ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca år med ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD"

Transkript

1 ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca år med ADHD Fredag 22. november Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam. Der er mulighed for at udfylde huske vaneliste og fortælle børneteamet om børnenes behov og vaner. Der er mulig for at gå rundt og se Pindstrup Centrets faciliteter. I løbet af weekenden er forældrene velkommen til at kigge ud i køkkenet for at få inspiration til sund mad eller få udleveret yoghurt e.lign Let måltid og præsentation af kursusledere og frivilligt børneteam. Maden under hele kurset giver forældrene inspiration til sund og nem mad efter konceptet food for brain. Børn & voksne, kursusledere & børneteam spiser alle måltider sammen, med undtagelse af aftensmad lørdag aften og morgenmad søndag, hvor teenagere med ADHD er på tur i en spejderhytte Teenage kontra ADHD problematikker. Oplæg og debat ved kursuslederne. Som forældre kan det ofte være svært at finde ud af, hvor problemerne i samværet stammer fra. Er det pga. puberteten og dermed teenageudfordringer, eller skal grunden findes i barnets/den unges ADHD. Forældrene får en grundviden om de forskellige problematikker og bliver bedre i stand til at takle problemer og konflikter, der kan opstå med en teenager/pre teeanager med ADHD. Normer og grænser for en teenager/pre teenager vil også blive behandler, herunder: fester/alkohol, venner, sengetider, udetider, pligter, skole/lektier, lommepenge, tøj, medicin. Det er kursuslederne der skaber et fortroligt rum og guider forældrene gennem programmet Hvordan overlever man som familie, når man har et barn med ADHD? Debat og erfaringsudveksling. Mange forældre til børn med ADHD lever en hverdag, hvor de ikke har kontakt til andre familier med børn med ADHD. Derfor går forældre til børn med ADHD ofte rundt med mange tanker og følelser, men ikke så mange at dele dem med. Forældrene opdeles i grupper afhængigt af børnenes alder, og taler om hverdagens glæder og sorger. Det er forældrene selv, der står for debat og erfaringsudveksling. Det er forældrene der har ansvaret for deres børn efter kl. 21 Målet med fredagens undervisning, debat og erfaringsudveksling er at forældrene får en større viden, bliver rystet sammen og får taget hul og sat ord på konkrete problemstillinger, der gør dem i stand til at indgå i undervisningen lørdag og søndag. Målet er desuden at forældrene får skabt et fundament for fremtidig netværksdannelse Lørdag 23. november Forældrene deltagere i oplæg afhængt af barnets alder. Workshop og oplæg for forældre til teenagere i alderen ca år med ADHD: Unge med ADHD og kriminalitet ved Torben Dalvad, psykoterapeut/faglærer på en sikret institution. Se I en blanding af oplæg, rollespil, dilemmahistorier og debat arbejdes der målrettet med at forebygge, at den unge med ADHD kommer ud i kriminalitet. Der udveksles konkret viden og værktøjer til at guide den unge uden om denne faldgrube. Der vil bl.a. blive arbejdet med følgende emner: Forhøjet risiko for kriminalitet når man har ADHD, og hvordan denne risiko kan mindskes, herunder: Rollespil (De rigtige venner kontra de forkerte venner) Undgå at blive medskyldig

2 Undgå at blive skyldig Indblik i de sikrede institutioner behandlingsmetoder af unge kriminelle. (Billedserie) Hvad er konsekvensen ved en kriminel handling, herunder: Kortsigtede konsekvenser Langsigtede konsekvenser Sociale konsekvenser Kort om misbrug (vejen til det kriminelle miljø!), herunder: Det eksperimentelle forsøg Tilgængeligheden Afhængigheden Kriminel Som afslutning på workshoppen deles gruppen i forældre og unge med ADHD. Forældrene er nu et reflekterende team, og de unge er med i en dilemmahistorie og skal nu selv tage stilling til en række spørgsmål omkring historien, hvor det forkerte valg kan få alvorlige konsekvenser Der vil undervejs være særlige guides til piger med ADHD/ADD Workshop og oplæg for forældre til pre teenagere i alderen ca år med ADHD:Konflikthåndtering og pædagogiske løsninger ved Michael Grangaard, børnepsykiatrisk Distriktspædagog Børnepsykiatrisk Center i Risskov og pædagogisk konsulent Foredraget består af to dele, som både omhandler forståelsen af ADHD i hverdagen, pædagogiske muligheder og udfordringer i en praktisk tilgang, samt konflikthåndtering og konfliktløsning på et praktisk og håndgribeligt plan for både forældre, søskende og barnet med ADHD. Kost, søvnvanskeligheder og Medicin vil i meget begrænset omfang blive belyst. Målet er blandt andet at familierne får nogle konkrete arbejdsredskaber ift. konflikthåndtering og struktur med hjem, der giver dem nye handlemuligheder i hverdagen. Deltagerne kan under workshoppen sparre med hinanden og udveksle erfaringer og give hinanden inspiration og gode idéer. Børnene med ADHD og deres søskende vil blive inddraget i en mindre del af workshoppen med det henblik at hver familie får lavet aftaler for det videre samvær i familien Der vil undervejs også være særlige guides til værktøjer og struktur for piger med ADHD/ADD Frokost Forældrene deltagere i oplæg afhængt af barnets alder Workshop for forældre til teenagebørn i alderen ca år med ADHD: Samarbejde og konfliktforebyggelse i en familie med et barn med ADHD oplæg og workshop ved Irma Jørgensen Workshoplederen starter med et oplæg om indhold og rammer for den forestående opgave med fokus på det gode samarbejde og den gode kommunikation i familien. Herefter sætter forældrene og den unge sig sammen og arbejder med de værktøjer, de er blevet præsenterede for. De skal bl.a. udarbejde en problemløsningskontrakt for en konkret ting, der ofte giver anledning til konflikt i hjemmet. I kontrakten arbejdes der med flg. emner: Hvori består problemet/konflikten? Hvad kan vi gøre for at undgå eller mindske problemet? Hvordan kan vi se, at vi er på rette vej?

3 Hvad er målet? Hvordan vil vi fejre, at vi har nået målet? Hvilke særlige forhold gør sig gældende for familier der har piger med ADHD/ADD? Børnene med ADHD vil blive inddraget i en mindre del af workshoppen med det henblik at hver familie får lavet en Pindstrup aftale for det videre samvær i familien Workshoppen rundes af i plenum, hvor der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål og udveksle erfaringer fra forløbet Oplæg og workshop for forældre til pre teenage børn i alderen ca år med ADHD: Relationer, selvstændiggørelse og elektroniske hjælpemidler ved Michael Grangaard, børnepsykiatrisk Distriktspædagog Børnepsykiatrisk Center i Risskov og pædagogisk konsulent. Michael vil komme med konkrete værktøjer og idéer til, hvordan I som forældre hjælper jeres barn med ADHD til at: Skaber og fastholder børn relationer med venner og familie? Børn med ADHD kan selv sidde med den opfattelse, at ingen gider være ven med en der har ADHD, og kan dermed have brug for forældrenes støtte til at skabe og fastholde relationer Selvstændiggøre sig. Barnet med ADHD kan have brug for ekstra støtte fra forældrene, men samtidig har barnet også brug for at selvstændiggøre sig og opleve at det kan selv Brug af sociale medier og elektroniske hjælpemidler. Internet, spil og sociale medier fylder meget i unges hverdag, men fylder det for meget, og begrænser det den unge i social kontakt med andre unge? Især unge med sociale udfordringer kan have tendens til at isolere sig foran skærmen? Hvordan kan man som forældre lave de rigtige aftaler med sit barn om brug af computer og de tilhørende medier? Hvordan kan man udnytte mulighederne i computer, sociale medier mobiltelefoner o.l. til at støtte den unge i at selvstændiggøre sig og til at kompensere for sine vanskeligheder? Særlig guides til piger med ADHD Brug af værktøjer i praksis. Kursuslederne følger op på dagens kursusprogram og guider forældre i, hvordan de i praksis kan bruge den nye viden og de nye værktøjer som de har tilegnet sig Middag Netværksdannelse. Hvordan kan vi fremadrettet drage nytte af netværk med de øvrige familier, og hvordan holder vi liv i netværket? Der oprettes nogle netværksgrupper, som forældre i fremtiden kan have glæde af. Der aftales også spilleregler for grupperne. Kursuslederne hjælper med rammerne omkring netværket, men det er forældrenes ansvar at holde gang i netværket, når kurset er afsluttet. Søndag 24. november Pubertet, sexualitet, kærester, følelser og grænser oplæg ved Thue Somme, sexualvejleder fra Langagerskolen Gennem gruppearbejde, oplæg og plenumdebat arbejdes der målrettet med emner, som kan gøre forældrene i stand til at støtte og guide den unge. Teenagetiden er en tid i livet, som giver anledning til mange store spørgsmål og muligheder for fejlfortolkning, grænseoverskridelse ol. I workshoppen arbejdes der blandt andet med følgende emner: Hvordan skaber man et samtalerum? Bekymringer for grænseoverskridende adfærd Hvordan støtter man den unge?

4 ADHD, indvirkning på sex og kærester Impulsstyring Overgreb Fastholdelse/udskiftning af kærester Tidlig debut Sex og onani som kompensation for ADHD. Seksuel lavalder Prævention Forældres ansvar Hvad gør man, hvis man ikke selv magter at snakke om sex med den unge? Kursuslederne tager en runde blandt forældrene, der har mulighed for at sætte ord på hvad der fremover skal være anderledes hjemme i deres familie, eller hvilken ny viden og værktøjer de har særlig fokus på at få taget i brug hjemme og hvorfor Kurset slutter af med fælles frokost Børneprogram: HVAD ER DIN X FAKTOR? Det gennemgående tema fra weekendens børneprogram er at børnene/de unge får øjnene op for egne og andres kompetencer, og hvordan disse kommer i spil. Det er også målet, at børnene får mulighed for at sætte ord på hvordan det er at være dem i deres familie Fredag 22. november Præsentation af hinanden, stedet og weekendens program. Aftenen vil blive brugt på ryste børne /ungegruppen sammen og aftale fælles normer og spilleregler for weekenden Forældrene afleverer børnene til børneteamet i husene. Det frivillige børneteam består af voksne, rutinerede, frivillige ledere, der har stor erfaring i håndtering af børn/unge med ADHD. Børnene opdeles i to grupper, en for mindre børn op til ca år og en for unge fra ca år. Børnene bliver på baggrund af samtaler med forældrene inden kurset opdelt i de to grupper. Forældrene modtager inden kurset et børnebrev, hvor børneprogram og andre relevante informationer vil Lørdag den 22. november Teenagere med ADHD deltager i oplæg og workshop med Torben Dalvad Pre teenagebørn med ADHD deltager i aktiviteter, under ledelse af frivillige ledere, der omhandler deres egne kompetencer. Børnene har desuden mulighed for at deltage i dele af Michael Grangaards oplæg Søskende til børn med ADHD deltager i søskendebrevkasse om hvordan det er at være dem i deres familie. Hvordan kan der skabes rum til alle i familien, også søskende? Og hvilke kompetencer findes i deres familie?

5 Ung med ADHD for børn og unge med ADHD. Følgende emner bliver berørt under hensyntagen til de enkelte børn/unges alder og udvikling: venner, kærester, følelser, grænser, onani Teenagere med ADHD vil desuden i begrænset omfang blive inddraget i workshoppen om familieliv, se voksenprogrammet Søskende til børn med ADHD: Kun for søskende. Tråden fra formiddagens brevkasse tages op, og der arbejdes videre med de emner, tanker og følelser, der er kommet på banen ADHD liv for pre teeangere med ADHD. ADHD Liv er et spil der er udviklet af en gruppe personer, der alle har ADHD inde på livet. Spillet stiller deltagerne over for dilemmaer og fakta spørgsmål som giver anledning til megen debat og erfaringsudveksling. Deltageren vil efter spillet have fået konkret viden om ADHD og have været i berøring med mange værktøjer og handlemuligheder til at tage ansvar og handling i eget liv Teenagere med ADHD ADHD gruppe med fokus på ungdom med ADHD, at se sig selv og turde åbne sig. Få konkret viden om ADHD der er nødvendigt i det normale liv, når man ikke omgås ADHD ere i hverdagen. Dialog i små grupper med spørgsmål og påstande Søskende til børn/unge med ADHD har udeaktiviteter med bål og popcornsriste og snakker om hvordan der fremadrettet kan skabes plads til dem hjemme i familien. I tilfælde af meget dårligt vejr, vil der være aktiviteter i værkstedsgården De unge med ADHD tager på tur med overnatning i spejderhytten. De unge med ADHD tager tråden op fra eftermiddagens ADHD gruppe med fokus på ungdommen med ADHD Pre teenagere med ADHD og søskende til børn med ADHD deltager i talentshow ved de frivillige ledere I løbet af lørdagen vil der være en ADHD gruppe for piger med ADHD, hvor der sættes fokus på det særlige ved at være pige og have ADHD eller ADD og de tanker og følelser som pigerne har. ADHD gruppen styres af Christina Glargaard, der selv har ADHD Dagens program slutter for pre teenagere med ADHD og deres søskende, og forældrene har herefter ansvaret for deres børn. De frivillige ledere har ansvaret for teenagere med ADHD indtil søndag middag Søndag den 24. november Min ADHD profil. Et værktøj til alle børn/unge med ADHD, hvor deres styrker og svagheder klarlægges. Børnene udveksler kontaktinfo med hinanden med henblik på fremtidig netværksdannelse. Der vil være særligt program for søskende til børn ADHD søndag formiddag. Der sættes fokus på deres rolle som søskende Kurset slutter af med fælles frokost

Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap

Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap Pindstrup Centrets Familiekurser & Ferielejre 2014 ADHD-KURSER Modul 1 nydiagnosticeret

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne 22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER Forkælelse for ånd, krop og hjerne Godt sammensat program, gode foredragsholdere og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Deltager på KURSUS

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere