Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen jf. bekendtgørelse, samt niveau A/B/C Lærer(e) Navn(e) Hold Den benyttede holdbetegnelse Maj-juni 2012 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hfe (pædagog-socialrådgiverfagpakken) Dansk A-niveau Bodil Johanne Redder (BJR) Dansk, hold 621ps Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til danskfaget Titel 2 Sprogforløb: Kontaktannoncer fra 1970 erne til i dag. I aviser og på nettet Titel 3 Skriveforløb: Introduktion til grammatik og skriveteknikker Titel 4 Historisk læsning: Oldtid, Middelalder og Barok Titel 5 Jul og Kanon Temaforløb om julen Titel 6 Massekommunikation avisen og dens genrer - MEDIEVÆRK Titel 7 Historisk læsning 2: Romantik og realisme Titel 8 Mundtlig fremstilling, retorik og individuel læsning Det litterære stofområde: Det 20. århundrede Side 1 af 16

2 Titel 9 Det sproglige stofområde. Sproget i raptekster. Sprog, grupper og identitet Titel 10. Det litterære stofområde. Nyeste tid Titel 11 Karen Blixen-tema i samarbejde med engelsk B Side 2 af 16

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introduktion til danskfaget Det litterære og det sproglige stofområde: Introduktion til faget og dets metoder. Opleve forskellige litterære tekster. Lære om de forskellige genrer. Introduktion af begrebsapparat til analyse af sprog og indhold i teksterne. Emil Aarestrup: Angst Marianne Larsen: (Af) Der er et håb i mit hoved Gustav Munch Petersen: Til mine forældre Carsten René Nielsen: Til mine forældre Tom Kristensen: Nat i Berlin Nordstrøm: Berlin 3 små digte: Palle Jessen: Tøjklemmen, Simon Grotrian: Sukkerstykke og Frimærke Ordsprog: Arbejde med genre og sprog Helle Helle: Mere kaffe? Naja Marie Aidt: Som englene flyver Katrine Marie Guldager: Nørreport Christian Kampmann: Emilie Grüen Koglehistorier: Analyse af FORTÆLLEREN Baggrundsmateriale: Krydsfelt, Grundbog Læsetræningsforløb ved læsevejleder 108 lektioner af 25 min. At få kursisterne til at blive interesserede læsere. Lære at anvende et danskfagligt begrebsapparat. Der arbejdes med mundtlig fremstilling, praktisk kommunikation: Oplæsning, fortælling, genfortælling, referat, redegørelse, dialog, diskussion, debat Introduktion af Læsedagbogen Læsetræningsforløb ved læsevejleder Notatteknik, læsestrategier og øvelser Hvordan læser man hjemme? Side 3 af 16

4 Skelnen mellem væsentligt og uvæsentligt Øge læsehastighed Introduktion af studiekompetencer: De taksonomiske niveauer introduceres med fokus på redegørelse analyse diskussion - vurdering Klassen har været CL-klasse = Cooperative Learning. Undervisningen er foregået i faste team, som lærerteamet sammensætter. CL rummer mange forskellige arbejdsformer, de såkaldte strukturer. Dette undervisningssystem er beskrevet i bogen Undervisning med samarbejdsstrukturer, Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev. Dette system er anvendt ca. 70% af undervisningstiden. Start på skriftligt arbejde introduktion af modtagerbegrebet Side 4 af 16

5 Titel 2 Sprogforløb: Analyse af kontaktannoncer i aviser og på nettet Analyse af sproget i kontaktannoncer i aviser fra 1970 erne, 1990 érne og i dag, og fra internettets datingsider. Belysning af sproglige ændringer over tid, forskelle på generationer og køn, belysning af forskellen på kommunikationsformen i det trykte medie og på internettet. Kontaktannoncer fra: Morgenposten (Fyns Stiftstidende), 1977 Politiken, juni 1997 Politiken, 20. september 2009 Søndags Avisen, september 2011 Dating. dk 2011 Dorte Ågård: Dansk Rettenøgle Krydsfelt G, afsnit om ordklasser og kommunikationsanalyse Dansk sprognævns hjemmeside (www.dsn.dk) 18 lektioner a 25 min. Vægten er på belysning af sprogbrug: ordklasser, sætningsbygning, stilistiske træk, mm Øvelse i at dokumentere kendskab til sprogets opbygning og brug i særlige sammenhænge. Træning i kommunikationsanalyse. Træning af IT kompetencer Samarbejde i par = strukturen: tænk par del Virtuelle arbejdsformer Små skriftlige opgaver i tilknytning til emnet: Skriv selv en kontaktannonce og besvar en kontaktannonce. Opret en profil på nettet Fokus: Træning i formidlingsskrivning: At skrive til en modtager i en bestemt genre. I forbindelse hermed etablerer hver kursist en portfolio, som der arbejdes med gennem hele skoleåret. Side 5 af 16

6 Titel 3 Skriveforløb: Arbejde med forskellige skriveteknikker Introduktion af forskellige redskaber til brug i skriveprocessen Skrivekursus: meddigtning på novellen Emilie Grüen Arbejde med genreskrivning 27 lektioner a 25 min. Grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen: så som brain storm, hurtigskrivning, mind map, coaching, respons, omskrivning, redigering Træning af IT kompetencer Vægt på at udvikle kreativitet og skriveglæde. Fortsat arbejde med portfolio Samarbejde om skrivning Fortrinsvis strukturen: Tænk par del Skrivning på pc Side 6 af 16

7 Titel 4 Historisk læsning: Oldtid, Middelalder og Barok Det litterære stofområde: Historisk læsning af sagaer, folkeviser og folkeeventyr Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til deres brugsværdi i datiden og til periodens kunstneriske udtryk. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen og det fortsatte arbejde med at producere tekster. Krydsfelt G + Krydsfelt web, Artline læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster Saga: Ravnkel Frøjsgodes Saga 1. fælles VÆRK Folkeviser: Ebbe Skammelsøn Germand Gladensvend Folkeeventyr: Kong Lindorm Thomas Kingo: Ked af verden og kær ad himmelen 54 lektioner a 25 min. Der opøves kompetencer indenfor tekstanalyse: Redegørelse, analyse, fortolkning, perspektivering Øvelse i at argumentere for sine synspunkter Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Vægt på teksternes brugsværdi i datidens samfund. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Skriftlig opgave i relation til tekstgennemgangen. Par samarbejde (herunder quiz og byt) team-samarbejde, opsamling i klassen Skriftligt arbejde Side 7 af 16

8 Titel 5 Jul og Kanon Det litterære stofområde: Historisk læsning af 2 kanonforfatteres værker. Begge med julen som tema. Diskussion af begrebet kanonforfatter. Tekster: Ludvig Holberg: (Af) Julestuen N.F.S. Grundtvig: Julesang for christne børn N.F.S. Grundtvig: Dejlig er den himmel blå Krydsfelt G er læst som baggrund. 15 lektioner a 25 min. At undersøge tekster med julen som tema skrevet af to kanonforfattere fra forskellige perioder. Vægten er på teksternes forskellige genrer, anvendelsesmuligheder og målgrupper. En komedie, to salmer. Diskussion af: Hvorfor er disse to forfattere udnævnt til kanonforfattere og hvad er en kanonforfatter? Fortsat arbejde med læreplanens mål: oplæsning, redegørelse, diskussion og debat, samt øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Teamsamarbejde med brug af forskellige CL-strukturer Klassediskussion Side 8 af 16

9 Titel 6 Massekommunikation avisen og dens genrer - MEDIEVÆRK Det mediemæssige stofområde: Massekommunikation avisen og dens genrer Sammenligning mellem 6 forskellige aviser fra samme dag, tirsdag den : Berlingske, B.T., Ekstra Bladet, Information, Jyllands- Posten, Politiken Holdninger, skrivemåde, lix-tal, genrer, billedstof, læsergrupper, oplag Hvem ejer aviserne? Nyhedsformidlingens historie (Baggrundsstof: Krydsfelt Grundbog: Side , , ) Ledere fra : Berlingske: En dobbelt forpligtelse B.T.:Sørgeligt spild Ekstra Bladet: Gang i håndvasken Information: Revolternes pris Jyllands-Posten: Store ord Politiken: 100 dage med S-R-SF Nyhedsartikler fra samme dag, den : Berlingske: Borgerlige åbner for afskaffelse af børnechecken B.T.: 1- årig fik spiritus Ekstra Bladet: Grov lægefejl, Rygestoppille koster 35-årig kvinde livet Information: Efterlysning: Rød spareplan Jyllands-Posten: Sydbank hjalp med at skjule formuer Politiken: Mitt Romneys svaghed er hans personlige historie Avisernes læserbreve argumentationsanalyse Retorisk analyse: Statsministerens nytårstale 1. januar 2012 (Helle Thorning Schmidt) Opnå kompetencer i at kunne analysere ikke-litterære tekster. Brug af nyhedstrekanten Vægt på at belyse avisens forskellige genrer og stofområder. Avisernes læsere. Argumentationsanalyse, de retoriske grundregler Øvelser i argumentationsanalyse, herunder teamsamarbejde om argumentationen i læserbreve Diskussion af betalingsaviser contra andre nyhedskilder: Gratisaviser, netaviser, TV, blogs, sms-nyheder, etc. Nye medier: Diskussion af medier som Facebook og Twitter Side 9 af 16

10 Dokumentar: Tanker om Facebook, (instruktør Charlotte Østervang), 2009 Teatertur til Østre Gasværk: Media Machine En forestilling om nyhedsproduktion 71 lektioner a 25 min Opnå kompetencer i at kunne analysere ikke-litterære tekster, herunder nyhedstrekanten. Vægt på at belyse avisens forskellige genrer og stofområder. Avisernes læsere, oplagstal, ejerforhold Nyhedsformidlingens historie Argumentationsanalyse af ledere, reportager,nyhedsartikler og læserbreve 6 team har gennemarbejdet hver sin avis. I forbindelse med projektarbejdsformen: Øvelse i samarbejde, øvelse i at udarbejde et skriftligt oplæg og at fremlægge det for klassen Træning af retoriske kompetencer Øvelse i at give konstruktiv kritik ved fremlæggelser Fremlæggelse med Power Point Samle og sortere informationer fra internettet Projektarbejdsformen organiseret som et lærerstyret emneprojekt. Gruppefremlæggelse på baggrund af et skriftligt oplæg Virtuelle arbejdsformer, finde information på nettet Udarbejde power point Side 10 af 16

11 Titel 7 Historisk læsning 2: Romantik og realisme Det litterære stofområde: Historisk læsning: Fra romantik til realisme. Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til periodens kunstneriske udtryk. Der lægges vægt på sammenligning perioderne imellem samt på relationer til nutiden. Nutidens solide forankring i tidligere perioder betones. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen og det fortsatte arbejde med at producere tekster. Krydsfelt grundbog læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster: Adam Oehlenschläger: Guldhornene Artikel fra Politiken 18. september 2007: Nationalsjælen bor i en gylden kopi Steen Steensen Blicher: Hosekræmmeren H.C. Andersen: Skyggen Georg Brandes: (Af) Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Herman Bang: 2 artikler fra Nationaltidende, 1881: De fattige børn + En fattigmandskneipe Introduktion til billedanalyse: Næranalyse af : Monet: Boulevard des Capucines Martin Andersen Nexø: (Af) Pelle Erobreren (uddrag af første bog: Barndom) Film: Bille August: Pelle Erobreren, lektioner a 25 min Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Øvelse i billedanalyse Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden Øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Samarbejde i de faste team efter forskellige CL-strukturer Klassediskussion Virtuelle arbejdsformer Side 11 af 16

12 Skriftligt arbejde: Stadig mere eksamenslignende tekster skrives. Der arbejdes fortsat med portfolio Titel 8 Mundtlig fremstilling, retorik og individuel læsning De retoriske grundregler (Logos, etos, patos) Den klassiske retoriks 5 faser (Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Actio) Er gennemgået som optakt til selvstændige gruppeoplæg om 2. individuelle værk. Værker der er blevet holdt oplæg om: Khaled Hosseini: Under en strålende sol, Khaled Hosseini: Drageløberen, Morten Ramsland: Sumobrødre, Jakob Ejersbo: Eksil, Patrick Süskind: Parfumen, Helle Helle: Rødby-Puttgarden 15 lektioner a 25 min. Opnå øvelse i at holde et oplæg for klassen At kunne tal frit, uden at læse op fra manuskript At kunne fange og fastholde tilhørernes interesse Øvelse i at finde fokuspunkter for sit oplæg Øvelse i at skabe struktur og at fastholde strukturen i sit oplæg Øvelse i at besvare spørgsmål fra klassen At skabe interesse for moderne litteratur Grupperne har forberedt oplæg af 1 times varighed ved at mødes udenfor skolen Alle grupper har udarbejdet en power-point, som de holder deres oplæg ud fra Kursisterne har selv fundet frem til deres værker, som er valgt ud fra interesse Side 12 af 16

13 Titel 9 Det sproglige stofområde. Sproget i raptekster. Sprog, grupper og identitet. Det sproglige stofområde: Sprog i Raptekster Generationsdebat om sproget i Raptekster, Baggrund: Uddr. af Frans Gregersen m.fl. Dansk Sproglære. Side , om sprogholdninger og sprogpolitik + J. Asbjerg Petersen: Det sprog til et beat, side RAP-tekster: Jokeren: Kvinde din møgluder Niarn: Kælling Natasja: Giv mig Danmark tilbage Natasja: Fi Er Min Malk de Koijn: P.I.G.E. Debat: Hanne Vibeke Holst: Du er fucking sexistisk, Niarn! (Politiken 13. nov. 2004) Janus Køster Rasmussen: Interview: Vi er ikke sexister, bitch! (Politiken 18. nov. 2004) Jokeren: Mit sprog yo Marianne Rathje og Margrethe Heidemann Andersen: Fuck, sgu og sørme Mette Kierkegaard og Birgitte Raben: Ho, ho,ho. Rappernes hårde ord er en gammel opfindelse (Politiken 7. jan. 2005) Generelt om sprogets udvikling: Politiken, 26. nov. 2011: Din mor, hvor jeg slog mig Klip fra: Paradise Hotel, marts 2012, + diskussion af sprogbrug og ordvalg Alle sangene er set/hørt på Analyse af Natasjas: Giv mig Danmark tilbage 75 lektioner a 25 min. Arbejde med sprogholdninger: Kursisterne erhverver sig indsigt i forskellige holdninger til sprog og sammenhængen mellem sprog og identitet. Sproget i forskellige grupper og subkulturer. Dialekt, kronolekt, sociolekt, multietnolekt Argumentationsanalyse af generationsdebatten Teamarbejde i CL-strukturer Klassediskussion Elektroniske medier Side 13 af 16

14 Titel 10 Det litterære stofområde: Det 20. århundrede. Vægten er på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, samt på en belysning af teksterne i relation til periodens litterære udtryk. Der lægges især vægt på modernismens forskellige ansigter ( ekspressionisme, heretica, konfrontationsmodernisme, socialmodernisme) og minimalismen. Det sproglige arbejde indgår som en integreret del af tekstlæsningen Krydsfelt G. læses i tilknytning til tekstgennemgangen. Tekster: Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station Filippo Marinetti: Futurismens manifest Tom Kristensen: Det blomstrende Slagsmål Rudolf Broby-Johansen: FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN, BORDELPIGE DRÆBER UFØDT Pär Lagerkvist: Far och jag (svensk) Kjeld Abell: Melodien, der blev væk (2. FÆLLES VÆRK) Martin A. Hansen: Manden fra jorden Peter Seeberg: Patienten Klaus Rifbjerg: Nultime Herbjörg Wassmo (Af): Det stumme rommet (norsk) Naja Marie Aidt: Vandmærket (3. FÆLLES VÆRK) 88 lektioner a 25 min. Øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat - og vurdere en tekst. Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Arbejde i CL-strukturer Øvelser i fremlæggelse Øvelser i selvstændigt at kunne formulere spørgsmål til tekster. Virtuelle arbejdsformer Arbejdet med kursisternes skriftlige tekstproduktion: Vægt på træning i eksamensarbejdsgrupperne: Der øves i samarbejde, udnyttelse af forberedelsestiden bedst muligt, disponering, strukturering. Hurtig læsning af tekstmaterialet. Side 14 af 16

15 Øvelse i at nærlæse opgaveformuleringer. På denne baggrund aflevering af eksamenslignende opgaver, med efterfølgende evaluering af processen i grupperne. Refleksion over opmærksomhedspunkter ved den kommende eksamen. Titel 10 Karen Blixen-tema i samarbejde med engelsk B En præsentation af den eneste kvindelige kanonforfatter. Analyse og diskussion af baggrunden for hendes tankegang, adfærd og senere skæbne som farmer og forfatter. Endvidere er vægten på analyse og fortolkning af de enkelte tekster, indkredsning af forfatterskabets særlige sproglige gennemslagskraft, samt på at belyse teksterne i relation til periodens litterære udtryk. Hvorfor har Karen Blixen svært ved at slå igennem i Danmark, forfatterskabets internationale anerkendelse taget i betragtning? Hendes påvirkning af danske forfattere. Film: Out of Africa. Romanen filmatiseret af Sydney Pollack, 1985 Karen Blixen: Storyteller, portrætfilm af Christian Braad Thomsen, 1995 = Dokumentargenren Tekster: Engelsk: Uddrag af Out of Africa Dansk: Ringen Ekskursion til Karen Blixen Museet (Rungstedlund) 27 lektioner a 25 min At undersøge et forfatterskab i dets mange forskellige facetter. Vægten er på teksternes forskellige genrer, anvendelsesmuligheder og målgrupper. Diskussion af: Hvorfor er Karen Blixen udnævnt til kanonforfatter og hvad er en kanonforfatter? Fortsat arbejde med læreplanens mål: oplæsning, redegørelse, diskussion og debat, samt øvelse i at kunne anvende et analytisk begrebsapparat Side 15 af 16

16 Kursisterne får viden om træk af den danske litteraturs historie. Øvelse i at perspektivere til andre perioder og til nutiden. Arbejde i CL-grupper Klassediskussioner Se film og på ekskursion Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommereksamen 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-16 Institution Tønder Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Hold Finn Hedegaard

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Dansk C Mads Krogh Lemminger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution Tønder Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution Tønder Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution Tønder Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Finn Hedegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af Fag: DANSK Hold: 12 Lærer: HVJ Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse 33-37 38-39 Målsætningen for undervisningen i skriftlig og mundtlig dansk ( i alle temaer/ emner) er at skabe et bredt kendskab til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Holstebro /hfe/ Dansk A Ulrich Vestergaard

Læs mere

H.C. Andersen: Hyrdinden og Skorstensfejeren

H.C. Andersen: Hyrdinden og Skorstensfejeren Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 14/15 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse fagpakke hf Fag og niveau dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2017 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Charlotte Degn Schubert Hold 2. MatFys 2015-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2010-2011 Institution ZBC Vordingborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F15 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen UVB-Danskhh1113-F15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution Tønder Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution Tønder Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution Tønder Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Hold Finn Hedegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

At dække en begivenhed grammatik og stilistik - gennem digte og artikler (JBE/MNI)

At dække en begivenhed grammatik og stilistik - gennem digte og artikler (JBE/MNI) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hfe Dansk A Bodil Redder (BJR), Peter Rohde Jensen (PRJ) Hold 610 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere