Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook."

Transkript

1 Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook.

2 Om ipadkataloget Praktiske oplysninger Kurserne er alle målrettet undervisere i skolen, men vil også kunne tilrettelægges for pædagoger i børnehaver, fritidsordninger m.m. Kurset i Basis brug af ipad, kan både tages som almindeligt kursus, eller som gratis selvstudie på skolen. Derudover kan man tage de enkelte kurser i den rækkefølge man ønsker. Der er altså ikke en progression mellem kurserne fra 2 til 8. En oplagt mulighed kunne være at slå flere kurser sammen i forbindelse med hele efteruddannelsesdage. Enkelte kurser tager som standard 3 timer og kan foregå i CFU s kursuslokaler, eller de kan afholdes på skolen. Vi lægger vægt på at kurserne foregår i tæt relation til praksisundervisning og at der er en meget stor grad af hands-on aktiviteter. Derudover vil it-didaktik være en rød tråd i alle kurser. Fagene er som udgangspunkt tænkt bredt ind i temaerne. F.eks. vil man kunne bruge kurset Eleven som producent i hele fagrækken, og der vil typisk være opgaver af forskellig faglig karakter til kurset. Men kan også, efter i

3 ønske, få et mere præcist fagligt målrettet kursus, så man f.eks. kan få et kursus i Videoproduktion i naturfagene eller Eleven som producent i danskfaget. APPS er naturligvis vigtige, men de er ikke som udgangspunkt i fokus - det er den gode undervisning. Når det er sagt, er der naturligvis en række apps, man skal lære at kende og ikke mindst lære hvordan de kan arbejde sammen og dermed opnå mer værdi. Langt de fleste apps vi arbejder med er brede produktionsog præsentationsapps, som skal didaktiseres, men til gengæld er de langtidsholdbare og kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Kurserne afvikles primært af CFU s egne konsulenter med erfaring fra praksis, men der kan også indrages eksterne instruktører. Alle kurser kan afholdes på den enkelte skole. CFU kan være behjælpelig med afvikling på en nærliggende VIA adresse. Se bagerst i kataloget for priser og kontaktinformation. ii

4 Kapitel 1 ipadkurser 1) Basis brug af ipads 2) Eleven som producent 3) Feedback 4) Videoproduktion 5) Web 2.0 6) itunes U 7) Digital dannelse 8) IT satsning på ipads

5 Sektion 1 Basis brug af ipad FOKUSOMRÅDER 1. Bliv dus med de mest basale funktioner på ipad en. 2. Apple-id og Appstore 3. Kommunikation på ipad 4. Bruge billeder i undervisningen 5. E-bøger - Booke og læse ipad er netop blevet en digital mulighed for dig i undervisningen - men hvordan anvender du ipad en som et digitalt redskab? Dette kursus har fokus på begynder-kompetencer og vil gøre dig i stand til at anvende ipad en didaktisk i skolesammenhænge. Gennem eksempler fra skoleverdenen arbejdes der med ipad ens basale funktioner. Med praktiske øvelser kommer du til at arbejde med ipad ens kamera, billedredigering, kommunikation, kalender, e-bøger m.m. Du vil blive præsenteret for gode undervisningsapps og introduceret til hvordan man kan finde og vurdere apps og andre gratis læringsressourcer generelt. På dette kursus drøftes også IT didaktik. Hvordan støtter ipad en bedst op Du behøver ikke at være it ekspert for at arbejde pædagogisk med en ipad i skolen. Men et vist basiskendskab er trods alt en nødvendighed. omkring elevens læringsudbytte. Vi vil bl.a. komme omkring Tpack modellen og læring med eleven som aktiv og producerende deltager. Dette kursus kan rekvireres, men materialet er også lavet, så det evt. kan tages som selvstudie på skolen. Ønsker du at tage kurset som selvstudie foregår det via itunes U, hvor der findes et omfattende videomateriale, så alle kan være med. 4

6 find kurset ved at søge på Basis brug af ipad. itunes U er en gratis app, hvor der findes kurser fra hele verden. For yderligere vejledning til selvstudiet kontakt en af fagkonsulenterne (Se kontaktinformation bagerst i kataloget). 5

7 Sektion 2 Eleven som kreativ producent FOKUSOMRÅDER 1. Når undervisning med it gør en forskel 2. Kreative og innovative produktioner 3. Apps der arbejder sammen 4. Deling af produkter Medialiseringen af samfundet er et grundlæggende vilkår for både unge og voksne, men hvordan kan eleverne arbejde kreativt og ansvarligt inden for dette felt? Dette kursus har fokus på nogle af mange muligheder IPad en giver i klasseværelset. Det vil handle om at få eleven til at skabe produkter som: Film (både fiktion og faglige) Animationer Digitale selvproducerede spil Tegneserier Præsentationer Multimodale e-bøger Derudover vil kurset arbejde med forskellige muligheder for at dele og udgive de forskelige produktioner. (Youtube, Skoletube, Google drev, Facebook) Forenklede Fælles Mål: Eleven som målrettet og kreativ producent Eleven som ansvarlig deltager Der vil/kan blive arbejdet med følgende apps: Book Creator Explain Everything Puppet Pals PhotoSpeak imotion Stripdesigner 6

8 Eksempler på kreative og faglige produktioner Opgave til 1.kl.: Lav en historie hjemme. Den skal have en start, en midte og en slutning. Desuden skal den have et dramatisk højdepunkt Screenshots er lavet med: TinyTap, Explain Everything og imotion HD Eksempel fra Ella og Lærkes stop motion film med playmobil. Mange gratis apps kan bruges fagligt med lidt kreativ tænkning Apps som Photospeak er gode til at få eleverne til at få sat ord på og evt. sætte sig i andres sted (f.eks. Elvis) 7

9 Sektion 3 Feedback FOKUSOMRÅDER 1. Effekten af feedback 2. Evalueringer 3. Respons på afleveringer 4. Respons fra elever Feedback er med Folkeskolereformen blevet tydeligt ønsket i Folkeskolen. Feedback rummer store kvaliteter i undervisningen, men stiller også store krav til underviseren. På dette kursus har vi fokus på, hvorledes ipad en kan anvendes som redskab til at forbedre, forsimple og effektivisere arbejdet med feedback i hverdagen. På dette kursus arbejdes der med flere former for respons, bl.a. den skriftlige, den mundtlige og den levende. Der tages udgangspunkt i praksiseksempler og der afprøves forskellige apps. På kurset vil der blive arbejdet med følgende apps: Showbie Socrative teacher + Socrative student Forenklede Fælles Mål Eleven som ansvarlig deltager Eleven som målrettet og kreativ producent Nearpod Goodnotes Notabillity Explain Everything 8

10 Socrative er blot en af mange muligheder, for at arbejde med feedback og evaluering Nearpod er en app, som giver læreren en unik mulighed for at lave en evalueringsproces, hvor der arbejdes med både multiple choice, tegning og tekst. Læreren fjernstyrer alle klassens ipads og eleverne er aktive i processen. Showbie er en app med rigtig gode muligheder for at skabe overblik over afleveringer og arbejde med feedback. 9

11 Sektion 4 Videoproduktion FOKUSOMRÅDER 1. At arbejde pædagogisk og didaktisk med videoproduktion 2. Læreren som producent (herunder flipped learning) 3. Videoproduktion fra start til slut 4. At dele filmproduktioner Video er en dominerende medieform i samfundet og det bliver stadig kun mere aktuelt, både at kunne gennemskue/analysere filmmediet, men også at være aktiv medskaber af en medieform, som på mange måder dominerer det teksten. At lave film i skolen har to sider. Det kan være læreren som skaber visuelt undervisningsmateriale (f.eks. til brug i.f.m. flipped learning) og det kan være eleven som aktiv skaber og bearbejder af viden. Med en ipad er denne proces nemmere end nogensinde. Dette kursus arbejder med videoproduktion generelt. Videoproduktionen kan have mange facetter: Fremstilling af undervisningsmateriale (både lærere og elever) Fiktionsfilm (Mest i danskfaget og projekter) Fag faglige filmproduktioner (dækker hele fagrækken) Forenklede Fælles Mål Eleven som ansvarlig deltager Eleven som målrettet og kreativ producent Skærmoptagelser (How-to film, forklaringer af modeller m.m.) Skole-tv (kort præsentation - kan købes som et seperat kursus) Deling af videoproduktioner (Youtube, Skoletube, Google drev, Facebook) 10

12 Et par eksempler på kreativ videoproduktion i undervisningen. 11

13 Sektion 5 Web 2.0 FOKUSOMRÅDER 1. Web 2.0 i didaktisk perspektiv 2. Elever kan give indhold til nettet 3. Sociale medier i klassen 4. Blogs i undervisningen 5. At udgive elevproduktioner 6. Etiske overvejelser Web 2.0 stiller krav til elev og lærer. Vi er ikke længere blot forbrugere, men også en producerende del af et online fællesskab. Eleverne færdes dagligt i web 2.0 miljøer, f.eks. i sociale medier og blogs, men har disse digitale miljøer også et potentiale som redskab for læring? Dette kursus sætter fokus på web 2.0. Du vil blive afklaret i forhold til hvad web 2.0 er og hvordan web 2.0 kan anvendes til læring. Der vil blive arbejdet med didaktisk analyse og vurdering af forskellige web 2.0 portaler. Dette kursus tager udgangspunkt i konkrete undervisningssituationer med afsæt i web 2.0 som redskab. Skoletube, Facebook, Youtube, Twitter, blogs og wiki s hvordan kan disse redskaber støtte og forstærke læringen? Forenklede Fælles Mål Digital dannelse og etisk ansvarlighed er også centrale elementer i dette kursus. Deltagelse i digitale fora nødvendiggør, at eleverne skal tilegne sig kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i vekslende online sociale kontekster. 12

14 en af de positivt største fagdidaktiske udfordringer er web 2.0, der som brugergeneret web udvisker grænsen mellem producent og konsument eller mellem passiv modtager og aktiv afsender, som vi f.eks. ser det med Youtube og Wikipedia Forord fra: Didaktisk design i dansk, Digital planlægning i praksis Af Jørgen Asmussen 13

15 Sektion 6 itunes U FOKUSOMRÅDER 1. Tekniske færdigheder 2. Distribution af undervisningsforløb 3. Didaktiske muligheder herunder flipped learning og blended learning 4. itunes U i samspil med andre apps itunes U er Apples platform for undervisning. På denne platform kan du udgive egne undervisningsforløb eller finde spændende inspiration fra kollegaer verden rundt. Med en milliard downloads fra platformen allerede i 2013 har denne læringsplatform etableret sig som en førende portal for læring og videndeling. På dette kursus arbejdes der med at skabe undervisningsforløb på itunes U platformen. Du guides igennem processen fra brugeroprettelse, kursusoprettelse, produktion af undervisningsforløb og deling med elever eller/og kollegaer. Vi kigger også på hvorledes andre apps integreres med itunes U og på den måde skaber multimodale kursusforløb. Teorierne bag Blended Learning og Flipped Classroom er delelementer i dette kursus. Teorien bag Blended Learning er at man kombinerer de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb så resultaterne, indlæringen, bliver optimeret. Opgaver, undervisningsmaterialer og noter fungerer sammen i itunes U-appen og hjælper eleverne med at forberede sig til timerne og engagere sig i undervisningen. Der vil endvidere kunne gives bud på, hvordan man som institution eller i en større kreds (f.eks. kommune) kan opstille en struktur som fordrer optimeret deling og fælles forberedelse (både på tværs af fysisk rum og ved fælles tilstedeværelse. 14

16 Skærmbillede fra itunes U Hent kataloget som ibook for at kunne bladre i skærmbillederne - Søg på ipadkatalog i appen ibooks 15

17 Sektion 7 Digital dannelse FOKUSOMRÅDER 1. Hvad er digital dannelse? 2. Etiske overvejelser 3. Opstilling af retningslinjer til brug på skolen Vejledingen til Fælles Forenklede Mål: Deltagelse i digitale fora nødvendiggør, at eleverne skal tilegne sig kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i vekslende online sociale kontekster. At være barn i det moderne samfund kræver digital kompetence. Digital kompetence forståes som værende en blanding af digitale færdigheder og digital dannelse. Når børn bliver udstyret med en ipad i skolen bliver behovet for en bred digital dannelse fremrykket, om ikke andet så tydeliggjort i skolens hverdag. Både forældre, elever og lærere skal klædes på til en dagligdag med en digital verden, med alle de muligheder og faldgruber der følger med. Loven skal kendes, lokale regler skal opstilles og etiske og moralske samtaler bør tages inden problemstillinger rammer. På kurset vil der blive vist eksempler på hvordan andre skoler arbejder med de etiske aspekter af digital dannelse. Der vil også blive mulighed for, under sparring, at udarbejde konkrete eksempler på retningslinjer og handleplaner, som kan bruges på skolerne. Både i forhold til de konkrete regler og til de værdiladede etiske og moralske forhold. Materialet der udarbejdes vil kunne tages tilbage på skolens og være udgangspunkt for en samtale til f.eks. et pædagogisk rådsmøde. Der vil blive præsenteret undervisningsmateriale og eksempler på undervisningsforløb, som man kan arbejde med i klasserne. 16

18 Hvad betyder Digitale fodspor? Hvad gør jeg med itforskrækkede forældre? Hvilke sider må man ikke besøge? Hvordan er det liiige med copyright reglerne? Hvordan håndterer jeg digital mobning? Bør indskolingsbørn være på nettet? Hvad skal vi gøre ved at de spiller så meget? Er du klædt på til elevernes udfordringer? 17

19 Sektion 8 IT satsning på ipads FOKUSOMRÅDER 1. Forberedelse 2. Præsentation af forskning 3. Teknisk indsigt 4. Uddannelse 5. Struktur Dette kursus er henvendt til ledere, som skal til, eller arbejder med ipad i undervisningen på et mere overordnet og strukturelt plan. Der vil være fokus på hvad der skal til for at integrere ipad en som et undervisningsredskab, som gør en positiv pædagogisk forskel for både lærere og elever. Kurset vil blive tilrettelagt after de enkeltes behov - det kan være spørgsmål som: Hvilke forcer og ulemper har en satsning på 1:1 ipads? Hvilke forberedelser er centrale for en vellykket it-satsning. Hvilke tekniske foranstaltninger bør foretages. Evaluering ad ipadsatsning i Odder (Fra Folkeskolen.dk) Hvilke muligheder for efteruddannelse findes der. "I halvdelen af ipad-klasserne blev der taget højde for de elementer af digitale didaktiske designs, der virkelig understøtter elevernes læring. ( ) Men i den anden halvdel af de observerede klasser blev de digitale, didaktiske designs ikke planlagt tilstrækkeligt eller gennemført tilstrækkeligt, og de understøttede ikke læringen. 18

20 Priser og kontakt Prisen pr. kursus med op til 15 deltagere er 3700 kr. + kørsel og køretid (pt. 365 kr. pr. time). Er I flere end 15 anbefaler vi at bruge flere instruktører. Kontakt os for et tilbud. For basiskurset er der to muligheder. Man kan hente materialet selv og bruge det gratis som selvstudium (kontakt os evt. for rådgivning), eller man kan som de andre kurser rekvirere en instruktør. Kontakt os meget gerne for bestilling af kurser eller for at modtage et tilbud. Kontakt kursusafdelingen for bestilling af kurser: Tina Agesen-Pagh Mail: Telefon: Hvis du ønsker at drøfte andet indhold eller ønsker at få yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte en af følgende fagkonsulenter: Morten Eidorff Langballe Mail: Telefon: Træffes mandag & torsdag Mikkel Aslak Koudal Andersen Mail: Telefon: Træffes torsdag og fredag xix

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Apple Professional Development Kursuskatalog

Apple Professional Development Kursuskatalog Apple Professional Development Kursuskatalog forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk SKOLEUDVIKLING Regeringens målsætning med folkeskolen er klar: Vi skal have en faglig stærk folkeskole med plads til alle børn. En folkeskole der både sikrer, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Fra app ernes planet til klasserummet. Apps i fagundervisningen

Fra app ernes planet til klasserummet. Apps i fagundervisningen 1 Fra app ernes planet til klasserummet Apps i fagundervisningen Af Marie Falkesgaard Slot, Jeppe Bundsgaard, Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen og Rasmus Fink Lorentzen Artiklen henvender sig til lærere

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere