KURSER FORÅR Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER FORÅR 2011. Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning"

Transkript

1 Det Informationsvidenskabelige Akademi KURSER FORÅR 2011 Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Royal School of Library and Information Science Birketinget 6 Fredrik Bajers Vej 7K DK-2300 København S DK-9220 Aalborg Ø Tel Tel Fax Fax

2 KURSER FORÅR 2011 Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning

3 KURSER forår 2011 Det Informationsvidenskabelige Akademi Birketinget 6, 2300 København S tlf fax Fredrik Bajers Vej 7K 9220 Aalborg Øst tlf fax Det Informationsvidenskabelige Akademi er ansvarlig for uddannelse, videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet (BDI). Det Informationsvidenskabelige Akademis Kursus og konsulentafdeling udfører konsulent- og rådgivningsopgaver inden for det samlede BDI-område og har ansvaret for tilrettelæggelse og koordinering af skolens kursusvirksomhed. Kursus- og Konsulentafdelingens hjemmeside: Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Opsætning: Mette Holm Fotografier: Pernelle Maegaard Oplag: Svanemærket papir

4 Man skylder sig selv at have passion for sit fag Lisbet Clementsen, leder af Kursus- og Konsulentafdelingen Det Informationsvidenskabelige Akademi det nye navn samler og giver retning. Det afspejler, at uddannelsen er på universitetsniveau og bredden af det jobmarked, hvor IVA s kandidater i dag får ansættelse. De er informationsspecialister, der skaber forbindelser mellem information og viden, mellem viden og bruger samt mellem bruger og bruger. At skabe forbindelser kræver, at vi har en tæt kontakt til omverdenen og udviser troværdighed og engagement i vores arbejde. For at kunne gøre det, har vi brug for inspiration og ny viden. Vi har sammensat en spændende palet af kursustilbud, som vi håber rammer lige dit behov og dine lyster. Kom og bliv klogere! Vi har tilbud, der udvikler din evne til at skabe relationer: - Bibliotekets ambassadør - det er dig! - Kan vi så få fred! - Sidemandsoplæring i nyt perspektiv Tilbud, der udbygger dit faglige fundament: - Open Access - fri adgang til videnskabelige ressourcer - Statistisk informationssøgning - Klar til dit første lederjob? Og tilbud, der viser nye veje: - Mobile teknologier - Scor kassen - Hvorfor kalder de sladder for 99.4? Vi glæder os til at se dig! NB! Nyt start- og sluttidspunkt Kursister, der kommer fra andre dele af landet, har svært ved at nå til IVA, når kursusstart er kl Derfor begynder nye kurser kl. 10 og slutter kl. 17. Kurser, der allerede er annonceret i sidste kursuskatalog, afholdes fortsat kl til af hensyn til de kursister, der allerede har meldt sig.

5

6 Indholdsfortegnelse PINK SIDETAL betyder, at kurset er nyt og afholdes for første gang. Hvad går du og drømmer om? Nyt fra Det Informationsvidenskabelige Akademi...12 Kompetencegivende forløb Ny masteruddannelse...15 Kursuskalender...16 Temadage Biblioteket i byudviklingen - kreativitet, innovation og oplevelse...20 Mobile teknologier - inspiration, læring, formidling...22 Wikipedia som informationskilde - styrker og svagheder...24 Evidensbaseret biblioteksudvikling - udfordringer og potentialer...26 Årets nye faglitteratur...29 Årets nye musik...30 Åbne kurser Informationssøgning og systemudvikling Motiverende informationsarkitektur bedre informationsformidling via persuasive designprincipper...32 Udvikling af emnesystemer og taksonomier til websider Fuldtekstsøgning i bøger på nettet Google Books m.fl...34 Statistisk informationssøgning - find viden om danskerne...35 Web 2.0 for bibliotekarer og informationsspecialister...36 Google er ikke gud!...37 Find vej til videnskabelig kommunikation...39 Bedre søgning i Infomedia...40 Kender du dine brugere?...41 Patenter hvordan finder du dem?...42 Informationsformidling Kildekritik et område for forskningsbibliotekerne...44 Wikier som videndelingsværktøj...45 Open Access fri adgang til videnskabelige ressourcer...46 Nye spil med gamle kort lær at vejlede brugerne i digitale kort...47 Anejagt på nettet hvordan vejleder vi vores brugere bedst muligt?...49 Dansk lov og ret ikke så kedeligt, som det lyder!...50

7 Innovation og biblioteksudvikling Scor kassen! Fundraising og ekstern finansiering...52 Det gode arrangement...53 Se lyset på biblioteket...54 Strategier for sociale medier hvorfor er din organisation på facebook?...56 Entreprenørskab, nøglen til mere værdi og innovative projekter...57 Bibliometri og forskningsanalyse inden for natur- og sundhedsvidenskaberne...58 Bibliometri og forskningsanalyse inden for human- og samfundsvidenskaberne...59 Folkebibliotekerne i vidensamfundet afsæt til markedsføring...60 Biblioteksrummet under forvandling...61 Fra bogsamling til borgerhus...62 Formidling, kommunikation og service Bliv publiceret! kursus i akademisk skrivning...64 Informationskompetence...65 URO - en kamp om anerkendelse...66 Fortæl bogen! Præsentation af ny litteratur...68 Bøger skal læses, så alle hører dem formidling af litteratur på og uden for bibliotekerne...69 Børnekulturformidling læg bogen væk og fortæl fængslende historier...70 Hvor er børnelitteraturformidlingen på vej hen?...71 Lommefilm film optaget med mobiltelefonen...72 Få dit budskab ud Mød brugerne på deres banehalvdel Anvend en coachende tilgang i kontakten...75 God personlig service giv lidt mere end forventet og få øget trivsel med i tilgift...77 Forsiden fremad vend ikke ryggen til brugerne...78 Undervisning og læring Voksnes læring...80 Underviserens værktøjskasse...81 Sidemandsoplæring i nyt perspektiv - giv din nye kollega en god start...82 Udvikling af ledelse og medarbejdere Kan vi så få fred! Håndtering og forebyggelse

8 af uro på bibliotekerne...84 Bibliotekets ambassadør det er dig! Hvorfor kalder de sladder for 99.4 kursus for nye akademikere i bibliotekerne...86 LØFT samarbejdet på tværs af faglige, personlige og kulturelle forskelle en anerkendende tilgang til at optimere samarbejdet mod fælles mål...87 Den nye medarbejder i folke- og forskningsbiblioteker...88 Introduktion til projektledelse kunsten at lede projekter...89 Fra bovlamme bogsamlinger til meningsfyldte fællesskaber...90 Klar til dit første lederjob? Hvad skal du kunne og hvad har du med dig?...92 Metoder og værktøjer til professionel rekruttering ansæt den rigtige person i første omgang...93 Ophavsret hvad må vi, og hvad må vores brugere?...94 Forvaltningsret i øjenhøjde om god offentlig sagsbehandling...95 Positiv psykologi brug de nyeste indsigter i din hverdag...96 Lykke, der smitter ad på arbejdet hvordan kan jeg præge andres humør, arbejdsmiljø og omgivelser?...97 Mindfulness i arbejdet koncentration og prioritering. Hvordan fastholde det værdiskabende?...98 Takeaway og skræddersyede arrangementer Konsulentydelser Hvordan bliver et kursus til Tilmelding og mød medarbejderne Lej lokaler hos os Mød underviserne Arrangementer A-Å

9

10 Vores tilbud og sidste nyt fra IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi

11 Hvad går du og drømmer om? For at du kan få det bedste udbytte både praktisk, fagligt og økonomisk, tilbyder vi flere forskellige typer af efter- og videreuddannelse. Temadage Temadage er større heldagsarrangementer, hvor en række oplægsholdere opdaterer dig på den sidste nye viden inden for et aktuelt emne. Dagen består typisk af teoretiske oplæg og oplæg fra praktikere med erfaring om emnet. Et endeligt program for hver temadag vil løbende blive publiceret på vores hjemmeside Se temadage side Åbne kurser Åbne kurser er datosatte forløb af én eller to dages varighed. De åbne kurser er velegnede til dig, der gerne vil vide mere om et emne og have inspiration med hjem til arbejdspladsen uden de store afbræk i arbejdet. De åbne kurser er inddelt i emner, så du hurtigt kan finde netop det kursus, der er relevant for dig. Se åbne kurser side Kompetencegivende uddannelser Vi tilbyder forskellige typer af længerevarende kompetencegivende forløb, der eksempelvis kvalificerer dig til at varetage en bestemt jobfunktion, giver dig et teoretisk-metodisk kompetenceløft, eller udvikler dine udviklings- og ledelsesfunktioner på et videnskabeligt grundlag. Fælles for uddannelserne er, at du opnår ECTS-point, der eventuelt kan kombineres med andre forløb og uddannelser. I år har vi for eksempel justeret masteruddannelsen. Se mere om dette på side 15 eller på efteruddannelse. Takeaway og skræddersyede forløb Et takeaway-forløb er et arrangement, du har mulighed for at købe med hjem, og som målrettes jeres behov og ønskede vinkler, og kan eksempelvis være af en hel eller halv dags varighed. Det er økonomisk fordelagtig i den situation, hvor I er ti eller flere personer på en arbejdsplads med samme behov. Se takeaway-forløb side Og finder du ikke lige, hvad du drømmer om i kataloget, skræddersyr vi gerne et arrangement til dig med udvalgte elementer fra flere kurser, eller med udgangspunkt i et bestemt emne. Konsulentydelser Du har mulighed for at trække på Det Informationsvidenskabelige Akademis videnskabelige medarbejdere og afdelingens konsulenter til løsning af konsulentopgaver inden for IVA s kerneområder. Se mere side Lokaleleje Vi udlejer velindrettede lokaler til kurser, møder, konferencer og andre lignende arrangementer til rimelige priser. Lokalerne kan lejes på hel- og halvdagsbasis eller over flere dage. Vi råder over både almindelige kursuslokaler, IT- lokaler og auditorium og udlejer lokaler i både København og Aalborg. Se billeder og priser side

12 11

13 NYT fra IVA: Et navn, der samler og angiver retning Det nye navn samler uddannelsesinstitutionen, skærer igennem og angiver en klar retning. Navnet åbner på sigt også mulighed for flere linjer og kombinationsuddannelser. Samtidig afspejler det tydeligt, at uddannelsesinstitutionen er på universitetsniveau samt bredden i det jobmarked, hvor vores kandidater i dag finder ansættelse, udtaler rektor Per Hasle. Den fælles brandkerne for drøftelserne kan samles i én sætning: Vi skaber forbindelser. IVA tilbyder en uddannelse, der bidrager til samfundsudviklingen med forskningsbaseret uddannelse af informationsspecialister, der arbejder med viden og kultur. Informationsspecialister skaber forbindelser mellem information og viden, mellem viden og bruger samt mellem bruger og bruger. Det nye IVA-logo er inspireret af Fibonaccitallene, hvor det efterfølgende element findes som summen af de to foregående: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144. Den eksponentielle udvikling ligger til grund for det spiralog cirkelformede logo, der i princippet kan udvikle sig til en uendelig række af muligheder, til stadighed i bevægelse. Det dynamiske islæt understreges af, at IVAs logo hele tiden kan ændre indhold i forhold til de omgivelser, det interagerer med og sætter sit aftryk på. Men grundformen består. BiblioteksskoleNYT bliver til Insight IVA Danmarks Biblioteksskole er blevet til IVA - Det Informationsvidenskabelige Akademi. Nyheder og artikler fra IVA vil fremover blive publiceret i vores digitale nyhedsbrev Insight IVA, og det trykte blad BiblioteksskoleNYT vil derfor ikke længere udkomme. Insight IVA orienterer om aktuelle emner som for eksempel biblioteksdesign, informationsvidenskabelige publikationspoints, studieliv, persuasive technology, forskerportrætter, nye opgaver for bibliotekssektoren samt skræddersyet efteruddannelse. Vi håber meget at se dig som abonnent på Insight IVA på denne adresse: iva.dk/insight 12

14 21 % flere optagne på IVA s bacheloruddannelse I september kunne IVA byde 174 nye studerende i København og 41 i Aalborg velkommen. I København er det en stigning på 32 % i forhold til sidste år. Det er en overbevisende stigning i antallet af optagne og en glædelig og meget positiv udvikling, udtaler rektor og professor Per Hasle. Stigningen i antallet af ansøgere til de langvarige videregående uddannelser er som bekendt en generel tendens, men en stigning på mere end 30 % er væsentligt over gennemsnittet. Forskning i forskningsbiblioteker Med støtte fra Kulturministeriets Forskningspulje vil forskere fra IVA stille skarpt på forskningsbibliotekernes fremtidige ydelser og faglighed. Hvilke funktioner og serviceydelser kan BDIsektoren bidrage med i fremtiden? Hvilke kvalifikationer og hvilke organisationsformer kræver den professionelle varetagelse af disse funktioner? Hvilke krav stiller det til forskning og undervisning inden for Biblioteks-, Dokumentations- og Informationsvidenskab? Formidling af skønlitteratur på folkebiblioteker Adjunkt Rasmus Grøn har forsvaret sin ph.d.-afhandling med titlen Oplevelsens rammer - Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker. Afhandlingens empiriske vidensgrundlag etableres primært på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som giver et øjebliksbillede af danske bibliotekers praktiske og normative tilgang til litteraturformidlingen. Analysen viser en signifikant vækst i litteraturformidlingens omfang og karakter, blandt andet i form af en personliggørelse og socialisering af formidlingen, hvor revitaliseringen af bibliotekaren som formidlerperson, og udvekslingen af litterære oplevelser er i centrum. Semantik og vidensorganisation Lektor Martin Thellefsen har forsvaret sin ph.d.-afhandling med titlen Knowledge Organization, Concepts, Signs. A Semeiotic Framework. Afhandlingen undersøger forholdet mellem semantik, begrebsteori og pragmatisk semiotik set i relation til vidensorganisation. Afhandlingen beskriver blandt andet, hvordan kognitiv semantik og semiotik kan tilbyde en mere detaljeret forståelse af begreber og dermed bidrage med en alternativ analytisk ramme for vidensorganisation. Resultaterne af afhandlingen er, at semiotik kan bidrage til en mere omfattende og dynamisk forståelse af begreber og supplere de traditionelle tilgange til vidensorganisation med en dybere indsigt i forhold til begreber, viden og kommunikation. 13

15 14

16 Ny masteruddannelse med toningsmuligheder Den nye fleksible masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling med to toningsmuligheder blev lanceret i efteråret De to toningsmuligheder har følgende overskrifter: - Innovativ biblioteksudvikling - Informationsinteraktion og informationsarkitektur I forhold til den tidligere masteruddannelse er der på den ene side et større udbud af moduler og på den anden side en større fleksibilitet i forhold til at kombinere moduler. Studerende kan både vælge at læse enkeltmoduler eller at tage hele masteruddannelsen. Der er også mulighed for at kombinere moduler på IVA s masteruddannelse med moduler fra andre masteruddannelser. Mange masterstuderende påbegynder uddannelsen, fordi de føler et behov for mere sammenhængende teori, end der er mulighed for på mindre kurser. Det at fordybe sig og få nyt fokus på den praktiske hverdag giver både nye perspektiver på jobbet og personlig udvikling. IVA samarbejder i øvrigt med Aalborg Universitet om en masteruddannelse i Informationsforvaltning. Læs mere på iva.dk/efteruddannelse/ masteruddannelsen/ Vi har valgt at fokusere på helt aktuelle tendenser inden for biblioteksverdenen og tilrettelagt et undervisningsforløb, der bl.a. kommer omkring partnerskaber, nye formidlingsformer og brugerdreven innovation. Vores målgrupper er både biblioteksuddannede og nye medarbejdergrupper på biblioteker, der leder efter fremadrettet kompetenceudvikling inden for sektoren. Lektor Henrik Jochumsen, underviser på masteruddannelsen 15

17 KURSUSKALENDER januar Web 2.0 for bibliotekarer og informationsspecialister 13. januar Nye spil med gamle kort lær at vejlede brugerne i digitale kort 19. januar LØFT samarbejdet på tværs af faglige, personlige og kulturelle forskelle januar Den nye medarbejder i folke- og forskningsbiblioteker 27. januar Årets nye faglitteratur 3. februar Mød brugerne på deres banehalvdel 2. marts Fuldtekst søgning i bøger på nettet Google Books m.fl 8. marts Sidemandsoplæring i nyt perspektiv - giv din nye kollega en god start 9. marts Entreprenørskab - nøglen til mere værdi og innovative projekter 15. marts Bibliotekets ambassadør - det er dig! 17. marts Kan vi så få fred! - håndtering og forebyggelse af uro på bibliotekerne 22. marts Anejagt på nettet hvordan vejleder vi vores brugere bedst muligt? 23. marts Open Access - fri adgang til videnskabelige ressourcer 24. marts Fra bogsamling til borgerhus 29. marts Se lyset på biblioteket 30. marts Evidensbaseret biblioteksudvikling: udfordringer og potentiale 31. marts Kender du dine brugere? - anveldelse af personas i systemudvikling 5. april Bøger skal læses, så alle hører dem 6. april Folkebibliotekerne i vidensamfundet - afsæt til markedsføring 7. april Forvaltningsret i øjenhøjde - om god offentlig sagsbehandling 7. april 2011 Wikipedia som informationskilde - styrker og svagheder 11. april 2011 Strategier for sociale medier 12. april 2011 Lykke, der smitter af på arbejdet 13. april Motiverende informationsarkitektur 14. april Biblioteket i byudviklingen kreativitet, innovation og oplevelse 27. april Bibliometri og forskningsanalyse - human- og samfundsvidenskaberne 28. april Google er ikke gud! 28. april Scor kassen - fundraising og ekstern finansiering 3. maj Find vej til videnskabelig kommunikation 3. maj Mindfulness i arbejdet 16

18 4. maj Bibliometri og forskningsanalyse - natur- og sundhedsvidenskaberne 5. maj Biblioteksrummet under forvandling 5. maj Bliv publiceret! kursus i akademisk skrivning 10. maj Ophavsret hvad må vi, og hvad må vores brugere? 11. maj Bedre søgning i Infomedia 11. maj Wikier som videndelingsværktøj 12. maj Udvikling af emnesystemer og taksonomier til websider 17. maj Informationskompetence 18. maj Mobile teknologier inspiration, læring, formidling 25. maj Statistisk informations-søgning - find viden om danskerne 26. maj Hvor er børnelitteraturformidlingen på vej hen? maj Hvorfor kalder de sladder for 99.4? juni Underviserens værktøjskasse 7. juni Forsiden fremad vend ikke ryggen til brugerne oktober Den nye medarbejder i folke- og forskningsbiblioteker 6. oktober God personlig service 11. oktober Metoder og værktøjer til professionel rekruttering 12. oktober Lommefilm film optaget med mobiltelefonen oktober Introduktion til projektledelse kunsten at lede projekter 25. oktober Det gode arrangement 26. oktober Klar til dit første lederjob? 27. oktober Få dit budskab ud 2. november Positiv psykologi - brug de nyeste indsigter i din hverdag 3. november Dansk lov og ret ikke så kedeligt som det lyder! 8. november Kildekritik et område for forskningsbibliotekerne 17. november Patenter - hvordan finder du dem? 22. november Børnekulturformidling læg bogen væk og fortæl fængslende historier 23. november Fortæl bogen! Præsentation af ny litteratur 23. november Årets nye musik 24. november Voksnes læring KURSUSKALENDER

19 18

20 Temadage 19

21 Biblioteket i byudviklingen kreativitet, innovation og oplevelse. Byer er kommet i stigende global konkurrence om at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere, og det drejer sig derfor om synlighed, branding og iscenesættelse af byen som et led i økonomisk vækst. Kulturelle arenaer og events ses som en væsentlig faktor i en mere omfattende kulturel byudvikling, hvor kultur og kunst bliver et omdrejningspunkt i forhold til at skabe en levende, innovativ og kreativ by. Bibliotekerne bliver her også en dynamisk faktor i byplanlægning og -udvikling. Det sker internationalt med nye, markante biblioteksbyggerier som i Seattle og Amsterdam. I Danmark ser man tendenser til, at bibliotekerne skal fungere som dynamo for byudviklingen bl.a. i Århus og Helsingør. Andre steder indgår biblioteker som placemaker i forhold til udvikling af helt nye bydele eller som et løft af bydele præget af sociale og økonomiske problemer som i de engelske Idea Stores. Temadagen sætter fokus på tendenser inden for by- og biblioteksudvikling og potentialet i samspillet mellem dem, samt hvordan biblioteket kan inddrages i byplanlægningen både i forhold til dets rolle som katalysator for udviklingen af den gode by og dets egen udvikling som en dynamisk kulturinstitution. Dit udbytte På temadagen får du overblik over aktuelle tendenser i kulturel byudvikling, indsigt i, hvordan biblioteker indgår som et strategisk element i byplanlægningen samt inspiration til, hvordan biblioteket i din by kan udvikle sit oplevelses- og møderum som et laboratorium for kreativitet og innovation. Indhold - Kulturel byudvikling - strategier, værktøjer, potentialer - Experience City nye hybride kulturprojekter - Biblioteket som ikon og arkitektonisk udtryk - Biblioteket som katalysator for byudvikling samt oplevelses- og møderum - Kreativitet og innovation gennem nye partnerskaber Målgruppe Temadagen henvender sig til byplanlæggere, arkitekter, kulturforvaltere og bibliotekarer. Vi anbefaler, at flere faggrupper fra samme by deltager i fællesskab. Form Oplæg og plenumdebat. Program er under udarbejdelse og publiceres på vores hjemmeside: Pris: Kr Deltagerantal: 100 Tid og Sted: april 2011, IVA, København Tilmeldingsfrist: 17. marts 2011 Programansvarlige: Henrik Jochumsen, Casper H. Rasmussen og Dorte Skot-Hansen 20

22 Kom og lad dig inspirere af... Christian Pagh har en MA i Moderne Kultur og Kulturformidling, er partner i konsulentfirmaet UiWE (Designing Culture for You, I and We) og har deltaget i en række projekter inden for kultur- og byplanlægning, strategi og kommunikation. Han har bl.a. været koordinator på planlægningen af Kulturværftet i Helsingør. Gitte Marling er arkitekt, ph.d og professor ved Institut for Arkitektur og Design på Aalborg Universitet med speciale i oplevelsesbyens arkitektur og rum. Gitte er forskningsleder på projektet The Experience City - hybride kulturprojekter og performative byrum støttet af Fonden Realdania og medforfatter til bogen Experience City.DK (2009). Rasmus Kirkegaard er ansat som arkitekt hos schmidt hammer lassen architects, en af Skandinaviens mest anerkendte, prisvindende virksomheder, som har designet en lang række biblioteker, blandt andet udvidelsen af Det Kongelige Bibliotek i København, Den Sorte Diamant, Växjö bibliotek og Halmstad bibliotek i Sverige, University of Aberdeen New Library og det kommende Urban Media-space i Århus. Henrik Jochumsen er mag.art. i kultursociologi og dr.art. og Casper Hvenegaard Rasmussen er cand. mag. i kulturformidling og dr.art. fra Tromsø Universitet. De er begge lektorer på IVA, hvor de underviser og forsker i kulturplanlægning og biblioteksudvikling. Sammen har de udgivet Gør biblioteket en forskel? (2000) og Folkebiblioteket under forandring (2006). Henrik og Casper fungerer også sammen som konsulenter ved dansk og internationalt biblioteksbyggeri. Sammen med Dorte Skot-Hansen er de i gang med forskningsprojektet Biblioteket i byudviklingen, støttet af Fonden Realdania. Dorte Skot-Hansen er mag.art. i kultursociologi og centerleder på Center for Kulturpolitiske Studier på IVA. Hun forsker og er konsulent inden for kulturpolitik og -planlægning samt biblioteksudvikling og har bl.a. skrevet bogen Byen som scene - Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet 2007). 21

23 Mobile teknologier inspiration, læring, formidling. Fremtidens kultur- og vidensformidling går gennem mobile teknologier. Fremkomsten af teknologier som GPS, kameraer, RFID og tagging åbner nye muligheder for læring og formidling i kulturinstitutionerne. Det betyder, at man på en gang frigøres fra det fysiske sted, men samtidig netop kan bruge den specifikke lokation som udgangspunkt for formidling. På denne temadag ser vi på hvordan social interaktivitet og læring, spil og fortællinger, app s og mobilkameraer understøtter bibliotekerne og andre kulturinstitutioners formidling. Dit udbytte Temadagen giver indblik i noget af den mest spændende teknologiske udvikling inden for formidling af viden og kultur. Du får inspiration til, hvordan I kan implementere de nye mobile teknologier i jeres formidling. Indhold - Hvad er læring, og hvilken betydning det har for brugeroplevelsen? - Hvordan mobile teknologier kan bruges til læring og formidling? - Hvordan man aktiverer brugerne fx gennem film og spil på mobilen? Målgruppe Alle der interesserer sig for, hvordan mobile teknologier kan bruges til formidling af kultur og viden. Form Temadagen består af oplæg, eksempler og diskussion. Det endelige program vil foreligge på Pris: 2000 Kr. Deltagerantal: 100 Tid og sted: maj 2011, kl , IVA, København Tilmeldingsfrist: 15. april 2011 Programansvarlig: Matthias Engberg Eiriksson. 22

24 Kom og lad dig inspirere af... Alex Hartfelt er BA i biblioteks- og informationsvidenskab ved IVA og cand.it i Medieteknologi og Spil ved IT-Unversitetet i København og Aksel Køie er BA i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og cand.it i Medieteknologi og Spil ved IT-Universitetet i København, LUCUS. LUCUS er specialiseret i lokationsbaserede spil til mobiltelefoner og sammentænker spildesign, lokaliteter og kulturformidling. Målet er en ikke-lineær og aktiv form for formidling, hvor fortællinger og information er betinget af spillernes handlinger, og hvor oplevelsen af den givne lokalitet bliver beriget med flere dimensioner. Allan Hansen er ph.d., post. doc. ved Center for InteractiveSpaces, Datalogisk Institut, Århus Universitet. De seneste år har vi oplevet en drastisk stigning i antallet af små mobile enheder som mobiltelefoner, og der er et rigt udvalg af tagging og sensorteknologier som RFID, GPS og kameraer. Allan Hansen er involveret i projektet UrbanWeb, der handler om, hvordan disse teknologier kan bruges til at skræddersy information og services til den enkeltes situation gennem kontekstbevidsthed og pervasive computerteknikker. Kasper B. Olesen er cand. mag. i film og medievidenskab og initiativtager og partner i Lommefilm. Har før arbejdet for DR, Filmfestivalen Salaam og C4 Hillerød. Lommefilm arbejder med film optaget med mobiltelefon i undervisningssammenhæng. Blandt andet de gennemført projektet Skyd en bog under læselystpuljen. Lommefilm vil gennem filmeksempler fortælle om deres erfaringer med at kombinere bogen og mobiltelefonen, hvordan mobiltelefonen og filmen kan skabe involvering, aktivering og motivation hos brugerne. Esben Fjord er udviklingschef på Gladsaxe Bibliotekerne og har før arbejdet i kursus- og konsulentafdelingen på IVA og på Århus Kommunes Biblioteker. Gladsaxe Bibliotekerne har udviklet en smartphone- applikation, så deres brugere kan finde, reservere og låne materialer uafhængigt af tid og sted. App en virker til iphone og Android telefoner og er udviklet i samarbejde med Axiell og BridgeIT. Esben Fjord demonstrerer app en og komme med bud på, hvordan biblioteker kan bruge smartphones som en del af deres formidling. 23

25 Wikipedia som informationskilde - styrker og svagheder. Wikipedia er blevet en meget vigtig informationskilde, der i hvert fald for den engelsksprogede udgaves vedkommende har givet alle andre encyklopædier baghjul og inden for flere områder nu har en dækning på linje med lærebøger. At være informationsprofessionel i dag er derfor i høj grad forbundet med at kende Wikipedias styrker og svagheder, og det er vigtigt, at vores fordomme erstattes med viden. På denne temadag vil forskere og professionelle belyse værkets position som informationskilde. Dit udbytte Du får viden om forskningen i relation til Wikipedia og sociale teknologier, herunder sammenligning med andre kilder. Du lærer om vurderingskriterier, og hvilke krav der er rimelige at stille til et referenceværk af denne type. Du får et bredere perspektiv på encyklopædier i oplysningens tjeneste og i relation til informationskompetence. Indhold - Wikipedia og dens bidragydere i folkeoplysningens tjeneste. - Hvem bidrager til Wikipedia? - Karakteristika ved forfattere og redaktører. - Hvad ved vi om dækningen af emneområder? - Wisdom of the crowd og indtoget af sociale teknologier - Empiriske undersøgelser af Wikipedias kvalitet, fordomme og viden. - Wikipedia som informationskilde i studieopgaver. Studerendes og underviseres holdninger og brug. - Hvordan skriver man i Wikipedia? Tips til potentielle bidragydere. - Hvordan vurderes internetkilder? Om checklister og komparative kildeanalyser og om nogle af nettets (og Wikipedias) skyggesider. Målgruppe Informationsprofessionelle, der vil kende Wikipedia bedre fx referencebibliotekarer og bibliotekarer, der arbejder med informationskompetence samt undervisere, hvis studerende anvender Wikipedia. Form Oplæg med efterfølgende debat. Et endeligt program er under udarbejdelse og vil blive publiceret på vores hjemmeside Pris: Kr Deltagerantal: 100 Tid og sted: april 2011, IVA, København Tilmeldingsfrist: 10. marts 2011 Programansvarlig: Birger Hjørland 24

26 Kom og lad dig inspirere af... Ole Palnatoke Andersen, datamatiker og konsulent. Ole har bidraget til Wikipedia siden 2002 og er i dag en af den dansksprogede Wikipedias 40 administratorer. Han er desuden formand for Wikimedia Foundations danske støtteforening, Wikimedia Danmark. Birger Hjørland, professor i vidensorganisation på IVA. Birger forsker og underviser især i vidensorganisationens grundlæggende begreber og teori, dens forskellige teoretiske og teknologiske tilgange, disse tilganges filosofiske grundlag og historiske udvikling samt manifestation i forskellige domæner. Jeppe Nicolaisen, lektor, ph.d. på IVA. Jeppe beskæftiger sig med problemer knyttet til videnskabelig kommunikation, videnskabsfilosofi og videnskabssociologi. Han har bl.a. arbejdet med teorier for forskeres citationspraksis, videnskabelige boganmeldelser, databasers dækning af videnskabelige specialer og paradigmer samt med diverse bibliometriske undersøgelser. Charles Seger Jakobsen, ph.d. studerende på IVA. Charles skriver ph.d. om brugernes informationssøgning i folksonomier. Mere præcist forsker Charles i hvordan brugere kan anvende hinanden til at opdage nye informationer i brugerskabte informationsrum på internettet. Olof Sundin er professor i biblioteks- og informationsvidenskab på Högskolan i Borås og docent ved Lunds universitet og forsker bl.a. i informationssøgning og kildekritik, informationskompetence og nye sociale medier. I Exakt-projektet har han undersøgt informationssøgning og kildekritik i gymnasieskolen, og han har arbejdet med vidensformidlingen i Wikipedia. Malene Jensen, studerer biblioteks- og informationsvidenskab ved Linnéuniversitetet i Sverige og har lavet projektopgave om Wikipedia som international studerende ved IVA. Hun arbejder p.t. med gymnasiebibliotekarers brug af Wikipedia. 25

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Birketinget 6, 2300 København S Fredrik Bajers Vej

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Biblioteket i byudviklingen kreativitet, innovation og oplevelse

Biblioteket i byudviklingen kreativitet, innovation og oplevelse Center for Kulturpolitiske Studier 1. juli 2009 Danmarks Biblioteksskole Forskningsprojekt Biblioteket i byudviklingen kreativitet, innovation og oplevelse Formål Det er dette forskningsprojekts overordnede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Katrine Winther Adelsparre, Leder Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Søren Mørk Petersen, Udviklingschef Albertslund

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf. 32 58 60 66 tlf. 98 15 79 22 fax 32 84 02 01 fax 98 15 10

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere