Fremtidens forandringsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens forandringsledelse"

Transkript

1 Puk Scharbau Puk Scharbau Kommunikationsrådgiver og indehaver af konsulentfirmaet Puk Scharbau ApS - associeret Senior Advisor hos Advice A/S. B.A Film, medier, retorik Kbh Uni - Lederuddannelsesforløb hos Resonans- Dispuk 2 årig leder og konsulent uddannelse Skuespillerudd. fra Odense Teater 1993 Send besked Tlf Karma: 62 (?) Oprettet på Kforum: mandag 18. juni 2007 Profil Indlæg Links Filer Video Slides Strøm Netværk onsdag d. 17. juli 2013 Fremtidens forandringsledelse Af Puk Scharbau, Senior Advisor, Advice A/S og Tine Lassenius Kramp, Change Consultant, Healthnovation Alle vil udvikling - ingen vil forandring så hvorfor så kaste sig ud i denne udfordrende kommunikationsøvelse? Mennesket har ikke noget imod forandring de har noget imod at blive forandret Peter Senge 1992 Forandring er ofte forbundet med frygt, smerte og usikkerhed, fordi vi bliver nødt til at bevæge os udenfor vores komfortzone for at lære nyt. I sådan en læreproces opstår der, særligt i begyndelsen usikkerhed og smerte. Det er ligesom da vi lærte at cykle. Først væltede vi et par gange og slog os. Sidenhen blev det sjovt, og vi udfordrede os selv mere og mere. Til sidst cyklede vi uden at tænke over det. At beherske kommunikationen i transformative forandringer vil gøre, at du kan sikre de rammer, der skal til, for at du sammen med dine medarbejdere, kan skabe plads til en ny, unik og konkurrencedygtig forretningstilstand. Modet til at kommunikere co-kommunikativt vil give dig kontrol som leder trods momenter af kaos. I det følgende vil vi dele et par grundlæggende modeller og metoder med dig, der gerne vil rustes til at lede den næste forandring, der kommer rullende. Gennem vores arbejde med forandringskommunikation de seneste år, både i offentlige og private organisationer, har disse enkelte og grundlæggende kommunikationsmodeller vist sig at skabe stor værdi. Det mind-set og den kommunikationsstil, som modellerne i artiklen står for, skaber især værdi, når man er forandringsleder i en transformativ forandringsproces. Det er den forandringstype, hvor man arbejder sig frem mod et slutpunkt, der endnu ikke er klart defineret, når processen starter op. Vi håber, at artiklen her vil gøre dig endnu bedre rustet til at gennemføre den næste forandring, du bliver involveret i. Hvad er en god og enkel tilgang til forandringskommunikation? Forandringskommunikation handler kort sagt om den kommunikation, der driver og leder en kritisk forandring, som truer forretningen signifikant eller en positiv forandring, der skal udvikle og optimere forretningen. Flere undersøgelser viser, at ca. 70% af alle forandringer aldrig når i mål (Mckinsey 2008). Vi ved, at de virksomheder, der har succes med at lede forandringer, prioriterer den interne kommunikation højt. Vi ved også, at virksomheder får mere og mere forståelse for, at en vellykket forandring er stærkt afhængig af en prioriteret og struktureret kommunikationsproces, som får tildelt de nødvendige ressourcer og kompetencer. Når vi arbejder med forandringsledere, gør vi forandringskommunikation operationel og let at gå til ved at anvende en simpel model. Modellen rammesætter enhver kommunikation ud fra tre afsender- og modtagerkanaler: Hoved, Hjerte og Ben. Modellen præciserer afsenderens budskab, så modtagerne får den nødvendige information ad flere kanaler:

2 Kilde og copyright: Advice A/S Modellen er god til at sikre forandringslederens kommunikation. Ud fra modellen kan du teste dig selv og dit budskab ud fra følgende spørgsmål: Er du tilstede som leder og menneske med både Hoved og Hjerte, så du både informerer, motiverer og inspirerer? Udviser du handlekraft, og sætter du retning, så dine medarbejdere ved præcis hvordan de skal handle? I enhver forandringskommunikationssituation kan du med modellen gøre dig klart, hvordan du kontakter dine tilhørere. Hvor meget vil du tale til modtagernes intellektuelle kanal gennem fakta, data og information? Hvor meget og hvordan kontakter du modtagernes følelsesmæssige kanal ved at sætte stemningen an, skabe relation, bruge illustrerende historier, metaforer og eksempler fra virkeligheden? Og hvor meget vil du tale til deres handlingskanal, ved at kommunikere præcist hvad der skal ske, og hvad du forventer, at medarbejderne skal gøre. Hvilken kommunikationsstil skaber de bedste resultater i en transformativ forandringsproces? Amerikanerne Linda og Dean Anderson har igennem 30 år arbejdet med forandringsledelse i nogle af verdens allerstørste virksomheder. I deres banebrydende bog (Beyond Change Management fra 2010, oversat til dansk af Valcon management) introducerer de tre typer af forandringer: Udviklingsforandringen, transitionsforandringen og transformationsforandringen (Se modellen nedenfor). Som forandringsleder må du først gøre dig klart, hvilken type forandring du står overfor. På den måde, kan du kommunikere mest effektivt i forhold til den givne forandringssituation. Kilde: Let bearbejdet på baggrund af Anderson; Beyond Change Management, 2010 De tre forandringstyper kræver forskellige ledelses- og kommunikationsstile.

3 Overordnet kan man skelne mellem to stile: Kommando og Kontrol- lederstilen eller Transformationslederstilen. 1. Kommando & Kontrol stilen Denne stil er brugbar, når du skal lede udviklings- og transitive forandringer. Her er den nye ønskede tilstand beskrevet, og lederen har den formelle og reelle magt til at udstikke retningslinjer, direktiver, mål, delmål mm. Kommando og Kontrol-stilen forbindes med traditionel top-down lederkommunikation, hvor lederen stiller sig op og informerer - ofte via envejskommunikation. Det er den kommunikationstil der er mest fremherskende i dag. 2. Transformationslederstilen og co-kommunikation Den co-kommunikative stil er i dag mindre udbredt. Den er særligt effektiv undervejs i en transformativ forandringsproces, hvor den nye tilstand endnu ikke er klarlagt. Stilen er mere involverende og kendetegnet ved, at lederen rammesætter kommunikationen og sætter en fælles forståelsesramme op i forhold til det aktuelle tema. Efterfølgende åbnes kommunikationen op i en faciliteret og involverende proces. Processen er samskabende, og tilstræber en ligeværdig dialog med plads til spørgsmål, præcisering, tvivl og forbehold, så længe kommunikationen holder sig inden for den definerede ramme. Den co-kommunikative stil kræver mindst ligeså meget forberedelse som kommando og kontrol stilen. Lederen skal stadig sætte meget præcise rammer, formidle en inspirerende vision og reflektere over sandsynlige spørgsmål fra medarbejdergruppen. Men i den co-kommunikative stil skal lederen efterfølgende have modet til at give slip på den forberedte, lineære struktur, hvor et budskab afleveres ud fra et forberedt manuskript. Mind-settet i den co-kommunikative stil er åbent overfor de muligheder, der opstår i nuet. Derfor er det nødvendigt at lederen har både mod og kompetencer til at forbinde sig med det der sker. Det kræver, at lederen evner at lytte til- og lytte bagom modtagernes udsagn. Samtidig skal lederen fornemme de behov som modtagerne har brug for at få kommunikeret til. På den måde kan medarbejderne føle sig trygge ved at bidrage til at forandringen kan lykkes. Kilde og copyright: Advice A/S I transformationsforandringer handler det om at kunne mestre begge kommunikationsstile og kunne skifte mellem dem efter behov. I visse dele af processen imod en ny tilstand for din virksomhed, er det stadig ganske effektivt at anvende Kommando & Kontrol-stilen fx når du skal: Udstikke brede rammer for det felt indenfor hvilket du ønsker at søge efter de fremtidige muligheder Definere spillereglerne for, hvorledes I ønsker at arbejde med transformationen Skabe rammer for den åbne dialog, uden at der opstår kaos Er du ansvarlig for en kritisk transformativ forandring, må du have modet og kompetencerne til at bevæge dig ind i den co -kommunikative stil. Og det kan være udfordrende. Hvad er en typisk faldgrube for lederen i forhold til co-kommunikation? - "Ikke at vove at tabe fodfæstet for en kort stund " Vi vælger her at definere en faldgrube som en reel kommunikationssituation, hvor

4 lederen er presset og af forskellige grunde ikke får kommunikeret til både Hoved, Hjerte og Ben, selvom det er hans hensigt. Case: En leder har indkaldt sine 120 medarbejdere til et akut møde om et udefrakommende myndighedskrav, der lammer virksomhedens aktiviteter. Alle i salen er tydeligt chokerede; ingen havde set det komme. Lederen har med stor hjælp fra sin kommunikationschef grundigt forberedt sig på at tale om forandringen med Hoved, Hjerte og Ben. Han holder talen - tro mod sit manuskript- og slutter af med kort at invitere til spørgsmål... Men dem er der ingen af, hvilket undrer ham. Mødet hæves, og alle går derfra i tavshed. En ansat beskriver efterfølgende sin oplevelse: Vores direktør var slet ikke sig selv. Han talte næsten kun med munden og holdt sig bag sit manuskript. Han virkede unaturlig. Sådan kender vi ham ikke. Jeg gik derfra i en stilhed, der dækkede over dyb forvirring, isolation og en følelse af skyld. for det lå jo indenfor vores ansvarsområde. Jeg anede ikke, hvad jeg nu skulle gøre. Først efter nogle dage begyndte jeg forsigtigt at diskutere det skete med mine kollegaer, uformelt i lukkede fora. Vi havde meget forskellige opfattelser af, hvis skyld det var. Faldgruben i casen er, at lederen forbliver tro mod sit manuskript, uden at få det gjort til sit eget. Derfor ender han med kun at kommunikere fakta fra og til Hovedet. Han får derved ikke faciliteret en åbning, der viser at forvirringen, frygten eller følelsen af inkompetence er fælles for alle inklusiv ham selv. Resultatet er, at han ikke får skabt et trygt dialogrum, der inviterer til at alle frit kan komme med spørgsmål, tanker eller tilkendegivelser. Han skaber ikke det rum, der er vitalt for, at gruppen via samskabende dialog kan finde nye handlemuligheder indenfor de givne rammer. Her er vores bud på hvad lederen kunne have gjort for at kommunikere mere til Hjertet: 1. Identificere de kernebehov, som medarbejderne føler sig truet på 2. Adressere behovene i hans kommunikation og i konkrete eksempler 3. Kanalisere behovene, dvs. om muligt sætte ord på, at disse følelser også går igennem ham eller andre i ledelsen Her er vores bud på hvad lederen kunne have gjort for at kommunikere mere til Benene: 1. Fortælle hvad der er vigtigst at fokusere på lige nu i forhold til at tilrettelægge og organisere arbejdet. Derved imødekommer han alles dybe ønske om at vide, hvordan og med hvad de kan bidrage 2. Meddele præcist hvornår og ad hvilke kanaler medarbejderne kan finde mere information omkring forandringen og de konsekvenser den medfører Hvordan kan du som leder af en transformationsforandring undgå faldgruben? " - At vove er at tabe fodfæstet for en kort stund " Kender du situationen i casen, som vi har beskrevet ovenfor? Kan du forestille dig, at du selv kunne havne i den hvis du var under hårdt pres? Mange, inklusive os selv, vil nok svare Sagtens! For det er helt menneskeligt at havne her, når man er ansvarlig og uden for sin komfortzone. I den situation har vi i vores arbejde oplevet, at ledere kan føle, at de skal oppe sig for ikke at miste fodfæstet og kontrollen. Men det er altid muligt at forberede sig til den uventede, transformative forandringsudfordring. 1. Dels kan du træne dig selv i at læse, hvad det er for en type forandring, du står overfor. Det gør dig i stand til at vælge den bedste kommunikationsstrategi 2. Du kan også undersøge, hvad det er for indre dynamikker, der ender med at drive lederen i casen ovenfor (eller dig selv) til at havne i faldgruben ubevidst at lukke ned for kommunikationen til hjerte og ben og derved ikke opnå en følelse af fælles ejerskab over situationen. Et godt spørgsmål at reflektere lidt over. Lederen ønsker ikke at give slip på kontrollen trods momenter af kaos. Hvorfor ikke? Her er nogle mulige svar, som vi er stødt på i vores arbejde: Mulige indre barrierer, der fører til kommunikationsfaldgruben: Jeg er presset og har uddelegeret forberedelsen af kommunikationsopgaven til

5 min konsulent, som er ekspert på området. Jeg følger hans rådgivning Det tager for lang tid, hvis vi skal i gang med en omfattende gruppedialog. Jeg kan jo ikke bare give slip, det er alt for anarkistisk Jeg er ikke klar til at stille mig åbent frem ift. kritiske spørgsmål, som jeg af gode grunde ikke har forberedt mig på Det er det her, topledelsen har dikteret, at jeg skal sige. Alene disse få sætninger kan hjælpe os til at forstå mere. Vi kan i hvert fald få en forståelse for, hvad der inderst inde får lederen til kun at tale til Hovedet til trods for, at han havde planlagt også at tale til Hjerte og Ben. Læringen her er, at det kræver grundig forberedelse at kommunikere cokommunikativt i en transformativ forandringsproces. For at møde medarbejderne må du være tilstede med dem, der hvor de er. Du må stå frem som leder med både Hoved, Hjerte og Ben. Og du må kunne kommunikere fra et centreret sted i dig selv, meget gerne uden brug af hverken manuskript eller slideshow. Som leder skal du leve op til den rolle, som medarbejderne ser dig i. Altså bl.a. være handlekraftig og udtrykke selvtillid. Hvis du ikke er til stede i dig selv, vil du ikke kunne udfylde rollen og har derfor ikke tilliden, som der skal til, for at føre medarbejderne ud i uvisheden. Vi håber, at vi med denne artikel har givet dig inspiration og redskaber til at arbejde videre med at forstærke dine kommunikationskompetencer og til at arbejde med at udvikle dine ressourcer som forandringsleder. Følg os i vores artikelserie Open for Change, hvor vi løbende skriver om forskellige spørgsmål indenfor feltet Fremtidens Forandringslederskab Vil du lære flere værktøjer til konkret forandringskommunikation? Så tag med på Kforums kursus for dig, der leder forandringsprojekter, læs mere her: Kursus i praktisk forandringskommunikation Styrk dine kompetencer. Her er et kursus til dig Målret og styrk jeres indsats på sociale medier Mød bl.a. Sidse Nexmand Jacobsen / tirsdag 25. februar 2014 Hvilke sociale medier har størst effekt for lige præcis jeres organisation? Og hvordan bruger du de sociale medier strategisk og målrettet? Kom til K-dag og få indsigt i forskellige typer af sociale m... Se hele kursusoversigten

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere