Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering"

Transkript

1 Inspirationskatalog Matchmaking, videndeling og idégenerering 1

2 Styrelsen for Forskning og Innovation De danske innovationsnetværk og partnerskaber Netmatch Tekst og redaktion: Gunhild Brynning og Dorthe Birkedahl Jørgensen Grafisk design: 70/30 Visuel kommunikation + kreativ branding Juni

3 forord Virksomhedernes vej til øget konkurrenceevne og vækst igennem øget værdiskabelse er afhængig af deres evne til både at udnytte egne ressourcer bedst muligt og til at indgå i værdiskabende netværk nationalt og globalt. En af de helt store udfordringer for virksomhederne er på den ene side at definere deres udfordringer og problemer og finde de rette samarbejdspartnere i ind- og udland på den anden. De danske innovationsnetværk og partnerskabers rolle er at bidrage til en konkret og værdiskabende håndtering af disse udfordringer. Netværkene tilbyder mange tjenesteydelser til virksomheder og forskere. Disse ydelser går ud på at igangsætte idégenereringsforløb og at initiere samarbejde om innovationsprojekter, forskningsprojekter og partnerskaber. På den måde forbedres adgangen til udveksling af viden samt adgangen til udenlandske markeder, nye teknologier og nye forskningsresultater. Skal dette lykkes, er det centralt at sikre en effektiv og hurtig matchmaking mellem virksomhedernes udfordringer og problemer og de rette kompetencer i videninstitutioner og andre virksomheder, der kan bidrage til at finde de rette og ofte nyskabende løsninger, hvormed der skabes nye innovationer. Sammenlignet med udenlandske klynger og netværk har de danske innovationsnetværk i de senere år udvist en særlig god evne til at skabe værdi for virksomhederne gennem matchmaking. De gode kompetencer, som er blevet opbygget, vil med dette inspirationskatalog fremover kunne skabe endnu bedre resultater for netværkenes medlemmer og aktører. Mere og vedvarende innovative virksomheder er nødvendige for øget vækst og beskæftigelse. Gennem matchmaking og styrkende netværksdannelse kan vi få mere innovationseffekt for de samme investeringer inden for forskning og innovation. God fornøjelse med matchmakingen! Med venlig hilsen Thomas Alslev Christensen Styrelsen for Forskning og Innovation 3

4 4

5 indhold Sådan bruger du kataloget... 7 Matchmaking & innovation... 8 Generelle overvejelser... 9 Internationalisering Metodesamling Selektionsmatrix Metoderegister Events Services Projekter / længerevarende forløb Internationale Dating / B2B Tjekliste Supplerende læsning

6 6

7 sådan bruger du kataloget Kataloget er opbygget som en kogebog, hvor du kan slå op, søge inspiration og finde en opskrift til dit næste matchmakingtiltag. Kataloget henvender sig både til den erfarne matchmaker og til dig, der skal planlægge dit første match. Indledningsvist ser vi på matchmaking; hvad dækker det over, hvad det egentlig vil sige at matchmake, og hvilke kompetencer en god matchmaker besidder. Før du kaster dig ud i at afprøve en af katalogets metoder eller en hvilken som helst anden metode, er der en række generelle overvejelser, du bør gøre dig. Ud fra netværkenes erfaringer skitserer vi, hvilke overvejelser der er ved både nationale og internationale aktiviteter. En selektionsmatrix giver dig et overblik over alle metoderne og gør det muligt at sammenligne deres anvendelse med hinanden. Inspirationskataloget er blevet til efter en interviewrunde hos de danske innovationsnetværk og partnerskaber (herefter betegnes begge som netværk), der alle har matchmaking som en kerneydelse. Alle har bidraget med betragtninger, viden, erfaringer og med gode råd. Hvis du gerne vil høre mere om enkelte metoder, kan du kontakte Netmatch eller de netværk og partnerskaber, der har gjort sig erfaringer med metoden. God fornøjelse! Katalogets centrale omdrejningspunkt er metodesamlingen. Her kan du læse, hvad de enkelte metoder går ud på, og hvad de kræver i forbindelse med forberedelse, praktisk udførelse og opfølgning. 7

8 Matchmaking & innovation»matchmaking handler om at få 1+1 til at give mere end 2, gerne 5.«Gennem deres services, projekter og matchmakingaktiviteter gør netværkene en stor indsats for at skabe rammer, der fordrer og styrker samarbejdet mellem erhvervslivet og videninstitutioner. Netværkene fungerer som brobyggere og bidrager til at koordinere forsknings- og udviklingsindsatsen mellem forskningsinstitutioner, teknologiske services og virksomheder på områder, der er af vigtig betydning for dansk erhvervsliv. Matchmaking en kerneydelse Det tværeuropæiske benchmarkstudie fra 2011 viser, at aktive klyngesekretariater, der tilbyder en bred palet af services, herunder matchmaking, har en stor effekt. Og matchmaking er en absolut kerneydelse hos netværkene. Matchmaking er en paraply, der dækker over selve matchdelen, hvor to eller flere parter, der har brug for hinandens kompetencer, bringes sammen og opbygger relationer. Begrebet dækker også over idégenerering, der betragtes som en del af eller et resultat af matchmaking. Også videndeling hører under paraplyen. I netværkenes arbejde deles viden imellem virksomheder og videninstitutioner eller virksomheder imellem. Det betyder, at viden kan flyde begge veje. Matchmaking kan ske på mange niveauer og med mange metoder og er faktisk processer, der opstår hele tiden i interaktionen mellem mennesker. Men ofte er der behov for at gøre det organiseret og struktureret. Hvad, der definerer et godt match, er individuelt, fordi der bliver taget udgangspunkt i den enkelte opgave og de ressourcer, der er til rådighed. For hver enkelt ydelse spiller det en rolle, hvordan matchmakeren får planlagt, gennemført og samlet op på aktiviteten. Matchmakerens rolle En matchmakers rolle er at hjælpe med at finde de rigtige samarbejdsparter og skabe rammer for de mødes, forstår hinanden og kan komme i gang med samarbejdet. Det kræver forskellige kompetencer at udfylde denne rolle. Empati samt evnen til at sætte sig ind i andres projekter og idéer er afgørende. En matchmaker skal være udadvendt, have et stort branchekendskab og gerne et omfattende netværk. Samtidig skal en matchmaker være i stand til at koordinere, strukturere og detailplanlægge store arrangementer eller længerevarende forløb. Facilitering beskrives ydermere som en kernekompetence hos en god matchmaker. For en matchmaker kan det være en udfordring at finde de rigtige samarbejdsparter, udpege dem med den rette viden og facilitere et match. Kemi og gensidig tillid er et par af nøgleordene for matchmakingsucces, lige som en god portion tålmodighed er et must. Samlet set skal en god matchmaker besidde mange forskelligartede kompetencer. Derfor vælger størstedelen af netværkene at dele opgaverne ud på eksempelvis en faglig ekspert og en dygtig koordinator.»det er ligesom at bygge med Lego: Man skal finde de klodser, der passer sammen.videndeling. Det ligger i ordet: Nogen har noget, andre har noget andet og det skal de dele.det kræver tålmodighed at være en god matchmaker. Det er ikke altid, det lykkes at få de rigtige sat sammen i første forsøg, så må man vente, indtil alle parter kan se udbyttet af et samarbejde, for det nytter ikke at tvinge nogen til samarbejde.«8

9 generelle overvejelser Inden valg af metode og planlægning kan det være en stor hjælp at starte med at gøre sig nogle generelle overvejelser. netværk, brancheorganisationer, et udenlandsk netværk eller en offentlig myndighed. Definér målgruppen Det er vigtigt at være afklaret omkring, hvem du gerne vil matche. Vær opmærksom på, at både virksomheder og videninstitutioner skal have et udbytte af at deltage, og de skal kunne se en umiddelbar værdi deraf. Endvidere afhænger det af målgruppen, hvorvidt du skal vælge et bredt fagligt arrangement eller forløb, eller om det skal være mere fagligt afgrænset og smalt. Vælg emne/formål Selvom dit fokus er på matchmakingdelen, skal dit arrangement eller forløb kombineres med noget fagligt relevant. Der skal et fagligt indhold og legitime overskrifter til for at lokke folk ud af deres hverdag, og også for at retfærdiggøre deltagelsen over for chefen og virksomheden. En fængende titel, et relevant tema og et fagligt afgrænset emne er ofte med til at skærpe opmærksomheden i invitationer og overskrifter. Spørg gerne målgruppen om deres ønsker og behov, og planlæg efter det. Det kan du fx gøre via en LinkedIn gruppe, gennem spørge- eller evalueringsskemaer mv. Tid til networking Kombinationen mellem deltagernes faglige fokus og dit fokus på matchmaking kan du udnytte ved at lave faglige relevante workshops, datingseancer mv. i forbindelse med et arrangement. Icebreakers kan også være kærkomne forstyrrelser, der giver anledning til, at deltagerne kommer i snak med hinanden. Husk altid at afsætte god tid til pauser imellem planlagte indslag og henover frokost eller anden forplejning. De rigtige rammer Valget af de fysiske rammer bør understøtte temaet og titlen. Det må gerne være et utraditionelt sted med kant, ligesom det selvfølgelig skal passe til de aktiviteter, der skal foregå. Skal du holde en stor event med workshops, cafémøder og foredrag, skal der være et caféområde, gruppelokaler og foredragssal. Det er vigtigt, der er plads og gode rammer til uformel snak uden for programmet. Direkte møder imellem virksomheder og universiteter kan med fordel afholdes der, hvor virksomheden ønsker det af hensyn til deres tid eller diskretion. Generelt er det vigtigt, at du sørger for, at både det planlagte og det uformelle sker i rammer, der fordrer uformel snak og networking. Samarbejdspartnere Det er værd at overveje, om dit matchmakingarrangement eller -forløb kan blive bedre, blive blåstemplet eller måske endda have en større succesrate, hvis du gennemfører det i samarbejde med andre. Det kan fx være andre Tid og ressourcer Den tid, du har til rådighed til selve matchmakingen, har selvfølgelig betydning for, hvilke metoder du kan nå, og om du evt. skal kombinere flere. Også de ressourcer, du selv har til rådighed før og efter arrangementet, har betydning for dit metodevalg. Antallet af deltagere har indflydelse på, hvor tidskrævende en matchmakingmetode bliver. Mens individuelle samtaler typisk er tidskrævende for dig, der gennemfører dem, er større arrangementer mere tidskrævende for de enkelte deltagere. Det er vigtigt at gøre sig klart, at med et stort deltagerantal kan selv et lille og relativt simpelt setup blive kompliceret og kræve mange ressourcer. Allerede inden du går i gang, er det en god idé at overveje, om du vil evaluere løbende eller efterfølgende. En evaluering kan give dig en indikation af, hvad der gik godt, hvad der bør ændres, og om det havde den ønskede effekt. Ud over evalueringen bør du også følge op på, om deltagerne mødte nogle mulige partnere, og om de har brug for yderligere matchmakingtiltag eller opfølgende møder for at få samarbejdet i gang. På den måde finder du ud af, om der er skabt et match, som kan blive til en god historie. En god historie kan være med til at understrege, hvilken forskel dit netværk er med til at gøre. 9

10 10

11 Internationalisering Ved international matchmaking gælder de samme faktorer som ellers. Dog er der nogle flere overvejelser og forberedelser, som du bør tænke ind i planlægningen og afviklingen. Indgå alliancer En indgang til at lave matchmakingaktiviteter på tværs af grænser kan med fordel være at indgå i alliancer med relevante partnere på det aktuelle marked. Relevante partnere kan fx være universiteter, netværk/ klynger, eksportfremmekontorer, ambassader eller danske virksomheder, der har etableret sig på det aktuelle marked. Relationsopbygning Ved matchmaking- og samarbejdsaktiviteter af længere varighed er relationsopbygning vigtig, og særligt når det går på tværs af grænserne, kan det være altafgørende. At tålmodighed er en dyd, er også erfaringen fra de netværk, der har arbejdet med matchmaking på tværs af grænser. Det er nødvendigt at afsætte langt tid til at opbygge relationer og tillidsforhold. Derudover er det vigtigt at forventningsafstemme og sikre en fælles forståelse både for begreber, rammer og samarbejdets karakter. Kulturelle forskelle Selv imellem nabolande kan der være store kulturelle forskelle. Så uanset om du skal i gang med en længerevarende aktivitet eller kun et enkelt arrangement, er det vigtigt at være opmærksom på kulturforskellene. Nøgleordene her er ydmyghed og lydhørhed. Det er en god idé at bruge en alliancepartner til at hjælpe med den kulturelle oversættelse og forklaring af anderledes traditioner og adfærd. Alternativt findes der kurser, håndbøger og kulturanalyser, der kan være nyttige. I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt med et vist kendskab til politiske forhold. Sprog Der vil altid være sproglige udfordringer og måske endda sprogbarrierer, når man bevæger sig uden for Danmarks grænser. I den anledning kan det være en god idé med et fælles sprog ofte engelsk. I nogle tilfælde kan det være en fordel med en tolk. Ved tolkning skal du afsættes ekstra tid ind i programmet. Med en udenlandsk indlægsholder på programmet skal du vælge, om hele arrangementet skal holdes på et fælles sprog eller blot indlægget. Begge dele kan have betydning både for hvilke deltagere, der melder sig til og for deres udbytte. Tid Beregn altid et større tidsforbrug, og påregn en længere tidshorisont i forbindelse med planlægning og afholdelse af internationale aktiviteter. Både af hensyn til relationsopbygning, geografisk afstand, rejsetid og oversættelse. Rekruttering af deltagere Det kan være vanskeligt at rekruttere deltagere fra udlandet, især hvis du ikke har opbygget et netværk i forvejen. Her er en samarbejdspartner på det andet marked ekstremt vigtig. Et samarbejde med Udenrigsministeriet eller en ambassade kan virke som en blåstempling af aktiviteten over for de udenlandske virksomheder og universiteter. Juridiske overvejelser Hvis der er tale om større samarbejdsprojekter med fx EU finansiering, er det vigtigt at have et godt kendskab til rammebetingelserne. Der kan også være særlige juridiske forhold på det nye marked, og du bør overveje, hvordan dine virksomheder er bedst klædt på til at håndtere dem. 11

12 12

13 Metodesamling Her har du selve kernen i inspirationskataloget, nemlig innovationsnetværkenes og partnerskabernes metodesamling, som du kan søge inspiration i og udvikle videre på. Events Idégenereringsworkshop Innovation Cup Innovation på toneangivende event Innovationsbussen Innovationskonkurrence Innovationsstafet Rammeworkshop Matchmaking og idégenerering til konkrete puljer Services Virksomhedstræf Håndholdt projektforberedende matchmaking Interessegrupper / undernetværk Kortlægning af styrkepositioner Matchberedskab Online innovationsplatform Studentermatch LinkedIn gruppe Projekter/ længerevarende forløb Innovation i øjenhøjde Retrokoncepter Matchning af målgruppen med store offentlige investeringer Match til gennembrudsprojekter Samarbejde med innovationsagenter Pit stop Internationale En uge med en international topforsker Satellitkontor som døråbner på udenlandske markeder International konference i samarbejde med andre netværk Partnering mission International konference med B2B møder International videntransformation Dating/B2B Adventure matchmaking Auktion Icebreakers Matchmaking på messe Netværkscafé Pitch Speedservice matchmaking Universitetsturné Videnhøstfest Tværgående udviklingsforløb Virksomhedsdelegation til international messe Årligt topmøde 13

14 selektionsmatrix 1. del Match mellem mange Match mellem få Match en-til-en Sværhedsgrad høj Sværghedsgrad middel Sværhedsgrad lav > 250 timer timer < 50 timer Virksomhedsbesøg Studentersamarbejde Workshop Brainstorm Videndeling Produktudvikling Idéudvikling Dating / B2B Internationale Projekt / længerevarende forføb Services Event Adventure matchmaking Auktion En uge med en international topforsker Håndholdt projektforberedende matchmaking Icebreakers Idegenereringsworkshop Innovation Cup Innovation i øjenhøjde Innovation på toneangivende event Innovationsbussen Innovationskonkurrence Innovationsstafet Interessegrupper / undernetværk International konference i samarbejde med andre netværk International konference med B2B møder International videntransformation Kortlægning af styrkepostitioner LinkedIn gruppe Match til gennembrudsprojekter Matchberedskab 14

15 selektionsmatrix 2. del Match mellem mange Match mellem få Match en-til-en Sværhedsgrad høj Sværghedsgrad middel Sværhedsgrad lav > 250 timer timer < 50 timer Virksomhedsbesøg Studentersamarbejde Workshop Brainstorm Videndeling Produktudvikling Idéudvikling Dating / B2B Internationale Projekt / længerevarende forføb Services Event Matchmaking og idégenerering til konkrete puljer Matchmaking på messe Matchning af målgruppen med store offentlige investeringer Netværkscafé Online innovationsplatform Partnering Mission Pit stop Pitch Rammeworkshop Retrokoncepter Samarbejde med innovationsagenter Satellitkontor som døråbner på udenlandske markeder Speedservice matchmaking Studentermatch Tværgående udviklingsforløb Universitetsturné Videnhøstfest Virksomhedsdelegation til international messe Virksomhedstræf Årligt topmøde 15

16 events Idégenereringsworkshop Innovation cup + case Innovation på toneangivende event Innovationsbussen Innovationskonkurrence Innovationsstafet Rammeworkshop Matchmaking og idégenerering til konkrete puljer Universitetsturné Videnhøstfest Årligt topmøde 16

17 Idégenereringsworkshop Princip Workshop Indlæg/præsentationer Brainstorming Produkt- og idéudvikling Videndeling En idégenereringsworkshop har udgangspunkt i en konkret problemstilling og er for få virksomheder, der primært matches med videninstitutioner, men også med hinanden som en afledt effekt. Metoden lægger op til, at deltagerne igennem arbejdsprocessen får blik for hinanden, og at der bliver skabt et vindue for samarbejde og idéudveksling. Metoden er også egnet til at lære netværkets virksomheder om idégenereringsmetoder ved at prøve det i praksis, idet der kan være forskellige personer med som idépanel. Målgruppe SMV er Store virksomheder Videninstitutioner Deltagerantal Min. 2 virksomheder og 1 videninstitution Max. 30 deltagere Forberedelse» Udvælg idégenereringsmetoder i forhold til det specifikke emne. Det kan være produkt, service, forretningsmodel etc. Dette kræver et godt kendskab til metoderne.» Udvælg virksomheder, der har en konkret problemstilling, de gerne vil have løst. Dette kan ske via dialog med netværkets virksomheder; løbende kontakt, annoncering på hjemmeside og nyhedsbrev.» Afstem, via møder med virksomheden, hvad der skal arbejdes med, og hvor de og du gerne vil hen.» Når emnet og metoderne er på plads, kan arrangementet målrettes mod specifikke forsker- og studentermiljøer.» Planlæg den almindelige logistik, der skal til for at få workshoppen til at fungere.» Rekruttér deltagere til workshoppen fx via netværket. Udførelse» Hav et antal facilitatorer med på dagen og i forløbet.» Uddel og udfyld medfinansieringserklæringer.» Hav et eller flere oplæg, alt efter om den anvendte metode kræver det, eller gå direkte i gang med problemstillingerne.» Virksomhederne, der er med på dagen præsenterer deres spørgsmål og konkrete problemstilling.» Gennemfør workshoppen med den metode, der passer til den. Pluk gerne fra de forskellige metoder, så længe det understøtter det overordnede formål.» Forløbet varer fire timer.» Få grupperne til selv at opsummere til sidst, det gør opsamlingsarbejdet lettere.» Brug evt. output i forskningssammenhæng og arbejd videre.» Lav evt. en ny workshop, hvor nogle andre vinkler belyses.» Skriv en artikel om workshoppen til hjemmeside og nyhedsbrev hav fokus på udbyttet og på, at netværket også arbejder med metoder.» Hvis der ikke er personfølsomme oplysninger, kan udpluk fra workshoppen eller statements fra deltagerne optages og offentliggøres fx på Youtube eller på egen hjemmeside. Optimalt deltagerantal fordelt på To virksomheder med konkrete problemstillinger Andre virksomheder Videninstitutioner Studerende estimeret Tidsforbrug timer Sværhedsgrad Høj (Kræver viden om innovation og facilitering. Kræver stort metodekendskab. Kræver fornemmelse for emnerne og virksomhederne.) Materialer Invitationer, AV-udstyr, white board, facilitator, hjælpeteams, innovationskit, indledning/præsentation, opgaver fra virksomhederne, remedier til at skabe fælles forståelse; fx værktøj, legoklodser eller lign. Netværk til rådighed InViO 17

18 Princip Idé- og produktudvikling Videndeling Målgruppe SMV er Store virksomheder Videninstitutioner Studerende Udenlandske videninstitutioner deltagerantal Min. 10 max. 30 innovation cup Metoden er en koncentreret innovationsproces, hvor virksomheder og videninstitutioner matches på baggrund af virksomhedernes behov for ny viden eller produktportefølje. Virksomheden formulerer eksempelvis et tema, der er relateret til dets produktstrategi, hvorefter studerende inddeles i teams, der i et koncentreret innovationsforløb skal løse den konkrete opgave. Projektet afvikles på den enkelte uddannelsesinstitution. Optimalt deltagerantal fordelt på 1 SMV 1-2 videninstitutioner 20 studerende Forberedelse Udførelse Estimeret tidsforbrug < 50 timer» Gå i dialog og forpligt virksomheden i samarbejdet.» Virksomheden præsenterer opgaven for de studerende.» Send spørgeskema til studerende, underviser og virksomhed. Sværhedsgrad Høj Materialer Opgaver fra virksomheder, evalueringsskema Netværk til rådighed Livsstil Bolig & Beklædning» Udarbejd sammen med virksomheden en opgavebeskrivelse på højst én side.» Forpligt videninstitutionen. Innovation Cup skal integreres hos en institution, som kører forløbet.» Inddel de studerende i teams af to til tre personer. Sammensætning og kemi er vigtige forhold for processen og resultatet.» Efter en uge præsenterer de studerende deres første idéer.» Sørg for relevant vejledning til de studerende undervejs; både fra virksomheden og fra deres uddannelsesinstitution.» Giv midtvejskritik, hvor de studerende præsenterer det næsten færdige resultatet og får feedback fra virksomheden.» Endelig evaluering og kåring. Der uddeles fx tre præmier for:» Bedste innovationsproces» Bedste idé» Bedste produkt» Kontakt og hold dialogen med virksomheden.» Hjælp til, hvis der er behov for udarbejdelse af royaltykontrakter.» Skriv artikel om vinderprojektet til hjemmeside, nyhedsbrev, presse mv. CASE Innovation Cup 18

19 Innovation Cup fra Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning case Nye BRIK ker til Fritz Hansen Det var to glade vinderhold, som i starten af december 2011 løb med designklassikerpræmierne ved Innovation Cup 22. TEKO-studerende havde i fem uger arbejdet intenst med at udvikle et nyt koncept til Republic of Fritz Hansen. Med øjnene stift rettet mod væksten i Brasilien, havde vinderne udviklet et helt nyt koncept til eksponering af møbler fra Fritz Hansen. I har skabt det mest forretningsorienterede koncept, fordi det bygger på en international platform, som kan bredes ud i både Brasilien og andre lande, sagde designdirektør Christian Grosen fra Fritz Hansen til vinderne og henviste til, at Fritz Hansen lægger vægt på at være en dansk virksomhed, som agerer globalt. De studerende fra TEKO arbejdede med en model for, hvordan Fritz Hansen kan etablere sig i BRIK-landene; Brasilien, Rusland, Indien og Kina. De fokuserede på Brasilien, fordi landet har en voksende middelklasse, en aldrende overklasse samt et luksusmarked i hurtig udvikling. Vinderne har givet den gas og turdet gå ind og røre ved Fritz Hansens dna. Det er modigt, men også et vigtigt element ved Innovation Cup, hvor der netop skal opstå ny og anderledes inspiration til virksomhederne og deres udvikling, siger projektleder Finn Christensen fra Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning, som står bag Innovation Cup. Også hos TEKO var der tilfredshed med forløbet. Underviser Pia Hansen fortæller, at de studerende uddanner sig inden for entrepreneurship og derfor har gode forudsætninger for at arbejde med konceptudvikling. Et projekt som dette er godt, fordi de studerende skal forholde sig til problemstillinger i en eksisterende virksomhed. De har været meget koncentrerede, og jeg synes, at alle grupperne på hver deres måde har givet gode bud på nye koncepter, som bygger på Fritz Hansens nuværende branddna, siger Pia Hansen, som til daglig underviser de 17 studerende, som deltog i Innovation Cup 22 i

20 Princip Matchmaking Videndeling Idé- og projektudvikling Målgruppe SMV er Forskere i oplevelsesøkonomi innovation på toneangivende event deltagerantal Min. 10 max. 40 Optimalt deltagerantal fordelt på 60 % SMV er 30 % videninstitutioner 10 % erhvervsrådgivere og konsulenter Metoden går ud på at udnytte den tiltrækningskraft, store events har på virksomheder, forskere og andre branchefolk. Innovationsnetværk kan bruge events til at afholde relevante innovations- og projektudviklingsarrangementer, hvor det er muligt at gå i dybden med få deltagere og benytte de ydre rammer til at skabe stemning. Estimeret tidsforbrug timer Sværhedsgrad Høj (Metoden kræver relationer, empati og indlevelsesevne.) Materialer Invitationer Hjælpeteam Netværk til rådighed Dansk Lys tidslinje 20 kontakt til arrangør 6 måneder før dialog og forventningsstemning 6-4 måneder før screening og udvælgelse 4-2 måneder før

21 Forberedelse Udførelse» 4-6 måneder før: Tag kontakt til en event- eller festivalarrangør for at afdække behov for nye input.» Lav en screening, og udvælg relevante virksomheder og forskere på bagrund af forhåndsvurdering af muligheder for samarbejde.» 1 måned før: Fastlæg dagsorden, og udsend invitationer.» Afhold et tre - fire timers arrangement dagen før, selve eventen løber af stablen.» Start med korte, fagligt relevante indlæg.» Arrangér en rundtur på festivalpladsen og området med fortælling og mulighed for spørgsmål og netværk.» Rund af med spørgsmål fra deltagerne, herunder diskussion af mulige løsninger på udfordringer og konkretisering i form af projektidéer.» Hele stemningen på eventen eller festivalen gør, at netværk, matchmaking og videndeling sker naturligt.» Følg op på projektideer ved at foretage en rundringning umiddelbart efter eventen.» Følg op på indkomne forespørgsler fra deltagerne.» Tag efter ca. 12 måneder kontakt til virksomheder, forskere og videninstitutioner om deltagelse i projektudviklingen.» Gentag og versionér eventen måneder efter med blanding af gamle og nye målgrupper mdr. program klar invitationer sendes ud 1 måned før arrangement 3-4 timer opfølgning 1 uge efter deltagelse i projektudvikling gentagelse og versionering af event 12 måneder efter måneder efter 21

22 Princip Indlæg/præsentationer Videndeling Virksomhedsbesøg Målgruppe SMV er Videninstitutioner Studerende Deltagerantal Min. 20 max. 80, men afhænger af besøgsvirksomheder innovationsbussen Innovationsbussen er en temaorienteret studietur for virksomheder, hvor de er samlet i en bus med mulighed for planlagte indlæg, åben mikrofon og networking undervejs mellem en række virksomhedsbesøg. Som afslutning kan arrangeres fællesspisning, hvor rammerne, maden eller remedierne tager udgangspunkt i temaet for at skabe læring igennem oplevelsen. Optimalt deltagerantal fordelt på 70 % SMV er 20 % videninstitutioner 10 % studerende Forberedelse Udførelse estimeret Tidsforbrug timer Sværhedsgrad Middel (Lokalt/regionalt kendskab til virksomheder er nødvendigt.) Materialer Invitationer, indlæg/præsentationer, deltagermapper med deltagerlister mv.» Udvælg et temaområde, der er relevant i forhold til netværket.» Planlæg hvilke virksomheder, der kan være interessante at besøge. Det kræver screening af en lang række virksomheder for at finde dem, der er på kanten til noget nyt og gerne med et element af succes, så man kan se, det virker. Virksomhederne skal ligge i en geografisk radius, der kan nås inden for én dag. Afsæt tid til at finde virksomhederne nogle er måske mere lukkede end andre.» Udsend invitation via www, nyhedsbrev og netværk.» Registrering af deltagere og medfinansieringssedler samt udlevering af mappen.» Planlagte indlæg og åben mikrofon undervejs mellem virksomhedsbesøgene.» Sørg for at have to koordinatorer med til at styre tiden, kontakte virksomheder mv.» Opfordr til, at deltagerne skifter plads løbende, så de får mulighed for at netværke med nogle forskellige.» Få de gode historier fra deltagerne samt refleksive tilbagemeldinger.» Opfordr løbende til at tage kontakt til netværket, hvis deltagerne har fået en idé, de gerne vil videre med.» Offentliggør de brugerproducerede historier på hjemmesiden eller i nyhedsbrev. Netværk til rådighed InViO» Tilbyd evt. gratis deltagelse mod, at deltagerne efterfølgende skriver en artikel om turen til hjemmeside eller nyhedsbrev.» Lav en mappe med deltagerliste, information om netværk, tilbud og lignende.» Praktisk planlægning; bus, praktiske oplysninger til deltagere fx om påklædning mv.» Besøg på 4-5 virksomheder med indlæg om fx forretningsmodel, koncept og evt. rundvisning alt efter tema og fokus.» Afslut gerne dagen med spisning fx hos en af virksomhederne, og krydr gerne spisningen med noget temarelateret, så deltagerne får en oplevelse med. 22

23 »Min personlige oplevelse af dagen var en rar blanding af at møde andre kreative aktører, samt at udvide netværket og så havde vi bare det sejeste team hvor vi samarbejdede, tog ansvar og havde en fantastisk mini-fest for os selv. I fælles øjenhøjde! Tænk sig at det kunne lade sig gøre på så kort tid med fremmede mennesker, se det var en oplevelse. et super tilrettelagt program, der lå som perler på en snor. Der blev kørt frisk på og der var mange gode oplæg, input og et frisk pust af hvordan andre gør og har af ideer og ledetråde. Så kan man selv sortere og omforme så man kan bruge det i sin egen virksomhed, hvilket jeg klart vil forsøge at videreføre og prøve kræfter med. En super behandling og en studietur jeg ikke længe har oplevet været så spændende! Tak for en dejlig og idérig dag, det bliver ikke sidste gang jeg siger ja tak til et kursus/ studietur i CKO / INVIOs regi. mit første møde med INVIO, og oplevelserne stod vitterligt i kø. Et godt gennemarbejdet program lagde bunden for en dag fyldt med spændende og engagerede indlæg fra forskelligartede brancher og indfaldsvinkler. En rød tråd i præsentationerne var de deltagendes engagement og de enorme spin-offs, som projekterne med at tanke oplevelser ind i forretningen havde medført. Tankevækkende og inspirerende. Mellem de enkelte indlæg, var der rig mulighed for at netværke - og allerede inden frokost havde jeg etableret kontakt til en virksomhed, vi kan trække på og udvikle projekter med fremover.«23

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Væksterhverv Værdiskaber i øvrige erhvervsliv Regionaludvikling

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED FJERNVARMEVÆKST 2015 FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal sikre en grønnere

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar:

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar: Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører Snarest muligt og helst inden 1. februar: Aktivitet: Afhold et opstart og planlægningsmøde i udvalget. Vi foreslår, at I udvider deltagerlisten

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed 2 til DIN virksomhed ÜBERHYPERTYPER STRØMSTYRKE til DIN virksomhed Strømstyrke er titlen på et 9 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere, der har været i gang i 1-3 år HVAD er Strømstyrke

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER

INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER INTELLIGENT INNOVATION 3 INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER SÅDAN SKABER I MERE INNOVATION I JERES PROJEKTER Innovation er et af tidens store buzzwords. Medarbejdere

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

AAU Matchmaking. Matchmaking Konference sep Certificering

AAU Matchmaking. Matchmaking Konference sep Certificering AAU Matchmaking Matchmaking Konference 13-14 sep. 2012 Certificering Certificering Hvad er det for en fisk? Når du bliver certificeret matchmaker eller hvis du blot genopfrisker gammel viden så er det

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Blue Innovation Camp 2013 WWW.BIC2013.dk

Blue Innovation Camp 2013 WWW.BIC2013.dk DAG 1 12. MARTS 2013 Tid Dagens aktiviteter 9.00-9.30 Indskrivning Kaffe og rundstykker 9.30-10.00 VELKOMMEN TIL BIC 2013! Velkomsttale v/ Head of Alpha, Torben Johansen MAN Diesel 10.00-10.15 HVAD SKAL

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere