jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum"

Transkript

1 Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger. De er alle klar til at gøre en indsats og gribe chancen for at vise, hvad de kan. Det gælder alle lige fra maleren til marketingchefen. Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at åbne døren for rekruttering af de mange, som gerne vil bidrage. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov. Jobcenteret kan også informere om, hvordan I kan anvende ordningen om akutjob. Med jobrotationsordningen kan I fx sende medarbejdere på efteruddannelse, mens ledige er vikarer. Og med job med løntilskud og virksomhedspraktik kan I få ressourcer til at afprøve nye projekter eller arbejdsområder. Selv om I ikke står foran nye ansættelser, er det altid relevant at se på, om der i virksomheden er åbninger, hvor I med ekstra hænder eller nye kompetencer kan åbne for nye muligheder og måske på sigt skabe nye jobåbninger. Brug dit jobcenter og vær med til at åbne døren til flere danske arbejdspladser. Fast Track Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe 1. Rekruttering Brug jobcentret til at rekruttere nye medarbejdere til ordinære job og tal med jobcentret om akutjob. 2. Opkvalificeringsjob Opkvalificér nye medarbejdere til konkrete arbejdsfunktioner - med tilskud. 3. Voksenlærling (uddannelsesaftale) Vær med til at uddanne ledige eller allerede ansatte over 25 år på fleksible og økonomisk fordelagtige vilkår. 4. Jobrotation Send medarbejdere på efteruddannelse, mens ledige fungerer som vikarer i uddannelsesperioden. 5. Job med løntilskud Ansæt en ny medarbejder med løntilskud for en periode. Derved har I mulighed for at oplære nye medarbejdere eller afprøve samarbejdet før ansættelse. 6. Virksomhedspraktik Giv en ledig mulighed for at styrke sine kompetencer og sin tilknytning til arbejdsmarkedet og mød samtidig en potentiel ny medarbejder. Fast Track Akutjob skal minimum være af 3 måneders varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum være af 6 måneders varighed. Op til 6 ugers opkvalificering. Op til 5½ år inkl. grundforløb (uden lønudgift) og skoleophold. Op til 12 måneder. Typisk 3-6 mdr. Typisk 4 uger. Oprettelsen af akutjob giver mulighed for en præmie på op til kr. pr. job. Jobcentret dækker udgifter til opkvalificering. Løn efter overenskomst for ufaglærte. Der kan opnås tilskud på 30 kr. pr. time i praktikperioder (2-4 år) og der gives refusion for skoleperioder. Tilskud på 194,84 kr. pr. time (173,09 kr. for offentlige virksomheder) til dækning af vikarløn og kursusudgifter. Tilskud på 71,67 kr. pr. time i private virksomheder. Kan bevilges inden for 48 timer (Fast Track), hvis den ledige selv finder virksomheden. Uden lønudgift. Kan oprettes inden for 48 timer (Fast Track), hvis den ledige selv finder virksomheden. Alle, men for at være berettiget til akutjob, skal den ledige have mindre end 3 måneder tilbage af dagpengeperioden eller have opbrugt retten til dagpenge. Alle. Personer over 25 år. Tilskud til løn, hvis betingelserne er opfyldt. Alle. Alle der kommer fra en periode med en vis forudgående ledighed. Alle.

2 Nøgle 1 Rekruttering vær med til at åbne døren til flere danske arbejdspladser Netop nu står en lang række stærkt motiverede ledige klar til at gøre en ekstra indsats og gribe chancen for at vise, hvad de kan. Jobcentret tilbyder relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser lige fra maleren til marketingchefen. I nogle tilfælde kan der også ydes tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov se øvrige faktaark for information om tilskudsmulighederne. Jobcentrene vejleder også gerne om akutjob-ordningen til udfaldstruede dagpengemodtagere, der giver virksomheden op til kr. i kontant præmie pr. job - se faktaarket om akutjob for yderligere information om betingelser og muligheder. Giv jobcentret besked, når I skal bruge ny arbejdskraft. Jobcentret hjælper altid med at finde dem, der bedst matcher virksomhedens behov, og kan sende de relevante CV er til jer. Herefter kan I invitere en eller flere kandidater til samtale. Vær med til at åbne døren for alle dem, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger. Brug jobnet.dk Kom videre Akutjob skal slås op på Jobnet.dk er Danmarks største online jobbank. Via CV-banken har virksomheden nem og gratis adgang til jobsøgere i hele Danmark. Virksomheden kan også selv annoncere gratis efter medarbejdere på jobnet.dk og har hele tiden overblik over sine jobannoncer og CV-søgninger. Slå stillingen op på eller kontakt jobcentret direkte med oplysninger om stillingen og jeres krav til kandidaten, herunder: Primære opgaver og ansvarsområder Krav til faglige / personlige kompetencer Arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidpunkt, aflønning, varighed og andre oplysninger om arbejdsvilkår.

3 Nøgle 2 Opkvalificeringsjob fleksibel rekruttering til virksomhedens specifikke opgaver Opkvalificeringsjob giver virksomheden mulighed for at ansætte ledige i ordinære stillinger og samtidig få tilskud til opkvalificering. På den måde kan ledige, der ikke matcher alle jobkravene i første omgang, få fyldt op på kompetencerne og blive helt klar til de konkrete arbejdsopgaver. Det udvider både ansøgerfeltet og gør rekrutteringen mere fleksibel. Der kan gives tilskud til alle former for opkvalificering, så længe opkvalificeringen ligger ud over normal oplæring i virksomheden. Der kan fx ikke gives tilskud til oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, som er særlige for den pågældende virksomhed. Brug opkvalificeringsjob og få det helt rigtige match. Betingelser Blanketter Kom videre Det er en betingelse for at give tilskud til supplerende kurser eller uddannelse, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give. Det er også en betingelse, at virksomheden ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen. Blanket AF 92 til ansøgning om tilskud til opkvalificering kan findes på Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt. Slå stillingen op på eller kontakt jobcentret direkte med oplysninger om stillingen og jeres krav til kandidaten, herunder: Primære opgaver og ansvarsområder Krav til faglige / personlige kompetencer Arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed og andre oplysninger om arbejdsvilkår.

4 Nøgle 3 Voksenlærling ansæt en elev med erfaring og klæd virksomheden på til fremtidens krav Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til personer over 25 år og få et tilskud til lønnen (30 kr. pr. time) i op til fire år. For voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, forudsætter tilskuddet, at ansættelsen sker inden for fag med gode beskæftigelsesmuligheder. For voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, gives der tilskud til alle erhvervsuddannelser (se betingelser nedenfor). Virksomheden får en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd. Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere allerede ansatte. Find en aftaleform, der passer jer (se nedenfor) og husk, at det kan være muligt at få personen i forpraktik uden lønudgift. Så kan I se hinanden an fagligt og socialt, inden I indgår en uddannelsesaftale. Vær med til at uddanne og opkvalificere arbejdskraften og klæd virksomheden på til fremtidens krav. Betingelser Aftaler og blanketter Kom videre Voksenlærlinge, der kommer fra ledighed Hvis virksomheden ansætter en voksenlærling, der kommer fra ledighed, ydes der tilskud til alle erhvervsuddannelser. Voksenlærlingen skal blot være fyldt 25 år og opfylde én af følgende betingelser: Personen har ingen kompetencegivende uddannelse Personen har en forældet uddannelse (ej brugt i fem år) Personen har været ledig i mere end seks måneder (ni måneder, hvis personen er over 30 år). Tilskuddet på 30 kr. pr. time gives i op til 2 år af uddannelsesaftaleperioden, men hvis den nye voksenlærling er år og kommer fra ledighed, kan løntilskuddet forlænges i op til fire år af uddannelsesaftaleperioden. Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse Hvis virksomheden ansætter en voksenlærling, der kommer fra beskæftigelse (ufaglærte ansatte) ydes der kun tilskud til uddannelser, der er på beskæftigelsesregionens voksenlærlingeliste. Voksenlærlingen skal derudvoer være fyldt 25 år og opfylde én af følgende betingelser: Personen har ingen kompetencegivende uddannelse Personen har en forældet uddannelse (ej brugt i fem år). Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb. Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb. Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden. Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen. Refusion for skoleperioder I skoleperioder ydes tilskud fra AUB på kr./uge. Find alle uddannelsesaftaler på Blanket til ansøgning om løntilskud til voksenlærlinge (AB 501) findes på jobnet.dk/blanketter. Bonuspræmieringsordning for unge under 25 år Hvis ansættelsen ikke berettiger til løntilskud, kan virksomheden i stedet ansøge om bonuspræmieringsordningen på op til kr. pr. uddannelsesaftale (fra 1. januar 2013 er ordningen kun gældende for personer under 25 år) - læs mere på Kontakt jobcentret, som kan hjælpe med at finde en voksenlærling. Herefter skal virksomheden godkendes som praktiksted af den lokale erhvervsskole, og der skal indgås en uddannelsesaftale med den nye lærling.

5 Nøgle 4 Jobrotation få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får I opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen og med et økonomisk tilskud. Samtidig styrker I virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft. Prøv at se på virksomheden i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst efteruddannet medarbejdere? Hvor er de oplagte "huller", som I aldrig får gjort noget ved? Og hvilke kompetencer får I brug for i fremtiden? De fleste virksomheder har et stort efteruddannelsesbehov. Derfor, brug tiden fornuftigt specielt i den nuværende konjunktursituation så I er klar med kvalificerede medarbejdere, når konjunkturerne vender. Eller endnu bedre brug jobrotation og få ny viden og kompetence til selv at sætte væksten i gang. Betingelser og økonomi Aftaler og blanketter Kom videre Jobrotationsydelsen er på 194,84 kr. pr. time (173,09 kr. pr. time for offentlige virksomheder) den ansatte er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar i min. 10 timer om ugen i maks. 12 mdr. Den ansatte skal modtage sædvanlig løn i uddannelsesperioden og må højest have en uddannelse, der i niveau svarer til en erhvervsuddannelse (undtagen videregående uddannelser, hvor der skal søges midler i puljen til medarbejdere med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse). Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud. Virksomheden bestemmer selv hvilke offentlige eller privat udbudte uddannelser, medarbejderne skal tage. Hent blanket AB 522 til ansøgning om jobrotationsydelse på blanketter. Selve lovgrundlaget for jobrotationsordningen findes på blanket AB 522L. VEU-centret og jobcentret samarbejder om at efteruddanne jeres medarbejdere via jobrotationsordningen. VEU-centret hjælper med at afdække medarbejdernes behov for efteruddannelse og med at finde og sammensætte relevante uddannelsesforløb. Jobcentret hjælper med at finde egnede vikarer og med at håndtere papirarbejdet og det administrative. Kontakt jobcentret og fortæl, at I er interesserede i jobrotation. Så tager vi initiativ til et møde, hvor vi også inddrager VEU-centret. Få mere information på eller på

6 Nøgle 5 Job med løntilskud fleksible ressourcer til at skabe flere arbejdspladser Med løntilskudsordningen kan I ansætte en ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer. Ansættelse af nye medarbejdere i job med løntilskud kan også give ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til. Det er målet, at medarbejderen efter løntilskudsperioden enten bliver ansat på ordinære vilkår eller indgår en uddannelsesaftale med virksomheden fx som voksenlærling. Netop nu er der oprettet "Fast-Track" bevilling af løntilskud for alle de ledige, der er i risiko for at miste dagpengene, og som selv finder et løntilskudsjob. I de tilfælde kan virksomheden opstarte løntilskudsforløbet inden for 48 timer. Fast Track Betingelser og økonomi Blanketter Kom videre Typisk gives løntilskuddet i en periode på tre til seks måneder. Job med løntilskud forudsætter, at den nye medarbejder kommer fra en periode med en vis forudgående ledighed. Kravet bortfalder dog, hvis den ledige: Ikke har en almen eller erhvervsrettet udd. på gymnasialt niveau eller højere Er over 50 år eller Er enlig forsørger. Virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på 71,67 kr. pr. arbejdstime. For offentlige virksomheder gælder specielle satser - hør i jobcentret. Blanket til ansøgning om løntilskud (AB 201) kan findes på: Med "Fast-Track" ordningen kan tilskuddet bevilges inden for 48 timer, hvis den ledige selv har fundet virksomheden, og betingelserne ellers er opfyldt. Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for at ansætte nye medarbejdere med løntilskud. Eller brug muligheden for "Fast-Track" bevilling, hvis I selv har en kandidat, der har henvendt sig. Inden I kontakter jobcentret, er det en god ide på forhånd at overveje jobindholdet og jeres krav til kandidaten, herunder: Primære opgaver og ansvarsområder Krav til faglige / personlige kompetencer Arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed og andre oplysninger om arbejdsvilkår.

7 Nøgle 6 Virksomhedspraktik giv en ledig mulighed for at vise sit værd Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift, hvor virksomheden giver en ledig mulighed for at afprøve sine kompetencer og vise sit værd i forhold til virksomhedens konkrete opgaver. Hvis der er kemi, og den ledige har flair for arbejdet, kan virksomhedspraktikken med fordel bruges som afsæt til et job med løntilskud, et ordinært job eller til at indgå en uddannelsesaftale (fx voksenlærling). Prøv at se rundt i virksomheden og find de steder, hvor I med ekstra ressourcer kan sætte en udvikling i gang. De fleste virksomheder har rigtig mange opgaver og arbejdsfunktioner, hvor det er oplagt, at ledige træder ind og er med til at udvikle nye forretningsområder, der på sigt kan skabe flere ordinære arbejdspladser. Netop nu er der oprettet "Fast-Track" bevilling af virksomhedspraktik for alle ledige, der er i risiko for at miste dagpengene, og som selv finder en virksomhed. I de tilfælde kan virksomheden opstarte virksomhedspraktikken inden for 48 timer. Fast Track Betingelser Blanketter Kom videre Tilbud om ulønnet virksomhedspraktik gælder alle ledige og varer typisk 4 uger. Den ledige modtager dagpenge eller kontanthjælp under virksomhedspraktikken. Forsikring Den ledige ansættes ikke af virksomheden under en virksomhedspraktik, og det er derfor kommunen, der yder erstatning for følger af arbejdsskader og skader forvoldt på andre personer eller andres ejendele i forbindelse med deltagelse i virksomhedspraktik. Den ledige er ikke omfattet af de gældende love og overenskomster for lønmodtagere med undtagelse af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Blanket til indgåelse af aftale om virksomhedspraktik (AB 131) kan findes på Med "Fast-Track" ordningen kan virksomhedspraktikken bevilges inden for 48 timer, hvis den ledige selv har fundet virksomheden. Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for at oprette en virksomhedspraktik. Eller brug muligheden for "Fast-Track" bevilling, hvis I selv har en kandidat, der har henvendt sig. Inden I kontakter jobcentret, er det en god ide på forhånd at overveje indholdet i praktikken og jeres ønsker til kandidaten.

8 Nøgle 7 Akutjob opret et akutjob og få op til kr. i kontant præmie Som led i den ekstraordinære indsats for at skabe nye jobmuligheder for udfaldstruede dagpengemodtagere kan arbejdsgivere med virkning fra 23. oktober 2012 og frem til 1. juli 2013 oprette et akutjob og få op til kr. i kontant præmie pr. job. Akutjob er job på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår og kan være både permanente og midlertidige (minimum tre måneders varighed). Ansættelsen skal dog vare i minimum seks måneder for at udløse en kontant præmie. Akutjob kan oprettes i alle virksomheder og kan benyttes til ledige, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 har tre måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige. Opslå jeres næste jobåbning som et akutjob på og brug ordningen til at lukke op for nye jobmuligheder for de ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger deres samlede dagpengeret. Økonomi og betingelser Opslag og ansøgning Kom videre Præmien til arbejdsgiveren udgør kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum seks måneder, og yderligere kr., hvis ansættelsesforholdet opnår en samlet varighed på minimum 12 måneder. Den maksimale jobpræmie udgør således i alt kr. for job af en varighed på minimum 12 måneder. Det er en betingelse for udbetaling af jobpræmien, at den ansatte har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 32 timer ugentligt i løbet af hver seks måneders ansættelsesperiode. Endvidere skal der være tale om et akutjob, der har været slået op på dk. Jobpræmieordningen er midlertidig og omfatter ansættelsesforhold for målgruppen, der indgås i perioden frem til 1. juli Det er også en betingelse, at virksomheden ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen. Som en midlertidig foranstaltning kan offentlige arbejdsgivere frem til medio 2013 give ledige i målgruppen fortrinsadgang til jobbene. Akutjob skal opslås på så de kan udsøges særskilt. I jobopslaget indskrives en standard-tekst, så det målrettes ledige i risikogruppen, fx: Ledige med tre måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfordres særligt til at søge stillingen. Arbejdsgiveren kan ansøge om jobpræmien hos a-kasserne på baggrund af dokumentation for varighed, timetal og identifikation af den pågældende medarbejder, jobopslag samt erklæring fra a-kassen om, at medarbejderen indgik i målgruppen på ansættelsestidspunktet. Slå stillingen op på eller kontakt jobcentret, hvis I har brug for hjælp til opslaget. Husk oplysninger om stillingen og krav til kandidaten, herunder: Primære opgaver og ansvarsområder Krav til faglige / personlige kompetencer Arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed og andre oplysninger om arbejdsvilkår. Om Akutjob-aftalen Med aftalen om akutjob mellem Regeringen, DA, KL og Danske Regioner iværksættes en ekstraordinær indsats frem til 1. juli 2013 for at understøtte gode jobmuligheder for de ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger deres samlede dagpengeret. Med aftalen sigtes mod at tilvejebringe akutjob til målgruppen.

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere