HovedHusets Mentorprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HovedHusets Mentorprojekt"

Transkript

1 HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December Borups Alle 132, Frederiksberg. Tlf

2 Begrebet mentor HovedHusets mentor projekt Om målgruppen Gruppesamtaler om mentorroller i HovedHuset merne oplever Eksempler på Mentorprojekter Jobklub Haveprojekt Arbejdsprøvning Frivilligt arbejde Praktik og job Mentoreksempler fra dagligdagen Medarbejder - medlem - medarbejder - medlem Katalysator Konkluderende Hvad virker bedst til målgruppen? Perspektiverende

3 Indhold BEGREBET MENTOR... 1 Medarbejdere som mentorer i HovedHuset... 1 Mentorroller medlemmer imellem... 1 Kontaktperson... 1 HOVEDHUSETS MENTORPROJEKT... 2 Fremgangsmåde... 2 Gruppesamtaler... 2 Projektets afgrænsning... 2 Mennesker med erhvervet hjerneskade... 3 HovedHusets målgruppe... 3 SAMTALER OM MENTORROLLERNE... 4 MEDLEMMERNE OPLEVER... 4 Mentor og mentorroller i HovedHuset... 4 Om medarbejderne som mentorer... 5 Om at lære nye ting... 6 Om at finde et arbejde uden for HovedHuset... 7 Om medarbejderne som tovholdere... 8 EKSEMPLR PÅ MENTOR-PROJEKTER... 9 JOBKLUB... 9 mernes evaluering af Jobklubben Opsummering på jobklubben HAVEPROJEKT ARBEJDSPRØVNING FRIVILLIGT ARBEJDE PRAKTIK OG JOB MENTOREKSMEMPLER FRA DAGLIGDAGEN MEDARBEJDER MEDLEM MEDLEM MEDLEM MEDLEM MEDARBEJDER KATALYSATOR EFFEKT KONKLUDERENDE Hvad virker og hvad virker ikke over for målgruppen Hvordan udføres medarbejdernes mentorrolle mest hensigtsmæssigt PERSPEKTIVERENDE... 25

4 HOVEDHUSETS MENTORPROJEKT - en undersøgelse og beskrivelse af mentorrollerne i HovedHuset BEGREBET MENTOR Mentor var i græsk mytologi en ven og rådgiver for helten Odysseus. At være mentor handler om at hjælpe menteen med at træffe sine egne valg ved at give ham/hende nogle muligheder, som han/hun kan vælge imellem. At være mentor kræver ingen uddannelse, men bygger på erfaring og lysten til at hjælpe andre. For at være mentor skal man være god til at lytte, være interesseret og motiveret for at hjælpe. En mentor bør være entusiastisk og engageret. En mentor oplærer menteen i den grad, det er nødvendigt, og mentoren støtter menteen til at lære nogle ting om sig selv, som menteen ikke ville lære af sig selv 1 Medarbejdere som mentorer i HovedHuset I HovedHuset fungerer medarbejderne som mentorer for husets medlemmer fra de begynder i HovedHuset, gennem forløbet i huset, i overgangen til en ekstern arbejdsplads og i tiden efter starten på den eksterne arbejdsplads. Medarbejdernes mentorrolle bidrager til at fremme medlemmers evne til at tage vare på eget liv og udvikle selvtillid 2 ; og udvikle faglige såvel som sociale kompetencer, der samlet kan hjælpe medlemmer ud i meningsfuld beskæftigelse. Medarbejdernes mentorrolle kan have meget forskellig karakter, idet den afhænger af det enkelte medlems mål, ønsker og behov herunder hjerneskadens karakter og omfang. På nuværende tidspunkt udfylder medarbejderne denne mentorrolle efter egen vurdering og indbyrdes supervision i medarbejdergruppen. Som mentor og medarbejder i HovedHuset handler det om at finde frem til nogle nye ting, som medlemmet ikke troede han eller hun kunne, og hjælpe medlemmet mod realistiske mål. Som mentor i HovedHuset hjælper man også medlemmet med det sociale samspil og relationer. Mentorroller medlemmer imellem mer fungerer på samme måde som mentorer for hinanden i hverdagen. Både i forhold til gode råd, livserfaring og i oplæringen af nye opgaver. Disse mentor/mentee forhold er oftest udefinerede og opstår tit spontant. Det kan være vanskeligt at sammensætte mentor og mentee i mere definerede roller blandt medlemmerne, da det kræver, at medarbejder kender medlemmerne godt og ved, om de kan lære fra sig. Kontaktperson Mens alle medarbejdere i HovedHuset kan være mentorer for et medlem på skift, så er det en fast medarbejder, der fungerer som kontaktperson i hele medlemmets forløb i HovedHuset. Kontaktpersonsrollen er ikke som udgangspunkt en mentorrolle den adskiller sig ved, at kontaktpersonen skal lære medlemmet at kende, se det hele menneske og i første omgang fokusere på medlemmets ressourcer. Kontaktpersonen skal i dialog med medlemmet afklare formål og mål 1 Poulsen, Kirsten M: Mentor+ guiden om mentorskab og en-til-en relationer 2 Kristensen, Marianne: Projekt faglig metode der giver mening om arbejde, interaktion og selvtillid 1

5 for medlemmet med at være i HovedHuset, og agere som eventuel bisidder ved kommunale anliggender. For det enkelte medlem medfører denne relation ofte et tillidsforhold mellem medlem og kontaktperson. Dette forhold kan være meget frugtbart og udmønte sig i en mentorrelation, da medlemmet i nogle situationer vil give informationer, som kan være vigtige i forbindelse med medlemmets afklaring. HOVEDHUSETS MENTORPROJEKT Det er HovedHusets opfattelse, at clubhousemodellen, og den dertil hørende mentorrolle-opbygning medlemmer og medarbejdere imellem, har positiv indflydelse på selvindsigt, resurse- og kompetenceafklaring for målgruppen mennesker med erhvervet hjerneskade. Nærværende projekt er en undersøgelse og en beskrivelse af mentorrollerne i HovedHuset. Beskrivelsen giver et indblik i, hvordan mentortilgangen i det daglige arbejde er med til at hjælpe denne målgruppe. Fremgangsmåde Undersøgelsen og beskrivelsen gennemføres ved at undersøge, om og hvordan interaktionen mellem medlemmer, og mellem medarbejdere og medlemmer, bidrager til at fremme medlemmers selvtillid, faglige og sociale kompetencer, der samlet hjælper medlemmer ud i meningsfuld beskæftigelse. Arbejdet og interaktionen i både serviceenheden og kontorenheden handler om at øve sig i, udføre og få erfaringer med bestemte former for praktisk virksomhed. Det handler med andre ord om interaktion og arbejde som social praksis/metode 3. Beskrivelsen af mentorrollerne i HovedHuset i nærværende mentorprojekt bygger på observationer, gruppesamtaler med medlemmer og medarbejder, samt observationer fra hverdagen, mindre projekter samt aktiviteter i den ugentlige jobklub. Gruppesamtaler Gruppesamtaler er gennemført som gruppeinterviews med tre til fire deltagere med tanke på at udnytte den dynamik, der opstår mellem respondenter. sinterviews er gennemført af et medlem, mens en medarbejder har skrevet referat. Interviews med medarbejdere er gennemført af medarbejder alene. Projektets afgrænsning Udfordringen ved samtalerne med medlemmerne er, at der ikke i det daglige bliver talt i mentortermer, og det kan gøre det svært at komme i tanke om konkrete eksempler og måske gennemskue, at man er blevet hjulpet/har hjulpet andre, i forskellige situationer. Målgruppens kognitive udfordringer kan også udgøre en barriere i forhold til at kunne huske og indse/forstå, at man er blevet guidet i forskellige situationer til at opnå mål, udvikling og læring. Det var tanken bag 3 Kristensen, Marianne: Projekt faglig metode der giver mening om arbejde, interaktion og selvtillid 2

6 gruppeinterviews at minimere denne kognitive barriere, via gruppedynamikken i et gruppeinterviews måske et medlems historie kan tricke de andres hukommelse? Mennesker med erhvervet hjerneskade I Danmark lever ca mennesker med en erhvervet hjerneskade som følge af blodpropper, hjerneblødninger, ulykker, vold eller sygdom. Ligesom årsagerne varierer, så varierer konsekvenserne også, afhængig af hvilke funktioner i hjernen, der bliver skadet. Derfor er følgerne hos de enkelte ramte så forskellige, at mennesker med erhvervet hjerneskade fremstår som en meget diversificeret gruppe. Følgerne af en erhvervet hjerneskade er forskellige fra person til person. En skade i hjernen medfører ofte synlige handicap som lammelser eller talevanskeligheder. Men ofte følger handicap, der er usynlige for omgivelserne. Der kan være tale om nedsat hukommelse, manglende overblik, nedsat initiativ, træthed, problemer med sociale kompetencer, personlighedsforandringer etc. Især de usynlige handicap repræsenterer en stor barriere i sociale sammenhænge og på arbejdsmarkedet. Mange hjerneskadede risikerer social udstødelse og eksklusion fra arbejdsmarkedet, fordi det er vanskeligt for omgivelserne at forstå og håndtere de usynlige handicap. Udover de fysiske og usynlige handicap, kan en hjerneskade medføre andre diagnoser som depression, epilepsi og synsog hørenedsættelse. At få en blodprop, hjerneblødning, hovedtraume eller lignende er, afhængig af omfang og skade, en krise for personen selv og dennes familie. Livet ændrer sig med ét slag og mange ting skal læres forfra. Mennesker med erhvervet hjerneskade har som regel en fortid fra et helt almindeligt fungerende liv med uddannelse og job og har, afhængig af alder, kortere eller længere erfaring fra arbejdsmarkedet med socialt netværk og relationer. HovedHusets målgruppe HovedHusets målgruppe er voksne mennesker med erhvervet hjerneskade mellem år, som alle har et ønske om mere livskvalitet med sociale relationer og beskæftigelse. HovedHuset henvender sig både til nyskadede, som netop har afsluttet genoptræningen, og til mennesker, som har levet med en erhvervet hjerneskade i mange år. 3

7 SAMTALER OM MENTORROLLERNE For at undersøge medlemmernes opfattelse af mentorrollerne i HovedHuset er der gennemført interviews med medlemmer i HovedHuset. For at strukturere samtalerne og have nogle emner at tale ud fra, er interviewguiden delt ind i de forskellige faser, medlemmet møder i afklaringsforløbet på vejen mod meningsfuld beskæftigelse. Udover indledende spørgsmål om mentor og mentorroller generelt, er interviewguiden til gruppesamtaler med medlemmer og medarbejdere bygget op omkring disse faser 4. Kontaktpersonsrollen / Oplæring i arbejdsopgaver / Ressourcer og kompetence afklaring, selvindsigt og forståelse / sudviklingssamtaler / Støtte for medlemmer i forhold til offentlige myndigheder og den private sfære / Jobsøgningsprocessen / Intro og opstart på arbejdspladsen. Det har dog været svært, under samtaler med medlemmer, at holde disse faser adskilt. Som nævnt tidligere i afgrænsningen er der visse kognitive udfordringer, når man vidensopsamler med denne målgruppe derfor er resultatet af samtalerne med medlemmerne ikke opdelt helt så stringent, som det var hensigten, da interviewguiden blev lavet. MEDLEMMERNE OPLEVER De følgende sider er opsummering og uddrag fra gruppesamtaler med medlemmer af Hovedhuset. Mentor og mentorroller i HovedHuset Generelt om mentorroller siger medlemmerne, at forholdet er baseret på vejledning og støtte. En mentor er én, der ved og kan nogle ting, man ikke selv kan. Et medlem mener, at et mentorforhold er et tæt forhold og et andet medlem siger der skal være respekt, for det er et ligeværdigt forhold. Når medlemmerne bliver spurgt, hvordan den beskrivelse passer ind i HovedHuset, drejer snakken over på atmosfæren og stemningen i HovedHuset at man kan spørge alle om alt. Og at man kan forvente at få støtte og hjælp. Det er ikke lige tydeligt for alle, at der også kan være mentorer medlemmer imellem, men flertallet siger, at man også lærer noget af de andre medlemmer ligesom man også selv kan hjælpe andre. Mødet klokken 10 betyder rigtig meget, det giver stemning og sammenhold. Sammenhold om de opgaver man skal være fælles om. Man lærer fra de medlemmer, der har været længere i huset, om de opgaver, der skal laves. Det er de andre medlemmer, der har lært mig op. Men jeg lærer også fra medarbejderne hele tiden. 4 Se vedlagte interviewguides bilag 1 og bilag 2 4

8 Jeg har da oplevet, at medlemmerne har sagt nogle ting, som man får aha-oplevelser af. Både ude på terrassen og ved frokosten. Jeg kan da også have fornemmelsen af, at det man siger, kan bruges af andre. Når nu der er en, der hænger med hovedet at man kan bidrage med noget. Fx sige: tænk på det du kan i stedet for det, du ikke kan HovedHuset har nogle fantastiske mentorer eller trænere, som er parat til næsten hvad som helst for at få folk ud i meningsfuld beskæftigelse og de gør det fremragende! I HovedHuset er en mentor en, der er med til at hive én tilbage på jorden. En der hjælper én med at forholde sig til virkeligheden Om medarbejderne som mentorer Om kontaktpersonrollen siger medlemmerne, at kontaktpersonerne har givet støtte til at indse kompetencer. Men alle er også enige om, at selvom det er godt at vide, at der er en, man altid kan gå til, så er det er ikke alene den officielle kontaktperson, der kan hjælpe - man taler med den medarbejder eller det medlem, der kan hjælpe og støtte én. På samme måde bliver der heller ikke skelnet mellem kontaktpersonen eller enhedsmedarbejderen. Men derfor er det alligevel rart at have en fast person, man kan kontakte det er godt at have et positivt menneske, der støtter én. x-medarbejder hjælper mig i forhold til min fremtid. Hun hjælper mig med at finde et nyt arbejdstræningssted til mig Jeg tager bare den, der er i nærheden og taler med vedkommende. Når jeg har brug for at tale om noget så er det her og nu, jeg kan ikke vente til en anden gang i næste uge. x-medarbejder var meget positiv og var med ude til møder. Det var en fantastisk støtte! Nu er det y-medarbejder hun var med til mit seneste møde, og hun var en kæmpe kæmpe støtte. Det er virkeligt en fornøjelse. vi har holdt møder, og hun har hjulpet mig med at indse, at jeg godt kan finde et arbejde, og hvilket arbejde det kan være. Jeg laver mange forskellige ting med x-medarbejder. Vi laver praktiske opgaver. Med y- medarbejder laver jeg nyhedsbrev. P-medarbejder taler jeg med om photoshop. Så det er mange. Men X er min kontaktperson. Det er rigtig rart at have hende med på sidelinjen og vide, at man har én. Hun var en rigtig god støtte, da jeg skulle til jobsamtale. Det var rigtig rart at have en med, som kunne forklare hvad det betyder at have en hjerneskade, og hvad det betyder for mig specielt. jeg har haft to kontaktpersoner. Det er et fantastisk forhold. Som sparringspartnere. 5

9 det er x-medarbejder jeg taler med, hvis jeg skal bruge noget, har ideer, så er det x-medarbejder, der fortæller mig, hvem jeg skal tale med i Hovedhuset for at komme videre - han holder snor i de ting, jeg går og laver. jeg har den samme gode kontakt til enhedsmedarbejderen som til min kontaktperson. Og det er der også til de andre medlemmer i enheden. Der er ikke nogen ting, der bliver trukket ned over hovedet på en. Og der bliver altid lyttet til en og de ideer man har, og de er lydhøre overfor forslag til andre måder at gøre tingene på. det er ligegyldigt hvem det er. Der er nogle opgaver, der skal løses, og man kan gå til hvem det skal være, hvis man har spørgsmål. ja, det er det samme forhold til alle, for man kan spørge alle.. Det er kimen i HovedHuset, at man kan tale med alle To medlemmer Jeg har også gået meget sammen med et andet medlem, som har lært mig, hvordan man laver forskellige opgaver det er vel en slags mentor? Hun har hjulpet rigtig meget med den sociale udvikling. Enhedsmedarbejder forholdet har givet god information om hvilken retning jeg skulle. Både socialt men også på det faglige. Det er en god måde at bearbejde sig selv på. Man kan få et job. Jeg spurgte x-medarbejder, helt ærlig, hvor realistisk er det, at jeg får et job igen? Og hun svarede, at hvis det var det jeg ville, så er det det, jeg skal. På hospitalet spurgte jeg også mange gange, men alle talte bare udenom. Om at lære nye ting Under gruppeinterviews blev der talt om, hvorvidt og hvordan medlemmerne mente de havde lært noget nyt ved at arbejde i HovedHuset. i serviceenhed lærte jeg da nogle ting, som jeg ikke gjorde for meget af derhjemme. Det jeg lavede i kontor har jeg arbejdet med før så det var mest om at få finpudset nogle ting ved at løse opgaver sammen med andre er jeg blevet bedre til at være tolerant og lydhør. Bedre koncentrationsevne. Mere tolerant og jeg accepterer miljøet Jeg støvsugede fx en gang hele huset, og det troede jeg ikke, at jeg kunne klare. Man skal prøve sig selv af, og det kan man her. Jeg lavede noget kontorarbejde, og det ku jeg godt. Jeg var ellers bange for at bruge en pc, for det har jeg aldrig lært. Men jeg ku godt. X-medarbejder hjalp, han var med på sidelinjen. jeg kender mig selv. Hvad jeg kan lide og hvad jeg kan. Det er ikke alt i serviceenheden jeg kan lide. WC er og det. Men pc og programmer der vil jeg altid gerne vide mere. 6

10 jeg har da lært at skrive på maskine igen 10 finger system. Det er kommet tilbage. Så gik jeg rigtig glad hjem den dag jeg er nok bare blevet bedre til de ting, jeg vidste jeg kunne jeg er begyndt at skrive mere. Men det gør jeg derhjemme. Jeg skriver om tiden på hospitalet - det er en god måde at få bearbejdet oplevelser på. jeg er blevet langt mere serviceminded end jeg troede. Det er overraskende. Fyldestgørende og givtigt. Jeg har lidt omvendt tilegnet mig de kompetencer, at jeg er blevet bevidst om, at jeg ikke har kompetencer til at befærde mig i alle sociale sammenhænge. Jeg er blevet bevidst om en mangel. jeg synes ikke, at jeg har lært noget skelsættende Om at finde et arbejde uden for HovedHuset Under gruppesamtalerne bliver der talt om, at forestillingen om et job er blevet mere reel, og at HovedHuset har været en stor hjælp i den proces. Et medlem, der aldrig har været i job, lærer af de historier og erfaringer ældre medlemmer har gjort sig på arbejdsmarkedet. det var min intention hele tiden, at det her forløb skal være med til at skaffe mig et job. Og det skulle være i fuldt omfang og på almindelige betingelser. Det har jeg så lært, at det kan jeg ikke. ja og så må man indse, at det kan man ikke, og det er bedst med mindre - der er jo ingen grund til at opsøge nederlagene. ja, det er jo også vigtigt at finde sine begrænsninger ja meget det er der slet ingen tvivl om. Og det er her HH har været en hjælp. Samtale mellem flere medlemmer før var der ikke det, jeg ikke kunne klare. Jeg kunne ikke acceptere min situation. Men jeg er kommet meget længere ved at lære at acceptere, at jeg har en skade Jeg fik banket mere selvtillid i mig, og rent psykisk fik jeg det bedre af at være her. Jeg havde det meget skidt med mig selv, da jeg startede her. Men her har jeg lært at acceptere situationen. Jeg er blevet bygget op igen her og det er ikke noget, man kan gøre alene derhjemme selv. det er jo lige så vigtigt at erkende sine begrænsninger som sine kompetencer. Det nytter ikke noget at have en urealistisk opfattelse af, hvad man tror man kan. Jeg er da løbet panden mod en mur et par gange. i forhold til job så kan man jo altid lære af de erfaringer, som man hører om fra de andre medlemmer, der har været i job. Fx de ting H fortæller om. 7

11 Om medarbejderne som tovholdere jeg har haft meget kontakt med kommunen. Der har været meget splid. Der kom hul på ballonen da x-medarbejder var med så det har hjulpet rigtig meget. X-medarbejder hjalp mig med at søge tilskud til at rejse til Finland til min mors begravelse. Jeg troede ikke sådan noget kunne lade sig gøre, men hun støttede mig i troen på at det kunne lade sig gøre I forhold til center for afklaring og beskæftigelse har de været en stor hjælp. Ellers ville jeg stadig sidde derhjemme og spille computer. min tilgang og attitude overfor kommunen har været helt forkert før. Jeg troede jeg skulle fedte helt vildt og når det ikke virkede, så blev jeg aggressiv det har jeg fået hjælp til at komme udover i HovedHuset. y-medarbejder har talt med kommunen. Det er meget meget svært at finde ud af noget, at gøre noget. Der er mange af dem og de er forskellige. Rigtig godt at have et fast sted, her, som hjælper mig med møder med kommunen. Ellers ville jeg være hjemløs. Du er bare et nummer. De kender ikke dig. Det er bare papirer. Det er fire år - jeg har lært meget om det. Jeg har for eksempel problemer med mit arbejde, og jeg har talt med y-medarbejder, og jeg tror, jeg vil spørge om y-medarbejder kan deltage i møde på mit arbejde hun kan måske forstå og forklare nogle ting jeg ikke kan selv. 8

12 EKSEMPLR PÅ MENTOR-PROJEKTER Der har i HovedHuset været forskellige aktiviteter, der kan bidrage til indsigten i og forståelsen af mentorforholdene i HovedHuset. Disse er beskrevet i det følgende. Først er der en beskrivelse og medlemmers evaluering af den ugentlige jobklub, derefter en beskrivelse af haveklubben, arbejdsprøvninger i HovedHuset samt medlemmers afprøvning i frivilligt arbejde. JOBKLUB I løbet af 2009 har otte medlemmer deltaget i en ugentlig jobklub sammen med 1-2 medarbejdere. Det overordnede formål med klubben er at bringe medlemmerne tættere på arbejdsmarkedet ved at drage nytte/dele af den viden og indsigt, medlemmer og medarbejdere i Hovedhuset har tilsammen, og de forskellige mentorroller, der dermed er. Formålet med at starte en Jobklub var i en mere aktiv, men tidsafgrænset/fokuseret form at inddrage medlemmer i hinandens udvikling og udnytte den dynamik, der kan opstå, når man er flere mennesker samlet. Tanken var, at når man er flere mennesker samlet omkring samme emne, er der flere meninger, input og erfaringer at dele af og drage på. Derudover var det hypotesen, at den tryghed, der skabes mellem medlemmerne, kan bruges til, at medlemmerne kan støtte hinanden i dagligdagen? Indledningsvis var det medarbejderne, der udarbejdede en oversigt 5 over mulige aktiviteter til Jobklubben. Oversigten er ikke statisk, men tænkt som en palet af valgmulighederne, som medarbejderne, med hver deres kompetencer, kunne gennemføre og være mentorer på. Listen er åben for nye forslag og ideer fra medlemmerne og medarbejdere. Der har ikke på forhånd været fastlagte rammer eller strategier for mentorrollerne i opgaven. Der er i Jobklubben mulighed for aktiviteter, der involverer flere medlemmer og medarbejdere, men også opgaver, der kan laves to og to, eller alene, med mulighed for mentorsupport efter behov Ligesom listen over aktiviteter er åben for forslag, er det også løbende blevet debatteret, hvordan jobklubben bedst kunne udføres, og hvordan vi kunne få det bedste udbytte af møderne. Hver jobklub er startet og afsluttet med en gennemgang af mødet hvad fik vi ud af aktiviteten og snakkene i dag og forrige gang. Den interaktion, som jobklubben afføder mellem medarbejdere/medlemmer og medlemmer/medlemmer, er tænkt som en kilde til observationer og information om mentorrollerne i HovedHuset. Det følgende er en gennemgang af de emner, der er blevet gennemgået og talt om i jobklubben: 5 Se jobklub oversigt bilag 2 9

13 1. Gennemgang af referat fra gruppeinterview med arbejdsgivere. Arbejdsgivernes holdning til ansættelse og fastholdelse af medarbejdere med erhvervet hjerneskade. HovedHuset har gennemført interviews med arbejdsgivere for at få deres holdning til ansættelse og fastholdelse af mennesker med erhvervet hjerneskade. Medarbejder fremlagde i jobklubben et referat fra disse interviews og fungerede som mentor i uddybning og forklaring af arbejdsgivernes synspunkter. Der var især 2 hovedpunkter, der var nye for medlemmerne: 1. At det er bedre at starte med små opgaver, også selvom det umiddelbart kan virke som under ens interesse- og kompetence niveau men at der er mulighed for at bygge flere opgaver på hen ad vejen. 2. At grunden til arbejdsgivernes tilbageholdenhed ofte skyldes, at de er bange for nederlag mest på den ansattes vegne. De var alle glade for at få gennemgået og udleveret dokumentet: det er jo ting, der på en måde er indlysende og som man nok godt vidste, men det giver noget andet at have det stående sådan her sort på hvidt og i opsummerede punkter citat, medlem. Fredagen efter kunne de fleste medlemmer huske hvad, der blev talt om sidst. Det, der havde gjort størst indtryk var det med, at arbejdsgivernes eventuelle tøven er fordi, de er bange for, at det skal blive et nederlag så hensynet er rent faktisk til den hjerneskadede. Alle var enige om, at det var med til at skabe klarhed om hvordan det hænger sammen. Jeg er positiv over, at arbejdsgiveren rent faktisk tager så meget hensyn citat, medlem. Det er helt fint, at de er bange for at gøre min situation værre citat, medlem. 2. Gennemgang af SPOR test. Forberedelse til møde med eksterne jobkoordinator. Der var et medlem, der, sammen med medarbejder, gennemgik SPOR 6 testen. met var efterfølgende meget opløftet over, at testen gav resultater/jobs, som han efter samtale (uddybning af jobindhold) med medarbejder godt kunne se sig selv i. Et andet medlem forberedte sig sammen med medarbejder på et møde med ekstern jobkonsulent. De talte på et meget konkret niveau om jobmuligheder, og medlemmet sagde jeg har lært at fokusere på det nære og konkrete ellers kan det hurtigt blive for teoretisk. 3. Træning af sociale kompetencer/gennemgang af ord Formålet med aktiviteten er at skabe bevidsthed om de sociale spilleregler, der eksisterer på en arbejdsplads. Udgangspunktet er en liste med 25 ord blandt andet: engagement, personlig fremtræden, socialt, samarbejdsevne, stabilitet, fleksibilitet og motivation. Denne aktivitet er flere gange blevet taget op i jobklubben, og ofte har vi ikke nået mere end to ord på én Jobklub. Ordene har givet anledning til rigtig god snak og diskussion af enkelte medlemmers oplevelser, men også af betydningen i mere generelle vendinger. Alle fik 5 minutter til at skrive ned, hvilken betydning de selv lægger i et ord. Derefter præsenterede hver enkelt det, de synes det betød. Derefter var der god snak. Der var rigtig god stemning og interesse for at tage næste ord. 6 SPOR testen er et værktøj, der kan hjælpe med at afklare jobønsker og kompetencer. 10

14 merne synes, at metoden er fantastisk berigende og god for kommunikationsformen. Andre sagde, det er godt at få tid til tanker om arbejde og at høre andres tanker og det er kendte ord, som er gode at reflektere over det lyder banalt, men virker godt. Fra et medarbejderperspektiv kan aktiviteten bruges til at få indsigt i, hvilke krav og forventninger medlemmerne har til konkrete jobs og noget viden om deres relation til arbejdslivet, som man ikke ville kunne få ellers. Under diskussionen af et af ordene fortæller x-medlem, hvordan han mente, at han havde stillet en masse dumme spørgsmål dengang han gik i skole, og dermed været til irritation for lærere og medstuderende. Et andet medlem og en medarbejder siger, at det er formålet med at gå i skole at stille spørgsmål, hvis der er ting man ikke forstår. X-medlem er ikke helt overbevist. Senere fortæller et tredje medlem med ledelses-erfaring om hans ledelsesstil, og hvordan han har ledet sin afdeling ud fra filosofien der er ingen dumme spørgsmål - der kan kun være utilstrækkelige svar. Denne udmelding fra en mand, der har erfaring og ved hvad han taler om, overbeviser x-medlem om, at det er ok at stille spørgsmål. 4. Rollespil Formålet med rollespil er at skabe bevidsthed om spillereglerne på en arbejdsplads. Det gøres ved at agere forskellige situationer og derefter tale om dem og de forskellige udfald og reaktioner, der kan være. 1. Én episode har været et medlem, der på sin postrute følte sig presset af arbejdsgiver. Han kunne ikke nå hele ruten og fik besked på at undlade at tømme de sidste postkasser. Jobklub diskussionen gik på, hvordan man afstemmer arbejdsgiverens forventninger med medlemmets formåen? Gennem rollespillet og diskussionen kom medlemmet frem til, at han fremover skal tale med cheferne direkte, og eventuelt tale med en mentor, der har indsigt i hjerneskaden f.eks en medarbejder fra HovedHuset. Et andet medlem kunne konstatere, at jo flere led, der er i kommunikationen, jo vanskeligere bliver det. 2. Et andet rollespil handlede om et medlem, der har erfaret at blive råbt ad og afvist, da han henvendte sig til en kollega. Det kom senere frem, at kollegaen havde problemer på hjemmefronten. Emnet kom til at blive dårlige dage. Udover at tale om forskellige scenarier, alt efter hvordan man håndterer både at henvende sig til en kollega, og hvordan man forholder sig, hvis der bliver råbt ad én, så blev følgende spørgsmål diskuteret: Melder man til sine kolleger, hvis man har en dårlig dag? Fralægger man sig ansvaret ved at gøre det? Er det godt for kolleger at vide, at man har en dårlig dag? At det ikke har noget med kollegerne at gøre? Et medlem forklarede, at hvis det var ham, der havde oplevet at blive råbt ad på den måde, så var han gået fra jobbet uden at tale med nogen. Konklusionen på snakken blev, at det nok ikke var den bedste løsning ved bare at gå, kan man miste sit job. Man skal huske, at andres adfærd ikke 11

15 nødvendigvis har noget med en selv at gøre. Hvordan kan man ellers gøre? Spørge hvordan han har det? Generelt talte vi også om, hvordan man kan henvende sig til kolleger ved at starte med at afveje situationen, inden man går ind: må jeg forstyrre?, vil du sige til, når du har tre min. mer siger, at rollespil er en god metode til at klargøre problemstillinger. 5. Afslutte jobklub med at sige positive ord om hinanden. Et par gange har vi afsluttet jobklubben med en runde, hvor én person var i fokus ad gangen, og alle frit kunne give komplimenter og sige positive ord. Det giver en helt fantastisk stemning. Og alle går glade på weekend. 6. Opstart af jobklub med fokus på sociale færdigheder Over sommerferien valgte vi at lave formen for jobklubben lidt om, så der blev lavet individuelle afklaringsaktiviteter én til én med kontaktpersonen fordi det virkede mere målrettet for den enkelte og nemmere for medarbejder og kontaktperson at holde fokus på den enkeltes fremskridt. Efter sommerferien var der alligevel stor efterspørgsel på jobklubben, og medarbejderne blev enige om at starte den op igen, men med fokus på generelle sociale færdigheder. Da vi startede jobklubben op igen, lagde vi ud med at tale om, hvilke aktiviteter fra foråret, der havde været bedst, og hvilke forventninger medlemmerne har til jobklubben. De aktiviteter, der blev fremhævet, var alle aktiviteter i tråd med medarbejdernes tanke om at holde fokus på træning af sociale færdigheder: gennemgang af ords betydning, rollespil, se relevante film etc. 7. Træning af sociale kompetencer/gennemgang af ord Listen med ord, som er blevet gennemgået og talt om, blev udleveret på ny, og da der var nye medlemmer til stede, startede vi helt forfra med listen. De gamle medlemmer var kun glade for at kunne tage ordene igen. Denne aktivitet bliver brugt ofte. 8. Beskrive sig selv som person til cv I jobklubben er der også blevet arbejdet med at udfærdige et CV. Hver især har blandt andet skrevet fem linjer, der beskriver dem selv som person, samt hvilke personlige kompetencer man har. Vi startede med, at vi hver især skulle skrive 10 ord. Derefter læste vi ordene op for hinanden, og en ad gangen fik man feedback på de ord, man havde valgt. Via gruppearbejde, individuelt arbejde og løbende feedback fra gruppen, udarbejdede medlemmerne en beskrivelse af dem selv. Afslutningsvis fik vi en, der ikke havde deltaget i jobklubben, til at gennemlæse beskrivelserne og gætte, hvilken beskrivelse, der hørte til hvem. 12

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Side 1 af 38 Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Hvad skal analyseres? Trin 1 Alle godkendte interview

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere