Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen jf. bekendtgørelse, samt niveau A/B/C Lærer(e) Navn(e) Hold Den benyttede holdbetegnelse Maj-juni 2012 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hfe (pædagog-socialrådgiverfagpakken) Dansk A-niveau Bodil Johanne Redder (BJR) Dansk, hold 621ps Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til danskfaget Titel 2 Sprogforløb: Kontaktannoncer fra 1970 erne til i dag. I aviser og på nettet Titel 3 Skriveforløb: Introduktion til grammatik og skriveteknikker Titel 4 Historisk læsning: Oldtid, Middelalder og Barok Titel 5 Jul og Kanon Temaforløb om julen Titel 6 Massekommunikation avisen og dens genrer - MEDIEVÆRK Titel 7 Historisk læsning 2: Romantik og realisme Titel 8 Mundtlig fremstilling, retorik og individuel læsning Det litterære stofområde: Det 20. århundrede Side 1 af 16

2 Titel 9 Det sproglige stofområde. Sproget i raptekster. Sprog, grupper og identitet Titel 10. Det litterære stofområde. Nyeste tid Titel 11 Karen Blixen-tema i samarbejde med engelsk B Side 2 af 16

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introduktion til danskfaget Det litterære og det sproglige stofområde: Introduktion til faget og dets metoder. Opleve forskellige litterære tekster. Lære om de forskellige genrer. Introduktion af begrebsapparat til analyse af sprog og indhold i teksterne. Emil Aarestrup: Angst Marianne Larsen: (Af) Der er et håb i mit hoved Gustav Munch Petersen: Til mine forældre Carsten René Nielsen: Til mine forældre Tom Kristensen: Nat i Berlin Nordstrøm: Berlin 3 små digte: Palle Jessen: Tøjklemmen, Simon Grotrian: Sukkerstykke og Frimærke Ordsprog: Arbejde med genre og sprog Helle Helle: Mere kaffe? Naja Marie Aidt: Som englene flyver Katrine Marie Guldager: Nørreport Christian Kampmann: Emilie Grüen Koglehistorier: Analyse af FORTÆLLEREN Baggrundsmateriale: Krydsfelt, Grundbog Læsetræningsforløb ved læsevejleder 108 lektioner af 25 min. At få kursisterne til at blive interesserede læsere. Lære at anvende et danskfagligt begrebsapparat. Der arbejdes med mundtlig fremstilling, praktisk kommunikation: Oplæsning, fortælling, genfortælling, referat, redegørelse, dialog, diskussion, debat Introduktion af Læsedagbogen Læsetræningsforløb ved læsevejleder Notatteknik, læsestrategier og øvelser Hvordan læser man hjemme? Side 3 af 16

4 Skelnen mellem væsentligt og uvæsentligt Øge læsehastighed Introduktion af studiekompetencer: De taksonomiske niveauer introduceres med fokus på redegørelse analyse diskussion - vurdering Klassen har været CL-klasse = Cooperative Learning. Undervisningen er foregået i faste team, som lærerteamet sammensætter. CL rummer mange forskellige arbejdsformer, de såkaldte strukturer. Dette undervisningssystem er beskrevet i bogen Undervisning med samarbejdsstrukturer, Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev. Dette system er anvendt ca. 70% af undervisningstiden. Start på skriftligt arbejde introduktion af modtagerbegrebet Side 4 af 16

5 Titel 2 Sprogforløb: Analyse af kontaktannoncer i aviser og på nettet Analyse af sproget i kontaktannoncer i aviser fra 1970 erne, 1990 érne og i dag, og fra internettets datingsider. Belysning af sproglige ændringer over tid, forskelle på generationer og køn, belysning af forskellen på kommunikationsformen i det trykte medie og på internettet. Kontaktannoncer fra: Morgenposten (Fyns Stiftstidende), 1977 Politiken, juni 1997 Politiken, 20. september 2009 Søndags Avisen, september 2011 Dating. dk 2011 Dorte Ågård: Dansk Rettenøgle Krydsfelt G, afsnit om ordklasser og kommunikationsanalyse Dansk sprognævns hjemmeside (www.dsn.dk) 18 lektioner a 25 min. Vægten er på belysning af sprogbrug: ordklasser, sætningsbygning, stilistiske træk, mm Øvelse i at dokumentere kendskab til sprogets opbygning og brug i særlige sammenhænge. Træning i kommunikationsanalyse. Træning af IT kompetencer Samarbejde i par = strukturen: tænk par del Virtuelle arbejdsformer Små skriftlige opgaver i tilknytning til emnet: Skriv selv en kontaktannonce og besvar en kontaktannonce. Opret en profil på nettet Fokus: Træning i formidlingsskrivning: At skrive til en modtager i en bestemt genre. I forbindelse hermed etablerer hver kursist en portfolio, som der arbejdes med gennem hele skoleåret. Side 5 af 16

6 Titel 3 Skriveforløb: Arbejde med forskellige skriveteknikker Introduktion af forskellige redskaber til brug i skriveprocessen Skrivekursus: meddigtning på novellen Emilie Grüen Arbejde med genreskrivning 27 lektioner a 25 min. Grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen: så som brain storm, hurtigskrivning, mind map, coaching, respons, omskrivning, redigering Træning af IT kompetencer Vægt på at udvikle kreativitet og skriveglæde. Fortsat arbejde med portfolio Samarbejde om skrivning Fortrinsvis strukturen: Tænk par del Skrivning på pc Side 6 af 16

7 Titel 4 Historisk læsning: Oldtid, Middelalder og Barok Det litterære stofområde: Historisk læsning af sagaer, folkeviser og folkeeventyr Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til deres brugsværdi i datiden og til periodens kunstneriske udtryk. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen og det fortsatte arbejde med at producere tekster. Krydsfelt G + Krydsfelt web, Artline læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster Saga: Ravnkel Frøjsgodes Saga 1. fælles VÆRK Folkeviser: Ebbe Skammelsøn Germand Gladensvend Folkeeventyr: Kong Lindorm Thomas Kingo: Ked af verden og kær ad himmelen 54 lektioner a 25 min. Der opøves kompetencer indenfor tekstanalyse: Redegørelse, analyse, fortolkning, perspektivering Øvelse i at argumentere for sine synspunkter Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Vægt på teksternes brugsværdi i datidens samfund. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Skriftlig opgave i relation til tekstgennemgangen. Par samarbejde (herunder quiz og byt) team-samarbejde, opsamling i klassen Skriftligt arbejde Side 7 af 16

8 Titel 5 Jul og Kanon Det litterære stofområde: Historisk læsning af 2 kanonforfatteres værker. Begge med julen som tema. Diskussion af begrebet kanonforfatter. Tekster: Ludvig Holberg: (Af) Julestuen N.F.S. Grundtvig: Julesang for christne børn N.F.S. Grundtvig: Dejlig er den himmel blå Krydsfelt G er læst som baggrund. 15 lektioner a 25 min. At undersøge tekster med julen som tema skrevet af to kanonforfattere fra forskellige perioder. Vægten er på teksternes forskellige genrer, anvendelsesmuligheder og målgrupper. En komedie, to salmer. Diskussion af: Hvorfor er disse to forfattere udnævnt til kanonforfattere og hvad er en kanonforfatter? Fortsat arbejde med læreplanens mål: oplæsning, redegørelse, diskussion og debat, samt øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Teamsamarbejde med brug af forskellige CL-strukturer Klassediskussion Side 8 af 16

9 Titel 6 Massekommunikation avisen og dens genrer - MEDIEVÆRK Det mediemæssige stofområde: Massekommunikation avisen og dens genrer Sammenligning mellem 6 forskellige aviser fra samme dag, tirsdag den : Berlingske, B.T., Ekstra Bladet, Information, Jyllands- Posten, Politiken Holdninger, skrivemåde, lix-tal, genrer, billedstof, læsergrupper, oplag Hvem ejer aviserne? Nyhedsformidlingens historie (Baggrundsstof: Krydsfelt Grundbog: Side , , ) Ledere fra : Berlingske: En dobbelt forpligtelse B.T.:Sørgeligt spild Ekstra Bladet: Gang i håndvasken Information: Revolternes pris Jyllands-Posten: Store ord Politiken: 100 dage med S-R-SF Nyhedsartikler fra samme dag, den : Berlingske: Borgerlige åbner for afskaffelse af børnechecken B.T.: 1- årig fik spiritus Ekstra Bladet: Grov lægefejl, Rygestoppille koster 35-årig kvinde livet Information: Efterlysning: Rød spareplan Jyllands-Posten: Sydbank hjalp med at skjule formuer Politiken: Mitt Romneys svaghed er hans personlige historie Avisernes læserbreve argumentationsanalyse Retorisk analyse: Statsministerens nytårstale 1. januar 2012 (Helle Thorning Schmidt) Opnå kompetencer i at kunne analysere ikke-litterære tekster. Brug af nyhedstrekanten Vægt på at belyse avisens forskellige genrer og stofområder. Avisernes læsere. Argumentationsanalyse, de retoriske grundregler Øvelser i argumentationsanalyse, herunder teamsamarbejde om argumentationen i læserbreve Diskussion af betalingsaviser contra andre nyhedskilder: Gratisaviser, netaviser, TV, blogs, sms-nyheder, etc. Nye medier: Diskussion af medier som Facebook og Twitter Side 9 af 16

10 Dokumentar: Tanker om Facebook, (instruktør Charlotte Østervang), 2009 Teatertur til Østre Gasværk: Media Machine En forestilling om nyhedsproduktion 71 lektioner a 25 min Opnå kompetencer i at kunne analysere ikke-litterære tekster, herunder nyhedstrekanten. Vægt på at belyse avisens forskellige genrer og stofområder. Avisernes læsere, oplagstal, ejerforhold Nyhedsformidlingens historie Argumentationsanalyse af ledere, reportager,nyhedsartikler og læserbreve 6 team har gennemarbejdet hver sin avis. I forbindelse med projektarbejdsformen: Øvelse i samarbejde, øvelse i at udarbejde et skriftligt oplæg og at fremlægge det for klassen Træning af retoriske kompetencer Øvelse i at give konstruktiv kritik ved fremlæggelser Fremlæggelse med Power Point Samle og sortere informationer fra internettet Projektarbejdsformen organiseret som et lærerstyret emneprojekt. Gruppefremlæggelse på baggrund af et skriftligt oplæg Virtuelle arbejdsformer, finde information på nettet Udarbejde power point Side 10 af 16

11 Titel 7 Historisk læsning 2: Romantik og realisme Det litterære stofområde: Historisk læsning: Fra romantik til realisme. Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til periodens kunstneriske udtryk. Der lægges vægt på sammenligning perioderne imellem samt på relationer til nutiden. Nutidens solide forankring i tidligere perioder betones. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen og det fortsatte arbejde med at producere tekster. Krydsfelt grundbog læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster: Adam Oehlenschläger: Guldhornene Artikel fra Politiken 18. september 2007: Nationalsjælen bor i en gylden kopi Steen Steensen Blicher: Hosekræmmeren H.C. Andersen: Skyggen Georg Brandes: (Af) Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Herman Bang: 2 artikler fra Nationaltidende, 1881: De fattige børn + En fattigmandskneipe Introduktion til billedanalyse: Næranalyse af : Monet: Boulevard des Capucines Martin Andersen Nexø: (Af) Pelle Erobreren (uddrag af første bog: Barndom) Film: Bille August: Pelle Erobreren, lektioner a 25 min Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Øvelse i billedanalyse Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Samarbejde i de faste team efter forskellige CL-strukturer Klassediskussion Virtuelle arbejdsformer Side 11 af 16

12 Skriftligt arbejde: Stadig mere eksamenslignende tekster skrives. Der arbejdes fortsat med portfolio Titel 8 Mundtlig fremstilling, retorik og individuel læsning De retoriske grundregler (Logos, etos, patos) Den klassiske retoriks 5 faser (Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Actio) Er gennemgået som optakt til selvstændige gruppeoplæg om 2. individuelle værk. Værker der er blevet holdt oplæg om: Khaled Hosseini: Under en strålende sol, Khaled Hosseini: Drageløberen, Morten Ramsland: Sumobrødre, Jakob Ejersbo: Eksil, Patrick Süskind: Parfumen, Helle Helle: Rødby-Puttgarden 15 lektioner a 25 min. Opnå øvelse i at holde et oplæg for klassen At kunne tal frit, uden at læse op fra manuskript At kunne fange og fastholde tilhørernes interesse Øvelse i at finde fokuspunkter for sit oplæg Øvelse i at skabe struktur og at fastholde strukturen i sit oplæg Øvelse i at besvare spørgsmål fra klassen At skabe interesse for moderne litteratur Grupperne har forberedt oplæg af 1 times varighed ved at mødes udenfor skolen Alle grupper har udarbejdet en power-point, som de holder deres oplæg ud fra Kursisterne har selv fundet frem til deres værker, som er valgt ud fra interesse Side 12 af 16

13 Titel 9 Det sproglige stofområde. Sproget i raptekster. Sprog, grupper og identitet. Det sproglige stofområde: Sprog i Raptekster Generationsdebat om sproget i Raptekster, Baggrund: Uddr. af Frans Gregersen m.fl. Dansk Sproglære. Side , om sprogholdninger og sprogpolitik + J. Asbjerg Petersen: Det sprog til et beat, side RAP-tekster: Jokeren: Kvinde din møgluder Niarn: Kælling Natasja: Giv mig Danmark tilbage Natasja: Fi Er Min Malk de Koijn: P.I.G.E. Debat: Hanne Vibeke Holst: Du er fucking sexistisk, Niarn! (Politiken 13. nov. 2004) Janus Køster Rasmussen: Interview: Vi er ikke sexister, bitch! (Politiken 18. nov. 2004) Jokeren: Mit sprog yo Marianne Rathje og Margrethe Heidemann Andersen: Fuck, sgu og sørme Mette Kierkegaard og Birgitte Raben: Ho, ho,ho. Rappernes hårde ord er en gammel opfindelse (Politiken 7. jan. 2005) Generelt om sprogets udvikling: Politiken, 26. nov. 2011: Din mor, hvor jeg slog mig Klip fra: Paradise Hotel, marts 2012, + diskussion af sprogbrug og ordvalg Alle sangene er set/hørt på Analyse af Natasjas: Giv mig Danmark tilbage 75 lektioner a 25 min. Arbejde med sprogholdninger: Kursisterne erhverver sig indsigt i forskellige holdninger til sprog og sammenhængen mellem sprog og identitet. Sproget i forskellige grupper og subkulturer. Dialekt, kronolekt, sociolekt, multietnolekt Argumentationsanalyse af generationsdebatten Teamarbejde i CL-strukturer Klassediskussion Elektroniske medier Side 13 af 16

14 Titel 10 Det litterære stofområde: Det 20. århundrede. Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til periodens litterære udtryk. Der lægges især vægt på modernismens forskellige ansigter ( ekspressionisme, heretica, konfrontationsmodernisme, socialmodernisme) og minimalismen. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen Krydsfelt G. læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster: Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station Filippo Marinetti: Futurismens manifest Tom Kristensen: Det blomstrende Slagsmål Rudolf Broby-Johansen: FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN, BORDELPIGE DRÆBER UFØDT Pär Lagerkvist: Far och jag (svensk) Kjeld Abell: Melodien, der blev væk (2. FÆLLES VÆRK) Martin A. Hansen: Manden fra jorden Peter Seeberg: Patienten Klaus Rifbjerg: Nultime Herbjörg Wassmo (Af): Det stumme rommet (norsk) Naja Marie Aidt: Vandmærket (3. FÆLLES VÆRK) 88 lektioner a 25 min. Øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat - og vurdere en tekst. Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Arbejde i CL-strukturer Øvelser i fremlæggelse Øvelser i selvstændigt at kunne formulere spørgsmål til tekster. Virtuelle arbejdsformer Arbejdet med kursisternes skriftlige tekstproduktion: Vægt på træning i eksamensarbejdsgrupperne: Der øves i samarbejde, udnyttelse af forberedelsestiden bedst muligt, disponering, strukturering. Hurtig læsning af tekstmaterialet. Side 14 af 16

15 Øvelse i at nærlæse opgaveformuleringer. På denne baggrund aflevering af eksamenslignende opgaver, med efterfølgende evaluering af processen i grupperne. Refleksion over opmærksomhedspunkter ved den kommende eksamen. Titel 10 Karen Blixen-tema i samarbejde med engelsk B En præsentation af den eneste kvindelige kanonforfatter. Analyse og diskussion af baggrunden for hendes tankegang, adfærd og senere skæbne som farmer og forfatter. Endvidere er vægten på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, indkredsning af forfatterskabets særlige sproglige gennemslagskraft, samt på at belyse teksterne i relation til periodens litterære udtryk. Hvorfor har Karen Blixen svært ved at slå igennem i Danmark, forfatterskabets internationale anerkendelse taget i betragtning? Hendes påvirkning af danske forfattere. Film: Out of Africa. Romanen filmatiseret af Sydney Pollack, 1985 Karen Blixen: Storyteller, portrætfilm af Christian Braad Thomsen, 1995 = Dokumentargenren Tekster: Engelsk: Uddrag af Out of Africa Dansk: Ringen Ekskursion til Karen Blixen Museet (Rungstedlund) 27 lektioner a 25 min At undersøge et forfatterskab i dets mange forskellige facetter. Vægten er på teksternes forskellige genrer, anvendelsesmuligheder og målgrupper. Diskussion af: Hvorfor er Karen Blixen udnævnt til kanonforfatter og hvad er en kanonforfatter? Fortsat arbejde med læreplanens mål: oplæsning, redegørelse, diskussion og debat, samt øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Side 15 af 16

16 Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden. Arbejde i CL-grupper Klassediskussioner Se film og på ekskursion Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Kortprosaen i undervisningen

Kortprosaen i undervisningen 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2011-2012

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2011-2012 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2011-2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2011-2012... 1 ET SKOLEÅR... 3 UGE 33 35 INTROPERIODE... 4 UGE 43-51 BOGLIG/MUSICALPERIODE...

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter.

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Forløb: Kursisterne skal som del af deres introduktionskursus til 2-årigt HF introduceres til mundtlig formidling. Forløbet i uge 36 og 37 har fokus

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere