PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER"

Transkript

1 PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Forår 2012 Underviser: Anders Dybdal, Ekstern lektor

2 Kursusbeskrivelse Studiet af public relations handler om, hvordan organisationer kan være med til at skabe gode relationer til deres omverden. Det er en tværfaglig disciplin, der på den ene side trækker på organisations- og ledelsesteori og på den anden side på kommunikationsteori. I løbet af fem undervisningsdage bliver de studerende introduceret til de centrale teorier, modeller og begreber indenfor public relations. De studerende vil få en forståelse for, hvordan organisationer kan arbejde strategisk med deres omverdensrelationer særligt gennem medierne. Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at analysere en organisations omverdensudfordringer, anbefale strategiske PR-løsninger og udføre basale PR-opgaver såsom at skrive pressemeddelelser, lave presseplaner og pitche historier til journalister. Læringsmål Formålet med kurset i PR er at gøre de studerende i stand til: Viden At overskue og forstå organisationers omverdensrelationer At redegøre for nyhedsmediernes logik og praksis At forklare hvilken betydning organisationens offentlighedsarbejde har for dens virke Færdigheder At udvikle en pressestrategi At udarbejde en basal presseplan med strategisk afsæt At udvikle en god historie, formidle den som en pressemeddelelse og gennemføre et telefonisk pressepitch over for en journalist Kompetencer At analysere og vurdere en konkret organisations PR-mæssige udfordringer At anvise og anbefale strategiske PR-løsninger på en organisations kommunikative udfordringer At udføre basale PR-opgaver i en konkret organisatorisk kontekst 2

3 Evalueringskriterier TO DO LISTE Deltag aktivt i undervisningen Læs teksterne Skriv et PR-essay på max. 10 sider Kurset er baseret på aktiv deltagelse, løbende læsning af en række tekster af primært danske forskere og praktikere samt et afsluttende essay på maksimalt 10 normalsider. I essayet skal de studerende analysere en større organisations PR-mæssige udfordringer og anvise strategiske kommunikative løsninger fx i form af et pressekatalog eller en presseplan. Der vil blive udleveret en case, men det er også tilladt at skrive om en selvvalgt case. Underviser Anders Dybdal er kommunikationsrådgiver i PRbureauet Operate A/S og ekstern lektor på Roskilde Universitet. Han rådgiver til daglig kunder om strategisk pressehåndtering og public relations. Arbejdsopgaverne er bl.a. at planlægge, udvikle, skrive og sælge historier til journalister på vegne af kunderne. I løbet af de sidste 7 år har han lavet PR-arbejde for alt fra studenterorganisationer over store danske virksomheder til folketingspolitikere, tænketanke og ministerier. Anders har tidligere arbejdet i en interesseorganisation, på Christiansborg, i en tænketank og som selvstændig. Han er kandidat i Politisk Kommunikation og Ledelse (PKL) fra Copenhagen Business School og et-fags bachelor i kommunikation fra Roskilde Universitet. Gæsteundervisere Mark Ørsten, Lektor Lektor og studieleder på Journalistik på RUC vil undervise i pressestrategi med udgangspunkt i hans egen forskning. Han vil bl.a. fortælle om, hvordan organisationer og virksomheder omtales i pressen på en normal uge. Lars Fløe Olsen, PR-rådgiver PR-rådgiveren fra Geelmuyden.Kiese vil give sit bud på fremtidens PR-arbejde med udgangspunkt i mange års praktiske erfaringer. Han vil bl.a. fortælle om betydningen af globaliseringen og udviklingen af sociale medier. Tina Splidsboel, Journalist Den erfarne journalist fra Dagbladet Information vil holde et oplæg om, hvordan man skriver relevante pressemeddelelser og sælger dem til de rette medier. 3

4 Undervisningsdagene Kurset består af fem undervisningsdage, der alle vil være en blanding af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. De studerende vil blive inddraget og involveret aktivt i undervisningen for at skabe et dialogisk læringsrum. De fem undervisningsdage har følgende fokus: Studiet af public relations I 1906 udsendte Ivy Lee den første pressemeddelelse nogensinde efter en togulykke i USA. Vi ser på, hvad public relations er, hvordan det er opstået, hvorfor det er relevant at arbejde med og hvordan organisationer i dag arbejder med deres omverden. Pressestrategi og dagsordensættelse Medierne er blevet en integreret del af organisationernes virke. Vi ser derfor på, hvor nyhederne kommer fra, hvilken rolle har de har for en organisations image og legitimitet, samt hvad organisationer kan bruge pressen til strategisk. PR-værktøjer: Journalistik, gode historier og netværk Vi tager et kig i PR-rådgiverens værktøjskasse og ser på, hvordan man udvikler, vinkler og sælger pressehistorier. Vi ser bl.a. på, hvordan man spotter historier, skriver pressemeddelelser og laver telefonisk pitch. Pressehåndtering og planlægning Organisationer planlægger, hvornår og hvordan de udvikler og planter deres historier i de rette medier. Vi ser på, hvordan organisationer håndterer deres proaktive og reaktive pressearbejde samt hvordan de moniterer deres presseomtaler? PR: Kritik og fremtidsperspektiver PR-branchen er under forandring. Globaliseringen og den informationsteknologiske udvikling udfordrer branchen. Vi stiller skarpt på de nye tendenser og ser nærmere på PRarbejdets etiske og demokratiske dilemmaer. 4

5 Undervisningsdag 1 Studiet af public relations Efter en katastrofal togulykke i Pennsylvania i 1906, udsendte Ivy Lee, hvad der anses for at være den allerførste pressemeddelelse. Han overbeviste jernbaneledelsen om, at det var bedre, at virksomheden åbent videregav oplysninger til journalisterne i stedet for at tie. Hans håndtering af togulykken har fået flere til at udråbe Ivy Lee til grundlægger af public relations. Første undervisningsdag stiller vi skarpt på public relations (PR) som et selvstændigt fagligt felt. Vi vil se på: Hvorfor PR er opstået? Hvordan det er opstået? Hvorfor det er relevant at beskæftige sig med i dag? Hvad en organisations omverden er? Hvilke stakeholders der ervæsentlige for organisationer? De studerende vil blive introduceret for de grundlæggende definitioner, teoretiske retninger og de klassiske PR-modeller. Derudover vil de blive introduceret for basal stakeholderteori. Merkelsen, Henrik (2011), Introduktion til public relations i: Merkelsen, Henrik (red), Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur (17-46) Fawkes, Johanna (2012), Public relations and communications i: Theaker, Alison (red.), The Public Relations Handbook, Routledge (s ) Nielsen, Mie Femø (2004), Under vejr med sig selv organisationers identitet og selvfremstilling i interaktion med deres stakeholders i: Nielsen, Mie Femø (red.), Spin, selvfremstilling og samfund public relations som reflekterende praksis, Samfundslitteratur (s ) Morsing, Mette & Thøger, Lars (2011), Corporate communication mellem styring og fleksibilitet i: Merkelsen, Henrik (red), Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur (s ) Freeman, Edward; Rubin, James & Moriarty, Brian (2011), Et stakeholderperspektiv på corporate communication, værdiskabelse og tillid i: Merkelsen, Henrik (red), Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur (s ) 5

6 Undervisningsdag 2 Pressestrategi og dagsordensættelse Det aktuelle samfund er gennemsyret af medier. Medierne er blevet en integreret del af organisationernes virke, og det samtidig med, at de har opnået selvstændighed. Det betyder, at organisationer i et vist omfang må underordne sig mediernes egne logikker. Hvis en organisation vil opbygge og bevare et godt og professionelt forhold til medierne, er strategisk public relations et væsentligt værktøj. I løbet af denne undervisningsgang vil de studerende blive i stand til at besvare spørgsmålene: Hvor nyhederne kommer fra? Hvilken rolle har nyhedsmedier for en organisations image og legitimitet? Hvad er dagsordensættelse? Hvad er de væsentligste kommunikative greb, når man skal sætte en dagsorden i medierne? De studerende vil blive introduceret til den seneste danske og internationale nyhedsforskning, basal agendasetting-teori og blive introduceret til begreber som priming, framing og niche nursing. Hjarvard, Stig (2009), Samfundets medialisering en teori om forandring af samfund og kultur i: Nordicom-Information nr. 31 (s.5-35) Lund, Anker Brink (2004), Niche nursing strategisk offentlighedsarbejde for viderekomne i: Nielsen, Mie Femø (red.), Spin, selvfremstilling og samfund public relations som reflekterende praksis, Samfundslitteratur (s ) Lakoff, George (2004), Don t think of an elephant! Know your values and frame the debate, Chelsea Green (s. 3-35) Willig, Ida & Lund, Anker Brink (2009), Publicistisk produktion: Sådan gør man nåheder til nyheder i: Lund, Anker Brink; Willig, Ida & Blach-Ørsten, Mark (red..), Hvor kommer nyhederne fra?, Ajour (s ) Nielsen, Mie Femø (2001), Under lup i offentligheden, Samfundslitteratur (s ) Blach-Ørsten, Mark (2009), Den virksomhedspolitiske skandale i: Horst, Maja; Kjær, Peter & Langer, Roy, Produktiv journalistik, Handelshøjskolens forlag (s ) 6

7 Undervisningsdag 3 Værktøjer: Journalistik, gode historier og netværk At kunne arbejde med eller rådgive organisationer om public relations kræver en indgående forståelse for journalistikkens idéer og praksis samt nyhedsmediernes roller, metoder og netværk. For at forstå og bruge PR-værktøjerne ser vi på: Hvordan nyhederne bliver til? Hvem vinkler, vurderer og skriver historierne? Og hvordan bruger PRrådgiveren mediernes vilkår til at sælge sine historier? De studerende vil blive introduceret til nyere forskning i det journalistiske felt. I løbet af denne undervisningsgang vil vi konkret arbejde med at spotte og udvikle gode historier, at formidle dem som pressemeddelelser og gennemføre telefoniske pressepitch til journalister. Willig, Ida (2011), Bag om nyhederne. Værdier, idealer og praksis, 2. udgave, Samfundslitteratur (s og ) Tverskov, Eva og Tverskov, Kim (2008), Sådan gør journalister håndbog for alle andre, Ajour (s og ) Nielsen, Mie Femø (2011), Spin i: Merkelsen, Henrik (red), Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur (s ) Hansen, Jens Otto Kjær (2004), I andres brød håndbog om informationsjournalistik, virksomhedskommunikation og public relations, Ajour (s ) 7

8 Undervisningsdag 4 Pressehåndtering og planlægning Kommunikationsstærke organisationer planlægger deres PR-indsats. De har systematiserede metoder til at udvikle og plante historier samt en klar politik for, hvordan de agerer, når journalisterne ringer til dem. Organisationer kan fx overvåge den offentlige debat om et særligt emne med henblik på at intervenere direkte eller indirekte i debatten, så den forløber i overensstemmelse med organisationens ønsker. I denne sjette lektion ser vi på: Hvordan organisationer håndterer deres reaktive pressearbejde? Hvordan de planlægger deres proaktive pressearbejde? Og hvordan de moniterer deres presseomtaler? De studerende vil få indblik i nyhedskompasset, tre arketypiske kilderoller og nyhedskronologien. Derudover vil de studerende blive introduceret for issues management, dvs. arbejdet med at influere issues/sager, der kan have mulige konsekvenser for virksomheden i enten positiv eller negativ retning. Bro, Peter (2011), Pressehåndtering i: Merkelsen, Henrik (red), Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur (s ) Frandsen, Finn & Johansen, Winni (2011), Issues Management i: Merkelsen, Henrik (red), Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur (s ) Højbjerg, Erik & Frankel, Christian (2011), Public affairs og den politiske virksomhed i: Merkelsen, Henrik (red), Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur (s ) Hansen, Jens Otto Kjær (2004), I andres brød håndbog om informationsjournalistik, virksomhedskommunikation og public relations, Ajour (s og ) 8

9 Undervisningsdag 5 PR: Kritik og fremtidsperspektiver Globaliseringen og den informationsteknologiske udvikling skaber nye udfordringer og muligheder for PR-branchen. Sociale medier vinder frem, og det bliver sværere for organisationerne at kontrollere deres budskaber. Etikken i PR-arbejde har altid været omdiskuteret, og de samfundsmæssige konsekvenser af den stigende vækst i PR-arbejde kræver et kritisk blik. Vi vil se nærmere på henholdsvis PR-branchens fremtidsperspektiver og den nyere kritik af PR: Hvilke udfordringer står PR-branchen overfor som konsekvens af globaliseringen og den informationsteknologiske udvikling? Hvilke etiske udfordringer der kan være i relation til PR-arbejdet? Hvilken relation har public relation til kultur og samfund? De studerende vil blive introduceret til kritiske perspektiver på public relations fra et sociokulturelt perspektiv og et økonomisk perspektiv. Just, Sine Nørholm; Goll, Peter og Merkelsen, Henrik (2011), Globalisering og fremtiden for PR-faget i: Merkelsen, Henrik (red), Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur (s ) Waters, Richard; Tindall, Natalie & Morton Timothy (2010), Media Cathing and the Journalist Public Relations Practitioner Relationship: How Social Media are Changing the Practice of Media Relations i: Journal of Public Relations Research volume 22 issue 3, Routledge (s ) Edwards, Lee (2011), Public relations and society: A Bourdieuvian perspective i: Edwards, Lee & Hodges, Caroline (red.), Public relations, society and culture theoretical and empirical explorations, Routledge (s. s og 61-75) Theaker, Alison (2012), Ethics, professionalism and regulation i: Theaker, Alison (red.), The Public Relations Handbook, Routledge (s ) 9

ETISK GRUNDLAG. Kommunikationsstrategi for skabelsen af et etik grundlag for pædagoger. DEBATOPLÆG: APRIL 2009

ETISK GRUNDLAG. Kommunikationsstrategi for skabelsen af et etik grundlag for pædagoger. DEBATOPLÆG: APRIL 2009 UPDATEO PGAVE Udarbejdet af: Allan Baumann, BUPL. Dato: 2009.06.11. Eksamensopgave: Informationsjournalistikkens metodiske grundlag, obligatorisk modul under diplomuddannelserne i journalistisk arbejde

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

KURSER OG VIDERE- UDDANNELSE FORÅRET 2013

KURSER OG VIDERE- UDDANNELSE FORÅRET 2013 KURSER OG VIDERE- UDDANNELSE FORÅRET 2013 JOURNALISTIK SPROGET KOMMUNIKATION ONLINE MEDIER VISUEL FORMIDLING VIDEO, RADIO OG TV LEDELSE, SAMARBEJDE OG UDVIKLING VIDEN OG INSPIRATION DANMARKS MEDIE- OG

Læs mere

Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen

Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen Nordicom-Information 31 (2009) 1-2, pp. 81-112 Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen Den danske kommunikationsbranches medierelationer Net e Nø r g a a r d Kr i s t e n s e n

Læs mere

Forlagsuddannelsen Certifikat i forlagsvirksomhed

Forlagsuddannelsen Certifikat i forlagsvirksomhed EN MODULOPBYGGET UDDANNELSE HENVENDT TIL LEDERE OG ANSATTE INDEN FOR FORLAGSBRANCHEN OG RELATEREDE BRANCHER Forlagsuddannelsen Certifikat i forlagsvirksomhed Skræddersyet til forlagsbranchen Forskningsbaseret

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - kan det kommunikeres? En empirisk undersøgelse af forbrugeres modtagelse af virksomheders kommunikation af socialt ansvar. Speciale Heidi Hermansen Københavns Universitet

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - det kommunikative aspekt En analyse af det spanske tobaksfirma Altadis formidling af sit sociale ansvar Cand.ling.merc. speciale Forfatter: Tina Knudsen Vejleder: Ricard

Læs mere

Eksperter: Køb bolig nu

Eksperter: Køb bolig nu Karen Kirstine Lindegaard Jensen Mathilde Kragh Thuesen Vejleder: Sine Nørholm Just Cand.ling.merc September 2010 Copenhagen Business School Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Kommunikation og resultat Allan Baumann

Kommunikation og resultat Allan Baumann Kommunikation og resultat Allan Baumann EKSAMENSOPGAVE I INFORMATIONSJOURNALISTIKKENS STRATEGISKE GRUNDLAG, UPDATE MAJ 2010 OBLIGATORISK MODUL I DIPLOMUDDANNELSERNE I JOURNAISTISKE ARBEJDE VEJLEDER HELLE

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1-dags Master Classes

1-dags Master Classes Ledernes 1-dags Master Classes Strategiudvikling Udvikling af effektive organisationer Change Management Strategiimplementering Innovation Bæredygtig forretningsudvikling strategisk brug af sociale medier

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere