ndnu en god grund til at besøge køge!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ndnu en god grund til at besøge køge!"

Transkript

1 Køg Grv 2014

2

3 ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr n rækk spcialøl Vi sættr dn god smag i høsædt og tilbydr sov og andrlds oplvlsr md rundvisnin gr og spcial arrangmntr. Øl fra Bryghust Braunstin kan nyds n rækk stdr i Køg og omgn. Læs mr om os på bryghust braunstin carlsnsv køg t:

4 Granhaugn Strandn vd Mosd Fort Indhold 6-7 Vlkommn 8 Læg til ka i Grv og Køg 9 Oplvlsr for all 10 Kulinarisk oplvlsr 12 Mllm fortid og nutid 14 Hvorfor liggr Køg hr? 16 Undr ovrfladn Aktivittr på vandt 20 Flott naturoplvlsr 22 Kunstn 24 Istidns spor 26 Aktiv fri r sov fri 28 Så tagr vi cyklrn frm 30 Oplvlsstur i dt gaml Køg 32 Køg Bugt - tæt på d god oplvlsr 34 Køg: Histori, stmning og milø 36 Grv: Strand, vand og spændnd oplvlsr Guid til Køg- og Grv områdt fra sid 38 Musr, aktivittr, shopping, gallrir, kunst, cafér & barr, rstaurantr, ovrnatning og transport 4 Køg Torv Foto: Mortn Cornliussn, Jørgn Chr. Jørgnsn, O. Solhaug, Stig Hansn, Lars Nilsn, Kim Rasmussn, Jspr Yd og Dino Svnningsn. Tkstr: Lars Nilsn. Produktion og annoncsalg: VisitKøg. Layout og produktion: Lyng Olsn rklam & kommunikation.

5 Ovrsigt: 64 Parkring i Køg 65 Transport og lystbådhavn bibliotkr og intrnt 66 Musr, gallrir og udviklingsslskab 67 Hvad skal vi lav 68 Golfbanr, Cafér og Rstaurantr 69 Shopping 70 Ovrnatning 72 Kort ovr Køg 75 Cykludlning 76 VisitKøg 77 Praktisk info Køg 78 Kort ovr Grv 81 VisitGrv 82 Praktisk info Grv Mosd Havn 5

6 Kær gæst! Borgmstr Flmming Christnsn Når du læsr dtt, skylds dt formntlig, at du ovrvr t ophold i Køg llr allrd r ankommt til vors dlig by. Dt r vi rigtig glad for! Vi syns nmlig, at vi kan opfyld mang bhov, hvis du og din famili søgr ro og frd vd havt, naturns gratis glædr, sov i sommrlandt llr byhygg. Hvis du ikk har vært i Køg før, tror g faktisk, at Køg vil ovrrask dig som n charmrnd, vlbvart rnæssancby, dr liggr tæt på skov og strand og spændnd attraktionr tæt på Købnhavn og som gnnm t stærkt kulturliv også har sin hlt gn puls. Bo i Køg og tag hrfra på opdagls i storbyn - især hvis frin skal vær børnvnlig. Kontakt vors turistburau llr bsøg vors hmmsid hvis du har brug for hælp llr flr oplysningr. Oluf Jnsns Gård Vlkommn! Flmming Christnsn Borgmstr i Køg 6 Ankr vd Køg Havn

7 Kær bsøgnd Hrtlig vlkommn til Grv. Borgmstr Prnill Bchmann Grv r fyldt md tilbud og oplvlssmulighdr for all aldrsgruppr, og i vors cyklvnlig områd blot 20 kilomtr fra Købnhavn r dr grundlag for at få stimulrt all sansr. Vi har n fantastisk natur md n 8 kilomtr lang, hvid og børnvnlig sandstrand, kun brudt af d hygglig havnmilør vd Mosd Havn og Hundig Havn. Langs strandn liggr også Mosd Fort, dr åbnr dn 6. august 2014 md udstillingn På kantn af krig, dr fortællr historin om Grvs hlt særlig btydning for Danmarks nutralittsforsvar undr 1. vrdnskrig. Du kan også bsøg dt kulturhistorisk Grv Musum i Grv Landsby. Kultur- og musikhust, Portaln, invitrr årt rundt til arrangmntr i all gnrr, og har du brug for at rør dig, bydr kommunn på massr af træningsfacilittr i båd idrætshalln, svømmhalln llr dt smukk rkrativ friluftsområd, Hdland. Portaln, Grv Turistkontort liggr i Hundig Havn og står altid klar md god råd. Vil du vid mr om vors dlig områd, kan du bsøg vors hmmsid Jg håbr, du vil nyd dit ophold. Prnill Bckmann Borgmstr i Grv Mosd Fort 7

8 Køg Marina Hundig Havn Læg til ka i Grv og Køg Båd for slr og andr, dr holdr af solns glimtn i vandt om morgnn, bydr bugtns havnmilør på dn hlt rigtig stmning. Altid plads til gæstslr, lt bsling og massr af aktivittsmulighdr i byn og naturn. Mosd Havn Mosd Havn fungrr som kombinrt lystbåd- og fiskrihavn. Fiskrn i Mosd Havn hntr bl.a. torsk, blankål og hornfisk ud for kystn, hvor dr fisks md bundgarn. Stort st hvr nst dag årt rundt kan man sidst på formiddagn oplv bådn komm ind i havnn, hvor du har mulighd for ntn at køb frisk fisk fra kakantn llr fiskbutikkrn/røgrirn i havnn. Mosd Havn r også hmstd for n dykkrklub, n ro- og kaakklub samt n slklub. Hundig Havn En modrn og alsidig lystbådhavn md ægt marina-stmning og smukk omgivlsr mødr dig i Hundig Havn, uanst om du kommr fra landsidn llr vandsidn. Hundig Havn liggr i forlængls af dt rkrativ områd Strandparkn md familivnlig badforhold og vidundrlig sandstrand. Hundig Havn r n dl af frihavnsordningn, og dr r plads til båd mindr slbåd og ksklusiv yachtr. Fra Hundig Havn r dr lt adgang til båd koncrt- og kulturhust Portaln og shoppingcntrt Wavs md 110 spcialbutikkr. Køg Marina Køg Marina r t ftrspurgt udflugtsmål for lokal slr, lokal bsøgnd og turistr hvad ntn man skal på Køg Nordstrand llr hav n is og kigg på skib. På sommrwkndr md godt vr kommr dr op til bsøgnd, dr også har mulighdn for at få sultn stillt på Rstaurant Arkn. 8

9 Grv Musum Hdland Naturpark Køg Mini-by Oplvlsr for all Børn og voksn kan få n fornmmls af, hvordan n kæmp må hav dt, når d bvægr sig rundt i Køg Mini-By, dr r undr stadig opbygning i byns udkant mod øst. Hr kan man s Køg, som dn så ud i 1865 i størrls 1:10, og dr r mulighd for at følg byggprocssn i minibyns værkstdr. D kulturhistorisk musr i Grv og Køg fortællr gnns histori i hvr sin smukk gaml gård. Køg Musum liggr midt i byn, og hr kan man blandt mgt andt s Danmarks størst sølvskat, dr blv fundt i 1987 i Brogad. Båd Køg og Grv Musum har nstånd samlingr af tkstilr. (Bmærk Køg Musum forvnts at åbn i okt ftr n omfattnd rnovring.) Grv Musum r bliggnd på n smuk, gamml hdbogård fra 1826 omkranst af n dlig hav. På Grv Musum kan man oplv dn gaml hdbokultur md d vrdnskndt hdbosyningr. Must rummr også n malrisamling samt intriør fra og 1900-tallt. Hdland Naturpark r t imponrnd, rkra - tivt områd md alt fra vtrantogban, sør og år til kanoslads, n golfban og t amfitatr. Livt på landt, på markn, i staldn og i stuhust r dn fortælling, dr fortælls på Landbomust Lundkrog i Eby. 6. august 2014 åbnr Mosd Fort md udstillingn, På kantn af krig, i kasmattn. Hr kan båd børn og voksn gå på opdagls i forskllig situationr fra dagligdagn undr 1. vrdnskrig. 9

10 Toldbodn Åstræds Osthus Kaffkrukkn Kulinarisk oplvlsr Gourmt-lskr kan glæd sig til t ophold i områdt, hvor lokal, madglad rhvrvsdrivnd har fundt frm til spændnd nichr, hvorfra d tilbydr dlikatssr og madoplvlsr af hø kvalitt. 10 Fortt Café & Rstaurant

11 Bryghust Braunstin Rstaurant Arkn, Køg Marina Rstaurantbsøg Mod nord i Grv findr man Fortt Caf og Rstaurant, dr som nabo til Mosd Fort md dn flottst udsigt ovr bugtn kan still sultn for børn og voksn, dr nydr strandn, som r kstra brd på dtt std. På Rstaurant Arkn på Køg Marina srvrs n bid af Skagn i form af n stor fisk- og skaldyrsbufft md alt, hvad havt bydr på tilsat n god portion nordysk lun. I Køgs bymidt liggr Danmarks størst torv udn for Købnhavn og dannr rammn om dn hygglig torvhandl onsdag og lørdag indtil kl. ca Eftr handln på torvt kan man om lørdagn (forår og sommr) bvæg sig til byns baggård, lokkt af azzmusik og spændnd øl fra Køgs gt bryggri. Bryghust Braunstin kan bsøgs ftr aftal. Braunstins butik r åbn fra Hvis mnun ikk skal bstå af fisk llr skaldyr anbfalr n rækk rstaurantr sig md dansk mad af hø kvalitt som på Skipprkron llr Slagtr Stig i Køg. Tag også på opdagls i Kaffkrukkn på Køg Torv, n lill spcialbutik, hvor du findr alvrdns fristlsr i hø kvalitt lig fra kaff, t, chokolad, olir, kryddrir til n mass andr spændnd spcialittr. Når sultn mldr sig, står valgt mllm at spis på t af d mang god spisstdr i hnholdsvis Køg og Grv, llr om man skal giv sig tid til slv at lav madn. Du kan find rstaurantr, dr tilbydr dn stor gourmtoplvls samt rstaurantr, dr tilbydr t mr nklt måltid. Hvis du slv skal lav madn, kan vi anbfal d mang god spcialbutikkr, dr sælgr ost, kryddrir, vin og dlikatssr for nhvr smag. Børnn kan slipps løs i Kildbrønd Frugtplantag, hvor man må spis alt, hvad man kan, mns man plukkr bær og frugtr til at tag md hm. Holdr man af krydrt mad, r gartnri Toftgaard t bsøg værd - hr førs ovr 100 chilisortr og næstn lig så mang slags tomatr. 11

12 Danmarks ældst datrd bindingsværkshus Mosd Fort Mllm fortid & nutid Når du går n tur gnnm gadrn i Køg midtby, oplvr du på dn n sid d gaml smukk, vlbvard hus, dr fortællr byns histori, og på dn andn sid Køg som dn driftig, modrn by md t lvnd kultur- og handlsliv, dr bl.a. givr rig mulighd for fri shopping. Sidn 1966 har Køg haft t særligt program for bvarlsn af d gaml bygningr, båd d privatd og d, som kommunn r. Drfor bsøgs byn hvrt år af mang gruppr, dr på guidd tur får fortalt byns histori. Gå fra fortid til frmtid på n tur på Trådn, dr forbindr dn gaml by md havnområdt på Søndr Havn, dr udvikls af Køg Kyst. Hvis du vil gå på opdagls i dn gaml bydl, kan du hnt t byvandringskort hos VisitKøg. Grv gnn rummr n særlig histori om Danmark undr først vrdnskrig. Lidt syd for Mosd Havn liggr Mosd Fort, som blv opført lig før og undr først vrdnskrig. I 1915 påbgyndt dn dansk hær anlæggls af Tunstillingn, n forsvarslin fra Køg Bugt til Roskild Ford md skyttgrav, btonhulr og pigtrådsspærringr. Ud i trrænt kan man stadig s rstr af n dl af skydhulrn. Dr var sålds stor militæraktivitt undr krign, som i hø grad involvrd d lokal bbor. Dn 6. august 2014 åbnr Mosd Fort md udstillingn, På kantn af krig, i kasmattn. Hr kan båd børn og voksn gå på opdagls i forskllig situationr fra dagligdagn undr 1. vrdnskrig. Grv Musum har i samarbd md dn lokalhistorisk forning Valdmar skabt Karlslund Kulturrut i Karlslund landsby. Ti af d histori - sk stdr og bygningr r formidlt gnnm skilt og på musts hmmsid md n fortælling om stdt. 12

13 Vstrgad 16 Statun på Køg Torv I for- og ftrsommrn arrangrs byvandringr md guid på dansk. Billt købs hos Visit- Køg. Du får n tur gnnm dn cntral bymidt, og dr r mulighd for at s middlaldrkældr, dr normalt ikk r adgang til. Hksprocssn Køg Huskors r oftst n dl af fortællingn, ligsom historin om Træsko - slagt og H. C. Andrsns ophold i byn indgår i turn. Særlig tur har kirkn som hovdindslag. Tur kan også arrangrs for gruppr. Hvr dn sidst søndag i sptmbr afholds dr Bfæstningns Dag på Mosd Fort md massr af spændnd aktivittr for børn og voksn. Læs mr på: Kanon vd Mosd Fort Omvisningr i Grv 2014 Omvisning i Grv Musums udstillingr kan bstills vd hnvndls til must på llr Omvisning på Mosd Fort kan indtil 6. august bstills vd hnvndls til Mosd Forts vnnr på llr Eftr dn 6. august har Mosd Fort fast åbningstidr. S dm på Vandringr i Køg 2014 Mødstdt r statun på Køg Torv klokkn 19. Varighd cirka halvandn tim. Tirsdag 20. ma By- og kirk Torsdag 12. uni By- og kældr Onsdag 20. august By- og kældr Tirsdag 16. sptmbr By- og kirk Pris: kr. 50 pr. prson. Tilmlding hos VisitKøg nødvndig. Turn forgår på dansk. 13

14 v Tårnv daglig børnbibliotk. Køg Å Åbassint i Køg Hvorfor liggr Køg hr? Køg r anlagt ftr kongligt bud på dt først std syd for Købnhavn, hvor dr var n naturlig havn. Dt skt i årn før 1288, og da byn var planlagt, havd man tgnt n plan for byn. En plan, som dn dag i dag dannr rammn om bymidtn. Køg fik købstadsrttighdr i Køg r n af d byr i landt, dr har flst vlbvard bindingsværkshus i bymidtn, driblandt Danmarks ældst datrd bindingsværkshus fra 1527 og landts ældst fungrnd rådhus fra Havnn i Køg var udgangspunkt for udnrigshandl md d nordtysk byr, og dt stor torv var cntrum for handl og for riddrturnringr, og dt var også hr, at man straffd forbrydr, dr havd ovrtrådt byns og landts lov. Vi har ikk riddrturnringr mr, og lovbrydr straffs ikk offntligt, mn vi har stadig torvdag onsdag og lørdag på Køg Torv indtil kl. ca VæR DIN EGEN GUIDE På VisitKøg kan man hnt t lill gratis byvandrings kort, som fortællr om nogl af husn i dt gaml Køg. 1 Torvt r md sin 9940 km 2 provinsns størst - og har i øvrigt liggt på stdt sidn middlaldrn. Statun forstillr Frdrik VII. I 1997 blv Torvt rnovrt totalt md oprtning og omlægning af all d mang brostn, og Køg modtog Byplanprisn for sin vdholdnd og konskvnt byplanpolitik. I midtn af torvt r ndlagt n mindplad for dnn pris. Hlt op i sidst århundrd stod kagn (n pæl, hvortil dlinkvntr stod bundn til spot og sp) på Torvt. I dag udfoldr dr sig t hyggligt liv på stdt, md torvdag hvr onsdag og lørdag. Torvt 1 Køg Rådhus r Danmarks ældst fungrnd rådhusbygning (ca. 1552). Rådhust r oprindligt opført som ovrnatningsstd for Kong Christian IV ( ) på hans rsr til modrn på Nykøbing Slot. Langsv Ring Æblv Jrnstøbrvængt Clara Fris V Pdrsv Ågad F. C. Han- sns V Skovvængt Præstg årdsstin Elmvængt Kongsbrg Allé P kismus- Laugshusgad Rb- slagrgad Vstrgad Glæisrsv Torvbyn Blgdammn Sankt Grtrudsstr. Tordnskoldsgad Præststin gårds- Gudruns- v srssti Glæi- Strand- vn Torvt Tøxnsv Nørrgad Nils Julsgad ÅBASSIN Køg Station 2 Kirkstræd 3 Oluf Sandrsns Porthus r opført 1638 af Oluf Sandrsn og hans hustru Margarta Jørgnsdattr. Drs navn og årstal står ovr portn, som i øvrigt bærs af t normt rnbslag. På portns indrsid ss tusindr af sømhullr hidrørnd fra mang års slagtrvirksomhd. Kirkstræd 8 r t ombyggt hørnæssanchus, dr vd n nylig rstaurring kunn datrs til sidst i 1500-tallt. Bindingsværkt vist sig at vær i n tilstand, dr ikk tillod, at dt stod frmm. Drfor dn nyklassicistisk facad. 3 Torvt 2 r opført På stdt lå førhn n stor købmandsgård, dr i 1600-tallt bbods af bl.a. Hans Bartskær og hans kon Ann, som hmsøgts af dt såkaldt Køg Huskors. Huskorst rsultrd i, at 16 kvindr blv anklagt for hksri og brændt på bålt. 4 Kirkstræd 10 r fra først halvdl af 1600-tallt. Sidn 1856 har hust rummt Køg Børnasyl (Børnhav). Nyportstræd Søndr Allé Åstræd Brogad Åvængt Banv I. Huitfldtsv Østr H. C. - Andrsns Gad Allgad Katgad By- vængt Lill Kirkstr. Kirkstræd Korsv Lindvængt Louisv Sct. Nicolai Skol Dorov tha Fænddigt Nørr Boulvard Jrnban Bygårdsstræd Rådhus Svogrs Gård Bag Havrn Brggad Brgstin Toldbodv Slagtriv gad Bag Havrn Ivar Huitfldt Quistgaardsv Accisv Stationspladsn ar- th- Carlsnsv Vstr Havnv Cmntv HavnnNor Nordr Søndr Kaga Søndr Havnv Sønd Parktv 7 5 Kirkstræd 13 Smdgårdn r opført i bgyndlsn af 1500-tallt. Foran indgangsdørn står to bislagsstn, som i øvrigt r d nst i Danmark, dr ndnu står på drs oprindlig plads. Bislagsstnn var fundamnt for 2 stolpr, som bar n ovrliggr, og man kunn så stå i tørvr og tag ovrtøt af. Kirkstræd 20 r Danmarks ældst md nøagtighd datrd bindings værks bygning, opført 1527 (s datringn i bælkn ovr dørn). Kun ud mod gadn r dr murt md munkstn, mns rstn af bygningn r lrklint. Bmærk i øvrigt d mgt flott tagstn. Hust r til 6 KØS r t musum for kunst i dt offntlig rum. Must rummr n prmannt samling md ksmplr på dt 20. århundrds kunst, som md skiftnd ophængningr viss for publikum. Bygningn husr Børn Nørgaards mgt brømt karton r til Dronning Margrths goblinr, og båd udfra og indfra r bygningn t mgt flot indslag i bybilldt. 8 Nørrgad 31 r opført I guldsmdforrtningn ss n loftsbælk md inskription fra Inskriptionn lydr i øvrigt sålds: Min vn kom bar ind, bs, bting, btal kun rigtigt. Så r du mig, g dig intt pligtigt Dt har sikkrt vært datidns skilt md kun kontant btaling. 9 Nørrgad 5 ca Kun i andt stokværk r bindingsværkt bvart. 10 Nørrgad 4 Køg Musum r n dobbltgård opført hhv. ca og 1619 som købmandsgård. Har sidn 1909 hust Køg Musum. I musts hav liggr t af Danmarks ældst bindingsværkshus (ca. 1500). I 1914 flyttt fra Torvt

15 Torvdag i Køg Torvdag Hvr onsdag og lørdag fra kl afholds torvdag på provinsns størst torv på hl 9940 kvm. 15

16 Undr ovrfladn Køg Bugt bydr på mang mulighdr md fiskstangn i håndn, båd for familin og dn inkarnrd lystfiskr. Man kan fisk langs kystn llr i Køg og Tryggvæld Å. I Tryggvæld Å fiskr man gddr, aborrr og havørrdr, mn dr r også mulighd for mdfiskri ftr rimtr, brasn, sudr, skallr og ål. Dagskort kan købs hos Aktiv Fritid i Køg og hos Uno X i Vallø. Dt r muligt at køb fiskkort til Kimmrslv Sø og Dalby Sø på Borup Bibliotk. I Køg Å mllm d 3 hvid bror r dt muligt at fisk. Ån r kndt for sin bstand af stor aborrr og havørrdr, mn dr r også mulighd for bækørrd, gddr og frdfisk. Hav Køg Bugt r kndt for sin unikk bstand af havørrd. Hvrt år lands dr mang stor 16

17 Mosd Havn Fisktur vd Køg Å Kimmrslv Sø havørrdr, og langs kystn r dr rig mulighd for at brug spinn- llr flustangn. Som lystfiskr har du god mulighdr for at prøv lykkn omkring båd Mosd Havn og Mosd Fort. Har man gn båd, kan man prøv kræftr md trolling fiskrit i Køg Bugt ftr havørrd, torsk llr pighvar. Bådrampr finds i Køg Marina, Hundig Havn og Mosd Havn. Kontakt dn nklt havn for ydrligr oplysningr. Husk! Husk lystfiskrtgnt! Er man mllm år skal man indløs dt statslig lystfiskrtgn. Lystfiskrtgnt kan købs på posthust llr på 17

18 Aktivittr på vandt Hvis strand og hav r vigtigt for frins succs, kan vi tilbyd kilomtr lang strand langs Køg Bugt. I nord har Grv 8 kilomtr dlig sandstrand md n lill prl vd Mosd Fort, hvor strandn r gort brdr, så flr kan nyd dn. I Køg finds strand båd nord og syd for byn. D gørs størr og ndnu mr indbydnd til sæson Spørg d lokal, hvilkn strand I skal vælg dt afhængr lidt af vr og vind. Strandn langs Køg Bugt r lavvandd og børnvnlig, mn dr r flr stdr opsat lang badbror, så d voksn kan få lidt vand undr køln. 18

19 Hundig Havn Kanotur på Køg Å Havt indbydr til mang slags aktivittr. Lystslrn kan vælg at søg havn i Køg Marina, Mosd Havn llr Hundig Havn. Hvis man mdbringr gn båd llr oll, kan man mod btaling sætt bådn i vandt fra Hundig Havn. Når vindn r til dt, r bugtn idl for windsurfr. Dr r ikk mulighd for at l surfudstyr, så du må slv mdbring brættt. Dykning i Køg Bugt Lidt mr stilfærdigt og familivnligt r kanoslads på Køg Å. Man kan l kanor i Dt Grønn Hus. En kanotur på Køg Å tagr ca. 1 tim. Har du lyst til at oplv Køg Bugt undr havts ovrflad, kan du som sportsdykkr få god oplvlsr i bugtn, hvor dr bl.a. liggr gaml skibsvrag gmt. Kanoudlning: Dt Grønn Hus T: Wknds og hlligdag på Caf Grønsag T: Kystlin vd Grv 19

20 Flott naturoplvlsr Hdland Naturpark Du findr spændnd mnnskskabt natur - oplvlsr langs Køg Bugt. Hdland Naturpark r t 15 km 2 stort områd, hvor landskabt r i stadig forandring. Markr og grusgrav omdanns ftrhåndn til natur- og fritidsområdr md sør, slttr, bakkr og skov. Massr af spændnd natur oplvlsr vntr i Hdland Naturpark, som r t gammlt områd for indvinding af lr og grus. Smukt mosområd I Dyndt vd Borup har man gravt tørv. Nu har områdt udviklt sig til n naturprl md rigt plant- og dyrliv og md n lill sø, man kan bad i. Eftr turn rundt i områdt kan dt anbfals at aflægg t bsøg i Moshusts Købmands - handl llr på traktørstdt Malrklmmn, dr givr dig fornmmlsn af at vær trådt mang hundrd år tilbag i historin. Rhododndronpark Holdr du af rhododndron, r parkn vd Gammlkøggaard t bsøg værd i forsommrn. Fra slutningn af april til bgyndlsn af uni kan man oplv d smukk blomstr i fuldt flor. Parkn r åbn onsdag, lørdag og søndag fra kl Indgang fra parkringspladsn på Gl. Ringstdv. 20

21 Sankt Hans frs md bål langs hl Køg Bugt Kimmrslv Kirk Rhododndron vd Gammlkøggaard Fuglliv For d fuglintrssrd r dr god mulighdr for at studr fuglliv vd Ølsmagl Rvl samt Dyndt vd Borup. Gudrns Stræd Gudrns stræd r n 64 km lang vandrrut gnnm naturog kulturhistorisk landskabr i Grv, Solrød, Roskild og Lr. Langs rutn r opstillt pæl md fortællingr om særlig natur- llr kulturprlr langs rutn. I Grv r dr især fortællingr om lvn fra forsvarslinn Tunstillingn, som blv anlagt undr først vrdnskrig samt mosrn og oldtidsmindr. Moshust i Dyndt vd Borup 21

22 Portalns Kunsthal Pontus Krmann figur i Køg Kunstn Hvis du intrssrr dig for kunst og procssn fra idé til færdigt kunstværk, kan vi på KØS, Musum for kunst i dt offntlig rum giv dig n nstånd oplvls. Must r dt nst musum i landt, dr bskæftigr sig md dn kunstnrisk procs. Hr kan du s modlln til Dn lill Havfru; samlingn rummr dog også skitsrn til Poul Grns udsmykning af syghust i Hrlv, Ptr Brands skitsr til udsmykningn af Vlå Kirk i Ishø samt mgt andt. Dronningns goblinr KØS størst trækplastr r dog Børn Nørgaards skitsr til Dronning Margrth II s goblinr. D vævd goblinr hængr i Riddrsaln på Christiansborg. I Køg kan du s d 17 skitsr i fuld størrls, som man vævd goblinrn ftr samt mr nd 3000 små skitsr af all dtalrn i dt imponrnd værk, dr skildrr 1000 års Danmarkshistori (bmærk Børn Nørgaards skitsr kan først ss fra slutningn af uni). Gallrir Langs Køg Bugt findr du gallrir, dr årt ignnm visr mgt varirnd kunst. Mod nord i Grv r Portalns Gallri t bsøg værd. Portalns kunsthal præsntrr årt ignnm skiftnd udstillingr md anrkndt dansk kunstnr, ligsom Grv Musum md ævn mllmrum bydr på udstillingr af kunst og kunsthåndværk, og samtidig har n samling malrir af ældr kunstnr. 22

23 Jørgn Haugn Sørnsn: Dn låst Solns ø Skitsrn til goblinrn på KØS Fortællingn om strandn og sommrgæstrn I 1911 tilbragt L. A. Ring sommrn vd Grv Strand sammn md familin. Hr mald han flr malrir inspirrt af lyst og naturn vd strandn. Ntop i dnn priod kom d først sommrhus og sommrgæstr til Grv, og priodn r kaldt dn først tilflytningsbølg til Grv. Malrit r sålds n vigtig brik i Grv Musums undrsøgls af Grvs udvikling i dt 20. århundrd fra åbnt land til forstad. L.A. Ring Grv Strand 23

24 spor Istidns En ås r n aflang bakk, som r dannt af smltvandsaflringr undr n gltsr. På Køg Ås får man t klart billd af dn aflang, nu skovklædt bakk, dr sammn md Køg Å løbr gnnm landskabt fra Køg og ind i landt. Åsn r byns fortrukn rkrativ områd, og vi anbfalr grn vors naturglad gæstr n tur i d hø bakkr og stl skræntr. 24 Køg Ådal

25 Gammlkøggaard liggr vd Køg Ås Gå llr cykl Man kan cykl på Åsn ad dn 22 km lang Køg Å-sti, dr ndr i Rgnmarks Bakkr vd Borup. Gå n tur i skovn og nyd synt af dt smukk gods Gammlkøggaard fra 1600-tallt og dvæl lidt vd murn til dn brømt dansk salmdigtr og præst Grundtvigs grav på Claras Kirkgård. Naturlrplads vd Spanagr Ud undr åbn himml Hvis man vil sov i dt fri, liggr gnns nst shltr vd Spanagr på Køg Å-stin. Dr r ovrdækkt sovplads, bålplads, vand samt multtoilt på pladsn. Dr r udgivt 3 foldr om Køg Å-stin. D fortællr om sværdighdrn langs dn 22 km lang rut og kan fås gratis - så læng lagrt rækkr - hos VisitKøg. Foldrn kan dsudn hnts som PDF på VisitKøgs hmmsid (undr Hvad kan du oplv? Naturn i Køg). Badsøn i Dyndt 25

26 Grv Svømmhal fri Aktiv r sov fri Kyststrækningn langs Køg Bugt givr utallig mulighdr for aktivitt. Man kan fisk, sl, gå tur llr bad. Hvis vrt ikk r til badning vd strandn, kan man vælg at bsøg Køgs svømmland, hvor man har mulighd for babybassin llr 10 m vipp, klatrvæg llr rutsban. I Grv finds n af Nordns størst svømmhallr. Kæmp rum, forskllig dybdr, lang banr til motionssvømning, vippr, tårn, baby- og småbørnsbassin, motionscntr, vandgymnastik og udndørs playground r blot nogl af tilbuddn i Grv Svømmhal. Golf r n populær sport for mang, også når man r på fri. Dr r 5 banr i Køg Bugt områdt, dr all kan udfordr båd dn rutinrd såvl som bgyndrspillrn. Hvis man ikk r til rigtig golf, kan man udfordr hinandn i t spil minigolf, f.ks. på Vallø Camping. Skal dr brænds nrgi af, så r Lgungln i Køg dt prfkt std for båd stor og små! Hr finds mr nd m 2 INDEN- DØRS lgland, dr bar vntr på at bliv udforskt, og som udfordrr all - uanst aldr. Har d voksn lyst til bar at s på og nyd n god kop kaff llr kobl op og arbd via trådløst intrnt, r dt også muligt. 26

27 Cafn sælgr kaff samt mgt andt godt. Dr r t suvrænt ovrblik ovr lglandt fra cafn, så man kan hold ø md børnn, mns d lgr. Dt r tilladt slv at mdbring mad. Drikkvarr skal dog købs i LgJungln. Køg Svømmland bydr vlkommn i dt våd, dt sov og dt sund lmnt. Hr i vors flott, lys og varm svømmland r dr plads til båd lg, hygg og motion md svømmhal, motions cntr og café, og a, du kan vær hr fra vi åbnr til vi lukkr. I Grv liggr dt smukk naturområd, Hdland Naturpark, dr bydr på massr af aktivittr for børn og voksn. I dt 15 km² naturskønn områd, r dr 100 km stir til båd cyklistr, gånd, ryttr og motionistr. Stirn løbr forbi Hdland Amfitatr, hvor man hvr sommr kan oplv opra undr åbn himml. Hdland rummr også n vtrantogban, flr ridcntr, n ski- og kælkbakk md snkanon, n motocrossban og n gokartban, n golfban, fisksør samt sør og år til fx kanoslads. 27

28 Så tagr vi cyklrn frm På cykl gnnm Grv Mang vælgr at oplv Grv på cykl for at kunn nyd mødt mllm by og landskab, dr kndtgnr Grv. Uanst om man fortrækkr naturoplvlsr vd strand og hd, llr man r tiltrukkt af familiaktivittr og shoppingmulighdr, så rummr Grv dt hl i cyklafstand. Langs v og gnnm landskabr findr man stir til cyklistr og fodgængr. På tur i sommrlandt Tag hl familin md på cykl fra Hundig Strand Familicamping til Grv Musum, dr liggr på n smuk gnsgård i udkantn af dn idyllisk Grv Landsby. Hr kan d voksn oplv histori og kunst tilbag til 1800-tallts Hdbogn, mns børnn nydr hmmbagt bollr og kag i dn smukk hav vd must. Hrftr kan turn gå vidr ignnm landsbyn og ignnm Tun, hvorfra dr r adgang til dn smukk Hdland Naturpark md dns græsklædt bakkr, små sør og snod stir. Md start fra Hundig Havn har man få minuttr på cykl til shoppingcntrt Wavs md 110 butikkr undr tag og til Strandparkn md sand og vand og sol. Evntyr i Hdland Naturpark Hdland Naturpark invitrr til, at børn og voksn udforskr landskabt på cykl llr til fods, og dr r dsudn t væld af aktivittstilbud for båd stor og små: kanoslads, golf, n vtrantogban og n skibakk. I 2012 indvid Hdland n børnoas md lgplads for mindr børn. Hdland Naturpark lokkr også md n 1,3 km lang frilufts fitnssban og svævban for størr børn og voksn. Tunstillingn Historisk intrssrd vil også find båd Tunstillingn og Mosd Fort i cyklafstand i Grv. Tunstillingn indgik som t stratgisk fæstningsværk undr 1. Vrdnskrig. Tunstillingns størst battri var haubitzrkanonrn på Mosd Fort md bl.a. 6 stk. hurtigtskydnd 12 cm kanonr. 28

29 Få t cyklkort Grv Kommun har udgivt t dtalrt kort ovr cyklstirn i områdt få dt gratis i turistinformationn i Køg llr i Hundig. Køg og Grv liggr på dn intrnational cyklrut 7 dr går fra Købnhavn til Brlin. Dr r 630 km mllm d 2 mtropolr, hvis man vil cykl hl vn. Friaktivittn kan også bstå i n cykltur gnnm d smukk naturområdr langs Køg Bugts langstrakt strand. VisitKøg kan hælp md turforslag, bl.a. i form af n cyklguid md 8 forskllig tur rundt i lokalområdt. Turns distancr liggr fra 6 km til 45 km, så all kan vær md. Turn førr cyklistn hl vn rundt i Køg Kommun, i såvl byområd som ud på landt. Cyklguidn r på dansk, tysk og nglsk og kostr kr. 25,-. Dn kan bl.a. købs på VisitKøg. Fra forårt 2014 kan man køb t kort ovr hl Køg Kommun hos VisitKøg. Køg r kndt for sin stor cyklmotionsløb, dr findr std i sommrhalvårt. Du kan still op i Sælland Rundt, Tøs-Rundn og sidst skud på stammn Køg Tours. I Køg kan dr ls cyklr på Danhostl Køg Vandrrhm og på Køg Marina. 29

30 30 Oplvlsstur i dt gaml Køg

31 Skattkort Oplv dt gaml Køg sammn md din børn md t skattkort i håndn. Du får kortt gratis hos Visit- Køg, og så r dt md at få løst opgavrn rundt i hl dn gaml bydl. Du skal find 10 stdr i byn for at find d rigtig svar, og når du har svarn, skal du aflvr dit skattkort hos VisitKøg, hvor dr vntr n lill præmi (for børn op til 12 år). Du bstmmr slv, hvor læng du vil brug på at find d rigtig svar. Skattagtn r tilgænglig årt rundt. 31

32 Køg Bugt -tæt på d god oplvlsr Køg Grv Copyright: Vikingskibsmust i Roskild Foto: Wrnr Karrasch 32 Havhingstn Koldkrigsmust Stvnsfortt

33 Dt Kgl. Tatrs Skuspilhus Hvis du bor i Køg Bugt områdt md din famili, r du tæt på mang god oplvlsr. Købnhavn r naturligvis områdts størst trækplastr. Dr r max 45 km, og dt tagr høst 45 min i S-tog at nå fra Køg til Rådhuspladsn llr Tivoli. Mn ikk kun Købnhavn bydr på spændnd oplvlsr. Mod vst liggr Roskild md domkirk og vikingskibsmusum, og mod syd r dr ikk langt til BonBon Land. Md fribopæl i Køg Bugt områdt r dr kort til dt mst, og når I kommr hm fra udflugt til hovdstadn, til Roskild llr mod Næstvd, r dt dligt at kunn nå på strandn i Køg llr Grv llr n slntrtur i dt gaml Køg, mns man samlr nrgi til næst udflugt. Husk i øvrigt at vd at tag S-togt til Købnhavn slippr I for storbytrafik, for at btal parkringsafgift, og I kan roligt drikk øl til frokost. Så lang tid tagr dt at komm til Købnhavn Grv - Købnhavn: Køg - Købnhavn: S-tog: 20 min 35 min Bil: 25 min 40 min Cykl: 20 km ca. 42 km Elfanthust i Kbh. Zoo 33

34 GREVE KOMMUNE KØGE KOMMUNE stmning Køg: Histori, & milø Som turist i Køg Kommun findr du alt, hvad hrtt bgærr: Histori, stmning og milø. Kommunns størst by, Køg, r n mgt smuk middlaldrby md t nænsomt rstaurrt bymilø og t pragtfuldt torv, dr i dag står som t af Danmarks bdst bvard middlaldrtorv. I Køg findr du også Danmarks ældst fungrnd rådhus, hvorfra Køg Kommun administrrs. Rådhust r fra ca Køg blv i 2010 kårt som Danmarks bdst handlsby. Byn har t mgt vlfungrnd handlsliv md butikkr for nhvr smag. Mang af butikkrn gmmr sig ind bag dn gaml bykrns facadr. Og hr i Køgs gårdmilø r dr om sommrn mulighd for at lad sig undrhold af lvnd musik til n kold forfriskning. På kan du orintr dig om, hvad dr r af aktivittr i Køg Kommun. Hus vd ultid 34 Bornholmrfærgn

35 GREVE KOMMUNE KØGE KOMMUNE Vintr vd Å Malrklmmn Spændnd naturoplvlsr Naturn i områdt bydr på god oplvlsr: badstrand mod øst og skov mod vst, f.ks. dn 22 km lang Køg Å-sti, som mundr ud vd Rgnmarks Bakkr og Dyndt, som r t gammlt mosområd md t rigt plant- og fuglliv. Hr liggr også dt charmrnd traktørstd, Malrklmmn. Køg Kommun har n fin infrastruktur og god togforbindlsr til Købnhavn, Roskild og Næstvd. Antal indbyggr: Ca Aral: 256 km² Musr 6 bibliotkr FAKTA OM Køg KOMMUN: Bystyr: Borgmstr Flmming Christnsn, C Køg Byråd har 27 mdlmmr Skattprocnt: 24,9 % Skolr: 16 folkskolr, 1 gymnasium, 1 handlsskol, 1 tknisk skol, 1 produktionshøskol, 1 ungdomsskol samt 1 spcialskol Kulturll institutionr: Køg Svømmland KØS Musum for kunst i dt offntlig rum Gallrir Byr/Landsbyr: Køg, Hrfølg, Ll. Sknsvd, Ølsmagl, Llling, Algstrup, Turby, Borup, Ølby, Gørslv, Bævrskov, Vmmdrup og Eby Infrastruktur: Køg Bugt Motorvn ca. 38 km til Købnhavns cntrum S-tog: 45 minuttr til Købnhavn. Færgforbindls til Bornholm 35

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

nother good reason to visit køge! Bryghuset Braunstein is the local microbrewery in Køge.

nother good reason to visit køge! Bryghuset Braunstein is the local microbrewery in Køge. Køg Grv 2014 www.køgliv.dk nothr good rason to visit køg! Bryghust Braunstin is th local microbrwry in Køg. On Køg s charming harbour front, in attractiv prmiss, w hand brw a numbr of spcial brs, paying

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta

INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta Årsbrtning 2011 INDHOLD VisitNordsælland Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland Brtning Stratgi Prss Fra sammnlagt til sammnhængnd......4 Mr for flr VisitNordsællands stratgi....6 Samarbd om markdsføring.............7

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Fotograf: Laurits Beck. Restaurant-guide

Fotograf: Laurits Beck. Restaurant-guide V s t Fotograf: Laurits Bck Rstaurant-guid Rstaurant-guid Vlkommn til Rstaurant-guidn. I dnn guid findr du t stort udvalg af fantastisk spisstdr i Silkborg og omgn. Vi har gort dt nmt for dig at vælg mllm

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere