Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014"

Transkript

1 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Og derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit VUC 1457 HF og VUC FYN % 2-årig HF % HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) % 1. årgang % 1OE % 1OF % 2. årgang % 2OG % 2OH % Vinteroptag-OI % HF & VUC FYN Ringen (2HF) % HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) % 1. årgang % GA % 2. årgang % GD-1 % HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) % Fyns HF-Kursus (2HF) % 1. årgang % 1n % 1o % 1p % 1q % 1r % 1s % 2. årgang % 2n 21 95% 2o % 2p % 2q 19 95% 2r % 2s % 2t 21 95% HF & VUC FYN Ærø (2HF) % 2. årgang % 2AR % 3-årig HF % 3-årig HF Svendborg (OBU spørgeramme) % HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) % HF & VUC FYN Ærø (3HF) % 1. årgang % 1AO % 1AQ % 2. årgang % 2AP % 2AQ % 3. årgang % 3AP % 3AQ 21 95% AVU % [3]

4 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit VUC 1457 HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) % Buchwaldsgade (AVU) % Dag % Kottesgade (AVU) % Dag % HF & VUC FYN Ringen (AVU) % HF & VUC FYN Faaborg (AVU) % Dag % HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) % Dag % HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) % HF & VUC FYN Svendborg (AVU) % Dag % FVU % HF & VUC FYN Ringen (FVU) % HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) % Dag (FVU) % HF-enkeltfag % HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) % Buchwaldsgade (HF-E) % Dag % Kottesgade (HF-E) % Dag % HF & VUC FYN Ringen (HF-E) % HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) % Dag (HF-E) % HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF-E) % Dag (HF-E) % HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) % HF & VUC FYN Svendborg (HF-E) % Dag (HF-E) % Ordblindeundervisning % HF & VUC FYN Odense City Campus (OBU) % Dag (OBU) % HF & VUC FYN Ringen (OBU) % HF & VUC FYN Glamsbjerg (OBU) % Dag (OBU) % Øvrige Uddannelser % HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) % Dag (AVU) 64 HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) % Dag (AVU) 19 HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) % Dag (HF-E) 44 [4]

5 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på HF og VUC FYN Svarprocenten på HF og VUC FYN er på 84%. Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Kursisttrivselsundersøgelsen 14 på HF og VUC FYN. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Er den mindre end +/- 1 angives det som []. 67 [-4] 68 [-1] 72 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på HF og VUC FYN. Analysen af undersøgelsens svar på HF og VUC FYN viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. For at få en uddybning af analysmodellen se appendiks. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere HF og VUC FYN Landsgennemsnit Sidste måling Højeste 5 resultater Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg kommer til tiden Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne overholder aftaler? Laveste 5 resultater Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) [5]

6 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Vurdering Landsgennemsnit Spredningstal** Model* Spørgeramme Elevtrivsel Hvordan vurderer du HF og VUC FYN som helhed? M Alle I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? M Alle I hvilken grad vil du anbefale HF og VUC FYN til andre? M Alle Organisering Uddannelsens studieadministration M Alle Uddannelsens ledelse M Alle Uddannelsens studievejledning M Alle Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Ikke AVU,FVU & OBU Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Alle Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ikke AVU,FVU & OBU Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Alle Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Alle Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed M Alle Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen M Alle Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet M Alle Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer Kun VUC Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Alle Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? Alle Lærerne/underviserne overholder aftaler? Alle Lærerne/underviserne kommer til tiden? Alle Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne er til stede, når jeg har brug for hjælp Kun AVU,FVU & OBU Undervisning Undervisningen? M Alle Variationen i undervisningsformerne? M Alle Jeg oplever sammenhæng mellem fagene M Alle Jeg har indflydelse på undervisningen M Alle Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse M Alle Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Alle Undervisningen forbereder mig til at læse videre Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Ikke AVU,FVU & OBU Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Alle Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Alle Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? M Alle Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 79 5 M Alle Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden M Alle Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister M Alle Skolens sociale miljø? Ikke AVU,FVU & OBU Skolen er et rart sted at være Alle Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Alle Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Ikke AVU,FVU & OBU Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Ikke AVU,FVU & OBU Fysisk miljø 63 Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) M Alle Skolens rengøring? M Alle Skolens indretning og udseende? M Alle Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? M Alle Din motivation til at lære nyt? Alle Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne M Alle Jeg kommer til tiden M Alle Jeg afleverer mine opgaver til tiden 51 M Alle Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne M Alle Jeg er med til at skabe arbejdsro Ikke AVU,FVU & OBU Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det M Alle Skolens it-udstyr fungerer godt M Alle * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med M så indgår det i analyse modellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallet, se appendiks [6]

7 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [7]

8 Vurdering Vurdering Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 67 [-4] 68 [-1] 72 Elevtrivsel Figuren viser det samlede resultat for Elevtrivsel på HF og VUC FYN samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til landsgennemsnittet for uddannelsen. NB: Den øverste figur på denne side indeholder det samlede landsresultat for ALLE uddannelser på skolerne. Figur(erne) her til højre viser landsresultater for de uddannelser I har på jeres skole. Der kan derfor være forskel på landsgennemsnit i figurerne. Eksempelvis har nogle skoler flere uddannelser, mens andre kun har én. 67 [-4] 68 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU [+1] [8]

9 Vurdering Vurdering Vurdering Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: NB: I parantesen kan I se hvor stor en andel af svarene, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" 67 [-4] 69 [-1] Køn 66 [-5] HF og VUC FYN Kvinde (59%) Mand (41%) Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" 67 [-4] [-4] [+1] [-4] 53 [-9] HF og VUC FYN En af de bedste (17%) Få, der er bedre (55%) Mange, der er bedre (28%) For svært (1%) Svært, men jeg klarer mig (38%) Passende (55%) For Let (6%) Har du pjækket? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" 67 [-4] 71 [-1] 66 [-4] [-12] 55 [-5] 7 HF og VUC FYN Nej Slet ikke (44%) Ja, nogle få timer (37%) Ja, 1-3 dage (12%) Ja, 4 dage eller mere (6%) Ja (16%) Nej (84%) [9]

10 Vurdering Vurdering Vurdering af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger [+1] 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU Elevtrivsel 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU 64 [-4] [-1] [-6] [+1] 76 [] [+5] [-5] 78 [+3] [+2] [+1] 88 [+5] [+2] [-5] 54 [+5] [+3] [-1] [+1] 65 [] 62 [] [-5] [-12] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [1]

11 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN Elevtrivsel I hvilken grad har Hvordan vurderer uddannelsen levet I hvilken grad vil du HF og VUC FYN som helhed? op til dine forventninger? du anbefale HF og VUC FYN til andre? Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang årgang HF & VUC FYN Ringen (2HF) HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) HF & VUC FYN Ærø (2HF) 78* 7 81* 81 3-årig HF HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) HF & VUC FYN Ærø (3HF) AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) HF & VUC FYN Svendborg (AVU) FVU * HF & VUC FYN Ringen (FVU) * HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) * HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) 76 73* 75 Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg (HF-E) Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [11]

12 ELEVTRIVSEL Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se hvordan HF og VUC FYN som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse (målt på antal ETU svar) i forhold til andre lignende skoler HF og VUC FYN Øvrige skoler Antal svar på skolen [12]

13 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 3% [] % [-6] 13% [+2] 24% [+4] Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk HF og VUC FYN % [-6] 24% [+4] 3% [] 13% [+2] Landsgennemsnit VUC % 23% [+2] 3% [-1] 14% [+1] [13]

14 Vurdering Vurdering af overordnede indsatsområder Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel [+1] [-5] [-4] [] 81 [] HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-4] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på HF og VUC FYN. 19% Organisering 32% Undervisere 32% Undervisning 6% Socialt miljø 8% Fysisk miljø 2% Egen motivation 2% Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort. Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter om vurderingen af området er relativt højt eller lavt. [14]

15 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD 75 Egen motivation 7 Socialt miljø Undervisere 65 Udstyr & materialer Undervisning Organisering Fysisk miljø 55 OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation OBSERVER Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på - skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [15]

16 Vurdering af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang årgang HF & VUC FYN Ringen (2HF) HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) HF & VUC FYN Ærø (2HF) * årig HF HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) HF & VUC FYN Ærø (3HF) AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) * HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) HF & VUC FYN Svendborg (AVU) FVU 74* 84* 78* 88 * HF & VUC FYN Ringen (FVU) 74* 84* 78* 88 * HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) 74* 84* 78* 88 * HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) * 71 Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg (HF-E) Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [16]

17 Vurdering Vurdering Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering [+1] [+1] 75 [-5] 63 [] 73 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 68 [] 67 [] Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på HF og VUC FYN. 68 [+1] 66 [-1] [-8] 64 [-5] [-1] 72 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 5 53 [-1] 59 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [17]

18 VURDERING Organisering Prioriteringskort for Organisering 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på HF og VUC FYN OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 117. Uddannelsens studieadministration 118. Uddannelsens ledelse VEDLIGEHOLD 119. Uddannelsens studievejledning 123. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst TILPAS 1. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 121. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen OBSERVER 122. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 124. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [18]

19 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Uddannelsens Organisering studieadministrati on Uddannelsens ledelse Langkær Gymnasium og HF 62, , , Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisninge n Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursi sterne seriøst Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årgang Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r 2-årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang årgang HF & VUC FYN Ringen (2HF) HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) * HF & VUC FYN Ærø (2HF) årig HF HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) HF & VUC FYN Ærø (3HF) AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) * HF & VUC FYN Svendborg (AVU) * FVU 74* 75* 74* * 69* HF & VUC FYN Ringen (FVU) 74* 75* 74* * 69* HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) 74* 75* 74* * 69* HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) * Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF- E) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) * HF & VUC FYN Svendborg (HF- E) * Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [19]

20 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere [-1] 77 [-1] [-6] HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 [-1] 71 [-1] 79 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på HF og VUC FYN [-4] 74 [-1] [-1] 68 [-1] 77 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 82 [-1] 89 Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? Lærerne/underviserne overholder aftaler? HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 79 [-1] 81 [-1] [-5] Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? Lærerne/underviserne er til stede, når jeg har brug for hjælp []

21 VURDERING Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på HF og VUC FYN OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 72. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 73. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 75. Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer 81. Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? VEDLIGEHOLD 71. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 74. Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 78. Lærerne/underviserne overholder aftaler? TILPAS 76. Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 79. Lærerne/underviserne kommer til tiden?. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? 82. Lærerne/underviserne er til stede, når jeg har brug for hjælp OBSERVER 77. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? [21]

22 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Lærernes/ underviser Lærernes/ Lærerne/u Lærerne/u nes underviser ndervisern ndervisern Lærernes/ engageme nes evne e virker e bruger underviser nt i til at godt opdateret Underviser nes faglige undervisni formidle forberedte viden og e dygtighed ngen stoffet? materialer Langkær Gymnasium og HF 62, , , Lærerne/u ndervisern e inddrager IT og elektronisk e medier i undervisni ngen Lærerne/u ndervisern e giver ofte tilbagemel dinger på mine præsentati oner og min arbejdsind sats? Lærerne/u ndervisern Lærerne/u e ndervisern overholder e kommer aftaler? til tiden? Lærerne/u ndervisern e giver plads til humor i undervisni ngen? Lærerne/un derviserne er gode til at samarbejde om undervisnin gen? Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang * årgang * 75 HF & VUC FYN Ringen (2HF) HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) HF & VUC FYN Ærø (2HF) * 5 3-årig HF HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) HF & VUC FYN Ærø (3HF) AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) HF & VUC FYN Svendborg (AVU) FVU 84* 85* 84* 82* 83* 89 85* 94* 78 92* Lærerne/un derviserne er til stede, når jeg har brug for hjælp HF & VUC FYN Ringen (FVU) 84* 85* 84* 82* 83* 89 85* 94* 78 92* HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) 84* 85* 84* 82* 83* 89 85* 94* 78 92* HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF- E) * HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) * HF & VUC FYN Svendborg (HF- E) * Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [22]

23 Vurdering Vurdering Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning. 65 [-5] [-4] [-4] 67 [-1] [-7] [-5] HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-5] 69 Undervisning Undervisningen? Variationen i undervisningsformerne? Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på HF og VUC FYN. 53 [-4] 57 [] [-5] [-1] [-6] HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 58 [-5] 7 [+3] 81 Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Hvordan foregår din undervisning? Spørgsmålet er kun stillet på AVU, FVU og OBU 94% På skolen 1% Som fjernundervisning (flex, e-learning) 6% Både på skolen og fjernundervisning (flex, e-learning) [23]

24 VURDERING Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på HF og VUC FYN OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 86. Jeg har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 83. Undervisningen? 84. Variationen i undervisningsformerne? 85. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 87. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 89. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 88. Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 9. Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 91. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 92. Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen [24]

25 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Undervisnin g Undervisnin gen? Variationen i undervisnin gsformerne? Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg oplever sammenhæ ng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre Lærerne/un derviserne koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang * årgang HF & VUC FYN Ringen (2HF) HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) HF & VUC FYN Ærø (2HF) 68 79* * * 3-årig HF HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) HF & VUC FYN Ærø (3HF) AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) HF & VUC FYN Svendborg (AVU) FVU 78* 79 83* 72 79* 75* HF & VUC FYN Ringen (FVU) 78* 79 83* 72 79* 75* HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) 78* 79 83* 72 79* 75* HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF-E) * 67* 67 HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) * HF & VUC FYN Svendborg (HF-E) * Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) Vi bruger skolens læringsplatf orm i forbindelse med undervisnin gen >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [25]

26 Vurdering Vurdering Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø [-4] [-1] HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på HF og VUC FYN. 64 [-4] [-4] [+2] 72 [+2] 61 [+4] 5 66 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 54 [+1] 47 Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [26]

27 VURDERING Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på HF og VUC FYN OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. Skolens sociale miljø? 16. Klassens/holdets sammenhold? VEDLIGEHOLD 19. Skolen er et rart sted at være 112. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 113. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 114. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 11. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen OBSERVER 115. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 116. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [27]

28 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Klassens/hol dets Jeg føler mig tryg i min sammenhold klasse/på mit Socialt miljø? hold Langkær Gymnasium og HF 62, , , Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur Skolens sister sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang årgang HF & VUC FYN Ringen (2HF) Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) HF & VUC FYN Ærø (2HF) 95* 94* 98* 96* 94* 74* * 62 3-årig HF * HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) * HF & VUC FYN Ærø (3HF) * AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) HF & VUC FYN Svendborg (AVU) FVU * 97* HF & VUC FYN Ringen (FVU) * 97* HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) * 97* HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg (HF-E) Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [28]

29 VURDERING Vurdering Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på HF og VUC FYN. [-4] [-6] HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 58 [-5] [-4] 73 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på HF og VUC FYN. 7 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 125. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 127. Skolens indretning og udseende? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 126. Skolens rengøring? 5 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER [Ingen punkter] [29]

30 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN UnitName V47 V48 V49 Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, Fysisk miljø klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Langkær Gymnasium og HF 62, , , Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang årgang HF & VUC FYN Ringen (2HF) HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) HF & VUC FYN Ærø (2HF) årig HF HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) HF & VUC FYN Ærø (3HF) AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) HF & VUC FYN Svendborg (AVU) FVU * 77* 84* 79* HF & VUC FYN Ringen (FVU) * 77* 84* 79* HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) * 77* 84* 79* HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg (HF-E) Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [3]

31 Vurdering Vurdering Vurdering Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation. 81 [] 81 [] 84 7 [+1] 7 [+1] [] [] 84 [] 87 [-1] [] HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [] 88 [+1] 92 Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på HF og VUC FYN. 79 [+1] 79 [] [-1] 77 [] HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 82 Din motivation til at lære nyt? Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for HF og VUC FYN % Andel af elever % % % 35% 33% % % 18% 6% 8% -4 timer 5-9 timer 1-14 timer timer timer eller mere [31]

32 VURDERING Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på HF og VUC FYN. 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 66. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 67. Jeg kommer til tiden 68. Jeg afleverer mine opgaver til tiden 69. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 64. Din egen indsats i undervisningen? 65. Din motivation til at lære nyt? 7. Jeg er med til at skabe arbejdsro [32]

33 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN UnitName V47 V48 V49 Egen motivation Din egen indsats i undervisning en? Jeg har relevant undervisning smateriale fx Langkær Gymnasium og HF 62, , , bøger og notater med Jeg kommer til timerne til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne Din motivation til at lære nyt? Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang årgang HF & VUC FYN Ringen (2HF) * HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) * HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) HF & VUC FYN Ærø (2HF) årig HF HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) HF & VUC FYN Ærø (3HF) AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) HF & VUC FYN Svendborg (AVU) FVU 86 77* 92 92* 78 94* 92* HF & VUC FYN Ringen (FVU) 86 77* 92 92* 78 94* 92* HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) 86 77* 92 92* 78 94* 92* HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) 87* 75 92* Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF-E) * HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg (HF-E) Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) Jeg er med til at skabe arbejdsro >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [33]

34 Vurdering Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på HF og VUC FYN [-1] [-4] [-5] 74 [-1] 81 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 69 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [34]

35 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN UnitName V47 V48 V49 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens itudstyr fungerer godt Langkær Gymnasium og HF 62, , , Landsgennemsnit VUC HF og VUC FYN årig HF HF & VUC FYN Odense City Campus (2HF) årgang årgang HF & VUC FYN Ringen (2HF) HF & VUC FYN Glamsbjerg (2HF) HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (2HF) Fyns HF-Kursus (2HF) HF & VUC FYN Ærø (2HF) årig HF HF & VUCFYN Fyns HF-kursus og Ærø (3HF) HF & VUC FYN Ærø (3HF) AVU HF & VUC FYN Odense City Campus (AVU) Buchwaldsgade (AVU) Kottesgade (AVU) HF & VUC FYN Ringen (AVU) HF & VUC FYN Faaborg (AVU) 75* 82 68* HF & VUC FYN Glamsbjerg (AVU) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (AVU) 73 84* 63 HF & VUC FYN Svendborg (AVU) 73 84* 63 FVU HF & VUC FYN Ringen (FVU) HF & VUC FYN Glamsbjerg (FVU) HF-enkeltfag HF & VUC FYN Odense City Campus (HF-E) Buchwaldsgade (HF-E) Kottesgade (HF-E) HF & VUC FYN Ringen (HF-E) HF & VUC FYN Faaborg (HF-E) HF & VUC FYN Glamsbjerg (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg Langeland (HF-E) HF & VUC FYN Svendborg (HF-E) Øvrige Uddannelser HF & VUC FYN Middelfart (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Nyborg (Alle Udd.) Dag (AVU) HF & VUC FYN Søndersø (Alle udd.) Dag (HF-E) >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [35]

36 Vurdering Vejledning Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en uddannelses-/erhvervs- /studievejleder (f.eks. ved personlige problemer)? 32% Ja 54% Nej 14% Ved ikke Resultater I figuren til højre vises resultaterne for tre spørgsmål vedrørende uddannelses-/erhvervs- /studievejledning HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+1] [+2] [+1] 76 Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på HF og VUC FYN? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? [36]

37 Del III: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - [37]

38 Vurdering Vurdering Erhvervsarbejde Slet ikke I nogen grad I høj grad Studierelevant? 42% 35% 24% Fleksibelt i forhold til skolen? 22% 35% 42% Med til at strukturere din tid bedre? 3% % 3% Positivt for din samarbejdsevne? 22% 32% 46% Med til at øge dit fravær på skolen? 59% 26% 15% Med til at påvirke dine karakterer negativt? 62% 25% 13% Hvordan indvirker dit erhvervsarbejde på din uddannelse? % % % 66% % % 28% 6% % Stimulerende/udviklende Ingen indvirkning Belastende/hæmmende Erhvervsarbejde den seneste uge for HF og VUC FYN % % % 71% % % % Erhvervsarbejde - -4 timer 1% Erhvervsarbejde timer 8% Erhvervsarbejde timer 5% Erhvervsarbejde timer 6% Erhvervsarbejde - timer eller mere [38]

39 Procent Procent Fremtidsplaner Hvad er dine planer efter afslutningen af din nuværende uddannelse på HF og VUC FYN % 5% 57% % 3% % 1% % Læse videre 5% Få en uddannelsesaftale 16% 3% 7% 7% 5% Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke Hvilken af disse uddannelser har du overvejet at vælge? (kortere-, mellem-, længerevarende uddannelse eller andet) 5% % 3% % 46% 26% 22% 1% % 6% KVU MVU LVU Andet [39]

40 Vurdering Vurdering Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+11] [+8] [+6] [+8] [+9] [+6] 45 Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? At tage noter i undervisningen? Informationssøgning? vidensdeling? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+2] Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer []

41 Vurdering Vurdering OBU Mini rapportering Køn Alder 32% Kvinde 68% Mand 59% Under 21 år 27% 22-3 år 8% 31- år 6% 41-5 år 1% Over 5 år OBU spørgsmål Nedenstående spørgsmål er kun stillet til OBU kursister HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Hvordan oplever du HF og VUC FYN som helhed? Vil du anbefale HF og VUC FYN til andre? Hvordan oplever du undervisningen? Hvor gode er lærerne til at lære fra sig? Vi bruger gode materialer i undervisningen HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Skolen er et rart sted at være Jeg føler mig tryg på mit hold Hvordan oplever du kontakten med ordblindesekretæren? Vores lokale er indrettet til vores behov [41]

42 Del IV: Resultater i tabelform [42]

43 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du HF og VUC FYN som helhed? % 1% 3% 6% 14% 13% 24% 25% 9% 5% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? % 1% 3% 5% 11% 12% % 23% 12% 1% I hvilken grad vil du anbefale HF og VUC FYN til andre? % 2% 3% 4% 12% 8% 14% 19% 15% 21% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens studieadministration 16 3% 2% 4% 5% 18% 13% 18% 19% 9% 9% Uddannelsens ledelse % 3% 4% 5% 18% 12% 16% 18% 1% 8% Uddannelsens studievejledning % 2% 3% 4% 13% 11% 14% 19% 14% 17% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 674 2% 15% 61% 22% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen % 16% 41% 38% Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 662 9% 22% 42% 27% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst % 19% 54% 21% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 163 % 27% 36% 17% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed % 1% 1% 3% 7% 7% 15% 26% 22% 18% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen % 1% 2% 3% 8% 1% 16% 24% 18% 15% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet % 2% 2% 4% 8% 11% 18% 25% 17% 13% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 6 2% 5% 49% 45% Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer % 12% 59% 28% Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen % 7% 38% 54% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? % 21% 46% 3% Lærerne/underviserne overholder aftaler? % 6% 42% 5% Lærerne/underviserne kommer til tiden? % 9% 41% 49% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? 6 4% 8% % 48% Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? 6 4% 13% 49% 34% Lærerne/underviserne er til stede, når jeg har brug for hjælp 988 2% 1% 44% 44% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Undervisningen? % 1% 2% 3% 8% 11% 21% 3% 16% 7% Variationen i undervisningsformerne? % 2% 4% 6% 13% 13% 19% 21% 13% 8% [43]

44 Resultater i tabelform Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene % 16% 57% 23% Jeg har indflydelse på undervisningen % 26% 52% 15% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse % 18% 54% 24% Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen % 28% 44% 14% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 676 5% 16% 5% 29% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 671 6% 26% 52% 15% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet % % 45% 1% Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen % 26% 52% 14% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø? 678 2% 3% 5% 7% 12% 12% 16% 19% 13% 12% Klassens/holdets sammenhold? % 2% 4% 6% 1% 1% 16% 19% 13% 18% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være % 9% 47% 41% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen % 9% 36% 51% Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold % 7% 37% 54% Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden % 14% 42% 39% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 16 3% 1% 39% 48% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 672 1% 24% 41% 26% Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold % 22% 35% 23% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) % 6% 9% 11% 12% 12% 13% 15% 9% 8% Skolens rengøring? % 3% 5% 7% 1% 9% 14% % 14% 16% Skolens indretning og udseende? % 5% 7% 8% 14% 11% 13% 14% 11% 12% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne % 6% 36% 55% Jeg kommer til tiden % 6% 29% 63% Jeg afleverer mine opgaver til tiden % 1% 34% 54% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne % 3% 25% 7% Jeg er med til at skabe arbejdsro 6 2% 1% 5% 39% [44]

45 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? 1667 % % 1% 4% 11% 12% 22% 25% 16% 1% Din motivation til at lære nyt? % % 1% 2% 6% 8% 14% % 21% 27% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Vejledning Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på HF og VUC FYN? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? % 2% 3% 5% 12% 12% 18% % 12% 14% % 3% 4% 6% 15% 12% 15% 18% 9% 14% % 3% 4% 7% 13% 8% 13% 17% 12% 19% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det % 13% 47% 37% Skolens it-udstyr fungerer godt % 28% 49% 14% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende % 32% 32% 7% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i % 28% % 15% Der er mange hyggekroge på skolen % 24% 38% 21% Skolen er flot udsmykket % 3% 32% 16% Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende % 31% 31% 11% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen? % 21% 36% 32% Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? % 42% 28% 8% Informationssøgning? % 1% 51% 36% Individuelt arbejde? % 1% 49% 38% Gruppearbejde? % 11% 52% 33% vidensdeling? 932 5% 21% 49% 25% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt % 1% 48% 37% Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer % 15% 43% 34% [45]

46 Resultater i tabelform Antal svar Procentvis fordeling Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand % Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre end mig % Der er mange, der er bedre end mig % Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke 31 44% Ja, nogle få timer 25 37% Ja, 1-3 dage 83 12% Ja, 4 dage eller mere 43 6% Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja % Nej 14 84% Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært 21 1% Svært, men jeg klarer mig 63 38% Passende % For let 13 6% Fremtidsplaner Læse videre % Få en uddannelsesaftale 85 5% Få en læreplads 5 3% Tage et arbejde 77 5% Tage sabbatår 114 7% Andet 123 7% Ved endnu ikke 2 16% Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Korte videregående uddannelser, KVU (f.eks. Erhvervsakademier) 56 6% Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f.eks. Lærer, sygeplejeske, bioanalytiker, bacheloruddannelser) % Lange videregående uddannelser, LVU (f.eks. Universitet og handelshøjskoler, kandidatuddannelser) % Andet (f.eks. HF) % Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder (f.eks. ved personlige problemer)? Ja % Nej % Ved ikke % Hvor mange fag er du i gang med? % 3 eller flere % Er du dag- eller aftenstuderende? Dagsstuderende 674 % Aftensstuderende % Både dag- og aftenstuderende 2 % Går på fjernundervisningshold/e-learning 1 % [46]

47 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [47]

48 Vurdering Vurdering Vurdering Vurdering Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø HF og VUC FYN HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Bedste resultat for skole [-4] [-1] [-4] [-4] [+2] 72 [+2] 61 [+4] [+1] 47 Socialt miljø Klassens/holdets sam- Jeg føler mig tryg i min Stemningen i min klas- Jeg kan få hjælp og Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at Skolen gjorde meget Skolen laver gode ar- Jeg har god kontakt menhold? klasse/på mit hold se/på mit hold er præ- støtte fra mine klasse- være for at vi skulle føle os rangementer fx fester, med elever/kursister get af forståelse og re- kammera- godt tilpas, da vi star- café, frivillig idræt eller fra andre klasser/hold spekt for hinanden ter/medkursister tede på uddannelsen andet uden for skoletiden Fysisk miljø HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 81 [-4] [-6] [-5] [-4] 73 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Æstetisk Miljø HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-5] 43 [-1] 55 5 [+1] 49 [+1] 55 [+8] 49 [+2] 47 [+4] 46 [+1] [-1] 55 Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende [48]

49 Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever/kursister) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 19% 1% 8% 22% 35% 29% 37% 36% 38% 32% 64% 45% 33% 53% 39% Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 16% 48% 36% Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Bibliotek/studiecenter, (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 9% 21% 14% 3% 37% 35% 61% 44% 49% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 13% % 47% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 14% 32% 55% Skolens netværk 31% 35% 34% Skolens printere 14% 38% 48% Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater/medkursister? 91% 6% 2% Har du været med til at mobbe andre elever/kursister? 93% 4% Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/undervisere? 93% 5% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? 95% 3% [49]

50 Handlingsplan - skabelon Nedenfor kan I anføre, hvad I vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? - På kort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [5]

51 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [51]

52 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Spredningsmål Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og : I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 45. MINDST MULIG SPREDNING % MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 5% 5% [52]

53 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på HF og VUC FYN og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver HF og VUC FYN input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har skolen haft mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har skolen haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde, Kostafdelingen, Vejledning og OBU special spørgeramme (kun VUC). Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Årets resultat for lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen) og evt. hold/klasser. Er der lokale udfordringer/gode historier? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? Tabeller med frekvenser på alle spørgsmål, der viser hvor mange der har sat kryds i de forskellige kategorier. Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring Formidling af resultaterne For at lette arbejdet med resultaterne, bliver der ved siden af denne rapport leveret en præsentationsudgave af rapporten. I præsentationsudgaven er alle figurer opstillet enkeltvis til kommunikationsøjemed. [53]

54 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år (+. besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, lokationer, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. [54]

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 HF og VUC FYN Svarprocent: 88% (1861 besvarelser ud af 2124 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (2 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 67% (334 besvarelser ud af 498 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+6] 68 72 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (435 besvarelser ud af 456 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 6 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Vest Svarprocent: 90% (644 besvarelser ud af 713 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (423 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (4 besvarelser ud af 642 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (391 besvarelser ud af 398 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 Svarprocent: 92% (529 besvarelser ud af 5 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Syddanmark) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 79 [+6] 79 [+1] 88 4 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (683 besvarelser ud af 773 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen 2016-17 Handlingsplan Baggrund: Hvert 3. år skal alle uddannelsesinstitutioner lave en systematisk måling af deres undervisningsmiljø. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: % (7/6) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 78% (62 besvarelser ud af 795 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Kolding HF og VUC Svarprocent: 67% (317 besvarelser ud af 470 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 74% (5 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Birkerød Gymnasium - HF - IB & Kostskole Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 14 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (539 besvarelser ud af 552 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 662 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Gymnasium Svarprocent: 89% (162 besvarelser ud af 182 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: % (5 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 88% (1 besvarelser ud af 929 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser VUC Fredericia Svarprocent: 314 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 82% (1164 besvarelser ud af 1418 mulige) Skolerapport Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser HB Gym Svarprocent: 92% (210 besvarelser ud af 229 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 76 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (124 besvarelser ud af 148 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 83% (35 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 50% (68 besvarelser ud af 135 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser STX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (61 besvarelser ud af 675 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1224 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 84 4 71 73 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (7 besvarelser ud af 991 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser HHX / HTX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (19 besvarelser ud af 212 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne AARHUS TECH Svarprocent: % (26 besvarelser ud af 45 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (393 besvarelser ud af 443 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (1123 besvarelser ud af 14 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (5 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (844 besvarelser ud af 954 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede Falster Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 153 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Espergærde Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (936 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere