News. Konsekvenserne af forsvarsforlig [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien"

Transkript

1 News Medlemsmagasin No. 1 Marts 2013 Konsekvenserne af forsvarsforlig [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien tæller 80 danske virksomheder [læs side 4-5]

2 INTERFORCE SYNSPUNKT 2013 bliver et skelsættende år Peter Bartram Det har altid været en svær disciplin at spå om fremtiden. Men vi ved, at 2013 på mange måder bliver skelsættende med de mange forandringer, forsvaret skal gennemføre i de kommende år. Den 30. november 2012 blev der indgået en ny politisk aftale på forsvarsområdet for perioden Det er en aftale, som medfører omfattende besparelser, men også en aftale der er bred politisk opbakning bag. Det er positivt, at forsvarets operative kapaciteter generelt kan bevares. Dette er forudsætningen for, at forsvaret fortsat kan løse det brede spektrum af opgaver i både nationalt og internationalt regi. I løbet af 2013 vil vi iværksætte en række initiativer og tiltag, der vil sikre de besluttede besparelser og samtidig sikre den fremtidige drift af forsvaret. Der vil blive gennemført nedskæringer og afskedigelser, og det skal håndteres på bedst tænkelige måde. En af de største omlægninger gennemføres på HRområdet, hvor forsvaret implementerer en ny HR-strategi, med større dynamik mellem den militære verden og de civile komponenter. Her kan samarbejdet mellem forsvaret og Inter- Force-virksomhederne komme i spil. Danske virksomheder kan også i denne sag gøre en stor forskel for forsvaret. Virksomhederne kan i fællesskab med forsvaret sikre en succesfuld omstilling af forsvaret. Selvom der naturligt er stor fokus på forliget og dets implementering, er forsvarets hovedopgave fortsat de nationale og internationale operative opgaver. Året rundt og døgnet rundt er danske kvinder og mænd indsat for at hævde landets suverænitet og støtte løsningen af vitale samfundsopgaver i Rigsfællesskabet. Forsvarets opgaver er mangeartede og dækker alt fra patruljer i det nordligste Grønland, over sejlads i stormfuldt vejr på Færøerne til redningsoperationer, ammunitionsrydning og bevogtning i Danmark. På den internationale front har forsvarets enheder i hele 2012 været indsat i Afghanistan. Hæren har naturligvis været største bidragyder med kontingentet i Helmand, men også flyvevåbnet har igennem året været udsendt til Afghanistan. Med den nye plan for indsatsen i Afghanistan vil forsvaret arbejde målrettet på at sikre den bedst mulige overdragelse af sikkerheden i Afghanistan frem mod Samtidig har søværnet og flyvevåbnet leveret substantielle bidrag til indsatsen mod pirateri. En mission hvor vi nu kan se tydelige resultater af den samlede indsats på området. Året igennem har danske soldater været indsat i FN s missioner verden over, ligesom forsvaret har været til stede med hjemmeværnet i Kosovo. Vi var kun lige kommet ind i 2013 inden der blev udsendt et dansk Hercules transportfly til støtte for den franske operation i det Vestafrikanske land Mali. Heldigvis kommer de fleste soldater hjem fra internationale operationer rigere på erfaringer og oplevelser, men desværre er der også et antal der kommer hjem svækket fysisk og/eller psykisk. Alle fortjener vores støtte og anerkendelse. InterForce er en god eksponent for opbakningen til forsvaret og dets ansatte, og vi må udvikle vores virke og relationer, så vi fortsat kan tjene det overordnede formål. Peter Bartram general, forsvarschef Til hver udgave af InterForce News indbyder redaktionen en markant personlighed til at bidrage med et Synspunkt om et aktuelt tema, som ligger skribenten på sinde. Vedkommendes holdninger deles ikke nødvendigvis af hverken forsvarets eller InterForces ledelse. InterForce News udkommer fire gange årligt. Udgives af: InterForce Sekretariatet, Postboks København K Tlf Ansvarshavende redaktør: Chef for InterForce Sekretariatet, generalmajor (pens.) Jan Norgaard. I redaktionen: Niels Jørgensen (GB Grafisk) og Morten Fredslund (Pressebureauet Århus) Redaktionen afsluttet 10. februar Forsiden: Den sidste træning og eksamen for den danske hold, som netop har taget over i Afghanistan. Foto: Morten Fredslund Design: GB Grafisk Oplag: stk. ISSN X News InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private samt offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel. Inter- Forces formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og en civil forpligtelse. InterForce blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder. 2 InterForce medlemsmagasin no

3 DANSKER MODTAGER BRONZE STAR Chef for 200 reserveofficerer tildelt fornem medalje Efter ni måneders udstationering i Kabul har dansk oberst fået tildelt den amerikanske Bronze Star-medalje for sin indsats ved implementering af den afghanske grundlov. Da oberst og cand.jur René Andersen for nylig vendte hjem til Danmark efter ni måneders udstationering til Kabul, var det med en fornem medalje i bagagen. Inden afrejse blev han som noget helt unikt tildelt The Bronze Star Medal, der er den fjerde højst rangerende anekendelse i den amerikanske hær.»det var en stor overraskelse. Jeg troede faktisk ikke medaljen kunne tildeles soldater fra andre nationer end USA. Men jeg kan også se på papirerne, at det har været omkring ambassaden herhjemme, inden præsident Obama har blåstemlet tildelingen til sidst,«fortæller René Andersen med en beskeden stolthed i stemmen. Under sin udstationering var René Andersen tilknyttet NATO Rule of Law i Kabul, hvor har han arbejdet sammen med amerikanerne og fungeret som næstkommanderende i den sektion, der har arbejdet med implementeringen af den afghanske grundlov. René Andersen stod blandt andet i spidsen for 200 amerikanske reserveofficerer, der alle har en juridisk baggrund. En udfordring»det var vores opgave at implementere den afghanske grundlov og andre love, der skal erstatte Sharia-lovgivningen, som har været den bærende lovgivning for afghanerne. Udfordringen er at få udbredt kendskabet til de nye love i et land, hvor 80 procent af befolkningen er analfabeter,«siger René Andersen. Han fortæller desuden, at selv om de mange jurister - inklusive ham selv - gjorde et ihærdigt forsøg, var det langt fra alle Afghanistans 398 distrikter, man kunne nå ud til.»omkring en tredjedel af distrikterne er det for farligt at tage ud til. Her bliver man skudt på, blot man nærmer sig,«siger René Andersen. Han indledte sin militære karriere i 1977, hvor han i første omgang blev uddannet reserveofficer. Senere uddannede han sig som A-officer af linjen, og mens han var henholdsvis kaptajn og major læste han jura om aftenen. Oberst René Andersen, th., får overrakt Bronze Star-medaljen af dommer i det amerikanske retssystem, general i U.S. Army, Ural Glanville. Foto: NATO Rule of Law. En god kombination»jura-studiet blev klaret fra klokken efter dagens tjeneste som officer. I den periode læste jeg desuden Videreuddannelsestrin II på Forsvarsakademiet, så der var nok at se til. Til gengæld lærte jeg hurtigt, hvad der var vigtigt, og hvad der kom i anden række,«siger René Andersen. Som officer har han gjort tjeneste som både delingsfører, kompagni- og bataljonschef, og han har desuden haft stillinger i såvel Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet som på Forsvarsakademiet.»Kombinationen af min militære uddannelse og de fem og et halvt års jurastudier er en rigtig god kombination, som jeg nødig ville have undværet. Forsvaret har givet mig rigtig mange fine oplevelser, og den seneste udsendelse til Kabul var absolut en oplevelse af de helt store. Til gengæld gav jurastudiet mig et helt unikt netværk og indsigt i, hvilke præmisser både statsadministrationen og især det private erhvervsliv arbejder og fungerer under. Den indsigt kunne jeg godt unde flere af mine kolleger at få kendskab til,«siger René Andersen. Med tildelingen af The Bronze Star Medal kommer danske René Andersen i fornemt selskab med personligheder som Bob Dole, Oliver Stone og Colin Powell. InterForce medlemsmagasin no

4 LEVERANDØRER I NETVÆRKSSAMARBEJDE Forsvarsindustriens dating-bureau hjælper danske virksomheder I en tid, hvor forsvarsbudgetterne globalt skæres ind til benet, kan mindre virksomheder med stor fordel gå sammen i jagten på ordrer, mener Klaus Bolving, nytiltrådt direktør for forsvars industriens netværks organisation, CenSec. Medlemsskaren tæller 80 danske virksomheder. Hurtigere, smartere, mindre, bedre, billigere. Nøjagtig som forbrugernes krav til pc en og mobiltelefonen er hi-tech kravene til produkter fra forsvarsindustrien eskaleret markant de senere år. Når forsvarsbudgetterne samtidig beskæres kraftigt, giver det rigeligt med udfordringer for leverandører til forsvarsindustrien. Især for de små og mellemstore af slagsen.»alle vil have bedre produkter, der skal kunne mere og fylde mindre. For færre penge. Det er selvsagt en kæmpe udfordring for industrien. Især de mindre og mellemstore virksomheder, som ønsker at levere produkter til forsvaret eller sikkerhedsindustrien,«siger Klaus Bolving. Formanden for NATO s Militærkomite, tidl. forsvarschef, general Knud Bartels var primo februar hovedtaler ved CenSecs to-dages konference, hvor forsvaret, indbudte virksomheder fra ind- og udland og medlemmerne mødtes, bl.a. for at afdække, hvordan industriens virksomheder kan samarbejde yderligere med forsvaret, udenlandske leverandører og hinanden. Arkivfoto: Morten Fredslund 4 InterForce medlemsmagasin no

5 LEVERANDØRER I NETVÆRKSSAMARBEJDE Ved årsskiftet tiltrådte han som ny direktør for Center for Defence, Space & Security, CenSec. Det er en organisation, der primært arbejder for at små og mellemstore virksomheder kan udnytte deres kompetencer og kapaciteter som leverandør eller underleverandør af produkter til især forsvarsindustrien. En branche med store krav»når de små og mellemstore virksomheder har travlt med at producere kan det ofte være svært at overskue virksomhedens kapaciteter. Og generelt kan det være svært at komme ind som ny spiller i forsvarsindustrien, hvor der stilles meget skrappe krav til kvalitet, sikkerhed, leverancegaranti og økonomi. Det er her CenSec kommer ind i billedet med hjælp og vejledning,«siger Klaus Bolving. CenSec har seks overordnede netværksgrupper såkaldte clusters med et antal underliggende clusters, der er fagspecifikke klynger inden for forskelige områder som eksempelvis Aerospace, Homeland Security, Railway og Green Defence.»Det er vores hovedopgave at hjælpe virksomhederne til at gå sammen, da de står meget stærkere, hvis de sammen kan producere og levere et samlet system frem for, at de hver især forsøger at sælge enkeltkomponenter. Man kan kalde det en form for defence dating,«siger Klaus Bolving. Han har erfaringer og netværk fra 27 års tjeneste som officer i forsvaret, godt tre år som HR-chef samt en periode som selvstændig sikkerheds- og ledelseskonsulent at trække på i sit nye hverv. InterForce blev startskud CenSec blev etableret i 2006 som direkte konsekvens af et møde mellem InterForce midtjyske støttevirksomheder, hvor der blev luftet en idé om at etablere et nyt virksomhedsnetværk. I dag har CenSec en medlemsliste, der tæller over 80 virksomheder fra alle dele af landet. CenSec har kontor i Karup Lufthavn og har otte medarbejdere.»af de netværksgrupper, som vi har løbet i gang, er to nu reelle projekter, som er selvkørende. En netværksgruppe omfatter leverandører til Århus Letbane mens en anden gruppe arbejder med leverancer til forsvarets køb af helikoptere til søværnet. Men vi arbejder konstant på at være innovative,«siger Klaus Bolving. Han er blandt andet i gang med at forberede CenSec til at få Forsknings- og Innovationsstyrelsens endelige godkendelse som et af de forventede 12 nationale innovationsnetværks-organisationer.»så det er slet ikke utænkeligt, at vi i løbet af næste år også vil se netværksgrupper inden for ny viden og teknologi til eksempelvis energi-, transport- og sundhedssektorerne i CenSec,«siger Klaus Bolving. Modkøbsordrer er en gulerod CenSec vil dog forsat primært være en netværksorganisation for forsvars-, sikkerheds- og rumindustrien som via deres medlemskab kan netværke og få hjælp til fundraising og ansøgninger i tilknytning til bl.a. de såkaldte modkøbsaftaler. Loven om modkøb betyder, at udenlandske selskaber, der leverer materiel til forsvaret, skal bruge danske virksomheder som underleverandører. Lidt forsimplet betyder det, at for hver krone, den udenlandske leverandør får fra staten, skal den bruge et lignende beløb på et dansk selskab i form af ordrer, teknologioverførsel og kompetenceudvikling.»der ligger rigtig store beløb, som udenlandske leverandører skal Klaus Bolving, nytiltrådt direktør i forsvarsindustriens netværksorganisation, CenSec. Medlemsskaren tæller 80 danske virksomheder. Foto: CenSec købe ind for. Så selvfølgelig bliver der talt en del om modydelserne, som skal bruges til konkrete ordrer eller aftaler om udviklingssamarbejde mellem danske virksomheder og den udenlandske leverandør,«siger Klaus Bolving. Den danske forsvarsindustri har ca ansatte og omsætter årligt for ca. 2 mia. kr., hvilket er godt en fordobling i forhold til I begyndelsen af 2013 var de udenlandske leverandørers samlede modkøbsforpligtelser 6,2 mia. kr. Fakta De seneste fire år har CenSec stået bag en to-dages konference, hvor forsvaret, indbudte virksomheder fra ind- og udland og medlemmerne mødes. I år fandt konferencen sted den 6. og 7. februar. Bl.a. for at afdække, hvordan industriens virksomheder kan samarbejde yderligere med forsvaret, udenlandske leverandører og hinanden. På programmet var indlæg fra en lang række topofficerer og erhvervschefer. Hovedtaler var formanden for NATO s Militærkomite, tidl. forsvarschef, general Knud Bartels. Ligesom i 2012 blev konferencen i år afholdt i samarbejde med Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark, FAD. Som medlem af CenSec får virksomheden bl.a. adgang til ny viden, erfaringsudveksling, salg og markedsføring, kvalitetsstyring og relationsopbygning. CenSec-medlemsvirksomheder får tilbud om at lave en virksomhedsprofil med kernekompetencer til hvor såvel CenSec- som eksterne virksomheder kan søge efter specielle kompetencer. Læs mere på InterForce medlemsmagasin no

6 TALERØR FOR FRIVILLIGE De frivilliges talerør Fra venstre Claus Lemming fra Hærhjemmeværnet, Per Tommerup fra Marinehjemmeværnet og Geert Hugo Hansen fra Flyverhjemmeværnet. Tilsammen er de talerør for hjemmeværnets godt frivillige. Foto: Morten Fredslund. Et bedre omdømme og kendskab i erhvervslivet til hjemmeværnets opgaver vil gøre livet en hel del lettere for den enkelte hjemmeværnssoldat, mener tre driftige erhvervsfolk, der sidder i formandsskabet i Hjemmeværnets Landsråd. Når frivillige hjemmeværnssoldater bliver kaldt ud til forureningsbekæmpelse, stormflod, redning til søs, oversvømmelser eller eftersøgninger til lands, til vands eller fra luften, ja så smider de ofte, hvad de har i hænderne for at møde op hurtigst muligt. Og ikke altid falder det i god jord hos hjemmeværnssoldatens civile arbejdsgiver.»det sker ikke tit, men det sker, at vi hører om konkrete tilfælde, hvor en hjemmeværnssoldat er blevet fyret fordi, han har stået til rådighed for hjemmeværnet under en længerevarende opgave og derfor ikke er mødt på job. Tit bunder det i, at der ikke er klare aftaler arbejdsgiver og medarbejder imellem. Og det er selvfølgelig meget uheldigt og uhensigtsmæssigt for alle parter,«siger Geert Hugo Hansen. Talerør for frivillige Han er ejendomschef i Ejendoms Invest og tilknyttet Flyverhjemmeværnet. Han sidder desuden i formandsskabet i Hjemmeværnets Landsråd, der er det øverste organ i hjemmeværnets rådsstruktur. Det er et slags hovedsamarbejdsudvalg, hvor hjemmeværnets godt frivillige medlemmer er repræsenteret ved 36 repræsentanter. I formandsskabet indgår desuden fra Claus Lemming fra Hærhjemmeværnet og Per Tommerup fra Marinehjemmeværnet.»Nogle gange får man på fornemmelsen, at det er begrænset, hvad arbejdsgiveren egentlig kender til de opgaver, som de hjemmeværnssoldater, der indgår i det frivillige i beredskab, sættes til at løse. I Marinehjemmeværnet, hvor jeg kommer fra, handler det jo ofte om liv eller død, når vi sejler ud for at lede efter nødstedte,«siger Per Tommerup, der er regnskabschef i Danish Refuelling Service i Københavns Lufthavn.»Men vi skal altså også huske at informere den enkelte hjemmeværnssoldat - og især de unge - om, at det er helt legalt at sige fra. Der er tale om et frivilligt beredskab, og i min flotille bliver vi ved med at ringe rundt, indtil vi har bemandet skibet med de otte mand, der skal til, før vi må sejle ud. Og det lykkes altid - også selv om mange af og til må sige fra af denne ene eller anden grund,«siger Per Tommerup og tilføjer:»ingen fordækte kort, men klare aftaler og god information om, hvad hjemmeværnstjenesten går ud på er alfa omega. Og det bør man allerede fortælle om i jobansøgningen. På den anden side bør arbejdsgiveren være fleksibel og se det som et plus for virksomheden, når den ansatte træder til for at hjælpe i en nødsituation.«værd at påskønne Netop den gevinst, som arbejdsgiveren får ved at have frivillige fra hjemmeværnet ansat i virksomheden, ligger Claus Lemming, meget på sinde. 6 InterForce medlemsmagasin no

7 TALERØR FOR FRIVILLIGE»Når vi indsætter frivillige hjemmeværnssoldater som led i eksempelvis en eftersøgning, ja så skal man huske, at de ofte kommer direkte fra otte timers normal arbejdsdag. Og selv om de først tager hjem kl. to om natten, skal de op og på arbejde igen dagen efter. Det er da værd at påskønne. Og hvor kunne det være fint, hvis erhvervslivet i højere grad satte pris på den indsats og så det som noget helt genialt at have så opofrende medarbejdere i virksomheden. Eventuelt ved at give fri med løn, når samfundet har brug for den frivillige indsats,«siger Claus Lemming. Han er IT-direktør i Lantmännen Unibake koncernen og repræsenter den største værnsgren, Hærhjemmeværnet. En skjult ressource»meget handler om image og gammel strøm. De frivillige hjemmeværnssoldater bidrager hvert år med mange tusinde mandtimer til en bred vifte af opgaver. Og det er altså ikke som P-vagter ved den lokale hundeudstilling. Sådan var det måske engang, men i dag er der helt andre boller på suppen. De aktive i hjemmeværnet bruger hvert år hundredvis af timer på at uddanne sig, de lærer at rejse sig op i en forsamling, mange får lederuddannelser på højt niveau, de kan førstehjælp, de kan samarbejde i stor skala og de kan tage vare på sig selv og andre i kritiske situationer. Hvem vil ikke have sådan en medarbejder ansat i sin virksomhed,«spørger Claus Lemming og tilføjer:»det vil jeg i hvert fald godt. Og jeg tror, at hvis man i erhvervslivet generelt så den store ressource, som især de aktive hjemmeværnssoldater besidder og bidrager med, ja så vil der blive langt mellem de tilfælde, hvor en arbejdsgiver slår sig i tøjret, når en hjemmeværnssoldat beder om fri.«fakta mandtimer. Aktive Styrke, som består af ca medlemmer, og Hjemmeværnets Reserve på ca medlemmer. valgt af og blandt de frivillige hjemmeværnssoldater. Herudover består Landsrådet af Hjemmeværnsledelsen samt syv repræsentanter for ansat personel. værnets ledelse i emner vedrørende hjemmeværnets overordnede udvikling og planlægning. Samtidigt har Landsrådet pligt til at fremføre holdninger og synspunkter fra sager, som har været behandlet i den underliggende rådsstruktur. ens arbejde med langtidsplaner, resultatkontrakter, årsrapport og større ændringer, som har indflydelse på hjemme værnets udvikling veteraner får brev I løbet af februar modtager 2000 veteraner fra Danmarks internationale missioner en indbydelse til at deltage i en stor spørgeskemaundersøgelse. Veteranerne og de pårørende skal blandt andet svare initiativerne er vigtige for dem og om veteranerne får den støtte og anerkendelse, som de har behov for. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i de drøftelser som Forsvarsministeriet, forsvarets myndigheder, andre ministerier og repræsentanter fra de frivillige og faglige organisationer har om veteranpolitikken. Spørgeskemaundersøgelsen er et vigtigt element i den evaluering af veteranpolitikken, som blev indført i oktober Det har hele tiden været planen, at politikken skulle evalueres efter to år. Kilde: forsvaret.dk Som led i veteranpolitikken får alle tidligere udsendte soldater et veterankort. Foto: Morten Fredslund InterForce medlemsmagasin no

8 FORSVARSFORLIG Bag om forsvarsforlig : InterForcegrundsøjler bevaret i nyt forlig Selv om der bliver skåret dybt i det nye forsvarsforlig, bevares de vigtigste militære grundsøjler for InterForce intakt. Det gælder forsvarets reserve, hjemmeværnet og forsvarets evne til at udsende soldater til internationale missioner. Alle missionstyper»dansk forsvar skal organiseres, så det fortsat kan bidrage med veludrustede og veluddannede militære styrker til deltagelse i alle internationale missionstyper. Fra egentlige kamphandlinger som led i en større koalition til fredsbevarende og humanitære operationer. Herunder er det afgørende, at dansk forsvar organiseres, så det kan deltage i såvel kortvarige som længerevarende internationale operationer. Forsvaret vil stadig besidde evnen til at udsende flere eller større bidrag i kortere tid, samt evnen til at udsende styrkebidrag med kort varsel i forbindelse med krisestyring, humanitære katastrofer, evakueringsopgaver, demonstration af solidaritet, NATO s vilje mv.,«står der blandt andet i forligsteksten. Forliget indebærer en række effektiviseringer på blandt andet materiel-, depot-, distributions- samt HR-området. Blandt andet meddelte Forsvarskommandoen i starten af februar, at forsvaret reducerer antallet af stillinger indenfor HR fra 900 til 560 i 2013 og Da flere af stillingerne er ubesatte, er der reelt tale om at nedlægge ca. 150 besatte stillinger. Desuden skal der findes 78 mio. kr. ved at ændre ansættelses- og kontraktformer, 290 mio. kr. ved at fjerne aflønning under uddannelse, 187 mio. kr. findes ved at ændre lønudvikling og faste tillæg, 258 mio. kr. findes inden for arbejdstid og midlertidig tjeneste, mens 164 mio. kr. skaffes i kategorien særlige fastholdelsestiltag. Ros til hjemmeværn og reserve Selv om der ikke er meget konkret at finde i forligsteksten om forsvarets reserve og hjemmeværnet, bliver begge kapaciteter dog bekrevet i positive vendinger. Selv om der barberes 2,7 mia. kr. af forsvarsbudgettet, skal forsvaret stadig kunne bidrage med styrker i alle internationale missionstyper. Foto: Morten Fredslund Det nye forsvarsforlig gælder for , og det er regeringspartierne og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti samt Liberal Alliance, der står bag aftalen. I 2013 og 2014 skal der tilsammen spares 2,4 mia. kr. et beløb, der hvert følgende år skal forhøjes med 100 millioner, således at man i 2017 når den fulde besparelse på 2,7 mia. kr. hvert år. Men trods det svimlende store beløb er det politikernes og forsvarets intentioner at opretholde evner til at udsende soldater til internationale missioner. Generelt skal pengene findes i administrative effektiviseringer, sammenlægninger, i nye lønaftaler, nedtrapning af Afghanistan-indsatsen, omlægning af uddannelser samt en række mindre besparelser, der ifølge udmeldinger fra blandt andet Forsvarsministeriet ikke vil hindre, at Danmark har de samme operative muligheder som hidtil. Allerede på forligstekstens første side slås det fast, at der stadig vil være overskud til længerevarende udsendelser af et vist omfang. 8 InterForce medlemsmagasin no

9 FORSVARSFORLIG Forsvaret skal være mere grønt På seminar om forsvarets projekt Grønne Etablissementer kom industrien med en række anbefalinger. & Set Sket Foto: Morten Fredslund Forligspartierne er enige om, at hjemmeværnets overordnede struktur, og eksisterende kapacitet til nationale og internationale opgaver fastholdes, men løbende søges effektiviseret og udviklet. Samtidig skal hjemmeværnets rolle i forhold til at kunne støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver styrkes, fremgår det af forligsteksten. Konkret skal Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland og Totalforsvarsregion Sjælland sammenlægges til hhv. Totalforsvarsregion Vest, der dækker Danmark vest for Storebælt, og Totalforsvarsregion Øst, der dækker Danmark øst for Storebælt. Lejekontrakten for Odense Kaserne opsiges.»de varslede ændringer i hjemmeværnets regionsstruktur vil givetvis få konsekvenser for InterForces regionale struktur, da den regionale ledelse og administration InterForce region Syddanmark varetages af Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland på Odense Kaserne. Hvordan ændringerne konkret vil arte sig, er det dog for tidligt at sige noget om, og der sker formentlig ingen konkrete ændringer før i 2014,«siger chefen for InterForce Sekretariatet, Jan Norgaard. Reserven analyseres Som det fremgik af en artikel i Interforce News nr blev Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, HPRD, i august stillet i udsigt, at forsvarets behov for en reserve på ingen måde ville være mindre efter forliget. Og det holder stik.»reserveofficerer og øvrigt personel af reserven udgør både en vigtig personelreserve for forsvaret og hjemmeværnet herunder i forbindelse med forsvarets internationale engagement og er en værdifuld kapacitet, der kan være med til at styrke tilknytningen mellem forsvaret og det øvrige samfund. Anvendelse af reserveofficerer og andet personel af reserven fortsættes derfor i den kommende forligsperiode og er integreret i forsvarets HR-strategi,«fremgår det af forligsteksten. Forligspartierne er også enige om, at der skal laves en analyse af den fremtidige brug af personel af reserven i dansk forsvar. I analysen vil der blandt andet blive kigget på brugen af reservepersonel i internationale missioner. Analysen skal fremlægges for forligskredsen i foråret Læs hele forligsteksten på: Arkitekter, ingeniører og repræsentanter fra industrien var inviteret med, da forsvaret den 1. februar stod bag et seminar om Grønne Etablissementer. Over 100 personer deltog i seminaret. En stor del af forsvarets samlede energiforbrug er relateret til drift og vedligehold af bygninger. I samarbejde med industri, uddannelsesinstitutioner og andre innovative talenter er det målet at finde radikalt fornyende og rationelle løsninger til at reducere energiforbruget på to udvalgte pilotkaserner i Danmark.»Der er et stort potentiale for at spare energi og omlægge til grøn energi. Det handler både om miljømæssig ansvarlighed og om at opnå besparelser,«sagde Nick Hækkerup bl.a. i sin tale, der skød seminaret på Frederiksberg Slot i gang. Projekt til en kvart mia. kr. Nick Hækkerup tilkendegav et håb om, at samarbejdet med partnere fra industrien kan føre til nye innovative grønne løsninger, samt at projekt Grønne Etablissementer bliver et udstillingsvindue for den grønne industri. Også gerne internationalt. Projektet blev perspektiveret i forhold til lokale interesser gennem indlæg fra SmartCityDK og Bright Green Island, som hører hjemme i hhv. Aalborg og på Bornholm. Eftermiddagen var reserveret til en innovationsproces, hvor de ca. 100 deltagerne kom med deres forslag til projektets videre udformning. Deltagernes input skal bruges i det videre arbejde i projektet. konkurrence, hvor industriens aktører kommer med deres bud på en helhedsplan til, hvordan de to pilotkaserner Almegårds Kaserne på Bornholm og Aalborg Kaserner kan gennemføre en grøn omstilling. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste leder projektet, der har en bevilling på 250 mio. kr. Kilde: forsvaret.dk og FBE InterForce medlemsmagasin no

10 SVEN ARNE BLOMBERG Sven Arne Blomberg: Forsvarsglad topdirektør Administrerende direktør i BRFkredit Sven Arne Blomberg har gjort kometkarriere i det private erhvervsliv samtidig med sin tjeneste i hærens reserve. AF KIM VIBE MICHELSEN»Forsvaret har landets bedste lederuddannelser. Det er det eneste sted i landet, hvor man kompromisløst udvælger ledere, giver dem en grundig lederuddannelse parallelt med, at man lægger nogle faglige kompetencer oveni. I det civile gør man det typisk anderledes. Udvælger en fagligt dygtig person og lærer vedkommende noget ledelse. Det giver ikke det samme,«siger Sven Arne Blomberg. Vi møder ham ved det store runde mødebord i det lyse direktionslokale på Klampenborgvej i Kongens Lyngby. Herfra regerer han over virksomhedens omkring 800 ansatte, der hovedsageligt beskæftiger sig med at tilbyde realkreditlån og drive bankvirksomhed. Han hilser ansøgere med militære ledelsesuddannelser velkomne, men han mener, at der i de fleste tilfælde vil være behov for mere.»det man lærer på officers- og sergentskolerne som undervisning, at stå overfor en forsamling, at sætte klare mål og at reagere rigtigt i pressede situationer kan man bruge alle steder, men selvom de eksisterer, er det de færreste jobs, der kræver ren ledelse. De fleste kræver også faglighed. Så med en kombination med for eksempel en HD eller MBA kan man komme rigtigt langt,«siger Sven Arne Blomberg. Til tops på ni år Og han ved, hvad han taler om, for han har selv prøvet det. Sven var sekondløjtnant i begyndelsen af 70 erne og tog et års tjeneste på kontrakt bagefter. Han elskede livet i uniform og legede med tanken om at blive linjeofficer, men der var fyringsrunde i officerskorpset og besparelser i forsvaret i de år, så han begyndte at læse til gymnasielærer i samfundsfag og idræt i stedet for. Nogle år henne i studiet fandt han dog ud af, at gymnasielærer-jobbet måske var en tand for stillestående til ham. Han søgte derfor ud i større private virksomheder og fik et job som direktionsassistent i forsikringsselskabet Kgl. Brand. Det blev startskuddet til en ni års karrieremæssig tour de force, der endte i selskabets tronstol med titlen administrerende direktør.»jeg arbejdede mig op, fik to børn, tog en HD og læste til kaptajn af reserven ved siden af. Samtidig havde jeg rigtigt meget indkommandering og var formand for Reserveofficersforeningen. Jeg fatter ikke, at min hustru blev hængende i de år,«husker Sven Arne Blomberg, der udover flid og dygtighed også Sven Arne Blomberg 62 år Sven Arne Blomberg tilskriver sin succes til det rene svineheld.»man skal være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Man kan ikke planlægge sin karriere fuldt ud, for der er mange tilfældigheder, der spiller ind. Held er en faktor, men der er også en tendens til, at man bliver heldigere jo mere, man arbejder for det,«siger Sven Arne Blomberg. Var i spil som forsvarschef I 90 erne skiftede Sven Kgl. Brand ud med BRFkredit. Samtidig var der også gang i reserveofficerskarrieren, som han sluttede som Danmarks eneste oberst af reserven. Kombinationen af den store civile ledelseserfaring og obersttitlen gav headhunterne blod på tanden, da forsvarschefstillingen skulle besættes i foråret, og de opfordrede Sven til at søge, men han ville ikke.»headhunterne ville sikkert gerne kunne præsentere ministeren for en civil kandidat, men jeg ville ikke. Dels har jeg allerede et job, jeg er glad for, dels er jeg for gammel, da jeg ville nå at komme op midt i tresserne, mens jeg skulle være på jobbet, endelig mener jeg ikke, at jeg har alle de faglige militære kompetencer, som en forsvarschef bør have. Vi er trods alt i krig, og det ville ikke være rimeligt overfor de unge officerer og soldaterne i Afghanistan,«slutter Sven Arne Blomberg. Artiklen har tidligere været bragt i Forsvarsavisens artikelserie Med andre øjne, hvor topchefer ytrer sig om militære kompetancer Fakta og har tre voksne børn Lyngbyvejen med far, mor og lillesøster Foto: Forsvarsavisen, Mads Lauritzen 10 InterForce medlemsmagasin no

11 TRUSLEN FRA CYBERSPACE Fokus på truslen fra cyberspace I det nye forsvarsforlig er der afsat 50 mio. kr. til drift af Center for Cyber sikkerhed. Samtidig er der bevilget godt 300 mio. kr. til militære operationer i cyberspace. Som et af de mest digitaliserede samfund i verden er vi som danskere yderst sårbare over for cybertrusler. Med en bevilling på 50 mio. kr. og etablering af Center for Cybersikkerhed, sætter Forsvarsministeriet nu fokus på den digitale sikkerhed. Det nye Center for Cybersikkerhed har cirka 50 medarbejdere, er oprettet under Forsvarsministeriet og er organisatorisk placeret ved Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Centret er allerede i drift, og det er blandt andet herfra man konstant vurderer og fastsætter det aktuelle niveau for trusler mod internettet. Centret har dermed ansvaret for den statslige varslingstjeneste for internettrusler, GovCERT, den militære varslingstjeneste, MILCERT, ligesom centret både er national ITsikkerhedsmyndighed og forsvarets IT-sikkerhedsmyndighed, og desuden står for opgaven med informationssikkerhed og beredskab i forhold til telesektoren. og evnen til at modgå cyberangreb, så vi kan beskytte danskernes hverdag. Centeret vil have en meget central funktion i det fremadrettede arbejde med at styrke samfundets sikkerhed overfor cybertrusler,«siger forsvarsminister Nick Hækkerup. Udover Center for Cybersikkerhed er der også indgået aftale om yderligere bevilling til en kapacitet til militære operationer i cyberspace. I det tidligere forsvarsforlig blev der afsat 40 mio. kr. til formålet. I det nye forsvarsforlig er der i perioden bevilget yderligere 315 mio. kr. til dette formål. Kilde: fmn.dk. Fotos: Morten Fredslund 315 mio. kr. til militære cyber-operationer»fra regeringens side har vi ønsket at styrke beskyttelsen af samfundets kritiske informations- og kommunikationsinfrastruktur Nye opdaterede informations-foldere Virksomheder, værnepligtige, hjemmeværnssoldater og alle andre, der ønsker klar besked om InterForce, kan nu finde de basale oplysninger i helt nye brochurer. InterForces eksisterende brochurebeholdning har fået en ansigtsløftning og opdatering, hvor især fakta er blevet rettet og justeret. Desuden er der tilføjet nye artikler med cases og nyheder blandt andet om InterForce jobbank på LinkedIn. InterForce råder over fire foldere, der hver henvender sig til de specifikke målgrupper: Virksomheder, værnepligtige og andre ansatte i forsvaret, hjemmeværnssoldater samt civile, der er ansat i en støttevirksomhed eller har tilknytning til forsvaret. De nye udgaver af de fire informationsfoldere kan rekvireres hos de seks InterForce-regioner eller ved henvendelse til InterForce-sekretariatet på tlf eller InterForce medlemsmagasin no

12 KORVETTER OPHUGGES Tre korvetter ophugges i Odense InterForce-støttevirksomheden H.J. Hansen har købt søværnets tre korvetter til ophugning. Blandt dem korvetten Olfert Fischer, der i 1990 erne blev symbolet på Danmarks aktive udenrigspolitik. H.J. Hansen har erhvervet sig de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold for et mindre millionbeløb. De tre fartøjer vil nu blive hugget op på dokkerne på Lindø, hvor H.J. Hansen i 2012 også har ophugget coasterne MS Copenhagen og Nordbjørn. Korvetterne blev bygget i perioden på Aalborg Skibsværft. Den sidste af korvetterne blev taget ud af aktiv tjeneste i august 2009, og især korvetten Olfert Fischer er blevet et symbol på den mere aktivistiske danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske kurs, som blev lagt i starten af 1990 erne. 368 dage i Golfen Efter den irakiske invasion og okkupation af Kuwait i starten af august 1990 indførte FN et antal sanktioner mod Irak og anmodede samtidig sine medlemslande om at stille militære styrker til rådighed. Den 31. august besluttede folketinget, at korvetten Olfert Fischer skulle udgøre det danske bidrag til denne styrke. Olfert Fischer blev dermed det første moderne danske orlogsfartøj, der har deltaget i en international operation uden for Europas grænser siden kolonitiden. Mandatet strakte sig dog kun til at håndhæve FN-sanktionerne, og skibet måtte derfor ikke tage del i de aktive krigshandlinger. Skibet vendte hjem til Danmark den 15. september 1991 efter 368 dages sejlads. Ophugningen af de tre korvetter har været i udbud, og Forsvarets Materieltjeneste, FMT, har lagt vægt på, at arbejdet foregår med nødvendig hensyntagen til arbejdssikkerhed og miljølovgivning. Og ifølge H.J. Hansen vil der blive foretaget en miljøsanering af fartøjerne før man indleder selve ophugningen, der vil tage lidt over en måned. 95 procent genanvendes»vi er glade for, at skulle løse denne opgave for det danske forsvar. Der er en lang række nationale og internationale krav og betingelser omkring miljø, arbejdsmiljø og materialehåndtering, der gælder, når et skib skal hugges op. Og vi har den fornødne ekspertise, styresystemer og de helt rigtige faciliteter,«oplyser adm. direktør Jens Hempel- Hansen. De tre korvetter er hver 84 meter lange og 10 meter brede. Korvetterne består at et jernskrog med en overbygning af aluminium. Hvert fartøj vejer omkring ton og 95 procent vil blive genvundet til råvarer, som kan indgå i produktionen af nye produkter. 12 InterForce medlemsmagasin no

13 HJEMMEVÆRN HJEM FRA KOSOVO Hæren overtager Kosovoopgave fra hjemmeværnet Siden 2011 har hjemmeværnet varetaget bevogtningen af en fransk militærlejr i Kosovo. Til sommer overtager hæren opgaven. Efter tre års fravær, vender danske soldater fra hæren til juni tilbage til NATO s mission i Kosovo, KFOR. Her afløser de hjemmeværnets bevogtningsdeling, som siden 2011 har stået for bevogtningen af den franske lejr Maréchal de Tassigny i byen Novo Selo tæt på Pristina. Bortset fra enkelte stabsofficerer forlod hæren Kosovo i 2010, efter at have været massivt til stede i landet siden I alt blev det til 23 udsendte KFOR hold med tilsammen danske soldater fra hæren, inden hjemmeværnet overtog bevogtningsopgaven i Hærens engagement i blandt andet Afghanistan er nu reduceret, så hæren igen kan løse opgaven ved anvendelse af egne ressourcer. Derfor har Forsvarskommandoen besluttet at tilbageføre opstilling af bevogtningsdelingen i Kosovo til hæren fra juni 2013, mens hjemmeværnet fortsat kan bidrage med stabsofficerer. med det samlede danske styrkebidrag til en international mission.»hjemmeværnet har med stor professionalisme planlagt og gennemført uddannelsen af de ti bevogtningsdelinger, de indtil nu har opstillet til Kosovo. Hjemmeværnets soldater har på alle hold udført et fremragende stykke arbejde,«siger chefen for Operationsdivisionen i Hærens Operative Kommando, oberstløjtnant Jens Lønborg til hok.dk. Chefen for hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, har også været meget tilfreds med opgaven.»hjemmeværnet har været glade for at støtte forsvaret ved at løse opgaven i Kosovo, ligesom vi gjorde i ISAF i Afghanistan. Internationale missioner gavner både hjemmeværnets uddannelser, selvfølelse og omdømme. Så vi stiller meget gerne op igen, når behovet opstår,«siger Finn Winkler. Hjemmeværnets bevogtningsdeling i Kosovo består af cirka 35 mand. Hovedparten er frivillige, som tager orlov fra civile jobs eller uddannelse under udstationeringen. Holdet bliver udskiftet hver 10. uge. Godt for omdømmet Fra 2008 til 2011 støttede hjemmeværnet forsvaret med bevogtningsdelinger i Helmandprovinsen i Afghanistan. Men med hjemmeværnets udsendelse til Kosovo er det første gang nogensinde, at hjemmeværnet stiller og Kosovo året efter. Nu vender de tilbage og overtager hjemmeværnets opgaver i Novo Selo. Foto: Morten Fredslund InterForce medlemsmagasin no

14 SET & SKET & Set Sket Nye funktioner på interforce.dk Med en ny IT-platform er det i langt højere grad blevet muligt for støttevirksomhederne at administrere kontaktforhold og deltagelse i InterForce-arrangementer. AF JAN NORGAARD De løbende udvidelser i InterForces fokusområde, har øget behovet for løbende opdaterede oplysninger omkring støttevirksomhederne. Derfor har InterForce fået implementeret et nyt IT-system, der holder styr på støttevirksomhedernes oplysninger og forskellige ønsker, i forhold til samarbejdet med InterForce. Med implementeringen af det nye system, ønsker InterForce at give den enkelte virksomhed mulighed for at deltage i en løbende opdatering af egne data i InterForces medlemsregister. Virksomheden vil i vidt omfang have mulighed for, direkte på interforce.dk, at logge ind til egne oplysninger og foretage ændringer. Det nye system inkorporerer desuden et aktivitetsmodul, der giver overblik over InterForce-aktiviteter og muliggør direkte online-tilmelding til arrangementer. Nyere støttevirksomheder, med direkte og personlige adresser på kontaktpersoner, kan bruge systemet ved at indtaste deres i login-vinduet på interforce.dk og bede om at få tilsendt et nyt password. Desuden vil InterForce i nærmeste fremtid rette henvendelse til de virksomheder, der umiddelbart kan oprettes på baggrund af registrets oplysninger. Alle støttevirksomheder opfordres dog til at rette henvendelse til InterForces sekretariat med henblik på at få adgang til systemet. Udvikling i rammer Det nye system bygger på rammesystemet (CMS) Drupal, der består af moduler af funktionalitet, der sammensættes til at imødekomme forskellige behov. Denne løsning har medført, at projektet i stigende grad har kunnet fokusere på ønsker og behov, frem for teknik og udvikling. Heldigvis har der altid været langt imellem fejl i det tidligere IT-system som løbende var udviklet efter behov og gradvist suppleret med improviseret funktionalitet. Den nye platform vil imidlertid yderligere kunne reducere antallet af fejl i det omfattende register over InterForcevirksomheder. Hjemmeværn og reservens fremtid til debat Rammerne lagt for en styrket integration af hjemmeværnets frivillige og reservepersonellet i forsvarets opgaver. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen stod sammen med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark bag et seminar på Flådestation Gniben om hjemmeværnets og reservens fremtid. Blandt deltagerne var chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, chefen for Forsvarskommandoens personelstab, generalmajor Per Ludvigsen og chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Niels Wang. Chefen for InterForce Sekretariatet, generalmajor (pens.), Jan Norgaard deltog også i seminaret, hvor en lang række personer med baggrund i eller erfaring fra reserven og hjemmeværnet kom med oplæg. Deriblandt formand i InterForce Region Hovedstaden, direktør Christian Herskind. Skal bruges mere Seminaret blev gennemført ud fra den grundlæggende antagelse, at: Forsvaret kan forbedre opgaveløsningen og de operative kapaciteter ved en øget og integreret anvendelse af hjemmeværnets frivillige og personel af reserven. Under seminaret var der drøftelser og gruppediskussioner, og der udarbejdes en rapport, som i slutningen af 2013 skal give en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke hjemmeværnets og reservens integration i forsvaret. Kilde: forsvaret.dk 14 InterForce medlemsmagasin no

15 KALENDER Kalender Region Midtjylland: Region Nordjylland: Region Bornholm: Region Hovedstaden: Region Syddanmark: Region Sjælland: Fra onsdag den 21. august til søndag den 25. august: En dag i perioden følges Classic Military Show i Finderup. Lørdag den 14. september: Åbent hus ved Ingeniør regimentet i Skive. Torsdag den 7. november : Åbent hus ved Ingeniør regimentet i Skive. Desuden er der i maj og juni planer om to dage med skydning med forsvarets våben i form af en konkurrence for firemandshold samt individuelt. Dato(er) udmeldes snarest. Endvidere planlægges arrangementer, hvor man følger en afsluttende øvelse for værnepligtige (ultimo maj), et glatførekursus på køreteknisk anlæg (oktober) samt et besøg ved Søværnets Operative Kommandos bunkeranlæg i Aarhus. Mandag den 8. april: Foredrag ved Forsvarschef Peter Bartram. Onsdag d. 8. maj: Trænregimentets Årsdagsparade med efterfølgende reception. Fredag 28. juni: Parade og reception i anledning af chefskifte ved Trænregimentet. Torsdag 5. september: Lokalt arrangement i anledning af National Flagdag. Fredag 5. december: Trænregimentets jule gudstjeneste i Nørre Uttrup Kirke. I efteråret 2013: Planlægges afholdt et arrangement for InterForce-støttevirksomheder i Nordjylland. Datoen og indholdet er endnu ikke fastlagt. Torsdag den 25. maj kl InterForce skydning på Raghammer skydeterræn Tirsdag den 28. september kl InterForce skydning på Raghammer skydeterræn Desuden er der planer et fyraftensmøde med foredrag og efterfølgende middag. Datoen er endnu ikke fastlagt. Torsdag den 16. maj kl Skydekonkurrence med karabin på Sjælsø Skydebane, Høvelte. I pauserne mellem skydningerne undervises i livredende førstehjælp og brug af hjertestarter. Der planlægges afholdt en række andre aktiviteter. Datoer og indhold vil blive meddelt snarest. Tirsdag den 5. marts kl Besøg hos Danmarks nye koldkrigsmuseum, Odense Bunker museum med efterfølgende let traktement og en orientering som status i forsvarsforliget. Fredag den 5. juli Sønderjysk Tattoo i Aabenraa med forudgående let anretning. Lørdag den 24. august Classic Military Show i Finderup øvelsesterræn. Her vil det være muligt at opleve forskellige militærhistoriske perioder fremstillet gennem køretøjer, materiel og personer, der optræder i tidens uniform. En rigtig familiedag. Søndag den 25. august Herregårdskoncert. Herregårdskoncert med Hjemmeværnets Musikkorps Syd, Kor a la Carte og solister i Søgårdlejren med en forudgående forfriskning. I forsommeren planlægges en tur på skydebanen. Datoen er endnu ikke fastlagt. Torsdag den 25. april Hjemmeværnets forårskoncert på Gardehusarkasernen Tirsdag den 28. maj Åbent Hus på en af Søværnets nye fregatter på FLS Korsør Torsdag den 20. juni Skarpskydning og materiel DEMO på Gardehusarkasernen Lørdag den 24. august Åbent Hus på FLS Korsør med særarrangement for InterForce Torsdag den 5. september Flagdag med gudstjeneste, march gennem byen, taler og reception. Lørdag den 14. september Åbent Hus på Gardehusarkasernen Torsdag den 3. oktober Koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Teateret i Slagelse Onsdag den 27. november Adventsgudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke i Slagelse Bornholmske hjemmeværnsfolk briefet om InterForce AF SVEND AAGE OLSEN Lørdag den 19. januar besøgte chefen for InterForce-sekretariatet, generalmajor (pens.) Jan Norgaard det bornholmske hjemmeværns nytårsparole for at informere hjemmeværnsfolk og indbudte gæster om InterForces virke. Af samme årsag havde InterForce Region Bornholm indbudt regionens komitè-medlemmer til at deltage ved den årlige parole. Deltagerne til parolen var desuden hjemmeværnsdistriktets frivillige befalingsmænd og officerer samt samarbejdspartnere i beredsskabsstaben. På sin sædvanlige seriøse og lune facon kom Jan Norgaard bredt omkring i orienteringen om InterForce-organisationen og hele idègrundlaget omkring samarbejdet mellem forsvaret og de mere end tilknyttede støttevirksomheder heraf 53 på Bornholm. InterForce medlemsmagasin no

16 & Set Sket Soldaten slår topchefen på Top-10 stressliste MAGASINPOST SMP ID nr Ifølge CNBC.com er menige soldater konstant i fare for at blive sendt i krig, hvilket gør soldatergerningen til verdens mest stressende job. Foto: Morten Fredslund Risikoen for at blive sendt i krig gør jobbet som menig soldat til verdens mest stressende. I hvert fald ifølge erhvervs sitet CNBC.com, der har lavet en liste over de ti mest stressende job. Jobbet som topchef indtager sjettepladsen. Den lidet eftertragtede førsteplads tilegnes de menige soldater fordi, det er disse mænd og kvinder, der bliver sendt til fronten i krig. Og hvis ikke de er i krig, så kan de blive sendt af sted for at hjælpe ved naturkatastrofer. Militært personel er altid i fare. Derudover er arbejdstiderne lange og soldaterne er ofte langt væk hjemmefra, skriver CNBC.com som begrundelse. Ifølge CNBC s liste, der for nylig blev viderebragt på finans.tv2.dk, er det også soldater, der indtager andenpladsen, når det handler om stressede job. Blot soldater med større ansvar og stjerner på skulderen; nemlig militære generaler.»som general i militæret har du dine soldaters liv i dine hænder. Du sender ganske enkelt unge mænd og kvinder i krig og du er nødt til at leve med det, hvis det koster liv. Intet andet ansvar kan måle sig med dette,«begrunder CNBC placeringen af militærgeneral til listens andenplads. Først på listens sjetteplads finder man jobbet som topchef.»som topchef har du ansvaret, uanset om det reelt er din skyld eller fortjeneste, at virksomheden har klaret sig som den har. Desuden har du de ansattes job - altså deres levebrød - i dine hænder. Du står desuden til ansvar overfor aktionærerne. Aktionærer, der i disse krisetider er langt mindre tolerante overfor topchefen end tidligere,«skriver CNBC. Blandt de øvrige stressende jobs på listen finder man brandmand som nr. 3, pilot som 4, PRkonsulent som nr. 5 og fotojournalist, journalist, taxichauffør og politimand som hhv. nr. 7, 8, 9 og 10. Afsender: InterForce Sekretariatet Postboks København K InterForce medlemsmagasin no

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2013

Hjemmeværnets Årsrapport 2013 Hjemmeværnets Årsrapport 2013 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har også i 2013 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2013 været indsat

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 1 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 2 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerhed Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 3332 5580

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2012

Hjemmeværnets Årsrapport 2012 Hjemmeværnets Årsrapport 2012 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har i 2012 og i hele den afsluttede forligsperiode bidraget til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel beredskabskapacitet

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

News. Historisk udsendelse af fly og soldater Side 12. Pay-back-time for bureaudirektøren. Side 4. Nummer 1 Marts 2011

News. Historisk udsendelse af fly og soldater Side 12. Pay-back-time for bureaudirektøren. Side 4. Nummer 1 Marts 2011 News Nummer 1 Marts 2011 Pay-back-time for bureaudirektøren Side 4 Historisk udsendelse af fly og soldater Side 12 Interforce News udgives af Interforce Sekretariatet og udkommer fire gange årligt. 2 Ansvarshavende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere