rolle 35 11,6% 22 7,2% 57 9,4% 87 28,8% 73 23,9% ,3% Side 42 af 44

44 din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? Alder Hverken/eller 46 15,2% 52 17,0% 98 16,1% Virksomhederne spiller en passiv rolle 92 30,5% ,9% ,7% Virksomhederne spiller en meget passiv rolle 30 9,9% 38 12,4% 68 11,2% Ved ikke 12 4,0% 8 2,6% 20 3,3% Side 43 af 44

45 Alder Spiller fagbevægelsen, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? krydset med alder Spiller fagbevægelsen, efter din mening, en aktiv eller en passiv rolle i forhold til at sikre gode erhvervsuddannelser? Fagbevægelsen spiller en meget aktiv rolle 23 7,6% 16 5,2% 39 6,4% Fagbevægelsen spiller en aktiv rolle 92 30,5% 88 28,8% ,6% Hverken/eller 76 25,2% 80 26,1% ,7% Fagbevægelsen spiller en passiv rolle 59 19,5% 82 26,8% ,2% Fagbevægelsen spiller en meget passiv rolle 28 9,3% 28 9,2% 56 9,2% Ved ikke 24 7,9% 12 3,9% 36 5,9% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i: krydset med alder Medierne tegner generelt et for negativt billede af ,4% ,1% ,3% erhvervsskolerne Medierne tegner generelt et nuanceret billede af 88 29,1% 86 28,1% ,6% erhvervsskolerne Medierne tegner generelt et for positivt billede af 7 2,3% 17 5,6% 24 3,9% erhvervsskolerne Ingen af delene 82 27,2% 65 21,2% ,2% Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? krydset med alder Som 60-årig 73 24,2% 60 19,6% ,9% Som 61-årig 2 0,7% 3 1,0% 5 0,8% Som 62-årig 61 20,2% ,3% ,8% Som 63-årig 9 3,0% 17 5,6% 26 4,3% Som 64-årig 5 1,7% 3 1,0% 8 1,3% Som 65-årig 30 9,9% 59 19,3% 89 14,6% Som ældre end 65 år 26 8,6% 20 6,5% 46 7,6% Ved ikke 96 31,8% 30 9,8% ,7% Side 44 af 44

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Ifølge vælgerne er Venstre og konservative de mest økonomisk ansvarlige partier tæt fulgt af Socialdemokraterne. I midterfeltet slår SF de Radikale, mens DF, EL

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

Unge vrager job i den offentlige sektor

Unge vrager job i den offentlige sektor Unge vrager job i den offentlige Kun hver tiende 16-24-årige ser sig selv arbejde i den offentlige om 10 år. 70 % ser mest prestige at arbejde i det lavest prestige inden for ældreforsorg, børnepasning

Læs mere

Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber

Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber Åbne kontorlandskaber skulle resultere i videndeling og samarbejde, men giver faldende produktivitet og fejl i massevis. Således klager hver syvende over

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Datarapportering Medarbejderundersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Medarbejderundersøgelse på IJG - Sådan læses tabellerne De arbejdsområder, du har i dag 76 Særdeles tilfreds 5 6,% Tilfreds

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Danskerne elsker rygelov

Danskerne elsker rygelov Danskerne elsker rygelov 8 ud af 10 lønmodtagere bakker op om rygeloven. Og blandt de lønmodtagere, som ryger på arbejdet, bakker næsten to ud af tre op om de mere restriktive regler, selv om flere end

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Mobning og sladder på arbejdspladsen

Mobning og sladder på arbejdspladsen Mobning og sladder på arbejdspladsen Sladder og bagtalelse trives på danske arbejdspladser, hvor 39 procent inden for det seneste år har været berørt af problemet. Blandt sosu er, portører og håndværkere

Læs mere

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I Ligestilling Ifølge et stort flertal af danskerne har arbejdsmarkedets parter det største ansvar for at skabe ligestilling mellem kønnene. Herefter følge den enkelte kvinde, familien, politikerne og den

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 1 14,3% 11-15 timer 4 57,1% 16-20 timer 2 28,6% 21-25 timer 0 0,0% Over 25 timer 0 0,0% I

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

ÆLDRES DELTAGELSE PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

ÆLDRES DELTAGELSE PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED ÆLDRES DELTAGELSE PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED SFI-KONFERENCE 21. OKTOBER 2015 MONA LARSEN, SENIORFORSKER FLERE OVER 60 ÅR ARBEJDER 60 60-64 år 65+ år 25 50 20 40 15 5 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 11 61,1% 11-15 timer 7 38,9% 16-20 timer 0 0,0% 21-25 timer 0 0,0% Over 25 timer 0 0,0% I

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse August 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone:

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt N O T A T Til medlemmerne af Folketingets Uddannelsesudvalg Tirsdag den 24. november 2009 er der åbent samråd i uddannelsesudvalget om direkte

Læs mere

I alt. Hvor ligger det primære ansvar for en omstilling til et bæredygtigt samfund hos borgerne eller politikerne? 1.

I alt. Hvor ligger det primære ansvar for en omstilling til et bæredygtigt samfund hos borgerne eller politikerne? 1. 1 Hvor ligger det primære ansvar for en omstilling til et bæredygtigt samfund hos borgerne eller politikerne? 1. Borgerne 544 41,5 2. Politikerne 778 58,1 9. Ved ikke 5 0,4 Det er vigtigt, at kommunerne

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM526, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 4 19,0% 11-15 timer 9 42,9% 16-20 timer 6 28,6% 21-25 timer 2 9,5%

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Mobning. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007. Ja, flere gange. Nej. Ja, en enkelt gang.

Mobning. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007. Ja, flere gange. Nej. Ja, en enkelt gang. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007 Mobning Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra din egen klasse? Er du inden for de sidste 2 måneder blevet

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads I forbindelse med markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april har LO og FTF i samarbejde udviklet en Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Fjelstervang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 23 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: UVM,4.-7.klasse,Nordenskov skole,2009 7. klasse, 6. klasse, 5. klasse, 4. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Skolen ved vandet' 2008 Tbn M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste Ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5e, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b M, K 5f, 8c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, Sp 2, Sp 3, Sp 4 M, K Ikke viste hold: Sp 1, Sp 5 Resultater i antal

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008/2009 Ældste afdeling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 JM/HB M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% 49 / 23% 117 / 56% 40 / 19% 4 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% 49 / 23% 117 / 56% 40 / 19% 4 / 2% Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

Bliv pædagogisk assistent

Bliv pædagogisk assistent PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælper Bliv pædagogisk assistent og styrk din faglige udvikling Indhold Hvorfor blive pædagogisk assistent? 3 Hvor lang tid tager uddannelsen? 4 Hvilke fag undervises der i? 5 Hvordan

Læs mere

Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største

Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største 6. oktober 2011 ARTIKEL Af David Elmer Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største Rekordmange inspektører og kontrolbesøg samt et budget, der er steget med over 40 procent siden 2004, det er virkeligheden

Læs mere

Lærere: Erhvervsskoleelever kan ikke regne arealer og procenter

Lærere: Erhvervsskoleelever kan ikke regne arealer og procenter 19. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Lærere: Erhvervsskoleelever kan ikke regne arealer og procenter Elevernes faglige niveau fra folkeskolen er ikke højt nok, når de begynder på en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 127 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Lukket samråd

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

TNS Gallup - Public 5. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: FOAs bud på fremtidens velfærd. Public 56874

TNS Gallup - Public 5. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: FOAs bud på fremtidens velfærd. Public 56874 TNS Gallup - Public 5. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: FOAs bud på fremtidens velfærd 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke-tr % over Antal 3 TR 0 K 5 U 10 ÅR 5 U 50

Læs mere

Ungdomsskole. Produktionsskole

Ungdomsskole. Produktionsskole - At dine arbejdsopgaver er fordelt på en tilfredsstillende måde over året? AMU, Produktionssk ole sprogcenter på KLoverenskomst en I meget høj grad 7% 7% 21% 12% 22% 15% 4% 19% I høj grad 51% 49% 57%

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Forløbet om helhedsorienteret undervisning tager sit teoretiske afsæt i et systemisk og anerkendende ressourcesyn, og det er denne tilgang, der ligger

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere.

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere. Virksomhedsplan Hillerød Vest Skolen 2011 / 2012 Hillerød Vest Skolen består af 2 matrikler: Alsønderup, med ca. 400 elever og Ålholm med ca. 590 elever. Begge matrikler har børn fra 0. til 9. klasse.

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Læringsledelse i dagtilbud Personalets udspil efter T1

Læringsledelse i dagtilbud Personalets udspil efter T1 Læringsledelse i dagtilbud Personalets udspil efter T1 Ole Henrik Hansen, lektor Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skole) Aarhus Universitet Når vi sammen med kommunerne og dagtilbuddene,

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svar: 344 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole (EUD) 92 85 84 4 2 Elevtrivsel af overordnede Indsatsområder 1 Bedste resultat for

Læs mere

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Hver femte afgangselev har ikke fået en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen. Zoomer man ind på de forskellige landsdele, er det især på Vest-

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Kvindekamp er arbejdskamp

Kvindekamp er arbejdskamp Kvindekamp er arbejdskamp Lønforskel mellem mænd og kvinder er det største problem for ligestilling. Derfor skal ligestillingskampen vindes på arbejdsmarkedet med en fagbevægelse i frontlinjen, mener tre

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Kost- Og Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Læring, der giver mening

Læring, der giver mening Læring, der giver mening Anerkendende tilgang som vej til fastholdelse på en erhvervsuddannelse som klinikassistent Hanne Hvid Sodemann Tandlæge, Master i Sundhedsantropologi Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB

FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB September 2007 FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB Undersøgelse og anbefalinger vedr. den lokale indsats Pixiversion af rapport Præsentation af undersøgelsen Målsætningen for regeringens handicapstrategi er,

Læs mere