Transfer når tiden er knap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transfer når tiden er knap"

Transkript

1 Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job. HAKL ønskede at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre og om især sociale medier har en positiv effekt. Korte praksisnære AMU-kurser har været en rød tråd for HAKL i flere år, efter Nyt AMU gik i luften i HAKL har bevidst arbejdet med at nedbryde de længere arbejdsmarkedsuddannelser i korte kurser, så det blev muligt ligesom byggeklodser at sammensætte kurserne efter behov, og dermed så praksisnært som muligt. De korte kurser af typisk 2 dages varighed er da også blevet en succes målt på antal kursister og tilfredshedsmålinger i de forløbne år. Mange udfordringer med korte kurser Men selvom kurserne er korte og rettet mod udførelsen af enkelte job- og arbejdsfunktioner, er der stadig plads til forbedringer. Tiden til opfølgning på virksomhederne er knap, og virksomhederne forventer, at medarbejderne kan omsætte det, de lærer på et AMU-kursus, direkte i deres arbejde. Da transfer i AMU blev et tema for TUP-puljen i 2010, satte HAKL sig for at undersøge, hvordan man kan forbedre transfer, når tiden er knap. Projektet fokuserer på korte kurser af 1-2 dages varighed til butiksansatte i detailbranchen. De deltagende udbydere i projektet er: Tietgen KompetenceCenter, Handelsfagskolen, Grenaa Handelsskole, Detaildivisionen samt Tradium Erhverv. Konsulentfirmaet Kubix er tovholder og inspirator på projektet. Er sociale medier løsningen? I projektet har der været fokus på, hvordan visualisering og især brug af sociale medier både før, under og efter kurset kan skabe bedre transfer. Derfor var der også i projektet afsat midler til at udvikle og afprøve brug af videoklip/film og smartphone i undervisningen, samt facebook både før og efter. Men også andre metoder og værktøjer har der været fokus på. Før Under - Efter På 1. erfa-dag i Ministeriet for Børn og Undervisning, hvor vi arbejdede videre med projektets forandringsteori, blev vi af Rambøll præsenteret for modellen. Den går groft sagt ud på, at 80 % af den transfer, der skabes, skabes før og efter kurset, hvorimod det, der foregår på kurset, kun tæller med 20 %. Det har givet anledning til mange diskussioner om, hvor langt man kan og skal strække et AMU-kursus og dermed, hvor meget der forventes af kursusudbyderne og hvor meget man kan forlange af virksomheden og den leder, der sender sine medarbejdere på kursus. Løsningerne er mange, men én pointe står tilbage Der er arbejdet med og afprøvet flere forskellige metoder og værktøjer, som er beskrevet og reflekteret over i de artikler, du sidder med her. En central pointe fra projektet står tilbage: Mest muligt af det, der foregår før og efter et kursus, dvs. kendskab til kurset og forventningsafstemning (før) samt opfølgning i form af fx handleplaner (efter), skal tænkes ind i selve undervisningen (under).

2 Formålet var, at lederen og medarbejderen skulle have en fælles opfattelse af, hvorfor medarbejderen skulle på kursus og hvad det var forventet, at medarbejderen lærte på kurset. Altså en strategisk stillingstagen til hvorfor virksomheden skulle sende medarbejderen på kurset. Dette ville sikre, at medarbejderen var motiveret og klar til at tage imod den læring, som ville komme på kurset. Hvem har ansvaret for transfer? Af Kasper Nissen TRADIUM Erhverv Rigtig mange undersøgelser peger på, at uddannelse ikke giver værdi på bundlinjen, fordi der ikke er en blivende effekt af kurserne. Hvorfor er der ikke det? Det er det store spørgsmål, som dette projekt vil søge at besvare. Er det, fordi underviserne og skolerne/konsulenterne ikke er dygtige nok til at formidle viden og indhold? Er det kursisterne, der ikke forstår indholdet, eller hvorfor er det sådan? Nedenstående iagttagelse bygger på 50 forskellige deltagere fra detailhandlen, fordelt over ca. 17 forskellige virksomheder fordelt på tre hold. Hvorfor transfer? Indlæringen på et kursus består af tre dele og sker i tre faser. Første fase er før kurset og udgør 40% af læringen, under udgør 20% og efter udgør hele 40% af den samlede læring. Af de tre faser er der kun ét tidspunkt, hvor lederne typisk ikke er involveret, det er under selve kurset. Det viser sig til gengæld, at hele 80% af læringen sker før og efter kurset, i dialog og samarbejde med netop ledere og kollegaer. Vi startede vores projekt med at kigge meget på før- og under-fasen, med håbet om at det kunne give en indvirkning også i efter-fasen. Hvad og hvordan I før-fasen sendte vi breve ud til både medarbejdere og ledere omkring kursusindhold, tid og sted, samt et samtaleark, som leder og medarbejder skulle udfylde i fællesskab. I under-fasen arbejdede vi rigtigt meget med at gøre undervisningen meget praksisnær, med konkrete virksomhedscases fra deltagerne, for dermed at skabe transfer i forhold til den virkelighed, som kursisterne kommer fra. Som et ekstra element havde vi udviklet et dilemmaspil, som kursisterne fik med hjem. Efter-fasen startede faktisk i indkaldelsesbrevet, da vi til slut i brevet, netop havde skrevet til lederen, at medarbejderen ville få et spil med hjem, som så kunne bruges, når medarbejderen kom hjem fra kursus. Dette skulle medvirke til en øget videndeling i virksomheden, samt skabe øget transfer for kursisten gennem translokutionaritets princippet. Translokutionaritet er en erkendelsesteoretisk neologisme lavet af den danske filosof Ole Fogh Kirkeby. Det kan populært formuleres gennem sætningen: Jeg ved ikke, hvad jeg mener, før jeg hører, hvad jeg selv siger. Forts

3 Evaluering Da vi ca. tre uger efter endt forløb undersøgte, om nogle af de tiltag, vi havde lavet, virkede ude i virksomhederne, var konklusionen desværre nedslående. Meget få af lederne havde afholdt den samtale med medarbejderen, som vi i brevet havde opfordret til inden kurset og endnu færre havde haft en opfølgende samtale efter endt kursus. Ingen af lederne vidste, at deres medarbejder havde fået et spil med hjem, så der var derfor ingen, der havde prøvet spillet efter kurset. Vi kan gøre meget for at skabe yderligere transfer, men hvis de respektive ledere i virksomhederne ikke har en bedre forståelse for vigtigheden af uddannelse, skal der ikke bruges flere ressourcer på det. I stedet bør der bruges ressourcer på at fortælle om vigtigheden af reglen. Herunder tænker jeg både på den strategiske forståelse, men i høj grad også på den operationelle forståelse for, hvad det kræver at ændre medarbejdernes viden til færdigheder, som giver resultater på bundlinjen. Hvis uddannelse skal blive vejen til succes, så skal virksomhedslederne i højere grad begynde at tage ansvar for den uddannelse og den udvikling, de ønsker, deres medarbejdere skal gennemgå. Transfer af projektet Som uddannelseskonsulent har jeg fået en større forståelse af vigtigheden af at informere virksomhederne omkring reglen, samt det at have en meget dybere dialog omkring vigtigheden af også at have det strategiske aspekt med, når virksomhederne vælger uddannelse. Derfor mener jeg, at det netop er på forståelsen af dette, vi som skoler skal sætte ind.

4 nye binderi teknikker. Endvidere har kursisterne søgt vejledning/rådgivning via den lukkede gruppe, således at der en livline til stede, der fungerer efter kurset er slut. mulighed for at lære mange af de medstuderende at kende inden kurset Det er opløftende at kunne følge med i, hvordan de enkelte kursister faktisk anvender deres nye teknikker ude i butikkerne og deler deres begejstring med kollegerne, udtaler Betina Fravsbøl. Facebook - et effektivt medie til at højne transferværdien i din undervisning? Af Jacob Andersen Handelsfagskolens Kursuscenter Et udsnit af de erfaringer, to undervisere har haft med brugen af facebook i undervisningen. Jeg er overrasket over, hvor hurtigt og smertefrit kursisterne arbejder via facebook udtaler Betina Fravsbøl, blomsterunderviser på Handelsfagskolen i Århus. Betina Fravsbøl har i foråret 2012 gennem TUP- projektet Transfer når tiden er knap fokuseret på at anvende facebook på korte blomster-kursusforløb. Hun har i forbindelse med kurset anvendt facebook på to forskellige måder. På den ene side har hun udarbejdet en facebook side, hvor kursisterne, inden de skulle på kursus, kunne søge information om kurset og stille spørgsmål hertil. Det er rart, at alle oplysningerne om undervisningsforløbet er nemt tilgængelig samt at man gennem facebook har mulighed for at lære mange af de medstuderende at kende inden kurset, udtaler blomsterkursist Marianne Vedel. På den anden side har vi opfordret kursisterne til at tage initiativ til at lave en lukket gruppe på facebook. Den lukkede gruppe har fungeret som socialt netværk, men i høj grad også som videndelingsplatform. Mange af de produkter (binderier), kursisterne har lavet på kurset, er blevet lagt ud på facebookgruppen, enten som billede eller video, siger Betina Fravsbøl. Kursisterne tog billeder eller video med deres smartphones af forskellige binderier og lagde det herefter, uden min hjælp, ud på facebook. For at facebook skal fungere som videndelings-medie på holdet, er det en klar fordel, at der findes en enkelt eller to kursister, der brænder for facebook og dermed gerne vil oprette gruppen, det nytter ikke, hvis jeg som underviser skal administrere gruppen udtaler Betina Fravsbøl. Efter kurset har en del kursister delt deres viden fra kurset gennem facebook i butikkerne, hvor de blandt andet har vist dekorationer og succesen afhænger meget af målgruppen Jesper Stentoft, der til daglig arbejder som leder og underviser på Tietgen KompetenceCenter i Odense, har haft mere negative oplevelser ved brugen af facebook. Vi havde inden kursusstart lagt informationer ud på facebook, men det viste sig, da vi kom i gang med undervisningen, at de fleste kursister ikke havde anvendt denne mulighed. Der blev heller ikke taget initiativ til at lave en lukket gruppe på holdet, udtaler Jesper Stentoft. Jeg tror, succesen ved brugen af facebook i undervisningsøjemed afhænger meget af målgruppen. De kursister, jeg afprøvede facebook på, lå aldersmæssigt typisk fra slut tyverne til slut fyrrerne. Denne målgruppe opfatter mere facebook som et sladderspalte medie til privatbrug end som et professionelt værktøj til videndeling. I eksemplet med blomsterkursisterne, der jo typisk er i starten af tyverne og har meget fokus på at udvikle et produkt, kan facebook fint bruges til at gå i dialog med sin målgruppe på en platform, som de jo kender i forvejen, er tryg ved og har de fornødne værktøjer til at bruge, siger Jesper Stentoft.

5 Efter fasen forberedes i undervisningen Af Jesper Stentoft Tietgen KompetenceCenter Når man ved, at tiden til opfølgning i virksomhederne er knap, er det særligt vigtigt at arbejde med efter-fasen allerede på selve kurset. De didaktiske overvejelser i projektet Transfer når tiden er knap, tager afsæt i 40/20/40- modellen 40 (før-fasen) 20 (under-fasen) 40 (efter-fasen) Det betyder, at vi prøver - selv på korte kurser - at præsentere emner, problemstillinger etc. og starte læringsprocessen allerede inden kursisten er mødt på kursus 40%. De 20% af læringen foregår på kurset og de sidste 40% af læringen foregår efter kurset og det er netop denne fase, denne artikel omhandler. Opfølgning øves i selve undervisningen Erfaringer i dette projekt og tidligere erfaringer viser, at hvis det skal lykkedes deltagerne og virksomhederne at bruge noget af deres knappe tid til at følge op på kursusdeltagelsen, skal opfølgningen allerede øves i selve undervisningen. Handlingsplan På kurset Salgsklar butik, et 2-dages kursus, som vores projekt havde fokus på, arbejdede vi løbende på en handlingsplan, som deltagerne kunne anvende hjemme i butikken. I stedet for at slutte af med at udfylde handlingsplanen, var det et værktøj, vi løbende vendte tilbage til i løbet af de 2 dage. I handlingsplanen blev som minimum formuleret: Aktivitet, f.eks. at flytte rundt på kategorier, hylder, varer, ændre kundestrøm, kortlægge a-, b- og c-pladser etc. Evt. med skitse af det nye oplæg. Mål målbare og tidsbestemte, f.eks. omsætning/avance øges med 10% inden en bestemt dato. Ansvar hvem har ansvaret, hvem skal udføre? Således klædt på tog deltagerne tilbage til deres respektive arbejdspladser og planen var nu, at de diskuterede emner, problemstillinger og teorier skulle implementeres i virksomheden.

6 Eksempler på spørgsmål Almene spørgsmål - Har du nogensinde ignoreret en konflikt og hvorfor? - Har der nogensinde været en konflikt i gang, som du ikke så som en konflikt og hvorfor tror du, at det var sådan? Dilemmaspillet i praksis Af Kasper Nissen TRADIUM Erhverv I forbindelse med projektet Transfer når tiden er knap, har vi på Tradium i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag udviklet et dilemmaspil. Hvorfor dilemmaspil? Dilemmaspillet har den fordel, at det tager udgangspunkt i den enkelte deltagers egen dagligdag. Det vil sige hvert enkelt spørgsmål i dilemmaspillet har forskellige betydninger hver gang, det bliver spillet. Det er dermed et spil, som kontinuerligt kan bruges, genbruges og udvikles på. En anden fordel ved spillet er, at opbygningen ikke er baseret på et enkelt fag/mål, men kan bruges i alle fag og mål, uanset om det er HAKL fag eller over i den tekniske del af efteruddannelsen. Spillets opbygning Spillet virker i al sin enkelhed lidt som et spil, vi spillede som børn, nemlig vendespillet. Spillet består af ca. 40 kort med et spørgsmål på hver. Der er i alt ca. 40 spørgsmål, som er fordelt på fire overordnede kategorier. Skabelonen til dilemmaspillet er udviklet af Erhvervsskolernes Forlag til Office2010-pakken. Skabelonen kan fås ved henvendelse til HAKL på Teori spørgsmål - I en konflikt indgår der altid en sag og relation I hvilken rækkefølge skal man håndtere dem og hvorfor? - Beskriv kendetegnene ved den følgende konflikttype: Den instrumentelle konflikt. Dilemma spørgsmål - Det er i starten af en udsalgsperiode. Der står flere kunder i kø uden for din butik og venter på, at den skal åbne. Kort tid efter åbningen finder du to kunder ved prøverummet, som skændes højlydt over et par bukser, som er på tilbud. Der er kun ét par bukser tilbage. Hvad gør du? Den gode historie - Hvad er dit bedste tip til at håndtere en konflikt? - Fortæl en positiv historie i forbindelse med en konflikt. Hver kursist får efter endt kursus en kopi af spillet hjem, så hele virksomheden kan få glæde af den viden, deltageren har fået på kurset. Samtidig øger det transfer for den enkelte deltager gennem translokutionaritets princippet.

7 Videofilm som fælles referenceramme Af Bruno Clematide Kubix En central del af projektet handlede om at afprøve, hvordan visualisering kan fremme transfer. Tietgen KompetenceCenter har derfor som led i projektet udviklet en videofilm Salgsklar butik og anvendt den på kurset rytmer og rutiner til salgsklar butik med kursister fra meget forskellige virksomheder. Filmen blev anvendt med succes. Et hold bestående af flere brancher - fra slagter til oplevelser - fik på den måde en fælles referenceramme. Dette gjorde, at det blev lettere at forholde sig til forskellige situationer, da underviserne kunne vende tilbage til filmen. Jesper Stentoft fra Tietgen KompetenceCenter siger om brugen af filmen: Den er jo optaget i en detailbutik, så det er ikke sikkert, at en deltager fra en blomsterbutik gider se den flere gange. Men hvis jeg som underviser er i stand til at relatere filmsekvenser til nogle af de udfordringer, som deltagerne fra blomsterbutikken fortæller om, så er det stadigvæk et godt fælles afsæt. Tanken om at filmen også kunne fremme transfer, ved at deltagerne en gang imellem skulle se hele eller dele af filmen på youtube, forblev dog ved tanken. Underviserne måtte konstatere, at der ikke har været besøg på filmen efter selve kurset. Men selv om den del af ideen ikke lykkedes, er Jesper Stentoft overbevist om, at film er et rigtig godt medie til at skabe et fælles udgangspunkt. Dette synspunkt støttes af Michael Ellersgaard fra Detaildivisionen, som udtrykker det på denne måde: Youtube til visualisering kan spare temmelig megen tilrettelæggelsestid og energi. En film på youtube, fx med John Cleese der går på en sjov måde, eller en film, der illustrerer en samtaleform, man kan snakke ud fra, kan både være en slags icebreaker og opsummering på et tema, man er i gang med. På den måde foregår indlæring også gennem andre kanaler end det rent mundtlige. Filmen Salgsklar butik kan som nævnt ses på youtube med dette link: Den tager lige godt 10 minutter og viser to principielt forskellige måder at tackle de samme udfordringer på. Forskelligheder, der er gode at tage afsæt i til drøftelser under kurset.

8 Modet til at kaste ringbindet Af Bruno Clematide Kubix På projektets sidste fælles møde førte Bruno Clematide, Kubix, en samtale med projektdeltagerne Jesper Stentoft, Tietgen Kompetence- Center, Michael Ellesgaard, Detaildivisionen, Kasper Nissen, Tradium, og Jacob Andersen, Handelsfagskolen om hvad de har lært af projektet, og om hvordan de fremover kan bidrage til øget transfer. Bruno: Flere af jer har sagt i løbet af dagen at det her projekt har bidraget til refleksion over egen praksis. Er der en af jer der vil hoppe ind og give et eksempel på det? Michael: Jeg blev optaget af spørgsmålet om hvordan jeg for alt i verden kan sikre bare en lille smule transfer hver dag. Det vil til stadighed være det redningsnet jeg kan falde tilbage i, selv under pres. Så kan jeg altid få deltagerne til at spørge sig selv om hvordan de kan bruge det vi er i gang med, i deres hverdag. Bruno: Er det så ikke endnu en ekstra opgave for underviserne? Michael: Nej, tværtimod. Dette spørgsmål kan faktisk tage pres væk fra mig. Det giver lethed. Og det manifesterer mere tydeligt end noget andet at tankpassermodellen er passé. Kasper: Vi har også tidligere sendt breve ud og meget mere. Alligevel har vi altid fået dårlige målinger på spørgsmålet om hvad du kender til kurset osv. Jeg har i projektet lært at undervisningen skal meget mere være et sted hvor man reflekterer over sin egen hverdag meget, meget mere end at vi formidler forudgivet stof. Skemalægge refleksion Jacob: For mig har den store øjenåbner været at jeg skulle forberede deltagerne meget mere, fx ved at provokere dem forud for kurset. Det havde jeg slet ikke tænkt på inden det her projekt. Jesper: For mig har det vigtigste været at vi har gjort det til en del af projektet at reflektere over egen praksis. Det har vi aldrig gjort i det omfang på vores skole. Og det har givet enormt meget i forhold til hvordan vi kan arbejde med transfer. Det er lige før jeg mener at vi bør skemalægge refleksion i vores organisation. Alle på vores skole der har været involveret i dette projekt, er blevet flyttet ret så kraftigt. Jacob: Det kan jeg også tilslutte mig. Jeg har været så heldig at kunne forelægge det vi har lavet i dette projekt, på et pædagogisk rådsmøde. Der gik altså et pædagogisk lys op for mange af mine kolleger: det jeg plejer at gøre, er måske ikke altid lige det rigtige. Det var fedt at opleve en del tankpassertyper åbne sig og spørge mere til hvordan vi konkret forsøgte at arbejde med transfer. En der underviser folk fra sportsforretninger, sagde for eksempel, nå, måske skulle vi løbe en tur i stedet for bare at snakke om de og de typer løbesko. Transfer i undervisningen Bruno: Der hænger et spørgsmål i luften i forlængelse af det I lige har sagt: Hvordan kan man fremme transfer i selve undervisningen? Som I har sagt, er dette jo en meget vigtig transferbrik I har udviklet i det her projekt. Jacob: Vi skal tale deltagernes sprog, følge deres hverdag og finde ud af hvor de er henne. Prøve at gøre undervisningen så levende som muligt på denne måde. Vi skal kunne turde trække os lidt tilbage og lade deltagerne snakke og snarere være inspirator og provokatør. Michael: At tage deltagernes udfordringer fra hverdagen ind i undervisningen kan være en anledning til at deltagerne opstiller et mål Forts..

9 øjenåbner at tale om det her 40/20/40, og jeg bruger det faktisk hver eneste gang jeg snakker med en virksomhed. Sociale medier og visualisering Bruno: En del af projektet handler om brug af sociale medier og visualisering. Hvis I skulle sætte nogle ord på om det kan være en dåseåbner for at fremme transfer - er det værd at bruge krudt på? hvad vil du her, sådan at kurset bliver meningsgivende. Jeg er villig til at skifte spor, hvis det bidrager til at opfylde deltagernes hvad vil du her. Kasper: Jeg skal være klar til at italesætte transfer i undervisningen. Hvis jeg som underviser ved at mit mål med det er at få italesat transfer, så er jeg helt sikker på at jeg får skabt mere transfer. Bruno: Har I gennem projektet fået nogle greb til at få hverdagen ind i undervisningen? I har alle sammen talt om at det er svært at få noget relevant om arbejdspladsen og deltagerne ind på forhånd hvordan får I det så ind på stedet? Jesper: Vi har jo lavet filmen salgsklar butik. Den illustrerer nogle hverdagsproblemer. Når vi ser filmen, kommer der mange eksempler fra deltagernes egen hverdag ind. Det gør det hele lidt lettere. Filmen er optaget i en rigtig butik. Og selv om den måske har nogle lidt fortegnede eksempler, så åbner den i hvert fald for de problematikker deltagerne selv sidder med. Michael: På kurset om personalesamtaler skal deltagerne først selv formulere hvad de synes der en svær samtale. Så er det dét der er svært, og ikke noget jeg får påduttet fra en lærebog. Bruno: Hvordan kan I fremme transfer i den måde I er i kontakt med virksomhederne på? Jesper: Det er jo ved at gøre dem opmærksomme på hvad det egentlig er, de sender deres medarbejdere af sted til? Også via samtale fortælle dem hvad vi kan bidrage med både før, under og efter. Det afhænger lidt af hvilken type kursus det er. De steder hvor vi gør det, kan vi jo se at der kommer mere ud af kurset. Markant mere. Kasper: Hvis jeg bringer det her spørgsmål om 40/20/40 op i før-snakken med virksomhederne, så kigger de først lidt mærkeligt, men når vi først er i gang, så bidrager det faktisk til at løfte AMU. For mig har det været en mega Jesper: Det er Fremadrettet får vi deltagere som er vokset op med facebook, men så kommer jo spørgsmålet om det er mediet for afsæt til læring eller om der er andre kanaler vi skal gå igennem. Jacob: De gange hvor vi har set at det fungerer, er det afhængig af to ting: For det første skal der som minimum være en der brænder for det. Og for det andet: Vi kender jo godt facebook i forvejen og nogle synes det er fint at bruge det til læring. Mens andre synes at facebook er et medie hvor man udstiller sig selv for nogle andre. Og ikke andet. Michael: Jeg tænker på at vi fremover måske kan bruge de sociale medier i undervisningen ved at deltagerne kan inddrage deres netværk, fx andre slagtere, andre blomsterbindere for at få input til undervisningen som efterfølgende kan drøftes i undervisningen. Jacob: Det fungerede faktisk fint med at vi producerede en film om hvordan vi lavede buketter og at den deltager der brændte for det, faktisk sendte filmen via facebook til sin leder Forts

10 og sine kolleger og fik respons fra dem direkte i undervisningen. Det funkede fint. Stor skoleintern spredning Bruno: Lad os runde af med et frækt spørgsmål: Hvis I skulle svare på om det var værd at ministeriet brugte en million kroner på sådan et projekt, hvad ville I så svare? Har det kunnet betale sig og hvorfor? Kasper: Jeg har også været med i et andet projekt. Men lige præcis det her projekt har udviklet så mange skoler, så mange undervisere, så mange konsulenter, og der er kommet nogle rigtig gode konkrete ting ud af det som man også kan give videre til andre skoler, også langt ud over det der er bevilget. Også nogle teorier og tanker om hvordan vi kan gøre AMU meget bedre og skabe mere værdi. Det tror jeg ikke at det var tanken fra starten af. Det var mere konkrete ting om hvad man kan gøre for at skabe transfer. Men vi har fået et meget mere overordnet blik for det. Jesper: Man snakker jo også hele tiden om hvordan man kan styrke kvaliteten. Hvis der er noget, denne fokus på transfer giver, så er det da i dialog med erhvervslivet at finde ud af hvordan man kan højne kvaliteten og udbyttet. Dér rammer projektet hovedet på sømmet. Michael: Projektet har bidraget til modet til at kaste ringbindet. Jesper: Det har du helt ret i, jeg står her i dag ikke længere som tankpasser. Jacob: Jeg er meget enig i det med det modige. Jeg blev spurgt af mange af mine kolleger om det her med transfer. Og nogle føler sig mere udfordret. Hvorfor skulle jeg lave om på noget der har virket i 20 år. Michael: For mig har det været et innovationseventyr. Hvordan kan vi tænke ud af boksen og skabe noget nyt med mere værdi for deltagerne. Alle ind i munden på hinanden: Og så har der været en fantastisk åbenhed når vi har mødtes. Vi turde fortælle hvad vi gør til dagligt og har på den måde turdet udfordre hinanden. Bruno: Det I siger, er egentlig: Der er lige så mange bieffekter som aldrig kunne været skrevet på forhånd, ikke mindst takket være den måde projektet er kørt på med den åbenhed I taler om. I fortæller om en spredning af transfertankegangen i jeres organisationer som går langt ud over det forventede konkrete output og forventede effekter som for eksempel videoen der fremmer transfer. Jesper: Refleksionen har trange vilkår i dagligdagen. Og projektet har bidraget rigtigt meget gennem fælles refleksion, og det giver også mod på at gøre det mere i forlængelse af den undervisning man har, gerne i nogle fora sammen med kolleger. Bruno: Det må være et fint slutpunkt. Tak for snakken!

Transfer når tiden er knap Metoder til at understøtte læring på korte kurser i detailbranchen

Transfer når tiden er knap Metoder til at understøtte læring på korte kurser i detailbranchen Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Transfer når tiden er knap Metoder til at understøtte læring på korte kurser i detailbranchen Susanne Clemensen, HAKL Indhold

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne!

Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne! København den 11.10-2016 Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne! Af lektor Albert Astrup Christensen Lærerne oplever af og til, at enkelte elever ikke er motiverede i teoriundervisningen i

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser om videre... Journalistiske arbejdspladskurser Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet JOURNALISTISKE ARBEJDSPLADSKURSER Kom videre... Som noget nyt tilbyder Center for Journalistik på

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Handleplanen som ordreseddel

Handleplanen som ordreseddel Gør tanke til handling VIA University College Handleplanen som ordreseddel Fra mål til udvikling veje til procesbaseret dokumentation 1 Mål med workshoppen Workshops skal kaste lys på konkrete elementer

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Pædagogisk ledelse i praksis. Lederens kommunikation er afgørende for, at skolens strategier udleves

Pædagogisk ledelse i praksis. Lederens kommunikation er afgørende for, at skolens strategier udleves Lederens kommunikation er afgørende for, at skolens strategier udleves Poul Sørensen - EUC Sjælland poso@eucsj.dk Jeg vil gerne inviterer til dialog så bryd gerne ind og kom med jeres erfaringer og input

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Fremtidens førstehjælpere

Fremtidens førstehjælpere Fremtidens førstehjælpere Undervisningsmateriale til brug i udskolingen, 1. kvartal 2015 Dine elever er fremtidens førstehjælpere Handling følger holdning At redde liv er ikke kun et spørgsmål om at kunne

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Workshop AM2011 8.11.2011 kl. 8.45 10.15 www.amk.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lise Bache Arbejdsmiljøkonsulent i (AMK) Master

Læs mere

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds Afsluttende artikel Jeg har gennem foråret deltaget i forløbet Didaktisk innovatorium. I denne afsluttende artikel om forløbet tager jeg afsæt i at besvare nedenstående 3 spørgsmål: 1. Hvilke erfaringer

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Det samlede forløb... - Mit udbytte af min deltagelse i udviklingsforløbet har overordnet set levet op til mine forventninger?

Det samlede forløb... - Mit udbytte af min deltagelse i udviklingsforløbet har overordnet set levet op til mine forventninger? Det samlede forløb... - Mit udbytte af min deltagelse i udviklingsforløbet har overordnet set levet op til mine forventninger? 73% 8 27% 3 % % % % % 25% 5% 75% 1% Eventuelle supplerende kommentarer til

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere