Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen jf. bekendtgørelse, samt niveau A/B/C Lærer(e) Navn(e) Hold Den benyttede holdbetegnelse Maj-juni 2012 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hfe (pædagog-socialrådgiverfagpakken) Dansk A-niveau Bodil Johanne Redder (BJR) Dansk, hold 621ps Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til danskfaget Titel 2 Sprogforløb: Kontaktannoncer fra 1970 erne til i dag. I aviser og på nettet Titel 3 Skriveforløb: Introduktion til grammatik og skriveteknikker Titel 4 Historisk læsning: Oldtid, Middelalder og Barok Titel 5 Jul og Kanon Temaforløb om julen Titel 6 Massekommunikation avisen og dens genrer - MEDIEVÆRK Titel 7 Historisk læsning 2: Romantik og realisme Titel 8 Mundtlig fremstilling, retorik og individuel læsning Det litterære stofområde: Det 20. århundrede Side 1 af 16

2 Titel 9 Det sproglige stofområde. Sproget i raptekster. Sprog, grupper og identitet Titel 10. Det litterære stofområde. Nyeste tid Titel 11 Karen Blixen-tema i samarbejde med engelsk B Side 2 af 16

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introduktion til danskfaget Det litterære og det sproglige stofområde: Introduktion til faget og dets metoder. Opleve forskellige litterære tekster. Lære om de forskellige genrer. Introduktion af begrebsapparat til analyse af sprog og indhold i teksterne. Emil Aarestrup: Angst Marianne Larsen: (Af) Der er et håb i mit hoved Gustav Munch Petersen: Til mine forældre Carsten René Nielsen: Til mine forældre Tom Kristensen: Nat i Berlin Nordstrøm: Berlin 3 små digte: Palle Jessen: Tøjklemmen, Simon Grotrian: Sukkerstykke og Frimærke Ordsprog: Arbejde med genre og sprog Helle Helle: Mere kaffe? Naja Marie Aidt: Som englene flyver Katrine Marie Guldager: Nørreport Christian Kampmann: Emilie Grüen Koglehistorier: Analyse af FORTÆLLEREN Baggrundsmateriale: Krydsfelt, Grundbog Læsetræningsforløb ved læsevejleder 108 lektioner af 25 min. At få kursisterne til at blive interesserede læsere. Lære at anvende et danskfagligt begrebsapparat. Der arbejdes med mundtlig fremstilling, praktisk kommunikation: Oplæsning, fortælling, genfortælling, referat, redegørelse, dialog, diskussion, debat Introduktion af Læsedagbogen Læsetræningsforløb ved læsevejleder Notatteknik, læsestrategier og øvelser Hvordan læser man hjemme? Side 3 af 16

4 Skelnen mellem væsentligt og uvæsentligt Øge læsehastighed Introduktion af studiekompetencer: De taksonomiske niveauer introduceres med fokus på redegørelse analyse diskussion - vurdering Klassen har været CL-klasse = Cooperative Learning. Undervisningen er foregået i faste team, som lærerteamet sammensætter. CL rummer mange forskellige arbejdsformer, de såkaldte strukturer. Dette undervisningssystem er beskrevet i bogen Undervisning med samarbejdsstrukturer, Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev. Dette system er anvendt ca. 70% af undervisningstiden. Start på skriftligt arbejde introduktion af modtagerbegrebet Side 4 af 16

5 Titel 2 Sprogforløb: Analyse af kontaktannoncer i aviser og på nettet Analyse af sproget i kontaktannoncer i aviser fra 1970 erne, 1990 érne og i dag, og fra internettets datingsider. Belysning af sproglige ændringer over tid, forskelle på generationer og køn, belysning af forskellen på kommunikationsformen i det trykte medie og på internettet. Kontaktannoncer fra: Morgenposten (Fyns Stiftstidende), 1977 Politiken, juni 1997 Politiken, 20. september 2009 Søndags Avisen, september 2011 Dating. dk 2011 Dorte Ågård: Dansk Rettenøgle Krydsfelt G, afsnit om ordklasser og kommunikationsanalyse Dansk sprognævns hjemmeside (www.dsn.dk) 18 lektioner a 25 min. Vægten er på belysning af sprogbrug: ordklasser, sætningsbygning, stilistiske træk, mm Øvelse i at dokumentere kendskab til sprogets opbygning og brug i særlige sammenhænge. Træning i kommunikationsanalyse. Træning af IT kompetencer Samarbejde i par = strukturen: tænk par del Virtuelle arbejdsformer Små skriftlige opgaver i tilknytning til emnet: Skriv selv en kontaktannonce og besvar en kontaktannonce. Opret en profil på nettet Fokus: Træning i formidlingsskrivning: At skrive til en modtager i en bestemt genre. I forbindelse hermed etablerer hver kursist en portfolio, som der arbejdes med gennem hele skoleåret. Side 5 af 16

6 Titel 3 Skriveforløb: Arbejde med forskellige skriveteknikker Introduktion af forskellige redskaber til brug i skriveprocessen Skrivekursus: meddigtning på novellen Emilie Grüen Arbejde med genreskrivning 27 lektioner a 25 min. Grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen: så som brain storm, hurtigskrivning, mind map, coaching, respons, omskrivning, redigering Træning af IT kompetencer Vægt på at udvikle kreativitet og skriveglæde. Fortsat arbejde med portfolio Samarbejde om skrivning Fortrinsvis strukturen: Tænk par del Skrivning på pc Side 6 af 16

7 Titel 4 Historisk læsning: Oldtid, Middelalder og Barok Det litterære stofområde: Historisk læsning af sagaer, folkeviser og folkeeventyr Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til deres brugsværdi i datiden og til periodens kunstneriske udtryk. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen og det fortsatte arbejde med at producere tekster. Krydsfelt G + Krydsfelt web, Artline læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster Saga: Ravnkel Frøjsgodes Saga 1. fælles VÆRK Folkeviser: Ebbe Skammelsøn Germand Gladensvend Folkeeventyr: Kong Lindorm Thomas Kingo: Ked af verden og kær ad himmelen 54 lektioner a 25 min. Der opøves kompetencer indenfor tekstanalyse: Redegørelse, analyse, fortolkning, perspektivering Øvelse i at argumentere for sine synspunkter Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Vægt på teksternes brugsværdi i datidens samfund. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Skriftlig opgave i relation til tekstgennemgangen. Par samarbejde (herunder quiz og byt) team-samarbejde, opsamling i klassen Skriftligt arbejde Side 7 af 16

8 Titel 5 Jul og Kanon Det litterære stofområde: Historisk læsning af 2 kanonforfatteres værker. Begge med julen som tema. Diskussion af begrebet kanonforfatter. Tekster: Ludvig Holberg: (Af) Julestuen N.F.S. Grundtvig: Julesang for christne børn N.F.S. Grundtvig: Dejlig er den himmel blå Krydsfelt G er læst som baggrund. 15 lektioner a 25 min. At undersøge tekster med julen som tema skrevet af to kanonforfattere fra forskellige perioder. Vægten er på teksternes forskellige genrer, anvendelsesmuligheder og målgrupper. En komedie, to salmer. Diskussion af: Hvorfor er disse to forfattere udnævnt til kanonforfattere og hvad er en kanonforfatter? Fortsat arbejde med læreplanens mål: oplæsning, redegørelse, diskussion og debat, samt øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Teamsamarbejde med brug af forskellige CL-strukturer Klassediskussion Side 8 af 16

9 Titel 6 Massekommunikation avisen og dens genrer - MEDIEVÆRK Det mediemæssige stofområde: Massekommunikation avisen og dens genrer Sammenligning mellem 6 forskellige aviser fra samme dag, tirsdag den : Berlingske, B.T., Ekstra Bladet, Information, Jyllands- Posten, Politiken Holdninger, skrivemåde, lix-tal, genrer, billedstof, læsergrupper, oplag Hvem ejer aviserne? Nyhedsformidlingens historie (Baggrundsstof: Krydsfelt Grundbog: Side , , ) Ledere fra : Berlingske: En dobbelt forpligtelse B.T.:Sørgeligt spild Ekstra Bladet: Gang i håndvasken Information: Revolternes pris Jyllands-Posten: Store ord Politiken: 100 dage med S-R-SF Nyhedsartikler fra samme dag, den : Berlingske: Borgerlige åbner for afskaffelse af børnechecken B.T.: 1- årig fik spiritus Ekstra Bladet: Grov lægefejl, Rygestoppille koster 35-årig kvinde livet Information: Efterlysning: Rød spareplan Jyllands-Posten: Sydbank hjalp med at skjule formuer Politiken: Mitt Romneys svaghed er hans personlige historie Avisernes læserbreve argumentationsanalyse Retorisk analyse: Statsministerens nytårstale 1. januar 2012 (Helle Thorning Schmidt) Opnå kompetencer i at kunne analysere ikke-litterære tekster. Brug af nyhedstrekanten Vægt på at belyse avisens forskellige genrer og stofområder. Avisernes læsere. Argumentationsanalyse, de retoriske grundregler Øvelser i argumentationsanalyse, herunder teamsamarbejde om argumentationen i læserbreve Diskussion af betalingsaviser contra andre nyhedskilder: Gratisaviser, netaviser, TV, blogs, sms-nyheder, etc. Nye medier: Diskussion af medier som Facebook og Twitter Side 9 af 16

10 Dokumentar: Tanker om Facebook, (instruktør Charlotte Østervang), 2009 Teatertur til Østre Gasværk: Media Machine En forestilling om nyhedsproduktion 71 lektioner a 25 min Opnå kompetencer i at kunne analysere ikke-litterære tekster, herunder nyhedstrekanten. Vægt på at belyse avisens forskellige genrer og stofområder. Avisernes læsere, oplagstal, ejerforhold Nyhedsformidlingens historie Argumentationsanalyse af ledere, reportager,nyhedsartikler og læserbreve 6 team har gennemarbejdet hver sin avis. I forbindelse med projektarbejdsformen: Øvelse i samarbejde, øvelse i at udarbejde et skriftligt oplæg og at fremlægge det for klassen Træning af retoriske kompetencer Øvelse i at give konstruktiv kritik ved fremlæggelser Fremlæggelse med Power Point Samle og sortere informationer fra internettet Projektarbejdsformen organiseret som et lærerstyret emneprojekt. Gruppefremlæggelse på baggrund af et skriftligt oplæg Virtuelle arbejdsformer, finde information på nettet Udarbejde power point Side 10 af 16

11 Titel 7 Historisk læsning 2: Romantik og realisme Det litterære stofområde: Historisk læsning: Fra romantik til realisme. Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til periodens kunstneriske udtryk. Der lægges vægt på sammenligning perioderne imellem samt på relationer til nutiden. Nutidens solide forankring i tidligere perioder betones. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen og det fortsatte arbejde med at producere tekster. Krydsfelt grundbog læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster: Adam Oehlenschläger: Guldhornene Artikel fra Politiken 18. september 2007: Nationalsjælen bor i en gylden kopi Steen Steensen Blicher: Hosekræmmeren H.C. Andersen: Skyggen Georg Brandes: (Af) Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Herman Bang: 2 artikler fra Nationaltidende, 1881: De fattige børn + En fattigmandskneipe Introduktion til billedanalyse: Næranalyse af : Monet: Boulevard des Capucines Martin Andersen Nexø: (Af) Pelle Erobreren (uddrag af første bog: Barndom) Film: Bille August: Pelle Erobreren, lektioner a 25 min Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Øvelse i billedanalyse Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Samarbejde i de faste team efter forskellige CL-strukturer Klassediskussion Virtuelle arbejdsformer Side 11 af 16

12 Skriftligt arbejde: Stadig mere eksamenslignende tekster skrives. Der arbejdes fortsat med portfolio Titel 8 Mundtlig fremstilling, retorik og individuel læsning De retoriske grundregler (Logos, etos, patos) Den klassiske retoriks 5 faser (Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Actio) Er gennemgået som optakt til selvstændige gruppeoplæg om 2. individuelle værk. Værker der er blevet holdt oplæg om: Khaled Hosseini: Under en strålende sol, Khaled Hosseini: Drageløberen, Morten Ramsland: Sumobrødre, Jakob Ejersbo: Eksil, Patrick Süskind: Parfumen, Helle Helle: Rødby-Puttgarden 15 lektioner a 25 min. Opnå øvelse i at holde et oplæg for klassen At kunne tal frit, uden at læse op fra manuskript At kunne fange og fastholde tilhørernes interesse Øvelse i at finde fokuspunkter for sit oplæg Øvelse i at skabe struktur og at fastholde strukturen i sit oplæg Øvelse i at besvare spørgsmål fra klassen At skabe interesse for moderne litteratur Grupperne har forberedt oplæg af 1 times varighed ved at mødes udenfor skolen Alle grupper har udarbejdet en power-point, som de holder deres oplæg ud fra Kursisterne har selv fundet frem til deres værker, som er valgt ud fra interesse Side 12 af 16

13 Titel 9 Det sproglige stofområde. Sproget i raptekster. Sprog, grupper og identitet. Det sproglige stofområde: Sprog i Raptekster Generationsdebat om sproget i Raptekster, Baggrund: Uddr. af Frans Gregersen m.fl. Dansk Sproglære. Side , om sprogholdninger og sprogpolitik + J. Asbjerg Petersen: Det sprog til et beat, side RAP-tekster: Jokeren: Kvinde din møgluder Niarn: Kælling Natasja: Giv mig Danmark tilbage Natasja: Fi Er Min Malk de Koijn: P.I.G.E. Debat: Hanne Vibeke Holst: Du er fucking sexistisk, Niarn! (Politiken 13. nov. 2004) Janus Køster Rasmussen: Interview: Vi er ikke sexister, bitch! (Politiken 18. nov. 2004) Jokeren: Mit sprog yo Marianne Rathje og Margrethe Heidemann Andersen: Fuck, sgu og sørme Mette Kierkegaard og Birgitte Raben: Ho, ho,ho. Rappernes hårde ord er en gammel opfindelse (Politiken 7. jan. 2005) Generelt om sprogets udvikling: Politiken, 26. nov. 2011: Din mor, hvor jeg slog mig Klip fra: Paradise Hotel, marts 2012, + diskussion af sprogbrug og ordvalg Alle sangene er set/hørt på Analyse af Natasjas: Giv mig Danmark tilbage 75 lektioner a 25 min. Arbejde med sprogholdninger: Kursisterne erhverver sig indsigt i forskellige holdninger til sprog og sammenhængen mellem sprog og identitet. Sproget i forskellige grupper og subkulturer. Dialekt, kronolekt, sociolekt, multietnolekt Argumentationsanalyse af generationsdebatten Teamarbejde i CL-strukturer Klassediskussion Elektroniske medier Side 13 af 16

14 Titel 10 Det litterære stofområde: Det 20. århundrede. Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til periodens litterære udtryk. Der lægges især vægt på modernismens forskellige ansigter ( ekspressionisme, heretica, konfrontationsmodernisme, socialmodernisme) og minimalismen. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen Krydsfelt G. læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster: Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station Filippo Marinetti: Futurismens manifest Tom Kristensen: Det blomstrende Slagsmål Rudolf Broby-Johansen: FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN, BORDELPIGE DRÆBER UFØDT Pär Lagerkvist: Far och jag (svensk) Kjeld Abell: Melodien, der blev væk (2. FÆLLES VÆRK) Martin A. Hansen: Manden fra jorden Peter Seeberg: Patienten Klaus Rifbjerg: Nultime Herbjörg Wassmo (Af): Det stumme rommet (norsk) Naja Marie Aidt: Vandmærket (3. FÆLLES VÆRK) 88 lektioner a 25 min. Øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat - og vurdere en tekst. Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Arbejde i CL-strukturer Øvelser i fremlæggelse Øvelser i selvstændigt at kunne formulere spørgsmål til tekster. Virtuelle arbejdsformer Arbejdet med kursisternes skriftlige tekstproduktion: Vægt på træning i eksamensarbejdsgrupperne: Der øves i samarbejde, udnyttelse af forberedelsestiden bedst muligt, disponering, strukturering. Hurtig læsning af tekstmaterialet. Side 14 af 16

15 Øvelse i at nærlæse opgaveformuleringer. På denne baggrund aflevering af eksamenslignende opgaver, med efterfølgende evaluering af processen i grupperne. Refleksion over opmærksomhedspunkter ved den kommende eksamen. Titel 10 Karen Blixen-tema i samarbejde med engelsk B En præsentation af den eneste kvindelige kanonforfatter. Analyse og diskussion af baggrunden for hendes tankegang, adfærd og senere skæbne som farmer og forfatter. Endvidere er vægten på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, indkredsning af forfatterskabets særlige sproglige gennemslagskraft, samt på at belyse teksterne i relation til periodens litterære udtryk. Hvorfor har Karen Blixen svært ved at slå igennem i Danmark, forfatterskabets internationale anerkendelse taget i betragtning? Hendes påvirkning af danske forfattere. Film: Out of Africa. Romanen filmatiseret af Sydney Pollack, 1985 Karen Blixen: Storyteller, portrætfilm af Christian Braad Thomsen, 1995 = Dokumentargenren Tekster: Engelsk: Uddrag af Out of Africa Dansk: Ringen Ekskursion til Karen Blixen Museet (Rungstedlund) 27 lektioner a 25 min At undersøge et forfatterskab i dets mange forskellige facetter. Vægten er på teksternes forskellige genrer, anvendelsesmuligheder og målgrupper. Diskussion af: Hvorfor er Karen Blixen udnævnt til kanonforfatter og hvad er en kanonforfatter? Fortsat arbejde med læreplanens mål: oplæsning, redegørelse, diskussion og debat, samt øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Side 15 af 16

16 Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden. Arbejde i CL-grupper Klassediskussioner Se film og på ekskursion Side 16 af 16

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse HF-e (soc.syg-fagpakken) Fag og niveau Dansk A-niveau Lærer(e) Lisbet Michelsen (LMI) Hold dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemesteret 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Hanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg stx

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Sommereksamen 2015 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund Jan Horn Petersen Tekst - analyse Genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Jan Horn Petersen Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 UCH Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

KNÆK KODEN. Danglish

KNÆK KODEN. Danglish KNÆK KODEN Danglish Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 13. april 17. april Lodtrækning om område i klasserne Valg af opgaveformulering Kursus i synopsis

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin skoleår august 14 (dec./jan.) maj 15. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf enkeltfag

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen det vil sige en række fra perioder, s er kendetegnet ved at være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Eksaminationsgrundlag i retorik Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. For at gå til eksamen skal du aflevere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere