ndnu en god grund til at besøge køge!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ndnu en god grund til at besøge køge!"

Transkript

1 Køg Grv 2014

2

3 ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr n rækk spcialøl Vi sættr dn god smag i høsædt og tilbydr sov og andrlds oplvlsr md rundvisnin gr og spcial arrangmntr. Øl fra Bryghust Braunstin kan nyds n rækk stdr i Køg og omgn. Læs mr om os på bryghust braunstin carlsnsv køg t:

4 Granhaugn Strandn vd Mosd Fort Indhold 6-7 Vlkommn 8 Læg til ka i Grv og Køg 9 Oplvlsr for all 10 Kulinarisk oplvlsr 12 Mllm fortid og nutid 14 Hvorfor liggr Køg hr? 16 Undr ovrfladn Aktivittr på vandt 20 Flott naturoplvlsr 22 Kunstn 24 Istidns spor 26 Aktiv fri r sov fri 28 Så tagr vi cyklrn frm 30 Oplvlsstur i dt gaml Køg 32 Køg Bugt - tæt på d god oplvlsr 34 Køg: Histori, stmning og milø 36 Grv: Strand, vand og spændnd oplvlsr Guid til Køg- og Grv områdt fra sid 38 Musr, aktivittr, shopping, gallrir, kunst, cafér & barr, rstaurantr, ovrnatning og transport 4 Køg Torv Foto: Mortn Cornliussn, Jørgn Chr. Jørgnsn, O. Solhaug, Stig Hansn, Lars Nilsn, Kim Rasmussn, Jspr Yd og Dino Svnningsn. Tkstr: Lars Nilsn. Produktion og annoncsalg: VisitKøg. Layout og produktion: Lyng Olsn rklam & kommunikation.

5 Ovrsigt: 64 Parkring i Køg 65 Transport og lystbådhavn bibliotkr og intrnt 66 Musr, gallrir og udviklingsslskab 67 Hvad skal vi lav 68 Golfbanr, Cafér og Rstaurantr 69 Shopping 70 Ovrnatning 72 Kort ovr Køg 75 Cykludlning 76 VisitKøg 77 Praktisk info Køg 78 Kort ovr Grv 81 VisitGrv 82 Praktisk info Grv Mosd Havn 5

6 Kær gæst! Borgmstr Flmming Christnsn Når du læsr dtt, skylds dt formntlig, at du ovrvr t ophold i Køg llr allrd r ankommt til vors dlig by. Dt r vi rigtig glad for! Vi syns nmlig, at vi kan opfyld mang bhov, hvis du og din famili søgr ro og frd vd havt, naturns gratis glædr, sov i sommrlandt llr byhygg. Hvis du ikk har vært i Køg før, tror g faktisk, at Køg vil ovrrask dig som n charmrnd, vlbvart rnæssancby, dr liggr tæt på skov og strand og spændnd attraktionr tæt på Købnhavn og som gnnm t stærkt kulturliv også har sin hlt gn puls. Bo i Køg og tag hrfra på opdagls i storbyn - især hvis frin skal vær børnvnlig. Kontakt vors turistburau llr bsøg vors hmmsid hvis du har brug for hælp llr flr oplysningr. Oluf Jnsns Gård Vlkommn! Flmming Christnsn Borgmstr i Køg 6 Ankr vd Køg Havn

7 Kær bsøgnd Hrtlig vlkommn til Grv. Borgmstr Prnill Bchmann Grv r fyldt md tilbud og oplvlssmulighdr for all aldrsgruppr, og i vors cyklvnlig områd blot 20 kilomtr fra Købnhavn r dr grundlag for at få stimulrt all sansr. Vi har n fantastisk natur md n 8 kilomtr lang, hvid og børnvnlig sandstrand, kun brudt af d hygglig havnmilør vd Mosd Havn og Hundig Havn. Langs strandn liggr også Mosd Fort, dr åbnr dn 6. august 2014 md udstillingn På kantn af krig, dr fortællr historin om Grvs hlt særlig btydning for Danmarks nutralittsforsvar undr 1. vrdnskrig. Du kan også bsøg dt kulturhistorisk Grv Musum i Grv Landsby. Kultur- og musikhust, Portaln, invitrr årt rundt til arrangmntr i all gnrr, og har du brug for at rør dig, bydr kommunn på massr af træningsfacilittr i båd idrætshalln, svømmhalln llr dt smukk rkrativ friluftsområd, Hdland. Portaln, Grv Turistkontort liggr i Hundig Havn og står altid klar md god råd. Vil du vid mr om vors dlig områd, kan du bsøg vors hmmsid Jg håbr, du vil nyd dit ophold. Prnill Bckmann Borgmstr i Grv Mosd Fort 7

8 Køg Marina Hundig Havn Læg til ka i Grv og Køg Båd for slr og andr, dr holdr af solns glimtn i vandt om morgnn, bydr bugtns havnmilør på dn hlt rigtig stmning. Altid plads til gæstslr, lt bsling og massr af aktivittsmulighdr i byn og naturn. Mosd Havn Mosd Havn fungrr som kombinrt lystbåd- og fiskrihavn. Fiskrn i Mosd Havn hntr bl.a. torsk, blankål og hornfisk ud for kystn, hvor dr fisks md bundgarn. Stort st hvr nst dag årt rundt kan man sidst på formiddagn oplv bådn komm ind i havnn, hvor du har mulighd for ntn at køb frisk fisk fra kakantn llr fiskbutikkrn/røgrirn i havnn. Mosd Havn r også hmstd for n dykkrklub, n ro- og kaakklub samt n slklub. Hundig Havn En modrn og alsidig lystbådhavn md ægt marina-stmning og smukk omgivlsr mødr dig i Hundig Havn, uanst om du kommr fra landsidn llr vandsidn. Hundig Havn liggr i forlængls af dt rkrativ områd Strandparkn md familivnlig badforhold og vidundrlig sandstrand. Hundig Havn r n dl af frihavnsordningn, og dr r plads til båd mindr slbåd og ksklusiv yachtr. Fra Hundig Havn r dr lt adgang til båd koncrt- og kulturhust Portaln og shoppingcntrt Wavs md 110 spcialbutikkr. Køg Marina Køg Marina r t ftrspurgt udflugtsmål for lokal slr, lokal bsøgnd og turistr hvad ntn man skal på Køg Nordstrand llr hav n is og kigg på skib. På sommrwkndr md godt vr kommr dr op til bsøgnd, dr også har mulighdn for at få sultn stillt på Rstaurant Arkn. 8

9 Grv Musum Hdland Naturpark Køg Mini-by Oplvlsr for all Børn og voksn kan få n fornmmls af, hvordan n kæmp må hav dt, når d bvægr sig rundt i Køg Mini-By, dr r undr stadig opbygning i byns udkant mod øst. Hr kan man s Køg, som dn så ud i 1865 i størrls 1:10, og dr r mulighd for at følg byggprocssn i minibyns værkstdr. D kulturhistorisk musr i Grv og Køg fortællr gnns histori i hvr sin smukk gaml gård. Køg Musum liggr midt i byn, og hr kan man blandt mgt andt s Danmarks størst sølvskat, dr blv fundt i 1987 i Brogad. Båd Køg og Grv Musum har nstånd samlingr af tkstilr. (Bmærk Køg Musum forvnts at åbn i okt ftr n omfattnd rnovring.) Grv Musum r bliggnd på n smuk, gamml hdbogård fra 1826 omkranst af n dlig hav. På Grv Musum kan man oplv dn gaml hdbokultur md d vrdnskndt hdbosyningr. Must rummr også n malrisamling samt intriør fra og 1900-tallt. Hdland Naturpark r t imponrnd, rkra - tivt områd md alt fra vtrantogban, sør og år til kanoslads, n golfban og t amfitatr. Livt på landt, på markn, i staldn og i stuhust r dn fortælling, dr fortælls på Landbomust Lundkrog i Eby. 6. august 2014 åbnr Mosd Fort md udstillingn, På kantn af krig, i kasmattn. Hr kan båd børn og voksn gå på opdagls i forskllig situationr fra dagligdagn undr 1. vrdnskrig. 9

10 Toldbodn Åstræds Osthus Kaffkrukkn Kulinarisk oplvlsr Gourmt-lskr kan glæd sig til t ophold i områdt, hvor lokal, madglad rhvrvsdrivnd har fundt frm til spændnd nichr, hvorfra d tilbydr dlikatssr og madoplvlsr af hø kvalitt. 10 Fortt Café & Rstaurant

11 Bryghust Braunstin Rstaurant Arkn, Køg Marina Rstaurantbsøg Mod nord i Grv findr man Fortt Caf og Rstaurant, dr som nabo til Mosd Fort md dn flottst udsigt ovr bugtn kan still sultn for børn og voksn, dr nydr strandn, som r kstra brd på dtt std. På Rstaurant Arkn på Køg Marina srvrs n bid af Skagn i form af n stor fisk- og skaldyrsbufft md alt, hvad havt bydr på tilsat n god portion nordysk lun. I Køgs bymidt liggr Danmarks størst torv udn for Købnhavn og dannr rammn om dn hygglig torvhandl onsdag og lørdag indtil kl. ca Eftr handln på torvt kan man om lørdagn (forår og sommr) bvæg sig til byns baggård, lokkt af azzmusik og spændnd øl fra Køgs gt bryggri. Bryghust Braunstin kan bsøgs ftr aftal. Braunstins butik r åbn fra Hvis mnun ikk skal bstå af fisk llr skaldyr anbfalr n rækk rstaurantr sig md dansk mad af hø kvalitt som på Skipprkron llr Slagtr Stig i Køg. Tag også på opdagls i Kaffkrukkn på Køg Torv, n lill spcialbutik, hvor du findr alvrdns fristlsr i hø kvalitt lig fra kaff, t, chokolad, olir, kryddrir til n mass andr spændnd spcialittr. Når sultn mldr sig, står valgt mllm at spis på t af d mang god spisstdr i hnholdsvis Køg og Grv, llr om man skal giv sig tid til slv at lav madn. Du kan find rstaurantr, dr tilbydr dn stor gourmtoplvls samt rstaurantr, dr tilbydr t mr nklt måltid. Hvis du slv skal lav madn, kan vi anbfal d mang god spcialbutikkr, dr sælgr ost, kryddrir, vin og dlikatssr for nhvr smag. Børnn kan slipps løs i Kildbrønd Frugtplantag, hvor man må spis alt, hvad man kan, mns man plukkr bær og frugtr til at tag md hm. Holdr man af krydrt mad, r gartnri Toftgaard t bsøg værd - hr førs ovr 100 chilisortr og næstn lig så mang slags tomatr. 11

12 Danmarks ældst datrd bindingsværkshus Mosd Fort Mllm fortid & nutid Når du går n tur gnnm gadrn i Køg midtby, oplvr du på dn n sid d gaml smukk, vlbvard hus, dr fortællr byns histori, og på dn andn sid Køg som dn driftig, modrn by md t lvnd kultur- og handlsliv, dr bl.a. givr rig mulighd for fri shopping. Sidn 1966 har Køg haft t særligt program for bvarlsn af d gaml bygningr, båd d privatd og d, som kommunn r. Drfor bsøgs byn hvrt år af mang gruppr, dr på guidd tur får fortalt byns histori. Gå fra fortid til frmtid på n tur på Trådn, dr forbindr dn gaml by md havnområdt på Søndr Havn, dr udvikls af Køg Kyst. Hvis du vil gå på opdagls i dn gaml bydl, kan du hnt t byvandringskort hos VisitKøg. Grv gnn rummr n særlig histori om Danmark undr først vrdnskrig. Lidt syd for Mosd Havn liggr Mosd Fort, som blv opført lig før og undr først vrdnskrig. I 1915 påbgyndt dn dansk hær anlæggls af Tunstillingn, n forsvarslin fra Køg Bugt til Roskild Ford md skyttgrav, btonhulr og pigtrådsspærringr. Ud i trrænt kan man stadig s rstr af n dl af skydhulrn. Dr var sålds stor militæraktivitt undr krign, som i hø grad involvrd d lokal bbor. Dn 6. august 2014 åbnr Mosd Fort md udstillingn, På kantn af krig, i kasmattn. Hr kan båd børn og voksn gå på opdagls i forskllig situationr fra dagligdagn undr 1. vrdnskrig. Grv Musum har i samarbd md dn lokalhistorisk forning Valdmar skabt Karlslund Kulturrut i Karlslund landsby. Ti af d histori - sk stdr og bygningr r formidlt gnnm skilt og på musts hmmsid md n fortælling om stdt. 12

13 Vstrgad 16 Statun på Køg Torv I for- og ftrsommrn arrangrs byvandringr md guid på dansk. Billt købs hos Visit- Køg. Du får n tur gnnm dn cntral bymidt, og dr r mulighd for at s middlaldrkældr, dr normalt ikk r adgang til. Hksprocssn Køg Huskors r oftst n dl af fortællingn, ligsom historin om Træsko - slagt og H. C. Andrsns ophold i byn indgår i turn. Særlig tur har kirkn som hovdindslag. Tur kan også arrangrs for gruppr. Hvr dn sidst søndag i sptmbr afholds dr Bfæstningns Dag på Mosd Fort md massr af spændnd aktivittr for børn og voksn. Læs mr på: Kanon vd Mosd Fort Omvisningr i Grv 2014 Omvisning i Grv Musums udstillingr kan bstills vd hnvndls til must på llr Omvisning på Mosd Fort kan indtil 6. august bstills vd hnvndls til Mosd Forts vnnr på llr Eftr dn 6. august har Mosd Fort fast åbningstidr. S dm på Vandringr i Køg 2014 Mødstdt r statun på Køg Torv klokkn 19. Varighd cirka halvandn tim. Tirsdag 20. ma By- og kirk Torsdag 12. uni By- og kældr Onsdag 20. august By- og kældr Tirsdag 16. sptmbr By- og kirk Pris: kr. 50 pr. prson. Tilmlding hos VisitKøg nødvndig. Turn forgår på dansk. 13

14 v Tårnv daglig børnbibliotk. Køg Å Åbassint i Køg Hvorfor liggr Køg hr? Køg r anlagt ftr kongligt bud på dt først std syd for Købnhavn, hvor dr var n naturlig havn. Dt skt i årn før 1288, og da byn var planlagt, havd man tgnt n plan for byn. En plan, som dn dag i dag dannr rammn om bymidtn. Køg fik købstadsrttighdr i Køg r n af d byr i landt, dr har flst vlbvard bindingsværkshus i bymidtn, driblandt Danmarks ældst datrd bindingsværkshus fra 1527 og landts ældst fungrnd rådhus fra Havnn i Køg var udgangspunkt for udnrigshandl md d nordtysk byr, og dt stor torv var cntrum for handl og for riddrturnringr, og dt var også hr, at man straffd forbrydr, dr havd ovrtrådt byns og landts lov. Vi har ikk riddrturnringr mr, og lovbrydr straffs ikk offntligt, mn vi har stadig torvdag onsdag og lørdag på Køg Torv indtil kl. ca VæR DIN EGEN GUIDE På VisitKøg kan man hnt t lill gratis byvandrings kort, som fortællr om nogl af husn i dt gaml Køg. 1 Torvt r md sin 9940 km 2 provinsns størst - og har i øvrigt liggt på stdt sidn middlaldrn. Statun forstillr Frdrik VII. I 1997 blv Torvt rnovrt totalt md oprtning og omlægning af all d mang brostn, og Køg modtog Byplanprisn for sin vdholdnd og konskvnt byplanpolitik. I midtn af torvt r ndlagt n mindplad for dnn pris. Hlt op i sidst århundrd stod kagn (n pæl, hvortil dlinkvntr stod bundn til spot og sp) på Torvt. I dag udfoldr dr sig t hyggligt liv på stdt, md torvdag hvr onsdag og lørdag. Torvt 1 Køg Rådhus r Danmarks ældst fungrnd rådhusbygning (ca. 1552). Rådhust r oprindligt opført som ovrnatningsstd for Kong Christian IV ( ) på hans rsr til modrn på Nykøbing Slot. Langsv Ring Æblv Jrnstøbrvængt Clara Fris V Pdrsv Ågad F. C. Han- sns V Skovvængt Præstg årdsstin Elmvængt Kongsbrg Allé P kismus- Laugshusgad Rb- slagrgad Vstrgad Glæisrsv Torvbyn Blgdammn Sankt Grtrudsstr. Tordnskoldsgad Præststin gårds- Gudruns- v srssti Glæi- Strand- vn Torvt Tøxnsv Nørrgad Nils Julsgad ÅBASSIN Køg Station 2 Kirkstræd 3 Oluf Sandrsns Porthus r opført 1638 af Oluf Sandrsn og hans hustru Margarta Jørgnsdattr. Drs navn og årstal står ovr portn, som i øvrigt bærs af t normt rnbslag. På portns indrsid ss tusindr af sømhullr hidrørnd fra mang års slagtrvirksomhd. Kirkstræd 8 r t ombyggt hørnæssanchus, dr vd n nylig rstaurring kunn datrs til sidst i 1500-tallt. Bindingsværkt vist sig at vær i n tilstand, dr ikk tillod, at dt stod frmm. Drfor dn nyklassicistisk facad. 3 Torvt 2 r opført På stdt lå førhn n stor købmandsgård, dr i 1600-tallt bbods af bl.a. Hans Bartskær og hans kon Ann, som hmsøgts af dt såkaldt Køg Huskors. Huskorst rsultrd i, at 16 kvindr blv anklagt for hksri og brændt på bålt. 4 Kirkstræd 10 r fra først halvdl af 1600-tallt. Sidn 1856 har hust rummt Køg Børnasyl (Børnhav). Nyportstræd Søndr Allé Åstræd Brogad Åvængt Banv I. Huitfldtsv Østr H. C. - Andrsns Gad Allgad Katgad By- vængt Lill Kirkstr. Kirkstræd Korsv Lindvængt Louisv Sct. Nicolai Skol Dorov tha Fænddigt Nørr Boulvard Jrnban Bygårdsstræd Rådhus Svogrs Gård Bag Havrn Brggad Brgstin Toldbodv Slagtriv gad Bag Havrn Ivar Huitfldt Quistgaardsv Accisv Stationspladsn ar- th- Carlsnsv Vstr Havnv Cmntv HavnnNor Nordr Søndr Kaga Søndr Havnv Sønd Parktv 7 5 Kirkstræd 13 Smdgårdn r opført i bgyndlsn af 1500-tallt. Foran indgangsdørn står to bislagsstn, som i øvrigt r d nst i Danmark, dr ndnu står på drs oprindlig plads. Bislagsstnn var fundamnt for 2 stolpr, som bar n ovrliggr, og man kunn så stå i tørvr og tag ovrtøt af. Kirkstræd 20 r Danmarks ældst md nøagtighd datrd bindings værks bygning, opført 1527 (s datringn i bælkn ovr dørn). Kun ud mod gadn r dr murt md munkstn, mns rstn af bygningn r lrklint. Bmærk i øvrigt d mgt flott tagstn. Hust r til 6 KØS r t musum for kunst i dt offntlig rum. Must rummr n prmannt samling md ksmplr på dt 20. århundrds kunst, som md skiftnd ophængningr viss for publikum. Bygningn husr Børn Nørgaards mgt brømt karton r til Dronning Margrths goblinr, og båd udfra og indfra r bygningn t mgt flot indslag i bybilldt. 8 Nørrgad 31 r opført I guldsmdforrtningn ss n loftsbælk md inskription fra Inskriptionn lydr i øvrigt sålds: Min vn kom bar ind, bs, bting, btal kun rigtigt. Så r du mig, g dig intt pligtigt Dt har sikkrt vært datidns skilt md kun kontant btaling. 9 Nørrgad 5 ca Kun i andt stokværk r bindingsværkt bvart. 10 Nørrgad 4 Køg Musum r n dobbltgård opført hhv. ca og 1619 som købmandsgård. Har sidn 1909 hust Køg Musum. I musts hav liggr t af Danmarks ældst bindingsværkshus (ca. 1500). I 1914 flyttt fra Torvt

15 Torvdag i Køg Torvdag Hvr onsdag og lørdag fra kl afholds torvdag på provinsns størst torv på hl 9940 kvm. 15

16 Undr ovrfladn Køg Bugt bydr på mang mulighdr md fiskstangn i håndn, båd for familin og dn inkarnrd lystfiskr. Man kan fisk langs kystn llr i Køg og Tryggvæld Å. I Tryggvæld Å fiskr man gddr, aborrr og havørrdr, mn dr r også mulighd for mdfiskri ftr rimtr, brasn, sudr, skallr og ål. Dagskort kan købs hos Aktiv Fritid i Køg og hos Uno X i Vallø. Dt r muligt at køb fiskkort til Kimmrslv Sø og Dalby Sø på Borup Bibliotk. I Køg Å mllm d 3 hvid bror r dt muligt at fisk. Ån r kndt for sin bstand af stor aborrr og havørrdr, mn dr r også mulighd for bækørrd, gddr og frdfisk. Hav Køg Bugt r kndt for sin unikk bstand af havørrd. Hvrt år lands dr mang stor 16

17 Mosd Havn Fisktur vd Køg Å Kimmrslv Sø havørrdr, og langs kystn r dr rig mulighd for at brug spinn- llr flustangn. Som lystfiskr har du god mulighdr for at prøv lykkn omkring båd Mosd Havn og Mosd Fort. Har man gn båd, kan man prøv kræftr md trolling fiskrit i Køg Bugt ftr havørrd, torsk llr pighvar. Bådrampr finds i Køg Marina, Hundig Havn og Mosd Havn. Kontakt dn nklt havn for ydrligr oplysningr. Husk! Husk lystfiskrtgnt! Er man mllm år skal man indløs dt statslig lystfiskrtgn. Lystfiskrtgnt kan købs på posthust llr på 17

18 Aktivittr på vandt Hvis strand og hav r vigtigt for frins succs, kan vi tilbyd kilomtr lang strand langs Køg Bugt. I nord har Grv 8 kilomtr dlig sandstrand md n lill prl vd Mosd Fort, hvor strandn r gort brdr, så flr kan nyd dn. I Køg finds strand båd nord og syd for byn. D gørs størr og ndnu mr indbydnd til sæson Spørg d lokal, hvilkn strand I skal vælg dt afhængr lidt af vr og vind. Strandn langs Køg Bugt r lavvandd og børnvnlig, mn dr r flr stdr opsat lang badbror, så d voksn kan få lidt vand undr køln. 18

19 Hundig Havn Kanotur på Køg Å Havt indbydr til mang slags aktivittr. Lystslrn kan vælg at søg havn i Køg Marina, Mosd Havn llr Hundig Havn. Hvis man mdbringr gn båd llr oll, kan man mod btaling sætt bådn i vandt fra Hundig Havn. Når vindn r til dt, r bugtn idl for windsurfr. Dr r ikk mulighd for at l surfudstyr, så du må slv mdbring brættt. Dykning i Køg Bugt Lidt mr stilfærdigt og familivnligt r kanoslads på Køg Å. Man kan l kanor i Dt Grønn Hus. En kanotur på Køg Å tagr ca. 1 tim. Har du lyst til at oplv Køg Bugt undr havts ovrflad, kan du som sportsdykkr få god oplvlsr i bugtn, hvor dr bl.a. liggr gaml skibsvrag gmt. Kanoudlning: Dt Grønn Hus T: Wknds og hlligdag på Caf Grønsag T: Kystlin vd Grv 19

20 Flott naturoplvlsr Hdland Naturpark Du findr spændnd mnnskskabt natur - oplvlsr langs Køg Bugt. Hdland Naturpark r t 15 km 2 stort områd, hvor landskabt r i stadig forandring. Markr og grusgrav omdanns ftrhåndn til natur- og fritidsområdr md sør, slttr, bakkr og skov. Massr af spændnd natur oplvlsr vntr i Hdland Naturpark, som r t gammlt områd for indvinding af lr og grus. Smukt mosområd I Dyndt vd Borup har man gravt tørv. Nu har områdt udviklt sig til n naturprl md rigt plant- og dyrliv og md n lill sø, man kan bad i. Eftr turn rundt i områdt kan dt anbfals at aflægg t bsøg i Moshusts Købmands - handl llr på traktørstdt Malrklmmn, dr givr dig fornmmlsn af at vær trådt mang hundrd år tilbag i historin. Rhododndronpark Holdr du af rhododndron, r parkn vd Gammlkøggaard t bsøg værd i forsommrn. Fra slutningn af april til bgyndlsn af uni kan man oplv d smukk blomstr i fuldt flor. Parkn r åbn onsdag, lørdag og søndag fra kl Indgang fra parkringspladsn på Gl. Ringstdv. 20

21 Sankt Hans frs md bål langs hl Køg Bugt Kimmrslv Kirk Rhododndron vd Gammlkøggaard Fuglliv For d fuglintrssrd r dr god mulighdr for at studr fuglliv vd Ølsmagl Rvl samt Dyndt vd Borup. Gudrns Stræd Gudrns stræd r n 64 km lang vandrrut gnnm naturog kulturhistorisk landskabr i Grv, Solrød, Roskild og Lr. Langs rutn r opstillt pæl md fortællingr om særlig natur- llr kulturprlr langs rutn. I Grv r dr især fortællingr om lvn fra forsvarslinn Tunstillingn, som blv anlagt undr først vrdnskrig samt mosrn og oldtidsmindr. Moshust i Dyndt vd Borup 21

22 Portalns Kunsthal Pontus Krmann figur i Køg Kunstn Hvis du intrssrr dig for kunst og procssn fra idé til færdigt kunstværk, kan vi på KØS, Musum for kunst i dt offntlig rum giv dig n nstånd oplvls. Must r dt nst musum i landt, dr bskæftigr sig md dn kunstnrisk procs. Hr kan du s modlln til Dn lill Havfru; samlingn rummr dog også skitsrn til Poul Grns udsmykning af syghust i Hrlv, Ptr Brands skitsr til udsmykningn af Vlå Kirk i Ishø samt mgt andt. Dronningns goblinr KØS størst trækplastr r dog Børn Nørgaards skitsr til Dronning Margrth II s goblinr. D vævd goblinr hængr i Riddrsaln på Christiansborg. I Køg kan du s d 17 skitsr i fuld størrls, som man vævd goblinrn ftr samt mr nd 3000 små skitsr af all dtalrn i dt imponrnd værk, dr skildrr 1000 års Danmarkshistori (bmærk Børn Nørgaards skitsr kan først ss fra slutningn af uni). Gallrir Langs Køg Bugt findr du gallrir, dr årt ignnm visr mgt varirnd kunst. Mod nord i Grv r Portalns Gallri t bsøg værd. Portalns kunsthal præsntrr årt ignnm skiftnd udstillingr md anrkndt dansk kunstnr, ligsom Grv Musum md ævn mllmrum bydr på udstillingr af kunst og kunsthåndværk, og samtidig har n samling malrir af ældr kunstnr. 22

23 Jørgn Haugn Sørnsn: Dn låst Solns ø Skitsrn til goblinrn på KØS Fortællingn om strandn og sommrgæstrn I 1911 tilbragt L. A. Ring sommrn vd Grv Strand sammn md familin. Hr mald han flr malrir inspirrt af lyst og naturn vd strandn. Ntop i dnn priod kom d først sommrhus og sommrgæstr til Grv, og priodn r kaldt dn først tilflytningsbølg til Grv. Malrit r sålds n vigtig brik i Grv Musums undrsøgls af Grvs udvikling i dt 20. århundrd fra åbnt land til forstad. L.A. Ring Grv Strand 23

24 spor Istidns En ås r n aflang bakk, som r dannt af smltvandsaflringr undr n gltsr. På Køg Ås får man t klart billd af dn aflang, nu skovklædt bakk, dr sammn md Køg Å løbr gnnm landskabt fra Køg og ind i landt. Åsn r byns fortrukn rkrativ områd, og vi anbfalr grn vors naturglad gæstr n tur i d hø bakkr og stl skræntr. 24 Køg Ådal

25 Gammlkøggaard liggr vd Køg Ås Gå llr cykl Man kan cykl på Åsn ad dn 22 km lang Køg Å-sti, dr ndr i Rgnmarks Bakkr vd Borup. Gå n tur i skovn og nyd synt af dt smukk gods Gammlkøggaard fra 1600-tallt og dvæl lidt vd murn til dn brømt dansk salmdigtr og præst Grundtvigs grav på Claras Kirkgård. Naturlrplads vd Spanagr Ud undr åbn himml Hvis man vil sov i dt fri, liggr gnns nst shltr vd Spanagr på Køg Å-stin. Dr r ovrdækkt sovplads, bålplads, vand samt multtoilt på pladsn. Dr r udgivt 3 foldr om Køg Å-stin. D fortællr om sværdighdrn langs dn 22 km lang rut og kan fås gratis - så læng lagrt rækkr - hos VisitKøg. Foldrn kan dsudn hnts som PDF på VisitKøgs hmmsid (undr Hvad kan du oplv? Naturn i Køg). Badsøn i Dyndt 25

26 Grv Svømmhal fri Aktiv r sov fri Kyststrækningn langs Køg Bugt givr utallig mulighdr for aktivitt. Man kan fisk, sl, gå tur llr bad. Hvis vrt ikk r til badning vd strandn, kan man vælg at bsøg Køgs svømmland, hvor man har mulighd for babybassin llr 10 m vipp, klatrvæg llr rutsban. I Grv finds n af Nordns størst svømmhallr. Kæmp rum, forskllig dybdr, lang banr til motionssvømning, vippr, tårn, baby- og småbørnsbassin, motionscntr, vandgymnastik og udndørs playground r blot nogl af tilbuddn i Grv Svømmhal. Golf r n populær sport for mang, også når man r på fri. Dr r 5 banr i Køg Bugt områdt, dr all kan udfordr båd dn rutinrd såvl som bgyndrspillrn. Hvis man ikk r til rigtig golf, kan man udfordr hinandn i t spil minigolf, f.ks. på Vallø Camping. Skal dr brænds nrgi af, så r Lgungln i Køg dt prfkt std for båd stor og små! Hr finds mr nd m 2 INDEN- DØRS lgland, dr bar vntr på at bliv udforskt, og som udfordrr all - uanst aldr. Har d voksn lyst til bar at s på og nyd n god kop kaff llr kobl op og arbd via trådløst intrnt, r dt også muligt. 26

27 Cafn sælgr kaff samt mgt andt godt. Dr r t suvrænt ovrblik ovr lglandt fra cafn, så man kan hold ø md børnn, mns d lgr. Dt r tilladt slv at mdbring mad. Drikkvarr skal dog købs i LgJungln. Køg Svømmland bydr vlkommn i dt våd, dt sov og dt sund lmnt. Hr i vors flott, lys og varm svømmland r dr plads til båd lg, hygg og motion md svømmhal, motions cntr og café, og a, du kan vær hr fra vi åbnr til vi lukkr. I Grv liggr dt smukk naturområd, Hdland Naturpark, dr bydr på massr af aktivittr for børn og voksn. I dt 15 km² naturskønn områd, r dr 100 km stir til båd cyklistr, gånd, ryttr og motionistr. Stirn løbr forbi Hdland Amfitatr, hvor man hvr sommr kan oplv opra undr åbn himml. Hdland rummr også n vtrantogban, flr ridcntr, n ski- og kælkbakk md snkanon, n motocrossban og n gokartban, n golfban, fisksør samt sør og år til fx kanoslads. 27

28 Så tagr vi cyklrn frm På cykl gnnm Grv Mang vælgr at oplv Grv på cykl for at kunn nyd mødt mllm by og landskab, dr kndtgnr Grv. Uanst om man fortrækkr naturoplvlsr vd strand og hd, llr man r tiltrukkt af familiaktivittr og shoppingmulighdr, så rummr Grv dt hl i cyklafstand. Langs v og gnnm landskabr findr man stir til cyklistr og fodgængr. På tur i sommrlandt Tag hl familin md på cykl fra Hundig Strand Familicamping til Grv Musum, dr liggr på n smuk gnsgård i udkantn af dn idyllisk Grv Landsby. Hr kan d voksn oplv histori og kunst tilbag til 1800-tallts Hdbogn, mns børnn nydr hmmbagt bollr og kag i dn smukk hav vd must. Hrftr kan turn gå vidr ignnm landsbyn og ignnm Tun, hvorfra dr r adgang til dn smukk Hdland Naturpark md dns græsklædt bakkr, små sør og snod stir. Md start fra Hundig Havn har man få minuttr på cykl til shoppingcntrt Wavs md 110 butikkr undr tag og til Strandparkn md sand og vand og sol. Evntyr i Hdland Naturpark Hdland Naturpark invitrr til, at børn og voksn udforskr landskabt på cykl llr til fods, og dr r dsudn t væld af aktivittstilbud for båd stor og små: kanoslads, golf, n vtrantogban og n skibakk. I 2012 indvid Hdland n børnoas md lgplads for mindr børn. Hdland Naturpark lokkr også md n 1,3 km lang frilufts fitnssban og svævban for størr børn og voksn. Tunstillingn Historisk intrssrd vil også find båd Tunstillingn og Mosd Fort i cyklafstand i Grv. Tunstillingn indgik som t stratgisk fæstningsværk undr 1. Vrdnskrig. Tunstillingns størst battri var haubitzrkanonrn på Mosd Fort md bl.a. 6 stk. hurtigtskydnd 12 cm kanonr. 28

29 Få t cyklkort Grv Kommun har udgivt t dtalrt kort ovr cyklstirn i områdt få dt gratis i turistinformationn i Køg llr i Hundig. Køg og Grv liggr på dn intrnational cyklrut 7 dr går fra Købnhavn til Brlin. Dr r 630 km mllm d 2 mtropolr, hvis man vil cykl hl vn. Friaktivittn kan også bstå i n cykltur gnnm d smukk naturområdr langs Køg Bugts langstrakt strand. VisitKøg kan hælp md turforslag, bl.a. i form af n cyklguid md 8 forskllig tur rundt i lokalområdt. Turns distancr liggr fra 6 km til 45 km, så all kan vær md. Turn førr cyklistn hl vn rundt i Køg Kommun, i såvl byområd som ud på landt. Cyklguidn r på dansk, tysk og nglsk og kostr kr. 25,-. Dn kan bl.a. købs på VisitKøg. Fra forårt 2014 kan man køb t kort ovr hl Køg Kommun hos VisitKøg. Køg r kndt for sin stor cyklmotionsløb, dr findr std i sommrhalvårt. Du kan still op i Sælland Rundt, Tøs-Rundn og sidst skud på stammn Køg Tours. I Køg kan dr ls cyklr på Danhostl Køg Vandrrhm og på Køg Marina. 29

30 30 Oplvlsstur i dt gaml Køg

31 Skattkort Oplv dt gaml Køg sammn md din børn md t skattkort i håndn. Du får kortt gratis hos Visit- Køg, og så r dt md at få løst opgavrn rundt i hl dn gaml bydl. Du skal find 10 stdr i byn for at find d rigtig svar, og når du har svarn, skal du aflvr dit skattkort hos VisitKøg, hvor dr vntr n lill præmi (for børn op til 12 år). Du bstmmr slv, hvor læng du vil brug på at find d rigtig svar. Skattagtn r tilgænglig årt rundt. 31

32 Køg Bugt -tæt på d god oplvlsr Køg Grv Copyright: Vikingskibsmust i Roskild Foto: Wrnr Karrasch 32 Havhingstn Koldkrigsmust Stvnsfortt

33 Dt Kgl. Tatrs Skuspilhus Hvis du bor i Køg Bugt områdt md din famili, r du tæt på mang god oplvlsr. Købnhavn r naturligvis områdts størst trækplastr. Dr r max 45 km, og dt tagr høst 45 min i S-tog at nå fra Køg til Rådhuspladsn llr Tivoli. Mn ikk kun Købnhavn bydr på spændnd oplvlsr. Mod vst liggr Roskild md domkirk og vikingskibsmusum, og mod syd r dr ikk langt til BonBon Land. Md fribopæl i Køg Bugt områdt r dr kort til dt mst, og når I kommr hm fra udflugt til hovdstadn, til Roskild llr mod Næstvd, r dt dligt at kunn nå på strandn i Køg llr Grv llr n slntrtur i dt gaml Køg, mns man samlr nrgi til næst udflugt. Husk i øvrigt at vd at tag S-togt til Købnhavn slippr I for storbytrafik, for at btal parkringsafgift, og I kan roligt drikk øl til frokost. Så lang tid tagr dt at komm til Købnhavn Grv - Købnhavn: Køg - Købnhavn: S-tog: 20 min 35 min Bil: 25 min 40 min Cykl: 20 km ca. 42 km Elfanthust i Kbh. Zoo 33

34 GREVE KOMMUNE KØGE KOMMUNE stmning Køg: Histori, & milø Som turist i Køg Kommun findr du alt, hvad hrtt bgærr: Histori, stmning og milø. Kommunns størst by, Køg, r n mgt smuk middlaldrby md t nænsomt rstaurrt bymilø og t pragtfuldt torv, dr i dag står som t af Danmarks bdst bvard middlaldrtorv. I Køg findr du også Danmarks ældst fungrnd rådhus, hvorfra Køg Kommun administrrs. Rådhust r fra ca Køg blv i 2010 kårt som Danmarks bdst handlsby. Byn har t mgt vlfungrnd handlsliv md butikkr for nhvr smag. Mang af butikkrn gmmr sig ind bag dn gaml bykrns facadr. Og hr i Køgs gårdmilø r dr om sommrn mulighd for at lad sig undrhold af lvnd musik til n kold forfriskning. På kan du orintr dig om, hvad dr r af aktivittr i Køg Kommun. Hus vd ultid 34 Bornholmrfærgn

35 GREVE KOMMUNE KØGE KOMMUNE Vintr vd Å Malrklmmn Spændnd naturoplvlsr Naturn i områdt bydr på god oplvlsr: badstrand mod øst og skov mod vst, f.ks. dn 22 km lang Køg Å-sti, som mundr ud vd Rgnmarks Bakkr og Dyndt, som r t gammlt mosområd md t rigt plant- og fuglliv. Hr liggr også dt charmrnd traktørstd, Malrklmmn. Køg Kommun har n fin infrastruktur og god togforbindlsr til Købnhavn, Roskild og Næstvd. Antal indbyggr: Ca Aral: 256 km² Musr 6 bibliotkr FAKTA OM Køg KOMMUN: Bystyr: Borgmstr Flmming Christnsn, C Køg Byråd har 27 mdlmmr Skattprocnt: 24,9 % Skolr: 16 folkskolr, 1 gymnasium, 1 handlsskol, 1 tknisk skol, 1 produktionshøskol, 1 ungdomsskol samt 1 spcialskol Kulturll institutionr: Køg Svømmland KØS Musum for kunst i dt offntlig rum Gallrir Byr/Landsbyr: Køg, Hrfølg, Ll. Sknsvd, Ølsmagl, Llling, Algstrup, Turby, Borup, Ølby, Gørslv, Bævrskov, Vmmdrup og Eby Infrastruktur: Køg Bugt Motorvn ca. 38 km til Købnhavns cntrum S-tog: 45 minuttr til Købnhavn. Færgforbindls til Bornholm 35

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Det midtjyske Søhøjland

Det midtjyske Søhøjland Dt midtysk Søhøland r skabt undr istidrn, mn som også r t rsultat af forkastningr dybt nd i grundfldssokln. Mossøs vandflad r på ca. 1700 ha. Dn gnnmløbs af Danmarks længst vandløb, Gudnån, dr strækkr

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Beboeren. Rollemodel og lege-onkel. Velkommen indenfor. 20 boligafdelinger i KAB åbner dørene i forbindelse med en landsdækkende kampagne.

Beboeren. Rollemodel og lege-onkel. Velkommen indenfor. 20 boligafdelinger i KAB åbner dørene i forbindelse med en landsdækkende kampagne. Bborn August 2010 Vlkommn indnfor. 20 boligafdlingr i KAB åbnr dørn i forbindls md n landsdækknd kampagn. Tag md til t kvartr md båd landsby-idyl og vllykkd ny havnboligr. sid 2 sid 6-8 Rollmodl og lg-onkl

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2009. NR. 36. Din lokale optiker i Dalum

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2009. NR. 36. Din lokale optiker i Dalum DALUM HJALLESE ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2009. NR. 36. 2. ÅRGANG 4 stærk snsommrtilbud Dansk tomatr 10 stk. Kvalitt 1 Fra Bavnhøj i Fangl Ta'10stk 15.- Dansk Icbrg Kvalitt 1 Pr. stk. 5 95 Kryddrurtr fra

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere