Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren"

Transkript

1 Aktuelle seminarer 2013/2014

2 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet række af 5 seminarer med udgangspunkt i kontrakter og derudover udvide med endnu en seminarrække. Rønne & Lundgren byder derfor hen over efteråret 2013 og foråret 2014 velkommen til en række på 6 aktuelle seminarer. Denne seminarrække tager udgangspunkt i aktuelle emner og trends inden for en række forskellige områder. En del af seminarerne sigter på at give en opdatering på nyheder og tendenser inden for et større område, mens andre sigter på at give et mere dybdegående indblik i specifikke områder. Der er mulighed for at følge kurserne enkeltvis eller som et samlet forløb. Kurserne indgår som en del af Rønne & Lundgrens interne videreuddannelsesforløb for advokater og advokatfuldmægtige, og udbydes herudover til medlemmer af Danske Virksomhedsjurister og særligt indbudte. Der forudsættes ikke specialistviden inden for de enkelte emner. Undervisningen varetages af en række eksperter fra Rønne & Lundgren, der sammen med udvalgte gæsteundervisere vil give deltagerne et juridisk og kommercielt overblik, blandt andet ved at inddrage cases. Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål undervejs, ligesom der vil være god mulighed for at netværke i pauserne og ved en let anretning efter hvert kursus. Rønne & Lundgren ser frem til et godt og spændende forløb. Med venlig hilsen Rønne & Lundgren

3 Kursusrække 1. Ansættelsesretlige forhold tirsdag den 29. oktober OPI - Offentlig-privat innovation og juristen i innovationsmiljøet tirsdag den 5. november Sociale medier - hvordan implementeres strategien i virksomheden tirsdag den 7. januar Persondata persondatalovgivningens krav og udfordringer til private virksomheder nu og i fremtiden tirsdag den 25. marts Forhandling og indgåelse af erhvervslejekontrakter tirsdag den 6. maj Entreprenørens konkurs og følgerne heraf samt forældelse i entrepriseforhold tirsdag den 3. juni 2014 Tilmelding Mail Du bedes oplyse, hvorvidt du ønsker at deltage i den samlede kursusrække eller i enkeltstående kurser. Der vil være registrering og kaffe en halv time før kursusstart. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rønne & Lundgens markedsføringskoordinator Mette Falk Christensen på eller telefon

4 Ansættelsesretlige forhold Tirsdag den 29. oktober 2013, kl (3 lektioner). Undervisere: Signe Renée West Advokat, Rønne & Lundgren Anne-Mette Ravn Adm. direktør, Hartmanns Dette kursus afholdes i samarbejde mellem Rønne & Lundgren og Hartmanns, der er et af Danmarks største rekrutterings- og outplacement bureauer. Kurset indeholder en beskrivelse af de grundlæggende ansættelsesretlige regler med særlig fokus på trends på arbejdsmarkedet i dag samt den HRmæssige håndtering af både enkelte og større afskedigelsesprocesser, herunder formålet med outplacement (newplacement) processer.

5 OPI - Offentlig-privat innovation og juristen i innovationsmiljøet Tirsdag den 5. november 2013, kl (3 lektioner). Undervisere: Søren Hilbert - Advokat, Rønne & Lundgren Rikke Bastholm Clausen Direktør og indehaver, Innoba Et OPI-samarbejde er et innovationssamarbejde med offentlige og private deltagere. Formålet med sådanne samarbejder er at udvikle nye løsninger, som kan anvendes af de offentlige deltagere - eksempelvis hjælpemidler til hjemmeplejen eller til hospitaler - men som samtidig har kommerciel interesse for de private deltagere, som efterfølgende kan sælge produkter og andre ydelser, der implementerer løsningen. På kurset gennemgås de vigtigste karakteristika ved sådanne innovationssamarbejder med fokus på dels de særlige procesledelsesteknikker, der kan anvendes for at understøtte innovationsprocessen, og dels anvendelsen af de OPI-modeller, der sikrer, at samarbejdet og den efterfølgende udnyttelse af løsningerne er afstemt med blandt andet udbudsreglerne, statsstøttereglerne og det offentligretlige hjemmelsgrundlag, samt at de relevante rettighedsspørgsmål er afklaret.

6 Sociale medier hvordan implementeres strategien i virksomheden Tirsdag den 7. januar 2014, kl (3 lektioner). Undervisere: Signe Renée West Advokat, Rønne & Lundgren Christian Bjerrum tidligere direktør i Ogilvy & Mather Advertising Sociale medier spiller en stor rolle i de fleste virksomheder i dag. Sociale medier er tilgængelige for alle og kan anvendes af virksomheder til at udgive informationer til både det store og lille publikum. Samtidig anvendes de sociale medier i øget grad af kunder og samarbejdspartnere til at finde informationer om virksomheden. Anvendelsen af sociale medier kræver speciel årvågenhed. Mange virksomheder anvender i dag store ressourcer på at udvikle deres profiler på de sociale medier. En optimal udnyttelse af de sociale medier kræver dog særlig fokus ikke kun på strategien, men også på implementeringen heraf og virksomhedens ansattes brug af de sociale medier. Virksomhedens ansatte kan spille en helt særlig rolle i virksomhedens succesfulde brug af de sociale medier. Derudover skaber de ansattes individuelle brug af de sociale medier i øget grad konflikt i forholdet mellem virksomheden og den ansatte. Dette kursus tager udgangspunkt i, at de fleste virksomheder i dag er opmærksomme på værdien af de sociale medier og vil fokusere på, hvordan virksomheden opnår optimal udnyttelse ved en succesfuld implementering. Derudover giver kurset et overblik over reglerne for de ansattes brug af de sociale medier og giver retningslinjer for, hvordan virksomheden skal eller kan vejlede sine medarbejdere i ansvarlig brug af de sociale medier, der mindsker risikoen for konflikt mellem virksomheden og den ansatte.

7 Persondata persondatalovgivningens krav og udfordringer til private virksomheder nu og i fremtiden Tirsdag den 25. marts 2014, kl (3 lektioner). Undervisere: Michael Gorm Madsen Advokat, Rønne & Lundgren Catrine Søndergaard Byrne Advokat, Rønne & Lundgren Mængden af persondata, der behandles i virksomheder vokser. Big Data er over os. Persondatalovgivningen stiller en række krav til og giver udfordringer for stort set alle virksomheder, og særligt for de virksomheder, som ønsker at tjene penge på informationsstrømmen. Reglerne for behandling af persondata har ikke haft stor fokus hos private virksomheder, selvom persondataloven gennem snart tyve år har sat en stram ramme for lovlig håndtering af persondata. Det skyldes ikke mindst fraværet af sanktioner for manglende overholdelse. Det vil et forslag til en ny EUforordning nu ændre på med forslag om bødeniveauer på op til 2% af virksomhedens globale omsætning. På kurset vil kursusdeltagerne blive indført i de grundlæggende regler og principper, som gælder for håndtering af persondata i private virksomheder. Herefter vil vi med baggrund i aktuelle problemstillinger give vores bud på de 5 vigtigste overvejelser, som enhver privat virksomhed allerede nu bør gøre sig for at overholde reglerne, og som bør implementeres inden bøderne for overtrædelse som forventet stiger markant. Kurset vil også indeholde en introduktion til forslaget til ny EU-forordning, der inden for få år vil regulere håndteringen af persondata i hele EU. Send gerne konkrete spørgsmål eller forslag til emner til os, som (anonymt) vil blive behandlet på kurset. Spørgsmål kan sendes til advokatfuldmægtig Maja Horne Krarup på

8 Forhandling og indgåelse af erhvervslejekontrakter Tirsdag den 6. maj 2014, kl (3 lektioner). Undervisere: Niels Gram-Hanssen - Advokat, Rønne & Lundgren Thomas Stampe Advokat, Rønne & Lundgren Jeppe Wedel Nielsen - Advokat, Rønne & Lundgren Lars Frederiksen Direktør, Cura Management A/S Erhvervslejeretten er et yderst kompliceret retsområde med mange faldgruber, som kan have vidtrækkende og uoverskuelige konsekvenser for parterne i kontraktforholdet. Dette kursus har til formål at give kursusdeltagerne et generelt overblik over de problemstillinger, som udlejer og lejer bør være særligt opmærksomme på i forbindelse med forhandlingen og indgåelsen af en erhvervslejekontrakt. Herudover fokuserer kurset på de konsekvenser, som de aftalte lejevilkår har for den konkrete ejendoms markedsværdi og omsættelighed. Kurset vil bl.a. fokusere på Lejens fastsættelse og sammensætning Arealfastsættelse Adgang til markedslejeregulering Genforhandlingsadgang Fremleje- og afståelsesret Forbrugs- og driftsregnskaber Opsigelsesadgange Istandsættelsesudgifter ved fraflytning Lejekontraktens kommercielle vilkår

9 Entreprenørens konkurs og følgerne heraf samt forældelse i entrepriseforhold Tirsdag den 3. juni 2014, kl (3 lektioner). Undervisere: Niels W. Kjærgaard Advokat, Rønne & Lundgren Henrik Ott-Ebbesen - Advokat, Rønne & Lundgren På kurset vil de væsentligste problemstillinger ved en entreprenørs konkurs blive gennemgået, herunder henholdsvis bygherrens og underentreprenørens stilling over for entreprenørens konkursbo ophævelse og staderapport det økonomiske opgør kald under henholdsvis betalings- og arbejdsgarantier På kurset vil endvidere blive gennemgået praktiske emner vedrørende forældelse i entrepriseforhold, herunder bygherrens krav mod entreprenøren (hovedentreprenørens krav mod underentreprenøren) mellem erhvervsdrivende når bygherren er forbruger når slutbrugeren (men ikke bygherren) er forbruger Herudover vil forældelse af entreprenørens krav på betaling kort blive behandlet.

10 Interne undervisere Signe Renée West, Advokat, Rønne & Lundgren Søren Hilbert, Advokat, Rønne & Lundgren Michael Gorm Madsen, Advokat, Rønne & Lundgren Catrine Søndergaard Byrne, Advokat, Rønne & Lundgren Thomas Stampe, Advokat, Rønne & Lundgren Niels Gram-Hanssen, Advokat, Rønne & Lundgren Jeppe Wedel Nielsen, Advokat, Rønne & Lundgren Niels W. Kjærgaard, Advokat, Rønne & Lundgren Henrik Ott-Ebbesen, Advokat, Rønne & Lundgren Eksterne undervisere Anne-Mette Ravn, Adm. direktør, Hartmanns Rikke Bastholm Clausen, Direktør og indehaver, Innoba Christian Bjerrum, tidligere direktør i Ogilvy & Mather Advertising Lars Frederiksen, Direktør, Cura Management A/S

11 Praktisk information Kurserne afholdes hos: Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, telefon Kursuslektioner: Kursusbevis: Servering: Deltagelse: Tilmelding: Parkering: 3 lektioner af hver 45 minutters varighed pr. kursus, i alt 18 lektioner, som opfylder krav til efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Der udstedes kursusbevis til deltagerne. I pauserne serveres kaffe, kildevand mv. Umiddelbart efter kurset serveres sandwich. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Parkering kan ske i afmærkede P-pladser foran og langs bygningen Tuborg Havnevej 19. Alternativt kan der parkeres i vores parkeringskælder med nedkørsel ud for Tuborg Havnevej 14 i afmærkede gæste P-pladser. Parkeringsbevis, som skal placeres i forruden, udleveres af vores receptionister.

12 Rønne & Lundgren Advokatfirma Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel Fax Hjemmeside

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på www.kammerakademiet.dk. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM Barcelona 21. til 24. april 2015 Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering og finansiering af kriseramte virksomheder i form af indenretlige eller udenretlige

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI VELKOMMEN TIL VIDEN DER VIRKER! Så starter en ny sæson på ATL ACADEMY med masser af kurser for dig, der skal holde styr

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog 2013 1 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen

Læs mere

fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012

fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012 fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012 1 INDHOLD FORBRUGER OG FØDEVARER Hvem er fødevarebrugeren? 4 Økologi og sundere valg 5 kommunikation og pr Løft dit brand til internationale højder

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere