Olmekerne - den ældste civilisation i Amerika Amazonfolk - de første amerikanere Paradigmer i naturvidenskaben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Olmekerne - den ældste civilisation i Amerika Amazonfolk - de første amerikanere Paradigmer i naturvidenskaben"

Transkript

1 Olmekerne - den ældste civilisation i Amerika Amazonfolk - de første amerikanere Paradigmer i naturvidenskaben Af Finn Boelsmand, lektor i fysik og kemi Paradigmer i naturvidenskab. Paradigmer er et sæt af antagelser som uden særlig begrundelse accepteres af det videnskabelige samfund. Paradigmet udpeger både de interessante forskningsområder og de metoder der skal forskes efter. Det videnskabelige arbejde under et paradigme karakteriseres som normalvidenskab. Resultater af eksperimenter der ikke kan forklares inden for paradigmet, kalder man anomalier. Hvis disse bliver for alvorlige, ændres paradigmet gennem en videnskabelige revolution. 1 I sine undersøgelser af videnskabshistorien næsten op til i dag kom Thomas Kuhn ( ) 2 frem til at det naturvidenskabelige miljøs teorier ikke løbende forbedres ud fra alle de nyeste fund. Det burde de ellers hvis naturvidenskaben skal være objektiv og åben. Men normalt arbejder det naturvidenskabelige miljø inden for tidens fremherskende paradigme [pa-ra-dig-me]. Fund der passer bedre i et andet paradigme får ikke altid opbakning til forøgede undersøgelser. De marginaliseres, glemmes eller afvises for at bevare det fremherskende paradigme som tidens forskere har fået videregivet af deres universitetslærere. Imidlertid kan der ske det at der kommer flere og flere fund der passer dårligt i det fremherskende paradigme. Hvad sker der så? Kuhn er pessimist med hensyn til hvornår paradigmet skiftes: Det sker ofte først når de ældre forskere går på pension og giver plads til en ny generation af forskere (som har øje for et nyt paradigme, som anomalierne [a-no-ma-li-erne] peger på og passer bedre i). Hvor passer brikken bedst? Jeg er uddannet under det gamle paradigme. Jeg lægger den der hvor jeg har lært den skal ligge. Bravo klap, klap! Du arbejder videnskabeligt! Hvor passer fundet bedst? Fundet giver det gamle paradigme problemer. Jeg lægger det i det nye paradigme og vil se om kommende brikker også passer bedre der. Fy forbudt det er ikke normal videnskab! Tror han oven i købet at han er klogere end sine undervisere? Oldtidens havsejlads over Stillehavet 1

2 Denne modstand mod nytænkning oplevede bl.a. den norske opdagelsesrejsende dr. Thor Heyerdahl ( ) 3. Heyerdahl havde en teori om at oldtidens folk havde krydset Atlanten og Stillehavet i både, bl.a. at en folkevandring til Polynesien (Stillehavet) kunne være foregået over havet fra Sydamerika. Han præsenterede sin teori for flere forskere, men mødte udbredt skepsis. Bl.a. afviste én teorien med den videnskabelige begrundelse at en balsatræflåde vil suge vand til sig synke i løbet af 14 dage. Træet er så porøst og skrøbeligt at når det suger vand vil det knække 5. Dermed skulle sagen jo være klar. Men Heyerdahl gennemførte i 1947 Kon-Tiki-ekspeditionen 6 en sejlads på en balsatræ-flåde (uden søm, skruer eller ståltråd, men holdt sammen af hampereb). Sejladsen startede fra Callao (Peru) og blev afsluttet 101 dage senere da flåden efter en sejlads på næsten 7000 km blev skyllet ind på et koralrev ud for øen Raroia (Polynesien). Derefter henvendte Heyerdahl sig igen til flere forskere. Personernes skepsis var ikke helt forduftet. Et sted blev Heyerdahl mødt med foragt: De regner vel ikke med at jeg skal tage dette som et videnskabeligt bevis? 7. Folkevandringen til Amerika Teorier for oldtidens folkevandring til Amerika bærer rundt på et gammelt paradigme (isolationist-paradigmet): folkevandringen skete fra Sibirien (Asien) til Alaska (Amerika) over en landtange for Amerika har ligget for isoleret til at kunne nås via havsejlads 8. Arkæologerne daterer denne folkevandring ud fra de ældste fund af menneskelig aktivitet i Amerika. Teorien har længe haft nogle problemer, bl.a. regner geologerne med en omfattende istid i Nordamerika. Hvem vil vandre ind på et kontinent der er dækket af et kæmpeisskjold? Måske har der været en isfri vej på et tidspunkt?! Et alternativt paradigme (havsejler-paradigmet) er at oldtidens folk udmærket kunne sejle over verdenshavene til Amerika og gjorde det i omfattende grad. Igen er Heyerdahl på banen denne gang med Ra-ekspeditionerne , 10. Formålet var at vise, at en egyptisk-fønikisk båd af papyrus kunne have nået Amerika i oldtiden. Den første Ra-ekspedition mislykkedes idet båden, Ra I, faldt fra hinanden. Den anden ekspedition, Ra II, 11, kom efter 57 dages sejlads fra Marokko (Afrika) til Barbados (Antillerne, Karibien, regnes med til Nordamerika) en rejse på ca km. (Note: Fønikerne havde havne mange steder ved Middelhavskysten og ved Spaniens og Marokkos Atlanterhavskyst.) Olmekerne Amerikas ældste civilisation menes at være olmekerne [ol-me-ker-ne] som levede fra ca. 1500/1200 f.kr. til ca. 100 f.kr. i det nuværende Mexico. (Folket kaldes i nogle bøger for proto-mayaer, da mayaerne senere bebor bl.a. disse områder.) Fra olmekerne har man bl.a. o amerikas ældste jordplatform/pyramide? 33 meter høj Great Pyramid 12, La Venta 13 o en snes kolossale stenhoveder - op til 3,1 meter høje med en vægt på op til 20 ton o udgravede bosteder ved San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes og Lagona de los Cerros Stenhovederne blev opdaget i 1900-tallet. De har individuelle flere af dem tydeligt afrikanske træk. 14 2

3 15, 16, 17 Kolossalt stenhoved (cirka 1,5 m høj) med hjelm. (San Lorenzo, Mexico. Fotograf: Magnus Pharao Hansen.) Olmek-kerneområdet. De gule cirkler er fundne landsbyer og byer, mens de røde er fundsteder for menneskeskabte 18, 19 ting. Hvorfor er Amerikas ældste civilisation situeret i Mellemamerika nær floder der munder ud i den Mexicanske Golf? Hvorfor har flere af statuerne tydeligt afrikanske træk? 3

4 20, 21 Atlantens overflade havstrømme. (Tegner: Cmapm, NOAA - udsnit) Det er bemærkelsesværdigt at den Mexicanske Golf rammes af havstrømme fra Afrika (Benguela-, Den sydækvatoriale-, Den nordækvatoriale- og Den karibiske havstrøm). Sejlere udnytter - også i moderne tid - disse havstrømme når de vil krydse Atlanten. Af og til bliver en båd også uønsket grebet af en havstrøm, så sejlerne ender på den anden side af oceanet. (En grund til at opdagelsesrejsende fra Den Iberiske Halvø (Spanien, Portugal) først i 1492 kom til Amerika kan være, at dens Atlanterhavskyst rammes af østgående havstrømme.) Kulstof-14 datering af olmekerne Olmekbyen La Venta blev udgravet i 1955 og ca blev indsamlede prøver af trækul dateret med kulstof- 14 metoden. I 1967 udgav University of California en rapport 22 over 10 års dateringer. Prøvenummer Publiceret datering Kommentar (t ½ =5568 år, ukorrigeret) UCLA ± 60 BP La Venta (Mexico). Trækul under Phase I-lag. UCLA ± 60 BP La Venta (Mexico). Trækul fra Phase I. UCLA ± 80 BP La Venta (Mexico). Trækul under Phase I-gulv. Kommentar. Gennemsnittet af de 3 dateringer er 2920 BP, hvilket betyder 2920 år before present (=før 1950). Imidlertid publiceres kulstof-14 dateringer altid beregnet ud fra halveringstiden t ½ =5568 år som man kendte den i 1950, men nogle år senere fandt man at den mere nøjagtigt er t ½ =5730 år. Det ændrer gennemsnitsdateringen til 3008 år før 1950, hvilket giver år ca f.v.t. (± 60 betyder at usikkerheden er 60 år hovedsageligt p.g.a. radioaktivt henfalds statistiske natur man får forskellige tælletal, hvis man måler gentagne gange på samme radioaktive prøve. Hvis man måler mange gange vil tælletallene fordele sig omkring en middelværdi, så 2/3 falder indenfor ± 60 år derfra, mens 1/3 falder udenfor. Se bl.a. 23 ) Det næste trin vil være at korrigere alderen ud fra en af kalibreringskurverne så ser man at år er cirka år. Den kan være lavet ud fra en træringtidsserie eller ægyptentidsserie (baseret på kronologier fra Det gamle Ægypten). Valget af kalibreringskurve kan have stor betydning for aldersberegningen for træprøver med publiceret alder 23, 24 over cirka Se bl.a. I denne artikel siges det blot at dateringen af La Venta-prøverne er cirka 1059 f.v.t.. 4

5 Der er så også hele problematikken omkring korrekt prøvetagning og på hvilken måde repræsenterer en trækulprøve en bygning af ler/jord/sten? Hvad gør man når udtagne prøver giver meget forskellig datering? Bør man ikke publicere dateringerne uanset hvad resultaterne bliver? Forfatterne til 22 har mange overvejelser om dette. Kulstof-14 dateringer for San Lorenzo rækker tilbage til 3000 BP (t ½ =5568 år, ukorrigeret), hvilket med beregning ud fra t ½ =5730 år giver cirka 1141 f.v.t.. 25 Brasilien Amerikas første folk menes at være fra området ved Piaui-floden [pi-á-wi] en biflod til Parnaíba-floden [par-nu-íbu] i Brasilien. Blandt fundene er skeletter, værktøj og 1000-vis af vægmalerier 26. Skeletdelene menes af være afrikanske eller aborigins de er ikke asiatiske. I kortfilmen The first americans 27 følges mest aborigin-tanken, men det nævnes dog at en afrikansk fiskerbåd for nylig blev grebet af havstrømmene og landede i Amerika efter 3 uger. Igen er det bemærkelsesværdigt at der hvor Amazon- og Parnaíbafloden udmunder, rammes kysten af havstrømme fra Afrika Den sydækvatoriale Havstrøm. Flodfolk Aril Edvardsen bemærker i sit omfattende værk om oldtidsfund, metalminer, jordplatforme/pyramider m.m. Solgudens autostrada 4 at de store amerikanske floder forbandt oldtidens civilisationer med Atlanterhavet og via det, med den gamle verden via havsejlads. Oldtidens skriftlige kilder Er det noget der kan læses om i Oldtidens skriftlige kilder? Leif den Lykkeliges færd til Helluland, Markland og Vinland ca e.kr. 28 blev længe betvivlet af mange, selvom den stod omtalt i de islandske sagaer. Det var nok først da arkæologer fandt levn på Newfoundland (Canada, Nordamerika) fra vikingetiden, at sagen faldt på plads. Danske geologer og fysikere påviste i at muslinger fra Skandinavien var fundet ved Newfoundland og dateret til før Columbus. Igen er det bemærkelsesværdigt at New Foundland rammes af havstrømme fra Norge, Island, Grønland. Står der noget i Bibelen om Atlanterhavsejlads i Oldtiden? Måske. Det fjerne hav 30 der er nævnt i Sl 65,6 er formentlig Atlanterhavet. Den 3-årige Tarshish -sejlads med fønikerne 31 der er nævnt i 2 Krøn 9,21, medfører naturligt spørgsmålet: Hvor langt kom de omkring på 3 år? Litteratur: 1 Morten Brydensholt; Tommy Gjøe, Claus Jessen; Ole Keller; Jan Møller; Jens Vaaben: Orbit BA, side 240. Forlaget Systime. 2 Morten Brydensholt; Tommy Gjøe, Claus Jessen; Ole Keller; Jan Møller; Jens Vaaben: Orbit BA, side Forlaget Systime Aril Edvardsen: Solgudens autostrada. Hermon Forlag. Bind 1: Herakles gylne epler (2001). Bind 2: Pyramiden og Orionmysteriet (2002). Bind 3: Ofirgullets makt (2003). Bind 4: Atlantis & Globusenes hemmelighet (2005). 5 4 Bind 1, side Bind 1, side

6 ; fotograf: Magnus Pharao Hansen, ; licenshaver: Madman2001, ; licenshaver: Cmapm, NOAA, 22 Rainer Berger, John A. Graham, Robert F. Heizer, Carmen Cook de Leonard: Studies in Olmec Archaeology. Contributions of the University of California Archaeological Research Facility, No. 3 (April 1967) The contribution of radiocarbon dating to new world archaeology Radiocarbon, Vol 42, No. 1, 2000, side &source=univ&ei=TQEvTYrYK8yVOsipvYsK&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=5&ved=0CEsQsAQwB A&biw=1001&bih= Film: The First Americans. DR k Ancient Mysteries. 6 okt (5 minutter). Tale: K. S. Petersen; K. I. Rasmussen; J. Heinemeier; N. Rud: Clams before Columbus? Nature, Vol. 359 (1992), side ; Søg i Bibelen ; fjerne (og) hav, Søg. 31 ; Søg i Bibelen ; Tarshish, Søg. --- Denne artikel har tidligere været offentliggjort som Origo ugeartikel, uge 2, Artiklen findes offentliggjort i Origo nr. 127, Juni 2013, side

Nogle åbne spørgsmål (1)

Nogle åbne spørgsmål (1) Kulstof-14-datering: Nogle åbne spørgsmål (1) Af cand. polyt. Finn Lykke Nielsen Boelsmand Indledning Denne artikel bygger på mit ingeniørspeciale Radioaktive dateringsmetoder, 1985 1, hvor jeg bl.a. havde

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

... En undervisningsavis fra. galathea3. - forskningens flagskib. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. galathea3. - forskningens flagskib. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 galathea3 - forskningens flagskib Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 G A L A T H E A 3 1202 Den kinesiske opfindelse nullet introduceres i europæisk matematik, som

Læs mere

Polar fronten. tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18

Polar fronten. tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18 UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 1/2008 Polar fronten tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18 INDHOLD TEMA Global opvarmning på vippen? 04 Klimatvist

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

1990 2010: De vigtigste arkæologiske fund

1990 2010: De vigtigste arkæologiske fund 1990 2010: De vigtigste arkæologiske fund Her, hvor der i dag er marker og landsbyer, løb Pelusium-grenen af Nilen engang. Billedet er taget med ryggen til det sted, hvor Faraos palads lå ved bredden af

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Friluftspædagogik MÅLET MED OPGAVEN... 2 OPGAVEFORMULERING... 2 INDLEDNING... 2

Friluftspædagogik MÅLET MED OPGAVEN... 2 OPGAVEFORMULERING... 2 INDLEDNING... 2 Friluftspædagogik - om at anvende friluftsliv som pædagogisk redskab. - en opgave på 1. semester af Voksenunderviseruddannelsen Kursusnummer: 520 51 624 Vejleder: Jens Ager Hansen, DEL Nord - skrevet af

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis

Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis J.C. Ry Nielsen, ekstern lektor, Copenhagen Business School J. C. Ry Nielsen var i mange år lektor i organisationsteori

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Lærervejledning og elevøvelser

Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Om Geografiske Brændpunkter Serien Geografiske brændpunkter er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser især i

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Kort & Geografi. - kortets udvikling, anvendelse og didaktik. Niels Kjeldsen og Ove Pedersen. Gyldendal SKOTLAND I S L A N D G R Ø N L A N D

Kort & Geografi. - kortets udvikling, anvendelse og didaktik. Niels Kjeldsen og Ove Pedersen. Gyldendal SKOTLAND I S L A N D G R Ø N L A N D B Kort & Geografi - kortets udvikling, anvendelse og didaktik Niels Kjeldsen og Ove Pedersen ev eward Yukon Alaska (USA) Anchorage K. Barrow Fairbanks K l o n d y k e Dawson Y u k o n Whitehorse Juneau

Læs mere

Projekt 4.6 C-14 Datering

Projekt 4.6 C-14 Datering Projekt 4.6 C-4 Datering Første del: Metoden I slutningen af 940 erne finder et team på University of Chicago under ledelse af Willard Libby ud af, at man kan bruge det radioaktive stof kulstof 4 ( 4 C

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere